Trends en Ontwikkelingen 18 september 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2016. Rijksoverheid.nl
 • De Rijksbegroting biedt perspectief voor cultuurparticipatie door ouderen en onderwijskwaliteit, volgens het Landelijk Kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst. lkca
 • Het werkprogramma 2015-2016 van de Raad voor Cultuur beschrijft de positie, visie en werkwijze van de raad, de te verwachten adviezen voor de periode juli 2015 – december 2016. Tevens de samenstelling van de raad, zijn commissies, kring van adviseurs en medewerkers. Raad voor Cultuur
 • Volgend jaar gaat de Raad voor Cultuur een verkenning uitvoeren naar de positie van de Nederlandse film. Nu heeft de raad alvast – op verzoek van het ministerie van OCW – een aantal aanbevelingen over talentontwikkeling in de audiovisuele sector op papier gezet. Volgens de raad is de audiovisuele sector gebaat bij een duurzame, effici‘nte organisatie van talentontwikkeling en bij een goede afstemming van alles wat er lokaal en landelijk gebeurt. Om dit te realiseren, adviseert de raad een sectoroverleg in te stellen. Daarin kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld samenwerking en internationale profilering. Raad voor Cultuur
 • Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO voldoet op een aantal onderdelen niet aan de voorwaarden die staatssecretaris Dekker (Media) eraan heeft gesteld. Daardoor blijft de gewenste stap naar een slagvaardig en open mediabestel uit. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over het Concessiebeleidsplan (CBP). Dat het CBP op onderdelen tekortschiet – zoals bij de toegang tot het bestel voor externe producenten en het aanscherpen van de taakopdracht – ligt volgens de raad overigens gedeeltelijk aan de politieke kaders waarmee de NPO moet werken. De raad vraagt de overheid dan ook om een werkbare basis voor de Raad van Bestuur van de NPO te cre‘ren, met voldoende mandaat in strategisch en operationeel opzicht. Raad voor Cultuur
 • De toekomstplannen die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor de zomer heeft gepresenteerd, zijn op veel punten nog te vaag. Zo moet de NPO duidelijker formuleren wanneer zij nog amusement wil uitzenden. Bovendien zijn de spelregels om externe partijen rechtstreeks programma’s te laten verzorgen nog onduidelijk. Ook moeten de financi‘le plannen nader worden onderbouwd. Die conclusies trekt het Commissariaat voor de Media in zijn advies over het Concessiebeleidsplan van de NPO. NRC
 • De provincie Gelderland vindt dat het rijk moet meebetalen aan de restauratie van de Arnhemse Eusebiuskerk. Minister Jet Bussemaker (O, C & W)vindt dat de gemeente Arnhem en de provincie dat samen moeten doen. Het opknappen van de kerk kost bijna 28 miljoen euro. Daarnaast is er 4 miljoen euro nodig om de kerk een nieuwe bestemming te geven als evenementenlocatie. De Gelderlander
 • Het laten meepraten van burgers over lokaal cultuurbeleid werkt niet. In de praktijk zijn het vooral de culturele instellingen zelf die aanschuiven. Dat constateert Janita Tabak, voormalig wethouder cultuur in Kampen, die voor haar masterstudie kunstbeleid en management aan de Universiteit Utrecht een paar van die trajecten analyseerde. ‘Lokaal cultuurbeleid gaat voor een groot gedeelte over subsidies’, zegt Tabak. ‘Gesubsidieerde instellingen willen hun subsidies behouden en niet gesubsidieerde partijen zoeken naar mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidi‘ring. De deelname van de cultuursector wordt dus vooral gedreven door het financi‘le belang van de eigen instelling of vereniging. Dat zijn hele andere belangen dan die van de inwoners.’ Binnenlands bestuur , Janita Tabak
 • De vraag: wat wil het publiek? speelt een steeds grotere rol in de kunst- en cultuursector. Ook in Rotterdam staat het onderwerp ‘publiek’ hoog op de agenda. Op weg naar de nieuwe cultuurplanperiode 2017-2020 heeft de Rotterdamse cultuursector in een gezamenlijke uitgangspuntennota de ambitie uitgesproken om het Rotterdamse culturele landschap en de Rotterdamse doelgroepen voor kunst en cultuur beter in kaart te brengen. Rotterdam Festivals, die al een aantal jaren onderzoek doet naar het Rotterdamse cultuurpubliek heeft hierin een faciliterende rol gespeeld en onderzoek naar gedaan. De resultaten daarvan zijn gebundeld in de publicatie Wat wil het publiek, Rotterdam, cultuur en publiek in kaart gebracht. Rotterdam festivals
 • Onder druk van aanhoudende kritiek heeft D66-wethouder Adriaan Visser per direct zijn cultuurportefeuille neergelegd. Meerdere partijen, ook in de Rotterdamse gemeenteraad, trokken zijn politieke geloofwaardigheid in twijfel, nadat Visser vorige week bekendmaakte sinds enkele maanden een relatie te hebben met de directeur van het door de gemeente gesubsidieerde Hofpleintheater. NRC , Vers beton
 • Het Gemeentemuseum Den Haag wil een nieuw Eschermuseum inrichten in het gebouw dat nu nog wordt gebruikt door de Amerikaanse ambassade. Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum, hoopt dat de collectie met werken van grafisch kunstenaar M.C. Escher (1898-1972) in dat gebouw nog meer bezoekers kan trekken. De Volkskrant
 • Op 31 december sluit expositieruimte Willem3, onderdeel van Cultuurwerf, definitief haar deuren. De sluiting is het directe gevolg van de ingrijpende bezuinigingen van de gemeente Vlissingen op de subsidies voor kunst & cultuur. Het bestuur van Cultuurwerf betreurt ten zeerste, dat na ruim 30 jaar een einde komt aan een (inter)nationaal gewaardeerde presentatieruimte voor actuele kunst, maar zegt geen keuze te hebben om de expositieruimte voort te zetten. Cultuurwerf

noord-brabant

 • De bijeenkomst Agenda Cultuur 2017-2020 op woensdag 23 september wordt verschoven naar maandag 19 oktober tijdens de Dutch Design Week. bkkc
 • De uitzendingen over de Brabantse Dorpen Derby 2015 starten zaterdag 19 september op Omroep Brabant. De Brabantse Dorpen Derby is een leefbaarheidswedstrijd van de provincie Noord-Brabant, met dit jaar als thema Cultuur. Brabant.nl
 • Wie zich sterk Brabander voelt, is gelukkig. Dat valt te concluderen uit onderzoek van het PON dat in opdracht van Brabant Kennis van de provincie de Brabander ondervraagd heeft. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • De schets van het nieuwe cultuurbeleid zoals dat afgelopen week is gepresenteerd, is slecht nieuws voor de podiumgezelschappen in Eindhoven. Theatergezelschap Afslag Eindhoven, jeugdtheatergroep Hetpaarddatvliegt en de dans- en performancegroep United Cowboys vrezen voor hun voortbestaan als die plannen worden doorgevoerd. Eindhovens Dagblad
 • Op initiatief van wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, vastgoed) is de gemeente Eindhoven op zoek naar een mogelijkheid om jazzclub Fifth NRE te behouden voor het NRE-terrein. Eindhovens Dagblad
 • Pas als de gemeentebegroting voor 2016 is vastgesteld, begint het Bossche college van B & W aan de procedure om tot een schetsontwerp te komen voor het samenvoegen van de bibliotheek en de Muzerije. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de PvdA. Brabants Dagblad
 • Voor het terrein op de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch hebben zich nog 10 tot 15 initiatieven gemeld. Daarnaast hebben zich nog een aantal personen en instellingen gemeld die graag een event willen houden in de hallen op het terrein.Voor zijn plan voor een nieuw winkelgebied aan het Stadhuisplein in Tilburg kan wethouder Erik de Ridder rekenen op de steun van de vier coalitiepartijen: D66, SP, CDA en GroenLinks. oor zijn plan voor een nieuw winkelgebied aan het Stadhuisplein in Tilburg kan wethouder Erik de Ridder rekenen op de steun van de vier coalitiepartijen: D66, SP, CDA en GroenLinks. Brabants Dagblad
 • In Tilburg lijkt een referendum op komst over het omstreden winkelrondje en de renovatie van het stadhuis. Ook coalitiepartijen D66, SP en GroenLinks toonden zich in de raadscommissie voorstander van een raadgevend referendum. Zo’n referendum is volgens de gemeentelijke verordening overigens pas geldig als minimaal de opkomst van de laatste raadsverkiezingen wordt gehaald. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het moet een groot artistiek centrum worden vol creatieve ondernemingen: het Duvelhok in Tilburg. De voormalig textielfabriek uit 1862 leverde de Social Salon op, waar (dementerende) senioren terecht kunnen voor een knipbeurt, manicure en pedicure. Verder zijn er een atelier voor leerlingen van de Nieuwste School, een werkplaats voor de Social Sofa’s, een Concept Store, een horecagelegenheid en een beeldentuin. Brabants Dagblad
 • De restauratie van Villa Vredelust in Tilburg kan op z’n vroegst over vijf maanden beginnen. Dat blijkt uit een schrijven van wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, monumenten) aan de raadsleden. Brabants Dagblad

