Trends & ontwikkelingen 18 april 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op het Binnenhof zijn de formatiebesprekingen in volle gang. Op basis van de verkiezingsuitslag is een beperkt aantal coalities mogelijk. Wat betekent dat voor het cultuurbeleid? Dat is moeilijk te voorspellen. LKCA vergelijkt de  standpunten van de meest waarschijnlijke coalitiepartijen. LKCA
 • Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor €10 miljoen vrijgemaakt. Rijksoverheid.nl
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Gemeenten,  provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwbouwplannen buiten stedelijke gebieden uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De vereenvoudigde Ladder treedt op 1 juli 2017 in werking. Rijksoverheid.nl
 • Zes organisaties die zich bezighouden met internetpolitiek en digitale technologie roepen een nieuw kabinet via een brief aan de informateur op om een aantal maatregelen te nemen om beter in te spelen op digitale ontwikkelingen die invloed hebben op de informatiemaatschappij. Zij vragen het nieuwe kabinet o.a. een interministerieel digitaal topteam in te stellen zodat overheid, burgers en bedrijven voorbereid zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen en meer te investeren in kennis, bewustzijn en vaardigheden op het gebied van digitale technologie. Bibliotheekblad
 • Het ministerie van OCW stelt eenmalig 500.000 euro beschikbaar voor de organisatie van een landelijk makersevenement. Het evenement moet de aandacht vestigen op het belang van techniek en 21e-eeuwse vaardigheden. Het evenement moet docenten en managers van scholen inspireren om ‘het maken’ toe te passen in het onderwijs. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 • Geen grote veranderingen in het provinciaal cultuurbeleid in 2017-2020. Dat blijkt uit de analyse van alle cultuurnota’s door LKCA. Na de bezuinigingen kiezen veel provincies voor een periode van rust. LKCA
 • Gemeenten bezuinigen op Centra voor de Kunsten waardoor kunstdocenten hun baan verliezen. Maakt dit het moeilijker om een muziek-, dans of schilderles te regelen voor je kinderen of voor jezelf? Wie betaalt de rekening van de gemeentelijke bezuinigingsdrift? LKCA 
 • De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen of beleidsvorming. De wet legt niet vast he participatie moet worden vorm gegeven, maar d‡t het moet worden vormgegeven in de Omgevingsvisie. En dus zijn er diverse manieren waarop overheden participatie en communicatie met belanghebbenden insteken en is participatie maatwerk. Op 8 maart 2017 organiseerde Platform31 samen met de gemeente Utrecht de laatste in een serie van praktijkbijeenkomsten van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Platform31
 • Volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is het huidige subsidiesysteem niet meer toereikend om kunst en cultuur in de stad te financieren. Dat staat in de Adviesagenda 2017-2020. Om ervoor te zorgen dat over vier jaar de culturele sector nog steeds booming is, zijn er veranderingen nodig. Daarom gaat de RRKC de komende jaren in gesprek met de sector, organiseert ze expertmeetings en zal ze een aantal onderzoeken laten verrichten. rrkc
 • De gemeente Nijmegen moet weer de regie terugkrijgen over de bouw van de donjon door zelf te investeren in herbouw en het zichtbaar maken van de historie in het Valkhofpark. Dat vindt Nijmeegs hoogleraar Stadsgeschiedenis Dolly Verhoeven. Ze heeft niet zozeer iets tegen commercie, maar vindt dat de gemeente niet de controle had mogen verliezen over wat er gebeurt op misschien wel de belangrijkste historische locatie van Nederland. De Gelderlander
 • Leeuwarden-Frysl‰n Culturele Hoofdstad 2018 sleept de laatste anderhalf miljoen euro uit Brussel binnen. De organisatie komt in aanmerking voor de Melina Mercouri Prijs, zo oordeelt de internationale jury die de voortgang van het culturele hoofdstadproject beoordeelt. Leeuwarder Courant
 • Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) is door Vlaams minister van Cultuur Gatz geselecteerd om vanaf deze maand het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) op te starten. Het CKV is een expertise- en documentatiecentrum rond Vlaamse beeldende kunst- en kunstenaarsarchieven. Die laatste werden tot nu toe in ons land nog te vaak onoverzichtelijk bewaard en slecht of niet ontsloten voor het publiek, klinkt het. VRT

noord-brabant

 • Om nieuw talent te stimuleren, ontvangen 7 culturele instellingen in totaal € 500.000 subsidie van de provincie Noord-Brabant. Hiermee krijgen zij voor 2 jaar de kans om door te groeien naar structurele ondersteuning. Het gaat om : Kostic, Baltan Laboratories, Van Gogh Gastatelier,  BROET PARK, Docfeed en Watershed. De 22 aanvragers waarvan het subsidieverzoek in behandeling werd genomen, vroegen in totaal om € 1,6 miljoen subsidie. De provinciale Adviescommissie Kunsten beoordeelde de aanvragen. Brabant.nl, Brabant.nl, Brabant.nl, Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant, BN-De Stem
 • Brief aan Provinciale Staten van LeineRoebana, United Cowboys, Vloeistof en DansBrabant over de Brabantse dansinfrastructuur. Een urgent signaal over de dansinfrastructuur in Noord-Brabant.  Dit naar aanleiding van een rondetafelgesprek op 7 april j.l. Er wordt een extra investering gevraagd voor 2017-2020, van 335.000 euro per jaar. Brabant.nl
 • Op 12 april vond de offici‘le aftrap plaats van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF). Dit nieuwe fonds stimuleert innovatief vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant en draagt zo bij aan de ambitie meer banen te realiseren door meer bezoekers te trekken, die langer blijven en meer besteden. Brabant.nl
 • De Jheronimus Academy of Data Science in ‘s-Hertogenbosch start in september een data-lab dat ondernemers gaat ondersteunen bij het werken met data. Dat maakte Arjan van den Born, directeur van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), bekend. Het data-lab is het eerste in zijn soort in Nederland. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • De aftrap voor de herdenking van de Vrede van Breda is medio juni. Twee maanden voor de start is nog weinig duidelijk over de activiteiten die dan plaatsvinden. Officieel is alleen bekend dat in het Stedelijk Museum Breda een tentoonstelling komt. Het ‘fonteinproject’ is nog niet door gemeente zelf naar buiten gebracht. BN-De Stem
 • Muziekdocenten van de Nieuwe Veste maken zich ernstig zorgen over de plannen die de Bredase  instelling heeft voor de toekomst. Nieuwe Veste wil in vier jaar tijd de individuele muzieklessen gaan afbouwen. Bedoeling is dat die lessen straks door particuliere docenten worden overgenomen. BN -De Stem
 • De abri is het enige bouwwerk van Rietveld in Eindhoven, ontworpen in 1962. Rietveld heeft het – in opdracht van de gemeente – ontworpen als een plek om boodschappen van de gemeente te tonen. Stichting De bushalte van Rietveld nodigt er kunstenaars en vormgevers uit voor een expositie. Maar nu heeft de Stichting Cultuur Eindhoven de subsidieaanvraag afgewezen. De D66-fractie van Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over het mogelijk verdwijnen van de locatie. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad, e52
 • Kan je met licht de leefbaarheid van de wijk Woenselse Heide vergroten? En hoe betrek je bewoners hierbij? De TU/e, Philips/Heijmans en de gemeente Eindhoven hopen er samen achter te komen in deze nieuwe ‘proeftuin licht’. Wijkbewoners reageren enthousiast. Eindhovens Dagblad
 • Het  plan voor een nieuw theater in ‘s-Hertogenbosch valt 21 miljoen euro duurder uit dan gehoopt, en de bouw gaat nu 71 miljoen kosten. CDA-wethouder Huib van Olden heeft dat medegedeeld aan de gemeenteraad. In 2015 stemde een overgroot deel van de inwoners van de stad voor het ontwerp van UNStudio. ‘s-Hertogenbosch, Brabants DagbladOmroep Brabant, De Architect
 • Het Theater aan de Parade maakte het programma voor 2017-2018 bekend, zonder er een locatie aan te koppelen. Omdat de toekomst van het theater nog onduidelijk is. Nu de beslissing over een voor 71 miljoen euro nieuw te bouwen theater op zijn vroegst in juli valt, moet directeur Vermeulen een slag om de arm houden. Perron 3 in Rosmalen, de Orangerie, de Cathrienkerk en het provinciehuis waren voor de komende jaren al aangewezen als alternatieve podia. Brabants Dagblad
 • Het Koningsplein in Tilburg moet het ‘topplein’ van de stad worden. Eind dit jaar ligt er een plan. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Buro4 heeft in opdracht van de erven van Anneke de Bruijn onderzoek gedaan naar Koningsplein 16 in Asten. Het onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de waarde van het monumentale pand. Volgens Buro4 kon door de krakkemikkige staat van het gebouw echter niet alles onder de loep worden genomen. Peelbelangenonline
 • Stichting CultuurSpoor in Best zegt inkomsten te zijn misgelopen vanwege de latere oplevering van het nieuwe onderkomen. Ze wil dat de gemeente 20.000 euro bijdraagt om het exploitatietekort weg te werken. Niet alle partijen in de gemeenteraad zijn daartoe bereid. Eindhovens Dagblad
 • In totaal willen 54 kunstenaars werk ter beschikking stellen voor de tentoonstelling Kunst op Stapel in Boxtel die ruim drie maanden te zien is in het park van kasteel Stapelen. Voor zo’n vijftien kunstwerken is plaats in de expositie. De gemeente Boxtel steunt het evenement met 34.000 euro. Brabants Dagblad
 • Filmliga Oss verhuist naar theater de Lievekamp. De organisatie wil vaker films vertonen en voor die uitbreiding is blijkbaar geen ruimte bij bioscoop Kinepolis. De twee partijen hebben een contract voor 10 jaar getekend. Brabants Dagblad
 • Het Biesbosch MuseumEiland krijgt van de gemeente Werkendam 25.000 euro extra subsidie over het boekjaar 2015, toen nog de oude regeling gold. Daarbij werd een kwart van elk kaartje gesubsidieerd. Voor dat jaar was al een subsidiebedrag toegezegd van bijna 80.000 euro. Omdat het museum na de grondige verbouwing en heropening veel meer bezoekers trok dan was verwacht, komt daar nog eens dat extra subsidiebedrag bovenop. BN – De Stem

 

cultureel ondernemerschap

 • Het 3D printen heeft bij de meeste architectenbureaus niet doorgezet. Deels komt dit, volgens Reijer Pielkenrood, door de crisis. Daarnaast is de nieuwe generatie architecten gewoon niet meer gewend aan fysieke maquettes. De formaten waren te klein en het printen duurde te lang om echt effectief ontwerpend mee te werken. Zal Virtual Reality hetzelfde lot treffen? De Architect
 • Op 13 april is op het NRE-terrein, vlakbij het centrum van Eindhoven, Beeldenstorm Daglicht geopend: een grote kunstenaarswerkplaats voor ruimtelijk en voor grafisch werk. Eindhovens Dagblad
 • De galeries Galerie Witteveen, Vriend van Bavink, Galerie Maurits van de Laar, TORCH Gallery en galerie Dudok de Groot  maakten samen met designinstituut The Frozen Fountain de verkooptentoonstelling Zes voor Zes. Kosten en baten worden door alle deelnemers eerlijk gedeeld. 6voor
 • Verzamelaar Bert Kreuk werd in de kunstwereld afgeschilderd als een speculant. Ten onrechte, vindt hij. In ‘Art Flipper’ doet hij een boekje open over hebzucht, manipulatie en bedrog in de wereld van de hedendaagse kunst. Een gesprek. Trouw
 • Veel musea kopen tentoonstellingen in. Is het inkopen van reizende tentoonstellingen altijd zo kostbaar? En hoe lucratief is het om zelf gemaakte exposities op tournee te laten gaan? Drie Nederlandse museumdirecteuren aan het woord. NRC, inlog vereist.
 • Het Gemeentemuseum Den Haag heeft het Fonds Gemeentemuseum gelanceerd, een initiatief voor mensen die het museum jaarlijks financieel willen ondersteunen. Binnengekomen gelden zullen onder andere worden benut voor het verder uitbouwen van de collectie, het maken van tentoonstellingen, het verwezenlijken van educatieve projecten voor scholen en voor de maatschappelijke projecten van het museum. Gemeentemuseum Den Haag
 • Filmplatform Cinetree van actrice Hanna Verboom gaat losse films ook als video-on-demand aanbieden. Zo wil de streamingdienst inspelen op de behoefte om online kwaliteitsfilms beschikbaar te maken voor iedereen. NU.nl
 • Netflix nadert de 100 miljoen abonnees. NOS
 • Onderzoek in de Verenigde Staten toont dat een op de drie bioscoopstoelen wordt bezet door bezoekers ouder dan 50 jaar. Movio
 • De Schrijverscentrale. Dat is de nieuwe naam van de Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS). Er is ook een nieuwe website. De organisatie bemiddelt en adviseert bij het organiseren van auteurslezingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. De belangrijkste doelstelling van De Schrijverscentrale is het bevorderen van een goede leescultuur. Met de uitbreiding van de online dienstverlening hoopt de organisatie beter te kunnen aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen.   de Schrijverscentrale, Literatuurplein
 • Het aantal auteursoptredens tijdens en rond de Boekenweek is licht gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat is in lijn met de lichte stijging van de boekverkoop in de Boekenweek. Alleen bleken niet alle organisaties in staat hun agenda aan te passen aan de gewijzigde datum van de Boekenweek zelf. Dat vertelt Anne Zeegers, directeur van de Schrijverscentrale. KVBBoekwerk
 • KVB Boekwerk en het NUV hebben een scan laten maken van internationale startups in de boekenmarkt. Hierbij zijn 1.800 actieve startups gevonden. Na een selectie  zijn er 15 inspirerende startups overgebleven die relevant kunnen zijn voor auteurs, uitgevers of boekverkopers in Nederland. Daar kan op worden gestemd. Wat is de favoriete startup? NUV 
 • Vorig jaar bracht KVB Boekwerk voor het eerst de Boekwerk Monitor uit: een kwantitatief onderzoek naar de Nederlands boekenmarkt. Dit jaar wordt het onderzoek herhaald en lost KVB Boekwerk een belofte in, namelijk meer duiding bij de cijfers. In mei verschijnt het deel over de markt, in september/oktober het deel over makers, uitgevers en boekverkopers. KVBBoekwerk
 • In Nederland worden jaarlijks tientallen onderzoeken en metingen gedaan in de boekenmarkt. Alleen weet niemand precies hoeveel dat er zijn, laat staan dat een overzicht is.  KVB boekwerk heeft een poging gedaan om het onderzoek in kaart brengen. KVBBoekwerk
 • De afzet van literair-culturele fictie heeft zich nog nauwelijks hersteld van de dip van 2013-2014. Op basis van een analyse van het literair-cultureel segment van de boekenmarkt blijkt dat de verkoop van het aantal literair-culturele fictietitels in 2016 minimaal is gestegen in vergelijking met 2014. Het herstel van het literair-culturele segment is vooral te danken aan kinderboeken en duurdere non-fictietitels. KVBBoekwerk
 • De onlangs afgesloten Boekenweek heeft voor een omzetverhoging van 1,1 % aan Nederlandstalige boeken gezorgd ten opzichte van 2016. De afzet bleef ongeveer gelijk. Het is het derde jaar op rij dat de Boekenweek een plus noteert in omzet. CPNB
 • In de Verenigde Staten is het een bekend fenomeen : de sensitivity reader. Zij lezen een boek vr het wordt gedrukt. Zij letten niet op spelling of opbouw, maar kijken puur door de ogen van een bepaalde minderheidsgroep naar het boek. Kloppen de gevoelens die de hoofdpersonen ervaren? Is het historisch correct? En kunnen kinderen worden gekwetst als ze dit boek lezen? Inmiddels maken bijna alle grote kinderboekenuitgeverijen gebruik van de diensten zo’n lezer. Trouw
 • Op 20 mei vindt de Muzikantendag plaats in de Melkweg en Sugarfactory in Amsterdam. De eerste sprekers en panels zijn bekend. De Muzikantendag wordt gepresenteerd door Buma en NORMA en georganiseerd door Buma Cultuur en GRAP. De dag heeft als doel Nederlandse muzikanten van alle niveaus te helpen zich zakelijk en artistiek te ontwikkelen. Buma Stemra
 • Tijdens de derde editie van de Dutch Live Entertainment Production Awards vielen onder meer Ziggo Dome (Favourite Venue ) en Ampco Flashlight  (Favourite Show Company)  in de prijzen. Entertainment Business
 • Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom heeft een goed jaar achter de rug en schrijft voor het eerst in haar geschiedenis zwarte cijfers. De verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, met 150.000 euro, draagt eveneens bij aan de positieve resultaten. Maar het overgrote deel van de inkomsten (70 procent) genereert het podium zelf.  Met name extra evenementen, bijvoorbeeld rond het 5-jarige bestaan en Popmonument, hebben voor een recordaantal bezoekers gezorgd. BN – De Stem
 • De uitreiking van de Sena European Guitar Award (SEGA), een oeuvreprijs voor internationaal bekende gitaristen, is ook de komende drie jaar in Gebouw-T. Het  Bergse poppodium, SEGA en Aangenaam Bergen op Zoom zijn dat overeengekomen. BN – De Stem
 • Amsterdam wordt uitgebreid met een poppodium en een theater, die worden gebouwd op een lege kavel aan de ArenA Boulevard. Het poppodium wordt vergelijkbaar in grootte met de Melkweg en Paradiso, die elk zo’n 1500 bezoekers kwijt kunnen. De Volkskrant
 • Peter Sanders en Chris Seijkens vormen de directie van Paaspop,  het driedaagse muziekfestival in Schijndel. Hun bedrijf draait het hele jaar door en breidt steeds verder uit. Brabants Dagblad
 • Een van de onderwerpen die de publishingwereld op dit moment bezighoudt, is blockchain. Wat betekent deze technologie voor de toekomst van rechtenorganisaties en muziekuitgevers? Muziekenrecht, Entertainment Business
 • De Nationale Opera heeft met de benoeming van de 42-jarige Sophie de Lint tot nieuwe artistiek directeur gekozen voor een ervaren manager, niet voor een bevlogen kunstenaar. De Lint volgt in september 2018 Pierre Audi op die vertrekt na drie decennia artistiek leiderschap van het nationale operahuis. De Volkskrant, Operamagazine, Operamagazine

 

cultuurmarketing

 • Op 15 juni 2017 vindt de tweede editie van de Cultuurmarketing Awards plaats. Op deze dag worden de Awards voor de beste marketingcases in de cultuursector uitgereikt. De Awards zijn een beloning voor creatieve, effectieve en inspirerende marketingcases. Culturele instellingen kunnen nog tot en met 20 april een case indienen. Cultuurmarketing
 • Dit jaar beleeft de VakantieBieb, het zomercadeautje van de Bibliotheek, alweer zijn 5e editie. Met maar liefst ruim 60 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb opent in juni voor de jeugd en in juli komen de e-books voor volwassenen erbij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017. KB
 • Op Record Store Day wordt jaarlijks muziek op vinyl gevierd, maar de dag is vooral bedoeld om deelnemende platenzaken een steuntje in de rug te geven. Ondanks de kritiek die hier en daar valt, met name op social media, blijft de belangstelling voor het fenomeen groot. Ongetwijfeld zullen op 22 april liefhebbers ’s ochtends vroeg in de rij staan om zeldzame, dure plaatjes te scoren. TPO
 • In ‘s-Hertogenbosch zijn stemhokjes neergezet met als  doel het Stedelijk Museum de Bankgiro Loterij  Museumprijs te laten winnen. Brabants Dagblad
 • De wachttijden voor 10 Amsterdamse musea en attracties worden vanaf nu live bijgehouden op een site van de gemeente en Amsterdam Marketing. Het Parool
 • Hoe geeft het Gemeentemuseum Den Haag de marketingstrategie vorm? Waar ontmoeten marketing en inhoud elkaar? Gijs Meijer, hoofd Marketing & Communicatie bij het Gemeentemuseum, geeft antwoord op deze vragen tijdens een interactieve presentatie en Q&A tijdens de Cultuurmarketing bijeenkomst op 11 mei. Cultuurmarketing
 • Op 4 april was de presentatie van het onderzoek ‘Dans en marketing in Brabant – samen van studio tot schouwburg’, dat onderzoeker en marketing- en communicatieadviseur Sascha Broeders in opdracht van DansBrabant uitvoerde.. Enkele conclusies van het onderzoek: dat er grote verschillen in kennis over het publiek bestaan tussen de dansorganisaties, dat er behoefte is aan betere profilering en branding, dat er bij dansmakers en theaters een gebrek is aan partners buiten de kunstsector Broedersincommunicatie, DansBrabant

 

financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. De deadline voor de 3 e ronde van 2017 is 31 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. De bijdrage kan worden besteed aan belangrijke aankopen of om een beeldend kunstenaar een opdracht te verstrekken die is gericht op de aanschaf van een of meerdere werken voor de collectie. De eerstvolgende deadline is 23 juni 2017. Mondriaanfonds
 • Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. De Zaak
 • De Nederlands minoritaire coproductie A Gentle Creature van Sergei Loznitsa is geselecteerd voor de hoofdcompetitie van ’s werelds meest toonaangevende festival, het Internationaal Filmfestival van Cannes 2017. Filmfonds
 • 23 mei is de eerstvolgende deadline van de regeling Realisering Screen NL van het Filmfonds. In aanmerking voor de realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm komen  productiemaatschappijen, die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd zijn en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren en exploiteren. Filmfonds
 • Zes jonge schrijvers zijn geselecteerd voor Fluiten in het donker. Mischa Andriessen, Hannah van Binsbergen, HŽlne Gelns, Emily Kocken, Jannah Loontjens en Samuel Vriezen krijgen daarmee de kans een eerste hoorspel te schrijven. De zes hoorspelen worden najaar 2017 uitgezonden op NPO Radio 1. Letterenfonds
 • De komende twee jaar richten het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren hun aandacht in het bijzonder op Frankrijk en de Franse markt. Dit doen zij door prominent aanwezig te zijn op tal van literaire festivals en boekenbeurzen die jaarlijks in Frankrijk worden georganiseerd. Als voorbereiding op dit grote project stond het Letterenfonds samen met de Nederlandse ambassade met een stand op Livre Paris, de grootste boekenbeurs van Frankrijk. Letterenfonds
 • Het jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds over 2016 is gepubliceerd. Het jaarverslag biedt een terugblik op de beleidsperiode 2013-2016 en een uitgebreid overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland in 2016, met daarin onder meer alle toegekende subsidies. Letterenfonds
 • De regeling internationalisering  van het Fonds Podiumkunsten ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. De eerstvolgende deadline voor de deelregelingen Subsidie internationale uitwisselingsprojecten, Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland en Grant for Dutch presentations abroad is 5 juli. Fonds Podiumkunsten
 • De sector filantropie is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ dat op 12 april door een brede coalitie is aangeboden aan de Tweede Kamer.  Deze coalitie  omvat o.m. goede doelen organisaties, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, koepelorganisaties voor cultuur. Goede Doelen Nederland, De Dikke Blauwe, Museumvereniging 
 • Stimulering van crowdfunding door de rijksoverheid en andere overheden: de oplossing voor een florerend mkb en toegenomen maatschappelijke samenhang? Douw&Koren

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De winnaars van de Gouden A.A.P., de Amsterdamse Architectuur prijs zijn bekend. De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam  van cepezed is door de vakjury uitgeroepen als winnaar. Het publiek verkoos Crystal Houses van MVRDV als favoriet. De Architect
 • Met welke argumenten verdedigen architecten en aannemers hun voorstellen voor een muur die de Trump regering wil bouwen tussen de V.S. en Mexico? Dezeen, Hyperallergic
 • Waar verblijven mensen als ze niet thuis (First Place) of op kantoor (Second Place) zijn? ‘Third Places’ zijn plekken waar we een deel van onze vrije tijd besteden, plekken waar we andere mensen ontmoeten, plekken waar we graag komen. Wat is het belang van ‘Third Places’ voor de stad? Op 13 april was er een bijeenkomst met dit thema in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger
 • Ben van Berkel, van UN Studio, pleitte er eerder voor ventilatiesystemen in kantoren anders in te richten, om het ziekteverzuim terug te brengen, toonde tijdens de Salone del Mobile prototypes, ontwikkeld met social design bureau Scape, om de stress in de werkomgeving te verminderen. Dezeen, BNR Nieuwsradio  
 • Wat waren de belangrijkste trends op de designbeurs Salone del Mobile? Jeroen Junte zet ze op een rij. De Volkskrant, inlog vereist.
 • De Salone Internazionale del Mobile, van 4 tot en met 9 april, toonde ook ontwikkelingen voor de project- en kantoormarkt. De ontwikkelingen in elektronica maken de werknemer flexibeler. De meubels volgen. Maar zelden heel verrassend, volgens Robert Muis. Architectenweb
 • Elk jaar breidt de Milan Design Week weer uit met nieuwe locaties. Dit jaar werd Ventura Centrale toegevoegd, waar bezoekers een aantal sterke presentaties op de grens van kunstzinnige installaties zagen. Architectenweb
 • Tijdens de Milan Design Week waren er in de Ventura Lambrate waren er nieuwe materialen en kunstzinnige toepassingen van jonge ontwerpers te zien. Architectenweb
 • Het Graphic Design Festival in Breda krijgt een nieuwe naam: Graphic Matters. Ook de opzet verandert. Waar de activiteiten bij de voorgaande vijf edities op verschillende locaties in de stad verspreid waren, wordt het festival nu meer op ŽŽn centrale plek gehouden. De nieuwe naam (vrij vertaald: Grafisch ontwerp doet er toe)  is volgens de organisatie ‘een korte, internationaal aansprekende naam die de waarde van grafisch ontwerp in onze maatschappij benadrukt’. BN-De Stem
 • Modeontwerper Jonathan Anderson bedacht een ambachtsprijs toen hij drie jaar geleden bij Loewe aan de slag ging. Bijna 4000 mensen, uit de gehele wereld, namen deel aan de Loewe Craft Prize. De eerste prijs ging naar de Duitse meubelmaker Ernst Gamperl, die uit een massieve 300 jaar oude eikenboom vazen wist te maken. Er waren ook prijzen voor de Japanse Yoshiaki Kojiro, die van calciumcarbonaat en koperoxide glas blaast en het Mexicaanse familiebedrijf Artesan’as Panikua, die op een traditionele wijze manden vlecht. AnOthermag
 • De conferentie Games for Cities, op 20 en 21 april,  is een initiatief van Play the City en partners, en tracht een kennisuitwisselingsplatform te cre‘ren over games die meer effectieve en inclusieve city-making mogelijk maken. DATAstudio Eindhoven ontwikkelde bijv.  in samenwerking met Games for Cities een game over hoe de kennis en expertise van bewoners in Woensel-Noord tot betere woonomstandigheden kunnen leiden. Games for cities, Nieuwe Instituut

beeldende kunst

 • In Athene is de eerste presentatie van de Documenta te zien, vooral een politieke Documenta, schrijft het NRC. Laura Herman bezocht de tentoonstelling en geeft haar eerste indrukken op de website van Metropolis M. NRC, inlog vereist, Metropolis M
 • Onlangs heeft de jury voor de MK Award 2017 de shortlist bepaald: de kunstenaars Peter Fengler, Saskia Janssen en Ad de Jong.  De MK Award, een bedrag van € 5.000, wordt tweejaarlijks uitgereikt als hommage aan het gedachtengoed van Emmo Grofsmid (1951-2011) en Karmin Kartowikromo (1948-2011) van de voormalige MKgalerie Rotterdam/Berlin. mkaward
 • De gespreide grote tentoonstelling is terug van weggeweest. Wat verklaart de heropleving van dit door Chambres d’Amis (Gent, 1986) beroemd geworden tentoonstellingsmodel? Kathrin Jentjens bespreekt enkele motieven aan de hand van drie voorbeelden. Metropolis M
 • De hernieuwde belangstelling vanuit de kunst voor de natuur de laatste paar jaar is opmerkelijk te noemen maar komt niet onverwachts. Deze kan verklaard worden vanuit een herbezinning op onze ethische waarden. Het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is wordt steeds groter. Disruption – Remapping Nature van Stichting Fundament focust op een aantal Europese kunstenaars, die hun licht laten schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt, definieert en er zich toe verhoudt. Tilburgers.nl
 • ‘Een kunstboek is in feite een expositie waarvan je zelf de openingstijden kunt bepalen.’ Dat zegt Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds. Paradijsvogels Magazine

film en av

 • Het programma van de zeventigste editie van het filmfestival van Cannes is gepresenteerd. Festivaldirecteur Thierry FrŽmaux deed onlangs een boekje open over hoe zo’n week van last minute keuzes en gevoelige afwijzingen er achter de schermen uitziet. Holland Film Nieuws, Screendaily
 • Imagine richt zich op het fantastische, met ‘films waarbij de verbeelding de hoofdrol speelt’, legt Chris Oosterom, festivaldirecteur, uit. ‘Het is cinema die zich niet bezighoudt met de alledaagse realiteit.’ Trouw
 • Anton Dautzenberg en Diederik Stapel  kregen vanwege het eeuwfeest van de Tilburgse arthouse bioscoop Cinecitta de opdracht om wekelijks bij toerbeurt een essay van circa 1500 woorden te schrijven over film, bedoeld voor de website. Die stukken zijn nu gebundeld: Van licht en donker. Rob van Scheers recenseert de bundel en is nogal kritisch. Dautzenberg reageert. De Volkskrant, AHJDautzenberg
 • Eind april gaat de eerste editie van het Internationaal Film Festival Gorinchem van start. Op 28, 29 en 30 april worden ‘films met een brede blik op de wereld’ getoond. Het IFFG gaat van start met een ‘teaser editie’, waarna het filmfestival de komende jaren toe wil groeien naar een volwaardig festival voor een groot publiek. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met MOOOV Belgi‘. Entertainment Business

letteren

 • De Amerikaanse dichter Ben Lerner schreef een essay The hatred of poetry. In het Nederlands  vertaald  en uitgegeven als Waarom we po‘zie haten. Lerners essay gaat namelijk niet alleen over de vraag waarom mensen een afkeer hebben van po‘zie, maar ook over een eigenschap van de po‘zie zelf. Een warrig, onpersoonlijk essay, dat met grote stappen door de tijd gaat, aldus Jur Koksma. Op de laatste bladzijden na, als er iets wezenlijks wordt beweerd over po‘zie. tzum
 • Waarom fantasy niet wordt gezien als literatuur? Een gesprek met Frank Brandsma, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht vergelijkende literatuurwetenschap met de nadruk op de middeleeuwen. Fantastischgenre
 • Auke Hulst is voor de tweede achtereenvolgende keer winnaar geworden van de Harland Awards Romanprijs. Zijn En ik herinner me Titus Broederland werd tijdens de Dag van het Fantastische Boek in het Compagnietheater in Amsterdam door de jury tot winnaar uitgeroepen. NU.nl
 • Auteur Joost Zwagerman (1963-2015) krijgt een gedenkteken bij de ingang van de hoofdvestiging van de bibliotheek in zijn geboorteplaats Alkmaar. Dat heeft deze gemeente besloten. NU.nl
 • Uit recent onderzoek blijkt dat de teksten van de Nijmeegse rapgroep Zo Moeilijk meer verschillende woorden bevatten dan literaire meesterwerken als De ontdekking van de hemel en Max Havelaar. Het onderzoek werd uitgevoerd door drie taalkundigen van Universiteit Leiden en het Meertens instituut en richtte zich op de woordenschat van Nederlandse hiphoppers. Schrijvenonline

muziek

 • De muzikale focus van et Tilburgse  festival Roadburn is de afgelopen jaren  verschoven – de programmering is steeds verder de diepte en breedte ingegaan. Het aandeel experimentele black metal op Roadburn is enorm gegroeid. Dit jaar is Deafheaven een van de headliners. ‘hipster poser bullshit” volgens traditionele fans. Noisey
 • De Edison Stichting kent de Oeuvreprijs Jazz 2017 toe aan de Amerikaanse jazzsaxofonist Joshua Redman. De prijs wordt uitgereikt op 30 juni tijdens Edison Jazz/World 2017 in Rotterdam. Entertainment Business
 • North Sea Jazz reikt jaarlijks de Paul Acket Award ‘Artist Deserving Wider Recognition’ uit aan een artiest die een bredere publieke erkenning verdient voor zijn buitengewone muzikale kwaliteit. Winnaar van de Paul Acket Award 2017 is Donny McCaslin. Jazzine

theater en dans

 • Het Nederlands Theater Festival heeft twee nieuwe nominaties bekendgemaakt voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2017. Nina Spijkers maakt kans met haar regie Ivanov bij Toneelschuur Producties en Nineties Productions met Untitled, 2017. Theaterkrant
 • Theatermaker Adelheid Roosen wint de Amerikaanse Gilder/Coigney International Theatre Award. Elke drie jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een internationale vrouwelijke theatermaker die met haar werk een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Theaterkrant
 • Lonneke Dort heeft de AFK Sonneveldprijs 2017 gewonnen.  Dani‘lle Schel  wint de publieksprijs. Dat is bekendgemaakt tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival dat voor de dertigste keer werd gehouden. Dort studeerde in 2015 af aan de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch. Theaterkrant, De Volkskrant
 • Op 10 april vond de derde editie plaats van de Dutch Live Entertainment Production Awards. De succesvolle jubileumvoorstelling TING! van Scapino Ballet Rotterdam verzilverde de nominatie in de categorie ‘Production of the Year’. Theaterkrant, Dans magazine

 

kunst in de openbare ruimte

 • Het Dr. Mollercollege in Waalwijk is weer voorzien van een kunstwerk.  De sculptuur van een klimmend figuur van Guido Geelen werd onthuld. Het kunstwerk vervangt een groot schilderij dat in de hal van het oude Moller gebouw hing. De familie Mombers, die het schilderij destijds schonk, was bereid het kunstwerk terug te kopen en zorgde daarmee voor een startkapitaal voor een nieuw beeld. Dankzij steun van het Mondriaanfonds, de Rabobank en de gemeente kon het nieuwe werk worden aangeschaft. Brabants Dagblad
 • Reinier Bosch maakt sculpturen die  zonne-energie opwekken en zo zichzelf verlichten. In ‘s-Hertogenbosch komt er een; er wordt nog getest hoeveel energie het kunstwerk precies gaat opwekken. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In de serie Uit de Kunst komt steeds een ander lid van de Akademie van Kunsten aan het woord. Op 24 april 2017 is dat ontwerper Maarten Baas. Akademie van Kunsten
 • De slijmjurk bestaat ook als kledingstuk. Bart Hess maakte haar, voor Lady Gaga. Ze wilde iets met alien en met geboorte. Hess werkt ook samen met choreografe Nanine Linning: hij maakte bijvoorbeeld de kostuums voor Silver, een voorstelling over de relatie tussen mens en technologie. Tijdens het festival Motel Moza•que stond een performance van hen samen op het programma. Theaterkrant
 • Grafische patronen van Sigrid Calon  zijn aangebracht op vloeren, trappen en pilaren in de  Uniqlo Fifth Avenue winkel in New York. Een gesprek met de maker. Frameweb
 • Een gesprek met beeldend kunstenaar Anne Pillen. Ze lijdt aan een ernstige ziekte waardoor haar levensverwachting beperkt is. Het weerhoudt haar er niet van om volledig op te gaan in haar levensproject: de boshut van dichteres Sonja Prins, die jarenlang een teruggetrokken bestaan leidde in de bossen nabij Baarle-Nassau. Grensgeluiden
 • De geluidsinstallatie ‘Waves’ van Petra Dubach en Mario van Horrik wordt opgenomen in de  Heilig Hartkerk in het Eindhovense Gestel.   Het zijn twee snaren van vijftig meter die in trilling worden gebracht. De twee snaren be•nvloeden elkaar ook weer. Het geluid dat d‡t veroorzaakt, hoor je via een speaker. Als Mario van Horrik de knop eenmaal heeft ingedrukt, gaat de installatie los. Zonder dat hij verder iets doet, verandert ‘Waves’ van toon Žn volume.  Van de opnamen is een LP gemaakt, die over de gehele wereld wordt verkocht. Omroep Brabant
 • Wereldberoemd op Social Media. Dat is Laura Brouwers uit Eindhoven. Ruim 1,1 miljoen volgers heeft de 21-jarige kunstenares onder de naam Cyarine op internetplatform Instagram. Eindhovens Dagblad
 • In een nieuwe reeks verhalen onderzoekt schrijver Henk van Straten het universum van zijn eigen verwondering : Hoe zijn trip met hallucinogene middelen een eind maakte aan het lijden van duizenden krekels. Het begon allemaal met de komst in zijn leven van hagedis Oscar. Trouw
 • Henk van Straten schreef over zijn jeugd :  Wij zeggen hier niet halfbroer. Het boek heeft een niet-standaard gezinsconstructie als basis, een moeder die drie zonen kreeg bij haar eerste man, en toen nog eentje bij haar tweede. Dat vierde kind is Henk. 8weekly
 • Lance – The Rise and Fall is een rockopera over de gevallen wielerheld Lance Armstrong. Initiatiefnemers zijn schrijver Bert Wagendorp en singer-songwriter JW Roy, die samen de meeste liedjes schreven.  NRC, inlog vereist, NU.nl
 • De Eindhovense band Big Lake Tiny omzeilt de hippe trends met een mix van pop en country. Eindhovens Dagblad
 • Poppodium Gebouw-T organiseerde ook dit jaar T-Strijd. Macswordfish was een van de bands, die deelnam.  Na een wildcard in de voorronde is de band alleen maar beter geworden. Met de juryprijs als beloning. Hiermee hebben ze een optreden in Gebouw-T en vijf opnamedagen in Studio-T gewonnen. Breda.nieuws
 • De voorstelling Voor wie is niets  onmogelijk van TG Nomen  gaat over een gezin waarvan de leden uit elkaar zijn gegroeid. Het publiek zit verdeeld over vier tribunes rondom de speelvloer. Die tribunes, zo blijkt later, behoren elk toe aan een van de personages. Na de openingsscne wordt de voorstelling meteen stilgelegd – iets wat daarna nog regelmatig zal gebeuren. De spelers op de vloer vragen het publiek wat ze hebben gezien. Wat voor gezin is dit? Theaterkrant
 • Theatermaker Lucas de Man ging op ontdekkingsreis. Hij peilde de onzekerheid bij Nederlandse mannen over hun mannelijkheid; kunnen mannen nog ongestoord Žchte mannen zijn? De voorstelling  ‘De Man is Lam’ , een productie van Het Zuidelijk Toneel, Stichting Nieuwe Helden en Stage-Z  De Man deed zijn onderzoek samen met filmer/fotograaf Ahmet Polat en radiomaker Rashif el Kaoui; de eerste leverde prachtig scherpe en langzaam bewegende beelden van mannen, de tweede een reeks interviews met mannen waarvan in de voorstelling fragmenten zijn te horen. Omroep Brabant

 

kunstonderwijs

 • Om de talenten van de circusacademies een stap verder te helpen is de BNG Bank Circusprijs in het leven geroepen. De prijs gaat dit jaar naar het meest veelbelovende talent dat dit jaar afstudeert aan ŽŽn van de 2 HBO-circusopleidingen (Codarts in Rotterdam en Fontys Academy for Circus and Performance Art in Tilburg) in Nederland. Circusweb
 • Breng de spoorzones in Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond met liefde bij elkaar. 18 studenten en oud-studenten van Avans-opleiding Communication & Multimedia Design Breda zijn in opdracht van Zuiderlijn daarmee aan de slag. Avans
 • Hoe kun je het Tilburgse Wilhelminakanaal weer betrekken bij de stad? Hoeveel Co2 kun je in een week opvangen? Tijdens de ECOweek storten  Avans studenten zich een week lang op diverse ecologische vraagstukken in Tilburg. Avans

kunstbeoefening

 • Amateurfotografenclubs in Bergen op Zoom slaan de handen ineen om volgend jaar een fotomanifestatie in de Markiezenstad te houden. BN – De Stem
 • Met tien voorstellingen en een speciale nachtvoorstelling wil Stichting De Vierschaar Bergen op Zoom opnieuw een openluchtspektakel bieden dat er toe doet : Shakespeare Verliefd. BN-De Stem

cultuureducatie en – participatie

 • ‘Wat voor bijdrage levert cultuureducatie voor een wiskundeleraar?’ En: ‘Hoe kan De Cultuur Loper bijdragen aan de brede ontwikkeling van leerlingen?’, deze vragen kwamen onder meer aan bod tijdens  De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs op 4 april in Tilburg. Kunstbalie
 • Kunst wordt steeds vaker ingezet bij maatschappelijke thema’s. Het confronteert, zet je aan het denken en geeft daardoor een andere kijk op maatschappelijke vraagstukken. Zo ook bij community art: een kunstenaar gaat als procesbegeleider aan de slag met een maatschappelijk thema en werkt daarin samen met alle betrokkenen. Brabantse kunstenaars over hun drijfveren om de projecten aan te pakken en laten zien hoe zij met hun project het verschil maken. Kunstbalie
 • Na zeven succesvolle edities doen dit jaar maar liefst elf middelbare scholen mee aan het project Radically Mine! Ge•nspireerd op de collectie van het Van Abbemuseum maken zij eigen kunstwerken. Een selectie hiervan wordt tentoongesteld in het museum. Zo worden ze onderdeel van de collectiepresentatie en maak het publiek via deze bijzondere vertalingen op een nieuwe manier kennis met de Van Abbe collectie. Museumtijdschrift
 • Mag je volgens het auteursrecht als leraar eigen leermaterialen online delen? Mogen leerlingen teksten van internet gebruiken voor een werkstuk? En wat moeten schoolbesturen regelen als leraren eigen leermaterialen maken? De bepalingen en de consequenties voor scholen komen aan bod in de nieuwe brochure ‘Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet’. Kennisnet

 

erfgoed

 • Het 7 Most Endangered programme identificeert iedere twee jaar bedreigde monumenten en andere erfgoedplekken in Europa. Het programma wil publieke en private partijen op lokaal, nationaal en Europees niveau mobiliseren om deze plekken te behouden en ze een levensvatbare toekomst te geven. Is uw organisatie lid van Europa Nostra, dat cultureel erfgoed in Europa beschermd, en wilt u een erfgoedplek nomineren? Dutch Culture
 • Ineke Strouken was 32 jaar lang voorvechter van tradities en volkscultuur in Nederland bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Nu is ze directeur af, maar de passie blijft. Brabants Dagblad
 • Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484 lidmaatschappen. Vriendenverenigingen in Noord-Holland hebben in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen. Erfgoedmonitor
 • In Leuven worden op 19 april de plannen voorgesteld voor het nieuwe museum voor religie, kunst en cultuur. Daarmee krijgt Vlaanderen eindelijk zijn eigen variant van het bekende Nederlandse Museum Catharijneconvent in Utrecht . Het Belang van Limburg
 • Het Rijksmuseum start binnenkort met het project: ‘Muziek in het Rijksmuseum’, van klassiek tot populair.  Dit kan dankzij een donatie van 580.000 euro van de BankGiro Loterij. Ronald Brautigam verzorgt op 19 mei het eerste concert op een fortepiano uit 1808 uit de collectie historische instrumenten van het museum. Tijdens de muzikale avond zijn diverse museumzalen geopend waar de bezoekers de historische instrumenten kan bekijken, tevens is er een special multimediateur Muziek. Museum actueel
 • In een digitaal tijdperk lijkt de geur van oude boeken steeds zeldzamer te worden. Wetenschappers stellen daarom voor om uitstervende geuren te bestempelen als cultureel erfgoed en onderzochten hoe je zo’n geur kan ‘vangen’. Als raamwerk ontwikkelden ze een geurenwiel. Kennislink
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft na overleg met de molenaars, 48 molens , waarvan 3 in Noord-Brabant, geadviseerd voorlopig niet meer te draaien. Het gaat om molens met een zogenoemde flensverbinding, waarbij cruciale bouten blijken los te zitten. Cultureel Erfgoed, De Volkskrant, Omroep Brabant
 • De Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch en zijn vermaarde sculpturen zijn in veel originelere staat dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek naar de bouwgeschiedenis en bouwsculptuur van de kathedraal door bouwhistoricus Ronald Glaudemans. Hij promoveert op 18 april aan de Radboud Universiteit. Historiek
 • Het schilderij ‘De Sint Elisabethsvloed’ keert na een restauratie van ruim vier maanden terug naar het Biesbosch Museum in Werkendam. Het schilderij van H. WeingŠrtner is sinds 2002 in bruikleen van het Noordbrabants Museum. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de collecties van openbare bibliotheken aansluiten bij de doelen die we aan de bibliotheek van de toekomst stellen? Die vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Collectioneren nieuwe stijl’ op 14 februari jl. in Eindhoven. Het verslag van de bijeenkomst en het visiestuk ‘Via connectie naar collectie’. Cubiss
 • De KB Lab-website  is  vernieuwd. Het KB Lab is een omgeving waarin digitale geesteswetenschappers en andere belangstellenden experimentele applicaties en datasets afgeleid van de KB-collecties kunnen vinden voor grootschalig onderzoek in de databanken van de KB en Delpher. KB
 • Tot 1 juli 2017 kan er worden aangevraagd voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met deze subsidie kan een bibliotheek investeren in de taalvaardigheid van de medewerkers of activiteiten om laaggeletterdheid aan te pakken. VOB
 • In de Oosterhoutse bibliotheek, Theek 5, is het Digi-Taalhuis officieel geopend. In het Digi-Taalhuis helpen mensen en materialen laaggeletterden met het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. In Gemert wordt Het Taalhuis gevestigd in de bibliotheek. Hoe wordt de laaggeletterdheid aangepakt in de regio Helmond?   BN – De Stem, Eindhovens Dagblad, Cubiss

Geen reacties

Geef een reactie