Trends & Ontwikkelingen 18 juli 2017

Dit is de laatste Trends & Ontwikkelingen nieuwsbrief vóór de zomerstop. De eerstvolgende verschijnt op dinsdag 29 augustus. Graag tot dan!

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken verschillend over de kunsten, over belastingen en de arbeidsmarkt.  Hoe serieus en hoe onzeker de formatiepoging voor de kunsten is bleek tijdens het laatste grote politieke debat voor het zomerreces. De formerende partijen blokkeerden voorstellen waar ze eigenlijk achter staan om zoveel mogelijk onderhandelingsruimte te houden aan de formatietafel.  De Kunstenbond ziet een uitweg in het rapport van de SER en de Raad van Cultuur. Dat biedt de partijen een objectief handvat om verschillen te overbruggen en compromissen te sluiten. Kunstenbond
 • De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar voor culturele organisaties die Nieuwe Makers willen begeleiden bij de start van hun culturele carrière. De aanvraag voor de regeling Nieuwe Makers wordt door de culturele organisatie, die tevens de coördinerend begeleider wordt, ingediend.  Overijssel
 • Op 11 juli jl. hebben twee Commissies in het Europees Parlement, voor cultuur en voor industrie, gestemd over de ontwerp auteursrechtrichtlijn en daarbij een duidelijk signaal afgegeven dat grote tech platforms met makers dienen te onderhandelen over een billijke vergoeding voor het gebruik van creatieve content. Een belangrijke stap om het probleem van de ‘value gap’ aan te pakken Voice

 

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant investeert de komende jaren in een brede symfonische muziekvoorziening. In 2018 en 2019 zet het daar jaarlijks € 2 miljoen voor in. De twee miljoen euro, die zij jaarlijks in symfonische muziek steekt, is niet langer alleen voor de philharmonie zuidnederland. (Dit betreft een kwart van de subsidie aan philharmonie zuidnederland).  Van die twee miljoen gaat voor de komende twee jaren, jaarlijks een half miljoen naar een regeling waarop ook andere muziek-partijen een beroep kunnen doen. Gedeputeerde Swinkels wil met de nieuwe opzet meer ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de muziek. Gedeputeerde Staten van Limburg gaat zich met de philharmonie zuidnederland beraden hoe ze hiermee moeten omgaan. Brabant.nl  ,  Brabant.nl ,   Brabant.nl  ,   Eindhovens Dagblad  , Omroep Brabant
 • Stefan Rosu, directeur van philharmonie zuidnederland  is woest op G.S. dat heeft laten weten te korten op de subsidie voor het orkest.   Het gezelschap roept Provinciale Staten op het besluit van het dagelijks bestuur te herzien. De fractie van het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Onder meer wordt gevraagd of de voorgestelde bezuiniging zou kunnen inhouden dat het gezelschap vertrekt uit een van de vestigingsplaatsen Maastricht en Eindhoven. ‘Het is een erg eenzijdig besluit dat niet is voorbereid en waar volstrekt geen logische redenering achter schuilgaat”, aldus Rosu.  Eindhovens Dagblad  , Brabant.nl ,  Omroep Brabant
 • Schriftelijke vragen van mw. P.M. Brunklaus (GroenLinks) over de voortgang uitvoering motie `Nog een kans voor de dans`. GL vraagt o.m. hoe het zit met de toezegging van Gedeputeerde Swinkels om in overleg te treden met BrabantStad om voor het Brabantse Cultuursysteem een visie te ontwikkelen om de Kunst meer integraal te gaan benaderen (en dus niet langer als aparte disciplines), meer regie te krijgen en beter te borgen wat nodig is. Brabant.nl
 • Memo van de Gedeputeerde Swinkels aan PS over de Monitor Buurtkerkenfonds, die is opgesteld door het PON. De monitor schetst een beeld van de problematiek rond herbestemmingsprocessen van vrijkomende kerkgebouwen en van de inzet van de provincie Noord-Brabant hierin, voor wat betreft de rol ‘beweging stimuleren’. In deze rol werkt de provincie in het Buurtkerkenfonds nauw samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Brabant.nl
 • Samenvatting van de toekomstverkenning NV Monumenten Fonds Brabant door bureau073. Naar een Brabantse monumentenketen vanuit markt, samenleving en overheid. Brabant.nl
 • Wat wordt het: herbestemmen of slopen? Gemeenten in Zuidoost-Brabant weten dat er iets moet gebeuren nu de komende jaren buiten hun komborden de ene na de andere boerderij leeg komt. De verloedering speelt al jaren, maar wordt steeds zichtbaarder.  Boeren die gaan stoppen doen hun vastgoed al in de verkoop. Eindhovens Dagblad   , Eindhovens Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • De geluidsdruk bij evenementen in Breda moet worden beperkt. De gemeenteraad stemde in met een motie van PvdA, BOB en D66 die het college opdraagt met voorstellen te komen over hoe de overlast kan worden teruggebracht.  BN – De Stem
 • Drie gemeentelijke panden en het parkeerterrein rondom de Deken van Somerenstraat worden omgebouwd tot “Nieuw Bergen”. Zowel het college van B en W van Eindhoven als het buurtcomité gaf de voorkeur aan het plan van SDK Vastgoed.  “Ontzettend leuk dat het gebied De Bergen nu ook echt groene bergen gaat krijgen”, zegt wethouder Yasin Torunoglu namens het college. “Het plan is vernieuwend, uniek en duurzaam.’ Het Architectenbureau  MVRDV ontwerpt.   e52.nl  , Dezeen
 • De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch kiest  voor nieuwbouw op de huidige plek van het Theater aan de Parade mét een kleine tweede zaal. Heel helder en unaniem. Dat vindt directeur Harry Vermeulen van het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch van het  besluit. Brabants Dagblad ,  Omroep Brabant 
 • De partijen die actief zijn op de Bossche Tramkade hebben met elkaar gesproken over de voortgang. Zowel Social label en de Conceptenbouwers, als de BIM en de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden dat de plek voldoet aan de verwachting. Het idee van een culturele, sociaal en creatieve hotspot staat overeind. Er is verder gesproken over het verbeteren van de samenwerking, de marketing en de bereikbaarheid. Het experimentele karakter van het gebied blijft vooropstaan.  ‘s-Hertogenbosch
 • Het voormalige atelier van Jeroen Bosch moet weer een publieke functie krijgen voor inwoners en toeristen. B en W van ’s-Hertogenbosch stelt dat dit de beste manier is om een ‘professionele en aantrekkelijke’ herinneringsplek te krijgen en ook een gezonde exploitatie te voeren. De Kleine Winst, het smalle pand op de Markt, werd afgelopen september door de gemeente gekocht. ’s-Hertogenbosch , .Brabants Dagblad
 • Terwijl het BoschBeest al verhuisd was naar zijn nieuwe plek langs de A2, boog de Bossche gemeenteraad zich nog over de verhuizing vanaf het Wilhelminaplein. De moties om af te zien van verplaatsing werden ingetrokken. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • B en W van Tilburg wijzen het verzoek van drie heemkunde-organisaties af om het Midi-pand aan te wijzen als monument. Zij laten het aan de nieuwe eigenaar ‘om te bepalen of hij (delen van) het gebouw wil handhaven of nieuwbouw wil plegen’. Eigenaar René van den Berg van Midi is bereid de bestaande gevel van dat pand bij de herontwikkeling te sparen. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Dankzij gezamenlijke inspanningen van de basisscholen, brede school Veldhoven, Cultuurplaza de Kempen en muziekschool Art4U krijgen leerlingen op alle basisscholen in gemeenten in De Kempen  (Bergeijk, Eersel en Bladel) vanaf volgend schooljaar les van muziekprofessionals. Ze werken daarbij samen met amateurkunstverenigingen. Verschillende van de in totaal 29 scholen maken daarnaast gebruik van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Bernheze plaatst een kortgevelboerderij uit 1790 op de gemeentelijke monumentenlijst. Brabants Dagblad
 • Op 10 juli heeft Architectuur Lokaal de vijf prikkelende scenario’s, die in het Ontwerpatelier Egyptische Poort zijn ontwikkeld, aan de gemeenteraad van Bladel gepresenteerd. De raad reageerde enthousiast. Op 21 september zal de raad een keuze maken voor de uitwerking van een van de scenario’s, waarmee de ontwikkeling van De Egyptische Poort een stap verder kan worden gebracht. Het scenarioboek is nu te downloaden. Architectuur Lokaal
 • De H. Josephkerk in Venhorst is toe aan onderhoud en restauratie. Omdat het gebouw een gemeentelijk monument is, is de gemeente Boekel bereid bij te dragen. Brabants Dagblad
