Trends en ontwikkelingen 16 oktober 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Tweede Kamer heeft gestemd voor de invoering van de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Sander Dekker (Media, VVD). PVV en SP stemden tegen het wetsvoorstel. Eerder bleek al dat er een meerderheid voor de plannen van Dekker was. De plannen houden ook in dat amusement op de publieke televisie wordt beperkt en dat buitenproducenten toegang krijgen tot het bestel. Het media-advies ‘De Tijd staat open’, dat de Raad voor Cultuur vorig jaar uitbracht, is een belangrijke inspiratiebron geweest voor staatssecretaris Dekker. NRC , Villamedia , Mediamagazine , IPO ,Cultuur.nl
 • Tijdens het plenaire debat over de wijziging van de Mediawet bleek al dat de Kamer, net als het IPO, regionale omroepen wil met sterke regionale binding. De Tweede kamer voegde de daad bij het woord en stemde het in met een motie van Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) die het kabinet oproept in de tweede fase van wetgeving binnen de concessie van de Regionale Publieke Omroep (RPO) ook in de toekomst de regionale verankering van de regionale omroep te borgen. IPO
 • Een motie om Radio 6 te redden werd verworpen. Wel werd een motie aangenomen om de muziek van de zender – soul en jazz – een goede plek te geven op Radio 2 en/of Radio 4. Wat betekent dit nu voor Radio 6? Is hiermee het doek definitief gevallen? 3voor12.vpro.nl
 • Sinds de start van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in 2013 zijn er twaalf instellingen aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Er zijn tot nu toe 45 aanvragen ingediend om deze status te verkrijgen. Minister Bussemaker (OCW) wil stimuleren dat POM’s actief bijdragen aan een hogere kwaliteit en professionalisering van de monumentenzorg. Daarom heeft de minister de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over de inrichting van de aanwijzingsprocedure. De Raad voor Cultuur verkent in zijn advies een toekomstperspectief waarin het monumentenveld geprikkeld wordt zich te professionaliseren. Cultuur.nl
 • Ruim twee jaar nadat een brede coalitie van erfgoedinstellingen en organisaties van rechthebbenden vroeg om invoering van Extended Collective Licensing (ECL) als oplossing van auteursrechtelijke problemen van massadigitaliseringsprojecten, heeft het kabinet aangekondigd ECL in Nederland in te voeren. ECL maakt het mogelijk dat collectieve beheersorganisaties onder bepaalde voorwaarden licenties afgeven voor het gebruik van werken van makers die niet bij hen zijn aangesloten. Op deze manier wordt het voor instellingen mogelijk om via een licentie de rechten te regelen voor het digitaliseren en online toegankelijk maken van gehele collecties. Rijksoverheid.nl , Kennisland , VNG
 • Thom de Graaf heeft in de Senaat uitgehaald naar het kabinet vanwege de slechte behandeling van met name de kunsthogescholen in het ZZP-dossier. “Instellingen dreigen door de almachtige belastingdienst te worden aangepakt omdat ze zelfstandigen als pseudo-werknemers zouden inzetten.” Senator De Graaf is tevens voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Scienceguide
 • De VAR zal waarschijnlijk verdwijnen. Als de Eerste Kamer eind oktober akkoord gaat met het voorstel van de Tweede Kamer, betekent dit dat de VAR per 1 januari 2016 niet meer geldt. Er moet dan gewerkt worden met modelcontracten die vooraf door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Is er op die 1 januari 2016 geen door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, dan lopen opdrachtgevers die werken met (schijn)zelfstandigen hetzelfde risico als in de periode waarin er nog geen VAR was, namelijk dat de arbeidsrelatie (achteraf) moet worden beschouwd als een dienstverband. Er is vooralsnog geen overgangstermijn voorzien. De sociale partners NAPK en FNV Kiem hebben daarom op 15 oktober per brief een pleidooi aan de Eerste Kamer gestuurd om de invoering van deze wet uit te stellen en een overgangsperiode in te lassen. NAPK
 • De Drentse culturele sector is bij het Rijk volledig uit beeld. Geen enkel museum of cultureel gezelschap krijgt een financi‘le bijdrage in de zogeheten landelijke culturele basisinfrastructuur. Gedeputeerde Ard van der Tuuk (Cultuur, PvdA) vindt dat dat moet veranderen. Dagblad van het Noorden
 • Waarom is de Omgevingswet zo belangrijk voor provincies? Esther Vos, senior jurist bij de provincie Noord-Brabant, geeft antwoord. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Musea doen het goed, de bezoekersaantallen stijgen, ze zijn belangrijk voor de identiteit van gemeenten en zijn een toeristische trekker. Maar dat gaat niet overal zomaar. De handreiking ‘In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten’ helpt. De publicatie is geschreven door Publikum in opdracht van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en de Museumvereniging (MV). VNG
 • Als de nota Hoofdlijnen Kunst en Cultuur Amsterdam 2017-2020 wordt vastgesteld volgens het concept zoals gisteren gepubliceerd, zal cabaret als enige podiumkunstvorm niet in de Amsterdamse basisinfrastructuur zijn vertegenwoordigd. Dat is opmerkelijk en teleurstellend. Dit schrijft Vivienne Ypma, directeur van De Kleine Komedie, in een opiniestuk in Het Parool. Het Parool
 • De verbindingen van de Amsterdamse kunst- en cultuursector met de rest van de wereld zijn talrijk en divers. De afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam wilde dit graag in beeld brengen, ter ondersteuning van de internationale ambities in de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2017-2020, het centrale beleidsdocument voor het volgende kunstenplan in de hoofdstad. Met ontwerper Niels Schrader/Mind Design, maker van de DutchCulture Buitengaatskaart 2013, maakte DutchCulture Buitengaats kunst en cultuur Amsterdam 2013 -2014. De kaart is als bijlage verschenen bij de begin oktober verschenen Hoofdlijnennota. Op dit moment is de kaart alleen beschikbaar als pdf document, maar naar verwachting volgt later dit najaar nog een papieren versie, net als bij de reguliere Buitengaatskaarten. DutchCulture
 • Middelburg moet een gat van minstens 8,6 miljoen euro in de begroting zien te dichten. Tot 2019 worden stapsgewijs zware bezuinigingen doorgevoerd. Er wordt bezuinigd van kunst tot sport en maatschappelijk werk. Drie kunstinstellingen De Vleeshal, CBK Zeeland en De Caesuur vrezen voor hun voortbestaan. De Volkskrant
 • Kleine culturele instellingen in Utrecht zijn als de dood dat ze moeten bloeden voor de miljoenentekorten die Tivoli Vredenburg de komende jaren teisteren. Wethouder Margriet Jongerius sluit dit scenario niet uit, ondanks een motie uit 2006 waarin staat dat de kleintjes hier noo’t de dupe van mogen worden. Algemeen Dagblad
 • Met de cheque van 600.000 euro die wethouder Frits Huis heeft overhandigd, kan het nieuwe Cultuurfonds Almere nu echt aan de slag. Het fonds is opgericht op verzoek van de gemeente en krijgt jaarlijks een budget vanuit de aanjaaggelden die het college van burgemeester en wethouders beschikbaar heeft gesteld. ,,Het fonds opereert onafhankelijk van de gemeente”, benadrukt wethouder Huis. ,,Ik draag de cheque over en daar houdt mijn bemoeienis op.” Cultuurfonds Almere is ook op zoek naar particulieren en bedrijven die een bijdrage willen leveren. ,,Niet alleen met financi‘le middelen, maar vooral met hun kennis, de wil en de uren.” Dichtbij.nl/almere

noord-brabant

 • Op vrijdag 16 oktober 2015 komen Provinciale Staten weer samen tijdens een Statendag. Tijdens deze dag vinden allerlei bijeenkomsten plaats. Van informatiebijeenkomsten en thema-vergaderingen tot de plenaire vergadering waarin Provinciale Staten in de Statenzaal voorstellen behandelen en besluiten nemen. Van 10.00 tot 11.30 is de informatiebijeenkomst beleidskader erfgoed en uitvoeringsprogramma cultuur. Brabant.nl
 • Mensen in een stimulerende omgeving ‘out of the box’-oplossingen laten bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Dat is wat de provincie Noord-Brabant voor ogen heeft met ‘Social Design Brabant’ tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Brabant.nl , Social Design Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Marco van Vulpen treedt aan als nieuwe ad interim-directeur van het Breda’s Museum. Dat heeft cultuurwethouder Marianne De Bie bekend gemaakt. Van Vulpen gaat ook zitting nemen in de werkgroep die de beoogde fusie tussen het Breda’s Museum en MOTI (beeldcultuur) voorbereidt. BN – De Stem
 • Sinds 1 juni 2015 werken Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven samen aan De Staat van Eindhoven. Tot eind 2017 gaat Het Nieuwe Instituut in Eindhoven ambtenaren, inwoners, wetenschappers, denkers en designers bij elkaar brengen om gesprekken te voeren, kritische vragen te stellen en kennis te ontwikkelen over de slimme stad in relatie tot de participatiemaatschappij. De eerste stap wordt gezet tijdens de Dutch Design Week 2015, een Slimme Raad van zes leden uit binnen- en buitenland wordt dan ge•nstalleerd. Zij zullen in een publiek forum de ambities van Eindhoven tegen het licht houden en tevens actiepunten formuleren. Het Nieuwe Instituut
 • Het Centrum voor de Kunsten (CKE) moet stoppen met de muziekschool en de andere vijf CKE-scholen. Cursisten kunnen meestal voor ongeveer hetzelfde lesgeld of goedkoper terecht bij particuliere docenten en scholen. Dan is het dus ook niet meer nodig om het Eindhovense CKE-instituut hiervoor met 2 miljoen euro per jaar te subsidi‘ren. Dit zal leiden tot het ontslag van veel docenten, maar die kunnen zich vervolgens vestigen als zelfstandigen of zelf – eventueel met anderen – een van de CKE-scholen voortzetten. Dit zijn conclusies uit het onderzoek van organisatieadviesbureau Noordeling dat is verricht in opdracht van de Stichting Cultuur. Eindhovens Dagblad
 • Om de twee jaar reikt het College van B&W van Eindhoven de Dirk Roosenburgprijs uit. Sinds 1989 wordt deze prijs voor ruimtelijke kwaliteit uitgereikt aan een opmerkelijk en inspirerend bouwproject binnen de gemeente Eindhoven. Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs. De genomineerden zijn bekend. Eindhoven.nl
 • Het nieuwe bestemmingsplan voor het NRE-terrein in Eindhoven moet ruimte bieden voor het ontwikkelen van initiatieven, maar tegelijkertijd de buren zekerheid geven. De historisch waardevolle gebouwen moeten blijven staan, het gebruik is redelijk vrij gelaten. Eindhovens Dagblad
 • Komen de twee Rembrandts, die onlangs door het Rijk zijn aangekocht, ook naar Eindhoven? Het Van Abbe Museum en de gemeente dromen ervan. Ze willen een poging wagen de twee veelbesproken schilderijen naar Eindhoven te halen. Burgemeester en Wethouders antwoorden dit op raadsvragen van de PvdA. Omroep Brabant
 • Na een akelige stilte van bijna twee jaar komt er weer leven in het oude theater aan de Leenderweg. Het Nieuwe Theater gaat samen met Hetpaardatvliegt en het Parktheater het voormalige Plaza Futura omtoveren tot open podium “waar jeugd, amateur, jonge talenten en professionals elkaar aanvullen en versterken” Onder de naam Pand P is een cošperatie opgericht. “We gaan een makerslab opzetten. Professionals en jonge theatermakers, muzikanten, spelers en schrijvers gaan we met elkaar verbinden.” Opening is op 23 oktober. Dichtbij.nl/eindhoven
 • De Cacaofabriek in Helmond is op de goede weg dankzij meer bezoekers in filmzalen en poppodium Žn een restaurant dat geld oplevert. Het jaar 2015 gaat De Cacaofabriek in Helmond tot nu toe beter af dan het debuutjaar 2014. De fel bekritiseerde cultuurtempel kreeg de eerste negen maanden van dit jaar 50.000 euro meer binnen aan kaartverkoop dan in 2014. De positieve geluiden zijn nog niet in klinkende munt omgezet. Want behalve de inkomsten stegen ook de kosten. Dat betekent dat de cultuurinstelling aan het einde van het jaar nog ongeveer even fors in de min eindigt als in 2014. Eindhovens Dagblad
 • Het Grafisch Atelier Den Bosch verkeert in financieel noodweer, na de vermindering van subsidiegeld van de gemeente. Tijdens een raadsvergadering van de gemeente ‘s-Hertogenbosch op woensdag 14 oktober, verdedigt de kunstwerkplaats haar subsidieaanvraag. Volgens de gemeente moet het Grafisch Atelier meer bedrijfsmatiger gaan werken. Volgens de kunstwerkplaats verdubbelt dan de huurprijs, waardoor kunstenaars en scholen het niet meer kunnen betalen. Zonder de subsidie overleeft het GA, naar eigen zeggen, niet. Brabants Dagblad
 • Pleiten voor de goede zaak kan op verschillende manieren. Bureau Babel pakte het woensdagavond slim aan door drie sprekers uit het onderwijs, cultuur en als slotstuk ook zelf een pleidooi te (laten) houden om het bureau te laten bestaan. In de bezuinigingsdrift van de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat, als het aan het college van B en W ligt, een streep door Babel, het stedelijk bureau voor cultuureducatie. Brabants Dagblad
 • Kunsthal en expositieruimte Boschveld in ‘s-Hertogenbosch sluit. Na enige contacten met de Atelierbeheerstichting (ABS) en een gesprek met de afdeling maatschappelijk vastgoed van de gemeente, gaat de initiatiefnemer Stichting WederzijdsÑkunst in context er vooralsnog van uit dat er geen vaste locatie voor Kunsthal Boschveld te vinden zal zijn. De ABS krijgt een maandcontract met maatschappelijk vastgoed en op basis daarvan valt er geen tentoonstellingsbeleid uit te stippelen. Brabants Dagblad
 • De eerste formele stap is gezet naar een referendum over het winkelrondje en het stadskantoor in Tilburg. Lokaal Tilburg heeft daarvoor het zogeheten inleidende verzoek ingediend. De gemeente Tilburg organiseert alsnog een informatiemarkt over de omstreden plannen voor het Stadhuisplein: het winkelrondje, Primark en het stadskantoor. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Een permanent horecapaviljoen op de middenpier van de Piushaven in Tilburg, meer groen, minder parkeren en een pontje dat mensen zelf kunnen bedienen. In fases wordt de komende twee jaar het Havenpark aangelegd. Brabants Dagblad
