Gepresenteerd: de cultuurindex

Over de culturele sector circuleren veel cijfers. De Cultuurindex NederlandĀ bundelt vele ontwikkelingen op landelijk niveau in e e n publicatie. Op 9 december werd deze Cultuurindex Nederland gepresenteerd.

Enkele bevindingen uit de publicatie:

  • In de Cultuurindex Nederland zijn 80 bestaande cijferreeksen over de culturele sector gebundeld. Door dit te doen voor de jaren 2005, 2007, 2009 en 2011 ontstaat een samenvattend beeld van ontwikkelingen in de sector. Dat beeld laat tot 2007 groei en daarna stabiliteit zien (index 2011=105).
  • De capaciteit gaf een groeiend aanbod te zien: meer voorstellingen in de vrije theatersector, meer boektitels en meer films. Ook groeide het aantal mensuren dat wordt ingezet voor cultuur, zowel door vrijwilligers bij musea en podia als door professionals in de gehele creatieve sector.
  • Bij participatie is het beeld wisselend. Een aanvankelijke groei veranderde in een netto daling. Meer bezoek woog niet op tegen minder beoefening en minder consumptie.
  • De geldstromen groeiden tot 2009 om daarna terug te zakken tot iets boven het niveau in 2005. Zowel eigen inkomsten van de cultuursector als omzet van de creatieve industrie vielen terug. Overheidsbijdragen anno 2011 lagen hoger dan in 2005. Sindsdien heeft de sector te maken met bezuinigingen, maar die zijn in de nu gepresenteerde cijfers nog niet zichtbaar.
  • Concurrentiekracht geeft aan of de culturele sector meegroeit met andere sectoren in Nederland (nationaal) en met de culturele sector elders (internationaal). In nationaal perspectief deed de culturele sector het de afgelopen jaren goed, vooral doordat er relatief veel tijd aan cultuur besteed wordt als vrijwilliger. In internationaal opzicht bleef die rond het niveau uit 2005.
  • Ook de culturele sector maakt een proces van digitalisering door. De eerste cijfers daarover zitten al in de index, maar bij gebrek aan informatie is digitalisering daarin nog niet ten volle zichtbaar.

download hier de volledige index >

 

Geen reacties

Geef een reactie