Trends & Ontwikkelingen 1 april 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 31 maart sprak de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting / rondetafelgesprek  over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren, o.m. de topsector Creatieve Industrie. Tweede Kamer
 • De provincie Noord-Holland heeft de kadernota voor het Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. In de kadernota staan de inhoudelijke en financi‘le kaders omschreven voor het cultuurbeleid vanaf 1 januari 2017. Het nieuwe beleid gaat zich o.a. richten op monumenten, archeologie, culturele infrastructuur, cultuureducatie en bibliotheken. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de nota aankomende mei vast. Noord-Holland
 • Er is veel te weinig geld om monumenten in Gelderland op te knappen. Bij de provincie Gelderland zijn 133 restauratieplannen bekend, waarvoor in totaal 100 miljoen euro nodig zou zijn. Er is geen provinciaal geld voor de Eusebiuskerk in Arnhem.   De Gelderlander   , Arnhem Direct
 • Het budget voor de verschillende projecten voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt een derde lager in vergelijking met het aanvankelijke budget uit het bidbook: vijf van de 41 projecten geschrapt. Maastricht, samen met  Eindhoven kandidaat,  reageert verbaasd. Friesch Dagblad Omroep Friesland
 • Het Rotterdamse Wereldmuseum krijgt 200.000 euro van de gemeente Rotterdam. Het is een eenmalige subsidie bedoeld om extra personeel te kunnen aannemen om het beheer van de collectie te verbeteren en het aantal betalende bezoekers te verhogen. RTV Rijnmond
 • De gemeente Den Haag stelt voor dit jaar en volgend jaar 100.000 euro extra beschikbaar om filmproducenten te verleiden in Den Haag nieuwe producties te maken. Den Haag FM
 • Om toeristen meer te spreiden over de regio werkt het Zaans Museum aan een dependance in het centrum van Zaandam. Het is de bedoeling daar ook kunst uit de depots van Amsterdamse musea tentoon te stellen. Het Parool

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda gaat inwoners mee laten denken over de invulling van Open Monumentendag 2016. Breda Vandaag
 • De gemeente Eindhoven wil de monumenten uit de na-oorlogse periode beschermen. Daartoe zijn weer 9 Eindhovense panden uit de Wederopbouwperiode worden op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Eindhovens Dagblad
 • Het TD-gebouw in Eindhoven wordt verbouwd tot woningen door het lokale vastgoedduo Foolen en Reijs en Diederendirrix Architecten. Zij krijgen de voorkeur van het college van B en W boven Piet Hein Eek/Amvest. Eindhovens Dagblad
 • De herontwikkeling van het NRE-terrein is van de politieke agenda van de Eindhovense gemeenteraad op dinsdag 29 maart afgevoerd. Een aantal raadsfracties heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een goede inhoudelijke voorbereiding. Eindhovens Dagblad
 • De discussie over nut en noodzaak van een nieuw theater in  ‘s-Hertogenbosch werd wederom gevoerd tijdens de presentatie van het voorontwerpbestemmingsplan voor omwonenden en belangstellenden. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan en de investering van 50 miljoen euro goedkeurt dan kan de sloop volgend jaar beginnen. Vier jaar later staat er dan een nieuw theater. Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • D66 in ‘s-Hertogenbosch vraagt zich af hoe het staat met de hotelplannen van de Verkadefabriek. De partij heeft aan het college van B en W gevraagd wanneer het concrete stappen zet om het hotel te exploiteren en het pand in erfpacht aan de Verkadefabriek te geven. Brabants Dagblad
 • Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch kan in de toekomst niet alleen te voet, per stadsbus of auto bereikt worden, maar ook per bootje. Het nieuwe op- en afstappunt ‘Museumgat’ is officieel geopend. Brabants Dagblad
 • Basisschoolkinderen kunnen vanaf deze week cursussen volgen bij zeventig Bossche kunst- en cultuurinstellingen. Het kan allemaal bij Sjors Creatief, een landelijk initiatief dat kinderen stimuleert creatieve cursussen te volgen.  Muzerije heeft, in samenwerking met Cultuurbosch, Sjors Creatief uitgezet in de gemeente. Brabants Dagblad
 • De Jazz Werkplaats krijgt van B & W ‘s-Hertogenbosch toch een eenmalige subsidie van 5000 euro voor 2016 uit de pot Incidentele Culturele Activiteiten. Daarmee kan de Jazz Academy en Junior Jazz in elk geval dit jaar nog door met zijn activiteiten. Brabants Dagblad
 • De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg wil meer aandacht voor de binnenmuren in historische panden in de stad. In een brief aan het college van B en W stelt de stichting zich zorgen te maken over de regels en het controleren van de bouwplannen voor monumentale panden. Brabants Dagblad
 • Het organiseren van evenementen in ‘s-Hertogenbosch gaat heel wat vlotter dan een paar jaar geleden. Zo bleek tijdens een presentatie van samenwerkende evenementenorganisaties. Brabants Dagblad
 • Vanuit het besef dat samenwerking de sleutel is voor de toekomst gaan de NWE Vorst, DansBrabant, Incubate, Theaters Tilburg en het Zuidelijk Toneel hechter samenwerken. De samenwerking werd vastgelegd in een convenant dat in het bijzijn van wethouder Marcelle Hendrickx in De NWE Vorst door alle partijen werd ondertekend. Andere organisaties in Tilburg worden uitgenodigd hieraan mee te werken. Tilburgers.nl  , Brabants Dagblad
 • Na een aarzelende start is de idee‘nstroom voor het Van Gend en Loosterrein in Tilburg goed op gang gekomen. De teller staat inmiddels op 49 ingediende plannen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De uitkijkpost in de vorm van een oud ‘turfschip’ die komt te staan op de Heidijk in Vlijmen, wordt een stuk duurder dan de gemeente Heusden had gedacht. In plaats van zo’n 33.000 euro gaat de klus nu ruim 58.000 euro kosten. Brabants Dagblad
 • De renovatie van cultureel centrum  De Voorste Venne in Drunen loopt vertraging op. Het zou zomaar kunnen dat de facelift pas volgend jaar zomer wordt uitgevoerd, of in fases. “We weten het nog niet”, stelt wethouder Wim van Engeland van de gemeente Heusden. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • Fortwachter Frank Kastelein hoeft toch niet eind maart Fort de Hel in Helwijk te hebben verlaten.  BN – De Stem
 • Het voormalige Filmhuis aan de Oosterhoutse Heuvel krijgt een doorstart, onder leiding van Jos Gorisse. In april of mei opent hij de deuren van het Oosterhouts FilmcafŽ. Er komt een breder filmaanbod. Gorissen denk verder aan thema-avonden, zoals ladies nights, en aan muziekuitvoeringen. BN – De Stem
 • De schoorsteen van Wasserij Juliana is een gemeentelijk monument en kan behouden blijven dankzij de samenwerking tussen gemeente Oosterhout en de Stichting Schoorsteen Nedalco (bestaande uit BOEi en NV Monumenten Fonds Brabant). Heemschut
 • Het stadscentrum van Oss kan levendiger worden, niet alleen het aanwijzen van een (compacter) concentratiegebied voor de detailhandel, maar ook het toevoegen van andere publiekstrekkende functies en activiteiten. Cultuur is zo’n functie en daarom zijn de mogelijkheden voor de toekomst van de bibliotheek, de Lievekamp en de Muzelinck in beeld gebracht. Gemeente Oss   , Brabants Dagblad
 • Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de bibliotheek in Oss verhuist naar het stadscentrum. Van de acht politieke partijen die komende maanden beschikken over het lot van de bieb, is tot nu toe alleen VDG voorstander van een verhuizing. Brabants Dagblad
 • Cultuur mag zich in Roosendaal niet concentreren in en rondom het cultuurcluster bij schouwburg De Kring. Dat staat in het eindadvies van de werkgroep die de motie ‘Cultuurvisie Roosendaal’ heeft uitgewerkt. ‘In alle wijken en dorpen is er een grote diversiteit aan cultuur en dat willen we koesteren. Cultuur is van en voor iedereen’. BN – De Stem
 • De Udense kunstenaar Jan van Duijnhoven, die naar de rechter stapte om Uden te kunnen verfraaien met zijn project Gouden Daken, heeft zijn zaak verloren.  De Raad van State verklaarde zijn beroep tegen het bestemmingsplan Centrumgebied Uden-Zuid niet-ontvankelijk.
 • Van Duijnhoven zegt toezeggingen te hebben gehad van de gemeenteraad dat 2 woontorens mochten worden uitgevoerd met gouden daken. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Heineken en het Rijksmuseum hebben afgesproken de samenwerking nog tenminste drie jaar voort te zetten. Als onderdeel van de samenwerking willen de twee partners ‘op een actuele manier aandacht geven aan de historie van beide merken’.   Rijksmuseum
 • Nationaal Monument Kamp Vught, het Nationaal Militair Museum in Soest en het Verzetsmuseum in Amsterdam maken dit jaar kans op de Museumprijs. Aan deze publieksprijs in de Nederlandse museumwereld is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Prins Bernhard Cultuurfonds  ,   Museumprijs
 • Op 23 en 24 maart organiseerden de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers samen met de NVF, FPN, en EYE het internationale congres Cinema 2020 – the future of cinema. De Mediapartner van het congres, Holland Film Nieuws, heeft uitgebreide verslagen geschreven van de sessies. NBF
 • Vanaf 1 april is de nieuwe branchevereniging Filmdistributeurs Nederland actief. Deze organisatie is ontstaan uit de fusie tussen de NVF, de belangenvereniging van filmdistributeurs voor bioscopen en filmtheaters, en NVPI Video, de belangenorganisatie van home entertainmentdistributeurs. Holland Film Nieuws
 • Screening Room, een platform in ontwikkeling van Sean Parker,  voor het gelijktijdig uitbrengen van films in de bioscoop en op tv, kan inmiddels rekenen op stevige tegenstand. Belangrijke Hollywood regisseurs hebben negatief gereageerd. Ze zijn bang dat Screening Room mensen weglokt uit de theaters waardoor de bioscoopervaring, waar ze hun films uiteindelijk voor maken, verloren gaat. Vertigoweb.be
 • Stichting Brein mag dan weinig succes boeken bij het vervolgen van particuliere uploaders, de usenet platforms krijgt Brein wel off line. Het grootste platform Dutplanet is off air. Entertainment Business
 • Een film kiezen uit het aanbod op basis van wat je eerder interessant vond. Dat biedt Veboli. De dienst gaat live op 11 mei. Filmkrant
 • Vorige week heeft Bol de boeken van Das Mag Uitgevers van zijn website gehaald. De reden: Bol wilde meer verdienen aan de boeken, door een hogere korting te eisen. inct
 • Zodra concerten zijn uitverkocht, zie Adele, worden kaarten voor een veelvoud van de prijs online aangeboden. Organisatoren reageren woedend. Maar hoewel de secondary ticketingmarkt goed zou zijn voor 5 ˆ 10% van de totale kaartverkoop, gaat bijna niemand over tot verkoop van tickets op naam. Entertainment Business
 • Op zaterdag 4 juni 2016 vindt in Nijmegen de vierde editie plaats van Buma ROCKS!, the international conference and showcase festival for loud music . Naast optredens zijn er al enige sprekers bevestigd. BUMA Cultuur
 • De tweede editie van het Epic Metal Fest vindt dit jaar niet plaats in het Klokgebouw in Eindhoven, maar in popcentrum 013 in Tilburg. Het festival krijgt ook een Braziliaanse editie.   Eindhovens Dagblad, Entertainment Business
 • Slowlands in the Park in het stadspark van Eindhoven draait om muziek en ‘lekker eten en drinken’, aldus de organisatie. Het festival is een voorproefje van Slowlands, dat van 2 tot en met 4 september wordt gehouden op Landgoed Velder op de grens van Liempde en Boxtel.   Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven Dance Motion (EDM) wil de talenten ontdekken; de ‘zolderkamer-dj’s’ laten kennismaken met de muziekwereld. Eindhovens Dagblad 
 • Podiumkunst.info is een database waarin via geautomatiseerde koppelingen gegevens tussen aanbieders en afnemers worden uitgewisseld zoals kaartstanden, recette en financi‘le afspraken. Podiumkunst.info fungeert zo als centrale database. Op deze manier hoeven afnemers en aanbieders in de sector niet meer op verschillende plekken hun informatie op te halen. NAPK
 • TAS (Theater Analyse Systeem (TAS) is de enige, complete database van kerngetallen uit de podiumkunstensector die door de eigen deelnemers als benchmarktool gebruikt kan worden en waar externe instanties als CBS en het ministerie van OC&W in sterke mate in hun publicaties van afhankelijk zijn. Theater De Hofnar in Valkenswaard was de snelste invuller dit jaar. VSCD
 • Audax heeft het sponsorcontract met Theaters Tilburg met nog eens 10 jaar verlengd.De Audaxzaal wordt verbouwd waarmee de bruikbaarheid van de ruimte vergroot wordt. Brabants Dagblad 

cultuurmarketing

 • De Nederlandse boekhandel is over het algemeen positief over de afgelopen Boekenweek. Het thema Duitsland bood veel aanknopingspunten, zowel wat betreft boeken uit of over Duitsland als voor activiteiten. Tijdens de Boekenweek zijn 3% meer Nederlandstalige boeken verkocht dan vorig jaar. CPNB
 • Micha Windgassen is marketeer bij EntrŽe, de jongerenclub van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Het afgelopen jaar heeft zij zich vooral beziggehouden met de voorbereidingen van het lanceren van EntrŽe 2.0. Cultuurmarketing
 • Meer dan de helft van de Nederlandse reclame- en mediabureaus wil nog dit jaar virtual reality gaan inzetten voor klanten. Dat blijkt uit het VR/360¡-video-onderzoek van Richard Otto (Mobile Marketing NL) in opdracht van innovatiebureau CapitolaVR na onderzoek onder 200 Nederlandse bureaus. Spreekbuis
 • Het SWOCC socialmedia belevingsonderzoek laat zien hoe consumenten verschillende social media en merkcommunicatie op die social media waarderen en beleven. Het biedt daarmee handvatten voor een kwalitatieve planning van media-inzet. Inct.nl
 • Instagram voert radicale verandering in de tijdlijn niet door. Vogue

financiering 

 • De Salone del Mobile in Milaan vindt dit jaar van 12 tot en met 17 april 2016 plaats. De Salone is een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 26 ontwerpers, makers en collectieven bij hun presentatie tijdens deze beurs. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds  is bestemd voor Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Doel is nieuwe inzichten en internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed te stimuleren die internationaal zullen opvallen door hun belang en zullen resulteren in een presentatie. Deadline 29 april. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds biedt bemiddelaars de mogelijkheid hun ontwikkeling een internationale impuls te geven en hun netwerk te vergroten middels een stage bij The New Museum in New York. Deadline is 13 mei. Mondriaanfonds
 • De deadline voor de volgende ronde Bijdrage Samenwerking Musea is op 22 april. Birgit Donker gaat in haar blog in op het besluit van het Mondriaanfonds bij te dragen aan het  Outsider Art Museum. Een goed voorbeeld van samenwerking outside the box.   Mondriaanfonds
 • Vanwege grote belangstelling voor de workshop ‘De kunst van het aanvragen’, organiseert het Mondriaan Fonds op 9 mei een tweede workshop. Mondriaanfonds
 • In de eerste ronde van dit jaar hebben 12 filmprojecten een bijdrage uit het budget van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) ontvangen voor een totaalbedrag van ruim 3,8 miljoen euro. Voor 2016 zijn er nog 3 indienrondes; aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend op 10 mei, 30 augustus en 1 november. Filmfonds
 • This is Media is een ŽŽndaags festival waar de kunst van het maken centraal staat. Hiermee brengt het Mediafonds een ode aan onafhankelijke mediaproducties, aan inspiratie en aan experiment en wordt 28 jaar Mediafonds gevierd. This is Media
 • Op dinsdag 12 april gaat de Vertalersgeluktournee van start in Heemstede (Boekhandel Blokker), daarna volgen Velp, Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Iedere avond gaan drie literair vertalers met het publiek in gesprek over hun voor de Europese Literatuurprijs 2016 genomineerde romans.  Letterenfonds
 • Er is veel belangstelling voor de subsidie Impuls Muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie. Daarom heeft het fondsbestuur, twee dagen voor het sluiten van de deadline, besloten, het beschikbare budget voor deze ronde met € 1 miljoen te verhogen naar € 6 miljoen. Op  29 maart waren al meer dan 450 aanvragen ingediend. Hiervan kunnen er, dankzij de verhoging van het budget, circa 350 gehonoreerd worden. Fonds voor Cultuurparticipatie 
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten, het subsidieplafond voor de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO met € 500.000 te verhogen tot € 3 miljoen. Hierdoor kunnen er een groter aantal aanvragen in behandeling worden genomen. Het is helaas onvoldoende, om alle ingediende projectplannen mee te kunnen honoreren. De belangstelling voor de regeling was groot. De deadline was 1 maart jl. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Acht museummedewerkers gaan – elk samen met een hoogleraar – wetenschappelijk onderzoek doen dankzij een Museumbeurs van maximaal 62.500 euro. Het programma Museumbeurzen heeft als doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de museale sector te bevorderen. NWO
 • De jury van de Brabantse Beauties heeft vier filmplannen geselecteerd die een startbedrag van 8000 euro krijgen. Dat startbedrag bleek de afgelopen jaren een goede opstap voor verdere financiering van de films.  De Brabantse Beauties zijn een initiatief van Omroep Brabant met steun van het brabants kenniscentrum kunst en cultuur, enkele Brabantse producenten en enkele Brabantse steden. Omroep Brabant
 • Op 15 april tot en met 15 mei 2016 wordt een subsidieregeling opengesteld voor projecten die verbindingen tussen cultuur, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven leggen. De doelstelling van de Subsidieregeling Maatschappelijke Opgaven is om cultuurparticipatie in de provincie Noord-Brabant te vergroten en om cultuur te verbinden aan maatschappelijke opgaven.  Kunstbalie
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden probeert met een crowdfundingactie  30.000 euro bij elkaar te krijgen voor een nieuwe poort. Het is slechts een klein onderdeel van de veel grotere verbouwing waar het museum nu mee bezig is. Het museum probeert  na kommervolle jaren weer vaste voet aan de grond te krijgen.   Omroep Brabant
 • Voor culturele instellingen kan het een uitdaging zijn om duurzame inkomsten te genereren. Voor Sinfonia Rotterdam bleek investeren in een vriendenkring de oplossing. Conrad van Alphen, dirigent en artistiek leider van het orkest, merkte dat deze vorm van fondsenwerving rendabel en inspirerend is. Hoe gaat Sinfonia daarbij te werk en wat stak het orkest op van coaching door Wijzer Werven? Cultuurmarketing
 • Goldschmeding Foundation, het goededoelenfonds van de miljardair Frits Goldschmeding, met tientallen miljoenen euro’s aan werkkapitaal, wil het denken over economie en het functioneren van de samenleving ingrijpend veranderen. De Volkskrant  , Goldschmeding Foundation 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • ‘Ik denk dat mijn invloed groter kan zijn juist omdat ik niet die politieke macht heb. Ik kan mij over veel meer domeinen uitspreken, meer over de inhoud zeggen en dat vanuit een onafhankelijke positie. Een rol zoals die in het Engels heet: ‘speaking truth to power’.’ Een interview met architect Floris Alkemade, sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester. Archined
 • Acht gebouwen zijn nog in de race voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016. BNA
 • ‘Wonen in het groen’ klinkt aanlokkelijk, maar in veel wederopbouwwijken is het groen eerder een last dan een lust. De overweldigende hoeveelheid eentonig groen tussen de semi-gesloten bouwblokken zorgt voor een publieke ruimte met een neutraliteit waarin de voorbijganger zich al snel verloren voelt. Sloop-nieuwbouw lijkt soms wel de enige mogelijkheid om hier iets aan te doen. Maar er is ook een andere oplossing: voortbouwen op wat wederopbouwwijken kenmerkt. ruimtevolk
 • Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Tracy Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven m.b.t architectuur en stedenbouw die zij sinds 1980 heeft ontplooid. Archined

beeldende kunst

 • Peter Nijenhuis stelt kunstenaars, curatoren en verzamelaars de vraag: Is het maken, verzamelen en tentoonstellen van kunstobjecten nog relevant?  Dit in het licht van  de tentoonstelling Sonsbeek 2016. Volgens de berichten zal kunst tijdens Sonsbeek 2016 geen doel op zich zijn. Kunst zal fungeren als  een middel om mensen te verbinden en om maatschappelijke processen te verhelderen en aanschouwelijk te maken. De organisatie van Sonsbeek heeft de kunstenaars bekendgemaakt.   Peter Nijenhuis ,  Sonsbeek
 • De regels zijn simpel: kunstenaars met oud en nieuw werk aan het Nederlandse publiek introduceren. Het is de tweede keer dat het Van Abbemuseum de praktijk van enkele kunstenaars toont in de tentoonstellingsserie met de titel Positions waar de kunstenaar twee ˆ drie zalen heeft om werk te presenteren, ditmaal samengesteld door conservator Annie Fletcher. Metropolis M
 • Op het Amsterdamse Science Park ontmoeten kunst en wetenschap elkaar. Met wetenschappelijke beelden als inspiratie werken kunstenaars er  aan een nieuwe beeldtaal in het kunstproject New Realism and the Gaze of Science. The Post Online
 • Heinekenprijs is voor beeldend kunstenaar Yvonne Dršge Wendel. KNAW
 • Stichting Kunst en Cultuur Oss (K26) organiseert dit jaar geen editie van het evenement Kunst aan de Maas. Reden voor het besluit is dat K26 op zoek is naar een vernieuwde opzet van het evenement, dat wederom plaatsvindt in 2017. Brabants Dagblad

film en av

 • Peter van Bueren was vijfentwintig jaar werkzaam als film_journalist voor de Volkskrant. Hij blikt terug op zijn werk als filmcriticus. Filmkrant
 • Een terugblik op het voorbije Movies That Matter filmfestival.   Cultureel Persbureau
 • De technieken die de klassieke cinema van de afgelopen eeuw tot zo’n verbluffend effectieve verhalenmachine hebben gemaakt zijn in VR vaak nutteloos. Leo Bankersen bezocht het Kaleidoscope World Tour VR Film Festival in EYE. Een van de filmmakers die zich nadrukkelijk bezighoudt met virtual reality is de Nederlandse regisseur Dani‘l Ernst. Hij ziet hij VR.   Cultureel Persbureau  , Cinema.nl

letteren 

 • Tien titels zijn genomineerd voor de longlist van de Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek.  CPNB
 • Zaterdag 2 april wordt in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam de achtste editie van de Middag van het Kinderboek gehouden. De bijeenkomst staat dit jaar in het teken van taboes en gevoeligheden in de kinderboeken(wereld) van nu. Boekblad
 • Maar liefst 173 inzendingen kwamen er binnen voor de Brusseprijs, de prijs die naar het beste journalistieke boek gaat. Daaronder ook de biografie‘n over schrijver Andreas Burnier en uitgever Geert van Oorschot.  Dit is de longlist van de prijs die op 18 juni uitgereikt wordt. Tzum.info

muziek

 • De belangrijkste undergroundpodia van Nederland. 3voor12.vpro.nl
 • Het Operaplatform Gelderland-Overijssel is in Zutphen opgericht. Het platform wil een wegwijzer zijn voor operaliefhebbers in de beide provincies en wil tevens zelf kleinschalige opera-voorstellingen in Zutphen organiseren. Operamagazine

theater en dans 

 • Spijt, de musical is de winnaar van de Young Positive Media Award 2016. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij aan een creatief initiatief dat zorgt voor positieve, mediagenieke rolmodellen voor de jeugd. De prijs werd 23 maart uitgereikt op het Nationaal Mediawijsheid Congres.  Theaterkrant
 • Jenny Arean ontvangt de Blijvend Applaus Prijs 2016 in de categorie Cabaret en Kleinkunst voor haar gehele oeuvre. Theaterkrant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Toen ’t Karregat in 1973 in Eindhoven werd opgeleverd, was het een revolutionair gebouw. Veertig jaar later is ’t Karregat deels gerenoveerd door Architecten EN EN en diederendirrix. Archined
 • Ro & Ad Architecten uit Bergen op Zoom ontwerpt trap boven bunker in De Heen. BN – De Stem, BN – De Stem
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  is akkoord met de plannen van Piet Hein Eek voor het rijksmonument de Drie Haringenpand in Deventer. De gemeentelijke monumentenadviesraad is tegen. De Stentor
 • Ontwerpbureaus Van Berlo en Ko:work uit Eindhoven hebben internationale designprijzen gewonnen, de zogeheten Red Dot Awards. Eindhovens Dagblad
 • De Bredase ontwerper Merel van der Linden  begeeft zich graag  op het raakvlak van landschappelijk ontwerp, interieurarchitectuur en tijdelijke evenementen op het gebied van cultureel erfgoed en kunst.  Ze deed onderzoek naar de Atlantikwall en heeft in samenwerking met de Stichting Militair Erfgoed, een speciale wandelroute opgezet. BN – De Stem
 • De bijdrage van Johan Moorman aan Share the vibe.  e52.nl
 • Lensvelt Design uit Breda presenteert zijn Boring Collection kantoormeubels in Milaan. Dezeen
 • Modeontwerpster Desiree Hammen gaat bij ouderen van verpleeghuis Vitalis Vonderhof op zoek naar de betekenis van wijsheid. In haar ‘artist-in-residence periode’ gaat ze tot en met 8 mei op zoek naar antwoorden. Desiree Hammen is de vierde kunstenaar van het project ‘Kunstblok’. Eindhovens Dagblad
 • Het lettertype TilburgsAns is vanaf 10 april gratis te downloaden. Het lettertype bevat veel Tilburgse kenmerken. Zo blijkt het niet mogelijk te zijn om ‘tot ziens’ te typen; steevast veranderen die woorden in ‘houdoe’. De makers van het lettertype zijn (typo)grafisch vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen. Omroep Brabant ,  Brabants Dagblad
 • De Helmondse ontwerper Dave Hakkens is bezig met een nieuw project. Een serie apparaten waarmee plastic kan worden hergebruikt om wereldwijd de afvalbergen plastic aanpakken. Eindhovens Dagblad
 • De tekeningen van Gam Bodenhausen zijn momenteel te zien in de exposititie Solidified Mountain – The Slowness Of Mass bij de  Kunstvereniging Diepenheim. Gam Bodenhausen werkte enkele maanden in Werkplaats Diepenheim als artist in residence voor tekenen. Bianca Stigter schreef er deze tekst bij. Mister Motley
 • De Eindhovense fotografen Nancy Ostermann en Geertjan Cornelissen laten in hun expositie de tijd van de voormalige Sovjet-Unie herleven. De foto’s worden nu ook gebundeld in een boek met de titel Hotel Heilstaat. Om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, is een crowdfundingcampagne gestart op voordekunst.nl.  Eindhovens Dagblad
 • 5 Bossche filmmakers maakten een documentaire over ‘s-Hertogenbosch en haar inwoners die de stad mooier maken. De film wordt zondag 10 april om 13.30 uur gelanceerd op de 6 plekken waar de film is opgenomen. Maak je stad
 • In zijn debuutroman  De mensen die achterbleven sleept de Tilburgse auteur Martijn Neggers ons mee in de ontreddering maar laat ons ook glimlachen en ontroeren: dan weer het een, dan weer het ander en soms beleven we alle emoties tegelijk. Zin
 • Eindhovense metalband Rompeprop geeft  haar laatste concert in een uitverkocht Dynamo in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Elke Vierveijzer gaat op toernee met ‘Om te janken zo mooi’, een eerbetoon aan Maarten van Roozendaal. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs 

