Crowdfunden = inspelen op het geefgedrag van jouw crowd

Het afgelopen jaar was er maar liefst twee keer feest bij de crowdfundingmedewerkers van het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc). Allereerst behaalde afgelopen november het 100ste door bkkc begeleide project het doelbedrag. Een aantal maanden later, in april 2016, werd opnieuw een mijlpaal bereikt toen het totaalbedrag aan binnen gekomen donaties de grens van 1 miljoen euro overschreed. Buiten de inzet van gepassioneerde en gemotiveerde projecthouders was de bijdrage van het publiek natuurlijk essentieel in het bereiken van deze twee mijlpalen. Een mooi moment om de donateurs, ofwel the crowd, eens onder de loep te nemen. Welke bedragen doneren zij? Voor welke tegenprestaties trekken ze hun portemonnee? Laura onderzocht het voor MEST.

Geschreven door Laura van Opstal

Het blijkt dat donateurs vooral kleine bedragen doneren. Daarom geef ik als tip aan projecthouders: neem vooral ook kleine bedragen op in je lijst met tegenprestaties.

Kleine bedragen, in grote getalen

Het behalen van de 1-miljoen-euro-grens vormde dus een mooie aanleiding om beter te kijken naar de individuele donaties waaruit dit bedrag is opgebouwd. Om dit te doen, ben ik gaan grasduinen in de donaties van 21 succesvolle projecten die liepen van mei 2015 tot mei 2016. En niet onbelangrijk: er is een enquête uitgezet onder deze donateurs.

De 21 onderzochte projecten blijken samen een bedrag van bijna €260.000 opgehaald te hebben. In totaal droegen 2003 donaties bij aan het behalen van dit bedrag. Hiermee komt het gemiddelde bedrag per donatie uit op €129.

Interessanter is: wanneer we elke donatie apart bekijken, komen we tot hele andere inzichten. Het blijkt namelijk dat donateurs vooral kleine bedragen doneren. Zo zie je in het diagram hieronder: 60% van de donaties ligt onder de €40. Hoewel het gemiddelde gedoneerde bedrag dus boven de €100 ligt, geeft het merendeel van de donateurs juist veel kleinere bedragen die zelfs onder de €40 liggen. Dit onderstreept het belang van kleine bedragen in crowdfunding campagnes, en daarom geef ik als tip aan projecthouders: neem vooral ook kleine bedragen op in je lijst met tegenprestaties.

Klein maar fijn

Het belang van kleine bedragen in een crowdfundingcampagne wordt ook onderstreept door de reacties van donateurs op de vragen in de enqute. Veel respondenten geven aan dat de eigen financi‘le positie een van de belangrijkste pijlers was bij het bepalen van de hoogte van hun donatie. 

Een andere factor die volgens de respondenten een belangrijke rol speelt zijn de tegenprestaties. Zoals een respondent de mening van veel donateurs mooi samenvat: ‘De hoogte [van mijn donatie] was afhankelijk van mijn portemonnee en de tegenprestatie.’

Een derde factor die in de enqute duidelijk naar voren kwam is de gunfactor. De gunfactor werd enerzijds genoemd door mensen die aangaven tot de familie- of kennissenkring van een projecthouder te behoren, wat het belang van de directe omgeving van een projecthouder in een crowdfunding campagne onderstreept. Anderzijds werd de gunfactor genoemd door mensen die de projecthouder niet persoonlijk kenden maar aangaven dat een project een sympathieke uitstraling had. Een combinatie van een laag bedrag met een aantrekkelijke tegenprestatie en een sympathiek ogend project lijkt dus belangrijk in het werven van donateurs.

Crowdfunding, een Brabants feestje?

Een andere vraag die bij het behalen van de mijlpaal van 1 miljoen euro opkwam was: hoe is de geografische verdeling van de donaties?

Helaas is de informatie betreffende de locaties van donateurs die bkkc zelf heeft erg beperkt, waardoor deze vraag wat lastig te beantwoorden is. Uit de gegevens die bkkc wel ter beschikking heeft kan worden afgeleid dat een meerderheid van de Nederlandse donaties aan projecten die begeleid worden door bkkc uit de provincie Noord-Brabant komen. Hiervan komt ruim de helft uit de vijf grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, en Tilburg), terwijl de overige donaties verspreid zijn over de provincie. Zoals onderstaande grafiek illustreert komt de overige 41% van de binnenlandse donaties uit de rest van Nederland, en daarom hebben donateurs die buiten Brabant gevestigd zijn dus vaak ook een substantieel aandeel in het succes van Brabantse crowdfunding projecten.

Wat in bovenstaande resultaten niet is meegenomen, is de rol van donateurs uit het buitenland. Projecten ontvangen regelmatig donaties uit het buitenland. Vaak is dit wel beperkt tot enkele giften uit onze buurlanden. Maar: bij een aantal projecten kwam zelfs ruim de helft van de donateurs uit het buitenland, vaak vanuit de hele wereld. Opvallend is dat deze projecthouders gebruik maakten van de internationale crowdfunding platforms. Dit in tegenstelling tot de meeste andere projecten die er juist voor kozen om gebruik te maken van Nederlandse platforms zoals Voordekunst en Cinecrowd, of gebruik maakten van de eigen website. Voor projecten met internationale ambities kan het daarom aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van internationale platforms zoals Kickstarter of Indiegogo.

De stem van het publiek

Hoewel geld natuurlijk een centrale rol speelt bij crowdfunding vind ik het belangrijk om te benadrukken dat crowdfunding veel meer is dan dat. Crowdfunding geeft het publiek de mogelijkheid om actief te participeren in het realiseren van culturele projecten en geeft het publiek een stem in de subsidi‘ring van kunst en cultuur.

Kunstenaars geven aan dat crowdfunding hen direct heeft geholpen om hun netwerk te vergroten en nieuwe mensen te interesseren in het werk dat ze maken.

Respondenten geven aan dat ze zich meer betrokken voelen bij de projecten die zij ondersteund hebben en dat het mede mogelijk maken van projecten ze een positief gevoel gaf. Daarnaast biedt crowdfunding aan kunstenaars en instellingen nieuwe middelen om te netwerken, projecten te promoten en werk in de markt te zetten. Dit wordt onderstreept door de feedback die projecthouders terugkoppelen aan bkkc. Kunstenaars geven aan dat crowdfunding hen direct heeft geholpen om hun netwerk te vergroten en nieuwe mensen te interesseren in het werk dat ze maken.

Crowdfunding draait dus klaarblijkelijk om meer dan alleen geld en wellicht zijn de bijkomende resultaten zoals gevoelens van betrokkenheid en uitbreiding van een netwerk uiteindelijk wel veel belangrijkere resultaten van crowdfunding dan de individuele bedragen op zich.

bkkc biedt al sinds 2011 begeleiding bij het opzetten van crowdfunding campagnes en geeft daarnaast in het kader van het impulsgelden programma een bijdrage van 30% van het doelbedrag, mits het crowdfunding project aan de juiste voorwaarden voldoet. Mocht je willen weten welke projecten as we speak aan het funden zijn, wij houden een actueel overzicht voor je bij.

Headerfoto: met de donaties uit de crowdfunding projecten Jordi in Transitland en S.O.S Bras Beat, haalden bkkc 1 miljoen op aan donaties. Fotograaf Willem Timmers. 

Geen reacties

Geef een reactie