Trends & ontwikkelingen 12 juli 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Het Ministerie van OC en W heeft 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het zichtbaarder maken van het Nederlandse mobiele erfgoed. Minister Bussemaker heeft ‘de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De Toonbeelden laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien waar mobiel erfgoed een grote rol bij speelde. De subsidieregeling zal worden ondergebracht bij het Mondriaan Fonds. Rijksoverheid.nl
 • Het ministerie van OCW bekostigt met ingang van 2017 de cultuurstatistieken, statistieken over musea, podia, kunstzinnige vorming, bibliotheken en monumenten,  van het CBS. Deze dreigden wegbezuinigd te worden. lkca
 • Minister Bussemaker (OCW) heeft naar aanleiding van moties 60 miljoen euro toegezegd voor voorschoolse opvang. Dat past in het kader om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en taalvaardig te maken. Het geld gaat naar de gemeenten, die zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse opvang van kinderen van niet-werkende ouders. Rijksoverheid.nl  , De Bibliotheken
 • Fractieleiders Segers (CU) en Pechtold (D66) gaan zich inzetten voor het behoud van monumentale kerkgebouwen, vooral kerken die de komende tijd dichtgaan.  Zij doen een beroep op provincies en het Rijk om deze monumenten te beschermen. Eventueel willen zij extra geld reserveren voor het behoud van dit erfgoed. VNG Magazine 
 • De subsidie verlagen voor Cinekid, hŽt mediafestival voor kinderen, raakt de mediawijsheid en daarmee de levenskwaliteit van onze jeugd, betogen onder meer NTR-directeur Paul Ršmer en netmanager van NPO Zapp Suzanne Kunzeler in een opiniestuk. Van de Raad voor Cultuur krijgt het festival slechts twee derde van de aangevraagde subsidie.    Het Parool 
 • Lennart Booij, curator toegepaste kunst en vormgeving van het Stedelijk Museum Amsterdam, wordt lid van de Raad voor Cultuur.  Hij volgt Mathieu Weggeman op. Rijksoverheid.nl 
 • Per 1 september vormen landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade het College van Rijksadviseurs.  College van Rijksadviseurs   ,  De Architect
 • Het Nieuwe Instituut heeft zijn activiteiten die gericht zijn op de versterking van het professionele veld gebundeld in het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur. De ambitie van het agentschap is om het ontwerppotentieel van de verschillende disciplines aan maatschappelijke vragen te verbinden. Het gaat daarbij volgens Het Nieuwe Instituut steeds vaker om de internationale rol van de verschillende ontwerpsectoren. Het Nieuwe Instituut , Architectenweb.nl
 • ‘Het gesprek tussen kunst en samenleving moet opnieuw op gang komen’. Met deze woorden besloot scheidend LKCA-directeur Ocker van Munster de afscheidsconferentie die ter ere van zijn pensioen is georganiseerd. Een verslag. lkca
 • Huis van Hilde en Cultuurcompagnie Noord-Holland willen fuseren. In Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland worden de rijke bodemschatten van de provincie op allerlei manieren voor publiek toegankelijk gemaakt. Cultuurcompagnie adviseert over Noord-Hollands erfgoed en is, in opdracht van de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het provinciale Steunpunt voor Monumenten en Archeologie. Cultuurcompagnie
 • Amsterdam krijgt wat het verdient. ‘De instellingen vormen een representatie van de stad zelf. De stad en haar kunstinstellingen zijn grotendeels gericht op toeristen, een internationaal publiek en een rijke schare bevriende verzamelaars en donateurs.’ Vincent van Velsen over de sluiting van  het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en de situatie van de presentatie-instellingen in Amsterdam. Platform BK
 • Wereldmuziekpodium RASA overhandigt een petitie aan de Utrechtse burgemeester van Zanen om het onzekere voortbestaan van het wereldmuziekpodium onder de aandacht brengen. RTV Utrecht , Entertainment Business
 • In de Vlaamse cultuursector wordt verontwaardigd gereageerd op de subsidiebesluiten van de Vlaamse regering voor de komende vijf jaar (2017-2021), die Minister van Cultuur Sven Gatz op 29 juni presenteerde. ‘Een mokerslag voor de sector’, noemen Vlaams parlementslid Yamila Idriss en sp.a-voorzitter John Crombez de ‘desastreuse’ beslissingen. rekto verso ,  Theaterkrant 

noord-brabant 

 • De provincie Noord-Brabant stelt 25.000 euro extra beschikbaar voor het programma Museumschatjes van Erfgoed Brabant. Dat betekent dat zo’n 10.000 Brabantse leerlingen die in groep 5 tot en met 8 zitten, gratis naar het museum kunnen. Gedeputeerde Henri Swinkels: ‘Het beschikbaar stellen van 10.000 extra plekken is een eerste stap. We zijn aan het bekijken wat we vanaf 2017 nog meer kunnen doen, maar ook dit jaar wilden we al concreet aan de slag. ‘ Brabant.nl  ,   Eindhovens Dagblad
 • Met de BrabantNacht wil VisitBrabant Noord-Brabant nationaal en internationaal op de kaart te zetten. BrabantNacht is een initiatief van VisitBrabant in samenwerking met de Efteling, Safaripark de Beekse Bergen (LibŽma), Van Gogh Brabant, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Nationaal Park de Biesbosch en Provincie Noord-Brabant. Pretwerk ,  Omroep Brabant
 • SP en Partij voor de Dieren hebben vragen gesteld over wat er gebeurt met de opbrengsten en winsten van de Jeroen Bosch tentoonstelling.  Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het Eindhovense podium De Effenaar wil alle ruimte geven aan virtual reality-experimenten en gaat daarvoor deze zomer o.m. meer de kleedkamers verbouwen tot flexibele werkplekken. Eindhoven heeft een conglomeraat van startups, die bezig is met virtual reality. De stap past in het beleid van de Effenaar, die graag wil laten zien wat de rol van design in muziek is. Het geld komt van de gemeente Eindhoven voor jaarlijkse investeringen in het Effenaar-gebouw. Entertainment Business
 • Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven werkt aan een oplossing voor het tekort aan geschikte evenementenruimtes voor de dancescene in de stad, zo zegt cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs. Our house
 • De hele verbouwing en uitbreiding van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven neemt een jaar in beslag, maar cursisten zijn vanaf september gewoon weer welkom. Over precies een jaar moet de verbouwing van de Pastoor Petersstraat 180 tot grote, moderne ‘unilocatie’ klaar zijn, waarna in augustus de CKE-onderdelen als beeldende kunst, theater en fotografie zich voegen bij de locatie waar tot nu toe alleen de muziek- en dansschool van het CKE zit. Eindhovens Dagblad
 • Helmond krijgt een markthal op de plek van het afgebrande Speelhuis. Dat is een van de opvallendste onderdelen van het nieuwe centrumplan.  Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad
 • Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch blijft tot 1 november dicht. In het gebouw is asbest aangetroffen. De sluiting betekent ook een aderlating voor het Theaterfestival Boulevard. De organisatie denkt na over een oplossing.  De PvdA wil dat het gemeentebestuur van de stad het Theaterfestival Boulevard steunt. ‘s-Hertogenbosch ,   Omroep Brabant  , Omroep Brabant
 • W2, De Toonzaal en de Willem 2 Fabriek in ‘s-Hertogenbosch gaan per 1 januari 2017 fuseren. De nieuwe instelling komt op twee locaties: in de Willem 2 Fabriek aan de Boschveldweg en de Toonzaal aan de Prins Bernhardstraat. In totaal gaat de nieuwe combinatie 300 concerten en dertig exposities per jaar organiseren. ‘s-Hertogenbosch  , Entertainment Business ,  Brabants DagbladBrabants Dagblad 
 • Op 23 juni 2016 heeft het college van B&W het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers naar de gemeenteraad gestuurd. Daarmee is het cultuurplan openbaar en voor iedereen beschikbaar. Het cultuurplan werd op 4 juli 2016 in de raadscommissie VES (Vestigingsklimaat) besproken. Tilburg.nl , Tilburg.nl 
 • Als de Tilburgse gemeenteraad B en W niet terugfluit over de renovatie van het stadhuis, moet er alsnog een referendum komen. Dat schrijft George Bedaux van de ‘Werkgroep Eigenaren Referendum Stadskantoor 1’ in een brief aan de gemeenteraad. B en W geven architectenbureau DEDRIE volgens hem veel teveel ruimte om het stadskantoor uit te breiden. Brabants Dagblad
 • Een nieuw referendum over het stadhuis in Tilburg kan ertoe leiden dat investeerders voor de binnenstad afhaken, zegt raadslid Frans van Aarle. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bernheze heeft de intentie om het kunstwerk in Loosbroek,  dat werd vernield, te herstellen. Brabants Dagblad
 • Beschermt de gemeente Oisterwijk KVL monument voldoende? Oisterwijknieuws
 • Als de  St. Jans-basiliek de enige parochiekerk van Oosterhout  wordt, is er een financi‘le injectie nodig om de kerk te moderniseren, volgens het parochiebestuur. De gemeente Oosterhout komt echter niet over de brug. BN – De Stem
 • De gemeente Oss heeft een plek aangewezen waar graffiti gespoten mag worden. Jan-Henk van Ieperen van King Of Colors is daar blij mee. ,,Er is nu een mooie plek in Oss om te spuiten.” Brabants Dagblad ,    Brabants Dagblad
 • Bibliotheken in de toekomstige gemeente Meierijstad gaan actiever op zoek naar boekenlezers. Dat zegt directeur Gio van Creij nu Schijndel en Sint-Oedenrode hun overstap naar haar stichting Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB) hebben aangekondigd. Brabants Dagblad
 • Het Vestzaktheater in Son en Breugel krijgt nieuwe theaterstoelen. De gemeente stelt een subsidie van vierduizend euro ter beschikking om de aanschaf mogelijk te maken. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Steenbergen heeft het helemaal gehad met de discussies over de Bunkertreppe, het nieuwe kunstwerk bij Benedensas. BN – De Stem
 • Muziekverenigingen in de gemeente Steenbergen verzetten zich tegen bezuinigingen. BN – De Stem
 • Het moza•ekkunstwerk van Berend Hendriks op de gevel van de oude Walewyc-mavo in Waalwijk wordt gesloopt. Meerderheid van de gemeenteraad wil geen geld beschikbaar stellen. Brabants Dagblad
 • Kinderen op de basisschool kunnen vanaf september nog makkelijker kennismaken met het aanbod aan sport en cultuur in de gemeente Woensdrecht. In samenwerking met Sport- en Cultuurimpuls geven de Brede Welzijnsinstelling (BWI) en de gemeente een boekje uit met alle sport- en cultuurmogelijkheden. Internetbode/woensdrecht

