Trends & ontwikkelingen 12 februari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland 

 • Vanouds is er veel belangstelling voor het Nederlandse ontwerp en de Nederlandse ontwerpcultuur. Met ondersteunende programma’s en acties proberen de overheid en creatieve sector internationalisering te stimuleren. Het gaat daarbij om kennisuitwisseling, een gezamenlijke aanpak van ontwerpopgaven of de export van Nederlandse architectuur. Met het oog op een nieuwe agenda voor architectuur en ruimtelijk ontwerp van de ministeries OCW en IenM vraagt minister Bussemaker de Raad voor Cultuur te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor dit terrein. Raad voor Cultuur 
 • De Vereniging van Speelfilm Ondernemers heeft een open brief gezonden naar staatssecretaris Dijkhoff van Justitie. De vereniging stelt de Nederlandse staat aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door illegaal downloaden en eist een schadevergoeding van 1,2 miljard euro.  De VSO geeft de Nederlandse staat tot 19 februari de tijd om de aansprakelijkheid te erkennen. Wordt er geen aanstalten gemaakt om een overleg te starten over de hoogte van de schadevergoeding, dan worden juridische stappen gezet. Er wordt ook gerefereerd aan een brief van Minister Van der Steur (V en J ) ,  die vragen beantwoordt van de Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) en Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat filmmakers naar de rechter stappen omdat de Staat te weinig doet tegen piraterij. Niet iedereen in de filmindustrie is te spreken over de VSO-actie. Martijn Winkler, voorzitter van de Dutch Directors Guild denkt dat ‘zo’n claim de relatie met de overheid er niet beter op maakt’. Winkler wijst er ook nog op dat het cijfermateriaal waar De Jong cum suis zich baseren niet helemaal kosjer is. Acteursgilde ACT sluit zich aan bij de regisseurs en bepleit ook een meer diplomatieke aanpak. FilmProducenten Nederland (FPN), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) staan niet als ondertekenaars onderaan de brief. Toch liggen de eisen niet ver af van die van de belangenverenigingen. Entertainment Business , Rijksoverheid.nl  , De Filmkrant  , Holland Film Nieuws
 • Het Letterkundig Museum is door de bezuinigingen van de overheid niet meer in staat zijn wetenschappelijke taak goed uit te voeren, volgens museumdirecteur Aad Meinderts. Bijna de helft van het personeel op de afdeling collecties heeft het museum in 2013 moeten ontslaan door de bezuinigingen. Daardoor heeft het nu te weinig mensen voor het beheer en het beschikbaar stellen van zijn collectie. Ook is er geen conservator meer met kennis van iconografisch materiaal, zoals de 60.000 kinderboekenillustraties die het museum beheert. Hij heeft 750.000 euro gevraagd bij het ministerie van OCW om de collectie op grote schaal te digitaliseren. Op die manier kunnen de literaire archieven die het museum beheert toch worden ontsloten voor onderzoek. Bovendien maakt digitalisering crowdsourcing mogelijk: het via internet inschakelen van het publiek bij onderzoeksprojecten.   NRC, inlog vereist
 • Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst bracht op 1 februari op uitnodiging van de BNA een werkbezoek aan Eindhoven. Het thema van de dag was de meerwaarde van architecten bij herbestemming en transformatie. Op het programma stonden aansprekende voorbeelden in Strijp-S, Emmasingel kwadrant en Science Park TU/e, waar architecten lieten zien hoe zij door integrale aanpak, verbeeldingskracht, inzicht in maakbaarheid en exploitatie nieuw leven in afgeschreven fabrieken en faculteitsgebouwen wisten te realiseren. BNA 
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer  en de Eerste Kamer het advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen en onderzoeksgegevens. Rijksoverheid.nl
 • De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft haar Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs aangeboden. De KNAW wil de komende jaren de verbindingen versterken tussen wetenschapsgebieden en wetenschappelijke organisaties; tussen wetenschap en samenleving en, in eigen huis, tussen de drie Akademies en de vijftien instituten. Dit is vastgelegd in zeven ambities, die zijn uitgewerkt in 29 doelen. KNAW
 • Een keerpunt: het aantal lege Nederlandse kantoorgebouwen is jarenlang gestegen, maar in 2015 is dit aantal met 5 procent gedaald, blijkt uit nieuw onderzoek van makelaarsorganisatie Dynamis. Gemeentes hebben in samenwerking met de overheid jaren geprobeerd het aantal lege kantoren terug te dingen door hier, bij voorkeur, woningruimte van te maken. Dit leidt tot minder lege kantoorruimte, maar Dynamis zegt dat er een strikter beleid nodig is om het probleem Žcht aan te pakken. Op sommige plekken is namelijk wŽl nieuwbouw nodig, ook al is er ook leegstand in dat gebied. NRCQ
 • Utrecht krijgt geen cultureel warenhuis in de vorm van DEPOT, zo heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) besloten. DEPOT moest de eerste culturele vrijplaats van Utrecht worden waar alle vormen van kunst elkaar ontmoeten. In december krijgen de initiatiefnemers  al te horen dat de gemeente de vergunningsaanvraag niet gaat toekennen vanwege de grootschaligheid.  NU.nl
 • In en om het Ebbingekwartier in Groningen komt mogelijk een cluster van culturele instellingen. Het gaat daarbij om het Noord Nederlands Toneel, Club Guy en Roni, het Houten Huis en de Noorderlingen. De gemeente Groningen onderzoekt nu of het haalbaar is deze instellingen in dit gebied een plekje te geven. De instellingen hebben zelf aangegeven zich graag in en om de Machinefabriek van het NNT te willen vestigen. Gemeente Groningen
 • SP, PvdA en D66 willen dat Amsterdam meer aandacht besteedt aan het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst. Bij de sloop van panden van na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen veel kunstwerken uit die periode in puincontainers. Het Parool
 • De federale regering van Belgi‘ voert de kunstenaarskaart in, die wordt verstrekt door de Commissie Kunstenaars.  Met zo’n kaart verwerft de kunstenaar het kunstenaarsstatuut, waardoor hij of zij voor de sociale zekerheid gelijkgesteld wordt aan een werknemer. De kunstenaarskaart maakt dat kunstenaars een beperkte vergoeding van 122,24 euro per dag en maximum 2.444,74 euro per jaar mogen ontvangen zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn.  Voorwaarde is dat de kunstenaar de prestaties bijhoudt op de kaart. Kunstenaars die liever het zelfstandigenstatuut aannemen, kunnen dat door de Commissie Kunstenaars laten vaststellen. VRT Nieuws 