 • Tachtig studenten van het Sint Joost uit Breda en ‘s-Hertogenbosch maakten een interactieve expositie over  het voormalige kapucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat in Breda. Breda vandaag 

cultuureducatie en – participatie

 • Ocker van Munster, directeur van het LKCA,  over de betekenis van kunst voor verandering van de samenleving. ‘Moet de kunstsector zich afficheren als creatieve en systeemdoorbrekende kracht?’ Volgens van Munster heeft kunst ook andere belangrijke functies, zoals: het verbeelden van het verleden en het verschaffen van symbolen voor herkenning en verbinding.   lkca
 • Kunst helpt onderwijs met weerstand. Gert Biesta analyseerde lectoraal onderzoek bij Windesheim over cultuureducatie in scholen en het belang daarvan voor de pedagogiek. ‘Verf, steen, geluid, ze staan niet alles zomaar toe. Net als een ander mens ook niet.’ Onderwijs en kunst zijn beide ‘langzaam en lastig.’ Scienceguide
 • Op veel basisscholen is extra aandacht voor muziekonderwijs. Deels door de subsidieregeling ‘Impuls Muziekonderwijs’ en de initiatieven van MŽŽr Muziek in de Klas. Maar hoe kies je als team een muziekmethode die past binnen je school? Om scholen te helpen een keuze te maken bieden het LKCA en SLO nu inhoudelijke methodebeschrijvingen voor muziek en een vergelijkingstool. lkca
 • In co-creatie met Kunstkade in Leeuwarden wordt het volginstrument Cultureel Zelfportret ontwikkeld. In maart zijn drie scholen in Brabant gestart met een pilot om het Cultureel Zelfportret voor leerlingen verder vorm te geven. Kunstbalie werkt sinds 2015 aan het volgen van culturele ontwikkeling van een leerling met De Cultuur Loper. Kunstbalie
 • Cli‘nten van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) exposeren van woensdag 30 maart tot en met zondag 3 april hun kunstwerken in het Van Abbemuseum in Eindhoven. De tentoonstelling valt samen met World Bipolar Day, dat op 30 maart plaats heeft.  GGzE  ,   Eindhovens Dagblad
 • De zestienjarige Majorie de Boer van PCC Het Lyceum in Alkmaar, is uitgeroepen tot winnaar van Document Nederland Junior, de fotowedstrijd van het Rijksmuseum voor middelbare scholieren. Uit de honderd inzendingen verbeeldde Marjorie het thema Mijn leven op school als beste. Museumtijdschrift
 • 1,7 miljoen Nederlanders zijn lid van een koor. ãZingen haalt stress weg.’ NRC, inlog vereist
 • Kinderen van meerdere scholen in Noord-Brabant maken eind maart en begin april een theaterwandeling in de geschiedenis van het landschap waarin ze wonen.  Stichting StuipZand uit Loon op Zand is de drijvende kracht achter deze educatieve wandeling genaamd ‘Levend en wel’.  Brabants Dagblad
 • Een revolutie in het medialandschap blijft uit, volgens de analyse van het tijdsbestedingsonderzoek Media:Tijd 2015  door Cultuurindex. Cultuurindex
 • In Amsterdam werd er op 22 maart  een avond gewijd aan de vraag : wat is vandaag de dag de waarde van de kunstkritiek? De panelleden verwoordden eerst ieder hun standpunten in een lezing van tien minuten en gingen daarna in debat onder leiding van moderator Marielle Hendriks, directeur van de Boekmanstichting. Twee verslagen. Boekman ,  Tubelight 

