trends & ontwikkelingen 15 mei 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Zaak Nu heeft, naar aanleiding van de Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) van de Raad voor Cultuur, namens alle leden een brief gestuurd aan Minister Bussemaker (OCW). De vereniging bepleit een verruiming van het budget voor beeldende kunst , en voor presentatie-instellingen in het bijzonder. Ze vult het advies van de Raad voor Cultuur graag aan, zodat een integraal beeld ontstaat. De Zaak Nu vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is . Ook kunstenaarsinitiatieven behoren voor De Zaak Nu tot deze groep. De Zaak Nu
 • Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer het Jaarverslag van de Erfgoedinspectie aan. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier gaat om nationaal erfgoed waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Vesting Naarden, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren. Raad voor Cultuur
 • Nederlandse gemeenten hebben tienduizenden kunstwerken in depots liggen, waar het publiek ze niet kan zien. De werken zijn gekocht in de tijd dat het Rijk een speciale regeling had voor kunstenaars, de BKR, tussen 1956 en 1987. Dat blijkt uit een enqute van het programma Nieuwsuur onder 193 gemeenten. Nos.nl/Nieuwsuur
 • Gemeenten hebben nog steeds ongewild Joodse roofkunst in hun musea en archieven hangen. Slechts een handjevol stukken werd teruggeven aan de erven. In de afgelopen jaren werden de meeste werken in kaart gebracht door de Museumvereniging. Uit het onderzoek van de Museumvereniging bleek in 2013 dat 139 stukken met een ‘beladen verleden’ in de instellingen hangen. Er kwam een website en een groots opgezette mediacampagne, maar nu blijkt dat slechts twee stukken sindsdien terecht zijn gekomen bij de erfgenamen. Binnenlands bestuur
 • Krimpregio’s blijken ideale vestigingsplaatsen voor nieuwe ondernemingen. Startende ondernemers kiezen bewust voor vestiging op het platteland en vergroten daarmee de leefbaarheid van krimpgebieden. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfskundige Heike Delfmann, die eind april promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het is belangrijk om nieuwe bedrijvigheid te blijven stimuleren en faciliteren in krimpregio’s. Zorg dat mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap. Dat is een zeer belangrijke motivator voor potenti‘le en bestaande ondernemers.’ Binnenlands bestuur
 • Acht Gelderse steden moeten ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie gaan trekken. Zij hebben de capaciteit op ruimtelijk en economisch terrein die in kleine gemeenten door bezuinigen is verzwakt. Het is een van veertien adviezen om de bestuurskracht en samenwerkingskracht van Gelderse gemeenten te versterken. Binnenlands bestuur
 • Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG wil meer oog voor wat er speelt in het landelijk gebied. VNG , Binnenlands bestuur
 • De voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Melanie Post van Ophem, stapt per 1 juni op. Ze vindt dat wethouder Adriaan Visser van Cultuur onvoldoende blijk geeft van ãeen scherpe visie op de toekomst van kunst en cultuur in de stad”. Metro , Metro
 • Uitstel van de vernieuwingsoperatie van Musis in Arnhem is ‘onwenselijk’. Dat stelt wethouder Cultuur Gerrie Elfrink (SP). Hij rekent op een snel ja-woord van de gemeenteraad voor de renovatie van het oude Musis in combinatie met de bouw van een nieuwe concertzaal. De Gelderlander
 • Het college van B & W in Gorinchem heeft na een zorgvuldig selectieproces Drijver en Partners uitgekozen om het theater de Nieuwe Doelen aan de Haarstraat te exploiteren. Drijver en Partners heeft toegezegd nog een (beknopt) professioneel theaterprogramma te kunnen realiseren voor het jaar 2015 – 2016, ondanks de korte tijdspanne. Wethouder Kunst en Cultuur Marcel Doodkorte heeft de gemeenteraad hier over ge•nformeerd. Algemeen Dagblad
 • De nationale filmfondsen in Europa, verenigd in de Association of European Film Agency Directors (EFADs) verwelkomen de strategie van de Europese Commissie ten aanzien van een Digital Single Market, maar wijzen ook op zaken die cruciaal zijn voor een vitale en duurzame filmindustrie. Filmfonds
 • De Europese erfgoedministers hebben in Namen, Belgi‘, een verklaring aangenomen over cultureel erfgoed in de 21ste eeuw. Hiermee streven de vijftig landen die lid zijn van het Cultuurverdrag van de Raad van Europa naar een gemeenschappelijke strategie voor het erfgoed. Cultureel Erfgoed.nl

noord-brabant

 • De VVD, SP, D66 en PvdA zijn het eens geworden over de vorming van een nieuw provinciebestuur in Brabant. Formateur Gerrit-Jan Swinkels is erin geslaagd om in anderhalve week tijd een akkoord te sluiten tussen die partijen over hoe Brabant de komende vier jaar bestuurd moet worden. Ook is bekend wie als provinciebestuurder gaan optreden. Dat zijn zes gedeputeerden in plaats van de huidige vijf. Henri Swinkels uit Vught (SP) wordt gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur. Birgite van Haaften is trots op wat ze heeft bereikt in al die jaren als gedeputeerde. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Beweging in Brabant: dat is de titel van het Bestuursakkoord Noord-Brabant 2015 – 2019. De onderhandelaars van de VVD, SP, D’66, PvdA hebben het akkoord op 12 mei gepresenteerd. Brabant.nl , Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Het Stedelijk Van Abbemuseum wil per 1 januari 2017 verder als zelfstandig museum. Na een eerste (extern) onderzoek waarin alle haken en ogen van zo’n proces zijn ge•nventariseerd, is het museum nu een plan aan het maken. Vorig jaar werd door de gemeente aan een deskundig bureau de opdracht gegeven uit te zoeken wat er allemaal komt kijken bij het losmaken van de gemeente. Dat onderzoek is klaar. Volgende week komt het aan de orde in een vergadering met de politiek. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense politiek is er nog allerminst van overtuigd dat een fusie van het Muziekgebouw en de Effenaar noodzakelijk is. Maar Muziekgebouw en Effenaar zelf zeggen dat dit hun enige kans is op overleven (op termijn). In een openbare bijeenkomst met gemeenteraadsleden benadrukte Effenaar-raad van toezichtlid Ger Peeters dat er desondanks van fusie geen sprake zal zijn als de gemeente niet eerst de balans van het Muziekgebouw Frits Philips ‘opschoont’. Eindhovens Dagblad
 • Drie zwaargewichten uit de Helmondse horeca dingen nog mee in de strijd om de horeca in de Cacaofabriek in Helmond te gaan bestieren. Het gaat om Rooijakkers Party & Events, restauranteigenaar Paul van Thiel en het horecaduo Geert Blenckers en Jeroen van Schijndel. Eindhovens Dagblad
 • Op het terrein van De Heus wordt in 10 jaar tijd een groot aantal verschillende projecten ontwikkeld. Het gebied dat Tramkade is genoemd, wordt een sociale, culturele en economische broedplaats. De projecten bestaan uit onafhankelijke business cases – opgezet door ondernemers, organisaties en burgerinitiatieven uit ‘s-Hertogenbosch – die binnen de doelstelling van de stichting passen. De Stichting Tramkade start zelf als eerste met een aantal projecten als katalysator. Tramkade gaat op zaterdag 16 mei officieel open met een openingsfeest: Het Rauwe Ruimte Feest. Brabants Dagblad
 • De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch en de gemeente zijn het zo goed als eens over een huurcontract voor Bolwerk Sint-Jan. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Tilburg moet met Kamerata Zuid weer een professioneel kamerorkest krijgen. Dat betoogde dirigent Frank Adams in de Tilburgse gemeenteraad. Hij was een van de insprekers om mee te praten over het gemeentelijk beleid de komende jaren. Brabants Dagblad , Tilburgers.nl
 • De ‘zwarte doos’ in Tilburg mag geen commercieel winkelcentrum worden, vinden architecten, heemkundekringen en ondernemers uit Tilburg. Zij zijn daarom een petitie gestart tegen de komst van winkels in Stadskantoor-1 in het centrum. Brabants Dagblad , Petities.nl
 • In de Spoorzone zijn Festival Mundial en Woo Hah thuis en het college van B & W van Tilburg zet voorlopig een rem op de uitbreiding van het aantal evenementen in het gebied. Dat heeft te maken met geluidsoverlast die buurtbewoners zouden kunnen ervaren. Het technofestival Kindergarten gaat daarom in 2015 niet door. Brabants Dagblad
 • Een zee van zonnebloemen moet Tilburg in tijdens de viering van het jubileumjaar VanGogh2015 geel kleuren. Door de zaadjes te verspreiden wil de gemeente alle inwoners betrekken bij het jubileum. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Ook aan een reorganisatie van Stichting Meierijse instellingen voor kunsteducatie (MIK) willen de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode geen medewerking verlenen. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe cultuurbeleid van gemeente Boxtel komt maandag 1 juni ter sprake tijdens een cultuurdebat in de spiegeltent bij kasteel Stapelen. Het debat wordt georganiseerd op initiatief van Boxtelse culturele verenigingen die samen de groep ‘cultuurmakers’ hebben gevormd. Brabants Dagblad
 • Ondanks grote bezwaren van Gemeentebelangen en de VVD kan de verhuizing van de bibliotheek in Kaatsheuvel naar het nieuwe multifunctionele centrum Het Klavier doorgaan. Een meerderheid van de gemeenteraad in Loon op Zand heeft ingestemd met een investering van bijna 3 ton. Brabants Dagblad
 • Het is voor bibliotheek VANnU niet te doen om in 2016 in ŽŽn klap de opgelegde bezuiniging van 250.000 euro te voldoen. Dat signaal gaf bibliotheekdirecteur Frederique Assink af aan de gemeenteraad van Roosendaal. BN – De Stem
 • 25.000 euro extra voor arbo-maatregelen in het Vestzaktheater is in orde, volgens de gemeenteraad van Son en Breugel. Maar het theater mag niet opgetuigd worden met nieuwe taken en gebruikers. Eindhovens Dagblad
 • Team C-Rebelz van de Veldhovense dansschool Cardo Dance Department heeft de ereprijs van de gemeente Veldhoven gekregen. Het team, met deelnemers tot 14 jaar, werd vorige week in Duitsland Europees Kampioen hiphop. In april werd de dansgroep al Nederlands Kampioen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Waalre heeft gekozen voor een nieuw gemeentehuis op de plek van het oude. Dit gaat er komen in combinatie met een multifunctioneel centrum. Eindhovens Dagblad
 • De monumentale Martinustoren in de vesting Woudrichem kan worden opgeknapt. De gemeenteraad van Woudrichem is overtuigd van de noodzaak en heeft hiervoor geld uitgetrokken. De totale kosten worden geraamd op ruim 267.000 euro. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • De Amerikaanse markt voor design is booming; Europese ontwerpers spelen daar op in. Dezeen.com
 • Een groep van 34 Chinese museummanagers en curatoren krijgt deze week een Nederlandse training. Vier experts van het Van Gogh Museum, de Reinwardt Academie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn naar Peking afgereisd om de ‘museummanagementtraining’ te geven. DutchCulture
 • Het ongevraagd en verkleind online plaatsen van foto’s is auteursrechtschending. Dat is althans de overtuiging van fotograaf Kors van Bennekom, die daarom een rechtszaak aanspant tegen het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Het vonnis kan gevolgen hebben voor meer archiefinstellingen. De uitspraak is op 20 mei. Villamedia
 • Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein viert 10-jarig bestaan. Brabants Dagblad
 • Grafisch Atelier Daglicht bevindt zich in het Meulensteen Art Centre op de campus van Technische Universiteit Eindhoven. Het is een plek waar je als professioneel kunstenaar, vormgever of student kunt werken. Dit atelier heeft wat andere grafische ateliers niet hebben: groot formaat apparaten die groot formaat grafisch werk mogelijk maken. Brabant Cultureel
 • Een 59-jarige man in New York, werkzaam op Wall Street, die dol is op Andy Warhol, enkele honderden kunstwerken bezit en als adviseur of bestuurder verbonden is aan een museum of andere publieke kunstinstelling. Dat is het gemiddelde profiel van de gezichtsbepalende kunstverzamelaar, zoals geschetst door Larry’s List, een website die informatie verzamelt over welgestelde verzamelaars van hedendaagse kunst. NRCQ
 • De Belgische bioscoopketen Kinepolis gaat een bioscoop bouwen in het paleiskwartier van ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • De NWE Vorst in Tilburg en Pop Up Cinema gaan samenwerken. Vanaf deze zomer wordt de Pop Up Cinema een terugkerend onderdeel in het programma van het theater. Tilburg.com
 • Stichting NORMA, de belangenbehartiger voor naburige rechten, heeft in 2014 fors meer inkomsten binnengehaald en uitgekeerd aan musici en acteurs. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.
 • Het beleid van NORMA is dat 90% van de ge•ncasseerde gelden individueel wordt verdeeld en 10% collectief wordt verdeeld. Deze collectieve gelden komen, net als de individuele repartitie, terecht bij de 13.000 aangesloten musici en acteurs. Entertainment Business
 • Lekker Gaan is een nieuw mobiel videoplatform waarvoor vijf curators hun favoriete videocontent geselecteerd hebben. In totaal is 13 uur materiaal beschikbaar. Op basis van keuzes krijgt de gebruiker een aantal videoclips, korte films, animaties, video art voorgeschoteld. Lekker gaan maakt deel uit van de KPN-campagne voor een 5GB-abonnement dat ‘speciaal ontwikkeld is om heel veel online video’s te kunnen streamen. Entertainment Business
 • De wereldwijde omzet van digitale games bedraagt in 2019 58 miljard dollar, wat neerkomt op 38 procent van de omzet uit alle digitale content. Dat voorspelt onderzoeksbureau Juniper. Entertainment Business
 • De totale omzet van muziek, films en games (excl. hardware) in Nederland eindigt het eerste kwartaal circa 12% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De boekenmarkt haalde 4,5% meer omzet. Dit blijkt uit de Q1 rapportage van GfK Retail Reports. De groei van video-on-demand met een verwachte omzetstijging van 25 procent zorgt voor een contrast met de fysieke markt die flink daalt. Niet alleen de digitale content groeit, ook de games hardware laat een stijging zien. GfK
 • De Belgische uitgevers Ballon Media en Standaard Uitgeverij lanceren een gemeenschappelijk platform voor digitale strips: Yieha. De gebruiker kan zowel op de PC de strips lezen als via een app. Inct.nl
 • Dit jaar vindt alweer de vijftiende editie plaats van Sensation, het meest ge‘xporteerde dance-concept van Nederland van ID&T. Interview met music manager Peter Hillebrands. ID&T start met opleidingstraject Headliner Entertainment. 3voor12.vpro.nl
 • Vijftien operahuizen uit heel Europa gaan een deel van hun producties gratis streamen op het gezamenlijke “The Opera Platform”. Het platform is het resultaat van een partnership tussen Opera Europa, de vereniging van Europese operahuizen en -festivals, de Frans-Duitse cultuurzender Arte en vijftien Europese operahuizen. VRT
 • De vijfde editie van Buma Music in Motion, de jaarlijkse internationale conferentie, stond in het teken van het innovatief gebruik van muziek in advertising, film en televisie. Uit de discussies gedurende de dag bleek dat merken steeds meer waarde hechten aan het gebruik van muziek. BUMA Cultuur
 • Spotify wil naast muziek ook video’s gaan aanbieden. De streamingdienst is volgens Wall Street Journal in gesprek met mediabedrijven die online video’s produceren voor YouTube. Het bedrijf heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een omzet van een miljard euro behaald. Desondanks kon de muziekstreamingdienst geen winst noteren; het verlies is zelfs bijna verdrievoudigd ten opzichte van het jaar ervoor. De Volkskrant , Entertainment Business
 • Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom heeft met het Op De T festival de bronzen status voor Duurzame Evenementen in de wacht gesleept. Entertainment Business
 • Hedwig Verhoeven, opgeleid als drama en directeur geweest van o.m. de Koninklijke Schouwburg in ‘s-Gravenhage, werd in maart directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, waarmee ze honderdvijftig theaters en concertgebouwen in heel Nederland vertegenwoordigt.
 • Ze pleit voor een hechtere samenwerking tussen theatermakers en podia, en voor een fatsoenlijk programmeringsbudget per theater. De vaste lasten voor theaters, zoals huur en onderhoud, stijgen jaarlijks, terwijl de subsidie afneemt. Zo blijft steeds minder geld over voor het programma. De Volkskrant
 • De bezoekersaantallen van theater De Leest in Waalwijk zijn de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven. De Leest verwacht in de toekomst meer bezoekers door de bouw van een nieuwe kleine zaal. Die wordt half september in gebruik genomen. Daardoor is er een toename van theater – en filmvoorstellingen. Brabants Dagblad

cultuurmarketing

 • Emma Fiona Johnson behaalde in 2014 haar masterdiploma Algemene Cultuurwetenschappen met een specialisatie in Kunstbeleid en Mecenaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen met haar onderzoek ‘Vrienden in voor- en tegenspoed: De revival van de vriendenclubs in de cultuursector’. Op donderdag 21 mei a.s. zal Emma Fiona Johnson resultaten van haar onderzoek naar de rol die ”vrienden” kunnen vrienden spelen in de zoektocht van culturele instellingen naar nieuwe financi‘le middelen presenteren op de inspiratiemiddag Vriendenclubs in de cultuursector. Cultuurmarketing
 • Het Nederlands Filmfonds en VPRO Cinema (voorheen Cinema.nl) ontwikkelen in samenwerking met strategische partners in de filmsector een online platform en een app met een actueel overzicht van alle films die in de bioscoop, op dvd, op televisie, Video on Demand (VoD) en bij andere legale aanbieders beschikbaar zijn. Het platform, met de werktitel Filmvinder, is gekoppeld aan de grootste Nederlandstalige filmdatabase en zal eind 2015 operationeel zijn. EYE, Filmproducenten Nederland en het Nederlands Film Festival zijn partners. Filmfonds
 • Op dinsdag 26 mei vindt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de lancering plaats van Wolfgang: een smartphone-applicatie waarmee concertbezoekers tijdens een uitvoering live toelichting op het concert krijgen via hun eigen smartphone. Doel van de app is om de concertbeleving te vergroten door uitleg en verhaal te bieden en zo klassieke muziek toegankelijker te maken. Wolfgang is een initiatief van cultuuradviseur Johan Idema in samenwerking met Muziekgebouw aan ’t IJ en Fabrique en mogelijk gemaakt dankzij de steun van Stichting DOEN en het VSBfonds. VSCD.nl
 • Nederland heeft een totale capaciteit van 337.500 theaterstoelen, en hierbij kan de kanttekening gemaakt worden dat de stoelen van de podia met een kleinere capaciteit (<3000 stoelen) nog niet zijn meegeteld. Dit en andere gegevens zijn terug te vinden in de Infographic podia 2015 van EM – Cultuur. Cultuurmarketing
 • De vierde editie van Kunstnacht Den Bosch vindt plaats op zaterdag 26 september. De Kunstnacht heeft als doel de verschillende culturele instellingen gezamenlijk onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. De voorverkoop is gestart. Kunstnacht Den Bosch
 • Wie door de Bredase binnenstad loopt ziet op verschillende ruiten van ondernemers citaten van Elvis staan. De regels zijn een initiatief van BredaNext. In dit geval gaat het om een kruisbestuiving tussen binnenstad-ondernemers en Breda’s Museum. In dat museum is tot en met 28 juni de expositie De Elvis Code. BN – De Stem
 • Het ChassŽ Theater begint volgend seizoen een proef met ‘easyrang’. Achterin de zaal mogen bezoekers in – en uitlopen, hardop praten, hun drankje mee de zaal in nemen, ze hoeven hun telefoon niet uit te zetten enz. BN – De Stem
 • Online marktonderzoek: zo krijg je betere antwoorden en betrokken respondenten. Frankwatching.com
 • Optimaliseer het bestelproces van je webshop: 5 quick wins. Frankwatching.com
 • Drie gesprekstips voor e-mailmarketeers. Marketingfacts.nl

financiering

 • Op initiatief van het ministerie van OCW is eind 2014 The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg, welzijn, life sciences en circulaire economie? De eerste toekenning is bekendgemaakt: The End of Sitting van RAAAF en Barbara Visser. The Art of Impact
 • De eerstvolgende deadline voor de Regeling Bijdrage Samenwerkende Musea van het Mondriaanfonds is 12 juni 2015. De regeling is van toepassing op musea en is bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Mondriaanfonds
 • Twee filmprojecten zijn geselecteerd voor de eerste ronde van het Netherlands Film Fund + Hubert Bals Fund Co-production Scheme 2015 en ontvangen een realiseringsbijdrage van € 50.000 van het Nederlands Filmfonds. Topkapi Film coproduceert Something Useful van Pelin Esmer (Turkije) en Waterland Film coproduceert White Sun van Deepak Rauniyar (Nepal). Filmfonds
 • De eerstvolgende deadline voor de Regeling Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk van het Letterenfonds is 15 juni 2015. Subsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal ŽŽn Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven. Letterenfonds
 • Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. Deadline voor de regeling Literaire Uitgaven is 15 juni a.s. Letterenfonds
 • Vanaf deze maand gaat een groep meerjarig gesubsidieerde organisaties voor het eerst werken met de Monitor Podiumkunsten. Dat is een ‘gereedschapskistje’ waarmee organisaties meer zicht krijgen op de effecten van hun artistieke inspanningen. Het is een facultatief en op maat te gebruiken instrument om strategisch na te denken over de toekomst van je organisatie. Het Fonds Podiumkunsten biedt de Monitor aan als een service. Uitkomsten van de Monitor Podiumkunsten zijn en blijven eigendom van de culturele organisaties. Die kunnen door hen worden gebruikt bij de onderbouwing van toekomstige subsidieaanvragen, maar blijven voor het Fonds ontoegankelijk. De testversie is te zien op de site van het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • De Subsidieregeling Internationale Uitwisselingsprojecten van het Fonds Podiumkunsten is voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling. Deadline 8 juli. Dezeen.com
 • Zeven jaar lang werkte het architectenbureau OMA aan de transformatie van een jeneverstokerij naar een cultureel instituut: Fondazione Prada in Milaan. De renovatie van zeven oude gebouwen en de toevoeging van drie nieuwe gebouwen, heeft geresulteerd in een ensemble waarin oud en nieuw samengaan. De Architect
 • Het Rijksvastgoedbedrijf gaat over op een nieuwe afstootstrategie. “We willen graag verkopen, maar niet tegen elke prijs.” zegt Jaap Uijlenbroek van het Rijksvastgoedbedrijf. De kluspaleizen, kazernes en koepelgevangenissen zijn stuk voor stuk unieke panden waar je niet zomaar een prijskaartje aan hangt. Het Rijksvastgoedbedrijf taxeert elk object, maar weigert verkoop bij te lage biedingen zoals bij het pand aan het Willem Witsenplein in ‘s-Gravenhage. De Architect , De Architect
 • De genomineerden voor de Gouden Piramide 2015 zijn bekend. Vijf projecten maken kans op de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Het thema van dit jaar is gebiedsontwikkeling. Architectenweb.nl
 • De bevolking in de grote steden blijft groeien doordat meer jongeren naar de stad trekken en daar blijven, ook als ze eenmaal een gezin hebben gesticht. Bij de omliggende gemeenten gebeurt juist het omgekeerde. Of de sterke groei van de steden zal voortzetten is echter onzeker. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de verhuisstromen tussen steden en de gemeenten eromheen. Het PBL heeft gekeken naar Gekeken is naar zes stadsgewesten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen. PBL , Binnenlands bestuur
 • Het grootste strogebouw van Nederland is onlangs geopend in Lent. Met zijn bruto vloeroppervlak van 2269 vierkante meter biedt het woongebouw plaats aan 24 woningen voor alleenstaanden, stellen, gezinnen en woongroepen alsmede aan enkele gemeenschappelijke ruimtes. Een tweede, iets kleiner gebouw herbergt werkplekken en ruimte voor educatieve en buurtactiviteiten. De Architect
 • Steeds meer mensen zoeken afzondering en laten een eenpersoonshuisje bouwen. Luxe of spartaans, in de natuur of juist in de achtertuin. Elsevier
 • Technisch is de energieleverende woning al lang mogelijk. Een win-win situatie voor de bewoners, het milieu en de economie. Toch is de woning die zelf energie opwekt nog schaars in Nederland. Ruimtevolk
 • Als onderdeel van de Wereldtentoonstelling van 2015 in Milaan, presenteert de tentoonstelling Textifood textielcreaties die gemaakt zijn van vezels die grotendeels eetbaar zijn. Fashion United
 • Twintig Nederlandse ontwerpers tonen de komende vier maanden hun werk in het Museum of Craft and Design in San Francisco. In de expositie ‘Hands Off: New Dutch Design at the Confluence of Technology & Craft’ presenteren zij design, kunst en ambacht in combinatie met moderne technologie‘n. Later dit jaar zal de tentoonstelling in een uitgebreide vorm te zien zijn tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , De Architect
 • Nederland is gastland op de 5e Design Biennale van Brazili‘, die op 15 mei in Florianpolis opent. Meer dan 40 Nederlandse designers tonen werk in een speciale tentoonstelling. De Design Biennale is het belangrijkste designevenement in Brazili‘. Thema voor deze editie is Design for All, alledaags design en de toegankelijkheid van design voor een breed publiek. De Nederlandse bijdrage is de tentoonstelling O Pal‡cio do Povo (Het Paleis van het Volk), waarin curator Jorn Konijn werk van jonge en sociaal ge‘ngageerde Nederlandse designers laat zien. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

beeldende kunst

 • All the World’s Futures is de centrale expositie van de Bi‘nnale van Veneti‘, samengesteld door Okwui Enwezor. Een nadrukkelijk existentieel getoonzette tentoonstelling, gewijd aan het menselijk bestaan, de werkende mens, zijn leed, zijn strijd, zijn geworstel met systemen, zijn zoektocht in een onmogelijk complexe wereld. Metropolis M
 • De vijf mooiste Bi‘nnalepaviljoens volgens Birgit Donker, Mondriaanfonds. De Groene Amsterdammer
 • BioArt Laboratories Eindhoven houdt 20 mei in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een Lagerhuisdebat rondom het thema ‘De Maakbare Mens’. Brabants Dagblad
 • Ruinepark, is een tentoonstelling van Tim Breukers en Jop Vissers Vorstenbosch in het Tilburgse initiatief Park. Beeldhouwkunst en schilderkunst zijn in hun ogen zeer rekbare begrippen. In hun jonge oeuvres verleggen zij de grenzen van deze disciplines door met humor, banaliteit, kennis van tradities en technisch vernuft de bestaande conventies te tarten. Park
 • “Er hangt iets in de lucht”’ is een experimenteel festival in het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch. Zo’n 120 kunstenaars en 40 podiumartiesten, uit Nederland, Belgi‘ en Duitsland, nemen deel. Onder andere de Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch, de Toonzaal, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant zijn partners van het project, waarbij kunst, muziek, letteren, dans en theater samenkomen. Er hangt iets in de lucht
 • Collectanten van KOP gaan door verschillende Bredase wijken, om bij mensen aan de deur een kopje suiker te vragen. Doel van de inzameling? Het ‘onderzoeken’ van de Bredase gastvrijheid. Van al de verzamelde suiker maakt de in Berlijn gevestigde kunstenaar Wouter Osterholt een kopie van het bekende Bredase kunstwerk De Vlucht. BN – De Stem
 • Vanaf 14 mei exposeert in het Noordbrabants Museum de schotse kunstenaar Georgia Russell. Onder de titel In Georgia Russell. Kunst met een scalpel worden 20 uitbundige papieren sculpturen getoond. Voor het eerst krijgt de kunstenaar een volledige museale solopresentatie met deze tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum. De expositie inspireerde haar bovendien tot het vervaardigen van nieuw werk. Deze tentoonstelling komt tot stand i.s.m. de Renschdael Art Foundation. Noordbrabants Museum

film

 • De meest interessante films op het filmfestival van Cannes, volgens NRC verslaggevers. NRC
 • Ricky Rijneke is geselecteerd met haar nieuwe filmproject Rabbit voor het prestigieuze Torino Film Lab Script & Pitch 2015. Zij is dit jaar de enige Nederlandse filmmaker die geselecteerd is voor een internationaal gerenommeerd talent ontwikkelingsprogramma. Per jaar worden slechts twaalf deelnemers uit alle werelddelen geselecteerd voor Script&Pitch. De intensieve training wordt begeleid door vooraanstaande film professionals. NBF
 • Op vrijdag 19 juni 2015 gaat de eerste editie van start van het Tilburgse Architectuur Film Festival (TiAFF) in de Cinecitta bioscoop aan de Willem II straat. Het thema is transitie. In twaalf uur tijd worden films en documentaires getoond, bedoeld voor zowel het grote publiek als ook de kritische kenner. Dichtbij.nl/tilburg

letteren

 • Adriaan van Dis wint de Libris Literatuurprijs met zijn roman Ik kom terug. NRC
 • Commotie rond het PEN besluit om niet deel te nemen aan het Festival van het Vrije Woord omdat de Deense cartoonist Westergaard er op trad, is nog niet geluwd. De toelichting van voorzitter Manon Uphoff is verdeeld ontvangen. Tzum.info , George Knight , Tzum.info
 • “Schrijvers, waar blijven de verhalen van de toekomst? Je zou denken dat in onze confrontatie met een financi‘le crisis, een ecologische crisis, een existenti‘le crisis, een socio-politieke crisis en een culturele crisis de toekomstverhalen voor het oprapen liggen. Niets lijkt minder waar. Sterker nog, we kunnen ons er nauwelijks een voorstellen. Toch is de nood aan toekomstverhalen groot. Om verder te kunnen kijken dan vandaag hebben we verhalen nodig die ons vertellen welke uitvalswegen uit het heden er zouden kunnen zijn.” Er is een groot tekort aan toekomstverhalen, aldus Pim Cornelussen. De hoogste tijd om hier verandering in te brengen. Hard/hoofd Er is een groot tekort aan toekomstverhalen, aldus Pim Cornelussen. De hoogste tijd om hier verandering in te brengen.Er is een groot tekort aan toekomstverhalen, aldus Pim Cornelussen. De hoogste tijd om hier verandering in te brengen.Schrijvers, waar blijven de verhalen van de toekomst? Je zou denken dat in onze confrontatie met een financi‘le crisis, een ecologische crisis, een existenti‘le crisis, een socio-politieke crisis en een culturele crisis de toekomstverhalen voor het oprapen liggen. Niets lijkt minder waar. Sterker nog, we kunnen ons er nauwelijks een voorstellen. Toch is de nood aan toekomstverhalen groot. Om verder te kunnen kijken dan vandaag hebben we verhalen nodig die ons vertellen welke uitvalswegen uit het heden er zouden kunnen zijn. Schrijvers, waar blijven de verhalen van de toekomst? Je zou denken dat in onze confrontatie met een financi‘le crisis, een ecologische crisis, een existenti‘le crisis, een socio-politieke crisis en een culturele crisis de toekomstverhalen voor het oprapen liggen. Niets lijkt minder waar. Sterker nog, we kunnen ons er nauwelijks een voorstellen. Toch is de nood aan toekomstverhalen groot. Om verder te kunnen kijken dan vandaag hebben we verhalen nodig die ons vertellen welke uitvalswegen uit het heden er zouden kunnen zijn.Schrijvers, waar blijven de verhalen van de toekomst? Je zou denken dat in onze confrontatie met een financi‘le crisis, een ecologische crisis, een existenti‘le crisis, een socio-politieke crisis en een culturele crisis de toekomstverhalen voor het oprapen liggen. Niets lijkt minder waar. Sterker nog, we kunnen ons er nauwelijks een voorstellen. Toch is de nood aan toekomstverhalen groot. Om verder te kunnen kijken dan vandaag hebben we verhalen nodig die ons vertellen welke uitvalswegen uit het heden er zouden kunnen zijn.
 • Met het vertaalproject Met Andere Woorden nodigt Poetry International liefhebbers van taal, po‘zie en vertalen van harte uit om zich op de vertaling van de gedichten van de circa twintig festivaldichters te storten. Op de Poetry-website staan gedichten in het Duits, Engels, Noors, Russisch, Spaans, Nederlands, Frans, Baskisch, Pools en Mandarijn. Vertalen mag in het Nederlands, Engels, of een andere taal; alleen of in groepsverband. Tijden het festival krijgen deelnemers op 11 juni de kans om hun vertalingen te bespreken met de festivalvertaler en de dichter zelf. Poetry International
 • Ter gelegenheid van de Vertalersgeluktournee, georganiseerd door literair vertalers Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann i.s.m. het Nederlands Letterenfonds, publiceerde de Groene Amsterdammer een vertaling door Peter Bergsma van de Sebald-lezing van schrijfster A.L. Kennedy: “Iedereen die zich met kunst bezighoudt – in mijn geval is dat schrijven – houdt zich bezig met vertalen, soms onbedoeld of instinctief en soms doelbewust. Waar wij naar streven, hoop ik, is om van het ene hart naar het andere te gaan en daarbij zo waarachtig mogelijk te blijven, om de individualiteit – de specifieke, particuliere trekken van de personages en de stem en aanwezigheid van de verteller, van het decor, van de keuze van tijd en plaats – toegankelijk te maken voor andere individuen in andere tijden en op andere plaatsen”. Groene Amsterdammer

muziek

 • Ton Hartsuiker is overleden. Hij was pianist, muziekpedagoog, conservatoriumdirecteur, bestuurder en radiopresentator. In al zijn activiteiten : een groot pleitbezorger voor de nieuwe muziek. Cultureel Persbureau
 • Het Holland Festival wordt dit jaar geopend door de crme de la crme onder de Nederlandse house-dj’s. In samenwerking met Rauw en 3voor12 koos het festival voor een aantal grote nieuwe talenten uit de toch al zeer succesvolle Nederlandse dj-stal. Het openingsfeest is niet in een theater of concertzaal. In samenwerking met 3voor12 en 3FM roept het Holland Festival iedereen op die zin heeft om er een onvergetelijke nacht van te maken in hun eigen huiskamer. 3voor12.vpro.nl
 • Internationale dj’s experimenteren met nieuwe technieken waarmee geluid letterlijk de ruimte krijgt. Door de ‘omni-directional speakers’ van het 4DSound-systeem is het geluid bijna aan te raken. Clubbezoekers horen geluiden op zich af komen en weer wegebben. ‘In normale clubs is in het midden van de zaal een sweet spot’, zegt Paul Oomen, de Nederlandse theatercomponist die het systeem in 2007 bedacht en nu met een nieuwe reeks experimentele concerten komt. De Volkskrant
 • Zanger en componist Bart de Win start op 17 mei met een Young Talent Challenge in grand cafŽ Berlage in Eindhoven om jonge muzikale talenten een podium te bieden. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Het Slecht Bewaakte Meisje, is na Giselle (2013), de nieuwste samenwerking tussen Toneelgroep Oostpool en Introdans. Theaterkrant
 • Toneelgroep Amsterdam brengt in het nieuwe theaterseizoen acht nieuwe voorstellingen, waaronder drie grootschalige boekbewerkingen en twee nieuwe teksten. Maria Kraakman en Harm Duco Schut worden aan het ensemble toegevoegd. Theaterkrant
 • De Toneelmakerij maakt elk jaar met een groep middelbare scholieren een voorstelling, die gaat over hun eigen ervaringen, angsten en fantasie‘n. Ditmaal werkten Jorieke Abbing en Roeland Hofman met dertien jongeren aan het thema ongemak. Improviseren, vertellen, zingen en dansen over gne, narigheid, schaamte, last, vieze doekjes en natte onderbroeken. Theaterkrant
 • Het Holland Festival krijgt de wereldpremire van een unieke Europese samenwerking, waarbij de krachten van twee dansgezelschappen, Ballet National de Marseille en ICKamsterdam, worden gebundeld. De internationale dansproductie Extremalism is een multidisciplinaire voorstelling met 30 dansers, 24 uit Marseille en 6 uit Amsterdam. Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Een nieuwe editie van ‘Sonsbeek’ is in de maak. Anders dan in vorige edities zal het publiek de ‘making of’ kunnen volgen en zullen de inwoners van Arnhem en het culturele veld van stad en regio input leveren voor de ontwikkeling van kunstprojecten. Als een eerste openbare opstap in de ontwikkeling van Sonsbeek 2016 organiseerde Cultuur Netwerk Arnhem op 28 april een netwerkbijeenkomst in Showroom Arnhem. Publiek gemaakt
 • Het Museumplein in Amsterdam stond virtueel onder water dankzij een nieuw kunstproject van Daan Roosegaarde. De kunstenaar wil mensen met zijn werk Waterlicht laten ervaren hoe Nederland er zonder waterwerken uit zou zijn. Historiek
 • ‘Hij laat mensen nadenken over de waarde van monumenten door ze tijdelijk te onttrekken aan de publieke ruimte en ze privaat te maken,’ zegt Jacqueline Grandjean, directeur van de Oude Kerk. ‘Het moet mensen bewust maken van hun erfgoed. Dat dat een mening oproept, is precies de bedoeling van de kunstenaar.’ Controverse om een kunstproject van Japanse kunstenaar Taturo Atzu op het dak van de Oude Kerk in Amsterdam. Het Parool
 • De schutting in de Veemarktstraat in Breda is sinds afgelopen weekend een kunstwerk. De beroemde Braziliaanse street artist Cranio heeft op uitnodiging van het Graphic Design Festival Breda zich uitgeleefd op de afscheiding van bouwterrein Gasthuyspoort. Het is de bedoeling dat de muurschildering zo lang de bouw duurt blijft staan. Breda vandaag
 • Kunst aan de Maas, een bijzondere vorm van ‘Landkunst’, waarbij opvallende kunstwerken aan de oevers van rivier de Maas te zien zijn, beleeft zijn derde editie en opent op woensdag 13 mei. Kunst aan de Maas.
 • Het beeld ter ere van verzetsman Bastiaan Ockers in Meeuwen dat in de nacht na Bevrijdingsdag werd gestolen, is weer terecht. Een inwoner van Meeuwen zag het beeldje op een picknickplaats even buiten het dorp liggen toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In Eindhoven zijn aan de noordelijke rondweg het nieuwe hoofdkantoor van Woonstichting ‘thuis en Gezondheidscentrum Vredesplein opgeleverd. Het bouwblok is ontworpen door De Twee Snoeken uit ‘s-Hertogenbosch. Het project maakt deel uit van een grote wijkvernieuwing rond het Vredesplein. Voor de vernieuwing van de buurt heeft De Architectenwerkgroep Tilburg het stedenbouwkundig plan gemaakt. Architectenweb.nl
 • Reduxdesign, een design label van Marcel van Heeswijk uit Eindhoven, toonde tijdens de Milan Design Week Concrete Sofa en Bulb TL. Architectenweb.nl
 • Studio OS Æ OOS uit Eindhoven ontwerpen meubels van synthetische steen die plooibaar wordt als het warm wordt. Dezeen.com
 • Studio rENS uit Eindhoven toonde tijdens de Milan Design Week de resultaten van twee kleurenstudies en bijzonder keramiekwerk. Architectenweb.nl
 • Tijdens de KunstRAI op 29 mei wordt het boek Sammlung Weltensand / The Journey van Elvira Wersche gepresenteerd. De Nuenese kunstenaar heeft in de afgelopen 14 jaar meer dan duizend verschillende soorten zand gebruikt in haar vloerinstallaties. Weltensand.com
 • Hoe zou het zijn om abrupt je bewustzijn kwijt te raken? De controle over je eigen lichaam en leven kwijt te zijn? Angst te voelen omdat een nieuwe aanval continue op de loer ligt? Regisseur Jef MontŽ uit ‘s-Hertogenbosch weet hoe dit is, want hij kreeg op 29-jarige leeftijd epilepsie. Omdat de ziekte meer impact heeft dan alleen ‘vervelende’ aanvallen maakte hij de film Vallend over Joyce, die hij leerde kennen in een epilepsiekliniek. Hoe gaat zij om met de impact van epilepsie op haar leven? De film wordt op 17 mei a.s. vertoond op NPO 3. NPOdoc.nl
 • Een waar gebeurd verhaal in het Oost-Brabantse dorp Sambeek inspireerde Geurt Franzen uit Boxmeer tot zijn debuutroman. Het decor bestaat uit het dorp en de Tweede Wereldoorlog, het plot draait om keuzes die mensen noodgedwongen maken en hoe fout die kunnen uitpakken. Brabant Cultureel
 • Singer – songwriters Mathijs Leeuwis en Jeroen Kant zijn generatiegenoten en beiden winnaar van de Publieksprijs in hun categorie van de prestigieuze Grote Prijs van Nederland. Leeuwis won die in 2009, Kant in 2011. Als duo richtten zij in 2013 het eigen label Bastaard Platen op. Brabant Cultureel
 • Met het zonnige Parijs scoort de 53-jarige Kenny B tot nu toe de grootste hit van het jaar. Voor de zanger uit Tilburg een volgende onverwachte wending in een tumultueus leven. Kenny B. schrijft ook een nieuw nummer voor Guus Meeuwis. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Vanaf 2007 scoorde Destine een aantal hitjes als Spiders, Stars, Down en In Your Arms. De band uit Tilburg stond op onder andere Lowlands en Pinkpop en verkocht in binnen- en buitenland concerten uit. Maar sinds een kleine drie jaar werd het ineens stil rondom de band. Vorig jarig besloot de band toch maar weer te gaan schrijven. Door middel van crowdfunding wist de band hun nieuwe plaat te financieren. Die is nu uit. The Post Online
 • Koningin van ŽŽn nacht is een installatie bij licht en een performance bij nacht. Ze is ontstaan vanuit een samenwerking van het interdisciplinaire performance-collectief Bouwjaar ’84 en Beeldjutters, een collectief dat theatrale video-installaties maakt. Het project is, net zoals alle andere installaties op het Bossche festival SHINE, ge•nspireerd door het drieluik Tuin der lusten van Jeroen Bosch. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Criticus Justin McGuirk is benoemd tot hoofd van de afdeling Design Curating and Writing. Design Academy is afgelopen september met deze opleiding gestart. DesignAcademy.nl , Dezeen
 • Het nieuwe bezinningsmonument in de tuin van Kasteel Stapelen in Boxtel is onthuld. De onthulling werd verricht door de ontwerpster Astrid Willems en wethouder Peter van de Wiel. Willems ontwierp het in het kader van een afstudeeropdracht aan het SintLucas. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Het LKCA neemt deel aan het nieuwe European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO), gelieerd aan UNESCO. Het netwerk voorziet in de vestiging van observatoria in een aantal Europese landen die ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in kaart brengen en vergelijkend onderzoek stimuleren en toegankelijk maken. LKCA
 • De Universiteit van Tilburg voert, in opdracht van de stichting Overleg Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie, een onderzoek uit naar ‘Werkrelaties in de Kunsteducatie’. Een gedegen onderzoek naar de werkrelaties in de kunsteducatie is nodig, omdat deze momenteel onder druk staan (o.a. door de terugloop van subsidies). Door de opkomst van zzp’ers ontstaan bovendien nieuwe werkrelaties tussen organisaties en werkenden. Universiteit van Tilburg , FNV Kiem
 • Elk filiaal van Blokker heeft van 14 mei tot en met 7 juni een depot voor muziekinstrumenten. Deze instrumenten gaan naar het Leerorkest, die ze weer verspreidt onder kinderen die niet vanzelfsprekend met muziek in aanraking komen. Behalve instrumenten zijn financi‘le donaties ook welkom bij het Leerorkest. Dit geld wordt besteed aan de reparatie, het onderhoud en het beheer van alle instrumenten. Leerorkest.nl
 • De Buma Music Academy biedt naast Pop, HipHop en Dance met ingang van het schooljaar 2015-2016 ook een lesmodule aan voor klassieke muziek. Het onderdeel bestaat uit een workshop klassieke muziek door Componist des Vaderlands Willem Jeths en componiste Claudia Rumondor. Nationale Onderwijsgids
 • Filosofieonderwijs is geen luxeproduct voor wat vwo-scholieren, maar essentieel voor alle schooltypen. Voorzien we kinderen daar niet van, dan is de kleuter van nu in 2032 een hulpeloze burger in een uitgeklede democratie, betogen Eva-Anne le Coultre, Stine Jensen, Frank Meester en Coen Simon. Trouw
 • De 24-jarige Romkje Kist heeft de Brabantse voorronde van Write Now! 2015 gewonnen. De landelijke finale is op 21 juni in Rotterdam. Daar gaat zij strijden om de titel van hŽt schrijftalent van 2015. Brabants Dagblad
 • Basisschool Berg en Beek in Sint Anthonis gaat als ŽŽn van de 15 Nederlandse scholen van start met de ‘Regeling Impuls Muziekonderwijs’ om het vak muziek een vaste plek in het curriculum te geven. Kunstbalie heeft de school als Brabantse vertegenwoordiger voorgedragen om vervroegd aan deze nieuwe regeling te gaan deelnemen. Kunstbalie
 • Een collectieve verbazing over het ontbreken van een Bredase band in de Popronde maakte dat Herman Sibon (POB) en Frank van Iersel (Mezz) de koppen bij elkaar staken. Dat leidde tot Breda’s Most Wanted, een initiatief dat Bredase popmuzikanten een steun in de rug moet geven. Breda vandaag
 • Getalenteerde muzikanten van de Nieuwe Veste strijden tijdens het Breda Jazz Festival om de Jazz Talent Award. Vier bands gaan vrijdagmiddag 15 mei het muzikale gevecht met elkaar aan. BN – De Stem
 • Games als alternatief voor medicijngebruik voor kinderen met ADHD. Medium

kunstbeoefening

 • 3.700 ingezonden werken voor de AVROTROS Van Gogh Wedstrijd zijn door een jury, bestaande uit Axel RŸger (directeur Van Gogh Museum) en beeldend kunstenaars Marc Mulders en Henk Schut, beoordeeld. Nu is het aan het publiek om te stemmen. Ien Sluyters uit Oisterwijk wist de top 20 te halen met het beeld ‘Zelfportret Vincent van Gogh 1889’ Avrotros, Brabants Dagblad
 • Jeugdtheater Carrousel uit Gemert, die dit jaar 25 jaar bestaat, viert dat met diverse optredens. Eindhoven Dagblad

bibliotheken

 • De KB wil haar informatie verrijken door deze te verbinden met gerelateerde data elders op het web zodat met intelligentere zoeksystemen deze informatie beter vindbaar en bruikbaar wordt. De basis hiervoor wordt gelegd door thesauri te publiceren als linked data op het semantische web. OCLC ondersteunt de KB in deze strategie. Het betreft de thesauri voor namen, corporaties, geografische namen en trefwoorden. KB
 • Commercialisering en digitalisering raken niet alleen bibliotheken en archieven, maar ook de lokale en regionale informatievoorziening. In een essay schetst Frank Huysmans hoe deze informatievoorziening zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Aan het slot brengt hij journalistiek, bibliotheken en archieven samen: ŽŽn beleid op lokaal en regionaal niveau zou wel eens heel verfrissend kunnen zijn. Informatieprofessional
 • BiblioPlus organiseert op 29 mei het symposium ‘Een kind dat leest, bouwt aan zijn toekomst’, tijdens welke tal van deskundigen van gedachten wisselen over nut en noodzaak van de Bibliotheek op school. Bibliotheekblad
 • Oosterbeek krijgt de eerste stroomneutrale bibliotheek van Nederland. Bibliotheekblad
 • “De schotten tussen de bibliotheek en het wijkcentrum zijn verdwenen. We hebben in de nieuwe opzet gekozen voor open verbindingen. Dit gebouw is niet meer alleen een wijkcentrum of alleen een bibliotheek, maar een centrum voor alle bewoners.” De Bibliotheek Nieuwe Stijl- officieel in wijkcentrum ’t Sant in Tilburg is geopend. Op deze locatie werken ContourdeTwern en de Bibliotheek Midden-Brabant intensief samen. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Op 29 mei organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds de 3e Contactdag voor initiatiefnemers van een herbestemming. De keuze voor herbestemming levert heel specifieke vragen en kwesties op voor de eigenaren en andere initiatiefnemers, zeker voor monumenten en historische complexen die we willen behouden. Cultureel Erfgoed.nl
 • De vereniging voor Dovenschap wil de Nederlandse Gebarentaal (NGT) voordragen als immaterieel erfgoed. NGT is een natuurlijke taal met een eigen grammatica en woordenschat. Daarom wil Dovenschap een erfgoedzorgplan opstellen. Dovenschap.nl
 • In de zomermaanden van elk oneven jaar viert de Maas feest. Het nieuwe festival Mater Mosa brengt langs maar liefst 925 kilometer muziek, kunst, theater, folklore en streekcultuur. Vanaf de bron bij Pouilly-en-Bassigny in Frankrijk, via Belgi‘ tot de monding in de delta bij Rotterdam. Op 30 mei klinkt het startschot met de langste geluidsgolf ooit. Erfgoedstem
 • Het laatste volledig houten stationsgebouw in Nederland is van de sloop gered. Er is een vakantiewoning van gemaakt. Het gaat om het station Houthem-St. Gerlach in de Zuid-Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul. ProRail.nl
 • Eindhovense erfgoedorgansiatie Henri van Abbestichting heeft de Henri van Abbepenning postuum toegekend aan Jan Luiten. Als architect, docent aan de TU/e, CDA-raadslid en lid van de Van Abbestichting zette Luiten zich volgens de stichting oprecht en enthousiast in voor architecturale en ruimtelijke kwaliteit. Eindhovens Dagblad
 • Het De Crane-orgel van de hervormde kerk in Waspik is gerestaureerd en heeft zijn oorspronkelijke kleur terug: van gebroken wit naar mahonie. Brabants Dagblad
 • Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is gestart met de restauratie van de kiosk in het Concordiapark in Liempde. Brabants Dagblad
 • Vuurspuwers, goochelaars, een smartlappenkoor, acrobaten, steltlopers, een grote harmonie en nog veel meer. Dit bonte gezelschap is 16 mei te zien tijdens de stoet van ‘Bosch Beweegt’. De tocht is dit jaar gebaseerd op het schilderij ‘De Marskramer’ van Jeroen Bosch over de zeven hoofdzonden. Brabants Dagblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Het aantal zomervakantieplannen is voor het eerst sinds 2011 weer gestegen. Komende zomer willen zo’n 10,7 miljoen Nederlanders op vakantie gaan. Pretwerk
 • Nederland is een plek gestegen op de jaarlijkse ranglijst van The International Congress and Convention Association (ICCA) en staat in 2014 met 307 congressen op de negende plaats. In 2013 bekleedde Nederland de tiende plek met 302 internationale congressen. NBTC
 • De ANWB Museumcheck is een initiatief van de ANWB en de Museumvereniging. Beide organisaties vinden het belangrijk dat ook minder mobiele mensen ongehinderd en gastvrij kunnen genieten van musea. Het is goed gesteld met de toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers in de Nederlandse musea. Dat blijkt uit de ANWB Museumcheck die bijna 1400 vrijwilligers bij 23 musea uitvoerden. ANWB-Directeur Frits van Bruggen presenteerde de uitkomsten op dinsdag 12 mei. ANWB
 • Nederland kent veel cultuurhistorisch erfgoed en de daarbij behorende historische verhalen. De Romeinse historie in Nederland kan nog wel wat meer bekendheid gebruiken. Stichting Romeinse Limes Nederland lanceert daarom een stimuleringsregeling voor ondernemers: de Limes Vouchers. Met deze regeling worden ondernemers uitgedaagd producten te ontwikkelen waarmee de bekendheid van de Romeinse Limes wordt vergroot. De Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk, is het grootste archeologische monument van Nederland en Europa. Pretwerk
 • De rol van de stad als koopcentrum staat onder druk. Een andere functie: ‘De stad als plek om iets leuks te beleven’, wordt juist belangrijker. Daarmee ontwikkelt de stad zich steeds meer tot een concurrent in de strijd om vrije tijd. Steden met een cultuurhistorische omgeving hebben daarbij een natuurlijke voorsprong omdat daaraan makkelijker verhalen en beleving kunnen worden gekoppeld. Pretwerk
 • De binnenstad van Breda is steeds minder in trek bij het brede publiek. Uit recente cijfers van enqutebureau Nipo blijkt dat het aantal bezoekers opnieuw afnam. BN – De Stem
 • Amerikaanse en Aziatische toeristen die even snel een blik op Van Goghdorp Nuenen willen werpen, kunnen sinds kort gebruikmaken van een busverbinding met onder meer Amsterdam en Rotterdam. De Air Express Bus, die grote steden en vliegvelden in en rond Nederland met elkaar verbindt, maakt vanwege het Van Goghjaar een extra stop in Nuenen. Eindhovens Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie