trends & ontwikkelingen 13 februari 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Algemene Rekenkamer onderzoekt in ‘ Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect ‘ in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen. Het zwaartepunt van de bezuiniging ligt op een herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), waaruit culturele instellingen en rijkscultuurfondsen (meerjarige) subsidies ontvangen, vanaf 2013. Minister Bussemaker formuleert in het voorjaar van 2015 de uitgangspunten voor de nieuwe vierjarige BIS-periode (2017-2020). Bij deze voorbereidingen van de nieuwe BIS zou er actuele informatie beschikbaar moeten zijn over de gevolgen van de bezuiniging op cultuur en de hiermee samenhangende herinrichting van de BIS. Uit het rapport blijkt dat dit nog niet het geval is. Algemene Rekenkamer , Theaterkrant
 • Op 5 maart presenteert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid de verkenning Cultuur herwaarderen in ‘s-Gravenhage. In de verkenning analyseert de WRR ontwikkelingen in het culturele veld en de betekenis daarvan voor het cultuurbeleid. Ook is er gekeken naar de manier waarop deze ontwikkelingen spelen in het buitenland. WRR
 • De Wet Auteurscontractenrecht wordt over 5 jaar ge‘valueerd. Ook wordt hoogstwaarschijnlijk na 2,5 jaar een tussenstand opgemaakt ten aanzien van de belangrijkste punten en bezwaren van de Tweede Kamerleden. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Het heeft even geduurd voordat het wetsvoorstel in de Kamer kwam. De behandeling was steeds uitgesteld in afwachting van een overeenkomsttussen filmmakers en kabelbedrijven, en die werd op 9 februari gesloten. FNV Kiem , BNO
 • Kabelexploitanten gaan filmmakers en acteurs van wie het werk op televisie wordt vertoond in totaal 16 miljoen uitkeren aan rechtenvergoedingen. Dat zijn belangenclubs PAM en RODAP op 9 februari overeengekomen. Binnenkort wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Auteursrechtencontractenrecht behandeld. De twee belangenclubs baseren hun nu afgesproken vergoedingensysteem op dit wetsvoorstel. PAM – voorzitter Felix Rottenberg denkt dat het de besluitvorming zal vergemakkelijken. PAM , De Volkskrant , Cultureel Persbureau
 • Tijdens de Berlinale werd een Nederlands-Duits Coproductieverdrag voor films getekend. Door deze overeenkomst worden aantrekkelijkere condities gecre‘erd om coproducties tussen een en klein land als Nederland en een grote partner als Duitsland mogelijk te maken. Dit vergemakkelijkt de samenwerking en biedt meer ruimte voor de vakmatige en artistieke uitwisseling tussen regisseurs, acteurs, scenaristen en andere professionals en bedrijven actief in de sector. Filmfonds.nlRijksoverheid.nl
 • De vaste boekenprijs blijft voorlopig. De wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw ge‘valueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Rijksoverheid.nlinct.nl , Raad voor Cultuur
 • Minister Bussemaker over het besluit de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven. NRCQ
 • Een aantal kunst- en literaire tijdschriften heeft zich verenigd in een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het verzoek het specifieke verbod voor de cultuurfondsen om deze tijdschriften te ondersteunen op te heffen. Het verbod remt de ontwikkeling en innovatie in de reflectie op de kunsten. Theaterkrant
 • De Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, AWN, reageerde afgelopen jaar al op de plannen voor de nieuwe Erfgoedwet. Nu de Erfgoedwet binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, stuurt de AWN haar opmerkingen, in de vorm van een brief aan alle woordvoerders cultuur van de Tweedekamerfracties en aan de Kamercommissie OCW. Erfgoedstem
 • De invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2018 is een van de grootste wetgevingsoperaties in de Nederlandse geschiedenis. 26 wetten, 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeri‘le regelingen op het gebied van de leefomgeving worden straks gebundeld, verbeterd en vereenvoudigd. Om de invoering makkelijker te laten verlopen werken gemeenten, provincies en waterschappen sinds 2012 al in de geest van de nieuwe Omgevingswet onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter. Platform31
 • Minister Bussemaker wil dat hogeschool ArtEZ ruim €154.000 die te veel is betaald voor een interim-bestuurder terughaalt. Rijksoverheid.nl
 • Platform #Onderwijs2032 is officieel van start gegaan. Afgelopen november startte staatssecretaris Dekker een ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van ons onderwijs. Iedereen met idee‘n kon deze delen via #onderwijs2032. Het leverde meer dan 17 000 reacties op. Het platform onder leiding van Paul Schnabel gaat daarmee aan de slag. Rijksoverheid.nl
 • Het plan van 23 culturele instellingen om de functie van het failliete MC Theater op het Amsterdamse Westergasterrein over te nemen is mislukt. Het struikelblok bleek de huurprijs die het Westergasterrein stelde, die hoger uitviel dan verwacht en niet kon worden gedekt door de instellingen. De gemeente Amsterdam wilde niet opnieuw financieel bijdragen aan het behoud van het theater.Theaterkrant
 • Schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem krijgt 250 duizend euro extra bijdrage van de gemeente, bovenop de 364 duizend euro subsidie die het voor dit jaar al kreeg. Dankzij de bijdrage kan de instelling het theaterseizoen afmaken. Daarna, op 1 juni, sluit het alsnog haar deuren. Theaterkrant