kunstbeoefening

 • 250 muzikanten van 7 Osse muziekverenigingen ontmoeten elkaar zondag 10 april in De Hoeve in Lith. Elk gezelschap treedt die dag een half uur op tijdens  ‘Oss Ontmoet’. Brabants Dagblad

erfgoed 

 • De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi‘ en het Google Cultural Institute hebben het project Bruegel / Unseen Masterpieces gelanceerd. Voor de eerste keer verenigen acht prestigieuze internationale musea zich rond de figuur van Bruegel de Oude. Dit initiatief biedt het publiek de kans om zich onder te dompelen in de meesterwerken van Bruegel ‘via een breed spectrum van virtuele en onsite ervaringen.’ DEN
 • Het Noordbrabants Museum pakt in 2019 uit met een grote Van Gogh-expositie. Voor de expositie werkt het museum samen met onder meer de stichting Van Gogh Brabant, het Van Goghmuseum en Kroller Mullermuseum. Zelf heeft het museum negen werken van Van Gogh in de collectie. Brabants Dagblad
 • Veel belangstelling voor Salon Van Gogh, een eerbetoon aan een van ’s werelds meest invloedrijke kunstenaars, in het  Van GoghHuis in Zundert. BN – De Stem
 • Het zijn gouden tijden voor commerci‘le museumdepots. De aanbieders hebben elk hun eigen idee‘n over goedkoop kunst bewaren.  NRC, inlog vereist
 • Voor archeologen en professionals is de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie een belangrijke bron om nieuw onderzoek op te starten. Ook voor beleidsmedewerkers bij gemeenten of provincies is de NOaA 2.0 interessant. Aan de hand van de vragen kunnen zij keuzes maken op het gebied van archeologie en ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld voor het opstellen van een eigen gemeentelijke onderzoeksagenda. Cultureel erfgoed

bibliotheken

 • Eind vorig jaar heeft de KB haar klanten gevraagd naar hun mening over de dienstverlening. Wat gaat er goed? Wat kan beter? De resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek. Koninklijke Bibliotheek 
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat een werkgroep inrichten om in de loop van 2016 samen met de openbare bibliotheken te komen tot nadere afspraken rond het digitale deel van het lokale abonnement. Bibliotheekblad
 • Wethouder Marcelle Hendrickx heeft een bibliotheek voor vluchtelingen geopend in het AZC in het voormalige Belastingkantoor in Tilburg. De bibliotheek is tot stand gekomen door een samenwerking van de Bibliotheek Midden-Brabant, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen (SNV) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bibliotheekblad
 • De bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch en juridische dienstverlener Stichting Jureka gaan samenwerken. Dat betekent dat er iedere zaterdagochtend in stadsBiEB Centrum juridische spreekuren worden verzorgd die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Brabants Dagblad
 • Nan van Schendel is vanaf 1 augustus de nieuwe directeur van de Bossche bibliotheek. Bibliotheekblad
 • Human Library in Tilburg startte op 30 maart. Daar ‘leen’ je in plaats van een boek een ‘bijzonder persoon’ voor een goed gesprek. Denk aan een vluchteling, een wees, een ex-psychiatrische pati‘nt, of iemand met een handicap of bijzondere levenswijze. Het doel van de Human Library is om vooroordelen weg te nemen en sociale cohesie te bevorderen. Tilburg University
 • Volgens de BBC blijkt uit eigen onderzoek dat er sinds 2010 bij de Britse bibliotheken ruim 8000 banen zijn verdwenen, een kwart van het totaal. In diezelfde periode is het aantal vrijwilligers waarop de Britse bibliotheken een beroep zijn gaan doen met 15.500 toegenomen, bijna een verdubbeling. Bibliotheekblad  , The Conversation

Geen reacties

Geef een reactie