De social innovator is een schaap met 6 poten

Halverwege september 2014 werd in Tilburg de tweede editie van European Social Innovation Week gehouden in en om het Midpoint Center for Social Innovation in de Tilburgse Spoorzone. Een unieke week waarin wel 50 activiteiten rond transities in zorg, bankwezen, agrofood, wijkontwikkeling, onderwijs, onderzoek , cultuur, veiligheid, publieke ruimte en overheid werden georganiseerd. De week kwam tot stand via co-creatie van een groep gepassioneerde en intrinsiek gemotiveerde mensen (en hun organisaties). Een groep social innovators zou je kunnen zeggen. Als we in vogelvlucht wat activiteiten van het ESIW-programma doorlopen doen we verslag van de week en komen de nodige eigenschappen en skills van deze social innovators bovendrijven.

Geschreven door: Simon de Wijs

1. De social innovator ontwerpt de toekomst door om te denken

De social innovator is in staat om oplossingen te zoeken door zaken vanuit ander perspectief te bekijken. De bibliotheek is toch die plek met boeken? Nee hoor, de bieb van de toekomst, dat is misschien juist wel die plek zonder boeken. In Texas bestaat die al, in Midden-Brabant opende tijdens ESIW de Kennismakerij. Een vooruitgeschoven post van de bieb op zoek naar de haar toekomst. Op deze ‘boekarme’ plek is papier vooral aanwezig in gerecyclede balen geleverd door CVB.

Tip: de bibliotheek innoveert deze dagen veel, zie ook de Kenniscloud.

https://www.youtube.com/watch?v=ci6CVf6w3Fk#t=12

2. De social innovator is een ‘tuinier’ die bruggen slaat tussen werelden

Het kan geen toeval zijn dat initiator van veel social innovation activiteiten in de regio Bert van Helvoirt, van origine een hovenier is. Dinsdag stond ESIW in het teken van de invloed van groen op welzijn en gezondheid. Als best case komt Platform Gezond Ontwerp naar voren waarbij verkend is hoe stedelijke ontwikkeling en gezondheid samen kunnen gaan.

3. De social innovator werkt slim in slimme netwerken en creatief in creatieve netwerken

Op donderdag werd door de Ambassade van Creatieve Zaken het vraagstuk ingebracht hoe Brabant (sinds kort zelf een District of Creativity) waarde kan halen uit deelname aan het wereldwijde netwerk Districts of Creativity. Werken in internationale context , waar creativiteit als brandstof geldt, biedt broodnodig, verfrissend en waardevol perspectief op de eigen activiteiten in de regio. Hoe bouw je bijvoorbeeld op personen (binnen organisaties) in plaats van organisaties an sich? Of hoe kom je van de triple helix (samenspel overheid, ondernemers, onderwijs) naar de quadruple helix (triple helix inclusief de burger, de patient, de eindgebruiker)?

Tip: Het netwerk van Districts of Creativity organiseert begin november het Creativity World Forum in Kortrijk, een topconferentie over de waarde van creativiteit.

4. De social innovator betrekt alle stakeholders, inclusief de eindgebruiker

De vrijdagmorgen stond in het teken van safety and security in public space en werd georganiseerd door DITSS. Tijdens een ontwerpsessie onder leiding van Van Berlo Social Designers werd met een grote groep stakeholders (van ambtenaren en architecten tot fietsers en eventmanagers, van omwonenden en studenten tot creatief ondernemers en horeca) verkend hoe de nieuwe spoortunnel in Tilburg veilig en tegelijk aantrekkelijk gemaakt kan worden.

Tip: voor de tweede maal werd tijdens ESIW Zilver Tilburg Zingt georganiseerd waarbij samen gezongen wordt voor en door mensen met dementie. 

5. De social innovator cre‘ert eigen alternatieve waardestromen

Ook internationale partner De Sociale innovatiefabriek uit Brussel organiseerde een dagdeel over hoe zij sociale innovaties faciliteren. Inspirerend is het model van de SIF als alternatieve eigen munteenheid. Via de SIF wordt bekeken of de waarde die je inbrengt en weghaalt in balans zijn. Een coachingsessie afnemen kost bijvoorbeeld 8 SIF, maar wanneer je er eentje geeft levert dat 8 SIF op. Duidelijk wordt dat de social innovator veelal in meer kapitalen ruilt en wisselt dan alleen geld: netwerk, kennis, materialen, tijd.

6. De social innovator maakt zich niet druk over definities, maar doet gewoon

Op de vrijdag van ESIW was de uitreiking van de social innovation awards. Je kunt eindeloos blijven hangen in definitiekwesties (wat is nu wel /geen social innovation of social innovator), iets wat geregeld gebeurt. Succesfactor in projecten is vaak dat daadkracht omgezet wordt in actie. Juist daardoor komt verandering tot stand. ‘Hoe zouden anders 110 carsharing initiatieven in Duitsland ontstaan zijn?’, vroeg spreker Dr. Christoph Kaletka van TU Dortmund zich af. De 5 genomineerden voor de awards onderstreepten dat ‘durven en doen’ een cruciaal ingredi‘nt is. Initiatief Bij Katrien, dat overigens niet gewonnen heeft, is daarvan een prachtig voorbeeld. Niet lullen, maar poetsen.

Tip: een internationale best case tijdens ESIW waarbij initiator Roy Ombatti aangaf zichzelf nooit als social innovator te hebben gezien, is de in Nairobi ontwikkelde 3d geprinte en gepersonaliseerde schoen voor mensen met misvormde voeten.

Kortom: de social innovator is een schaap met 6 poten

Op maandag 15 september werd in samenwerking van Tilburg University en Midpoint Brabant een World Cafe georganiseerd met als centrale vraag: ‘wie is nu die social innovator?’ Hoe denkt en handelt hij/zij? Hoe ziet hij of zij eruit? Expert social innovation, Kristel Zegers van NHTV, nam die dag deel en schreef een mooie blog over alle eigenschappen die een social innovator toegedicht worden. Haar conclusie kan echter ook kort en krachtig worden samengevat: een social innovator is geen schaap met 5, maar met 6 poten.

En dan echt de laatste tip: de pakkende visuele verslaglegging van het World Cafe werd gedaan door Jochem Galama.

Geen reacties

Geef een reactie