Trends & Ontwikkelingen 11 juli 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota zijn op 5 juli een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee kwamen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Maar op 6 juli, tijdens de laatste Kamerdag voor het zomerreces, zijn zowel motie als amendement verworpen. Opmerkelijk  : D66 stemde tegen.  Kunsten’92   , Tweede Kamer  , Cultureel Persbureau
 • De ZaakNu stuurt minister Bussemaker een brief om een oplossing te vinden voor de presentatie-instellingen die voor 2018 en daarna geen programma meer kunnen maken.  De verwachting jl. december was dat er met een volgend kabinet zicht zou komen op een structurele regeling. Maar door het voortduren van de informatie is er de vrees dat een deel van het middenveld van de beeldende kunstsector zal stagneren of in het ergste geval er instellingen verdwijnen. De ZaakNu
 • Alle organisaties verenigd in BKNL signaleren een aantal belangrijke aandachtspunten voor de kabinetsformatie en de begrotingen ’18-‘20. Deze aandachtspunten zijn onder de aandacht gebracht van de fractievoorzitters en de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer. BKNL
 • Tijdens het Nederlands Theaterfestival bespreekt de Raad voor Cultuur samen met het Transitiebureau met de theatersector over zeven dilemma’s van die sector. De Raad voor Cultuur komt in november met een advies over de theatersector na 2020.  Wijbrand Schaap, Cultureel Persbureau,  vindt de dilemma’s beschrijvingen van marginale keuzes. In de praktijk blijven, volgens hem,  alle bestaande structuren intact.  Theaterkrant  , Cultureel Persbureau
 • Het College van Rijksadviseurs adviseert de titelbescherming van interieurarchitecten niet af te schaffen. Aanleiding voor het advies is het Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen, dat de minister van Economische Zaken in 2015 aan de Tweede Kamer aanbood. In het Actieplan werd de vraag gesteld of de titelbescherming van interieurarchitecten “nog passend is”. College van Rijksadviseurs
 • Minister Bussemaker (OCW) heeft in overleg met staatssecretaris Wiebes (Financiën)  besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019.  De wetswijziging heeft forse uitvoeringsconsequenties, waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Bovendien vindt minister Bussemaker het belangrijk om de gebruikers van deze regeling niet te lang in onzekerheid te laten over de situatie in het komende jaar. Cultureel Erfgoed  , Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gevraagd een advies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid- en stelsel. Een afschrift van haar adviesaanvraag is naar de Tweede Kamer gestuurd. Cultureel Erfgoed
 • Het ministerie van OCW heeft in mei 2017 werktafels georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle om met verschillende partijen uit het veld te praten over toekomstbestendig erfgoedbeleid. Uit deze werktafels kwam een aantal onderwerpen naar voren. Deze gesprekken krijgen nog een vervolg. Cultureel Erfgoed
 • Bibliotheekblad analyseert de uiteenlopende reacties op het onderzoeksrapport over de afdracht van leenrechtvergoedingen. Bibliotheekblad
 • Bevestigen wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020. Minister Schultz stuurde de Kamer een brief waarin o.a. een overzicht is beschreven van de voortgang van de stelselherziening en de implementatie van de Omgevingswet. De brief gaat o.m. gaat in op de Monitor Implementatie Omgevingswet 2016. Binnenlands bestuur ,  Rijksoverheid.nl
 • De Eerste Kamer zet vraagtekens bij uitvoerbaarheid van de wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb).  De G32 pleitte er eerder voor om niet langer te streven naar een afzonderlijk wetstraject, maar kwaliteitsborging op te nemen in de Omgevingswet. BNA  ,  Binnenlands bestuur  , G32
 • De kabinetsformatie duurt lang, maar de energietransitie vraagt om een actieve overheid. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in een oproep aan Tweede Kamerleden. In een petitie vragen zij belemmerende wet- en regelgeving nu aan te passen om de hoognodige energietransitie op gang te houden. IPO
 • Drentse gemeenten krijgen de komende vier jaar 240.000 euro per jaar extra van de provincie Drenthe om lokale cultuur een impuls te geven. Ook verstevigen provincie en gemeenten hun samenwerking met een nieuw programmaplan. Drenthe
 • Vlaanderen wil alle resterende grenzen met Nederland opheffen. Dat is een van de maatregelen uit de strategienota Vlaanderen-Nederland die de Vlaamse regering goedkeurde. Waar mogelijk moeten Vlaanderen en Nederland één economische ruimte vormen en de Vlaamse overheid moet de culturele uitwisseling bevorderen. Metro
 • De Europese Commissie heeft de eerste editie uitgebracht van de “Cultural and Creative Cities Monitor”. Dit nieuwe instrument verstrekt vergelijkbare gegevens over de prestaties van Europese steden voor negen dimensies – in verband met cultuur en creativiteit – en maakt duidelijk hoe die bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling, economische groei en nieuwe banen in de steden. In een EU-rapport wordt Eindhoven geprezen vanwege zijn drang tot innovatie en Utrecht om de nationale en internationale verbindingen. Europa NuEuropa Nu , NOS

 

noord-brabant

 • Voor het eerst krijgen instellingen voor amateurkunst een provinciale subsidie voor 4 jaar, in plaats van per jaar. Gedeputeerde Staten besloten om aan 19 instellingen in totaal 2,4 miljoen euro subsidie te verlenen. Deze regeling maakt deel uit (4e paragraaf) van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord Brabant. Er zijn 45 aanvragen voor een totaalbedrag van ongeveer 4,3 miljoen euro ingediend. 6 aanvragen voldeden niet aan de eisen, 18 zijn volledig gehonoreerd, en de 19e tot het bereiken van het beschikbare bedrag. Brabant.nl , Kunstbalie , BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • Breda brengt het samen. Dat is de nieuwe stadsslogan waarmee Breda zich de komende jaren op de kaart zet. Breda.nl
 • De bouw van het wooncomplex Picuskade plus de uitbreiding van het DAF-museum in Eindhoven kunnen doorgaan. De rechter in ‘s-Hertogenbosch heeft de laatste bezwaren afgewezen.  Buurman Struik had een kort geding aangespannen tegen de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De draaiorgels van de Gaviolizaal, de winkelschappen uit het Edah-museum en textielhistorie van Vlisco zijn misschien in de toekomst te vinden in het fabriekspand: De Graveerderij. Het moet een ‘cultuurlab’ worden,  met ook kleine ateliers voor kunstenaars of ontwerpers.  Horecaondernemer Geert Blenckers, Ruud Verhoeven (GroenLinks) en Jesse Bleekrode (o.a. Kunstkwartier) bedachten het plan. Eindhovens Dagblad
 • Maar liefst zeven van de elf partijen in de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch eisen bij de bouw van een nieuw Theater aan de Parade een tweede zaal zonder toneeltoren. De lastigheid is wel dat de bouw van de partijen niet duurder mag worden dan afgesproken. Het college van B en W  heeft juist een volwaardige tweede zaal vanwege de kosten geschrapt. Brabants Dagblad
 • Een motie van de Bossche  PvdA stelde voor om het BoschBeest op het Wilhelminaplein te houden. Probleem : op 12 juli zou er worden gestemd, en op 10 juli is er begonnen met het demonteren van het beeld. Zo is namelijk verordonneerd door B en W. De voltallige oppositie sloot zich aan, tevergeefs.  Brabants Dagblad   ,  Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Festival Circolo verlaat Landgoed Velder in Liempde voor Tilburg.  Daar werken de gemeente Tilburg, Festival Circolo en diverse culturele instellingen momenteel aan. Het festival past bij de in Tilburg gevestigde circusopleiding en sluit naadloos aan op de lijn en historie van de Tilburgse Kermis en het Gipsy Festival,  die net als het circus voortkomen uit de nomadische cultuur van rondtrekkende bedrijven en familie. Vanaf 2018 is het tiendaagse circusfestival te vinden in het Leijpark. Tilburg.nl ,   Festival Circolo  , Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Gebouwen van de gemeente Tilburg die worden gebruikt voor maatschappelijk nuttige instellingen hebben een nieuwe huurprijs gekregen. De huurprijzen worden echter geheel vergoed via de jaarlijkse subsidies, waardoor de instellingen  er geen ‘last’ van hebben. Tilburgers.nl
 • Het Tiny Houses symposium in de Kennismakerij in de Tilburgse Spoorzone was succesvol. Architecten Martijn Honselaar en Paul Peters presenteerden hier hun Tilburgse project. Brabants Dagblad
 • Het Tilburgse stadsdeel Reeshof wenst een eigen cultuurcentrum. Bovendien wil het een overkoepelende regie houden over de  losse initiatieven die het stadsdeel nu al kent. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Alphen heeft zelf geen bibliotheek. De gemeenteraad van Alphen-Chaam besloot op 1 juni vorig jaar te bezuinigen op subsidies en niet meer te betalen voor het gebruik van bibliotheken buiten de gemeente. Inwoners van Alphen-Chaam gaan daardoor bijna het dubbele betalen voor hun lidmaatschap bij bibliotheek Theek 5 uit Baarle-Nassau. De bibliotheek in Chaam is een optie voor Alphenaren, al is het aanbod in vergelijking met Baarle-Nassau beperkt. Brabants Dagblad
 • Maak rond het pand van Anneke de Bruijn  een seniorenhofje. Dat stelt, Jan van der Heijden, conservator van het Anna Ceelen Huis, een onderdeel van SBKA (Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten).   Brabants Dagblad
 • Hanneke Joosen en Jessica Hommel, van de initiatiefgroep tiny houses Zuid-West-Brabant, hebben plannen ontwikkeld voor tiny houses in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Aan de kruising van de Willem de Zwijgerweg met de Prinses Beatrixlaan in Best ligt sinds 5 juli het kunstwerk Konijn van Tom Claassen,  dat onderdeel is van een tegenprestatie van de kunstenaar. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe kunstwerk in de wijk Dijkstraten in Best moet een herkenningspunt worden. In 2018 hoopt de gemeente het werk, dat door kunstenaar Auke de Vries gemaakt gaat worden, te onthullen. De keuze voor De Vries kwam tot stand na een advies van de adviescommissie beeldende kunst.  Eindhovens Dagblad
 • Omdat één raadslid niet aanwezig was, staakten de stemmen in de Boekelse gemeenteraad. Het gevolg? De bibliotheek moet tot zeker 6 september wachten op goedkeuring van een extra subsidieaanvraag. Brabants Dagblad
 • Stichting Creatief Centrum Heusden is het wachten beu. Met het nieuwe seizoen in aantocht wil ze snel weten of het centrum terecht kan in het oude stadhuis. Alternatieven zijn er volgens de stichting niet. De gemeente Heusden staat er op zich niet afwijzend tegenover, maar heeft wel aangegeven dat een haalbaarheidsonderzoek nodig is.  Brabants Dagblad
 • De gemeente Heusden en het bestuur van De Voorste Venne geven  op 10 juli  uitleg over de plannen voor de verbouwing van De Voorste Venne in Drunen. Brabants Dagblad
 • Oisterwijk zoekt stadsdichter. Brabants Dagblad
 • Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur heeft op verzoek van de gemeente Oosterhout eerst de BKR collectie geïnventariseerd en vervolgens de gemeente geadviseerd om dertien schilderijen hoe dan ook te behouden. De gemeente, kunstenaarscollectief BOCK en Heemkundekring De Heerlijkheid gaan de komende tijd onderzoeken wat er met de rest gaat gebeuren. BN-De Stem
 • Het college van B en W  van Oss oogst lof voor de manier waarop het gebied rond de oude V&D wordt gereconstrueerd. Een investering van naar verwachting 10 miljoen euro moet een nieuw en groen woon- en winkelgebied mét cultuurhuis en woontoren van 35 meter opleveren in het hart van de binnenstad. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad   , Brabants Dagblad
 • Het vertrek van de bibliotheek slaat een gat in het pand van theater de Lievekamp in Oss. Directeur Coen Bais ziet het als uitgelezen kans om te groeien en zijn theater toekomstbestendig te maken. Hij liet adviesbureau BBN allerlei mogelijke scenario’s onderzoeken en heeft een favoriet. Die kost 27,6 miljoen euro en voorkomt dat de deuren van de Lievekamp maanden of jaren dicht moeten. Brabants Dagblad
 • Naast sport zijn ook cultuur en creativiteit belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, vindt de gemeente Veldhoven. De gemeente start daarom met Sjors Creatief. Cultuurcoach Ottenheim heeft hoge verwachtingen van Sjors Creatief.  Eindhovens Dagblad
 • De Vughtse kapel, met bijzondere glas-in-loodramen van de Bossche kunstenaar Marius de Leeuw, mag niet verloren gaan. Dat vinden diverse organisaties, waaronder artistiek leider Oscar Schrover van Kunsthal Boschveld. Brabants Dagblad
 • Het leegkomende bibliotheekgebouw in Vught wordt getransformeerd tot een complex met zes appartementen. Achter het appartementencomplex komen nog twee stadswoningen. De welstandscommissie van de gemeente Vught reageerde positief op het eerste conceptplan. Brabants Dagblad
 • De stichting SLEM in Waalwijk staat aan de rand van een faillissement. Het educatie- en innovatiecentrum voor de schoen- en lederbranche hoeft niet langer te rekenen op steun van de gemeente Waalwijk. Het oude reddingsplan van het college waarbij Waalwijk de stichting zou helpen met een bijdrage van bijna 1 miljoen euro, is van tafel. Het nieuwe voorstel is een stuk soberder; alleen het  Leder – en Schoenenmuseum wordt nog gered, de collectie is veilig. De rest van de stichting moet op eigen benen staan. De gemeenteraad vergadert opnieuw over SLEM op 13 juli. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant wilde SLEM financieel niet uit de brand helpen. Gedeputeerde Bert Pauli vindt SLEM een leuk initiatief, maar kleinschalig. Het staat niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje. Brabants Dagblad
 • Woordbreuk, onbehoorlijk bestuur. Voorzitter Dick de Cloe van SLEM heeft geen begrip voor de koerswijziging van het College van B &W van Waalwijk.   Brabants Dagblad
 • Wellicht dat culturele verenigingen  in Waalwijk terecht kunnen in het leegkomende pand van het  Leder- en Schoenenmuseum? Brabants Dagblad
 • Bart Boom (18) is de stadsvlogger van Waalwijk. Omroep Brabant
 • Om de bouw van appartementencomplex de Tantes van Van Gogh in Zundert tegen te houden, is de Werkgroep Zunderts Hart een online petitie begonnen. Inmiddels is die al meer dan 270 keer ondertekend. De gemeente Zundert is de 77 bezwaren die zijn ingediend nog aan het bekijken.  BN – De Stem   , Internetbode

Cultureel Ondernemerschap

 • Verslag van de 2e bijeenkomst Route ondernemerschap : van kunstenaar naar creatief ondernemer.  Cultuur + Ondernemen
 • Tijdens een door DutchCulture georganiseerde bijeenkomst over Buitengaats, het jaarlijkse overzicht van Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland, werden makers en instellingen opgeroepen hun internationale activiteiten door te geven. Hierdoor kan nog beter inzichtelijk gemaakt worden welke bewegingen kunstenaars over de wereld maken. Mondriaanfonds
 • Na 3 seizoenen krimp, verwachten minder musea, poppodia en schouwburgen/concertzalen bezuinigingen. In meerderheid registreert men een toename van bezoek,  en van de omvang en kwaliteit van voorstellingen en tentoonstellingen. Conjunctuurwijzer  , Conjunctuurwijzer
 • De culturele instelling als ontmoetingsplaats. Na de bezuinigingen van Halbe Zijlstra kwam minister Bussemaker met haar beleid, waarin het  ‘zichtbaar maken van de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen’ benadrukt werd. Uit de organisatie-beschrijvingen in vacature-teksten op de website  Culturele vacatures  blijkt een toenemende aandacht voor de ‘toegevoegde waarde’ van kunst, met name de  inzet van de culturele instelling als ontmoetingsplaats is zeer evident. Culturele Vacatures blog
 • Het Noordbrabants Museum heeft een nieuw managementteam. Naast directeur Charles de Mooij, bestaat het team nu uit Linda Janssen, Geertje Jacobs en Lenny Hoogwerf. Brabants Dagblad
 • Het Internet zal het systeem van de galerieverkoop niet veranderen,  stelt Tim Schneider in zijn boek : The great reframing.  De toename van het aanbod aan beeldende kunst, vergroot alleen maar de behoefte aan gezag van een galeriehouder. De ínternet kunstmarkt is overigens niet te vergelijken met de internetmarkt voor muziek, films of boeken,  die je kunt kwalificeren als “nonrival goods”, waarin schaal de weg naar winstgevendheid is.  Een kunstwerk is nu eenmaal een uniek product.  ArtNet News
 • In-Soo Radstake is o.m. filmproducent  en directeur van CineCrowd. Hij heeft deelgenomen aan gesprekken met de Werkgroep Diversiteit., een initiatief van diverse belangenorganisaties, dat op verzoek van het Nederlands Filmfonds vanuit de sector moe(s)t kijken naar de stand van zaken ten aanzien van diversiteit in de Nederlandse film- en televisiesector. Uit zijn kritische column blijkt dat er ondanks de goede bedoelingen nog een lange weg te gaan is.  Nederlands Medianieuws
 • Op 8 juni jl. vond in EYE de 1e editie van de Nationale Filmconferentie Extended plaats. Producent Joost de Vries gaf een presentatie over het begrip recoupment: het terugbetalingsschema van de filmopbrengsten aan de investeerders van de film. Nederlands Film Festival
 • De positie van scenarioschrijvers moet worden versterkt. Een dubbel interview met twee voorzitters van het Netwerk Scenarioschrijvers, Jean van de Velde,  die er net mee is gestopt en Pieter Bart Korthuis,  die met enige vrees uitkijkt naar wat hij zich op de hals heeft gehaald. Plot magazine
 • Viceland  tv gaat indiefilms van distributeur Cinéart uitzenden. Entertainment Business
 • Schrijvers van Atlas Contact roeren zich na het onverwachte vertrek van directeur-uitgever Mizzi van der Pluijm naar Das Mag.  VBK heeft in een brief aan de schrijvers gereageerd. Volgens Wiet de Bruijn van moederbedrijf VBK brengen de uitbreidingsplannen (VBK wil o.a. Elly’s Choice overnemen), de koers en autonomie van Atlas Contact niet in gevaar. NRC, inlog vereist ,  De Volkskrant   , De Volkskrant  , Tzum
 • Saskia Noort voert actie tegen gratis e-books en audiobooks bij twintig liter tanken. Tzum
 • Met een omzet van 2,7 miljard euro en 13.500 werknemers, is de uitgeefsector de grootste branche binnen de media- en entertainmentindustrie. Digitaal speelt een steeds grotere rol binnen de sector. Zowel de digitale omzet als het gebruik van digitale uitgaven stijgt fors. Dat blijkt uit de nieuwe branchedata van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). NUV
 • De omzet in de Nederlandse boekenmarkt is gestegen. Boekwerk vergelijkt de cijfers met de Duitse boekenmarkt. KVB Boekwerk
 • De zomermaanden zorgen elk jaar voor een piek in de verkoop. Door de jaren heen zijn de verschillen in de piek niet groot. Boekwerk kijkt daarom naar het jaar 2016. Vanaf vier weken voor de start van de zomervakantie kopen de consumenten hun boeken. KVB Boekwerk
 • De leenrechttarieven zijn door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) op 28 juni 2017 vastgesteld.  De Bibliotheken
 • De online kinderboekenbieb Booqees biedt een abonnement aan waarmee ook offline kan worden gelezen. Inct.nl
 • Poppodia Hedon, Metropool, Burgerweeshuis en Atak slaan de handen ineen in het nieuwe bestuur van Poppunt Overijssel. Door deze samenwerking zorgen de Overijsselse popzalen voor continuïteit van talentontwikkeling en een bloeiend popklimaat in Overijssel. Met als doel een gezonde popscene vol kansen, vernieuwing en de mogelijkheid om te excelleren op nationaal niveau. VNPF
 • North Sea Jazz en de gemeente Rotterdam hebben een overeenkomst ondertekend waardoor NSJ nog zeker tot en met 2022 in de Maasstad blijft. Sponsorreport
 • De Nederlandse Reisopera is begonnen aan haar vertrek uit de BATO-fabriek in Enschede naar het Wilminktheater. Eerst worden de kantoren verplaatst.  In de zomer van 2018 nemen de ateliers hun intrek in de Performance Factory, volgens Eigenaar Woningcorporatie Domijn ‘dé nieuwe hotspot in Enschede’. Theaterkrant
 • ID&T is een Nederlands entertainment- en mediabedrijf. Het bedrijf werd in 1992 opgericht en organiseert dance-evenementen in zowel Nederland als het buitenland. Er is een boek verschenen over de geschiedenis van ID&T ‘Celebrate Life’. Een gesprek met  Wouter Tavecchio over o.a. de opkomst van de hardstyle, de opvolger van Sensation en de Scarface-taferelen bij SFX. En een gesprek met de oprichter van ID&T, dance-pionier Duncan Stutterheim. 3voor12.vpro.nl , 3voor12.vpro.nl
 • Na een jarenlange neergang stegen de inkomsten  van de muziekindustrie vorig jaar wereldwijd met bijna 6%. De belangrijkste bron daarvoor? Het toegenomen aantal gebruikers van streamingdiensten als Spotify. Kan streaming de muziekindustrie redden? De invloed ervan reikt veel verder dan je zou denken, tot in de concertzaal en op de festival wei. Rekto verso
 • Poppodium Paradiso heeft een nieuwe website. Het nieuwe platform biedt nu o.m. een koppeling met Spotify.  Door het analyseren van luistergedrag via de streamingdienst, worden persoonlijke programma-suggesties gedaan. Ook zijn er diverse filtermogelijkheden op basis van bijvoorbeeld genres of zaal. Entertainment Business
 • Spotify ontkent dat het nepartiesten inzet om kosten te besparen. De Volkskrant
 • De Shortlist van de Gouden Notekraker is bekendgemaakt. Met de Gouden Notekraker eren acteurs en musici elkaar voor de meest inspirerende artistieke prestaties van het afgelopen seizoen. Musici en acteurs aangesloten bij NORMA en Sena stemden eerst op een longlist. Entertainment Business
 •  Acteur, bestuurder en oud-politicus Boris van der Ham wordt voorzitter van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP). Hij volgt Suzanne van Dommelen op, die benoemd is tot zakelijk directeur bij Tivoli Vredenburg. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • ‘De culturele sector is te lang naar binnen gericht geweest, durf over grenzen heen te kijken’ aldus Cécile Brvar , hoofd Marketing, Rijksmuseum Muiderslot. Cultuurmarketing
 • Het Centraal Museum in Utrecht zoekt jong publiek op  het Lowlands festival. Bezoekers kunnen hun outfit laten zien op een speciale catwalk. De mooiste outfit wordt vervolgens tentoongesteld op de expositie Uit de Mode, die deze zomer in het Utrechtse museum te zien is. Algemeen Dagblad
 • Het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft een nieuwe vaste opstelling waarmee gastconservator Carel Blotkamp de bezoeker ertoe aan wil zetten langer te blijven kijken. In het kader van dit ‘slow watching’ heeft het museum nu een prijsvraag uitgeschreven waarbij de deelnemers kunnen aangeven met welk kunstwerk zij wel eens 24 uur willen doorbrengen. De winnaars maken kans op een overnachting in de tuinen van het museum. Museum Actueel
 • ‘Alleen een goed product aanbieden is niet langer genoeg, je moet een relatie aangaan met je publiek. Communities zijn bij uitstek geschikt om een relatie op en uit te bouwen’. Dat zegt Jeff Povlo, algemeen directeur van social design company Scape in Amsterdam. KVB Boekwerk
 • In de Spannende Boeken Weken steeg de omzet van spannende boeken met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de trend van de afgelopen drie magere jaren stevig gekeerd. CPNB
 • Orkesten doen veel om nieuw publiek te trekken. Wat werkt nu wel en wat niet? Merel Vercammen, zelf violiste en tevens alumna Master Cultural Economics & Entrepreneurship, onderzocht dit en schreef er haar master thesis over. Radio 4 nodigde haar uit om te praten over haar bevindingen. Erasmus Universiteit
 • De campagne Kies je eigen wereld, die in oktober van start gaat, is gericht op kinderen van 9 – 12 jaar. Met deze campagne willen we laten zien wat de (digitale) Bibliotheek deze kinderen te bieden heeft en tegelijkertijd ook het gebruik van e-content stimuleren. KB

Financiering

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In ‘The Autonomous City. A History of Urban Squatting’ van Alexander Vasudevan, wordt aan de hand van case studies beschreven hoe in verschillende grote steden in West-Europa en Noord-Amerika de kiemen werden gelegd voor wat in veel gevallen sterke kraakbewegingen zouden worden. De case studies laten zien hoe krachtig de impact van goed georganiseerde, bottom-up interventies in de stedelijke omgeving kan zijn. Jammer genoeg is er veel aandacht voor geweldsuitbarstingen en ontbreken veelal de details van het functioneren van kraken als een ruimtelijke praktijk. Recensent René Boer is co-curator van de tentoonstelling Architecture of Appropriation, Het Nieuwe Instituut, die t/m 20 augustus nog te zien is. ArchiNed
 • Cultuursocioloog Pascal Gielen en kunstenaar Michiel Vandevelde over het publieke. Het publieke is de ruimte die we delen, waar er vrije dialoog en conflict mogelijk is.  Kunnen kunstenaars een verschil maken? Pascal Gielen ziet een toekomst in de ‘commonist city’, waar in plaats van economie, cultuur de onderbouw van de samenleving wordt. Rekto verso
 • Het wordt het middelpunt van het World Design Event, een onderdeel van de Dutch Design Week: een huis, deels van gerecycled plastic. Debatten, lezingen en workshops, er wordt van alles georganiseerd in het ‘Peoples Pavillion’. Omroep Brabant
 • Eigenlijk kent ze geen mode-ontwerpers die níet met duurzaamheid bezig zijn. “We kunnen er niet omheen”, zegt Iris Ruisch, creatief directeur van de Amsterdam Fashion Week, waarin de duurzaamheid in de spotlight staat. Ook heeft Ruisch een focus aangebracht op jonge ontwerpers.  Trouw  , i-D
 • Hoogtepunten van de 27e Amsterdam Fashion Week. Fashion United
 • Lichting 2017 is gewonnen door Lizzy Stuyfzand. Stuyfzand, die studeerde aan ArtEZ, mag zich een jaar lang de beste afgestuurde ontwerper in Nederland noemen en won een geldbedrag van 10.000. Sarah Bruyland, van het AMFI, ging naar huis met de publieksprijs van 3.000 euro.
 • De catwalkshow en prijsuitreiking vonden plaats tijdens de tweede avond van het catwalkprogramma van Amsterdam Fashion Week. Fashion United  , Fashion United

beeldende kunst

 • Charlotte Schleiffert en Arjan van Helmond winnen de Jeanne Oosting Prijs 2017. Jeanne Oosting Stichting
 • Kunst blijft een van de lastigste zaken, maar wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie verwachten dat tegen 2060 de machine in álle domeinen de mens de baas is. De Volkskrant

film en av

 • Zowel de filmfestivals als de filmauteur zijn in crisis. Filmhistoricus Thomas Elsaesser zoekt een uitweg in de ‘cinema van abjectie’: films over marginale personages die weigeren zichzelf als slachtoffer te zien. Jos van der Burg pleit voor films die inzicht en uitzicht bieden. Filmkrant  , Filmkrant
 • Het preHistorisch Dorp in Eindhoven is dit najaar een van de locaties voor de opnames van de nieuwe Nederlandse speelfilm Redbad. Het historisch epos is een samenwerking van de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reiné en filmproducent Klaas de Jong. Eindhovens Dagblad

letteren

 • Op uitnodiging van het Letterenfonds presenteerden wetenschappers Karina van Dalen-Oskam en Joris van Zundert (Huygens ING) resultaten van The Riddle of Literary Quality, een computationeel onderzoek naar literaire kwaliteit. Ook vertelden ze over hun bijdrage aan een pilot-onderzoek naar het voorspellen van bestsellers waarover momenteel veel gediscussieerd wordt.  Letterenfondstzum
 • Het ‘ik’, het centrale thema van Poetry international, wordt nader uitgewerkt in ‘Ik is niet 1’, een boeiende bundel met korte essays, gedichten en beeldende kunst. De titel van de bundel verwijst naar het gedicht van Marianne Morris (Canada / Verenigd Koninkrijk, 1981), vertaald door Evi Hoste. Ze laat zien dat een onveranderlijk ‘ik’ niet bestaat. Meander
 • De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen publiceert de verkenning ‘Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs.’ Er wordt gepleit voor zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding.
 • Goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs in het Engels, is vereist. Bovendien is het waardevol om de Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden. KNAWNeerlandistiek.nl , Avans

muziek

 • De Britse componist Max Richter schreef met zijn acht uur durende Sleep geen muziek om naar te luisteren, maar om te ondergaan. Met 250 veldbedden in de Grote Zaal beleefde het Concertgebouw in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli zijn eerste sleep-in. NRC , inlog vereist

theater en dans

 • Paulien Geerlings, dramaturg bij de Toneelmakerij en bestuurslid van de European Theatre Convention, schrijft een gastblog over de rol van technologie en digitalisering in de theaterwereld. Geerlings gaat o.m. in op het European Theatre Lab, een bijzonder project waarin de mogelijkheden van nieuwe technologie en theater worden onderzocht door zeven Europese theaters. Technologie is meer dan het verkopen van toegangskaarten online of het versturen van digitale nieuwsbrieven. DEN
 • De Warme Winkel krijgt de Prijs van de Kritiek 2017. De verzamelde Nederlandse theatercritici verlenen de theatergroep deze eer voor zijn ‘consistent avontuurlijke en tegendraadse theater, wat afgelopen seizoen speciaal tot uiting kwam in de voorstelling De Warme Winkel speelt De Warme Winkel’. De prijs wordt op 15 september 2017 uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant
 • Toneelauteur Lot Vekemans spreekt dit jaar de Staat van het Theater uit, de traditionele openingsspeech van het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant
 • De theaterproductie Het Huis van Bernarda Alba van Federico Garcia Lorca waarmee Julie Van den Berghe haar debuut als artistiek leider van Het Noord Nederlands Toneel (NNT) zou maken, is geannuleerd. Volgens zakelijk directeur Harmen van der Hoek ‘was dit niet het juiste moment om een bepaalde kwaliteit van deze productie te kunnen garanderen’. De Volkskrant
 • Acteursgroep Wunderbaum krijgt vanaf september 2018 de artistieke leiding over Theaterhaus Jena in Duitsland. Het theater in het oosten Duitsland wordt traditioneel door een collectief geleid. De sollicitatie van Wunderbaum werd uit 63 inzendingen uitgekozen. De groep blijft verbonden aan Theater Rotterdam en ook aan kunstcentrum Mare Culturale Urbano in Milaan. Theaterkrant
 • Krzysztof Pastor stopt als vaste choreograaf van Het Nationale Ballet. Hij kreeg de functie in 2003, nadat hij al lange tijd als danser aan het gezelschap verbonden was. Pastor (Gdansk, 1956) wil met zijn vertrek ‘de weg vrijmaken voor een nieuwe generatie’. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Een lijnenspel dat ’s nachts licht geeft, wordt de nieuwe stadsentree van de binnenstad van Tilburg. ‘Verweven’ heet het kunstwerk dat als een ‘zwevend weefgetouw’ tussen de hoekpanden van de Stationsstraat/Spoorlaan komt te hangen. Het ontwerp van Dingeman Deijs Architects was één van de 5 genomineerde inzendingen voor de nieuwe stadsentree. De nieuwe ‘poort’ is nodig omdat een duidelijke connectie tussen het station en de binnenstad ontbreekt. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • De Amsterdamse theaterregisseur en componist Bert Barten geeft bomen letterlijk een stem door hun sapstromen en ademhaling om te zetten in muziek.  Landschapspark Mien Ruys in Bergeijk is op 19 augustus het toneel van de wereldpremière van het concert Talking Trees. Eindhovens Dagblad
 • Zesentwintig kunstwerken verspreid over 100 kilometer langs de IJssel van Doesburg tot Zwolle. De IJsselbiënnale, de ‘langste tentoonstelling van Nederland’ wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is tot 24 september te zien. Kunstenaars tonen hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap. De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab. IJssel biënnale  , Museum Actueel
 • Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten hield een lezing in het tijdelijke Carecenter van Cure Park. Cure Park is een manifestatie over kunst en diverse vormen van zorg.  De lezing van Schouten ging over de zorg om de natuur en de aarde. Hij is bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen en werkzaam bij Staatsbosbeheer. Publiek gemaakt 
 • De iconische, duistere Afsluitdijk is geen plek voor een lichtkunstwerk, zeiden tegenstanders nadat de plannen van Studio Roosegaarde bekend werden. Daan Roosegaarde waagt zich er wel aan. Subtiel, zegt hij, als ode aan het landschap. De werkzaamheden voor ‘Icoon Afsluitdijk’, een miljoenenproject op kosten van de overheid, zijn nu in volle gang.  Op 16 november wordt het geopend. Trouw

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Vier instellingen ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het zijn : Centraal Museum, Het Dolhuys, Museum Catharijneconvent,  Het Haags Gemeentemuseum. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Solliciteren kan t/m 15 september 2017 via een online formulier. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft Het Nederlands Filmfonds vijf aanvragen gehonoreerd: van Ate de Jong, Cecilie Levy, Mahmoud al Massad, Martijn Maria Smits en Daan Bakker. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de nieuwe regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm) van het Nederlands Filmfonds zijn de aanvragen van twee productiemaatschappijen gehonoreerd. De regeling is geïntroduceerd om producenten in samenwerking met beginnend, ervaren én internationaal erkend scenario- en regietalent vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hebben begin 2015 een gezamenlijk ontwikkelingsfonds opgericht om de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor (live action) speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar komen in aanmerking. Deadline is 12 september. Filmfonds
 • Met ingang van de beleidsperiode 2017-2020 kunnen literaire organisaties bij het Letterenfonds aanvragen voor een tweejarige subsidie of een incidentele subsidie. Er werden zes aanvragen voor een tweejarige subsidie in behandeling genomen en 37 aanvragen voor een incidentele subsidie (eerste ronde). In totaal konden twintig aanvragen worden gehonoreerd. TILT Festival, uit Tilburg, ontving een tweejarige subsidie van € 70.000. Er waren incidentele subsidies voor o.m. Stichting Samenleving & Kunst en Watershed, beide uit Eindhoven. Letterenfonds
 • 4 september is de eerstvolgende deadline van het Letterenfonds voor aanvragen van literaire organisaties voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het betreft een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in acht talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. Daarnaast kunnen ze zich via het debutantenprogramma verder ontwikkelen op het gebied van o.a. publieksbereik en podiumervaring. De acht talenten werden geselecteerd uit een groep van 40 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In juni organiseerde het Fonds Podiumkunsten vier bijeenkomsten verspreid over het land. Voor directie/zakelijk leiders was er een sessie waarin werd ingegaan op het aangepaste handboek van het Fonds voor de jaarlijkse verantwoording. Tegelijkertijd was er een sessie voor toezichthouders waarin hen werd gevraagd na te denken over de toegevoegde (niet in euro’s uit te drukken) waarde van hun instelling voor de samenleving. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 13 september. Dit zijn subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten met als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Fonds Podiumkunsten
 • In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). NWO
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft al sinds 2002 Cultuurfondsbeurzen uit. Ruim 2.000 getalenteerde jongeren kregen zo al de kans om verder te studeren, onderzoek te doen of een muziekinstrument aan te schaffen. Dit jaar zijn er bijna 100 wetenschapsbeurzen gegeven. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 34 beurzen toegekend en voor beeldende kunst en theater 29. Cultuurfonds
 • Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd woensdag 5 juli 2017 bij veilinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000. De aankoop was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van het Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij en vriendenvereniging RoMeO. De Dikke Blauwe
 • De Hermitage in Amsterdam vernieuwt de samenwerking met KLM en ABN AMRO. Sponsorreport, Sponsorreport
 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een trofee, een publicatie en/of tentoonstelling (ter waarde van 50.000 euro) en een geldbedrag van 50.000 euro. De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2017. KNAW
 • Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar het percentage van het bruto binnenlands product. Bovendien lijkt de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties af te nemen. Donateurs van voordekunst.nl laten echter weten vaker en meer te willen geven.  Waarom maken gevestigde instellingen dan niet veel meer gebruik van crowdfunding? De Dikke Blauwe
 • Voordekunst.nl, het leidende platform voor crowdfunding van kunst en cultuurprojecten, is de historische mijlpaal van €15 miljoen aan donaties gepasseerd. De Dikke Blauwe
 • Net als voorgaande jaren staat er tijdens het Nederlands Film Festival, in samenwerking met Cinecrowd, een aantal veelbelovende crowdfunding projecten in de spotlight. Nederlands Film Festival
 • Kempenerpop in Waalre gaat toch niet door. Crowdfunding leverde onvoldoende op. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Tags:
Geen reacties

Geef een reactie