trends & ontwikkelingen 13 maart 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Een recente wijziging in het voorstel van Minister Blok voor de Tweede Kamer betekent een voorlopig kleinere rol voor architecten als kwaliteitsborger dan was voorzien. De BNA is teleurgesteld. BNA
 • Werkenden in de creatieve industrie lanceerden de campagne ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’. Inzet is behoud van de zelfstandigenaftrek die sinds het aantreden van Rutte I permanent onder druk staat. De campagne is een initiatief van Makersplatform Kunsten’92, Platform Makers, FNV KIEM, FNV Mooi, journalistenbond NVJ en toonkunstenaarsbond NTB. FNV Kiem
 • ‘Mijn advies: definieer wat zzp’ers doen opnieuw, en geef ze onderhandelingsmacht door ze toe te staan om prijs afspraken te maken. Laat zzp’ers zich verenigen, eventueel via een vakbond.’ Esther van Rijswijk over zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Vrij Nederland
 • Waarom is de zelfstandigenaftrek zo belangrijk voor de creatieve sector? Blog van Peter van den Bunder, bestuurder zelfstandigen FNV KIEM. FNV Kiem
 • Het wetsvoorstel voor de Erfgoedwet dat op 11 december naar de Tweede Kamer ging, heeft geleid tot vele reacties en 192 vragen van de Kamerfracties aan de minister van OCW. Uit de reacties blijkt dat de fracties de noodzaak van een integrale Erfgoedwet onderschrijven. Cultureel erfgoed
 • De omgevingsvisie wordt waarschijnlijk toch een verplicht instrument voor gemeenten in de Omgevingswet. Gemeenten vinden het belangrijk om hun visie op de leefomgeving op papier te zetten, merkt Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur van het Omgevingswetprogramma Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Niet eenvoudig overigens om te maken, stelt Utrecht, een van de circa dertig gemeenten die proefdraaien met de omgevingsvisie. Binnenlands bestuur
 • Voor de periode 2016-2018 willen de ministeries van OCW, SZW en VWS gezamenlijk jaarlijks € 18 miljoen uittrekken voor het stimuleren van de taal- en leesvaardigheid. Met het actieplan ‘Tel mee met Taal’ moet de taalvaardigheid van minstens 45.000 mensen worden verbeterd en moet van een miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd de taalvaardigheid en het leesplezier toenemen. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Bibliotheekblad
 • Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen online beschikbaar. Om de potentie van deze collecties maximaal te benutten en het beheer ervan effici‘nt te organiseren werkt de erfgoedsector aan een landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Historiek , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • In een brief aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) herhaalt staatssecretaris Dekker zijn plannen om het bestel te hervormen. Dekker pleit voor toegang tot het bestel voor externe producenten en de aanstelling van zendercošrdinatoren. De NPO krijgt tot 15 juni de tijd om de voorstellen uit te werken zodat de Mediawet voor de zomer kan worden gewijzigd. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Fred Teeven besliste een paar jaar geleden dat de topsalarissen bij auteursrechtenorganisaties omlaag moeten, maar BumaStemra directie-voorzitter Hein van der Ree komt nu in actie tegen dat besluit. PvdA stelt Kamervragen. 3voor12.vpro.nl , 3voor12.vpro.nl
 • Interview met Anne-Greet Keizer en Erik Schrijvers, twee van de onderzoekers betrokken bij het rapport Cultuur herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Digitale NRC inlog vereist
 • Rob Schoonen (chef cultuurredactie Eindhovens Dagblad), Pepijn ten Kate (FNV Kiem) en George Knight over Cultuur herwaarderen, het rapport van WRR. Eindhovens Dagblad , FNV Kiem , George Knight Lang
 • De commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland houdt ermee op. Het orgaan dat de culturele samenwerking tussen beide regio’s moest aanwakkeren, leed volgens de Nederlandse voorzitter onder een gebrekkige samenwerking tussen de ministeries. Het verdrag zelf blijft (voorlopig) wel behouden. De Standaard , De Volkskrant
 • De Provincie Limburg krijgt een eigen cultuurfonds om daarmee de bevolking actief te betrekken bij cultuur in de eigen leefomgeving. Het Cultuurparticipatiefonds Limburg is opgericht in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat het fonds beheert en meehelpt om projecten en initiatieven te vinden. Limburg
 • 3 van de 4 coalitiepartijen in Gelderland willen stoppen met bezuinigen op cultuur. D66, PvdA en CDA willen geen voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, dat gekenmerkt werd door de stimulering van marktwerking en bezuiniging op subsidies. De Gelderlander
 • Boudewijn Betzema uit Deventer is de nieuwe provinciedichter van Overijssel. Overijssel.nl
 • Rijke provincies als Gelderland en Noord-Brabant kunnen veel meer ‘leuke dingen’ doen dan arme provincies als Zeeland en Drenthe. De Volkskrant.
 • Diverse partijen die een plan hebben ingediend voor een nieuw te ontwikkelen poppodium in Rotterdam, voelen zich door de gemeente Rotterdam in hun hemd gezet. Dit vanwege het stempel ‘onvoldoende’ dat ze publiekelijk hebben meegekregen, zonder dat men de plannen toe heeft kunnen lichten. Cultuurwethouder Adriaan Visser heeft gemeld zo snel mogelijk met de diverse partijen om de tafel te willen. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Perron Rotterdam mag dan binnenkort dicht moeten, eigenaar Aziz Yagoub gaat alweer verder met Annabel. Het nieuwe poppodium en cafŽ in de oude Hollywood Music Hall aan de Schiestraat wil vanaf september beginnen met concerten en evenementen voor maximaal 1500 personen. 3voor12.vpro.nl
 • De gemeenteraad van Groningen heeft besloten dat er niet opnieuw geld gestoken moet worden in het Grand Theatre, dat in acute geldnood verkeert. Rekeningen van leveranciers en zelfstandige kunstenaars zijn al een paar maanden niet betaald, en de financi‘le reserves zijn meer dan uitgeput. De nu ontstane situatie lijkt verwant aan de sluitingen van theaters in Gorinchem en Vlaardingen. Het grote verschil is natuurlijk dat het Grand Theatre tot 1 januari 2013 geld ontving van de rijksoverheid. Theaterkrant , Cultureel Persbureau
 • Op 22 februari 2015 organiseerde State of the Arts een symposium waarin ze haar visienota voorlegde aan het veld. 150 kunstenaars, onderzoekers, e.a. kwamen bijeen om de sociale uitdagingen waar kunst en cultuur vandaag voor staan, in solidariteit aan te gaan. Dit symposium heeft de visie van SotA bevestigd dat het cultuurbeleid dient te vertrekken vanuit de intrinsieke kracht van de kunst, in eerste instantie vertegenwoordigd door de kunstenaar en zijn praktijk. Op 5 maart werden SotA’s standpunten bezorgd aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur. State of the Art.be
 • Minister van Cultuur Sven Gatz wil de Vlamingen meer betrekken bij het cultuurbeleid. Hij lanceert daarom het “Burgerkabinet”, een initiatief om burgers te laten discussi‘ren over idee‘n over cultuurparticipatie. Het project moet in september van start gaan. CVN.be
 • Vanaf 2016 geldt voor Vlaamse gemeenten niet langer de verplichting een lokale bibliotheek in te richten en in stand te houden. Dit is het gevolg van een nieuw decreet dat de gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid geeft op beleidsgebieden als cultuur, sport, jeugd. VRT Nieuws , Bibliotheekblad

noord-brabant

 • Aan de Brabantse Dorpen Derby doen dit jaar 92 dorpen mee. 92 projecten die de leefbaarheid van een dorp verbetert. De derby wordt georganiseerd door de provincie samen met Omroep Brabant. Het thema voor dit jaar is cultuur in de meest brede zin van het woord. Omroep Brabant
 • Noord-Brabant was in 2014 de trotse winnaar van de European Entrepreneurial Region Award (EER Award). Een Europese erkenning voor leiderschap en strategie van alle betrokken ondernemers in de regio. Op 9 en 10 maart bracht de jury van de EER Award een bezoek aan Noord-Brabant, om te zien wat deze Award de provincie 2014 heeft opgeleverd en om zelf het ondernemerschap in de regio te ervaren. Brabant.nl
 • Het Nieuwste Cahier#02 ‘Kennis m‡ken met het goede leven’ , geschreven door Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TU/e, is verschenen. Het cahier schetst het ideaal van een metropoolregio waarin innoveren een permanent en breed gedragen proces is. Het Nieuwste Cahier #02, een initiatief van BrabantKennis, is het vervolg op het boek ‘Het Nieuwste Brabant’. Brabant Kennis
 • De regie van de provincie ontbreekt bij de aanpak van de leegstand, schrijven Dr. Cees-Jan Pen,. lector Brainport, en drs. Jaap Kaai , onderzoeker (tijdelijk) verbonden aan Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Volgens de Bredase cultuurwethouder Seluk Akinci moet het plan om het Breda’s Museum en het museum voor de beeldcultuur, MOTI, te laten fuseren slagen. “Het is nu of nooit”, stelt de bestuurder. “Dit dossier loopt al vijf jaar’. BN – De Stem
 • Hoe blijft Eindhoven aantrekkelijk en hoe kunnen voorzieningen betaalbaar blijven? Welke oplossingen horen daarbij en wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn? Deze vragen komen aan bod bij een stadsdebat op 24 maart dat is opgezet door de gemeenteraad van Eindhoven, mede op initiatief van de Henri van Abbestichting. Eindhovens Dagblad
 • Als in Eindhoven ooit nog het Philipspaviljoen van de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel wordt herbouwd, is dat waarschijnlijk niet op Strijp-S. Dat zegt architect Arie van Rangelrooij die zich al jaren inzet voor z’n herbouw. Spelbreker is het Chinese paviljoen dat Eindhoven cadeau heeft gekregen van de zusterstad Nanjing. Omroep Brabant
 • Abdelkader Benali bracht bij het Literair CafŽ Helmond verslag uit van zijn eerste ervaringen als stadsschrijver. Eindhovens Dagblad
 • Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch willen 100.000 euro extra beschikbaar stellen om het puthuis op de Markt in de stad te bouwen. Het wordt een replica van een puthuis dat tot 1522 op die plek stond. Omroep Brabant
 • Een combinatie van ‘talentvolle ontwerpers’ uit Amsterdam, Den Haag en Antwerpen gaat de nieuwe LocHal in Tilburg renoveren. Het glazen gebouw wordt het hart van de Stadscampus in de Spoorzone. Gemeente Tilburg , Brabants Dagblad
 • Kunstwerk het Draaiend Huis op de Tilburgse Hasseltrotonde, draait al vijf weken niet meer. Volgens de gemeente komt dat door een mechanische storing. Een van de aandrijfassen is gebroken en moet worden vervangen. Maar volgens Lijst Smolders zijn de kosten van vervanging zo hoog, dat de partij het kunstwerk liever ziet verdwijnen. De gemeenteraad wil het werk niet verkopen. Het herstel kost 15.000 euro. Omroep Brabant , Omroep Brabant

overige gemeenten

 • De gemeente Boxtel heeft de samenwerkingsovereenkomst met de Kunststichting Boxtel opgezegd. De stichting krijgt over 2015 ook geen subsidie. Daarbij gaat het om een bedrag van 52.000 euro.
 • Wethouder Marusjka Lestrade benadrukt dat de Kunststichting niet alle kunstrichtingen vertegenwoordigt. Brabants Dagblad
 • Nu er commotie is ontstaan over het nieuwe evenementenbeleid van Geldrop- Mierlo moet het College opnieuw een brief sturen aan verenigingen en organisaties om meer duidelijkheid te krijgen over de kosten van de evenementen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Eindhovens Dagblad
 • Kunstwerken van basisscholieren sieren de bouwhekken rondom de bouwplaats van het nieuwe winkelcentrum Den Binnen in Mierlo. Eindhovens Dagblad
 • De kunstenaars van Stichting Creatief Centrum Heusden mogen tot 1 april 2016 in hun huidige onderkomen, de oude Mavo, blijven. Brabants Dagblad
 • De tuin van het Van Goghhuis aan de Berg in Nuenen wordt in oude luister hersteld. Eindhovens Dagblad
 • Het wordt tijd om ‘het cultuurbeleid te herijken’, zo schrijft wethouder Jan Peters van Oosterhout aan de gemeenteraad. BN – De Stem
 • De gemeente Oosterhout heeft, vanwege de bezuinigingen, besloten om op een groot aantal plekken in de gemeente heesters te vervangen door gras. Volgens hen is gras effici‘nter, makkelijker en dus goedkoper om te onderhouden. Daarnaast zou de uitstraling van de openbare ruimte op veel stukken netter worden. BN – De Stem
 • Hilda Vliegenthart, directeur van theater De Lievekamp , doet een dringend beroep aan de bibliotheek om niet naar de binnenstad van Oss te verhuizen. Haar motivatie : er zijn financi‘le afspraken gemaakt en de dreiging van n—g meer leegstand in de Raadhuislaan. Brabants Dagblad
 • Gemeente Reusel-De Mierden heeft weer een combinatiefunctionaris cultuur. Vanaf 1 maart vervult Merel Levink deze functie. Zij gaat muzieklessen verzorgen op alle basisscholen in de gemeente. Ook cošrdineert ze schoolse en naschoolse activiteiten op het gebied van cultuur. Eindhovens Dagblad
 • Met een donatie van 10.000 euro door de Rabobank Foundation aan het Jeugdcultuurfonds Roosendaal is het beoefenen van kunst voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen bereikbaarder geworden. BN – De Stem
 • VVV Schijndel houdt dinsdag 31 maart een rondleiding langs een aantal kunstwerken in het Schijndelse gemeentehuis. Brabants Dagblad
 • In een brief aan het gemeentebestuur van Son en Breugel schrijft de Heemkundekring Son en Breugel dat Sint-Petrus’ Bandenkerk een beschermde monumentenstatus moet krijgen. Het college van B en W wijst er nogmaals op dat het parochiebestuur en het bisdom de kerk willen verkopen en de voorkeur geven aan sloop. Eindhovens Dagblad
 • In september opent Foodworld zijn deuren op de Noordkade in Veghel. Het is de commerci‘le broer van het kunst- en cultuurcluster dat er al zit. Brabants Dagblad
 • Politieke partij DDB maakt zich zorgen om de continu•teit van het kunst- en cultuuronderwijs in Veghel, nu MIK per 1 juli ophoudt te bestaan. De Oplossing MIK/Pieter Brueghel laat te lang op zich wachten. De partij stelt een aantal vragen aan het college van B en W, na ‘diverse alarmerende berichten van verontruste cursisten’. Brabants Dagblad
 • De komende tijd wordt theater De Schalm in Veldhoven gerenoveerd.. De kosten komen uit op zo’n 3 miljoen euro. Het budget was al gereserveerd en staat dus los van de cultuurbezuinigingen. Eindhovens Dagblad
 • Het monumentenbeleid van de gemeente Waalwijk wordt gewijzigd. Dat is volgens het college en de gemeenteraad nodig omdat er steeds minder geld beschikbaar komt voor het behoud en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Tilburg University is bezig met een onderzoek onder ondernemers, zelfstandigen en anderen in de culturele en creatieve sector. De universiteit onderzoekt hoe diverse aspecten zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten samenhangen. Voor een bijdrage aan dit onderzoek kan men een online vragenlijst aanvragen en invullen. Creatief Ondernemerschap Lab
 • Parijs gaat de komende jaren 57 miljoen investeren in de modesector. Het bedrag is bedoeld om de modesector in de Franse hoofdstad de komende vijf jaar een flinke boost te geven. Burgemeester Anne Hidalgo : ‘Alle jonge ontwerpers moeten de middelen hebben om in Parijs te werken en hun collecties te tonen. De stad moet meer talentvolle jonge ontwerpers in staat stellen om dat te laten zien.’ Fashion United
 • West-Europese steden besteden in hun herpositionering vooral aandacht aan het belang van cultuur voor stadspromotie, maar houden daarbij te weinig rekening met de behoeften van de lokale culturele economie. Vincent Pandolfi concludeert dat in zijn proefschrift Fashion and the City op basis van drie casestudies over mode in de ontwikkelingsstrategie van Antwerpen, Milaan en Amsterdam vanaf 1980. Tilburg University
 • Er komt een 2e Fashion Festival in Arnhem. Van 5 juni tot en met 5 juli staat de stad volop in het teken van mode, design en lifestyle. De Gelderlander
 • Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) maakt zich al lange tijd zorgen over de verslechterende arbeidsmarktsituatie voor net afgestudeerde kunsthistorici. Naast het verdwijnen van werkgelegenheid in de culturele sector door bezuinigingen, is een stijgende tendens waarneembaar dat regulier werk onder de noemer van werkervaringsplaats transformeert tot onbetaald werk. VNK
 • Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat telefoonfabrikanten geen vergoedingen hoeven te betalen aan rechthebbenden als gebruikers kopie‘n van legaal verkregen film- of muziekbestanden op hun smartphones zetten. Entertainment Business
 • De Content Map is gemaakt om te laten zien dat er veel digitale diensten voor consumenten beschikbaar zijn die met instemming van de rechthebbenden worden aangeboden, voor film en tv, voor ebooks, muziek, games, foto’s, animaties, illustraties en beeldende kunst. The Content Map
 • CPNB-directeur Eppo van Nispen noemt de CBS cijfers over de boekhandels ‘volstrekte nonsens’. Het CBS hanteert alleen de term boekhandels (winkels in boeken), en geen winkels in antiquarische boeken of in tweedehands boeken. In eerdere cijfers werd verschil gemaakt tussen boekwinkels, lectuurwinkels en internetwinkels. Dat verschil wordt bij deze cijfers niet benoemd. Cultuurindex
 • Zestien van de twintig Polare-vestigingen die een jaar geleden failliet gingen, bestaan nu als zelfstandige boekhandels, en ze bloeien. Soms voorzichtig, soms uitbundig, blijkt uit een inventarisatie. NRCQ
 • Een met boeken versierde bar, schattige huiskamertjes met luxe stoelen en een gigantische leestafel. Er is veel veranderd bij Gianotten Mutsaers aan de Emmapassage. En met succes: door de verbouwing heeft de boekhandel een veel huiselijker sfeertje. Brabants Dagblad
 • Terwijl mannelijke schrijvers nog steeds de traditionele boekverkoop beheersen zijn het de vrouwelijke auteurs die met uitgeven in eigen beheer een grote meerderheid hebben. Ze publiceren en verkopen hierdoor meer boeken dan mannen die op traditionele wijze publiceren. Aldus The Guardian, die keek naar de Britse en Amerikaanse markt. The Guardian
 • Saskia Noort, Esther Verhoef, Herman Koch: het zijn schrijvers die kunnen leven van hun boeken. En de rest? NRC
 • Uitgeverij Lebowski verlangt van schrijvers niet alleen een percentage van de boekverkoop, maar ook een deel van de inkomsten van auteurs uit optredens en lezingen. Het lijkt een nieuwe stap in de boekenbranche waarbij schrijvers meer van hun rechten en inkomen afstaan aan de uitgever, waarschuwt de Vereniging van Letterkundigen. De Volkskrant
 • Volgens Jos Geysels en Koen Van Bockstal, respectievelijk voorzitter en directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, krabbelt het Vlaamse boek overeind maar bestaat er nog een diepe kloof tussen het literaire grensverkeer tussen Vlaanderen en Nederland. VRT Nieuws
 • Van de boeken die in Nederland verschijnen, is 45 procent van oorsprong Engels. Maar andere taalgebieden zijn in opkomst. Cultuursocioloog Thomas Franssen zocht uit wat er in de Nederlandse boekhandel ligt en waarom. De Volkskrant , UVA
 • Het NRC heeft samen met het Gfk ons digitale leesgedrag geanalyseerd. Het blijkt dat Nederlanders ebooks liever lezen op de tablet en smartphone dan op de e-reader. Een belangrijke reden hiervoor is dat de voordelen die de e-reader had ten opzichte van de tablet en smartphone langzaam lijken te verdwijnen. NRCQ
 • Muziekplatform 22tracks en auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra hebben de overeenkomst over het muziekgebruik op het 22tracks-platform verlengd. De verlenging is onderdeel van een meer verregaande samenwerking. Entertainment Business
 • Tijdens de jaarvergadering van de Organisatie van Muziekverenigingen in Frysl‰n is onvrede uitgesproken over de wijze waarop Buma/Stemra aanslagen verstuurt. Per concert dient een deel van de recette te worden afgedragen aan de auteursrechtenvereniging, iets wat maar weinig verenigingen hebben gedaan omdat ze nooit iets hoorden van Buma/Stemra. Entertainment Business
 • Theater Amsterdam opende in mei 2014 zijn deuren. De opening viel samen met de wereldpremire van de voorstelling Anne. Jeroen Tielens, d

  cultuurmarketing

  • Welke onderneming onderscheidt zich met een constant hoog marketingniveau? Voor de finaleavond van de The Dutch Marketing Awards op 19 maart, zijn drie ondernemingen geselecteerd voor de Dutch Marketing Company: Rijksmuseum, Vlisco uit Helmond en De Bijenkorf. Marketingonline
  • NS, GVB en CJP introduceren de Schooltoer. Met de Schooltoer reizen docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs die zijn aangesloten bij de CJP Cultuurkaart, duurzaam en met een fikse korting in de daluren met NS en GVB. Zo wordt een culturele activiteit met de klas nog voordeliger. Marketingtribune
  • Wat kost het? Welke prijsstrategie‘n zijn er en hoe pas je ze toe in de verkoop van een voorstelling, tentoonstelling of festival. Cultuurmarketing
  • Culturele organisaties onderkennen tegenwoordig wel het belang van online aanwezigheid en vindbaarheid. Maar het meten en analyseren van de activiteit op de website maakt vaak nog geen substantieel onderdeel uit van de marketingstrategie. Men gebruikt webanalyse alleen voor het tellen van bezoekersaantallen, maar wat zijn nou de motieven van die bezoekers? Cultuurmarketing
  • De Rotterdamse Museumnacht was dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Wat is daarvan de achtergrond en wat zijn precies de verschillen. De museumnacht in Rotterdam werd bezocht door 4700 mensen. Dat is een stuk minder dan voorgaande jaren. Versbeton.nl , NOS
  • Libris adviseert klanten vanaf heden op basis van persoonlijkheid welke boeken zij cadeau kunnen doen. Dit doen ze aan de hand van zeven persoonlijkheidsvragen. De BoekenCadeauZoeker is ontwikkeld door Bookarang, dat is een Nederlandse technologiestart-up die zich heeft gespecialiseerd in online boekaanbevelingen. Inct.nl
  • De derde editie van Paaspop Academy heeft het gebruik van ‘Big Data’ op evenementen als overkoepelend thema. Paaspop Academy vindt voorafgaand aan Paaspop plaats en wordt georganiseerd door studenten van Fontys Academy for Creative Industries (ACI) en Paaspop Events. Het thema dit jaar is hoe festivalorganisaties omgaan met de data die vrijkomen uit ticketverkoop, RFID-bandjes en internetgebruik op het festivalterrein. Entertainment Business
  • De komende editie van Paaspop, Schijndel vindt de offici‘le lancering plaats van de 3FM Festival App. De app moet voor de gebruikers gaan fungeren als een digitale schoenendoos vol muzikale herinneringen, terwijl het voor 3FM en de festivals een uitstekend communicatiemiddel met de achterban is. Entertainment Business
  • Iris Blom, inmiddels afgestudeerd aan NHTV Internationale Hogeschool Breda, deed onderzoek bij Theaters Tilburg naar het effect van online marketing. Het onderzoek bestond uit diepte-interview met gasten van Theaters Tilburg en tweetal online experimenten die door Theaters Tilburg werden uitgevoerd. Het doel van de interviews was om inzicht te verkrijgen in de voorkeuren van de gast op het gebied van de inzet van marketingcommunicatie. Cultuurmarketing
  • Niets te doen vanavond? Met stip de zwakste openingszin van de theaters. Cultureel Persbureau

  financiering

  • Op vrijdag 27 februari organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een eerste werkbijeenkomst voor de 17 stadslabs die zijn ondersteund vanuit de Open Oproep Experimenteren met Stadslabs. Stadslabs zijn vrije organisatievormen waarin collectieven van bewoners, ontwerpers en andere professionals in samenwerking met lokale overheden en bedrijven experimenteren met ‘stad maken’. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Slimme mobiliteit speelt in toenemende mate een rol bij het vinden van oplossingen voor urgente verstedelijkingsvraagstukken. Verkeer neemt fysiek ruimte in beslag, maar veroorzaakt ook ruimtelijke gebruiksbeperkingen door geluidshinder, fijnstof en CO2 uitstoot. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen die de ruimtelijke integratie van effici‘nte multimodale vervoerssystemen verkennen. Deadline 8 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • De Werkbijdrage Kunstinitiatieven is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Dit is een heterogene groep aan organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, die klein zijn in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren en die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Kunstinitiatieven kunnen een bedrag van € 10.000 aanvragen, te besteden aan activiteiten in het kalenderjaar 2015. Deadline 20 maart. Mondriaanfonds
  • De residency Deltaworkers, New Orleans in de Verenigde Staten is nieuw toegevoegd aan het aanbod van artist-in-residency plekken via Buitenlandateliers. Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen zich tot 1 mei aanmelden voor een werkperiode van drie maanden. Mondriaanfonds
  • De regeling Digitale literaire projecten 2013-2014 van het Nederlands Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten op het gebied van digitale media en/of internet. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Voor deze stimuleringsregeling is een bedrag van € 40.000,- per kalenderjaar beschikbaar, met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Deadline is 28 april. Letterenfonds
  • Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2014 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Van 598 subsidieaanvragen zijn er 257 gehonoreerd. Cultureel Erfgoed.nl
  • Het Amsterdam Museum, het Fries Museum in Leeuwarden en het Zeeuws Museum in Middelburg maken dit jaar kans op de Museumprijs.Aan deze publieksprijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro.De Museumprijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Museumprijs
  • De Britse krant The Guardian onderzoekt de sponsorinkomsten van cultuurinstellingen in het Verenigd Koninkrijk. Het belang van sponsoring neemt af, zegt Hyperallergic. The Guardian , Hyperallergic.com
  • Nog nooit ging er zoveel geld om op de mondiale kunstmarkt. Het afgelopen jaar werd voor 51 miljard euro aan kunst verkocht. Dat is 3 miljard meer dan in het topjaar 2007, vlak voor de crisis. TrouwNRCQ

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Wie neemt verantwoordelijkheid voor publieke waarden, in een tijd waarin de publiek-private relaties zo veranderen? Deze vraag stond centraal in een architectuurdebat op 13 februari in de TU Delft. Ook in de architectuur is, nog wel meer dan in de beeldende kunst, een terugtredende overheid te merken. Het Rijk bouwt weinig meer en als er gebouwd wordt, dan altijd in consortia samen met bouwbedrijven. BK – Informatie
  • Naar ontwerp van Zecc architecten is de monumentale watertoren in ‘s-Hertogenbosch in opdracht van BOEi herbestemd voor gemengde functies. Architectenweb.nl
  • Jan Jongert was als een van de eersten in Nederland bezig met het metabolisme van de stad. Al in 1997 schreef hij: ‘We moeten bij het ontwerpen van een gebouw uitgaan van wat er is: de zonnestand, begroeiing, water en proberen om zoveel mogelijk lokale materialen in te zetten.’ Deze filosofie werd toen nog niet breed gedragen. Met zijn bureau Superuse Studio’s focust hij zich al jaren op onderzoek naar het metabolisme van de stad en ontwerp met bestaande materialen. Hij vindt dat het Rijk, provincies en gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen in de benodigde cultuuromslag, naar een circulaire economie. Ruimtevolk
  • In Amsterdam is het Manifest Circulair Buiksloterham ondertekend. Het oude industriegebied Buiksloterham wordt een ‘living lab’ waar experiment, onderzoek en innovatie op het gebied van hernieuwbare energie en gesloten kringlopen concreet worden toegepast. Ruimtevolk
  • Tijdens het internationale NHTV-congres ‘Cities in Transition’ op 12 en 13 maart 2015 wordt breed ingegaan op ontwikkelingen op economisch, sociaal digitaal, milieu en infrastructureel gebied in steden. Vanuit verschillende perspectieven en disciplines wordt gezocht naar oplossingen voor toekomstige stedelijke ontwikkeling. Pretwerk.nl
  • De 21ste eeuw vraagt om een nieuw ruimtelijk-economisch gebiedsconcept voor een onderscheidende positie in de global economy: de Nederlandse Deltametropool, die bestaat uit de Randstad en Brainport. Ruimtevolk
  • Hoe kunnen design en technologie het welzijn van pati‘nten verbeteren en zorgaanbieders ondersteunen? Aan het woord is het hoofd van Waag Society’s Creative Care Lab Sabine Wildevuur. Waag Society

  beeldende kunst

  • KIMCHI&CHIPS, een kunstenaarsduo dat wordt gevormd door de Koreaanse Mimi Son en de Britse Elliot Woods, is van mening dat kunst vooral gedeeld en ervaren moet worden, als het even kan samen en met een grote groep mensen. Tijdens de STRP bi‘nnale 2015 in Eindhoven zullen ze dat doen met hun lichtinstallatie Light Barrier. TheCreatorsProject.vice.com
  • Een viertal jaar geleden opende in Elsene, een wijk in Brussel, Maison Particulire. Een groep rijke verzamelaars collectioneurs besloten toen om het heft in eigen hand te nemen. Gevolg : een vereniging zonder winstoogmerk die het tonen van kunstwerken als doel had. Men spreekt er niet over ‘tentoonstellingen’, maar over ‘accrochages’; wat in het Frans zoveel betekent als ‘botsing’, ‘conflict’ en met iets meer fantasie opgevat kan worden als ‘dialoog’. Er wordt vooral het verhaal van een collectie en haar verzamelaar(s) verteld. trendbeheer
  • De tentoonstelling Shift & Drift in TENT, Rotterdam toont werk van een selectie kunstenaars die in de afgelopen vijf jaar ondersteund is door de regeling Ontwikkeling & Onderzoek (O&O) in Rotterdam. Deze regeling kan voor een financi‘le bijdrage zorgen om uitzonderlijke projecten te stimuleren en kunstenaars in staat te stellen zich sterker te kunnen profileren. Centraal in de expositie hangt een enorm drieluik dat een intrigerend overzicht van de Rotterdamse kunstwereld biedt. 8weekly
  • De hoofdtentoonstelling van de 22e editie van de fotomanifestatie Noorderlicht heet Data Rush. Data Rush onderzoekt de spanning tussen vrijheid en controle in een virtuele wereld. Tegelijkertijd daagt het uit op fotografisch niveau: als fotografie een medium is dat ons verhalen vertelt over de fysieke wereld waarin we leven, hoe kan ze de onzichtbare kanten van ons virtuele bestaan en de revoluties die daar in plaatsvinden blootleggen? Fotografen, curatoren en editors zijn uitgenodigd om relevante portfolio’s in te dienen. Dit kan nog t/m 30 maart. PhotoQ.nl
  • Park uit Tilburg realiseert in samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam ParkinG (Park in Goirle) worden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Park
  • Stichting Stedelijk Overleg Kunstenaars in ‘s-Hertogenbosch bestaat 25 jaar. Dat zilveren feest startte met een SALON-verkooptentoonstelling, die nog t/m 29 maart duurt. Bastion Oranje
  • In het Museum Tongerlohuys in Roosendaal is een overzichtstentoonstelling met werk van de in 2010 overleden kunstenaar Fritz Schremmer ingericht. De expositie brengt beelden, sieraden, meubels en foto’s van zijn bijzondere glassculpturen bijeen. BN – De Stem

  film en av

  • In Theater Bellevue in Amsterdam zijn aan zes regisseurs de DDG Awards uitgereikt, de jaarlijkse regieprijzen van de Dutch Directors Guild. De winnaars zijn gekozen door de leden van de Dutch Directors Guild (DDG), de belangenvereniging van professionele film- en televisieregisseurs in Nederland. Filmkrant , Directors Guild
  • Gedurende elf dagen worden tijdens de Roze Filmdagen 110 films uit veertig landen vertoond, vari‘rend van arthousefilms met toevallig een homo in de hoofdrol tot politiek getinte documentaires. Het festival beleeft zijn 18e editie. Filmkrant
  • Tijdens het festival Cinedans (11 t/m 15 maart) gaan dans en film samen. Maar naast dansfilms zijn er ook documentaires, lezingen, debatten en workshops. Tijdens het festival ligt de focus op choreografie‘n speciaal gemaakt voor camera en bijzondere filmadaptaties van bestaande dansvoorstellingen. The Agenda
  • Dropstuff uit Amsterdam vertoont filmpjes op o.m. de grote stations in Nederland, het Leidseplein en de Arena in Amsterdam, Hoog Catharijne in Utrecht en de Markt in Eindhoven. Ook een korte animatie van de HKU student Niels Egidius uit Nuenen wordt vertoond. Eindhovens Dagblad
  • Brabantse filmmakers genomineerd voor de ToonBeeld AV Young Talent Award 2015. Breda Vandaag
  • Zeven regio’s is een wedstrijd waarvoor productiemaatschappij OneBigAgency en uitgeverij Wegener talentvolle makers uit diverse regio’s opriepen om filmscripts in te sturen over de regio waar ze opgroeiden. Met dit initiatief wordt regionaal talent een podium geboden en de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. De korte film ‘De laatste brugwachter’ van de hand van de Tilburgse filmmaker Lidi Toepoel gaat op 16 maart, samen met de andere producties, in premire in het Amsterdamse PathŽ Tuschinski. Zeven regio’s , Brabants Dagblad

  letteren

  • Het Gemeentemuseum Den Haag nodigt vanaf 2015 elk half jaar een (inter)nationale schrijver uit als ‘schrijver-in-de-residentie’. De schrijver krijgt carte blanche en mag een half jaar lang struinen door de zalen en depots van het museum. Miek Zwamborn is de eerste. Vanuit haar fascinatie voor oerlandschappen en bijzondere weeromstandigheden ging zij in het museum op zoek naar ‘opgesloten natuur’. Ze vond verschillende kunstwerken en maakte op basis daarvan gedichten. Metropolis M
  • De schrijvers Fikry El Azzouzi, Peter Vermeersch en journalist Warna Oosterbaan en fotograaf Theo Baart zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2014. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan het begrip van de multiculturele samenleving. Universiteit van Tilburg
  • Ilja Leonard Pfeijffer wint met zijn roman La Superba de Inktaap 2015, de literaire jongerenprijs. Voor de Inktaap lazen ruim 1250 scholieren tussen de 15 en 18 jaar, uit Nederland, Vlaanderen, Suriname en Curaao vier genomineerde boeken en kozen hieruit hun winnaar. Letterenfonds
  • De opeenvolgende jury’s van de Woutertje Pieterse Prijs wilden al enige tijd niet alleen het bekroonde boek onder de aandacht te brengen, maar ook andere bijzondere kinderboeken uit dat jaar. Met de instelling van nominaties denkt het bestuur nog meer recht te doen aan de doelstelling van de prijs: het bevorderen van de literaire kwaliteit van het Nederlandstalig jeugd- en kinderboek. De winnaar wordt op 11 april bekendgemaakt tijdens de Middag van het Kinderboek in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Literatuurplein
  • Meer dan een week toerde Ilja Leonard Pfeijffer door het land als schrijver van het Po‘zieweekgeschenk. Hij zag lezers, hij las voor, hij signeerde. Was het zwaar? Ja, maar het zwaarste was ook het mooiste. Vrij Nederland
  • Van donderdag 12 tot en met zondag 15 maart strijkt het literair festival TiLT weer neer in Tilburg met een gevarieerd, spannend en ‘waanzin’-nig programma. Liefhebbers van het geschreven, gezongen of geacteerde woord komen volop aan hun trekken op zes locaties in de stad. Annelies Verbeke, writer in residence tijdens TiLT, schrijft voor het Brabants Dagblad dagelijks een blog. Tilburg.com , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

  muziek

  • Het is tegenwoordig niet langer zo dat de muziek die we luisteren ook voorschrijft hoe we ons kleden. In onze door social media geobsedeerde, door consumentisme gedreven samenleving dreigen muzikale subculturen hun identiteit en de mogelijkheid om de status quo uit te dagen te verliezen. i-d.vice.com
  • De uitspraak in de zaak erven – Marvin Gaye versus Robin Thicke en Pharrell Williams betekent dat voortborduren op het geluid van een vorige generatie juridisch tricky is geworden. Of, zoals de advocaat van Williams en Thicke het verwoordde: “Dit heeft consequenties voor de creativiteit van jonge muzikanten die op de schouders van andere muzikanten hopen te gaan staan.” Trouw
  • Underworld speelt op 27 maart op STRP live een integrale versie van ‘Dubnobasswithmyheadman’, volgens kenners een sleutelalbum in de (elektronische) muziek. De Britse act is dit jaar dŽ trekker in het danceprogramma van de bi‘nnale. Eindhovens Dagblad
  • Het FAQ festival, een festival voor elektronische muziek, vindt in april voor de zesde keer plaats in muziekcentrum de Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
  • De Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, wordt op zondag 19 april uitgereikt tijdens de achtentwintigste editie van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Buma Cultuur

  theater en dans

  • Wout van Tongeren, dramaturg en artistiek cošrdinator bij muziektheatergezelschap Silbersee, vraagt zich af waar onze fascinatie met de ontspoorde geest vandaan komt. Waarom laten we ons als toeschouwer zo graag met de waanzin confronteren? Silbersee, speelde de afgelopen zomer de voor- stelling ‘Woyzeck, een waanopera’, naar Georg BŸchner. Trouw
  • Bij de presentatie van het project In reprise, dat als doel heeft om Nederlands toneelrepertoire weer op de planken te krijgen, werd er een kort debat gewijd aan de vraag gewijd aan de vraag waarom Nederlandse theaterteksten zo weinig worden hernomen. Theaterkrant
  • Rotterdam is een nieuwe theaterfestival rijker: 75 jaar Oorlog in de stad. Het festival duurt van april tot en met juni en is een initiatief van het rotterdamscentrumvoortheater. In deze drie maanden worden meer dan vijfenzeventig voorstellingen op verschillende locaties in Rotterdam gespeeld. Theaterkrant
  • De VSCD Jeugdtheaterjury heeft de eerste Zilveren Krekels bekendgemaakt. De tantes van De Toneelmakerij, Dissus van Theatergroep Kwatta en Het Gelders Orkest en Leo & Lena van NTJong maken kans op de Gouden Krekel voor ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’. Ramses Graus ontvangt een Zilveren Krekel voor zijn rol in De grote illusionist van Het Filiaal en maakt daarmee kans op de Gouden Krekel in de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater’. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Tijdens Art Rotterdam gaf James Lingwood van Artangel, een organisatie die werkzaam is in het Verenigd Koninkrijk, op uitnodiging van BK-Informatie, een lezing over opdrachtgeverschap in de publieke ruimte. BK – Informatie Vimeo
  • Met kunstwerken wil de provincie Noord-Brabant van de N261 een ‘droomweg maken; een weg die appelleert aan activiteiten rond die weg als De Efteling en recreatie. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
  • Portretten van de koning van de Veldhovense Hanneke Hielkema hangen straks in alle rechtszalen in West-Brabant en Zeeland. Zo’n portret van de koning op een rechtbank is al lang niet meer verplicht, maar op veel plaatsen blijft het een gewaardeerde traditie. Omroep Brabant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Marieke Vromans combineert haar opleiding als landschapsarchitect met een scholing in de grafische vormgeving en de beeldende kunsten. Zij werkt graag in de openbare ruimte en met vormen uit de natuur. Brabant Cultureel
  • De Bredase fotografe Suzanne Jongmans heeft recent een boek uitgebracht met de titel Mind over Matter. Ze doet meer dan alleen fotograferen. Jongmans ontwerpt en maakt de kleding, die haar modellen dragen, uit wegwerpmaterialen. Brabant Cultureel
  • Hannah Hoekstra en Benja Bruijning gaan de hoofdrollen spelen in de film De Helleveeg, naar de gelijknamige roman van A.F.Th. van der Heijden uit Geldrop. Het scenario en de regie van de tragikomedie zijn in handen van AndrŽ van Duren uit Reek. Hij maakte eerder de film De Bende van Oss. Omroep Brabant
  • In stilte heeft Marie Kessels zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van lawaaikunde. De afronding van haar grondige onderzoek heet Brullen, een roman over een fotografe met een lawaaineurose, die nauwgezet nagaat waaruit die pijn bestaat en hoe ze zich daartegen teweer kan stellen. De Volkskrant
  • A.J. Dautzenberg komt in september met een nieuwe roman en een bloemlezing van ‘bezielde boeken’, van schrijvers ‘die het maatschappelijk engagement niet schuwden.’ Tzum.info
  • Zanger en muzikant Woody Veneman presenteerde een vinyl single waarop hij vier nummers van Eindhovense artiesten vertolkt : ‘Woody sings Eindje’. Eindhovens Dagblad
  • De in Eindhoven gevestigde stichting Zesde Kolonne doet al sinds 1984 haar best om undergroundkunstenaars en -musici aan een podium te helpen. Het daaraan gekoppelde label, gekend van de mooie vinyluitgaven, tourde 4 van zijn acts door Nederland. 3voor12.vpro.nl
  • Theatermaker Marcel Osterop maakt namens Het Zuidelijk Toneel een voorstelling over de krant, die 11 september in premire gaat in het Parktheater. Hiervoor loopt hij momenteel twee maanden lang mee op de redactie van het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad

  kunstonderwijs

  • Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. De masters van ArtEZ Fashion Design rondden hun afstudeercollecties dit jaar eerder af, zodat zij die tijdens Paris Fashion Week konden showen in het Parijse Atelier NŽerlandais. Een gesprek met een nieuwe generatie mode- en schoenontwerpers over hoe slecht het momenteel is gesteld met de modewereld, de dood van de mode en hun toekomstdromen voorbij hun afstudeercollectie. i-d.vice
  • De nieuwbouw van (v)mbo-school SintLucas op Strijp-S in Eindhoven is inmiddels gestart. De school, die opleidt voor beroepen in de creatieve sector, ziet Strijp-S als de ideale locatie voor de toekomst. De school wil de samenwerking opzoeken met partijen in de omgeving. Daarom ondertekent men een intentieovereenkomst met filmhuis Plaza Futura, Dutch Design Week-organisator Capital D en printshop Postmasters. Eindhovens Dagblad
  • Twee jeugdromans van de Nuenense auteur Anja Vereijken worden verfilmd door vijftien studenten van de opleiding Audiovisueel aan het St. Lucas in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
  • Zelfreinigende zonnepanelen, ramen als airconditioning en een tabletscherm dat je kunt voelen. Deze toepassingen kun je verwachten uit de samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de South China Normal University (SCNU). Onderzoeksgroepen van deze universiteiten slaan de handen ineen voor het nieuwe Laboratory for Device Integrated Responsive Materials (DIRM) wat op donderdag 12 maart officieel wordt geopend in Guanghzou, China. TUe.nl

  cultuureducatie en – participatie

  • Minister Bussemaker heeft vanmiddag het 6.000e icc-certificaat uitgereikt tijdens Expeditie Cultuureducatie, een netwerkbijeenkomst voor scholen en instellingen in Overijssel. Van alle basisscholen in Nederland heeft nu 75% een gecertificeerde cultuurcošrdinator binnen de muren. LKCA
  • Wat is de rol van cultuureducatie bij het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs? Dat onderzoekt het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van Hogeschool Windesheim, Zwolle. De eerste fase, een literatuurstudie, is nu afgerond. Uiteindelijk doel van het onderzoek is om te komen tot profielen van scholen die op kwalitatief hoogwaardige wijze werken aan cultuureducatie en het bevorderen van 21ste eeuwse vaardigheden. LKCA
  • Het Metropole Orkest gaat basisscholen helpen met het geven van muziekles. Het orkest uit Hilversum heeft lesmateriaal ontwikkeld dat vanaf komende week op ruim 740 basisscholen in Nederland wordt gebruikt. Metropole Orkest
  • De 5e Inspiratiedag op 5 maart j.l. voor het voortgezet onderwijs was een energieke dag vol workshops en ontmoetingen. Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten, workshops en documenten. Kunstbalie
  • De Cultuur Loper is een vierjarig programma – bestaande uit coaching en scholing n een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Cultuurloper
  • Woensdag 25 februari startte in de Muzelinck in Oss de nieuwe cursus Interne Cošrdinator Cultuureducatie Noord-Brabant. Ruim twintig leerkrachten uit het primair onderwijs volgen de komende maanden 8 bijeenkomsten die hen opleiden tot cultuurspecialist binnen hun school. De Cultuurloper
  • STRP en Kunstbalie willen graag het onderwijs en de wereld van de kunst met elkaar verbinden. Daarom zijn zij op zoek naar educatieprojecten voor de toekomst en hebben zij jonge makers uitgenodigd om binnen het thema van de STRP Bi‘nnale 2015 ‘technology is all around us’ een projectidee in te dienen. Een idee dat jongeren na laat denken over de techniek om hen heen. De jonge makers presenteren hun projecten tijdens de STRP Bi‘nnale 2015. Kunstbalie
  • Met de Kunstbende Scholenwedstrijd willen Kunstbalie en Kunstbende directies, cultuurcošrdinatoren en kunstvakdocenten inspireren om een kwaliteitsslag te geven aan hun eigen cultuurprogramma’s. Voor de editie van 2015 wordt er gepitcht op zondag 12 april 2015. Kunstbalie
  • Het Bosch Leerorkest is een gezamenlijk project van De Muzerije en de Brede Bossche Scholen (BBS). Ze traden op in de Foyer van Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch als voorprogramma van een concert door philharmonie zuidnederland. Brabants Dagblad
  • Theaterfestival Ongekend Talent in Breda laat de ‘schellen van de ogen vallen’, stelt theatermaakster en organisatrice Femke Jonas. ‘Omdat we laten zien dat acteurs met en zonder beperking samen professioneel theater maken.’ Breda vandaag
  • In 2015 vindt de 14de editie van het LINK Jongeren Theaterfestival plaats en wel op zondag 29 maart in de NWE Vorst, Tilburg. LINK is hŽt Brabantse theaterfestival waar jongeren hun talenten aan het grote publiek laten zien. LINK
  • De Anderwereld is de achtste productie van Interact Dance Theater uit Eindhoven. Het ontstaan van deze theateractiviteit ligt oorspronkelijk binnen het culturele programma van de Vrije School Brabant en het Novalis College, maar heeft zich inmiddels verbreed tot een zelfstandige organisatie voor zang, dans muziek en toneel. Eindhovens Dagblad
  • Het Van Gogh Museum is vorige week gestart met een uniek programma voor blinde en slechtziende bezoekers en hun ziende vrienden, familie en begeleiders. De interactieve rondleiding ‘Van Gogh op gevoel’ bestaat uit een aanraaksessie waarin een beroep wordt gedaan op verschillende zintuigen. Het speciale programma is mede mogelijk gemaakt door het Oogfonds. Pretwerk.nl
  • Het Mondriaan 3D museum opende op 7 maart zijn virtuele deuren voor publiek. Online is een overzichtstentoonstelling te zien van topwerken van Piet Mondriaan. De Volkskrant
  • Caroline Soesbergen en Nikkie Jessen zijn de initiatiefnemers van Leestweeps, een online Twitterleesclub. Ongeveer eens in de zes weken wordt Twitter bevolkt door #Leestweeps, die discussi‘ren over een boek. Maar wat houdt dit initiatief precies in? Cleeft.nl

  kunstbeoefening

  • Het Filharmonisch Orkest ‘s-Hertogenbosch (FOH) speelt twee werken met als thema ‘beeldende kunst als inspiratiebron’ : Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Moussorgsky en Dodeneiland van Sergej Rachmaninov. Brabants Dagblad
  • Het saxofoonkwartet Ripieno uit Roosendaal bestaat 30 jaar. BN – De Stem
  • Dirigent Raf de Keninck neemt na twaalf jaar afscheid van harmonie L’Union Fraternelle (L’UF) uit Veldhoven. Eindhovens Dagblad
  • Tien jongeren doen mee aan de voorronde van het vijfde KNA-concours in Bergen op Zoom . BN – De Stem
  • De Bergse Operette Vereniging (BOV) is zich sinds de jaren negentig meer gaan toespitsen op musicalproducties. Sindsdien reikt de belangstelling voor haar producties steeds verder over de gemeentegrenzen heen. BN – De Stem

  bibliotheken

  • Bibliotheek Veldhoven heeft net als een veertigtal andere bibliotheken in het land de complete collectie van uitgeverij Lemniscaat gewonnen, bijna 600 boeken. Lemniscaat organiseerde de prijsvraag bij het vijftigjarig bestaan als reactie op de grootschalige sluiting van bibliotheekvestigingen en inkrimping van collecties. Eindhovens Dagblad
  • Bibliotheek Midden-Brabant, Brabants Natuurmuseum en Dierenpark de Oliemeulen in Tilburg samen rondom Kikker, van de boeken van Max Velthuijs. Brabants Dagblad
  • In maart gaat het Schrijfatelier van start in de Kennismakerij, de proeftuinbibliotheek in de Tilburgse Spoorzone. De Kennismakerij biedt ruimte aan mensen die graag samen schrijven en elkaar feedback willen geven op hun werk. Tilburg.com

  erfgoed

  • Door de nadruk op beleving in erfgoedinstellingen vinden leerlingen het moeilijk om nuchter de geschiedenis te onderzoeken. Want beleving suggereert een gelijkenis tussen het heden en verleden, terwijl het verleden anders is dan het heden en geconstrueerd kan worden vanuit meerdere perspectieven. Maria Grever en Carla van Boxtel schreven een boek over erfgoedcollecties, educatie en historisch besef. Historiek
  • De Groninger Archieven is het eerste archief dat ook websites, blogs en sociale mediasites gaat bewaren. Tot nu toe werden die namelijk nog nergens gearchiveerd. Om te voorkomen dat ze voor altijd verloren gaan, begint Groningen met de ontwikkeling van het zogenoemde Webarchief. Binnenlands bestuur
  • CAST in Tilburg besteedt in 2015 aandacht aan een groeiend vraagstuk voor stad en provincie: het transformeren en herbestemmen van religieuze gebouwen. Veel kerken staan leeg, en daar komen er meer bij. Hier de tekst die Paul Spapens uitsprak op 26 februari. CAST
  • Rijksmonument de Slotbosse toren in Oosterhout wordt deze zomer overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). BN – De Stem
  • De oude gigantische stationsklok van het in 1996 gesloopte NS-station van ‘s-Hertogenbosch wordt in het najaar weer in gebruik genomen. De ruim zevenduizend kilo wegende voormalige stationsklok wordt boven de ingang van de megasupermarkt Jumbo Foodexperience in Veghel aangebracht. De lokale partij Bosch Belang wil de monumentale klok terug en vraagt het stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch om te onderzoeken wie juridisch de rechtmatige eigenaar is. Omroep Brabant , Omroep Brabant
  • Het Peelnetwerk organiseert een wedstrijd waarbinnen initiatiefnemers strijden om het beste erfgoedproject van 2015. Hiermee hoopt het Peelnetwerk organisaties te stimuleren tot het nog beter zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie voor inwoners en bezoekers van de Peelregio. Erfgoed Brabant

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Tijdens de Internationale Tourismus Bšrse (ITB) in Berlijn, de grootste internationale toerismebeurs ter wereld, tekenden Stichting Jheronimus Bosch 500, NBTC Holland Marketing en VisitBrabant het contract tot samenwerking voor de buitenlandpromotie van de culturele manifestatie Jheronimus Bosch 500. Bosch500

Geen reacties

Geef een reactie