Trends & ontwikkelingen 1 november 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De arbeidsmarktverkenning in de culturele sector, die de SER en de Raad voor Cultuur in januari hebben uitgebracht, krijgt een vervolg. Federatie Cultuur en de Kunstenbond hebben hierom in een brief aan beide raden verzocht. Het rapport wordt in het voorjaar van 2017 verwacht. De uitkomsten ervan zullen worden meegenomen in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode. Raad voor Cultuur, Federatie Cultuur
 • Marijke van Hees wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Raad voor Cultuur, NRC
 • Met het afschaffen van de fiscale regeling voor het restaureren van monumenten treft het kabinet de restauratiesector in het hart. De bezuinigingsmaatregel levert de schatkist 25 miljoen euro op, maar kost bijna 100 miljoen aan productie. Ook Gedeputeerde Staten van Zeeland is niet blij met de voornemens. Een opgestarte petitie is al ondertekend is door zo’n 10.000 mensen. De handtekeningen worden op 1 november aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Financi‘n. Cobouw, Erfgoedstem, Architectenweb
 • Miljoenen euro’s gaan er jaarlijks op aan subsidies vanuit het Rijk en de gemeenten voor onderhoud aan Nederlandse monumenten. Of dat geld goed wordt besteed, weet eigenlijk niemand. Niemand die controleert hoe het werk wordt uitgevoerd. Cobouw
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het aankoopproces van de huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Rijksoverheid.nl
 • Belangrijke podiumkunstproducenten worden in hun voortbestaan bedreigd. Hun toekomstplannen en de kwaliteit van hun werk is goedgekeurd, maar er is geen budget bij het Fonds Podiumkunsten om ze in 2017-2020 te ondersteunen. NAPK en Kunsten’92 roepen op om een petitie te tekenen voor behoud van bewezen kwaliteit in de podiumkunsten. NAPK, Cultureel Persbureau, Petities.nl
 • Henri Drost van Cultureel Persbureau keek naar de cultuurparagrafen van de VVD en PvdA, de 2 partijen die nu het kabinet Rutte vormen. Cultureel Persbureau, Cultureel Persbureau
 • De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het bedrijfsleven zijn blij met het voorstel van de VVD en het CDA in de Tweede Kamer om de verdeling van het budget voor wetenschappelijk onderwijs tegen het licht te houden. TU/e kondigde vorige week studentenstops per studiejaar 2018/2019 aan voor o.m. de opleiding Industrieel Ontwerp. Ook de provincies willen geen numerus fixus voor technische opleidingen. ScienceGuide, Eindhovens Dagblad, IPO
 • De Eerste Kamer stemt in met de stevig verbouwde Mediawet, die daardoor na groot oponthoud dan toch in werking kan treden. De Telegraaf
 • De 5 grote Brabantse gemeenten gaan direct aan de slag met de digitalisering van 100.000 woningen. Inwoners kunnen straks via een nieuw digitaal platform hun huis tot in detail bekijken Žn aanpassen. De City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ is naast minister Blok (W&R) en de gemeenten ondertekent door de provincie Noord-Brabant, TU Eindhoven, diverse ministeries en andere partijen. Rijksoverheid.nl, Eindhovens Dagblad 
 • Provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Frysl‰n hebben samen met andere organisaties een principe overeenkomst bereikt over het Kustpact. O.l.v. van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. Brancheorganisatie RECRON, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HISWA, niet betrokken bij het overleg, hebben grote bezwaren. Rijksoverheid.nl, VNG Magazine, Pretwerk
 • De G32 steunt de oproep van de ondernemersorganisaties dat het volgende kabinet in samenwerking met ondernemers, medeoverheden en andere stakeholders, krachtig moet inzetten op bruisende, vitale steden en dorpen. Er moeten vooral sterkere regio’s komen. Binnenlands bestuur
 • Een bruisende, levendige binnenstad heb je als gemeente niet zomaar. Hoe hebben de gemeenten Oldambt, Hardenberg en Oss de leegstand aangepakt? VNO-NCW
 • Amsterdamse kunstenaars waarschuwen in een manifest voor het verdwijnen van ateliers. Woningcorporaties verhuren in Amsterdam circa 775 ateliers en atelierwoningen. Maar sinds zij zich volgens de Woningwet 2015 op hun kerntaak moeten richten – het aanbieden van sociale woningen – is er de angst dat steeds meer van deze ateliers op de vrije markt belanden. PBK
 • Met CityLab010 worden Rotterdammers door het College van B&W uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van o.m. buitenruimte, duurzaamheid en mobiliteit, onderwijs, werkgelegenheid, sport, en cultuur. Er is dit jaar 3,4 miljoen euro uit de idee‘nbus te verdelen. De Telegraaf
 • Niets lijkt de bouw van het nieuwe onderkomen van Focus Filmtheater in Arnhem nog in de weg te staan. De Raad van State heeft de laatste bezwaren van de hand gewezen. Dat betekent dat de gemeente Arnhem bijna kan gaan beginnen aan de bouw van het theater op het Kerkplein. Alleen de omgevingsvergunning moet nog worden afgegeven. Holland Film Nieuws
 • De voormalige koepelgevangenis in Arnhem is in beeld als toekomstig centrum voor cultuur, kunst en theater, met ruimte voor ateliers, horeca en wonen. Ontwikkelaar Frank Donders heeft een aantal partners gevonden : de Stichting Atelierbeheer SLAK, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Stichting BOEi. Het gemeentebestuur van Arnhem is in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf over de herbestemming. De Gelderlander
 • Noorpool Orkest, Stichting Prime, GR-ID en het Grafisch Centrum in Groningen krijgen alsnog voor een jaar subsidie van de gemeente Groningen. Deze instellingen kregen eerder een positief advies van de Kunstraad Groningen, maar kwamen toch niet in aanmerking voor structurele subsidie. Er is een ton gevonden, dat oorspronkelijk was bestemd was voor museumonderhoud. DvhN
 • Samen met de band Zaanse band Skere Heren organiseert de gemeente Zaanstad optredens en bijeenkomsten met informatie over armoede onder jongeren Žn muziek. «De manier waarop Skere Heren ‘skeer zijn’ bespreekbaar maakt in rapteksten, maakt iets los bij de jeugd waardoor zij minder schaamte voelen om over het onderwerp te praten«. Binnenlands bestuur

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en het Nationaal Restauratiefonds gaan samen investeren in de restauratie en herontwikkeling van Brouwerij De Drie Hoefijzers in Breda. De drie partijen doen dat in de vorm van een lening van ieder 1,37 miljoen euro aan de initiatiefnemer, TTRR. Brabant.nl
 • De commissie Paes concludeerde haar adviesrapport ‘Culturele Dynamiek Versterken’ dat er te weinig gegevens zijn over hoe de buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in Brabant georganiseerd is. Hierop heeft de provincie Noord-Brabant Kunstbalie gevraagd zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het PON heeft daarvoor een verkennend onderzoek uitgevoerd. PON

grote brabantse gemeenten

 • In de maanden juni tot en met september 2017 herdenkt Breda de Vrede van Breda. Een symposium, een educatietraject en een tentoonstelling in het nieuwe museum maken onderdeel uit van het programma. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor: buitententoonstelling/event, en, culturele activiteiten, die hierop een aanvulling vormen. Deadline 1 december. Breda
 • De koepelgevangenis in Breda krijgt een tijdelijke nieuwe functie. De komende twee jaar kunnen startende ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers en gezelschappen er terecht om ‘een bijdrage te leveren aan de stad’. De koepel krijgt de naam FutureDome. BN – De Stem 
 • Generaal Maczek Museum in Breda zoekt nog steeds huisvesting voor haar collectie. BN -De Stem 
 • Er is een plan voor een permanente designroute, genaamd Roundabout Design, die uiteindelijk een verbinding moet worden tussen de design-geori‘nteerde instellingen in het centrum. De route is bedacht vanuit de merkstrategie en de nieuwe binnenstadsvisie van Eindhoven. e52.nl
 • De gemeente Eindhoven en !MPULS hebben een overeenkomst voor een langdurige en vernieuwende samenwerking getekend. Het team !MPULS, dat onder meer DOOR architecten en Rudy Uytenhaak architectenbureau omvat, neemt renovatie, onderhoud en maximale verduurzaming van zeven gemeentelijke gebouwen in centrum op zich. Architectenweb
 • Het Nieuwe Instituut voert in opdracht van de gemeente Eindhoven een drie jaar durende traject uit, getiteld ‘De Staat van Eindhoven’, dat de smart society een stuk dichterbij moet brengen. Op 27 oktober was er een ontwerpsessie over ‘datawoestijnen’, en ging over onderwerpen waarvan de digitale gegevens in Eindhoven ontbreken. e52.nl, Het Nieuwe Instituut
 • Het Gemeentemuseum Helmond gaat kortweg ‘Museum Helmond’ heten. De naamswijziging gaat in op 20 december. Op die dag gaat het kasteel als museum weer open voor het publiek. Eindhovens Dagblad
 • Het citymarketingbeleid van ‘s-Hertogenbosch krijgt meer vorm. Net als de gemeente ‘s-Hertogenbosch pleit VVV-directeur De Laat voor meer samenhang en samenwerking tussen verschillende evenementen, waarbij ook bewoners een rol hebben. Brabants Dagblad 
 • In het voormalige ketelhuis van winkelpark AaBe Fabriek in Tilburg komt waarschijnlijk familierestaurant Wittern. Maar de Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg vindt dat het eerste ontwerp voor een druivenkas te zeer het zicht op de monumentale gevel ontneemt. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Tony Boer, voormalig voorzitter van het Cultuurcentrum in Deurne, is samen met zijn echtgenote aangehouden. Volgens het bestuur van het Cultuurcentrum zou het stel duizenden euro’s van de stichting gebruikt hebben voor persoonlijke uitgaven. Eindhovens Dagblad
 • Heusden wil ook volgend jaar de Henk Willems Cultuurprijs uitreiken en daarmee in elk geval doorgaan tot en met 2021. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek van Oisterwijk moet verhuizen van de eerste etage naar de begane grond van cultuurcentrum Tiliander. Dat wil de nieuwe directeur Ruud van Eeten. De kosten zijn geraamd op 345.000 euro. Van Eeten denkt dat de exploitatie van Tiliander rendabel wordt, als bibliotheek en VVV in ŽŽn ontmoetingsruimte zijn samengebracht. Brabants Dagblad
 • Het College van B & W van Oosterhout heeft besloten dat De Bussel extra leuningen krijgt op de trappen in de foyer en de tribunes van de grote en kleine zaal. Dit om het gebouw, dat vorig jaar opende, toegankelijker te maken. Het Gehandicaptenplatform Oosterhout (GPO) had daar onderzoek naar gedaan. BN -De Stem
 • Er is toch nog hoop voor de bibliotheek in Oirschot. De gemeenteraad heeft op de rem getrapt bij de behandeling van de begroting en wethouder van Hoek opgedragen om samen met bibliotheek De Kempen een plan te maken voor een ‘toekomstbestendige’ bibliotheek. Eindhovens Dagblad
