Trends & ontwikkelingen 10 januari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Wie gaat er over het kwaliteitsoordeel in de cultuur? Hoe geef je de waarde van cultuur daarin de centrale plaats? En wat betekent dat voor de inrichting van de subsidiesystematiek en het stelsel als geheel? ‘Naar waarde gewogen, een nieuw model voor het beoordelen van kwaliteit bij het toekennen van cultuursubsidies’ van Claartje Bunnik werd op 15 december gepresenteerd. Een verslag. Boekman
 • Op 1 februari 2017 vindt tijdens het IFFR het verkiezingsdebat ‘Beyond Elections’ plaats. Een debat dat een tegenhanger wil zijn voor de populaire retoriek die de verkiezingstijd vaak domineert. Wetenschappers, kunstenaars en politici  presenteren inspirerende langetermijnperspectieven. Kunsten’92
 • Het Rijk heeft per 2013 een kwart gekort op de cultuursector. Sindsdien zijn er nieuwe belastingmaatregelen die een forse indirecte korting teweeg brengen. Na een eerder succesvol protest tegen de btw-verhoging is nu ook de VNG-lobby om een noodreparatie door de Kamer voor tweederde gehonoreerd. VNG
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden Monasch (PvdA) en Pechtold (D66) over de verkoop van erfgoed door de Koninklijke familie. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2017-2018 van de Erfgoedinspectie aan. Het thema is ‘Toegankelijk en duurzaam’. Rijksoverheid.nl
 • Op 19 december was in de Tweede Kamer het Notaoverleg over de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Gestart werd met minister Blok over het Besluit bouwwerken leefomgeving, daarna kwamen de overige Besluiten en de geplande Invoeringswet aan de orde. De VNG is bezorgd over het gebrek aan vertrouwen van de Kamer in de gemeenten.   VNG
 • Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Via zogeheten overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essenti‘le onderdelen aan. De consultatie loopt tot 3 februari 2017. Rijksoverheid, VNG
 • De Routeplanner provincies is beschikbaar op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. Aan de slag met de omgevingswet  
 • De provincie Groningen gaat in 2017 de culturele sector ondersteunen met 5 subsidieregelingen. De regelingen zijn bestemd voor innovaties in bibliotheken, investeringen in panden met een culturele bestemming, het opzetten van culturele projecten en het stimuleren van onderzoeksjournalistiek. De regelingen komen voort uit Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020. Groningen
 • Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de 15 leden van de nieuwe Denktank Cultuur benoemd. Naast het beoordelen van subsidieaanvragen van cultuurinstellingen die een meerjarig provinciaal subsidie ontvangen, gaan de leden van de denktank het gesprek met het culturele veld aan. Ook adviseren en reflecteren zij gevraagd en ongevraagd over het provinciale cultuurbeleid, de ontwikkeling en uitvoering. Limburg
 • De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Bunnik kennen het Museum Oud Amelisweerd voor 2017 een incidentele bijdrage van 75.000 euro toe. Hiermee kan het museum volgend jaar open blijven en kan er gekeken worden wat er nodig is om het museum daarna open te houden. De Stad Utrecht
 • De decembercirculaire Gemeentefonds voor het jaar 2017 is verschenen. Onderdeel daarvan is de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties van jaarlijks € 58 miljoen gericht op de inzet van sport- en cultuurcoaches in onderwijs en samenleving. Gemeenten matchen deze met 60%. De Impuls hangt samen met een actualisatie van het Programma Sport en Bewegen in de Buurt. VNG
 • Het Appeltheater aan de Duinstraat in Scheveningen is verkocht. De opbrengt van de verkoop gaat waarschijnlijk naar de ontslagen medewerkers van de failliete Toneelgroep De Appel. Theaterkrant
 • Vanaf 6 februari tot 27 april 2017 is het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) deels gesloten voor een herindeling. Na de heropening zal de permanente basiscollectie met eigen topstukken voortaan gratis toegankelijk zijn. Het M HKA wil evolueren naar een kunsthal met museale werking, de Vlaamse regering investeert 1,3 miljoen euro in deze onderneming. Museum Actueel

noord-brabant

 • Uit de Beantwoording schriftelijke vragen van mw. A.J.M. de Hoon en mw. M.A.B. van der Sloot namens de Statenfractie van het CDA over de financi‘le  situatie van het Van Goghhuis in Zundert blijkt dat VisitBrabant in het kader van de aan hen verstrekte opdracht inzake een strategie voor Van Gogh in Noord-Brabant een gesprek zullen aangaan met de gemeente Zundert en het Van Goghhuis. Brabant.nl
 • Afschrift aan Provinciale Staten van bezwaarschrift van Jeugdtheatergezelschap hetpaarddatvliegt tegen besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing subsidieverzoek. Brabant.nl
 • De Adviescommissie Kunsten heeft begin november bekendgemaakt welke culturele instellingen in Noord-Brabant de komende vier jaar provinciale subsidie krijgen. Het regende protesten van de instellingen die buiten de boot vielen. Kritische kanttekeningen van de commissie raakten daardoor ondergesneeuwd, vindt Emmanuel Naaijkens. Brabant Cultureel
 • De impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant liep tot 31 december 2016. in nauwe samenwerking met de provincie en in overleg met collega-instellingen Kunstbalie en Erfgoed Brabant werkt  bkkc aan een nieuwe impulsgeldenregeling. bkkc
 • Welke rol ziet DansBrabant  voor zichzelf  binnen het provinciale dansveld? Zeker nu een aantal dansgezelschappen  in hun bestaan bedreigd worden. Brabant Cultureel
 • Van 15 januari tot 15 februari 2017 stelt de provincie Noord-Brabant de meerjarige subsidieregeling Amateurkunst open. Op 17 en 21 januari uur organiseert Kunstbalie een zgn. meerjarencheck. Diverse experts op het gebied van financi‘n, communicatie, beleidsplannen schrijven bieden dan advies voor aanvragers met de planvorming en de aanvraag. Kunstbalie

