Interview: AlleeWonen & kunst en cultuur

Inge de Kok (bkkc) interviewt Jos Hendrickx, manager bij AlleeWonen, een woningcorporatie met ongeveer 19.000 woningen in Breda en Roosendaal. De woonstichting zet zich in voor wijken die extra aandacht nodig hebben en voor mensen met een laag inkomen. In samenwerking met Electron en met ondersteuning van bkkc heeft AlleeWonen zich ingezet voor de Bredase wijk Linie, in het project Creatieve Wijk Linie. Jos vertelt over zijn ervaringen met betrekking tot het project en over zijn kijk op de waarde van kunst en cultuur.

Geschreven door Inge de Kok

Daar waar kunst en cultuur bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk blijven wij dat ondersteunen.

De wijk Linie ligt aan de Belcrumkant van het station van Breda. Vijf jaar geleden is AlleeWonen aan de slag gegaan met de gebiedsaanpak van deze Bredase wijk. Bewoners gaven destijds aan dat slopen en het plaatsen van nieuwsbouw zonde zou zijn. Naar aanleiding hiervan is in gezamenlijkheid nagedacht over de toekomst van Linie. Dat was ook de oorsprong van de Creatieve Wijk Linie.

Wat is het doel van het project en is dit doel (deels) bereikt?

“Het doel van de Creatieve Wijk Linie is om Linie op een bijzondere manier positief onder de aandacht te brengen. Leegstaande woningen worden als kluswoningen verkocht en voor een deel verhuurd aan kunstenaars. Zij krijgen de opdracht om samen met de bewoners kunst te ontwikkelen en kunst en cultuur gerelateerde activiteiten te organiseren.”

“Het project is een succesvol samenwerkingsverband met bewoners, de gemeente, de creatieve sector, Electron en AlleeWonen. Linie wordt zo op een andere manier in beeld gebracht, met aandacht voor kunst en cultuur. Dat lukt goed. Linie krijgt veel meer positieve belangstelling dan tien jaar geleden. Gezamenlijke visie is daarbij heel belangrijk geweest. Je moet allemaal hetzelfde voor ogen hebben en de positieve uitkomsten zijn te danken aan alle samenwerkende partijen.”

Hoe is de samenwerking met Electron ontstaan?

“Stichting Electron, gevestigd in de Spoorzone van Breda, is een ontmoetingsplaats voor makers, opleidingen, culturele instellingen en publiek. Electron zocht ruimte voor kunstenaars en projecten, daarnaast hadden zij al ervaring met projecten als de Creatieve Wijk Linie. Dit was dus een perfecte match voor een samenwerking. We deelden dezelfde visie en wij konden profiteren van de ervaring die de stichting al had.”

Kunt u iets vertellen over een specifiek project binnen de Creatieve Wijk Linie?

“In Nederland zijn op dit moment de Foodtruck Festivals erg populair. In Linie heeft een dergelijk festival met eten, drinken en theater vier jaar geleden al plaatsgevonden onder de naam Cucina de Linie. Dit was een succesvol evenement. Een ander project is ontstaan door het feit dat AlleeWonen de Bredase Opera een oefenruimte aanbiedt in Linie. Omdat zij iets willen terug doen voor de wijk, geven ze jaarlijks een concert, met muziek uit de bekendere aria’s en opera’s. Dit ervaar ik zelf als een zeer bijzonder evenement. Daarnaast zijn er ook kunstenaars geweest die bij bewoners thuis krijttekeningen hebben gemaakt op de muur, dat zie je ook niet zomaar in iedere wijk gebeuren.

Wat direct opvalt als je de wijk bezoekt, zijn de schilderingen van cavia’s en kamerplanten op de garageboxen. Linie kreeg door deze activiteiten en evenementen meer bekendheid als een wijk waar veel ontwikkelingen plaatsvinden, en als een broedplaats voor kunstenaars. Dit trekt potenti‘le bewoners aan en huidige bewoners zijn trots op hun wijk. Bewoners komen nu soms zelf met initiatieven en die worden, waar mogelijk, ook uitgevoerd.”

Wat is de concrete bijdrage van AlleeWonen in de Creatieve Wijk Linie?

“Wij hebben een financierende en stimulerende rol in het laten plaats vinden van activiteiten. Daarnaast zijn we een verbindende schakel en brengen we de juiste personen samen voor een project. Dit alles is uiteindelijk mede bedoeld als een vorm van marketing voor de wijk. Creatieve Wijk Linie heeft ten slotte als doel om de wijk positief onder de aandacht te brengen.”

Ik zou het andere bedrijven willen aanbevelen om kunst en cultuur te betrekken in hun bedrijfsvoering.

Heeft AlleeWonen al eerder projecten met betrekking tot kunst en cultuur uitgevoerd en staat dit voor korte termijn nog op de planning?

“Het is mooi dat je als woningcorporatie in een project als de Creatieve Wijk Linie bewoners kunt betrekken bij hun buurt door middel van kunst en cultuur. Daar waar kunst en cultuur bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk blijven wij dat ondersteunen. In het verleden hebben wij vaker bij diverse complexen muurschilderingen binnen en buiten aangebracht in samenwerking met bewoners.

We hebben al eerder samengewerkt met Electron en de creatieve sector om wijken op een positieve manier in beeld te brengen. Op korte termijn hebben wij nog geen concrete nieuwe plannen om met kunst en cultuur aan de slag te gaan, maar als het bijdraagt aan het te bereiken doel, staan wij daar wel voor open.”

Wat is voor jou de waarde van kunst en cultuur?

Kunst en cultuur kan mensen uit de dagelijkse sleur en patronen halen, en een moment van interesse en verwondering cre‘ren. Het biedt inspiratie en stimuleert innovatie, mensen worden aangespoord anders naar dingen te kijken en na te denken over wat ze doen.

Ik zou het andere bedrijven willen aanbevelen om kunst en cultuur te betrekken in hun bedrijfsvoering. Het kan op professioneel gebied bijdragen aan het verbinden en betrekken van mensen.”

Dit is een interview verschijnt binnenkort ook op bkkc.nl in de serie bkkc & bedrijven.

Geen reacties

Geef een reactie