Boom, roos, vincent

Het gaat best goed met cultuureducatie op de basisschool, schrijft Mijke Pol in MEST #5 (vanaf 28 maart op de mat en in de winkel). Op Mestmag.nl lees je alvast het eerste deel van dit verhaal. 

Door Mijke Pol

Het aanbod van het cultuuronderwijs op de basisschool is om te huilen, concludeerde Volkskrant-journalist Karolien Knols afgelopen december in een spraakmakend artikel. Scholen en cultuurinstellingen boos, handige ZZP’ers twitterden dat kinderen bij hun in ieder geval wŽl goede muzieklessen krijgen. Maar is het wel zo treurig gesteld met ons onderwijs? “Je moet ons niet wegzetten als het achterlijke neefje van Europa.”

Trots gaf de buurjongen (6) me afgelopen kerst een zelfgemaakt schilderij. Hij had rode, groene en roze vakken geschilderd en geprobeerd binnen strakke lijnen te kleuren. ‘Net als Mondriaan’, zei hij achteloos, waarna hij wegliep om verder te spelen met zijn nieuwe auto. Na wat doorvragen, bleek dat de juf hem op school had verteld over de schilder. Ze had schilderijen laten zien en daarna mocht hij zelf zo’n kunstwerk maken. Mijn buurjongetje snapte niet waarom ik zo verbaasd was. “Zal ik het je leren? Er is niks aan.”

Bak met geld

In 2012 presenteerde het ministerie van OCW het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Een stimuleringsregeling die tot 2016 tachtig miljoen beschikbaar stelt voor kwalitatief goed cultuuronderwijs op de basisschool. Hoewel ‘onderwijs’ suggereert dat lagere scholen aanspraak kunnen doen op de regeling, is dat niet zo. Scholen kunnen niet zelf een aanvraag doen, culturele instellingen wel. Zij ontwikkelen vervolgens programma’s, veelal in samenwerking met scholen. Het is een aardig steuntje in de rug, dat scholen de kans biedt kunst- en cultuureducatie naar een (nog) hoger plan te tillen.

Ook Kunstbalie, het expertisecentrum voor cultuureducatie en amateurkunst in Noord-Brabant, deed een beroep op de regeling. Het centrum introduceerde samen met Erfgoed Brabant in 2013 De Cultuur Loper, een programma waarmee scholen (online) ondersteuning en advies krijgen over het versterken van hun cultuurprogramma. Volgens de bedenkers geen overbodige luxe. Doordat gediplomeerde vakleerkrachten beeldende vorming zijn wegbezuinigd, moeten de groepsleerkrachten op de basisschool tegenwoordig van alle markten thuis zijn. Voor sommige docenten is dat geen probleem, maar scholen in achterstandsgebieden of met speciale kinderen in hun klas (u weet wel: de rugzakjes) hebben wel wat anders aan hun hoofd. Zij moeten al hun aandacht richten op lezen en schrijven, kunst- en cultuuronderwijs schiet er dan wel eens bij in.

Dat betekent dat de ene school maandelijks naar het museum gaat en de andere het houdt bij een middagje herfstbladeren plakken. Is dat erg? Soms wel. Als een school het bijvoorbeeld anders wil, maar de mogelijkheden niet heeft. Voor dat soort scholen kan De Cultuur Loper een oplossing zijn. Maar de subsidie is ook bedoeld voor scholen die al veel verder zijn. Petra Levert van Kunstbalie: ‘We hebben er expliciet voor gekozen om te starten met scholen die de ambitie hebben om cultuureducatie beter in hun onderwijs te verankeren. Niet het niveau waarop ze nu zitten, maar het feit d‡t ze stappen vooruit willen zetten, is bepalend geweest voor hun deelname.’ Alle scholen mogen dus meedoen, ook zij die al heel ver zijn met kunst – en cultuureducatie.

Wil je het hele interview lezen over cultuureducatie in het basisonderwijs? Neem dan een abonnement op het tijdschrift of koop ‘m op een van de verkooppunten.

Geen reacties

Geef een reactie