grote brabantse gemeenten

 • Er moet een volledig nieuwe stadsdepot komen om de collectie van het Breda’s Museum onder te brengen. Die operatie gaat ruim zeven ton kosten. Dat blijkt uit een voorstel van het college van B & W van Breda. De totale collectie van het nieuwe Stedelijk Museum Breda is dan beter te beheren.  MOTI en Breda’s Museum zijn per 1 januari dicht. Breda.nl, BN – De Stem, BN – De Stem
 • De gemeente Breda streeft ernaar november 2017 het koopcontract te tekenen met de nieuwe eigenaar van het pand van het Breda’s Museum aan de Parade. Breda Vandaag
 • Ook al zou de pastoor van Catharinakerk in Eindhoven ‘onverdraagzaam’ zijn,  voor de gemeente mag dat geen reden zijn om de restauratie van een monumentaal kerkorgel te dwarsbomen. De overheid mag zich niet bemoeien met de manier waarop de kerkgangers hun geloof invullen, stelt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van Kamervragen over de kwestie. Trouw
 • De gemeente Eindhoven en FrieslandCampina trekken samen op bij de herontwikkeling van de leegstaande Campinafabriek. Eindhovens Dagblad
 • De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een online handtekeningenactie gestart om stadsarcheoloog Nico Arts te behouden voor het Erfgoedhuis Eindhoven. Tussen de gemeente Eindhoven en de archeoloog, die al sinds eind jaren tachtig voor de gemeente werkt, is een arbeidsconflict gerezen. Naar verluidt is Arts op non-actief gezet. Eindhovens Dagblad
 • Textielfabriek Vlisco, supermarkt Edah Žn de draaiorgels uit de Gaviolizaal vormen een logische rode draad in de Helmondse historie. Die zouden gezamenlijk in een nieuw museum ondergebracht moeten worden. Dat is het streven van de Helmondse wethouder Frans Stienen (CDA). Eindhovens Dagblad
 • Inwoners van Helmond die deelnemen aan een cursus voor laaggeletterden en mensen met een inkomensverklaring die een minimuminkomen tot 120% hebben, kunnen voor dit jaar een gratis pas voor de Bibliotheek Helmond-Peel aanvragen. Het initiatief vloeit voort uit een in november 2016 door de Helmondse gemeenteraad aangenomen motie. Bibliotheekblad
 • Een aantal partijen krijgt een extra maand om aan hun plannen voor de oude bibliotheek in Helmond te schaven. De inschrijfprocedure is door de gemeente Helmond, eigenaar van het leegstaande pand aan de Markt, tot 31 januari verlengd. Een nieuwe invulling van het lege pand moet bijdragen aan een levendiger stadshart van Helmond. Eindhovens Dagblad
 • De uitbreiding van Theater Speelhuis in Helmond moet in april 2018 klaar zijn. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • De  belangrijkste opdracht van de Stichting  Jheronimus Bosch 500 was om de naam van Bosch blijvend aan de stad te verbinden, zegt Ad ‘s-Gravesande. Dat is gelukt. Brabants Dagblad
 • Er komt een Routekaart voor het Culturele Erfgoed van Tilburg. Dat heeft het college  van B&W van Tilburg besloten. Tilburgers.nl
 • Een uitkijktoren van 36 meter hoog met kenmerken van kunstbeweging De Stijl in de Tilburgse Spoorzone. Dat is het idee van kunstenaar Niko de Wit. In de toren zou een permanente expositie van De Stijl, Antony Kok en Van Doesburg te zien zijn. De Wit heeft het plan bij de gemeente op tafel gelegd, maar er is geen besluit over genomen. Brabants Dagblad
 • De Bibliotheek Midden Brabant, brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), kunstbalie, Seats2meet Tilburg en gemeente Tilburg hebben hun handtekening gezet onder de huurcontracten voor de LocHal. Zij gaven daarmee gezamenlijk het startsein voor de toekomst van de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Stadsnieuws
 • Tilburg heeft zijn gemeentelijk welstandsbeleid vastgelegd in een nota. Die gaat over de architectonische kwaliteit van bouwwerken. De nieuwe versie is geldig vanaf 1 januari. Tilburg.nl
 • De gemeente Tilburg subsidieert in 2017 voor 461.636 euro aan evenementen. Evenementen als Festival Mundial, de SmaakKaravaan, Tilburgse Taolbttel en Incubate ontvangen een bijdrage. Tilburg.nl
 • Sinds 1 januari 2017 heeft de Hall of Fame in Tilburg een nieuw, tijdelijk huurcontract voor de komende twee jaar, tot 31 december 2018. De gemeente Tilburg subsidieert de huur van het pand omdat zij de Hall of Fame belangrijk vindt voor het jeugdbeleid. Tilburgers.nl
 • Marc Meeuwis is de nieuwe directeur van Marketing Tilburg, de stichting die het ‘merk Tilburg’ moet vermarkten. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Sportdeelname door basisschooljeugd werd in Halderberge de afgelopen jaren als gestimuleerd door het project Sjors Sportief. Vanaf 2017  wordt Sjors Creatief actief om de cultuurdeelname te stimuleren. BN – De Stem
 • De Roovert, de eeuwenoude zandweg tussen Hilvarenbeek en Poppel, krijgt de status van gemeentelijk monument. Dat heeft het college van B & W van Hilvarenbeek bekendgemaakt. Door het besluit zijn de plannen voor een verharding van de weg definitief verleden tijd. Brabants Dagblad
 • De Joannes de Doperkerk in Klundert is geen kerk meer. Het moet het culturele hart van de stad worden. Eerder deze maand is het gebouw verkocht aan zakenman Henk Strootman. De SCK (Stichting Cultuur Klundert)  mag het gebouw op vaste dagen gebruiken voor culturele activiteiten. BN – De Stem
 • Burgemeester en wethouders van Oisterwijk steunen het plan van het bestuur van Tiliander om het cultuurhuis aantrekkelijker te maken en willen daar 611.500 euro voor neertellen. Van het bedrag wordt de begane grond en de entree aangepakt. Over wensen van Tiliander om ook de verdieping te verbouwen en het pand te vergroenen, nemen B en W pas later een besluit. Brabants Dagblad
 • De gemeente Oss spant een rechtszaak aan tegen de horecaondernemer  in cultureel centrum Groene Engel Oss. Brabants Dagblad
 • Stichting Schouwburg De Kring in Roosendaal is gestart met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder die leiding moet geven aan het eerder dit jaar gevormde Cultuurcluster. Daarin zijn behalve de schouwburg ook erfgoedcentrum Tongerlohuys en de cultuureducatie vertegenwoordigd. BN – De Stem
 • Schijndel kan zeker nog een jaar terecht in het City Theater voor voorstellingen. Het City sloot een huurcontract af met de gemeente. Brabants Dagblad
 • Het college van Sint-Michielsgestel verkiest Karmac Bibliotheekservices boven de huidige aanbieder Bibliotheek De Meierij / Bibliotheek Den Bosch voor het uitvoeren van de bibliotheekfunctie in de gemeente. De belangrijkste verandering is dat de tien basisscholen in de gemeente een schoolbieb krijgen. Die zullen in de loop van 2017 en 2018 worden gemaakt. De 2 bibliotheekorganisaties roepen de gemeenteraad op anders te besluiten. Brabants Dagblad, Bibliotheekblad, Brabants Dagblad
 • Vrijwilligers van het Waalwijkse schoenenmuseum vrezen dat in de nieuwe plannen geen ruimte meer is voor de historie. Ook vinden ze dat Waalwijk aan cultureel erfgoed verliest doordat het museum voor zeker twee jaar dicht gaat. Thijs Torreman, zakelijk directeur van SLEM waar het museum onder valt, weerspreekt de kritiek. Brabants Dagblad
 • In de gemeente Zundert staan ongelofelijk veel agrarische bedrijven leeg. Qua oppervlakte is de leegstand zelfs het grootst in heel de provincie Noord-Brabant. Dat baart het gemeentebestuur veel zorgen. Vandaar dat het college in 2017 op zoek gaat naar oplossingen.  BN – De Stem


