Trends & ontwikkelingen 17 oktober 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • In NRC Handelsblad nam Melle Daamen, directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam en lid van de Raad van Cultuur, op persoonlijke titel het initiatief om het kunstdebat in Nederland aan te wakkeren. Op 21 oktober om 17.00 uur komt Melle Daamen in het kader van de reeks Kunstkwartetten van de Boekman Stichting zijn visie op het kunstbeleid toelichten. Boekman
 • Tweede debat over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur. De Gelderlander
 • De minister van Economische Zaken, mede namens de staatssecretaris 
 • van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en 
 • innovatie (AWTI) verzocht om in 2014 een ‘Balans van de topsectoren’ op te maken. Rijksoverheid.nl
 • Van 18-21 oktober 2014 vindt de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) voor cultuurministers plaats. Op deze bijeenkomst zijn ministers of afgevaardigden uit bijna vijftig Aziatische en Europese landen bijeen om te spreken over de creatieve industrie. Rijksoverheid.nl
 • In de septembercirculaire gemeentefonds staat dat de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) bij nader inzien toch niet per 2015 in het gemeentefonds wordt versleuteld. De huidige 36 grotere centrumgemeenten blijven deze ontvangen tot 2017. Deze gemeenten willen de gelden ook na 2017 behouden. Dit hebben zij in een brief op 9 oktober aan minister Bussemaker van OCW laten weten. VNG
 • De regering is niet bang voor verstoring van de e-bookmarkt door openbare bibliotheken. Dit zegt minister Bussemaker zegt in ‘Memorie van antwoord’ op de vragen en opmerkingen uit de Eerste Kamer dat rechthebbenden toestemming moeten geven voor de uitlening van e-books. Zij zullen dat volgens de minister niet doen als het uitlenen van e-books ongewenste concurrentie met de verkoop ervan zou betekenen. Rijksoverheid.nl
 • De publieke omroep moet zich meer onderscheiden van de commerci‘len. De taak voor de publieke omroep wordt aangescherpt: informatie, educatie en cultuur. De beste en meest creatieve producenten krijgen direct toegang tot het bestel om vernieuwende programma’s te maken die het publiek nergens anders kan vinden. Regionale omroepen blijven zelfstandig. De provincies zijn tevreden met de positie van de regionale omroep in het toekomstig mediabestel Rijksoverheid.nlDe VolkskrantIPOVNGRaad voor Cultuur
 • Het wetsvoorstel ‘private kwaliteitsborging in de bouw’, waarin de toets aan bouwtechnische eisen geprivatiseerd wordt, kan in het ergste geval leiden tot het stilvallen van de restauratiemarkt. Dat schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een gezamenlijke brief aan minister Blok van Wonen en Bouwen. Ruimtelijkekwaliteit.nl
 • Het betoog over toegenomen maatschappelijk draagvlak voor kunst en theater, dat dramaturg Tobias Kokkelmans tijdens het Nederlands Theater Festival hield, krijgt een vervolg. Het Transitiebureau organiseert dit theaterseizoen De Agenda: een reeks vervolggesprekken over de toekomst van het theaterlandschap. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 27 oktober. Theaterkrant
 • De gemeente Kampen heeft in 2013 de BNG Bank Erfgoedprijs gewonnen. De uitreiking van de Erfgoedprijs 2014 vindt daarom vrijdag 31 oktober in deze gemeente plaats. Dit gebeurt ter afsluiting van een symposium, waarin het leven met erfgoed en water in combinatie met de actuele wateropgaven centraal staat. VNG
 • Leidsche Rijn, het nieuwe stadsdeel van Utrecht, krijgt vanaf september 2015 een eigen theaterzaal. De focus van de programmering ligt op de verbintenis tussen de wijk en het theater. Ook community arts, social design-projecten en multidisciplinaire evenementen kunnen er een plek krijgen. Theaterkrant

noord-brabant

 • Een enorm tapijt gaat op reis door Brabant om het gesprek over de toekomst van de ruimtelijke inrichting aan te gaan. Provinciebestuurder Yves de Boer over Moza•ekBrabant. Omroep Brabant
 • Van 18 tot en met 26 oktober 2014 vindt de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven plaats. De provincie organiseert verschillende activiteiten, samengevat onder de paraplu ‘Social Design Garden’.
 • Waar velen bekend zijn met het fenomeen in product-, interieurdesign en architectuur, cre‘ert design ook perspectieven en oplossingen voor een groot aantal maatschappelijke opgaven. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling voor kunsteducatie en amateurkunstbeoefening gepubliceerd. Doel van deze regeling is het versterken van het provinciale systeem van kunstonderwijs en amateurkunstbeoefening. Beoefenen van kunst leidt tot talentontwikkeling van Brabanders. Daarnaast levert het ook een bijdrage aan de sociale cohesie in een gemeenschap: door samen iets te maken komen mensen bij elkaar. Brabant.nl
 • grote brabantse gemeenten
 • Op 29 oktober praat de Bredase politiek over het advies van Jan van Laarhoven, die kiest voor een nieuwe organisatie waar het MOTI en het Breda’s Museum in opgaan. Het MOTI wil in ieder geval tot die datum het stilzwijgen bewaren. Omroep Brabant
 • Bredase Stripcultuurbeurzen zijn uitgereikt. Zutphense uitgeverij Syndicaat gaat de 4.000 euro besteden aan de bouw van een professionele stand voor jonge en debuterende stripmakers. No‘l Ummels uit Tilburg wil met zijn prijs gebruikmaken van striptekenaars uit de Derde Wereld voor het uitwerken van zijn scenario’s. Breda Vandaag
 • De Raad van Commissarissen van het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven is zwaar teleurgesteld in de gemeente Eindhoven. De toezichthouders hadden donderdag gehoopt structurele stappen te zetten rond de financi‘le positie, maar komen bedrogen uit. Bij eerder besloten overleg met de gemeenteraad was er wederzijds begrip. Omroep Brabant Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • Eindhovense wethouder : De aanbestedingsprocedure waarbij de Eindhovense bibliotheek op zoek is naar een leverancier voor nieuwe boeken is zorgvuldig gevoerd. Eindhovens Dagblad
 • De Welstandscommissie heeft een sloopvergunning voor het hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven afgewezen. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Ruimte, die zich inzet voor tijdelijke huisvesting voor de creatieve sector, heeft een voormalig schoolgebouw in bruikleen gekregen van de gemeente Eindhoven. Tijdens de eerste kijkdag meldden zich al tientallen ge•nteresseerden voor de tijdelijke ateliers en studio’s in het pand. Eindhovens Dagblad
 • Het project Stationsgebied Helmond heeft de Brunel Award 2014, een prestigieuze internationale prijs op het gebied van architectuur die een relatie heeft met spoorwegen. gewonnen. Eindhovens Dagblad
 • Oppositiepartij Bosch Belang stelde voor te stoppen met de plannen voor een nieuw Theater aan de Parade. Maar de coalitiepartijen en de oppositiepartijen GroenLinks en D66 gaven aan de motie overbodig te vinden. Volgens hen is het al zo dat de nieuwe gemeenteraad pas een definitief besluit neemt over een nieuw theater. Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • De Cathrienkerk is nadrukkelijk in beeld om als tijdelijk onderkomen te dienen van het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch , als dat grootscheeps verbouwd, dan wel compleet vernieuwd wordt. Brabants Dagblad
 • De verbouwing van poppodium 013 valt voor de gemeente Tilburg veel duurder uit dan gepland. De gemeente is van plan om nog eens 2,2 miljoen euro subsidie te geven voor de verbouwing en de vervanging van de geluids- en lichtinstallatie. De gemeenteraad neemt op 3 november een besluit. Brabants Dagblad Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Het college van Alphen-Chaam heeft toch de bezuiniging op de bibliotheek in Chaam deels teruggedraaid. De 90.000 euro die Theek 5 niet meer zou krijgen is teruggeschroefd naar een jaarlijkse subsidie van 30.000 euro vanaf 2016. Niet voor het gebouw zelf, maar om lezen toegankelijk te houden voor kinderen in Alphen-Chaam. BN – De Stem
 • De versoberde uitvoering van de bibliotheek in Bergeijk krijgt op 1 januari waarschijnlijk wel vorm met een ophaalpunt in de gemeenschapshuizen en De Kattendans, maar nog niet op de basisscholen.Eindhovens Dagblad
 • In november wordt begonnen met de vernieuwing van het Tejaterke in Best. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Bladel wil subsidies tot een bedrag van 5000 euro direct toe gaan kennen. Eindhovens Dagblad