 • Burgemeester Mark Buijs van Boxtel is teleurgesteld over het vertrek van Festival Circolo  naar Tilburg. Brabants Dagblad
 • Na het wegvallen van de gemeentelijke subsidie in 2012 kende Museum De Wieger in Deurne een donkere periode. Inmiddels is de weg naar boven voorzichtig ingezet. Met een tuinfeest wil het museum dat nieuwe elan tonen en tegelijkertijd wordt een traditie in ere hersteld. Eindhovens Dagblad
 • Een marktconsultatie moet uitsluitsel bieden of privatiseren een serieuze optie is om  sociaal cultureel centrum de Muzenval financieel overeind te houden. De Eerselse raad heeft besloten een bedrag van 4400 euro beschikbaar te stellen om dit onderzoek dit jaar te laten uitvoeren. Het sociaal cultureel centrum verkeert al langer financieel in zwaar weer. Eindhovens Dagblad
 • Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het theater De Schattelijn eigendom van de gemeente Geertruidenberg blijft en dus door blijft gaan. Alleen hoe en in welke vorm, dat zijn nog grote vragen. Na de zomerstop worden de plannen verder uitgewerkt en besproken in de gemeenteraad.
 • De afgelopen maanden is er namens de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor De Schattelijn. Een mistery guest heeft mensen geïnterviewd naar wat zij verwachten van het culturele centrum. BN – De Stem
 • De toekomstige koper van het kasteel in Gemert moet zijn plan nog vóór de definitieve verkoop ‘ter toetsing’ aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel voorleggen. Eindhovens Dagblad
 • Met hun ontwerp ‘Reizigers van Oisterwijk’ mogen Maarten Kolk en Guus Kusters de voetgangerstunnel onder het spoor van Oisterwijk gaan verfraaien. Brabants Dagblad
 • De subsidies voor sport- en cultuurevenementen in Oosterhout in de tweede helft van dit jaar zijn bekend. Oosterhout trekt de komende zes maanden in totaal 67.176 euro uit voor activiteiten. Dat is ruim 400 euro minder dan in de tweede helft van 2016. 23 clubs dienden een verzoek in voor een gemeentelijke bijdrage, voor in totaal ruim 101.000 euro. BN – De Stem
 • De financiële situatie van Muzelinck in Oss is bijna weer op orde. Het Osse centrum voor de kunsten maakt na slechte jaren weer winst en wil nu reserve opbouwen voor de toekomst. Brabants Dagblad
 • Bureau Berenschot gaat in opdracht van het gemeentebestuur van Vught een onafhankelijk onderzoek doen naar de organisatie, financiën, subsidiegelden van, en de prestatieafspraken met Theater De Speeldoos. De resultaten worden eind september verwacht. Brabants Dagblad
 • Of het schoenenmuseum nu veilig is of niet, daar zijn de meningen over verdeeld. Feit is dat een meerderheid van de gemeenteraad van Waalwijk instemde met het reddingsplan voor SLEM. Daarbij neemt de gemeente afstand van de opleidingstak van het schoenen- en ledercentrum en gaat het alleen verder met het museum. Het bestuur van SLEM is teleurgesteld in de gemeente en stapt op.  Brabants Dagblad , Fashion United ,  Schoenvisie ,   Brabants Dagblad
 • De vijf oppositiepartijen in de gemeenteraad van Waalwijk betichten het college en wethouder Hans Brekelmans in het bijzonder van onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur in het dossier SLEM. Door het handelen van het college is een ‘innovatief museum met toegevoegde waarde voor de binnenstad verder weg dan ooit’, schrijven GroenLinksaf, D66, PvdA, Werknemersbelang en SGP in schriftelijke vragen aan het college. Brabants Dagblad
 • Er zijn al ruim 1000 handtekeningen voor de petitie voor het behoud van SLEM.  Petities.nl
 • Midpoint Brabant brak een lans voor SLEM. Jan Bikker van het regionaal economisch samenwerkingsprogramma van de regio Hart van Brabant, riep het college van Waalwijk op nog eens goed na te denken over het laatste voorstel. Brabants Dagblad
 • De verwevenheid tussen SLEM educatie en het Leder – en Schoenenmuseum is inmiddels zo groot, dat geen jurist kan beloven dat de collectie van het museum bij een faillissement buiten schot blijft. Wethouder Hans Brekelmans beaamde dat tijdens een informatieve discussieavond over SLEM ( 11 juli ) : ,,Bij een faillissement is niet stilgestaan.”.  Brabants Dagblad
 • Het verdient aanbeveling voor zowel de opstellers van deze petitie als het college van de gemeente Waalwijk om voor een oplossing verder te kijken dan de gemeentegrenzen van Waalwijk en het SLEM als meer dan een lokaal initiatief te zien, schreef George Knight op zijn blog. George Knight
 • Het Huis van Waalwijk dat volgend jaar een grote tentoonstelling wilde organiseren over de van oorsprong uit Sprang – Capelle afkomstige kunstenaar Henk Chabot, heeft dat plan voorlopig in de ijskast gezet. De stichting had voor haar activiteiten in 2018 50.000 euro subsidie aangevraagd. Maar de gemeente Waalwijk heeft die aanvraag afgewezen. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op het CLICK-event CHARGE op 22 juni 2017 werden de drie roadmaps gepresenteerd voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de topsector Creatieve Industrie. De agenda is op dit moment nog volop in ontwikkeling, maar de basis ligt er. DEN
 • In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut onderzoek laten doen naar de wijze waarop hij de Governance Code Cultuur toepast, hetgeen heeft geresulteerd in een zestal concrete maatregelen. Met de benoeming van een nieuwe Raad van Toezicht heeft Het Nieuwe Instituut nu alle maatregelen geëffectueerd. Uiteraard zal de nieuwe Raad van Toezicht blijven toezien op de naleving van de Code in de geest van de genomen maatregelen. Het Nieuwe Instituut
 • BNA publiceerde het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017. Enige conclusies. Maar liefst 70% van de BNA-bureaus vindt zichzelf nooit uitgeleerd. De bureaus halen continu overal nieuwe kennis vandaan. Bureaus doen weer meer mee aan selecties.  Bureaus gebruiken meestal De Nieuwe Regeling (DNR) of de Consumentenregeling (CR) als algemene leveringsvoorwaarden. BIM (Bouw Informatie Model) is niet meer weg te denken bij de meeste bureaus. Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid.   BNA  , BNA  , BNA   ,  BNA , BNA
 • Een collectieve selfie 2: Infographic beeldende kunstsector. Met de collectieve selfie 2 laat BKNL zien wat beschikbaar is aan gegevens over beeldende kunst in Nederland en waar nog de gaten zijn. Het hiaat omtrent de festivals beeldende kunst is in kaart gebracht. Er waren maar liefst
 • 100 beeldende kunst festivals in 2016. Het aantal kunstenaars blijft dalen. Het bereik van de kunstmusea steeg. Ook was er een toename van bezoekers bij presentatie instellingen. BKNL
 • Platform BK schrijft een open brief aan het Stedelijk Museum Breda over de vacatures voor vrijwilligers die het museum heeft uitstaan. De functieomschrijving van de vacatures vragen om een afgeronde HBO of WO opleiding in marketing of communicatie en een hoge mate van zelfstandigheid. Vereisten, die volgens PBK, gelijk staan aan een volwaardige functie binnen het Stedelijk Museum Breda of iedere andere organisatie in de culturele sector. Ook staan de vereisten in geen verhouding tot de beloning die het Stedelijk Museum Breda biedt. PBK  , George Knight
 • Er is een website die een overzicht biedt van alternatieve kunstruimtes in de wereld. Alternative Art Guide
 • De grote belangstelling voor het nieuwe Museum MORE in Ruurlo zorgt voor parkeerproblemen omdat het parkeerterrein van Kasteel Ruurlo zoveel auto’s niet kan herbergen. Bezoekers zien zich genoodzaakt in de berm te parkeren met mogelijk parkeerboetes tot gevolg. Eigenaar Hans Melchers vindt dit onterecht, spant een kort geding aan tegen de gemeente en tot die tijd betaalt hij de bekeuringen die worden uitgeschreven. Museum Actueel
 • Het European Audiovisual Observatory heeft recent een rapport gepubliceerd onder de titel Exceptions and limitations to copyright. Het biedt een overzicht in het complexe landschap van uitzonderingen en beperkingen op het gebied van auteursrecht in Europa. Filmfonds
 • Op 8 mei organiseerden de Dutch Directors Guild en Film Producenten Nederland in samenwerking met het Filmfonds en Rinkel Film de ledenavond ‘Alles wat je als regisseur altijd al wilde weten over begrotingen, maar niet durfde te vragen’.  De presentatie is online beschikbaar. Filmfonds
 • Een groeiend aantal audiovisuele diensten in Europa- met name recent opgerichte platforms van omroepen en on demand diensten – richt zich op buitenlandse kijkers. In een aantal gevallen hebben zij een sterke aanwezigheid en invloed op deze landen. Dit blijkt uit het recente rapport “Audiovisual Media Services in Europe: Focus on Services Targeting Other Countries” door de European Audiovisual Observatory. Filmfonds
 • Aggregators ontwikkelen en adviseren bijvoorbeeld over digitale distributiestrategieën. Zo helpen ze rechthebbenden hun omzet over de verschillende platforms te maximaliseren en de zichtbaarheid van films online te vergroten. Ze zijn ontstaan door de opkomst van Video on Demand (VOD) en vormen een nieuwe categorie van intermediairs tussen rechthebbenden en de VOD-platforms. Dit soort bedrijven kunnen nuttig zijn voor een betere verspreiding van de Europese film die nu nog ondervertegenwoordigd is in de catalogi van VOD aanbieders. Het European Audiovisual Observatory publiceerde een rapport over VOD en de aggregators. Filmfonds
 • Samen met de Koreaanse bioscooponderneming Lotte Cinema heeft Samsung  in Seoul ’s werelds eerste projectie loze bioscoopzaal met LED-display geopend. Holland Film Nieuws
 • Op 27 augustus organiseert Kinepolis de eerste Kleuterbios: Disney Junior Party in Nederland. Het nieuwe concept komt voort uit een recente samenwerking tussen Kinepolis en Disney, en zal elk kwartaal terugkeren. Entertainment Business
 • De Auteursbond doet verslag van een gesprek met uitgevers over Kobo Plus.  De uitgevers zien in de Kobo Plus-abonnementen een kans om een nieuw publiek kennis met ebooks te laten maken. De uitgevers zien deze vorm van exploitatie als aanvullend op alle andere –al bestaande- exploitatievormen.  Inzicht in de werking en opbrengsten van Kobo Plus voor auteurs wordt ook heel belangrijk gevonden. Auteursbond
 • Mizzi van der Pluijm, directeur/uitgever van Atlas Contact, blijft mogelijk toch verbonden aan haar uitgeverij. Algemeen directeur Wiet de Bruijn van VBK Uitgevers gaat met haar en een ‘schrijverscommissie’ zoeken naar een oplossing waarbij Atlas Contact zelfstandig en onder haar leiding verder gaat. Van der Pluijm gaat dat onderzoeken.  De Volkskrant , NRC , inlog vereist , tzum
 • VBK heeft het plan om de aandelenstructuur aan te passen laten varen. De druk van het protest was te groot. Dus winst voor Mizzi van der Pluijm en de auteurs. inct  , tzum
 • Elk jaar studeren er weer mensen af bij hoogleraar Jaap Boter, die de bijzondere leerstoel Boekhandel bekleedt aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Koninklijke Boekverkopers Bond.  Freya Sixma rondde haar scriptie eind vorig jaar af. De vraag die zij wilde beantwoorden was: wat zijn de effecten op verschillende groepen lezers als een boekhandel een ‘genrefocus’ legt op Young Adult-boeken. Koninklijke Boekverkopers Bond
 • Geen losse boeken meer kopen, maar onbeperkt downloaden en lezen voor een vast bedrag per maand. Wie graag digitale boeken leest, heeft in Nederland inmiddels keuze uit vier diensten die een ‘all you can read’-ervaring beloven. Dat zijn valse beloftes, zo blijkt uit een inventarisatie door NRC. Van 74 recente bestsellers en veelgeprezen boeken is nog geen derde beschikbaar op abonneediensten. NRC , inlog vereist
 • De Rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan in de zaak van NUV/GAU tegen Tom Kabinet. De rechtbank heeft besloten zogenaamde prejudiciële vragen te gaan stellen aan het Europese Hof van Justitie.  De rechtbank wil daarmee van het HvJ-EU weten of het aanbieden van tweedehands e-books door Tom Kabinet een distributiehandeling is die eerst toestemming van de auteurs en uitgevers vereist. inct  , NUV
 • Op 7 juli 2017 heeft De Hoge Raad in de zaak tussen muziekuitgever Nanada cs en popgroep Golden Earring een aantal interessante uitspraken gedaan over (muziek)uitgeefovereenkomsten. NUV
 • In 2016 neemt het aantal festivals per saldo met bijna 100 festivals toe tot in totaal 934 festivals, waaronder 26 nieuwe titels zoals LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce Festival. Het aantal bezoeken is in 2016 toegenomen met 14,6%: in totaal worden er € 26,7 miljoen bezoeken aan festivals afgelegd.  De groei zit vooral bij de festivals tot 30.000 bezoeken, grote festivals blijven redelijk stabiel. Aldus de Festival Monitor 2017.  Respons
 • Het nieuwe Bredase Live Art Festival is bedoeld om het publiek kennis te laten maken met alle organisaties die in het gebied KlaversJansen in Belcrum actief zijn, zoals Podium Bloos, The Scene en Tiuri. Live Art staat volgens de organisatie voor ‘zinnenprikkelende kunst, dicht op de huid van het publiek, grensverleggend, vaak op ongewone locaties en in verrassende combinaties.’ “Het brengt kunst letterlijk tot leven en verbindt  theater, circus, muziek, dans, visuele kunst met andere disciplines en subculturen.” Breda vandaag
 • Spruit is de naam van een nieuw kinderfestival, doelgroep kinderen van 4 tot en met 12 jaar,  in Tilburg. De eerste editie dit jaar van dit vierdaagse evenement met muziek, dans en theater is in de herfstvakantie. Optredens zijn bij Theaters Tilburg, in 013, Paradox en De NWE Vorst. Brabants Dagblad
 • Negen Nederlandse theaters hebben de handen ineengeslagen om een Hongaars gezelschap naar Nederland te halen met een voorstelling gebaseerd op het werk van de beroemde Frans-Hongaarse fotograaf Brassaï (1899-1984), Paris De Nuit. NU.nl

Cultuurmarketing

 • Het nieuwe initiatief We Are Public slaat aan in Noord-Brabant. We Are Public belooft meer publiek voor kunst en daardoor een grotere financiële armslag voor de kunstenaars. Te mooi om waar te zijn? Een gesprek met Marleen Hartjes, hoofdredacteur Brabant. Brabant Cultureel

Financiering

 • In juni werd aan negen kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent toegekend. Dit zijn: Adriano Amaral, Eli Content, Marie-José Jongerius, Marianna Maruyama, Pablo Pijnappel, Ilona Plaum, Gert-Jan Prins, Victor Sonna en Peter Zegveld. De bijdrage is 38.000 euro voor een periode van minimaal 24 maanden en kan een keer in de vier jaar worden gehonoreerd. De bijdrage kan op ieder moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • 10 filmfestivals, waaronder B Movie, Underground & Trash Film Festival in Breda, zijn door het Filmfonds geselecteerd voor ondersteuning op projectbasis. Door publiek en professionals bij elkaar te brengen dragen festivals actief bij aan kennisontwikkeling en aan de verspreiding, profilering van film in Nederland en in het buitenland. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen voor de regeling Filmfestivals bij het Filmfonds is 10 oktober 2017.  Filmfonds
 • Twee speelfilmplannen zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 900.000 in het kader van het project De Oversteek. Het filmproject De Oversteek beleeft dit jaar zijn tiende editie. Het is een samenwerking tussen Nederlandse Publieke Omroep, Nederlands Filmfonds, NPO-fonds en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een persoonlijke, eigenzinnige en artistieke speelfilm met internationale potentie te maken. Filmfonds
 • Vanaf 29 augustus 2017 kunnen er aanvragen worden ingediend voor een nieuwe ronde van het samenwerkingsproject De Verbeelding van het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds. Deadline is 11 oktober 2017. De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid om een low budget film van minimaal 60 minuten te realiseren. Filmfonds
 • In de tweede ronde van 2017 werden in het kader van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen van het letterenfonds door 68 vertalers 71 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 64 vertaalprojecten. 59 aanvragen (waarvan 7 afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd voor een bedrag van in totaal 455.846 euro. Letterenfonds
 • Dit najaar starten Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds in acht steden, waaronder Eindhoven en Tilburg,  met matchmakers. De fondsen zien in grote en middelgrote steden een scala aan nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk verbonden zijn met de stedelijke dynamiek. De matchmakers gaan aan de slag als verbindingsofficieren tussen culturele initiatieven die voortkomen uit deze dynamiek en de verschillende subsidieregelingen van de fondsen. Fonds Podiumkunsten
 • Fast Forward is een programma  van het Fonds Podiumkunsten dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context. In het kader van dit programma ontvingen pianist, componist en bandleider Tony Roe, zangeres en singer-songwriter Wende Snijders en danseres en choreografe Alida Dors subsidie voor de samenwerking met een buitenlandse producent en de presentatie op internationale podia. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. De eerstvolgende deadline voor de regeling Subsidie Programmering Podium Popmuziek (Kernpodium) is 20 september. Fonds Podiumkunsten
 • In 2016 werden 27 projecten met Nederlandse betrokkenheid voor ruim 11 miljoen euro door Creative Europe Cultuur gesteund. DutchCulture
 • De komende vijf jaar is AkzoNobel de exclusieve verfsponsor van Koninklijk Theater Carré. AkzoNobel is door de kleur- en verfexpertise van Sikkens nauw betrokken bij de renovatie van de Loge Foyer en de verdere instandhouding van het icoon aan de Amstel. Sponsorreport
 • Douwe Egberts is de nieuwe partner van Nationale Opera & Ballet, het theater van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. In het theater wordt de nieuwe koffielijn geschonken van Douwe Egberts, genaamd Dutch Originals. Sponsorreport
 • Autofabrikant Mercedes-Benz stopt na acht edities als hoofdsponsor van de modeweek in Amsterdam. Fashion United

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In ‘The Autonomous City. A History of Urban Squatting’ van Alexander Vasudevan, wordt aan de hand van case studies beschreven hoe in verschillende grote steden in West-Europa en Noord-Amerika de kiemen werden gelegd voor wat in veel gevallen sterke kraakbewegingen zouden worden. De case studies laten zien hoe krachtig de impact van goed georganiseerde, bottom-up interventies in de stedelijke omgeving kan zijn. Jammer genoeg is er veel aandacht voor geweldsuitbarstingen en ontbreken veelal de details van het functioneren van kraken als een ruimtelijke praktijk. Recensent René Boer is co-curator van de tentoonstelling Architecture of Appropriation, Het Nieuwe Instituut, die t/m 20 augustus nog te zien is. ArchiNed
 • Cultuursocioloog Pascal Gielen en kunstenaar Michiel Vandevelde over het publieke. Het publieke is de ruimte die we delen, waar er vrije dialoog en conflict mogelijk is.  Kunnen kunstenaars een verschil maken? Pascal Gielen ziet een toekomst in de ‘commonist city’, waar in plaats van economie, cultuur de onderbouw van de samenleving wordt. Rekto verso
 • Het wordt het middelpunt van het World Design Event, een onderdeel van de Dutch Design Week: een huis, deels van gerecycled plastic. Debatten, lezingen en workshops, er wordt van alles georganiseerd in het ‘Peoples Pavillion’. Omroep Brabant
 • Eigenlijk kent ze geen mode-ontwerpers die níet met duurzaamheid bezig zijn. “We kunnen er niet omheen”, zegt Iris Ruisch, creatief directeur van de Amsterdam Fashion Week, waarin de duurzaamheid in de spotlight staat. Ook heeft Ruisch een focus aangebracht op jonge ontwerpers.  Trouw  , i-D
 • Hoogtepunten van de 27e Amsterdam Fashion Week. Fashion United
 • Lichting 2017 is gewonnen door Lizzy Stuyfzand. Stuyfzand, die studeerde aan ArtEZ, mag zich een jaar lang de beste afgestuurde ontwerper in Nederland noemen en won een geldbedrag van 10.000. Sarah Bruyland, van het AMFI, ging naar huis met de publieksprijs van 3.000 euro.
 • De catwalkshow en prijsuitreiking vonden plaats tijdens de tweede avond van het catwalkprogramma van Amsterdam Fashion Week. Fashion United  , Fashion United

 

beeldende kunst

 • Charlotte Schleiffert en Arjan van Helmond winnen de Jeanne Oosting Prijs 2017. Jeanne Oosting Stichting
 • Kunst blijft een van de lastigste zaken, maar wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie verwachten dat tegen 2060 de machine in álle domeinen de mens de baas is. De Volkskrant

 

film en av

 • Zowel de filmfestivals als de filmauteur zijn in crisis. Filmhistoricus Thomas Elsaesser zoekt een uitweg in de ‘cinema van abjectie’: films over marginale personages die weigeren zichzelf als slachtoffer te zien. Jos van der Burg pleit voor films die inzicht en uitzicht bieden. Filmkrant  , Filmkrant
 • Het preHistorisch Dorp in Eindhoven is dit najaar een van de locaties voor de opnames van de nieuwe Nederlandse speelfilm Redbad. Het historisch epos is een samenwerking van de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reiné en filmproducent Klaas de Jong. Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • Op uitnodiging van het Letterenfonds presenteerden wetenschappers Karina van Dalen-Oskam en Joris van Zundert (Huygens ING) resultaten van The Riddle of Literary Quality, een computationeel onderzoek naar literaire kwaliteit. Ook vertelden ze over hun bijdrage aan een pilot-onderzoek naar het voorspellen van bestsellers waarover momenteel veel gediscussieerd wordt.  Letterenfondstzum
 • Het ‘ik’, het centrale thema van Poetry international, wordt nader uitgewerkt in ‘Ik is niet 1’, een boeiende bundel met korte essays, gedichten en beeldende kunst. De titel van de bundel verwijst naar het gedicht van Marianne Morris (Canada / Verenigd Koninkrijk, 1981), vertaald door Evi Hoste. Ze laat zien dat een onveranderlijk ‘ik’ niet bestaat. Meander
 • De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen publiceert de verkenning ‘Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs.’ Er wordt gepleit voor zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding.
 • Goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs in het Engels, is vereist. Bovendien is het waardevol om de Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden. KNAWNeerlandistiek.nl , Avans

 

muziek

 • De Britse componist Max Richter schreef met zijn acht uur durende Sleep geen muziek om naar te luisteren, maar om te ondergaan. Met 250 veldbedden in de Grote Zaal beleefde het Concertgebouw in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli zijn eerste sleep-in. NRC , inlog vereist

 

theater en dans

 • Paulien Geerlings, dramaturg bij de Toneelmakerij en bestuurslid van de European Theatre Convention, schrijft een gastblog over de rol van technologie en digitalisering in de theaterwereld. Geerlings gaat o.m. in op het European Theatre Lab, een bijzonder project waarin de mogelijkheden van nieuwe technologie en theater worden onderzocht door zeven Europese theaters. Technologie is meer dan het verkopen van toegangskaarten online of het versturen van digitale nieuwsbrieven. DEN
 • De Warme Winkel krijgt de Prijs van de Kritiek 2017. De verzamelde Nederlandse theatercritici verlenen de theatergroep deze eer voor zijn ‘consistent avontuurlijke en tegendraadse theater, wat afgelopen seizoen speciaal tot uiting kwam in de voorstelling De Warme Winkel speelt De Warme Winkel’. De prijs wordt op 15 september 2017 uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant
 • Toneelauteur Lot Vekemans spreekt dit jaar de Staat van het Theater uit, de traditionele openingsspeech van het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant
 • De theaterproductie Het Huis van Bernarda Alba van Federico Garcia Lorca waarmee Julie Van den Berghe haar debuut als artistiek leider van Het Noord Nederlands Toneel (NNT) zou maken, is geannuleerd. Volgens zakelijk directeur Harmen van der Hoek ‘was dit niet het juiste moment om een bepaalde kwaliteit van deze productie te kunnen garanderen’. De Volkskrant
 • Acteursgroep Wunderbaum krijgt vanaf september 2018 de artistieke leiding over Theaterhaus Jena in Duitsland. Het theater in het oosten Duitsland wordt traditioneel door een collectief geleid. De sollicitatie van Wunderbaum werd uit 63 inzendingen uitgekozen. De groep blijft verbonden aan Theater Rotterdam en ook aan kunstcentrum Mare Culturale Urbano in Milaan. Theaterkrant
 • Krzysztof Pastor stopt als vaste choreograaf van Het Nationale Ballet. Hij kreeg de functie in 2003, nadat hij al lange tijd als danser aan het gezelschap verbonden was. Pastor (Gdansk, 1956) wil met zijn vertrek ‘de weg vrijmaken voor een nieuwe generatie’. Theaterkrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Een lijnenspel dat ’s nachts licht geeft, wordt de nieuwe stadsentree van de binnenstad van Tilburg. ‘Verweven’ heet het kunstwerk dat als een ‘zwevend weefgetouw’ tussen de hoekpanden van de Stationsstraat/Spoorlaan komt te hangen. Het ontwerp van Dingeman Deijs Architects was één van de 5 genomineerde inzendingen voor de nieuwe stadsentree. De nieuwe ‘poort’ is nodig omdat een duidelijke connectie tussen het station en de binnenstad ontbreekt. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • De Amsterdamse theaterregisseur en componist Bert Barten geeft bomen letterlijk een stem door hun sapstromen en ademhaling om te zetten in muziek.  Landschapspark Mien Ruys in Bergeijk is op 19 augustus het toneel van de wereldpremière van het concert Talking Trees. Eindhovens Dagblad
 • Zesentwintig kunstwerken verspreid over 100 kilometer langs de IJssel van Doesburg tot Zwolle. De IJsselbiënnale, de ‘langste tentoonstelling van Nederland’ wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is tot 24 september te zien. Kunstenaars tonen hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap. De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab. IJssel biënnale  , Museum Actueel
 • Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten hield een lezing in het tijdelijke Carecenter van Cure Park. Cure Park is een manifestatie over kunst en diverse vormen van zorg.  De lezing van Schouten ging over de zorg om de natuur en de aarde. Hij is bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen en werkzaam bij Staatsbosbeheer. Publiek gemaakt 
 • De iconische, duistere Afsluitdijk is geen plek voor een lichtkunstwerk, zeiden tegenstanders nadat de plannen van Studio Roosegaarde bekend werden. Daan Roosegaarde waagt zich er wel aan. Subtiel, zegt hij, als ode aan het landschap. De werkzaamheden voor ‘Icoon Afsluitdijk’, een miljoenenproject op kosten van de overheid, zijn nu in volle gang.  Op 16 november wordt het geopend. Trouw

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Framer Framed in Amsterdam toont van 14 juli t/m 3 september de tentoonstelling HOME, met fotowerken van Nederlandse beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen – Verwoest Huis Gaza – en videoblogs door de Palestijnse fotograaf Ezz Al Zanoon en journaliste Rawan Mahady. Curator is Meta Knol (directeur Stedelijk Museum de Lakenhal). Verwoest Huis Gaza kwam tot stand met hulp van een Projectinvestering Kunstenaar van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • Agata Siwek uit Liessel exposeert  120 kinderportretten in een leegstaand huis. Eindhovens Dagblad
 • De enige manier voor Mischa Keijser om een intense beleving over te brengen, was via beeld. Tijdens zijn opleiding op de academie switchte hij van schilderen naar fotografie. Hierbij werd hij opnieuw gedreven door de natuur en zijn drang om naar buiten te gaan. PF
 • Beeldend kunstenaar Leonie Maréchal  over hoe Eindhoven is veranderd. Eindhovens Dagblad
 • Yvonne Michiels uit Helmond toont kwetsbaarheid van vrouwen in fotomontages. Eindhovens Dagblad
 • Vanwege dementie en Alzheimer, die zijn creativiteit belemmeren, neemt Oosterhouter Piet Hohmann afscheid van het kunstenaarschap. Een reden voor zijn mede-kunstenaars bij BOCK om Oosterhout deelgenoot te maken van zijn erfgoed. Wilma Rekkers maakte de documentaire Tijdloos. Daarnaast is er app. BN – De Stem
 • Marleen Swaans uit Rosmalen wil met haar fotoboek ‘Queen of the Ring’ een ode brengen aan vrouwen in de bokswereld. Ze is ervoor aan het crowdfunden. Brabants Dagblad
 • Regisseur Daan Jongbloed werkt aan een documentaire over de Rosmalense boer Peer Smulders die recent  op 97-jarige leeftijd overleed nadat hij was aangereden. Van Osch Films uit ’s-Hertogenbosch produceert  de documentaire van 43 minuten in opdracht van Omroep Brabant voor de serie Brabantse Beauties.  Het streven is de film in september klaar te hebben. Brabants Dagblad
 • Drie gedichten van Martijn Benders. Meander
 • Rob Ruggenberg over ‘The Source’ van James A. Michener, het boek dat in zijn leven iets beslissends teweegbracht. Trouw
 • Stichting Ateliers Tilburg stelt een jaar lang een gastatelier ter beschikking aan een genomineerde voor de Jacques de Leeuw Prijs. Dit jaar ontving Sanne Rambags de Prijs Stichting Ateliers. Rambags gaat werken in een geluidsstudio in het Dröge complex, het gebouw naast het Textielmuseum. Brabants Dagblad
 • JW Roy heeft een wereldwijde publishing overeenkomst gesloten met Downtown Music Benelux. Precies een halfjaar nadat beide partijen voor het eerst met elkaar spraken tijdens Eurosonic Noorderslag werden de handtekeningen gezet. Entertainment Business
 • Flor de Amor bracht een nieuwe cd uit: ‘La Ultima Roca’. Deze cd volgt na twaalf jaar de eersteling ‘La Parada’ op en brengt een nieuwe koers tot klinken. Is het kwartet – relatief – bekend geworden met Latijns-Amerikaanse klanken, nu is het spectrum uitgebreid met Caribisch en ander Spaanstalig repertoire. Brabant Cultureel

Kunstonderwijs

 • Designer, curator en architectuurcriticus Joseph Grima  is de nieuwe ‘creative director’ van de  Design Academy Eindhoven (DAE). De Brit Grima, wonend in Genua, volgt Thomas Widdershoven op die in oktober 2016 na drie jaar afscheid nam van de DAE. Design Academy  , Eindhovens Dagblad
 • Waag Society start, in samenwerking met FabTextiles en Academany in september 2017 met de eerste editie van de Fabricademy, een nieuwe textielopleiding.  Het is een (Engelstalige) opleiding van zes maanden (tenminste drie hele dagen per week) waar geleerd wordt over de technieken, processen, machines en gereedschappen die van belang zijn bij het ontwerpen en het prototypen van zowel experimentele textielvormen als kleding. Waag
 • Op 13 juli werd  in Tilburg de jaarlijkse Jan Naaijkensprijs overhandigd aan Nuni Weisz. Zij was een van de door Kunstpodium T genomineerde studenten die als “Best of 2016/2017” van het Apprentice Master project waren geselecteerd. Nieuwsbank

Cultuureducatie en - participatie

 • Kunstbalie heeft zijn jaarverslag online gezet. Kunstbalie
 • Het Cultureel Zelfportret is een digitale tool om de culturele ontwikkeling van de leerling te volgen en te versterken. Kunstbalie
 • Tijdens de Conferentie Digitalisering van cultuur en erfgoed op 16 mei 2017 verzorgde Steven de Waal een deel van de workshop ‘Doe meer met je publiek.’ Naar aanleiding van de conferentie schreef hij een blog over publieksparticipatie in de cultuursector. Public Space
 • Een Brits parlementair onderzoek bevestigt de gunstige invloed van kunst op mensen met dementie. The Guardian

Kunstbeoefening

 • Het Percussion Ensemble van Muziekvereniging Jong Nederland Asten  neemt met succes deel aan  het Wereld Muziek Concours (WMC) in Heerlen. Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad
 • Niet de kostuums of de enscenering maken het grote verschil, maar poppen van huisdieren. De nieuwe musical van Max Mini heet dan ook Ik miauw van Jou. Het is de eerste show na het grote jubileumjaar van het theatergezelschap uit Etten-Leur, dat schitterde tijdens de nationale Amateur Musical Awards (AMA). BN – De Stem
 • Theatergroep de Kersouwe uit Heeswijk-Dinther speelt dit jaar #romeo@julia, een rauwe en eigentijdse versie van de beroemde tragedie over de onmogelijke liefde tussen Julia Capuletti en Romeo Montecchi. Twee jonge Syriërs hebben een rol in  het toneelstuk.  Brabants Dagblad
 • De Vierschaar uit Bergen op Zoom komt in 2019 weer met een grote theaterproductie op een bijzondere locatie. De 13 voorstellingen van Shakespeare verliefd zijn achter de rug. BN –De Stem
 • Toneelverenigingen uit Rucphen zijn diep teleurgesteld dat vier uitvoeringen in de open lucht rond het Klaveren Vrouwke in september niet doorgaan. De vorig jaar opgerichte Stichting Openluchttheater Rucphen heeft een gat van 20.000 euro in de begroting. De organisatie durft het risco niet te nemen, ze had gehoopt op meer sponsorinkomsten. BN –De Stem

Erfgoed

 • In de vijftien jaar van haar bestaan is Stichting BOEi in Amersfoort uitgegroeid tot een organisatie, die monumenten koopt, restaureert en herbestemt. De meeste aandacht en tijd gaat daarbij uit naar “het verhaal van het erfgoed”. Om wat voor erfgoed gaat het eigenlijk en wat was daarvan de functie? Een gesprek met Arno Boon, directeur van BOEi. Rijnboutt
 • Verschillende Nederlandse gevangenissenzijn getransformeerd  tot woonhuizen, werkplekken en bieden plaats aan paintballfeestjes en zelfs een stadsstrand. NOS
 • Ook een lelijke parkeergarage in de Amsterdamse Bijlmer moet worden gekoesterd. Want álles kan tegenwoordig erfgoed zijn, vinden specialisten. Platform VOER
 • Een expositie met werk van Joop Beljon in De Toonzaal in ’s-Hertogenbosch werpt nieuw licht op de ontwerper van de tuin van het Cementrum. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Crossroads Brabant heeft op 28 juni haar eerste regiobijeenkomst gehad in Eindhoven. Deze bijeenkomst had als doel het ophalen van verhalen rondom de oorlog. Eindhovenaren vertelden over hun oorlogsherinneringen, over de honger en over de angst. Deze bijeenkomst was de start van een reeks bijeenkomsten in Brabant waarbij  Erfgoed Brabant op zoek gaan naar verhalen. Erfgoed Brabant
 • Het UNESCO-Werelderfgoedcomité heeft tijdens de 41ste vergadering van het comité in Krakau de voorgestelde nominatiestrategie voor de Romeinse Limes, de oude Romeinse rijksgrens, onderschreven. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de Werelderfgoedstatus van de Romeinse Limes in Nederland. Cultureel Erfgoed

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) maakt bekend dat de uitvoering van het Gezamenlijk Collectieplan is gestart. Op basis van dat Collectieplan is een zogeheten uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de afspraken uit het collectieplan onderverdeeld zijn in zes clusters. De uitvoeringsagenda heeft betrekking op de jaren 2017 en 2018.  Bibliotheekblad
 • Bibliotheek Eindhoven lanceert het pilotproject ‘Verse Leeswaren’, in het kader waarvan de collectioneur van de bibliotheek voor de gebruiker van de dienst drie splinternieuwe titels selecteert die aansluiten bij de interesse van de desbetreffende klant. De boekenbox wordt thuisbezorgd en na drie maanden weer thuis bij de klant opgehaald. Bibliotheekblad
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) opent in november 2017 in het gebouw van het Cultureel Educatief Centrum (CEC), vlak bij metrohalte Ganzenhoef in Bijlmer-Oost, een zogeheten leer/werkbibliotheek. De OBA wil gaan samenwerken met de onderwijsinstellingen die gevestigd zijn in het Cultureel Educatief Centrum, onder andere ook door de leerlingen van die instellingen leerwerktrajecten aan te bieden. Bibliotheekblad
 • De Bibliotheek Utrecht heeft drie medewerkers ten onrechte ontslagen. Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2017 (de datum van het ontslag) moet de bibliotheek de arbeidsovereenkomsten herstellen en de achterstallige salarissen betalen. Dat heeft de kantonrechter op 11 juli bepaald in een zaak die de drie medewerkers met steun van FNV Publiek Belang hadden aangespannen tegen de bibliotheek. Bibliotheekblad

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Tags:
Geen reacties

Geef een reactie