culture ondernemerschap

 • Een kwart van de architectenbureaus verwacht een stijging van het aantal medewerkers. Bijna zeven van de tien bureaus schat in dat het aantal medewerkers ongeveer gelijk blijft. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2016, die onder de leden is gehouden. BNA
 • In navolging van succesvolle platforms in het buitenland hebben onafhankelijke Nederlandse lichtontwerpers zich verenigd. Op 11 januari wordt in Amsterdam het startschot gegeven voor Lichtontwerp Nederland. Met dit initiatief willen de deelnemers het belang van goed lichtontwerp op de kaart zetten. Architectenweb
 • Lieneke Hulshof is anderhalf jaar geleden afgestudeerd als beeldend kunstenaar. Heeft ze adviezen over het kunstenaarschap? Mister Motley
 • Van ‘s-Hertogenbosch tot Enschede, de regionale musea in Nederland toonden in 2016 veel mooie exposities.  De musea zijn bezig met een inhaalslag. Hoe klein zijn grote voordelen heeft. De Volkskrant
 • Dit jaar (2016-2) is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een ConjunctuurWijzer onder 200 kleinere musea uitgezet. Daaruit blijkt dat verreweg de meeste kleine musea over het afgelopen half jaar geen veranderingen hebben ervaren en die ook voor 2017-1 niet voorzien. De vertrouwensindex is per saldo positief, maar laag (3,3), aanzienlijk lager dan die van de grote musea bij de Museumvereniging (15,3) en ook lager dan het Nederlandse bedrijfsleven (8,3). Conjunctuurwijzer
 • Bij Museum Het Valkhof in Nijmegen is een conflict ontstaan tussen de raad van toezicht en het personeel. Het managementteam en de ondernemingsraad van het museum hebben het vertrouwen in de raad van toezicht opgezegd nadat die directeur Arend-Jan Weijsters met onmiddellijke ingang een schorsing had opgelegd. Die wil deze schorsing bij de rechter ongedaan aan maken. Museum het Valkhof, De Volkskrant , De Volkskrant
 • Museum Boijmans Van Beuningen gaat in het nieuwe Collectiegebouw niet alleen de eigen kunst- en privŽcollecties van particulieren huisvesten. Ook bedrijven kunnen hun kunstverzameling kwijt. KPN is het eerste bedrijf waarvan bekend is dat de collectie naar Rotterdam komt. Rijnmond.nl
 • Het museumbezoek in de vier grootste musea in Noord-Brabant is afgelopen jaar sterk gestegen. Het Noordbrabants Museum boekte dankzij Jeroen Bosch de spectaculairste groei, maar ook Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en De Pont en het Textielmuseum in Tilburg trokken meer bezoekers. Brabants Dagblad
 • Welke kant gaat het museum op? In gesprek met Beatrix Ruf, twee jaar na haar aanstelling als directeur van het Stedelijk Museum, Amsterdam. Metropolis M
 • Een verslag van de bijeenkomst op 9 december 2016 in Rotterdam n.a.v. het verschijnen van Het ge‘mancipeerde museum, een essay van Steven ten Thije, in opdracht van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • Een fysieke plek als de galerie is nog steeds een van de beste plekken om kunst te bekijken. De Belgische verzamelaar Alain Servais komt met adviezen voor galeries om de concurrentie van het  Internet te verslaan. Artspace
 • Het bedrijf In4Art koopt werk van jonge kunstenaars, dat ze willen delen met jonge liefhebbers. En zelf zijn de verzamelaars ook jong. Maar voor hun kunstsalon lieten ze zich inspireren door hoe dat 100 jaar geleden ging in het Parijs van Gertrude Stein en Ernest Hemingway. NRC
 • Beeld en Geluid en het Sandberg Instituut organiseren i.s.m. publieke omroepen op 12 januari een conferentie en een 6 maanden durende masterclass voor mediamakers die hun grenzen willen verkennen. Beeld en Geluid
 • Filmdistributeur Cinemien neemt alle zaken over met betrekking tot de bioscoopdistributie van de films van Lumire. De afspraken tussen de twee distributeurs komen voort uit het feit dat Lumire zich genoodzaakt zag in 2016 een forse reorganisatie door te voeren. Als gevolg hiervan moest afscheid worden genomen van diverse werknemers. Holland Film Nieuws
 • De Arnhemse Stadsbioscoop Rembrandt heeft besloten om op 31 december te stoppen met de bioscoopexploitatie. De achterblijvende bezoeken gecombineerd met de ontstane onzekerheid omtrent de bouw van nieuwe bioscopen maken een verdere exploitatie onmogelijk . Pim Hermeling, filmdistributeur September Film, vindt verder investeren onverantwoord. Entertainment Business
 • IMAX wil wereldwijd meerdere VR Centers openen. Die komen in multiplexen en shopping malls. Het bedrijf bevestigde begin november dat er 50 miljoen dollar beschikbaar is in een fonds om de komende drie jaar zeker vijfentwintig VR-producties te kunnen maken. Het Engelse Manchester blijft de stad waar IMAX de uitrol van het nieuwe concept begin 2017  wil laten beginnen. Holland Film Nieuws
 • Sterft traditionele televisie een langzame dood? Filmonderzoek
 • De Vereniging Openbare Bibliotheken reageert op een column van Marjan Berk over de leenrechtvergoedingen. ‘Bibliotheken betalen de leenrechtvergoedingen graag omdat bibliotheken belang hebben bij een florerende boekenmarkt waar schrijvers, illustratoren, redacteuren en uitgevers een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen.’ Berk klaagt over 20 miljoen uitleningen via schoolbibliotheken, die om verschillende redenen niet bij Leenrecht terechtkomen. De Vereniging van Letterkundigen reageert op de VOB. Er is een beter zicht op uitleningen noodzakelijk, zegt Stichting Leenrecht.  De Bibliotheken, VvL, Leenrecht
 • ‘De vertaler als schrijver,’ zo luidde het thema van de achttiende Literaire Vertaaldagen op 9 december.. Er is een school die stelt dat vertalers per definitie schrijvers zijn, omdat ze van ‘iets’ ‘iets anders’ maken. Er is een andere school die stelt dat vertalers per definitie ambachtslieden zijn, omdat ze ‘iets anders’ maken van ‘iets bestaands’. Een verslag. Letterenfonds
 • De concurrentie was sceptisch over de aanpak, maar Das Mag wist als enige van een literair debuut een bestseller te maken. Wat waren de beloften van deze nieuwe uitgeverij, en hebben ze die waargemaakt? NRC
 • De boekenverkoop in 2016 heeft een lichte stijging laten zien ten opzichte van 2015: voor Nederlandstalige boeken bedroeg de stijging 3,2%. Inct.nl 
 • Amazon gaat aan de oostkust van de Verenigde Staten boekwinkels openen. Om te beginnen in New York en Boston. Inct.nl
 • Interview met de  CEO Wim van Limpt over de nieuwe rol van Buma/Stemra. Entertainment Business
 • De muziekwereld vernieuwen: dat is de missie van de 11 start-ups die meedoen aan de pitchwedstrijd van Buma Music Meets Tech op Eurosonic Noorderslag. In Groningen zullen ze de jury proberen te overtuigen dat juist hun bedrijf toekomst heeft. NRC
 • Anniek Kamerink (GRAP), Jochem Winterwerp (Friendly Fire) en Thomas Siemonsma (Hedon) zijn genomineerd voor de IJzeren Eierbal. De prijs voor jong talent in de live-muzieksector wordt 14 januari uitgereikt tijdens de avond van de IJzeren Podiumdieren, Eurosonic/Noorderslag, Groningen. VNPF
 • De professionele podiumkunsten beginnen weer meer publiek te trekken. Met name muziek is in trek. Het aantal bezoeken was in 2015 6 procent hoger dan in 2012, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS, Theaterkrant
 • Vanaf januari komen er biobased betaalmuntjes uit de muntenapparaten bij Gebouw-T in Bergen op Zoom. Het poppodium is daarmee het eerste in Nederland die de huidige plastic betaalmuntjes vervangt door een duurzame variant. Gebouw-T
 • De Brabantse festivalorganisatoren Eye4Dance, First Vision, Intents Festival, Par-T en WiSH Events gaan samenwerken en starten het collectief Front of House (FOH). Een aantal speerpunten die aan bod komen zijn veiligheid en regelgeving, ontwikkeling van talent en het versterken van de Brabantse Dance cultuur. Organisatiebureau Mania Events stopt met dancefestivals Down Under en Dance Nature Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Voor het eerst is in de vrije theatersector een cao gesloten. De Kunstenbond en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) kwamen een verruiming van de Wet Werk en Zekerheid overeen, die voor meer flexibiliteit moet zorgen in het contracteren van medewerkers. Dit zogenaamde ‘one issue’-cao is per 1 januari van kracht. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Twee jaar geleden publiceerde Cultuurmarketing een artikel over de verschillende gebruikersgroepen v

  financiering

  • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Deadline eerste aanvraagronde is 1 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Eerstkomende deadline is 1 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Tien presentatie-instellingen beeldende kunst ontvangen een bijdrage van het Mondriaan Fonds in de extra aanvraagronde. Daaronder Fundament uit Tilburg en Onomatopee uit Eindhoven.  Mondriaanfonds, Brabants Dagblad
  • In 125 galeries kunnen particulieren de komende twee of vier jaar kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
  • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds voor jonge regisseurs en -producenten. Zij kunnen ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten), waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Eerstvolgende deadline 1 februari 2017.   Filmfonds
  • De Oversteek is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren. Eerstvolgende deadline 7 februari 2017. Filmfonds
  • Literaire organisaties uit Nederland kunnen incidentele subsidie aanvragen voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Daarnaast wordt in de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 een tweejaarlijkse regeling ge•ntroduceerd voor literaire festivals met een (boven)regionaal bereik. De nieuwe regeling (voor beide aanvraagmogelijkheden) zullen januari 2017 op deze website worden gepubliceerd. Deadline 1 februari. Letterenfonds
  • Het Nederlands Letterenfonds zoekt schrijvers voor de creatie van 6 nieuwe literaire hoorspelen die dit najaar zullen worden uitgezonden op NPO Radio 1. Deadline 13 februari. Letterenfonds
  • Uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. In de eerste elf maanden van 2016 zijn 21 aanvragen ingediend. 18 aanvragen daarvan zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 89.317. Letterenfonds
  • In de derde ronde van 2016 van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen werden door 61 vertalers 68 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 60 vertaalprojecten. 59 aanvragen (waarvan zes afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd voor een bedrag van in totaal 410.581 euro. Acht aanvragen zijn afgewezen. EŽn aanvraag wordt doorgeschoven naar 2017. Letterenfonds
  • Het Fonds Podiumkunsten is aanwezig op Eurosonic Noorderslag. Op 14 januari organiseren het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie een tweedelige sessie over de weg die toptalent aflegt om prof te worden en wat deze twee fondsen daarin kunnen betekenen. Directeur Henri‘tte Post is aanwezig op 12 januari bij de presentatie van het onderzoek naar de positie van poppodia en -festivals en op 14 januari bij een sessie over popmuziek en subsidies. Fonds Podiumkunsten
  • Toekenningen Subsidie Programmering Festival, september 2016, zijn bekend. Fonds Podiumkunsten
  • In september 2016 was de allerlaatste subsidieronde voor erfgoed- ouderen en kunstparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie honoreerde 44 projecten, waarvan 7 binnen Immaterieel Erfgoed, 13 binnen Ouderenparticipatie en 24 binnen Kunstparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Sinds 2013 werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met het Fonds Soziokultur in het Subsidieprogramma Jonge Kunst. Dit programma geeft culturele organisaties die werken met jongeren (12-25 jaar) in Nederland de kans om met Duitse collega’s uit te wisselen en samen te werken. Eerstvolgende deadline voor aanvragen is 1 maart. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds zet het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Cultuureducatie in het VMBO voort in de periode 2017-2018.  Daarnaast gaat het fonds  ook werken aan een grootschaligere meerjarenplanning voor cultuureducatie in het VMBO. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in totaal € 212.454 toegekend aan 49 natuur- en cultuurprojecten.  Een overzicht van alle toekenningen en een nadere beschrijving van de gehonoreerde projecten uit het vierde kwartaal van 2016. Brabant.nl
  • In 2016 heeft de Vereniging Rembrandt een recordbedrag van 4,8 miljoen euro uitgegeven om kunstaankopen te steunen. Dit bedrag was 1,7 miljoen euro hoger dan in 2015. Museum Actueel
  • Cake is een korte, stop-motion animatiefilm over een begrafenisonderneming die over lijken gaat om te overleven. Het is een duister verhaal met komische ondertoon. Voor de (pre-)productie van de film is Wouter Joosen (Cherry Berry Productions) een crowdfunding-actie gestart. Cinecrowd

   

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Hans Ibelings sprak tijdens de uitreiking van de Abe Bonnema prijs voor jonge architecten een column uit over de stand van zaken in de hedendaagse Nederlandse architectuur. Archined
  • Thema van de tentoonstelling: de architectuur tussen 1980 en 2017 in Nederland en Vlaanderen. Gelikte iconen versus bescheidenheid, planning versus rommelige charme. Tot zover de vooroordelen. De tentoonstelling ‘Maatwerk | Massarbeit’ in het Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt wil laten zien dat er mŽŽr is. Archined
  • De tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht in het Nieuwe Instituut toont de plannen die de afgelopen 25 jaar zijn voortgekomen uit het Nederlandse stimuleringsbeleid en opdrachtgeverschap voor architectuur en ruimtelijke ontwerp. In de expositie is tevens ruim aandacht voor jong talent, internationalisering en ontwikkelingen in het architectuuronderwijs.  Architectenweb
  • De prijsvraag A home away from home heeft een nominatie voor de Mies van der Rohe Award 2017 in de wacht gesleept. Het is vrij ongebruikelijk dat een prijsvraag wordt genomineerd voor deze prestigieuze architectuurprijs. Architectenweb
  • Hoe kan maatschappelijke meerwaarde als basis worden gebruikt voor de financiering van gebiedsontwikkeling? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Maatschappelijke meerwaarde als basis voor nieuwe financieringsvormen’ op 12 december 2016. De bijeenkomst vormde het sluitstuk van het experiment Verdieping nieuwe financieringsvormen voor gebiedsontwikkeling dat Platform31 en PAS bv uitvoerden in en voor de gemeenten Breda, Eindhoven, Gouda en Utrecht. Platform31
  • Op 3 en 4 februari organiseert het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) een 24 uur durende ontwerpwedstrijd in ‘s-Hertogenbosch. Het doel is om idee‘n en ontwerpen te verzamelen voor kleinschalige collectieve ruimtes, als aanvulling op de Tiny Houses-trend. De Architect

