Trends & ontwikkelingen 13 december 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland 

 • Tweede Kamer ging op 8 december akkoord met € 10 miljoen voor cultuursector. Een meerderheid (PvdA, SP, D66, CDA, CU, GL ) stemde voor het amendement van PvdA cultuurwoordvoerder Joyce Vermu‘. De NAPK heeft in een brief aan de cultuurwoordvoerders dank uitgesproken voor de inspanningen om een oplossing te vinden voor dit probleem. NAPK
 • Minister Bussemaker (OCW) schreef eerder in een brief over het amendement dat ze blij is dat er voor de groep instellingen op de b-lijst van het Fonds Podiumkunsten een oplossing is gevonden. Alle aanvragen van deze instellingen kunnen daardoor in het jaar 2017 eenmalig worden gehonoreerd.  €  9 miljoen gaat er naar deze instellingen.  De Raad voor Cultuur wordt gevraagd te adviseren over de inzet van het resterende eenmalige bedrag van € 1 miljoen. Rijksoverheid.nl
 • De speech van minister Bussemaker (OCW) bij Cultuur in Beeld, 7 december 2016. Rijksoverheid.nl
 • De talentenjacht De Grote Prijs van Nederland lijkt voorlopig gered. De Tweede Kamer heeft het kabinet dinsdag de popcompetitie toch nog een jaar subsidie te verlenen. NU.nl
 • Nederland kan in 2018 ŽŽn Europees Erfgoedlabel toegewezen krijgen. Voor de nationale voorselectie hebben zich twee sites kandidaat gesteld: het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas en De Grote Kerk Dordrecht (Synode van Dordrecht). De Raad voor Cultuur heeft op verzoek van minister Bussemaker advies uitgebracht.   Raad voor Cultuur
 • Het is genoeg geweest met de vrijblijvendheid en het gebrek aan doortastendheid rond het cultuuronderwijs, schrijven Paul Kalma en Frans Becker. De overheid moet eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen. Hoe zorgen we dat cultuur op school een succes wordt? LKCA
 • Het nieuwe nummer van Boekman, nr. 109, bundelt een aantal artikelen over een nieuw cultuursysteem. Omdat de kunstenaarspraktijk sterk is veranderd, hebben kunstenaars en cultuurinstellingen behoefte aan ontschotting tussen overheden en hun afdelingen en tussen disciplines bij fondsen en gemeenten.  Kunstenaars willen bovendien meer betrokken zijn bij de verdeling van die budgetten. Boekman 
 • Op 16 januari 2017 introduceert de Boekmanstichting een nieuwe reeks over het thema waarde van cultuur. De centrale vraag binnen de reeks is: Op welke manieren kan de waarde van kunst & cultuur worden beoordeeld? Invalshoek voor de reeks is de publicatie van Claartje Bunnik, Naar waarde gewogen : een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies. Zij zal de reeks op 16 januari openen. Boekman
 • Op 13 december 2016 wordt de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gelanceerd door minister Schultz van Haegen (I en M) en minister Bussemaker (OCW).  De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vindt plaats in de TU Delft. Architectuur Lokaal
 • Bij de eventuele herziening van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) moet het Rijk meer rekening houden met de diversiteit van die doelgroep. Maatwerk biedt ruimte voor ondernemerschap. Dat schrijft Stedennetwerk G32 in een brief aan de Tweede Kamer die over de Wet DBA debatteert. VNG Magazine
 • Het is tijd is voor substanti‘le extra investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor de toekomst van Nederland en voor onze internationale positie als innovatieleider en land van toponderzoek. Dit is te lezen in het advies ‘Houd de basis gezond’, van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.  awti, Scienceguide
 • Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland heeft het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 en de bijbehorende subsidieregelingen vastgesteld. Gelderland heeft komend jaar €30 miljoen beschikbaar voor cultuur en erfgoed. Daarvan kan ruim €7,7 miljoen flexibel worden ingezet. Gelderland
 • Gedeputeerde Maij van Cultuur van de provincie Overijssel verwacht niet dat de subsidie voor het Orkest van het Oosten gevaar loopt. Dat zei ze n.a.v. vragen van de ChristenUnie, die zich zorgen maakt. De Raad voor Cultuur heeft negatief geadviseerd over de herziene aanvraag van het orkest.   RTV Oost
 • De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving in brede zin. Het raakt thema’s als veiligheid, zorg, milieu, welzijn, verkeer en financi‘n. Het is belangrijk dat colleges zich dat realiseren en voor de invoering van de wet een aanpak kiezen die past bij hun ambitie. Dat zeggen Kristel Lammers en Eelke Horselenberg van het VNG-programma Invoering Omgevingswet. VNG
 • De Amsterdamse Kunstraad wil dat de gemeente Amsterdam meer inzet toont voor het behoud van kunstenaarsateliers in de stad. Amsterdamse Kunstraad
 • De Gemeente Rotterdam heeft een ‘Doro Siepelprijs’ ingesteld, een jaarlijkse onderscheiding voor een culturele organisatie die zich hard maakt voor het aantrekken van nieuwe groepen bezoekers. De gemeente eert daarmee de in juni overleden Doro Siepel, die directeur van Theater Zuidplein was. Theaterkrant
 • Den Haag ‘Cirkelstad’ is een initiatief van de gemeente Den Haag, het Rijk en verschillende bouwpartners. Bouwmaterialen die vrijkomen bij onderhoud, renovatie of sloop blijven binnen de gemeente behouden, en worden hergebruikt. Dit levert de stad onder meer nieuwe banen op, aldus de gemeente Den Haag. Cobouw

noord-brabant

 • Op 16 december worden de verzamelde handtekeningen van de petitie Kunstklimaat Brabant aangeboden aan Gedeputeerde Henri Swinkels en Joyce Kardol (voorzitter van thema Samenleving),  die die dag de Provinciale Staten vergadering technisch voorzit. Vloeistof uit Tilburg, danst daarbij in samenwerking met studenten van de dansacademie een korte improvisatie. Beeldend kunstenaar en dichter/schrijver Y. NŽ zal een woordje spreken. Petities24

grote brabantse gemeenten

 • De Stichting Johan Diepstraten vindt dat de gemeente Breda ten onrechte geen subsidie heeft verleend voor het Korte Film Festival, eerder dit jaar. Ze stapt dan ook naar de adviescommissie bezwaarschriften. De gemeente wees dit verzoek af, onder meer omdat het zou gaan om ‘een jubileumactiviteit van de NHTV met een redelijk besloten karakter. ‘ BN – De Stem
 • Poppodium De Effenaar had in het najaar van 2016 al van start willen gaan met Virtual en Augmented Reality programma Smart Venue,  maar er bleek aanvullende subsidie nodig om de financiering rond te krijgen. Het Eindhovense college wil eenmalig 100.000 euro extra subsidie geven, mits andere partijen ook betalen. Doel is ‘om de augmented reality en virtual reality ontwikkelingen in de Brainportregio een impuls te geven en de Effenaar te versterken als broedplaats hiervoor’, aldus het college. Eindhovens Dagblad, e52.nl
 • De Heuvel Galerie is tot een gewoon beleggingsobject gereduceerd, schrijft Ben van Veelen, voormalig wethouder stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven. De afbraak van het kunstwerk met fontein van Jacques Slegers voor de ingang van de Heuvel, is daar het zoveelste bewijs van. Eindhovens Dagblad
 • De Vrijwilligersbibliotheek, er zijn er nu 13 in alle delen van Eindhoven, is blij met redelijk actuele afgeschreven boeken. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Cultuur Eindhoven onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. CultuurEindhoven
 • Monumenten Werkgroep Helmond heeft diverse panden behouden voor de stad. Hun laatste missie is het overeind houden van de voormalige Mariaschool. Het stadsbestuur ziet het oude schoolgebouw het liefst verdwijnen zodat de naastgelegen theaterkerk beter tot haar recht komt. Eindhovens Dagblad
 • Een stichting, met daarbij de horecaondernemers Geert Blenckers en Jeroen van Schijndel, organiseert voortaan de  Kasteeltuinconcerten in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch  :,,Mijn verdienste is dat de expositie ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een Genie’ er gekomen is. Die van museumdirecteur Charles de Mooij dat die zo mooi geworden is’. De directeur van het Noordbrabants Museum Charles de Mooij was er niet blij mee. Rombouts nam vervolgens afstand van zijn eigen uitspraken. Het Bosch jaar is afgesloten.  Brabants DagbladOmroep Brabant, Omroep Brabant
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch ontkent dat de ambtenaar die strategisch adviseur en fondsenwerver bij de afdeling Erfgoed is, aan het onderzoek van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch over een vestingmuseum in het Kruithuis heeft meegewerkt. Brabants Dagblad
 • Op 6 december 2016 heeft het College van B&W  van Tilburg besloten over de subsidies voor Kunstenaarsinitiatieven. Het College neemt het advies van de Adviescommissie integraal over.Van de 43 ontvangen aanvragen zijn 20 aanvragen gehonoreerd. Het zijn aanvragen van kunstenaarsinitiatieven op het gebied van muziek, theater, letteren, beeldende en visuele kunsten. Tilburg.nl, Brabants DagbladTilburgers.nl
 • Dansgezelschap TRASH in Tilburg houdt vanwege wŽŽr een subsidiestrop op te bestaan. ,,We kunnen een structurele organisatie niet meer op poten houden”, zegt zakelijk leider Joris Bedaux. Na het Rijk en de provincie besloten ook B en W van Tilburg TRASH geen meerjarensubsidie te geven. Brabants Dagblad
 • In 2016 startte het stadslab voor Cultuur in het Publieke Domein (CuPudo). Doel is om inwoners van Tilburg te motiveren en enthousiasmeren om idee‘n voor cultuur in het publieke domein in te dienen. cupudo
 • Na een gemeentelijke bijdrage van 165.000 is er 200.000 euro beschikbaar om het Van Gogh plein in Tilburg opnieuw vorm te geven.  Het is de bedoeling dat er kunstobjecten komen die naar Van Gogh  verwijzen. Van Gogh woonde als 13-jarige aan het pleintje. Tussen 1866 en 1868 volgde hij tekenlessen op de Rijks-HBS in het Paleis-Raadhuis iets verderop.  Brabants Dagblad
 • De gemeente gaat met de inwoners van Tilburg praten over hun idee‘n en wensen voor de binnenstad van de 21e eeuw. De Spoorlaan krijgt een belangrijke rol in ‘de Tilburgse binnenstad van de 21ste eeuw’. Die moet volgens een conceptvisie de Spoorzone en de oude binnenstad met elkaar gaan verbinden.   Tilburg, Brabants Dagblad
 • Twee‘ntwintig appartementen in de hoofdbouw, twintig nieuwbouwhuizen aan de zijkanten. Dat is de toekomst voor het rijksmonument Huize Vincentius in Udenhout. Eigenaar ASVZ en erfgoedontwikkelaar BOEi leggen de laatste hand aan het plan. De gemeente Tilburg zag het pand al als mogelijke Udenhoutse nieuwbouwlocatie. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het Eindhovense lichtfestival Glow gaat in volgende edities mogelijk over de stadsgrenzen heen. De Bestse wethouder Peet van de Loo (cultuur, D66) onderhandelt met de organisatie om het evenement in een volgende editie naar Best te halen. Eindhovens Dagblad
 • Dorpscošperatie Esbeek en BOEi (gespecialiseerd in herbestemming van cultureel erfgoed) presenteerden deze zomer het plan om de leegstaande   Adrianuskerk  een nieuwe bestemming te geven als schoolgebouw. De gemeente Hilvarenbeek onderzoekt nu de mogelijkheden om zelf de Adrianuskerk in Esbeek te kopen en tot school te verbouwen. Brabants Dagblad
 • De Heemkundewerkgroep Reusel is de winnaar geworden van de cultuurprijs 2016 in Reusel-De Mierden. Eindhovens Dagblad
 • Waarom krijgt ’t Spectrum een extra subsidie van bijna 115.000 euro, terwijl het cultureel centrum een reserve heeft van bijna 3,5 ton? Die vraag stelt oppositiepartij Hart voor Schijndel aan het college van burgemeester en wethouders. Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk Windvanger in de Schijndelse wijk Hulzebraak blijkt n—g duurder dan gedacht. Het College van B&W van Schijndel stelde in 2011 een budget beschikbaar van 43.000 euro, maar het  bleek 20.000 duurder. Nu komt er nog eens 4.243 euro bij aan extra kosten, zo blijkt uit de bestuursraportage van de gemeente Schijndel. Brabants Dagblad
 • Het subsidieverdeelsysteem van de gemeente Steenbergen gaat veranderen. Alle cultuur- en sportverenigingen in de gemeente ontvangen vanaf 2017 minimaal 400 euro, als basisbedrag. Door een overgangsmaatregel hebben de verenigingen die de grootste klappen krijgen komend jaar nog wel wat lucht. De Steenbergse wethouder is ook niet blij  met het nieuwe systeem.   BN – De Stem, BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Op het Cultuurpanel kan iedereen die werkzaam is in de cultuursector en wat te vertellen heeft via online enqutes een mening geven over werken in de cultuursector. Meedenken over wat er goed gaat en beter kan. Het Cultuurpanel is een initiatief  van het Sectorplan Cultuur en het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Cultuurpanel, Cultureel Persbureau
 • De roep om beeldende kunst een ruimere betekenis te geven dan die van toeristenmagneet in blockbusters en museaal verzamelbaar object leeft op. Witte de With in Rotterdam  haakt erop in met Across the Board, een exclusief, interdisciplinair platform waar een jonge generatie beleidsmakers met elkaar discussieert over de waarde van kunst in breder cultureel en maatschappelijk verband. Metropolis M, Witte de With
 • Presentaties, die gehouden zijn tijdens Cultuur in Beeld 2016, zijn beschikbaar. Cultuur in Beeld
 • Onder het motto: Geen woorden maarÉ diversiteit! roepen een aantal deelnemers aan LinC, de cultuursector op tot actie. LinC
 • De Monitoring Commissie Corporate Governance Code publiceerde de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). De Code is tot stand gekomen op verzoek van de schragende partijen, VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van lange termijn waardecreatie. Duurzaam Ondernemen
 • Samenwerking in de bouwketen is voor architectenbureaus steeds belangrijker. Van alle architectenbureaus geeft 74 procent aan meer samen te werken, vooral met bouwbedrijven, ingenieurs en vakgenoten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2016. Architectenweb, BNA
 • In Dubai is het eerste Dutch Design Center buiten Nederland geopend. Nederlandse creatieve bedrijven, ontwerpers en architecten kunnen er terecht om werk te presenteren of samen te werken.  Gerrit Bruggeman, voorzitter van de raad van toezicht van de Dutch Design Foundation, organisator van de DDW, is voor de opening naar Dubai gekomen om zich te ori‘nteren op een mogelijke samenwerking. Eindhovens Dagblad
 • Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria ge•ntroduceerd in Nederland. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel. De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL.  BKNL is verheugd dat via het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement wordt ingezet, dat instellingen die zich houden aan de richtlijn honoraria deels compenseert. BKNL, Kunstenaarshonorarium.nl, Platform BK, Mondriaanfonds, De Volkskrant
 • In opdracht van het Mondriaanfonds schreef Steven Ten Thije, conservator Van Abbemuseum, Eindhoven, het essay Het ge‘mancipeerde museum.  De musea moeten zich volgens hem opnieuw uitvinden. Volgens Ten Thije dragen de musea bij aan de tweedeling in de samenleving. Arthur van Amerongen reageert : ‘Jezus, laat kunst elitair blijven’. NRC, HP-De Tijd
 • Ter gelegenheid van de Dag van de Vrijwilliger – 7 december 2016 – bracht de Museumvereniging een ode aan alle museumvrijwilligers: 35 ontroerende miniportretten met persoonlijke verhalen. Museumvereniging, Museum Actueel
 • Het Markiezenhof in Bergen op Zoom gaat het museum toch toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden, ondanks dat de strijd om de RAAK Stimuleringsprijs werd verloren. BN – De Stem
 • De Bi‘nnale Veghel 2016 is zeer succesvol. Er zijn al een kleine 16.000 bezoekers op afgekomen en organisator Joris van Loon van Van Loon Galleries wil over twee jaar terugkeren naar wat hij noemt ‘een magische plek.’ Brabants Dagblad
 • LIRA organiseerde op 14 november 2016 in samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers een informatieavond in Amsterdam over de incasso en verdeling van de vergoedingen voor audiovisuele makers. Een verslag. Netwerkscenario
 • Met de Propellor Film Tech Hub willen het Copenhagen International Documentary Festival (CPH:DOX), de European Film Market (EFM) van de Berlinale, Cinemathon en het International Film Festival Rotterdam een nieuw innovatieplatform oprichten. Propellor moet een plek worden waar alle partijen die betrokken zijn bij de productie, distributie en exploitatie van films samenwerken aan nieuwe bedrijfsmodellen. Holland Film Nieuws
 • De betere Europese film heeft het steeds moeilijker om een groot internationaal publiek te vinden. Bescheiden gebudgetteerde kwaliteitsfilms van eigen bodem komen steeds moeilijker over de grenzen. De gemiddelde in de EU geproduceerde film weet 2,5 buurlanden te bereiken, terwijl de gemiddelde Amerikaanse productie tien verschillende Europese landen aandoet. Zo’n 63 procent van de Europese waar komt zelfs nooit over de grens. The Hollywood Reporter, Holland Film Nieuws
 • Het marktaandeel van de Nederlandse films is momenteel schrikbarend laag.  Nog slechts 10 procent van de bioscoopinkomsten komt uit films van eigen makelij. De Volkskrant
 • Op 1 februari 2017 wordt Floor van Spaendonck de nieuwe directeur van Cinekid. Van Spaendonck is op dit moment Hoofd Beleid van het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Van Spaendonck is behalve een ervaren bestuurder een expert in de digitale cultuur met een educatie-achtergrond. Cinekid
 • Apple wil het huidige window-beleid openbreken. iTunes moet het portal worden waar nieuwe bioscoopfilms twee weken na de bioscooppremire al te zien zijn. Apple voert hiervoor onderhandelingen met de drie grote filmmaatschappijen. Entertainment Business
 • Mediaspelers kunnen inbreuk maken op het auteursrecht. Dat is de conclusie van de advocaat-generaal van het Europees Hof in een zaak die is aangespannen door Stichting BREIN. De rechtszaak draait om het Nederlandse bedrijf Filmspeler, dat mediaspelers verkoopt met voorge•nstalleerde add-ons. Het gaat om de opensource-applicatie XBMC, waarmee gebruikers illegale sites kunnen bezoeken die films en series aanbieden. Entertainment Business
 • In Austin wordt op 12 maart, tijdens het Festival South by South West (SXSW), New Dutch Wave gelanceerd, met onder andere Take Over House, een podium voor de Nederlandse creatieve industrie: interactieve media, film en muziek. Het is een aanvulling op de reguliere deelname van Nederlandse partijen. Broadcastmagazine
 • Op 11 december vond de jaarlijkse Beurs voor Bijzondere Uitgevers  (voorheen: kleine uitgevers) plaats in Paradiso te Amsterdam. Bijna honderd bijzondere uitgeverijen presenteerden er hun uitgaven. tzum.info, tzum.info, tzum.info
 • Adjunct-directeur Gijs Schunselaar verlaat na ruim 10 jaar per 1 maart 2017 de CPNB. CPNB collega Esther Scholten volgt hem op. CPNB   
 • Boeken blijven een van de meest populaire Sinterklaascadeaus. Qua omzet  is de boekenverkoop in Nederland met 12,7%  toegenomen ten opzichte van dezelfde Sinterklaasperiode vorig jaar. CPNB
 • Festivalprogramma Eurosonic Noorderslag is bijna compleet.  Buma ROCKS! presenteert Heavy Panel, LOUD & PROUD showcases en de Wheel Of Steel Rock Quiz tijdens Eurosonic Noorderslag 2017. BUMA CultuurBUMA Cultuur
 • Hedon, Metropool, Burgerweeshuis en Atak hebben de handen ineen geslagen en gaan gezamenlijk het nieuwe bestuur van Poppunt Overijssel vormen. Middels deze vergaande samenwerking borgen de Overijsselse popzalen de continu•teit van talentontwikkeling en het popklimaat in Overijssel. Poppunt Overijssel
 • Vincent Koreman vertrekt als artistiek directeur van Incubate. De beslissing komt na een lange tijd vol veranderingen voor het vooruitstrevende festival, en komt voort uit tegenvallende subsidies.  Festival Incubate trok afgelopen weekeinde 1.000 bezoekers uit tien landen naar de derde en laatste editie van 2016. De drie edities van dit jaar trokken 8.000 mensen. Daarmee is volgens directeur Jan Zobel ruimschoots voldaan aan afspraken met de gemeente Tilburg en de provincie. 3voor12.vpro.nl, Brabants Dagblad
 • YouTube heeft een deal gesloten over royalties voor liedjesschrijvers. De videowebsite schikt met de National Music Publishers’ Association (NMPA) voor royalties aan schrijvers die nog niet zijn uitbetaald. NU.nl

cultuurmarketing

 • Tijdens de inspiratiemiddag over online marketing op 31 januari 2016 vertelde Graciela Velasco  hoe twee uiteenlopende muziekinstellingen als Tivoli en Vredenburg online bij elkaar kwamen en welke rol het publiek daarin speelde. Cultuurmarketing
 • Het International Film Festival Rotterdam zocht naar een geschikte CRM strategie.  In deze case wordt ingegaan op de problemen en geleerde lessen die tijdens en na de zoektocht naar voren kwamen. Cultuurmarketing

financiering

 • Directeur Syb Groeneveld van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opende op 1 december een bijeenkomst vragen als : Wat zijn de belangrijkste tendensen en verwachtingen en hoe kunnen we als fonds hierop inspringen? Hoe kijken ontwerpers naar hun professie en vakgebied? ‘ Samen met het veld ging het fonds hierover in gesprek. Er wordt nagedacht over de voorbije vier jaar en er werd vooruitgekeken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de bekendmaking van de scouts en de jury geeft het Mondriaan Fonds de aftrap voor de Prix de Rome 2017. De Prix de Rome wordt een keer per twee jaar uitgereikt aan een talentvolle beeldend kunstenaar onder de 40 jaar. Kunstenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen ook aan de jury worden voorgedragen door derden of door zichzelf. Tot uiterlijk 20 februari kunnen voordrachten worden gedaan. Mondriaanfonds
 • Op 16 december vindt de uitreiking plaats van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2016. De winnaars worden bekend gemaakt in het M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. De jury nomineerde de volgende auteurs in de categorie recensie: SŽbastien Hendrickx, Julia MulliŽ, Brenda Tempelaar. Genomineerd in de categorie essay zijn: Laurie Cluitmans, Nele Wynants, Sophia ZŸrcher. Jonge Kunstkritiek
 • Het Mediafonds geeft een extra impuls aan de ontwikkeling van dramaseries met internationale potentie. Een internationaal samengestelde jury selecteerde drie originele, intrigerende projecten. Mediafonds
 • Voor het project ‘Literatuur op het Scherm’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds werd de interactieve po‘zie-app DichtBij bedacht. Met deze app verkennen dichter Mark Boog en vormgever John van der Wens de grens tussen po‘zie en automatisch gegenereerde data. Het idee van de app is simpel: druk op de knop, maak een foto en je krijgt een op jouw actuele situatie toegesneden gedicht. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven. De regeling Opdracht Compositie of libretto heeft als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. De eerstvolgende deadline is 4 januari. Fonds Podiumkunsten
 • De regeling Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten stelt beginnende talentvolle makers  in staat om zich in een langer lopend traject (maximaal 2 jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. De eerstvolgende deadline is 18 januari 2017. Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Fonds Podiumkunsten
 • Hoornist Rob van de Laar ontvangt op 4 januari 2017 de Nederlandse Muziekprijs. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend. Fonds Podiumkunsten
 • “In het theater blijft het lastig vooraf de financiering rond te krijgen. De meeste uitgaven moeten we doen voor de premire, de meeste inkomsten komen pas daarna”, vertelt Thomas Moesker. Hij is zakelijk leider van de Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater.  Voor hun laatste voorstelling ‘Peter Pan: Het Echte Verhaal’ sloot de stichting een Cultuurlening af bij Cultuur+Ondernemen. Cultuur Ondernemen
 • Musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest organiseren een crowdfunding voor de uitvoering van Symfonie nr. 8 van Gustav Mahler. Ze hebben in stilte al een ton opgespaard, maar er moet nog een ton bij. Wie honderd euro of meer geeft, mag zich aanmelden voor een kaartje voor de uitvoering, die in het seizoen 2018/2019 moet plaatsvinden. Het Parool
 • Tineke Reijbroek, ontwerper, en  Dorris Duurland, fotograaf, uit Uden,  crowdfunden voor een boek, waarin partners van jonge mensen met dementie in beeld worden gebracht door ze te fotograferen en hun verhaal te vertellen. Voordekunst
 • Op 19 januari 2017 vindt in de Universiteit van Utrecht het symposium ‘Dag van het Mecenaat’ plaats. Tijdens lezingen en debatten worden beleidsmakers en spelers uit het culturele veld op de hoogte gesteld van de staat van de filantropie in Europa. Thema’s ; wie zijn de nieuwe gevers voor de kunsten? Hoe bind je jongeren aan een kunstorganisatie? En wat vinden donateurs zelf ? Geef om cultuur
 • Op 1 december 2016 kwamen circa 60 ondernemers uit de culturele sector en 60 ondernemers uit het bedrijfsleven samen voor het ‘Brabant C Partner event’ in het Werkwarenhuis van Social Label. Sinds de start van het investeringsfonds (begin 2015 opgericht door de Provincie Noord-Brabant) investeert Brabant C in 35 cultuur initiatieven van (inter)nationaal niveau. Brabant C