 • Hendrik Driessen heeft de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen. De penning werd uitgereikt door burgemeester Noordanus. Hij heeft het museum vanaf de openingstentoonstelling op de kaart gezet met een aantal spraakmakende exposities. “Hij heeft het vermogen om steeds weer internationale grootheden naar Tilburg te halen”, aldus de gemeente. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Harmonie‘n Oefening & Uitspanning, Muziek & Vriendschap uit Riel en SOS Goirle geven muziek een stem tijdens een protestactie in het gemeentehuis. De verenigingen protesteren tegen de forse verlaging van de subsidies voor de verenigingen de komende twee jaar. Brabants Dagblad
 • De Stampersgatse autodidactisch kunstenaar Adrie Legierse (73) heeft de Halderbergse Cultuurprijs 2015 gewonnen. Deze autodidact die bekend staat om zijn prachtige werk in roestvrij staal won het van de twee andere genomineerden; heemkundekring Land van Gastel en Het Vliegend museum. BN – De Stem
 • De gemeente Oss onderzoekt of de bibliotheek, theater De Lievekamp, het Stadsarchief en cultuurschool de Muzelinck naar het centrum van de stad kunnen verhuizen. Dat staat te lezen in de begroting die wethouder Frank den Brok donderdagmiddag presenteert. Brabants Dagblad
 • Henk van Os, de oud-directeur van het Rijksmuseum, heeft de afscheidstentoonstelling van museum Jan Cunen in Oss gemaakt. Van Os heeft met zijn expositie een portret van het museum gemaakt. Het is de laatste expositie waaraan is meegewerkt door de drie vrouwen die de laatste jaren de koers van het museum bepaalden. Directrice Nicolette Bartelink Žn de conservatrices Fleur Junier en Marianne van Heeteren besloten alle drie dat ze na de bezuinigingsoperatie van de gemeente niet wilden blijven. Omroep Brabant
 • Het aantal aanvragen voor subsidie van muzikale en culturele vorming in Reusel-De Mierden is veel lager dan de gemeente vooraf had ingeschat. In 2014 gooide gemeente Reusel-De Mierden de subsidiesystematiek rond muzikale en culturele vorming om. Niet langer werden de instellingen gesubsidieerd die het onderwijs verzorgen. Voortaan ging de bijdrage rechtstreeks naar de individuele leerlingen. De subsidie bedraagt de helft van het cursusgeld, met een maximum van 370 euro. Eindhovens Dagblad
 • Een ondernemende ambtenaar wordt als kwartiermaker aangesteld om van muziekhuis De Suite in Roosendaal een rendabele onderneming te maken. Hij of zij krijgt daar twee jaar de tijd voor. De groep muziekdocenten, die volgens wethouder Hans Verbraak momenteel ‘voor een habbekrats’ een ruimte huren in De Suite, zullen vanaf volgend schooljaar meer huurpenningen moeten betalen. Voor andere culturele organisaties zoals theaterwerkplaats Tiuri, Driemaal Plankenkoorts, PLAK en de School voor de Kunsten, die op zoek zijn naar nieuwe locaties is er geen plek in De Suite. BN – De Stem
 • De entrees van Roosendaal mogen wat wethouder Saskia Schenk betreft veel aantrekkelijker worden. Ze zijn nu erg somber vindt ze en je hebt als automobilist nauwelijks in de gaten dat je de stad in komt. Ge•nspireerd door de graffiti-kunst in het Kadetunneltje, heeft Schenk de creatieve denktank Platvorm R aan het werk gezet om ook voor De Markttunnel (onder het spoor bij Wenneker) en De Westpoort (viaduct bij Rosada onder snelwegen A58 en A17) iets moois te bedenken. BN – De Stem
 • De cultuursector in Uden wacht het overleg met de gemeente af wat betreft de opgelegde bezuiniging van 150.000 euro voor de komende jaren. Een klankbordgroep met alle partijen moet begin volgend jaar op een rijtje hebben hoe de sector vanaf 2018 1,5 ton op jaarbasis kan bezuinigen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • De creatieve industrie is divers. Van design tot architectuur, van muziek tot mode. Maar naast verschillen zijn er overeenkomsten. De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht. De creatieve industrie is gewend om over domeinen heen samen te werken. Negen vertegenwoordigers van de creatieve industrie brengen in gesprek met Leonieke Daalder van Fast Moving Targets hun wereld onder woorden. Wat is de creatieve industrie? Wat is de waarde van creatie? Wat kan de rest van de maatschappij aan de creatieve industrie hebben? Clicknl.nl
 • Architect Rem Koolhaas was in 2014 internationaal de invloedrijkste Nederlandse cultuurmaker. Dat heeft de jury van de eerste NRC Cultuur Top 100 bepaald. Volgens Cees de Graaff, directeur van DutchCulture, het centrum dat Nederlandse cultuurexport bevordert, weerspiegelt de NRC Cultuur Top 100 waar Nederland goed in is. ãNatuurlijk de dj’s, maar ook de dans. Onze dansgezelschappen horen tot de wereldtop, mede dankzij onze goede dansopleidingen. En elk land heeft goede ontwerpers, maar niemand is zo goed in social design als de Nederlanders. Niet voor niets is de slogan ‘What design can do’ hier verzonnen.” NRC
 • Wat is het geheim van Nederlandse kunstenaars en creatievelingen die succesvol zijn in het buitenland? Waar de ŽŽn het buitenlandse succes min of meer ‘overkomt’, kiest de ander er bewust voor om de buitenlandse markt op te zoeken. Zeven Nederlanders uit de NRC Cultuur Top 100 over hun weg naar internationaal succes. NRC
 • Met ingang van 1 juli 2015 is het nieuwe Auteurscontractenrecht ingegaan. Het doel van de regeling is om de positie van makers te versterken ten opzichte van exploitanten. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het nieuwe Auteurscontractenrecht? FNV – Kiem
 • Voor de artiestenregeling gaat de VAR per 2016 vervallen. VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals ) heeft gewerkt aan modelovereenkomsten ter vervanging. Maandag 12 oktober zijn de twee goedgekeurde modelovereenkomsten voor de artiestenregeling gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. VNPF
 • Een mogelijke fusie van FNV KIEM, de vakbond voor de creatieve industrie, met de FNV gaat niet door. Het opheffen van KIEM is daarmee tevens van de baan. Wel beseft KIEM dat het slecht gaat met de vakbond en dat het nodig is om deze van de grond af aan opnieuw op te bouwen. Theaterkrant
 • Samen met partner S2M Strijp-S organiseert Stichting Circulaire Economie ook dit jaar weer de Hotspot Circulaire Economie tijdens de Dutch Design Week. Het thema: ‘Design Thinking’. Circulaire Economie
 • Het begrip circulaire economie beheerst de duurzaamheidsdiscussie bij bedrijven, beleidsmakers en in de wetenschap in steeds grotere mate. Het voelt als een nieuwe uitvinding, als dŽ oplossing voor ons eeuwige dilemma tussen blijven consumeren en het verlagen van onze footprint. Is de circulaire economie hierbij een hype, die weer over waait, of blijkt het een doorbraak in het verduurzamen van onze samenleving? ruimtevolk
 • De Dutch Fashion Foundation en directeur AngŽlique Westerhof worden in NRC Handelsblad beticht van slecht bestuur. In het artikel staat dat DFF 1 miljoen euro subsidie heeft ontvangen bedoeld om jonge modeontwerpers te begeleiden naar internationaal succes, maar dat driekwart van dat bedrag naar de stichting zelf is gegaan om bedrijfskosten en salarissen te betalen. Terwijl volgens de krant op de website van DFF staat da

  financiering

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. Dit zijn lokaal verankerde initiatieven, gericht op het oplossen van actuele ruimtelijke opgaven. In Stadslabs wordt ge‘xperimenteerd met nieuwe manieren van ‘stad-maken’, waarbij nieuwe en meer traditionele stadmakers verschillende rollen en verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. Voorstellen voor deze oproep ‘Stadslabs – anders werken aan urgente opgaven’ kunnen worden ingestuurd tot en met 8 december 2015. Maximaal 15 voorstellen zullen een projectsubsidie ontvangen, van maximaal € 25.000 per initiatief. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In juli schreef het Stimuleringsfonds de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk uit, in het kader van het flankerend programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 38 inzendingen zijn elf projecten geselecteerd. Het doel van de projecten die zijn geselecteerd is bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van de ontwerper of het bureau, zowel gericht op de interne organisatie als de relatie die het bureau heeft of ontwikkelt met opdrachtgevers, industrie en andere partners.
  • Drie Brabantse bureaus werden gehonoreerd. Studio Van Eijk & Van der Lubbe uit Geldrop, Studio Lvwp uit Eindhoven en Studio Mieke Meijer uit Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In september 2015 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met Anne van der Zwaag (designbeurs OBJECT) de bijeenkomstenreeks ‘Cultureel Ondernemen’ voor kleine studio’s en starters in de creatieve industrie. In drie bijeenkomsten spraken negen experts uit het veld over de do’s & don’ts op het gebied van communicatie, presentatie en strategie. Een initiatief als dit past bij de rol van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het fonds ondersteunt ontwerpers niet alleen door middel van subsidies, maar stimuleert ook kennisdeling en heeft soms de rol van ‘relatiemakelaar’. Hier de 8 do’s & don’ts uit de bijeenkomstenreeks. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) is vanaf 2016 verbreed naar alle topsectoren, nu de topsectoren Creatieve Industrie en Logistiek ook ruimte hebben gemaakt voor MVI-onderzoek. Met ruim 6 miljoen euro heeft NWO-MVI daarmee een prominente plaats in de NWO-bijdrage aan het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. De ondertekening van het Innovatiecontract vond plaats op 5 oktober jl. . MWO
  • Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds, blogt over het ‘bezoekersaantallenvirus’: ‘Het is natuurlijk wel te verklaren, die vaak overdreven voorspellingen. Instellingen moeten eigen inkomsten genereren, en een van de manieren is via bezoekers. En het staat ook goed, dat ieder jaar het totaal aan bezoeken aan Nederlandse musea weer is toegenomen. Maar die stijging, die overigens vooral op het conto komt van de grote musea (het zogenoemde MattheŸseffect), kan niet eindeloos doorgaan. Ook daarom kunnen we het vanaf nu beter hebben over de kwaliteit van het bezoek dan over de kwantiteit; welke impact had de expositie op wie en wat kan daar uit voorkomen? Nu nog accepteren dat echte waarde niet in getallen uit te drukken is. En dus onmetelijk waardevol. ‘ Mondriaanfonds
  • In de derde ronde van 2015 is aan 21 filmprojecten een bijdrage verleend uit het budget van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) voor een totaalbedrag van ruim € 5,4 miljoen. De verwachte productie-uitgaven in Nederland voor deze filmprojecten bedragen ruim € 24 miljoen. De bijdragen zijn verleend aan 14 speelfilms, 6 documentaires en 1 animatiefilm. Van de 21 filmprojecten zijn 15 internationale coproducties. Op grond van de Stimuleringsmaatregel wordt een financi‘le bijdrage verstrekt in de vorm van een 30% cash rebate voor aantoonbaar in Nederland bestede productiekosten van speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms. Dit jaar is nog een indienronde gepland, de uiterste indiendatum is 3 november 2015. Voor deze ronde is een budget van € 11.433.667 beschikbaar. Filmfonds
  • Tijdens Cinekid vinden diverse door het Nederlands Filmfonds (mede)georganiseerde of ondersteunde bijeenkomsten plaats. Filmfonds
  • De Europese Unie heeft een nieuwe call binnen het subprogramma Media van het Creative Europe Programma (2014-2020) bekendgemaakt. De Oproep Support for film festivals (EACEA/16/2015) heeft een budget van € 3 miljoen. De financi‘le bijdrage is in de vorm van een forfaitair bedrag, in overeenstemming met het aantal Europese films in de programmering en varieert van € 19.000 tot € 75.000. Er zijn twee deadlines ; 17 december 2015 en 28 april 2016. Mediadesk Nederland
  • Wat is het geheim van een goed audioverhaal? Wat valt er te leren van ontwikkelingen over de grens? En hoe brengen we de kracht van audio over aan een breder publiek? De Balie en Mediafonds organiseren op 6 november de inspiratiebijeenkomst The Future of Audio. In het kader van de bijeenkomst zijn er twee workshops voor zowel beginnende als ervaren radiomakers en -professionals. Mediafonds
  • Voor ge•llustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, heeft het Letterenfonds een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. Een uitgever dient ten minste drie maanden voor de publicatie schriftelijk een aanvraag in, vergezeld van een calculatieformulier, het manuscript met illustraties en een model van de beoogde vormgeving van het boek. Als de aanvraag in behandeling is genomen, wint het bestuur advies in bij een vaste commissie van onafhankelijke deskundigen. Mede op grond van dit advies neemt het bestuur een besluit. Eerstvolgende deadline 16 november 2015. Letterenfonds
  • Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland! Scholen die deze ambitie delen kunnen vanaf 2 november een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen kunnen met de Impuls muziekonderwijs hun muzieklessen verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld. Dat worden dus popbands, brassbands en complete harmonie‘n in de klas! Op 14 oktober werd de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs gelanceerd tijdens een feestelijke kick off op basisschool de Bavokring in Rotterdam. Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging MŽŽr muziek in de klas. Fonds voor Cultuurparticipatie , lkca
  • Mecenas Klassiek, een initiatief om jongeren in aanraking te laten komen met klassieke muziek, heeft een crowdfundingsactie gestart bij voordekunst.nl. Mecenas wil dit seizoen projecten organiseren rond twee HŠndel-opera’s van Fred Luiten Concertorganisatie. Operamagazine

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Een nieuwe generatie van bevlogen ondernemers weet met weinig geld maar slimme idee‘n nieuw leven in industriemonumenten te blazen. Hun kleinschalige, organische aanpak wordt inmiddels met succes overgenomen door overheden, blijkt uit een recent boek over industrieel erfgoed met een nieuwe functie. De crisis van 2008 blijkt uiteindelijk tot meer behoud en een interessantere herbestemmingspraktijk te hebben geleid. ruimtevolk
  • Publiek en een vakjury bepalen welk van de ontwerpen de basis wordt voor bebouwing aan het Eindhovense Marconiplein. Twee teams van Van Aken Architecten hebben met designer Maarten Baas maanden gewerkt aan de twee plannen, in een soort vriendelijke battle. Uitgangspunt: de huisjes uit Philipsdorp, die zijn terug te zien in de gebruikte vormen. Eindhovens Dagblad , Dezeen
  • ‘Speculatief design’, wordt ook wel ‘design fiction’ of ‘design for debate’ genoemd. Het is een nieuwe, populaire ontwerprichting op het snijvlak van wetenschap, technologie, design en kunst die fictieve producten gebruikt om gedachtenvorming en discussie uit te lokken. Design fiction is een van de speerpunten van de komende Dutch Design Week in Eindhoven (17-25 oktober). digitale NRC, inlog vereist
  • Ook dit jaar trekt de Dutch Design Week (DDW) naar verwachting meer dan 250.000 bezoekers. Vanaf 17 oktober biedt Eindhoven onderdak aan ruim 2000 ontwerpers uit binnen- en buitenland en die creatieven spreken tot de verbeelding, zo blijkt. Meer dan 450 evenementen zijn er te zien. Aan Piet Hein Eek, gevestigd in Eindhoven, de vraag wat de grootste designweek van Noord-Europa nu zo aantrekkelijk maakt en ook: hoe ‘dutch’ is het Nederlands design eigenlijk nog? Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
  • Een voetbalstadion is misschien niet de eerste locatie waaraan je denkt bij een mode-evenement. Toch is het Philips Stadion in Eindhoven van 14 tot en met 25 oktober het podium van de derde editie van Modebelofte, het platform voor innovatief modetalent tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Dit jaar is het event met als titel ‘Performing Advancers’ volledig gericht op de verbinding tussen sportswear en mode. Fashion United
  • Stieren, hanen, bokken zijn eigenlijk maar bijproduct en daarom eten we ze niet. De haan wordt binnen een dag vergast. Dat is namelijk voor de boer goedkoper”, legt Anne uit. Want hij hoeft de haan geen voer te geven en hem verder in leven te houden. Zonde, vinden ze bij Youth Food Movement Brabant en het Transitieteam Brabantse Agrofood. “We zijn geen activisten, maar willen mensen wel bewust maken dat dit gebeurt”, legt Anne uit. “Daarom organiseren wij tijdens de Dutch Design Week een barbecue, met een diameter van vier meter, met alleen maar mannenvlees!” Omroep Brabant
  • Kunsten ’92 spant zich tijdens het Jaar van de Ruimte in om het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor gebiedsontwikkeling te benadrukken. Dit doen wij door input te leveren voor het Manifest 2040, door bijdragen te plaatsen op het platform Wij maken Nederland en door deel te nemen aan sessies over de Nationale Omgevingsvisie en bijeenkomsten het Jaar van de Ruimte. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de Omgevingsvisie en Omgevingswet en betrekt andere ministeries, zoals OCW (en daarbinnen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE). Kunsten ’92 , Kunsten ’92
  • Verslag van een netwerkevent rond het 3D-printen van bouwkundige constructies. Een viertal sprekers ging in op het 3D-printen van piepschuim, keramiek, beton en staal. Hoever zijn de verschillende technieken? Architectenweb
  • ‘Welke hypes beheersen jouw leven?’ is de ondertitel van en expositie Planet Hype in MOTI in Breda. De tentoonstelling ademt de sfeer van het internet en ons huidige mediatijdperk: het is overdadig, kleurrijk en schreeuwt van alle kanten tegelijk om aandacht. Het gevaar van oppervlakkigheid en vluchtigheid ligt dan ook op de loer bij de tentoonstelling. Toch weet het MOTI het geheel door een goede selectie van hedendaagse kunstwerken scherp en kritisch te houden. 8weekly
  • Sinds kort is een door Daan Roosegaarde ontworpen postzegel te koop die Nederland toont als netwerk van licht. Iedere losse postzegel laat een ander stukje van Nederland zien, zodat je zelf kunt kiezen welk deel van het land je op de envelop plakt. Roosegaarde liet zich inspireren door ruimtefoto’s van AndrŽ Kuipers en satellietfoto’s van Nederland, waar hij zijn eigen interpretatie aan gaf. Het Parool
  • SHOEdesignmakers is een initiatief over schoendesign en het bijbehorende ambacht. Op SHOEdesignmakers.com staan schoenmakers, schoenontwerpers en schoenlabels. Zij vertellen hun verhaal, delen ervaringen en houden ge•nteresseerden op de hoogte van evenementen. In de bijbehorende webshop zijn ook hun producten te koop. Stylink , SHOEdesignmakers
  • De organisaties NatuurSUPER en IVN Brabant hielden in De Kapel van het Groot Gasthuis in ‘s-Hertogenbosch voor het eerst de ‘co-creatie’-bijeenkomst Superfood. De toekomst van buurttuinen en de stadslandbouw stonden daarbij centraal. Brabants Dagblad

  beeldende kunst

  • Koning Willem-Alexander heeft de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt aan vier jonge en talentvolle kunstenaars. Rabi Koria, Joost Krijnen uit Breda, Lennart Lahuis en Jouni Toni ontvingen elk deze aanmoedigingsprijs, die bestaat uit een bedrag van 6500 euro. Afgelopen weekeinde werd ook de Jeanne Oosting Prijs voor de schilderkunst uitgereikt. Een dubbele oeuvreprijs die elk jaar wordt uitgereikt aan twee kunstenaars die werken met verschillende technieken. Paleis Amsterdam , trendbeheer , We like art
  • Sandra Smallenburg ging op zoek naar monumentale landschapkunstwerken. Dit deed ze in Amerika, Groot-Brittanni‘ en Nederland ; ze schreef er een boek over ; Expeditie Land Art. De spin-off van haar boek, de gelijknamige tentoonstelling in kunsthal Kade in Amersfoort, leidt tot een klein probleem: hoe kan ik iets van deze door God en mens verlaten kunstwerken overbrengen? De Volkskrant
  • Van flyers en posters tot fanzines: drukwerk maakt het culturele leven verzamelbaar in handzaam formaat. De crisis was een zware tijd voor drukwerkproducenten, maar tegenwoordig zijn overal weer posters en flyers te vinden. WOW Amsterdam heeft Sigrid Calon uitgenodigd om onder de noemer PRINT een tentoonstelling samen te stellen over werk op papier. Calon heeft ervoor gekozen om de werken in de expositie te groeperen naar de studio of werkplaats waar het werk geproduceerd is. De tentoonstelling is verdeeld in zeven delen, ŽŽn per werkplaats of collectief. Bij de prints is niet inzichtelijk gemaakt van welke kunstenaars werk getoond wordt. tubelight
  • Onder de titel Rupture & Pain worden werken van een zeventien internationale kunstenaars getoond in de Warande in Tilburg. De tegenstrijdigheid van werk en omgeving lijkt een bindende factor in de inrichting van deze editie van Lustwarande. Het inhoudelijk vertrekpunt voor Rupture en Pain richt zich echter niet op een specifiek thema of concept. Het neemt een principi‘le kwaliteit van kunst als uitgangspunt – iedere vorm van kunst behelst sociale kritiek, omdat het ontstaat in de tijd waarin het ontstaat. Nog tot en met 25 oktober. Metropolis M