 • De beoogde verhuizing van de kunstenaars van stichting DESTAT naar het voormalige Thermo Centre in de Deurnese Spoorzone gaat niet door. De gemeente had als tijdelijk onderkomen het Thermo Centre voorgesteld. Eindhovens Dagblad
 • Particulier in actie voor het behoud van het graf van kunstenaar Jan van den Brink in Etten-Leur. BN – De Stem
 • De Kunstroute in Etten-Leur is volgend jaar niet langer onderdeel van het evenement Van Gogh Leeft. Belangrijkste reden is dat de werkgroep die onder de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur valt, eens iets anders wil doen. BN – De Stem
 • Cultuurprijzen Halderberge uitgereikt. BN – De Stem
 • Het college van Hilvarenbeek wil de zogenoemde vermakelijkhedenretributie invoeren. Dat zou voor de Beekse Bergen betekenen dat ze een deel van de kaartopbrengst delen met de gemeente Hilvarenbeek. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • De Johannes de Doperkerk aan de Markt in Standdaarbuiten blijft een gemeentelijk monument. BN – De Stem
 • Filmhuis Oosterhout is bijna klaar en opent vrijdag haar deuren voor publiek. BN – De Stem
 • Voorzitter Els Backx van het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) maakt tijdens de inspreekavond over de begroting met een gloedvol betoog aan de gemeente Uden kenbaar dat er niet aan de subsidie geknaagd moet worden. Het museum wil de collectie vermarkten en stevig inzetten op educatie. Brabants Dagblad
 • Het onderzoek dat Rodney Weterings uitvoert naar het ‘Petrusconflict’ in Vught is nog niet afgerond. De gerenoveerde Petruskerk moet het kloppende hart van Vught worden. De bibliotheek wil zich er niet vestigen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op drie plaatsen in Nederland is de BNA inmiddels netwerken gestart voor jonge architectenbureaus. YUP Z is er voor bureaus in het zuiden van het land (in samenwerking met CAST Tilburg en Architectuurcentrum Eindhoven). De eerste middag van YUP Z liet zien dat het kennisnetwerk een waardevol platform zal bieden voor startende en jonge architectenbureaus. BNA
 • ‘De wet bracht op papier een aantal verbeteringen, maar in de praktijk zie ik iets anders. Je ziet nog steeds dat opdrachtgevers te hoge en irre‘le eisen stellen aan ondernemers.’ Interview met Fred Schoorl, directeur van de architectenbond BNA, over de aanbestedingswet. Cobouw.nl
 • De vorming van Dutch Photographers is min of meer een feit. Alle verenigingen hebben zich immers positief uitgesproken, alleen moet het bestuur van de FotografenFederatie officieel nog toestemming geven tot de fusie. Dat is slechts een formaliteit. PhotoQ.nlPhotoQ.nl
 • Het Van Gogh Museum verkoopt sinds kort zijn expertise. Van Gogh Consultancy kan worden ingehuurd bij bijvoorbeeld restauraties of het bepalen van het juiste klimaat om kunst in op te slaan. NOSDe Volkskrant
 • De tweede editie van de tweejaarlijkse curatorenprijs VBCN OPEN Werk uit bedrijfscollecties is gewonnen door Vincent van Velsen en Alix de Massiac. Met de prijs wil de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen, stimuleren en een platform bieden. VBCN
 • In de zomer van 2013 ontwikkelde het Green Film Making Project de eerste Nederlandse duurzame filmproductiegids: How to Green Your Film Production (so far). Bedoeld voor filmmakers, en andere audiovisuele professionals, die wilden weten hoe ze het productieproces van hun film, commercial of videoclip konden verduurzamen. Nu weer te downloaden. Greenfilmmaking
 • Het Nederlandse bioscoopbedrijf heeft een nieuwe cao. Holland Film Nieuws
 • Amazon heeft een nieuwe dienst in het leven geroepen: Kindle Scout.Door middel van Kindle Scout kunnen lezers bepalen welk manuscript door Amazon wordt uitgegeven. Inct.nl
 • Amsterdam Dance Event, ’s werelds belangrijkste dance-conferentie, is begonnen. Wat in 1996 begon met 30 dj’s en 300 conferentiegangers, drie dagen en evenveel locaties is 19 jaar later uitgemond in een vijfdaagse met 300 feesten op 85 locaties, 2000 dj’s en ruim 5000 conferentiebezoekers. Een vraaggesprek met Richard Zijlma, directeur. 3voor12.vpro.nl
 • Nederland is binnen vijf jaar de grootste muziekexporteur van Europa. De overheid moet dit stimuleren en de Nederlandse dance-industrie beter faciliteren, stelt Buma Cultuur. Metronieuws.nl
 • SoundCloud, de populaire streaming-audiodienst, heeft onlangs een kleine revolutie binnen het concept toegelaten: een verdienmodel. Platenlabels en artiesten kunnen sinds kort door het plaatsen van advertenties geld verdienen met hun geŸploade muziek. NRCQ
 • Het nieuwe Tilburgs initiatief TIKTAC verzorgt huiskamerconcerten op bestelling. 3voor12.vpro.nl
 • De Amerikaanse organisatie Working Artists and the Greater Economy heeft richtlijnen opgesteld voor de vergoeding aan makers als zij deelnemen aan een expositie, vertoning, performance, workshop, en andere activiteiten. Hyperallergic.com

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde op 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. Vragen die aan de orde kwamen : Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? En welke bijdrage kan het Stimuleringsfonds leveren aan de ontwikkeling van het steeds breder wordende werkterrein van architectuur? Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Architect Donna van Milligen Bielke wint de Prix de Rome Architectuur 2014. Ze won de onderscheiding met Cabinet of Curiosities, haar ontwerpplan voor de Hoogstraat in Rotterdam. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in Rome. Mondriaanfonds
 • In februari 2015 zal het Mondriaan Fonds voor de derde keer de tentoonstelling Prospects & Concepts organiseren tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nelle Fabriek. Op de tentoonstelling is werk te zien van de beeldend kunstenaars die in 2013 een financi‘le bijdrage ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrire. Mondriaanfonds
 • Het Filmfonds steunt speelfilmplannen van Marleen Gorris, Mijke de Jong en Paula van der Oest in het kader van het nieuwe project DUTCH CROSS OVER elk met een realiseringsbijdrage van maximaal € 800.000. Filmfonds
 • Voor het nieuwe programma Talentontwikkeling in internationale context heeft het Filmfonds drie teams bestaande uit een scenarist/regisseur en producent geselecteerd om hun project te ontwikkelen voor de internationale markt. De teams ontvangen hiervoor naast de reguliere ontwikkelingsbijdrage additionele steun om internationale experts te betrekken. De totale beschikbare bijdrage per team bedraagt € 70.000. Het betreft projecten van regisseurs Sacha Polak, Jim Taihuttu en David Verbeek. Filmfonds
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de laatste ronde van 2014 zijn 6 projecten geselecteerd. Filmfonds
 • De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent en organiseren voor de elfde keer ONE NIGHT STAND, een dramareeks voor ‘nieuwe makers’, bestaande uit 6 films van 50 minuten. De films gaan op het Nederlands Film Festival 2016 in premire en zullen in het najaar van 2016 op televisie worden uitgezonden. Het thema dit jaar is Liefde, Lust & Leugens. One Night Stand richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. Deadline : 15 december 2014. Mediafonds
 • Van november 2014 tot juli 2015 presenteren negen Letterenfonds-debutanten hun werk op vier landelijke podia. Ze treden samen en solo op. De aftrap is tijdens festival Het Grote Gebeuren in Groningen. Op zaterdag 1 november lezen de schrijvers daar voor uit eigen werk. De debutanten ontvingen eerder dit jaar een startersbeurs van het Nederlands Letterenfonds waarmee ze aan een tweede literair boek kunnen werken. Letterenfonds
 • Ni–a Weijers verblijft van 15 oktober tot 14 december 2014 op de Jan van Eyck-academie in Maastricht. Ze is de eerste prozaschrijver die deelneemt aan het initiatief van het Letterenfonds en de Van Eyck-academie. In 2015 volgen Maartje Wortel, Wytske Versteeg en Rosan Hollak. De schrijvers werken tijdens hun verblijf twee maanden in een studio op de academie, te midden van veertig internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft de productiesubsidies en de subsidies voor composities (opdrachten en werkbeurzen) extern laten evalueren door KWINK Groep, een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 • Uit de evaluatie blijkt dat zowel de productiesubsidies als de compositiesubsidies een belangrijke rol spelen in het landschap van de podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Subsidies voor het programmeren van nieuwe festivals hebben als doel diversiteit en vernieuwing van het podiumkunstenaanbod te bevorderen. Deze subsidie kan vanaf 1 oktober voor de deadline van 10 december aangevraagd worden. Fonds Podiumkunsten
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft aan 39 culturele activiteiten dit derde kwartaal steun toegekend. In totaal werd er een bedrag van € 167.300 toegekend. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • De Woutertje Pieterse Prijs voor kwalitatief hoogstaande kinderboeken dreigt te verdwijnen. Stichting Lira, die de prijs van 15.000 euro sinds 1997 financieel mogelijk maakt, kampt met geldgebrek. De stichting beheert auteursrechten van schrijvers, vertalers en journalisten en heeft een conflict met kabelexploitanten over de vergoeding van scenarioschrijvers. De VolkskrantNRC
 • De nieuwe Europese Subsidiewijzer van de VNG is gepubliceerd. De Subsidiewijzer geeft een overzicht van de Europese fondsen waar gemeenten voor in aanmerking komen in de financieringsperiode 2014-2020. VNG
 • Op donderdag 6 november organiseren de BNA en ArchitectuurNL hun eerste gezamenlijke webinar over ‘Crowdfunding in de creatieve sector’. Een gesprek met workshopleider Gijsbert Koren. BNA
 • Film Of ik gek ben gaat crowdfunden. Omroep Brabant
 • Anne Marie Kalkman, directeur van Stadsschouwburg en De Vereeniging, in Nijmegen, hoopt voor de verbouwing van het concertgebouw 1 miljoen euro bij een te halen via de Nijmeegse bevolking. Kalkman maakt hiervoor gebruik van fundraising (ofwel fondsenwerving) en crowdfunding. De Gelderlander
 • PlaatPop in Bergen op Zoom was een groot succes, maar financieel een tegenvaller. Daarom komt er een benefietconcert om het tekort van 65.000 euro te lenigen. BN – De Stem
 • Bloomberg Philanthropies, een stichting opgericht door de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg , start het programma Public Art Challenge. Steden in de Verenigde Staten kunnen een voorstel doen voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte. Per project kan er voor maximaal 1 miljoen dollar worden aangevraagd. Hyperallergic.com

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In zijn lezing ‘Structuralisme toen en nu’ sprak Herman Hertzberger over de eenvoud van de architectuur en de zoektocht van ontwerpers naar het elementaire. Hij toonde daarbij zijn vermogen om op verfijnde wijze de mensen in hun omgeving te observeren. Dit leert ons naar architectuur te kijken als onderdeel van een sociale structuur in plaats van een op zichzelf staand kunstwerk. De Architect8weekly
 • Het bisdom ‘s-Hertogenbosch ziet zich geconfronteerd met toenemende leegstand. Waren er in 2004 nog ongeveer 450 kerken in gebruik, tien jaar later zijn dat er nog circa 350. En de verwachting is dat op termijn er nog eens 150 sluiten. Vanwege de economische crisis en terugloop van het aantal parochianen is de financi‘le ruimte geslonken. Zelf ontworpen block-modules moeten de transformatie van kerken vergemakkelijken. Herbestemming.nu
 • De tentoonstelling over leven en werk van Sicco Mansholt in Het Nieuwe Instituut is een prachtig ijkpunt geworden voor de Nederlandse landschapsarchitectuur. Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water en hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de TUDelft, schetst de ontwikkeling van een civiele, utilitaire tak van de landschapsarchitectuur in Nederland. Archined.nl
 • Wat zouden jonge modeontwerpers over de hele wereld op het ogenblik doen? Deze vraag – die rees bij het sluiten van de deuren van ‘The Art of Fashion’, een tentoonstelling uit 2009/2010 – vormde het startpunt voor The Future of Fashion is Now , waar gastconservator JosŽ Teunnissen en mecenas Han Nefkens bijna vijf jaar aan hebben gewerkt. De Standaard
 • Het Haags Gemeentemuseum heeft een creatie van modeontwerper Jan Taminiau aangekocht. Het kledingstuk uit de collectie ‘Nature Extends’, herfst-winter 2011, is te zien in de tentoonstelling Romantische mode – Mr Darcy meets Eline Vere. Fashion United Fashion United
 • In 1997 ontwierp Marcel Wanders een stoel die zijn tijd ver vooruit was. De experimentele Knotted Chair is gemaakt van touw en gefixeerd door transparante kunststof. Wanders combineerde in zijn stoel ambachtelijk knoopwerk met moderne technologie. Curator Jeroen Junte liet zich inspireren door deze stoel en besloot er een expositie aan te wijden: Slow Tech. De Architect
 • Smart technology moet resulteren in nieuwe basisinnovaties die zullen leiden tot een afbraak van oude structuren en impact hebben op alle economische sectoren. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘SMART future. Slimme technologie raakt ons hele leven’, dat tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven wordt gepresenteerd. ABNAMRO
 • Eindhoven is niet alleen de designhoofdstad van ons land, ook op het gebied van technologie en innovatie loopt het voorop. Logisch dus dat er tijdens de Dutch Design Week veel te doen is op het gebied van 3D-printen. De Architect
 • Onder de noemer ‘Bossche Makers previewed’ presenteert Cor Unum tijdens de Dutch Design Week een prelude van een initiatief dat vanaf november 2014 doorontwikkeld gaat worden. Bossche Makers omvat vormgevers en kunstenaars die aspecten uit het werk van Jheronymus Bosch toepassen in hedendaags design. Samen met keramisch atelier Cor Unum wil Bossche Makers het keramisch ambacht als uitingsvorm van eigentijdse ontwerpen naar een hoger – innovatief – niveau tillen. Bastion Oranje
 • Fontanel zet de belangrijkste events van de Dutch Design Week op een rij. Fontanel
 • Het Eindhovens Dagblad heeft op haar site volop aandacht voor de Dutch Design Week. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe kunstproject ONSbank wil jongeren helpen om van hun schulden af te komen en ze naar betaald werk te begeleiden. Het project bestaat uit een cošperatieve bank die de schuld tijdelijk overneemt. Het project is geselecteerd voor de Dutch Design Awards. Profnews.nlArtez.nl
 • Het FabLab 013 maakte met een 3D-printer maquettes van een moskee en een deel van de klaagmuur. Ze staan nu in museum MAS in Antwerpen. Brabants Dagblad
 • Een afstand van vijfhonderd meter van de Weg van de Toekomst, de N329 in Oss, is permanent beschikbaar als laboratorium. Ontwerper Daan Roosegaarde en aannemer Heijmans hebben daar de mogelijkheid om nieuwe verkeersgeleidingssystemen te ontwikkelen. Brabants Dagblad
 • Voor de derde editie van de jaarlijkse expositie I Love Breda zoekt BN DeStem samen met museum MOTI naar beelden die weergeven wat de eigenheid van een bepaalde wijk, buurt of dorp is in de gemeente Breda. BN – De Stem

beeldende kunst

 • De Grote Kunstshow benut het theater om beeldende kunst tot leven te wekken. ‘Fris, aantrekkelijk en vernieuwend’, kopte de Volkskrant over de eerste editie. Op zondag 30 november om 11.00 uur vindt in de Stadsschouwburg Amsterdam de premire van De Grote Kunstshow (tweede editie) plaats. Fonds Podiumkunsten
 • ‘De prijs mag er een zijn voor ‘vrije’ schilderkunst, de jury koos nadrukkelijk voor geen uitbundige uitingen. Druipende verf? Nee. Woeste armgebaren? Niet gezien. Omstreden onderwerpkeuzes? Njet. Verfrissende cross-overs tussen schilderkunst en andere disciplines? Pas du tout.’ Rutger Pontzen over expositie en prijswinnaars Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2014. Volkskrant
 • Kandidaten voor de longlist MK Award 2015 zijn bekend. De Tilburgse kunstenaar Bas van den Hurk behoort tot de genomineerden. MK Award
 • AICA Nederland kent de AICA Oorkonde 2014 toe aan ‘The Temptation of AA Bronson’, een tentoonstelling in Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, die te zien was van 5 september 2013 tot 5 januari 2014. Metropolis M

film

 • Op donderdag 16 oktober vond de boekpresentatie van de bundel ”Fundamentele Verhalen. Over recht, literatuur en film’ plaats in Leiden. In de publicatie worden uiteenlopende vertellingen uit romans en films geanalyseerd in relatie tot de beginselen ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, die ten grondslag liggen aan onze moderne rechtsorde. Literatuur en film worden als uitgangspunt genomen om te reflecteren op de (huidige) betekenis en werking van deze drie beginselen. NRCMare
 • 81 wereldpremires. Een top-10 van Heddy Honigmann. Een themaprogramma over The Female Gaze. Een themaprogramma over de werking van de media, samengesteld door kunstenaar Aernout Mik. Het programma van IDFA 2014 is bekend. De Filmkrant
 • MovieZone, het jongerenproject van filminstituut Eye, gaat samen met YouTube-fenomeen Bardo Ellens een ‘grote korte film’ ontwikkelen. EYE
 • Het nieuwe filmproject 48 Dagen startte in Eindhoven. Een complete filmploeg, geleid door vier regisseurs, gaat in exact 48 dagen een speelfilm maken. Het resultaat moet op 29 november in premire gaan op het Eindhovens Film Festival. Eindhovens Dagblad

letteren

 • De drie genomineerde dichtbundels voor de Anna Bijns prijs zijn bekendgemaakt. Literatuurplein
 • Tijdens de Frankfurter Buchmesse zijn de genomineerden voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) van 2015 bekendgemaakt. 197 kandidaten uit 61 landen zijn genomineerd. Tzum.info

muziek

 • Amsterdam Dance Event beleeft zijn 19e editie en dit jaar is er een recordaantal optredens van dj’s en artiesten. NRC
 • ‘De DJ Mag Top 100 hoeft wat mij betreft echt niet te verdwijnen”, zegt Mark van Bergen. ‘Maar aan dj’s, media en organisatoren zou ik willen zeggen: slow down, een beetje meer relativeringsvermogen en dus minder opklopperij alstublieft.’ Eindhovens Dagblad
 • Samen met Incubate presenteert Theaters Tilburg dit seizoen een nieuwe concertserie met ‘fluisterzachte’ muziek. Zes concerten van een dik uur, zonder pauze. Ambient, nieuwe muziek, minimal music, maar ook klassieke klanken. Tilburg.com

theater en dans

 • Eggs are good for your hair is een theatrale performance van Katja Heitmann uitgevoerd door slappekoorddanseres Melanie Hagedorn. De voorstelling maakt onderdeel uit van het festival Moving Futures, dat de choreografen van de toekomst toont, en op tournee is. Moving Futures is een initiatief van Dansateliers, Dansmakers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision. Theaterkrant
 • Dansfestival Moving Futures is drie dagen in Tilburg en er zijn voorstellingen te zien in het winkelcentra op het Pieter Vreedeplein, in de Emmapassage,en zomaar ergens anders op straat. Brabants DagbladOmroep Brabant
 • De jarenlange samenwerking tussen Scapino Ballet Rotterdam en Theater aan de Parade heeft ertoe geleid dat ‘s-Hertogenbosch dit jaar is uitgeroepen tot Scapino Satellietstad. Dit betekent dat er een bijzonder programma wordt georganiseerd rondom de voorstellingen van Scapino. Theater aan de Parade
 • Het circus festival Circo Circolo in de bossen bij Liempde start op 16 oktober. Circo Circolo wil laten zien dat het nieuwe circus de schuilplaats is van alle verbeelding, de ultieme cross-over van de kunsten en bovendien verstaanbaar voor iedereen wereldwijd. Op 22 oktober is het symposium : Het circus in de 21ste eeuw Omroep BrabantCirco Circolo.nl
 • Het komend weekend staat het 50-jarige Parktheater in Eindhoven volledig in het teken van het Jeugdtheaterfestival, voor kinderen vanaf 2 jaar. Eindhovens Dagblad
 • Er zijn plannen voor een musical over de moord op Marietje Kessels. Brabants Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • De bibliotheek en het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte zijn vanaf 21 oktober iedere dinsdag te raadplegen. Kunstbeeld.nl
 • Van 8 tot en met 15 november 2014 staat Eindhoven weer volop in het teken van lichtkunstfestival GLOW. Thema van de negende editie is ‘Stad in beweging’. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • Architecten|en|en is de winnaar van de architectenselectie voor de Oude (Eenzame) Toren te Oostelbeers. De prijsvraag voorziet in de vraag van de gemeenschap voor de ontwikkeling van dit cultuurhistorische gebied en voor een nieuw onderkomen voor het gilde Sint Joris. De Architect
 • Bierman Henket Architecten ontwerpt tijdelijke kantoorruimte die verrijst in de achtertuin van koning Willem-Alexander. De Volkskrant
 • Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum zijn geprint op de triplex krukken die Piet Hein Eek ontwierp, in samenwerking met cameramerk Canon, voor de Nederlandse behangfabrikant NLXL LAB. Dezeen

film

 • De documentaire ‘Wolflady’ van regisseur Daan Willekens over de Eindhovense zangeres Sharon Kovacs is geselecteerd voor het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Eindhovens Dagblad

letteren

 • Luna is de debuutroman van dichter Frans Brocatus uit Chaam. Nadat bij Brocatus de diagnose Autisme Spectrum Stoornis werd gesteld in 2011, vielen vele puzzelstukjes voor hem op hun plaats. Het is geen toeval dat de hoofdpersoon in de roman, Toon, autistische kenmerken vertoont. Boekenbijlage
 • De Bossche schrijfster Marieke van Riel presenteert haar nieuwe kinderboek ‘Lene op het dak van de wolken’, een boek dat gaat over het verlies van dierbaren en hoe je dan verder kunt leven met herinneringen. Brabants Dagblad

muziek

 • Philharmonie zuidnederland en Duitse ‘klassieke band’ Spark musiceren samen tijdens Spicy Classics. In een concert speciaal gericht op studenten voeren zij het door Chiel Meijering gecomponeerde Kiss Of Fire uit. Onder leiding van dirigent Hans Leenders worden tevens spicy classics van onder meer Beethoven en Ravel ten gehore gebracht. Cultuurbewust
 • Het Tilburgse dj-collectief BANGANAGANGBANGERS organiseert een zelf geregisseerde avond op het Amsterdam Dance Event. 3voor12.vpro.nl
 • De dj-act STTRBSTN uit Roosendaal is een van de vier finalisten van de Pepsi Dancetour DJ Clash die zaterdag in De Meldweg in Amsterdam wordt gehouden. BN – De Stem
 • Tilburgse bandDe Eerste De Beste (voorheen The Sidekicks) brengt nieuw EP uit. 3voor12.vpro.nl
 • Nouveau VŽlo doet albumpresentatie in een locatie die de band bijzonder goed staat: het Stroomhuis in Eindhoven. 3voor12.vpro.nl

kunstonderwijs

 • Studenten uit Istanboel, Bordeaux, Porto, Weimar en Amsterdam kregen van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam tien dagen om met een ontwerpoplossing te komen voor 10.000 nieuwe woningen in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Archined.nl
 • NRC toont ontwerpen van 8 eindexamenkandidaten van de Design Academy, die de wereld een beetje beter kunnen maken. NRCQ
 • Studente ChloŽ Rutzerveld van de TU Eindhoven vroeg zich af hoe hetgeen de natuur biedt in een 3d print verwerkt kan worden. Met haar uitvinding ‘Edible growth’ wil ze voedselverspilling tegengaan. Omroep Brabant
 • Tijdens de Dutch Design Week is een bijzonder paviljoen te bewonderen. Twee studenten van de TU Eindhoven, Lucas Klerk en Peter Koelewijn, ontwikkelden samen met professor Arno Pronk een kinetisch dak met zonnepanelen. De Architect
 • Het Steenbergen Stipendium voor Fotografie gaat naar Olya Oleinic. De jury is kritisch over de fotografie-opleidingen. PhotoQ.nl
 • De Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg, die door Fontys werd ontslagen, krijgt morele steun van twaalf culturele organisaties in de stad. Dat blijkt uit een open brief aan de onderwijsinstelling. Brabants Dagblad
 • Met een bijdrage van 800.000 euro van het rijk, moet het Centrum voor Restauratietechniek ervoor gaan zorgen dat de vakopleidingen, zoals het Sint Lucas in Boxtel, een kwaliteitsimpuls krijgen. Omroep Brabant

cultuureducatie – en participatie

 • De publicatie Sport en cultuur: samen scoren! bundelt kennis, informatie en succesvolle voorbeelden, om beide sectoren te inspireren tot verbinding. Relevante links sport en cultuur. LKCALKCA
 • Circa 4,2 miljoen Nederlanders streamen films en series. Het aantal Nederlanders dat gebruikt maakt van een streaming muziekdienst blijft stabiel rond een derde. De grootste stijging vindt plaats bij abonnementsdiensten voor video on demand. Met name Netflix voor video en Spotify voor muziek nemen een grote voorsprong in. GfK.com
 • Kunstbalie organiseert op 31 oktober 2014 in samenwerking met Impakt en Kunst Centraal een bijeenkomst voor kunsteducatie-professionals over de kansen en valkuilen van Virtual Reality. Kunstbalie
 • CultuurStation, bureau voor cultuureducatie in Eindhoven, heeft drie basisactiviteiten rondom design ontwikkeld voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs, in Žn buiten Eindhoven. Cultuurstation
 • Gratis rondleidingen voor blinden en slechthorenden, waar nodig met begeleiding van gebarentolken. Het Van Abbemuseum in Eindhoven biedt ze ŽŽn keer per maand aan. Eindhovens Dagblad
 • Cubiss en Kunstbalie lanceren 14 november een Massive Open Online Course (MOOC) over Po‘zie in de jeugdliteratuur. Po‘zie tot leven door middel van blogs, filmpjes, een webinar, interessante voorbeelden en lessuggesties. Cubiss.nl
 • Kunstbalie, Het Zuidelijk Toneel en Theater Artemis slaan de handen ineen voor een bijzondere theaterdag voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. GOT2ACT is in 2014-2015 speciaal geschikt vanaf de derde klas van VMBO, HAVO en VWO. Kunstbalie
 • Er zijn grote verschillen tussen hoe mannen en hoe vrouwen kunst beoordelen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Mannen vinden een authentieke kunstenaar belangrijk, vrouwen richten zich meer op het kunstwerk zelf. Scientias.nl

amateurkunst

 • Kunstbalie, DOKe, LKCA en Kunstkwartier organiseren op 30 oktober de derde Werkconferentie Amateurkunst in Helmond. Keynote sprekers zijn Cor Wijn van BMC Advies en strategisch expert Thimon de Jong, ze vertellen over de stand van zaken en de trends in de amateurkunst. Kunstbalie
 • Sons Kamerkoor doet auditie voor het nieuwe tv-programma ‘Het Orkest van Nederland’. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • De Europese Commissie presenteerde eind september het rapport ‘Report on Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation of Cultural Material’. Het rapport gaat onder meer in op de toename van de hoeveelheid digitaliseringsplannen en toont overzichten van gedigitaliseerd materiaal, samenwerkingsverbanden en publiek-private partnerschappen. European Commission
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum moet bijna de helft van het personeel ontslaan. De ontslagen zijn mede het gevolg van het aflopen van het digitaliseringsproject ‘Beelden voor de Toekomst’ en de daaraan gekoppelde financi‘le bijdrage van de overheid. Ook wordt de subsidie die het instituut ontvangt met 1,8 miljoen euro gekort. NBF.nl
 • Afgelopen zomer is een gebruikersonderzoek naar de beeldbank Geheugen van Nederland uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de bezoekers de website als betrouwbaar, informatief en interessant typeren en gemiddeld met een 7,6 beoordelen. Informatieprofessional
 • Dankzij een incidentele extra subsidie van de gemeente Utrecht van 135.000 euro is het voortbestaan van het Museum Speelklok voorlopig gegarandeerd. Historiek
 • De Canon van Veghel gepresenteerd. Brabants Dagblad
 • Steeds meer gemeenten en particuliere eigenaren van gerestaureerde molens in West-Brabant brengen hun bezit onder in een stichting. BN – De Stem

bibliotheken

 • Hoe zien openbare bibliotheken hun toekomst? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de discussiemiddag van de Boekmanstichting en de KNAW op 7 oktober in het Trippenhuis te Amsterdam. Een verslag. Boekman
 • De Nederlandse Bibliotheek adviseert lezers om niet langer de nieuwste versie van Adobe Digital Editions (ADE) te gebruiken om e-books op hun e-readers te plaatsen. Vorige week kwam aan het licht dat Adobe de privacyrechten schendt. Tzum.info
 • Succesvolle samenwerking in West-Brabant in de strijd tegen laaggeletterdheid. Cubiss.nl
 • Het Bossche Taalhuis krijgt een vaste ontmoetingsplek in de Stadsbibliotheek van ‘s-Hertogenbosch. Het Taalhuis biedt hulp aan laaggeletterden. Brabants Dagblad
 • Het aantal ‘bibliotheken op school’ in Helmond stijgt de komende tijd van 13 naar 17. Eindhovens Dagblad
 • Met het nieuwe initiatief Bieblio, kan iedereen zijn eigen boeken gaan uitlenen en boeken lenen bij anderen. Bieblio is een onderdeel van Jipio. een platform voor onderling ruilen en delen. Inct.nl

Geen reacties

Geef een reactie