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Naoorlogse woonwijken zijn grotendeels gebouwd voor vierpersoonshuishoudens. Maar tegenwoordig bestaat de Nederlandse bevolking voor bijna 40 % uit eenpersoonshuishoudens. De woonwijken moeten grondig worden aangepakt om er weer een goede leefomgeving van te maken, ook voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade schrijft binnenkort een prijsvraag uit om wijken toekomstbestendig te maken. Trouw
 • Joachim Declerck over de teloorgang van gidsland Nederland in de architectuur- en bouwcultuur. Design wordt, volgens hem, gereduceerd tot een economische activiteit, tot creatieve industrie. De brede betekenis en de relevantie van architectuurcultuur verdwijnt daarbij naar de achtergrond: Hij benoemt 3 kwesties voor toekomstig architectuurbeleid. Archined
 • De tentoonstelling Ensembles  in Antwerpen onderstreept de actuele waarde van de architectuur als ambacht. Dat je in bouwwerken opnieuw de hand van de maker herkent, wil men niet benoemen als nostalgie. Het biedt veeleer antwoord op de vraag naar authenticiteit in een tijdperk dat beheerst wordt door effici‘ntie. Ondanks de nieuwe samenwerkingsverbanden blijft de rol van de architect als meesterbrein overeind staan. rekto verso
 • Het Nieuwe Instituut (HNI) wil een designmuseum in Amsterdam openen. Het museum zal geen eigen collectie aanleggen, maar werk tonen uit de collectie van verschillende Nederlandse musea. De ‘museumvitrine’ krijgt in eerste instantie een tijdelijke opzet.  HNI heeft dit initiatief genomen vanwege ‘de bezuinigingen op en versnippering van de Nederlandse vormgevingsarchieven’. Bij het Mondriaan Fonds is een aanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek ingediend. Het Nieuwe Instituut, AT5, De Architect
 • De expositie Life Fair neemt de vorm aan van een beurs waar producten en diensten worden aangeboden die verbonden zijn met verschillende aspecten van het leven zoals liefde, seks, geboorte, identiteit, werk, gezondheid, veiligheid en dood. De expositie is in het Nieuwe Instituut nog te zien tot 8 januari 2017. Het Nieuwe Instituut
 • Tijdens de Dutch Design Week namen 17 experts, (sociaal) ondernemers, ontwerpers, directeuren en wetenschappers plaats aan de Ronde Tafel van Social Label. Social label wil uitdagen tot een nieuwe economie waar iedereen weer opnieuw mag beginnen. In dit leven ligt de nadruk meer op kwaliteit dan op hoge productie. Mirjam Hament, business developer Brabant C was daar ook bij. Brabant C
 • ‘Veel mensen zeggen dat mode en duurzaamheid niet samen gaan. Waar dieren hun hele leven dezelfde tooi dragen en daar tevreden mee zijn, hebben mensen de behoefte om zich, net als Barbie, telkens anders te kleden. Dus zullen mode en duurzaamheid wel samen m—eten gaan.’ Natascha van der Velden promoveerde met haar proefschrift ‘Making Fashion Sustainable – The Role of Designers’. Fashion United
 • Scenarist Willem Ritstier krijgt de Stripschapprijs 2017. De enige Nederlandse oeuvreprijs voor stripmakers wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend.  NU.nl

beeldende kunst

 • Gastcuratoren Loek Grootjans en Philippe Van Cauteren hebben samen met kunstenaar en initiator Lars Weller een selectie gemaakt van werken van gerenommeerde kunstenaars uit Nederland en Belgi‘ rondom het thema ‘the uncanny’. Ook een groot aantal werken uit de collectie van het S.M.A.K. maken deel uit van de tentoonstelling. Brabants Dagblad , trendbeheer
 • De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2016 gaat naar Evelyn Taocheng Wang (China, 1981). Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro. De Volkskrant
 • Het Contact, een 3 minuten durend videokunstwerk van de Groningse Mirjam Offringa, is de winnaar geworden van de Van Lanschot Kunstprijs 2016. Van Lanschot Kunstprijs

film

 • De winnaars van de European Film Awards 2016. Holland Film Nieuws, European Film Awards, Animatieblog
 • Welke korte film van nieuw Nederlands filmtalent is de favoriet van het Nederlandse publiek? Shortcutz Amsterdam trekt het land door met 7 genomineerde films. In EYE wordt de Audience Award op 23 januari bekend gemaakt. Shortcutz Amsterdam werkt hiervoor samen met de verschillende filmplatformen in de provincies. Broet Basement uit Eindhoven doet mee. nbf
 • Ally Derks ontving in Los Angeles de prestigieuze Pioneer Award van de International Documentary Association. Ze ontving de prijs voor de oprichting van IDFA, dat van een klein festival in 1988 uitgroeide tot het meest toonaangevende filmfestival voor documentaire ter wereld. Derks neemt komend jaar afscheid als festivaldirecteur. Hollandse Film  
 • De zesde editie van het Eindhovens Film Festivals heeft afgelopen  weekend de eigen records verbroken: er kwamen bijna drieduizend bezoekers naar het festival van de onafhankelijke film. Vijfenzeventig van de 300 ingezonden films werden geselecteerd voor het festival. De prijzen zijn uitgereikt. Er waren ook masterclassses, zoals die van Camiel Zwart over online fictiefilms. Studio040, Eindhovens Dagblad, Studio040EindhovensFilmFestival

letteren

 • Bas Heijne wint de P.C. Hooftprijs voor zijn essays. De Volkskrant, NRC, inlog vereist
 • Arjen Fortuin vindt dat de P.C. Hooftprijs niet meer toegekend dient te worden volgens een ijzeren ritme, waarin achtereenvolgens po‘zie, proza of essay aan de beurt is. NRC , inlog vereist
 • Jeroen Gšttgens, politicoloog en schrijver,  reageert op Aafke Romeijn die haar generatie auteurs opriep om te stoppen met ‘decadente wegkijkerij’, en pleitte voor noodzakelijk engagement. Hij waardeert juist de zelftwijfel, de zelfkritiek en het vermogen om de eigen inzichten niet tot waarheid te verheffen van de millenials. De Volkskrant
 • Vijf bundels zijn genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2017. Boek.be

muziek

 • Met de klassieke muziek In nederland komt het niet meer goed. Het boek ‘Een behoorlijk kabaal. Een cultuurgeschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw’ van Jacqueline Oskamp laat zien dat de alomtegenwoordigheid en het normatieve gelijk van de massacultuur groter is dan ooit. In haar boek ontkracht Oskamp overigens het populistische verwijt dat klassieke componisten zich in een ivoren toren bevinden. NRC

theater en dans

 • Wat de avonden met De Orde van de Dag telkens zo bijzonder maakt, is dat ze haast ter plekke worden gemaakt, zonder een repetitieproces.  In de Ouds & Nieuws Show 2016  van de theatermakers van De Orde van de Dag en Het Zuidelijk Toneel, is God de hoofdpersoon. Hij bemoeit zich met het leven van Japie Jonker, een gemiddelde Nederlander. Theaterkrant, Omroep Brabant
 • Freek de Jonge en Paul van Vliet ontvingen een Toon Hermans Award, als dank voor het in stand houden van de artistieke nalatenschap van de in 2000 overleden cabaretier. Theaterkrant
 • De nominaties voor de Musical Awards 2017 zijn bekend gemaakt. De Gelaarsde Poes van het Ro Theater is met tien nominaties het meest vertegenwoordigd. De uitreiking kent dit jaar in totaal 55 nominaties, verdeeld over 15 producties. Theaterkrant
 • De klacht op het omstreden affiche van de voorstelling De Lankmoedigen door Toneelgroep Oostpool is afgewezen door de Reclame Code Commissie. Het beeld met een bont en blauw geslagen transgender gaat de grenzen van het toelaatbare niet te buiten. Theaterkrant
 • Igone de Jongh, eerste soliste van Het Nationale Ballet, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dansmagazine

kunst in de openbare ruimte

 • Tot en met 30 april 2017 is Life of Ornament te zien, een bijzonder cross-over project tussen cultureel erfgoed en digitale kunst in de openbare ruimte. Kunstenaarsduo Persijn Broersen & Margit Luk‡cs heeft twee videowerken gemaakt voor het Sphinxkwartier te Maastricht. Daarin komen de befaamde drukdecors van de Sphinx en SociŽtŽ CŽramique tot leven. Publiek gemaakt
 • Het BoschBeest staat op het Wilhelminaplein in ‘s-Hertogenbosch. Kunstenaar Marianne van Heeswijk en ontwerper Paul van Dongen gaven samen vorm aan het beeld. De lokale PvdA wil een vaste plek voor het beeld op het plein. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk ‘De Anoniemen’ in het Slotpark in Oosterhout is voor de tweede keer in korte tijd in brand gestoken. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

Geen reacties

Geef een reactie