  letteren

  • Voor de Astrid Lindgren Memorial Award 2016, de grootste prijs ter wereld voor kinder- en jeugdliteratuur, zijn zeven Nederlanders genomineerd. Dat is bekendgemaakt op de Frankfurter Buchmesse, een toonaangevende boekenbeurs. De Volkskrant
  • De Nederlandse schrijfster Inge Schilperoord heeft met haar boek ‘Muidhond’ de Bronzen Uil gewonnen. Dat heeft de jury bekendgemaakt tijdens het literair festival Het Betere Boek in Gent. De prijs, die de beste Nederlandstalige debuutroman van het jaar bekroont, is goed voor 5.000 euro en een bronzen beeld van een uil. Trouw
  • De Wereld Draait Door had vandaag een nieuw experiment: het beste kinderboek van 2015, gekozen door een panel van vier kinderen, twee jongens en twee meisjes van respectievelijk 9, 11, 9 en 11 jaar. Het was vooraf aangekondigd als een eenmalige actie, maar aan het slot gaf Matthijs van Nieuwkerk al aan die volgend jaar met dezelfde kinderen te willen herhalen. Het beste boek werd De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen van Andy Griffiths, een uitgave van Lannnoo, met illustraties van Terry Denton en vertaald door Edward van de Vendel. Literatuurplein

  muziek

  • De NPO Radio 6 Soul & Jazz Awards van 2015 uitgereikt. NPO

  theater en dans

  • De winnaars van de blvrd Van Gogh pitch 2015 gingen dit najaar met hun familievoorstellingen ge•nspireerd op Vincent van Gogh de boer op. In samenwerking met ZLTO, Theaterfestival Boulevard en Van Gogh Brabant worden de voorstellingen gespeeld op een ongebruikelijke podium: boerenbedrijven. bkkc
  • Het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch start met studenten en oud-studenten van de Koningstheateracademie en de Cabaretfirma een nieuw huisgezelschap: de Parademakers. De Parademakers bestaat uit 6 beginnende cabaretiers die maandelijks een improvisatievoorstelling zullen geven in de Pleinzaal van Theater aan de Parade. Brabants Dagblad
  • Het eerste weekend van oktober vonden in Maastricht de Nederlandse Dansdagen (NDD) plaats. Er worden voor de danswereld belangrijke prijzen uitgereikt. Maar de Dansdagen lijken vooral bedoeld ter promotie van de Nederlandse dans, meer dan dat ze een kritische evaluatie of artistieke opsteker zijn. De onafhankelijke, meer experimentele of alternatieve dansproducties en -projecten werden in de marge geprogrammeerd. Cultureel Persbureau

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Dave Hakkens uit Helmond ziet design als probleem, niet als oplossing. Want als het aan de bedenker van de modulaire mobiele telefoon ligt, houden we op met het almaar bedenken van nieuwe producten. De Architect
  • Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk, het duo vormt samen AtelierNL, beginnen de Earth Alchemy Factory: waar design, educatie en productie samenkomen. Toen Koninklijke Tichelaar Makkum moest stoppen met de productie van hun Clay Service, gemaakt van klei van verschillende plekken in Nederland, besloot het duo om het zelf te gaan doen. Eindhovens Dagblad
  • Het succes van de kogelwerende huid, versterkt met spinnenzijde opende voor de Eindhovense kunstenaar/ontwerper Jalila Essa•di deuren. Overal werd ze uitgenodigd voor lezingen, workshops en exposities. De gemeente Eindhoven, die haar talent graag voor de stad wilde behouden, vroeg haar in 2012 of ze een laboratorium wilde opzetten op het snijvlak van kunst en biotechnologie, en bood haar ruimte aan op Strijp-T. Tijdens de Dutch Design Week laat ze in de expositie Chilling in a Box zien waar momenteel in het BioArt Lab aan wordt gewerkt. Eindhovens Dagblad
  • Rustig genieten van zijn onderscheiding, zit er niet in voor Bredanaar Joost Krijnen (31). Daags nadat hij de Prijs voor Vrije Schilderkunst – 6.5000 euro – uit handen van koning Willem-Alexander ontving, opent zijn tentoonstelling bij galerie Gerhard Hofland in Amsterdam. BN – De Stem
  • IJzerkunstenaar Bart Somers (1958) schuwt het avontuur niet. Vanuit Heusden-vesting reist hij begin 2016 via de Zijderoute naar het einddoel: Ulaanbaatar in Mongoli‘. Het is dezelfde route die Marco Polo 700 jaar geleden per paard maakte. Brabants Dagblad
  • Vuilniszakken, latex handschoenen, aluminiumfolie en doodgewone huis- , tuin- en keukenverf. Zo op het oog weinig waardevols aan, maar in de handen van de Bredase Elise Le Pair krijgen ze iets waardevols en betekenis. Met de zee als voorname inspiratiebron onderzoekt ze de mogelijkheden van gebruiks- en wegwerpartikelen die doet denken aan de Arte Povera uit de jaren zeventig. Breda vandaag
  • Nienke Esther Grooten droeg voor het eerst als stadsdichter van Eindhoven een eigen gedicht voor bij het hijsen van de regenboogvlag. Eindhovens Dagblad
  • Dinsdag 13 oktober ging de nieuwe Hardwell-documentaire ‘I Am Hardwell, Living The Dream’ in premire tijdens het Amsterdam Dance Event. Twee dagen later draait de film van de Bredase regisseur Robin Piree (25) in 20 bioscopen in Nederland. BN – De Stem , Cleeft.nl
  • De film ‘De laatste brugwachter’ van de Tilburgse filmmaakster Lidi Toepoel is geselecteerd voor het Los Angeles International Children’s Film Festival. Toepoel is vereerd. “Het is heel leuk dat je een kinderfilm maakt die internationaal ook als leuk en interessant wordt gezien. Dat hij zo een podium krijgt, daar ben ik heel trots op.” Toepoel oogstte al veel lof met haar film, die ze maakte in het kader van een wedstrijd voor talentvolle filmmakers. Omroep Brabant
  • Michiel de Regt neemt bij de theatervoorstelling Oeroeg de regie over van Madeleine Matzer. Op doktersadvies moet Matzer het komende weken rustiger aan doen. De repetities van het stuk zijn inmiddels begonnen. Op 19 november gaat Oeroeg in premire in Leiden. Brabants Dagblad
  • Bossche Theatergroep Bint speelt in het kader van de tentoonstelling Bosch Geluk in het Stedelijk Museum haar voorstelling In de gloria. In de Gloria is een beeldende voorstelling over de dood. Doodgaan is volgens Bint de enige zekerheid in het leven, toch praat niemand er over. Brabants Dagblad
  • Het gedanste materiaal is zoals altijd heftig, met veel scherpe, krachtig aangezette bewegingen van het lichaam weg, veel duwen, veel springen en heel veel vallen en opstaan. Als kleine poppen in hun hoge poppenhuis ondergaan de vier vrouwen de pijn die hen overkomt. Regelmatig kijken ze geschrokken de zaal in, of worden ze midden in een vloeiende serie passen overvallen door een verscheurend besef van verdriet, wat zich uit in schokken, snikken, verstokte ademhaling en wanhopige gebaren. Auf wiedersehen, de nieuwe dansvoorstelling van T.r.a.s.h. uit Tilburg. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Dankzij een door de gemeente aangestuurde livestream kon iedereen donderdagochtend 15 oktober meekijken naar de onthulling van een notenhouten paneel en dito lijst, waartussen binnen afzienbare termijn het portret van koning Willem-Alexander zichtbaar wordt. De onthulling vond plaats in het gebouw van Nova Zembla aan de Sint Josephstraat, om precies de zijn in het atelier van Monique Broekman. Het brabants kenniscentrum kunst en cultuur ( bkkc) heeft de Bossche kunstenaar na een uitgebreide selectieprocedure uiteindelijk voorgedragen om het koningsportret te maken. Brabants Dagblad
  • In 2010 kocht de provincie Noord-Brabant het mobilisatiecomplex (MOB-complex) in Wanroij. Tijdens de Koude Oorlog kende Nederland zo’n honderd van deze militaire bases, bedoeld om een opmars van de Sovje

   cultuureducatie en – participatie

   • Het Kršller-MŸller Museum heeft de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro gewonnen voor het basisschoolprogramma ‘Elke dag kunst’. De prijs stimuleert samenwerking tussen basisscholen en musea. Andere finalisten waren Museum Boijmans Van Beuningen en het Flipje en Streekmuseum Tiel. Minister Bussemaker van OCW heeft de Museumeducatie Prijs van 50.000 euro ingesteld voor het meest aansprekende samenwerkingsproject tussen scholen in het primair onderwijs en musea. Aan de hand van de inzendingen voor de Museumeducatie Prijs en gesprekken met musea en scholen, geeft de Taskforce Museumeducatie een advies aan minister Bussemaker van OCW over succesvolle samenwerking tussen het basisonderwijs en musea. Museumvereniging
   • Het LKCA heeft de afgelopen jaren verschillende lespakketten en materialen ontwikkeld voor muziekonderwijs op de basisschool. Deze materialen zijn nu gratis te downloaden vanaf de website, speciaal voor het programma MŽŽr Muziek in de Klas. lkca
   • Heeft het harmonieorkest nog toekomst? Dwarsfluitiste en muziekdocente Sophie de Ruijter vroeg het zich af en deed er onderzoek naar. Zij onderzocht onder meer hoe de harmonie ervoor kan zorgen dat jongeren lid blijven. lkca
   • Het gaat goed met de verankering van cultuureducatie in Noord-Brabant. Kunstbalie en Erfgoed Brabant wilden dit op 7 oktober zien aan gemeentelijke, provinciale en landelijke beleidsmakers, schoolbesturen en -directies, culturele instellingen en intermediairs tijdens de conferentie De Cultuur Loper in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Een terugblik. Kunstbalie , De Cultuurloper
   • De scholierenprijsvraag van Nederland Vertaalt van start gegaan. Scholieren uit het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om de songtekst Kom terug van Spinvis in het Engels te vertalen en/of de songtekst Videogames van Lana Del Rey om te zetten van het Nederlands naar het Engels. De scholierenprijsvraag is onderdeel van de landelijke vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt. Deze bestaat uit een landelijke vertaalwedstrijd, de scholierenprijsvraag en een speciale vertaalmiddag op 19 maart 2016 in Muziekgebouw aan ’t IJ, met workshops vertalen en de uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2016. Cultuurfonds
   • Jongeren uit ‘s-Hertogenbosch met een passie voor onder andere muziek, dans, kunst en fotografie kunnen op zondag 1 november starten met de nieuwe cursus Art United van Studi073. Art United is een project van Studi073 in samenwerking met Jongerenwerk Welzijn Divers, het KW1C, Jongerencentrum de Poort, Jongerencentrum Number One en het BBS Wijtheater. Brabants Dagblad
   • Hebbes Theater gaat vanaf 19 oktober theaterlessen geven aan jongeren in de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel en Den Bosch. De theaterschool springt daarmee in het gat dat is ontstaan na het faillissement van MIK. Brabants Dagblad

   erfgoed

   • De Franse regering, de Nederlandse regering, Het Louvre en het Rijksmuseum onderhandelen over de twee Rembrandts. Zaken als eigendom, restauratie, vervoer en verzekering staan op de agenda. Nrc next, inlog vereist
   • Het Amsterdamse Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, Nationaal Museum Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen gezamenlijk een depot opzetten voor hun collecties. Ze zijn daartoe een aanbesteding begonnen en hopen in de loop van volgend jaar bekend te maken welke architect de klus op zich mag nemen. Onder de noemer CollectieCentrum Nederland (CCN) willen de musea een duurzaam depot inrichten van ruim 20.000 vierkante meter. Het CCN moet in 2020 operationeel zijn en vervangt alle reeds bestaande depots van de betrokken instellingen. De Telegraaf , Architectenweb.nl
   • Een armband van Hans Appenzeller is overgedragen aan CODA directeur Carin Reinders tijdens het Museumcongres in Apeldoorn. Minister Jet Bussemaker maakte dit symbolische gebaar omdat de rijkscollectie sieraden – waar deze armband deel van uitmaakt- in langdurig bruikleen wordt gegeven aan het CODA Museum. De intentie is deze bruikleen op termijn om te zetten in een schenking. Cultureel Erfgoed
   • Het Utrechts Psalter, een ge•llustreerd psalmenboek uit de negende eeuw, heeft een plaats gekregen in het ‘wereldgeheugen’ van erfgoedorganisatie UNESCO. ‘Het Utrechts Psalter is het topstuk van Nederland, wat Middeleeuwse handschriften betreft’, zegt Marco Mostert, hoogleraar Middeleeuwse schriftcultuur aan de Universiteit Utrecht. ‘Het handschrift leest als een stripverhaal, omdat de illustraties de tekst uitbeelden. Opvallend is dat een team van verschillende tekenaars aan de afbeeldingen hebben gewerkt. De stijl van de afbeeldingen is nog een eeuw lang in Frankrijk en Engeland ge•miteerd, wat het psalter een zeer invloedrijk werk maakt.’ Een groot deel van de collectie van The Language Archive is ook toegevoegd aan UNESCO Memory of the World Register. De Volkskrant , DEN
   • De Grote Kerk in Breda heeft de afgelopen vier jaar geen restauratiesubsidie gekregen. Resultaat daarvan is dat er al die tijd minimaal onderhoud aan het gebouw verricht is. Volgend jaar is er wel geld voor grotere ingrepen. Van de Rijksoverheid komt 160.000 euro, zo’n zelfde bedrag komt van de Stichting Grote Kerk, de provincie, de gemeente en Steunfonds Vrienden van de Grote Kerk. Er komen ook nog acties om geld van particulieren en instellingen binnen te halen. Omroep Brabant
   • Hotelkamers in leegstaande ruimten van een stationsgebouw, zoals voormalige woningen van stationschefs? De NS ziet wel potentie in het transformeren van monumentaal vastgoed tot gastenverblijven. De vervoerder is niet van plan zelf als hotelier te gaan optreden. De Volkskrant
   • Tijdens het Nationale Molenfeest maakte vereniging De Hollandsche Molen bekend dat molen De Ooievaar in Zaandam de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 gewonnen heeft met 7.097 stemmen. Aan deze publieksprijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden, waarmee de oude haven met kraangang teruggebracht wordt naast de molen. Voor de BankGiro Loterij Molenprijs waren vier molenprojecten genomineerd die gezamenlijk 24.246 stemmen ontvingen. Molenprijs.nl
   • De schilderkunst verandert enorm in de 16e eeuw. De kerk en adel zijn niet langer de enige opdrachtgevers, met grappige schilderijen over het dagelijks leven als gevolg. De nieuwe kopers zijn de burgers en zij lachen zich rot om poep- en plashumor, feestende boeren en bordeelscnes. Museum Boijmans van Beuningen laat voor het eerst deze revolutionaire ontwikkeling in de schilderkunst zien. Kennislink
   • Hoe laten mensen zich inspireren door Vincent van Gogh? Het Noordbrabants Museum in Den Bosch is daar benieuwd naar en houdt daarom een fotowedstrijd. Via Facebook kun je ‘Jouw Vincent-moment’ delen. “Vincent van Gogh komt in ieders leven terug”, zegt conservator van Het Noordbrabants Museum, Roosmarij Deernik. Omroep Brabant
   • Met het boek ‘Alex en het feest van Jeroen Bosch’ levert striptekenaar Evi Nijs haar debuut af. Ze heeft het stripboek gemaakt met steun van Jheronimus Bosch 500. Het stripverhaal gaat over Alex die allerlei figuren en wonderwezens uit schilderijen van de Bossche schilder Jeroen Bosch ontmoet. Bastion Oranje
   • www.beeldjagers.org is een initiatief van het Bredase museum MOTI in samenwerking met de Volkskrant en is gebaseerd op een concept van internetcurator Dagan Cohen. Het project verzamelt verzamelingen. Het zijn collecties van beelden, van foto’s, die mensen zelf hebben verzameld. BN – De Stem
   • Wie bestanden opslaat op een harde schijf of in de cloud, raakt ze nooit meer kwijt, toch? Mis! Omvallende bitjes en veranderende bestandsformaten maken foto’s, archieven en bronnen voorgoed ontoegankelijk. 5 oplossingen. Trouw

   bibliotheken

   • Op 29 oktober is er een bestuurlijk overleg tussen minister Bussemaker van OCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). EŽn van de agendapunten zal naar verwachting zijn het consortium van KB en openbare bibliotheken voor gezamenlijke registratie en beheer van lenersgegevens. De leden van de VOB stemden 8 oktober in met het voorstel van ‘verkenners’ Job Cohen en Ton Brandenbarg om ‘een derde weg’ te kiezen, in de vorm van zo’n consortium. Daarmee kon uit de impasse van de discussie over ‘digital-only’-leden worden gekomen. Bibliotheekblad
   • Bibliotheken worden steeds vaker ondergebracht in een multifunctionele accommodatie. Thomas van Dalen ging in opdracht van de VOB op pad. In de vorm van interviews bij vijf bibliotheken worden de huidige kennis en ervaring nu aantrekkelijk samengevat. De praktijk in Arnhem, Ede, Borne, Noord-Oost Brabant en Delft verschilt enorm. Toch komt als rode draad uit zijn publicatie de overtuiging naar voren dat samen werken voor en met een gevarieerd publiek een kansrijke koers voor bibliotheken biedt. De sterke identiteit van de bibliotheek hoeft daaraan niet in de weg te staan maar kan juist de noodzakelijke bruggenbouwer vormen. De Bibliotheken
   • De rol van de bibliotheek in onze samenleving is in snel tempo aan het veranderen. Dit vraagt om een innoverend en ondernemend bibliotheeknetwerk. DURF!kapitaal is een impuls voor vernieuwende bibliotheekconcepten in Noord-Brabant. Er zijn een drietal projecten geselecteerd en ontwikkeld. EŽn van de initiatieven draait om het sociaal domein. Tenslotte willen we de kwetsbare doelgroepen in de samenleving bereiken. Contour de Twern en Bibliotheek Midden-Brabant hebben samen met Cubiss invulling gegeven aan Bieb2Meet. Cubiss.nl
   • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft besloten per 1 januari 2016 te stoppen met de begin dit jaar gelanceerde VerhalenBieb-app. De app is minder succesvol dan gehoopt, zo blijkt uit een evaluatie. Bibliotheekblad
   • Bibliotheek Almelo opent op 31 oktober vijf afhaalpunten in de wijk, waaronder drie bij sportclubs. De afhaalpunten zijn een compensatie voor de eerder gesloten filialen Schelfhorst en Windmolenbroek. Het gaat om een samenwerking tussen de bibliotheek en het Actief Betrokken Club (abc-)project. Dit project, een initiatief van provincie Overijssel en Sportbedrijf Almelo, wil sportverenigingen kennis laten maken met nieuwe doelgroepen en activiteiten. Bibliotheekblad
   • Een ‘brede maatschappelijke discussie’ moet in de gemeente Nijkerk uitwijzen hoe groot de maatschappelijke waarde van de openbare bibliotheek is en of deze waarde groot genoeg is om minder te bezuinigen dan de 250.000 euro (bijna een derde van de subsidie) waartoe besloten is. Dat antwoordt bibliotheekdirecteur Roel Zuidhof op de vraag hoe het afgelopen is met de handtekeningen die via een burgerinitiatief aan de gemeente waren aangeboden, met het verzoek een referendum te houden over de bezuinigingen op de bibliotheek. Bibliotheekblad

   recreatie en vrijetijdseconomie

   • De sectorupdate Horeca en Recreatie van de Rabobank is weer verschenen. In de analyse van de verblijfsrecreatie spreekt de Rabobank van een tweedeling, die vooral is gebaseerd op locatie. De stad Amsterdam en de kuststreek zijn booming. In veel andere regio’s zal een uniek concept nodig zijn om onderscheidend vermogen te cre‘ren in een verzadigde markt. Voor parken op minder populaire toeristische locaties breekt een lastige tijd aan. Samenwerking kan een oplossing bieden. Pretwerk
   • In de categorie Evenementenstad van het jaar – 100.000+ won Groningen de Prijs en liet hiermee Utrecht, Den Haag, Haarlem en Dordrecht achter zich. In de categorie Evenementenstad van het jaar – tot 100.000 inwoners viel Deventer prijzen. Almelo, Oost Gelre, Gouda en Lelystad grepen naast de winst. Pretwerk
Geen reacties

Geef een reactie