noord-brabant

 • De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels heeft stage gelopen bij Gemeentemuseum Helmond. Het doel van de museale stage is politici kennis te laten maken met de diversiteit en maatschappelijke waarden van het museale bedrijf. Museumvereniging
 • Brabant Kennis organiseert op 24 maart de Kijk op Brabant Dag.  Tijdens een inspirerend middagprogramma  wordt er  gesproken over de laatste trends en ontwikkelingen rondom belangrijke thema’s als maakindustrie, circulaire economie, arbeidsmarkt, geluk, wonen en innovatie. Brabant Kennis
 • De tijd is voorbij dat elke gemeente voor zichzelf kon bepalen of er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en waar die dan zouden moeten worden aangelegd. De negen gemeenten van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben afgesproken deze vraagstukken voortaan gezamenlijk te bespreken en te bepalen. Het gaat om Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. e52.nl

grote brabantse gemeenten 

 • De Stichting Cultuur Eindhoven  heeft de deadlines voor het aanvragen van subsidie voor 2017 aangepast om iedere instelling voldoende tijd te gunnen in de voorbereiding. Stichting Cultuur Eindhoven 
 • De Helmondse marktondernemer Art Klaus heeft plannen voor ‘foodhal’ in voormalige Van Gend en Looshallen in Helmond, vol met lokale producten. Waarom dit gebouw?  Dat heeft onder andere te maken met de ligging: tussen het centrum van Helmond en cultuurinstelling de Cacaofabriek in. “En het ziet er van binnen mooi uit”, is Munsters enthousiast. “Als het concept in dit pand kan worden ontwikkeld, behoud je meteen een karakteristiek gebouw voor Helmond.” Eindhovens Dagblad 
 • Tilburg krijgt een nieuw cultuurplan. Daarin komt de te volgen koers op cultureel gebied van 2017 tot 2020. Op 18 en 25 januari voerden raadsleden al stevige debatten hierover, waaruit een aantal vragen naar voren kwamen. Deze vragen zullen zeker ook  terug komen in de 4 stadsdebatten, die plaatsvinden in maart en april. De opmerkingen en reacties die worden opgehaald tijdens de stadsgesprekken en individuele gesprekken in februari/maart/april worden verwerkt in het Cultuurplan 2017-2020. De raad neemt hierover uiteindelijk een besluit, naar verwachting rond de zomer van 2016.   Gemeente TilburgTilburgers.nl
 • De gemeente Tilburg kocht een aantal jaar geleden het Van Gend en Loosterrein, dat daaropvolgend werd gesaneerd. Sindsdien zijn vele idee‘n verzameld voor een nieuwe bestemming. De gemeente heeft een uitnodigend park voor ogen, waar sport, spel en de relatie tussen stad en platteland centraal staan. Het ‘Regieteam Van Gend en Loosterrein’* heeft van de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen invulling te geven aan het gebied. CAST roept ontwerpers op voor een gezamenlijke brainstorm over de toekomstige inrichting van het Van Gend en Loosterrein op 19 februari. CAST 
 • Protest tegen het tijdelijk huurbeleid dat Smederij Spoorzone BV en de gemeente Tilburg voeren inzake de Spoorzone. Tilburgers.nl
 • Vier reclamebanieren moeten worden verwijderd van een gevel aan de Spoorlaan in Tilburg. Ze zijn volgens de Omgevingscommissie in strijd met ‘redelijke eisen van welstand’. Het advies van de onafhankelijke commissie volgt op een verzoek van de gemeente om een principe-uitspraak. Subway en Unique mogen alleen boven de entree een banier ophangen, die zijn dan ‘voldoende ondergeschikt aan het gebouw’, aldus het advies. Er hangen er nu 6. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • ‘De betekenis van Gebouw-T is groot voor de stad. Zowel wat er zich binnen afspeelt, als van het gebouw zelf. Er is een prachtige nieuwe bestemming gegeven aan cultureel erfgoed van de stad. ‘ Het eerste lustrum van Gebouw-T wordt deze maand gevierd.  Cultuurwethouder Arjan van der Weegen belicht de rol van het poppodium in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • `t Tejaterke in Best heeft aan de buitenzijde van het gebouw een fraaie aankleding gekregen. Ook de renovatiewerkzaamheden in het gebouw zelf zijn bijna afgerond. Eindhovens Dagblad
 • Museum De Wieger in Deurne komt elk jaar minimaal 12.000 euro meer tekort dan eerder werd aangenomen, volgens de Deurnense wethouder Nicole Lemlijn.. Het bestuur van De Wieger heeft niet goed (genoeg) begroot. Er zou geen rekening zijn gehouden met de kosten van onderhoud en afschrijving. Het werkelijke structurele tekort is dan ook geen 27.200 euro maar minstens 39.600 euro. De Deurnese politiek besloot eind vorig jaar om het museum voor 2016 een extra bijdrage van 27.200 euro toe te kennen. De nieuwe conservator Lex van de Haterd verwacht dat museum in het jubileumjaar een stevige slag kan maken. Het bestuur doet er volgens hem alles aan om de structurele kosten omlaag te krijgen. En aan de andere kant moeten de inkomsten een heel eind omhoog kunnen.   Eindhovens Dagblad   , Eindhovens Dagblad
