Je hebt mensen nodig die op een hele andere manier naar de wereld kijken

Sofie Meijs (bkkc) interviewt Bert van der Els, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans en sinds kort ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Brabant C.

Op het eerste oog zou je bouwbedrijf Heijmans niet direct koppelen aan de kunst- en cultuursector. Maar niets is minder waar! Heijmans streeft ernaar waardecreatie en maatschappelijke relevantie samen te brengen. Vanuit dat oogpunt zoekt Heijmans aansluiting met andere sectoren, waaronder de kunst- en cultuursector. Dit resulteert in innovatieve projecten zoals Heijmans One en Smart Highway, projecten die internationaal hoe ogen gooien. Het impulsgeldenproject Glowing Lines waarin Heijmans nauw samenwerkt met kunstenaar Daan Roosegaarde is een onderdeel van het grotere concept Smart Highway.

Aanleiding genoeg om op bezoek te gaan bij Heijmans in Rosmalen en in gesprek te gaan met Bert van der Els, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans. Wij zijn benieuwd wat Heijmans heeft met de kunst- en cultuursector, hoe verrassende samenwerkingen ontstaan en waar deze toe leiden. Bovendien willen we het met Bert graag hebben over zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht bij cultuurfonds Brabant C. Wat zijn hiervoor zijn drijfveren?

Wat heeft Heijmans met kunst en cultuur?

‘Kunst, creativiteit en innovatie liggen dicht bij elkaar. Het scheppen van kunst vergt creativiteit en creativiteit is weer de bron voor innovatie. Heijmans is een innovatief bedrijf en daarom maken kunst en cultuur een belangrijk deel uit van onze levensfilosofie. De Smart Highway is daar een mooi resultaat van. Het werkt overigens ook omgekeerd: het kijken naar kunst inspireert ons bedrijf en onze sector innovatief te zijn in wat we doen.’

Je hebt mensen nodig die op een hele andere manier naar de wereld kijken dan jij doet

‘Daarnaast geloof ik niet dat ŽŽn persoon of ŽŽn organisatie in staat is tot grote vernieuwingen te komen. Zet maar eens twintig mensen uit dezelfde organisatie bij elkaar. Ik kan je verzekeren dat ze niet tot waardevolle nieuwe inzichten zullen komen. Want ze zijn bedrijfsblind en hebben elkaar allemaal gekopieerd. Je hebt mensen nodig die op een hele andere manier naar de wereld kijken dan jij doet. Als je mensen uit het bedrijfsleven, de onderwijswereld en de kunstwereld samenbrengt, heb je het juiste klimaat gecre‘erd voor vernieuwing. Dan ontstaat er innovatie.’

‘Door verbindingen te leggen met verschillende disciplines en verschillende kennisdomeinen, cre‘er je mogelijkheden om elkaar te kunnen inspireren en elkaar anders naar dingen te laten kijken. In onze samenwerking met Daan Roosegaarde zie je dat hij echt wordt ge•nspireerd door de wegenbouwer, maar dat de wegenbouwer ook ge•nspireerd raakt door Daan.’

‘Bedrijven moeten wel continu vernieuwen, werken aan de toekomst. Het is mooi dat een bedrijf een verleden heeft, maar je moet ook denken aan de toekomst. Een mooi voorbeeld daarvan is KODAK. Dat bedrijf heeft te lang gedacht dat foto’s en filmpjes op rolletjes zouden blijven staan. En dat terwijl er nu genoeg mensen zijn die nu niet eens meer weten wat een
filmrolletje is. Met andere woorden: je kunt een bedrijf niet runnen op het verleden. Je moet vernieuwen, veranderen, verbeteren. Daarbij is innovatie essentieel en dat is de koppeling die Heijmans heeft met kunst.’

Hoe ontstaat die co-creatie tussen verschillende disciplines?

‘Dat wordt me vaker gevraagd en ik denk dat je dat niet kunt managen of organiseren. Je kunt wel organiseren dat er plantjes groeien, dat mensen elkaar ontmoeten die elkaar niet kennen. Op voorhand weet je nooit of een idee wel of niet loopt. Op dergelijke inspirerende ontmoetingen probeer ik in te steken. Dat vind ik voor mezelf belangrijk, maar vooral voor de mensen die hier werken.’

‘Ook intern proberen we de kennisdeling te managen door naast de drie belangrijke divisies wonen, utiliteit en infrastructuur een afzonderlijke afdeling in te zetten op kennisdeling en innovatie. Deze afdeling – Heijmans Technology – verzamelt alle innovatieve idee‘n uit de drie grote divisies die elk ook hun eigen innovatie afdeling hebben.’

‘Een belangrijk project dat we vijftien maanden geleden zijn gestart is SPARK. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeente Den Bosch, de Technische Universiteit Eindhoven, Avans hogeschool en Heijmans om innovatie in de bouw te bevorderen. SPARK steunt kleine startende ondernemingen bij het realiseren van briljante idee‘n. Het is een
plek om kennis te delen en verbindingen te leggen. SPARK hanteert een open systeem wat betekent dat alle bedrijven daar aan mee kunnen doen.’

‘Aan de ene kant haalt de afdeling Heijmans Technology de kennis binnen ons bedrijf naar boven, aan de andere kant brengt de afdeling Technology via SPARK en andere bedrijven kennis en idee‘n naar ons bedrijf toe. Op deze manier brengen we mensen samen en bevorderen we innovatie.’

Kunstenaars en creatieve geesten hebben snel door hoe de wereld transformeert

Hoe be•nvloedt de kunst- en cultuursector het bedrijfsleven?

‘Kunstenaars en creatieve geesten hebben snel door hoe de wereld transformeert. Zij zien al in een heel vroeg stadium welke veranderingen er spelen. De meeste mensen hebben maar weinig kaas gegeten van de mogelijkheden van 3D printen. Kunstenaars, start-ups en studenten zijn al lang en breed aan het experimenteren met 3D.’

‘Vernieuwing is vaak de drijvende kracht achter kunst. Ik hoor mensen over kunst zeggen: dit zou ik zelf ook gemakkelijk kunnen maken. Maar daar gaat het niet om bij kunst. Het hoeft niet per se moeilijk te zijn in uitvoering. Het is juist het denkproces dat eraan vooraf is gegaan dat vaak moeilijk is. Bovendien: je moet ook maar net de eerste zijn die het bedenkt.
De samenwerking met kunstenaars is ontzettend interessant voor bedrijven, met name vanuit innovatief oogpunt gezien.’

‘Het is mogelijk om met 3D-printtechnologie‘n huizen te printen. Daar experimenteren we al mee. Maar dat betekent niet dat we volgende week het eerste huis gaan printen. Misschien duurt het wel even lang als de introductie van draadloos telefoneren, maar je moet er dan natuurlijk al wel mee bezig zijn. Je moet er vandaag al over nadenken.’

Feitelijk gaat het erom dat iemand die in een auto rijdt in de verte al ziet dat er een bocht aan komt

Kunt u iets meer vertellen over het implusgeldenproject Glowing Lines waarin u nauw samenwerkt met kunstenaar Daan Roosegaarde?

‘Het is niet alleen een project waarin veiligheid en techniek een rol spelen maar door de samenwerking met Daan Roosegaarde is het ook erg esthetisch. Feitelijk gaat het erom dat iemand die in een auto rijdt in de verte al ziet dat er een bocht aan komt. Er zijn veel gebieden op de wereld die onverlicht zijn, bijvoorbeeld midden in de woestijn. Daar is het best moeilijk de weg te volgen en biedt deze techniek een uitkomst. We hebben veel interesse uit ontwikkelingslanden.’

De Glowing Lines zijn toegepast aan de N329 in Oss. bkkc heeft voor ontwikkeling van Glowing Lines impulsgelden aan dit project toegekend.

U bent als voorzitter van de Raad van Toezicht betrokken bij het cultuurfonds Brabant C. Wat zijn hiervoor zijn drijfveren?

‘Allereerst vind ik kunst ontzettend leuk. We hebben veel kunst thuis en zijn fervent verzamelaars. Vooral muziek en beeldende kunst spreken me aan. Ik houd van heel modern klassiek, Steve Reich of Philip Glass. Vanuit mijn persoonlijke passie en enthousiasme trekt het me aan.’

‘Dan is het ontzettend leuk dat je wordt gevraagd voor deze rol. Natuurlijk moet je wel bedenken of je daarvoor de tijd hebt en hoeveel werkbelasting het met zich meebrengt. Maar je moet keuzes maken en dan doe ik dit graag, zo simpel is het. Als anderen dan ook nog denken dat ik daar iets positiefs aan kan bijdragen is dat helemaal een eer.’

‘Ik denk dat we er echt iets van kunnen maken met Brabant C en haar partnerorganisaties. Het is een enorme kans die de cultuursector in Brabant krijgt. Ik vind het interessant dat ze ook iemand vragen uit het bedrijfsleven om eraan mee te doen. Ton Wagenmakers (businesspartner bij Sonax en voormalig directeur van het TextielMuseum) zit ook in de Raad van Toezicht en hij is ondernemer in de culturele sector. Ik ben juist ondernemer uit de private sector. Daarnaast zit Saskia Langbroek-Coppus (associate bij Balanced Business Network, een managementadviesbureau) in de Raad van Toezicht en dat is iemand die heel goed weet hoe het georganiseerd moet worden. Ik denk dat we samen met Frans van Dooremalen als directeur een goed team vormen dat de kruisbestuiving kan bevorderen.’

Geen reacties

Geef een reactie