bkkc & bedrijven | Triodos Bank

Investeren in de kunst- en cultuursector? Dan kun je je geld net zo goed meteen in de fik steken! Deze uitspraak illustreert een hardnekkig vooroordeel. Maar Triodos Bank laat zien dat deze stelling niet klopt. Al sinds haar oprichting is de bank succesvol in het financieren van projecten in de culturele sector. Maar waarom kiest de bank hier eigenlijk voor? En hoe ziet financiering eruit? bkkc praat erover met Anne Marie De Blieck, manager team kunst en cultuur bij Triodos Bank.

Geschreven door Iris van den Boezem

Een bank die kunst en cultuur financiert. Waarom eigenlijk?

‘In de visie van Triodos Bank zijn kunst en cultuur een verbindende factor. Denk maar eens aan de verbinding tussen professionele kunsten en amateurkunst, en aan de verbinding van kunstenaars en bedrijven. Wij vinden het belangrijk om dit soort verbindingen te versterken. Triodos Bank is bovendien opgericht met de missie om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. Wij zien dat creatieve expressie nieuwe perspectieven biedt, inspireert en bruggen slaat. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontplooiing van mensen en de samenhang binnen onze samenleving. Ze verbinden ons met onze omgeving. Naast ecologisch evenwicht zijn dat de kernwaarden waar we als bank primair in investeren,’ legt Anne Marie uit.

Verbinden is een ruim begrip. Wat bedoel je hier precies mee?

‘Dat klopt, het begrip verbinding op zichzelf betekent nog niet zoveel. Laat ik het concreet maken aan de hand van ŽŽn van de Brabantse organisaties die we financieren: Piet Hein Eek. Deze bekende Nederlandse ontwerper heeft zijn atelier gevestigd in prachtig industrieel erfgoed op Strijp-S in Eindhoven. Het complex heeft daarnaast een specifieke publieksfunctie: er is bijvoorbeeld een restaurant, een winkel en een galerie. Door zich te vestigen op Strijp-S heeft de wijk een impuls gekregen: de oude gebouwen zijn opgeknapt en het gebied wordt goed bezocht door mensen van binnen en van buiten Eindhoven,’ zegt Anne Marie.

‘Wat het voorbeeld van Piet Hein Eek mooi laat zien is dat je kunstenaars en andere creatieve bedrijven kunt matchen, en dat je daarbovenop ook nog heel goed een verbinding naar duurzaamheid en naar de lokale economie kunt maken. Dit voorbeeld geeft in het klein de essentie weer van wat Triodos Bank met haar bijdrage aan een duurzame samenleving wil bereiken, en waarom verbinding zo’n fundamentele term voor ons is.’

Hoe ziet financiering in de kunst- en cultuursector door Triodos Bank eruit?

‘Het begint altijd met een kunstenaar of een ondernemer die via onze website een kredietaanvraag indient. Een adviseur van de bank beoordeelt de aanvraag: we denken dan bijvoorbeeld na over welke manier van financieren het beste bij de aanvraag past. Voor de culturele sector bestaan er bij Triodos Bank namelijk twee verschillende financieringstakken: we verstrekken leningen vanuit de bank zelf en we verlenen krediet vanuit het Triodos Cultuurfonds. Op basis van de aanvraag die iemand bij ons indient, beoordelen wij welke vorm het beste bij het project past,’ vertelt Anne Marie.

‘Daarnaast werken we intensief samen met financieringspartners, zoals met gemeenten en met Stichting Cultuur+Ondernemen. In samenspraak met deze partners proberen we een zo gezond en succesvol mogelijke financieringsmix samen te stellen. Zo richtte Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de Triodos Bank het borgstellingsfonds Kunstenaars op. Dit fonds staat garant voor leningen aan cultureel ondernemers. Ook voor broedplaatsen is er een Borgstellingsfonds. Waarom zo’n fonds nodig is? Initiatiefnemers hebben meestal geen eigen vermogen of een eigen gebouw, dat kan dienen als onderpand voor de lening. Maar doordat partners via het fonds borg staan, is het voor ons als bank tch mogelijk een lening te verstrekken.’

Triodos Bank heeft dus een Cultuurfonds. Waarom is dit fonds er? 

‘Het cultuurfonds is tien jaar geleden opgericht om investeerders de mogelijkheid te geven om heel gericht te beleggen in cultuur,’ verklaart Anne Marie. ‘Dat is het grote verschil met sparen: als je spaart komt je geld in een grote badkuip terecht. Als je daar de stop uit trekt vloeit het geld naar allerlei verschillende doelen toe. Bij beleggen in het Triodos Cultuurfonds is dat niet zo: je weet dan namelijk zeker dat je geld ten goede komt aan cultuur. De beleggers in dit fonds dragen de culturele sector een warm hart toe, en ze vinden het belangrijk om de sector verder te helpen.’ 

Anne Marie vervolgt: ‘Als bank doen we er dan ook alles aan om deze investeerders te betrekken bij de projecten die we met hun beleggingen steunen. Zo laten we op ‘mijn geld gaat goed’ precies zien in welke ondernemingen en in wat voor projecten we investeren. En we organiseren de Hart-Hoofddag. Op die dagen zetten ondernemers die we financieren hun deuren open voor onze spaarders en beleggers. We vinden deze vorm van transparantie heel erg belangrijk. Onze klanten kunnen op deze manier zelf zien wat we met hun geld doen, en ze kunnen zich echt verbonden voelen met de projecten waar we bij betrokken zijn. We horen van hen terug dat dit ontzettend wordt gewaardeerd. Die gedrevenheid en ambitie van kunstenaars en creatief ondernemers, dat maakt de investering dubbel en dwars waard.’ 

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van juli van bbkc. bkkc adviseert makers en culturele instellingen over hun financieringsmix. Ook begeleidt bkkc crowdfundingprojecten, verstrekken we de Brabantse Cultuurlening en voeren we in opdracht van de provincie Noord-Brabant het impulsgeldenprogramma uit. Neem contact op met Luc Begas van bkkc om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw initiatief.

Geen reacties

Geef een reactie