Samen cultuur in Brabant sterker maken

Eindhoven, 14 november, Klokgebouw Strijp S. Zo’n vijftig aanwezigen, onder wie wethouders en bestuursleden van culturele instellingen, volgen de verkennende sessie ‘CultuurAgenda Brabant 2020’ van het bkkc symposium ‘Een nieuwe toekomst’.  Na de aftrap door gedeputeerde Brigite van Haaften gaan deelnemers aan de slag met vragen als: Wat zijn succesfactoren? Wat hebben we nodig om verder te komen? Waar liggen kansen? Onder leiding van Bart Eigeman komen de reacties los. 

‘Een eeuw geleden had cultuur vooral opvoedkundige waarde. Vanaf de jaren ’90 klinkt met name de economische legitimering van cultuur. Maar cultuur heeft een grotere waarde dan geld uitdrukt. Het heeft naast een economische waarde ook een sociale en een intrinsieke waarde. Cultuur laat ons anders naar dingen kijken, maakt ons creatief, zorgt voor verbinding, opent deuren en verhoogt de leefbaarheid. Daarom hecht de provincie belang aan cultuur. We kunnen niet op de oude voet verdergaan, maar zullen nieuwe oplossingen moeten bedenken. We moeten samen de cultuur van straks maken. Via de Cultuuragenda willen we  partijen samenbrengen. Door te verbinden en te vernieuwen maken we Brabant sterker. En dat kunnen we alleen samen doen!’ Met woorden van deze strekking opent gedeputeerde Brigite van Haaften de bijeenkomst. Met als doel: elkaar inspireren tot samenwerking en vernieuwing.

 

succesfactoren

Enkele succesvolle praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd. Een filmpje van de Noordkade Veghel laat zien hoe cultuur de identiteit van Veghel als voedselstad onderschrijft en het bindmiddel kan zijn om krachten van onderwijs, overheden, ondernemingen en organisaties te bundelen. Resultaat is een krachtigere cultuursector in Veghel en een impuls voor het leefklimaat, ruimte en economie. Daarna vertelt directeur Esther Hartzema van KunstKwartier Helmond over een zangproject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het project heeft verbijsterende positieve effecten op hun sociale ontwikkeling en spraakvermogen. Cultuurbeoefening lijkt daarmee uitkomsten te bieden voor sociale vraagstukken als participatie- en de WMO opgaven.

Daarna roept Bart Eigeman de aanwezigen op eigen ervaringen te delen.

 

Wat zijn  de succesfactoren? Vanuit de zaal komen allerlei reacties los. Kort samengevat:

  • van nul af samenwerken met diverse partijen, niet eerst een plan maken en daarna pas partners zoeken;
  • laagdrempeligheid en toegankelijkheid;
  • vraag je af wat je voor anderen kunt doen;
  • zoek verbindingen en kijk verder dan de eigen schutting, niet alleen binnen de sector, maar vooral ook daarbuiten;
  • werk samen met bijvoorbeeld onderwijs, zorginstellingen, wijkcentra en bedrijfsleven;
  • ‘doen!’ is heel belangrijk, zet de eerste stap en begin, wacht niet af;
  • organiseer iets samen met andere gemeenten;
  • leer je doelgroepen kennen, kijk naar hun leefwereld, steun initiatieven die vanuit bewoners zelf komen.
  • En tot slot: zoek geduldig naar echt goede idee‘n.

We hebben een mindset nodig die cultuur in dezelfde categorie plaatst als onderwijs; het vormt een onderdeel van beschaving.

 

ertoe doen

‘We hebben een mindset nodig die cultuur in dezelfde categorie plaatst als onderwijs; het vormt een onderdeel van beschaving’, beantwoordt Piet van Dalen, wethouder van Waalre, de vraag hoe we cultuur een stap verder kunnen brengen. ‘We moeten dingen doen die er toe doen’, zegt Mary Ann Schreurs, wethouder van Eindhoven. ‘Een woningcorporatie in onze gemeente trekt jaarlijks een half miljoen uit voor cultuur. Daarover is discussie geweest met de minister, omdat het volgens hem niet tot de core business van een corporatie hoort. Maar de core business is het verbeteren van de leefbaarheid en cultuur levert daaraan een grote bijdrage. Dat besef is niet voldoende doorgedrongen.’

 

‘We horen te weinig verhalen van wat cultuur doet met mensen’, reageert een van de aanwezigen. ‘Terwijl juist dat aanspreekt. Deze verhalen moeten doordringen tot de politiek.’ ‘De verhalen zijn er, maar we moeten ze meer in de etalage zetten!’, zo besluit Bart Eigeman deze verkennende sessie.

Geen reacties

Geef een reactie