Trends & Ontwikkelingen 12 april 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de Kamerbrief van 22 december 2015 over de uitvoering van de aangenomen moties en amendementen bij de OCW-begroting 2016.  Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Monasch en Cegerek (beiden PvdA) over de financiering van de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem. Rijksoverheid.nl
 • De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wint dit jaar de Eenvoudig Beter Trofee. De omgevingsdienst is druk aan de slag om werkprocessen met elkaar te verbinden en deze te digitaliseren, aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Deze aanpak is essentieel om straks te kunnen aansluiten bij het Digitale Stelsel Omgevingswet en daarmee de voordelen van de wet optimaal te benutten, stelt de minister. Binnenlands bestuur
 • Een goede onderbouwing voor de door het Platform Onderwijs2032 genoemde vakken en vaardigheden waaruit het nieuwe kerncurriculum zou moeten bestaan, ontbreekt in het advies van de commissie. Dit zeggen de MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen. Scienceguide
 • Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de problemen nog groter. Dat constateren de Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur in hun gezamenlijke advies aan minister Bussemaker: ‘Het puberbrein van de overheid – informatiebeheer in ketensamenwerking’. Cultuur.nl
 • Bewoners van de provincie Overijssel zijn bovengemiddeld tevreden met de culturele voorzieningen in hun omgeving. In 2015 vindt 78% van de Overijsselaars het aanbod voldoende. Gemiddeld in Nederland is dit 71%. Overijsselaars vinden diversiteit in het culturele aanbod belangrijker dan de gemiddelde Nederlander. Overijssel
 • Na de kleine gemeenten, bundelen ook de iets grotere gemeenten hun krachten om een eerlijke verdeling van het gemeentefonds af te dwingen. Dat betekent minder geld voor de 25 grootste gemeenten. Binnenlands bestuur
 • Toenemende leegstand van agrarische gebouwen dreigt een probleem te worden. Ze verloederen als gemeenten geen actie ondernemen. Dat zei Aart de Kruif, lid van de commissie Ruimte en Wonen van de VNG tijdens een bijeenkomst in Vlagtwedde. Hij refereerde daarbij aan een onderzoek van Alterra uit 2014. VNG
 • De woningbehoefte kan niet door transformatie van bestaand vastgoed worden bevredigd. Ook kleinschalige uitleg in stedelijke regio’s is nodig, vinden de wethouders van de 32 grote steden (G32) en een aantal marktpartijen in een gezamenlijke woonvisie. G32  , Binnenlands bestuur
 • De OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, wil vaart zetten achter de vorming van streekomroepen. Kern van het plan is dat de huidige 260 lokale omroepen worden omgevormd tot 50 tot 80 streekomroepen. In het convenant Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de OLON, dat eind vorig jaar is bekrachtigd, staat ook de vorming van streekomroepen centraal. Mediamagazine
 • De vier aanvragen die bij de gemeente Den Haag binnen waren gekomen voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap zijn allemaal afgewezen. Aanvragen zijn onder meer afgewezen omdat het om reguliere programmering gaat, de organisatie al zonder subsidie kan overleven, het te commercieel is of te weinig cultureel ondernemerschap toont. Den Haag FM
 • ,,Rotterdam biedt veel: van hoogbouw tot strand”, zegt Saskia Kagchl, filmcommissioner van de gemeente Rotterdam, die producenten met gratis advies op weg helpt. ,,De twee stadsbruggen en de Maastunnel zijn heel populair bij makers van internationale commercials voor automerken.” Met een campagne wil de gemeente Rotterdam meer makers naar de stad halen. Algemeen Dagblad
 • De bouw van het Rabotheater in Hengelo is volgens commissaris van de koning van Overijssel Ank Bijleveld ‘een domme beslissing’ geweest. De wethouder van Enschede  Jeroen Hatenboer zei dat er in Twente domweg te veel theaterstoelen zijn, mede omdat festivals en online media als cultuurdragers de theaters in populariteit naar de kroon zouden steken. RTV Oost
 • Nog dit jaar dient de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel in om de btw op digitale publicaties zoals e-books en digitale kranten te verlagen. Dat schrijft de commissie in het gepresenteerde Action Plan on VAT. Inct.nl
 • De European Cultural Foundation heeft in samenwerking met Kunsten ’92 een brief geschreven aan minister Plasterk om het belang te benadrukken van het opnemen van cultuur en participatieve governance modellen in de EU Urban Agenda. Kunsten’92 

noord-brabant

 • In juni wordt het Uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Daarmee heeft de provincie een goede basis om te bouwen aan een sterke culturele infrastructuur, ons regioprofiel en aan onze zichtbaarheid. De provincie gaat graag met de Brabantse culturele sector in gesprek over wat daar verder voor nodig is. De bijeenkomst vindt plaats op 14 april van in De Nieuwe Vorst, Tilburg. bkkc
 • Sinds 2014 is de provincie Noord-Brabant lid van het Districts of Creativity Network, een informeel netwerk van 14 sterke creatieve en innovatieve regio’s uit de gehele wereld. Het netwerk biedt kansen voor creativiteit, samenwerking en innovatie op internationaal terrein, bijvoorbeeld als het gaat om de creatieve industrie, of onze vrijetijdseconomie. Een delegatie van DCN bezoekt van 19 tot en met 22 april Noord-Brabant. Brabant.nl
 • De Isabella Groep wil het Fort Isabella in Vught herontwikkelen tot een soort van ‘minimaatschappij’. Zorgen, proeven, wonen, werken, leren, recre‘ren, wandelen. Samen met de initiatiefnemers en de gemeente Vught gaat de provincie Noord-Brabant nu een aantal delen van dit ambitieuze plan verdiepen en de haalbaarheid ervan onderzoeken. Daarvoor hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend. Brabant.nl
 • De universitaire opleiding tot dataspecialist van Tilburg University en de TU/e heeft de naam Jheronimus Academy of Data Science gekregen. Met de naam verwijzen de twee universiteiten naar Jheronimus Bosch. De opleiding komt in het voormalige Mari‘nburgklooster in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant 

grote brabantse gemeenten

 • Breda heeft vanaf mei weer een evenemententerrein: Breepark. En de ambities liegen er niet om. Commercieel verantwoordelijke Anneke Stins geeft tekst en uitleg. ‘Kwaliteit en niet kwantiteit is het sleutelwoord voor Breepark. Grote en kleine events voor een breed publiek.’ Entertainment Business
 • De gemeente Helmond werkt aan een nieuw evenementenbeleid. Enkele evenementen zullen moeten fuseren, krijgen minder geld of raken hun subsidie wellicht kwijt. Ook wil het stadsbestuur nieuwe initiatieven een kans geven. Eindhovens Dagblad ,  Eindhovens Dagblad 
 • Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch wil de tiende Opera op de Parade ondersteunen met 25.000 euro. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De uitkijktoren op Fort de Roovere in Halsteren lijkt er eindelijk te komen. Het college van B & W van Bergen op Zoom komt binnenkort met een besluit. BN – De Stem
 • Bij recreatieplas Aquabest mogen in de toekomst ook meerdaagse festivals worden gehouden. De gemeenteraad van Best zette de deur voor meerdaagse festivals op het evenemententerrein open door in te stemmen met de structuurvisie buitengebied. Eindhovens Dagblad 
 • EŽn ‘voordeur’ waar iedereen die in Boxtel muziekonderwijs wil volgen, terecht kan. Met die inzet voeren de vier lokale hafa’s (harmonies/fanfares), de muziekscholen MuzeBox en Modern Classic en stichting Podium4All verkennende gesprekken. Brabants Dagblad 
 • Stichting De Voorste Venne is flink teleurgesteld in het besluit van burgemeester en wethouders van Heusden om maximaal vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor renovatie van het cultureel centrum in Drunen. Brabants Dagblad
 • Cultuurprijzen Oosterhout 2015 uitgereikt. BN – De Stem
 • Ruim tweeduizend inwoners van de gemeente Rucphen steunen de besturen van het Sociaal Kultureel Werk tegen de bezuinigingsplannen van de gemeente. Die wil volgend jaar een ton minder uitkeren aan subsidies. BN – De Stem
 • Grote sport- en cultuurverenigingen in de gemeente Steenbergen krijgen fors minder subsidie in nieuw raadsvoorstel. Internetbode
 • Wethouder Riny van Rinsum van Veghel is nog steeds positief over de haalbaarheid van de verhuisdatum van de Blauwe Kei van het Stadhuisplein naar de Noordkade. Brabants Dagblad
 • De toekomstige huurders van DePetrus in Vught hebben voor de inrichting van het kerkgebouw architect Jan David Hanrath in de hand genomen. Hanrath was eerder verantwoordelijk voor de inrichting van de Chocoladefabriek in Gouda die door het publiek en een vakjury is uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland 2015. Brabants Dagblad
 • Het baksteenmoza•ek van Berend Hendriks in de gevel van de voormalige Walewyc-mavo op het Vredesplein in Waalwijk wordt binnenkort gesloopt.. Het college van B en W heeft er geen 105.000 euro voor over om het kunstwerk te behouden.  Erfgoedvereniging Bond Heemschut meldde zich eerder bij de gemeente met een reddingsplan voor het moza•ek. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Het Van Gogh Museum heeft een nieuwe manier gevonden om aan geld te komen. Naast de inkomsten uit de kaartverkoop, wil het geld verdienen aan de kennis van het personeel. Het museum heeft hiervoor een bedrijf opgezet, Van Gogh Museum Professional Services. BNR.nl
 • Een groot aantal Britse kunstenaars dringt aan op het verbreken van de relaties tussen het British Museum en BP.  Eind dit jaar loopt het sponsorcontract af.  Een maand geleden werd bekend dat de sponsorrelatie van Tate Gallery en BP wordt be‘indigd. The Guardian
 • Wikipedia mag in Zweden geen collectie foto’s van openbare kunstwerken aanbieden. Dat is in strijd met de lokale auteurswet, oordeelde het Hooggerechtshof maandag in een zaak tussen een groep die kunstenaars vertegenwoordigt en Wikimedia, de non-profitorganisatie die Wikipedia beheert. NU.nl
 • De Akademie van Kunsten organiseert een reeks twee gesprekken over het laatste taboe in de kunsten : waar doen ze het van? De Akademie van Kunsten wil met deze serie lering trekken uit de praktijken van kunstenaars die nu aan de top staan, maar die ook periodes hebben gekend waarin experiment en het ontwikkelen van visionaire modellen voorop stond. Hoe kijken zij naar de conclusies van Verkenning Arbeidsmarkt cultuursector, het gezamenlijke rapport van SER en Raad van Cultuur? Akademie van Kunsten
 • Ronald Ramakers is de nieuwe directeur van GLOW. Ramakers heeft zijn wortels in de theaterwereld liggen en werkte de afgelopen 10 jaar bij het bedrijf Phanta Visual, dat ook actief is op het gebied van lichtkunst. Eindhovens Dagblad
 • ART Breda beleeft de komende week haar derde editie op het ChassŽveld. De verwachting is dat er de komende week zo’n 20.000 kunstliefhebbers naar de beurs gaan. BN – De Stem
 • Na dertig jaar neemt Ally Derks afscheid van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Onder haar leiding groeide het aanvankelijk enkel in politiek cultureel centrum De Balie geaccommodeerde jaarlijkse evenement uit tot ’s werelds grootste en belangrijkste festival voor de documentaire. Beeldend kunstenaar en filmmaakster Barbara Visser, momenteel bestuurslid van festival, zal de taken van Derks een jaar lang overnemen.   Filmkrant
 • Amerikaanse en internationale bioscoopondernemers en -leveranciers ontmoeten elkaar in Las Vegas tijdens de jaarlijkse CinemaCon conventie. Hoewel 2015 het beste bioscoopjaar sinds tijden was,  zijn er voldoende onderwerpen waarover gesproken kan worden.  Zoals The Screening Room, de vergrijzing van het publiek, social media en big data. Holland Film Nieuws
 • “Maar het gaat om ons de totaalervaring van het kijken. Het kijken van een Netflix-serie is het moderne equivalent van het lezen van een boek, wat een van de sterkste vorm van entertainment ooit blijft. Ook daar kan je zelf bepalen wanneer je verder leest, en waar en hoe.” Aldus Netflix  oprichter Reed Hastings, die de komende jaren meer concurrentie verwacht. NU.nl
 • Nieuwe technologie droeg, volgens John Seabrook in zijn boek The Hit Machine, voor een belangrijk deel bij aan het ontstaan van de wereldwijde muzieksmaak. Met de computer worden stukjes zang en muziek opgeknipt en in een perfecte combinatie weer bij elkaar geplakt. En het Internet weekt de hits los van albums.  De Volkskrant
 • Miljoenen abonnees en miljarden plays: gespecialiseerde YouTube-muziek-kanalen zijn tegenwoordig dŽ manier voor dance-producers om door te breken en hits te scoren. 3voor12.vpro.nl
 • Uit een onderzoek van de European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights blijkt dat een groot gedeelte van de Europese jongeren content van illegale diensten downloadt. 66 procent van de Nederlandse jongeren downloadt weleens een track, episode, film of game uit illegale bron. 34 procent zou niet-illegale bronnen gebruiken om media te downloaden of te streamen. Entertainment Business
 • Een groot deel van het  programma van het Congres Podiumkunsten van 23 en24 mei is bekend. Het thema is cross-over.  Congres Podiumkunsten
 • De Volkskrant vraagt wederom acteurs, dansers, muzikanten, performers en artiesten naar hun mening over de laatste twee jaar: hoe ervaar jij de ontvangst en faciliteiten bij de Nederlandse theaterpodia? FNV Kiem
 • Maurice Dujardin vertrekt na elf jaar als zakelijk leider bij Theater Artemis in ‘s-Hertogenbosch en begint op 1 juni als directeur bij De NWE Vorst in Tilburg. NWE Vorst    Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Van 16 tot en met 24 april vindt de Nationale Museumweek 2016 plaats, georganiseerd door de Museumvereniging. Gedurende deze week worden musea door het hele land en hun collecties in de schijnwerpers gezet, van landelijk bekende instellingen tot bijzondere streekmusea. Doel is de reputatie van musea te versterken en de waardering van museale collecties bij het grote publiek te verhogen. Nationale Museumweek
 • De Eerste Nederlandse Filmnacht vindt plaats op vrijdag 29 april in EYE Amsterdam, Het Ketelhuis Amsterdam, Filmhuis Den Haag, Natlab Eindhoven en LUX Nijmegen. Het evenement is bedoeld om de Nederlandse arthouse cinema dichter bij een jong publiek tussen de 18-35 jaar te brengen en is een initiatief van het recent opgerichte NFO (Nederlands Filmtheater Overleg), EYE en het Filmfonds. Filmkrant ,  De Eerste Nederlandse Filmnacht
 • Het eerste nummer van Heel Nederland Leest is verschenen. Een magazine waarin kleine uitgevers en zelfstandige auteurs hun bijzondere boeken laten zien. Inct.nl
 • Goed inzicht hebben in de wensen en behoeften van klanten en bezoekers is ook voor een organisatie in de cultuursector van belang. Door goed in te spelen op wensen van bezoekers kan een organisatie zichzelf immers continu verbeteren en hierdoor bijvoorbeeld herhaalbezoek verhogen. Publieksonderzoek is een goed middel om klantkennis en klantinzicht te vergroten. Maar hoe doe je dat? Cultuurmarketing 
 • De totale Nederlandse programmatic trading markt is in 2015 met 30% gegroeid naar een omzet van 187 miljoen euro. De groei van programmatic trading zet op alle fronten door. In 2015 hebben branding campagnes een aanzienlijk grotere en belangrijkere rol binnen programmatic trading gekregen dan performance campagnes. Enkele conclusies uit  de Programmatic Trading study 2015 die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor digitale marketing. inct.nl
 • Instagram is o.m. in Nederland begonnen met het uitrollen van de niet-chronologische tijdlijn. De grootschalige invoering van de niet-chronologische tijdlijn was na veel kritiek on hold gezet, tot nu dus.   Dutch Cowboys , Frank News

financiering 

 • Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft bekend gemaakt welke festivals in 2016 met ondersteuning van het fonds worden ontwikkeld en uitgevoerd. Tot de 7 gehonoreerde festivals behoort STRP makes sense of technology. De Procedure Festivals heeft in 2016 nog twee rondes. De eerstvolgende sluitingsdatum is op 25 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De deadline voor de drie regelingen van het Mondriaanfonds in het kader van Opdrachtgeverschap : Bijdrage Opdrachtgeverschap, Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever, Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever, is 13 mei 2016. Mondriaanfonds
 • De Non-Fictie Transmediaregeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren. De subsidies zijn bedoelt voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Eerstvolgende deadline is 24 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • De eerstvolgende deadline voor de Regeling Lange Animatiefilm van Filmfonds is 24 mei. Voor de subsidie komt een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) in aanmerking die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Filmfonds
 • In het kader van het project Dutch Crossover zijn de speelfilms Dorst van Saskia Diesing en Marionette van Elbert van Strien geselecteerd. Beide projecten ontvangen de maximale realiseringsbijdrage van € 800.000 van het Nederlands Filmfonds. Met Dutch Crossover ondersteunt het fonds de productie van auteurfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek van minimaal 50.000 mensen te bereiken Žn zich tevens internationaal te onderscheiden. De eerstvolgende deadline is 13 september 2016. Filmfonds
 • Vanaf 19 t/m 25 september 2016 vindt de derde editie van Literatour plaats. Jonge schrijvers – die recent een startersbeurs van het Letterenfonds ontvingen – trekken het land in om met jongeren in gesprek te gaan. Ook worden er tal van activiteiten op school, in de boekhandel en bibliotheek georganiseerd. Scholen kunnen weer gratis deelnamepakketten bestellen op Literatour.nu. Letterenfonds
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Opdracht Theatertekst van het Fonds Podiumkunsten is 11 mei. Het fonds verstrekt een subsidie voor het geven van een opdracht om een tekst te schrijven, met als doel de kwaliteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • Dutch Performing Arts, een initiatief van Fonds Podiumkunsten, stimuleert en promoot Nederlandse podiumkunstenaars met ambities die voorbij de landsgrenzen reiken. Op de website van Dutch Performing Arts staan  internationale oproepen voor podiumkunstenaars uit verschillende disciplines. Dutch Performing Arts werkt nauw samen met  Classical:NEXT en Operadagen Rotterdam om gevestigd Žn aanstormend talent van eigen bodem te promoten.   Fonds Podiumkunsten  , Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Van 15 april tot en met 15 mei 2016 wordt de subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Opgaven van de provincie Noord-Brabant opengesteld. Het aanvraagformulier is vanaf 15 april te downloaden van de site van de provincie.  De doelstelling van de regeling is de cultuurparticipatie te vergroten en om cultuur te verbinden aan maatschappelijke opgaven. Wie en waarvoor is de subsidie bedoeld? Kunstbalie
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft over het eerste kwartaal van 2016 totaal € 252.059 toegekend aan 65 culturele en groene projecten. Een bedrag van € 45.580 is toegekend aan 20 projecten uit het Kunstbalie Fonds Amateurkunst, een gezamenlijk opgericht fonds. De eerstvolgende deadline voor Kunstbalie Fonds Amateurkunst is 1 mei.   Prins Bernhard Cultuurfonds,  Kunstbalie
 • Tot 30 juni kunnen binnen de NWO-financieringsronde Professional Games for Professional Skills aanvragen worden ingediend voor onderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden in combinatie met (de ontwikkeling van) serious games, neurocognitieve leerprincipes en de onderwijs- en geesteswetenschappen. Het indienen van een intentieverklaring v——r 19 mei, 14.00 uur is in deze subsidieronde verplicht. NWO
 • Kunstenaar Cecilia Vissers uit Sint-Oedenrode is aan het crowdfunden via Kickstarter voor haar publicatie waarin haar werk in verband wordt gebracht met het woeste Ierse landschap. Een overzicht van andere Brabantse crowdfunding projecten vind je op de site van Mestmag.   Kickstarter   ,   Mestmag
 • Het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in aanvulling op het onderzoek ‘Geven in Nederland 2015’ in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onderzoek verricht naar de veranderingen in de filantropie in Nederland, in het bijzonder aan culturele instellingen, na de invoering van de Geefwet. Het onderzoek wordt medio mei 2016 gepresenteerd.  Fondsenwerving.nl   , VU

cultuurnieuws

architectuur en vormgeving

 • Reinier de Graaf (OMA/AMO) over architectuur en participatie. Archined
 • In 180 treden van het Stationsplein naar het dak van het Groothandelsgebouw in Rotterdam: van 16 mei tot 12 juni kan het. Het is onderdeel van Rotterdam viert de stad!, een evenement om de 75-jarige wederopstanding van de stad te vieren. De tijdelijke installatie is ontworpen door architect Winy Maas. Architectenweb
 • Boerderijen, boerenschuren en boerenerven raken in Nederland steeds vaker in onbruik. Naar verwachting is de leegstand van agrarisch vastgoed op termijn groter dan die van kantoren. Met name in krimpregio’s is de toekomst van agrarische bebouwing een groot thema. In oost-Groningen bedachten drie ondernemers een alternatief voor sloop: de boerderijen laten vergaan tot overwoekerde ru•nes. ruimtevolk
 • Geld hebben ze er niet voor over, maar bewoners blijken bereid om ‘indrukwekkend veel tijd’ te steken in het verbeteren van hun woon- en leefomgeving. Expertise en materialen, zoals gereedschap brengen ze ook graag in. Dat blijkt uit het experimentprogramma Wijk Investeren dat Platform31 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Binnenlands bestuur , Platform31
 • De Omgevingswet is op 22 maart met grote meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. Maar wat houdt die Omgevingswet in? Om hierop kort en bondig antwoord te krijgen, heeft Platform31 in samenwerking met de G32 het kennisdossier Omgevingswet opgesteld, die nu te raadplegen is.  Platform31
 • Lidewij Edelkoort in haar nieuwe trendpresentatie ‘Labour of Love’, waarin de kleding van de werkende mens het uitgangspunt vormt. ‘Werkkleding is een van de domeinen waarin heel veel nieuwe details, vormen en ontwikkelingen gaande zijn.’ Fashion United
 • De kracht van het iconische kunstwerk, en tevens een reden om ze actief te blijven scheppen, is dat het zich zonder limieten kan vermenigvuldigen en in elke vorm moeiteloos de wereld over kan reizen. In MOTI, Museum of the Image in Breda, toont de hausse aan spullen die de viering van onze iconen, Vincent van Gogh en Jeroen Bosch, met zich meebrengt. De Groene Amsterdammer 

beeldende kunst

 • Voor de tentoonstelling Nieuwe lusten nodigde MOTI in Breda kunstenaars uit –  Studio Smack, Margit Luk‡cs en Persijn Broersen, Floris Kaayk en Eelco Brand, met het verzoek: een nieuwe, hedendaagse interpretatie van steeds ŽŽn deel van waarschijnlijk het beroemdste schilderij van Jheronymus Bosch, Tuin der lusten. De Groene Amsterdammer
 • De tweejaarlijkse The Vincent Award wordt dit jaar niet uitgereikt vanwege een boycot van verschillende kunstenaars. De twee genomineerde kunstenaars Nairy Baghramian en David Maljkovic zeggen boos te zijn op het Gemeentemuseum in Den Haag, omdat het museum zich bemoeit met het conflict tussen kunstenaar Danh Vo en verzamelaar Bert Kreuk. NU.nl , Haags Gemeentemuseum
 • De Nikon Theaterfotografieprijs wordt vanaf dit jaar niet meer uitgereikt aan een winnende foto, maar aan de beste fotoserie van het theaterseizoen. Theaterfotografen werken immers altijd in series en maken nooit slechts een beeld van een voorstelling. Theaterkrant

film

 • De prijzen voor de beste korte films van Europa zijn uitgereikt op de 8e editie van Go Short in Nijmegen. De competitie kende twee Nederlandse winnaars. Mediadesk Nederland

letteren

 • Vijf Nederlandse schrijvers maken nog kans op de Fintro Literatuurprijs 2016 (voorheen de Gouden Boekenuil). Het gaat om Stephan Enter (Compassie), Connie Palmen (Jij zegt het), Hagar Peeters (Malva), Inge Schilperoord (Muidhond) en P.F. ThomŽse (De onderwaterzwemmer). Literatuurplein , Finitro Literatuurprijs 
 • Dit jaar viert Po‘ziekrant haar 40ste verjaardag. Het jubileumnummer bevat daarom onder meer 40 tot de verbeelding sprekende quotes van dichters over po‘zie, geselecteerd uit diverse nummers sinds de start van het tijdschrift. Schrijven on line
 • P.F. ThomŽse wordt gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat zich het komend najaar buigen over de thema’s ‘leesbare en onleesbare boeken’, en ‘verdwalen’. SLAG
 • Het schilderij Tuin der Lusten dat in het Prado in Madrid hangt, staat centraal in de expositie Nieuwe Lusten in het MOTI in Breda. MOTI heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van het schilderij en heeft kunstenaars en schrijvers gevraagd naar hun interpretatie van het schilderij. Dat heeft onder andere geresulteerd in een bundel van 22 verhalen, die is samengesteld door H.M. van den Brink. Tzum.info
 • Literair Productiehuis Wintertuin en Vitalis Zorggroep zijn een samenwerking aangegaan om een platform voor ouderen en verhalen op te richten. Een hieruit voortgevloeid project, Het Verhalenhuis, is onlangs voor een jaar van start gegaan in Vitalis Kortonjo in Eindhoven, AxionContinu in Utrecht en Pleyade in Elst. Elfie Tromp is in Eindhoven.   Wintertuin , Vrij Nederland  , Eindhovens Dagblad
 • Schrijven Magazine breidt uit, met Alice: een literair tijdschrift van 8 tot 16 pagina’s dat  integraal onderdeel wordt van Schrijven Magazine en zich exclusief richt op nieuw, onbekend talent. Schrijven on line

muziek

 • De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, is toegekend aan het lied ‘Stel dat het zou kunnenÉ’, geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd door Jan Rot. De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied uit het voorgaande seizoen. BUMA Cultuur

theater en dans

 • Belgische kunstenaar en theatermaker Jan Fabre treedt snel na zijn aanstelling als directeur van Grieks theaterfestival af. Het thema van de eerste editie onder zijn leiding zou  ‘Belgi‘’ zijn, met een programmering van louter Belgische kunstenaars. De Griekse theaterwereld protesteerde omdat hen zo een podium om hun werk te tonen aan een internationaal publiek werd ontnomen. Theaterkrant
 • Theaterfestival de Parade krijgt vanaf dit jaar een meereizend museum dat jaarlijks een andere collectie toont. Deze zomer is er een tentoonstelling van fotograaf Ed van der Elsken te zien. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • De wijk Nieuw-Borgvliet/Langeweg in Bergen op Zoom krijgt dit voorjaar nog een eigen kunstroute. Daarbij worden maar liefst zes nieuwe kunstwerken door middel van een wandel- en fietsroute in de wijk met elkaar verbonden. Het eerste kunstwerk is vanaf zaterdag 9 april al te bewonderen voor het wijkhuis Antonius Abt aan de Rembrandtstraat. Internetbode

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Diederendirrix architecten gaat het Technische Dienst-gebouw in Eindhoven transformeren naar een woongebouw. Architectenweb
 • Een gesprek met Rob Hulsen en Jeffrey Lanters, de oprichters van Hulan. Het Eindhovense Hulan maakt educatieve games. e52.nl
 • De Betekenaar, de levensgrote projector van de Eindhovense kunstenaar Hugo Vrijdag gaat naar Rotterdam voor het driedaagse kunst- en lichtevenement Mapping Rotterdam. Eindhovens Dagblad
 • Speciaal voor Breda Barst schrijft Flip Noorman een lied. Bedoeling is dat niet alleen hij, maar talloze leerlingen van Bredase basisscholen dat tijdens het festival vanaf het hoofdpodium gaan zingen. Als voorbereiding maakt Noorman, die zelf ook lesgeeft in het basisonderwijs, een lesprogramma voor de Bredase basisscholen. BN – De Stem
 • De Bredase dj/producer Bjorn Wolf start binnenkort een eigen label. True Dimension gaat veel ruimte bieden aan danceproducers uit de bloeiende lokale house- en technoscene. This is our house

kunstonderwijs

 • Studenten Meubeldesign van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch exposeren hun meubels in Milaan.   De studenten werden uitgedaagd voor de prijsvraag ‘Ontwerp en realiseer een meubelstuk met als thema Slow Design’. Brabants Dagblad
 • De Frank Sanders Akademie voor muzikaal theater in Amsterdam krijgt vanaf september 2016 een eigen vooropleiding. De artistieke leiding bestaat uit musicalacteur Ara Halici en movement director Hester Schrofer. Regisseur Bas Groenenberg krijgt de zakelijke leiding. Dans magazine
 • Sopraan Claudia Patacca en tenor Amand Hekkers starten met de operastudio Giravoce. Ze willen jonge zangers op weg helpen in het vak, met een masterclass in april en de zomercursus in augustus. Operamagazine

cultuureducatie en – participatie 

 • Hoe geef je op de basisschool vorm aan cultuureducatie en 21st century skills? Een onderwijsmodel waar kunstenaars een rol hebben in het onderwijs en kunst geen vak apart is maar doorwerkt in alle vakken werkt het beste, concluderen onderzoekers van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van Hogeschool Windesheim. lkca 
 • Onlangs is de Vereniging Cultuurprofielscholen in het Primair Onderwijs opgericht. Op 20 april 2016 houdt de vereniging haar eerste bijeenkomst in Utrecht. Kunstbalie is aanspreekpunt voor de Vereniging Cultuurprofielscholen in het Primair Onderwijs (VCPS-PO) voor het zuiden van het land en wil deze ondersteunen bij het zoeken naar excellente scholen in Noord-Brabant. Kunstbalie
 • 20 Tilburgse jongeren uit de jeugdzorg doen vanaf het voorjaar mee aan het programma Kunstkameraden. Jongeren worden gepaard met een kunstenaar en aan het werk gezet gedurende 10 bijeenkomsten. Brabants Dagblad , Cultuurkantine
 • Windkracht ’16 in Veghel is een klein festival met verschillende producties, gespeeld door leerlingen uit de musical- en theatergroepen van Phoenix Cultuur. Brabants Dagblad
 • In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum zijn de Kinder Media Awards 2016 uitgereikt. De Kinder Media Awards zijn dŽ prijzen voor de beste digitale inhoud voor kinderen. De awards worden jaarlijks uitgereikt aan de makers van de beste apps, websites en (spin-offs van) digitale boeken voor kinderen. Literatuurplein
 • De pilotaflevering van de MediaBattle is op vmbo-school Prinsentuin van Cooth in Breda opgenomen. Deze televisiequiz voor en door vo-leerlingen is ontwikkeld door Cubiss en wordt in het najaar uitgezonden op Omroep Brabant. Het programma geeft het voortgezet onderwijs een impuls als het gaat om mediawijsheid. cubiss

kunstbeoefening

 • Amateurkoor Helmonds Vocaal Ensemble gaat optreden met het professionele Residentie Orkest uit Den Haag. Op 20 mei geeft het orkest een uitvoering in het Paard van Troje in Den Haag onder de titel Barock around the clock. Eindhovens Dagblad
 • Het  Urban Movement Festival is ‘s-Hertogenbosch, georganiseerd door Dukebox in samenwerking met ‘S-PORT van de gemeente,  beleefde haar eerste editie. Brabant Dagblad
 • Speel je trompet? Doe dan mee aan de landelijke Kick-off van de maand van de amateurkunst en word onderdeel van het grootste trompet-orkest van Noord-Brabant. Meld je aan en noteer in je agenda: 29 mei in Veghel. Kunstbalie
 • Dans & Balletstudio Geraldine geeft op 16 en 17 april een dansvoorstelling over het leven van Jeroen Bosch in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. De voorstelling is in samenwerking met de Vooropleiding Hedendaagse Dans, de slagwerkgroep van muziekvereniging Sint Cecilia uit Rosmalen en het kinder- en jeugdkoor de Fermaatjes. De voorstelling is gebaseerd op het boek ‘Schetsboek van Jeroen Bosch’ van Annemarie Bon en Marie-JosŽ van der Linden. Brabants Dagblad
 • Theatergroep de la Scne speelt op 15, 16 en 17 april de voorstelling ‘Ilse’ in de Werkplaats voor Amateurkunst Tilburg. De voorstelling gaat over Ilse Weber, een joodse schrijfster die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de moeilijke keuze staat haar zoon op het kindertransport te zetten naar Engeland. Brabants Dagblad

erfgoed 

 • De stichting ‘Nederland Monumentenland’ is opgericht. De 5 initiatiefnemers willen evenementen organiseren en interactie tussen de verschillende doelgroepen binnen de erfgoedsector ondersteunen of tot stand brengen. Hierdoor wordt de kennis over en de beleving van monumenten gestimuleerd. Erfgoedstem
 • Fort Kijkuit in Kortenhoef (Noord-Holland), het Museum Oud Amelisweerd in Bunnik en Naturalis Biodiversity Center in Leiden hebben de Europa Nostra prijs gewonnen vanwege hun  buitengewone prestaties op het gebied van behoud, onderzoek, onderwijs, opleiding en bewustmaking. De prijs geldt als de belangrijkste onderscheiding in Europa op het gebied van cultureel erfgoed.  Architectenweb  , NU.nl
 • Deze  zomer wordt in het Openluchtmuseum in Arnhem de historische Canon van Nederland op een interactieve manier belicht. De plannen voor deze nieuwe presentatie in een nieuw hoofdgebouw zijn afgelopen week gepresenteerd. Historiek
 • Om toch nog meer mensen aan kaartjes te helpen voor de grote Jeroen Bosch-expositie blijft het Noordbrabants Museum de komende tijd tot ŽŽn uur ’s nachts open. Dat levert 15.000 extra kaartjes op. In het laatste weekend (7 en 8 mei) is de tentoonstelling zelfs 38 uur aan ŽŽn stuk geopend. Omroep Brabant
 • De Jeroen Bosch expositie in het Noordbrabants Museum breekt alle records, de teller staat op 5 april op 200.000 bezoekers. David Byrne was een van hen. Volgens Omroep Brabant staat festival Glow staat dit jaar ook stil bij de 500ste sterfdag van Jeroen Bosch. Omroep BrabantDavid Byrne   ,  Omroep Brabant
 • De muziekbibliotheek van de publieke omroep is 5 kilometer lang, maar gesloten sinds de bezuinigingen in de cultuursector. Wat is de overlevingsstrategie? De Volkskrant, inlog vereist
 • Versterking van de onderlinge samenwerking van streekmusea  in het gebied rond Breda, moet twaalf organisaties die cultureel erfgoed beheren naar een betere toekomst brengen. ErfgoedBrabant ,  BN – De Stem
 • De Grote Kerk in Breda gaat zich nadrukkelijk op de kaart zetten als Nassaukerk. Dat meldt kerkdirecteur Willem van der Vis. Er zijn plannen in de maak die van de Grote Kerk een toeristische trekpleister van topformaat maken. BN – De Stem
 • Het jaarmagazine  Brabants Orgelrijkdom 2016 is een uitgave van de Brabantse Orgelfederatie. In het magazine zijn artikelen opgenomen over restauraties en plaatsingen.  Het magazine wordt op zaterdag 16 april in Tilburg gepresenteerd. Brabants Dagblad
 • Om de bekendheid en vindbaarheid van de gilden in Noord-Brabant te vergroten heeft de provincie Noord-Brabant een interactieve overzichtskaart met de 6 gildekringen en 206 gilden op haar website gepubliceerd. Brabant.nl
 • De website ‘s-Hertogenbosch op de Kaart biedt digitale informatie over het Bossche erfgoed. De site werd op 7 april officieel gelanceerd door wethouder Huib van Olden. Erfgoedstem
 • Museum Jan Cunen gaat de bijzondere verhalen van Ossenaren en memorabele gebeurtenissen van de stad Oss bundelen en presenteren. In het Geheugen Lokaal zullen aan de hand van wisselende thema’s, episodes en onderwerpen uit het rijke Osse verleden aan bod komen. Erfgoed Brabant
 • Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de grootste collectie Brabantse stamboomgegevens vrijgegeven als open data. De informatie kan vrij gebruikt worden door bijvoorbeeld (amateur)genealogen en historici. bhic
 • De Annawijk in Helmond verbeeld in foto’s en toneelstuk. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • NBD Biblion ontwikkelde, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Dutch Roadmap,  een website die vluchtelingen de weg gaat wijzen naar de lokale bibliotheekvestigingen en hun aanbod. Bibliotheekblad
 • Bibliotheek Rotterdam komt terug op het in 2011 ingezette beleid om het aantal wijkvestigingen terug te brengen naar zes. In plaats daarvan komt er een netwerk van grote en kleine vestigingen en servicepunten, afhankelijk van de behoeftes in de wijken. Bibliotheekblad
 • De Meierij-bibliotheken in Sint-Michielsgestel, Berlicum, Vught,  Schijndel en Sint-Oedenrode zouden moeten overwegen zich aan te sluiten bij andere bibliotheekorganisaties. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek de Meierij wil samenwerken met Bibliotheek Den Bosch (BiEB) inzake bibliotheekwerk in DePetrus in Vught. Brabants Dagblad
 • Om in de toekomst een wezenlijke rol te kunnen blijven spelen, moeten de bibliotheken naast de traditionele taken vooral marktplaatsen van cultuur worden, zegt Job Cohen. Hij sprak in Heeze op het symposium ‘De toekomst van de dorpsbibliotheek’, Eindhovens Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie