Samenwerken in cultureel Brabant

Samenwerken wordt ons al aangeleerd op de basisschool, en de ŽŽn is er beter in dan de ander. Samen sta je sterk; dat geldt ook zeker voor de culturele sector met krimpende budgetten en een minimale bezetting. Maar wat zijn goede redenen om een samenwerking te starten, en wat zijn de factoren die leiden tot succes? En omdat goed voorbeeld doet volgen: welke organisaties in Brabant zijn er al mee bezig?

Geschreven door Romy van den Nieuwenhof

Cees Langeveld, directeur van ChassŽ theater Breda, deed een uitgebreid onderzoek naar samenwerkingen in het culturele veld. Er zijn diverse redenen voor culturele organisaties om te gaan samenwerken. Een belangrijke reden is nieuwe markten aanspreken en de doelgroep vergroten, omdat je de bestaande doelgroep van twee organisaties als geheel gaat benaderen. Ook de geografische dekking kun je daardoor vergroten. Daarnaast is het voordelig om kosten, kennis en technologie te delen, waarmee je tevens risico kunt verminderen. Andere redenen zijn de kwaliteit van de programmering verhogen en gezamenlijke fondswerving te doen. 

Voorwaarden

Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar redenen om te gaan samenwerken zijn geen garantie voor succes. In het onderzoek van Langeveld worden een aantal voorwaarden genoemd om de kans op succes te verhogen. Zo moeten de missies en visies van de organisaties complementair zijn. Verschillende partijen moeten samen komen voor een gezamenlijk doel, dat alleen bereikt kan worden door collectieve handelingen. De partners moeten toegewijd zijn en gezamenlijk meerwaarde cre‘ren, terwijl ze ondertussen hun onderlinge relaties bewaken.

Een dergelijke samenwerking kost heel veel energie. Maar het levert ook energie op.

Pand P

Dat de reden voor een samenwerking niet puur om geld en het vergroten van doelgroepen gaat, weet Annemarie Meijer van jeugdtheatergroep Het paard dat vliegt, maar al te goed. Samen met Parktheater en Het nieuwe theater startten zij de cošperatie Pand P. Het bijzondere pand in Eindhoven kwam na een lange culturele historie leeg te staan. De cošperatie wilde het gebouw teruggeven aan de stad. Annemarie: “”Een dergelijke samenwerking kost heel veel energie. Maar het levert ook energie op. We enthousiasmeren elkaar, zorgen voor een nieuwe dynamiek. We hebben het gezamenlijk neergezet en willen het nu gezamenlijk laten groeien. De belangrijkste succesfactor van onze samenwerking is dat we samen hetzelfde ideaal koesteren. Daarnaast haalt iedereen er het zijne uit. Het paard dat vliegt heeft een vaste plek om kantoor te houden, Parktheater heeft een zaal om kwetsbaar theater te programmeren en Het nieuwe theater wil graag meer samenwerking met jongeren. Vanuit een gezamenlijk ideaal gaan we nu zoeken naar een situatie waarin we elkaar optimaal versterken.””

FLIP NOORMANHet gaat goed met oud PROUD deelnemer Flip Noorman. Iets meer dan twee jaar geleden verraste en verbaasde…

Geplaatst door Proud of the South op woensdag 9 maart 2016

2. Top gemaakt 

Wie werken samen? De werkplaatsen Amsterdams Grafisch Atelier, Sundaymorning@ekwc, Beeldenstorm en Frans Masereel Centrum in samenwerking met DutchCulture|TransArtists, het TextielMuseum en het netwerk van 28 werkplaatsen in Nederland en Vlaanderen.

Wat is het gezamenlijke doel? Het uitlichten van de functie van werkplaatsen.

Wat levert het op? Een symposium, aandacht voor diverse werkplaatsen, bijzondere toepassingen die tot stand komen in de werkplaatsen dankzij de samenwerkingen. Kunstenaars, architecten en ontwerpers en andere ge•nteresseerden kunnen elkaar ontmoeten en krijgen de kans gebruik te maken van de diverse werkplaatsen.

3. Vier theaters overleggen over hun collectieve marketing

Wie werken samen? ChassŽ Theater Breda, Theaters Tilburg, Parktheater Eindhoven en Theater aan de Parade ‘s-Hertogenbosch

Wat is het gezamenlijke doel? Met een gezamenlijke marketingcampagne moeten nieuwe passanten worden getrokken en gezorgd worden dat deze bezoekers vaker terugkomen. 

Wat levert het op? Ze dienden gezamenlijk een plan in bij het Impulsgeldenprogramma om gezamenlijk doelgroepen te defini‘ren en beter te kunnen bedienen.

4. Bosch Grand Tour

Wie werken samen? Van Abbemuseum, De Pont, MOTI, Natuurmuseum Brabant, Het Noordbrabants Museum, Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en het TextielMuseum

Wat is het gezamenlijke doel? De musea willen 500 jaar na het overlijden van Jheronimus Bosch 13 verschillende tentoonstellingsprogramma’s neerzetten ter ere van zijn werk, van 2015 tot 2017. 

Wat levert het op? Meer bezoekers in de provincie, cross-selling en dus verbreding van doelgroepen per museum.

https://www.youtube.com/watch?v=IpfGeKqxvPM&feature=youtu.be

5. Pand P

Wie werken samen? Het Nieuwe Theater, Parktheater Eindhoven en jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt

Wat is het gezamenlijke doel? Een open huis voor jeugd, amateur en professional en een pand met culturele historie laten voortbestaan met een nieuw cultureel doel.

Wat levert het op? Een podium voor diverse voorstellingen: muziek, dans, toneel, jeugd en amateurs. Het pand blijft ondertussen een prettige verzamelplaats voor de buurt.

De letters staan op de gevel. Björn van der Doelen heeft een paar mooie songs voor ons gezongen. Wethouder Mary-Ann…

Geplaatst door Pand P Eindhoven op vrijdag 23 oktober 2015

Geen reacties

Geef een reactie