trends & ontwikkelingen 14 maart 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • Minister Bussemaker over het advies Meedoen is de kunst van de Raad voor Cultuur. De minister vindt het goed dat dit onderzoek is gedaan, maar ze vindt niet dat ze de gemeenten een minimum budget voor cultuur kan opleggen. (Radio1, Cultureel Persbureau)
 • De Federatie Cultuur, koepel van brancheorganisaties in de cultuursector, hoopt dat gemeenten en rijk het advies ter harte gaan nemen. De Federatie Cultuur vreest met name dat juist voorzieningen voor brede cultuurparticipatie verdwijnen.(LKCA)
 • De KNMO, de landelijke muziekorganisatie voor amateurverenigingen, vindt dat het advies waardevolle handreikingen biedt aan overheden om de minimale basisvoorzieningen voor cultuurparticipatie in stand te houden. Maar het advies gaat niet in op de vorm waarin overheden dat moeten doen. Ook wordt niet benoemd wat de directe gevolgen van verdere verschraling van actieve cultuurparticipatie voor de samenleving betekenen. (LKCA)
 • Lokale voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van overheid en aanbieders, maar ook van de burgers zelf. Dit stelt het LKCA in het mapping document ‘Lokaal stelsel actieve cultuurparticipatie in transitie’, dat is bedoeld als onderlegger bij het advies ‘Meedoen is de kunst’ van de Raad voor Cultuur. (LKCA)
 • Uit een wetsvoorstel blijkt dat werken die onder het auteursrecht vallen en onder gebracht zijn bij erfgoedinstellingen gemakkelijker online beschikbaar kunnen worden gesteld. Het gaat hierbij wel om verweesde werken, dit zijn werken waarvan de rechthebbende na een grondig onderzoek niet te achterhalen viel en dus voor een digitale publicatie vooraf geen toestemming kan geven. (Rijksoverheid)
 • Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden, daarom wordt de meester en gezel formule verder uitgebreid in het beroepsonderwijs. Op dit moment zijn het vooral ambachtelijke branches die er mee werken. Binnenkort starten ook studenten van nieuwe mbo-opleidingen met dit traject, zoals media- en gameontwikkelaars. (Rijksoverheid.nl)
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) presenteert een plan van aanpak met ruim 20 maatregelen om toptalenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te stimuleren.(Rijksoverheid.nl)
 • Via het programma Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl volgde het ministerie van Infrastructuur en Milieu 24 gebiedsontwikkelingsprojecten. De beschreven projecten laten zien hoe door een andere manier van kijken, denken en werken meerwaarde kan worden bereikt bij de ontwikkeling van gebieden. Nu is er het i-book ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk’.(Rijksoverheid.nl)
 • Neem naast het stimuleren van de productie en presentatie ook de functie van kunst als openbaar platform op als een van de kerntaken van de overheid. Platform Beeldende Kunst reageert op de opinies van Melle Daamen van afgelopen december. (PlatformBK)
 • Het Amsterdamse cultuurbeleid staat tijdens de jaarlijkse conferentie van het World Cities Culture Forum centraal. (Nu.nl)

bezuinigingen

 • Uit onderzoek van de Volkskrant op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat een derde van de gemeenten in de huidige collegeperiode (2010-2013) meer heeft ge•nvesteerd in kunst. De meeste gemeenten hebben juist bezuinigd op kunst, bibliotheken, sport en recreatie. Per inwoner is er gemiddeld 5 euro minder aan kunst besteedt, een daling van 18,5%. Gemeenten met PvdA- en D66-wethouders bezuinigen gemiddeld minder op kunst. (Boekman, Boekman)
 • Gemeenten besteden meer aan cultuur dan de rijksoverheid. Hoeveel gaan ze bezuinigen na de verkiezingen? (digitale NRC, inlog vereist)

cultureel ondernemerschap en financiering

 • Bazen hebben strategie, operationele plannen, offensief, net als militairen. Lector Change Management dr. Jacco van Uden van De Haagse Hogeschool onderzoekt hoe metaforenen interventies uit de kunsten organisaties beter helpen innoveren. (Scienceguide)
 • De Nederlandse Staat moet muzikanten en acteurs miljoenen euro’s betalen aan achterstallige thuiskopievergoedingen. (FNV – Kiem, De Volkskrant, FNV – Kiem)
 • Voorzichtig optimisme bij architectenbureaus, volgens CBS cijfers. (BNA)
 • De vastgoedbranche is structureel veranderd. Dat betekent dat nieuwe rollen,werkwijzen en businessmodellen nodig zijn. Ook voor architecten. Er vinden interessante ontwikkelingen plaats waar architecten op kunnen inspelen, volgens Yvonne van Mierlo van projectontwikkelaar Blauwhoed Studio. (BNA)
 • De BNA organiseert twee expertmeetings in maart getiteld Regenerating the architect, de architect als risicodrager. Over de architect van de toekomst die ontwikkelt, initieert en zelf zijn projecten financiert. (De Architect)
 • Met het onthullen van een 2 x 2 x 3 meter groot 3D geprint bouwblok opende onlangs wethouder en locoburgemeester van Amsterdam Carolien Gehrels officieel het 3D Print Canal House. (De Architect)
 • Een volgende editie van de Arnhem Mode Bi‘nnale (Moba) moet of voldoende tijd nemen voor de organisatie, of haar ambities naar beneden bijstellen, of niet doorgaan, aldus onderzoeksbureau LAgroup. Arnhemse winkeliers zijn woedend op de organisatie van de Bi‘nnale. Naar eigen zeggen hebben zij gezamenlijk nog 110.000 euro tegoed van het evenement. Wethouder stapt op vanwege het tekort. De ruim 300.000 euro, die in de komende jaren gereserveerd zijn voor een mode-evenement,blijven voorlopig beschikbaar, besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland. (Fashion United, Fashion United,Binnenlands Bestuur, Fashion United, Binnenlands Bestuur)
 • Het gaat goed met de wereldwijde kunst- en antiekmarkt. (Het Parool)
 • Er is een alternatief plan voor de weggestemde Artplex in Utrecht. Het heeft zeven zalen, biedt onderdak aan onder andere ’t Hoogt en Nederlands Film Festival, en kost een fractie van het eerder geplande verzamelgebouw. Als er snel knopen worden doorgehakt, kunnen de deuren in september 2016 al open. (De Filmkrant)
 • Uitgeverij Zwijsen uit Tilburg wil meer inspelen op de sterk groeiende vraag naar digitale producten, reorganisatie kost banen. (Brabants Dagblad)
 • Winnaar BNG Bank Excellent Talent Dans Award Samir Calixto: Het mooie werkklimaat in Nederland voor choreografen gaat kapot. (Cultureel Persbureau)
 • Bo Tarenskeen (1981) heeft het Theaterteksttalent Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen, een nieuwe beurs voor toneelauteurs. (Theaterkrant)
 • De New Material Award daagt kunstenaars en vormgevers uit om ontwerpen te presenteren die antwoord geven op de vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Nieuw materiaal of vernieuwend materiaal gebruik vormt daarbij de leidraad. Inzenden kan tot en met 27 juni 2014. (Het Nieuwe Instituut)
 • Het jaarverslag 2013 van het Mondriaanfonds is verschenen. In dat jaar werden tal van regelingen ingevoerd. (Mondriaanfonds)
 • Het Mondriaanfonds gaat over op een digitaal aanvraagsysteem. (Mondriaanfonds)
 • In de IDFA-Mediafonds Workshop ontwikkelt een groep makers onder begeleiding van een gerenommeerde documentairemaker een filmplan voor een documentaire. IDFA en Mediafonds roepen creatieve, eigenzinnige makers met ervaring op hun interesse kenbaar te maken. Deadline is 4 april.(Mediafonds)
 • Voor onderzoek naar herbestemming van gebouwen met cultuurhistorische waarde en het treffen van wind- en waterdicht maatregelen is € 3,3 miljoen subsidie verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Erfgoedstem)

cultuurnieuws; nederland

architectuur en vormgeving

 • Het Beste Gebouw van het Jaar 2014 leverde een oogst op van 250 inzendingen. De meeste inzendingen staan in Noord-Brabant. (BNA, BNA)
 • Er is een nieuw Jaarboek Landschapsarchitectuuren stedenbouw. Een recensie. (Archined)
 • Rotterdam wordt proeftuin voor studenten van de TU Delft. In ‘labs’ worden grootstedelijke vraagstukken onderzocht en kennis en expertise over bijvoorbeeld 3D-printen met de stad gedeeld.(De Architect)
 • Verslag van een Ronde Tafelgesprek over het interieur in 2047. Welke rol gaat techniek in ons interieur spelen? (DeArchitect)
 • Jan Taminiau wint modeprijs Grand Seigneur. (Fashion United)

beeldende kunst

 • ‘Conscious New World’ heet het kunstproject dat H&M lanceert in Nederland. Met de reizende expositie wil de modeketen kunstwerken laten zien die kunstenaars samen met hun’muzen’ hebben gecre‘erd, ge•nspireerd door een duurzaam thema. (Fashion United)
 • Videokunstenaar Wendelien van Oldenborgh krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, de belangrijkste (oeuvre) prijs voor beeldende kunst in Nederland. (KNAW)
 • Is veel hedendaagse kunst hermetisch? Is er iets van een samenzwering van de kunstwereld, die beoogt het ‘gewone publiek’ buiten te sluiten? Vincent van Velsen reageert o.m. op een artikel in De Groene Amsterdammer waarin gepleit wordt voor begrijpelijke, heldere en toegankelijke kunst. (Platform BK, De Groene Amsterdammer)
 • Kunstmusea moeten zich open stellen voor een globaliserende wereld, maar de meeste doen als of de kunstgeschiedenis nog een volledig blank en westers feestje is. Tijdens Collecting Geographies, een driedaagse conferentie in het Stedelijk Museum Amsterdam, wordt er gediscussieerd hoe beter met de culturele verschuivingen in de wereld om te gaan. (Metropolis M)

film en av

 • De manier waarop we nu televisie kijken, is binnen vijf jaar compleet veranderd, zegt producent Netflix-serie House of Cards. ‘Digitale distributie, dat is waar het straks alleen nog maar om draait.’ (De Volkskrant)

letteren

 • Ons leven is’onttoverd’, volgens Max Weber. Mensen kunnen zichzelf en hun wereld maken door deze grondig te bestuderen en in kaart te brengen. Er is echter een einde aan Webers intellectualiseringsproces, volgens Bas Heijne. Er is een grens, en ‘diegrens heet de mens.’ Deze mens ‘wil dromen, interpreteren, betekenis geven, zin ontdekken Huizingalezing 2013. (8weekly)
 • Ronald Giphart heeft een bundel verhalen samengesteld uit de Nederlandse literatuur van 1880 tot nu met als thema de ‘coming of age’die jongeren mee maken. (Historiek)
 • Literaire Pikorde 2014 is gepubliceerd in het Boekblad. (NRC)
 • Bestaat er seksisme op boekenredacties en in literaire prijzenjury’s? (Schrijven online)
 • Uit recent onderzoek blijkt dat Britse mensen die boeken lezen gemiddeld gelukkiger zijn. Ook blijkt echter dat bijna de helft van alle Britten liever televisie kijkt dan leest. (Schrijven online)

muziek

 • Het conflict tussen Nederland Philharmonisch Orkest en Symfonieorkest escaleert: Enschedes sterrenorkest moet instrumenten inleveren.(Cultureel Persbureau)
 • Paradiso beste poppodium, 013 is 2e poppodium van Nederland, volgens verkiezing 3voor12.vpro.nl (3voor12.vpro.nl, Omroep Brabant)
 • Popronde wint de ‘Jan Smeets Award’. (3voor12.vpro.nl)
 • Geen vreugde (meer) kunnen beleven aan muziek was al wel een bekend verschijnsel, maar ging altijd gepaard met een totaal gebrek aan vreugde, anhedonie. Nu is voor het eerst aangetoond dat er een specifieke anhedonie voor muziek bestaat. (De Volkskrant)

theater en dans

 • Fashionclash en de Nederlandse Dansdagen werken samen in een tweetal bijzondere projecten. Distinguished Dreams en (OLD) Fashion(ed), waarin tien choreografen en tien modeontwerpers een samenwerking aan gaan om dans en mode op een nieuwe wijze te presenteren aan het publiek. (Dansmagazine)

e-culture

 • Museumbezoekers stellen binnenkort hun eigen culturele rondleiding samen, nog voordat ze zelfs het huis verlaten dankzij nieuwe app.(Kunstbeeld)

educatie

 • Directeur Marjolein Rietveld van Kunstbende: ‘Bij ons is er nog geen sprake van een daling van het aantal deelnemers’. (ING)

bibliotheken

 • Stichting Bibliotheek.nl (BNL) meldt dat de introductie van het e-bookpluspakket voorlopig voor onbepaalde tijd is uitgesteld. (Bibliotheekblad)

erfgoed

 • Slechts enkele kerken met voorwerpen die zijn beschermd door de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) worden met sluiting bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erfgoedinspectie. (Erfgoedinspectie)
 • Leden van het Grote Kerken Overleg waarschuwen in een manifest aan de Tweede Kamer dat het onderhoud aan grote beeldbepalende kerken zich in de gevarenzone bevindt. (Omroep Brabant)
 • Uit promotieonderzoek blijkt dat cultureel erfgoed voor toerisme een belangrijke factor is en sterk verband houdt met de aantrekkelijkheid van een locatie. (Erfgoedstem)

cultuurbeleid; noord-brabant

 • De provincies Noord-Brabant en Limburg stellen ieder 1 miljoen euro beschikbaar om MKB’ers in hun provincies te ondersteunen. Dit werd bekend gemaakt door Minister Kamp bijde publicatie van de regeling MKB Innovatiestimulering Top sectoren (MIT). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. (Brabant.nl, RVO)

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • De culturele sector in Breda moet veel meer gaan samenwerken. Dat is de conclusie van een discussie over cultuur in Breda, een initiatief van die kandidaatsraadslid Hanna Budda (CDA). (BN-De Stem)
 • Het aantal initiatieven op het gebied van stadslandbouw in Breda neemt toe. (BN -De Stem)
 • Lege winkels in de Bredase wijk Heuvel worden tijdelijke werkruimtes voor kunstenaars, een initiatief van de Bredase atelierbeheerder CLIP. (BN-De Stem)
 • Uitstel besluitname gemeenteraad van Eindhoven inzake de koop van het merk Dutch Design Week voor 1,9 miljoen euro. (Eindhovens Dagblad)
 • De Helmondse gemeenteraad heeft besloten dat de OLV-kerk in Helmond het vaste onderkomen vanTheater Speelhuis wordt. (Eindhovens Dagblad)
 • Op maandag 17 maart wordt er verder gesproken over de kansen voor cultuur in ‘s-Hertogenbosch. (Cultuurblog.weebly)
 • Over het ontwerp van het nieuwe theater aan de Parade mogen meer Bosschenaren hun mening geven. (Brabants Dagblad)
 • PvdA in de Bossche gemeenteraad heeft vraagtekens bij het ontwerp van het te bouwen puthuis en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt. Er werd ook gedebatteerd over het ontwerp. (Brabants Dagblad, Brabants Dagblad)
 • Een Tilburg Trade Center kan de plaats innemen van Fontys in de Spoorzone Tilburg. (Brabants Dagblad)
 • Duvelhok in Tilburg moet eind april leeg zijn, wat gebeurt er nog voordat het zover is. (Brabants Dagblad)

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad van Best stemt unaniem in met het voorstel van het college om het Tejaterke in eigen beheer te laten renoveren en uit te breiden door de gebruikers. (Eindhovens Dagblad)
 • De gemeente Geertruidenberg gaat het lokale muziekonderwijs stimuleren met het programma 123 Zing. Cultuurwerft voert het uit. (BN – De Stem)
 • De Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son en Breugel wordt geen gemeentelijk monument.(Eindhovens Dagblad)
 • Verenigingen Waalre willen niet zonder theaterzaal. (Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad)

cultuurnieuws; noord-brabant

algemeen

 • Vrijdag opent Helmond de nieuwe Cacaofabriek; het oude fabrieksgebouw is opgeknapt en biedt nu onderdak aan een poppodium, een filmhuis, een restaurant en een expositieruimte voor beeldende kunst. Met drie optredens werd het podium in de popzaal van de Helmondse Cacaofabriek al ingewijd. (Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad)
 • Steeds meer mensen in Nederland zijn in het bezit van een Museumkaart. Profiteren deelnemende musea in Zuidoost-Brabant ook van het landelijke succes? (Eindhovens Dagblad)

architectuur en vormgeving

 • Bouwbedrijf Heijmans brengt in april ‘glow in the dark’ lijnen aan op Weg van Toekomst. (Brabants Dagblad)
 • Verkleiningsgordijn in concertzaal Theaters Tilburg is het gevolg van een samenwerking tussen Samira Boon (zelfstandig textielontwerper) en Bart Reuser (architect van Nextarchitects). (Brabants Dagblad)

beeldende kunst

 • Bewoners van de Eindhovense wijk Woensel West gaan zaterdag een huis in de wijk uit kiezen dat voor de sloop behoed moet worden. Dit in het kader van een project van de beeldend kunstenaar Julieta Garcia Vazquez die voor het Van Abbemuseum al een poosje actief is in de wijk (Omroep Brabant)
 • De expositie One Man Show bij Stichting KOP in Breda is een ode aan de selfie. (BredaVandaag)

film

letteren

 • Crossover project The Jasperience tijdens literaire festival TiLT in Tilburg. (EindhovensDagblad)
 • De eerste boekwinkel van keten Polare is verkocht. Het gaat om de Polare-vestiging in Eindhoven, de voormalige Van Piere boekhandel. Van Piere sluit zich aan bij Libris. (Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad)
 • Crowdfundingsactie gestart door Marlous Mutsaers voor Gianotten Tilburg. (Omroep Brabant)
 • Verkadefabriek en boekhandel Heinen zoeken toenadering voor toekomstige samenwerking. Naast AndrŽ Stikkers heeft er nog iemand een bod gedaan op Polare in Den Bosch. (Brabants Dagblad, Brabants Dagblad)

muziek

 • Twee weken voor aanvang is Appelsap Light uitgesteld tot na de zomer. De spin-off van het Amsterdamse hiphopfestival zou op 22 maart plaats vinden in het Klokgebouw te Eindhoven, maar een lancering in januari bleek “te kort dag.'(3voor12.vpro.nl)
 • De eerste 12 acts voor 10e editie Incubate festival zijn bekend. (Tilburg.com)
 • Het affiche voor het nieuwe Eindhovense festival Psych Lab is rond. (3voor12.vpro.nl)
 • Tiende editie van Rauw Hees Teder, singer-songwritersavond, in theater De Grott in Breda.(3voor12.vpro.nl)
 • Stichting Jazz in Rijen stopt er mee. (BN-De Stem)

theater en dans

 • Festival Cement vindt plaats van 26 tot en met 29 maart in ‘s-Hertogenbosch. De acht genomineerde theater- en dansmakers voor de Dioraphte Stimuleringsprijs zijn bekend gemaakt.Het festival roept jonge makers op aanbevelingen te doen aan de Minister van Cultuur op gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten.(Theaterkrant,Fonds Podiumkunsten)

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • Het ontwerpbureau Blom & Moors uit ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor het interieur van het nieuwe Rotterdams CS- station. (Brabants Dagblad)
 • Addy van den Krommenacker toonde afgelopen dinsdag drie nieuwe collecties in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. (Brabants Dagblad)

beeldende kunst

 • Marjan Teeuwen vertelt over haar werk. De laatste jaren sloopt ze gebouwen, om al het sloopmateriaal vervolgens weer op te stapelen. (Nooit meer slapen, vpro radio)
 • In het kader van het programma Nieuwe Omgangsvormen, onderdeel van het kunstproject Reinventing Happines van het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg & RosŽ de Beer, lopen er suppoosten rond in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch die in gesprek gaan met de museumbezoekers. (Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant)

film

 • Film van Veldkamp Producties over PSV en Philips is een grote kanshebber op een Amerikaanse filmprijs. (Omroep Brabant)

muziek

 • De Tilburgse filosoof en componist Fons Mommers hield zich het afgelopen jaar intensief bezig met de levensbeschouwing Žn de muziek van Antony Kok, experimenteel schrijver en medeoprichter van het legendarische tijdschrift De Stijl. (Cubra)
 • Talentvolle Eindhovense popzangeres Sharon Kovacs heeft een wereldwijd platencontract met Warner. (Frits)
 • Wellicht dat Bredase DJ Hardwell gaat samenwerken met Pharrell Williams. (BN – De Stem)
 • Roosendaalse punkmetalband Otis presenteerde hun album in de Kleine zaal van Mezz in Breda.(3voor12.vpro.nl)
 • Tweede release van Call It Off, de poppunkgroep uit Eindhoven, aanstaande. (3voor12.vpro.nl)

theater en dans

 • Matzer brengt Gone with the Wind op het toneel: Scarlet O’Hara als feministe avant la lettre. (digitale NRC, inlog vereist)
 • Julius Caesar van Het Zuidelijke Toneel ging in premire. (Omroep Brabant, Theaterkrant)
 • Carte Blanche, het creatieve podium voor mensen met onder andere een verstandelijke beperking,speelt de voorstelling Heartbreak Hotel. (Eindhovens Dagblad)
 • Tilburgse choreografe Katja Heitmann is een van de drie dansmakers die met een solo komen tijdens de studiopresentaties van de Rotterdamse danswerkplaats Dansateliers.(Dans magazine)

kunstonderwijs

 • De winnaars van de ontwerpwedstrijd ‘Verrassende tafels’ Cor Unum zijn bekend. (BastionOranje)

educatie

 • De winnaars van Kunstbende Noord-Brabant zijn bekend. (Kunstbende)
 • Pulz in Best en Oirschot heeft moeite het hoofd boven water te houden en heeft daarom bij de vier gemeentes waar ze muzieklessen verzorgt in totaal een kwart miljoen euro extra subsidie gevraagd.(Eindhovens Dagblad)

bibliotheken

erfgoed

 • Het gebied van Wilhelminapark en Goirkestraat in Tilburg is aangewezen als beschermd stadsgezicht.(Cultureelerfgoed)
 • Gevels van panden in de Heuvelstraat, de Tilburgse winkelstraat, worden gefotografeerd door fotograaf Jan van Oevelen. (Brabants Dagblad)

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Unieke duurzame Brabantse samenwerking op routegebied.(Vrijetijdshuis Brabant)
 • Steun voor Landschappen van Allure. (Brabant.nl)
 • Eindhoven en Brabant gelauwerd in Cannes. (Brabant.nl)
 • 22 grote evenementen leveren Breda omzet van 43 miljoen op. (BN – De Stem)
 • NHTV start internationale opleidingsvariant Attractions & Theme Parks Management. (NHTV)

(Foto via: Cepezed Architecten)

Geen reacties

Geef een reactie