trends & ontwikkelingen 13 juni 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • De Tweede Kamer heeft de bibliotheekwet aangenomen. De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. Er komt een landelijke bibliotheekpas. De Tweede Kamer heeft een voorstel daarvoor van de ChristenUnie aangenomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat positief tegenover de introductie maatschappelijke initiatieven in het bibliotheekstelsel. Het laten kennismaken met kunst en cultuur is een kernfunctie van bibliotheken. Dat staat ook in de nieuwe bibliotheekwet. Informatieprofessional, De Bibliotheken, NU.nl, VNG, LKCA.nl
 • De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft met een brief aan de Kamercommissie OCW gereageerd op een eerdere brief van de Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Uitgeversverbond aan minister Bussemaker van OCW, waarin de organisaties waarschuwden voor een verstoring van de markt voor e-books door bibliotheken. Informatieprofessional
 • In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) heeft de Raad voor Cultuur een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven onder de voorwaarde dat zij een aanvullend plan zouden indienen. Een van deze instellingen was het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).De raad vindt dat het strategisch beleidsplan de nieuwe koers van het LKCA goed beschrijft. Raad voor Cultuur
 • De Jonge Akademie luidt de noodklok over de topsectoren. Deze zijn te verzuild, het spreekt een bijzonder klein deel van het wetenschappelijk potentieel aan. Bovendien beperken de topsectoren zich tot innovaties in economisch rendabele sectoren. Scienceguide.nl
 • Culturele instellingen in Utrecht protesteren tegen bezuinigingen die voorgesteld worden in het coalitieakkoord. De Stad Utrecht

cultureel ondernemerschap

 • Een ruime meerderheid van de architectenbureaus (70%) ontwikkelt actief nieuwe diensten buiten de traditionele werkzaamheden. Ruim de helft van de bureaus werkt nauw samen met andere partijen in de bouwketen. Aldus het recentelijk uitgevoerde verdiepingsonderzoek van de BNA. BNA
 • Auteursrecht hebben is ŽŽn ding, het laat gelden is een tweede. BNA organiseerde een bijeenkomst over het auteursrecht voor architecten. BNA
 • ‘Een wake-up call voor de klassieke kunstmusea,’ noemt organisator Johan Idema De Grote Kunstshow die hij ook dit jaar weer wil opvoeren, samen met curator Nina Folkersma. Vrij Nederland
 • Galeries sluiten, maar kunstwinkels op het internet doen wel goede zaken. Digitale NRC, inlog vereist
 • De vaste boekenprijs is achterhaald en niet effectief, en moet daarom worden afgeschaft. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt. De Raad voor Cultuur komt binnen enkele weken met een advies over de Wet op de Vaste Boekenprijs aan minister Bussemaker. Voors en tegens. NRCLiteratuurplein
 • Vanuit het perspectief van het verdienmodel van de literaire auteur is het loslaten van de vaste boekenprijs veel logischer dan je op het eerste gezicht zou denken, volgens Maarten Schinkel. NRC
 • Self-publishing is geen bedreiging voor uitgevers, maar juist een kans. Mediafacts.nl
 • Amazon zet leveranciers, waaronder uitgevers, onder grote druk om de prijzen te verlagen. Dat lijkt goed nieuws voor klanten, maar dat is het niet. Inct.nl

financiering

 • Interview met RenŽe Steenbergen die per 1 juli aan de Universiteit Utrecht het mecenaat gaat onderzoeken. Een Vandaag
 • De superrijken hebben bezit genomen van de kunstwereld. The Baffler
 • Subsidie gaat vooral naar de rijken. Dankzij de bezuinigingen. Een column over cultureel ondernemerschap anno 2014 van Wijbrand Schaap. Cultureel Persbureau
 • Opvanghuis Veilige Veste van KAW architecten heeft de Hedy d’Ancona-prijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur gewonnen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Materiaalfonds voor beeldende kunst en vormgeving heeft zijn jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Materiaalfonds
 • Sources 2 organiseert tussen 4 en 8 november 2014 een workshop in Amsterdam voor professionals die als mentors voor scenaristen werken op het gebied van verhaal- en scriptontwikkeling. De inschrijfdatum is verlengd tot 25 juni 2014. Filmfonds
 • Een nieuw programma voor talentontwikkeling in internationale context: Wanderlust. Minister Bussemaker heeft het Letterenfonds hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld. Het programma biedt talentvolle schrijvers en bemiddelaars een kans zich verder te ontwikkelen door samen te werken met buitenlandse kunstenaars of een verblijf in een internationale omgeving. Letterenfonds
 • Op vrijdag 12 december en zaterdag 13 december 2014 zullen de zestiende Literair Vertaaldagen plaatsvinden, bestaande uit een symposiumdag en een workshopdag in Amsterdam. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. Letterenfonds
 • Tien uitgeverijen slaan deze zomer de handen ineen en stellen een keuze samen uit prachtige literaire klassiekers. Samen met Schwob (een initiatief van het Nederlands Letterenfonds) organiseren zij Ken uw klassiekers. Als start van de campagne richten tachtig Nederlandse en Vlaamse boekhandels vanaf 16 juni een boekentafel in en organiseren de tien uitgevers Schwobfest, op zondag 6 juli in de Lichtfabriek in Haarlem. Letterenfonds
 • Met het verdwijnen van Theater Instituut Nederland (TIN), Muziek Centrum Nederland (MCN) en later Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP), is de uitvoering van de collectieve promotie in de podiumkunsten in lastig vaarwater gekomen. Fonds Podiumkunsten heeft daarom de lopende activiteiten tijdelijk zelf ter hand genomen. Tevens gaf zij opdracht tot een onderzoek. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten evalueert zijn regelingen regelmatig. In 2014 zijn de productiesubsidies en de subsidies voor compositie (werkbeurzen en opdrachten) aan de beurt.Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Kwink Groep en is op 1 oktober afgerond. De resultaten zullen via de website van het Fonds worden gedeeld. Fonds Podiumkunsten
 • Voor de muziek uit is een on- en offline debat over de toekomst van muziek in alle soorten en maten. Op een blog kan gediscussieerd worden over brandende kwesties rond het programmeren, maken, spelen, componeren en verkopen van muziek, nu en straks. Voor de muziek uit is een debatserie van De Johan Wagenaar Stichting en het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Na de Amsterdamse en Brabantse Cultuurlening is sinds 1 juni de derde regionale cultuurlening een feit: de Utrechtse Cultuurlening. Theaterkrant
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam lanceert in september het Stedelijk Museum Fonds. Donateurs krijgen speciale privileges, bijvoorbeeld een ontmoeting met een kunstenaar. De opbrengsten zijn bedoeld voor aankopen, restauratie en conservering van kunstwerken, educatieve activiteiten en in tentoonstellingen. NRC
 • Who pays artists, een website waar kunstenaars ervaringen kunnen delen over hun honoraria. Hyperallergic.com
 • De nieuwe filmstimuleringsregeling moet de productiviteit van de Nederlandse filmsector verhogen. En betere films opleveren. Hoe gaat dat samen? Filmkrant

cultuurnieuws; nederland

algemeen

 • Uit een onderzoek blijkt dat we kunst gemaakt door een individu prefereren boven kunst gemaakt door een collectief. Hyperallergic.com
 • Een aantal Amerikaanse onderzoeken over de invloed van cultuur en cultuurparticipatie op het welbevinden van de mens. National Endowment for the Arts

architectuur en vormgeving

 • Rem Koolhaas stelde de Architectuur Bi‘nnale van Veneti‘ samen. Vrij Nederland portretteerde hem. The Guardian, Vrij Nederland
 • Het project ‘Als stromen verweven: op naar de adaptieve stad’ van Guido Zeck, Peter Twisk en Ingrid Ackermans heeft woensdag 4 juni idee‘nprijsvraag ‘De stad als ecosysteem: ontwerpen met stromen’ gewonnen. Het multidisciplinaire team ontving de prijs tijdens de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam. BNA
 • De prijzen voor NRP Gulden Feniks 2014 zijn uitgereikt aan vier winnaars: Central District (Gebiedstransformatie), Cultuurcentrum Energiehuis (Transformatie), het Cygnus Gymnasium (Renovatie) en Fenixloods II (Low budget, high impact). NRP Gulden Feniks
 • Architecten hebben een belangrijke rol bij het behoud van monumentaal erfgoed, volgens Harry Kers, accountmanager bij het Nationaal Restauratiefonds De Architect
 • Het Stedelijk Museum Schiedam is voorzien van een nieuwe entree, cafŽ en museumwinkel. Deze zijn ondergebracht in de centraal gelegen Giudici-kapel, die naar ontwerp van MVRDV is getransformeerd voor diens nieuwe functie. Het programma is ge•ntegreerd in een reeks van rode kasten. Dezeen.com
 • Het aantal sportdorpen in Nederland is sinds 2012 verdrievoudigd van 12 tot 36. Dankzij deze dorpen blijven sportvoorzieningen in krimpgebieden overeind. Binnenlands bestuur
 • Mode-illustrator Piet Paris is door het Centraal Museum Utrecht gevraagd om een tentoonstelling te maken op basis van objecten uit het depot. De tentoonstelling Mode, de Musical is een compositie van modern, historisch, schilderijen en mode. Fashion United
 • Uit honderden games zijn ook deze 5 Nederlandse games geselecteerd voor de grootste gamebeurs in de wereld. NRC

beeldende kunst

 • Fotograaf Rob Hornstra en journalist Arnold van Bruggen hebben de Dutch Doc Photo Award 2014 voor documentairefotografie gewonnen. Ze kregen de prijs, een bedrag van 20.000 euro, voor The Sochi Project. PhotoQ.nl
 • Het kunstwerk Bikinibar langs de spoorrails in Lisse krijgt een andere plek. NS-machinisten namen aanstoot aan de creatie van Atelier van Lieshout, een torso zonder hoofd en benen, omdat het beeld ze deed denken aan een zelfmoordslachtoffer. De Volkskrant
 • Daniel Libeskind heeft het ontwerp gemaakt voor het nieuwe Holocaustmonument voor het Wertheimpark in Amsterdam. De Architect
 • Project van Duitse kunstenaar Katarina Grosse heeft in de Verenigde Staten een discussie op gang gebracht over het inzetten van kunst en cultuur om een wijk op te vijzelen. Zonde van het geld vinden tegenstanders. Het kunstwerk verhult de tragische armoede die schuilgaat in de achterliggende wijk, meent schrijfster Sarah Kendzior. Trouw
 • Kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren?’ Dat is de ondertitel Žn centrale vraagstelling van het boek dat Hans den Hartog Jager schreef over het streven van moderne kunstenaars om zich te ontworstelen aan de vrijblijvendheid van hun metier. Literair Nederland

letteren

 • De leestips van de professionals voor de Jonge Jury 2014-2015 zijn bekend gemaakt. Scholieren tussen de 12 en 15 jaar doen mee aan de Jonge Jury en lezen tussen half augustus 2014 en eind februari 2015 jeugdboeken. Ze kunnen stemmen op hun favorieten. Tzum.info

theater en dans

 • Tijdens het SPRING Performing Arts Festival in Utrecht van 15 tot en met 25 mei vonden er verschillende SPRING Academies plaats, programma’s met discussies, workshops en voorstellingen voor kunstenaars en academici. Studenten van de academy ‘The times they are a-changin’ bespraken het thema van het festival ‘More future’. Dans magazine

kunstonderwijs

 • Kunstopleiding geen rendement? Het is maar wat je doel is. Kanttekeningen bij het onderzoek naar de kosten en opbrengsten van opleidingen van de Algemene Rekenkamer.Cultureel Persbureau
 • Directie dansopleiding Koninklijk Conservatorium in ‘s-Gravenhage stapt op. Cultureel Persbureau

cultuureducatie en -participatie

 • Vanaf 9 juni 2014 is de handleiding Wijzer met Erfgoededucatie gratis te bestellen voor leerkrachten basisonderwijs. De handleiding geeft handvatten voor het samenstellen van cultuuronderwijs voor wat betreft erfgoededucatie. Erfgoed Brabant
 • Een op de vijf vaders leest nooit voor en beschouwt de leesopvoeding van hun kinderen volledig als taak voor de moeder. NU.nl
 • Leerlingen in het basisonderwijs hebben meer plezier in lezen. Dat blijkt uit een onderzoek van Cito naar de leesprestaties van de groepen 5 en 8 en het speciaal basisonderwijs (SBO). NU.nl

e-culture

 • Het voortbestaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is gegarandeerd, volgens de Koninklijke Bibliotheek KB.nl

bibliotheken

 • Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft het jaarverslag 2013 gepubliceerd, onder de titel ‘Stip op de horizon’. Het verslag bevat ook informatie over de integratie van het SIOB met de Koninklijke Bibliotheek (KB). Vanaf 1 januari 2015 wordt SIOB onderdeel van de KB. SIOB

cultuurbeleid; noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant wil maximaal drie miljoen euro lenen aan producent Albert Verlinde om een musical over het leven van Vincent van Gogh mogelijk te maken. Omroep Brabant

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • Eindhoven heeft dit jaar de Nationale Citymarketing Trofee 2014 gewonnen in de categorie steden met meer dan 100.000 inwoners. Binnenlands bestuur
 • Eindhoven had het lef zichzelf opnieuw uit te vinden en werd Brainport: Stadsregio van innovatie en creatieve industrie. De stad toonde zich een ‘springing city’ en vernieuwde zowel de economie als haar cultuur. Met deze cultuur heeft Eindhoven een genetische voorsprong nu de volgende stap gemaakt moet worden: op naar de duurzame stad. Ruimtevolk
 • De gemeente Eindhoven zet opnieuw de deels monumentale panden op het NRE-terrein in de etalage. Eindhovens Dagblad
 • Het gemeentebestuur van Eindhoven heeft de nota ‘Welstandsvrij bouwen’ gepresenteerd. Wat wil ons gemeentebestuur? Welstand afschaffen mag binnen de huidige wetgeving. Waarom maak ik me dan grote zorgen over deze alleszins redelijk lijkende intenties? Jan Luiten, bestuurslid van de Henri van Abbe Stichting, geeft zijn visie. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond verleent subsidie aan de stichting Draaiorgels Helmond die de draaiorgels in de Gavioli zaal gaat beheren en exploiteren. Eindhovens Dagblad
 • De oude bibliotheek op de Markt in Helmond moet een permanente locatie voor kunst uit de regio worden, vindt de Stichting Art=Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch heeft besloten het nieuwe jongerenfestival Glow Spatial te subsidi‘ren met 12.500 euro. Brabants Dagblad
 • Het Brabants Dagblad houdt een lezersenqute over de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch: feesttent of walhalla voor kunstliefhebbers. Brabants Dagblad
 • SPARK, de campus waar innovaties in de bouw bedacht, ontwikkeld en getest moet worden, kan rekenen op een bijdrage van 200.000 euro van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Het noodlijdende Brabant Open Air krijgt dit jaar ‘gewoon’ een zesde editie, op het voormalige Van Gend & Loos-terrein op de Spoorzone in Tilburg. Een aantal ondernemers heeft bijgesprongen om de begroting sluitend te maken, onder voorwaarde dat het evenement in Tilburg werd gehouden. Voor de wijkraden Noordhoek en Goirke/Hasselt is de komst van het festival nog geen uitgemaakte zaak. Omroep BrabantBrabants Dagblad
 • Welke bestemming krijgt de polygonale loods in de Tilburgse Spoorzone? Brabants Dagblad
 • Warandepodium in Tilburg wordt toch gesloopt. Er is geen partij gevonden die voor de exploitatie, het onderhoud en de programmering van het podium zorgt. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • De provincie Noord-Brabant geeft de restauratie van vijf rijksmonumenten in Bergen op Zoom een flinke financi‘le injectie. BN – De Stem
 • Bibliotheek Helmond-Peel en werkgroep Behoud de Bieb gaan zich afzonderlijk van elkaar beraden over hun positie in de discussie over de toekomstige bibliotheek in Deurne. Een akkoord met de gemeente lijkt ver weg. Eindhovens Dagblad
 • Ons Tejater: met minieme gemeentelijke subsidie en sponsoring een theatervoorziening in Lieshout. Eindhovens Dagblad
 • Het huidige Moerdijkse subsidiebeleid is toe aan een verbeterslag. Dat concludeert de gemeente in de evaluatie van het beleid dat nu twee jaar van kracht is. BN – De Stem
 • Oirschot wil de subsidie aan de regionale muziekschool Pulz langzaam afbouwen. Eindhovens Dagblad
 • Hoe duur zou het zijn om het oude huis van kunstenaar Niel Steenbergen te verplaatsen van de Warandelaan naar museum Oud Oosterhout? Dat wil GroenLinks-raadslid Martijn Louwerens weten van het college van B en W. BN – De Stem
 • Verschil van mening tussen erfgenamen enerzijds en heemkundekring en gemeente anderzijds over voormalige sigarenfabriek in Lage Mierde. Brabants Dagblad
 • B en W van Roosendaal proberen de gemeenteraad nog voor de zomer een knoop door te laten hakken inzake de plannen van Riek Bakker voor de binnenstad. BN – De Stem
 • Roosendaal krijgt officieel een cultuurplein. Het Tongerloplein toch al een gekende feestplek in de stad wordt zaterdag 14 juni omgedoopt tot T’plein. BN – De Stem
 • Uden heeft een nieuw cultureel overlegorgaan: Cultuurplatform Uden. Doelstelling: culturele instellingen met andere sectoren verbinden. Cultuur kan iets betekenen voor de zorg, het bedrijfsleven of natuur en milieu. Brabants Dagblad
 • Beeldhouwcollectief De Stenen Poort uit Borkel en Schaft krijgt de gemeentelijke cultuurpenning van Valkenswaard. Eindhovens Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

architectuur en vormgeving

 • Verpaupering dreigt voor het Brabantse platteland. Binnen 15 jaar staan er in Brabant namelijk meer stallen leeg dan kantoren of winkels, volgens onderzoeksbureau Alterra. Omroep Brabant

beeldende kunst

 • ‘Kunst aan de Maas’, een wandel- en fietsroute langs 12 kunstwerken, van start. Brabants Dagblad
 • Kunstmuur Tilburg is een initiatief van Mexicaans eetcafŽ Tortillas met als doel om gevestigde en opkomende kunstenaars en studenten de mogelijkheid te geven te exposeren op een ludieke plek in Tilburg. Tilburg.com

muziek

 • Met het overlijden van pianist, organist en klavecimbelspeler Tijn van Eijk (80) verliest Breda een van zijn bekendste klassieke muzikanten. BN – De Stem
 • Henri Broeren is aangesteld als interim-directeur van muziekcentrum De Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Tijdens de Nassaulezing van minister Dijsselbloemop 3 juni 2014 in Breda waarin hij een beeld geeft van hoe Nederland er economisch voorstaat en waar de kansen voor de toekomst liggen, wijst hij ook even op de Green Chemistry Campus, een Westbrabants initiatief, en noemt hij Gebouw T in Bergen op Zoom, dat wil uitgroeien tot het eerste ‘bio-based poppodium’ van het land.Rijkoverheid.nlGreen Chemistry Campus

brabantse makers gaan lokaal, nationaal, internationaal

film en av

 • Mark Loonen uit Breda maakt al tien jaar muziekvideo’s voor dj’s en festivals. Breda vandaag

letteren

 • Jules Calis uit Dongen werkt aan een graphic novel met verhalen van Dongense Afghanistan-veteranen. BN – De Stem

muziek

 • Ook dit jaar Opera op de Parade: La Traviata door Opera Zuid en de Philharmonie Zuidnederland. Brabants Dagblad
 • Alweer Geen Revolutie, is de vierde langspeler van Mathijs Leeuwis en wordt op zijn eigen label uitgebracht. Na een paar try-outs speelde hij het nieuwe werk in de Tilburgse Paradox. 3voor12.vpro.nl
 • Bredase dj Dannic reist de gehele wereld af maar speelt graag een thuiswedstrijd op Dancetour. Breda vandaag

theater en dans

 • De voorstelling Alice in Wonderland van De Stilte uit Breda als voorbeeld van bijzonder jeugdtheater. The Guardian
 • United C. uit Eindhoven werkte het afgelopen jaar aan Burn. Een voorstelling waarbij een tiental dansers twee-en-een-half uur improviseert. En het publiek zit ze letterlijk op de huid. Omroep Brabant
 • Afslag Eindhoven gaat hun CŽline voorstelling op Oerol spelen. Eindhovens Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • Met de onthulling van een interactief kunstwerk van Martin & Inge Riebeek is donderdag 5 juni in Helmond de vernieuwde spoorzone officieel geopend. Duizenden Helmonders stuurden voor het kunstwerk ‘Hello future’ hun dromen en wensen in. Omroep BrabantMartin Riebeek

kunstonderwijs

 • De eindexpositie van vierdejaarsstudenten van MBO-school SintLucas te Boxtel laat weer veel gevarieerd werk zien. Brabants Dagblad

cultuureducatie en -participatie

 • Twee winnaars Martien Coppens Prijs 2014, de fotowedstrijd die een onderdeel is van het dialectenfestival in Lieshout. Eindhovens Dagblad
 • Dialectpenningen van de Stichting Brabants Dialectenfestival uitgereikt voor beste verhaal, gedicht en lied in Brabants dialect. Brabants Dagblad
 • Strijkorkest Camera Musicorum Bredana sluit het jubileumjaar af met een bijzonder ‘wandelconcert’. BN – De Stem
 • De monologenwedstrijd Solo’s in Zuid beleeft zijn finale, met de 7 winnaars van de verschillende voorrondes in Breda, Goes en Tilburg. Woensdag 18 juni het Factorium Podiumkunsten. Brabants Dagblad
 • Interact Dans Theater brengt de voorstelling ‘Move It’ in Het Klooster aan het Park in Nuenen. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • De Bibliotheek Oss start met ‘Wijsheid van verhalen’, een project waarbij tijdens acht bijeenkomsten de inspirerende kracht van verhalen centraal staat. O.B. Oss

erfgoed

 • Ongeveer duizend historische films, zeker 200.000 historische foto’s en 5000 Brabantse verhalen zijn te vinden op de vernieuwde site van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Brabants Dagblad
 • Het college van Burgemeester en Wethouders in Breda is bereid om vierhonderd asielzoekers op te vangen in de bijgebouwen van de voormalige Koepelgevangenis. Omroep Brabant
 • Onder de titel ‘Tijdlijn Deurne’ opent op zondag 29 juni een bijzondere route, waarbij in totaal honderdvijftig historische foto’s van straatbeelden worden getoond. Eindhovens Dagblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Gepensioneerden vullen hun pensioen anders in dan van tevoren gedacht. Nieuwsbank
 • Europese Unie steunt herstel ‘natte’ natuur Brabantse Wal en Groote Peel. Groene Ruimte
 • Het Oorlogsmuseum in Overloon heeft in tien jaar nog nooit zoveel bezoekers in het voorjaar getrokken. In de eerste vijf maanden van 2014 kwamen bijna 48.000 bezoekers naar het oorlogs- en verzetsmuseum. Omroep Brabant

(Foto: Verkadefabriek ‘s-Hertogenbosch. Fotograaf: User:LeeGer, via “>Wikimedia Commons)

Geen reacties

Geef een reactie