Trends & ontwikkelingen 13 september 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland 

 • Liefst 40 presentatie-instellingen hebben een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen aangevraagd  bij het Mondriaanfonds voor in totaal 6,6 miljoen euro. Het beschikbare bedrag is 2,3 miljoen. Volgens een ruwe inschatting is er minimaal 4,5 miljoen nodig om de geschikte aanvragen na beoordeling op onder meer kwaliteit en regionale spreiding te kunnen honoreren. Een geschat tekort dus van ruim 2 miljoen. Dit staat in een brief van de presentatie-instellingen beeldende kunst aan de Tweede Kamer. De Zaak.nu 
 • Minister Bussemaker (OCW) heeft de gemeente Amsterdam om opheldering gevraagd over de culturele missie naar New York. Ze sprak de gemeente aan, omdat er ook veel instellingen meereizen die landelijk subsidie ontvangen. Daarna werd ze gevraagd om ook mee te gaan. Maar ze besloot om niet te gaan. “Ik stimuleer internationalisering, maar alleen als we er veel kunnen bereiken en ook iets kunnen terughalen’. De missie heeft voor het Amsterdamse culturele leven concrete resultaten opgeleverd, volgens wethouder Ollongren.   Het Parool, De Volkskrant,  Binnenlands bestuur 
 • Minister Bussemaker steekt €5 miljoen in lokale en regionale initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden en in taalscholing voor laagtaalvaardige werknemers. Rijksoverheid.nl
 • Het kunstbestel is failliet en moet op de schop, zegt Anne Houwing, zakelijk directeur van Theater Oostblok in Amsterdam. De overheid moet een betrouwbare partner worden, zoals dat bij scholen, ziekenhuizen en nutsbedrijven ook het geval is. Het Parool
 • De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. PBL, Omroep Brabant 
 • Veel doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water worden nog niet gehaald, oordeelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Monitor Infrastructuur Nederland 2016. Cobouw, PBL
 • Algemeen directeur Marelie van Rongen van Oerol is ,,zeer bezorgd” over plannen van Gedeputeerde Staten van Friesland om de financi‘le steun aan het festival te verlagen. Voorheen was er sprake van een jaarlijks geldbedrag van 400.000 euro, maar de provinciebestuurders willen straks structureel 262.000 geven en incidenteel jaarlijks 75.000 euro. Dagblad van het Noorden
 • Het provinciebestuur  van Zuid-Holland wil zoveel mogelijk bezoekers kennis laten maken met al dit bijzondere erfgoed. In de nieuwe beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020, waar Gedeputeerde Staten op 6 september 2016 mee heeft ingestemd, wordt daarom veel aandacht besteed aan toegankelijkheid en educatie. Zuid-Holland 
 • Uit de cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat 91 % van de Groningers tevreden is over de culturele voorzieningen in de stad. In Amsterdam is 88 % tevreden, In Rotterdam 87%. Het bureau onderzocht aan de hand van een enqute hoe tevreden de inwoners van 83 Europese steden zijn over de culturele voorzieningen in hun stad. Het Parool
 • Rotterdam presenteerde  het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2017-2020. In grote lijnen neemt het B &W het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over. Rotterdam wil niet dat het Wereldmuseum sluit, zoals RRKC adviseerde. De subsidie wordt zelfs verhoogd. Er komt een verregaande samenwerking tussen het Wereldmuseum Rotterdam (WMR) en het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Het advies van RRKC om een subsidie voor aankoop van Rotterdamse kunstenaars door Museum Boijmans van Beuningen te schrappen haalde het ook niet.  Wel wordt de bijdrage gehalveerd. Rotterdam.nl , Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur , De Volkskrant, Museumtijdschrift, Museumvereniging
 • 260 lokale omroepen willen de krachten bundelen in streekomroepen, want dat biedt mogelijkheden voor meer professionaliteit, betere faciliteiten en meer ruimte om gebruik te maken van de nieuwste technologie‘n en innovaties. VNG Magazine

noord-brabant

 • Vluchtelingen & Stratum swag, Taalboost en Benksie in de buurt; dit zijn drie van de tien projecten die met geld uit de regeling ‘Stimulering Maatschappelijke Opgaven’ zijn toegekend. De provincie Noord-Brabant investeert in tien projecten die met cultuur samen leven en samen wonen in Noord-Brabant een impuls geven. Kunstbalie
 • Het Leerlokaal op het KVL terrein in Oisterwijk kan worden overgedragen aan de nieuwe huurder, omdat ook hier de restauratie en herbestemming is afgerond. Dit gebouw werd twee jaar geleden aan studenten ter beschikking gesteld, in het kader van het project JOB-House. Gedeputeerde Henri Swinkels is trots want met de voltooiing van het Leerlokaal  zijn alle rijksmonumenten op het terrein gerestaureerd en grotendeels herbestemd. Brabant.nlBrabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant ondersteunt de conclusie van de commissie-Demmers dat Nuenen moet fuseren met Son en Breugel, gecombineerd met de overdracht van taken op het gebied van wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen aan een slagkrachtig orgaan voor het hele Stedelijk Gebied, zoals de gemeente Eindhoven.   Brabant.nl, Binnenlands bestuur, Eindhovens Dagblad
 • De commissie Karakus reflecteert op Brabantse verstedelijkingsopgaven : inzetten op de versterking van de netwerkkracht en werken aan een circulair stedelijk systeem. Dat zijn de twee belangrijkste opgaven voor de verstedelijking zoals die door de provincie Noord-Brabant zijn beschreven in twee position papers. Gedeputeerde Erik van Merrienboer over zijn verwachtingen. ‘Idealiter werkt het advies concreet door in de Brabantse Omgevingsvisie en het bestuurlijke netwerk Brabantstad.’ Platform31
 • De vier Proeftuinen van Brabant op het gebied van Slimme Wijken, E-Health, Agrofood en Resilient Society houden op 21 september 2016 tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg een congres. ESIW
 • Kunstbalie organiseert twee werkbijeenkomsten ‘Lokale begroting CmK 2017-2020’. Ambtenaren en intermediairs kunnen sparren over de inzet van de lokale budgetten Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen wordt er o.m.  bekeken hoe de beschikbare gelden zijn te verdelen over de diverse posten. En welke overige gemeentelijke budgetten zijn te verbinden aan cultuureducatie en welke regels gelden er bij de besteding ervan? De Cultuurloper

grote brabantse gemeenten

 • Noem het nieuwe Bredase station de ‘Vincent van Gogh-terminal’. Dat opperde Commissaris van de Koning Wim van den Donk vorig jaar. Dat idee spreekt de stichting Cultuurbehoud Breda aan.
 • De stichting kreeg van de gemeente Breda de opdracht om op een moderne manier de aandacht te vestigen op de band van Breda met de (familie van) de beroemde schilder. Om dat te doen opent in het station op 15 oktober een soort ‘pop-up Van Gogh-experience’. BN – De Stem
 • Breda moet het eerste E-sportscentrum van de Benelux krijgen. Met dat idee zijn Ruben Been uit Breda en Marcel Opperman uit Leiden deze week een crowdfundingcampagne gestart. De gemeente Breda heeft positief gereageerd en helpen met het zoeken naar een pand en het eventueel wijzigen van een bestemmingsplan. BN – De Stem
 • Impact040 moet de nieuwe Eindhovense vereniging gaan heten die maatschappelijke initiatieven tussen bedrijven en organisaties een duurzaam karakter moet gaan geven. Eindhovens Dagblad
 • Jochem Otten, precies een jaar directeur van de Cacaofabriek in Helmond, vergelijkt de cijfers van zijn eerste zes maanden met die van dezelfde periode het jaar ervoor. Het resultaat: 85 procent meer bezoekers in de popzaal en 30 procent meer mensen in de bioscoop. Otten: “We moeten nog drie maanden, maar ik durf nu al te zeggen dat we 2016 met een positieve balans eindigen.” Eindhovens Dagblad
 • Een reclamecampagne van 280.000 euro heeft volgens de gemeente ‘s-Hertogenbosch geleid tot ruim vijf miljoen euro extra bestedingen in de stad. Elke euro die de gemeente met partners, waaronder de Verkadefabriek en de Stichting JB500, investeerde in de vorig jaar gehouden landelijke campagne met extra aandacht voor het huidige Jeroen Boschjaar, heeft negentien keer zoveel opgeleverd. Brabants Dagblad
 • Er moet een plan komen om afnemende bezoekersaantallen aan evenementen in ‘s-Hertogenbosch Bosch om te buigen. Het is tijd dat de gemeente het tien jaar oude evenementen- en citymarketingbeleid actualiseert, aldus de Rekenkamercommissie. Brabants Dagblad
 • Bossche politiek gaat akkoord met de plannen van Buro Lubbers (landschapsarchitectuur en stedenbouw) uit Vught, samen met ingenieursburau Arcadis uit ‘s-Hertogenbosch, voor de Zuid Willemsvaart. Brabants Dagblad
 • De kunstenaars die de DMT-loods aan de Bossche Copernicuslaan 80A moeten verlaten, kunnen mogelijk terecht in een gebouw aan de Helftheuvelweg waar een elektronicabedrijf was gevestigd. De Atelier Beheer Stichting Den Bosch (ABS) bekijkt de mogelijkheden om in het gebouw een verdieping te huren met een oppervlak van ruim duizend vierkante meter. Brabants Dagblad
 • Het Kings of Colorsfestival wil graffiti en streetart verbinden met het bourgondische van ‘s-Hertogenbosch.  Nog 6 silo’s op het Tramkade terrein  worden tijdens het festival in de verf gezet. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil bij stadion De Vliert een graffitiwand van zo’n twintig meter lengte laten installeren. Brabants Dagblad, Brabants DagbladBrabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het Binnenstadslab, een initiatief van de gemeente,  Bergen op Zoom boekt  na een half jaar al successen : de opening van vier winkels, het opzetten van een retailacademie. Ondernemers die een winkel of horecazaak willen beginnen, kunnen er terecht voor advies en huurmogelijkheden. BN – De Stem
 • Met de realisatie van een gedenksteen in de Gertrudiskerk heeft Stichting Bezichtiging Monumenten de erfgoedprijs van Bergen op Zoom gewonnen. BN – De Stem
 • Cultuureducatie Bernheze (Cube) gaat verder onder de vlag van Muzelinck in Oss. De taak van Cube als marktplaatshouder en intermediair op het gebied van cultuureducatie zou op 1 januari 2017 al overgaan naar Muzelinck. Brabants Dagblad
 • Vier kandidaten strijden in oktober om de titel dorpsdichter van Bladel. Drie mannen en een vrouw krijgen ieder vijftien minuten om zich te presenteren. Hoe ze dat doen maakt niet uit, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Eindhovens Dagblad
 • De vier Boekelse basisscholen en de gemeente  Boekel willen de cultuureducatie op de scholen beter vorm gaan geven. Daarom wil Boekel aansluiten bij De Cultuurloper. Brabants Dagblad
 • De plannen voor een gastenverblijf bij het Klein Kasteel en een horecagelegenheid bij het Dinghuis in Deurne gaan vertraging oplopen. En de gemeente gaat flink wat geld mislopen omdat zij een tijdlang geen leges kan heffen. Eindhovens Dagblad
 • BiblioPlus is gestart met een actie om de gemeenteraad van Grave ervan te overtuigen af te zien van mogelijke bezuinigingen. De bibliotheek roept de inwoners van Grave op bij wijze van steunbetuiging een door de bibliotheek ontworpen poster achter hun raam te hangen. Bibliotheekblad
 • De gemeente Heusden zoekt nog naar huurders voor cultureel centrum de Voorste Venne. En het gaat allang niet meer om huurders die actief moeten zijn op gebied van kunst en cultuur. Vrijwel iedereen is welkom, ook commerci‘le bedrijven, nu de voorwaarden zijn verruimd. Brabants Dagblad
 • Het bestuur  is er van overtuigd dat de Aleph, na het niet doorgaan van de fusie met De Voorste Venne en de Bibliotheek, in de toekomst een goed cultuureducatief aanbod, voor alle bewoners uit de gemeente Heusden, kan neerzetten. Ruud Janssen  is aangesteld als ad interim directeur. Brabants Dagblad
 • Erfgoed Altena heeft tijdens de jaarlijkse Erfgoedavond als onderdeel van de Open Monumentendagen haar visie gepresenteerd op het door de nieuwe gemeente te voeren erfgoedbeleid. De visie is een handreiking namens ruim 30 cultuurhistorische organisaties in het Land van Heusden en Altena. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Sinds de start in 2011 vinden steeds meer consumenten hun weg naar de Architectenwinkels.  In vijf jaar tijd zijn de Architectenwinkels gegroeid naar 21 winkels in totaal.  Met de huidige groei van de woningmarkt, neemt ook de belangstelling voor de winkels toe. BNA-directeur Fred Schoorl: ‘De particuliere markt is belangrijk voor architecten. Een kleine 40% van de omzet in de branche komt uit deze markt.’ BNA
 • Belastingdienst heeft de door de BNO opgestelde modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten goedgekeurd op 6 september 2016. BNO
 • Suzanne Henning is per 5 september aangesteld als directeur van DuPho, beroepsorganisatie voor professionele fotografen. PhotoQ
 • De EDN DOCalender geeft een overzicht van alles wat er gebeurt in de internationale documentaire-industrie. In de kalender kan geselecteerd worden op diverse items zoals markten, deadlines, seminars, workshops, awards. EDN
 • Vanaf 29 september zijn 6 films geselecteerd voor het NFF-programmaonderdeel Forum van de Regisseurs ook te zien in de online zaal van de filmtheaters. Filmthuis is de online zaal van een filmtheater waar een selectie van de films die het theater vertoond on demand kan worden gezien. Holland Film Nieuws
 • De Nederlandse bioscopen stevenen af op een recordjaar. De omzet van alle theaters was tot 12 september 192 miljoen euro. In 2015 werd op dezelfde dag 181 miljoen euro omgezet.  Dat blijkt uit de cijfers van Filmdistributeurs Nederland. De trend lijkt zich de komende vier maanden door te zetten: er staan nog veel grote titels op de agenda. NU.nl
 • Kinepolis in Breda is officieel geopend. Het Bredase bioscoopcomplex  kent tien zalen met in totaal 1.700 stoelen. Alle tien de zalen zijn uitgerust met laserprojectoren. Daarmee is het de eerste bioscoop in Nederland die dat heeft. Holland Film Nieuws
 • Schrijver Hans Vervoort roept uitgevers  op om hun backlist verkrijgbaar te houden : Printing-on-demand als oplossing voor verdwenen titels. Literair Nederland
 • Amazon stapt grootschalig in fysieke retail met zogenoemde popup winkels. Dat meldt Business Insider. Het gaat om een andersoortige winkel dan de boekenzaken die Amazon eerder in Seattle en recentelijk andere Amerikaanse steden heeft geopend. Emerce
 • De festivals Dekmantel, Mysteryland en Welcome to the Future zijn overgestapt naar groene stroom die wordt geleverd door Bredenoord en GoodFuels. Daardoor hebben deze drie festivals het afgelopen jaar circa 32.500 kg CO2 emissie bespaard. Entertainment Business
 • Negen acteurs en dansers uit de voortijdig gestopte musical Sky stappen opnieuw naar de rechter. Zij willen dat de producenten van de musical hun loon doorbetalen voor de periode dat zij een contract hadden. Theaterkrant
 • De economische crisis die in 2008 uitbrak had ook grote gevolgen voor de Brabantse theaters. Nu de lucht langzaam opklaart, is het een moment om de balans op te maken. Hoe kijken de theaters aan tegen het nieuwe seizoen, waar komen ze vandaan. Een tweeluik met in deel ŽŽn de directeuren van Theater De Maagd in Bergen op Zoom en van Theaters Tilburg. Brabant Cultureel
 • Theater Concordia in Enschede heeft de Roel Oostraprijs 2016 gewonnen, de prijs voor het meest gastvrije theater volgens acteurs, dansers, technici en ander reizend personeel. De Toneelschuur in Haarlem en Theaters Tilburg eindigden op de tweede en derde plek. Huis aan Huis
 • Cor van der Heijden, die met zijn Heven Group het Udense theater Markant commercieel exploiteert, vindt het doodzonde dat ‘Markant elke zomer drie tot vier maanden slaapt’. ãEr gaan in de zomer van 2017 opmerkelijke dingen gebeuren’. Het Udense theater viert deze maand het 20-jarig bestaan. Brabants Dagblad


cultuurmarketing

 • Menig museumdirecteur heeft het tegenwoordig over een product als hij over een tentoonstelling praat. Musea zijn marketingmachines geworden, kortom, met fors gegroeide communicatie-afdelingen. NRC, inlog vereist
 • Amateurtheaters met sociale doelen en professionele theaters zijn in Australi‘ twee gescheiden werelden. Een buitenbeentje is het Melbournese theater La Mama. La Mama is namelijk gecommitteerd aan zowel sociale doelen als kunst van het hoogste niveau. La Mama trekt donateurs uit alle lagen van de bevolking aan, juist door de ogenschijnlijke tegenstelling in haar doelen.  Cultuurmarketing


financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Culturele Industrie culturele projecten die de kwaliteit en ontwikkeling van vormgeving bevorderen en de maatschappelijke waarde van de discipline vergroten. Ook projecten die de belangstelling voor vormgeving stimuleren komen in aanmerking voor ondersteuning. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline 2 oktober. Stimuleringsfonds Culturele Industrie
 • Vanaf 1 januari 2017 zal het Gamefonds worden ge•ntegreerd in de nieuwe Deelregeling Digitale cultuur Binnen de Deelregeling Digitale cultuur staan onderzoek, experiment en reflectie centraal. Door deze wijziging zal de gamesindustrie een meer integraal onderdeel worden van de creatieve industrie. Dit cre‘ert nieuwe mogelijkheden, niet alleen voor game-ontwikkelaars, maar ook voor onderzoekers en makers uit andere creatieve disciplines die ge•nteresseerd zijn in de integratie van games in hun projecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde wederom het Nederlandse paviljoen op de beurs Gamescom. Nederland staat internationaal nog altijd bekend als ‘indie land’. Via een Open Oproep selecteerde het fonds negen jonge gameproducenten. Zij presenteerden hun game in het businessgedeelte van de beurs samen met enkele grotere Nederlandse gamestudio’s en publishers. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde wederom het Nederlandse paviljoen op de beurs Gamescom. De negen jonge gameproducenten kregen voorafgaand aan de Gamescom pitchtrainingen. Tips voor een goede pitch.   Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • 7 oktober is de eerstvolgende deadline van de regeling Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaanfonds. De subsidie is bestemd voor Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Mondriaanfonds 
 • De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. In aanmerking voor deze regeling komt Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteerteen productiemaatschappij die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Deadline 11 oktober. Filmfonds
 • 18 oktober is de eerstvolgende deadline voor 2 regelingen van het Filmfonds. Voor de realisering van een Nederlandse majoritaire documentaire, en de realisering van een lange animatiefilm. Beide van tenminste 60 minuten. Filmfonds, Filmfonds
 • Acht debutanten presenteren hun werk op landelijke podia. Op het Utrechts Uitfeest werd in het weekeinde van 3 en 4 september het startschot gegeven voor een reeks optredens van de talentvolle jonge schrijvers, die eerder dit jaar van het Nederlands Letterenfonds een startersbeurs ontvingen. Letterenfonds
 • 28 september is de deadline voor een aantal regelingen van het Fonds Podiumkunsten in het kader van internationalisering: Subsidie internationale uitwisselingsprojecten,  Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, Grant for Dutch presentations abroad. Fonds Podiumkunsten
 • Elisabetta Lazzaro, lector creatieve economie bij HKU, presenteerde op 5 september in Brussel de resultaten van haar onderzoek naar de uitvoering van het Europese programma ter bevordering van culturele activiteiten. Uit haar onderzoek blijkt dat deze over het geheel genomen succesvol zijn. Scienceguide

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Is het mogelijk om een werkwijze te ontwikkelen die tegenstellingen, zoals die tussen veronderstelde mannelijke en vrouwelijke waarden, overstijgt? Kan architectuur gedaanteverandering omarmen en ruimte bieden aan veranderlijke identiteiten? Vragen die aan de orde komen tijdens het seminar Queering Architecture, in Het Nieuwe Instituut, 15 september 2016. Het Nieuwe Instituut
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam wil de tentoonstellingsruimte in de nieuwbouw gaan herinrichten en heeft daar Rem Koolhaas als ontwerper voor aangetrokken. Architectenweb
 • Van Dongen-Koschuch, BureauVanEig, KAAN Architects en Neutelings Riedijk Architecten zijn genomineerd voor de ARC16 Architectuur Award. De Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord op innovatieve wijze combineren met een verrassende architectuur. De Architect
 • Het is architect Koen van Velzen gelukt tussen jarenzeventigbouw en historische panden van Breda en NS-station een geheel te maken. Veel aandacht is besteed aan sociale veiligheid. Het gebouw zit goed in elkaar, al voelt de ontvangsthal aan als een mausoleum en ligt het winkelcentrum in een eigenaardige hoek. De Volkskrant, Architectenweb   
 • Slimme technologie introduceren op buurtniveau lijkt een beetje op het aangaan van een huwelijk: je moet er van tevoren goed over nadenken, want je gaat de relatie aan voor langere tijd. Aldus Tsjalling Swierstra, hoogleraar Techniekfilosofie (Universiteit Maastricht), over de problemen om rekening mee te houden bij het ontwerpen van nieuwe ‘socio-technische systemen’. Het artikel is onderdeel van de reeks ‘De Staat van Eindhoven’, een initiatief van Het Nieuwe Instituut. e52.nl
 • Wat moeten we aan met onze nationale parken? Landschapsarchitect Rob van Aben pleit in vakblad Groen voor een verschuiving van de saaie sectorale voorziening naar beleving met allure. Tijd voor waterbanen in de Weerribben en onderwaterhotels in de Waddenzee? Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Best Client Award is de speciale prijs van Dutch Design Awards voor opdrachtgevers die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun organisatie. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Brabantia, MultiTankcard en Transavia zijn de finalisten van de Best Client Award 2016. Dutch Design Awards

beeldende kunst

 • Migratie en verplaatsing bepalen onze tijd als belangrijkste thema. Hoe reageert de kunst op deze ontwikkelingen? Hanne Hagenaars heeft een aantal werken uit het verleden en heden bij elkaar gezet die als thermometer en voorbeeld dienen.   Mister Motley
 • In het boek Reflecties: 25 kunstwerken, 24 filosofen van Onno Zijlstra en Wendy Janssen, docenten ArtEZ,  Zwolle, passeren vierentwintig filosofen chronologisch de revue, maar dan telkens gekoppeld aan vijfentwintig concrete kunstwerken uit deze en de vorige eeuw. 8weekly
 • Robin de Puy is de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. Ze neemt het stokje over van Ahmet Polat en is hiermee een jaar lang het gezicht van de Nederlandse professionele fotografie. De Volkskrant, PhotoQ
 • De vijf kandidaten voor de Sybren Hellinga Kunstprijs 2016 zijn bekend. De genomineerde kunstenaars presenteren hun werk na een werkperiode. Op 29 oktober komt de jury bijeen en wijst dan de winnaar aan. Deze wint de Sybren Hellinga Kunstprijs 2016 in de vorm van €3000. Ook wordt er een publicatie bij de expositie gepresenteerd. Sybren Hellinga Kunstprijs
 • De Jan Naaijkens Prijs is sinds drie jaar verbonden aan het Apprentice Master project van Kunstpodium T en wordt beschikbaar gesteld door het NoordBrabants Genootschap. De prijs bedraagt een geldbedrag van 2000 euro en een masterclass bij een hedendaagse meester van het afgelopen seizoen. Zes kunstenaars zijn genomineerd en presenteren hun werk in de Willem II fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • The Big Draw komt van 8 t/m 30 oktober naar ‘s-Hertogenbosch. Om zoveel mogelijk mensen in Den Bosch aan het tekenen te krijgen, hebben initiatiefnemers Lisetteh en Myrthe van Stichting STeC een grootschalige kettingtekeningactie bedacht. Op dit moment zijn er al 60 kunstenaars aan het tekenen geslagen. Brabants Dagblad

film en av

 • Het Film by the Sea festival in Vlissingen biedt rond de honderd films, waarvan zeker de helft niet in Nederland in roulatie gaat. Holland Film Nieuws
 • Het programma van het Parool Film Fest is rond. Op het door Het Parool, distributeur September Film en De FilmHallen in Amsterdam georganiseerde filmfestival worden ruim veertig films vertoond. Entertainment Business
 • Cinekid, het film-, televisie- en nieuwemediafestival voor de jeugd, heeft  de eerste programmatitels van de dertigste editie bekendgemaakt. Het aanbod is al direct divers te noemen. Holland Film Nieuws
 • Een man heeft seks met een ontbindend lijk en een schoolmeisje amputeert penissen met haar vagina. Dit jaar werd in Breda voor de elfde keer het BUT Film Festival georganiseerd, waar de beste (en slechtste) B-, Underground en Trashfilms werden vertoond. Een verslag. 8weekly
 • Filmregisseur en beeldend kunstenaar Steve McQueen krijgt dit jaar de Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Apichatpong Weerasethakul, de Thaise regisseur, krijgt op 15 december de Grote Prins Claus Prijs uitgereikt. Johannes Vermeerprijs, Prins Claus Fonds, Filmkrant
 • De nominaties  voor de NFF Debuutcompetitie 2016 zijn bekend. Nederlands Film Festival
 • Tonio van regisseur Paula van der Oest is geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen voor de aankomende Academy Awards. De film met in de hoofdrollen Pierre Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters wordt ingestuurd voor de categorie Best Foreign Language Film. Nederlands Film Festival
 • Van de veertig deelnemers aan de competitie om de BN DeStem Cultuurprijs 2016 heeft de jury er zeven genomineerd. Deze zeven ingezonden korte films vormen een belangrijk onderdeel op het eerste Korte Film Festival op zaterdag 17 september in ChassŽ Cinema in Breda. BN – De Stem, Breda Vandaag

letteren

 • Genomineerd voor de Anton Wachterprijs 2016 zijn Bregje Hofstede met De hemel boven Parijs, Roos van Rijswijk met Onheilig, Michael Bijnens met Cinderella, Rutger Pontzen met Nu ik, Inge Schilperoord met Muidhond en Lize Spit met Het smelt. De Anton Wachterprijs is een tweejaarlijkse prijs voor een Nederlandstalig prozadebuut. Anton Wachter Prijs
 • Annelies Verbeke heeft de Opzij Literatuurprijs 2016 gewonnen met haar roman “Dertig dagen”. Het Nederlandse feministische maandblad Opzij bekroont elk jaar de beste Nederlandstalige roman van een vrouwelijke schrijfster met een bedrag van 5.000 euro. VRT

muziek

 • De 70e auditie van de Gaudeamus Muziekweek werd 11 september afgesloten met de uitreiking van de Gaudeamus Award aan de Amerikaanse componist Anthony Vine (1988). Het prijzengeld van vijfduizend euro is bedoeld voor een nieuwe compositie, die tijdens een volgende editie zal worden uitgevoerd. Cultureel Persbureau
 • Op 31 augustus is Art Rocks 2016 van start gegaan: een landelijke muziekcompetitie die plaatsvindt in Museum Boijmans Van Beuningen, Tropenmuseum, Kršller-MŸller Museum, Drents Museum en Museum Het Valkhof. Samen met de Grote Prijs van Nederland dagen deze topmusea muzikanten uit om zich voor een lied te laten inspireren door iconen uit hun museumcollecties. Art Rocks 

theater en dans

 • Vijf Nederlandse theaterauteurs gaan op promotietour naar Berlijn en Bochum. Dutch Performing Arts organiseert er dit voorjaar speciaal voor hen een tweedaags festival onder de titel THEATERTEXT NL: neue Stimmen aus den Niederlanden. Het project is ge•nitieerd door toneelschrijfster Lot Vekemans. De reis moet een extra impuls geven aan de uitwisseling met de Duitse theatermarkt. Theaterkrant
 • Tijdens het Theaterfestival in de Amsterdamse Stadsschouwburg zijn de belangrijkste toneelprijzen uitgereikt. Hans Kesting en Wine Dierickx winnen  de Louis en de Theo d’Or. Jetse Batelaan, Artemis, ‘s-Hertogenbosch, won de Mimeprijs voor zijn regie van Als je maar hard genoeg rent, weet niemand meer waar je bent.   VSCD, Theaterkrant
 • Het Nationale Toneel heeft een aantal prominente toneelschrijvers gevraagd een nieuwe toneeltekst te schrijven over de staat van het land.  De nieuwe artistiek leider Eric de Vroedt wil van de ontwikkeling van nieuw Nederlands repertoire voor de grote zaal een speerpunt maken.  Het theater wordt politiek en de schouwburg moet een gemeenschapshuis worden, waar de adem van onze eigen tijd voelbaar is. Theaterkrant, De Correspondent
 • Artur Shesterikov, eerste solist van Het Nationale Ballet, is de winnaar van de Alexandra Radiusprijs 2016. Dans magazine
 • De familievoorstelling De Gelaarsde Poes van het RO Theater is door het kinderprogramma Zapp Live uitgeroepen tot beste voorstelling van het afgelopen theaterseizoen. De kinderjury reikte de prijs uit tijdens een live-uitzending. NU.nl
 • Met de bekendmaking van deprijzen sluit het Amsterdam Fringe Festival een succesvolle editie af. Macho Macho van Igor Vrebac won de Dioraphte ‘Best of Amsterdam Fringe 2016’ Award.  Theaterkrant
 • Oktober Dansmaand, een jaarlijks terugkerend evenement van Tilburg Dansstad, barst vanaf oktober weer los. Zaterdag 1 oktober begint de Openingsavond bij Theaters Tilburg. Brabants Dagblad
 • Het aantal theaterrecensies is de afgelopen seizoenen toegenomen. De stijging is vooral te danken aan Theaterkrant.nl, maar ook in de Volkskrant en Het Parool neemt het aantal recensies toe. Opmerkelijk is verder dat de eenstemmigheid onder critici lijkt toe te nemen. Het aantal 3- en 4-sterren-recensies (sowieso al ruim 80% van het totaal) neemt toe. Theaterkrant
 • Erik Franssen wint de Nikon Theaterfotografie Prijs 2016. Voor zijn  fotoserie van de voorstelling Oma mag ik mijn pop terug in opdracht van Theater Gnaffel ontvangt hij 2.500 euro. Theaterkrant


kunst in de openbare ruimte

 • Het nomadenbestaan van Stichting Fundament in Tilburg komt een einde. De Oude Warande, het sterrenbos bij de universiteit, wordt de speelplek voor een jaarlijkse expositie met tien tot twaalf kunstenaars met daarnaast eens in de vier jaar een grotere expositie met zo’n twintig kunstenaars. Fundament maakte er sinds 2000 al vijf grotere exposities onder de naam Lustwarande. De zesde staat gepland voor 2019. Brabants Dagblad
 • Voor het vijfde jaar organiseert het Vincent van Goghhuis op Landgoed De Oude Buisse Heide  een tentoonstelling met landschapskunst. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal 

 • Voor hockeyvereniging Oranje-Rood uit Eindhoven heeft Diederendirrix architectuur en stedenbouw een nieuw clubhuis ontworpen. Het functionele gebouw valt op door de riante luifel, waarvan de structuur is doorgezet in het interieur. Architectenweb 
 • Social designer Isis Boot doorkruist per tandem  Noord-Brabant in zes ‘expedities’, steeds vergezeld door een andere gast. Het doel: sociale verschillen in kaart brengen en meer licht werpen op de toenemende maatschappelijke scheidslijnen, in opdracht van Brabant Kennis. Brabants Dagblad, Brabant Kennis
 • Maarten Baas verzorgt gigantische lichtprojectie op het provinciehuis van Noord-Brabant. Brabant.nl, Omroep Brabant
 • Mode-ontwerper Addy van den Krommenacker heeft de Italiaanse Premio Moda-award gewonnen. De Bosschenaar nam de prestigieuze prijs in Veneti‘ in ontvangst. Fashion United   
 • In januari begon Henk Groenendaal te schilderen aan zijn kopie van De Tuin der Lusten. De kunstschilder uit Den Dungen was al zeven jaar bezig met de voorbereidingen. Een paar maanden na de start kreeg hij slecht nieuws: Henk heeft een agressieve vorm van galkanker. Hij zal zijn werk niet afmaken. Omroep Brabant
 • Kunstenaar Luci‘n van der Eerden heeft er een jaar aan gewerkt : de griffioen, een mythologische bewaker van het licht en de zon. Het is de laatste toevoeging aan zijn indrukwekkende Zonnetempel in de bossen bij Lierop. Eindhovens Dagblad
 • ‘Daten in de dancing’  van Frank van Osch gaat op 23 september in premire op het Nederlands Film Festival in Utrecht.  De documentaire volgt stamgasten van grenscafŽ Dancing Heidelicht in Postel vier jaar lang. De bezoekers zijn op leeftijd en hebben vaak hun partner verloren. Later gaat de film ook naar festivals in Canada en de Verenigde Staten. Omroep Brabant
 • Yvon NŽ is met Het scheve meisje een van de genomineerden voor De Bronzen Uil 2016. De Bronzen Uil is een prijs van 5.000 euro voor het beste Nederlandstalige literaire debuut van het afgelopen jaar. Het Betere Boek
 • Aart, een kort verhaal van Martijn Neggers. De Optimist
 • Mr. Guy Fox is het alter ego van de 25-jarige Sjoerd van Hulst. In 2015 bracht hij na een geslaagde crowdfunding-campagne zijn debuut EP ‘Stories & Metaphors’ uit. De plaat werd goed ontvangen. Hij trad op Naked Song, binnenkort in De Effenaar in Eindhoven. 3voor12.vpro.nl
 • De jonge Tilburgse zangeres Sanne Rambags stelt een Spotifylijst samen voor Jazznu. Rambags heeft sinds ze in 2013 aan het conservatorium te Tilburg is begonnen op muzikaal gebied niet stilgezeten. Ze heeft o.m. opgetreden met haar trio, bestaande uit gitarist Bram Stadhouders en slagwerker Joost Lijbaart op Haarlem Jazz & More en de Amsterdamse Uitmarkt. Jazznu
 • Choreograaf Guilherme Miotto maakte met bewoners van de Eindhovense wijk Stratum de voorstelling Instinctive Neighbourhood waarin persoonlijke karakteristieken en impulsen van de performers centraal staan. Anna van der Kruis blogt erover. Dans Brabant
 • Kunstenaar Lucas De Man van de kunstprojecten OOG en WOLK ontwikkelt een nieuw kunstproject met als titel De Man is Lam. Het project snijdt de clichŽs van de man in de westerse wereld aan. Het is in april voor het eerst te zien in Tilburg. Daarna volgen ook ‘s-Hertogenbosch en Breda.  Brabants Dagblad
 • Steven Brunswijk, vooral bekend als de ‘Braboneger’ van zijn filmpjes op Dumpert en GeenStijl, lijkt zich met Als ik mezelf kon zijn opnieuw op het Geen Stijl-publiek te richten. Hij maakt clichŽmatige grappen over vrouwen, negers en Marokkanen en combineert deze met poep-en-plas-humor en een paar serieus bedoelde, maar weinig originele, bespiegelingen over de vrijheid van meningsuiting. Theaterkrant

 

kunstonderwijs

 • The new real. De rede van Thomas Widdershoven bij zijn afscheid als creatief directeur van de Design Academy. Design Academy
 • De Academie voor Theater, onderdeel van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, bestaat 30 jaar en dat wordt 17 september gevierd met een feestelijk programma voor alumni, oud-docenten en de huidige schoolbevolking. Brabants Dagblad
 • De nieuwbouw van creatieve school SintLucas op Strijp-S in Eindhoven  is in gebruik genomen door de 2000 vmbo-leerlingen en mbo-studenten.  Eindhovens Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 • De scholen ’t Slingertouw in Eindhoven, basisschool Starrebos in Hilvarenbeek, basisschool de Taalbrug in Eindhoven, basisschool St. Antonius in Best en basisschool Pendula in Tilburg zijn door naar de BZT-show. De televisie-uitzendingen waarin de leerlingen optreden, vinden in november en december plaats. Kunstbalie
 • Gedeputeerde Henri Swinkels heeft de provinciale TaalHelden bekendgemaakt: Toon Heijms uit Sint Oedenrode (categorie Taalcursist), Henk Scherff uit Breda (categorie Taalbegeleider) en de Bredase wethouder Miriam Haagh (categorie Bruggenbouwer). TaalHelden zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een geletterd Nederland. Cubiss
 • Het volgende Community Art Brabant CafŽ is op 20 oktober 2016.  Wat betekent ‘Kwaliteit van leven’ voor jou? En welke rol kan community art daarin spelen? Ontmoet diverse professionals en spreek met elkaar over thema’s als kwaliteit, natuur, welzijn en over processen.   Community Art Brabant
 • De ICC-cursus Brabant is geschikt voor zowel scholen die wel deelnemen aan De Cultuur Loper, als voor die niet deelnemen aan De Cultuur Loper. In de verschillende cursusonderdelen wordt aangegeven hoe de stappen van De Cultuur Loper gelinkt kunnen worden aan het ICC-traject. Kunstbalie
 • Theatermaker Ihab Bakir , regisseur Monika Kowalewska  en evenementenorganisator Mazen Eltess  starten een theaterwerkplaats voor gelukszoekers. In twaalf workshops gaan zij in het voormalige Koningstheater in ‘s-Hertogenbosch samen met twaalf deelnemers aan de slag met diverse theatervormen. Brabants Dagblad

 

kunstbeoefening

 • Meer dan ŽŽn miljoen Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met creatief schrijven. Wie zijn deze amateurschrijvers? Cultuurindex Nederland en het LKCA stelden samen profielen op van amateurschrijvers op basis van literatuuronderzoek en een verdiepende analyse van bestaande onderzoeksgegevens. KVB Boekwerk verzamelde unieke cijfers ten behoeve van een eerste analyse van de markt voor self-publishing.  Cultuurindex.nl, Schrijven on line, Schrijven on line
 • Het Etten-Leurse theatergezelschap Max Mini heeft zes nominaties op zak voor de nationale Amateur Musical Awards (AMA), een unicum voor het gezelschap. Theatergezelschap BOV in Bergen op Zoom staat met negen nominaties op de shortlist van de AMA.   BN-De Stem, BN – De Stem

 

erfgoed

 • Afgelopen weekend bezochten circa 1 miljoen bezoekers de 5.000 opengestelde monumenten tijdens de 30ste BankGiro Loterij Open Monumentendag met als thema ‘Iconen en symbolen’. Open Monumenten Dag
 • Het culturele erfgoed dat bij twaalf organisaties in het gebied rond Breda is ondergebracht moet goed in kaart zijn gebracht om Žcht te weten hoe de streekmusea elkaar kunnen versterken. Erfgoed Brabant helpt daarbij, zodat ook ‘pareltjes’ die nu misschien nog in de opslag liggen boven komen. BN – De Stem
 • De oude molen De Korenbloem in Ulvenhout maakt kans op een bedrag van 50.000 euro. De Korenbloem is met nog drie andere molens in ons land genomineerd voor de Molenprijs 2016 van de Bankgiro Loterij. BN – De Stem, Molens.nl
 • Helmondse monumentenspeurtocht wint Peeltrofee. De Peeltrofee wordt door samenwerkingsorganisatie Peelnetwerk uitgereikt aan initiatieven die cultuur en erfgoed versterken. Eindhovens Dagblad
 • De tentoonstelling Krakende Iconen in ‘s-Hertogenbosch  toont o.m. de rol van de krakers beweging in het behouden van monumentale panden in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Moza•ekkunstwerk ‘Spelende kinderen’ van Gerrit de MorŽe uit basisschool D’n Overkant in Etten-Leur  blijft bewaard. BN – De Stem

 

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een voorstel voor de overgangsfase van het pakket ‘lokaal digitaal’ voorgelegd aan onder andere de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De VOB heeft in een brief haar reactie gegeven. De Bibliotheken
 • In de Week van de Alfabetisering is ook de website www.taalhuis.nl online gegaan. Dit is de startpagina voor iedereen die een digiTaalhuis wil oprichten of heeft opgericht. De website is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen & Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek.   Bibliotheekblad, Taalhuis

 

Geen reacties

Geef een reactie