cultureel ondernemerschap

 • Jonge kunstenaars en ‘makers’ hebben het moeilijk, de jaren na hun afstuderen. Velen haken af of zien hun ontwikkeling stagneren. Hoe kan dit beter? Deze vraag houdt een Interventureteam van Leiderschap in Cultuur 3 sinds begin dit jaar bezig. Inmiddels is duidelijk dat er veel partijen bij dit vraagstuk betrokken zijn. Reden voor een Cultural Connectionsbijeenkomst op 27 juni jl. over talentontwikkeling, met alle betrokkenen. Leiderschap in Cultuur
 • Internationaal werken verrijkt, maar kan ook best een ingewikkelde onderneming zijn. DutchCulture biedt de komende weken de mogelijkheid om tijdens een spreekuur met een adviseur te spreken over de wereldwijde mogelijkheden of de praktische kanten van internationaal werken. DutchCulture 
 • Hoe gaan kleine organisaties in Australi‘ om met cultureel ondernemerschap, en hoe verhoudt zich dat tot de werkwijze in Nederland? Cultuurmarketing
 • Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk (namens werkgevers) en FNV KIEM (vanaf 1 juli ‘Kunstenbond’), AVV en Ntb (namens werknemers) zijn op 16 juni 2016 gekomen tot een akkoord over de cao Kunsteducatie. FNV Kiem
 • De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister. Vanaf 1 januari 2015 moet je na het afronden van je (master)opleiding een beroepservaringperiode doorlopen om je te kunnen inschrijven in het architectenregister. BNA
 • De introductie van het BNA-bureaukeurmerk is in juni 2016 gestart. Met het keurmerk ‘BNA erkend bureau’ kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien dat BNA-bureaus meerwaarde hebben, voor opdrachtgevers, gebruikers en samenleving. BNA
 • Het rapport ‘Van binnen naar buiten; Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten’,  van Barbara Heebels en Robert Kloosterman (Universiteit van Amsterdam), pleit ervoor om de wettelijke titelbescherming van interieurarchitecten overeind te houden. Aldus wordt een kwaliteitsgarantie verschaft die de markt transparanter maakt en zo marktwerking bevordert. De Architect   , UVA
 • Amsterdam verdient miljoenen aan halfjaarlijks fashion week. Fashion United
 • Emily Hermans, eigenaar en ontwerper van het Eindhovense modelabel MLY gaat de inkoopcyclus voor winkeliers van zes maanden terugbrengen naar zes weken. Dat voorkomt overschotten. Eindhovens Dagblad
 • De Bcademie is een initiatief van Alex Jacobs en Daan den Houter om de kloof tussen het behalen van een diploma aan een kunstacademie en de autonome beroepspraktijk te overbruggen. Als hedendaagse kunstenaar moet je meer en meer bewust zijn van de manier waarop je als cultureel ondernemer in de wereld staat. Mister Motley
 • Kleine en middelgrote musea staan er financieel al slecht voor en bijna de helft ervan verwacht dat overheden de komende jaren verder zullen bezuinigen op hun subsidies.  Een kwart verwacht dat sponsorinkomsten de komende jaren zullen afnemen. Aldus een onderzoek van NRC onder 144 kleine en middelgrote musea. NRC , inlog vereist
 • De Museumvereniging  heeft de uitgangspunten over bruikleenverkeer gepubliceerd in de overzichtelijke brochure. De publicatie is tevens een oproep aan alle leden van de Museumvereniging om de uitgangspunten te onderschrijven. Museumvereniging
 • Met ingang van 1 januari 2017 is Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum,  aangesteld als Gesammtleiter van de Dortmunder U. Het centrum omvat Museum Ostwall, de kunsthal, Kunstverein fur Medientechnologie, het centrum voor beeldende vorming en een bibliotheek voor film en video. Centraal Museum 
 • Niels Van Tomme  is de nieuwe directeur van de Appel arts centre. De Appel  , De Volkskrant
 • Wydr, een nieuw platform om kunst te kopen, gebruikt een like/dislike structuur die erg populair werd door Tinder. Kan deze app concurreren met galeries? Hyperallergic ,  Artnet News
 • Brand New Expo is een bedrijf dat een nieuw domein in de entertainmentwereld wil veroveren: expotainment. “De bedoeling van onze expo’s is dat de bezoeker slimmer naar buiten loopt en een onvergetelijke ervaring heeft gekregen”. Entertainment Business
 • Het rapport Mapping the Animation Industry in Europe brengt het animatielandschap in kaart en verzamelt data van animatiewerken om daarmee Europese steunmaatregelen aan te kunnen passen ten gunste van deze groeiende sector. De analyse wees o.a. uit dat Europese animatie het beste circuleert van alle audiovisuele werken. Echter, slechts 20% van de verkochte kaartjes voor animatiefilms gaat naar Europese films. Mediadesk Nederland
 • In september gaat de gemeente Amsterdam met een grote delegatie culturele instellingen naar New York om zo de zichtbaarheid van het hoofdstedelijk cultuuraanbod internationaal te vergroten. Ook documentairefestival IDFA en filmmuseum EYE zijn van de partij. Filmkrant
 • Zakelijk directeur Janneke Staarink over de ambities van International Film Festival Rotterdam.  IFFR
 • Bezoekers aan Kok Experience in Harderwijk kunnen kiezen uit een scala aan activiteiten. Naast het spelen van lasergames en het bezoeken van een speelparadijs, kunnen ook de nieuwste films worden bekeken. Met bioscooparrangementen kan een eigen verzorgde avond uitgekozen worden. Voor een vastgestelde prijs kiezen de gasten dan een diner, een consumptie en een lievelingsfilm. Holland Film Nieuws
 • Onder de naam FC Hyena opent half juli een nieuw filmtheater in hotspot Amsterdam-Noord. Fraai gelegen aan het IJ wil FC Hyena een optimale combinatie bieden van horeca en cinema. Voor de inhoudelijke invulling heeft het theater voorlopig distributeur September Film in de arm genomen.   Holland Film Nieuws
 • Een film kijken in de buitenlucht, het kan deze zomer weer overal. Ondanks het onvoorspelbare Nederlandse zomerweer is de openluchtbioscoop mateloos populair. In augustus en september vinden zelfs rondom metrostations in Amsterdam Zuidoost  twee korte filmfestivals plaats in de openlucht. Cinema.nl  ,   Het Parool 
 • De online videoconsumptie blijft groeien en breidt zich uit naar nieuwe platforms. Video speelt dan ook een steeds grotere rol in de marketingmix. Nederlanders besteden helft van desktoptijd aan het kijken van video’s.   Comscore
 • Het gaat hard met online video in ons land. Nederlanders keken er in 2015 maar liefst 105 minuten per dag naar, tegenover 178 minuten reguliere tv. Een stijging van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder (65 minuten). Emerce 
 • Mogen boekhandels en andere winkels alcohol blijven verkopen? De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Slijtersunie stonden tegenover elkaar in de rechtbank van Den Haag. Inzet voor het kort geding, aangespannen door  de Slijtersunie, is de directe stop van de blurringpilot ‘Mengvormen Horeca en Detailhandel’. De rechter doet 13 juli uitspraak. Out of Home shops
 • De eerste namen voor de Boekenparade en Manuscripta zijn bekend. Manuscripta, traditioneel de opening van het boekenseizoen, is dit jaar onderdeel van de Boekenparade en vindt plaats op zaterdag 3 september in de Tolhuistuin, Amsterdam. Naast optredens van verschillende auteurs vindt op Manuscripta o.a. de Elspeet Boekverkoper van het Jaar verkiezing plaats. CPNB
 • Uit de cijfers van GK marktrends boekenvak blijkt dat de cumulatieve A-boekenomzet gemeten over week 01 t/m week 26 2016  212,1 miljoen euro bedraagt: een kleine plus ten opzichte van 2015. inct.nl
 • MagBoox is een Nederlandse startup, gevestigd op de TU/e Campus in Eindhoven, en heeft als missie om een nieuwe generatie lezers te vinden en te verbinden aan lezen. Zij wil die groep een alternatief bieden binnen de toegenomen mogelijkheden om media digitaal te consumeren. Informatieprofessional 
 • In juni 2016 heeft Rita Zipora haar masterdiploma behaald aan de popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam (CvAPop). Voor het afstuderen schreef zij een scriptie over muziekauteursrecht in het digitale domein. Grofweg heeft de moderne songwriter last van drie zaken : piraterij, de auteursrecht-masterrechtverdelingen en de Safe Harbour-constructie. IE-Forum
 • Voor het eerst overschrijdt het aantal audiostreams in de V.S. het aantal keren dat video is afgespeeld. Marktonderzoeksbureau BuzzAngle Music noteerde over de eerste helft van dit jaar 114,2 miljard audiostreams  tegenover 95,1 miljard videostreams.  Albumverkopen (cd, digitaal en vinyl) daalden 13,6% naar 100,3 miljoen. De digitale albumverkoop kreeg de zwaarste klappen met een daling van 18,4% naar 43,8 miljoen. Entertainment Business
 • Wat heeft de klimaatverandering voor effect op het festivalseizoen, en dan natuurlijk vooral de festivals die buiten in de polder worden gehouden? Noisey
 • Center Parcs heeft besloten te stoppen met een aantal evenementen op zijn parken. Het recreatiepark wil zich weer volledig richten op gezinnen en heeft te kennen gegeven dat er geen ruimte meer is voor de festivals Where The Wild Things Are, Bungalup en Nachtiville op Center Parcs De Eemhof in Zeewolde. Entertainment Business   , Pretwerk 
 • Werkgeversorganisatie Nederlandse Podia (WNP) en FNV KIEM (vanaf 1 juli 2016 de Kunstenbond) hebben een definitief akkoord bereikt over de Cao Nederlandse Podia 2016-2017. FNV Kiem
 • De Nationale Opera heeft volgens de rechter bij de opvoeringen van de opera Siegfried de Arbowet overtreden. Het operahuis moet daarom een boete van 18.000 euro betalen. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Tijdens een voorstelling kan de bezoeker via een app invloed uitoefenen op het toneel. Vervolgens reageren de acteurs of muzikanten op deze prikkel. In het geval van een muzikant speelt hij bijvoorbeeld een beat op verzoek van een bezoeker. Interactieve apps: is dat het theater van de toekomst? Cultuurmarketing

financiering 

 • Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) krijgen twaalf ontwerpers de gelegenheid om hun werk te presenteren op ADE Sound Lab. Het programma ADE Sound Lab is gericht op experiment en innovatie op het gebied van geluid, klanksynthese en visualisaties van licht en geluid. De Open Oproep ADE Sound Lab 2016 leverde 31 inzendingen op. Ricky van Broekhoven, Eindhoven, Arvid Jense, Eindhoven, Lola Gielen, Tilburg, behoren tot de 12 geselecteerden.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaanfonds gaat de musea in de Baronie van Breda, streeknetwerk LandStad De Baronie en Erfgoed Brabant financieel ondersteunen bij een haalbaarheidsonderzoek naar een structurele samenwerking tussen diverse cultuurhistorische locaties in regio De Baronie. Het fonds stelt hiervoor in 2016 € 6.200,- beschikbaar. De streek vult dit bedrag voor dit jaar aan met € 5.000,-.  Erfgoed Brabant
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de eerste ronde van 2016 zijn Vijf nieuwe Nederlands-Vlaamse en Vlaams-Nederlandse coproducties ondersteund. Filmfonds
 • Adriaenssens, Arts, Atangana Bekono, Frijns, Jongeneelen, Landman, Olthof en Visser: de namen van de schrijvers van de toekomst. Op uitnodiging van het Letterenfonds kozen de opleidingen Creative Writing aan ArtEZ, Beeld en Taal van de Rietveld Academie en Writing for Performance aan de HKU, en literair productiehuis Wintertuin ook dit jaar weer ieder 2 schrijftalenten uit hun alumnipool en talentenvijver voor de tweede editie van het Slow Writing Lab. Vanaf september zullen de 8 talenten een jaar lang werken aan een persoonlijk onderzoek. Letterenfonds
 • In  juni ontving het Nederlands Letterenfonds tien internationale redacteuren en uitgevers uit onder meer Scandinavi‘ en Colombia. Tijdens deze Amsterdam Fellowship maakten zij nader kennis met hun Nederlandse collega’s. Het Amsterdam Fellowship for International Publishers is mogelijk dankzij ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds, de CPNB en diverse uitgeverijen. Letterenfonds 
 • De subsidie voor het programmeren van festivals wordt deze zomer herzien. De twee subsidies, voor bestaande Žn nieuwe festivals, van het Fonds Podiumkunsten worden samengevoegd tot ŽŽn regeling. Op 21 september is de deadline. Het voornaamste verschil met voorheen is dat de drempel voor aanvragen verlaagd is. Festivalorganisaties hoeven niet meer twee edities georganiseerd te hebben maar kunnen al na ŽŽn editie subsidie aanvragen. Ondersteuning geldt voor twee jaar. Fonds Podiumkunsten  ,  Fonds Podiumkunsten
 • Op 1 september organiseert het Fonds Podiumkunsten een bijeenkomst voor makers uit het popcircuit om uitleg te geven over de subsidieregeling werkbijdrage muziekauteur en wat er nodig is om een goede aanvraag te schrijven. Goede voorbeelden komen ook aan bod en uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Fonds Podiumkunsten  
 • ‘Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.’ Het blog van Henri‘tte Post. Fonds Podiumkunsten
 • Beurzen voor 171 excellente studenten, voor een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro. Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert daarmee ook dit jaar fors in jong talent in wetenschap, muziek, theater en beeldende kunst. Met een beurs van het Cultuurfonds op zak, gaan de studenten een opleiding of onderzoek doen in het buitenland of krijgen een bijdrage voor een muziekinstrument.  Cultuurfonds
 • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opent op verzoek van minister Bussemaker (OCW) een call for proposals voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland van nationaal of internationaal belang. Senior onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse kennisinstelling, gemeente, regio, provincie, of een erkend archeologisch bedrijf kunnen aanvargen tot 13 september. Cultureel Erfgoed
 • De Europese Commissie en het European Investment Fund hebben een garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren gelanceerd, waarmee het makkelijker wordt om toegang te krijgen tot bankkredieten. Het totale budget bedraagt 121 miljoen euro. De voornaamste doelstelling van de faciliteit is om bij banken en andere financi‘le instellingen zorg te dragen voor een beter begrip van de sector, zodat gemakkelijker leningen kunnen worden afgesloten. Mediadesk Nederland
 • De impulsgelden zijn voor de periode 2013-2016 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. bkkc adviseert bij financieringsvragen en biedt financieringsmogelijkheden om de culturele sector in Noord-Brabant te versterken. De ABC-commissie, die het definitieve besluit neemt over de toekenning, kwam op 22 juni bijeen. bkkc 
 • Sinds haar oprichting is de Triodos bank succesvol in het financieren van projecten in de cultuursector. Wat beweegt de bank? En hoe ziet financiering eruit? bkkc
 • Vera Zane_ is een alternatieve folk-pop band met country invloeden uit Tilburg. Hun debuutalbum wil de band als visitekaartje gaan gebruiken voor poppodia, festivals en evenementen. Voor het opnemen en uitbrengen van een album  is Vera ZanŽ en crowdfundactie begonnen. Voorde kunst
 • Het Concertgebouw Fonds heeft van een particuliere muziekliefhebber 1 miljoen euro gekregen uit een nalatenschap. De vrouw was een trouw concertbezoeker.  Het geld gaat naar muziekeducatie voor kinderen, en naar noodzakelijk onderhoud van het Amsterdamse Concertgebouw. Concertgebouw 

cultuurnieuws

architectuur en vormgeving

 • Een gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade,  o.m. over de ontwerpprijsvraag, die na de zomer wordt gelanceerd. Hoe nemen we de zorg op in naoorlogse wijken? Cobouw
 • Veel inventiviteit, veel optimisme en veel maakbaarheid ziet socioloog Warna Oosterbaan in de inzendingen voor de prijsvraag ‘A Home away from Home, nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers’.  Maar een thuisgevoel is veel lastiger te cre‘ren. Archined
 • De elite voert momenteel het hoogste woord in discussies over de inclusieve stad. Maar zou de elite niet wat meer moeten gaan twijfelen aan haar kennis en nieuwe kennis durven leren van de zogenaamde ‘andere wereld’? Een impressie van Next Steps #5 tijdens IABR. ruimtevolk 
 • Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80% van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen.  Daarbij zit de potentie vooral in de transformatie van on(der)benutte terreinen, en veel minder in de transformatie van huidige leegstaande panden. De cijfers verschillen sterk per regio. Dat blijkt uit ‘Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad’ , van het Planbureau voor de Leefomgeving. Planbureau voor de Leefomgeving  , De Architect 
 • Met Challenge Landschap 2070 schetsen kennisinstellingen en ontwerpbureaus de eerste beelden van het landschap van de toekomst. In de plannen die de teams op uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) indienden, zijn naast verschillende zienswijzen, ook drie telkens terugkerende opgaven te bespeuren. ruimtevolk   ,  Rli 
 • Bijna alle Nederlanders hechten veel waarde aan een groene leefomgeving. Ongeveer een kwart van de tuinbezitters geeft daaraan in de eigen tuin uitdrukking door het overgrote deel ervan te beplanten. Naoorlogse generaties kiezen echter steeds vaker voor bestrating.  Dat staat haaks op de benodigde klimaatbestendige inrichting van tuinen. De publieke ruimte laat juist wel groene initiatieven zien. Aldus een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). SCP
 • 25 winnaars uit 245 inzendingen mogen in Almere hun ontwerp gaan realiseren. Tijdens het symposium Bouw Betaalbaar Anders zijn de winnende projecten bekendgemaakt. Voor de wedstrijd ‘Bevrijd Wonen, Jouw Tiny House in Almere’ konden permanente, tijdelijke en pioniersplannen worden ingezonden. De Architect
 • Incubate presenteert het werk van de architect Yona Friedman. Een van zijn ontwerpen, Iconostase, is te zien in het Wilhelminapark in Tilburg. Artiesten en kunstenaars krijgen 8 keer de kans om zich te laten inspireren door dit bouwwerk. Binnen de iconostase worden tentoonstellingen, dans, theater en muziek tot uitvoering gebracht. Museumtijdschrift
 • Met een workshop in de middag en een reeks presentaties in de avond, liet de ThingsCon Salon in het Eindhovense Klokgebouw zien dat een Smart City veel minder te maken heeft met technologie dan met mensen. Meer specifiek: met burgers die in staat worden gesteld zelf hun eigen slimme samenleving op te bouwen. e52.nl
 • Mode en technologie komen steeds dichter bij elkaar. Toch is de integratie van technologie in mode nog niet wijdverbreid, mede doordat de huidige technologie‘n nog beperkingen kennen. Immaterialicious is een platform en onderzoeksproject dat de kwesties rondom identiteit en mode in het postdigitale tijdperk verkent. Tijdens een symposium waren er lezingen en een modeshow, van 5 Nederlandse modelabels. Fashion United
 • De VN-Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen werkt samen met het MIT om het design strategie‘n te ontwikkelen, die die vluchtelingen in staat stellen om hun eigen problemen op te lossen in plaats van te vertrouwen op de oplossingen van hulporganisaties. Dezeen

beeldende kunst

 • De Theodora Niemeijer prijs 2016 is gewonnen door Sissel Marie Tonn. Metropolis M
 • Een kunstcriticus kan en mag het nooit louter over kunst hebben, omdat de kunst zelf nooit louter over kunst gaat. Thijs Lijster, universitair docent kunst- en cultuurfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen. De Groene Amsterdammer
 • ‘Regelmatig zou ik een artikel willen lezen waarin de beschouwer verschillende werken, voorstellingen of exposities bespreekt en daarbij de vraag stelt in hoeverre die een stand van zaken in de kunsten schetsen. Ook dat zegt veel over de samenleving, want relevante kunst staat midden in die samenleving en ontwikkelingen in de kunst zeggen daarmee iets over ontwikkelingen in de samenleving.’  Birgit Donker, directeur van de Mondriaanfonds over beeldende kunstkritiek.  De Groene Amsterdammer
 • 18 kunstenaars hebben zich door het thema religieuze en alternatieve geneeswijzen laten inspireren en tonen hun werk in een expositie, die aansluit bij het project Religious and Alternative Healing in the Modern World, een onderzoek van het Meertens Instituut en de Universiteit van Amsterdam. Meertens Instituut

film en av

 • ‘Je moet animatie gewoon behandelen als een techniek, een filmtaal, net als bijvoorbeeld documentaire. Dat is ook het beleid van het Filmfonds: om de grenzen tussen speelfilm, documentaire en animatie steeds meer te slechten. ‘ Aldus Peter Lindhout, filmconsulent Animatie van het Nederlands Filmfonds. Zijn idee: animatoren koppelen aan ervaren live-action filmmakers. ‘De kennis van visuele ontwikkeling zit bij animatie. Die van dramatische ontwikkeling bij live-action.’ Filmkrant
 • De organisatie van Cinekid Festival heeft de twaalf genomineerden voor de Cinekid Leeuw bekendgemaakt. Naast de consolegames Lego Dimensions en Tearaway Unfolded zijn ook onafhankelijke apps en mixedmedia-installaties kanshebbers. Cinekid

letteren 

 • De Europese Literatuurprijs is toegekend aan de Italiaanse auteur Sandro Veronesi en vertaler Rob Gerritsen voor Zeldzame aarden. De Europese Literatuurprijs is de prijs voor de beste in het Nederlands vertaalde roman van het afgelopen jaar. Letterenfonds ,  Literatuurplein
 • Kim van Kooten, Lize Spit, Sandra Bernart, Inge van der Krabben en Erik Rozing zijn de genomineerden voor de eerste editie van de Hebban Debuutprijs voor romans. Literatuurplein

muziek

 • Miranda van Kralingen neemt eind 2016 afscheid als intendant van Opera Zuid. Ze heeft dan ruim twaalf jaar het roer in handen gehad. Operamagazine
 • Het Wagnergenootschap Nederland reikt tijdens het aanstaande Internationaal Vocalisten Concours een nieuwe prijs uit: de Wagnerprijs van Nederland. De prijs (5.000 euro) is bedoeld om zangers met het potentieel om het repertoire van Wagner te zingen te helpen bij hun ontwikkeling en professionalisering. Operamagazine
 • Op het platform 21dimes.nl vertellen jazz- en funkartiesten over hun carrire en inspiratiebronnen. Het platform is een initiatief van BNP Paribas en is ontwikkeld door digital agency TamTam. BNP Paribas is al zes jaar partner van North Sea Jazz. 21dimes
 • De Sena European Guitar Award werd in Bergen op Zoom uitgereikt aan Steve Vai. BN – De Stem

theater en dans 

 • De genomineerden voor het Moving Forward traject 2016-2017 zijn bekend gemaakt. Moving Forward is een residentie-traject ge•nitieerd door Dansmakers Amsterdam en Dansgroep Amsterdam. Moving Forward is een samenwerking met de Moving Futures partners Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision. Dans magazine 
 • De genomineerden voor de Gouden en Zilveren Notekraker zijn bekend. Met deze vakprijs worden acteurs en musici ge‘erd voor de meest opvallende artistieke prestaties en smaakmakers van het afgelopen seizoen. De genomineerden zijn gekozen uit een eerste stemronde onder aangesloten muzikanten en acteurs van Sena en NORMA. Entertainment Business

kunst in de openbare ruimte

 • ‘Ik ga via Breda.’ Vier woorden, twaalf letters. Vanaf eind augustus lezen treinreizigers deze zin als ze langs het voormalig CSM-terrein komen en daarna arriveren het NS-station van Breda. Ruimtelijk ontwerpster Nina Lenting heeft dit 120 meter lange kunstwerk bedacht in opdracht van de gemeente Breda. Zo lang er nog geen definitieve invulling is voor het terrein, waar jarenlang de suikerfabriek stond, mag het er blijven staan. “”Minimaal een jaar””, aldus Lenting. BN – De Stem
 • Het kunstwerk Connectie op de grens van Zundert en Klein – Zundert is vernield. Het werk, in opdracht van de gemeente Zundert gemaakt, was net onthuld. BN – De Stem  , BN-De Stem

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een gigantische klok uit de serie Real Times van ontwerper Maarten Baas is nu te zien in Lounge 2 op Schiphol. De klok heeft een diameter van 3 meter. In 2009 lanceerde Maarten Baas zijn 1e klok in de Real Time serie. Real Time klokken bevatten een door Baas gemaakte video performance, die letterlijk twaalf uur kost om op te nemen en dus ook twaalf uur duurt om te kunnen bekijken. Dezeen , Architectuur.nl
 • Het interieur van het nieuwe hoofdkantoor van Woonbedrijf in Eindhoven is volledig ontworpen door Van Eijk en Van der Lubbe. Architectenweb.nl
 • Ontwerpersduo Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk gaat zich vestigen in gebouw Plan-B in Eindhoven. Dit voormalige Philips-laboratorium op bedrijventerrein De Hurk wordt momenteel getransformeerd tot een onderkomen voor de creatieve maakindustrie. Architectenweb.nl 
 • Een mobiel atelier bij Vitalis De Horst/Kronehoef in Eindhoven wordt de tijdelijke werkplek van Monique Rutten. De kunstenares laat zich van maandag 4 juli tot en met zondag 14 augustus inspireren bij het woonzorgcomplex. Eindhovens Dagblad
 • De eeneiige tweeling Jeroen en Martijn Boeren, aka Sound Rush, uit Sint Willebrord maken als dj’s razendsnel furore met hun hardstyle. BN – De Stem
 • In ‘Stormkamers #1: Voor wie is niets onmogelijk’ moet het publiek aan het werk. Samen mag het uitmaken waar een nog onbekend geldbedrag naartoe mag gaan. Maar hoe laat je veertien mensen iets beslissen? Hoe organiseer je dat? Welkom in het laboratorium van Tg Nomen. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Creatief directeur Thomas Widdershoven, tevens voorzitter van het College van bestuur, van de Design Academy heeft zijn vertrek aangekondigd. Widdershoven wil zich weer gaan concentreren op zijn ontwerpstudio Thonik. Eindhovens Dagblad
 • Ilse Oostvogels en Fynn Neb, twee studenten, respectievelijk van de docentenopleiding en van Academy for Circus and Performance Art, Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, zijn uitgeroepen tot winnaars van de Jacques de Leeuw Prijs 2016. Tilburg.com , Fontys
 • Eleye Boerenkamps is de winnaar van de Leo XIII-prijs 2016. Zij ontving die tijdens de diploma-uitreiking op de Fontys Academie voor Beeldende Vorming (ABV) in Tilburg. Eleye krijgt als prijs de gelegenheid om 4 maanden in Gastatelier Leo XIII te wonen en te werken met een relevant werkbudget, een digitale publicatie en goede coaching. Brabants Dagblad
 • De afstudeertentoonstelling van de Master Photography AKV | was te zien in de Melkweg in Amsterdam. De groep van zes afstudeerders schuwt niet om voorbij het persoonlijke te gaan, maatschappelijk te reflecteren, en gaat zelfs een stap verder met een aantal krachtige statements Metropolis M
 • Verslagen van de afstudeerexposities St. Joost Breda en AKV ‘s-Hertogenbosch. Mister Motley , Metropolis M , Lost painters , Lost painters
 • De genomineerden TENT Academy Awards 2016 zijn bekend. Tien studenten van Nederlandse en vijf studenten van Zwitserse kunstacademies zijn in de afgelopen weken door curatoren, kunstcritici en filmspecialisten gescout voor de jaarlijkse video-, film- en animatiecompetitie. BK-Informatie 
 • MBO College Zuid van het ROC van Amsterdam start in september met een specialisatiejaar Dance, Music en Events. Het onderwijsprogramma is helemaal afgestemd op de dance-industrie. Entertainment Business
 • Het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk toont werk van net afgestudeerde Nederlandse schoenmakers en schoenontwerpers. De tentoonstelling bevat werk van studenten van de opleiding ambachtelijk schoenmaken van de Dutch Shoe Academy (DSA) in Utrecht en van de opleiding creatief vakman van het SintLucas in Boxtel. Schoenenmuseum
 • Studenten van de opleiding International Game Architecture and Design van de NHTV in Breda presenteerden hun eigen games aan publiek en potenti‘le werkgevers. Van virtual reality games tot klassieke bordspellen. Studenten kunnen aan de verschillende ontwerpstudio’s laten zien wat ze kunnen en al een beetje in contact komen met werkgevers. BN – De Stem
 • Overdonderende eindvoorstellingen van de dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium en de Nationale Ballet Academie werpen een blik op jong talent. En op de opleidingen zelf. Cultureel Persbureau

cultuureducatie en – participatie

 • Er is, nog steeds, te weinig muziek in de klas stelt Suzan Lutke. Ze pleit voor een duidelijke attitudeverandering. ‘De eerste vraag die iedereen zich zou moeten stellen is: Waarom wil ik muziekonderwijs?’ lkca
 • Het onderzoek ‘buitenschoolse cultuureducatie’ van commissie Paes in samenwerking met Kunstbalie wordt gepresenteerd tijdens de intervisiedag ‘Muziekonderwijs in perspectief’. Deze dag vindt op vrijdag 14 oktober 2016 bij het Fontys Conservatorium in Tilburg plaats. De dag is bedoeld voor muziekdocenten, leidinggevenden van centra voor de kunsten, muziekscholen, docenten met privŽpraktijken en ZZP-netwerken en collectieven. Kunstbalie 
 • Een beleidswijziging van Nieuwe Veste / Centrum voor de Kunsten in Breda houdt in dat de docenten veel meer op scholen en in wijkgebouwen actief zullen worden en de subsidie, die jaarlijks van de gemeente wordt ontvangen, minder wordt ingezet voor muziekonderwijs aan een kleine bevoorrechte groep. Een muziekinstrument leren bespelen wordt komend seizoen flink duurder. Ouders van kinderen die muziekonderwijs volgen, protesteren. BN – De Stem 
 • Leerlingen van de Vooropleiding Hedendaagse Dans laten op 14 juli de dans ‘Schwanensturm’ zien aan voorbijgangers en bezoekers van het Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. ‘Schwanensturm’ is een choreografie van choreografe Liz King. Brabants Dagblad
 • De Federatie Auteursrechtbelangen lanceert in samenwerking met KlasseTV een nieuw, gratis lespakket over auteursrecht. Het lespakket is onderdeel van het communicatieplan van de Federatie gericht op het onderwijs, dat vorig jaar al van start is gegaan tijdens de Week van de Mediawijsheid. Voice-info
 • Sinds 7 juli is DokC.nu gelanceerd. DokC is een netwerk van en voor culturele instellingen, organisaties en ondernemers in Zuid-Nederland. Het doel van DokC is het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie. DOKc
 • De website van Community Art Brabant is vernieuwd. De site is zo ingericht dat ontmoeting, kennisdeling en discussie mogelijk zijn, zodat het netwerk kan groeien. Community Art Brabant
 • In Nieuwegein wordt met de pilot Kunst op Recept onderzocht welke kunstinterventies werkzaam zijn. Kern van de aanpak is dat een huisarts of andere eerstelijns zorgaanbieders iemand met psychosociale klachten doorverwijst naar een zogenaamd kunstarrangement. lkca

erfgoed

 • De brochure ‘Vergunningvrij voor professionals’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aangepast en overzichtelijker gemaakt. Dat is gebeurd in overleg met de Federatie Grote Monumentengemeenten en de VNG. De brochure bevat een helder onderscheid tussen de verplichtingen bij rijks- of gemeentelijke monumenten en tussen de eisen bij bouwen en wijzigen van een rijksmonument. VNG
 • De nieuwe Omgevingswet vormt straks, samen met de Erfgoedwet die sinds 1 juli 2016 van kracht is, het kader voor de zorg voor het cultureel erfgoed dat onderdeel uitmaakt van de fysieke leefomgeving. Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart van vier ontwerpbesluiten die behoren bij de Omgevingswet. De consultatie loopt tot 16 september 2016. Cultureel Erfgoed
 • ‘Dode’ links op het web: ze vormen een ergernis voor gebruikers, en een bedreiging voor de vindbaarheid van online erfgoed en wetenschappelijke informatie. Een groot aantal instellingen werkt samen in het project Persistent identifiers om linkrot tegen te gaan. Dit gebeurt onder de vlag van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Nationaal Archief
 • Maasheggenvlechten in Oeffelt en omgeving is Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het is een van de vier ambachten die aan de Nationale Inventaris wordt toegevoegd. Omroep Brabant

bibliotheken

 • Innovatieagenda vastgesteld, meer aandacht voor een goede governance van de gegevens van bibliotheken en een balans zoeken tussen fysiek en digitaal en daarmee tussen landelijk en lokaal. Dat zijn op hoofdlijnen de afspraken die de minister van OCW, IPO, VNG, KB en VOB maakten in het bestuurlijk overleg van 27 juni. De Bibliotheken
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat de subsidieregels in het kader van het project Belastingdienst zijn vastgesteld. Voor de uitvoering van het project stelt de KB voor 2016 1.720.000 euro beschikbaar. Bibliotheekblad
Geen reacties

Geef een reactie