trends & ontwikkelingen 10 oktober 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 3 oktober 2014 heeft een gesprek plaats gevonden tussen het Ministerie van O., C. & W. en een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de sectoren beeldende kunst en podiumkunsten over talentontwikkeling. Een verslag. Platform Beeldende Kunst
 • Op woensdag 24 september 2014 organiseerden de Raad voor Cultuur en de gemeente Eindhoven een debat over De Cultuurverkenning. Op deze avond gingen Mary-Ann Schreurs (wethouder Cultuur) en Mathieu Weggeman (lid Raad voor Cultuur) drie columnisten en het publiek in debat over de toekomst van kunst en cultuur. Een verslag. Federatie Cultuur Raad voor Cultuur
 • Het rapport Musea voor Mensen van de commissie Putters is gepresenteerd tijdens het Museumcongres. Overwegend vanuit een consumentenperspectief kijken naar musea is niet verstandig en leidt tot verschraling van kwaliteit. Musea moeten worden beoordeeld op hun vari‘teit en maatschappelijke meerwaarde. Museumvereniging Sociaal en Cultureel Planbureau De Volkskrant
 • De gemeenten zijn niet van plan eenzijdig op te draaien voor de 600 miljoen euro besparing die de Omgevingswet moet opleveren. In een brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu stelt de VNG dat de wet het gemeenten niet waard is ‘ons hoofd in een financi‘le strop te steken. Binnenlands bestuur
 • Er komt een nieuwe wet om het Nederlands erfgoed beter te beschermen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met deze Erfgoedwet. Rijksoverheid.nl
 • Molen in Burum blijft toch Rijksmonument. Leeuwarder Courant
 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RUIMTEVOLK het afgelopen anderhalf jaar inhoud gegeven aan een kennisprogramma om ervaringen en inzichten rondom bottom-up-initiatieven in krimp- en anticipeergebieden te delen. De bevindingen zijn gebundeld in de eenmalige publicatie Van Onderop!. Ruimtevolk
 • Bij het ministerie van Onderwijs overheerst volgens critici een ons-kent-ons-cultuur, als het gaat over de verdeling van belastinggeld. Algemeen Dagblad
 • De BV Limburg, de cošperatie van bedrijven die cultuur en economie met elkaar wil verbinden, ziet zichzelf als slachtoffer van een wraaklustig college van B en W van Maastricht. Dichtbij.nl/maastricht
 • Tientallen vooraanstaande cultuurinstellingen, VNO/ NCW, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool roepen samen de provincie Groningen op te komen tot een doeltreffend cultuurbeleid. LKCA.nl
 • Welke beleidswijzigingen kunnen podia verwachten en hoe kunnen zij bijdragen aan de veranderingen in een gemeente? Hoe kijken gemeenten naar herindelingsvraagstukken en functie-invullingen van de podia? Op maandag 27 oktober vindt het Studiediner Tot Wederzijdse Liefde en Begrip plaats. Het diner wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. VSCD
 • Vorige week werd bekend dat Rotterdam behoefte heeft aan een poppodium met een
 • (boven-) regionale uitstraling. Bijzonder is dat de roep van de gemeente komt, en dat het stadsbestuur de hoop op ondernemers vestigt: tot 19 december mogen die een plan indienen. Terwijl er in december een nieuwe concertlocatie gaat openen: Ferro Dome, een zaal voor 6000 man bij het Vierhavensgebied. 3voor12.vpro.nl3 voor12.vpro.nl
 • De gemeente ‘s-Gravenhage heeft besloten dat het hele gebied rondom het Spuiplein op de schop gaat en dat er een nieuw ontwerp voor moet komen voor een mogelijk ‘cultuurpaleis’. Nu.nl
 • Twee musea voor hedendaagse kunst in Limburg, Het Domein in Sittard, en Museum Van Bommel Van Dam in Venlo, dreigen te verdwijnen. De lokale politiek is niet ge•nteresseerd, volgens betrokkenen. Zuiderlucht
 • Het vernieuwde Kunstendecreet van 2013 bepaalt dat de Vlaamse regering kort na de aanvang van de legislatuur een strategische visienota schrijft voor de kunsten in Vlaanderen. Als input voor deze strategische visienota levert het Kunstensteunpunt een landschapstekening, te beschouwen als een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector. Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland
 • De gemeente Veere betaalt Ernst Veen 95.000 euro voor de verdere uitwerking van zijn plan een nationale kunsttempel te maken van de Grote Kerk in het stadje Veere. PZC.nl

