5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Jesse Bleekrode

Cultureel Brabant zit bomvol kennis en kunde. Directeuren, voorzitters, programmeurs, vrijwilligers en gastvrouwen: elk hebben zij hun eigen tips, geleerde lessen en visie op cultuur. In deze rubriek vragen we steeds een andere speler uit het culturele veld naar zijn of haar geleerde lessen en tips. Maartje Vos-Swinkels vroeg Jesse Bleekrode naar wat hij heeft geleerd over cultureel Brabant in zijn functie als Projectcošrdinator Maatschappelijke Markt bij Kunstkwartier Helmond.

Geschreven door Maartje Vos-Swinkels (De Museumdocent)

Een balans tussen meten en voelen, en tussen meten en experimenteren is een belangrijke voorwaarde om vooruit te gaan.

1. Meten is weten

 

Ik vind het een ontzettend goede ontwikkeling dat kunst en cultuur steeds vaker worden ingezet als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. De positieve effecten van deze beweging worden echter nog niet op waarde geschat. Als je de effecten die je wilt bereiken meet, kun je het belang van kunst en cultuur laten zien, kun je ervan leren en verbeteren. Met de meetresultaten is evidence based beleid ontwikkelen mogelijk en wordt gemeenschapsgeld op een goede manier besteed. Natuurlijk is niet alles direct te meten, en moet het meten van effecten niet de belangrijkste eis worden voor het maken van beleid. Een balans tussen meten en voelen, en tussen meten en experimenteren is een belangrijke voorwaarde om vooruit te gaan.

Soms blijken projecten andere effecten te hebben dan van tevoren is bedacht of zelfs bedoeld. Het Ready to Rock project van Kunstkwartier is opgezet om kinderen die nog nooit een instrument hebben gespeeld een bandje te laten vormen en muzieklessen te bieden. Een bijkomend effect was dat er dankzij dit project veel vriendschappen werden gesloten met mede-bandleden. Dit zijn dingen die we meer inzichtelijk zouden mogen maken om ervan te leren en laten zien hoe belangrijk dit soort projecten zijn.

2. Waarde van Cultuur

Er wordt nog wel eens vergeten hoe belangrijk de waarde van kunst en cultuur is. We weten al jaren dat we niet gelukkig worden naarmate we meer geld hebben. Ons welzijn neemt zelfs af na een bepaald punt op de bankrekening. Maar wat bepaalt dan wel hoe gelukkig we zijn? Onder andere culturele betrokkenheid blijkt in grote mate te bepalen hoe tevreden we zijn over onze gezondheid en ons leven. Meedoen aan culturele activiteiten heeft zelfs meer effect op ons welzijn dan ons werk of onze maatschappelijke status.

Ik heb in mijn zorgverzekeringspakket nog nooit vergoedingen gezien voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, maar misschien wordt het tijd dat ze hier iets mee gaan doen.

3. Samenwerking is middel en doel

Om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen moet er meer worden samengewerkt. Aan de ene kant door culturele instellingen, onderwijs, welzijns en zorgorganisaties, maar ook met de mensen om wie het gaat. Tijdens de verandertrajecten die ik heb uitgevoerd in de profit sector waren de meest effectieve Žn leuke projecten degene waarbij de groep mensen die werd be•nvloed door de verandering ook de groep was die invloed had en meewerkte bij het doorvoeren van de verandering. Ik ga in mijn functie als cošrdinator van Kunstkwartier zo veel mogelijk naar buiten om te praten met ouderen, statushouders en vluchtelingen om te onderzoeken waar behoefte aan is. Ook probeer ik samen met partners die niet uit de culturele wereld komen om kunst en cultuur zo veel mogelijk te verweven in andere werkterreinen. Overleggen met de doelgroepen waarvoor je een project opzet is belangrijk vanaf de eerste stappen. Zeker als je iets wil doen voor vluchtelingen of statushouders. Zo bleek bij het Kanaaldierenproject in Helmond, bedoeld voor Nederlandse kinderen en kinderen van statushouders, dat Syrische vrouwen alleen naar een activiteit komen als de kinderen mee mogen. Als je dit niet weet, kun je de plank vanaf het begin volledig mis slaan. Ik vind het mooiste om met verschillende partijen na te denken over oplossingen en vorm te geven aan projecten die bij alle betrokkenen een glimlach op het gezicht toveren. Het gaat steeds meer om onderzoek naar de doelgroepen en iets maken in cocreatie met de beoogde deelnemers aan je project of activiteit.

4. Architectuur conjunctuur

Een vreemd verschijnsel vind ik dat de tijd waarin je bent opgegroeid vaak bepaalt wat je lelijk en mooi vindt in architectuur. Hierin schuilt het gevaar dat mensen gebouwen uit de periode waarin ze zijn opgegroeid laag waarderen. Dit maakt de kans groot dat gebouwen uit die periode gesloopt worden.

Jaren 80/90 architectuur is voor mij de ‘Gollem’ van de architectuur. Zo lelijk dat het gevoelsmatig van mij allemaal plat zou mogen.

Mijn vader woont in Son, in een jaren ’50 bungalow. In zijn wijk zie ik dat steeds meer van die bungalows en huizen worden afgebroken en vervangen door hele moderne, glad gestucte huizen. Er is weinig waardering voor de architectuur uit de wederopbouwperiode in die gemeente. Terwijl ik dat juist erg interessante architectuur vind. Om ervoor te zorgen dat de allerlelijkste jaren 80/90 pareltjes, die typerend waren voor die tijd, blijven bestaan is het belangrijk dat er voldoende diversiteit is in leeftijd bij de mensen die erfgoed op waarde moeten schatten. Een belangrijke stap voor nu zou zijn dat er meer jonge mensen werkzaam zijn in de erfgoedsector.

 

Polygoon Journaal over Paalwoningen Helmond (wederopbouwperiode na WOII)

5. Design week Helmond

Het lijkt me prachtig als er de komende jaren verder wordt gebouwd aan de Helmondse equivalent van de Design week, genaamd DUH week- Design Uit Helmond. Hiervoor is wat mij betreft een mooie basis gelegd met de DUH week in 2016. Er was niet alleen een programma voor het onderwijs, maar ook buitenschoolse activiteiten. Het onderscheidend vermogen en de kracht van DUH is het samen dingen maken. Dit gebeurt door een samenwerking tussen ontwerpers, kunstenaars en inwoners van Helmond die samen vorm en inhoud geven aan DUH. Ik zou het geweldig vinden als we DUH nog krachtiger kunnen positioneren door het aantrekken van meer talentvolle designers, studenten en kunstenaars. Zo kunnen we doorgroeien en de stad nog levendiger maken. We moeten als stad dan bijvoorbeeld nadenken over atelier- en woonruimte voor studenten en creatieven.

Geen reacties

Geef een reactie