Beleidsuitvoerder cultuur

Bedrijf: Gemeente Deurne

Locatie: Deurne

Deadline: 17 september 2017

Beleidsuitvoerder Cultuur – 18 uur

Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant. De hechte en actieve gemeenschap van Deurne maakt de gemeente levendig en bruisend. Daarnaast heeft Deurne een culturele historie, prachtige natuur en een mooi centrum, een gemeente om trots op zijn!

 

De organisatie
Hun visie: “de gemeente doet wat écht moet en ondersteunt, maakt mogelijk en maakt mensen enthousiast”.

 

Deurne gaat uit van de eigen kracht van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Als gemeente ondersteunen ze initiatieven van inwoners en maken we deze initiatieven samen met hen mogelijk. Voor mensen die het echt nodig hebben, organiseert de gemeente een vangnet. Ze werken vraaggericht, waarbij klantgerichtheid voorop staat. De wens is een wendbare en flexibele organisatie met bevlogen en taakvolwassen medewerkers. Medewerkers die met inzet en enthousiasme uitvoering geven aan hun visie en missie. De organisatie ontwikkelt zich onder de naam ‘Deurne strekt zich uit’, langs drie pijlers: Huisvesting, Organisatie & Personeel en Informatievoorziening (HOI).

 

Met 200 collega’s werk je samen aan deze ontwikkeling. In een open cultuur, waarin ruimte is voor eigenaarschap, eigen initiatief, feedback en persoonlijke ontwikkeling staan ze in dienst van de gemeenschap. Hun kernwaarden zijn: ondernemerschap, samenwerking, maatwerk, regie en beleving.

 

De gemeente Deurne heeft voor haar team Leefomgeving een vacature voor een:

 

Beleidsuitvoerder Cultuur

(HR21 normfunctie: medewerker beleidsuitvoering I) 18 uur

 

Wat ga je doen als Beleidsuitvoerder?

  • Je gaat aan de slag met actuele vraagstukken op het terrein van cultuur.
  • Je werkt mee om cultuur in Deurne naar een hoger plan te tillen.
  • Je ontwikkelt operationeel beleid op cultureel vlak en geeft daar uitvoering aan. Dit doe je samen met je collega’s in Deurne en hun (culturele) partners.
  • Bij de uitvoering van cultureel beleid zorg je, waar mogelijk voor een koppeling met andere gemeentelijke disciplines (bijvoorbeeld economie en toerisme).
  • Je zorgt ervoor dat vastgesteld beleid tot concrete resultaten leidt.
  • Je onderhoudt het bestaande netwerk met relevante organisaties en breidt het waar mogelijk uit.