 • De bouw van de bibliotheek in Raamsdonksveer mag beginnen. Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Raad van State. De buurman had bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Keizersdijk 30-34 en deed een verzoek om schorsing van de bouw van het pand bij de hoogste rechter. Die wees dat verzoek af. De gemeente Geertruidenberg kan nu de bouwvergunning gaan verlenen. BN – De Stem 
 • In de tweede helft van februari plaatst de gemeente Halderberge  in samenwerking met Toeristische Initiatief Groep (TIG) op zeventien plaatsen in Halderberge nieuwe toeristische informatiepanelen. De panelen zijn voorzien van folderhouders voor toeristische brochures en flyers van evenementen en activiteiten. BN – De Stem
 • De Oisterwijkse onderscheiding Tiliander – den Boogaard cultuurprijs wordt dit jaar niet in het voorjaar uitgereikt, maar in het najaar.  Omdat het Oisterwijkse theater in een reorganisatie zit, vindt ze het najaar een beter tijdstip. Zo kunnen Tiliander en den Boogaard een betere selectie maken voor de prijs. Brabants Dagblad
 • Het Filmhuis in Oosterhout, waar al enkele weken geen films meer gedraaid worden, gaat definitief dicht. Volgens voorzitter Berend Oost vraagt het bestuur zo snel mogelijk faillissement aan. Het bestuur had nog om extra geld gevraagd bij de gemeente, maar het college en de gemeenteraad gingen daar niet in mee. BN – De Stem
 • Ook Oss doet mee aan het Jeroen Bosch jaar. Ondernemers en instellingen kunnen evenementen of arrangementen met het thema aandragen bij VVV Oss, de gemeente en Visit Brabant (marketingorganisatie van Brabant). Dan wordt het opgenomen in de algemene agenda. Brabants Dagblad
 • Stichting De Blauwe Kei vindt het raar dat er in de Veghelse politiek de laatste twee maanden nauwelijks is gesproken over het afblazen van de bouw van een nieuwe kleine zaal voor het Veghelse theater De Blauwe Kei aan de Noordkade door het college van burgemeester en wethouders.  “Dat eenzijdige besluit van het college zou toch stemmen moeten doen opgaan bij de politiek. Er ligt immers een raadsbesluit van voorgaande jaren op tafel”, zegt de stichting. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Erik Akkermans , voorzitter van De Federatie Cultuur, heeft op 4 februari de Charter Diversiteit ondertekend ter ondersteuning van de Code Culturele Diversiteit. De Federatie Cultuur onderstreept daarmee nog eens het belang van diversiteit en inclusie bij culturele diversiteit. Code Culturele Diversiteit
 • De VAR verdwijnt nu echt: wat betekent dit voor zzp’ers ? FNV Kiem
 • Architecten willen in toenemende mate de rol van aannemer aannemen, en achten zich hiervoor uitermate geschikt. Een logische beweging, want wat doen aannemers? Cobouw
 • Virtual Reality ontwikkelt zich in een sneltreinvaart. Met elke technologische ontwikkeling vinden creatievelingen weer nieuwe toepassingen voor dit medium, maar welke kansen brengt dit nieuwe medium voor architecten?  Tim van der Grinten, van het Eindhovense architectenbureau MoodBuilders licht toe. BNA
 • De gamesector zou een innovatieve groeisector zijn, maar nu blijkt dat omzetcijfers werden opgeblazen. Voor 1.600 afgestudeerden per jaar zijn maar zestig banen te vergeven. Velen werden onder valse voorwendsels naar opleidingen gelokt, volgens NRC Handelsblad. Dat het niet goed gaat in de gamesector wordt bevestigd door de Games Monitor 2015,  een onderzoeksrapport over de stand van zaken in de sector. De Nederlandse game-industrie heeft jarenlang omzet- en groeicijfers overdreven. Cultuurindex.nl 
 • Olav Velthuis sprak tijdens een internationale conferentie  van de Universiteit van Amsterdam over de globalisering van de kunstmarkt,  waarbij hij de metafoor van een draaimolen op de kermis inzette.  The Art Newspaper
 • Dat Nederlandse films te wit zijn, daar zijn alle betrokkenen het over eens. Maar hoe verander je dat? Stel quota in, zegt de een. Geef geld aan mensen met een andere culturele achtergrond, zegt de ander. Dan komt de diversiteit vanzelf. Trouw peilde meningen van enige betrokkenen. Trouw 
 • De  NVBF en de NVF, FPN en EYE organiseren op 23 en 24 maart 2016 Cinema2020, het eerste nationale cinema congres van Nederland, over de toekomst van cinema. Ruim tien jaar geleden besloot Hollywood dat digitaal de nieuwe standaard zou worden in de bioscoop. Nederland liep in Europa voorop en inmiddels is de omslag een feit. Multiplex en arthouse: alles digitaal. In 2016 zijn we niet anders meer gewend. Maar wat brengt de toekomst voor de Nederlandse bioscoopbranche? Hoe bereiken we het publiek in 2020? Wat betekenen de snelle technologische ontwikkelingen in filmvertoning voor productie en distributie? Nieuwe spelers en initiatieven betreden het veld, is het tijd om business modellen te innoveren? Hoe groot wordt de rol van online distributie? inspireren in dit digitale tijdperk? Het rapport ‘Digitale cinema en de toekomst – best practices in een veranderende sector’ is na registratie voor Cinema2020 in te zien middels een toegangscode voor de inlog van de website. In de publicatie zijn 12 inspirerende cases te vinden uit binnen- en buitenland. Filmonderzoek.nl  ,  Filmonderzoek.nl
 • 2015 was een goed bioscoopjaar voor Europa. In vrijwel alle landen was een stijging te zien in bezoekcijfers en recette. Daarnaast heeft de digitalisering zich versneld voortgezet. Zoals al eerder bleek uit een persbericht van de NVBF en NVF en uit het Dashboard 2015, was 2015 een goed jaar voor de Nederlandse bioscopen. Het succes beperkte zich in 2015 niet tot Nederland maar was te zien in heel Europa, zo blijkt uit een persbericht van MEDIA Salles. Filmonderzoek
 • Ook in Leiden wordt werk gemaakt van de uitbreiding van het bioscopenpark. Maar in tegenstelling tot veel andere steden loopt die vernieuwing niet via de grote concerns. In Leiden worden Trianon, Lido en Kijkhuis gerund door Bioscopen in Leiden, en commercieel directeur Govert de Kok heeft ambitieuze plannen.   Holland Film Nieuws
 • Stichting BREIN heeft de ontwikkelaars van de Popcorn Time-plug-in Torrents Time gesommeerd om te stoppen met de ontwikkeling van het programma. Verder wil BREIN dat de site waarop de plug-in wordt aangeboden offline halen. De nieuwe versie van de illegale filmstreamingdienst Popcorn Time is onlangs (weer) gelanceerd. Door een samenwerking met Torrents Time zijn illegale films rechtstreeks en anoniem in de browser te bekijken. Torrentsites als The Pirate Bay en Kick Ass Torrents maken inmiddels gebruik van deze technologie. BREIN werkt sinds begin dit jaar met een nieuw systeem waarmee op basis van IP-adressen grotere aantallen uploaders kunnen worden ge•dentificeerd, aldus BREIN-directeur Tim Kuik.    Entertainment Business  , Entertainment Business
 • 35 procent van de Nederlanders downloadt wel eens zonder hiervoor te betalen content zoals films of series, muziek of games, of laat dit door een familielid, vriend of kennis doen. Van alle Nederlanders downloadt 13 procent wel eens zonder betaling via peer-to-peer, bijvoorbeeld via torrentsites, zo blijkt uit onderzoek van het Telecompaper Consumer Panel. Telecompaper
 • In de letterensector zijn in het afgelopen decennium verschuivingen zichtbaar. De manier waarop boeken worden aangeboden en gekocht verandert, boekhandels ori‘nteren zich op een nieuwe rol, en de financi‘le positie van auteurs is aan verandering onderhevig. Hoe kan de lezer aan het literaire lezen worden gekregen en gehouden? Wat is er nodig in de keten om auteurs en lezers een glansrijke toekomst te bieden? De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert samen met de Boekmanstichting een besloten discussiebijeenkomst over deze vragen. Boekman
 • De grote boosdoener in  Het boek en het badwater van Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, is het e-book, de electronische en digitale bedreiging van ons papieren erfgoed. Kuitert neemt van meet af aan een duidelijke positie in: ze is niet tŽgen het e-book, maar probeert de opmars ervan te nuanceren door te stellen dat voor beide boekvormen een plaats moet kunnen zijn. Sterker nog, volgens de hoogleraar zou het e-book zonder zijn papieren bron helemaal geen bestaansrecht hebben. 8weekly
 • De Stichting Leenrecht vertelde op uitnodiging van de Vereniging van Letterkundigen (VvL) uitgebreid over een marktverkenning naar de veranderende omstandigheden in de bibliotheeksector, en de gevolgen voor het leenrecht.  Onderwerp van gesprek was vanzelfsprekend de daling in leenrechtinkomsten en de mogelijke oorzaken. VvL , Stichting Leenrecht  , Bibliotheekblad 
 • Componist, dichter en dirigent Micha Hamel deed in opdracht van Codarts onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de westerse klassieke muziek. De publicatie Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw is het resultaat ervan. Een boek met onderzoeksverslagen en essays over de toekomst van de sector. Hamels publicatie opent met een uiteenzetting over de transitie van betekeniscultuur naar ervaringscultuur. Kenmerkend is dat publiek steeds meer waarde hecht aan beleving dan aan betekenis. Ging het vroeger puur om het luistergenot, tegenwoordig is de ambitie om een totaalervaring te cre‘ren. Klassieke muziek wordt steeds vaker verbonden met theatraliteit, andere kunstvormen of maatschappelijke thema’s. Micha Hamel
 • Het Congres Podiumkunsten vindt plaats op 23 en 24 mei. Het Congres Podiumkunsten wil met de mensen uit de sector onderzoeken hoe de podiumkunstsector vat kan krijgen op de veranderende wereld en wat dat voor de sector kan betekenen. De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties (VSCD)  doet een oproep om  het congresprogramma samen te stellen.  Congres Podiumkunsten
 • Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) biedt vanaf heden ondersteuning aan grimeurs voor opera, theater, musical, film, televisie en commercials. Op de website van het CvAE is een online omgeving ingericht met informatie, hulpmiddelen en verhalen van collega-grimeurs.   Theaterkrant 

cultuurmarketing 

 • De e-mailmarketing provider EM-Cultuur heeft zijn data en inzichten over mailingscampagnes in de cultuursector weer omgezet in een nuttige infographic. Evenals in 2013 en 2014 analyseert en deelt de instelling jaarcijfers over onder andere open- en klikpercentages en verzendingstijd. De cijfers van 2015 worden hieronder toegelicht. Cultuurmarketing 
 • Tips voor een beter jaarverslag. Cultuur + Ondernemen

financiering 

 • De ministeries van VWS, OCW en SZW hebben een bestuursovereenkomst gesloten om subsidies door ŽŽn uitvoeringsorganisatie, vallend onder het ministerie van VWS, uit te laten voeren. Doel van de overeenkomst is om te komen tot harmonisatie van subsidieregelingen en subsidiebeschikkingen. Ter uitvoering van deze afspraak is vervolgens besloten om te streven naar een gezamenlijke kaderregeling voor de genoemde ministeries ter vervanging van de oude kaderregelingen van de drie ministeries. Staatscourant
 • Het Mondriaan Fonds beschouwt de Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT, ook bekend als het voormalig Basisstipendium) als een centrale pijler van het beleid. Om beter voor het voetlicht te krijgen in welke mate het doel van de WBT wordt behaald en om exacter zicht te krijgen op de resultaten van de regeling, ontwikkelde het Mondriaan Fonds voor de WBT een specifieke meetmethode. Deze brengt voorafgaand, gedurende en na afloop van de bijdrage de beoogde en de waargemaakte resultaten in kaart. Enige resultaten : Gevraagd naar de effecten van de bijdrage, zeggen 305 (95%) kunstenaars dat de bijdrage onmiddellijk verder helpt in de carrire.
 • Wanneer het gaat om de onmiddellijke effecten van de bijdrage op zoiets als de ‘marktwaarde’ van de kunstenaar: 146 (45%) kunstenaars denken dat de bijdrage helpt, 126 (40%) kunstenaars kunnen dat niet bepalen en 51 (16%) kunstenaars zien geen effect. Voor het effect van de bijdrage op de maatschappelijke erkenning valt een daarmee vergelijkbaar patroon te zien.  Mondriaanfonds , Mondriaanfonds 
 • Het Mondriaan Fonds heeft op basis van een voordracht van de selectiecommissie 21 nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemt. Zij zullen de poule van adviseurs versterken die de aanvragen bij het Mondriaan Fonds beoordelen. De werving vond plaats via een open oproep. De selectiecommissie koos uit 240 sollicitaties. Mondriaanfonds
 • Op woensdag 10 februari opende Folkert de Jong de tentoonstelling Prospects & Concepts tijdens Art Rotterdam. De opening trok ruim 2.600 bezoekers. De vierde editie van deze tentoonstelling waar het Mondriaan Fonds jong talent presenteert, is van 11 tot en met 14 februari voor het publiek te zien in de Van Nellefabriek in Rotterdam. De tentoonstelling toont werk van 54 beeldend kunstenaars die in 2014 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrire. Prospects & Concepts is samengesteld door Noor Mertens, conservator Moderne en hedendaagse kunst & Stadscollectie bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Birgit Donker wijdt een blog aan de expositie. Mondriaanfonds  , Mondriaanfonds
 • Twee speelfilmplannen zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van ruim € 890.000 in het kader van het project De Oversteek: My Foolish Heart van Rolf van Eijk, en Catacombe van Victor D. Ponten. Het filmproject De Oversteek beleeft dit jaar zijn negende editie. Het is een samenwerking tussen Nederlandse Publieke Omroep, Nederlands Filmfonds, Mediafonds en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een persoonlijke, eigenzinnige en artistieke speelfilm met internationale potentie te maken. Een gezamenlijke commissie van VPRO en NTR, het Nederlands Filmfonds en het Mediafonds selecteerde de filmplannen. Naar verwachting worden de twee speelfilms vanaf 2017 in de bioscoop uitgebracht en op televisie uitgezonden. Filmfonds 
 • De animatiebrochure 2016 ‘Animation from the Netherlands: Shorts, Series and Features’ van EYE International en het Filmfonds is verschenen. Met deze Engelstalige animatiebrochure brengt het Filmfonds samen met EYE International de Nederlandse animatiesector voor het voetlicht bij internationale markten en buitenlandse animatieprofessionals. Dit jaar ligt de focus bij zowel speelfilm als series en korte animatiefilm. Filmfonds
 • Nederland kent geen masteropleiding voor schrijvers. Om de kloof tussen onderwijs en beroepspraktijk te verkleinen zijn het Nederlands Letterenfonds, Literair Productiehuis Wintertuin en de hbo-schrijfopleidingen ArtEZ, Gerrit Rietveld Academie en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een uniek samenwerkingsverband aangegaan. Samen richtten ze het ‘Slow Writing Lab’ op.
 • Het Slow Writing Lab is gericht op slow onderzoek.  In het lab worden acht veelbelovende schrijftalenten een jaar lang intensief begeleid. Er wordt een omgeving geboden voor de jonge auteurs waarin ze hun talent op creatief en professioneel gebied kunnen ontwikkelen. Het lesprogramma bestaat uit zes masterclasses die afwisselend worden verzorgd door de betrokken organisaties. Slow Writing Lab maakt deel uit van een breder talentenprogramma waarvoor minister Bussemaker (OCW) voor 2015 en 2016 extra middelen ter beschikking heeft gesteld aan het Nederlands Letterenfonds. Letterenfonds , Slow Writing Lab
 • Nadat vorig jaar de Limburg Film Commission officieus werd ge•nstalleerd is nu ook het nieuwe Limburgs Filmfonds van start gegaan. Het jaarlijks beschikbare budget van het Fonds bedraagt 500.000 euro en is bedoeld om de productie activiteit in de provincie te stimuleren. Indienen kan vanaf 1 maart. De Limburg Film Commission is sinds 1 februari officieel van start gegaan als onderdeel van Stichting Limburg Film Office en is door nauwe samenwerking met partijen vlak over de grens tevens het centrale aanspreekpunt wat film in de Euregio Maas-Rijn betreft. Ook werkt de Limburg Film Commission samen met Cinesud, een platform voor audiovisuele professionals in de Euregio Maas-Rijn, dat tevens netwerkevenementen, workshops en vele andere talent-ontwikkelings)activiteiten organiseert. De Limburg Film Commission werkt samen met de Netherlands Film Commission. Limburg Film CommissionLimburg.nl  , Filmfonds
 • Het Uitvoerende Agentschap in Brussel heeft op 4 februari 2016 een nieuwe oproep Steun voor Training gepubliceerd met als deadline 14 april 2016. Deze Europese subsidie is voor initiatieven die gericht zijn op het versterken van vaardigheden en netwerkcapaciteiten van audiovisuele professionals. Mediadesk Nederland
 • bkkc publiceert de  eerste crowdfunding update van 2016. Er staan momenteel vier projecten online en er komen spoedig nieuwe bij. Binnenkort wordt er weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Er is namelijk in totaal al bijna 1 miljoen opgehaald door de crowdfunding projecten die bkkc ondersteunt. bkkc

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het Biesbosch MuseumEiland werd door architectuurwebsite Archdaily genomineerd voor Gebouw van het Jaar 2016, maar won niet. Het museum dong mee in de categorie van culturele architectuur. Omroep Brabant  , Archdaily , BN – De Stem
 • In het Manifest 2040  wordt Nederland beschouwd als ŽŽn geheel, ŽŽn metropool die we als Nederlanders gezamenlijk vol vertrouwen zullen weten te ontwikkelen. Maar grote steden – en metropolen – zijn geen zelfvoorzienende eenheden, footloose van hun omringende omgeving. Ze zijn juist sterk afhankelijk van hun omgeving. Het wordt wel eens vergeten dat steden door de eeuwen heen tot grote, ingewikkelde en daardoor kwetsbare infrastructurele eenheden zijn uitgegroeid. Het manifest is ook een sterk randstedelijk ingestoken toekomstvisie. Het manifest is, volgens ruimtevolk, een voorbeeld van kortetermijndenken. Over 25 jaar is het al 2040. Rob Dettingmeijer in Archined is positiever.  Hij besluit met de constatering dat de echt inhoudelijke discussie aangescherpt  moet worden en dat visie die uit het manifest spreekt breder in de maatschappij dient te worden gedragen. ruimtevolk  , Archined
 • Het nieuwe interuniversitaire Centre for BOLD Cities van de drie universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam gaat big data-onderzoek inzetten voor stedelijke vraagstukken. ‘BOLD’ staat hier voor ‘Big, Open and Linked Data’. Het nieuwe centre is in februari 2016 van start gegaan. Universiteit van Leiden 
 • Productiehuis Cor Unum houdt een ontwerpwedstrijd voor keramisch talent.  De wedstrijd, die jaarlijks plaatsvindt, staat dit jaar in het teken van Take it to the Street. Deelnemers wordt gevraagd een groep voorwerpen te ontwerpen die de gedekte tafel op een bijzondere, exclusieve, creatieve of onderscheidende manier sieren. Brabants Dagblad 
 • ‘Philips bepaalt de toekomst en wij designers moeten dat mogelijk maken. Dat doen we de laatste drie, vier jaar door veel meer dan vroeger samen op te trekken met onze technici en businessmensen. Niet meer ge•soleerd werken aan een product, maar constant nieuwe prototypes maken, deze testen in de markt, feedback vragen en vervolgens doorontwikkelen. Alleen zo krijg je waardevolle oplossingen.’ Aldus Sean Carney, de Chief Design Officer van Philips. e52.nl

beeldende kunst

 • De Rotterdamse kunstbeurs Art Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot het kloppend hart van een heuse Rotterdamse Art Week. Naast de hoofdbeurs met Prospects & Concepts en Projections, is er natuurlijk ook Intersections en de randprogrammering aan lezingen en symposia.  En er is de Rotterdam Contemporary Art Fair. De aanwezige galeries zijn zoals vanouds grotendeels Nederlands, met een kleine plek voor de omringende buurlanden. Er is ook veel aandacht voor videokunst tijdens de 2 Rotterdamse kunstbeurzen. De Volkskrant , Metropolis M ,  De Filmkrant
 • Op 17 maart opent een Outsider Art Museum  in een nieuwe museale ruimte in de Hermitage Amsterdam. Er zal in het museum een omvangrijke collecties van de ‘buitenbeentjes in de kunst’ getoond worden. Dit dankzij een samenwerking tussen museum Het Dolhuys in Haarlem, zorgorganisatie Cordaan en Hermitage Amsterdam. Historiek 
 • MOTI Breda vroeg vier animatiekunstenaars (die werken en/of studeerden in Breda) om zich te laten inspireren door Tuin der Lusten. Eelco Brand neemt de buitenpanelen voor zijn rekening, het duo Persijn Broersen en Margrit Luk‡cs het Paradijs, Studio Smack het middenpaneel: de Tuin der Lusten en Floris Kaayk het rechter: de Hel. Hun grote, hedendaagse 3D-interpretaties zijn vanaf 2 april te zien in MOTI. De Nieuwe lusten maakt deel uit van de Bosch Grand Tour, een evenement waarbij zeven Noord-Brabantse musea stilstaan bij de vijfhonderdste sterfdag van Jheronimus Bosch. BN – De Stem
 • Museum De Pont in Tilburg heeft een schilderij van Willem de Kooning gekregen. Het schilderij uit 1981 met de titel ‘Untitled XV’ is geschonken door Nono Reinhold. Zij is de weduwe van Edy de Wilde, oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Omroep Brabant
 • Beeldentuin Interart in Heeswijk-Dinther stopt. Na 27 jaar vinden de eigenaars Astrid en Dick Rakhorst het genoeg. Brabants Dagblad

film 

 • De 45e editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) telde dit jaar 305.000 bezoeken. Vorig jaar waren dat er 302.000 en in 2014 287.000. Het festival vertoonde 477 films, waarvan 106 wereldpremires. IFFR verwelkomde 299 regisseurs en 1.914 filmprofessionals uit meer dan 50 landen.  Een overzicht van de filmprijzen, die er uitgereikt werden. Entertainment BusinessDe Filmkrant
 • Uit meer dan 1.500 aanmeldingen zijn de selecties afgerond voor de internationale competities voor features en shorts en de competitie voor Nederlandse animatie van het  Holland Animation Film Festival, dat van 16 tot 20 maart plaatsvindt.  HAFF

letteren 

 • In het schotschrift ‘De lezer is niet dood’ stelt schrijver Alex Boogers dat het pessimisme ten onrechte heerst, als het gaat om boeken en lezen. Mensen zijn niet minder gaan lezen, maar anders. Lezers zijn met informatie en steeds dezelfde soort boeken overvoerd, schrijft Boogers: ‘De lezer is niet dood. Met het braaksel dat uit zijn mond gulpt ligt hij schokkend op de grond en kermt: Red mij!’ Hij roept docenten, boekhandelaren, schrijvers en uitgevers op om lezers te zoeken waar je ze niet verwacht. Vincent Terlouw van 8weekly vindt het loze woorden. En wat bedoelde de schrijver? 8weekly , Trouw 
 • Er zijn twee ECI- Debutantenprijzen te winnen: de vakjuryprijs en de publieksprijs. Er kan worden ingezonden in drie categorie‘n: fictie, non-fictie en Poetry slam. Het verhaal ‘IJs’ van Alec van der Horst is bekroond met de eci Debutantenprijs 2016. De winnaar van de publieksprijs is Rudy Hafkenscheid met de Poetry Slam ‘Mijn hart!’. De Debutantenschrijfwedstrijd, een initiatief van EDITIO, NRC Handelsblad, CPNB en SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam), is bedoeld voor alle schrijvers en dichters die nog niet eerder een boek hebben gepubliceerd bij een uitgeverij.  Literatuurplein
 • Samen met Museum De Pont organiseert Tilt de schrijfwedstrijd Me@DePont.  Het publiek wordt uitgenodigd op zoek te gaan naar een favoriet kunstwerk en in 100 woorden een persoonlijke zaaltekst te schrijven, vanuit de eigen ervaring. Op 14 februari geeft Anneke van Wolfswinkel tijdens een workshop adviezen om een goede tekst te schrijven. Tilt

muziek

 • Lieke de Boer uit Eindhoven van Statement Agency, het boekings/productiekantoor achter onder anderen New Wave, rapper Fresku, en samen met TopNotch het Surinaamse muziekproject Sranan Gowtu, is vol bezieling over haar missie om meer kleur te brengen in het Nederlandse muzieklandschap. Ze vindt dat het er angstvallig wit is. Zwarte muziek, met name hiphop, krijgt niet de plek die deze verdient. Ze heeft ook kritiek op 3FM. Trouw 
 • ‘Het dŽdain waarmee soms over modernistische componisten wordt gesproken is mij een gruwel.’ In Van Andriessen tot Zappa bundelde muziekredacteur van Het Parool  Erik Voermans 129 artikelen uit de afgelopen vijfentwintig jaar.   Cultureel Persbureau
 • De grote 3voor12 festivalkalender van 2016 : een overzicht van de popfestivals tot aan het voorjaar/zomer. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Johan Simons (1946) wordt vanaf september 2018 intendant van het Schauspielhaus Bochum. Hij gaat dit combineren met zijn functies als artistiek leider van NTGent en directeur van Theater Rotterdam. Op die manier wil hij een Europees theaterensemble cre‘ren, waarbij meertaligheid, diversiteit en het ontwikkelen van nieuw repertoire in een actuele Europese context de basis vormen. Simons wil internationaal vermaarde kunstenaars naar Theater Rotterdam halen om theater te maken. Dat blijkt uit een notitie die hij heeft geschreven in de aanloop naar de subsidieaanvraag bij het Rijk en de gemeente, die in het bezit is van NRC. Het Rotterdamse ensemble wil zijn plannen zelf pas na 1 maart bekendmaken, als ook een subsidie-aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten is ingediend.   Theaterkrant ,    NRC, inlog vereist  
 • ‘De taak van het Holland Festival is urgent en politiek geladen. Dat was het in 1947 en dat is het nu.’ Aldus Ruth MacKenzie, artistiek leider van het Holland Festival bij de presentatie van het programma 2016.  De politieke geladenheid van het Holland Festival 2016 is samengevat in het thema The Edges of Europa. Muziek, theater, dans, film en performances, ‘gemaakt door kunstenaars van binnen en buiten Europa, over mensen die zich op de randen van het continent bevinden’. ‘Ik geloof dat kunstenaars de wereld kunnen veranderen’, volgens Mackenzie. Operamagazine,  De Volkskrant , Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • De onthulling van een groot, door beeldend kunstenaar Marc Mulders gemaakt glas-in-loodraam,  als hulde aan Erasmus,  in Gouda,   is te elfder ure uitgesteld. NRC, inlog verplicht

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Natuurbegraafplaats De Utrecht in Hilvarenbeek krijgt een ceremonieel gebouw naar ontwerp van architecten|en|en uit Eindhoven. Portaal ‘de 8’ wordt gerealiseerd op een heuvel, die het basement vormt van het ontwerp. Deze verhoging in het landschap ritualiseert de plek en huisvest basale functies als een kantoor, kantine en opslag. Architectenweb.nl 
 • Kunstenaar Mooniq Priem boetseerde de afgelopen maand tien koppen van Peppelrode-bewoners.
 • Ze werden door haar ontvangen in het tijdelijke atelier op het terrein van het verzorgingshuis en van alle kanten gefotografeerd – als geheugensteuntje. Om vervolgens vanuit een homp witte klei elk hoofd op te bouwen. Eindhovens Dagblad   Mooniq Priem 
 • Filmmaker Leonard Retel Helmrich is ŽŽn van de juryleden voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De Tilburger jureert de categorie lange documentaires, zijn specialiteit. Retel Helmrich heeft een groot oeuvre. Hij maakte onder meer de trilogie Stand van de Zon, Stand van de Maan en Stand van de Sterren. Omroep Brabant
 • Jameszoo, de eclectische producer uit ‘s-Hertogenbosch, heeft getekend bij Brainfeeder, het label van avantgardehiphop producer Flying Lotus. Nog dit voorjaar brengt de Nederlander een album onder de Brainfeeder-vlag uit. 3voor12.vpro.nl
 • Ik ben vooral een dichter die zingt”, zegt de Eindhovense singer-songwriter Iris Penning. Ze  presenteert haar album Spreken met suiker. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse singer-songwriter Jeroen kant wint in Antwerpen de negende editie van de Vlaamse Nekka Wedstrijd voor Nederlandstalige muziek. De Nekka-wedstrijd is een tweejaarlijkse wedstrijd voor het Nederlands lied in Vlaanderen. De Standaard 
 • De Tilburgse auteur Rihana Jamaludin besluit multicultureel jongerenboek vrij beschikbaar te stellen. De jongerenroman ‘Luchtdanser’ is bedoeld voor de multiculturele samenleving die Nederland is geworden. Echter: in jeugdboeken is daar nog maar weinig van te merken. Uitgeverijen ‘herkennen’ zich niet in het nieuwe beeld, kennen de doelgroep niet en vrezen een financieel fiasco. Nationale Boekenblog 
 • De Etten-Leurse cabaretier Sjoerd Joosen staat in de  finale van het Leids Cabaret Festival. Hij brengt samen  zijn partner Jeroen de Jager de show ‘Quarter Life (Crisis)’ Omroep Brabant 

cultuureducatie en – participatie

 • Filmmaken, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus waarom je kind niet naar Filmkamp gestuurd? Een week lang worden ze daar spelenderwijs klaargestoomd in de verschillende aspecten van het filmvak. Wegens het succes van eerdere edities zijn er komende zomer al drie Filmkamp-lokaties. Holland Film Nieuws 
 • De BZT XXL Muziekwedstrijd  is een initiatief van MŽŽr Muziek in de Klas. Een wedstrijd die open is voor alle hoogste groepen van de basisscholen van Nederland. MŽŽr Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs op alle Nederlandse basisscholen. Het  is een initiatief van het Platform Ambassadeurs MŽŽr Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de VandenEnde Foundation, de NPO, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de PO-Raad. Fonds Cultuurparticipatie  
 • Muziekonderwijs op de basisschool is te veel afhankelijk van losse projecten en eendagsvliegen, vindt Jos Kok, zelfstandig (interim)manager en beleidsadviseur. Hij pleit voor een serieuze beoordeling van leraren. Zijn zij in staat om kinderen te enthousiasmeren voor muziek, of is er behoefte aan een vakleerkracht? lkca 
 • Het onderwijs vraagt om een verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Om deze vakken aan elkaar te koppelen wordt er optimaal gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden bij leerlingen. Kunstbalie vindt dit belangrijk en werkt in 2016 aan integratie van cultuureducatie met andere vakken. Het project ‘de creatieve code’ is hier een voorbeeld van.
 • In het onderwijs is er steeds meer aandacht voor programmeren. Programmeren alleen spreekt bij kinderen echter niet altijd tot de verbeelding. ‘De Creatieve Code’ is een leerlijn creatief programmeren ontwikkeld door MU, Eindhoven met diverse partners, die leerlingen (en docenten) bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Het project is gericht op de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kunstbalie 
 • Kinderboekenschrijver Arend van Dam opent op woensdag 10 februari De Bibliotheek Op School op de Oranje Nassauschool in Veen. Hij is Schoolschrijver van deze basisschool. De Oranje Nassauschool is 1 van de 5 Brabantse scholen die deelneemt aan het project De Schoolschrijver. Brabants Dagblad
 • Van een poppodium dat zalen moest vullen, ging Dynamo steeds meer in de richting van wat nu haar kerntaak is: talentontwikkeling van Eindhovense jeugd. Link2Work040 en Dynamo Jeugdwerk nodigen bedrijven uit de creatieve en technische sector van harte uit om kennis te maken tijdens het zgn. Grote-Wat-Als-Diner. e52.nl 
 • Ruim 100 bewoners van het AZC in Eindhoven zijn door het Stedelijk van Abbemuseum uitgenodigd om te komen kijken naar moderne kunst. Een initiatief dat is ontstaan uit eerdere samenwerking tussen SNV Brabant Centraal en het Van Abbemuseum. Vanwege het succes wordt er verder vervolg gegeven aan deze bijzondere ontmoetingen, en zullen we dit jaar nog 5 keer te gast zijn bij het Van Abbemuseum. Vluchtelingenwerk.nl

erfgoed

 • De mens deugt niet en maakt er een puinhoop van. En tsjonge, wat genoot Jheronimus Bosch daarvan, blijkt op de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum  die nu al een van de beste van dit jaar is. Aldus Stefan Kuiper. De Volkskrant
 • Een van de eerste dingen die Charles de Mooij  in zijn functie als directeur van het Noordbrabants Museum, hij startte als directeur in 2007, deed was het sturen van een voorstel naar de gemeente ‘s-Hertogenbosch over een grote Bosch-tentoonstelling. Te organiseren over negen jaar. Dat is hem nu gelukt. De Volkskrant, inlog vereist
 • Journalisten uit de hele wereld mochten voorafgaand aan de offici‘le opening komen kijken naar ‘Visioenen van een Genie’, de grootste tentoonstelling met werken van Jeroen Bosch ooit. Omroep Brabant
 • Vanaf 5 maart tot half oktober zijn de goten van de Sint Jan toegankelijk voor het publiek. Gidsen vertellen dan over de Sint-Jan die Jeroen Bosch voor een groot deel heeft zien bouwen. Brabants Dagblad
 • Meer over alle activiteiten rond Jeroen Bosch op de website Bosch500. Bosch500.nl
 • Op 30 maart 2016 start Van Gogh Brabant samen met het Vincent van GoghHuis in Zundert met Salon Van Gogh, een talkshow-concept onder leiding van Cornald Maas. De Salon Van Gogh is de formele afsluiting van het succesvolle Van Goghjaar en tevens de start van een nieuwe toekomst voor de Europese Van Gogh-samenwerking. Salon Van Gogh is een fundraising evenement ten bate van het Van Gogh-erfgoed. Doel van de jaarlijks terugkerende Salon Van Gogh is meer draagvlak verwerven voor de instandhouding van het Brabantse Van Gogh. Erfgoed Brabant 
 • De openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice gaat over filmrestauraties en filmerfgoed en wordt gegeven door Giovanna Fossati, hoofdconservator van Eye en hoogleraar Filmerfgoed aan de Universiteit van Amsterdam. Fossati, die in 2016 haar twintigjarige jubileum bij Eye viert, schetste in haar eerste les de contouren van de collegereeks die vooral ingaat op de impact van de digitale revolutie: hoe heeft dit het vak van filmrestaurateur be•nvloed en welke mogelijkheden biedt het de conservator om filmerfgoed op een andere manier dan via een klassieke vertoning in een bioscoopzaal in te zetten? De Filmkrant
 • Sinds 2008 is Europeana opgericht met als doel het bijeen brengen van Europese digitale cultuur, om hergebruik van Europese kunst te stimuleren. Inmiddels zijn er 48 miljoen objecten van culturele waarde te vinden. Dit jaar is Europeana verbeterd in design en zoekfunctie: verschillende nieuwe filters laten je zoeken op kleur, grootte, kwaliteit, en meer. Daarnaast kun je video’s en geluid direct afspelen. Clicknl

bibliotheken

 • Op veel plaatsen in Nederland is vluchtelingenopvang voor kortere en langere tijd geregeld. Bibliotheken organiseren allerlei initiatieven zodat vluchtelingen, samen met vrijwilligers en professionals van de bibliotheek, kunnen werken aan de Nederlandse taal en integratie. Bekijk de verhalen van vluchtelingen, Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Bibliotheek Gelderland Zuid over wat ze samen doen in ‘Dat doet de bieb’-film. De Bibliotheken 
 • Historisch CafŽ in de bibliotheek van Uden beantwoord vragen over het verleden van Uden. Brabants Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie