Trends & ontwikkelingen 17 mei 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Het is de ambitie met minister Bussemaker (OCW) dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen heeft de minister besloten het gereserveerde budget voor de derde ronde (2017) nu al beschikbaar te stellen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie om in te zetten voor de eerste ronde. Rijksoverheid.nl  ,   Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Kamerlid Michiel van Veen (VVD) uit zijn verontwaardiging n.a.v. een evaluatierapport over internationaal cultuurbeleid, waaruit blijkt dat onduidelijk is hoeveel geld er precies is besteed en welke resultaten zijn behaald. De lezersbrieven van De Telegraaf en de reactie van Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds in diezelfde krant. Hoezo wordt het geld voor internationaal cultuurbeleid slecht besteed? De zes grote cultuurfondsen reageren op een ãonzorgvuldig rapport’. Het toekomstig beleid onderschrijven de fondsen. NRC , Rijksoverheid.nl  , De Telegraaf , Mondriaanfonds  , NRC, inlog vereist
 • Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor moeten zich meer op de omroep, en minder op de concertpraktijk gaan richten. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies over het beleidsplan van de Stichting Omroep Muziek (SOM), waar koor en orkest onder vallen. De raad is van mening dat er voor de SOM voldoende kansen liggen om de komende vier jaar haar mediataak in te vullen en de gewenste innovatieslag te maken. Cultuur.nl , Cultureel Persbureau
 • Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer het Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. Rijksoverheid.nl
 • De twee Rembrandt-schilderijen van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit die Nederland en Frankrijk begin dit jaar samen voor 160 miljoen euro aankochten, zijn op zaterdag 2 juli voor het eerst in het Rijksmuseum te zien. Het museum is op die dag gratis toegankelijk. Trouw
 • Minister Bussemaker (OCW) heeft gereageerd op de brief van de Vereniging Openbare Bibliotheken  over E-books en leenrecht van 29 februari. Bussemaker steunt de bibliotheken in hun streven e-books uit te willen lenen. Maar ze zegt ook dat dit op dit moment in de markt geregeld moet worden met de rechthebbenden.  Net als de VOB wacht de minister de uitspraak van het Europese Hof af. De Bibliotheken
 • Het aantal vierkante kilometers winkeloppervlak moet worden teruggebracht. Dat is nodig om de kwaliteit van de binnensteden en winkelgebieden te behouden. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) in reactie op de voortgangsrapportage Retailagenda. Rijksoverheid.nl , VNG Magazine
 • Gemeenten en provincies moeten meer doen om leegstand van winkelruimte tegen te gaan. Daarbij moeten provincies de regie nemen, zegt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe. Cobouw 
 • De organisatie van fotofestival en galerie Noorderlicht krijgt eenmalig €100.000 extra subsidie van de gemeenten Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.  Met de subsidie willen ze de financi‘le positie van de organisatie veilig stellen en een signaal afgeven naar de Raad van Cultuur dat Noorderlicht een Rijkssubsidie verdient voor 2017-2020. In 2012 oordeelde de Raad negatief, maar kreeg Noorderlicht alsnog een deel na protesten. PhotoQ
 • Muziekpodium Zeeland (MPZ), organisatie die in Zeeland voornamelijk jazz- en klassieke concerten organiseert, is een publieksactie begonnen tegen de dreigende bezuinigingen van de provincie. PZC 
 • De gemeente Utrecht ontkomt er niet aan om de subsidie aan het muziekgebouw TivoliVredenburg te verhogen met 1,9 miljoen euro, zegt Carolien Gehrels. De voormalige Amsterdamse PvdA-cultuurwethouder is voorzitter van het ‘onderzoeks- en adviesteam TivoliVredenburg’. De Volkskrant , RTV Utrecht ,   De Volkskrant
 • Museum DOMunder in Utrecht heeft een groot financieel probleem. De bouw van de archeologische attractie onder het Domplein blijkt 1,2 miljoen euro meer te hebben gekost dan verwacht. Daarnaast is er een exploitatietekort ontstaan van 400.000 euro. De gemeente Utrecht onderzoekt momenteel samen met de stichting die het museum beheert hoe de problemen opgelost kunnen worden. Historiek 
 • Toneelgroep de Appel is via haar website een petitie begonnen om haar voortbestaan te redden. Het gezelschap dreigt haar jaarlijkse subsidie van de gemeente Den Haag kwijt te raken na een negatief advies in het kunstenplan 2017-2020. Algemeen Dagblad 
 • In een brief aan B & W van Amsterdam schrijven twintig prominenten uit de kunstwereld het besluit van het stadsdeelbestuur van Stadsdeel Zuid om af te zien van een kunstwerk van Femke Schaap onbegrijpelijk en onverstandig te vinden. Volgens de briefschrijvers is het kunstwerk ten prooi gevallen aan ‘populistische stemmingmakerij’. Het Parool
 • De Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum in Zwolle maakt zich grote zorgen over de dreigende bezuinigingen en de fusie van het museum. Het museum zou moeten fuseren met het Historisch Centrum Overijssel; dat levert volgens het college drie ton aan bezuinigen op en zou nieuwe impulsen aan het museum moeten geven. RTV Oost
 • Er zal voorlopig geen einde komen aan geoblocking, het beperken van toegang tot online (beeld)materiaal gebaseerd op de geografische locatie van de gebruiker. Dat schrijft de Duitse zakenkrant Handelsblatt op basis van een Europees wetsontwerp. De Europese Commissie zal dat voorstel over twee weken publiceren, zo meldt de krant. Villamedia

noord-brabant

 • Noord-Brabant beschikt vanaf nu over een eigen symfonie. De blinde Bossche componist Sjef van Rooij, arrangeur RenŽ Meester en initiatiefnemer Jacques Hendrikx hebben de Brabant Symfonie aangeboden aan commissaris van de Koning Wim van de Donk. Doel is met de symfonie een breed publiek te bereiken. Brabanders kunnen zo ervaren hoe bekende melodie‘n Žn klassieke muziek samen gaan zonder elitair te zijn. Brabant.nl 
 • De projecten die met ondersteuning van Brabant C tot stand zijn gekomen staan centraal in het jaarverslag. Het verslag geeft daarnaast een beeld van de opgave die Brabant C heeft meegekregen van de provincie, van de context waarin het fonds opereert en de werkwijze die wordt gehanteerd. Plus de cijfers en het zicht op maatschappelijke effecten. Brabant C
 • De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant pleit voor invoering van een zgn. BrabantCard: ŽŽn pas waarmee toeristen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer Žn toeristische attracties, zoals musea, pret- en dierenparken, kunnen bezoeken. Pretwerk
 • Op de High Tech Campus in Eindhoven is de Venture Capital Desk,  een adviespunt voor ondernemers van startups die op zoek zijn naar investeerders, geopend. Een initiatief van de  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij samen met onder andere de Rabobank.   Omroep Brabante52.nl

grote brabantse gemeenten

 • Stichting Cultuur Eindhoven organiseert 2 informatiebijeenkomsten over de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 : op 13 juni en 5 september. Cultuur Eindhoven
 • Het voormalige bankgebouw aan de Wal 15 in Eindhoven moet als een van de meest bijzondere gebouwen uit de wederopbouwperiode in Eindhoven behouden worden voor de toekomst. In een brief vraagt Heemschut het Eindhovense college om met pandeigenaar Profinn in gesprek te gaan over herbestemming van het pand. Eindhovens Dagblad 
 • Er zijn nu 25 geluksplekken in Eindhoven. e52.nl ,  Eindhovens Dagblad 
 • Festival Impact in Helmond gaat dit jaar niet door. De organiserende vrijwilligers noemen het financi‘le risico ‘te groot’. Eindhovens Dagblad
 • Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2017 aangeboden. ‘Met het Jeroen Boschjaar hebben we onze gemeente op een hoger niveau ‘verkocht’, zowel nationaal als internationaal. We willen niet verslappen en deze voortvarende aanpak voortzetten. De legacy van het huidige Jeroen Boschjaar stellen we veilig.’  Gemeente ‘s-Hertogenbosch

overige brabantse gemeenten

 • Bergenaren die vorig jaar begonnen zijn met het restaureren van een historisch pand of het beheren van cultuurhistorisch erfgoed, komen vanaf nu in aanmerking voor de Bergse erfgoedprijs. De winnaar krijgt op 9 september een prijs van 500 euro uitgereikt. De gemeente gebruikt voor de prijs geld dat zij heeft gewonnen in 2014 met de BNG Erfgoedprijs. BN – De Stem
 • Al bijna twee jaar voeren Boxtelse cultuurmakers de discussie: hoe houden we Boxtel, ondanks de teruglopende subsidies, bruisend op het gebied van cultuur? Cultuurnetwerk, een initiatief van stichtingen Boxtel Vooruit, Bockepruik, Podium Boxtel en Brabants Centrum, ging met het culturele veld in gesprek, vatte dit samen in een notitie en overhandigde het document aan cultuurwethouder Marusjka Lestrade. Brabants Centrum
 • Het kunstwerk Taluton in het Elisabethpark in Etten-Leur heeft geen constructiefout of defect. De ongelukkige val van meisje van het kunstwerk kwam omdat ze enigszins werd opgejaagd door haar broertje.   BN – De Stem
 • De plannen om cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen voor vijf miljoen euro te renoveren, lijken definitief terug bij af. Bestuursadviseur en organisatiedeskundige Hans Andersson Herpt, die als kwartiermaker de kar trok, heeft zijn opdracht teruggegeven aan het gemeentebestuur van Heusden. Brabants Dagblad
 • Na jaren van leegstand krijgt de Sint-Jozefkerk in Kaatsheuvel een nieuwe bestemming als medisch centrum. Het plan hiervoor van de Tilburgse ontwikkelaar Rene van den Berg is door het college van Loon op Zand goedgekeurd. Over fase twee, sloop van de pastorie voor de bouw van appartementen, is nog geen besluit genomen door de gemeente. Brabants Dagblad 
 • De Nuenense wethouder Joep Pernot wil er ‘alles aan doen’ om cultureel centrum Het Klooster open te houden. Daartoe heeft hij al een beheerder achter de hand die aan zou kunnen treden zodra de curator het faillissement van de huidige exploitant heeft afgehandeld. Eindhovens Dagblad 
 • Het Oosterhouts FilmcafŽ opent.  In het filmcafŽ zijn straks veertien voorstellingen per week te zien. “Arthouse, om de oud-bezoekers niet van ons te vervreemden, maar vooral ook publieksfilms.’ BN – De Stem
 • Het onderhoud aan de N329, De weg van de toekomst,  kost de gemeente Oss jaarlijks fors meer dan gedacht. Oss meende met 750.000 euro per jaar klaar te zijn, maar daar moet naar nu blijkt structureel bijna 365.000 euro bovenop. Brabants Dagblad 
 • Stichting Nishant Bhola | World of Dance wil zich vestigen als stadsdansgezelschap van Roosendaal. Dit werd 11 mei bekend tijdens een korte presentatie in de Rabobankgalerie van Schouwburg De Kring te Roosendaal.  De stichting voert op dit moment gesprekken met diverse partijen in Roosendaal, en heeft concrete afspraken met Cultuurlinc. Dansmagazine

cultureel ondernemerschap

 • De BNA organiseert op 24 mei samen met Architectuur Lokaal en ICSadviseurs een workshop over architectenselecties. De inzet is een aanscherping van de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze richtlijn, een resultaat van de twee Aanbestedingstafels van de BNA,  is een praktische tool voor opdrachtgevers om tot een evenwichtige uitvraag en redelijke verdeling van de tenderkosten te komen. BNA 
 • Verbouw een museum, maak het groter en de bezoekerscijfers schieten omhoog. Volgens Michael Govan, de directeur van het Los Angeles County Museum of Art (LACMA), kan het effect van vernieuwing worden voorspeld. Iedere 100 miljoen euro investering in grotere of nieuwe huisvesting leidt tot minstens 100.000 extra bezoekers. NRC, inlog vereist , The Art Newspaper
 • Het Rijksmuseum Twenthe verloor een kwart van de subsidie in 2012.  Van 38 personeelsleden gingen er 11 weg. Het publiek kwam in grote getale. In 2012 en 2013 zo’n 50.000 bezoekers, in  2015 ruim 120.000. De eigen inkomsten (entree, museumwinkel, horeca) stegen, van 20 naar 60 procent. NRC, inlog vereist
 • Video is overal. Op je smartphone, tablet, laptop of in je huiskamer op je tv-scherm. Van social media tot video on demand. Er zijn legio mogelijkheden voor videomakers, zoals transmedia storytelling, de immersive ervaring van virtual reality. Ondanks dat staan de verdienmodellen onder druk. Het thema van het Mediapark Jaarcongres op 23 juni. Spreekbuis
 • Voor Nederlandse distributeurs is Cannes geen filmfestival, maar een markt. Cinema.nl
 • Nederland krijgt er begin juni opnieuw een nieuwe filmdistributeur bij: Splendid Film. Het bedrijf zorgt zelf ook voor de distributie van films via home entertainmentkanalen. Holland Film Nieuws
 • AMC Entertainment Holding Inc., dat gecontroleerd wordt door de Chinees Wang Jianlin van de Dalian Wanda Group, wil Europa’s grootste bioscoopketen Odeon & UCI Cinemas overnemen. Holland Film Nieuws
 • Het Rotterdams en het Nederlands filmfestival lanceren samen een nieuw coproductie-platform. Daarvoor gaan de Rotterdamse Cinemart en Holland Film Meeting samenwerken onder de vlag Boost NL dat internationaal financiering zal zoeken voor projecten die al op Cinemart gepresenteerd zijn, al ondersteund worden door het Hubert Bals fonds en voor Nederlandse projecten die al in ontwikkeling zijn. Screen
 • International Film Festival Rotterdam (IFFR) programmeert vanaf deze zomer elke eerste woensdag van de maand zijn eigen avond in het Rotterdamse filmtheater KINO. IFFR
 • Internetbrowsers Chrome, Firefox en Safari blokkeren toegang tot de website van The Pirate Bay. Ze kwalificeren Thepiratebay.se als een phishing site: een “deceptive site” of “web forgery”, die gebruikersinformatie kan stelen. Entertainment Business
 • Mensen plegen op grote schaal piraterij omdat ze zich veel minder schuldig voelen als ze ontastbare goederen stelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Monash University in Australi‘.  Entertainment Business
 • Amazon zou op zoek zijn naar mensen in Nederland en grond aankopen om distributiecentra voor de Benelux te bouwen, zo klinken de geruchten. Volgens Wijnand Jongen van brancheorganisatie Thuiswinkel.org is de komst van de Amerikaanse E-commercegigant slecht nieuws voor de detailhandel. Alibaba, het Chinese handelsplatform, opent een kantoor in Amsterdam en zou producten uit de Benelux willen verkopen aan de groeiende consumentenmarkt in Nederland. Entertainment Business
 • Bestuur Buma/Stemra draagt Wim van Limpt als nieuwe directeur voor. De ALV bepaalt 15 juni of hij het wordt. 3voor12.vpro.nl
 • Het programma van de Muzikantendag op zaterdag 21 mei  is compleet. BUMA Cultuur 
 • Het muziekfestival de Beschaving is op 2 juli in de Botanische Tuinen in Utrecht. Bezoekers wordt gevraagd deel te nemen aan een experiment. Sociale wetenschappers van de Universiteit Utrecht onderzoeken hoe lang ze zonder telefoon kunnen. Bij binnenkomst wordt de telefoon met een sticker afgeplakt. NOS 
 • Het festival voor wereldcultuur Incubate trok afgelopen weekend zo’n 1000 bezoekers naar Tilburg, voor de eerste van in totaal 3 festivalweekenden. Incubate vulde voorheen 1 volle week, dit jaar is het festival voor het eerst opgedeeld in 3 weekenden. Brabants Dagblad ,  Brabants Dagblad
 • Concertorganisator LiveNation wil de komende vijf jaar honderden concerten in virtual reality aanbieden. Hiertoe werkt het samen met NextVR. Het is de bedoeling dat consumenten de concerten kunnen ervaren met een VR-bril. Entertainment Business
 • Twee nieuwe streamingdiensten werden vorig jaar kort na elkaar gelanceerd: Tidal en Apple Music. De verwachting dat zij elkaar met name zouden gaan beconcurreren met exclusives kwam al snel uit. En ook YouTube ligt onder vuur. Voor slechts dertig euro per maand kun je lid worden van alle drie grote streamingdiensten,  Apple Music, Spotify en Tidal. In een cd-winkel zijn dat nog geen twee cd’s. Waarom nog klagen? 3voor12.vpro.nl , Noisey
 • Het Nederlandstalige schlagerfestival Breda in Concert en het televisieprogramma Nederland Muziekland (SBS6) gaan samenwerken. Entertainment Business 

cultuurmarketing

 • ‘In de cultuursector kan nog veel meer gebruik gemaakt worden van de customer journey’ Interview met Sandra Broeren, hoofd Marketing en Communicatie Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. Het is haar eerste baan in de culturele sector.  Ze heeft eerder de marketing en communicatie gedaan voor grote merken als Ikea, Macintosh, Beate Ushe en De Mandemakers Groep. Cultuurmarketing
 • ‘Nationale Pas is prachtig marketinginstrument om verval in uitleningen tegen te gaan’. Interview met Paul Postma, die van de Vereniging Openbare Bibliotheken de opdracht kreeg om door middel van een ‘business case’ aandacht te besteden aan de marketingaspecten van de Nationale Bibliotheekpas.  Bibliotheekblad 

financiering 

 • Op 20 juni wordt voor de vierde keer de Hedy d’Ancona-prijs 2016, de prijs voor excellente zorgarchitectuur, uitgereikt aan een van de zeven genomineerde projecten.  Voorafgaand aan de prijsuitreiking organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een symposium. Centraal staan de gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg voor de fysieke omgeving. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Uit Film Facts & Figures 2015 van het Nederlands Filmfonds blijkt dat 2015 een succesvol jaar was voor de Nederlandse film, filmmakers en filmindustrie. Het totale productievolume groeide naar €136,9 miljoen, een toename van 42% in twee jaar. In 2015 werden 49 Nederlandse speelfilms geselecteerd voor een van de internationale A-festivals, tegen 22 in 2011. Voor het eerst in vijf jaar steeg de totaalomzet van de Nederlandse film, alsook het gemiddelde bioscoopbezoek: Nederlanders gingen in 2015 gemiddeld 1,9 keer naar de bioscoop.  Filmfonds  , Filmkrant
 • Als gevolg van bezuinigingen op de omroep wordt de financiering van het Mediafonds naar alle waarschijnlijkheid stopgezet per 1 januari 2017. Wat betekent dit voor de komende periode? Een update. Mediafonds
 • Het jaarverslag 2015 van het Mediafonds staat online. Het bevat een overzicht van verleende subsidies en activiteiten van het fonds in 2015. Jacob Kohnstamm, voorzitter van het bestuur van het Mediafonds, verzorgde een korte inleiding. Mediafonds 
 • Twee filmprojecten zijn geselecteerd in de voorjaarsronde van het Netherlands Film Fund + Hubert Bals Fund Co-production Scheme 2016 en ontvangen ieder een realiseringsbijdrage van € 50.000 van het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • In de eerste subsidieronde van 2016, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 899.000 besteed; 37 projectsubsidieaanvragen van 35 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende bedragen per project vari‘ren in deze ronde van € 10.000 tot € 30.000, het maximaal te verlenen subsidiebedrag voor deze groep aanvragers. Dit maakte het Nederlands Letterenfonds bekend. Letterenfonds
 • De Bogot‡ book fair is een van de grootste boekenbeurzen van Latijns-Amerika. De beurs trekt jaarlijks 500.000 bezoekers en beleefde dit voorjaar zijn 29ste editie. ‘Hola Holanda’, Nederland was gastland. Vanwege dat gastlandschap waren vijftien auteurs en professionals uit het Nederlandse boekenvak uitgenodigd. Een verslag. Letterenfonds
 • Henri‘tte Post, directeur-bestuurder Fonds Podiumkunsten, publiceert haar tweede blog over de behandeling van de aanvragen in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020. Over criteria. Fonds Podiumkunsten
 • Van de producerende instellingen, podia en aanvragers die in januari een aanvraag indienden voor de subsidie nieuwe makers (1ste ronde 2016) heeft het Fonds Podiumkunsten er 8 gehonoreerd. Fonds Podiumkunsten
 • Het programma Fast Forward van het Fonds Podiumkunsten is er om de ontwikkeling van Nederlands talent in een internationale context aan te moedigen. Choreograaf Itamar Serussi maakt de komende twee jaar producties met Balleto di Roma. Regisseur Jorinde Keesmaat gaat drie jaar lang aan de slag bij het Newyorkse Center for Contemporary Opera. Fonds Podiumkunsten
 • Sjaron Minailo (theater), Fernando Belfiore (dans) en Emma Rekers (muziek) zijn de drie podiumkunstenaars die deelnemen aan het Olympisch cultureel programma in Rio de Janeiro. Zij werden uit 9 genomineerden geselecteerd door het Braziliaanse programmateam. Ook de andere publieke cultuurfondsen hebben hun selectie voor de zeven overige disciplines al bijna rond. Half mei moet de voltallige selectie van 10 kunstenaars bekend zijn. Fonds Podiumkunsten
 • Van ruim 1100 aanvragen voor instandhoudingssubsidie is dit jaar 60% digitaal ingediend. Uiterlijk 31 augustus 2016 is er duidelijkheid over een aanvraag. Cultureel Erfgoed
 • De documentairefilm Klanken van Oorsprong brengt een stuk ‘vergeten’ geschiedenis van Nederland voor het voetlicht. Veel Indisch-Nederlandse muzikanten  waren  van beslissend belang voor de popmuziek in Nederland en ver daarbuiten. De makers zijn aan het crowdfunden.  Voor het realiseren van de film, maar ook voor een educatieprogramma  en een expositie. Voordekunst
 • Het Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO) ontving sinds 2014 geen structurele subsidie meer, maar alleen nog op projectbasis. Vorige maand kreeg de directie te horen dat ook die financiering ophoudt. Daarom ziet het zich gedwongen om alle activiteiten vanaf september neer te leggen. Het orkest heeft sinds 1976  ruim drieduizend jongeren uit alle EU-lidstaten onder zijn hoede gehad.   Trouw
 • 19 MEDIA-gesteunde films zijn geselecteerd voor het Filmfestival van Cannes. Media Desk Nederland 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De jury van de NRP Gulden Feniks heeft dit jaar uit 83 inzendingen acht projecten genomineerd voor de NRP Gulden Feniksprijzen. In zowel de categorie Renovatie als Transformatie zijn nog drie projecten in de race. In de categorie Gebiedstransformatie zijn twee projecten genomineerd. De Architect 
 • Zestig opdrachtgevers zonden een project in voor de Gouden Piramide 2016. De jury onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vijf inzendingen genomineerd voor de Rijksprijs, die inspirerend opdrachtgeverschap bekroont. De genomineerden vertegenwoordigen een vari‘teit aan projecten: van nieuwbouw tot transformatie, van zorg tot cultuur en van gemeente- tot bottom up-initiatief. Architectenweb
 • De Amsterdammers Tiers Bakker en Henk van Dijk zijn een petitie gestart om te voorkomen dat alle 28 brugwachtershuisjes in Amsterdam worden herbestemd tot hotelsuites. Ze stellen onder meer dat de gemeente nooit andere mogelijke functies heeft onderzocht en een monocultuur stimuleert. De gebouwtjes bieden een overzicht van diverse architectuurstijlen, van Amsterdamse School tot Modernisme. Architectenweb
 • Bespreking van Architectuur in Nederland Jaarboek 2015/2016. Archined 
 • Binnen bestaande lokale regels is meer mogelijk dan gedacht, er is veel winst te behalen in de mindset en cultuur bij gemeenten en samenwerking tussen ondernemers en gemeente is een succesfactor. Dat zijn de voornaamste tussentijdse conclusies van de pilot Verlichte regels winkelgebieden van Platform31. Platform31 

beeldende kunst

 • Voor de derde keer wordt de Nederlandse inzending voor de Bi‘nnale van Veneti‘ geselecteerd via een competitie tussen duo’s van een curator en een kunstenaar. Op 20 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze krijgt 45.000 euro voor de verwezenlijking van de plannen voor de Bi‘nnale van 2017. NRC , inlog vereist
 • Bridget Riley, Antony Gormley, Marlene Dumas, Paulina Olowska; er zijn steeds meer weldoeners onder de kunstenaars. Ze steunen maatschappelijke projecten, al dan niet van culturele aard, overal in de wereld. Wat beweegt hen? Metropolis M
 • Het kunstwerk ‘The Fish Pond Song’ van Jeroen Kooijmans trekt een record aantal bezoekers naar het Stedelijk Museum in ‘s-Hertogenbosch. Het museum ontving de 50.000ste bezoeker sinds de tentoonstelling ruim 4 maanden geleden opende. Brabants Dagblad 

film  

 • Het Festival International du Film d’Animation Annecy toont een royale selectie van Nederlandse films in competitie en daarbuiten. HAFF
 • Op het City Food & Film Festival in ‘s-Hertogenbosch beleven vier films hun landelijke premire en zijn vele spraakmakende documentaires te zien. Allemaal omrand door proeverijen – en interessante food-talks. Filmkrant ,  Eindhovens Dagblad
 • De Nederlandse regisseur Leonard Retel Helmrich ontvangt dinsdag op het filmfestival van Cannes een speciale onderscheiding van het Artisan Festival International. Holland Film Nieuws 
 • Of ik gek ben’ is niet alleen het regiedebuut van Frank Lammers, hij schreef ook het filmscenario. ‘Ik ben maar gewoon begonnen. Ik doe graag dingen waarvan ik niet weet of ik ze kan’. Omroep Brabant

letteren 

 • In een open brief aan de Vlaamse minister van cultuur Gatz steunt Dimitri Verhulst samen met 194 schrijvers, uitgevers en boekhandelaren literair podium Behoud de Begeerte. De Morgen
 • Wat heeft een schrijver nodig om prijzen te winnen? De Volkskrant, inlog vereist
 • Edward van de Vendel en Martijn van der Linden hebben samen de Woutertje Pieterse Prijs 2016 gekregen voor Stem op de okapi. Letterenfonds   ,  Literatuurplein 
 • De jury van de Dioraphte Literatour Prijs 2016 heeft tien titels genomineerd. Zes in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig en vier in de categorie Vertaald. De winnaars ontvangen elk 15.000 euro aan prijzengeld. De nominaties voor de Bob den Uyl Prijs voor het beste journalistieke reisboek zijn bekend. CPNB , Tzum.info 
 • Schrijver Willem Claassen woonde drie weken in een verzorgingstehuis in Eindhoven, singer-songwriter Down in Norway zocht hem in die periode op. Het digitaal  luisterboek ‘Sommige bomen houden hun blad langer vast dan andere’ komt voort uit de ervaringen die deze jonge mensen hebben terwijl ze een tijdje aanschuiven bij het leven van ouderen. Een uitgave van  Literair Productiehuis Wintertuin en de literaire podcast Ondercast. Cultuur bewust

theater en dans

 • De Nationale Opera is in Londen uitgeroepen tot Opera Company of the Year 2016. Het Nederlandse gezelschap mag zich een jaar lang het beste operahuis ter wereld noemen. Voor de titel waren operagezelschappen uit onder meer Duitsland, de VS, Polen en Oostenrijk genomineerd. Opera magazine 
 • Ivo van Hove zet met Toneelgroep Amsterdam een nieuwe stap in zijn internationale toneelcarrire: in 2017 regisseert hij de Britse acteur Jude Law samen met Toneelgroep Amsterdam-acteurs Halina Reijn, Gijs Scholten van Aschat en Robert de Hoog in de internationale coproductie Obsession met het Londense Barbican Center.   Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte 

 • In Breda wordt er nogal wat gebouwd. Plekken krijgen een nieuwe bestemming, verkeerssituaties worden gewijzigd en gebouwen worden gerenoveerd. Maar aan de andere kant zijn er ook veel braakliggende terreinen, locaties die wachten op hun nieuwe bestemming en bouwkavels die vergeten lijken. Voor het kunstproject Under Construction heeft het KOP 5 kunstenaars uitgenodigd om op zo’n plek in de stad een kunstwerk te realiseren. Kunst.blog
 • Techniek, muziek, energie en De Dommel combineren in een kunstwerk. Die opdracht kregen kunstenaars voor de kunstroute Rabo Kunst op de Dommel (ModD). Op zondag 22 mei opent de route met tien werken die twee weken lang de High Tech Campus en het TU/e-terrein verbindt.  e52.nl 
 • Anna van Lingen en Denisa Kollarov‡ maakten het boekje Seventeen Playgrounds. Een gids langs de Amsterdamse speelplaatsen, die Aldo van Eyck, tussen 1947 en 1978, in opdracht van de gemeente, heeft ontworpen. De architect heeft meer dan 700 speelplaatsen ontworpen. Nu is daar nog een kleine hoeveelheid van over. De auteurs roepen op om mee te denken over uitdagende speeltuinen. Mister Motley verzamelde enige foto’s van kunstenaars die ook nadachten over speelplekken. Mister Motley
 • De kaarten met daarop een wijdvertakt metronet en het luchtrooster waar het geluid van een metro uit opstijgt, moeten wijken voor de werkzaamheden rond de toekomstige Primark. Het kunstwerk ‘Metroality’ van Marry Overtoom wordt uitgegraven en tijdelijk opgeborgen. In de toekomst duikt het weer op een nieuwe locatie in Tilburg. Waar is nog niet bekend. Brabants Dagblad
 • In het kader van het sokkelproject in Heusden is een beeld van kunstenaar Rogier Ruys geplaatst. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 •  ‘Linda Arts maakt haar werk niet om het onzichtbare, het onzegbare, het onverklaarbare, of het ongeziene, het onaanraakbare, het geur- en smaakloze, en het onhoorbare te vangen, maar om ons erop te wijzen dat ondanks al onze zintuigelijke vermogens het bestaan onbevattelijk is. ‘ Alex de Vries sprak het openingswoord bij de solotentoonstelling van Linda Arts in  Museum Van Bommel Van Dam in Venlo. Mister Motley
 • Gam Bodenhausen exposeert tot en met 26 juni haar kunstwerken bij Vitalis Wissehaege. Zij liet zich gedurende zeven weken inspireren door de wereld van bewoners van het  Eindhovense verzorgingshuis. Eindhovens Dagblad
 • CorporateTrailer uit Vught heeft in Hamburg 2 prijzen gewonnen tijdens het WorldMediaFestival.  Een prijs voor een commercial voor designmeubelfabrikant BENCH, en een voor een film over een opleidingscentrum van de NAVO. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense rapper Fresku staat de komende maanden op de planken met zijn allereerste one-manprogramma ‘Welkom bij de Fresku Show’. Hiermee wil hij ‘de verantwoordelijkheid nemen’ voor de multiculturele maatschappij. Omroep Brabant
 • Choreograaf Guilherme Miotto toont in In Memory of a Projection drie lichamen op zoek naar hun menselijkheid of naar dat wat menselijk zou kunnen zijn. In Memory of a Projection is een coproductie van Korzo producties en DansBrabant. DansBrabant
 • Dansnest uit Breda gaat dit voorjaar naar de Europese culturele hoofdstad Wroclaw in Polen. Onder de noemer FLOW  wordt op 11 juni 2016 een kunstroute door de stad georganiseerd waar Dansnest een voorstelling doet. Dansnest houdt zich vooral bezig met dans in de openbare ruimte. Breda Nieuws   

kunstonderwijs

 • De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft Paul Diederen benoemd tot hoogleraar Transformational Design. Hij treedt per 1 juni 2016 aan bij de richting Architectural Urban Design & Engineering van de faculteit Bouwkunde. Hij gaat zich bezighouden met de relatie tussen de actuele ontwerppraktijk en het onderwijs; de focus richt hij daarbij op de her-evaluatie van de bruikbaarheid van de naoorlogse stad. Architectenweb
 • Studenten van de mode-opleiding van het ROC Tilburg gaan in het Naaiatelier Tilburg, in het TextielMuseum, aan de slag met het ontwikkelen van katoenen boodschappentassen. Deze tassen moeten in Tilburg hŽt alternatief worden voor het gebruik van plastic tasjes. Een aantal Tilburgse economiestudenten van het Fontys werkt aan de businesscase voor dit unieke project. De rode draad is duurzaamheid; met schonere productie een betere toekomst bieden aan de Indiase boeren. Tillywood
 • In 2012 startte de eerste lichting van de nieuwe Post-hbo opleiding Erfgoed & Ruimte aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2012 moet volgens de wet (Bro) cultuurhistorie verplicht ingebed worden in ruimtelijke plannen. Dit vormde de aanleiding tot deze nieuwe opleiding. Als eindproduct van de opleiding wordt een integrale gebiedsvisie opgesteld voor een eigen ingebracht gebied. De opleiding viert in 15 juni zijn eerste lustrum. Erfgoedstem

cultuureducatie en – participatie 

 • EYE heeft mede namens filmpartijen en onderwijsinstellingen een reactie geformuleerd op het eindadvies dat Platform Onderwijs 2032 in januari uitbracht. In de reactie pleit EYE voor structurele aandacht voor film en beeldcultuur in onderwijs en geeft het aan waar begrijpend kijken en creatief maken van beeldtaal concreet een plek moeten krijgen in het nieuwe kerncurriculum. EYE
 • In het najaar wordt CinesCool, een digitaal platform met educatief materiaal dat direct gekoppeld is aan Nederlandse en Europese jeugd- en familiefilms., gelanceerd.  De initiatiefnemers hopen dat op deze manier films, documentaires en series een vastere plaats krijgen in het reguliere lesprogramma. Het initiatief is ontwikkeld door Young Crowds, de oprichters van Kidsweek, producent Harro van Staverden, filmboeker Carolyn van Liefland en het bedrijf Gofilex. NU.nl
 • Cubiss brengt in de loop van dit jaar drie keer een digitaal magazine uit over mediawijsheid in het onderwijs. De eerste editie, over mediawijsheid in het mbo, is inmiddels verschenen. Bibliotheekblad
 • Het programma ‘Klik & Tik. Samen op ’t web’ leert gebruikers omgaan met digitale media als Facebook, WhatsApp en Skype en is bedoeld om de vaardigheden van laagopgeleiden te verbeteren. KB
 • Het succesvolle initiatief Cinemini van EYE wordt uitgebreid. Met het kind-op-schootkaartje komt er wat meer ruimte. In de Cinemini-zaal kunnen kinderen (van twee tot zes jaar) veilig rondlopen. Films worden met gedimd licht vertoond en het geluid staat niet te hard. Aansluitend is er een spel met licht en schaduw in tenthuisjes. Holland Film Nieuws
 • Praten over hun ervaringen in oorlogsgebieden. Veel militairen vinden het moeilijk. Een kleine groep van ongeveer 150 Nederlandse veteranen probeert hun ervaringen te verwerken door er kunst over te maken. In museum Het Kruijsenhuis in Oirschot is een expositie met zulk werk te zien. Omroep Brabant
 • Kunnen zwakke lezers weer plezier krijgen in verhalen en lezen? De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ van de KB laat zien dat dit zeker mogelijk is met inzet van de juiste materialen. Kinderen en leerkrachten reageren erg enthousiast op de materialen uit de pilot. KB 
 • Op 26 mei organiseren het Institute of Network Cultures, het Domein voor Kunstkritiek, het PublishingLab en het Laboratorium Actuele Kunstkritiek de tweede editie van De Kunst van de Kritiek. Thema dit jaar : de gevolgen en grenzen van de nieuwste technologie voor de kritiek.  PublishingLab

kunstbeoefening

 • In opdracht van Kunstbalie heeft &Concept een onderzoek verricht  naar de behoeftes van (koepel) organisaties, verenigingen en clubs op het terrein van amateurkunst. Het updaten van de adressenbestanden was daarnaast een belangrijk (en zeer welkom) onderdeel van het traject van &Concept. Kunstbalie
 • In het laatste nummer van Brabant Magazine volop aandacht voor amateurkunst. Brabant.nl

erfgoed

 • Vijf Friese instellingen brengen sinds hun collecties onder in ŽŽn collectiecentrum. Andere musea, die met hoge opslagkosten kampen, kijken met belangstelling naar het ‘Fryske-model’. Het Mondriaan Fonds droeg bij met een Bijdrage Samenwerking Musea. Het energieneutrale archiefgebouw is ontworpen door LEVS architecten. De Volkskrant   , Architectenweb
 • Er is een rampenplan nodig om de schilderijen van Karel Appel te redden, volgens kunstexpert en onderzoeker Jaap Boon.  Op sommige werken is de verf van het doek gevallen of ribbelig geworden. De meeste problemen zouden worden veroorzaakt door chemische processen in de verf.  NRC Next  , inlog vereist
 • Een aantal grafheuvels uit de bronstijd in Noord-Brabant krijgt een opknapbeurt, en de paalkransen worden vernieuwd. Dit zijn cirkels van houten palen die prehistorische mensen vaak om de heuvels plaatsten. Maar eerst bestuderen archeologen het bodemarchief, om die oeroude bodems tijdens de restauratie zoveel mogelijk te sparen. Kennislink
 • Onterfd Goed ging eind februari failliet. Met de hulp van twee particuliere financiers kan de stichting een doorstart maken. Om het aanbod te verbreden worden voortaan ook particuliere collecties en verzamelingen verkocht. Bovendien is een overeenkomst gesloten met het Nationaal Onderwijs Museum. Daardoor zullen er ook regelmatig schoolmaterialen aangeboden worden. Eindhovens Dagblad
 • Het Landgoed Huize Bergen in Vught bestaat dit jaar honderd jaar en om dat te vieren is er een app ontwikkeld waarmee de geschiedenis is te zien door middel van augmented reality. Omroep Brabant 
 • De fondsenwervers voor de restauratie en het onderhoud van de St. Jan de Doper in Waalwijk hebben inmiddels 460.000 euro aan (toegezegde) subsidies en andere bijdragen binnen. Ze hebben nog 140.000 euro te gaan en dan is het doel bereikt. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Op 9 mei 2016 leverde de VOB een bijdrage aan de bijeenkomst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de rol die culturele organisaties kunnen spelen in de opvang van vluchtelingen, samen met de KB. Vanuit de andere culturele sectoren (musea, podiumkunsten, kunstcentra, e.a.) blijkt veel waardering voor de inzet van de bibliotheken. De Bibliotheken
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) concludeert in een onderzoek dat zij onlangs heeft laten uitvoeren onder 75-plussers onder andere dat veel ouderen onbekend zijn met het aanbod van de bibliotheek en dat voor een derde van hen mobiliteit  een beperkende factor is voor het bezoeken van een bibliotheek. Bibliotheekblad 
 • In 2012 is de Bibliotheek (in samenwerking met de HEMA) gestart met het aanbieden van online cursussen onder de naam Bibliotheek/HEMA-academie. Bibliotheekleden zijn blij met deze dienst, en de KB heeft besloten om de pilot voor een jaar te verlengen onder de naam ‘Cursussen van de Bibliotheek’. KB
 • Voor Biblionet Drenthe maakt de jouw.buzz, een bus die gaat functioneren als een mobiel fablab en als een rijdend leslokaal, de nieuwe strategie van de bibliotheken in Drenthe zichtbaar. Die nieuwe strategie is gericht op een maatschappelijke en verbindende functie. ‘Het is van steeds groter belang dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. We willen de inwoners van Drenthe digitaal vaardiger maken, veertig procent van Drenthe is dat niet. Daarbij kan jouw.buzz een belangrijke bijdrage leveren.’ Sinds 2014 doorkruist de MakersBuzz Noord-Brabant.    Bibliotheekblad  , Cubiss 
 • Onlangs is de naam bekendgemaakt van de nieuwe regionale culturele stichting waarin Bibliotheek Liemers (Zevenaar e.o) per januari 2016 is opgegaan. De bibliotheek, theater Het Musiater en het Liemers Museum presenteren zich voortaan als ‘Kunstwerk!’ Bibliotheekblad
 • De Bibliotheek Tilburg-Noord gaat naar een tijdelijke  nieuwe locatie, Wagnerplein 101. Het is  meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Samen met het Ronde Tafelhuis, een interreligieus ontmoetingscentrum, komt de bibliotheek met activiteiten waarmee buurtbewoners meer van elkaars culturen kunnen leren. Brabants Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie