Cultuur voor de buurt: de zes Brabantse Buurtcultuurfondsen uitgelicht

Het woord ‘buurtcultuurfonds’ is inmiddels opgenomen in het culturele vocabulaire van Brabant. Maar weten we ook welke fondsen er zijn opgericht? Maartje Vos-Swinkels ging op onderzoek uit en zette alles voor je op een rijtje.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert provincies en woningcorporaties om bij te dragen aan cultuur en natuurbehoud in de regio. Dit doet het fonds door samenwerkingsverbanden aan te gaan met diverse partijen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Buurtcultuurfondsen in Noord-Brabant. De Buurtcultuurfondsen richten zich op stimulering van kunst en cultuur in de regio en heel lokaal in de wijken. Samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Cultuurfonds, provincie en woningcorporaties. Partijen stellen een speciaal Cultuurfonds op Naam in bij het Cultuurfonds en bepalen in overleg met het fonds waar het geld aan besteed wordt. Het Cultuurfonds Noord-Brabant behandelt vervolgens alle aanvragen en levert zelf ook een bijdrage aan de speciale Cultuurfondsen op Naam.

Er zijn momenteel 6 Buurtcultuurfondsen in Noord-Brabant, hieronder vind je een overzicht en voorbeelden van gerealiseerde projecten.

1. Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant

Het eerste Buurtcultuurfonds dat werd geopend, in 2011. Toen als investering in de culturele basis van Brabant als onderdeel van het programma Brabant2018. Een middel dus om burgerinitiatief op het gebied van cultuur te stimuleren. Straattoneel, een buurtopera, kunst in de wijk: Brabanders die werk maken van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur, kunnen rekenen op steun van het Buurtcultuurfonds. Dit fonds is bedoeld om idee‘n te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding in Brabant. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Focus ligt daarbij op de grotere projecten met een wat langere looptijd. In dit filmpje zie je drie projecten die in het eerste half jaar van 2014 plaatsvonden, gesteund door Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant.

Omroep Buurtgeluk #5 – juni 2014 from Prins Bernhard Cultuurfonds NB on Vimeo.

In De Muntel in ‘s-Hertogenbosch is een Buro voor Buurtavontuur opgestart door bewoners. De eerste activiteit was een indoor picknick met een brainstorm om idee‘n op te halen voor een programma met kunst en cultuur in 2014. Op Flickr zijn foto’s te zien.

2. Stadlander

Buurtcultuurfonds Stadlander is een fonds op naam van woningcorporatie Stadlander bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Doel van dit fonds is het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in het werkgebied waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom. De uitdaging is groepen buurtbewoners, jongeren en ouderen zelf aan de hand van eigen herkenbare thema’s en onder leiding van kunstenaars een ‘artistiek’ project te laten realiseren. Op deze manier willen het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stadlander de sociale cohesie in buurt of kern verder te bevorderen.

3. Mooiland

Buurtcultuurfonds Mooiland heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van samenleven. De middelen uit het fonds worden ingezet voor projecten in het rayon van Mooiland in Noordoost Brabant. Mooiland is de vierde corporatie in Brabant met een eigen Buurtcultuurfonds. Mooiland en het Prins Bernhard Cultuurfonds sloegen in 2012 de handen ineen om cultuur dichtbij bewoners te brengen. Annelieke Steenbergen, adviseur participatie: ‘Het Buurtcultuurfonds Mooiland is voor ons een unieke kans om bewoners te verbinden met elkaar. Dat bevordert de leefbaarheid en de vitaliteit van wijken. Kunst is daarvoor een uitstekend instrument.’

4. Woonbedrijf

Woonbedrijf heeft een uitgesproken visie op buurtcultuurwerk, namelijk: ‘In deze tijd doen we in toenemende mate een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Woonbedrijf wil graag het gesprek mŽt en tussen bewoners daarover aanzwengelen. Een gesprek waarin mensen geprikkeld worden om die eigen kracht te vinden waarmee ze echt deel kunnen nemen aan onze participatiemaatschappij. Voor dat gesprek kiezen wij voor deze bijzondere vorm van community art (wijkkunst) omdat wij gezien hebben dat dit mensen de veiligheid biedt om dit gesprek aan te gaan met elkaar. Wat k nog een blijvend aandenken oplevert. Een aandenken wat ons verbindt: met elkaar, met onze buurt, met Woensel. Een aandenken wat ons trots maakt: op elkaar, op onze buurt, op Woensel.

Woensel Supertoll! is voor ons dŽ manier om dat gesprek mogelijk en gemakkelijker te maken. Tussen bewoners, tussen buren, tussen buurtgenoten. Een gesprek over dromen, talenten en drijfveren en wat we daarmee kunnen doen voor elkaar en voor de buurt. Over wat ons trots maakt: op elkaar, op Woensel.

De kunstenaars van het collectief La Citta Mobile hebben workshops gegeven aan de bewoners van Blaarthem / Genderdal. Van die dag is een prachtig filmpje gemaakt door Monique Priem.

Workshops La Citta Mobile from mooniq on Vimeo.

Hoe ziet jouw ideale speelplek eruit? Kinderen van het Blondeelpad in Woensel-Zuid buigen zich samen met ontwerpster Marjan Verboeket over de plattegrond van ‘hun’ stuk groen. En deelden een geheim met ons: de fantastisch verstopte hut tussen de dichte struiken, vol met gevonden, afgedankte huisraad. Klein paradijsje!

5. BrabantWonen

Het Buurtcultuurfonds BrabantWonen wordt ingezet om cultuurprojecten in het gebied waar BrabantWonen woningbezit heeft, financieel te ondersteunen. Zowel in Oss als in ‘s-Hertogenbosch. Het gaat om projecten met een kleinschalig en buurtgericht karakter die de geest van ‘de kunst van het samen leven’ in zich hebben: het bij elkaar brengen van mensen, ontmoeting en verbinding.

Een deel van het geld uit het fonds wordt beschikbaar gesteld voor initiatieven van bewoners zelf. Een graffitiproject, iets met fotografie of als buren een muziekgezelschap beginnen? Voor dat soort plannen kunnen bewoners een financi‘le bijdrage aanvragen via het Buurtcultuurfonds. Daarnaast kunnen zij ook hulp inschakelen via De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch en de Muzelinck in Oss.

http://www.youtube.com/watch?v=Bxwf30AQaRs

6. Woonveste

Buurtcultuurfonds Woonveste is een fonds op naam van woningcorporatie Woonveste bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Doel van het fonds is het stimuleren van cultuurprojecten in de wijken waar Woonveste woningbezit heeft.

Aan de projecten die ingediend mogen worden, zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het idee in de wijk zijn ontstaan, bijvoorbeeld vanuit een groep bewoners of amateurs, een buurtorganisatie of vereniging. Verder moet het samen met een professionele instelling tot stand komen, en moet het een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere Brabanders. Dit laatste betekent dat de deelnemers bereid moeten zijn om hun ervaringen vast te leggen en te delen.

Speerpunt

Inmiddels is buurtcultuurwerk een belangrijk speerpunt in de cultuuragenda van Brabant en zijn er bijna honderd buurtcultuurprojecten gerealiseerd met behulp vanuit de buurtcultuurfondsen. Daarnaast zijn de Kunstencentra van Brabant aangehaakt als lokale cultuuraanjager en informatieloket. Behalve projecten die die direct in de wijk plaatsvinden, wordt ook online gewerkt aan saamhorigheid en experiment. Zo gaat in september communityartbrabant.nl live, een site die dient als laboratorium en waar actieve burgers, professionals en instellingen met elkaar onderzoeken hoe ze cultuurprojecten en -programma’s in kunnen zetten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De provincie blijft stimuleren en reikt in december een heuse Buurtcultuurprijs uit. Om professionaliteit binnen het werkveld te borgen, start in oktober de cursus Kunstenaar in de Samenleving.

Wil je zelf graag een aanvraag indienen bij een van de Buurtcultuurfondsen? Kijk eens op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de voorwaarden en sluitingsdata. http://www.cultuurfonds.nl/noord-brabant/buurtcultuurfondsen

Geen reacties

Geef een reactie