overige gemeenten

 • De lintbebouwing in Terheijden en Wagenberg en de Helkantsedijk bij Hooge Zwaluwe zouden beschermd dorpsgezicht moeten worden. Die mening leeft bij een meerderheid van de gemeenteraad van Drimmelen. Op die plekken zou dan niet meer welstandsvrij gebouwd kunnen worden. BN – De Stem
 • De Halderbergse Monumentenprijs 2015 werd tijdens de offici‘le (her)opening van de molen in de Hoevense St.Maartenspolder door wethouder Jan Akkermans uitgereikt aan de Hoevense molen. BN – De Stem
 • Architect John Kšrmeling komt dinsdag 22 september naar Drunen om te praten over zijn ontwerp van een nieuw kunstwerk dat langs het traject van de Halve Zolenlijn moet komen te staan. Inspiratiebron voor het nieuwe object is een seinhuisje, zo maakte de Heusdense wethouder Mart van der Poel bekend toen de opdracht was verstrekt. Brabants Dagblad
 • Woonboerderij ‘Het Grote Slot’ aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk, bewoond door de familie Van Iersel, heeft de Oisterwijkse monumentenprijs 2015 in de wacht gesleept. Brabants Dagblad
 • Roosendaalse Stichting Beeld kritisch over beleid gemeente Roosendaal inzake Sint Jan. BN – De Stem
 • Cultuureducatie op scholen blijft een belangrijke taak van Stichting C in Uden. Brabants Dagblad
 • Het finale besluit dat van belang is voor hergebruik van de Petruskerk in Vught is met een week uitgesteld. Brabants Dagblad
 • Het is binnenkort niet meer nodig om voor alle bomen bij de gemeente Vught een kapvergunning aan te vragen. Alleen voor bomen die op de zogenoemde ‘bomenlijst’ voorkomen is nog een kapvergunning nodig. Die bomenlijst wordt begin volgend jaar beoordeeld door de gemeenteraad. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • ‘Wij zijn blij dat de FNV de inzet kiest om de cao-breder te zien dan alleen werknemers’. Dat zegt Peter van den Bunder, bestuurder zzp van FNV KIEM. Zzp’ers zien weinig in het FNV-plan om een ‘brede cao’ in te voeren waarin onder meer minimumtarieven voor freelancers worden opgenomen. Overigens werd tijdens Prinsjesdag bevestigt: zelfstandigenaftrek blijft. FNV Kiem, NU.nl , FNV Kiem
 • Amsterdam Summer University (AMSU) en the Netherlands Business Academy beginnen een volwaardige deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship vanaf januari 2016. Zij voldoen hiermee aan een groeiende behoefte onder ervaren, leidinggevende professionals en consultants in de cultuur- en erfgoedsector. Dit MBA combineert vaardigheden en kennis uit de bedrijfskunde met ervaringen uit de cultuur-en erfgoedsector. Daarbij wil de opleiding de scheiding tussen materieel en immaterieel erfgoed wegnemen en het betrekken van het publiek ontwikkelen van audience development tot citizenship education. Erfgoedstem
 • Het aantal architectenbureaus is sinds de crisis vrijwel verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt nu 6440 bedrijven. De Architect
 • Het denken in waarden is actueel. Dat is ook niet gek in een vragersmarkt waarin het aanbod de vraag nog steeds overstijgt. Als je als architectenbureau je eigen toegevoegde waarde niet duidelijk kunt overbrengen, blijft concurrentie op kostprijs over. En dat leidt onvermijdelijk tot een race to the bottom. BNA
 • Onderwerp architecten aan harde kwaliteitseisen en gedragsregels, stelt Leo Q. Onderwater. BNA – directeur Fred Schoorl reageert. De Volkskrant , BNA
 • De opvolger van de Arnhem Mode Bi‘nnale heeft nu eindelijk een naam gekregen: State of Fashion. Het evenement, dat vanaf 2018 zal plaatsvinden, heeft een vernieuwend concept. State of Fashion vindt ŽŽn keer in de vier jaar plaats en wordt afgewisseld met de Arnhemse beeldtentoonstelling Sonsbeek. Zo staat de stad iedere twee jaar in het teken van cultuur. De evenementen worden organisatorisch samengebracht onder de Stichting Sonsbeek Internationaal, zodat de stad ŽŽn aanspreekpunt heeft voor beide. Fashion United
 • De curatoren van het failliete Imtech hebben in de boedel een kunstcollectie aangetroffen die was verzekerd voor 1,7 miljoen euro. Ze hebben de collectie ‘veiliggesteld’. Als de kunst is getaxeerd, zullen de werken worden verkocht. De Volkskrant
 • Voor The Shift. Art and the rise to power of contemporary collectors onderzocht Marta Gnyp de wereld van de ‘cosmopolitan collectors’. De toegenomen populariteit van verzamelen bij rijke particulieren is volgens Marta Gnyp alleen maar goed voor de kunst en de angst dat publieke musea, die vaak veel minder te besteden hebben, de strijd om de beste werken zullen verliezen, is volgens haar onterecht. ‘Voor verzamelaars is het nog steeds heel sexy als kunst in publieke musea wordt getoond. Dat is en blijft een kwaliteitsstempel.’ Vrij Nederland
 • Volgens de opvattingen van disruptive innovation vind je niet een markt voor je product maar cre‘er je die, ten koste van het bestaande. Met het debat over de gevolgen van Uber en Airbnb nog vers in het geheugen, kent iedereen voorbeelden van dit soort verstoringen in de maatschappij. Wat voor omwentelingen vinden er plaats in de kunst als gevolg van deze economie? Metropolis M
 • Fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski vertrekt bij Pictoright, zo meldt hij op zijn Facebook-pagina. Hij vindt dat de auteursrechtenorganisatie niet adequaat heeft gereageerd op een gemankeerde publicatie van een van zijn fotoseries ‘Sequences’ in een boek dat het Fotomuseum Den Haag vorig jaar publiceerde. Volgens Pictoright verwacht Szulc de verkeerde dingen van deze organisatie. PhotoQ
 • Wie hebben het voor het zeggen in de film en televisiesector ? Wie verdelen het geld? Wie krijgen het geld? De Filmbonzen Top20, tot stand gekomen in samenwerking met Het Parool, rangschikt de sterren voor en de makers en bobo’s achter de camera. Het aantal dwarsverbanden is enorm; de Nederlandse filmwereld is klein. Filmkrant
 • De Universiteit Twente heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee op basis van de staat van dienst van de betrokken scenarioschrijver, regisseur en producent, het commerci‘le en artistieke succes van een film voorspeld kan worden. Op maandag 28 september wordt het onderzoek gepresenteerd tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Universiteit Twente
 • Filmdistributeur A-Film Benelux, ŽŽn van de grote onafhankelijke Nederlandse filmdistributeurs, stevent af op een faillissement. Surseance van betaling is aangevraagd omdat A-Film niet meer aan zijn financi‘le verplichtingen kan voldoen. Een aantal A-Film dvd- en Blu-ray-releases, waaronder De Surprise, Apenstreken en De ReŸnie, is bij diverse online retailers inmiddels niet meer voor te bestellen. Bioscoopfilms van A-Film die nog in premire moeten gaan, zijn ‘on hold’ gezet. De films die momenteel in de bioscoop draaien, blijven gewoon te zien. Wellicht komt er een doorstart. De Volkskrant , Entertainment Business , De Volkskrant , Filmkrant , De Volkskrant
 • Eind deze maand wordt er weer een hoofdstuk vaderlandse bioscoopgeschiedenis afgesloten. PathŽ Rembrandt in Arnhem gaat na 61 jaar dicht. Er komt een splinternieuwe bioscoop voor in de plaats, met negen zalen die technisch up to date zijn en meer comfort bieden. Het is een trend: Nederland is aan het ‘vermultiplexen’. De monumenten dreigen te verdwijnen. Filmkrant
 • Steeds meer bedrijven bieden series aan terwijl de kijkers niet meer tijd of geld hebben. Hoe gaan producenten hun enorme investering terugverdienen? NRC
 • Nu uitgevers en boekhandels het dieptepunt van de crisis achter zich lijken te laten en de verkoopcijfers iets stijgen, is het tijd voor vernieuwing van het boekenvak. Vanaf 12 september is de inschrijving geopend voor de startup-wedstrijd Renew the book. Iedereen met een goed idee is uitgenodigd om een revolutie te ontketenen. Wiet de Bruijn, voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU): “We roepen talent op om het boekenvak op zijn kop te zetten. Zodat we denken: maakt dit onszelf overbodig?” Schrijfster Nanda Roep is zelf in 2010 haar eigen uitgeverij begonnen en maakte zich boos over de wedstrijd. Het boekenvak is de weg kwijt. NRCQ , Ookmaareenvrouw
 • De zeventiende editie van Literaire Vertaaldagen wordt gehouden op vrijdag 11 (symposiumdag) en zaterdag 12 (workshopdag) december 2015 in Amsterdam en het thema is dit jaar ‘Verzinnen wat er staat’. Naast de gebruikelijke vertaalworkshops worden er twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een workshop ‘Professionalisering’ en een workshop ‘Voorlezen uit eigen (vertaal)werk’. De Literaire Vertaaldagen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Het Vertalershuis
 • Stichting BREIN heeft bij de rechtbank Den Haag de bedrijfsgegevens van een aanbieder van illegale e-books op Google Play gevorderd. Google weigerde deze gegevens vrijwillig af te staan. Wel had Google de inbreuk makende aanbieder (Flamanca Hollanda) na klachten van BREIN, NUV en benadeelde uitgevers verwijderd. Entertainment Business
 • Boeken Plus, de boekhandel in winkelcentrum De Barones in Breda sluit definitief haar deuren in het winkelcentrum. De winkel krijgt van de eigenaar van het winkelcentrum dat compleet gerenoveerd wordt, geen nieuw huurcontract. De structuur van het bedrijf is te onzeker, zegt een woordvoerder van de Kroonenberg Groep, het vastgoedbedrijf dat eigenaar is van De Barones. BN – De Stem
 • De poppodia maken zich zorgen over de financiering door gemeenten en over de concurrentiepositie en het popklimaat, maar zijn positief over het publieksbereik. Dit blijkt uit de eerste offici‘le editie van de Conjunctuurenqute Kunsten gewijd aan de Nederlandse poppodia. VNPF , Conjunctuurenqute Kunsten
 • Tijdens het VNPF Congres 2015 presenteerde de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals naast de jaarcijfers 2014 van de aangesloten poppodia en popfestivals, ook de trends en ontwikkelingen bij VNPF poppodia tussen 2007 en 2014. De afgelopen acht jaren kenmerken zich door crisistijd, waarbij een afname van subsidies, minder bezoek aan clubavonden , minder inkomsten uit kaartverkoop en horeca en minder inzet van betaald personeel de voornaamste ontwikkelingen zijn. VNPF , VNPF
 • Live DMA, het Europese netwerk van poppodia en -festivals waar de VNPF ook deel van uitmaakt, presenteerde onlangs voor de eerste keer cijfers over poppodia uit zes verschillende landen. De publicatie geeft daarmee een beeld van hoe poppodia in Belgi‘, Frankrijk, Spanje, Denemarken en Noorwegen functioneren en gefinancierd worden ten opzichte van poppodia in Nederland. Opvallend hierbij is de conclusie dat de Nederlandse poppodia erg productief en effici‘nt werken en met 1 euro (subsidie) veel meer activiteiten en publiek genereren dan poppodia in overige landen dat gemiddeld doen. VNPF
 • Ook dit jaar groeide het aantal muziekfestivals, en het aantal bezoekers ervan. Mensen vinden festivals leuk, zo veel is duidelijk. Tegelijk waren er dit jaar ook weer rechtszaken tegen festivals. Wat doen festivals aan de overlast? 3voor12.vpro.nl
 • Nederlandstalige muziek neemt bij de radiostations in ons land nog steeds een ondergeschikte plaats in. Zelfs de regionale publieke zenders besteden gemiddeld maar 13,5% van hun muziek aan actueel Nederlandstalig repertoire, zo blijkt uit een landelijk o

