Trends & ontwikkelingen 15 januari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over gemeentelijke bezuinigingen op kunst en cultuur niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. Rijksoverheid.nl
 • Tijdens Eurosonic Noorderslag is er op 16 januari een paneldiscussie over de  toekomst van het cultuurbeleid, in een wereld die globaliseert, digitaliseert en migreert. Hoe moeten de belangen van de sector in deze veranderde context worden behartigd? Kunsten’92
 • Dit seizoen organiseren Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Frascati, NRC Handelsblad en de Boekmanstichting gezamenlijk een reeks debatten onder de titel Vier onvermijdelijke gesprekken over kunst en de wereld. In de derde editie, op 25 januari, gaat moderator Ann Demeester in gesprek met theatermaakster Lotte van den Berg, Eric Corijn, emeritus hoogleraar Sociale en Culturele Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel, en Erwin Jans, dramaturg bij Toneelhuis in Antwerpen, over de waarde van kunst in de stad. Boekman
 • Hoe werkt een nieuwe generatie Nederlandse makers/kunstenaars, producenten en bemiddelaars in deze snel veranderende wereld? Wat betekenen de ‘nieuwe omstandigheden’ voor de cultuursector? Op welke manier voelt deze generatie zich betrokken bij cultuurbeleid op landelijk, provinciaal, stedelijk niveau. Daarover wordt op 26 januari gedebatteerd in Utrecht. Het debat vormt onderdeel van een aantal discussiebijeenkomsten in het hele land, die Kunsten ’92 in de komende periode belegt. De vereniging wil aandacht besteden aan de cultuurnota 2017-2020 en de Cultuuragenda voor de toekomst. Kunsten’92
 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor bijna 120 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. De grootste verkoop was het voormalige Paleis van Justitie in Amsterdam. In totaal heeft het Rijksvastgoedbedrijf 155 verkooptransacties in 2015 afgerond. Voor het grootste deel betroffen de transacties grond – in totaal ruim 350 hectare. Verder zijn er 56 gebouwen of complexen verkocht, zoals een gevangenis, een voormalig kantongerecht, veel lege kantoren en enkele woonhuizen, zo laat het Rijksvastgoedbedrijf weten. Architectenweb , Rijksoverheid.nl
 • Het bestemmingsplan als ordenend principe verdwijnt vanaf 2018. Daarvoor in de plaats komt de Omgevingswet. Bouwers, adviseurs en andere marktpartijen mogen vanaf 18 januari meedenken over de invulling. ‘Het is de bedoeling dat investeerders, maar ook milieuorganisaties en ontwikkelaars met overheden in gesprek gaan om zo’n wet te vertalen naar werkbare plannen’, licht omgevingsmanager Joost van Halem van Rijkswaterstaat toe. Nog deze maand gaan meer dan 150 partijen met elkaar in overleg, waaronder Bouwend Nederland, Boskalis, Antea Groep, TNO en havenbedrijf Rotterdam. De wet ligt nog in de Eerste Kamer, maar vooruitlopend op de invoering experimenteren zes overheden met concrete plannen. Cobouw
 • Steeds meer provincies verzetten zich tegen nieuwe winkelplannen in de buitengebieden, zoals outlets en megasportwinkels en -supermarkten. In acht provincies klinkt duidelijk en concreet verzet tegen nieuw winkelaanbod dat de centrumgebieden bedreigt. Alleen in de drie noordelijke provincies en Zeeland is het oorverdovend stil, constateert Cees-Jan Pen, lector Brainport bij Fontys Hogescholen. Binnenlands bestuur 
 • De ChristenUnie in Gelderland is tegen een provinciale subsidie aan Sonsbeek Transaction. Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen voor om 331.500 euro uit te trekken voor de Sonsbeek-tentoonstelling van dit jaar. Het gaat om geld dat was gereserveerd voor de Arnhem Mode Bi‘nnale, die geschrapt is. ‘Op zich lijkt dat logisch; het blijft binnen het cultuurveld. Maar als je het voorstel beter bekijkt, springen de tranen in je portemonnee’, zegt ChristenUnie-Statenlid Dick Ebbers. Omroep Gelderland
 • De provincie Noord-Holland heeft in totaal ruim 4,9 miljoen euro subsidie verleend voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. Het gaat om rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of worden. Van de 38 gehonoreerde aanvragen gaat het in 15 gevallen om subsidie voor een restauratie van een kerk. Ook is er subsidie voor de restauratie van NDSM-werf scheepsbouwloods (750.000 euro) en voormalig Maison de Bonneterie in Amsterdam (80.000). Staatsbosbeheer heeft 3 subsidies gekregen voor diverse restauratiewerkzaamheden op landgoed Elswout. Provincie Noord-Holland
 • Langdurig uitstel van de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem kan ertoe leiden dat gespecialiseerde steenhouwers hun baan verliezen en vakkennis verloren gaat. Het gaat om kennis die noodzakelijk is om de restauratie tot een goed einde te brengen. Met deze boodschap confronteert bestuurslid Petra van Stijn van de Stichting Eusebius Arnhem de Arnhemse gemeenteraad. Die restauratie ligt nu stil als gevolg van geldgebrek. Er is zo’n 24 miljoen euro nodig maar de Stichting Eusebius komt vooralsnog niet verder dan 2 miljoen aan geld van fondsen en bedrijven. De Gelderlander
 • Het European Audiovisual Observatory publiceerde een juridisch rapport over de handhaving van online copyright: beleid en werking. Het rapport gaat in op Europese maatregelen voor auteursrecht die ervoor moeten zorgen dat audiovisuele online content beschermd wordt. Eind 2015 kondigde de Europese Commissie aan dat er actie ondernomen werd om met alle partijen in contact te treden zodat een “follow-the-money” mechanisme opgezet werd, gebaseerd op een zelfregulering. In het voorjaar van 2016 hoopt de Commissie overeenkomst te hebben bereikt zodat er wetgeving kan worden ontwikkeld om gedragscodes te formaliseren op Europees niveau.   Media Desk Nederland

noord-brabant

 • 12.500 euro voor het toegankelijk maken van een bushokje, 8 ton voor de instandhouding van een dansgezelschap en drie ton het bouwen van een mislukte website voor ouderen. Het zijn een paar van de in totaal 561 West-Brabantse projecten die de afgelopen jaren zijn gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant. In totaal vloeide er van 2012 tot en met 2014 voor zo’n 426 miljoen euro naar deze regio.  Het geld werd overgemaakt op de rekeningen van 197 organisaties. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar provinciale subsidiestromen. BN De Stem vroeg de provincie naar de onderliggende data van het al bestaande online subsidieregister om inzichtelijk te krijgen waar deze overheidsgelden heen ging en wat ermee gedaan is. BN – De Stem  , Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda heeft de genomineerden voor de Cultuurprijzen Breda bekend gemaakt. Deze worden tijdens de Cultuurnacht op 22 januari uitgereikt. Het gaat om de stimuleringsprijs en de publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs zal middels een openbare stemming op Facebookpagina ‘Cultuurprijzen Breda’ worden gekozen. Een jury kiest de winnaar van de stimuleringsprijs. Hiervoor zijn genomineerd: Anne Geene (fotografe), Rick Hedof Berkelmans (illustrator) en Guilherme Miotto (choreograaf). Voor de publieksprijs zijn Breda Barst en het Internationaal Stiltefestival genomineerd. Gemeente Breda  , Dansmagazine
 • Het Haagse architectenbureau Atelier Pro, de ontwerpers van de nieuwbouw van het Vitalis College, ontvingen in Mezz de allereerste Bredase ‘Welstandsprijs’. Die prijs is een initiatief van het Bredase architectenplatform BLASt in samenwerking met de architecten branchevereniging BNA, kring West-Brabant. Die twee vragen op die manier aandacht voor al die nieuwbouwplannen die elk jaar op de bureaus terecht komen van de leden van de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie). Het is niet de taak van de commissie om te kijken of de architectuur eigenlijk ook niet heel mooi of heel vernuftig is. Dat zou te subjectief zijn. Best jammer, vinden BLASt en BNA. BN – De Stem
 • Bredase kantoorpanden staan massaal leeg. Het percentage is in 2015 hoger dan de afgelopen vijf jaar: 21,1 procent. Roosendaal valt positief op, het percentage is meer dan gehalveerd ten opzichte van 2014: 7,1 procent. BN – De Stem
 • In 2014 maakte het college van B en W  van Eindhoven een lijst van 24 panden bekend die gemeentelijk monument zouden worden. Nu worden daarvan definitief zeven panden beschermd;
 • dit voorjaar volgen wellicht nog 17 andere ‘wederopbouw’-panden. Eindhovens Dagblad
 • Tientallen kantoorpanden in Eindhoven worden de komende tijd omgebouwd tot honderden kleine appartementen. Opvallendste nieuwe plannen: het voormalige ZuidZorg-pand achter het Parktheater en het SRE-kantoor aan de Keizer Karel V-singel. Momenteel loopt een tiental vergunningaanvragen bij de gemeente die als beleid heeft geformuleerd dat ze graag meewerkt.  Eindhovens Dagblad
 • De Azijnfabriek onderzoekt of de gemeente ‘s-Hertogenbosch het huurcontract wel tijdig heeft opgezegd. Formeel heeft het culturele centrum nog niet gereageerd op het opzeggen van de huur per 31 december 2016, zo bevestigt Jan Rijnaarts van de Azjinfabriek. De Azijnfabriek moet plaats maken voor een Erfgoedcluster. Volgens de Bossxche wethouder Van Olden is de huur in december 2015 opgezegd, waarmee het contract op de laatste dag van dit jaar afloopt. Beide partijen hebben juridisch advies ingewonnen. Brabants Dagblad
 • Kunsthal Boschveld heeft een nieuw onderkomen. Met steun van Ekoplaza/Udea kan Kunsthal Boschveld terecht in het pand waarin voorheen de natuurwinkel van Ekoplaza zat, aan de Vughterstraat 234 in ‘s-Hertogenbosch. ‘Het geeft ons de kans om exposities die we al in de planning hadden staan uit te voeren, zoals de Bosch Open Expo en een expositie over Ton Frenken’, zegt Oscar Schrover van Kunsthal Boschveld. Brabants Dagblad
 • Bij de verbouwing en renovatie van de voormalige polikliniek van het Groot Ziekengasthuis aan de Nieuwstraat in ‘s-Hertogenbosch keert de monumentale trap in het midden van de toegangshal terug.  Woonorganisatie Domus Magnus  richt in de poli en het naastgelegen pand op nummer 32 bijna veertig zorgappartementen in. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe systeem voor wijk- en dorpsbudget in ‘s-Hertogenbosch komt er op verzoek van de gemeenteraad t—ch anders uit te zien. Het college van B en W gaat een onderscheid maken tussen ‘structurele’ activiteiten en nieuwe (eenmalige) initiatieven. Voor die laatste categorie blijft vanaf 1 januari 2017 jaarlijks minimaal 670.000 beschikbaar. B en W willen een nieuw wijk- en dorpsbudget in het leven roepen waarbij bewoners het (subsidie)geld zelf kunnen inzetten. Brabants Dagblad 
 • De Tilburgse gemeenteraad heeft nauwelijks zicht op het effect en de doelmatigheid van gemeentelijke subsidies, omdat het ontbreekt aan fatsoenlijke verantwoording. Ook vindt er nauwelijks controle plaats of de doelen van de subsidies worden behaald.  Dat beeld kwam naar voren in de raadscommissie bestuur, waar wethouder Erik de Ridder (CDA, Financi‘n) werd verzocht ervoor te zorgen dat instellingen die subsidie ontvangen een deugdelijke verantwoording geven wat ze met het geld hebben bereikt en of dat past bij de doelstelling waarvoor ze de subsidie hebben gekregen. Brabants Dagblad
 • De realisering van 14 ‘hippe woningen’ in de westvleugel van Kazernehof in Tilburg gaat waarschijnlijk door. In de raadscommissie Vestigingsklimaat tekende zich maandagavond een meerderheid af om het bestemmingsplan aan te passen. Het plan is omstreden, omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed negatief adviseert.  Er komt een flink aantal deuren, dakramen en afvoerpijpen in. Heemkundekring Tilborch en omwonenden vinden ook dat het Rijksmonument te veel wordt aangetast. Brabants Dagblad
 • Volgens Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) ging de gemeente te ver in de controle van de handtekeningen voor het referendum rondom de stadhuiskwestie. Vijfhonderd mensen werden bezocht en nog eens vijfhonderd gebeld. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Bruns en de gemeente Bergeijk informeren de burgers over het renovatietraject  van de voormalige weverij De Ploeg in Bergeijk. In december verhuist Bruns naar het complex.   Eindhovens Dagblad
 • De ouders in Heesch hoeven hun muzikale kinderen niet meer naar Oss te brengen. Sinds 1 januari is muziekschool Zieso gehuisvest in het voormalige consultatiebureau in Huize Heelwijk.  ‘Ik ga me toch meer richten op de 1 op 1 lessen. Soms werkt dat beter om een instrument te leren bespelen”, aldus Oenke de Boer, eigenaresse van muziekschool Zieso.  Het centrum voor de kunsten, Muzelinck, in Oss biedt, op basis van vraag en aanbod, ook lessen aan in de gemeente Bernheze. De Muzelinck richt zich meer op scholen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Boekel heeft het bedrijf Klooster & Beeld uit Bergeijk alle veertien kunstwerken die verspreid door de gemeente staan, laten controleren en inventariseren.  De conclusie is dat de kwaliteit van de meeste kunstwerken goed is. Brabants Dagblad
 • De gemeente Boekel gaat in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vooralsnog als eerste gemeente in het land, aan de slag met het opstellen van een zogeheten omgevingsplan voor het buitengebied. Dat plan moet de plaats innemen van het tot nog toe bekende bestemmingsplan buitengebied. Het omgevingsplan biedt de agrari‘rs volgens de gemeente meer mogelijkheden, zo hoeft straks voor een aantal zaken geen vergunning meer te worden aangevraagd, maar volstaat een melding. Het plan loopt vooruit op de Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. Brabants Dagblad
 • Het voornemen van het kerkbestuur van de Petrusparochie om de kapel in Boekel te verkopen, mogelijk aan een horeca-exploitant, is in Boekel zeker onder ouderen het gesprek van de dag.
 • De inwoners van Boekel zamelden 16 jaar geleden geld in om de kapel voor het dorp te behouden.
 • Omdat de kapel een gemeentelijk monument is, zal er bij een bestemmingswijziging ook een nieuw bestemmingsplan moeten komen. Sommige Boekelaren kondigen nu al aan dan bezwaar te zullen gaan maken. De kapel in Boekel, die door het kerkbestuur St. Petrus is verkocht, wordt zeker geen discotheek. “Daar hoeft Boekel niet bang voor te zijn”, zegt de nieuwe eigenaar Hugo van Zutphen.   Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • De gemeente Etten-Leur wil cultureel centrum Nieuwe Nobelaer voor 1 april 2016 aankopen voor 1,9 miljoen euro en het pand tot aan de verhuizing in 2019 verhuren aan de Stichting Nieuwe Nobelaer. “Zo willen we de stichting de mogelijkheid geven om zich te richten op de nieuwbouw”, zegt wethouder Jan van Hal. BN – De Stem
 • Koppermaandag staat deze maandag niet alleen in het teken van de kopperprent. Burgemeester Heleen van Rijnbach van Etten-Leur mag eerst het jubileumjaar van het Nederlands Drukkerij Museum openen. Het museum bestaat veertig jaar. BN – De Stem
 • De gemeente Landerd gaat zijn best doen de woning van Jan de Jong in Schaijk tot rijksmonument op te waarderen. Dat heeft het college van B en W besloten. Jan de Jong (1917-2001) geldt als een van de belangrijkste architecten van de Bossche School. Uiteraard bouwde hij zijn huis ook in die stijl, sober en ondanks de afmetingen geborgen. Brabantse Dagblad , Brabants Dagblad
 • De bibliotheek VANnU krijgt dit jaar 831.748 euro subsidie in de gemeente Moerdijk. Met ongeveer zevenduizend leden betekent dat bijna 119 euro subsidie per lid. Dat is nogal wat, maar de bibliotheek in de gemeente Moerdijk doet zoveel meer, zoals basisscholieren voorzien via de  scholen. Alle scholieren tot 18 jaar zijn automatisch lid, dus bedient de bibliotheek ook de middelbare school en doet zo aan leesbevordering. BN – De Stem
 • Voor gesubsidieerde verenigingen en instellingen in de gemeente Oirschot gaat met ingang van volgend jaar – 2017 – het nodige veranderen. Het nieuwe beleid wordt nu in de steigers gezet onder de titel ‘Vitaal Oirschot’.  Bij het bepalen van de hoogte van de subsidies wordt steeds meer gekeken naar hetgeen de verenigingen als tegenprestatie bieden. Eindhovens Dagblad
 • Talkshow Beers’ Gebuurt ontvangt de culturele prijs van gemeente Oirschot. Brabants Dagblad
 • De Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son en Breugel is door de gemeente met goede redenen niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dat is het oordeel van de rechter in een zaak die door het Cuypersgenootschap was aangespannen. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Vrienden van de Eerdse kerk zet zich in om de sloop van de Heilige Antonius Abtkerk in Eerde te voorkomen en is daarvoor een aantal idee‘n aan het ontwikkelen.  Zo zou het Talentenplein van de Petrus en Paulus School in Eerde over een aantal jaren terecht kunnen komen in een deel van de H. Antonius Abtkerk of zou een deel van de kerk als museum kunnen dienen. Brabants Dagblad
 • De F-16 die op een rotonde in Volkel komt te staan, arriveert dinsdag 12 januari op vliegbasis Volkel. De straaljager wordt vanuit vliegbasis Woensdrecht over de weg naar Volkel gebracht. Wanneer de straaljager op de rotonde geplaatst wordt, is nog niet bekend. Brabants Dagblad
 • Nu de kans aanwezig is dat het college  van B & W van Vught de subsidie aan Bibliotheek De Meierij gaat terugdraaien, vindt de PvdA-GroenLinks Vught het tijd om de huidige invulling van de bibliotheek kritisch tegen het licht te houden, een wensenpakket samen te stellen en de subsidie-eisen daarop af te stemmen. Met de komst van internet en verwante nieuwe media en de e-readers moet de bibliotheek transformeren naar een moderne bibliotheek, meent de fractie. Van klassieke uitleenfunctie naar een ontmoetingsplek waar samen kennis wordt gemaakt. Brabants Dagblad
 • In het ED van 6 januari zegt wethouder JosŽ van Dijk van Waalre dat de burgers van die gemeente geen extravagant gemeentehuis in Waalre hoeven te verwachten. Gerard Lammers, raadslid voor ZW14 in Waalre, reageert. Hij vreest dat Waalre  straks weer met een gebouw opgescheept wordt waar alle doelgroepen hun zegje over hebben gedaan, opgeleverd binnen de afgesproken tijd binnen het afgesproken budget. ‘Dit soort laffe bouwdemocratie heeft zelden behoorlijke architectuur opgeleverd.’ Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad
 • De cultuurprijs van de gemeente Woudrichem is gewonnen door Johanna van Roode. Van Roode is kunstenaar  en leidt al meer dan tien jaar in de vesting galerie Mikst Media waarin ze ook wisseltentoonstellingen organiseert. Verder verdiept ze zich samen met haar man Ferd is de vroege geschiedenis van de vesting en legt resultaten daarvan ook vast. Brabants Dagblad
 • De Brabantse Milieu Federatie heeft het kort geding tegen de gemeente Zundert over de zogenoemde Van Goghpaden verloren. Volgens de rechter in Breda kunnen de aanpassingen die de gemeente uitvoert aan de oorspronkelijk zandpaden niet worden gezien als ‘verharding’. “Een flutuitspraak”, aldus de Brabantse Milieu Federatie. BMF bekijkt of ze in hoger beroep gaan. Omroep Brabant

 

cultureel ondernemerschap

 • Leiderschap in Cultuur (LinC) organiseert voor potenti‘le deelnemers op 15 februari een bijeenkomst waarop men in contact kan komen met LinC Žn met eerdere deelnemers aan leerprogramma Leiderschap in Cultuur.  Er wordt informatie gegeven over het programma en over de doelstellingen van het leerprogramma. LinC is meer dan een opleiding:  er wordt gestreefd naar een actief netwerk van culturele vernieuwers. Leiderschap in Cultuur
 • Sinds mei 2013 is het Servicepunt Kunst & Cultuur operationeel. Zij heeft sindsdien ruim 700 personen ondersteund bij het vinden van nieuw werk binnen en buiten de kunst- en cultuursector. Deze ondersteuning zal tot 2017 beschikbaar blijven. Het Servicepunt vormt een projectafdeling binnen UWV, met een eigen opdracht en werkwijze. De publicatie  Wending, transities in werk en arbeidsmarkt van de Federatie Cultuur  beoogt een tussentijds overzicht te geven van de gevolgen van de crisis voor de sector voor zover het de factor arbeid betreft. Daarbij worden de negatieve gevolgen niet uit de weg gegaan, maar er is ook oog voor de positieve wending die mensen uit de sector daaraan geven. Federatie Cultuur
 • Driving Dutch Design (DDD), het programma dat beginnende designers op weg helpt in de wereld van het ondernemerschap, is van start gegaan. De deelnemers gaan o.a. speeddaten met een aantal coaches van de ABN AMRO. Daarna zullen zij zich de komende elf maanden committeren aan een serie masterclasses/workshops op het gebied van onder meer financiering, bedrijfsvoering, presentatie, profilering en internationalisering. Maar liefst 22 talenten doen mee met editie 2016.
 • DDD is een initiatief van BNO, ABN AMRO en Dutch Design Week (DDW) in samenwerking met Buitenwerkplaats.nl, Cultuur en Ondernemen, Design Thinkers Academy, EY, Kamer van Koophandel, Osborne Clarke, Voordekunst en decommunicatiecraen. BNO
 • Antwerpen vormt binnen Belgi‘ het hart van de mode-industrie. Naast het feit dat de modesector het imago van de stad een impuls geeft, heeft de sector ook een positieve invloed op de economie van de stad. Uit onderzoek van de Antwerp Management School (AMS) is gebleken dat de stad meer dan 1.400 modebedrijven telt. Samen waren deze bedrijven volgens de studie in 2013 goed voor een omzet van 1,29 miljard euro. Fashion United
 • Van 12 tot 18 januari 2016 presenteert GW Agency de nieuwe collectie PULP van Natalie de Koning met een SLOW modepresentatie op het Westerlab in Amsterdam. In de periode van een week zal de collectie worden gepresenteerd in winkel en atelier. Bezoekers kunnen gebruikmakend van hergebruikte stoffen leren hoe ze hun eigen designerkleding maken tijdens de verschillende workshops.   Fashion United
 • Dat beeldend kunstenaars tegenwoordig moeten kunnen netwerken is een open deur en een goede kunstenaar heeft allang veel meer nodig dan alleen zijn kunst om daadwerkelijk als kunstenaar door de kunstwereld te worden aanvaard. Maar wat heb je eraan als kunstenaar om te weten hoe je het beste je visitekaartje in iemands handen drukt als je nog helemaal niet op de hoogte bent hoe selectieprocessen Ÿberhaupt werken in de hedendaagse kunstwereld? Lieneke Hulshof over  twee boeken met adviezen die meer helderheid verschaffen. Mister Motley
 • Ieder half jaar brengt de Conjunctuurenqute Musea de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in de museale sector in kaart. Zo ook voor de eerste helft van 2016, en dit zijn de verwachtingen: Het overall vertrouwen van musea in de sector is opnieuw groot, er is meer vertrouwen in inhoud dan financieel economisch,  musea voorzien wederom een terugloop in de inkomsten van overheden, en een groot deel van de musea acht het afstoten van delen van de collectie zinvol. Museumvereniging
 • Op de Nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging overhandigde bestuursvoorzitter Irene Asscher-Vonk het eerste exemplaar van het magazine Musea Meer dan Waard aan de Haagse wethouder voor cultuur, Joris Wijsmuller. In 2015 hebben veel leden van de vereniging met enthousiasme gehoor gegeven aan de oproep om voorbeelden aan te dragen waarbij de vijf waarden tastbaar werden en een nieuwe dimensie kregen. Een groot deel van deze verhalen is gebundeld in het magazine, een inspiratiebron vol mooie voorbeelden. Vooral anderen komen aan het woord om de maatschappelijke waarde van het museum te laten zien. Museumvereniging
 • Het lukt de museumsector om  steeds meer bezoekers aan te trekken. Het aantal museumbezoeken is dan ook gestegen van 19,6 miljoen in 2005 naar 26,5 miljoen in 2013. Dit is een stijging van maar liefst 35 procent. De toenemende populariteit van de Museumkaart hangt hiermee samen.  De Museumverenging maakte vorige  bekend dat het aantal museumkaarthouders in tien jaar tijd bijna is verviervoudigd naar 1,2 miljoen. Het bezoek met de kaart is in 2015 3,5 keer zo groot, namelijk 8,3 miljoen museumbezoeken Dit betekent dat bijna ŽŽn op de drie museumtickets gekocht wordt met de Museumkaart. In 2005 was dit nog ŽŽn op de acht. Cultuurindex
 • Drie internationale kunstenaars boycotten het Gemeentemuseum in Den Haag, vanwege de betrokkenheid van het museum in het conflict tussen kunstenaar Danh Vo en verzamelaar Bert Kreuk. De Iraanse Nairy Baghramian heeft zich teruggetrokken als genomineerde voor de prestigieuze Vincent Award, die door het museum wordt georganiseerd voor de Broere Stichting. Het duo Elmgreen & Dragset uit Berlijn heeft geweigerd om met het museum samen te werken in een project. NRC, inlog vereist  ,  Artnet  , Metropolis M
 • Het zijn zware tijden voor presentatie-instellingen voor beeldende kunst. De budgetten krimpen met 40 procent. In ‘s-Gravenhage, Assen, Vlissingen en Zwolle sloten ze, voor andere dreigt sluiting. De effecten voor kunstenaars zijn ook groot. De ruimte  voor experimenten wordt schaarser. NRC, inlog vereist
 • Beeldenstorm is een stichting in Eindhoven met werkplaatsen voor het gieten van metaal, maar ook voor het verwerken van glas en kunststof. ‘Iedereen met een goed plan is welkom,’ zegt directeur Lex van Lith, dus ook vormgevers en architecten. Onderzoek, experiment en kennisuitwisseling staan er centraal. In februari organiseert Beeldenstorm  2 glasworkshops. Aanmelden kan nog.  Brabant Cultureel , Beeldenstorm
 • BredaPhoto begint een nieuw internationaal project. Daarin werkt de Bredase organisatie samen met World Press Photo en met Yournalism, een crowdfunding platform voor internationale onderzoeksjournalistiek. Bij het project koppelen World Press Photo en BredaPhoto vijf fotografen uit verschillende werelddelen aan journalisten. Samen verdiepen zij zich in een maatschappelijk thema in hun eigen land. “Voor de komende editie van ons festival hebben we als thema ‘You’ gekozen. Daarbij gaat het om de terugtrekkende overheid en de gevolgen daarvan.” BN – De Stem
 • Tijdens de presentatie van de jaarcijfers op de nieuwjaarsreceptie van brancheverenigingen NVBF en NVF zette Hajo Binsbergen, vice-voorzitter van de NVF, op een rij wat in 2016 de belangrijkste issues worden voor de bioscopen en filmtheaters.  Holland Film Nieuws
 • Ieder jaar wordt er tijdens deze sectorbrede nieuwjaarsreceptie een speech voorgelezen door een bekend acteur. De tekst hiervoor wordt altijd geschreven door een scenarioschrijver. Waarschijnlijk is het bezoekers van de receptie maandagavond opgevallen dat dit onderdeel ontbrak. Toch lag er wel degelijk een speech klaar, geschreven door Marnie Blok. De organisatie vond de tekst volgens haar ongeschikt voor een bijeenkomst met 26 verenigingen. Er zijn veel positieve geluiden over de Nederlandse filmsector te melden, maar Blok heeft ook oog voor het gebrek aan durf  in de sector en slepende kwesties rondom het auteursrecht.    Netwerk Scenarioschrijvers
 • De verdergaande overheidsbezuinigingen heeft Film by the Sea ertoe genoopt om op zoek te gaan naar een vernieuwende opzet om de kwaliteit van het filmfestival ook in de komende jaren te kunnen  garanderen. Deze opzet is gevonden in de vorm van een bijzondere publiek-private samenwerking tussen Film by the Sea en CineCity, waarbij Film by the Sea zich meer op de inhoud concentreert en CineCity op de uitvoering en facilitering  met de daarbij horende risico’s van het private ondernemen. Deze samenwerking moet leiden tot meer efficiency en continu•teit. Directeur Leo Hannewijk kan zich volledig op de inhoud richten. Dit alles natuurlijk mits de fondsen en de provincie Zeeland, waar Film by the Sea grotendeels van afhankelijk is, gewoon aan boord blijven en hun bijdrage gelijk houden. Het zal tot het begin van de zomer duren voordat daar duidelijkheid over is. Film by the Sea  , Filmkrant
 • Het afscheid van het traditionele tv-kijken is begonnen, meent mediadeskundige en oud-directeur van de KRO Ton Verlind. Er wordt steeds vaker afgestemd op streamingdiensten en minder op de traditionele televisieprogrammering.  De Volkskrant
 • Cinetree, het filmplatform van actrice Hanna Verboom, gaat internationaal. Abonnees van de website krijgen filmtips van kenners en bekende mensen uit de cultuurwereld. In de toekomst zullen ook buitenlandse curatoren adviezen en tips gaan geven. NU.nl
 • BREIN heeft in 2015 meer illegale uploaders aangepakt dan het jaar ervoor. De auteursrechtbeschermer heeft zestien ex-parte rechterlijke bevelen verkregen en 343 illegale sites offline gehaald. Dat meldt BREIN op zijn website. Entertainment Business
 • Civolution, de Eindhovense wereldmarktleider in watermerk technologie‘n voor film en video, ontving  een Technology & Engineering Emmy. Met ‘steganografie’ – technieken voor identificatie, beheer en beveiliging van waardevolle videocontent – heeft Civolution inmiddels heel Hollywood als klant. Het bedrijf kreeg de Emmy voor haar anti-piraterij-activiteiten. Entertainment Business ,  , e52.nl
 • Uit de cijfers van KVB-SMB/GfK blijkt dat de omzet in 2015 een stijging zag van 3,5% vergeleken bij die van 2014. Het is het eerste jaar sinds 2008 dat de omzet van de boekenverkoop weer substantieel stijgt. De Kerstperiode was een van de beste perioden van het jaar: er werd 15% meer omgezet dan tijdens de kerstperiode 2014. CPNB
 • Literair tijdschrift Hollands Maandblad onder redactie van Bastiaan BommeljŽ gaat over van Uitgeverij Nieuw Amsterdam naar Uitgeverij Podium. Literatuurplein
 • Het Nederlands Gregoriaans Festival verhuist vanaf dit jaar naar ‘s-Hertogenbosch. Het tweejaarlijks muziekfestival richt zich sinds 2006 op het Gregoriaans en de invloeden van deze middeleeuwse zangstijl op onder meer de oude en eigentijdse muziek.  Na vijf edities in Ravenstein zag de organisatie een mooie kans om uit te breiden in de Brabantse hoofdstad. Bestuurslid Jacinta Wetzer: ‘We kunnen hier een groter publiek aanboren, er zijn meer geschikte concertlocaties en Den Bosch is makkelijker te bereiken.’. Voor de komende editie ontvangt het festival 10.000 euro subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast kan het festival dit jaar aansluiten bij de Jeroen Bosch 2016 festiviteiten in de stad. Brabants Dagblad
 • Het grootste Nederlandse netwerk en showcase evenement voor jazz, gaat verder onder de naam inJazz. Met deze nieuwe naam onderstreept organisator Buma Cultuur het meerdaagse en internationale karakter van de belangrijkste ontmoetingsplek voor jazzprofessionals en -liefhebbers. De eerste editie onder deze nieuwe naam vindt plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 2016 op de Kop van Zuid in Rotterdam. BUMA Cultuur
 • Het Europese muziekplatform, Eurosonic Noorderslag, lanceert in samenwerking met de European Broadcasting Union, en met ondersteuning van de Europese Commissie, de European Border Breakers Charts. Deze wekelijkse lijst, gebaseerd op airplay, monitort Europese artiesten die airplay behalen op radiostations buiten hun thuisland. BUMA Cultuur
 • De Popprijs, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, wordt zaterdag 16 januari 2016 tijdens Noorderslag in Groningen voor de 30ste keer uitgereikt. De bezoekers van de uitreiking van de Popprijs op Eurosonic Noorderslag worden verzocht hun biertje buiten de zaal op te drinken, en hem vooral niet naar de winnaar te gooien. Dat maakt het festival bekend. Vorig jaar ontstond er enige reuring over de inmiddels traditionele bierdouche, voor de organisatie een moment om maatregelen te nemen. Festivalmanager Peter Sikkema: ‘Ik wil dat de winnaar zich ook een winnaar voelt.’ BUMA Cultuur 3voor12.vpro.nl
 • Amerikaanse acts op onoffici‘le Eurosonicfeestjes worden niet toegestaan. Subbacultcha  werd op de vingers getikt door Eurosonic Noorderslag. Dit omdat het festival als doel heeft Europese artiesten te promoten, vanwege de Noord-Amerikaanse dominantie in de popmuziek. 3voor12.vpro.nl
 • De Pop Media Prijs 2015 is gewonnen door dancefotograaf Rutger Geerling. De jury roemt hem om zijn documentatie van de grootste bloeiperiode van de Nederlandse popmuziek. Geerling begon ooit als extreme sports fotograaf en fotografeerde Nederlandse DJ’s in kleine zaaltjes. Inmiddels reist hij de hele wereld over, wordt hij door menig groot festival gevraagd en bracht hij dit jaar een eigen boek uit. 3voor12.vpro.nl
 • De winnaars van de European Border Breakers Awards (EBBA) 2016, voor Europese artiesten die succesvol zijn buiten hun eigen landsgrenzen, ontvingen hun prijs in de EBBA award-show tijdens de openingsavond van Eurosonic Noorderslag. Tot de 10 winnaars behoort de Eindhovense zangeres Kovacs. BUMA Cultuur
 • De zevende editie van de EB Festival Guide is tijdens het Eurosonic Noorderslag gepresenteerd. De jaarlijks verschijnende festivalgids biedt een overzicht van meer dan 1000 festivals in Nederland en Belgi‘, aangevuld met de belangrijkste Europese festivals. Entertainment Business
 • Wie worden de opvolgers van Dotan en Mr. Probz als winnaar van een Buma Award? Op maandag 15 februari aanstaande komen Nederlandse componisten, tekstdichters en muziekuitgevers weer samen voor de uitreiking van deze prestigieuze muziekprijzen. Ook wordt er weer een Gouden Harp uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het promoten van de Nederlandse muziek. BUMA Cultuur
 • Komen festivals als Sensation en Awakenings weer in Nederlandse handen? Het Amerikaanse SFX dat de dancefeesten voor tientallen miljoenen euro’s kocht, verkeert in zwaar weer. De Volkskrant
 • Muziekplatform 22tracks begon vorig jaar met een ambitieus nieuw plan: een eigen festival genaamd 22fest. Dat beviel, en in 2016 doet de organisatie er een schepje bovenop. Het festival gaat in zee met boekingskantoor Friendly Fire, dat ook al festivals Best Kept Secret en Indian Summer organiseert. De tweede editie van het festival vindt plaats op 23 juli. 3voor12.vpro.nl
 • Geert Overdam is in beeld als tijdelijk zakelijk leider van Festival Incubate in Tilburg. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar het ligt voor de hand dat hij tot 1 april bij het festival de zakelijke leiding gaat doen. Brabants Dagblad
 • Spotify heeft minstens 25 miljoen betalende gebruikers. Dat concludeert Music Business Worldwide op basis van een tweet van de muziekstreamingdienst. Vlak nadat Apple Music deze week bekendmaakte 10 miljoen betalende abonnees te hebben geworven, tweette Jonathan Prince, hoofd communicatie van Spotify, dat de laatste zes maanden van 2015 de grootste groei kende van betalende abonnees. Entertainment Business
 • Muziek uit de catalogus van Universal Music mag worden aangeboden via Soundcloud. De twee partijen sloten hiertoe een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De deal tussen Universal Music en Soundcloud volgt na de licentiedeal die laatstgenoemde onlangs afsloot met Britse auteursrechtenorganisatie Performing Right Society. Er was al een overeenkomst met Warner Music. Billboard meldt dat er enkel nog een deal mist met Sony Music en Sony/ATV voordat Soundcloud een betaalde muziekstreamingdienst kan startten.  Entertainment Business
 • Bezuinigingen op de culturele sector hebben geleid tot een onaanvaardbare werkdruk onder theatermakers. Het is dan ook niet terecht om van acteurs te verlangen dat ze minstens zes dagen per week aan de bak moeten, vindt acteur en theaterproducent Bastiaan Ragas. Ragas reageert onder meer op theaterproducent Joop van den Ende, die vindt dat acteurs niet moeten zeuren over de werkdruk. Ragas benadrukt dat theatermakers het niet voor het geld en de roem doen, maar op termijn dreigen de bezuinigingen niet alleen de hoeveelheid voorstellingen, maar ook de kwaliteit onder druk te zetten. BNR Nieuws radio
 • Stage Entertainment, het grootste musicalbedrijf in Nederland, schrapt 200 tot 250 banen van de in totaal 3000 banen wereldwijd. ‘We proberen het bedrijf effici‘nter en beter georganiseerd te krijgen,” zegt  Joop Van den Ende. “Bij een snel groeiend familiebedrijf vergeet je nog wel eens om organisatorisch de lijnen strak te trekken.” Vorig boekjaar leed Stage een verlies van 19 miljoen euro door een paar grote flops in Frankrijk en Groot-Brittanni‘. Het jaar ervoor boekte het nog een winst van 12 miljoen euro. De Volkskrant,  NOS
 • De titel van Theater van het Jaar 2015 is toegekend aan De Rijswijkse Schouwburg die al vier keer eerder was genomineerd. De 3 genomineerde Brabantse theaters halen het niet. Sander Knopper, de directeur van De Leest in Waalwijk is trots op de nominatie. VVTP ,  Br

   cultuurmarketing

  • Op donderdag 31 maart 2016 vindt de eerste bijeenkomst van de Leergang Get Connected: CRM in de culturele sector plaats. Tijdens deze bijeenkomst laat Pieter de Rooij, hoofddocent van de leergang, de deelnemers kennis maken met CRM, het CRM-plan en consumentengedrag in de culturele sector. Wat is CRM en hoe voer je CRM in in de eigen organisatie. Cultuurmarketing
  • Hoe cre‘er je een aantrekkelijke digitale identiteit voor je culturele organisatie en op welke manier integreer je nieuwe mogelijkheden voor participatie daarin? Die vragen stonden 17 en 18 november centraal tijdens de Digital Identity Seminars in het Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven onder leiding van digitaal strateeg en innovatieconsultant Abhay Adhikari. Cultuurmarketing
  • Google Analytics, het meest gebruikte programma voor het analyseren van webverkeer, lanceert regelmatig nieuwe functies om webanalyse gemakkelijker en specifieker te maken. Welke gebruik je nou waarvoor en welke zijn relevant? Cultuurmarketing zet drie nuttige, in 2015 gelanceerde functies voor een rij.  Op dinsdag 16 februari en dinsdag 15 maart 2016 organiseert Cultuurmarketing de tweedaagse cursus zoekmachinemarketing.  Cultuurmarketing
  • Het Dutch Creativity Fund is bedoeld om creativiteit in Nederlandse marketingcommunicatie te stimuleren. De Art Directors Club Nederland (ADCN) nodigt alle Nederlandse merken en creatieve bureaus uit om te investeren en participeren. Het gaat om een relatief kleine bijdrage op basis van het marketing- en mediabudget en de draagkracht per organisatie. Met de opbrengsten van het fonds wil ADCN twee nieuwe educatieve programma’s ontwikkelen: ‘The Creative Marketer’ en ‘The Future Creative’.   Adformatie   , ADCN
  • Duitse auteurs toeren langs Nederlandse boekwinkels en bibliotheken tijdens de Boekenweek dit jaar.  De schrijvers uit het buurland mogen niet ontbreken, omdat het literaire feest Duitsland als thema heeft, liet de organiserende CPNB weten. Esther Gerritsen en David Van Reybrouck schreven resp. het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay. Literatuurplein
  • Dit weekeinde stellen ruim 50 theaters verspreid over het land de deuren wagenwijd open om aan iedereen te laten zien hoe mooi het is om naar het theater te gaan. Met bijzondere activiteiten, aansprekende programma’s en extra voorstellingen voor een prijs van 10,- euro. BankGiro Loterij Theaterweekend
  • Afbeeldingen in Facebook updates met de juiste afmetingen zorgen voor meer clicks en interactie. Welk formaat afbeelding moet je gebruiken om maximale zichtbaarheid te krijgen in het nieuwsoverzicht op Facebook? Fidene

   financiering

  •  The Art of Impact maakt bekend dat de tweede en laatste open oproep heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde projecten. Maar liefst 290 aanvragers dienden een projectvoorstel in; een heterogene groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele kunstenaars. De aanvragen waren verdeel over verschillende kunstdisciplines en zowel vooraf geselecteerde als nieuwe maatschappelijke thema’s. Gezien de hoeveelheid en de grote verscheidenheid van de aanvragen is wederom gekozen voor een getrapte werkwijze en een brede adviescommissie, waarin ervaren adviseurs zitten met specifieke kennis, die tegelijkertijd in staat zijn verder te kijken dan hun eigen expertise. Bij de gehonoreerde instellingen / organisaties  o.m. Breda Photo, STRP, Muziek op de Dommel.  The Art of Impact 
  • In oktober 2015 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het tweede achtereenvolgende jaar een open oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel ‘Anders werken aan urgente opgaven’ werden initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere samenwerkingsverbanden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel door ontwikkelen en professionaliseren, van lokaal verankerde werkvormen, waarin zowel traditionele als nieuwe stadmakers op vernieuwende wijze samen aan oplossingen voor urgente ruimtelijke opgaven werken. De oproep werd in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) uitgeschreven en leverde in totaal 86 voorstellen op. De commissie kwam uiteindelijk tot een selectie van 14 voorstellen, die zij boven de andere inzendingen heeft verkozen. In 5 gevallen betreft het een verdere doorontwikkeling van reeds eerder door het fonds ondersteunde stadslabs. Bij de nieuwe projecten die gehonoreerd werden zitten  projecten van het Stadslab Breda en Studio Strak Plan uit ‘s-Hertogenbosch. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds stelde eind 2015 een subsidieprocedure op, speciaal voor festivals. De eerste ronde van de nieuwe Procedure Festivals heeft geleid tot het honoreren van 10 festivals. Festivals met een onderscheidend karakter en met een specifieke, toegevoegde waarde voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur zijn gehonoreerd. De Procedure Festivals heeft in 2016 nog drie rondes. De eerstvolgende sluitingsdatum is op 10 februari. Vervolgens zijn er nog sluitingsdata op 25 mei en op 14 september. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In 2016 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 31 jaarprogramma’s van instellingen die actief bijdragen aan presentatie, kennisuitwisseling, reflectie, kritiek en onderzoek. Met name een sterke platformfunctie en vernieuwende, agenderende programma’s zijn door de adviescommissie gewaardeerd. De regeling stimuleert het aanbod van programma’s op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur of een combinatie van deze. Het fonds beoogt met de regeling een structuur te cre‘ren en te onderhouden die de laag vormt tussen makers en instellingen met een activiteitenprogramma. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie culturele projecten, die de kwaliteit en ontwikkeling van vormgeving stimuleren. Hiervoor is jaarlijks een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar. De sluitingsdata voor 2016 zijn 23 maart, 1 juni, 10 augustus en 12 oktober. Het jaarlijkse budget zal evenredig over de aanvraagrondes verdeeld en beschikbaar gesteld worden. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het Mondriaan Fonds heeft de procedure voor de Prix de Rome Architectuur aangepast. De maximum leeftijd voor deelname wordt verlaagd van 40 naar 35. Voor de eerste ronde, de eerstvolgende editie is in 2018,  kunnen zowel scouts als de kandidaten zelf een voordracht doen.  In opdracht van het fonds heeft criticus en schrijver Christophe Van Gerreway een evaluatie uitgevoerd van de procedure rond de vorige editie van de Prix de Rome Architectuur in 2014. Destijds was er forse kritiek op de selectiemethode met scouts, omdat het open karakter van de prijs ermee verloren zou gaan. Architectenweb
  • Het Mondriaanfonds heeft de namen van de vier juryleden voor de Nederlandse inzending voor de Bi‘nnale van Veneti‘ bekendgemaakt. De juryleden zijn: Aernout Mik, Nathalie Hartjes, Mirjam Westen en Lorenzo Benedetti. Via een open call nodigt het Mondriaan Fonds curatoren uit een plan te leveren voor de 57ste editie van de Bi‘nnale van Veneti‘ in 2017. De jury stelt uit de ingezonden plannen een shortlist van maximaal 5 plannen vast. De geselecteerde curatoren krijgen een uitnodiging om het beknopte plan uit te werken en in mei 2016 te presenteren aan de jury. De jury kiest vervolgens het beste plan en formuleert een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve benoeming van de curator van de Nederlandse inzending. Curatoren kunnen tot en met 31 januari 2016 een brief met CV en een beknopt plan van maximaal 2 A4 sturen naar het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
  • Van 11 t/m 14 februari 2016 organiseert het Mondriaan Fonds voor de vierde keer de tentoonstelling Prospects & Concepts tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Op de tentoonstelling is werk te zien van 54 beeldend kunstenaars die in 2014 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrire. Mondriaanfonds
  • Op zaterdag 23 januari vindt in EYE in Amsterdam de offici‘le premire plaats van de vijfde reeks en honderdste aflevering van ‘Hollandse Meesters in de 21e eeuw’.  Dit is een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen. Sinds de eerste reeks van twintig films in 2011 is het uitgegroeid tot een omvangrijk project waarin een generatie belangrijke kunstenaars wordt vastgelegd. De reeks wordt geproduceerd door Interakt en mogelijk gemaakt door het Mediafonds en het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
  • Het Nederlands Filmfonds heeft twee bijdragen van € 15.000 toegekend in het kader van de Vrijplaats voor ervaren scenaristen aan Don Duyns en Sammy Reynaert. De regeling is bedoeld voor scenaristen die eerder tenminste twee scenario’s voor in de bioscoop uitgebrachte speelfilms hebben geschreven. Met deze bijdrage kunnen zij binnen een jaar in alle vrijheid een speelfilmscenario ontwikkelen. De volgende indiendatum voor de Vrijplaats voor ervaren scenaristen is op 12 april 2016. Filmfonds
  • Uitgevers van ge•llustreerde kinder- en jeugdliteratuur, die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een subsidiebijdrage in de productiekosten aanvragen. Bij de bepaling van de kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. Voor 2016 zijn er vier deadlines vastgesteld: 7 maart, 6 juni, 5 september en 21 november. Letterenfonds 
  • Projectsubsidies van het Nederlands Letterenfonds kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal ŽŽn Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven. Op 15 maart a.s. sluit de  aanvraagronde voor de groep recent gedebuteerde literaire schrijvers alsmede de schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de starters. Letterenfonds
  • Stichting Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseren in 2016 de derde editie van de Theodora Niemeijer prijs, een stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. De prijs ter waarde van €10.000 wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt voor Het Oog, een ovale patio in het Van Abbemuseum. De winnaar ontvangt niet alleen een geldbedrag, maar krijgt ook de gelegenheid om dit project vanaf september 2016 voor een periode van zes maanden te realiseren. De  inzendtermijn voor de projectvoorstellen is van 11 januari tot en met 1 mei 2016. Stedelijk van Abbemuseum
  • Het literaire tijdschrift Das Magazin, docente neerlandistiek Universiteit Barcelona Anne Van Raemdonck en componist Wilfried Westerlinck krijgen de Visser-Neerlandiaprijs 2015. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden. Het ANV kent jaarlijks maximaal drie Visser-Neerlandiaprijzen toe waarvoor het publiek voordrachten kan doen in de categorie‘n cultuur, persoonlijke verdienste en maatschappij. De winnaars werden door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) bekendgemaakt. Algemeen Nederlands Verbond
  • De Keep an Eye Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds slaan de handen ineen om culturele projecten financieel mogelijk te maken. Zaterdag 9 januari jl. was de lancering van het eerste project: Jong Metropole. Een samenwerking tussen het Metropole Orkest, het NJO (Nationaal Jeugd Orkest) en het NJJO (Nationaal Jeugd Jazz Orkest) met als doel 60 jonge, getalenteerde musici uit de klassieke en lichte muziek voor te bereiden op een professionele carrire. Cultuurfonds
  • In betrekkelijke stilte is in 2015 herdacht dat het Prins Bernhard Cultuurfonds (ook bekend als het Anjerfonds) 75 jaar bestaat. Maar wat behelst dit fonds nu precies, wat is het allemaal, en vanwaar die anjer? Een beetje geschiedenis en een kijkje in de keuken. Brabant Cultureel 
  • PARK, het  Tilburgse kunstenaarsinitiatief, bestaat dit jaar twee‘nhalf jaar en dat dient gevierd. Met een boek. Om de drukkosten te financieren is men een crowdfunding actie gestart. Doneren kan vanaf € 10.   Tilburg voor Cultuur
  • In 2016 eert Capelle Pratensis  Jheronimus Bosch met de prachtige Missa Cum Jocunditate van componist Pierre de la Rue, tijdgenoot en net als Bosch lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s-Hertogenbosch. Om die CD mogelijk te maken is het vocaal ensemble uit ‘s-Hertogenbosch gaan crowdfunden. Kickstarter
  • Het haalbaarheidsonderzoek van de Europese Commissie (DG Connect) gaat in op verschillende mogelijkheden om delegaties van de Europese Unie wereldwijd Europese filmfestivals (EUFF’s) te laten organiseren. De studie stelt dat 76 delegaties op dit moment betrokken zijn bij de organisatie van Europese filmfestivals. Deze festivals bieden Europese films aan derde landen aan en daarnaast zijn de festivals een tool om wederzijds begrip tussen culturen te bevorderen. Professionaliteit is van essentieel belang voor Europese filmfestivals volgens het onderzoek. Media Desk Nederland 

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  •  De Bouwcampus in Delft is dŽ ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen cre‘ren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is hŽt netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en scholenbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer. Op 13 januari 2016 werd De Bouwcampus officieel gelanceerd. De Architect , De BouwCampus
  • ‘Laten we ons via elektrische en zelfrijdende auto’s dus niet misleiden tot smart cities, maar prioriteit geven aan slow cities. Want niet capsules, maar wandelaars en fietsers brengen steden tot leven. De sleetse vrees van met name winkeliers dat stedelijke gebieden doodbloeden als auto’s ruimte moeten maken voor fietsers en voetgangers, is bij mijn weten nog nooit uitgekomen. Integendeel: veel met name Amerikaanse steden waar zee‘n van ruimte zijn gemaakt voor de auto, zijn naargeestig en uitgestorven, terwijl (veelal Europese) dichte, autoluwe stedelijke gebieden mensen trekken als bijen op de honing’. Pleidooi van Martin van der Maas, planoloog,  werkzaam als wijkmanager bij de gemeente Den Helder, voor slow cities. ruimtevolk
  • Klimaatveranderingen hebben hun wortels in menselijke activiteiten die worden ontplooid in verstedelijkte regio’s. Veranderingen in het landschap die hier het gevolg van zijn, denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, droogte, overstromingen, open mijnbouw en opslag van afval, zorgen op hun beurt weer voor problemen in steden en dorpen. Tevens stelt de vanuit stedelijke samenlevingen gewenste voedselzekerheid en zoetwatervoorziening eisen aan de inrichting van het landschap. Stad en landschap hebben dus een symbiotische relatie, en die staat meer en meer onder druk. De publicatie  De Gewortelde Stad, Europese hoofdsteden en hun verbinding met het landschap, omvat 2 delen. In het eerste deel presenteren de schrijvers wat zij noemen een ‘essayistisch onderzoek naar de symbiose tussen stad en landschap’. Het tweede deel omvat korte beschrijvingen van dertig Europese hoofdsteden die vergezeld gaan van kaarten. Archined
  • Het thema van ŽŽn van de laatste edities van het architectuurtijdschrift  Volume  is de zelfbouwstad. Wordt hiermee de organische stedenbouw bedoeld, de stad waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om met veel vrijheid te bouwen? Of wordt de zelfbouwstad gedefinieerd door haar geschiedenis, met als stelregel dat populariteit gepaard gaat met een hoog prijspeil, een stevige positie van projectontwikkelaars en een beperkte machtspositie van de bewoners van de stad? Archined
  • In 2015 is het aantal leegstaande panden in de winkelstraat niet toegenomen. Hoewel grote spelers als Miss Etam, Schoenenreus en Thom Broekman failliet gingen, bleef het verder rustig in de winkelstraat. Vooral de aantrekkende economie zorgde er afgelopen jaar voor dat consumenten meer geld uitgaven. Dat blijkt uit onderzoek van Locatus. Fashion United
  • Iris Ruisch is de nieuwe creatief directeur van de Amsterdam FashionWeek. Ze sleutelt aan de presentatie – vormen op de catwalk. Wat gaan we zien? De Volkskrant
  • Het Gemeentemuseum Den Haag ontvangt de Grand Seigneur voor de jarenlange inzet  door met prachtige tentoonstellingen mode in historisch perspectief en onder de aandacht van een breed publiek te brengen.  De Grand Seigneur is in 1984 ingesteld om personen dan wel ondernemingen of instellingen te onderscheiden die door daad, prestatie en persoonlijkheid tot vorming van een beter begrip van mode en kleding hebben bijgedragen. Fashion United

   beeldende kunst

  •  Een Rembrandt mag tachtig miljoen kosten, maar moderne kunst moet zich voortdurend bewijzen, constateert dichter en filosoof Maarten Doorman. Hoe is dat zo gekomen? Een interview naar aanleiding van zijn nieuwe boek over beeldende kunst en engagement. De hedendaagse beeldende kunst heeft een imago probleem, volgens Doorman. De impasse van de kunstenaar kan door die kunstenaar op drie manieren doorbroken worden. Hij  kiest zelf voor de kunstenaars die vinden dat ze een boodschap hebben aan de wereld. Maar het adagium van de romantische dichter Novalis is daarbij leidend: door de kunst leren we de wereld anders te beleven en daarmee verandert de wereld ook. Kunst die ons aan het denken kan zetten over de wereld, terwijl ze daar toch afstand toe houdt. Trouw
  •  Wat nou precies de functie van kunst in het bedrijf van de 21ste eeuw is blijft, recensent Menno Dudok van Heel,  een raadsel. Hij bezocht de jubileumtentoonstelling van de  Vereniging  Bedrijfscollecties Nederland VBCN 10 jaar jong, waarin wordt gekeken naar het verzamelbeleid van de afgelopen jaren. ‘Als VBCN 10 jaar jong een spiegel is die de verzamelende bedrijven wordt voorgehouden dan omvatten de bedrijfscollecties een vergruisd geheel van kunstwerken.’ Tubelight

  film

  • Je even Frodo wanen in Nieuw Zeeland of een Cosmopolitan bestellen in de bar die Carrie van Sex and the City altijd bezocht. Steeds meer mensen doen het en dat kan soms verstrekkende economische en ecologische gevolgen hebben. Het verschijnsel dat mensen plekken bezoeken die ze zien in films of series heeft een naam: filmtoerisme. Stijn Reijnders, hoogleraar Cultureel erfgoed doet al enige tijd onderzoek naar dit fenomeen. De European Research Council heeft hem op basis van zijn werk de ERC consolidator grant toegekend, goed voor 1,9 miljoen euro.   Erasmus Magazine
  • Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft de selectie voor de elfde Tiger Awards Competition voor Korte Films bekendgemaakt. De selectie van 2016 bestaat uit een mix van 23 korte fictiefilms. Er zijn drie Canon Tiger Awards voor Korte Films te winnen, elk bestaand uit een geldbedrag van 3000 euro, plus een professionele digitale videocamera. IFFR
  • De serie Bevergem van de Belgische tvzender Canvas  is uitgenodigd voor Episodic/Epidemic, een nieuwe sectie van het Internationaal Filmfestival van Rotterdam,  die focust op de overlap tussen film en televisie.  Televisieseries zijn  uitgegroeid zijn culturele en economische fenomenen die zich verspreiden als ware virussen. Ze domineren niet enkel onze dagelijks conversaties, maar hebben ook een impact op filmmakers die meer dan ooit de stap zetten van film naar televisie alsook op filmfestivals die steeds vaker reeksen programmeren. VAF
  • Traditiegetrouw doet The Best of IDFA on Tour vanaf januari weer de Nederlandse filmtheaters aan. Drie maanden lang wordt in totaal 43 plaatsen een filmprogramma vertoond van de vier festivalwinnaars van het afgelopen International Documentary Film Festival Amsterdam. Holland Film Nieuws
  • Cheryl Boone Isaacs, de eerste Afro-Amerikaanse voorzitter van de Academy Of Motion Picture Arts And Sciences, die jaarlijks de Oscars uitdeelt, is teleurgesteld door het gebrek aan kleur in de nominaties van dit jaar. Deadline
  • Het grootste gedeelte van de 250 best scorende films in de Verenigde Staten is geregisseerd door een man. Bij slechts 9 procent van de titels was de regisseur een vrouw. De Amerikaanse organisatie Women in Film start de campagne #52FilmsByWomen om aandacht te geven aan talentvolle vrouwelijke filmmakers. NU.nl ,   Dazed

   letteren

  • Een eenduidige definitie of omschrijving van literaire kwaliteit is niet goed mogelijk’, schrijft de canoncommissie in haar voorwoord bij de uitgave van De canon – De 50 + 1 mooiste literaire werken uit de Nederlanden. In meerdere opzichten heeft de commissie puik werk geleverd. Naast primaire fragmenten bevat het overzichtelijke inleidingen en heldere essayachtige stukken waarin schrijver en oeuvre in de tijd worden geplaatst. De toon is goed, de canon zelf inspireert. Aldus Dani‘lle Serdijn.  De Volkskrant
  • Onder de titel Een nieuw hoofdstuk wordt op dinsdag 9 februari een grote literaire benefietavond gehouden voor vluchtelingenkinderen. Vele auteurs hebben zich hierbij aangesloten en treden die avond belangeloos op in een uniek programma dat CPNB in en samen met de Stadsschouwburg Amsterdam wordt georganiseerd. De opbrengsten van de avond gaan naar My Book Buddy. Dit project voorziet alle kinderen in AZC’s van een eigen prentenwoordenboek Nederlands en zorgt ervoor dat AZC-scholen boekenkasten met geschikte leesboeken krijgen. Het benefiet wordt georganiseerd door de Leescoalitie in het kader van 2016 Jaar van het Boek. CPNB
  • Hello Darkness is het thema van het internationale literaire festival Winternachten, aankomend weekend in ‘s-Gravenhage. Het festival wil het publiek laten kennismaken met bekende en minder bekende stemmen uit de wereldliteratuur. Cultureel Persbureau
  • Astrid Roemer krijgt de PC Hooft – prijs omdat de Surinaamse geschiedenis ‘onlosmakelijk met ons land is verbonden’ Žn wegens haar ‘politieke engagement’ en ‘scherpe en relevante interventies in het publieke debat’. Tja. Als dit soort activistische kul leidend wordt voor de P.C. Hooftprijs, kun je hem net zo goed elk jaar aan Anja Meulenbelt geven, schrijft Elsevier. Anja Meulenbelt reageert. tzum
  • De finalisten van de NK Poetry Slam in Utrecht op 29 januari zijn bekend. Literair Nederland
  • Zeven dichters streden in Boxtel om een plek in de finale van DichtSlamRap op 28 januari. Verrassend genoeg koos de jury niet twee, maar drie finalisten : Els Dejonghe, Griet Menschaert en Martje Wijers. Brabants Dagblad
  • Vanwege de honderdste geboortedag van Toon Kortooms staat Deurne dit jaar in het teken van de streekromanschrijver. In Deurne vinden tal van activiteiten en evenementen plaats die speciaal in het teken staan van de Deurnese schrijver. Eindhovens Dagblad

   theater en dans

  • Theaterregisseur Floor Huygen, die tot bijna vier jaar geleden artistiek leider was van Theater Artemis in ‘s-Hertogenbosch, is zondagavond overleden. Zij is 59 jaar oud geworden. Floor Huygen  moest vier jaar geleden afscheid nemen van Artemis door een hersenziekte. Huygen zocht bij Artemis het grensvlak op tussen jeugdtheater en theater voor volwassenen. Ze bracht beide werelden samen en streed voor een volwaardige positie van jeugdtheater, als onmiskenbaar onderdeel van het Nederlandstalige theaterbestel. Ook trok ze auteurs aan die niet eerder voor jeugdtheater hadden geschreven en regisseerde ze nieuw geschreven teksten en bewerkingen van repertoire. Ze liet verhalen die oorspronkelijk niet voor een jong publiek bedoeld waren bewerken. Artemis ,  Omroep Brabant  , Theaterkrant 
  • Maike Fleuren wordt de nieuwe directeur van productiehuis Oost-Nederland (ON) in Deventer.
  • Productiehuis Oost-Nederland vormt samen met Generale Oost uit Arnhem en Wintertuin uit Nijmegen De Nieuwe Oost, een productiehuis voor podiumkunsten, pop en literatuur. Fleuren heeft bij alle drie de organisaties gewerkt en is zowel thuis in de theaterwereld als de popmuziek. Theaterkrant
  • Judith Blankenberg is de nieuwe programmeur van Grand Futura, de organisatie die het Grand Theatre in Groningen opnieuw ontwikkelt als onafhankelijk theater. Ook zal ze samen met zakelijk directeur Niek vom Bruch en artistiek directeur Mark Yeoman Grand Futura als productiehuis op de kaart zetten. Daarnaast ondersteunt ze de (internationale) programmering van Noorderzon Performing Arts Festival, eveneens in Groningen. Theaterkrant

   kunst in de openbare ruimte

  • Op de Pausdam in Utrecht werd in december 2015 het beeld van Paus Adrianus VI van Anno Dijkstra onthuld door burgemeester Jan van Zanen. Het beeld is een schenking van het Prins Bernhard Cultuurfonds aan de stad vanwege het 75 jarig bestaan van het fonds. Door dit initiatief wordt een van de invloedrijkste Utrechtenaren fysiek herdacht. Publiek gemaakt 

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De Eindhovense designer Mieke Meijer heeft een kast ontworpen gebaseerd op de structuur van een vleugel van een vroeg twintigste-eeuws vliegtuig. Dezeen
  • Op 8 januari j.l. werd aan A.J.H. Dautzenberg de Peter Bruyn Penning uitgereikt, een cultuurprijs voor schrijvers en publicisten die op onafhankelijke en belangwekkende wijze op de hedendaagse cultuur reflecteren. Juryrapport en dankwoord van de Tilburgse auteur. AHJDautzenberg
  • Dj Dr Phunk – oftewel Jordy Buijs – uit Oud Gastel heeft zich ontwikkeld als freestyler, een dj die meerdere genres kan draaien, zoals hardstyle, hardcore, jump en alle andere elektronische dansmuziekstijlen die bij hem passen, en is zeer succesvol. BN – De Stem
  •  Jeroen van Vliet speelde een solo concert in de Tilburgse schouwburg. Daarna beleefde zijn gloednieuwe Trio Moon hun eerste offici‘le concert. Twee weken daarvoor nam hij met contrabassist Cord Heineking en slagwerker Mark Schilders bij Fattoria Musica in OsnabrŸck hun eerste cd op. Jazznu
  •  Cabaretier Theo Maassen gaat in 2016 weer het theater in. Hij gaat de komende maanden try-outs doen voor zijn nieuwe voorstelling Vankwaadtoterger.  De verwachting is dat hij in het seizoen 2016-2017 een tour langs de grote theaters gaat maken. NU.nl

  kunstonderwijs

  •  Michelle Haak (Tilburg) en Emmy van Thiel (Renkum) kennen elkaar van kunstacademie AKV|St. Joost, waar ze in juni 2014 hun Master-opleiding afrondden. Met een onderzoek naar de noodzaak van een nieuwe huisstijl voor het Amphia, dat in 2019 het nieuwe gebouw aan de Molengracht in Breda betrekt.  Het afstudeerproject van de twee: hoe cre‘er je meer begrip en interesse voor het werk van een grafisch ontwerper bij klanten, hoe maak je duidelijk dat een bedrijf profijt kan hebben van professionele hulp op dit terrein. BN – De Stem
  • Een team van de TU Delft-studenten ontwierp en printte een roestvrijstalen frame van de fiets om het potentieel aan te tonen van deze nieuwe 3D-printmethode. De studenten bewezen de sterkte van het frame door met de fiets rond te rijden in de stad Delft. De fiets is een resultaat van een onderzoeksproject van het Industrieel Ontwerpen 3D Building FieldLab. clicknl
  • De jonge zangers van de Dutch National Opera Academy, een tweejarige masteropleiding voor operastudenten, spelen Mozarts Don Giovanni in het Haagse Koninklijk Conservatorium. De regie is in handen van Sybrand van der Werf. Opera magazine
  • Een dansvoorstelling bekijken zoals deze daadwerkelijk is, zonder persoonlijke interpretatie en eigen invulling. Of dat mogelijk is onderzoekt het laatste jaar van het HBO Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Thalamus. Wat het begrip ‘Thalamus’ betekent en wat het publiek kon verwachten, hielden de studenten geheim . Dans magazine

   cultuureducatie en – participatie

  • Johan Wakkie werkt sinds 2014 als zelfstandige in de driehoek sport, cultuur en maatschappij. Hij is onder meer voorzitter van het Nederlands Blazers Ensemble en adviseert het NOC*NSF op maatschappelijk gebied. Kirsten Vogd (LKCA) sprak hem over de verbinding tussen  de sportsector  en de cultuursector. Volgens Wakkie is die niet moeilijk te leggen. ‘Als je het maar simpel houdt, buiten de kaders denkt en plezier de belangrijkste drijfveer laat zijn.’. lkca
  • Wat kunnen sport en cultuur van elkaar leren en hoe versterken ze elkaar? Op deze vragen wordt antwoord gegeven  tijdens de conferentie ‘De Beweegkracht van Sport en Cultuur’, die op 29 januari plaatsvindt. Kim Coppes interviewt voorlopers uit de sport- en cultuurwereld over verschillen en overeenkomsten tussen deze werelden. Een gesprek over talentontwikkeling, samenspel, coaching, het bereiken van je doelen en het motiveren van de jeugd. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • De Grote Kunstshow is  dit jaar op 6 februari te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam. Op 13 februari komt de show voor het eerst ook naar de Rotterdamse Schouwburg, tijdens de Art Rotterdam. De Grote Kunstshow brengt beeldende kunst op een andere, theatrale manier voor het voetlicht. Tijdens de anderhalf uur durende show worden kunstwerken met licht en geluid, drama en verstilling, gesprek en monoloog tot leven gewekt. Lucas de Man is opnieuw presentator van De Grote Kunstshow. Voor deze editie  is er selectie gemaakt uit de KRC Collectie. Deze bijzondere collectie van verzamelaar Rattan Chadha is normaliter niet voor publiek toegankelijk. Nina Folkersma
  • 32 kunstwerken van  talenten tussen de 9 en 14 jaar waren de afgelopen maand te bewonderen in de Tuingalerij van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Bezoekers mochten daar stemmen op hun favoriet. Alle kinderen die meededen aan de wedstrijd kregen het afgelopen jaar les van professionals in Vincents tekenlokaal in Tilburg.  De publiekswinnaar werd de 12-jarige Lusi Buschgens uit Tilburg. Ze experimenteerde met jute en wol en maakte gebruik van verschillende technieken zoals weven, naaien, haken, breien en vilten. Haar werk, dat ‘4 zachte jaargetijden’ heet, symboliseert een boom die ieder seizoen van kleur verandert. Omroep Brabant
  • Fonds 21 heeft aan EYE een bijdrage van € 375.000 verstrekt voor het jongerenmerk MovieZone, waarbij jongeren zelf films maken, meedoen aan workshops en kennis vergaren over filmhistorie en de techniek van het filmmaken. EYE
  • De Schoolschrijver is een traject waarbij bekende kinderboekenschrijvers zich voor een half jaar verbinden aan een basisschool. Ze gaan wekelijks bij de school langs en bieden de leerlingen een inspirerend programma rondom boeken, lezen en schrijven. Mede dankzij Kunstbalie komt schrijver Arend van Dam op de Oranje Nassauschool in Veen en schrijfster Annemarie Bon op OBS De Bienekebolders in Moergestel. De feestelijke start van De Schoolschrijver in Noord-Brabant is op maandag 25 januari in Moergestel. Kunstbalie  , Oisterwijknieuws 
  • SchrijverscafŽ Oisterwijk start donderdag 28 januari het nieuwe seizoen bij Bibliotheek Oisterwijk. Auteurs en hobbyschrijvers zonder uitgebracht boek zijn welkom tijdens het SchrijverscafŽ, ook dichters. Daar treffen de schrijvers om elkaar van feedback te voorzien. Brabants Dagblad
  • Steeds meer kinderen op school krijgen muziekles, maar steeds minder leerlingen steken er Žcht iets van op, constateert Mischa Spel, redacteur muziek bij NRC-Handelsblad.  Want zoveel kun je niet leren in 15 uur muziekles per jaar. ‘Waarom wordt er voor muziekeducatie geen landelijke koers gevaren voor ‡lle kinderen van vier tot achttien?’  (Artikel werd op 30 november gepubliceerd in NRC-Handelsblad).  lkca
  • De deelnemers van Popsport Brabant zijn bekend. De band White Elephant uit Oss, muziekleraar Gijs Verstegen uit Tilburg, Dylan Edwards uit Eindhoven, Freeb uit de regio Wilbertoord, The Spvrk uit Breda en Julia Roosenschoon uit Rijsbergen. Popsport Brabant is een initiatief van stichting Bosse Nova en geeft muzikanten tussen de 12 en 20 jaar oud de kans zichzelf te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de komende maanden begeleiding van professionele coaches. Brabants Dagblad
  • Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder heeft zich verdiept in het effect van muziek op de hersenen. ‘Door muziek te maken worden taken opgelost die je als man van zestig minder goed zou doen, omdat er een leeftijdsgerelateerde achteruitgang is.’ Het Parool
  • Het Gemeentemuseum Helmond hield voor het eerst een rondleiding voor mensen met afasie. Die voerde over de filmfototentoonstelling Magnum On Set. Mijke Ulrich (38) is de bedenkster. Eerder hield ze rondleidingen in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ulrich krabbelde 9 jaar terug op na een hersenbloeding. Als ‘ervaringsdeskundige’ kent de Eindhovense de toegevoegde waarde van speciale rondleidingen. Het is een proef, die in de toekomst waarschijnlijk om de maand herhaald wordt, vertelt museumdocent Maartje de Vos.  Eindhovens Dagblad
  • Alle exposities die dit jaar op de boulevard van het Jeroen Bosch Ziekenhuis  in ‘s-Hertogenbosch worden georganiseerd, staan in het teken van Jheronimus Bosch 500. Begeleider Marjorie van den Heuvel van de keramiekwerkplaats Allure (stichting Cello) is gevraagd om samen met begeleider Carol ter Borg van Hint&Tint (stichting Cello) een expositie te maken met hun doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. De exposanten zijn allemaal werkzaam in het atelier van Hint&Tint. Deze expositie opent volgende week. Brabants Dagblad

   kunstbeoefening

  • In juni 2016 bruist de kunstbeoefening! Tijdens de Week van de Amateurkunst, de Nacht van de Creatieve Kracht, een nieuw festival in de Jaarbeurs in Utrecht en op andere momenten in de maand laten kunstbeoefenaars, verenigingen en aanbieders zien wat ze in huis hebben. Tijdens 3 bijeenkomsten in januari en februari  wordt er informatie uitgewisseld,  campagnemateriaal gepresenteerd en gesprekken aangegaan om gezamenlijk projecten uit te werken. Op donderdag 4 februari 2016 organiseren WAK Nederland en Kunstbalie een bijeenkomst bij Art-Fact in Tilburg. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Jaarlijks wordt de MatthŠus Passion van J.S. Bach enkele honderden keren uitgevoerd en door tienduizenden mensen beluisterd. Het Sacramentskoor Breda biedt jongens van 9 tot en met 13 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met de MatthŠus Passion door mee te zingen met het jongenskoor. De eerste live uitvoering is in maart 2016 in Oss en later zijn er ook uitvoeringen in het Musis Sacrum te Arnhem, Gorinchem en in de Grote Kerk in Breda. BN – De Stem
  • Negen kinderen auditeerden in het Etten-Leurse ontmoetingscentrum De Baai voor een rol in de MattheŸspassie die het Projectkoor Etten-Leur op 12 maart ten gehore brengt. Alle negen zijn geslaagd en mogen meedoen. BN – De Stem
  • Wilde Mossels maakt theaterdansproducties in Bergen op Zoom, met amateurdansers tussen de 20 en 35 jaar. Naast het maken van avondvullende voorstellingen is Wilde Mossels actief in het verzorgen van performances op maat op festivals en evenementen. In Perfect  worden de toeschouwers in 10 dansen meegenomen in een voorstelling die zich ontwikkelt van spiegeling, via onzekerheid en afgunst naar reflectie en puurheid. BN – De Stem

   erfgoed

  • Het eerste nummer van 2016 van het tijdschrift van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is verschenen. Er wordt aandacht besteed aan o.m. de Erfgoedwet. Over een halfjaar treedt deze nieuwe wet in werking voor musea, monumenten en de archeologie. Het tijdschrift is ook online te lezen. Cultureel Erfgoed
  • Filosoof en schrijver Maarten Doorman pleit ervoor om het Rijksmuseum te sluiten. ‘Want het is op het verleden gericht. Zijn zegetocht verhindert ons te beseffen waar onze kracht ligt. Die schuilt niet in zelffelicitatie, in verbluffende bezoekersaantallen en honderdduizenden stukken appeltaart in het museumrestaurant. Ons verleden is van belang in zoverre het ons nu iets zegt, ons nu inspireert en ons nu helpt richting te geven. Een levende cultuur staat niet de hele tijd voor het eigen verleden te applaudisseren. Die gelooft in wat we op dit moment ondernemen en weet waarom we dat doen, wat we willen en wat anders zou moeten’.  De Volkskrant, inlog vereist
  • Verschrikkelijke gedenknaalden en wansmakelijke praalgraven. Journalist Annette Wiesman reageert in een column op de stelling van Joks Janssen dat een monumentenstatus geen eeuwigheidswaarde meer moeten hebben, maar moet die steeds opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Ze past de stelling toe op de monumenten die het Rijk gaat afstoten en waarvoor het parlement inmiddels toestemming heeft gegeven. Op de lijst staan vele souvenirs uit de vaderlandse geschiedenis. Platform VOER
  • Kerkgebouwen worden afgebroken of krijgen een herbestemming als dansstudio of meubelzaak. Een drama, vindt historicus Sible de Blaauw. ‘Geef ze de tijd om te worden herontdekt.’ De Volkskrant, inlog vereist
  • Op en over het dak van de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch wordt momenteel een uniek wandelpad aangelegd. Vanaf begin maart kan iedereen via trappen naar boven om de eeuwenoude boogbeeldjes van dichtbij te zien. De beeltenissen van muzikanten, monsters, koningen en fantasiebeesten zijn dan voor iedereen bereikbaar in het kader van het Jeroen Bosch-jaar. Omroep Brabant
  • Het bankgebouw uit 1903 in Art Nouveau-stijl, een Rijksmonument,  aan de Stationsstraat 41 wordt omgevormd tot hostel. Zo luidt het plan van twee Tilburgers die inmiddels een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Brabants Dagblad
  • Vlaamse schuren komen alleen in delen van Brabant en Vlaanderen voor. De meeste staan in de Baronie van Breda, een deel van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch en aan de oostzijde van de Peel. Ze zijn vanaf de zeventiende eeuw gebouwd, altijd met dezelfde indeling. Een ingang voor de kar en een uitgang. Zo kon de oogst worden gelost en opgetast. En als er graan geoogst was kon dat op de houten vloer worden gedorst. Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB) spant zich in voor het behoud van dit erfgoed.  BN – De Stem
  • Nationaal erfgoed beschermen door de verkoop van  kunst naar buitenland te verbieden. Jonathan Jones van de Britse krant The Guardian denkt daar naar aanleiding van een schilderij van Turner dat in bruikleen is gegeven aan  National Gallery anders over. The Guardian
  • Koning Willem-Alexander moet bij de opening van de grote Jeroen Bosch-tentoonstelling het schilderij ‘De tuin der lusten’ opeisen voor Nederland. Op internet is daarvoor een petitie gestart. Het schilderij dat nu in Madrid hangt, wordt door de schrijvers van de petitie ‘roofkunst’ genoemd omdat het ooit in de collectie van prins Willem van Oranje zat. Boschkenner Jos Koldeweij vindt het niet terecht om over ‘roofkunst’ te praten. “De Spaanse koning was hier de baas en Willem en zijn edelen kwamen tegen hem in opstand. Een andere vraag is of het schilderij dan terug zou moeten naar Nederland —f naar Brussel.” Omroep Brabant
  • Stedelijk Museum Amsterdam krijgt zes originele 16mm-filmpjes in bruikleen die het werk zijn van de sinds 1975 vermiste kunstenaar Bas Jan Ader. Dat heeft diens weduwe, de 76-jarige Amerikaanse Mary Sue Ader-Andersen, bepaald. Zij won vorige week een rechtszaak over het (beroemd geworden) filmmateriaal van Museum Boijmans Van Beuningen. Het museum in Rotterdam moet de films binnen dertig dagen aan haar afstaan. Het Stedelijk Museum is verrast. De weduwe wil dat de films worden bewaard bij EYE, omdat het Amsterdamse filminstituut over speciale opslagfaciliteiten beschikt. De Volkskrant
  • Flip van Duijn, zoon van dichteres en schrijfster Annie M.G. Schmidt, heeft het privŽ-archief van zijn moeder geschonken aan het Letterkundig Museum. Het archief bestaat onder meer uit scripts, typoscripten en verschillende literaire prijzen. Literatuurplein
  • Binnenkort is bij het Bossche Noordbrabants Museum een aanlegsteiger gereed. De bouw van een aanlegsteiger achter het Zwanenbroedershuis (Hinthamerstraat 94) is onlangs voltooid. Beide steigers zijn van belang tijdens het Jeroen Boschjaar. Zowel de steiger aan de Hinthamerstraat als de steiger zijn opstappunten van de Jeroen Bosch experience Vaarroute waarvoor inmiddels tientallen kaarten zijn verkocht. Brabants Dagblad
  • Een tentoonstelling over de dieren op de schilderijen van Jeroen Bosch. Het is een mooi plan van het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Omdat veel van Bosch’ beesten nogal bizar zijn, riep het museum de hulp in van de Haagse kunstenares Nisje Kraijenhoff. Zij kan zelf dieren opzetten en is er aan gewend om nieuwe soorten te construeren met onderdelen van bestaande dieren. Omroep Brabant
  • De NTR zendt op 8 februari in Het Uur van de Wolf de interactieve documentaire ‘Jheronimus Bosch, geraakt door de Duivel’ uit. Bij de televisiedocumentaire hoort een website waarop bezoekers kennis kunnen maken met de symboliek en de vreemde wezens uit de wereld van Jeroen Bosch. Brabants Dagblad

  bibliotheken

  • Volgens het CPNB worden de meeste boeken in bibliotheken uitgeleend aan jonge lezers. 46 procent van de honderd meest uitgeleende boeken van 2015 is voor kinderen geschreven. In totaal zijn er in 2015 ruim 72 miljoen papieren boeken uitgeleend en nog eens 1,6 miljoen boeken in digitale vorm. NU.nl  , CPNB
  • Sinds 2009 ziet NBD Biblion, de dienstverlenende organisatie voor de openbare bibliotheken in Nederland,  haar omzetten op boeken en overige media teruglopen.  NBD Biblion gaat het komend jaar vier miljoen euro bezuinigen . Jaarcontracten van medewerkers worden niet verlengd, gedwongen ontslagen zijn waarschijnlijk niet uit te sluiten. De jaarlijkse uitgaven voor sponsoring van leesbevordering worden verlaagd. De bezuinigingen gaan er voor zorgen dat de dienstverlening naar de openbare bibliotheken goedkoper wordt. Niet alleen omdat de bestaande business terugloopt, maar ook omdat de openbare bibliotheken een vijftal nieuwe taken toebedeeld hebben gekregen door de nieuwe bibliotheekwet, zet de organisatie nadrukkelijk in op innovatie. (Wsob). Bibliotheekblad
  • De gemeente Smallingerland heeft Bibliotheek Drachten | Smallingerland  een subsidie van 11.000 euro toegekend voor het project ‘Leen een Fries’. Het platform ‘Leen een Fries’ wordt opgezet in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Achterliggende gedachte is inwoners van Friesland te koppelen aan bezoekers van het evenement. Toeristen die vanwege Culturele Hoofdstad 2018 de provincie bezoeken wordt zo de mogelijkheid geboden uit eerste hand informatie te krijgen van autochtonen met de nodige kennis over de provincie. Bibliotheek Drachten | Smallingerland is trekker van het project ‘Leen een Fries’, dat door alle bibliotheken in Friesland gezamenlijk uitgevoerd zal worden. Bibliotheekblad
  • Bibliotheek Midden-Brabant en reclamebureau Schwung ontvingen op 7 januari de Bonk, de Communicatieprijs Brabant 2015, voor de campagne Bibliotheek Nieuwe Stijl. Bibliotheekblad
  • In de bibliotheek in Veghel is op zondag 24 januari een miniboekenproeverij. Tijdens de proeverij worden nieuwe en in het oog springende boeken besproken. Bezoekers krijgen in gedrukte vorm het verhaaladvies van de miniboekenproeverij mee, zodat het thuis nog eens rustig na kan worden gelezen. De bibliotheek houdt dinsdag 19 januari een informatieavond over haar nieuwe schrijfkring. Die is bedoeld voor mensen die niet goed kunnen schrijven, maar dat wel willen ontwikkelen.    Brabants Dagblad   ,   Brabants Dagblad

   

   

Geen reacties

Geef een reactie