 • Het plan om in het historische deel van het Roosendaalse treinstation een danscentrum te vestigen, heeft minstens een half jaar vertraging opgelopen. Na een mislukte aanvraag voor subsidie bij de provincie Noord-Brabant richt de NS nu haar pijlen op het project Erfgoedfabriek. BN – De Stem 
 • Alle 35 leegstaande monumenten, inclusief het Van Lanschot-bankgebouw, in de gemeente Roosendaal moeten bij een onderzoek naar een toekomstige herbestemming betrokken worden. Dat zegt wethouder Theunis in een toelichting op zijn antwoorden richting de Roosendaalse Lijst. BN – De Stem
 • Het College van B en W houdt vast aan de naam Kunst- en Cultuurprijs Schijndel. Daarmee volgt het college het advies van de werkgroep die de kunst- en cultuurprijs voorbereidt. Het idee om de prijzen te noemen naar Dorus van Oorschot en Wiek de Laat is dus niet omarmd. Brabants Dagblad
 • Veghel verkoopt het voormalige kunsteducatiecentrum Pieter Brueghel aan een stichting, die er een ontmoetingscentrum voor mensen, die van zorg afhankelijk zijn en hun mantelzorgers, in vestigt. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Brancheorganisaties VSCD (Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties), WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse Podia) en Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, verbeteren en verbreden hun dienstverlening op het gebied van (arbeids)juridische zaken door samen te werken op gedeelde en overlappende activiteiten en werkzaamheden. Cultuurconnectie
 • De opleiding Culture, Heritage & Citizenship, een coproductie van de Netherlands Business Academy en de Amsterdam Summer University heeft een certificering van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie ontvangen en is daarmee de eerste officieel erkende top-opleiding voor leidinggevenden in de cultuursector. De opleiding combineert vaardigheden en kennis uit de bedrijfskunde met ervaringen uit de cultuur-en erfgoedsector. Erfgoedstem
 • Het Utrechtse productieplatform voor muziek- en beeldcultuur De Cošperatie presenteert op 3 november de vierde editie van No Man’s Land. Tijdens deze expert meeting staat het thema ‘Een visie op artistiek ondernemerschap’ centraal. Over nieuwe verbindingen, plannen en successen voor de toekomst. De Cošperatie
 • ‘Onze missie is om meer publiek en inkomsten te genereren voor de kunsten. En dan vooral voor jonge, avontuurlijke makers. Dat doen we met een innovatief lidmaatschap en door te bouwen aan een loyale groep mensen die kunst en cultuur op een nieuwe manier ontdekt en ondersteunt’. We Are Public, het Amsterdamse cultuurplatform breidt uit naar Den Haag. Ruim 50 Haagse partners hebben zich verbonden aan de organisatie. De Volkskrant, NRC, We Are Public 
 • Het Next Step Programme van BNA stelt een drietal jonge getalenteerde architecten in staat om de cruciale vervolgstap te zetten na een eerste gerealiseerde project van uitzonderlijke kwaliteit. De drie finalisten zijn: Marc Koehler architects, Space Encounters, De Kort van Schaik van Noten. BNA 
 • Het positieve effect van de Dutch Design Week op de economie is niet te onderschatten, stelt directeur Martijn Paulen. Veel designweken – zoals die in Londen of Milaan – zijn toch met name marketing- of sales-evenementen; de week in Eindhoven gaat veel meer over onderzoek en ontwikkeling en dat op een extreem hoog niveau. Eindhovens Dagblad
 • In zijn proefschrift De moderne museumwereld in Nederland: sociale dynamiek in beleid, erfgoed, markt, wetenschap en media laat Dos Elshout zien hoe deze veranderingen sinds de jaren vijftig tot stand zijn gekomen in de museumwereld. Tijdens de lezing Onderzoek in Zicht op 24 oktober jl. lichtte hij zijn bevindingen toe. Boekman
 • Samen met Tate Britain en het Arp Museum is het Rijksmuseum Kršller-MŸller genomineerd in de categorie Best Contemporary / Post War – solo artist vanwege de gezamenlijke inspanningen voor de tentoonstelling Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World. Daarnaast maakt het museum kans op de publieksprijs. Kršller-MŸller
 • Het Noordbrabants Museum staat samen met het Museum Nacional del Prado in Madrid in de finale van de Global Fine Arts Awards in de categorie Best Renaissance, Baroque, Old Masters, Dynasties – solo artist. Het museum is genomineerd voor de geroemde Jheronimus Bosch-tentoonstelling. Omroep Brabant
 • BredaPhoto kan nog altijd niet rekenen op een structurele subsidie van de gemeente Breda. En, hoewel Brabant C al heeft aangegeven het festival tussen 2016 en 2018 met provinciegeld te ondersteunen, zijn aanvullende gelden nodig. Deze editie is al begonnen met het oprichten van een ‘vriendenkring’. Het festival trok een record aantal bezoekers. BN – De Stem 
 • In China bouwt de Dalian Wanda Group, eigenaar van ’s werelds grootste bioscoopketen, momenteel een megastudio die zijn weerga niet kent. Daarnaast koopt Dalian Wanda Group her en der filmstudio’s op. In de VS is men verontrust: gaan de Chinezen de complete nationale sector op te kopen? Filmkrant
 • De Dutch Directors Guild organiseerde op 27 september tijdens het Nederlands Filmfestival een symposium met de focus op culturele diversiteit. Een uitgebreid verslag. Directorsguild.nl
 • Het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) gaat samenwerken met VR Days Europe. Drie projecten krijgen de mogelijkheid zich te presenteren op CineMart 2017, de internationale coproductiemarkt van het festival. Entertainment Business
 • Het Film Platform Rotterdam wil het verbindende element zijn voor de lokale filmsector. De nieuwe organisatie organiseerde de eerste editie van het Rotterdams Filmfeest. Filmkrant
 • Mensen willen films op verschillende manieren consumeren, het bioscoopbezoek zal daarom wellicht sterk afnemen. Dat beweert Philip Knatchbull van Curzon, een onafhankelijke bioscoopgroep in het Verenigd Koninkrijk met 11 arthousetheaters. Curzon heeft ook een eigen video on demand service. Holland Film Nieuws
 • Om de kennis over en beeldvorming rondom event cinema voorstellingen nog meer te verbeteren heeft de Event Cinema Association een nieuw adviescomitŽ in het leven geroepen. Verwacht wordt dat de omzet van event cinema in 2019 zal zijn gegroeid naar 1,1 miljard dollar. Event cinema zijn vertoningen in bioscopen en filmtheaters van zaken als ballet, opera, toneel, sport, concerten, musea en tentoonstellingen. Holland Film Nieuws
 • Film.nl is een platform dat de consument naar het legale aanbod van series en films van de verschillende contentaanbieders (bioscoop, fysiek product, vod/streaming en televisie) brengt. De gratis service (website en app) zal begin november worden gelanceerd. Initiatiefnemers zijn branchevereniging Filmdistributeurs Nederland en belangenorganisatie NLkabel. Entertainment Business
 • Kinepolis wil nog dit jaar beginnen met de bouw van de bioscoop in het Bossche Paleiskwartier. De totale bouwkosten zijn 12 miljoen euro. De bioscoop bestaat vermoedelijk uit 7 zalen, met in totaal 1000 stoelen. De maquette is nu te zien. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De Belgische uitgeverij Polis geeft vanaf volgend jaar het werk van Willem Elsschot in 11 delen uit. Athenaeum Polak & van Gennep, de huidige uitgeverij van zowel het Verzameld Werk als de novellen van Elsschot, is onaangenaam verrast. Het werk heeft misschien geen grote economische waarde, maar wel veel prestige. Er wordt een juridische strijd verwacht. NRC
 • Thrillerauteurs Saskia Noort en Simone van der Vlugt vertrekken bij uitgeverij Ambo|Anthos. Beiden staan jaarlijks in de top 10 van de best verkochte thrillerauteurs. NRC
 • De Letterenfondsen waren zeer tevreden over de Frankfurter Buchmesse. De effecten zullen in de komende ŽŽn ˆ twee jaar moeten blijken. Frankrijk is in 2017 eregast van de belangrijkste boekenvakbeurs ter wereld. inct, Het Laatste Nieuws
 • De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) stelt zich net als de Duitse Bšrsenverein op het standpunt dat de uitspraak van het Europese Hof, dat een vaste prijs voor medicamenten verbood, niet geldt voor de vaste boekenprijs. Boekbond
 • De alliantie die Bol.com in Nederland heeft lopen met het Centraal Boekhuis (CB), dat de opslag en orderverwerking doet van alle boeken die er op de markt komen, zorgt ervoor dat de webwinkel aan gunstiger voorwaarden kan leveren in Belgi‘. Directeur Geert Schotte van Standaard Boekhandel verwijt Bol.com oneerlijke concurrentie. De Tijd
 • Lisa Moree is bandlid van Bells of Youth. Na de lancering van hun eerste album was de band o.a. te zien in De Wereld Draait Door. Inmiddels heeft Bells of Youth een platencontract bij V2 Records en in april 2016 kwam het tweede album uit: Dreamers. Lisa Moree over de visie van de Eindhovense band op cultureel ondernemerschap. Cultuurmarketing
 • Pop- en dancefestivals zijn koplopers in duurzaamheid. Zij experimenteren met innovaties op het gebied van logistiek, circulaire materiaalstromen,

  cultuurmarketing

  • Zo word je gevonden op Google: 7 gratis tools voor SEO. Cultuurmarketing 
  • Waarom persona’s onmisbaar zijn voor een goede online strategie. Netvlies.nl
  • Wie wordt de winnaar van de Marketing Innovatie Award 2016? Genomineerd zijn o.m. BrabantNacht, Share the Vibe van de gemeente Eindhoven, #hierteekenen van het Rijksmuseum. Pleisureworld
  • Met de plannen voor het bouwen van een nieuwe bezoekersbeleving is Unesco Werelderfgoed Kinderdijk gestapt in de wereld van sponsor- en fondsenwerving. Een succesvolle stap, mede door de vliegende start die ze hebben gemaakt met aanvragen bij vermogensfondsen. Wijzer Werven sprak met Maarten Mesman van VSBfonds, die als senior-adviseur betrokken was bij de toekenning van €50.000,- ten behoeve van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Cultuurmarketing
  • In het kader van de campagne ‘De bibliotheek maakt je rijker’ roept de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) mensen op selfies in te zenden waarmee ze zichzelf vereeuwigen samen met een van de posters die sinds de start van de campagne in de openbare ruimte te vinden zijn. Bibliotheekblad

  financiering

  • Veel kunstenaars en vormgevers hebben via een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat een impuls gegeven aan hun beroepspraktijk. Het is een ‘revolving fund’; het geld komt weer terug bij het fonds, dat al sinds 1972 bestaat. Er zijn verschillende kunstenaars die een bijdrage van het Mondriaanfonds combineren met een lening bij Fonds Kwadraat voor hetzelfde project. Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds, blogt erover. Mondriaanfonds 
  • Bemiddelaars kunnen een aanvraag indienen voor een werkperiode van vijf maanden die het Mondriaanfonds in 2017 aanbiedt bij Capacete in Athene. De deadline voor aanvragen is 2 december 2016. Mondriaanfonds
  • Kaisa Kriek is vanaf 7 november secretaris van het NPO-fonds. Het NPO-fonds, dat vanaf 1 januari de functie van het Mediafonds overneemt, dient ter stimulering van hoogwaardig drama, talentontwikkeling en documentaires bij de publieke omroep. Broadcastmagazine
  • Het Mediafonds heeft voor de tweede keer dit jaar 238.000 euro vrijgemaakt voor de productie van ‘Hersenspinsels’, ‘Echt Bakels’ en een documentaire over de Bossche dichter Hans Vlek. ‘Hersenspinsels’ en ‘Echt Bakels’ zijn voortgekomen uit Brabantse Beauties, een initiatief van o.m. Omroep Brabant, waar documentairemakers een startbedrag krijgen voor hun film of documentaire. Omroep Brabant
  • De majoritair Nederlandse speelfilm Dikkertje Dap en de minoritair Nederlandse speelfilm Daoud’s winter krijgen Europese realiseringssteun, in totaal € 570.000. Dat is tijdens een vergadering van het coproductiefonds Eurimages besloten, na selectie uit 46 filmprojecten. Filmfonds
  • Voor het programma Talentontwikkeling in Internationale Context heeft het Filmfonds 3 teams, bestaande uit een scenarist/regisseur en producent geselecteerd. De teams ontvangen naast de reguliere bijdrage voor scenario-ontwikkeling additionele steun om vanaf het begin internationale expertise te betrekken en / of deel te nemen aan residenties als dat nodig is. Filmfonds
  • Met de Kerken Nevenfunctie-Lening konden kerken al geruime tijd aanpassingen die noodzakelijk zijn voor nevengebruik van kerkgebouwen laagrentend financieren. Sinds begin dit jaar is het ook mogelijk om met deze lening de herbestemming of verduurzaming van een monumentaal kerkgebouw laagrentend te financieren. Hiervoor is nog 1 miljoen euro beschikbaar in de regeling. Restauratiefonds

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Dit najaar bestaat de Erasmusbrug 20 jaar. Onlangs kwam de architectuurfilm Betoog en Beton uit. Op 11 oktober organiseerde de Master City Developer een avond, waarin de film vertoond werd en een aantal sprekers inging op relevante vragen als: Wat hebben de nieuwe stadsiconen ons opgeleverd? Zijn ze verankerd in de identiteit en het stedelijk weefsel van de stad, of vooral een commercieel speeltje om toeristen te trekken? Gebiedsontwikkeling.nu
  • Traditionele businessmodellen hebben het nakijken sinds de komst van peer-to-peer marktplaatsen als Airbnb en Peerby. Of het nu gaat om energie, zorg, voedsel of transport: in de energieke samenleving organiseren mensen zelf slimme en duurzame alternatieven, waarvan ze zelf eigenaar zijn. Langzaam maar zeker ontwaren de contouren van een nieuwe economie, die Jan Jonker de ‘WEconomy’ noemt. De deeleconomie is ŽŽn van de verschijningsvormen daarvan. ruimtevolk
  • De overtuiging dat architectuur daadwerkelijk te winnen heeft bij een beter genderevenwicht, en dat vrouwen een heel andere blik werpen op de functionaliteit van concrete gebouwen en delen van de publieke ruimte, krijgt steeds meer weerklank. rekto verso
  • Het COA en de Rijksbouwmeester vroegen architecten en ontwerpers om oplossingen voor het probleem van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Tijdens de Dutch Design Week waren de ontwerpen van 6 winnaars te zien zijn. Voor een van de winnende ontwerpen toonde de gemeente Leiden belangstelling. Die gemeente plaatst vanaf eind januari 2017 16 woningen en daarna nog eens 135. e52.nl, De Architect, Binnenlands bestuur
  • Een leegstaand kantoorpand kun je ook zien als bouwdoos van bruikbare prefab-elementen voor een nieuw woongebouw. Architect Barry van Waveren pleit voor ‘remixen’: gebruik oude bouwkundige elementen om iets geheel nieuws te cre‘ren. Cobouw
  • Bezuinigingen dwingen steden andere financi‘le bronnen te zoeken om de kosten van infrastructuur en openbare ruimte te dragen. Bedrijven blijken maar al te graag in dat gat te springen. Brand urbanism: zegen of zorg? De Groene Amsterdammer
  • Kunstenaars zijn nodig om ons te helpen nadenken over de effecten en gevolgen van al die technologische innovaties. En nog belangrijker: innovatie zou sneller gaan als er meer verbindingen komen tussen de werelden van kunst en techniek. Column van Viola van Alphen, curator van Manifestations @ DDW : Will the Future Design Us? e52.nl 
  • ‘The Big Data/Dada Dialogues’, een seminar over big-data, georganiseerd door Age of Wonderland, vond plaats tijdens de Dutch Design Week. Het ging niet over de praktische toepassingen van big-data, maar filosoferen over wat de komst van de bulk aan informatie en daaropvolgend die van ‘smart cities’ betekenen voor de samenleving. e52.nl, Age of Wonderland
  • 4 alumni van de Design Academy ontvangen een Keep an Eye Talent Grant. Design Academy
  • Vanuit de expositie For Play, Shaping Sexuality bij MU gaat Juul van Stokkom tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven op zoek naar liefde en seks in hedendaags design. Mister Motley
  • De Dutch Design Awards zijn uitgereikt. De winnaar in de categorie Product, FLAX Chair van Christien Meindertsma. Er werden Dutch Design Awards toegekend in zes categorie‘n. Daarnaast waren er speciale prijzen voor jong talent (Young Designer Award) en opdrachtgevers (Best Client Award), en een publieksprijs (Public Award). Het Biesbosch Museum en Brabantia werden bekroond. Dutch Design Week trok bijna 300.000 bezoekers. bno, Dutch Design Awards, Omroep Brabant, e52.nl
  • De winnaars van de BNO Packaging Talent Awards 2016 zijn Sean Valies en runner up Luna den Hoed. Ze namen hun prijs in ontvangst tijdens Superfast #3, een evenement over nieuwe ontwikkelingen in packaging design tijdens de Dutch Design Week. bno
  • Vijf affiches of afficheseries zijn genomineerd voor de MullerVisual Theaterafficheprijs voor het seizoen 2015/2016. De prijs en de eervolle vermeldingen worden op zaterdag 5 november bekendgemaakt. Theaterkrant
  • In het Van Abbemuseum werden op 24 oktober de plannen voor het themajaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’ gepresenteerd. Noord-Brabant is met 7 steden opgenomen in het rijtje van 18 locaties, waar in 2017 het themajaar wordt gevierd. Tim Vermeulen van de Dutch Design Foundation, mede-organisator van de DDW, ziet een mooie kans om Brabant als designregio onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Omroep Brabant

  beeldende kunst

  • Postwar, Art between the Pacific and the Atlantic, 1946-1965, is, volgens Hans den Hartog Jager, vermoedelijk een van de meest ambitieuze tentoonstellingen van de afgelopen dertig jaar. Je voelt er nadrukkelijk dat de westerse blik op kunst is niet langer houdbaar is. Den Hartog Jager schrijft dat dit afgedwongen is onder invloed van internet, immigratie en mondialisering. NRC
  • De utopie is dringend aan rehabilitatie toe, vinden beeldend kunstenaars Jonas Staal en Frascati programmeur Lara Staal. Op het programma van het Congres van de Utopie staan niet alleen inspirerende denkers maar ook radicale doeners, die hun utopische idee‘n toepassen in het heden. Het congres vindt op 5 november plaats in Frascati Theater. De Groene Amsterdammer
  • Het Noordbrabants Museum toont een selectie driedimensionaal werk uit eigen collectie, een keuze van de nieuwe conservator 20e en 21e eeuwse kunst Hans November. Het merendeel van de kunst dateert uit de jaren tachtig toen het museum zijn verzamelbeleid – onder conservator Maureen Trappeniers – voor hedendaagse Brabantse kunst toespitste. De rode draad in de selectie: een hang naar abstractie. Noordbrabants Museum
  • In Kunsthal Boschveld is met archiefmateriaal uit de periode 1981-1984 een expositie ingericht over kunstenaarsinitiatief V2. In die jaren was het kunstenaarsinitiatief V2 – een laboratorium voor kunst en muziek – in Vughterstraat 234 gevestigd. Brabants Dagblad
  • Henk Groenendaal, de schilder uit Den Dungen, die maar liefst7 jaar deed over de voorbereiding van zijn replica van De Tuin der Lusten, is overleden aan galkanker eer hij zijn werk kon afmaken. Omroep Brabant
  • Recent verschenen er 2 boeken over kunstkritiek. Beide publicaties delen niet het pessimisme dat de recente debatten over kunstkritiek domineerde. Metropolis M
  • World Press Photo (WPP) komt volgend jaar met een nieuwe wedstrijd voor ‘creatieve documentaire fotografie’. Met deze wedstrijd wil WPP tegemoetkomen aan de groeiende groep fotografen die, vooral in presentatievormen, vrijer omgaan met hun werk dan traditionele persfotografen. De Volkskrant

  film

  • Internationale coryfee‘n Phil Tippett en Nelson Lowry zijn te gast op het Playgrounds festival dat drie dagen in Breda gehouden wordt. Het festival richt zich op bewegend (digitaal) beeld in films, animatie, virtual reality en games. Er zijn workshops, filmvertoningen, seminars en voordrachten. Op de openingsavond 1 november presenteert het gloednieuwe talentontwikkelingstraject Playgrounds Next de talenten die aan een pilot van dit talentontwikkelingsprogramma gaan deelnemen. BN – De Stem, Playgrounds
  • Grensverleggend, zo omschrijven de makers de korte VR-film Ashes to Ashes die tijdens de VR Days Europe 2016 in premire zal gaan. In deze korte film worden de mogelijkheden van storytelling in een virtuele wereld getoond. VR Days Europe 2016 besteedt aandacht aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van virtual reality. Holland Film Nieuws, DEN 
  • Qua setting, plot en cast lijken Nederlandse romantische komedies behoorlijk op elkaar. NRC zet de vaste troeven van de Nederlandse romantische komedie op een rij. NRC
  • Jaarlijks bekronen de European Film Awards de beste producties van Europese bodem. Er worden ruim twintig prijzen uitgereikt, van Beste Regisseur tot Beste Kostuumontwerper. Dit jaar zijn drie titels genomineerd in de categorie voor de Beste Animatiefilm. Animatieblog
  • Op het KLIK! Amsterdam Animation Festival zijn de KLIK! Awards uitgereikt. Twaalf films werden onderscheiden met een uniek beeldje van festivalmascotte Frankie. Alweer een bekroning voor de muziekvideo van De Staat, Witch Doctor door Studio Studio Smack, Floris Kaayk. KLIK!
  • Begin november 2016 vindt in Nijmegen de 2e editie van het InScience – Dutch International Film Festival plaats. Op 4 november verkennen wetenschappers, filmmakers en animatoren in de expertmeeting InScience/InVision het genre wetenschapsfilm. Een eerste stap op weg naar een eigen productiehuis voor de wetenschapsfilm. InScience, KNAW

  letteren

  • ‘Het hoort nu eenmaal bij goede kunst dat die knarst en schuurt, en ook pijn kan doen, en als het even meezit weer nieuwe kunst oproept. Het alternatief is een politiek-correcte Bouquetreeks voor mensen in hun safe space. ‘ Enno de Witt antwoordt Abdelkader Benali over culturele toe-eigening. Niet de huidskleur van de auteur, maar de kwaliteit van het werk rechtvaardigt het opvoeren van gekleurde personages, schrijft Walt van der Linden, in zijn reactie op Karin Amatmoetkrim. Tzum, NRC
  • Philip Huff gaat in op de vele reacties die hij kreeg toen hij vorige week recensent Arie Storm aanviel. Hij geeft enige fouten toe maar blijft bij zijn stelling. Het gaat er hem om dat recensenten, schrijvers en uitgeverijen de connecties zo professioneel mogelijk houden, om het literaire domein zoveel mogelijk te vrijwaren van de geuren van inteelt en favoritisme die wij in andere maatschappelijke domeinen zo hekelen. Tzum, Hollands Maandblad
  • De laatste voorronde van de Tilburgse Poetry Slam Podiumvlees is 3 november bij de Kennismakerij in Tilburg. Net als de vorige keer betreft het een muzikale editie, waarbij diverse dichters uit eigen werk voordragen terwijl een dj geselecteerde muziek draait. Brabants Dagblad
  • Bob Dylan heeft de Zweedse Academie laten weten dat hij de Nobelprijs voor Literatuur accepteert en dat hij het zeer op prijs stelt dat deze grote eer hem te beurt is gevallen. Telegraph

  muziek

  • De 6e editie van de Helmondse Bluesroute : meer artiesten, acht nieuwe podia en een extra dag. Eindhovens Dagblad

  theater en dans

  • In Amsterdam is de ‘toneelcanon’ gelanceerd: een website met de 25 belangrijkste toneelstukken uit het Nederlandse en Vlaamse repertoire. De initiatiefnemers hopen met deze canon heropvoeringen te stimuleren. Gijs Scholten van Aschat stelt een vijfjarig traject voor waarin studenten aan de theateropleidingen intensief kennismaken met het Nederlands repertoire. De Volkskrant, Theaterkrant, De Volkskrant
  • Roodhapje, de jeugdproductie van Holland Opera, en Creatures van het Balletorkest en ISH hebben een Young Audiences Music Award gewonnen. De internationale prijzen voor de beste muziekproducties voor jong publiek werden uitgereikt in Larvik, Noorwegen. Theaterkrant
  • Voormalig balletsoliste Anu ViheriŠranta ontvangt van het Dansersfonds de Prijs van Verdienste 2016. Tijdens het Balletgala op 14 november zal het fonds ook aanmoedigingsprijzen uitdelen aan dansers Jurri‘ns Schobben en Michael Sastrowitomo. Voor balletpianist Jan Schouten is er een ‘Speciale Prijs’. Theaterkrant
  • De Nederlandse circussen hebben het al jaren moeilijk. De belangstelling van het publiek loopt in rap tempo terug. De Stichting Circus Cultuur wil dat meer jong Žn Nederlands talent wordt aangesproken. Het traditionele circus moet vernieuwen. Dat blijkt uit het plan #circusnl2025 dat tijdens een conferentie op Circolo in Liempde werd gepresenteerd. Circus.blog, Omroep Brabant

  kunst in de openbare ruimte

  • Op vrijdag 7 oktober is tijdens de opening van het vernieuwde Theresialyceum in Tilburg het lichtkunstwerk van Herman Kuijer opgeleverd. In opdracht van het lyceum ontwierp Kuijer een kunstwerk voor de oostgevel van het gebouw. De lichtinstallatie benadrukt dat het Theresialyceum een erkende cultuurprofielschool is en accentueert het gebouw op een bijzondere manier. bkkc
  • Er dreigt een rechtszaak om het kunstwerk Waterlicht van Daan Roosegaarde in het Bossche Broek in ‘s-Hertogenbosch. Op 8, 9 en 10 december wordt het natuurgebied drie nachten in blauw licht gezet, om te simuleren dat het gebied onder water staat. Maar dat is slecht voor de dieren in het gebied, zeggen natuurorganisaties. Omroep Brabant
  • Twee lantaarnpalen op een aantal plaatsen geknakt zodat ze samen een hartje vormen. Het werk van de Eindhovense ontwerper Tessa Koot werd pas aan het einde van de DDW geplaatst. Het is de bedoeling dat het misschien wel twee of drie jaar blijft staan. e52.nl
  • Tijdens de Dutch Design Week staat de Urban Hunting Lodge van ontwerpers Kiki van Eijk en Joost Bleiswijk in de Dommeltuin achter het Eindhovense poppodium De Effenaar. De ‘toren’ moet in de toekomst gaan fungeren als katalysator voor meer levendigheid in de tuin. e52.nl
  • Public Works is een initiatief van de stichting Kunst in het Stationsgebied in samenwerking met de gemeente Utrecht. De kunstenaars werken tijdelijk in het stationsgebied van Utrecht Centraal Station en winkelcentrum Hoog Catharijne. De projecten werken als po‘tische kanttekeningen bij de waan van de dag, ze vertragen en verhevigen, verstoren en vervreemden. Metropolis M
  • In 1991 waren ze de trots van het vernieuwde Amsterdamse Damrak: de lantaarnpalen, bankjes en fietsenrekken van Alexander Schrabracq en Tom Postma. Geheel gemaakt van robuust gietijzer in een destijds hippe postmoderne stijl. Na een renovatie van het Damrak zouden het straatmeubilair een nieuwe Amsterdamse plek krijgen. Dat lukte niet. Uiteindelijk zijn ze in Ulft beland. Gemeente Amsterdam
  • Het kleed dat Jan Fabre, in opdracht van het Noordbrabants Museum heeft gemaakt, en dat in het TextielLab in Tilburg werd geweven, is gepresenteerd aan de pers. Het is een hedendaagse interpretatie van een verloren gegaan schilderij van Jeroen Bosch. Brabants Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Eten is meer dan wat we via onze mond consumeren. Giulia Soldati, dit jaar afgestudeerd aan de Design Academy, Social Design, nodigt ons uit met onze handen te eten, om de afstand tussen ons en het eten te slechten. Design Academy 
  • Birgit Doesborg, meester goudsmid en docent edelsmeden, verhuist met haar bedrijf Metalartcreations naar het Werkwarenhuis in Bossche Tramkade. Brabants Dagblad
  • Het ‘Schetsboek van Jeroen Bosch’ van de Bossche schrijfster Annemarie Bon en tekenares Marie JosŽ van der Linden is doorgedrongen tot de top-200 van de internationale kinder- en jeugdliteratuur van dit jaar. De publicatie heeft een White Raven gekregen. Dat betekent opname in de Engelstalige catalogus van de Internationale Jugendbibliothek in MŸnchen. Brabants Dagblad
  • Na dertig jaar komt er een nieuw avontuur uit van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Henrieke Goorhuis uit Veldhoven zorgde voor de tekeningen bij het verhaal van Henk Hardeman. Hun album heeft de titel ‘Het lastpak’ en is een ode aan het werk van Marten Toonder. NRC, Omroep Brabant
  • Toen John Kšrmeling gevraagd werd wat hij wilde veranderen aan Eindhoven, wilde hij het liefst in een bulldozer stappen en hele gedeeltes van de stad omgooien. Dat bleek te ambitieus om de DDW te halen. In plaats daarvan ontwierp hij een nieuw kozijn voor de Zustersflat. Een gesprek over architectuur in Eindhoven. e52.nl
  • De dichtbundel Lippenspook van Martijn Benders toont zijn fascinatie voor actualiteit en humor Brabant Cultureel
  • Het Eindhovense duo Klyne, al zeer succesrijk in Groot-Brittanni‘, stond tijdens DDW Music voor het eerst in de Effenaar. 3voor12.vpro.nl
  • Het KlarinetNsemble uit Hilvarenbeek bestaat 25 jaar en viert dat met de presentatie van een cd. Het gezelschap, dat een voorliefde lijkt te hebben voor tango, staat erom bekend dat het een bijzondere draai geeft aan bestaande muziek. Brabant Cultureel
  • ‘De voorstelling die eigenlijk over jou gaat’ heet het experiment dat jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt aanging met regisseur Lenneke Maas. Maas diept vragen uit als : Zijn de kinderen van tegenwoordig niet een beetje te narcistisch? Loven we onze kinderen niet teveel? Hoe doe je dat eigenlijk, goed opvoeden? Eindhovens Dagblad

  kunstonderwijs

Geen reacties

Geef een reactie