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Landschapsarchitect Michael van Gessel wint ARC15 Oeuvre Award. De Architect
  • Cepezed, Vincent van Duysen, Happel Cornelisse Verhoeven en De Kort Van Schaik Van Noten zijn genomineerd voor de ARC15 Architectuur Award. De Architect
  • De tiende Eo Wijers-prijsvraag heeft een onorthodoxe wending gekregen. In plaats van een winnaar aan te wijzen, beloonde de jury vier plannen met een deel van het prijzengeld. De rest gaat naar het oprichten van een atelier. Dit moet, in samenwerking met de inzenders van de vier projecten, komen tot een synthese van alle opgebrachte idee‘n. Hiermee moet de ambitie van de prijsvraag – een energie neutrale Stedendriehoek in 2030 – alsnog worden gehaald. Archined
  • De architect ir. Wessel de Jonge is met ingang van 1 september benoemd tot hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde. De Jonge is gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van gebouwen en heeft een bijzondere expertise op het gebied van 20e eeuws erfgoed. Architectenweb.nl
  • Francine Houben, directeur van het architecten-bureau Mecanoo uit Delft, gaat de grootscheepse renovatie ter hand nemen van de beroemde openbare bibliotheek van New York aan Fifth Avenue. Het is een project waarmee 300 miljoen dollar is gemoeid. De Volkskrant
  • Op het dak van het voormalige kantoorgebouw De Schilde In Den Haag wordt de grootste commerci‘le stadsboerderij van Europa gebouwd. De bouw hiervan staat gepland tussen september 2015 en januari 2016. De eerste vis en groente zullen in april 2016 op de markt komen. De Architect
  • In de publicatie De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 – Het tijdperk van de Vierde Nota wordt teruggekeken op de resultaten van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Het boek wil ook bijdragen aan het debat over de toekomst van de ruimtelijke ordening van Nederland. Archined
  • Een groep ondernemers in de bouwwereld, actief onder de naam Cošperatie De OMbouw, bereidt de bouw van een huis voor dat compleet bestaat uit sloopmateriaal van het oude ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort. De Gelderlander
  • Het vijfde Graphic Design Festival Breda start op 25 september en biedt een kennismaking met een nieuwe generatie toonaangevende ontwerpers. Een maand lang openbare interventies, exposities, workshops, lezingen en rondleidingen in het centrum van Breda. GDFB
  • Het ontwerp voor de Bibliotheek in de Korenbeurs van Schiedam is genomineerd in de categorie Serve & Facilitate voor de vijfde editie van The Great Indoors Award, een internationale prijs op het gebied van interieur design. Bibliotheekblad
  • Ontwerper Paul Mijksenaar krijgt op 24 oktober tijdens de Award Show van de Dutch Design Awards de BNO Piet Zwart Prijs 2015 uitgereikt. Paul Mijksenaar is dŽ specialist op het gebied van information design en ‘wayfinding’. Hij weet ingewikkelde informatie glashelder over te brengen en zijn bureau heeft internationale bekendheid verworven met bewegwijzering voor grote vliegvelden wereldwijd. BNO
  • Modebelofte, het platform voor innovatief en progressief modetalent tijdens Dutch Design Week Eindhoven, presenteert dit najaar werk van maar liefst 42 aanstormende modetalenten van 17 verschillende nationaliteiten, vers afgestudeerd van de beste binnen- en buitenlandse academies. Fashion United

  beeldende kunst

  • Lorenzo Benedetti is op non-actief gesteld als directeur van De Appel, het Amsterdamse kunstcentrum. Hij is slechts vijftien maanden als curator in functie geweest. Het bestuur van de Appel heeft dit besloten uit onvrede over de wijze waarop hij leiding gaf aan het instituut in voorbereiding op het komende kunstenplan. Domeniek Ruyters betreurt dat. “Lorenzo Benedetti weet hoe je een tentoonstelling inricht. Als de beste. Ik denk dat er sinds Rudi Fuchs, een algemeen erkend groot tentoonstellingsinrichter, geen betere inrichter in Nederland actief is geweest.” Metropolis M , Het Parool
  • Residencie Kunsthuis SYB viert zijn vijftienjarig jubileum groots, met de eerste Tri‘nnale van Beetsterzwaag. Er wordt werk getoond dat residenten, onder wie Mounira Al Solh, Shana Moulton, Hedwig Houben en Rory Pilgrim, in de afgelopen jaren tijdens hun verblijf in Beetsterzwaag hebben geconcipieerd. Metropolis M
  • De tweede jureringronde van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2015 heeft plaatsgevonden. De genomineerden zijn bekend. PaleisAmsterdam
  • In het kader van de Fotoweek, dit jaar met als thema ‘Kijk! Mijn Straat’ organiseert DuPho (Dutch Professional Photographers) een fototour door Nederland. In elke provincie fotografeert een fotograaf een straat: 12 fotografen – 12 straten – 12 provincies. De Fotoweek
  • PostNL bracht op 14 september 2015 een postzegelvelletje uit met daarop 10 portretten van dieren door de Nederlandse fotograaf Charlotte Dumas. De uitgifte houdt verband met de grote tentoonstelling van haar werk die dit jaar in het De Pont museum in Tilburg opent. NRC

  film en av

  • “Mijn ideaal is als we met de komende edities er nog beter in slagen om de getoonde films van de juiste context te voorzien. Ik zie het als een cruciale taak van IFFR om de curerende onderdelen meer context te geven. Een film hoeft niet per se een meesterwerk te zijn, als we maar kunnen uitleggen waarom wij het een bijzondere film vinden. Dat kan zijn omdat het een vernieuwend element bevat, of blijk geeft van een wereldcultuur waar we geen weet van hebben.” Interview met Bero Beyer, de nieuwe directeur van het International Film Festival Rotterdam. IFFR
  • Festivaldirecteur Bero Beyer heeft in Toronto zijn plannen voor de 45e editie van International Film Festival Rotterdam bekend gemaakt. Het evenement krijgt een andere opzet als het gaat om de onderscheidingen en daaraan gekoppelde geldbedragen. Ook dingen minder films mee. Nieuw is dat acht films in de Hivos Tiger Awards Competitie meedingen naar ŽŽn Hivos Tiger Award met een geldbedrag van €40.000, te verdelen tussen regisseur en producent. Daarnaast zal een speciale juryprijs ter waarde van €10.000 worden uitgereikt aan een buitengewoon artistieke prestatie binnen de competitie. IFFR , Filmkrant
  • Een podium voor regisseurs die uit de band durven te springen. Die artistieke risico’s nemen. En die zich daarbij niet laten leiden door publiekswensen of commerci‘le kansen. Dat is het Forum van de Regisseurs: een nieuw competitieprogramma van het Nederlands Film Festival samengesteld door curatoren Dana Linssen en Jan Pieter Ekker. Aan het programma is een competitie verbonden. De winnaar van het nieuwe NFF-programma en competitie Forum van de Regisseurs, waarin een selectie must see films wordt vertoond, heeft een mooi vooruitzicht. De Prijs van het Forum van de Regisseurs bestaat uit €5.000,- om te besteden aan een volgende filmproductie. Nederlands Film Festival
  • In Maastricht vindt de eerste editie van DocFest, een tweedaags documentaire filmfestival opgezet door twee filmmakers uit de regio, plaats. Grenzen overschrijden is de rode draad in programma en filosofie, zowel geografisch als mentaal. Er zijn 27 films te zien, waaronder The Wolfpack en de Nederlandse premire van Am Kšhlberg, dat is verkozen tot beste Duitse documentaire van 2015.Filmkrant
  • Panda’s, ijsvogels en dolfijnen: binnenkort zijn ze in volle glorie te zien in Rotterdam. Op het witte doek, welteverstaan. Van 29 oktober tot en met 1 november vindt in de Maasstad het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) plaats en inmiddels is de programmering bekend. Meer dan vijftig natuurfilms en documentaires zullen te zien zijn tijdens het vierdaagse festival. Dichtbij.nl/rotterdam
  • Playgrounds, het festival voor beeldcultuur, verhuist van Tilburg naar Breda. Er is gekozen voor Breda omdat daar gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen van opleidingen als Avans/St. Joost, bovendien opent het ChassŽ Theater de deuren van de grote zaal voor het evenement. Brabants Dagblad
  • Club Natlab in Eindhoven besteedt van 18 september t/m 4 oktober aandacht aan de filmscene van MŸnchen, met o.m. de Nederlandse premire van de documentaire Lieben Ohne Zu Fordern, over Duitse regisseur Rainer Werner Fasssbinder. Natlab
  • In theater De NWE Vorst in Tilburg zijn vanaf september, elke derde vrijdag van de maand, nieuwe documentaires te zien. De eerste film is Broken Dreams van Suzanne van Leendert. Broken Dreams komt voort uit de filmwedstrijd Brabantse Beauties. De organisatie is in handen van Pop Up Cinema. Na de vertoning is er een Q & A met de maker. Omroep Brabant
  • De korte animatiefilm A Single Life, die eerder was genomineerd voor een Oscar, maakt opnieuw kans op een prestigieuze filmprijs. Het talentvolle animatiecollectief Oprins, Roggeveen en Blaauw is in de race voor de Cartoon d’Or, de bekendste Europese prijs voor korte animatiefilms. De film beleefde zijn wereldpremire op het Filmfestival van Toronto. Omroep Brabant , Omroep Brabant
  • “Een opening geeft aan wat voor ’n film ’t wordt, welke stijl en geeft al iets weg van de inhoud.” Marcel Kivits doceerde jarenlang filmgeschiedenis en filmanalyse. Hij schreef een boek over openingsscnes. Omroep Brabant

  letteren

  • Oek de Jong reageert op wens voor een homoseksuele biograaf voor Kellendonk. tzum.info
  • De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) heeft haar Vijfjaarlijkse Prijs voor po‘zie toegekend aan Leonard Nolens. Hij krijgt de prijs voor zijn bundel Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen, die in 2011 bij Querido is verschenen. Literatuurplein
  • Schrijvers Marlon James, Tom McCarthy, Chigozie Obioma, Sunjeev Sahota, Anne Tyler en Hanya Yanagihara zijn de zes schrijvers die nog kans maken op de Man Booker Prize, een van ’s werelds grootste literatuurprijzen voor oorspronkelijk Engelstalige fictie. De longlist van de National Book Award voor fictie is bekendgemaakt : uit 419 ingezonden titels koos de jury 10 boeken. NRC , The Conversation , tzum.info

  muziek

  • De Buma NL-Awards zijn uitgereikt. Normaal ontving de Buma Lifetime Achievement Award. BUMA Cultuur , Omroep Brabant
  • Wie maakte het beste Nederlandse popalbum van het afgelopen jaar? De 3voor12 Award wordt uitgereikt op woensdag 7 oktober in de Tolhuistuin in Amsterdam. De nominaties zijn bekend. 3voor12.vpro.nl
  • Eind deze maand vindt het eerste hiphopfestival in Helmond, Urbanmatterz, plaats. Het urban festival wil jaarlijks terugkeren. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
  • Breda Barst is dit jaar een samenwerking aangegaan met drie Bredase culturele organisaties. Behalve muziek heeft Breda Barst dit weekeinde een randprogrammering met tal van culturele disciplines, zoals straattheater, performances, interactieve kunst, een silent disco, een instrumentenatelier en workshops voor jong en oud. Breda Vandaag , BN – De Stem
  • Gewoon in de achtertuin van een rijtjeswoning in Tilburg. Daar is een fraai bijgebouw neergezet, waar de Tilburger Walter Stadhouders al vanaf 1987 zijn gelijknamige gitaarstudio heeft ingericht. En waar hij in 2013 een bijzonder initiatief ontplooide: De NooTstop Sessies. Ze gaan nu het derde seizoen in en dat betekent pakweg elke zes weken een verrassende ontmoeting met musici van allerlei pluimage. Jazznu
  • Jazzportretten is een serie gesprekken met Nederlandse jazzmusici, gemaakt in samenwerking met het Nederlands Jazz Archief. Regie en interviews zijn in handen van Jan Kelder. Een aantal van de gesprekken is al zijn uitgezonden op NTR Cultura TV. In Paradox in Tilburg stonden twee jazzmusici uit de serie op het podium : Paul van Kemenade en Han Bennink. Jazznu
  • BBC Proms biedt naast klassieke muziek ook popconcerten en optredens van dj’s. De Ibiza Prom met dj Pete Tong deed de discussie weer oplaaien of deze muziek wel bij het Britse instituut past. The Conversation

  theater en dans

  • Groene- theatercriticus Loek Zonneveld heeft de Prosceniumprijs 2015 uitgereikt gekregen op het Gala van het Nederlands Theater. Hij krijgt deze prijs voor zijn wezenlijke bijdrage aan het Nederlandse Toneel. Bij de start van het culturele seizoen schreef hij over ambacht en vakmanschap in het toneel. De Groene Amsterdammer
  • Ludwig Bindervoet, acteur van Urland, sprak tijdens een bijeenkomst rondom de BNG Nieuwe Theatermakersprijs op het Nederlands Theater Festival de tekst ‘Het rotte theater’ uit. Hierin signaleert hij dat de samenleving het theater de rug heeft toegekeerd, en andersom. Hij pleit voor een herwaardering van theater: ‘We moeten de maatschappelijke, symbolische functie van het theater terugbrengen. Het theater is een ritueel. Koester het mysterie. Weg met die nummers. Weg met het cijfer denken. Weg met theater hits. Weg met doelgroepen. Weg met de antwoorden. Weg met het rotte theater. We zijn op het nulpunt.’ Theaterkrant
  • TFjong, de jeugdeditie van het Nederlands Theater Festival, is op 13 september in jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam afgesloten met een krachtige speech over de De Staat van het Jeugdtheater door Floris van Delft. Hierin zoekt hij naar de rol die theater kan hebben in onze steeds complexere samenleving en laat hij volwassenen een voorbeeld nemen aan de oprechte en inhoudelijke reacties van jongeren op zijn voorstellingen. Theaterkrant
  • De jeugdvoorstelling Glimp (2+) van het Amsterdamse gezelschap Oorkaan heeft op 14 september de Young Audiences Music Award (YAMA) gewonnen voor beste muziekproductie van het jaar. De YAMA Award is een Europese publieksprijs voor de beste muziekvoorstelling voor kinderen en bestaat uit een geldbedrag van tweeduizend euro. Theaterkrant
  • De jeugdvoorstelling De Tantes van de Toneelmakerij wint dit jaar de Zapp Theaterprijs 2015. Een jury van kinderen oordeelde dat dit de beste kindervoorstelling was van 2015. De winnaar werd bekendgemaakt in het kindertelevisieprogramma Zapplive. Theaterkrant
  • De voorstelling Futurists van Futurists heeft de Dioraphte Award gewonnen op de tiende editie van het Amsterdam Fringe Festival. Zij winnen hiermee een speelplek op het National Arts Festival 2016 in Grahamtown (Zuid-Afrika) en op een nader te bepalen internationaal Fringe Festival. Met de prijsuitreiking op 13 september sloot het Het Amsterdam Fringe Festival een geslaagde editie af. Theaterkrant
  • Marieke Heebink en Ramsey Nasr zijn bekroond met de Theo d’Or en Louis d’Or voor beste dragende rol van het afgelopen theaterseizoen. Vincent van der Valk won de Arlecchino voor beste mannelijke ondersteunende rol voor zijn rol van Louis in Angels in America van Toneelgroep Oostpool en Antoinette Jelgersma de Colombina voor beste vrouwelijke ondersteunende rol voor haar rol in Genesis van het Nationale Toneel. Theaterkrant
  • In zijn woonplaats Zaltbommel is afgelopen zaterdag Matthijs RŸmke overleden. Matthijs RŸmke (1954) was de afgelopen tien jaar de artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel, het grootste theatergezelschap van Noord-Brabant. RŸmke nam in september afscheid van zijn werk, gedwongen door de kanker die hem nu fataal is geworden. Theaterkrant, Cultureel Persbureau , Theaterkrant
  • Sugarfactory presenteert op 18 oktober een speciaal ADE (Amsterdam Dance Event) programma op de rand van theater en elektronische muziek. Modalities is een showcase van vier experimentele, Nederlandse, theatrale acts voor een internationaal en lokaal publiek. Hoewel zeer uiteenlopend in stijl, vorm en inhoud hebben deze acts met elkaar gemeen dat zij een brug proberen te slaan tussen club en theater. Theaterkrant
  • De Nikon Theaterfotografieprijs 2015 is tijdens het Nederlands Theater Festival uitgereikt aan Sanne Peper. Ze won de jaarlijkse fotoprijs voor een foto die ze maakte in opdracht van Toneelgroep Oostpool voor de voorstelling Onrendabelen. Theaterkrant
  • Ferry Mingelen, bekend als politiek verslaggever, wordt vanaf dit theaterseizoen de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Toneeljury. De Nederlandse Toneeljury bezoekt gedurende het theaterseizoen rond de 250 voorstellingen waaruit zij vervolgens de tien beste voorstellingen selecteert, die te zien zijn tijdens het Nederlands Theater Festival in september. De vakjury nomineert daarnaast door het seizoen heen theatermakers, acteurs en actrices voor de VSCD Toneelprijzen. Theaterkrant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Hilberink Bosch architecten uit Berlicum ontwierp een constructie van twintig zeecontainers voor het Shine festival, georganiseerd door Wave of Tomorrow. De toren van zeecontainers vormde een tijdelijke constructie die interactieve kunstinstallaties omarmd. Archined
  • Krimpen aan den IJssel heeft een nieuw raadhuis, dat is gerealiseerd op de fundering van het oude gebouw. diederendirrix architecten uit Eindhoven heeft een transparant en duurzaam nieuw raadhuis ontworpen. Architectenweb.nl
  • Het winkelcentrum Arena in ‘s-Hertogenbosch is volledig nieuw ingericht en weer aantrekkelijk gemaakt voor publiek. Het ontwerpbureau Blom & Moors en architect Bob Custers van VOCUS architecten werkten samen aan een nieuwe impuls. VOCUS tekende een plan voor nieuwe natuurstenen gevels en Blom & Moors ontwierp de herinrichting van de openbare ruimte. Architectuur.nl
  • Woningcorporatie ZAYAZ uit ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs een volledig vernieuwd hoofdkantoor in gebruik genomen. Het kantoorpand uit 1979 is door Bierman Henket architecten uit Esch getransformeerd naar een hedendaagse werkomgeving. Bierman Henket interieur heeft de vaste inrichting en het meubilair ontworpen. Architectenweb.nl
  • Op 22 september verschijnt Wie Zoet Is van Anton Dautzenberg. Exclusief voor Nederland publiceert ZwartGoud alvast een voorpublicatie uit deze nieuwe roman. Volgens uitgeverij Atlas Contact schreef Dautzenberg een beklemmende roman over eenzaamheid, pijn en verlossing.Zwart Goud
  • Schrijfster HŸlya Cigdem uit Tilburg heeft de ProDemosprijs 2015 gewonnen voor het project Alin Teri, een burgerinitiatief tegen de relatieve oververtegenwoordiging van Turken in de hennepteelt.Brabants Dagblad
  • Het waagstuk ondernemen om op latere leeftijd aan een roman te beginnen. En amper twee jaar later een tweede te laten verschijnen. De Oisterwijker Jan van Rijthoven durfde het aan. In 2013 lanceerde hij op 72-jarige leeftijd ‘Julia, het besluit van Chartres’. En nu ligt ‘De vermogensbeheerder’ in de boekwinkels. Brabant Cultureel
  • Rapper Fresku viert cd-releaseparty in de Eindhovense Effenaar. 3voor12.vpro.nl
  • Het tweede album van De Eindhovense rockband Black-Bone verschijnt bij een gerenommeerd platenlabel en de band gaat deze herfst op tournee door Europa. Ze presenteren hun nieuwe album in De Effenaar. Eindhovens Dagblad
  • De nieuwe theatervoorstelling van Hetpaarddatvliegt start in het Parktheater in Eindhoven. Het verhaal – een tekst van Marcel Roelfsema – is deels ge•nspireerd op het persoonlijk relaas van Paard-regisseuse Loek Beckers, die zag hoe haar vader langzaam dementeerde. Eindhovens Dagblad
  • De voorstelling De Waakhonden is gebaseerd op de twee maanden die schrijver Marcel Osterop en regisseur Roeland Hofman doorbrachten op de redactie van het Eindhovens Dagblad. Osterop kwam met een tekst die een dag op de redactie weergeeft en bracht zijn eigen rol als observator erin terug: we volgen drie redacteuren vanuit het perspectief van een buitenstaander. Theaterkrant
  • Theater Artemis uit ‘s-Hertogenbosch en Het Zuidelijk Toneel uit Tilburg maken voor De Boulevard van 2016 samen een grote voorstelling. De naam van de voorstelling is ‘Hoe de grote mensen weggingen en hoe het daarna verder ging’. Deze voorstelling staat volgens de makers in het teken van het Jeroen Boschjaar. In principe willen Artemis en het Zuidelijk Toneel vaker samenwerken. Omroep Brabant

  kunstonderwijs

  • Tijdens het Nederlands Film Festival zijn er drie prijzen te vergeven in de Studenten Competitie: de Tuschinski A

   cultuureducatie en – participatie

   • Het Kohnstamm Instituut gaat onderzoek doen naar het onderwijsniveau van leerlingen in groep 8 voor Kunstzinnige ori‘ntatie. Ze zijn hiervoor op zoek naar mensen die ervaring hebben met toetsafname en inhoudelijk zijn onderlegd voor muziek en/of dans en drama. lkca
   • Donderdag 10 september vond de Seizoensopening 2015 van Kunstbalie plaats in de Kennismakerij in Tilburg. Het programma stond in het teken van Het Nieuwe Leren. Met genodigden uit het onderwijs, de overheid en de culturele sector werd het seizoen gezamenlijk gestart. Kunstbalie
   • Op 10 september werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met vijf culturele instellingen die het afleggen van muziekexamens voor iedere Brabander ng toegankelijker maakt. De overeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van Kunstbalie met als doel het Brabantse netwerk muziekexamens verder uit te breiden. Kunstbalie
   • Kunstbende Noord-Brabant organiseert dit schooljaar Kunstbende Atelier bij jou op school. Leerlingen kunnen onder leiding van een expert hun performance of kunstwerk voor de Brabantse Finale tot in de puntjes voorbereiden. Kunstbalie & Kunstbende regelen het budget. Aanvragen kunnen tot 30 november worden ingediend. Kunstbende
   • Voor zienden klinkt het vaak vreemd, maar tv-kijken en naar de bioscoop gaan zijn populaire tijdsbestedingen onder blinden en slechtzienden. Aan films met weinig dialoog valt voor hen echter weinig lol te beleven. En ook als er wel veel gesproken wordt, missen ze veel visuele informatie. Nu is er een app die dat verhelpt. Filmkrant
   • Met het Nationaal Media Paspoort, beogen de ontwikkelaars, moeten basisschoolleerlingen meer mediabewustheid worden bijgebracht. Tot nu toe zijn meer dan 600 aanmeldingen van scholen, zegt Liesbeth Hop, directeur van Media en Maatschappij die het lespakket samen met Radboud Universiteit ontwikkelde. ‘We kwamen erachter dat kinderen zich steeds meer in een online-wereld begeven waarin we ze niet altijd kunnen begeleiden.’ De Volkskrant
   • De 23e editie van De Nationale Voorleeswedstrijd is van start gegaan. Cubiss
   • ’24 rozen’ van Toon Hermans, ‘Omdat ik zoveel van je hou’ van Willeke Alberti. Deze liedjes en vele anderen kwamen voorbij tijdens de derde editie van Zilver Holland Zingt in Tilburg. Een meezingspektakel voor ouderen en dan vooral ouderen met dementie en geheugenklachten. Het meezingfestijn vond plaats in het kader van de European Social Innovation Week (ESIW) in Tilburg Omroep Brabant
   • Stichting Dance for Health biedt een unieke kans voor mensen met MS. Van 26 augustus tot en met 17 oktober vindt de aftrap plaats van danslessen voor MS-pati‘nten. Deze danslessen worden gegeven bij Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. Daarnaast vindt er op 16 oktober vindt er een openbare Dance for Health-les plaats tijdens het Amsterdam Dance Event. Dans magazine
   • Op 15 oktober staat de Brabantse Sportontmoeting in het teken van #SPORTenCULTUUR. Twee domeinen met een eigen identiteit, en tegelijkertijd veel overeenkomsten als u kijkt naar hun effect en rol in de maatschappij. Wat hebben beide sectoren elkaar te bieden? Brabantsport.nl

   kunstbeoefening

   • Het startschot is gegeven voor de vierde editie van Talent voor Taal, de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Nederland. Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar kunnen een verhaal van maximaal 750 woorden insturen met als thema ‘Leef je droom’. Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, worden de winnaars bekendgemaakt. cpnb
   • Op 14 november organiseert Stichting Maestro in Tilburg een Koorregiedag met als docenten Meta Stevens en Marijke de Wit, auteurs van het boek ‘Koorregie, handboek voor een betere podiumpresentatie’. De Koorregiedag is bedoeld voor koorzangers, dirigenten en andere belangstellenden. Art fact
   • Big Band Ravenstein start een project met allochtone muzikanten. Brabants Dagblad
   • Het festival Roosendaal Danst! sluit op zondag 27 september af met een regionale danswedstrijd. Elke danser of danseres uit West-Brabant mag zich op geven en maakt zo kans op vijftienhonderd euro. Dans magazine
   • Zo’n drieduizend Bredase amateurkunstenaars presenteren zich aankomend weekend tijdens de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) aan Breda. De KAM geldt voor de podiumamateurs als dŽ start van het theaterseizoen. 95 gezelschappen treden tijdens de twee dagen op. De 33e editie van Kulturele Amateur Manifestatie Breda staat deels in het teken van de jongerencultuur. Breda vandaag
   • In de nieuwste productie van Stichting Muziektheater Maasmeandering (MTM) in Overlangel staat het leven van muzikant, animator en Oscarwinnaar Borge Ring centraal. Toneel, muziek in vele stijlen, zang en dans vormen de ingredi‘nten van het theaterstuk dat 4 keer zal worden uitgevoerd in een tot schouwburg omgebouwde landbouwschuur aan de Vlierbosstraat in Neerloon. De voorstellingen zijn gepland voor april 2017. Brabants Dagblad
   • Met maar liefst 50 acts van amateurs uit de regio en 14 acts aan professioneel straattheater viert Fantastival zondag in Oss met haar 29ste editie net geen jubileum. Brabants Dagblad
   • Zondag 27 september staat in teken van het derde Kick Off festival. deDansPunt. is deze keer te gast bij Factorium Podiumkunsten te Tilburg. Kick Off is de uitmarkt van de (amateur)dans van Brabant, de start van een nieuw seizoen. Een evenement waar de dans centraal staat. Waar amateurdansers, dansdocenten en dansmaker (met) elkaar ontmoeten, uitwisselen en inspireren. deDansPunt.

   erfgoed

   • De belangstelling voor erfgoed en monumenten is in Nederland onverminderd groot. Vorig jaar trok de Open Monument Dag meer dan 1 miljoen bezoekers. Uit meerjarencijfers die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in zijn Erfgoedmonitor.nl publiceert, is een toename te zien van het aantal te bezoeken monumenten en een stabiel beeld van het aantal bezoekers. Cultureel erfgoed
   • Tot voor kort waren industri‘le gebouwen buitenbeentjes in de wereld van de erfgoedzorg. Door het werk van RCE-adviseur Peter Nijhof en organisatie BOEi is industrieel erfgoed uitgegroeid tot een smaakmaker. Op 25 september wordt tijdens een besloten bijeenkomst afscheid genomen van Peter Nijhof, jarenlang adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij het twintigjarig jubileum van BOEi: een organisatie voor de herontwikkeling van industrieel erfgoed, ooit mee opgericht door de RCE. Platform Voer
   • Open Monumentendag is in gevaar. Als niemand zijn beurs trekt, was de voorbije editie de laatste waarbij monumenten gratis toegankelijk zijn. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven doet een dringende oproep om dit grootste culturele evenement van het land te redden. Open Monumentendag heeft ruim een miljoen bezoekers getrokken, net als vorig jaar. De Telegraaf , Open Monumentendag
   • Koning Willem-Alexander en koning Felipe van Spanje zullen volgend jaar samen de internationale tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’ openen in het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, volgens RTL Boulevard. De RVD wil het niet bevestigen. Omroep Brabant
   • De ontwerpen van wijlen Frans Molenaar zijn geschonken aan het Gemeentemuseum in Den Haag. De voormalige assistente van de overleden couturier, Miriam Bax, is aangesteld als executeur-testamentair en heeft de kleding aan het museum geschonken. Fashion United
   • TilburgsAns, een op het karakter van Tilburg ge•nspireerd lettertype, is genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs. De Brabantse Erfgoedprijs staat dit jaar in het teken van het thema historie en technologie. Beide andere genomineerden zijn PopMonument en het Mariapaviljoen. Het publiek kan vanaf woensdag via stemming de winnaar bepalen. Brabants Dagblad
   • Poppodium de Effenaar draagt binnenkort ruim drieduizend oude concertposters over aan het Regionaal Historisch Centrum, het stad- en streekarchief in Eindhoven. Daar zijn ze binnenkort ook digitaal in te zien en, op een later moment, waarschijnlijk ook op de website van het RHCe. Bovendien worden de posters vanaf november tentoongesteld op diverse plekken, te beginnen in het pand van De Oude Rechtbank op Stratumseind, waar de roots liggen van de Effenaar. Eindhovens Dagblad
   • Grote Kerk is Breda is te huur voor evenementen. BN – De Stem
   • De Dungense kunstschilder Henk Groenendaal gaat het Jeroen Bosch-meesterwerk ‘Tuin der lusten’reconstrueren in het Zwanenbroederhuis in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

   bibliotheken

   • Bibliotheken blijven meedoen aan de campagnes van de CPNB. Het VOB-bestuur heeft het convenant met de CPNB waarin dit is vastgelegd, verlengd. Bibliotheekblad
   • In de reeks interviews n.a.v. de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) een interview met Mariet Wolterbeek, directeur van de Regiobibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht). De KB en de VOB bieden in 2014/2015 de toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving’ aan met informatie voor bibliotheken en hun (lokale) samenwerkingspartners. Het vijfde inspiratiesheet e-Overheid gaat over digivaardiger maken van burgers zodat zij beter kunnen omgaan met digitale (overheids)informatie. De Bibliotheken
   • Op 8 oktober 2015 presenteren de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg tijdens een ingelaste ALV hun aanbevelingen over hoe de motie Bergfeld c.s. kan worden uitgevoerd. Zij richten zich op verzoek van het VOB-bestuur op de toegang tot de digitale bibliotheek en de vormgeving van het digitale lidmaatschap. Wat gaat de digitale bibliotheek betekenen voor bibliotheken en hun klanten? Een interview met Coen van Hoogdalem, die een achtergrond als marketeer heeft en binnen het VOB bureau de programmamanager branchestrategie ‘De Bibliotheek levert waarde’ is waar de Nationale Bibliotheekpas bij hoort. De Bibliotheken
   • Bibliotheek Rivierenland gaat na een eerste gesprek dat met de Koninklijke Bibliotheek (KB) gevoerd is en dat in goede sfeer verliep verder in gesprek met de KB om te onderzoeken hoe de bibliotheek samen met de KB het legale digitale lenen en lezen kan bevorderen. Dat is de uitkomst van een gesprek dat vertegenwoordigers van Bibliotheek Rivierenland op 15 september hebben gevoerd met ambtenaren van OCW. Dat gesprek was op verzoek van OCW. Bibliotheekblad
   • Het Taalhuis. Een nieuw fenomeen, dat niet meer is weg te denken bij de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Senior adviseur volwasseneneducatie bij Cubiss Thomas Bersee, betrokken bij de bouw van taalhuizen, over dit fenomeen. Gemeente.nu
   • Op 11 september is Helmond als honderdste gemeente gestart met de uitvoering van de VoorleesExpress. Deze nieuwe mijlpaal werd op 11 september in Helmond gevierd met de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk, Simon van der Geest. De VoorleesExpress beoogt de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en hun taalomgeving thuis te verrijken. Bibliotheekblad
   • Bibliotheek Rijn en Venen introduceert het eLAB: een plek waar kinderen en volwassenen alles te weten komen over moderne media. De bibliotheek wil bezoekers mediawijs maken en hen voorbereiden op het leven met moderne media. Deze gaan immers een steeds grotere rol spelen in de 21e eeuw. In het eLAB komen mediawijsheid, leesbevordering en 21st Century Skills – vaardigheden om met deze nieuwe media om te gaan – samen. Inct.nl
   • De IVI award is een (niet commerci‘le) innovatieprijs voor bibliotheken, archieven en musea. Het doel van de prijs is innovatie in de informatiebranche te stimuleren door originele initiatieven te bekronen en organisaties op nieuwe idee‘n te brengen. De prijs bestaat uit een beeldje en € 15.000,- aan innovatiesupport. Inzenden vanen innovatie kan tot uiterlijk 30 september via de website. IVI Award

   toerisme en vrijetijdseconomie

   • De nominaties voor de Nationale Evenementenprijzen zijn bekend. In de categorie Evenementenstad van het jaar – 100.000+ inwoners zijn Dordrecht, Utrecht, Den Haag, Haarlem en Groningen genomineerd. In de categorie Evenementenstad van het jaar – tot 100.000 inwoners zijn Lelystad, Almelo, Deventer, Oost Gelre en Gouda de genomineerde gemeenten. Twee Eindhovense evenementen, Emoves Urban Culture Festival en Muziek op de Dommel, zijn genomineerd voor de Nationale Evenementenprijzen. Pretwerk , Eindhovens Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie