Trends & ontwikkelingen 12 december 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Staat en Stichting de Thuiskopie hebben hun geschil be‘indigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen schadevergoeding van 33,5 miljoen euro aan Stichting de Thuiskopie. De gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de Staat loopt, zal worden be‘indigd. Rijksoverheid.nl FNV Kiem
 • Verslag van het plenaire programma van de conferentie Cultuur in Beeld 2014, van 1 december jl. in Rotterdam. O.m. de trends van het Social Cultureel Planbureau en de visie van Jet Bussemaker. Van deze jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie is ook een verslag gemaakt in de vorm van een online magazine.Cultuurmarketing.nl In Beweging
 • Domeniek Ruyters verbindt de visie van Jet Bussemaker met de nieuwe cultuurpolitiek van de China, die wil dat kunstenaars weer leren dat ze dienaars van de maatschappij zijn, of op z’n Chinees, van ‘het volk’. Tot slot haakt hij aan bij de Engelse hervormer John Ruskin, de negentiende-eeuwse inspirator van een tentoonstelling, die nu in het Stedelijk van Abbemuseum te zien is. Ruskin die met kunststudenten, onder wie Oscar Wilde, naar het platteland van Oxford trok om enkele dagen te gaan helpen bij de aanleg van een weg. MetropolisM.com
 • Minister Bussemaker beantwoord vragen van 2 Kamerleden : het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) over het bericht vermeende vriendjespolitiek op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vragen van het lid Van Dijk (SP) over omstreden subsidies. Rijksoverheid.nl
 • Omroep Brabant onderzoekt momenteel een verregaande samenwerking met de twee andere regionale omroepen in Zuid-Nederland : 1 in Limburg en Omroep Zeeland. Staatssecretaris Sander Dekker heeft al aangegeven dat hij dergelijke samenwerkingen niet ziet zitten. Hij wil ŽŽn administratie voor alle dertien regionale omroepen. Met zo laag mogelijke vaste lasten en een samenwerking met de landelijke omroep. Eindhovens Dagblad
 • Op woensdag 10 december nam minister Bussemaker tijdens het bibliotheekcongres in de Beurs van Berlage de eerste internationale benchmark naar de uitleen van e-books in ontvangst. Ze sprak hierbij deze rede uit. Rijksoverheid.nl
 • Rijksbouwmeester Van Dongen, die onlangs ontslag nam, heeft zich met een aantal van zijn stellingnames compleet vervreemd van de architectenwereld en het bouwend bedrijfsleven. Hij heeft geen bijdrage geleverd aan het architectuurbeleid. De reputatie van de functie Rijksbouwmeester heeft er onder geleden. Voor het verbeteren van de condities waaronder architecten hun werk kunnen doen, heb je geen rijksbouwmeester nodig, stelt Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft. De Volkskrant
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft goedkeuring verleend aan het sectorplan voor de boekhandel. Met dit plan, getiteld ‘Op weg naar een vitale toekomst’, kunnen partijen in de branche vanaf heden voor verschillende producten en diensten 50% korting aanvragen. Hierbij gaat het onder meer om loopbaanscans en om van-werk-naar-werk-trajecten. Boekenbedrijf.nl
 • Het Wereldmuseum In Rotterdam wilde 23 duizend objecten wegdoen. De aanvraag moet over, zegt de Rotterdamse wethouder Visser. Maar eerst wil hij orde op zaken stellen. De Volkskrant De Groene Amsterdammer
 • Minister van Cultuur Sven Gatz wil nieuwe Vlaamse literaire uitgeverijen ondersteunen, onder meer met de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Hij zei dit n.a.v. van vragen over het opdoeken van De Bezige Bij Antwerpen als zelfstandige uitgeverij en het vertrek van uitgever Harold Polis. De Morgen
 • Op de Europese Raad van 25 november beslisten de Europese ministers over een EU-werkplan voor Cultuur voor de komende vier jaar. Naast een viertal inhoudelijke insteken, legt dit werkplan sterk de nadruk op de (economische) meerwaarde van cultuur voor Europa. FOV.be
 • Internetserviceproviders in Frankrijk moeten voortaan de toegang tot The Pirate Bay blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Frankrijk bepaald. Entertainment Business

noord-brabant

 • De Technische Universiteit Eindhoven (Tu/e) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) slaan de hanen ineen om het Eindhovense Science Park versneld te ontwikkelen tot een broedplaats voor innovatieve bedrijven. BOM

grote brabantse gemeenten

 • In het MOTI-museum in Breda is een nieuwe vereniging opgericht; de Vereniging voor de beeldindustrie. De vereniging heeft als doel om van Breda een City of Imagineers te maken. Breda vandaag City of Imageneers BN – De Stem
 • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bredase gemeenteraad is een speciale rol weggelegd voor de plaatselijke kunstenaars. BN – De Stem
 • De Eindhovense politiek bespreekt het voornemen van burgemeester en wethouders om het oude Augustinianum onderhands aan Dela te verkopen. De gemeente wil dat doen zodat de uitvaartondernemer er in samenwerking met Kapellerput een congres- en conferentiehotel van kan maken. Eindhovens Dagblad
 • ‘Bij deze stad hoort geen provinciaal museum zoals je die in andere provinciale steden ziet. Het is heel bijzonder en spannend dat de gemeente in Eindhoven ruimte geeft aan zo’n vooruitstrevend museum.”, Dit zegt scheidend zakelijk directeur Ulrike Erbslšh van het gemeentelijke Van Abbemuseum. Eindhovens Dagblad
 • Niet Faan (het bedrijf van het eigen personeel), maar de Lisette Werter Groep (LWG) mag de komende drie jaar zo’n honderdduizend boeken leveren aan de openbare bibliotheek en het onderwijs in Eindhoven. Voor het contract van 1,8 miljoen euro waren drie kandidaten. Eindhovens Dagblad
 • Het full colour lichtsysteem op Strijp-S in Eindhoven heeft de Auroralia Award gewonnen. Deze prijs voor duurzame lichtprojecten is uitgereikt tijdens het grote lichtfestival La Fte des Lumires in Lyon. Eindhovens Dagblad
 • VVD-raadslid Hans Rozendaal vindt dat de Eindhovense gemeenteraad beroerd ge•nformeerd is over het cadeau van de Chinese zusterstad Nanjing: een Chinees (thee)paviljoen. Het gebouw is gepland op Strijp-S. Maar is dat de goede locatie? Eindhovens Dagblad
 • De Cacaofabriek in Helmond zal over 2014 naar verwachting een verlies lijden van 210.000 euro. Ook voor de komende jaren, tot 2018, verwacht wethouder Stienen ‘weinig positieve resultaten’ bij het cultuurgebouw. De gemeente Helmond wil de Cacaofabriek uit de financi‘le problemen helpen, maar gaat wel elke betaling controleren. Eindhovens DagbladEindhovens DagbladEindhovens Dagblad
 • Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch heeft de 13 kandidaat-kopers van het voormalige Koningstheater onlangs laten weten dat alle voorstellen zijn afgewezen. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch liet HEVO een haalbaarheidsonderzoek doen over de herbestemming van het Kruithuis. Dat gebeurde met een aantal partners die idee‘n over een bestemming hadden. Daaruit zijn drie scenario’s voortgekomen: vestingmuseum, restaurant/hotel, en kantoren. Brabants Dagblad
 • De Raad van State heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch in het gelijk gesteld dat de perrons en de perronkappen van het Bossche station een historisch geheel vormen. Er verandert verder niets aan het uitgevoerde werk. Brabants Dagblad
 • Vier essays dienen ter inspiratie voor een debat over de toekomst van ‘s-Hertogenbosch op dinsdag 27 januari 2015 in het Jheronimus Bosch Art Center. Brabants Dagblad
 • Het raadsvoorstel om de ontwikkeling van de Stadscampus in de Tilburgse Spoorzone verder ter hand te nemen en de bibliotheek naar de Spoorzone te verhuizen kan nog niet rekenen op steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Brabants Dagblad Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Gemeenschapshuis De Klepel en dienstencentrum De Beiaard in Asten willen weten of het mogelijk is om ŽŽn gezamenlijk cultuurcentrum te bouwen op de locatie Bartholomeus. Eindhovens Dagblad
 • Na 47 jaar sluit de bibliotheek in Riethoven. In de loop van de komende maanden krijgt de basisschool in het dorp net als de andere scholen in de gemeente Bergeijk het landelijke concept ‘Bibliotheek op School’. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Ook het nieuwe afhaalpunt in De Rietstek – een computer voor het bestellen en een kast waarin bestelde boeken staan – is er nog niet. Eindhovens Dagblad
 • Een nieuw bestuur moet voor meer activiteiten gaan zorgen bij openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel. Eindhovens Dagblad
 • De toekomst van het muziek- en dansonderwijs in Best is nog ongewis. Wethouder John Verheijen (VVD, Cultuur) legt de raad een notitie voor waaruit de partijen komende maand zelf een scenario kiezen. Eindhovens Dagblad
 • De initiatiefgroep rond Christ Manders voor het nieuwe cultureel centrum is een van de eerste partijen waarmee de gemeente Deurne aan tafel gaat, maar daarnaast wordt een werving opgestart. Het collegevoorstel werd probleemloos aangenomen door de raad. Eindhovens Dagblad
 • In de raadskerk in Etten-Leur wordt dezer dagen volop gewerkt om haar om te toveren tot Van Gogh Kerk. BN – De Stem
 • Na jaren van soebatten wordt het kasteelterrein in Mierlo dan toch gemeentelijk monument. Het terrein met ondergronds restanten van het vroegere kasteel van Mierlo is aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. Eindhovens Dagblad
 • Tegen het advies van de commissie Kunst en Cultuur in wil Goirlese wethouder voor 36.000 euro een kunstwerk uit Canada laten komen. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • Het Goirlese cultureel centrum Jan van Besouw heeft zijn 200.000e bezoeker van het jaar 2014 mogen verwelkomen. Brabants Dagblad
 • De renovatie van De Voorste Venne in Drunen start in de zomer van 2016. Brabants Dagblad
 • Nuenen zet eerste stappen bij het opstellen van een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Oss is voortaan de directe verhuurder is voor gebruikers van de Groene Engel. Brabants Dagblad
 • Nieuw bestuur stichting Groene Engel in Oss. Brabants Dagblad
 • Organisaties en instellingen uit de gemeente Valkenswaard weten naar verwachting pas in mei hoeveel subsidie ze vanaf 2016 en de jaren daarna krijgen. Eindhovens Dagblad
 • Het bestuur van Stichting Popoverleg Valkenswaard is dringend toe aan verjonging, en er is bovendien een goede oefenruimte nodig. Eindhovens Dagblad
 • Het Veghelse college van B en W verwacht in januari een besluit te nemen over de overname van voormalig cultureel centrum De Viersprong in Veghel. Brabants Dagblad
 • Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs is de eerste commerci‘le huurder van ‘DePetrus’ in Vught. Het beoogde sociaal-cultureel hart van Vught met commerci‘le ruimten. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Maakt een goed cultureel ondernemer dat zijn product automatisch verkoopt in de kunst? Het antwoord op die vraag moet volmondig ‘nee’ zijn. Cultureel ondernemerschap is een mythe, het is als nieuwe verpakking voor een product. Aldus Niek Hendrikx. Cultureel Persbureau
 • Minister Jet Bussemaker (OCW) overhandigde aan de eerste lichting deelnemers van het programma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC) hun certificaat. Zij hebben veertien maanden lang gewerkt aan hun persoonlijk leiderschap en innovatief vermogen. De leiders in cultuur experimenteerden met nieuwe antwoorden op vraagstukken rond doelgroepen, partnerschappen, organisatievormen en financiering. Leiderschap in Cultuur
 • Het aantal banen en het aantal vestigingen in de creatieve industrie groeit, terwijl het aantal grote bedrijven afneemt. Zo blijkt uit de Monitor Creative Industrie 2014, die op 9 december jl. werd gepresenteerd in het mediapark te Hilversum. De sector bestaat meer en meer uit eenmansbedrijven, die allemaal bij elkaar opgeteld minder verdienen dan eerder in de creatieve industrie werd verdiend. Cultuurindex.nl
 • Verslag van het eerste Fashion Symposium, georganiseerd door de Dutch Fashion Foundation. Fashion United
 • Lena, een mode bibliotheek, in Amsterdam biedt klanten de mogelijkheid kleding eerst te lenen, zodat ze kunnen beslissen of de kleding bevalt voordat ze het kopen. Het abonnement of de strippenkaart naar keuze bepaald hoeveel kledingstukken de klant mag lenen. Daarnaast is het mogelijk om kledingstukken in te leveren in ruil voor punten die worden bijgeschreven op het abonnement. Fashion United
 • De kunstenaar, ach die doet het wel voor niets. Column van Daan van Lent over het onderzoek naar honoraria van kunstenaars. NRC, inlog vereist
 • De Britse kunstenaar Ryan Gander over het toenemende belang van kunstbeurzen: If you want to sell your work, you have to take your pig to the market. And if you want to make more work, you have to sell your pig.’ The Guardian
 • Steeds vaker bieden musea cursussen en opleidingen aan, waarmee ze soms rechtstreeks concurreren met professionele kunstopleidingen. NU.nl
 • De Rotterdamse musea onderzoeken de komende weken of, en onder welke voorwaarden, de Museumnacht volgend jaar kan plaatsvinden. De Volkskrant
 • Stichting Leenrecht en de kunstuitleenbranche hebben overeenstemming bereikt over een hogere vergoeding voor beeldend kunstenaars voor het uitlenen van kunst. Leenrecht.nl
 • Galerie Sous-Terre in Lithoijen organiseert in juni 2015 de vierdaagse Kunstbeurs van Noord-Brabant. Brabants Dagblad
 • Onderhandelingen tussen kabelaars en filmmakers over de auteursrechten zijn afgebroken maar deur staat open, volgens RODAP voorzitter Medy van der Laan. Filmkrant
 • Portal Audiovisuele Makers (PAM) het samenwerkingsverband van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, heeft Felix Rottenberg tot voorzitter benoemd. PAM is in 2009 ontstaan als een samenwerkingsverband van de beroepsorganisaties Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild (regisseurs) en ACT (acteurs), en hun rechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA. PAM
 • Filmmakers uit Uruguay, Burkina Faso of Myanmar wiens film is geselecteerd voor het IFFR hoeven vanaf volgend jaar niet te vrezen dat de distributie van hun werk beperkt blijft tot ŽŽn of twee vertoningen in Rotterdam. Het festival gaat samenwerken met Infostrada Creative Technology, ŽŽn van de dertien bedrijven in de wereld die gecertificeerd content kunnen aanleveren bij alle grote VOD-platformen. Een potentieel groot publiek wordt aangeboord voor de ‘kleine film’. Filmkrant
 • Op 15 december opent de nieuwe JT Bioscoop in Eindhoven. Het paradepaardje van deze bioscoop is de nieuwe en eerste Dolby Cinema-zaal ter wereld. De Dolby Cinema-zaal heeft geen plaatsen voor rolstoelen. Eindhovens Dagblad
 • Pauline Loerts kocht 4 uitgeverijen : De Arbeiderspers, Querido, Nijgh & Van Ditmar en Athenaeum Polak & Van Gennep. Hoe gaat ze deze vier winstgevend maken? Inct.nlNRC, inlog vereist
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft een meerjarige overeenkomst getekend met International Copyright Enterprise (ICE) en Network of Music Partners (NMP). ICE gaat, in samenwerking met NMP, voor Buma/Stemra de gegevens verwerken van het online gebruik van alle muziek die Buma/Stemra zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigt. Entertainment Business
 • De nominaties De IJzeren Podiumdieren zijn bekend. Volgens brancheorganisatie VNPF is er door leden veel gestemd op de shortlist beste directeur, beste programmeur, beste marketeer, beste podium en beste festival. VNPF
 • Spannende verwikkelingen in de roerige Rotterdamse podiumwereld: het slechte nieuws is dat Cultuurpodium Perron in 2015 na vier jaar dicht moet. Het goede nieuws is dat eigenaar Aziz Yagoub om de hoek een oplossing heeft gevonden: in de failliete Hollywood Music Hall moet een pop- en cultuurpodium verrijzen met plek voor ‘live topacts en 1500 bezoekers’. 3voor12.vpro.nl
 • Koerswijziging bij Roadburn: Er zijn vanaf vandaag voor alle festivaldagen losse kaarten beschikbaar. Reden is de versplintering van de festivalmarkt en de verbreding van Roadburn zelf: “Naast psychedelica, doom, sludge, stoner en seventies, gaan we ook andere paden als prog, gothic- en dark folk in.’ 3voor12.vpro.nl

cultuurmarketing

 • Dutch Touch gaat zich richten op netwerkevents voor de modebranche. Fashion United
 • Voor de tweede keer vond De Grote Kunstshow in de Stadsschouwburg Amsterdam plaats. Initiatiefnemer Johan Idema en curator Nina Folkersma kozen uit de Rabo Kunstcollectie tien spraakmakende werken. De presentatie was in handen van theatermaker Lucas de Man. Samen met een aantal gastsprekers, zoals architectuurexpert Ole Bouman, wordt ieder werk onder de loep genomen.. De nadruk ligt op de zintuigen: hoe het kijken naar kunst een zintuigelijke ervaring is. Kunstbeeld
 • Muziektheatergezelschap Circus Treurdier doet het anders: makers en marketeers moeten nauwer samenwerken. Cultuurmarketing
 • Hoe ziet het theater van de toekomst eruit? Die vraag stelde Odeon De Spiegel Theaters in Zwolle aan de FMT Workforce. Cultureel Persbureau
 • Er komen maar weinig jongeren naar het theater, zo meldt Theaters Tilburg. Om deze jongeren naar het Theater te trekken is er een prijs uitgeloofd. Degene die binnen vier dagen een zo creatief mogelijk filmpje maakt en de meeste stemmen genereert, wint €2.000. Tilburg.com

financiering

 • Het Mondriaan Fonds doet graag als mede-organisator mee aan Prijs voor de Jonge Kunstkritiek omdat goeie kunstkritiek essentieel is – om kunst zo zichtbaar mogelijk te maken, om kunst op waarde te schatten, om het debat over kunst levendig te houden en om kunst naar het publiek te brengen. Aldus het blog van Birgit Donker. De prijswinnaars zijn Laurens Otto in de categorie Recensie en Sarah KŽsenne in de categorie Essay.Mondriaanfonds Mondriaanfonds
 • Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van Minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling in 2015 en 2016. Met de budgetintensivering bij het Filmfonds kan het tegemoet komen aan de wens van de sector om meer mogelijkheden te cre‘ren voor de productie van korte films en van lowbudget speelfilms van beginnende makers. Met ingang van 2015 kunnen korte filmproducties tot 60 minuten van beginnende makers in aanmerking komen voor een realiseringsbijdrage van maximaal 30.000 euro. Filmfonds
 • Op 27 en 28 september 2014 organiseerde het Filmfonds, samen met het Nederlands Filmfestival, voor het eerst een seminar en een workshop over het schrijven van scenario’s voor lange animatiefilms. Een verslag. Filmfonds
 • Per 1 januari 2015 heeft het Nederlands Filmfonds de reglementen op een aantal punten geactualiseerd. Een overzicht van de aanpassingen. Filmfonds
 • Filmfonds publiceert nieuwe financi‘le en productionele protocollen. Filmfonds
 • Suzanne van Voorst wordt per 1 februari 2015 de nieuwe Filmconsulent Documentaire bij het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds vervangt met ingang van 2015 de huidige regeling projectwerkbeursregeling voor literair vertalers. De nieuwe regeling luidt ‘Projectsubsidies voor Literaire Vertalingen’. Letterenfonds
 • Twee deadlines in februari 2015 in het Creative Europe programma : Ondersteuning voor uitgevers voor vertalingsprojecten en ondersteuning van platforms in de culturele en creatieve sector. DutchCulture.nl
 • Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2015 subsidie aanvragen voor instandhouding. Met de informatie op de website monumenten.nl kunnen eigenaren de aanvraag voorbereiden. In 2015 verbindt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het toekennen van subsidie aan richtlijnen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Cultureel Erfgoed
 • Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een miljoenenschenking gekregen. De nazaten van hoogleraar kunstgeschiedenis I.Q. van Regteren Altena hebben daartoe een speciaal fonds opgericht. De schenking is bedoeld voor de aanschaf van Hollandse en Vlaamse tekeningen en aquarellen van voor 1900. NOS.nl
 • Acties tegen de sponsoring van de Tate-musea in Londen door oliegigant BP. De Volkskrant
 • Er was een tijd waarin bedrijven de kunsten hielpen, zonder zichzelf voorop te zetten. Maar deze tijd is er een van sensationele aankondigingen en gigantische reclamecampagnes. Sponsors blijven niet langer in de schaduw als zij kunstenaars carte blanche geven. Wordt kunst een luxe product? Kunstkritikk.com
 • Het Noordbrabants Museum heeft twee kunstwerken van Ruud van Empel (Breda 1958) kunnen aanschaffen dankzij een schenking van De Stichting Vrienden van het Noordbrabants Museum. Omroep Brabant
 • Crowdfunding werkt het beste bij projecten die concreet en persoonlijk zijn. Het is zinvol een bedrijf te benaderen, maar het is daarbij relevant eerst te investeren in het eigen netwerk en in persoonlijke relaties. Bespreking van Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur. Masterthesis Kunstbeleid en Management, Universiteit Utrecht, 2014. Boekman

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De rol van de architect is een onderwerp dat sinds het uitbreken van de financi‘le crisis sterk in de belangstelling staat. Zoals velen al hebben betoogd was en is de crisis een goed moment om die rol(len) te overdenken, en uitgesleten patronen ter discussie te stellen, nieuwe paden te zoeken waarin de professional kennis en kunde nuttig kan maken. Hans Teerds, architect en stedenbouwkundige, en verbonden als onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bespreekt dit aan de aan hand van de film The Fountainhead (regie King Vidor, 1943)naar een roman van Ayn Rand. Archined.nl
 • Op het landgoed van de Fraeylemaborg in Slochteren worden volgend jaar tien folly’s gebouwd. De ontwerpen zijn geselecteerd via een prijsvraag, waaraan kunstenaars en architecten, maar ook een werkvoorzieningschap hebben deelgenomen. Negen folly’s zijn gekozen door een jury, de tiende komt er op voorspraak van het publiek. Architectenweb.nl
 • Voor herbestemmen was 1 november 2014 een belangrijke dag. Toen trad een ingewikkeld stukje wetgeving in werking, waarmee enkele belangrijke knelpunten eindelijk zijn opgelost. Tijdelijke bestemmingen zijn nu voor tien jaar mogelijk. En voor permanente herbestemmingen is voortaan meestal maar acht weken proceduretijd nodig. Herbestemming.nu
 • De transformatie van kantoren naar andere bestemmingen loopt voorspoedig in ‘s-Gravenhage, vindt het gemeentebestuur. NRP.nl
 • LEEGAwards zijn uitgereikt. De prijs op het gebied van traditioneel leegstandbeheer -zeg maar de vroegere ‘anti-kraak’- ging naar Videolab in Eindhoven. De prijs op het gebied van tijdelijke transformatie was voor het Honigcomplex in Nijmegen. Het SIF complex in Panningen, de derde genomineerde, ontving een eervolle vermelding. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe nummer van Boekman heeft als thema: cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling. De auteurs van dit nummer onderzoeken de verhouding tussen de culturele- en de vastgoedsector en trends in nieuwbouw, hergebruik en transformatie. Leegstand is structureel, overal in Nederland. Hoe kan vastgoed – een gebouw, een gebouwencomplex of zelfs een hele wijk – dankzij de inzet van cultuur succesvol worden getransformeerd tot voordeel van de bewoners? Boekman
 • De veelkleurige verkiezingskaarten van Nederland weerspiegelen een samenleving die meer gefragmenteerd raakt. Ontwikkelingen als globalisering en het toenemende belang van opleidingsniveau versterken politieke en ruimtelijke verschillen. Hippe groeiende steden kleuren D66 en GroenLinks terwijl stagnerende industriesteden, krimpregio’s en groeikernen eerder naar PVV en SP neigen, als men al komt stemmen. Ruimtevolk
 • De Pierre Bayleprijs voor designkritiek is uitgereikt aan Ed van Hinte voor diens geschreven oeuvre. De jury roemde Van Hinte’s taalgebruik en noemde hem onder meer een ge‘ngageerd criticus, onafhankelijk denker en bevlogen theoreticus. De laureaat was gevraagd vijf aanbevelingen te doen voor de (re)vitalisering van de designkritiek. Archined.nl
 • In de trendpresentatie ‘Vanities’ voor zomer 2016 die Liedewij Edelkoort eind november gaf, in Amsterdam, is de consument van de toekomst het uitgangspunt. De klant is koning. Met alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft, kan hij merken maken of breken. Fashion United
 • Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen, waaronder de TU/e, werkt aan een geluidsscherm waarin luminescent solar concentrators (LSCs) zijn verwerkt. Hiermee kan energie worden opgewekt.
 • Eindhovens Dagblad
 • Vlisco uit Helmond is wereldberoemd van de gekleurde stoffen die aan Afrika worden geleverd. De eerste winkel buiten Afrika is open, in Helmond. Eindhovens Dagblad

beeldende kunst

 • Pixel als penseel. In MOTI in Breda is een expositie over een nieuwe generatie kunstenaars voor wie digitale kunst vanzelfsprekend is. Digitale NRC, inlog vereist
 • Voor de tweede Club Solo werd gekozen voor Wesley Meuris. Deze Vlaamse kunstenaar focust zich in zijn werken vooral op architecturale structuren, of misschien beter; op typisch menselijke verwezenlijking. Hij ziet wat veel mensen niet (meer) zien of wat ze als vanzelfsprekend aan zich voorbij laten gaan. trendbeheer
 • In Museum Jan Cunen in Oss is een expositie te zien van leden van de 19e eeuwse schildersfamilie Kruseman. Omroep Brabant
 • LŽon van Liebergen vertrekt na een dienstverband van bijna veertig jaar bij het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) in Uden. Hij gaat per 1 december met partieel prepensioen. Brabants Dagblad
 • De Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV) wil in juni 2016 met het project ‘100 km2Bergeijk’ kunst maken en daarna exposeren in het buitengebied. Eindhovens Dagblad
 • De Boxtelse kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 gebruikt vanaf zaterdag het voormalige postsorteercentrum van Post.nl aan de Fellenoord in Boxtel als atelier- en expositieruimte. Brabants Dagblad

letteren

 • Waarom lijkt er zo weinig sciencefiction te zijn geschreven in en over Nederland? De thriller en detective hebben wortel geschoten en worden in boekenbijlagen regelmatig gerecenseerd, maar sf schittert in de literatuur vooral door afwezigheid. Er is in Nederland ook weinig aandacht voor sciencefiction. Ten onrechte vindt Saskia Pieterse, want onze samenleving absoluut gebaat bij feedbackloop tussen roman en werkelijkheid. HardhoofdEr is in Nederland weinig aandacht aandacht voor sciencefiction. Ten onrechte vindt Saskia Pieterse, want onze samenleving absoluut gebaat bij feedbackloop tussen roman en werkelijkheid.
 • Kinderboekenschrijver Floortje Zwigtman schreef in een’literaire su•cide-note’ over de teloorgang van het jeugdboek. Is het echt zo erg gesteld? Aan Jacques Vriens het antwoord. De Volkskrant
 • Het door Annemieke Houben samengestelde boek Vieze liedjes krijgt de Gerrit Komrij-prijs 2014. De Gerrit Komrij-prijs is ingesteld voor boeken die oude letteren populariseren. Nederl.blogspot.nl
 • De genomineerden voor de BNG Bank Literatuurprijs 2014 zijn bekend. Tzum.info
 • Het Literair CafŽ in Helmond heeft de tweejaarlijks uitgereikte Carat Cultuurprijs gewonnen. Eindhovens Dagblad

muziek

 • Tijdens de show van de European Border Breakers Awards (EBBA) vinden optredens plaats van Indila , Melanie de Biasio , M¯ en The Common Linnets , allemaal winnaars van de EBBA 2015. Deze unieke Europese muziekawards worden gefinancierd door het Creative Europe Programme van de Europese Unie. Met de EBBA hoopt de Europese Unie de succesvolle albumverkoop en buitenlandse tournees van tien debuterende Europese artiesten onder de aandacht te brengen. BUMA Cultuur
 • Op zondagmiddag 14 december 2014 trekt de Minstrelen- en Troubadourentocht voor de negende keer door de binnenstad van Breda. PopOrganisatie Breda (POB) is verantwoordelijk voor de organisatie. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • In de artistieke leiding van de grote theatergezelschappen treedt een nieuwe generatie aan. Digitale NRC, inlog vereist
 • Regisseur Eric de Vroedt (42) wordt per 2016 artistiek leider van het Nationale Toneel in ‘s-Gravenhage, het grootste theatergezelschap van Nederland. NRC
 • Woensdagavond 10 december 2014 vond in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch het afscheid plaats van Geert Overdam als directeur van het Theaterfestival Boulevard. Brabants DagbladBastion Oranje
 • De Vlaamse schrijver en dramaturg SŽbastien Hendrickx heeft de Marie Kleine-Gartman Pen 2014 toegekend gekregen voor zijn essay ‘Kunst die zich voordoet alsof ze iets anders is dan kunst’. De Pen is bestemd voor een jonge Vlaamse of Nederlandse auteur en wordt uitgegeven door het Nederlands Toneelverbond. Aan de enige Nederlandtalige theater-essayprijs is een bedrag van €1500 verbonden.
 • Theaterkrant
 • Wat gebeurt op een danspodium? Er vonkt iets tussen de dansers, en soms slaat die vonk over tot de mensen in de zaal. Dat gegeven fascineert filosoof en expert bewegingsleer Nico de Vos. Hij onderzocht wat filosofen ons kunnen leren over de relatie tussen lichamen in de hedendaagse dans – ofwel ‘intercorporaliteit’. Voor zijn promotieonderzoek aan Tilburg University voerde hij filosofische gesprekken met dertien toonaangevende Nederlandse choreografen. Tilburg University

kunst in de openbare ruimte

 • Informatie over de kunst in de openbare ruimte van Amsterdam is gebundeld op de website van de gemeente, onder het kopje buitenkunst. In de onlinedatabase zijn zo’n 1300 werken opgenomen. Gemeente Amsterdam
 • In het kader van het 125-jarige bestaan van het Amsterdamse Centraal Station is vanaf 11 december na zonsondergang een lichtkunstwerk te zien aan de oostzijde van het station. Het kunstwerk is gemaakt door Daan Roosegaarde. Het werk kwam tot stand in samenwerking met sterrenkundigen van de Universiteit Leiden. Door een nieuwe technologie neemt de regenboog precies de vorm aan van de 45 meter lange stationskap. Dezeen.com
 • Over het project Oog Den Bosch van stadskunstenaar Lucas De Man is 13.400 keer getwitterd. De vijf Ogen in Den Bosch werden door in totaal circa 3.000 mensen bezocht. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Schoenontwerper Geert Slaats heeft De Gouden Koe 2014 gewonnen. Dat is een onderscheiding voor een persoon of onderneming die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de schoen- en lederindustrie. Brabants Dagblad
 • Kristie van Noort, keramisch vormgever uit Eindhoven, laat zich inspireren door Cornwall. Op basis van samples uit mijnen cre‘ert ze de ceramische verf die terug te zien is op de verschillende onderdelen van haar collectie. Fontanel
 • Eindhovense ontwerper Rianne Koens toont haar stapelbare kastjes, die kunnen worden opgesteld als stoel of tafel, tijdens de Bi‘nnale van Istanbul. Dezeen.com
 • Bredase grafisch ontwerper Rick Hedof exposeert in Amsterdam, met vroegere studiegenoot Aron Vellekoop Le—n. Fontanel
 • Tilburgse tassenontwerpster Maria La Verda opent een atelier/winkel aan de Heuvelring. Brabants Dagblad
 • Het Vughts Museum organiseert een expositie over Jacques Frenken en zijn Vughtse periode. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense filmmaker Frans Mouws herontdekte het verhaal van Sjef van Dongen (1906-1973) en werkte twee jaar aan een lange documentaire over de oud-Tilburger, noordpoolvorser, verzetsheld, burgemeester en Tweede-Kamerlid. Brabants Dagblad
 • Bredase producer Alicia Delima ging aan de slag in studio waar ook BeyoncŽ en Kanye West werkten. Omroep Brabant
 • Paul van Hulten opereert onder het alias Man From The South. Zijn tweede cd Paeonia is uit. Een folk noir album, vol met twijfel, angst, liefdesleed, maar ook meer triviale onderwerpen die voorkomen in zijn brein. 3voor12.vpro.nl3voor12.vpro.nl
 • Theatergezelschap ‘Afslag Eindhoven’ zet zich, net als veel andere organisaties deze maand, in voor de voedselbanken. Voor regisseur Yvonne van Beukering gaat de voorstelling ‘Waldo en de Outsiders’ over ‘idealisme en zakelijkheid’ en over de noodzaak om iets te hebben waarin je gelooft. Omroep Brabant
 • Danseres en choreografe Truus Bronkhorst instigeerde een samenwerking tussen het Antwerpse Kunst/Werk en het Tilburgse T.R.A.S.H. Het dubbelprogramma en duet combineert choreografi‘n van Marc Vanrunxt en Kristel van Issum. Cultureel Persbureau

kunstonderwijs

 • De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start met de nieuwe masteropleiding ‘Digital Design’. Het domein Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) werkt samen met negen toonaangevende digitale bureaus om deze internationale topopleiding te realiseren. BNO
 • Nederlands Studenten Jazz Orkest (NSJO) start hun clubtour 2014 in Simplon in Groningen. In vijf dagen zijn zij achtereenvolgens te zien op vijf poppodia in Nederland. Hoe is het NSJO in een paar jaar zo’n groot succes geworden? Een gesprek met voorzitter Jan Sinnige over het ontstaan en de toekomst van het NSJO. Cultuurbewust
 • Op de vrijdag voor Kerst staan traditiegetrouw de deuren van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg open voor de Nacht van de Kunsten. In de meer dan honderd optredens en exposities komen alle disciplines aan bod: van kamermuziek tot rock, van muziektheater tot dans, van circus tot musicaltheater. Fontys.nl
 • Drie oud-studenten van St. Joost en ŽŽn studente, die in haar laatste jaar op de Bredase kunstacademie zit, maken relatiegeschenken voor de gemeente Breda. BN – De Stem
 • Acteur John Leddy oefent momenteel in de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch zijn rol van ‘geest van de toekomst’ in de Charles Dickens kerstklassieker ‘Scrooge’. Hij speelt samen met onder anderen de 35 studenten van de school. The Scrooge Experience’ speelt van 19 t/m 23 en 26 t/m 30 december om 18.30 uur en 20.30 uur en start en eindigt in Theater aan de Parade. Omroep Brabant

cultuureducatie – en participatie

 • In Nederland gaan we steeds minder waarde hechten aan cultuur. We zien dat typische alfa-studies het moeilijk hebben en alfa-pakketten op middelbare scholen amper worden gekozen. Paradoxaal is dat mensen ‘onze culturele waarden en normen’ steeds belangrijker zijn gaan vinden. The Post online
 • Bezoekers van podiumkunsten, zoals musicals, theater, opera’s en ballet, hebben geen overwegend linkse of rechtse politieke voorkeur. “Het is dus geen linkse hobby.” Dat stellen onderzoekers van de NHTV in Breda. Scienceguide.nl
 • Elkaar leren kennen door middel van een kunstwerk. Dat klinkt raar, maar het gebeurt in Woensel. Buurtbewoners werken daar onder leiding van kunstenaar Tijs Rooijakkers aan een grote tol: Woensel Supertoll. Een tol, gemaakt van tientallen planken met daarop teksten van bewoners in de vorm van een wervelwind. Het project is genomineerd voor de Brabantse Cultuurprijs 2014. Omroep Brabant
 • Om te zorgen dat de wijken Kienehoef, Cathelijne en Kinderbos in Sint-Oedenrode leefbaarder worden en mensen meer contacten leggen met elkaar, brengt kunsteducatie MIK bewoners samen via een kunst- en cultuurproject. Eindhovens Dagblad
 • In museum De Wieger in Deurne is woensdagmiddag de expositie Feest! geopend. De komende weken zijn werkstukken te zien die gemaakt zijn door Deurnese basisschoolleerlingen. Eindhovens Dagblad
 • Met een educatieve workshop in Roosendaal wil Hofpleintheater Rotterdam kinderen kennis laten maken met theater. BN – De Stem

kunstbeoefening

 • Deze aflevering van CulTuur (Omroep Tilburg) staat geheel in het teken van het amateurheater in Tilburg. Omroep Tilburg
 • De voorpremire in theater De Maagd van ‘Dag Mannetje, de familiefilm van het Bergse filmcollectief Chillground, is maandagmiddag voor de cast en de crew een groot succes geworden. Op Kerstavond gaat de film online in premire. Omroep Brabant
 • De Jeroen Bosch Verkennersband, een jachthoornkorps, opgericht in 1952, concerteerde onder leiding van dirigent Arno Durieux. Vroeger was het niet vreemd om bij een fanfare de jachthoorn aan te treffen; tegenwoordig zie je het instrument nog nauwelijks. Brabants Dagblad.
 • Theatercollectief Elan uit Terheijden speelt dit weekend in samenwerking met jeugdtheaterschool Elan en dansstudio Jump de familievoorstelling De zeven raven. BN – De Stem

erfgoed

 • Voor een deel zal sloop van erfgoed onontkoombaar zijn, maar schuif herontwikkeling niet te snel aan te kant. Om hergebruik van erfgoed te stimuleren zijn fiscale prikkels of subsidies noodzakelijk. Er hangt nu eenmaal een prijskaartje aan doelstellingen als duurzaamheid en een prettige leefomgeving, betoogt Sylvia Pijnenborg, directeur van BOEi. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het rapport Uitlenen is een kans is een onderzoek naar museaal bruikleenverkeer in Nederland. De Museumvereniging heeft dit onderzoek mede met financiering van het Mondriaan Fonds uit laten voeren. Het doel was om een helder beeld te krijgen van het bruikleenverkeer in Nederland en mogelijkheden voor verbeteringen in kaart te brengen waardoor collecties zichtbaarder kunnen worden. Museumvereniging
 • Het Van Gogh Museum in Amsterdam gaat de lichten dimmen. Dit om verdere achteruitgang van schilderijen tegen te gaan. Trouw
 • Vijftien monumenten in de gemeente Someren zijn voorzien van een informatiebord. Eindhovens Dagblad
 • SOHO Oudenbosch maakt zich hard voor historisch centrum. BN – De Stem
 • Op woensdag 10 december opende in het Allard Pierson Museum in Amsterdam de eerste ArcheoHotspot van Nederland. ArcheoHotspots is een initiatief van het Allard Pierson Museum, in samenwerking met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant. Een plek waar je vragen kunt stellen over de scherf die je hebt gevonden in je tuin. Of zelf aan de slag kunt met het sorteren van een archeologisch materiaal. Erfgoedstem

bibliotheken

 • Een goede dialoog en communicatie tussen bibliotheken en uitgevers. De bereidheid aan twee kanten om te experimenteren met verschillende licentiemodellen. Dat zijn de beste ingredi‘nten voor het succesvol uitlenen van e-books. Dit blijkt uit een eerste internationale benchmark naar de uitleen van e-books, dat vandaag tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in Amsterdam is aangeboden aan minister Jet Bussemaker van OCW. Informatieprofessional
 • Op 30 oktober 2014 organiseerden de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een studiedag over webarchivering in Nederland. Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid
 • Op 16 december 2014 zal minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Het Digitaal Hulpplein lanceren. Het Digitaal Hulpplein is een online platform dat burgers met beperkte digitale vaardigheden doorverwijst naar oefenlocaties waar zij deze vaardigheden kunnen verbeteren. Informatieprofessional
 • De nieuwe bibliotheek in Almere en LexisNexis hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het opzetten van een informatieservice voor Zelfstandige Professionals in Flevoland. Met de dienst wil de nieuwe bibliotheek ZZP’ers en kleine ondernemers ondersteunen bij het actueel houden van de kennis op het eigen vakgebied. RTV Almere
 • Bibliotheekorganisaties VANnU en Zundert-Rucphen fuseren. Per 1 januari 2015 gaan de bibliotheken in de gemeenten Zundert en Rucphen verder onder de vlag van VANnU. De samenvoeging komt voort uit een eerdere intentieovereenkomst. Internetbode

recreatie en vrijetijdseconomie

 • De website trendwatching.com publiceert de tien belangrijkste consumententrends voor 2015. Volgens trendwatching.com zijn het niet de trends die er toe doen, maar juist de mogelijkheden. We kunnen niet om de ontwikkelingen op het gebied van internet heen, maar het is juist de kunst om met deze nieuwe technologie‘n iets voor de consument te doen. Pretwerk
 • Het convenant ‘Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming’ werd op 4 december door staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma en directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen ondertekend. Dit convenant is een uitwerking van de door het kabinet gekozen herpositionering van Staatsbosbeheer. De juridische positie van Staatsbosbeheer blijft hetzelfde, maar de organisatie krijgt meer ruimte om de eigen inkomsten en de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven te vergroten, Pretwerk.nl
 • In opdracht van Visit Brabant worden deze maand langs de ‘liberation route’ in West-Brabant 29 luisterplekken gemaakt in twaalf verschillende gemeenten. Zoals in Alphen-Chaam en Breda. BN – De Stem BN – De Stem
 • Brabants Landschap en Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Brabants Dagblad
 • Dit voorjaar zullen de nieuwe Van Goghtulpen ook bloeien in Nuenen. Keukenhof en Van Gogh
 • Brabant hebben op 11 december Van Gogh-tulpenbollen in de voortuin van
 • Nune Ville in Nuenen geplant. Volgende jaar is er de manifestatie The Vincent Affair te zien. Eindhovens Dagblad VisitBrabant

Geen reacties

Geef een reactie