noord-brabant

 • Vanaf 11 februari 2015 start De Erfgoedfabriek in het gerenoveerde gebouw van de Koninklijke Verenigde Leder in Oisterwijk de permanente expositie ‘De erfgoedfabriek presenteert’. Een expositie over de toekomst van oude forten, kastelen, kloosters, landgoederen, fabrieken en kazernes in Brabant. De expositie laat zien welke complexen de provincie met partners wil aanpakken, wat ze betekenen voor Brabant en wat mogelijk is qua herbestemming. Oisterwijknieuws , Oisterwijknieuws , Omroep Brabant
 • De Wiebenga-silo in het hart van het Noordkadecomplex in Veghel komt in eigendom van de provincie Noord-Brabant. Behalve het industri‘le rijksmonument uit 1915 wordt de provincie ook eigenaar van andere delen van het complex. Met de investeringen komt de provincie mede aan het roer te zitten van de herontwikkeling van het complex dat wordt omgevormd tot een publiek kunst- en cultuurcluster en een commercieel food- en feedgedeelte. Brabants Dagblad
 • Gebrek aan betaalbare (starters-)woningen of huurwoningen en goed openbaar vervoer, vanwege een studie in een grote stad, zijn volgens jongeren belangrijke redenen om noodgedwongen uit de kleine kernen te vertrekken. Dat blijkt uit een onderzoek dat het PON heeft verricht, in opdracht van de vereniging kleine kernen Noord-Brabant (VKK). De provincie start naar aanleiding van dit onderzoek met een pilot in 4 dorpen. Brabant.nl , PON

grote brabantse gemeenten

 • Drie van de acht leden van de werkgroep die zich buigt over het nieuwe toekomstige museum in Breda, zijn verbonden aan MOTI. Terwijl er geen enkele vertegenwoordiger van Breda’s Museum in zit.
 • De commissie maatschappij van de gemeente Breda is ook kritisch over het vetorecht dat MOTI in het proces van samenvoeging heeft. Breda vandaag
 • De Eindhovense wethouder Marco van Dorst heeft er vertrouwen in dat hij over een aantal maanden met een oplossing voor de financi‘le problemen van het Muziekgebouw komt. Hij zei dat dinsdagavond maar wilde de Eindhovense politiek nog weinig details geven. De partijen bleken bereid hem die paar maanden ruimte te geven. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Wat de politiek ook gaat besluiten over het Muziekgebouw Frits Philips, in alle gevallen moet er meer subsidie naar de concertzaal die financieel in problemen is. Eindhovens Dagblad
 • Cultuurbeleid is nog altijd dorps. Auteur Jet Nijpels, oud-raadslid voor de VVD in Eindhoven, geeft haar mening over het Eindhovense cultuurbeleid. Eindhovens Dagblad
 • Chris Paulussen, hoofd opinie van het ED, over de relatie tussen de gemeente Eindhoven en de Chinese zusterstad Nanjing . Een Chinees Paviljoen wordt gebouwd op Strijp-S . De gemeente moet het exploiteren met de door Nanjing beoogde bestemmingen: cultuur, traditioneel thee schenken en traditionele Chinese geneeskunde. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe directeur Ward Rennen ven het Eindhoven Museum wil onder meer de verbinding zoeken met actuele Eindhovense thema’s als technologie, kennis en design. Eindhovens Dagblad
 • Gemeenten in Zuidoost-Brabant moeten veel intensiever gaan samenwerken om ook in de toekomst hun culturele instellingen overeind te kunnen houden. Dat bepleit de Helmondse cultuurwethouder Frans Stienen (CDA), naar aanleiding van de grote tekorten bij het Muziekgebouw in Eindhoven en de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Helmond krijgt mogelijk een regelloos gebied in het centrum, waar voor ondernemers voorschriften uit de Algemene Plaatselijke Verordening , bestemmingsplan, drank- en horecawet, en beleidsnota’s tijdelijk niet of amper gelden. Het gaat om een proef van kennisinstituut Platform31, in overleg met de Rijksoverheid. Eindhovens Dagblad
 • De Paalwoningen in Helmond zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Eindhovens Dagblad
 • De Raad van State, Nederlands hoogste bestuursrechter, is ingeschakeld door een inwoner van ‘s-Hertogenbosch die bezwaar maakt tegen de herbouw van de middeleeuwse put. Door het inschakelen van deze instantie is de bouw van het puthuis voor onbepaalde tijd uitgesteld. Omroep Brabant
 • Een groot deel van de Tilburgse gemeenteraad kijkt reikhalzend uit naar juli, als de verkoop van Midi, eindelijk definitief wordt bekrachtigd. Brabants Dagblad
 • Het Draaiend Huis van Tilburg staat al weken stil. De Lijst Smolders wil van het College van B & W weten wat er aan de hand is met het kunstwerk van John Kšrmeling op de Hasseltrotonde. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De 7 ‘MIK-gemeenten’ stoppen de samenwerking met de Meierijse instellingen voor Kunsteducatie (MIK). MIK in de huidige vorm houdt per 1 juli op. Brabants Dagblad
 • Astenaren behouden een volwaardige bibliotheek, ook als er in omliggende gemeenten meer wordt bezuinigd op de bibliotheken die onderdeel zijn van Bibliotheek Helmond Peel. Eindhovens Dagblad
 • Gebruikmakend van extra rijkssubsidie wil Bergeijk het aantal combinatiefunctionarissen voor sport, onderwijs en cultuur uitbreiden. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Best sprak over het lot van het kunstwerk ‘De Mol’ van Tom Claassen. De gemeente wil wel betalen voor de reparaties, maar dan moet Claassen nieuwe kunst leveren ter waarde van de reparatiekosten. Later deze maand wordt er een definitief besluit genomen. Omroep Brabant , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek in Deurne blijft tot 1 juli in de huidige vestiging aan de Markt. Bibliotheek Helmond-Peel hoopt dat er dan meer duidelijkheid is over de toekomstige huisvesting, wellicht in het cultuurcentrum. Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek in Gemert wordt na de verhuizing naar De Eendracht op haar subsidie gekort. Het besluit moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Eindhovens Dagblad
 • De verkoop van voormalig klooster Groot Bijstervelt in Oirschot aan De Meeuw Groep BV gaat niet door. Het college van B en W van Oirschot heeft dinsdag besloten de koopovereenkomst formeel te laten ontbinden. De Meeuw Groep zal een aansprakelijkheidsstelling door de gemeente Oirschot aanvechten. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Een meerderheid van de gemeenteraad van Oss kiest er niet voor om hedendaagse kunst een toonaangevende rol te geven in Museum Jan Cunen zoals dat straks na een flinke bezuinigingsronde verder gaat. Twee ex-directeuren van Museum Jan Cunen in Oss stoppen met advisering over de nieuwe koers van dat museum. Edwin Jacobs en RenŽ Pingen zeiden dat donderdagavond teleurgesteld na een raadsvergadering in Oss. Omroep Brabant , Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op initiatief van Johan de Noord, directeur van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur in Assen, is CC-1 opgericht, een culturele vereniging voor kunst- en cultuurorganisaties in Noord-Europa. Doel van de vereniging te komen tot ontmoetingen die leiden tot uitwisseling van kennis, idee‘n, personen en producten. In de Cultural Connection of Northern Europe, CC-1, zijn musea, theater-, muziek- en dansgezelschappen, theaters, regionale omroepen, kunstvakopleidingen, faculteiten als letteren en overheden vertegenwoordigd. Krant van Midden DrentheCultural Connection Northern Europe
 • ‘Heeft mijn opdrachtgever recht op de DWG/Revit/ArchiCAD-bestanden?’ Deze vraag leeft bij een toenemend aantal bureaus. ‘En hoe zit het dan met het auteursrecht?’ Ramon Gianotten geeft antwoord. BNA
 • Vijftien startende talentvolle ondernemingen nemen wederom deel aan talentontwikkelingsprogramma Driving Dutch Design. Het zijn ondernemingen uit verschillende steden en regio’s en werkzaam in verschillende design domeinen. De komende maanden zullen zij gericht op ondernemerschap, masterclasses van gerenommeerde bedrijven en instellingen volgen en sparren met een personal coach van ABN AMRO. BNO
 • Docenten en artistiek begeleiders in de buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst verdienen gemiddeld nog geen 1700 euro bruto per maand. Daarvan is de helft afkomstig uit lesgeven en amper een tiende uit werk als artistiek begeleider. Een kwart van hun inkomsten halen zij uit werk buiten de kunsten, uit een uitkering of studiebeurs en uit overige bronnen. Dit blijkt uit onderzoek van het LKCA. LCKA
 • Veertig schilderijen, twintig tekeningen en dertig prenten uit in totaal 35 collecties zijn vanaf vandaag honderd dagen lang in Amsterdam te zien. En er hangt veel vanaf. De expositie Late Rembrandt bepaalt of 2015 een succesjaar voor het Rijksmuseum wordt of niet. NRCQ
 • Er was tijdens ART Rotterdam opvallend veel videokunst te zien. Maar hoe verkoop je die? NRCQ
 • De kunstbeurs Art Rotterdam, die plaatsvond van 5 tot en met 8 februari, is zeer succesvol afgesloten. 25.000 kunstliefhebbers en -professionals bezochten de beurs waar132 internationale galeries en kunstenaarsinitiatieven zich presenteerden. Dat is een stijging van16% ten opzichte van 2014, toen de bezoekersaantallen al met 35% waren gestegen (t.o.v. 2013). Metropolis M
 • Filmplatform Cinetree heeft met Het Cadeau zijn eerste film geproduceerd. De kortfilm is geregisseerd door Cinetree-oprichter Hanna Verboom. Het Cadeau kwam mede tot stand door een samenwerking met KPN. Cinetree is een in oktober gelanceerd filmplatform waar een groep curatoren iedere week twee nieuwe films of documentaires kiest. Deze zijn dan een maand lang te bekijken op desktop, notebook, tablet, smartphone en via televisie met Apple Airplay of Google Chromecast. Entertainment Business
 • Het bioscoopbezoek in Europa is het afgelopen jaar 0,7% gestegen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit de cijfers die de Internationale Unie van Cinema’s, UNIC. Filmonderzoek
 • De digitalisering van bioscopen in Europa heeft zich gedurende 2014 voortgezet. Waar begin 2014 nog 84% van het totaal aantal schermen digitaal was, betreft het percentage digitale schermen eind 2014 91%. Filmonderzoek
 • Sinds Amazon in Frankrijk begon met het aanbieden van Kindle Unlimited, waarbij je voor nog geen tientje onbeperkt ebooks kunt lezen, zijn de Franse uitgevers en de overheid op zoek naar manieren om de positie van Amazon te verzwakken. De uitgevers concluderen nu dat zo’n streamingdienst illegaal is onder de vaste boekenprijs die in Frankrijk ook voor ebooks geldt. Ereaders.nl
 • De domeinnamen piratebay.se en thepiratebay.se moeten worden verboden. Dit heeft de Zweede overheid ge‘ist in een rechtszaak tegen Punkt SE, de eigenaar van se-domeinen. Entertainment Business
 • Het onderzoek van de Franse SNEP, de beroepsorganisatie van Franse platenmaatschappijen, laat zien wie het geld dat een Franse Spotify abonnee neerlegt in bezit krijgt. Het komt er op neer dat platenmaatschappijen per tien euro ‘inschrijfgeld’ daar gemiddeld 4,56 euro aan overhouden. Dat staat gelijk aan 73 procent van de uitbetaling die Spotify doet, wanneer de belastingen en het bedrag voor Spotify zelf van die tien euro worden afgetrokken. Trouw
 • De negende editie van Festival Classique krijgt een vernieuwde opzet. Waar het festival zich de afgelopen jaren concentreerde rond Het Plein in de Haagse binnenstad, wordt het centrale punt nu verplaatst naar de andere kant van het Binnenhof. Voor de gehele programmering geldt dat het voorstellingen betreft die speciaal voor het festival worden ontwikkeld en waarbij ook andere kunstvormen als theater en dans een belangrijke rol spelen. Entertainment Business
 • De Kamer van Koophandel organiseert op 23 februari in Eindhoven een Mix & Match Monday met als inzet wat de creatieve ondernemer kan bieden voor de horeca en leisure sector. KvK

cultuurmarketing

 • De prijs van een museum-, theater, of concertticket is ŽŽn van de beslisfactoren voor publiek om wel of niet tot bezoek over te gaan. Naast de losse ticketverkoop worden er in de sector diverse andere prijsmodellen t.b.v. verkoop toegepast. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen, last minutes, kortingen, passen of nieuwe modellen als ‘dynamic pricing’: een flexibele prijsstrategie die al langer wordt gebruikt door vliegmaatschappijen. Op donderdag 19 maart 2015 organiseert Cultuurmarketing een inspiratiemiddag rondom het thema prijsbeleid. Cultuurmarketing , Cultuurmarketing
 • De waarde van kunst wordt vaak bediscussieerd. CRM-expert Pieter de Rooij geeft vijf waardedomeinen voor podiumkunsten die meer inzicht geven in bezoekmotivatie. Ook geeft hij een aantal tips om de customer journey te verlengen en te verstevigen. Cultuurmarketing
 • Hoe gebruik je het beste social media voor, tijdens en na een evenement? In deze infographic kan je zien op welke manier je social media kan inzetten bij het organiseren van een evenement. Niet alleen tijdens het evenement kan je deze kanalen gebruiken, ook voor en na je event kunnen socials worden ingezet. DutchCowboys.nl
 • Facebook komt met koop- en verkoopfunctie in groepen. Er zijn veel mensen die spullen kopen en verkopen via Facebook, dit gebeurt vooral in speciale ‘ Te Koop’-groepen. Facebook komt deze groep nu tegemoet met een offici‘le verkoopfunctie. DutchCowboys.nl

financiering

 • Tabo Goudswaard is aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het nieuwe stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Goudswaard is kunstenaar/social designer. Metropolis M
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in september 2014 op om een voorstel in te dienen dat is gericht op onderzoek naar de geschiktheid van de huidige gebouwen voor beroepsonderwijs. Uit 36 inzendingen zijn zes voorstellen geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In 2014 onderzocht Maaike Lauwaert in opdracht van het Mondriaan Fonds de rol en positie van de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Op basis van de analyse en aanbevelingen uit het onderzoek is besloten om als pilot via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar te stellen voor de kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Kunstinitiatieven kunnen tot en met 20 maart 2015 een bedrag van € 10.000 aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2015. Op 25 februari organiseert het Mondriaan Fonds een bijeenkomst over de regeling. Mondriaanfonds , Mondriaanfonds
 • Vanuit de Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds zijn recent zes nieuwe projecten gehonoreerd. Het betreft zowel samenwerkingen op het gebied van onderzoek en tentoonstellingen, als collecties en educatie. De gehonoreerde musea vari‘ren van Herinneringscentrum Kamp Westerbork tot het

  cultuurnieuws per discipline

  algemeen

  • Twintig jaar geleden sloten Nederland en Vlaanderen een cultureel verdrag. Afgelopen zondag werd het startschot gegeven in Rotterdam voor een cultureel feestjaar met tientallen projecten om dit verdrag te vieren. Naomi Velissariou , een jonge theatermaker, hield er een vlammend betoog tegen de bureaucratische behandeling van kunst. Beste Buren

  architectuur en vormgeving

  • Wat zou een Rijksbouwmeester moeten doen? Frits van Dongen is vertrokken, Koen van Velsen neemt nu tijdelijk zijn werkzaamheden over, en achter de schermen wordt nagedacht over de invulling van het ambt van Rijksbouwmeester. Michiel Cohen neemt een voorschot. Archined.nl
  • Fons Verheijen, de oorspronkelijke architect van Naturalis spant een rechtszaak aan tegen de ‘verminking’ van zijn natuurhistorisch museum annex onderzoeksinstituut in Leiden. Het Naturalis Biodiversity Center presenteerde op 12 februari het definitieve ontwerp van de nieuwbouw en renovatie. De Volkskrant , De Architect
  • Met de kabelnetgevel van de Martkhal en het nieuwe Centraal station kwam Rotterdam tweemaal als winnaar tijdens de uitreiking van de Nationale Bouwprijzen.. Een derde project uit de Maasstad, de Luchtsingel moest het in de categorie Civiele kunstwerken afleggen tegen de Nijmeegse stadsbrug de Oversteek. De Architect
  • Onder ruimtelijke professionals blijft de discussie over de circulaire stad weinig meer dan een technische discussie in het luchtledige. Willen we daadwerkelijk op verkenning gaan naar mooie duurzame perspectieven voor de stad, dan moet dat hand in hand met stadsbewoners. Ruimtevolk
  • Govert Derix over de relatie tussen tijd en urbaniteit. Een essay in de reeks Filosofen agenderen de stad’ in kader van de Agenda Stad. Ruimtevolk
  • Ontwerpen voor de toekomst met het verleden als basis. Dat wilde de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed testen tijdens een workshop op de opening van het Jaar van de Ruimte op 15 januari. Daar bleek duizend jaar geschiedenis een inspiratiebron om ‘snel in grote lijnen te denken. WiemaaktNederland.nl
  • ‘Toegenomen leegstand cre‘erde de ‘window of opportunity’ voor pop-up retail. Pop-up retail biedt de mogelijkheid om nieuwe retailconcepten te toetsen of tijdelijk een bepaald product te verkopen. Dit kan permanent worden, maar dat is lang niet altijd de insteek.’ Aldus Caroline de Jager, eigenaar van Popupsquare, het platform voor pop-up stores en matchmaker die vanuit het DNA van gebieden en ondernemers een geschikte ruimte zoekt voor (tijdelijke) retailers. Platform31
  • Het 3D printen van onderdelen voor de industrie begint bij het ontwerp. Dat is de reden dat directeur Daan Kersten van Additive Industries in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week in oktober een wedstrijd uitschreef onder ontwerpers. Eindhovens Dagblad

  beeldende kunst

  • Naast zwemles moeten kinderen ook de musea ingesleurd worden. Het openingswoord door Inez Weski, strafpleiter en juryvoorzitter Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2015, is een pleidooi voor de (beeldende )kunst De Volkskrant
  • Eeuwenlang hebben filosofen en andere denkers zich gebogen over de vraag wat iets verheft tot kunst. Het traditionele beeld van de kunstenaar als maker van het kunstwerk en de filosoof die zich als analyticus over het kunstwerk buigt, gaat echter niet meer op. Dit wordt beargumenteerd in het onlangs verschenen boek Hoe kunst en filosofie werken, dat werd samengesteld door universitair docent Filosofie van de kunsten aan de Universiteit van Amsterdam Sybrandt van Keulen. Tubelight.nl
  • De weduwe van kunstenaar Bas Jan Ader eist in een rechtszaak tegen Museum Boijmans Van Beuningen teruggave van zes films die zijn gemaakt door haar man. Volgens haar gaf zij de films in 1992 in bruikleen. Het museum stelt dat sprake was van koop en weigert de films terug te geven. De Volkskrant
  • De Akademie van Kunsten organiseert op 19 februari in samenwerking met Platform Beeldende Kunst een debat over plagiaat in de kunsten naar aanleiding van de veroordeling van Luc Tuymans voor het plagi‘ren van een fotoportret van Katrijn Van Giel. Is de op de negentiende eeuw geschoeide auteurswet achterhaald? KNAW
  • De fotografie is geen betrouwbaar documentatiemiddel. Fotografen kunnen door middel van de compositie, onderwerpskeuze en belichting ieder beeld manipuleren. In de jaren 80 zorgde dit voor een herleving van de interesse in schilderkunst. Die was expressief, contextgebonden en daarmee eerlijk. In de expositie Seeing = Believing in Rotterdam nemen vijf kunstenaars echter wraak op de schilderkunst. 8weekly
  • Alle weekenden van juni en de eerste twee in juli opent buitenplaats De Tempelhof in Winssen, Beuningen, haar poorten voor de wereldvisie van het kunstenaarsduo Huub & Adelheid Kortekaas. Zij maakten een totaalkunstwerk ge•nspireerd op ‘de Plant’. De Architect
  • In de tentoonstelling ZERO in het kwadraat toont het TextielMuseum werk van twee belangrijke vertegenwoordigers van de Nulgroep, Jan Schoonhoven (1914-1994) en Henk Peeters (1925-2013), en werk van 9 vrouwelijke kunstenaars die in de collectie van het TextielMuseum vertegenwoordigd zijn. Het imago van ZERO en Nul is gebaseerd op monochromie, een voorkeur voor wit, het gebruik van rasters (grids), ritmische composities en herhaling. Daarnaast valt het gebruik van alledaagse materialen en moderne kunststoffen op. Textielmuseum
  • De tweede MK Award is uitgereikt aan het Isra‘lische kunstenaarsduo Gil & Moti. De jury looft hen om de verbinding die zij in hun werk maken ‘tussen hun persoonlijke leven en grote uiteenlopende maatschappelijke thema’s’. MK Award
  • Het Museum Jan Heestershuis in Schijndel heeft bijna vijftig werken van Antoon Kruysen bij elkaar gehaald voor een overzichtsexpositie. Omroep Brabant

  film

  • Op 20, 21 en 22 februari 2015 vindt DOCfeed plaats. DOCfeed (Documentaire Festival Eindhoven) vertoont meer dan 50 documentaires uit meer dan 15 landen. Veel makers zullen aanwezig zijn, voor een Q&A en een meet and greet. Tevens zijn er bijeenkomsten en masterclasses te volgen. DOCfeed.nl

  letteren

  • In New York bestaat het concept al sinds 1985 en trekt het volle zalen onder de naam Selected Shorts, met Broadway- en Hollywood-acteurs. In Nederland is het een vrij nieuw fenomeen maar wordt toch al weer de vierde editie van Uitgelezen verhalen gepresenteerd. Uitgelezen verhalen is een ontmoeting tussen literatuur en theater. Acteurs zullen deze vierde editite verhalen vertellen van Anton Tsjechov, Philip Huff, Joseph Roth, Ni–a Weijers en Thomas Heerma van Voss. Uitgelezen verhalen
  • De jury van de J.M.A. Biesheuvelprijs past de groslijst aan na kritiek. Tzum.info
  • De promotieactie Nederland Leest viert in november 2015 haar 10de editie met het (Zeer) Korte verhaal. A.L. Snijders stelt een verhalenbundel samen met een staalkaart van korte verhalen uit de Nederlandstalige geschiedenis. Zelf zal hij met zkv’s reageren op verhalen in deze bundel. De Geschenkbundel wordt tijdens de campagneperiode van zondag 1 november t/m maandag 30 november 2015 in een oplage van honderdduizenden exemplaren gratis door de openbare bibliotheken aan hun leden verstrekt. Nederland leest , NRC
  • Op het Debutantenbal in De Balie in Amsterdam werd de ECI Debutantenprijs uitgereikt aan Rutger Heringa. De hele avond is vastgelegd op video, zodat je ook kunt zien hoe gerenommeerde schrijvers van nu ooit debuteerden, en welke tips uitgevers voor beginnende schrijvers hebben. Tzum.info
  • De genomineerden voor de Woutertje Pieterse Prijs (voor het beste Nederlandse jeugd- of kinderboek) zijn bekendgemaakt. Literatuurplein
  • In ‘s-Hertogenbosch vond het allereerste Gala van het Fantastische Boek plaats. Daar werd ook de Paul Harland Prijs uitgereikt, een schrijfwedstrijd voor korte fantasyverhalen. Brabants Dagblad

  muziek

  • De Buma Awards, de belangrijkste prijzen van de Nederlandse muziekindustrie, worden 17 maart aanstaande uitgereikt. Net als vorig jaar zal er naast de Buma Awards voor Nederlandse componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, ook weer een Gouden Harp worden uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het promoten van de Nederlandse muziek. Buma Cultuur
  • Het Cross Linx festival in Eindhoven legt onvermoede verbindingen (bloot) tussen gecomponeerde ‘nieuwe’ muziek en artiesten uit de avant-garde popscene. De Weekkrant / Groot Eindhoven

  theater en dans

  • De jury van het Nederlands Theater Festival heeft weer enkele theaterproducties genomineerd die in aanmerking komen voor de Offici‘le Juryselectie. Theaterkrant
  • De theaterwereld nam afscheid van theaterdocent RenŽ Lobo. Theaterkrant
  • Sinds februari 2014 organiseert het National Center Performing Arts te Arnhem met regelmaat kennisoverdrachtavonden over en voor de podiumkunsten. Op maandagavond 16 maart vindt het volgende NCPA mini symposium Fear and Focus in performance plaats in de Deventer Schouwburg. Wat is (podium)angst? Is het een taboe? En hoe kunnen podium kunstenaars hiermee werken? Drie toonaangevende sprekers nemen het publiek mee in het wat en hoe van podiumangst. NCPA

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Het Eindhovense ontwerpbureau Yksi is door Manfield gevraagd een totaalconcept te ontwerpen voor de winkels. Eindhovens Dagblad
  • Volgens Bredase mode-ontwerper Mirte van Wijngaarden is het belangrijk dat een man zich een strijder en een beschermer voelt. In haar collectie Patina gebruikt zij daarom grove materialen waarmee ze mannelijkheid, controle en zelfvertrouwen laat zien. Ze toonde haar werk tijdens de Fashion Week in Amsterdam. Omroep Brabant
  • HŸlya ‚i_dem is schrijfster van de boeken ‘De importbruid’ en ‘De val van Mehmet’. Ze behoort tot de 3 genomineerden voor de Tilburgse Emancipatieprijs 2015. Zij zijn geselecteerd uit de 37 inzendingen. Tilburg.com
  • Seven Eleven presenteert nieuw funkalbum in Amsterdamse Melkweg. Brabants Dagblad
  • ‘Hart’ van Matzer uit ‘s-Hertogenbosch ging afgelopen zaterdag in premiŽre. Al was dat dan voor de tweede keer want in 2002 bracht de Brabantse regisseur Madeleine Matzer ‘Hart’ voor de eerste keer… met dezelfde twee actrices. De voorstelling is gemaakt naar de roman ‘Een hart van prikkeldraad’ van Lisette Lewin. De roman vertelt over Greetje van der Plas, een meisje uit Katwijk dat in het eerste oorlogsjaar iets begint met een Duitser. Omroep Brabant , Theaterkrant.nl , Cultureel Persbureau
  • De Stilte vierde zondag 8 februari haar twintig jaar bestaan met de voorstelling van Alice. Een gesprek met Jack Timmermans, artistiek leider. Breda vandaag
  • Op zondag 8 februari is tijdens het CaDance Festival in Theater aan het Spui in Den Haag de AndrŽ Gingras Award 2015 uitgereikt aan Guilherme Miotto (Brazili‘, 1979). De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van €3.000,- en een sculptuur gemaakt door decorontwerper Ascon de Nijs. Theaterkrant.nl

  kunstonderwijs

  • Janwillem Schrofer (oud directeur van de Rijksakademie ) wordt voor drie jaar een HKU-fellow om persoonlijke ontwikkeling en plaatsbepaling van studenten in de professionele praktijk en in de samenleving aan te wakkeren. De Utrechtse kunsthogeschool werkt sinds enkele jaren met zogenaamde fellows die zich vanuit hun rijke expertise inzetten voor creatief en innovatief denken over de uitdagingen van de 21ste eeuw en de oplossingen die daarvoor nodig zijn. Scienceguide.nl
  • Po‘zie is plezier en het schrijven van gedichten is een heerlijk proces van kiezen, passen, meten en vooral van zoeken. De docenten van de nieuwe po‘zie opleiding van de Schrijversacademie zijn professionals met veel ervaring in het vak. Zij geven je handvatten, voorbeelden en een po‘tische landkaart, waarop je zelf aangeeft waar je begint, eindigt en welke route je daarbij voor ogen hebt. Schrijversacademie
  • Vanaf het studiejaar 2015-2016 start de Theaterschool Amsterdam de opleiding Theaterdocent Verkort, waarmee mensen met een theaterachtergrond in twee jaar tijd het bachelordiploma en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kunnen behalen. De opleiding is gericht op acteurs, regisseurs, mimers en performers die zich willen ontwikkelen tot docerende theatermakers. Theaterkrant
  • De derde editie van C&A’s ontwerpwedstrijd staat in het teken van denim. Daarom besloot de van oorsprong Nederlandse modeketen om een samenwerking aan te gaan met de Jean School in Amsterdam, een denimacademie ontstaan uit de samenwerking tussen het ROC Amsterdam en House of Denim. Acht derdejaarsstudenten van de Jeans School zijn geselecteerd voor de C&A Design Challenge. Fashion United

  cultuureducatie en – participatie

  • Eind 2013 deden 377 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij hebben afgerond 2.387 fte combinatiefuncties en buurtsportcoaches gerealiseerd. Dit blijkt uit een recent verschenen outputmonitor. Daarnaast gaven lokale overheden toestemming om nog eens 158 fte aan vacatures in te vullen. In totaal komen deelnemende gemeenten uit op 92% van de normaantallen van 2013. VNG
  • Het Huis voor de Sport Limburg en Het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelden een methode om samenwerking te stimuleren tussen sport- en kunstverenigingen. Sportknowhowxl.nl
  • In de debatcyclus Dwarskijkers in tijden van transitie spreken wetenschappers, kunstenaars en bestuurders zich uit welke uitdagingen zij zien in deze tijd, en welke rol kunst en cultuur daarin kunnen of moeten spelen. We vertrekken vanuit grondslagen en vergezichten en vertalen deze vervolgens naar actuele culturele praktijken en strategische keuzes van instellingen en overheden in de provincie Noord-Brabant. Het eerste debat vindt plaats op 3 maart in Tilburg. Community art Brabant
  • STRP Bi‘nnale 2015 is een tiendaags festival (20 – 29 maart) in Eindhoven vol spectaculaire kunst, experimentele technologie en elektronische muziek. Dit jaar staat het beeldscherm centraal. Vijf dagen lang is een uitdagend en actief programma voor scholieren. Tot 1 maart kunnen er nog scholieren worden ingeschreven op rondleidingen en workshops. STRP
  • De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur heeft samen met de muziekvereniging De Hoop en basisschool de Meulenrakkers in Steenbergen een muziekproject gestart dat speciaal is afgestemd op leerlingen van groep 5 om kennis te maken met een muziekinstrument en de interesse op te wekken voor muziek maken. BN – De Stem
  • Als geen ander kan een schrijver kinderen enthousiast maken voor boeken en verhalen. Daarom maakt de Stichting De Schoolschrijver het mogelijk dat een kinderboekenauteur voor een half schooljaar ‘gastschrijver’ is op een school in een sociaaleconomische achterstandswijk. Dit in 2011 gestarte initiatief is in enkele jaren spectaculair gegroeid. De vraag naar Schoolschrijvers wordt steeds groter. Daarom is de stichting nu begonnen aan de landelijke uitrol. In januari is gestart op vijf scholen in Friesland en vijf in Groningen. Literatuurplein
  • Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor de achtste maand voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Met 15 maanden zijn er al positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden. Leesplein
  • Met een fijn boek beleef je elke keer iets nieuws, door in gedachten mee te leven met de hoofdpersoon. Deze beleving van fictie is voor iedereen anders, ontdekten Nijmeegse hersenonderzoekers, die literatuurbeleving in het brein maten met functionele MRI. ‘De een lijkt zich vooral in te leven in de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon, terwijl de ander juist motorische handelingen visualiseert.’ Kennislink.nl

  kunstbeoefening

  • Stichting Oss Cultureel (SOC) heeft het initiatief genomen tot het festival Oeverloos. Er zullen 150 amateurs meedoen. Het SOC hoopt dat talent uit de regio, zowel jong als oud, zich hier zal presenteren. Brabants Dagblad
  • Het Breda’s Mannenkoor bestaat dit jaar 150 jaar. Om dit jubileum te vieren heeft het koor voor 2015 een speciaal programma opgesteld. Zo komen er een aantal bijzondere optredens aan waaronder een in de grote zaal van het ChassŽ Theater, Breda. Breda Vandaag
  • Jonge regisseur leidt ‘Op zoek naar het hart van David’, het nieuwe stuk van de jeugdafdeling van de Knegselse toneelvereniging ’t Ros. Eindhovens Dagblad
  • Dansvoorstelling De Odyssee komt deze zomer naar De Koekbouw op CHV Noordkade in Veghel. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • ’46 parochiekerken om over na te denken’: zo luidde de titel van een recente tentoonstelling in het Stadsmuseum Gent over de onzekere toekomst van Gents religieus erfgoed. Wie staat in voor het beheer en het behoud van deze heilige huizen, die lang niet allemaal nog een levendige geloofsgemeenschap herbergen? Moeten we ze Ÿberhaupt behouden? Niet alleen Gent kampt met deze vragen: Vlaanderen telt nog zo’n 1750 andere kerken waarvan de deuren steeds vaker gesloten blijven. Wat moeten we ermee? Rekto verso
  • De Arnhemse Eusebiuskerk moet de komende 5 jaar uitgroeien tot een nationaal opleidings- en kenniscentrum voor restauratie. Hiervoor moet de ‘Arnhem School of Heritage’ worden opgericht.
  • Het platform heeft als doel het restauratie-ambacht voor Nederland te behouden. De Gelderlander
  • Joost Zwagerman heeft zijn omvangrijke literaire archief (bijna 10 strekkende meter) geschonken aan het Letterkundig Museum. Letterkundig Museum
  • Brabantse Erfgoedprijs 2015 van start. Brabantse Erfgoedprijs is een tweejaarlijkse prijs die zich richt op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. Projecten kunnen worden aangemeld. Erfgoed BrabantOmroep Brabant
  • De provincie Noord-Brabant schenkt 200.000 euro aan subsidie aan de Stichting Witte Kasteel om het Witte Kasteel in Loon op Zand op te knappen. Brabants Dagblad
  • De processie van de Heilige Bloedstichting in Boxtel wordt op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland bijgeschreven. Brabants Dagblad
  • Sporen van twee boerderijen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen onder voormalige voetbalvelden van de amateurs van Willem II op Stappegoor in Tilburg. Brabants Dagblad

  bibliotheken

  • Zowel Stichting Leenrecht als de Vereniging van Letterkundigen (VvL) hebben zich tot de Vereniging Openbare Bibliotheken gewend om hun zorgen kenbaar te maken over de snel afnemende incasso van leenrechtvergoedingen. Dit als gevolg van verdwijnen van vestigingen en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen openbare bibliotheken en scholen. De Bibliotheken
  • De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) organiseren voor bibliotheekmedewerkers een gratis training over communityvorming. Uitgangspunt daarbij zijn de ervaringen die de NOBB heeft opgedaan met de projecten Wijsheid in Crisistijd en Lezers van Stavast. NOBB.nl
  • Met een unieke samenwerking tussen BiblioPlus in Boxmeer, Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Scholengemeenschap Metameer en Van Lier Onderzoek is een geheel nieuw leesproject voor jongeren tot stand gekomen. Hierdoor ervaren jongeren de waarde van lezen Žn ze leren bewuster om te gaan met geld. BiblioPlus.nl
  • De bibliotheek Midden-Brabant start in de Kennismakerij in de Tilburgse Spoorzone met een ‘Speakers’ Corner’. Tijdens het evenement wordt gediscussieerd over uiteenlopende onderwerpen waaronder politiek, cultuur en religie. Dichtbij.nl/tilburg , Brabants Dagblad
  • Bibliotheek Midden-Brabant houdt spreekuren voor mensen die vragen hebben over het downloaden en het lezen van e-books. Brabants Dagblad
  • Bibliotheek VANnU in Roosendaal heeft sinds kort een Poolse boekensectie met ruim 400 boeken. BN -De Stem

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Voor het eerst in Nederland is onderzoek gedaan naar het totaalbeeld van vrijetijdsbesteding, het ervaren van werkstress en de werk-privŽ balans. Het deelnemen aan activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur blijkt gerelateerd aan het ervaren van minder stress op het werk. Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA), TU Eindhoven en drs. S.M. de Bel, hebben vanuit het onderzoek ‘werkstress en de rol van vrijetijdsbesteding’ onder 3.449 respondenten uit het Nederlandse bedrijfsleven een uniek beeld verkregen. Pretwerk.nl
  • In 2015 vindt er een aantal grote evenementen plaats in Nederland die veel toeristen naar ons land trekken. De redactie van Pretwerk zet de belangrijkste toerismemagneten eens op een rijtje. Pretwerk.nl
  • Als het stadsbestuur geen fundamentele stappen neemt om de stroom toeristen te beheersen, wordt Amsterdam een pretpark, zegt Stephen Hodes, die vandaag een tijdschrift publiceert over het thema. ‘De stad dreigt te disneyficeren.’
Geen reacties

Geef een reactie