  beeldende  kunst

  • Samenwerken als vorm onderlijnt dat een (kunst)werk altijd bestaat uit een veelheid aan oorsprongen. Er spreekt engagement en risico uit, en bovenal stelt het de klassieke definitie van auteurschap, als iets dat alleen toebehoort tot het geniale individu, ter discussie. Michiel Vandevelde over samenwerking in de kunst. Mister Motley
  • Het diversiteitsvraagstuk is de laatste maanden enorm opgeleefd. Het lijkt alsof de aanhoudende veelal subtiele achterstelling van minderheden in de maatschappij nu pas bij een breder publiek begint door te dringen. In het opgebloeide debat is de kunstwereld nog grotendeels buiten schot gebleven, maar ook daar zijn de verhoudingen nog altijd scheef. Maar hoe staat het met de positie van zwarte kunstenaars in Nederland? Metropolis M
  • Het Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst (AAMU) in Utrecht kon jarenlang rekenen op private financiering. Nu die stopt, is besloten het AAMU in het Museumkwartier te sluiten. Daarmee verdwijnt het enige museum in Europa dat zich volledig richt op hedendaagse kunst van de Australische Aboriginals. De Volkskrant

  film en av

  • Het thema voor de komende editie van het International Film Festival Rotterdam is polarisatie binnen de hedendaagse samenleving. Het themaprogramma heeft de titel Perspectives gekregen en is onderverdeeld in vier onderdelen. IFFR, IFFR, Filmkrant
  • De acht films die vanaf 25 januari strijden om de Tiger Awards 2017 zijn bekend. Nederland wordt vertegenwoordigd door Quality Time van Daan Bakker. De competitie bevat dit jaar verder opvallend veel films met een experimenteel randje. IFFR, Filmkrant
  • Cracking the Frame is een maandelijks programma met een internationale selectie van veelgeprezen kunstfilms en films over hedendaagse kunstenaars, filmmakers en schrijvers, kortom over mensen die het huidige culturele landschap een ander aanzien hebben gegeven. Cracking the Frame brengt films die niet eerder in Nederland vertoond zijn. ChassŽ Cinema in Breda neemt aan het programma deel.  Filmkrant, ChassŽ
  • Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo presenteert van 13 t/m 15 januari de eerste editie van het Limburg Film Festival, dat in het teken staat van Limburgse films en filmmakers. Het opent met de documentaire Portretten uit de Peel van Wiek Lenssen. Het Limburg Film Festival telt vier prijzen:  voor beste speelfilm, documentaire, korte film en beste jonge maker. Limburg Film Festival

  letteren

  • Afgelopen jaar speelde culturele toe-eigening een belangrijke rol in het literaire debat: ‘Huidskleur was hot.’ Abdelkader Benali legt uit wat er speelde en wat de rol van identiteit zal zijn in 2017. NRC
  • Eens in de zoveel tijd bloemleest een autoriteit gedichten die er toe doen. Ilja Leonard Pfeijffers ‘De Nederlandse po‘zie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten’ bewijst dat smaken verschuiven, meent Rob Schouten. En die ene canon is voltooid verleden tijd. Trouw
  • Een interview met de Lezeres des Vaderlands. Een nom de plume waarachter een groepje vrouwen, waaronder Lisanne Snelders, schuilgaat. Wekelijks turft de LdV het gehalte aan besproken vrouwen en de vrouwelijke recensenten in de landelijke dag- en weekbladen, de Amsterdamse krant Het Parool en in twee Vlaamse dagbladen en komt daarbij tot steeds tot dezelfde vaststelling: het valt niet mee. VPRO Boeken
  • Het literatuurfestival Tilt vindt van 29 maart t/m 1 april plaats in Tilburg. Het thema van de Boekenweek 2017, Verboden Vruchten, loopt als een rode draad door het programma van het festival. Brabants Dagblad, Tilt.nu
  • De Nederlandse Boekhandelsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk, waarvan boekhandelaren vinden dat het een groter publiek verdient. Met deze prijs wil de boekhandel extra aandacht cre‘ren voor literaire parels die volgens haar onderbelicht zijn gebleven. Iedereen die in de fysieke boekhandel werkt, kan stemmen op zijn/haar favoriete oorspronkelijk Nederlandstalige roman. Nederlandse Boekhandelsprijs
  • De shortlist is bekendgemaakt van de 5 titels die dit jaar meedingen naar de Valentijnprijs voor het beste Nederlandstalige romantische boek. JosŽ Vriens uit Roosendaal is genomineerd met Verdwaald. Valentijngenootschap

  muziek

  • Hoornist Rob van de Laar, die de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst nam, voelt ‘een sterke morele verplichting die titel eer aan te doen’. Hij ziet dat musici door de bezuinigingen amper nog van de muziek kunnen leven. De kunsten worden in Nederland niet op waarde geschat, vindt hij. Hij werkt nu in Oostenrijk. Het cultuurverschil met Nederland is zeer groot. De Volkskrant, NRC
  • Opera en VR (virtual reality) is misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie. Toch organiseerde De Nederlandse Reisopera begin december het Tech Trip Festival bestaande uit twee voorstellingen en een randprogramma waarin de toepassing van nieuwe media in opera centraal stond. Een verslag. Waag.org
  • 3voor12 over de popmuziek die het goed doet bij de jongste generatie, tussen 12 en 17 jaar. Wie in de muziekindustrie neemt de jongste doelgroep serieus? 3voor12.vpro.nl, 3voor12.vpro.nl
  • Wie wint de Popprijs 2016? BUMA Cultuur, 3voor12.vpro.nl
  • Er zijn te weinig mogelijkheden voor een 21ste editie van het Gipsy festival in Tilburg. Het aantal bezoekers van het festival is de laatste jaren teruggelopen. Bovendien ziet de organisatie geen uitdaging meer in voortzetting van het Gipsy Festival. Dat heeft ook te maken met teruglopende subsidiebedragen. Brabants Dagblad

  theater en dans

  • De invloed van William Shakespeare op het theater en de taal is enorm, ook in Nederland. Shakespeare is en was overal, dat is de strekking van de expositie ShakespeareNL, samengesteld door theaterhistorici Rob van der Zalm en Hans van Keulen. De expositie is te zien bij Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, en is gemaakt  in samenwerking met Stichting Theater in Nederland (TiN). TIN, Theaterkrant
  • In ‘s-Hertogenbosch was Lucas De Man een succes, maar Leen Braspenning in Tilburg had moeite met haar rol en stopte, terwijl Marcel Osterop in Eindhoven zei zich te willen concentreren op het schrijven voor theater. Het stadskunstenaarschap was een wisselend succes. Nu De Man het na vier jaar genoeg vindt, stopt Het Zuidelijk Toneel er mee. Brabants Dagblad
  • Lucas De Man blijft verbonden aan Het Zuidelijk Toneel. Zijn stichting Nieuwe Helden wordt een van de kerngezelschappen van de Verkadefabriek. Brabants Dagblad
  • Een brand in Benningbroek heeft de decoropslag van de Amsterdamse toneelcollectieven Maatschappij Discordia en ’t Barre Land verwoest. Ook het volledige archief van ’t Barre Land is weg. Het Parool
  • Het Nederlands Toneelverbond en De Groene Amsterdammer nodigen uit tot het schrijven van essays over de betrokkenheid van podiumkunstenaars tot de pijnpunten en taboes in de samenleving. Nederlands Toneelverbond , Theaterkrant
  • Ruth Mackenzie, directeur van het Holland Festival, verlaat het Festival na de editie van juni 2018. Zij is door Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, voorgedragen als Directrice Artistique van het ThŽ‰tre du Ch‰telet. Scenes
  • Het meest spraakmakende werk van vijf landelijke dansproductiehuizen bijeengebracht in ŽŽn reizend festival: vanaf 25 januari 2017 toert Moving Futures voor de derde keer door Nederland. Het start in Tilburg. Dans Brabant
  • Het Ballet Vlaanderen heeft als eerste dansgezelschap ter wereld de rechten voor het dansstuk CafŽ MŸller van Pina Bausch in handen gekregen. De rechten voor het dansstuk waren tot op heden streng bewaakt. het iconische werk werd tot nu toe enkel uitgevoerd door Bausch haar eigen dansgezelschap: Tanztheater Wuppertal. Dans magazine

   

  kunst in de openbare ruimte

  • Het kunstwerk De trechter van Reinier Bosch is aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch geschonken door Spark Campus, Heijmans Infra Projecten, Enexis en twee particulieren. Ook het Bouwfonds betaalde eraan mee. Er moet nog een paneel met zonnecellen worden bevestigd. Met de energie die daarmee wordt opgewekt kan het kunstwerk ’s avonds worden verlicht. Brabants Dagblad
  • Zwembadbodem in Oosterhout is getransformeerd tot een kunstwerk. Omroep Brabant

   

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Ontwerper Bart Hess maakte voor choreografe Nanine Linning kostuums voor de voorstelling ‘Silver’. Net als de vorige dansproductie van Linning werd het weer totaaltheater waarin de kostuums voor een groot deel leidend zijn voor de choreografie. ‘Silver’ is in januari te zien in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch. Brabant Cultureel
  • Siem Nozza is initiatiefnemer van DIT. Dat staat voor Do It Together en kent inmiddels een heus manifest waarin samenwerken en duurzaamheid sleutelwoorden zijn. De social designer Nozza was eerder dit jaar drie maanden actief in Taipei. Taipei en Eindhoven hebben een samenwerkingsovereenkomst, vooral op het gebied van design. Nozza was daar designer in residence en lanceerde er de nulversie van DIT is Taipei. Eindhovens Dagblad
  • De ontwerper Jing He, die onlangs afstudeerde aan de Design Academy, verdiepte zich in de kopieercultuur in China. Van haar scriptie over de kopieercultuur in haar moederland  maakte de academie een verzorgde Engelstalige uitgave, dat o.m. enthousiast werd onthaald door de New York Times.  ãAls we kopi‘ren als onderdeel van onze Chinese identiteit erkennen, kan het een krachtig creatief instrument worden.’ NRC
  • Studio Job heeft na de autobiografische treinongeluk tafel nu een salontafel gemaakt met een brandende auto. Dezeen
  • Stilte-ontwikkelaar noemt de Kaatsheuvelse Jola Hesselberth zichzelf. Het liefst zou ze grote publieke ruimten als luchthavens, treinstations en winkelcentra ‘aankleden’ met monumentale, stilte scheppende videokunst. Maar ook in de beslotenheid van hun eigen beeldscherm wil ze mensen haar video’s laten ondergaan. Brabant Cultureel
  • Filmmaker Anthony van der Meer uit Roosendaal is nog steeds overdonderd door de enorme aandacht voor zijn film ‘Find my phone’. Nadat zijn  telefoon wordt gestolen, is hij benieuwd waar de telefoon eigenlijk terecht komt. Hij besluit programma’s op een loktelefoon te zetten, die telefoon te laten stelen en vervolgens de dief online te volgen. Omroep Brabant
  • Ze beleven dingen waar elke vereniging mee te maken heeft. Niets bijzonders, maar juist daarom heel leuk om in beeld te brengen. Een jaar lang volgden documentairemakers Wouter Crusio en Johan Meerman uit Bergen op Zoom  de leden van het Andels Fanfare Corps. Het resulteerde in de serie ‘Met de muziek mee’, die vanaf 7 januari op Omroep Brabant te zien is. Omroep Brabant
  • Bij uitgeverij Wel verscheen een nieuwe bundel gedichten van Catharina Boer. De spiegel van Hirundine  is in vergelijking met het vroege werk klassieker. Het vrije vers is naar de achtergrond verdwenen, en de dichteres maakt nu vooral gebruik van kwatrijnen en terzinen. Nederlandse landschappen en steden en kunstenaars krijgen aandacht in de bundel. Meander, Brabant Cultureel
  • Het jaar 2016 is het jaar van de doorbraak van de jonge Nederlandse auteur Thomas Olde Heuvelt. Zijn boek Hex stond wekenlang hoog in de bestseller 60. Een promotietour door de Verenigde Staten – 32 steden in 14 staten – was de grootste die een Nederlandse auteur ooit heeft gedaan in dat land. Is er sprake van een hype of een literaire ontdekking? Tzum.info
  • In 2011 is Esther van der Ham begonnen met de Droomvallei Uitgeverij. Deze Bredase uitgever geeft boeken uit voor kinderen en volwassenen. Voor het schrijven van haar eerste roman Controle! heeft Van der Ham zich laten inspireren door gebeurtenissen in haar omgeving. Als Marjolein er, na een noodlottig ongeval van haar man, alleen voor komt te staan, verliest ze meer en meer de controle over haar leven. Boekenbijlage
  • Het Bredase jazzduo Naomi Adriaansz en Tim Welvaars neemt een cd op met toproducer Paul Brown. Het is een tien liedjes tellend album geworden als tribute aan Stevie Wonder. Breda vandaag
  • Drie songs van Timecop 1983, producer Jordy Leenaerts uit Gemert,  zijn te horen in de nieuwe Netflix-film Coin Heist. 3voor12.vpro.nl
  • In zijn nieuwe stuk De clown voorbij, dat hij in maart en april uitgebreid speelt in zijn theater, reflecteert Arno Huibers op 35 jaar ‘clown-schap’. Eindhovens Dagblad
  • Dansgezelschap De Stilte heeft een reeks succesvolle voorstellingen van Alice  in de OpŽra Bastille in Parijs achter de rug. Het was voor het eerst dat een Nederlands jeugdgezelschap geprogrammeerd werd in de nationale opera van Frankrijk. Breda Vandaag

   

  kunstonderwijs

  • Design Academy levert de top-drie designtalent van het jaar af,  volgens De Volkskrant. e52.nl
  • In september  is de TU Delft gestart met het onderzoeksprogramma City Rhythm. Kan het gevoel van veiligheid van inwoners van probleemwijken worden verhoogd door in te spelen op stedelijke ritmes? De onderzoekers borduren voort op de filosofie van de marxistische denker en cultuurfilosoof Henri Lefebvre (1901-1991). In de jaren dertig presenteerde hij zijn theorie van de ritmeanalyse: een nieuwe kijk op urbanisme en architectuur. Gebiedsontwikkeling.nu
  • Investeren in de kunsten is essentieel voor het opbouwen van een competitieve instelling in een geglobaliseerde wereld. Steeds meer Amerikaanse universiteiten investeren in o.m. musea en kunstenaarsfaciliteiten. Ze zijn overtuigd van het belang van artisticiteit en creativiteit  voor het oplossen van de problemen van morgen. Bovendien is het voor financiers interessant. The Art Newspaper
  • Met de ‘School van het Nederlandse lied’ wil het Arnhemse ROC Rijn IJssel 30 studenten die een carrire ambi‘ren als volkszanger een passende opleiding bieden. De Gelderlander

   

  cultuureducatie  en – participatie

  • Brigitte Timmermans heeft een missie: meer baby’s naar het museum. En een website: kunstfanaatjes.nl. Een website met tips over waar je rekening mee moet houden bij museumbezoek met kleine kinderen. Kunstfanaatjes, NRC
  • Vanaf schooljaar 2017-2018 start in het Rotterdamse Hofpleintheater De Mavo voor Theater. De nieuwe middelbare school voor leerlingen met een fascinatie voor theater is een samenwerking tussen Hofplein Rotterdam en het LMC Voortgezet Onderwijs. Leerlingen op De Mavo voor Theater, afgekort MT010, krijgen naast de reguliere vakken 6 tot 8 uur in de week les in spel, zang en dans. Theaterkrant
  • Het aanbod aan films is enorm; voor ouders en docenten is het niet altijd eenvoudig een keuze te maken welke film geschikt is voor hun kinderen. De Kijkwijzer geeft waarschuwingen over wat niet geschikt is voor bepaalde leeftijden. CinekidKlappers geeft aan wat juist wŽl geschikt is en die je als kind absoluut gezien moet hebben. Cinekid
  • Daan Simons en Rohan van den Braak van Gamestudio BlewScreen maken educatieve games. Een aantal jaar geleden hebben zij Boschplay ontwikkeld. Dit interactieve animatie- en gameproject kreeg ook een plekje op ons MediaLab Festival. Ruim 150 leerlingen volgden de workshop in Tilburg, Eindhoven en Breda. Een terugblik. Cubiss
  • Een projectplan leren schrijven, marketingvaardigheden verbeteren en meer kennis ontwikkelen over financi‘n of projectmanagement? De scholing Ik heb een idee.. Wat nu? van Kunstbalie start 11 februari 2017.
Geen reacties

Geef een reactie