Trends & ontwikkelingen 11 maart 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie van het Kamerlid Ouwehand. De motie verzoekt om een nota over popmuziek die de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap schetst en aanbevelingen doet om die positie te verbeteren. Rijksoverheid.nl , 3voor12.vpro.nl , BNR , VNPF , Fonds Podiumkunsten
 • De evaluatie van het internationaal cultuurbeleid over de periode 2009-2014 zou de basis zijn voor een advies van de Raad voor Cultuur. Maar omdat deze evaluatie vertraagd is, komt de raad alvast met een beknopt briefadvies over het internationaal cultuurbeleid – vooruitlopend op de beleidsbrief van de ministeries van OCW en van BuZa. De raad pleit voor meer nadruk op cultuur, een stevige agenda en een minder strikte focus op prioriteitslanden.   Cultuur.nl  , Cultuur.nlDutch Culture
 • Minister Bussemaker geeft in een kamerbrief antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen. De antwoorden zijn afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G91. Rijksoverheid.nl
 • Op donderdag 10 maart sprak de Tweede Kamer commissie van OCW onder andere over de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020. Tweede Kamer
 • Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in met de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Sander Dekker. Externe producenten of organisaties kunnen programma’s gaan maken, maar de omroepen blijven daarbij als coproducenten een cruciale rol spelen. Wat gaat er verder veranderen? De Volkskrant ,  Algemeen Dagblad  , Rijksoverheid.nl
 • De bezuinigingen bij de regionale publieke omroepen worden met minstens een half jaar uitgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Media) in een brief aan het bestuur van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). Het plan zou 17 miljoen aan bezuinigingen opleveren, dat wordt nu 8,5 miljoen. Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland pleiten voor een status aparte. Staatssecretaris Dekker wil alleen een aparte positie voor Friesland. MediaMagazine , Rijksoverheid.nl , MediaMagazine
 • Staatssecretaris Dekker is voornemens intensief overleg te voeren met ROOS en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de toekomstige samenwerking van de regionale omroepen met de RPO (Regionale Publieke Omroep). IPO
 • Om de visie uit het advies van het Platform Onderwijs2032 te vertalen naar een concreet ontwerp, is een ontwerpteam samengesteld, onder voorzitterschap van Geri Bonhof. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een helder kerncurriculum over wat alle leerlingen moeten leren, met daarin een balans tussen de hoofddoelen en ruimte voor verdieping en verbreding. Rijksoverheid.nl
 • De Staat acht zich niet aansprakelijk voor de schade van 1, 2 miljard euro uit illegaal downloaden die de Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers (VPSO) sinds 2004 stelt te hebben geleden. De Landsadvocaat heeft namens de Staat een inhoudelijke reactie gestuurd aan de advocaat van de VPSO op de aansprakelijkstelling.   Rijksoverheid.nlHolland Film Nieuws
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert in een brief op het verzoek van de Eerste Kamer om een indicatie van de duur van de restauratie van de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Ze zullen afwisselend te zien zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam en het Louvre. Vanaf nu drie maanden in Parijs, daarna drie maanden in Amsterdam. Vervolgens worden ze in Nederland gerestaureerd. Rijksoverheid.nl , NOS
 • Het debat over de Omgevingswet werd gedomineerd door  de bescherming van de kust. De Kamer stemde in om de wet VTH en de Omgevingswet te stroomlijnen en  onduidelijkheden over rollen, taken en bevoegdheden bij  decentrale overheden  en omgevingsdiensten weg te nemen. IPO, IPO
 • Op zondag 7 februari 2016, pal op de landsgrens, brachten rekto:verso en het Transitiebureau dertig culturele Vlamingen en dertig culturele Nederlanders bijeen voor het allereerste Cultuurparlement van de Lage Landen. Op basis van vijftien vooraf ingediende idee‘n ontwikkelde dit tijdelijke parlement zes voorstellen voor een andere kunstensector. Een verslag. Rekto verso
 • Het Rijk, vijf gemeenten, drie waterschappen en zeven private partijen, waaronder Heijmans, BPD en Tauw, tekenen vandaag de eerste City Deal Klimaatadaptatie in Nederland. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. De Architect
 • Een groot aantal overheden en publieke instellingen slagen er niet om openbare informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat blijkt uit een steekproef van Open State Foundation (OSF) en Open Archieven bij meer dan vijftig archiefinstellingen, twaalf provincies en meer dan twintig gemeenten . OSF wil met het nieuwe platform OpenGR meer inzicht en controle op gemeenschappelijke regelingen van gemeenten en provincies.  Binnenlands bestuur , Binnenlands bestuur
 • De rekenkamer Oost Nederland kwam afgelopen week met een zeer kritisch rapport over het cultuurbeleid van de provincie Gelderland. De provincie gaat de komende twee maanden het omstreden subsidieverdeelsysteem voor de Gelderse culturele sector aanpassen.  Volgens gedeputeerde Josan Meijers moet het nieuwe systeem in ieder geval makkelijker worden. Omroep Gelderland
 • Het Right to Challenge (RtC) staat voor: het Recht om Uit te dagen. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft een over het RtC groeidocument gepubliceerd. VNG
 • Erfgoedvereniging Heemschut vindt dat gemeenten te weinig doen om monumenteigenaren te dwingen tot onderhoud. Volgens de vereniging, die zich inzet voor behoud van monumentaal erfgoed in Nederland, worden diverse historische boerderijen en woonhuizen met verval of sloop bedreigd. Binnenlands bestuur
 • De voorbereidingen voor de bouw van het omstreden Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark in Rotterdam kunnen doorgaan, aldus de voorzieningenrechter van de Raad van State. De Rotterdamse gemeenteraad heeft genoeg rekening gehouden met het Erasmus Medisch Centrum. Het collectiegebouw zou het goed functioneren van de kinderpsychiatrische kliniek in de weg staan. Rechtennieuws

noord-brabant

 • Op 1 maart 2015 startte het fonds Brabant C. Een terugblik op het eerste jaar . Brabant C
 • Gedeputeerde Erik van Merrienboer ontving op 22 februari een aantal bestuurders van Brabantse gemeenten, maatschappelijke organisaties en partners in De Tramkade in ‘s-Hertogenbosch  om van gedachten te wisselen over de Brabantse Omgevingsvisie. Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor Noord-Brabant? Brabant.nl  , Omgevingsvisienb
 • De provincie Noord-Brabant publiceert ieder kwartaal een Openbaar Subsidie Register op haar website. Hierin staan alle subsidies die dit jaar door de provincie zijn verleend. In het overzicht is heel 2015 opgenomen. Brabant.nl 
 • De gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen meer toeristen en recreanten naar De Langstraat trekken. Daar is een meer gezamenlijke promotie voor nodig en meer samenwerking tussen de toeristische bureaus. Er wordt onderzocht hoe het toeristisch, recreatief en cultureel aanbod in De Langstraat kan worden versterkt. Brabants Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Tussen 2009 en 2014 is het aantal winkels dat in Breda leegstaat verdubbeld. Met dank aan crisis en internet. Reden voor paniek? Of komt het vanzelf weer goed met de binnenstad? BN – De Stem
 • De Eindhovense PvdA wil weten wie de nieuwe voorzitter van de Cultuurraad Eindhoven moet worden. De partij is benieuwd hoe het proces van de benoeming verloopt. Wat voor iemand moet het worden, en welke taken krijgt de voorzitter? Studio040
 • Stichting Ruimte werd in 2008 opgericht. De Eindhovense stichting heeft als opdracht te zorgen dat leegstaand vastgoed wordt opgevuld met creatieve bedrijfjes. D’66 in Eindhoven vindt dat de gemeente de stichting nog teveel links laat liggen.   Studio040
 • Hoe staat het met de samenwerking tussen winkeliers, horecaondernemers en de culturele sector in het centrum van Helmond? Volgens Roger Bombeeck, eigenaar van ’t Kelderke herenvrijetijdsmode aan de Ameidestraat,  gebeurt het te weinig en kan het beter als er gewerkt wordt met arrangementen. Eindhovens Dagblad
 • De toekomst van de Azijnfabriek in ‘s-Hertogenbosch lijkt op een juridisch gevecht af te stevenen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Cultureel Platform Azijnfabriek (CPA) komen er in het zoeken van een nieuwe locatie samen niet uit. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzoekt of er een nieuwe gedoogplek kan komen voor de straatkunst. Ook een mobiele wand behoort daarbij tot de mogelijkheden. De gedoogplek aan  de Paardskerkhofweg in Boschveld verdwijnt dezer dagen onder de sloophamer. Brabants Dagblad
 • De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg, een verklaard tegenstander van nieuwbouw,  wacht eerst een presentatie van de gemeente over het ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe Theater aan de Parade af, v——r het beslist wel of niet bezwaar te maken tegen het nieuwe theater. Brabants Dagblad
 • Rosmalens Belang wil in het lopende jaar meerdere malen objectief onderzoek doen naar de effecten van de citymarketing omtrent het Jeroen Boschjaar. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg ging begin 2014 in zee met horeca-ondernemer Didier Deleuil voor een toprestaurant in het pand van Villa Vredelust, maar het is al ruim twee jaar wachten op daden. Exploitanten die sindsdien met Deleuil te maken kregen, noemen hem een ‘ouderwetse charlatan’.  Brabants Dagblad
 • Het referendum over het Stadhuisplein van Tilburg is van tafel. Slechts drie eenmanspartijen waren stemden tegen een initiatiefvoorstel. Hoewel het van tafel is, heeft het referendum over het winkelrondje in Tilburg zijn nut al bewezen. “Anders was het allemaal al van start gegaan”. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het ontwerp voor een geluidwal aan rijksweg A58 bij Stappegoor stuit op grote weerstand bij de Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg. Die spreekt van ‘een ongewenst stedenbouwkundig incident’. Brabants Dagblad
 • Meedenken over pijnpunten om een snelle bouw van Primark in Tilburg mogelijk te maken. Die handreiking doet de werkgroep Behoud Stadskantoor-1 in een brief aan B en W en de gemeenteraad. De werkgroep wil alleen meepraten als de cultuurhistorische waarden aan de zuid-, oost- en westkant van het stadskantoor worden gerespecteerd. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • ‘Dit is een geweldige ontmoetingsplaats voor cultureel Bergen op Zoom’, zei Richard de Kort. Hij was een van de vele belangstellenden die afgelopen weekend het nieuwe onderkomen van het Facilitair Bedrijf, Blokstallen 3, kwam bekijken. BN – De Stem
 • Om meer winkelpubliek te trekken, moet Bergen op Zoom het historisch centrum en het bourgondische karakter van de stad beter onder de aandacht brengen. Ook door de parkeertarieven te verlagen, kunnen wellicht meer mensen tot een bezoek aan de binnenstad worden verleid. BN – De Stem
 • Het Boekels college van B en W zou graag een financi‘le bijdrage krijgen voor het voorop lopen met tal van plannen die uiteindelijk landelijk navolging krijgen. Boekel loopt nu voorop met het in ontwikkeling zijnde  omgevingsplan voor het buitengebied.   Brabants Dagblad
 • Aan de Vijf Eikenweg in Rijen verrijst, als alles meezit, voorjaar 2017 Natuurpodium Midden Brabant, een groot openluchtpodium met 800 zitplaatsen. Het gaat om een investering van enkele tonnen euro’s. Pretwerk , BN – De Stem
 • De gemeente Halderberge viert cultuur in de septembermaand. BN – De Stem
 • De Beek en Donkse dorpsraad stapt uit onvrede uit de stuurgroep die zich bezighoudt met de herbestemming van de Leonarduskerk. Eindhovens Dagblad
 • De doorstart van de kunstmaand in Roosendaal is niet van de baan. Een kunstmaand moet er dit jaar komen in Roosendaal, dan maar zonder de gemeente en zonder de ‘oude garde’. Dat zegt Ben Scheltema, een van de initiatiefnemers die de vorig jaar ter ziele gegane kunstmaand nieuw leven in willen blazen. BN-De Stem
 • Het nieuwe samenwerkingsverband Cultuurlinc wil cultuur binnen bereik van alle Roosendalers brengen en houden. De eerste vaste partners van Cultuurlinc zijn De Kring, Erfgoedcentrum Tongerlohuys en CultuurCompaan. Roosendaal Nieuws 

cultureel ondernemerschap

 • Paul Adriaanse (USBO) en Iselien Nabben (Kennisland) vormen samen de programmaleiding van leerprogramma Leiderschap in Cultuur. In dit duo-interview vertellen ze hoe de samenwerking rond LinC ontstond en wat ze met het programma willen bereiken. LinC
 • Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer. Dat meldt CBS. CBS
 • Muzikante Brechtje Roos over het nut van de kunst. Cultureel Persbureau
 • Bij architectuurwedstrijden krijgt het winnende ontwerp krijgt aandacht en het geld, terwijl de verliezers voor hun inspanningen geen of nauwelijks een vergoeding krijgen. De Vlaamse architectenorganisatie NAV lanceert nu een reeks aanbevelingen om ontwerpwedstrijden anders te organiseren, waarbij ze ook een bibliotheek van verloren ontwerpen aanlegt. De Architect
 • Veel steden investeren miljoenen euro’s in kapitaal, subsidies en vergunningen om een Fashion Week te ondersteunen. De vraag is echter wat een stad echt verdient aan zo’n evenement. Is het financieel gunstig voor een stad om twee keer per jaar een mode-evenement te organiseren? Fashion United
 • Veertien Nederlandse musea hebben bekendgemaakt hun gebouwen te verduurzamen. Hiervoor werkt de museale sector samen met onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Duurzaambedrijfsleven.nl
 • De zoektocht naar een nieuwe directeur is voor het Rijksmuseum ook een kans de bakens te verzetten. Door op de populistische lijn, of meer inhoudelijk? Uitbreiden, of werk afstoten?  De Volkskrant, inlog vereist
 • De overstap van Wim Pijbes van het Rijksmuseum naar Museum Voorlinden tekent vooral het groeiende belang van privŽmusea, ook in Nederland. Metropolis M
 • Pascal Cuijpers, onderwijscolumnist en docent beeldende vorming, is van mening dat het juist goed is dat musea commerci‘ler worden. Eindhovens Dagblad
 • Van galeries in de Verenigde Staten wordt bij museale presentaties van kunstenaars uit hun stal nu ook financi‘le ondersteuning verwacht. New York Times
 • The Institute for  Artists’ Estates in Berlijn biedt professioneel advies en ondersteuning aan beeldend kunstenaars over het beheer en behoud van hun nalatenschap. Artnet News
 • Ondernemer Cees van den Burg is gestart met PARTS Project (Private Art Share) voor exposities van kunst uit particuliere collecties, waaronder die van hem. PARTS is geen galerie met een verkoopfunctie. Van den Burg hoopt dat kunstenaars die via hem een koper vinden, een deel van de opbrengst afdragen aan zijn stichting. Ook hoopt hij dat verzamelaars die zich presenteren financieel bijdragen. De Volkskrant , inlog vereist
 • De internationale kunstmarkt  heeft het afgelopen jaar bijna 7 procent omzet verloren. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat kunstbeurs Tefaf  laat uitvoeren door econoom Calre McAndrew.  Artnet News
 • De Amerikaanse bioscoopketens AMC Entertainment en Carmike Cinemas gaan samen verder. AMC,  is grotendeels in handen van de Chinese miljardair Wang Jianlin. In Rusland zijn de twee grootste Russische bioscoopketens samengegaan. Holland Film Nieuws
 • Napster-oprichter Sean Parker werkt aan Screening Room, een nieuwe dienst die het mogelijk zou maken om films thuis te kijken, terwijl ze nog in de bioscoop te zien zijn. Om de films te bekijken zou een speciale settopbox moeten worden gekocht voor 150 dollar (137 euro). Die zou dusdanig goed zijn beveiligd dat films niet verder kunnen worden verspreid via het internet.   Holland Film Nieuws
 • Uit het Dutch Consumer Video Behaviour-onderzoek van Telecompaper blijkt dat de Nederlandse consument gemiddeld 5% van zijn dagelijkse kijktijd besteedt aan het kijken naar video’s van SVoD-diensten (subscription video on demand), zoals Netflix, NLziet en Videoland. Spreekbuis
 • De Stichtingen CPNB en Schrijvers School Samenleving (SSS) zijn de helft van hun sponsoring door NBD Biblion kwijtgeraakt. Het gaat om respectievelijk 600.000 euro en 100.000 euro. Het is een gevolg van de forse inkrimping van NBD Biblion, de overkoepelende organisatie van bibliotheken in Nederland. Tzum.info
 • Na verschillende aankondigingen is de streaming abonnementsdienst voor e-books van het Deense Mofibo in Nederland definitief van start gegaan. Bibliotheekblad
 • De dromen reikten tot in de hemel voor Incubate, het Tilburgse festival waar je elk jaar de meest obscure bands kan zien. Van een paar duizend bezoekers wilde het festival doorgroeien naar 30.000, en gewerkt werd aan uitbreiding over de hele wereld. En toen was er ineens een tekort van een paar ton. Het Tilburgs festival Incubate komt met 3  kleinere edities in 2016, 4 kleinere edities in 2017. Een interview met artistiek leider Vincent Koreman. 3voor12.vpro.nl
 • De geschiedenis van het downloaden in tien platforms, volgens 3voor12.vpro.nl. 3voor12.vpro.nl
 • Gehoorverlies is een probleem van musici, en niet alleen van popmusici. Wat kan er aan gedaan worden? The Conversation
 • Bestuurder Inger Minnesma (Bestuurder Dans bij FNV KIEM) pleit er voor dat het Ministerie van OCW de geldstroom voor het Omscholingsfonds Dans direct, zonder tussenkomst van de dansgezelschappen, op de rekening van het fonds dient te storten. FNV Kiem 

cultuurmarketing

 • Hoe ben je als museum succesvol? Daarvoor zijn twee mogelijkheden: je zorgt voor een grote stroom blockbusters, tentoonstellingen die veel publiek trekken; of je zorgt voor aantrekkelijke dagattracties voor een groot publiek. Dat concludeert merkenonderzoeker Hendrik Beerda in het Cultuursector Merkenonderzoek dat hij elk jaar uitvoert. Hendrik Beerda
 • Interview met Pien Rommens en  Bianca van Zwol over de nieuwe positionering van het Nederlands Openluchtmuseum. Cultuurmarketing
 • In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht. In 2017 zet NBTC, samen met partners, Nederland internationaal op de kaart als cultuurbestemming en als land waar creatievelingen al 100 jaar wereldwijd vernieuwing brengen in architectuur en design.  NBTC
 • Ben jij op zoek naar langdurige sponsoring door een corporate partner? Kijk af hoe ze het doen ‘down under’, zoals bij de succesvolle en jarenlange samenwerking tussen Opera Australia en hun sponsor Mazda. Het  eerste artikel in een blogreeks over fondsenwerving, sponsoring en filantropie in Australi‘ waar Siska Brand-Barth verblijft in het kader van haar onderzoek naar fondsenwerving in de podiumkunstensector. Cultuurmarketing
 • Het is het kortste regeltje van je mailing, maar met het grootste effect: de onderwerpregel. Deze regel bepaalt of jouw e-mail geopend wordt, of direct in de prullenbak belandt. Het is dus van niet te onderschatten belang dat de onderwerpregel jouw ontvangers weet te boeien. 12 aanwijzingen. voor een goede regel. Cultuurmarketing 

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft de professionalisering van ontwerpers en studio’s binnen het vakgebied Vormgeving een impuls. Daarom roept zij ontwerpers en studio’s op voorstellen in te dienen gericht op professionalisering van hun praktijk. Deadline is 13 april 2016.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerpplatforms functioneren als knooppunten waar ontwerpers en beschouwers samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Op die manier weten ontwerpplatforms een brug te slaan tussen de professionalisering van de ontwerper en de ontwikkeling van het vakgebied. Met deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds kleinschalige platforms/initiatieven, die constant in beweging zijn, in de gelegenheid om zich verder te organiseren, profileren en te ontwikkelen. Deadline 13 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds roept architecten, vormgevers en makers uit de e-cultuur op een presentatievoorstel in te dienen voor deelname aan de samenwerkende festivals Northside in New York, Endless City in Toronto en het N-festival in Amsterdam. Overkoepelend thema is de wijze waarop de lokale stedelijke condities van invloed zijn op de creatieve industrie. Indienen kan tot en met 14 april 2016. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en lokale overheden op om voorstellen in te dienen die via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategie‘n ontwikkelen voor de transformatie, herprogrammering en activering van binnensteden en dorpskernen. Samenwerking met ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties of instellingen strekt daarbij tot aanbeveling. Deadline 21 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevende partijen op voorstellen in te dienen waarin ontwerpend onderzoek wordt ingezet om vernieuwende perspectieven, strategie‘n en oplossingen voor huidige en toekomstige huisvestingsopgaven te ontwikkelen. Deadline 21 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Productontwerpers Floris Wubben en Jan Broekstra zijn geselecteerd voor een residency-periode van drie maanden in Japan. De residency – een initiatief van ontwerpersduo Scholten & Baijings en de Japanse ontwerper Teruhiro Yanagihara – wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds presenteerde een publicatie en website over alle museale aankopen die met een bijdrage van het fonds hebben plaatsgevonden vanaf 1994 tot nu. Hiermee worden de rijkdom en de verscheidenheid zichtbaar van de verwervingen met publiek geld. Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Publicaties van het Mondriaanfonds  is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland.  De bijdrage kan aangevraagd worden voor bijzondere publicaties, waarbij de publicatie de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Deadline 22 april.  Mondriaanfonds
 • Een onafhankelijke regisseur kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen in het kader van Oase. Een initiatief van het Filmfonds i.s.m. het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit. Deadline 12 april. Filmfonds
 • In mei en juni organiseert Literair Productiehuis Wintertuin in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds Club Debuut: vier eenmalige leesclubs ter kennismaking met de nieuwe lichting debutanten. Zes van hen werden in juli 2015 gelsecteerd voor een beurs om aan een tweede literair werk te schrijven. Letterenfonds
 • Met een optreden van Saskia de Coster en Connie Palmen op het literaire festival lit.Cologne in Keulen wordt de aftrap gegeven van een omvangrijke reeks literaire programma’s, die in het kader van het Nederlands-Vlaamse gastland op de Frankfurter Buchmesse worden georganiseerd. Letterenfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met  subsidie Immaterieel Erfgoed bijdragen aan het versterken van de erfgoedsector en met name aan het levend houden van immaterieel erfgoed. In 2015 en 2016 heeft deze regeling als thema nieuwe verbindingen. Eerstvolgende deadline is 15 april. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Eigenaren van rijksmonumenten kunnen nog tot en met donderdag 31 maart 2016 subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Dat kan digitaal of op papier. Cultureel erfgoed
 • Voor wie wil zoeken naar mogelijkheden in de Europese audiovisuele sector als het gaat om trainingen, filmfestivals, filmmarkten of netwerken (die financi‘le steun ontvangen uit het Creative Europe/MEDIA programma) is er een handige online tool beschikbaar waarbij gefilterd kan worden binnen diverse categorie‘n. Media Desk Nederland
 • Philips, sinds 2001 partner en hoofdsponsor van het Rijksmuseum in Amsterdam, blijft nog vijf jaar samenwerken met het Rijksmuseum. Ze zullen de handen ineen slaan ãom gezamenlijk zinvolle innovaties en programma’s te ontwikkelen’, maakten beide partijen bekend. Verkeersbureaus.info

cultuurnieuws per discipline 

architectuur en vormgeving

 • De Europese dorpen, steden en metropolen zullen na de immense groei van de afgelopen 150 jaar niet meer uitbreiden. De behoefte aan ruimte zal enorm verschillen, sommige gebieden of plekken zullen leeglopen, andere juist sterk in trek zijn. De vraag naar ruimte verandert van kwantitatief naar kwalitatief hoogwaardig. Dat is het uitgangspunt van de publicatie The Flexible City van architecten Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl. Archined
 • De rijken worden rijker en de armen ook. Dat is de situatie in Nederlandse steden. Maar het verschil tussen arm en rijk groeit, want de top groeit sneller dan de onderkant. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Mensen die in steden wonen, zijn minder tevreden over hun buurt dan mensen uit niet-stedelijke gemeenten.  Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). PBL  ,  CBS
 • ‘Woonzorgzones’ kunnen zorgen voor een economische impuls en het terugdringen van leegstand in wegkwijnende binnensteden. Dat stelt strategisch adviseur Duco Stadig. ruimtevolk
 • Het Bredase initiatief Stadsambassade wil energie uit de stad omzetten in actie. Breda Vandaag
 • De expositie #techstyle in het  Museum of Fine Arts, Boston verkent de synergie tussen mode en technologie en hoe het niet alleen de manier waarop ontwerpers cre‘ren verandert, maar ook de manier waarop mensen omgaan met hun kleding. In opdracht van het museum ontwierp Nervous System een 3d geprinte jurk die rekening houdt met lichaamstype en stijl. Dezeen , Design Boom
 • Het thema van het  Imagine Film Festival is ‘Building dreams and nightmares’. Gedurende het festival in EYE in april wordt gekeken naar de manier waarop makers van fantastische films architectuur en vormgeving gebruiken om hun eigen wereld te cre‘ren. Video games zullen steeds belangrijker worden voor het ontwerpen van steden, volgens architect en game-ontwikkelaar Jose Sanchez uit Los Angeles. ArchitectenwebDezeen
 • Bij de internationale boekjurering Schšnste BŸcher aus aller Welt zijn vier boeken uit de Nederlands-Vlaamse selectie van De Best Verzorgde Boeken 2015 in de prijzen gevallen. Zo was de hoofdprijs voor Other Evidence: Blindfold. Het is een project van de Tilburger Titus Knegtel, alumni van AKV St.Joost, een monument voor de doden van Srebrenica. Het boek is gedrukt door de Boxtelse drukker Tielen. Best verzorgde Boeken  ,  Brabants Dagblad 

beeldende kunst

 • Meer dan tachtig kunstenaars en dertig wetenschappers, sprekers en auteurs laten  gedurende de kunstmanifestatie Hacking Habitat in de Utrechtse gevangenis Wolvenplein hun licht schijnen over de rol van technologie in ons leven. Hoe ver reikt de controle van high tech netwerken over onze samenleving? Mister Motley 

 

film

 • Op 16 maart begint het festival Cinedans.  Dit jaar is er speciale aandacht voor films gemaakt door in Nederland werkende choreografen (waaronder Dunja Docic en Jelena Kostic), films waarin de beweging van de groep centraal staat en dansfilms die buiten de lijntjes kleuren: verrassende crossovers van disciplines en genres.  EYE , Cinedans
 • Dutch Directors Guild maakt nominaties DDG Awards bekend, Entertainment Business
 • Het Nederlandse speelfilmproject Daoud’s Winter van regisseur-scenarist Koutaiba Al-Janabi is geselecteerd voor de twaalfde editie van het Atelier. Dit is een markt tijdens het festival van Cannes waar regisseurs de kans krijgen hun veelbelovende nieuwe projecten aan coproducenten en financiers te presenteren. NU.nl
 • Nederland heeft voor het derde jaar op rij de beste 48 Hour Film ter wereld gemaakt. De korte film Unforgettable van regisseur Marco Grandia werd in Atlanta bekroond tot beste van de vijfduizend inzendingen uit alle delen van de wereld. NU.nl
 • De ‘Brabantse” film De helleveeg gaat in Eindhoven in premire. Omroep Brabant
 • Oud-muzikant en filmprogrammeur Frans van Bommel (1950-2016) is in Helmond na een ziekbed overleden. Hij werd 65 jaar. Van Bommel was jarenlang actief als filmprogrammeur bij achtereenvolgens Filmhuis Helmond en opvolger de Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • Het Oudenbossche filmtheater Fanfare bestond in december tien jaar. Dat jubileum wordt komende zondag gevierd. BN – De Stem

letteren

 • De nominaties voor de Libris Literatuur Prijs zijn bekend. Veertien romans, zes non-fictieboeken staan  op longlist van de Fintro Literatuurprijs.   Literatuurplein  , Fintro Literatuurprijs
 • Het ontbreken van een  Vlaamse auteur op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2016 zorgde op  social media voor de nodige verontwaardiging. Annelies Verbeke leek met Dertig dagen de beste papieren te hebben. Maar in een opiniestuk in de Vlaamse krant De Morgen schrijft criticus Jeroen Vullings dat hij wel begrijpt waarom er geen Vlaamse romans zijn doorgedrongen tot de shortlist. De Morgen
 • De schrijvers Ilja Leonard Pfeijffer, Annelies Verbeke en Marja Vuijsje zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2015. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving. Tilburg University
 • Het Tilburgse literair festival Tilt wil met de 7 e editie meer zichtbaar zijn in de stad. Tilt brengt taal tot leven met een tjokvol programma en spannende cross-overs op het gebied van literatuur, theater, beeld en muziek. Zo is er een lichtroute te lopen. Teksten van auteurs en festivalgasten – voorzien van bijpassende animaties – worden op verschillende locaties geprojecteerd.  In het programma is er ook aandacht voor optredens van artiesten bij wie po‘zie, proza en muziek samenkomen. Brabants DagbladGONZO
 • Op woensdag 18 mei houdt Harm de Jonge in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de Annie M.G. Schmidtlezing 2016. Onder de titel Het paradijs van de fantasie. Van het fluitketeltje van Annie MG tot de paddoknabbels van Alice in W. zal hij de zeventiende editie van de lezing verzorgen. Stichting Lezen
 • ‘Gezongen gedichten uit Dorp aan de Dommel’; zo heet de CD met daarop twintig gedichten op muziek van de in 2013 overleden dichter Frans Hoppenbrouwers uit Valkenswaard. Er komt later dit jaar een theatervoorstelling. Eindhovens Dagblad
 • ThŽrse Cornips is overleden. Ze werd bekend met haar vertalingen van Marcel Proust. VvL 

muziek

 • De zes genomineerden voor de Annie M.G. Schmidtprijs zijn bekendgemaakt. De prijs is een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, en werd vierentwintig jaar geleden ingesteld om de schrijver, componist en uitvoerder van het beste lied te bekronen dat in het voorgaande jaar is uitgevoerd in een Nederlands theater. BUMA Cultuur
 • Van 22 tot 24 juli 2016 wordt voor de tweede keer een festival gehouden met klassieke muziek in de open lucht. Na een vliegende start in 2015 komt Wonderfeel terug komende zomer met ook deze keer een aandeel klassiek-vocale muziek. Operamagazine
 • The Hague International Jazz Days is een nieuw jazzfestival, dat zaterdag 30 april en zondag 1 mei voor het eerst plaatsvindt en de ambitie heeft om een jaarlijks terugkerend evenement te worden in  ‘s-Gravenhage. Entertainment Business

theater en dans

 • De Nationale Opera viert zijn vijftigjarig bestaan met het gloednieuwe Opera Forward Festival. Met toonaangevend nieuw werk en een volgende generatie kunstenaars verkent OFF de toekomst van de opera. Hoe maak je opera relevant voor een nieuwe generatie publiek? En hebben jonge makers nog iets te zeggen in een 400 jaar oud genre?   Opera Forward  , NRC, inlog vereist , De Volkskrant, inlog vereist

kunst in de openbare ruimte

 • De zevende tocht over de Bossche wateren profiteert van de in de loop der jaren opgedane ervaringen en is gevarieerder dan ooit, zegt artistiek directeur Miesjel van Gerwen tijdens de presentatie van de Bosch Parade. Brabants Dagblad
 • Aan de Burgemeester Brokxlaan, vlakbij de Lochal, het nieuwe Willem II-fietspad en Theater De Boemel in Tilburg  staan sinds 2014 de twee ‘Niet Thuis Huizen’. Het is een project van de Tilburg Cowboys die het kunstwerk installeerde aan de Piushaven in de zomer van 2011. Tilburgers.nl

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Kunstenaar Jordy Koevoets wilde met kunstwerk een punt maken tegen de gekte en onzin van de media. Het kunstwerk stond in een vitrine in een Amsterdams metrostation, maar werd weggehaald. Omroep Brabant
 • Bijna volledig uit het hoofd tekent Eindhovenaar Stefan Bleekrode al jaren stadsgezichten. Grote gedetailleerde tekeningen met pen en Oostindische inkt. Soms maakt hij wat kleine schetsen,thuis begint hij dan aan een gedetailleerde tekening: soms zit er 800 uur werk in voordat hij tevreden is over het resultaat. Een galerie brengt zijn werk op de TEFAF. Omroep Brabant
 • Playground is de naam van het project waarmee jazzmusicus Eric van der Westen in drie avonden een paar handenvol musici wil klaarstomen om nieuwe muzikale idee‘n vorm te geven. Stonden er op de eerste avond in januari vijf musici op het podium, in maart waren het er tien. En in mei worden het er nog meer. Jazznu
 • De Helmonds singer songwriter Thomas Pieters is 30 en bijna afgestudeerd aan de Rockacademie in Tilburg. Ter ere van dat afstuderen komt Pieters in juni met zijn debuutalbum vol muzikale Brabantse verhalen: nostalgische liedjes met een knipoog, waarin hij de luisteraar veelal meeneemt naar zijn jeugd. En met een theatershow in het Helmondse Speelhuis. Eindhovens Dagblad
 • Gedachten over de dood en het dreigend eind der wereld concurreren in de puberteit er met breed uitgemeten liefdesverdriet en eenzaamheid. Daarover gaat de voorstelling ‘De meest zwaarmoedige voorstelling ooit (waarvan het hele publiek moet huilen)’ van Theater Artemis uit ‘s-Hertogenbosch. Een samenwerking met theatergezelschap De Warme Winkel uit Utrecht. Omroep Brabant  , Theaterkrant
 • ‘In mijn werk gaat het over het niet veroordelen van je donkere kanten’ zegt Madeleine Matzer. Voor het Jeroen Boschjaar brengt het Bossche theatergezelschap Matzer een serie korte voorstellingen over de zeven hoofdzonden. In de weekeinden van maart zijn die monologen te zien op een wel heel bijzondere plek: het Zwanenbroedershuis aan de Bosche Hinthamerstraat. De Volkskrant ,  Omroep Brabant
 • De Helmondse cabaretier Leon van der Zanden gaf een speciale theatershow voor ontslagen V&D-medewerkers in het Parktheater in Eindhoven. Omroep Brabant zond de show live uit op televisie en op internet. De show gaat later nog naar Amsterdam en Zwolle. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • In het Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016 ‘Focus op Toptalent’ staan de voornemens van de hogescholen met kunstonderwijs voor de studiejaren 2012-2013 tot en met 2015-2016. De hogescholen spraken met elkaar af jaarlijks een voortgangsrapportage op te leveren over de stand van zaken in de uitvoering van het Sectorplan en die tevens aan de minister van OCW te verstrekken. Eind december 2015 verscheen de voortgangsrapportage over het jaar 2014-2015. Vereniging Hogescholen

cultuureducatie en – participatie

 • In 2016 starten in vijf Nederlandse gemeenten proefprojecten waar de verbinding van sport en cultuur op lokaal niveau centraal staat. Het doel is dat meer mensen gemotiveerd worden mee te doen aan sport- of cultuuractiviteiten. lkca
 • Het aanbod van cultuureducatie in Nederland is niet eenvoudig in beeld te brengen. De cultuurindex geeft inzicht in ŽŽn type aanbod cultuureducatie, met de indicator aantal centra voor de kunsten. Maar private aanbieders van cultuureducatie maken een opmars. Om het aanbod aan kunst- en cultuureducatie beter inzichtelijk te maken, heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in overleg met onder meer de Boekmanstichting een nieuw onderzoek opgezet. Cultuurindex
 • Grotere gemeenten tellen relatief meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven dan de andere gemeenten, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Stichting Lezen & Schrijven.  Tien procent van de Brabanders tussen de 15 en 65 jaar is laaggeletterd. VNG  , Omroep Brabant
 • ‘Kunstonderwijs hoeft niet meer te zijn dan te leren dat het kind mag fantaseren zonder zelfcensuur, dus dat het bijvoorbeeld mag fantaseren om zijn ouders te doden.’, schrijft Arnon Grunberg. lkca
 • Op initiatief van het LKCA is ruim een jaar geleden het Platform Promotie Cultuurparticipatie opgericht. In dit platform maken twaalf landelijke organisaties zich sterk om de waarde van cultuurparticipatie voor individu en samenleving breder zichtbaar te maken. De ambitie van het platform is dat in juni in ˆlle gemeenten in Nederland mensen hun kunst tonen aan anderen. lkca
 • Kunstbalie peilt in Noord-Brabant de belangstelling voor deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In periode 2013-2016 hebben scholen in 27 Brabantse gemeenten met succes gewerkt aan De Cultuur Loper, het instrument dat is ontwikkeld voor uitvoering van CmK. De regeling CmK zal met 4 jaar verlengd gaan worden. Kunstbalie
 • Leerlingen van het Da Vinci College in Roosendaal maken mediaproducties in het kader van een meerjarenproject. In de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 werken het Da Vinci College, De Kringeducatie uit Roosendaal en Bekijk ’t uit Amsterdam samen aan een kunsteducatieproject met alle eerstejaars van het Da Vinci College.  BN – De Stem
 • De stemperiode van de Nederlandse Kinderjury is geopend. Tot en met woensdag 20 april kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar oud stemmen op hun favoriete boeken van het afgelopen jaar. CPNB
 • Het Leerorkest bestond tien jaar. Dat werd gevierd met het Nederlands Philharmonisch Orkest, zangers van het koor van De Nationale Opera en verschillende solisten. Leerorkest
 • In Eindhoven, Utrecht en in de regio Arnhem/Nijmegen is deze maand een nieuw en bijzonder project van start gegaan: Het Verhalenhuis, waarin professionele, jonge schrijvers de oudere bewoners van zorginstellingen begeleiden bij het oproepen en optekenen van hun verhalen. Proza in plaats van prozac, is het devies. Wintertuin
 • Kunstkwartier en Het Nationale Ballet bieden amateurdansers uit de regio op 12 maart de mogelijkheid om de professionele danswereld te ervaren. Tijdens de jaarlijkse dansdag kunnen dansers vanaf 13 jaar genieten van een dag vol dansworkshops. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • Ruim 35 culturele instellingen en verenigingen presenteren zich op zondag 20 maart tijdens de jaarlijkse Culturele Manifestatie (CuMa) van stichting ROOS. De optredens vinden plaats in en rond schouwburg De Kring, Roosendaal. BN – De Stem
 • ’t Literair Toneel uit Helmond speelt  het blijspel Open Huwelijk van de Italiaanse Nobelprijswinnaar Dario Fo. In de bibliotheek van Helmond is een expositie te zien van foto’s van de voorstellingen sinds 1992. Eindhovens Dagblad

erfgoed 

 • De drie gebouwen die samen het Bata-fabriekscomplex in Best vormen, krijgen mogelijk toch een nieuwe invulling. Eigenaar Bata gaat gesprekken voeren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over wat wel en niet mogelijk is in de rijksmonumenten. Het huidige Bata Industrials maakt op het moment nog maar gebruik van circa 40 procent van de ruimte. Eindhovens Dagblad
 • In Oosterhout vond een bijeenkomst plaats, die belegd was door Kerkelijk Waardebeheer, een stichting die kerkbesturen adviseert over de toekomst van religieuze gebouwen. In de Verrijzeniskerk, een kerk die een succesvolle transformatie heeft doorgemaakt. BN – De Stem
 • LIMA, het  internationale platform voor duurzame toegankelijkheid van mediakunst, presenteert ‘Digital Art: who cares?’ een docu over born-digital kunst, met speciale aandacht voor het werk van Peter Struycken. LIMA
 • Veel klassieke games dreigen verloren te gaan, ingehaald door moderne technologie en in de steek gelaten door de meeste gamers. Experts willen games net als boeken en films archiveren, maar dat is erg moeilijk en bijna niemand doet het. NU.nl
 • Er komen 50.000 extra toegangskaarten beschikbaar voor de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’. Het Noordbrabants Museum heeft de openingstijden verruimd, waardoor ruimte is voor meer bezoekers. Voor de tentoonstelling zijn al bijna 300.000 kaartjes verkocht. Omroep Brabant ,  Omroep Brabant
 • Museum Kessels Muziek Instrumenten in Tilburg staakt de strijd om een deel van hun collectie terug te krijgen. Er ligt een aanklacht van verduistering tegen de voormalige exploitanten van het Erfgoed Depot in Riel, maar het museum laat het erbij. Brabants Dagblad
 • Op 26 maart organiseert Erfgoed Brabant een programma ‘Theater de Zachte G’ op Paaspop, het popfestival in Schijndel. Theater de Zachte G zet een show op het podium waarin op eigentijdse wijze aandacht wordt besteed aan de dynamische en identiteitsvolle wereld van het Brabantse dialect en de Brabantse cultuur. Erfgoed Brabant
 • Archieven halen beelden offline door auteursrechtenkwestie. Nieuwsuur

bibliotheken

 • Eind 2015 maakte de Innovatieraad bekend welke tien innovatieve projecten waren gehonoreerd met een bijdrage van 10.000 euro. Deze tien projecten zullen op 21 april tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek (KB) nader gepresenteerd worden. Bibliotheekblad
 • Tijdens de pleitzitting bij het Europese Hof van Justitie op 9 maart 2016 hebben VOB, NUV, Stichting Lira en Stichting Pictoright hun standpunt op het uitlenen van e-books bepleit. Op 2 juni 2016 zal de Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie zijn conclusie nemen. Naar verwachting zal het Europese Hof eind 2016 een uitspraak doen. inc
 • Het winkelaanbod in winkelcentrum De Roselaar in Roosendaal  is uitgebreid met een tijdelijke pop-upbibliotheek. Vanaf woensdag 9 maart presenteert Bibliotheek VANnU zich tot eind april als de huiskamer van de stad. Bibliotheekblad

Geen reacties

Geef een reactie