noord-brabant

 • In het Bestuursakkoord voor 2011-2015 ‘Tien voor Brabant’ is afgesproken nut en noodzaak van provinciale steunfunctie- instellingen op een aantal beleidsterreinen tegen het licht te houden. De conclusie van Gedeputeerde Staten (GS) is dat steunfuncties volwaardige partners zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van modern provinciaal beleid. Provinciale Staten zijn akkoord gegaan met deze conclusies. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant is tevreden over de verbeterde leefbaarheid in dorpen door IDOPS, zogenaamde toekomstplannen. Grotendeels bedacht, gemaakt en uitgevoerd door burgers, maar gefinancierd door de provincie. Inwoners van dorpen die een IDOP indienden, zijn eveneens tevreden over het resultaat. Omroep BrabantPON
 • Laten we duurzaam verstedelijken hoog op de agenda zetten voor de provinciale verkiezingen. De provincie is een van de belangrijke publieke spelers, die echt aan zet is. Het gaat hierbij niet sec om de aanpak van leegstand, maar om het versterken van bestaand gebied en zeker het versterken van stads- en dorpscentra, aldus Cees-Jan Pen, lector vastgoed Fontys Hogescholen en programmamanager Platform31. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Rapport van Jan van Laarhoven in opdracht van de gemeente stelt voor om MOTI en Breda’s Museum samen te voegen. Het plan lijkt op voldoende steun in de Bredase gemeenteraad te kunnen rekenen. BN – De Stem BN – De Stem Breda vandaag
 • Eindhoven krijgt ruim zes miljoen euro van de Europese Unie voor een project dat op een slimme manier energie, mobiliteit, innovatie en data inzet om de kwaliteit van de stad te verbeteren. Eindhovens Dagblad
 • Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven stevent dit jaar af op een verlies van 625.000 euro. Dat is bijna een ton meer dan vorig jaar. Het college van B en W hoopt dat de provincie het Muziekgebouw wil mede-subsidi‘ren. Eindhovens Dagblad
 • Anastasia van Gennip wordt zakelijk directeur van het Stedelijk Van Abbemuseum. Kunstbeeld
 • De Cacaofabriek in Helmond krijgt nog tot het eind van dit jaar extra ondersteuning op horeca-, financieel en facilitair gebied. De Cacaofabriek heeft wel degelijk imagoschade opgelopen door de negatieve uitspraken van de wethouder, volgens imagodeskundige Rudy van Belkom. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • Het voormalige Koningstheater in ‘s-Hertogenbosch is in beeld als plek voor scholieren. Brabants Dagblad
 • Ook burgemeester Peter Noordanus gaat aangifte doen van het lekken van een omstreden BNG rapport over arthousebioscoop Cinecitta in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Het lekken van vertrouwelijke raadsinformatie over arthousebioscoop Cinecitta naar Omroep Brabant heeft de verhoudingen binnen de Tilburgse politiek op scherp gezet. Omroep Brabant
 • Mundial bv krijgt 60.000 euro extra subsidie van de gemeente Tilburg om het tekort van de afgelopen editie af te dekken. Brabants Dagblad
 • BNA-kring Midden-Brabant doet een oproep aan het Tilburgse stadsbestuur om behoedzaam om te gaan met de renovatie van stadskantoor-1 in Tilburg. Brabants Dagblad
 • EVE is overtuigend winnaar geworden van de prijsvraag van de gemeente Tilburg voor invulling van de zogeheten polygonale loods. Wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone) maakte dat bekend op een Netwerk Event in en over de Spoorzone. Brabants Dagblad
 • De VVV Tilburg is officieel geopend op de nieuwe locatie in het Natuurmuseum. Hoe hoog de afkoopsom is die de gemeente Tilburg moest betalen om onder de huur van het vorige pand aan de Nieuwlandstraat uit te komen, is echter nog niet bekend. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De bibliotheek Deurne moet gedwongen door de bezuinigingen uitkijken naar een andere locatie, maar een alternatief is nog altijd niet gevonden. De directie heeft een duidelijke voorkeur voor een verhuizing naar cultuurcentrum Martien van Doorne, maar daar is op dit moment nog geen plaats. Eindhovens Dagblad
 • Het thuisbezorgsysteem van bibliotheek Dommeldal zal in Nuenen nieuw leven ingeblazen worden. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe Stichting Dorpshuis Oostelbeers presenteert plan voor exploitatie van kerkgebouw in Oostelbeers. Brabants Dagblad
 • Lex van Hulten, adjunct-directeur van de Muzelinck in Oss, zit voorlopig op doktersadvies thuis. Hij wordt vervangen door Johan van der Schoot, de Herpenaar die deze zomer al het reorganisatieplan voor de Muzelinck schreef. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Infographics over de musea in Nederland ; beeldende kunst is favoriet Cultuurmarketing
 • Beeldende Kunst Nederland (BKNL) laat onderzoek doen naar de praktijk van het kunstenaarshonorarium in Nederland. Met dit inventariserende onderzoek wil BKNL inzichtelijk maken welke voorbeelden er zijn van betaling aan kunstenaars door opdrachtgevers, zoals musea maar ook andere instellingen, gemeenten of private opdrachtgevers. Beeldend kunstenaars kunnen het onderzoek helpen door het invullen van een vragenlijst. Platform BK
 • Beeldbepalers is voor het Mondriaan Fonds een pilotproject om de zichtbaarheid van beeldende kunst te vergroten. Nederlandse kunstenaars kunnen een avond De Balie te Amsterdam gebruiken als laboratorium. Op 5 november aanstaande is het de beurt aan Joep van Lieshout (Atelier Van Lieshout). Mondriaanfonds
 • Tijdens de bekenmaking van de Gouden Kalveren op het Nederlands Film festival maakten acteurs, regisseurs en andere makers hun onvrede kenbaar tegen UPC, de hoofdsponsor van het festival. UPC en andere kabelaars zijn al jarenlang met schrijvers en regisseurs in gevecht over het afdragen van een vergoeding voor het uitzenden van films en series. Eindhovens Dagblad
 • De ruzie tussen scenarioschrijvers en kabelaars, waaronder UPC, had niet op het Gouden Kalveren-gala uitgevochten moeten worden. Dat stelt directeur Willemien van Aalst van het Nederlands Film Festival. Patstelling in het conflict ondermijnt de filmwereld, volgens Marjan van der Haar, directeur van belangenvereniging van filmproducenten. Eindhovens Dagblad De Volkskrant
 • Marc van Warmerdam neemt stelling tegen de ‘anti-UPC-actie’ van Nederlandse scenarioschrijvers tijdens de prijsuitreiking van de Kalveren, Nederlands Film Festival. De Volkskrant
 • Reactie op stellingname Marc van Warmerdam. Filmmakerszijnondernemers.wordpress.com
 • LIRA, regisseursvakbond VEVAM en acteursbelangenorganisatie Norma staan vrijdag 10 oktober weer voor de rechter met RODAP, waarin de kabelmaatschappijen, producenten en publieke omroep zijn verenigd, over auteursrechtelijke vergoedingen. VEVAM.orgVEVAM.org
 • Per 1 januari 2015 start Els Rientjes als eerste Sustainability Manager voor de Nederlandse filmsector. Het faciliteren van de Sustainability Manager vormt een belangrijke stap in de richting van een groenere Nederlandse filmindustrie. Hierdoor wordt duurzaam produceren structureel gestimuleerd voor filmprojecten die een realiseringsbijdrage van het Nederlands Filmfonds ontvangen. Filmfonds
 • Dutch Film Composers, een door componisten zelf in het leven geroepen beroepsvereniging die vanaf nu hun belangen behartigt, opgericht. Nederlands Film Festival
 • Verslag van een debat tijdens het Nederlands Film Festival over de vraag: hoe kunnen alternatieve vormen van distributie bijdragen aan het bereiken van publiek voor de kleinere Nederlandse arthouse films en documentaires? We want cinema
 • Op het dak van de tunnelbuis van de A2 bij Utrecht is het startschot gegeven voor de bouw van CineMec Utrecht. Een multiplex met zeven zalen en in totaal 2.000 stoelen. HFN.nl
 • De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) heeft met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over ŽŽn cao voor de gehele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Inct.nl
 • Iedere twee jaar doet Hendrik Beerda Brand Consultancy onderzoek naar de bekendheid en reputatie van Nederlandse schrijvers, boekillustrators, boekwinkels, boekevenementen, boekenclubs, literaire prijzen en uitgeverijen. Carry Slee is populairste schrijver. Voor de derde keer op rij is bol.com het sterkste merk van de Nederlandse boekensector. HendrikBeerda.nl
 • Vanaf 11 oktober kunnen onafhankelijke schrijvers hun boek zelf uitgeven via Blanco, de nieuwe uitgeefdienst van boekonderneming Buzzboeken. Blanco geeft hen daarbij de vrijheid hun eigen uitgeversnaam te kiezen. Door het Centraal Boekhuis te omzeilen kan het platform auteurs bovendien relatief hoge royalty’s bieden. Inct.nl
 • Tijdens de Frankfurter Buchmesse presenteerde CB de nieuwste cijfers op het gebied van e-book ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen. De cijfers laten de ontwikkelingen zien tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Inct.nl
 • Het faillissement van het MC Theater betekent de doodsteek voor het zwarte theater in Nederland. Dat heeft nooit zonder subsidie kunnen bestaan, zeggen betrokkenen bij de ondergang van het multiculturele theaterbolwerk. Maarten van Hinte en Marjorie Boston, mede-oprichters van Productiehuis MC, hebben een open brief geschreven aan de Volkskrant n.a.v.dit artikel. De Volkskrant 3voor12.vpro.nl
 • De vier grote Brabantse theaters hebben het voortouw genomen tot samenwerking op het gebied van marketing en kennisuitwisseling. De samenwerking wordt ondersteund door bkkc. Concrete stappen die tot nu toe zijn genomen zijn onder andere het gezamenlijk laten uitvoeren van een data-analyse en het opzetten van de campagne samenmeerbeleven.nl, gericht op de potenti‘le theaterbezoeker. Tilburg.com
 • Betalen wat je wilt voor een voorstelling in het ChassŽ Theater. Dat is wat ChassŽ Theater als experiment als kaartprijs hanteert bij de voorstelling Feet don’t fail me now van Amerikaans gezelschap Rhythmic Circus op 17 oktober. Breda Vandaag

financiering

 • Van 26 tot 30 november vindt in Korea het Seoul Design Festival plaats. Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat hierbij de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal. Het Stimuleringsfonds schreef in juli een open oproep uit voor deelname aan het festival. Tien projecten zullen er zich met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunstenaars en bemiddelaars kunnen nog tot en met 31 oktober 2014 een aanvraag indienen voor een Vrije Beurs Praktijkverdieping. Deze beurs kan worden gebruikt voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping bij instellingen in binnen- en buitenland. Mondriaanfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 16 projecten met een bijdrage gehonoreerd in de tweede ronde van de Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling worden subsidies verstrekt aan cultuureducatieve projecten die ondersteunend zijn aan en aanvullend op de activiteiten, zoals deze worden uitgevoerd in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. De aanvraagtermijn voor deze ronde sloot 1 juli jl. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd binnen het subprogramma Media van Creative Europe. Europese filmdistributeurs kunnen voorstellen indienen voor oproep EACEA/23/2014: Steun aan de transnationale distributie van Europese films – de ‘Selectieve cinema’-regeling. Eerste deadline is : 4 december 2014. EACEA
 • Om medewerkers van musea in staat te stellen wetenschappelijk onderzoek te doen, stelt minister Bussemaker (OCW) tot en met 2016 €800.000 beschikbaar voor onderzoeksbeurzen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor kennis over de collectie, educatie, digitalisering en het bereiken van nieuw publiek. De beurzen kunnen worden aangevraagd via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Rijksoverheid.nl
 • Prins Bernhard Cultuurfonds wijst Conservatoren Stipendium toe aan vier musea. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • De jaarlijkse benefietavond van de Appel arts centre en Witte de With Center for Contemporary Art, die op 2 oktober plaatsvond aan boord van SS Rotterdam, het historische schip van de Holland-Amerika lijn, heeft 116.500 euro opgebracht – een record. De Appel
 • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is de komende drie jaar opnieuw hoofdsponsor van het Fotomuseum Den Haag. Dankzij de steun van dit gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoor kan het Fotomuseum Den Haag de collectie 20ste-eeuwse en hedendaagse fotografie versterken en wordt belangrijk cultureel erfgoed behouden. PhotoQ.nl
 • Crowdfunding maakt een opmars in de bouw- en vastgoedsector. In het bijzonder kleine bouw- en verbouwprojecten waarin maximaal 2,5 miljoen euro wordt ge•nvesteerd, lenen zich voor deze vorm van financiering. Cobouw
 • De kunstcollectie van Piet en Jannie Hofland, oprichters van een voorloper van supermarkt C1000, heeft bijna vier miljoen euro opgebracht. Nu.nl
 • Collectie Nederlandse en Vlaamse schilders uit de negentiende eeuw van Jef Rademakers wordt na expositie in Noordbrabants Museum voor een groot deel verkocht. Omroep Brabant

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Nummer 07 van het e-magazine van het Nationaal Programma Herbestemming is verschenen. Met daarin o.m. een artikel met concrete tips voor opdrachtgevers bij herbestemming. Bijv. Hoe een passend bureau te selecteren, de juiste vragen te stellen en de optimale randvoorwaarden voor het onderzoek te cre‘ren. Erfgoedstem
 • Winnaars van de Houtprijzen 2014 bekend gemaakt. De Architect
 • I.C.E. Internationaal in Waardenburg heeft een aantal Nederlandse ontwerpers gevraagd een vloerkleed te ontwerpen. De collectie is te zien tijdens de Dutch Design Week. Dezeen.com
 • Veel internationale design beurzen doen er niet meer toe . Ze worden vooral vanuit economische motieven opgezet, en focussen zich voornamelijk op iconisch design en beroemde ontwerpers. BIO 50 in Ljublana is, volgens Louise Schouwenberg, verbonden aan de Design Academy, een uitzondering. Dezeen.com
 • Tachtig ondernemers hebben zich aangesloten bij de eerste editie van de Dutch Sustainable Fashion Week. Het evenement is een initiatief van agentschap Goodbrandz, Euretco, Urgenda en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Fashion United

beeldende kunst

 • Al geruime tijd is er kritiek op de gesloten houding van Nederlandse kunstinstellingen voor ontwikkelingen in de beeldende kunst van buiten Europa. Hoe staat het er voor nu er een nieuwe generatie directeuren en conservatoren is aangetreden. Metropolis M
 • Belangenvereniging voor kunstenaars in Duitsland wil dat de deelstaten geld vrijmaken voor kunst in de openbare ruimte. Ze pleitten voor een regeling, waarbij tot 1,5 % van de bouwsom van openbare gebouwen besteed wordt aan kunst. Monopol-Magazin.de
 • Anthony McCall’s eerste solotentoonstelling in Nederland is te zien in EYE Amsterdam. Zijn lichtsculpturen zijn constant in beweging en bevinden zich in het grensgebied tussen film en beeldende kunst. Metropolis M
 • Een van de meest verrassende projecten van de Nederlandse Dansdagen vond plaats in het Bonnefantenmuseum van Maastricht. Drie choreografen en beeldend kunstenaars toonden er hun performances te midden van de exposities. Centraal stond het thema gender. Theaterkrant
 • A

  kunstonderwijs

  • Vanaf januari 2015 moeten alle bouwkundestudenten in de richtingen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurontwerp een Beroeps Ervaring Periode (BEP) van twee jaar volgen om de architectentitel te mogen voeren. Omdat er nog steeds veel onduidelijk is over de organisatie, de hoge kosten en de consequenties van het programma dat pas afgestudeerden na hun studie dienen te doorlopen, eisen studentenvertegenwoordigers uitstel. Archined.nlBNA
  • SLEM in Waalwijk, dat zich vooral op schoendesign richtte, wijzigt zijn koers. Het instituut wil nu complete ondernemers afleveren door design te combineren met techniek, ondernemerschap en innovatie. Brabants Dagblad
  • Fontys Hogeschool in Tilburg heeft het contract met de Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg verbroken. Hij werkte sinds 1 september als scriptiebegeleider op de Academy for Creative Industries Diederik Stapel stapt uit solidariteit op. Brabants Dagblad Fontys.nl Cultureel Persbureau Brabants Dagblad
  • Tessa van Dongen studeerde dit jaar Cum Laude af aan de Design Academy Eindhoven. Gefascineerd door bioluminescente micro-organismen, begon ze haar onderzoek naar nieuwe vormen van licht en energie: ‘Ambio’. Samen met twee studenten van TU Delft ontwikkelde ze een lamp die wordt verlicht door bacteri‘n van de Photobacterium-soort. De Architect
  • Studenten van St. Joost Breda ontwerpen een telefoonkluis, in de vorm van een sigarettenpakje, tegen asociaal telefoongedrag in gezelschap. Breda Vandaag
  • De tijdelijke directie die afgelopen jaar een flinke reorganisatie heeft doorgevoerd bij de Fotoacademie krijgt dezer dagen een opvolger in de persoon van fotograaf/ontwerper Eddy Hilhorst, zo heeft de eigenaar van de opleiding Han Sieveking bekend gemaakt. PhotoQ.nl
  • De dansacademie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten is met de subsidieaanvraag voor het project INCLUSIVE geselecteerd bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. Het doel van het project is een nieuwe visie op het lichaam in de danswereld en het bijstellen van het dansvakonderwijs op basis van nieuwe inzichten. Dansmagazine

  amateurkunst

  • De Kunst vanÉ is een nieuwe jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle kunstprofessionals die lesgeven of amateurkunstenaars begeleiden. Deze eerste editie is het thema Veranderen. LKCA
  • Het Kunstbalie Fonds Amateurkunst heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van bijzondere producties, tentoonstellingen, voorstellingen, festivals en jongerencultuur georganiseerd door amateurkunst-organisaties. Eerstvolgende deadline is 1 november. Kunstbalie
  • Met een nieuwe grote productie De Zwarte Ruiter viert Toneelgroep St. Genesius haar 115-jarige bestaan. Deurnenaar Erik Vink schreef op verzoek van de vereniging het script. Eindhovens Dagblad
  • Brabants Muziek Theater uit Schijndel brengt in een uitverkocht Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch de musical ”Evita”. Brabants Dagblad

  cultuureducatie – en participatie

  • Experts benadrukken het belang van cultuur voor ontwikkeling en de sociale cohesie. Zij doen een oproep om kunst en cultuur niet te vergeten in de Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die na 2015 de Millenniumdoelstellingen zullen vervangen. Knack.be
  • Zes toonaangevende Nederlandse musea geven vanaf 10 oktober 2014 het heft uit handen. Bezoekers mogen op www.mixmatchmuseum.nl grasduinen in de collecties. Tot 10 januari 2015 kan iedereen kiezen uit 300 objecten waarmee een eigen online expo gemaakt kan worden. De enige voorwaarde: er moet een goed verhaal achter deze keuze zitten. De meest originele tentoonstellingsvoorstellen worden daadwerkelijk uitgevoerd. Mixmatchmuseum.nl
  • Cees de Gast uit Meeuwen, Lilian Grootswagers uit Kaatsheuvel en Harry van der Loo uit Asten krijgen de Brabant Bokalen 2014. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft dit besloten. De prijs is voor mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor de cultuur en natuur in Brabant. Omroep Brabant
  • De Academie van Arendonk is een gemeentelijke instelling met deeltijd kunstonderwijs die valt onder het ministerie. Ze beoogt ‘de kunstzinnige vorming van de mens en wil zo een bijdrage leveren tot zijn totale persoonlijkheidsvorming’. Veel Brabanders gaan er heen. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • De Universiteit van Amsterdam haakt aan bij de samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en Google. De komende twee jaar zal Google 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken van de bibliotheek van de UvA digitaliseren. Alle boeken komen online voor iedereen wereldwijd gratis beschikbaar via Delpher en via Google. Informatieprofessional
  • De thuiszorg is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse cultuur en moet daarom op de erfgoedlijst van Unesco komen. Dat vinden vakbonden Abvakabo FNV en CNV. Binnenlands Bestuur
  • Het Sinterklaasfeest komt binnenkort op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed bekendgemaakt. NRC.nl
  • Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is gestart met ‘Inkloppers Brabantse gevangenisregisters’, een crowdsourcingsproject om Brabantse gevangenisregisters uit de periode 1821-1940 te indexeren. Met dit project worden de deelnemers gevraagd om criminelen in Brabantse cellen op te sporen uit de gevangenisregisters van het BHIC. Informatieprofessional
  • Een muur die tot het einde van de negentiende eeuw deel uitmaakte van de Nassaustallen aan het Kasteelplein in Breda, is vanaf 1 november weer te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. BN – De Stem
  • De restauratie van molens in Almkerk, Dussen en Werkendam is bijna voltooid. Brabants Dagblad

  bibliotheken

  • De directeuren van Bibliotheek.nl, Diederik van Leeuwen, en Bibnet (de Vlaamse tegenhanger), Jan Braeckman, hebben op de Frankfurter Buchmesse de resultaten en bevindingen van het eerste benchmark onderzoek over het uitlenen van e-books gepresenteerd. Inct.nl
  • In de bibliotheek Nijmegen aan de Mari‘nburg wordt verbouwd. De grootste verandering is wel dat de muur tussen het Regionaal Archief en de bibliotheek wordt doorbroken. Op 31 oktober heropend het pand onder de naam Huis van de Letteren. De Gelderlander
  • In het werkgebied van bibliotheek VANnU is het Markland College in Zevenbergen de eerste school die Biebsearch gaat introduceren. Biebsearch is een unieke kruisbestuiving tussen de wereld van het onderwijs en de bibliotheek. Zo kan de bibliotheek al haar digitale diensten rechtstreeks onderbrengen in de digitale leeromgeving van de scholieren. BN – De Stem
  • Met je smartphone een 3D-illusie maken? Film kijken op een virtual-realitybril? Het Digilab van de Bibliotheek Tilburg Centrum opent op zaterdag 25 oktober 2014 de ‘Digilab Open Source Space’: een uitbreiding van het bestaande Digilab, specifiek gericht op Linux en open source. Tilburg.com

Geen reacties

Geef een reactie