Trends & ontwikkelingen 17 januari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) en zeven bestuurders van noordelijke overheden ondertekenen het Cultuurconvenant Noord-Nederland 2017 – 2020.  In het convenant zijn de afspraken vastgelegd op het gebied van algemeen (Rijks)cultuurbeleid en het culturele beleidsprogramma ‘We the North’. Daarmee komt in de periode 2017-2020 zes ton per jaar extra beschikbaar voor cultuur. Drenthe, Binnenlands bestuur
 • In november 2016 stemde de Tweede Kamer in met een motie van Kamerlid van Veen (VVD). VVD, CDA en PVV wisten met een aantal van de kleinere partijen een meerderheid te behalen.  De motie hield in cultuurprojecten in focuslanden Egypte, Libanon, Mali, Marokko, Rusland, Turkije en de Palestijnse gebieden per 1 januari 2017 stop te zetten. Het aannemen van de motie was een klap in het gezicht van PvdA ministers Bussemaker, Ploumen en Koenders. Ook uit de ontwikkelingssector klonk kritiek op het besluit. Vice versa
 • ‘Nederland is een wingewest voor kabelboeren als Ziggo en KPN, sociale media als Facebook, YouTube en Google, commerci‘le omroepen als RTL en SBS, en een videoboer als Netflix. Zij verdienen miljarden aan abonnementen en reclame. Vaak zonder zelfs maar belasting te betalen.’ Aldus VPRO directeur Lennart van der Meulen.  Jan de Jong, directeur van de NOS, sluit zich bij Van der Meulen aan. Deze bedrijven moeten meer gaan betalen voor het doorgeven van de inhoud.   VPRO, Villamedia
 • Verslag van de discussie tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen op het popmuziekbeleid.  Centraal stond de vraag :  hoe kunnen we het inkomen van de cre‘rende popmuzikant beter beschermen. Dagblad van het Noorden
 • ‘De cultuursector moet ageren tegen de toenemende druk vanuit de overheid om privaat geld te werven als een vorm van compensatie voor afnemende subsidies. Die substitutiegedachte zal namelijk een gevaar vormen voor de geefbereid van private cultuurdonoren.’ Deze oproep zal dr. Renee Steenbergen doen tijdens ‘De Dag van het Mecenaat’ op 19 januari. De Dikke Blauwe
 • Met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet is nogmaals en duidelijker naar voren gekomen dat ook voorwerpen en verzamelingen met een zeer hoge cultuurhistorische waarde bij wet een beschermde status kunnen krijgen. Johan Teters vraagt zich af of door deze wet Nederland verblijd zal worden met vele nieuwe Rijksbeschermde voorwerpen en verzamelingen. Erfgoedstem
 • In een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet zijn expliciete steun uitgesproken voor het Europese voorstel om het verlaagde btw-tarief mogelijk te maken voor digitale uitgeefproducten. Nederlandse Uitgeversbond
 • De ministers Bussemaker (OCW) en Plasterk (BZK) sturen de Tweede Kamer een gezamenlijke advies van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur. Het advies gaat over informatiebeheer in ketensamenwerking. Er wordt stelselmatig te weinig en te laat nagedacht over de informatieafhankelijkheden die ketensamenwerking met zich meebrengt. Informatiebeheer lijdt onder een gebrek aan aandacht, kennis en aan bewustzijn van bestuurders en managers. Rijksoverheid.nl, VNG Magazine
 • Minister Blok heeft bij de behandeling van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de Tweede Kamer aangekondigd de bruikbaarheidseisen voor woningen terug te plaatsen (ŽŽn op ŽŽn hetzelfde niveau als het Bouwbesluit 2012). Hiermee geeft hij gehoor aan de roep van de Kamer, maar ook van maatschappelijke organisaties en de meerderheid van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB). BNA
 • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het Kadaster gaan bewoners, bedrijven en overheden ondersteunen bij stedelijke kavelruil. Ze willen het vrijwillig ruilen van gronden stimuleren als nieuwe methode voor gebiedsontwikkeling. Binnenlands bestuur
 • Goese culturele organisaties krijgen volgend jaar mogelijk geen subsidie meer van de provincie Zeeland.  Die heeft namelijk aangekondigd dat de criteria van het zogeheten regio-arrangement veranderd worden. Een regio-arrangement is een overeenkomst tussen de provincie en de gemeenten over welke culturele activiteiten financi‘le ondersteuning verdienen. De gemeente betaalt het bedrag vervolgens door aan de betreffende organisaties. PZC
 • De Theatertroep krijgt alsnog de komende 4 jaar geld van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. In december vocht het gezelschap met succes een niet-ontvankelijk verklaring aan. Theaterkrant
 • De gemeente Amsterdam wil subsidies verstrekken voor het bewoonbaar maken van ruimtes boven winkels. Belangstellenden kunnen hiervoor maximaal 25.000 euro per project ontvangen. Het Parool
 • Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West wil een dependance van het Rijksmuseum. Museum Actueel

noord-brabant

 • Projecten voor het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst komen in aanmerking voor een exploitatiesubsidie van de provincie Noord-Brabant. Ook voor projecten die de amateurkunstparticipatie vergroten kan subsidie worden aangevraagd. De deadline is 16 februari. Brabant.nl
 • Charles de Mooij, Hendrik Driessen en Marc Mulders zijn door de provincie Noord-Brabant onderscheiden voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de Brabantse cultuur. Brabant.nlOmroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant steunt de herbouw en renovatie van het afgebrande raadhuis van Waalre met een subsidie van ruim € 300.000. Brabant.nl
 • De aanmeldperiode voor De Brabantse Stijlprijs 2017 heeft maar liefst 151 aanmeldingen opgeleverd voor circa 100 plekken in 41 gemeenten. De Brabantse gemeenten bepalen of aanmeldingen voor inzending in aanmerking komen. Zij kunnen ook zelf favoriete projecten inzenden. Om gemeenten meer tijd te geven om al die aanmeldingen om te zetten in inzendingen is de inzendtermijn verlengd tot en met 27 januari 2017.  ArchitectuurLokaal

grote brabantse gemeenten

 • De Welstandsprijs Breda is een architectuurprijs voor het beste ruimtelijke ontwerp in de stad. Een idee van BLASt en BNA Kring West-Brabant, twee architectuurplatforms, om aandacht te vragen voor alle plannen die op het bureau van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda belanden. BN – De Stem, Breda vandaag
 • Er zijn plannen om van de oude Casino-bioscoop in de Bredase Reigerstraat een complex te maken waar horeca wordt gecombineerd met activiteiten. Voor dat laatste zijn diverse opties. “Je kunt denken aan een filmhuis of theater. Maar een klimhal of een paintbal-hal zouden ook kunnen,” zegt RenŽ Maas van projectontwikkelaar Maas-Jacobs. BN – De Stem
 • Het bouwproject 5Tracks in de Bredase Spoorzone kan in 2018 van start. BN – De Stem
 • De gemeente Eindhoven  heeft stadsarcheoloog Nico Arts ontslag aangezegd, naar verluidt omdat klussen te lang bleven liggen. Tevens zou zijn onderzoek met focus op de steentijd en middeleeuwen onvoldoende zijn. Eindhovens Dagblad
 • Rocco Verdult is de Stadskunstenaar voor het jaar 2017. De Stadskunstenaar wordt de culturele ambassadeur voor Helmond. Hij moet de stad kleur geven, een positieve spiegel voorhouden en de Helmonder opzoeken. Daarbij staan ontmoeting, verwondering en verbinding centraal. Verdult werd uit 11 kandidaten gekozen. Gemeente Helmond, Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De organisatie van de Bosch Parade wil voor de eerstvolgende vaartocht over de Dommel in 2018 ook de 100.000 euro gemeentesubsidie voor dit jaar gebruiken. De ambitie van de Stichting Tijdvaarders is om na 2018 jaarlijks een Bosch Parade te houden, maar dan moet de gemeente wel meer dan 100.000 euro per jaar geven. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de stichting Cultureel Platform Azijnfabriek voor de rechter gedaagd om de Azijnfabriek uit de ruimte aan de Bethani‘straat te krijgen. Het pand is nodig voor het nieuwe Centrum voor Cultureel Erfgoed. De Stichting meent dat het huurcontract met de gemeente nog tot 2021 geldig is, de gemeente vindt dat niet. Brabants Dagblad
 • Met het nieuwe Pop-Up fonds steunt de gemeente ‘s-Hertogenbosch projecten met durf en vindingrijkheid. Het fonds is er ter ondersteuning van bijvoorbeeld een vernieuwend cultureel idee of een verrassende samenwerking. ‘s-Hertogenbosch
 • De Willem Twee. Zo moet het straks in de volksmond gaan heten. De fusie tussen Muziekcentrum de Toonzaal, W2 Poppodium en kunstencluster Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch is deze maand officieel bekrachtigd. Brabants Dagblad
 • De test van de kunsttoepassing in de Katterugonderdoorgang in Tilburg  is geslaagd, maar dat betekent niet dat het sein voor het kunstwerk op groen staat. Nu wordt de financi‘le haalbaarheid onderzocht, laat de gemeente Tilburg weten. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Burgemeester en Wethouders van Oisterwijk trekken 40.000 euro uit voor de realisatie van een kunstwerk in de nieuwe voetgangerstunnel bij het station Oisterwijk. Brabants Dagblad
 • De Culturele prijs 2016 van de gemeente Oirschot  gaat naar de Heemkundekring de Heerlijkheid. Eindhovens Dagblad
 • De oppositie  in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft grote twijfels over de keus voor commerci‘le Karmac als nieuwe bibliotheekorganisatie. Er is geen meerderheid voor het voorstel van het college. De twee organisaties die het bibliotheekwerk willen verzorgen, Karmac en de bibliotheek Den Bosch, krijgen de kans om opnieuw een offerte in te dienen. Brabants Dagblad,  Brabants Dagblad, Bibliotheekblad
 • Erfgoedvereniging Heemschut vindt dat in het kader van een goede belangenafweging de gemeente Werkendam structureel beter toezicht dient te houden op het behoud van de Muraltmuren in Hank. Erfgoedvereniging Heemschut

 

cultureel ondernemerschap

 • ‘Maatschappelijke vraagstukken en opgaven vragen om innovatieve oplossingen. Globalisering en technologische ontwikkelingen dagen de architectenbranche uit. Een branche die gedreven wordt door innovatie. ‘ BNA publiceert een position paper over innovatie. BNA
 • Rune Peitersen en Michelle Schulkens van het Platform Beeldende Kunst over de richtlijn kunstenaarshonorarium. PBK
 • Het TextielMuseum en het Rijksmuseum hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de periode van vijf jaar gesloten. Het uitgangspunt van de samenwerking is dat beide musea elkaar versterken om zodoende beter zorg te kunnen dragen voor het nationale erfgoed. De musea gaan expertise uitwisselen op het gebied van beheer, behoud, restauratie en onderzoek. Textielmuseum
 • Bart Rutten is de nieuwe artistiek directeur  van het Centraal Museum Utrecht. Museumtijdschrift
 • Volgens een rapport van de Association of Art Museum Directors (AAMD) zijn Amerikaanse kunstmusea steeds meer afhankelijk van privaat geld als het gaat om aankopen en tentoonstellingen. Hyperallergic
 • De Nederlandse bioscopen en filmtheaters verwelkomden in het afgelopen jaar 34.177.932 bezoekers, een stijging van 3.7% ten opzichte van 2015. Het jaar 2016 was minder goed voor de Nederlandse film. Het aandeel op basis van bezoek was 12,3% versus 18,9% in 2015. Stichting Filmonderzoek Filmkrant, Holland Film Nieuws  
 • BREIN heeft vorig jaar 231 sites/diensten offline gehaald die illegale content aanboden. Verder heeft de auteursrechtbeschermer 26 grote uploaders aangepakt en 18 Facebookgroepen verwijderd. Zo blijkt uit de cijfers over 2016. BREIN wil dat internetproviders een waarschuwingsbrief sturen naar klanten die illegale content hebben gedownload.    BREIN, Entertainment Business
 • CB gaat de term Logistics nog meer waarmaken. De nadruk komt helemaal te liggen om distributie, dus de eigen inkoop verdwijnt. Dat betekent dat onvertaalde buitenlandse boeken en accessoires als hoesjes voor e-readers vanaf 1 april niet meer door CB geleverd worden. inct.nl
 • Jorij Abraham is een van de sprekers op het seminar ‘Met het oog op morgen’ dat KVB Boekwerk op 19 januari houdt in Amsterdam. Hij is program manager van het onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow. Hij zegt o.m. ‘Een boekhandel kan zich specialiseren en expert worden op een bepaald onderwerp: dankzij internet en sociale media kun je nu ge•nteresseerden in het hele land bereiken. Als specialist in een niche-onderwerp kun je die klanten veel beter adviseren en informeren. Op die manier kun je ze aan je binden.’ inct.nl
 • Community building is interessant voor de hele boekensector. Auteurs kunnen ermee voorkomen dat ze tussen twee boeken uit het zicht van hun lezers raken. ‘Door in gesprek te blijven met de lezers, kun je ze warm houden tot het volgende boek uitkomt.’ Uitgevers kunnen hun auteurs helpen door hen te assisteren in het bouwen en activeren van hun community’s. Aldus Jeff Povlo, algemeen directeur van social design company Scape in Amsterdam. Ook hij spreekt op het seminar ‘Met het oog op morgen’. Inct.nl
 • Er waren dit jaar geen grote bestsellers in de VS, maar toch slaagden de uitgevers erin om 3,3% meer papieren boeken te verkopen. In totaal telde onderzoeksbureau Nielsen 674 miljoen verkochte exemplaren. De Nielsen BookScan overziet ongeveer 80% van de print-verkopen in de VS. In de eerste helft van 2016 daalde de verkoop van ebooks met 20%. Het aantal uitleningen groeide in 2016 met 16% ten opzichte van het jaar ervoor. inct.nl, Informatieprofessional
 • De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2015 vrijwel gelijk gebleven aan die van 2014. Daarmee is, sinds de cijfers structureel worden onderzocht vanaf 2004, voor het eerste geen sprake van groei. De exportwaarde is opgebouwd uit inkomsten uit rechten, opnamen en optredens van Nederlandse muziek en artiesten in het buitenland. Het aandeel van de rechten en opnamen nam in 2015 toe terwijl het aandeel optredens terugliep. BUMA Cultuur
 • Martin Garrix heeft de Popprijs 2016 gewonnen. Met het toekennen van de Popprijs 2016 aan Martin Garrix bekroont de jury een artiest met imposante cijfers. Wereldwijd zagen zo’n twintig miljoen mensen Garrix optreden. Volgens de jury onderscheidt Garrix zich van veel andere dj’s door zijn ‘drang naar vernieuwing en feilloze gevoel voor melodie en hits.’ BUMA Cultuur
 • Eurosonic Noorderslag geldt als het belangrijkste platform voor Europese muziek, met overdag een conferentieprogramma voor Europese muziekprofessionals en ’s avonds een showcasefestival, dat in het verleden al voor veel acts als springplank heeft gediend.  Een interview met Peter Smidt, creatief directeur. Feiten en cijfers over Eurosonic Noorderslag 2017. Entertainment Business, BUMA Cultuur
 • De 2017 European Border Breakers Awards (‘EBBA’), de Europese muziekprijs voor opkomende artiesten, zijn uitgereikt. BUMA Cultuur
 • Op 14 januari zijn de IJzeren Podiumdieren 2016 uitgereikt in Groningen. De prijzen zijn uitgereikt in de categorie‘n ‘beste marketeer’, ‘beste programmeur’, ‘beste directeur’, ‘beste festival’ en ‘beste podium’. Poppodium TivoliVredenburg was winnaar in deze categorie.  De IJzeren Podiumdieren zijn de belangrijkste vakprijzen in de live-popsector. VNPF
 • De concurrentie tussen podia en festivals en tussen festivals onderling is stevig en neemt toe. Conjunctuurwijzer, Conjunctuurwijzer
 • Na 3 jaar ervaring, heeft Proud of the South de ervaringen en methodieken gedeeld in een boekwerk om zodoende andere organisaties in de sector te inspireren en te helpen bij hun eigen inspanningen om talent een stap verder te helpen. Het eerste exemplaar van het Handboek Talentontwikkeling Pop is op 12 januari 2017 op Eurosonic Noorderslag aangeboden aan d e Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx. bkkc
 • GUTS heeft de Buma Music meets Tech Award en daarmee een geldprijs van 5000 euro gewonnen. De jury was op zoek naar het concept dat zich het meest buiten de gevestigde kaders van de muziekindustrie begeeft en heeft de inzendingen beoordeeld op innovatie en toegevoegde waarde. GUTS heeft een programma bedacht dat een einde  moet maken aan woekerprijzen voor concertkaartjes. BUMA Cultuur, RTV Oost
 • Buma Music in Motion, de conferentie over innovatief gebruik van muziek in film, games, televisie en commercials vindt plaats op 23 mei 2017 in Amsterdam. Music supervisor Amelia Hartley en voormalig Tindersticks-gitarist Dickon Hinchliffe zijn te gast. Beiden hebben gewerkt aan de serie Peaky Blinders. Daarnaast is ook artificial intelligence een van de focuspunten. BUMA Cultuur
 • Het platform Indieplant  is sinds de lancering in oktober 2016 behoorlijk succesvol. Inmiddels vinden ruim vijfhonderd muzikanten via Indieplant.com op eigen kracht hun publiek. Naast onder meer productie, distributie en marketing van product, biedt Indieplant talent letterlijk een podium. Indieplant Bookings matcht de nieuwste en grootste Indieplant-talenten met zalen, feesten en festivals. Entertainment Business
 • De diverse muziekstreamingdiensten waren in Amerika het afgelopen jaar goed voor 38% van de totale muziekomzet. Het gebruik van streamingdiensten is in Amerika gegroeid met 76 procent. Dat de markt in zijn geheel slechts met drie procent groeide, is te wijten aan de daling van de cd-verkopen. Verder werden er amper muziekdownloads aangeschaft. Entertainment Business
 • De Buma NL Awards, het festival voor Nederlandstalige muziek en de conferentie van Buma NL,  vindt de komende vijf jaar plaats in Utrecht, en niet meer in ‘s-Hertogenbosch . ‘ In TivoliVredenburg is de capaciteit groter, en dus kunnen we meer diversiteit aanbrengen in de verschillende zalen.’ Brabants Dagblad, DUIC
 • De minister van SZW heeft ingestemd met het verzoek van sociale partners Kunstenbond en NAPK om een groot aantal artistieke (steun-)functies en productie- en voorstellingsgebonden functies uit te zonderen van de wettelijke ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid. NAPK

cultuurmarketing

 • Kunstcampus deSingel in Antwerpen stapte afgelopen jaar over naar een centraal systeem om alle klantdata te analyseren. Zo veranderde de customer journey van top-down naar bottom-up. Cultuurmarketing
 • Het Markiezenhof in Bergen op Zoom mag zich beste Museumkaartverkoper noemen. Bij een wedstrijd verkochten zij in december 2016 het best. Museumvereniging
 • Interview met Fiscal Peters, het nieuwe hoofd Marketing & Communicatie bij het International Film Festival Rotterdam. Hij wil IFFR neerzetten als merk door het hele jaar heen. Cultuurmarketing
 • Bioscoopreclame kan veel effectiever uitpakken voor merken. Dat is de conclusie van een recent onderzoek naar het rendement van reclame in de bioscoop in het Verenigd Koninkrijk.  Holland Film Nieuws
 • Van 20 tot en met 22 januari a.s. vindt voor de tweede keer het Bankgiro Loterij Theaterweekend plaats. In 60 theaters door heel Nederland kan het publiek voor €10 een voorstelling bezoeken. Nationaal Theaterweekend

 

financiering

 • In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een open oproep uit gericht op Stadslabs. Initiatiefnemers van stadslabs en andere lokale samenwerkingsverbanden werden uitgenodigd voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel doorontwikkelen en professionaliseren van initiatieven waarin zowel traditionele als nieuwe stadmakers op vernieuwende wijze samen aan oplossingen voor urgente ruimtelijke opgaven werken. Het Stadslab Breda word geselecteerd voor de doorontwikkeling ervan. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Deze regeling is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op om deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de ontwikkeling van een leer- en maakomgeving voor startende creatieve vakmensen (MBO-ers). Zes ontwerpers zijn geselecteerd, waaronder Hannah van Luttervelt en Aoife Wullur, beide uit Eindhoven,  en gaan zes maanden intensief samenwerken met o.m. docenten, opdrachtgevers en onderwijsexperts. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strip en graphic novel. De oproep is ge•nitieerd vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 112 voorstellen zijn vijf projecten geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Eerstvolgende deadline 1 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Mondriaan Fonds introduceert een nieuwe bijdragemogelijkheid om de toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria te stimuleren: het experimenteerregelement kunstenaarshonoraria. Dit  reglement voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars conform de richtlijn. Mondriaanfonds
 • Er verandert veel en er zijn nog maar weinig zekerheden en bakens. Dat is spannend Žn het maakt mensen onzeker. Maar n’et de kunsten. Integendeel. Kunst en cultuur gedijen bij verandering. Nieuwjaarstoespraak van Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds kende onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toe aan 11 beeldend kunstenaars, waaronder Linsey Kuijpers uit Breda. Deze bijdrage is bestemd voor beloftevolle kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. Mondriaanfonds
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstkomende deadline 17 februari. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken. De eerstvolgende deadline van de regeling Dutch Crossover is 14 februari. Filmfonds
 • Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn 10 filmplannen, uit 83 inzendingen,  geselecteerd. Een gezamenlijke commissie van het Nederlands Filmfonds en de NTR koos tien korte fictiefilms, met een lengte van 5 tot 10 minuten. Filmfonds
 • Na 28 jaar heeft het Mediafonds per 1 januari 2017 zijn reguliere activiteiten be‘indigd. In de eerste maanden van 2017 worden alle nog lopende projecten afgewikkeld. De archieven worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Daarnaast zijn straks bij Beeld en Geluid documenten en materialen te vinden die samen een goed beeld geven van de betekenis van het fonds. Mediafonds
 • Met ingang van 2013 worden literaire manifestaties en literair-educatieve activiteiten van (inter)nationaal belang niet langer rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Daarvoor in de plaats is een nieuwe subsidieregeling bij het Nederlands Letterenfonds vastgesteld voor meerjarige subsidies. Voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 kunnen aanvragen voor vier jaar worden voorgelegd. Deadline : 1 maart. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds investeert met de regeling Literaire Tijdschriften in talentvolle makers van literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische positie van kunstenaars. Eerstvolgende deadline 6 februari. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten roept op om plannen in te dienen voor activiteiten die kunnen bijdragen aan een duurzame talentontwikkeling buiten de Randstad. Voorstellen moeten een aanvulling zijn op wat reeds regionaal aanwezig is en ruimte bieden aan verschillende partners (ook uit verschillende disciplines) om hun eigen activiteiten langjarig te verbinden met elkaar en die van anderen. Deadline 5 april. Fonds Podiumkunsten
 • Een overzicht van de organisaties die een Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten ontvangen. Fonds Podiumkunsten
 • De toekenningen werkbijdrage muziekauteur zijn bekend, tweede aanvraagronde september 2016. Opvallend is het toegenomen aantal aanvragen en honoreringen vanuit de popsector. Begin september organiseerde het Fonds Podiumkunsten een bijeenkomst voor popmuzikanten over het aanvragen van een werkbijdrage muziekauteur. Fonds Podiumkunsten
 • De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2016 zijn 392 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 23 voor subsidie van wind- en waterdichtmaatregelen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt uiterlijk 28 februari 2017 de toekenningen bekend. Cultureel Erfgoed
 • Cultuurfonds Almere en Cultuur+Ondernemen gaan samenwerken bij de financiering van projecten en evenementen in Almere. Zij introduceren daarvoor de Cultuurlening Almere, die voorjaar 2017 van start gaat. Cultuur + Ondernemen
 • In 2016 is in Nederland 170 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. In 2015 was dat 128 miljoen euro. Crowdfunding maakte de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van Douw & Koren. Douw & Koren

 

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • De Akademie van Kunsten breidt uit met vier nieuwe leden: acteur Nasrdin Dchar, schrijver Adriaan van Dis, theatermaker Ola Mafaalani en sopraan Claron McFadden. De installatie van deze nieuwe lichting leden vindt plaats op 8 juni 2017. Akademie van Kunsten
 • In een torenkamer op het dak van de Bijenkorf in Amsterdam verblijven kunstenaars.  Het warenhuis bood in de afgelopen twee jaar een stuk of vijftien musici, schrijvers en beeldend kunstenaars een artists-in-residence aan. Het resultaat is te lezen op de boekenafdeling, te horen in paskamers of te zien in de etalage. NRC
 • architectuur en vormgeving
 • De kick-off voor who cares, ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning, vindt 18 januari, plaats in Almere. De Architect, Architectuur Lokaal
 • Op 19 januari blikken Hedy d’Ancona, Adri Duivesteijn en Floris Alkemade en vier jonge ontwerpers 25 jaar terug en vooruit tijdens de publieksbijeenkomst Rijk aan Ontwerpkracht. Daarna trapt de serie ‘oprichtingsgesprekken’ van het Ministerie van Ruimtelijke Zaken af, met o.a. initiatiefnemers van ZUS en OMA/AMO over het thema Geluk. De publieksbijeenkomst is de introductie op de gelijknamige tentoonstelling. De Architect, Het Nieuwe Instituut
 • Cities in Transition, power, environment, society is een caleidoscopisch boek met theoretische bespiegelingen over recente ontwikkelingen in steden wereldwijd. De gelijknamige tweedaagse conferentie aan de Nanjing University in China in 2014 was de aanleiding voor deze publicatie. Archined
 • Het aantal leegstaande winkelpanden in ons land is afgelopen jaar licht gedaald. Niet doordat de detailhandel het beter doet, maar doordat veel winkels zijn omgebouwd tot woningen of horecagelegenheden. Architectenweb
 • Ontwerper Hella Jongerius wint de Sikkens Prize. Museumtijdschrift
 • De collectie van Social Label is t/m 11 maart te zien bij Yksi Expo op Strijp-S, Eindhoven . e52.nl
 • De expositie Escape – Embracing the freedom of beauty in De Kazerne in Eindhoven belooft een stap uit de waan van de dag, waarbij de toeschouwer meegevoerd wordt door intrigerende schoonheid. Anneke van Wolfswinkel over een expositie die laat zien wat voor zee aan mogelijkheden er ontstaat wanneer autonome kunst, toegepast design, materiaalonderzoek en technologische innovatie met elkaar worden verweven. Tubelight
 • ‘Ontwerp een koninklijke tas’ luidde de opdracht van een internationale wedstrijd die vorig jaar werd uitgeschreven door de Joke Veeze Foundation in samenwerking met Tassenmuseum Hendrikje. Een wedstrijd gericht op nieuw ontwerptalent: van studenten tot recent afgestudeerden aan kunstacademies in Nederland en andere Europese landen. Er waren twee winnaars : Nienke van Dee en Wietske Neerincx. Fashion United

beeldende kunst

 • Kunstenares Eylem Aladogan stond deze week voor het eerst oog in oog met haar kunstwerk dat ze speciaal maakt voor museum De Pont in Tilburg. Na vijf dagen, waarin de temperatuur opliep tot 1200 graden, was de oven bij het EKWC in Oisterwijk weer voldoende afgekoeld om Eylems kunstwerk naar buiten te rijden. Omroep Brabant
 • Jerusalem, Jerusalem. Herinneren en vergeten in het werk van Anselm Kiefer en Gerhard Richter is een boek van Wouter Weijers waarin hij  het werk van de  2 Duitse kunstenaars bijeenbrengt  omdat ze in hun beeldend werk de confrontatie met het onverwerkte Duitse verleden aangaan. Die juxtapositie culmineert in een vergelijking van twee schilderijen, ŽŽn van Kiefer en ŽŽn van Richter, allebei Jerusalem getiteld. De Reactor
 • Anouk Kruithof is de Publieksfavoriet 2016 van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. Daarmee maakt het publiek een andere keuze dan de vakjury, die in december Evelyn Taocheng Wang tot winnaar uitriep. De Volkskrant
 • Het Drukkerijmuseum in Etten-Leur eert Fiep Westendorp met een Kopperprent. Daarnaast is er vanaf april een expositie van haar werk te zien.  BN – De Stem, BN – De Stem

film en av

 • In drie jaar tijd hebben de Shortcutz Amsterdam Annual Awards zich ontwikkeld tot de belangrijkste competitie voor kortfilmtalent van Nederland. Op 23 januari 2017 worden ze voor de vierde keer uitgereikt tijdens een ceremonie in EYE. Dan wordt ook de Shortcutz Amsterdam Career Award 2017 uitgereikt aan regisseur Pieter Kuijpers, die onlangs besloot te stoppen met regisseren. Holland Film Nieuws
 • Het Go Short festival is als eerste Nederlandse filmfestival een Oscar Qualifying Festival. Dat betekent dat films die op dit festival vertoond worden automatisch op de longlist van the Academy Awards (de Oscars) komen. Biosagenda

letteren

 • Christiaan Weijts zet zijn strijd tegen het canondenken in het onderwijs voort. Afgezaagd literatuuronderwijs ontneemt leerlingen alle leeslust, schreef hij een jaar geleden. Nu zegt hij: Ik zat er naast. ãHet is nog veel verschrikkelijker dan ik dacht.’ Coen Peppelenbos van tzum reageert op zijn artikel.  NRC, tzum
 • Omdat ze niet (meer) in het Nederlands verkrijgbaar zijn, dreigen belangrijke boeken in de vergetelheid te raken. Niet goed voor de diversiteit van het literaire landschap, vond Henk Pršpper,  toen hij directeur van het Letterenfonds was,  en daarom startte hij Schwob. Dit initiatief brengt pareltjes uit alle windstreken weer onder de aandacht. VPRO Boeken
 • Op 19 januari begint het literair festival Winternachten in ‘s-Gravenhage. De 22e editie heeft als motto ‘Is this the real life?’ over wat er is maar verborgen blijft, en over fake – dat wat er niet is maar ons wordt voorgehouden. Literair Nederland
 • Het programma van het literair festival Tilt is bekend gemaakt . Dimitri Verhulst opent het festival met een literair concert ‘Nightwatch’. Verder zijn er o.m.  lezingen van Yves Petry (artist-in-residence) en Astrid Roemer. Tilt
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de driejaarlijkse Frans Kellendonk-prijs 2017 toegekend aan Hanna Bervoets. De prijs van 5 duizend euro zal haar op 20 februari worden uitgereikt in Nijmegen, voorafgaand aan de door de Radboud Universiteit Nijmegen georganiseerde Frans Kellendonklezing. Een dag later werd bekend dat Bervoets de BNG Literatuurprijs 2016 wint.  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Literatuurplein, NRC
 • Arnon Grunberg wint Gouden Ganzenveer. De Volkskrant
 • Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017 wordt gemaakt door het echtpaar illustrator Martijn van der Linden en schrijfster Maranke Rinck. CPNB
 • Het kinderboekenfeest ‘Knetters’ is op 29 januari in het Duvelhok in Tilburg.  Naast een plenair programma zijn er ook workshops. Knetters

muziek

 • Vier ensembles dingen 18 januari naar de Storioni Toonzaal Prijs tijdens de finale in Muziekcentrum De Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch. De finalisten zijn het Animato Kwartet, het Hermitage Duo, Duo Ebano en het Malevich Piano Quartet. Het winnende ensemble ontvangt coaching door het Storioni Trio en krijgt optredens aangeboden in o.a. De Toonzaal en Muziekgebouw Eindhoven. Brabants Dagblad
 • De 30 beste acts van Eurosonic 2017, en de 25 beste acts van Noorderslag 2017, volgens 3voor12  3voor12.vpro.nl3voor12.vpro.nl
 • Hiphop, soul en jazz en crossovers waren volop aanwezig op Eurosonic/Noorderslag. Noisey, Jazzism, Jazzism
 • Angelo Diop alias Rotjoch heeft voor hiphop-platform 101Barz de Pop Media Prijs gewonnen. BUMA Cultuur, 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam onderzoeken een fusie. Binnenkort gaan ze daarover in overleg met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de beide subsidiegevers van schouwburg en theatergroep. TGA, Theaterkrant, De Volkskrant, NRC
 • De eerste editie van Theatertext NL: neue Stimmen aus den Niederlanden  stond in het Deutsches Theater in Berlijn. Het reizend festival, dat volgende maand Bochum aandoet, staat in het teken van de promotie van Nederlandse theaterteksten in Duitsland. Theaterkrant
 • Onder de naam Het NieuwTG hebben Gentse theaterstudenten en net afgestudeerde makers een plan gepresenteerd voor een nieuw Gents stadstheater. Ze reageren daarmee op de strubbelingen bij NTGent, dat na subsidie-inperkingen en het vertrek van artistiek leider Johan Simons en enkele acteurs met een identiteitscrisis lijkt te kampen. Theaterkrant
 • De musicals In de ban van Broadway en Ciske de Rat hebben de meeste prijzen gewonnen bij het Musical Awards Gala 2017. Ze ontvingen respectievelijk vier en drie awards. De publieksprijs voor beste musical ging naar The Bodyguard. Theaterkrant
 • De zesde editie van de Flamenco Bi‘nnale ging 13 januari 2017 van start. Het volledige programma van het tweejaarlijks festival staat in het teken van de flamencodans en -muziek. Zestien dagen lang kan in negen steden in Nederland en Belgi‘ genoten worden van flamencodans optredens en masterclasses. Danseres Roc’o Molina zoekt de grenzen van de flamenco op. Dansmagazine, NRC

 

kunst in de openbare ruimte

 • Volgens de provincie Noord-Brabant moet de N65 de mooiste en ‘groenste’ rijksweg van  de provincie  worden. Vanaf september 2015 heeft een aantal boom- en plantenkwekers langs de N65 hiertoe – in de vorm van een werkatelier – samen met kunstenaars en ontwerpers idee‘n ontwikkeld. Een commissie selecteerde  afgelopen september de voorstellen van Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros en KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens) voor verdere uitwerking. Publiek gemaakt
 • Op 27 januari viert Breda de Cultuurnacht. Het stralend middelpunt van de activiteiten zal een roze, opblaasbare drol zijn. Mr Poopie is een creatie van het Spaanse collectief Hungry Castle. Mixed Grill
 • ,,De expositie is bij deze geopend’, roept vuilnisman Robin van Groenendaal de belangstellenden in de Meester Stormstraat toe. De containers in die straat zijn voorzien van pictogrammen uit het Tilburgse lettertype TilburgsAns van initiatiefnemers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen. Brabants Dagblad

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In een van de voormalige onderkomens van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven zijn woningen gerealiseerd. Het gaat om 48 appartementen, waar jongeren en andere woningzoekenden kunnen ‘flexwonen’. Bij de transformatie van het gebouw was de oorspronkelijke architect betrokken, Arie van Rangelrooij (architecten-en-en). Architectenweb
 • Het nieuwe kantoor van QNP ICT & Telecom Professionals moet een blikvanger op bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda worden. Met het opvallende ontwerp geeft Oomen Architecten uitdrukking aan bedrijfsprocessen die gaan om connectiviteit en transparantie. Architectenweb
 • Precious Plastic is een machine waarmee iedereen thuis plastic kan recyclen. Het project van ontwerper Dave Hakkens is  genomineerd voor de Designs of the Year Awards. Een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door het Design Museum in Londen. De bekendmaking is op 26 januari. e52
 • Kleine verstilde portretten en monumentale handen. Houtsnedes met opvallende rasterpatronen van horizontale en verticale lijntjes die het spannend maken. Jacomijn den Engelsen exposeert  in KEG in Schijndel. Brabants Dagblad
 • De fotoserie ‘Mantel der Liefde’ van Fotograaf Ilse Wolf, die eerder te zien was tijdens BredaPhoto 2016, is nu te zien in het Bredase Stadskantoor. De serie gaat over de mantelzorg en is samen gemaakt met bewoners van de Seniorenresidentie Ruitersbos. Breda Vandaag
 • De Boxtelse Martje Wijers heeft een van de twee halve finales van het NK Poetryslam  in Utrecht, met overmacht gewonnen. Vrijdag 27 januari staat ze in de NK finale in de Cloud Ninezaal in Vredenburg Utrecht. Brabants Dagblad

 

kunstonderwijs

 • In 2017 krijgt de Opleiding Techniek en Theater van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans een nieuwe naam: Design & Technologie. Daarmee wil de opleiding inspelen op veranderingen binnen de opleiding en het werkveld. ‘Moderne technologie en digitale middelen maken theatertechnici steeds meer tot ontwerpers en uitvinders.’ Theaterkrant
 • TU/e-studenten dachten op verzoek na over een manier om de binnenstad van Eindhoven een boost te geven. Dat leidde tot enkele prikkelende idee‘n. Ze presenteerden hun werk aan de gemeente, winkeliers en opdrachtgever Onno Renaud. e52.nlEindhovens Dagblad

 

kunstbeoefening

 • De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te organiseren en ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam: Koornetwerk Nederland. LKCA
 • Een groot aantal cultuurmakers uit de gemeente Moerdijk was 14 januari in Fort Sabina bij Heijningen aanwezig om de presentatie van de productie Robin Hood bij te wonen. Robin Hood moet op 2, 8 en 9 juli op het fort worden uitgevoerd en de opzet gaat uit van deelname van een groot aantal culturele vereniging uit de gemeente. BN – De Stem

 

cultuureducatie en – participatie

 • In 2017 werkt Kunstbalie aan 11 projecten op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie, binnenschoolse cultuureducatie, cultuur en samenleving en amateurkunst. Werk je ook in of aan de culturele basis in Noord-Brabant? Kijk wat Kunstbalie voor je kan betekenen. Kunstbalie
 • Het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie. Thema’s en trends in praktijk en beleid 2016 is een gezamenlijke publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie.  Het biedt zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie . Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Museumbezoekers kijken vaak maar heel kort naar een kunstwerk. Ontwerper Astrid Poot onderzocht samen met haar team hoe je museumbezoek voor families spannender kunt maken. Wat gebeurt er als je de traditionele volgorde waarin informatie wordt aangeboden loslaat? LKCA
 • Het MediaPakt is een lerend netwerk, dat ervoor zorgt dat mediawijsheid binnen het onderwijs structureel aandacht krijgt. Organisaties die zich aansluiten bij het MediaPakt spreken af om de mediawijsheid van leerlingen (en leraren) te vergroten en elkaar daarin te versterken door samen te werken en kennis te delen. Cubiss is als initiatiefnemer aanjager en verbinder van het MediaPakt. Cubiss
 • Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) en Bosch500 organiseren op 29 januari De Stem van Bosch 2017. Amateurzangers (opera/operette/musical) krijgen de gelegenheid zich te laten horen aan professionals tijdens masterclasses met een wedstrijdelement.  Opera magazine
 • Op 12 december 2016 organiseerde het Stedelijk van Abbemuseum een symposium onder de titel ‘Het museum vanuit een inclusief perspectief’. Het streven naar ‘inclusiviteit’ staat bij het museum hoog op de agenda, dat blijkt ook uit hun Special Guests programma.  Dit programma richt zich specifiek op doelgroepen voor wie de drempel van het museum het hoogst is (Alzheimer pati‘nten, blinden, doven). Een verslag. Metropolis M
 • De Code Culturele Diversiteit: de 4 principes op een rijtje. Cultuurmarketing
 • De culturele diversiteit van Nederland is niet zichtbaar in musea, theaters en muziekscholen, de bezoekers zijn voor het overgrote merendeel blank. In Belgi‘, waar cultuurmakers wŽl de wijk intrekken, leiden de ervaringen tot een ander inzicht. ‘Een optreden moet kwaliteit hebben en toegankelijk zijn voor een breed publiek.’ Zuiderlucht

 

erfgoed

 • Eye Filmmuseum in Amsterdam heeft sinds september een nieuw Collectiecentrum: een expertisecentrum voor professionals die zich bezighouden met filmconservering, restauratie en onderzoek. VPRO Cinema.nl
 • Op 26 januari 2017 vindt de volgende Erfgoedontmoeting van Erfgoed Brabant plaats in het Oorlogsmuseum Overloon. Dee  bijeenkomst staat in het teken van storytelling, met daarbij de focus op het publiek. Erfgoed Brabant
 • De Stichting Brabantse Hoeders lanceren een reddingsplan voor 200 kerken. Brabants Dagblad , Brabantse Hoeders
 • Ooit telde de Biesbosch vijftig boerderijen, nu staan er nog twee. Vrijwilligers redden de Zwarte Schuur van de slopershamer en gaven het pand zijn oude glorie terug. BN – De Stem

bibliotheken

 • Kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij hun leesopvoeding, hebben een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is. Maar hoe begin je, als welwillende school of bibliotheek, om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen? Cubiss heeft in 2016 een aantal pilots uitgevoerd met vier Brabantse bibliotheken en verschillende andere partners, zoals consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen. Cubiss
 • De negenjarige Dominique van Hoof is kinderdirecteur van de OBA. Ze zal het komende jaar voor de bibliotheek jeugdactiviteiten bedenken, evenementen opzetten en gaan vloggen. Bibliotheekblad

Geen reacties

Geef een reactie