Trends & ontwikkelingen 18 oktober 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) heeft op 10 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin meer informatie staat over de voorgenomen aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg. Op Prinsjesdag was al een brief van minister Bussemaker openbaar gemaakt waarin zij mede namens de staatssecretaris van Financi‘n het be‘indigen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten aankondigde.   Cultureel Erfgoed
 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden vragen over de begroting over het jaar 2017 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er wordt nadere toelichting gegeven op vragen over regionale spreiding n.a.v. de BIS , toekenningen door het Fonds Podiumkunsten, subsidie museumbezoek, het afschaffen van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten. Rijksoverheid.nl
 • Tijdens Prinsjesdag bleek dat minister Bussemaker (OCW) 10 miljoen extra uit trekt voor kunst en cultuur, waarvan € 500.000, – voor arbeidsmarktbeleid. Dat is onvoldoende, vindt de Kunstenbond, gezien de conclusies van SER en Raad voor Cultuur over de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie.  De bond stuurt een brief en roept minister en Kamer op om blijvend te investeren in kunst en cultuur, oog te hebben voor de positie van kunstenaars, en dit mee te nemen bij de komende begrotingsbehandelingen en het belastingplan. FNV Kiem
 • Het merendeel van de politieke partijen heeft zijn concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd. Kunsten’92 geeft een overzicht van  de programma’s die er nu al zijn: een PDF met het hele programma en vermelding van de relevante pagina’s. Met ‘Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen’ vroeg Kunsten ’92 aan de hand van 5 agendapunten eerder serieuze aandacht voor kunst, cultuur en cultuurbehoud in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Kunsten’92, Kunsten’92
 • Wat is de waarde van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor actuele vraagstukken als brede vorming, cultuuroverdracht, 21e -eeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie en welke rol kan overheidsbeleid daarbij spelen? Hierover organiseert het LKCA in samenwerking met  Boekmanstichting en Kunsten ’92 op 2 november het debat Cultureel Kapitaal Live met de cultuurwoordvoerders Van Veen (VVD), Monasch (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66). Kunsten’92
 • Het gebruik van open standaarden wordt verplicht bij wet. De Tweede Kamer heeft deze motie van Pvda-Kamerlid Astrid Oosenbrug aangenomen. De verplichting wordt meegenomen in de wetgeving rond de Generieke Digitale Infrastructuur die door Digicommissaris Bas Eenhoorn wordt opgesteld. Computable
 • De Omgevingswet is door Tweede en Eerste Kamer aanvaard. Daarna was het wachten op de algemene maatregelen van bestuur. De VNG heeft met inbreng van veel gemeenten en omgevingsdiensten een reactie opgesteld over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) Omgevingswet. VNG is  positief over de aanpassing van de ontwerp-besluiten na de prŽ-consultatie. VNG, VNG Magazine 
 • Op 10 oktober organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting om overheden, belangenorganisaties, experts en het bedrijfsleven te horen over de AMvB’s onder de Omgevingswet.  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet. Tweede Kamerleden stelden vragen over de ‘ruis’ tussen vereniging en achterban. IPO, Binnenlands bestuu
 • ‘Flexibiliteit en afwegingsruimte’ voor gemeenten is van belang. Het verschijnen van de concept-amvb’s was reden voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft en advocatenkantoor Stibbe om te bezien of de amvb’s inderdaad meer flexibiliteit en afwegingsruimte bieden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Open State Foundation (OSF) heeft een nieuwe versie van Subsidietrekker.nl gelanceerd. Met de tool zijn 162.179 subsidies van 206 overheden aan 58.432 ontvangers doorzoekbaar. Er zijn 89 gemeenten inbegrepen, maar slechts bij drie gemeenten is data te vinden over alle drie de jaren (2013-205). Binnenlands bestuur
 • ‘Arnhem wil speler zijn in de culturele eredivisie’, schrijft de Arnhemse cultuurwethouder. In een tussenevaluatie van het Arnhemse cultuurbeleid ‘Stroom’, wordt geconcludeerd dat het cultuurbeleid haar vruchten afwerpt. De verzelfstandiging van Kunstbedrijf Arnhem, de nieuwbouw bij Musis en verdere samenwerking tussen het Stadstheater, Oostpool, Introdans en Het Gelders Orkest worden daarbij als voorbeelden genoemd. Arnhem Direct
 • De  gemeenteraad van Leiden heeft  ingestemd met de extra 3.2 miljoen euro die nodig is voor de uitbreiding en restauratie van museum De Lakenhal. Museum De Lakenhal sluit vanaf 17 oktober en heropent in het voorjaar van 2019. Unity.nu
 • Rick Vercauteren is met ingang van 17 oktober teruggetreden als directeur van Museum van Bommel van Dam, Venlo,  en gestart in zijn nieuwe functie van Conservator Stedelijke Kunstcollectie. Museum van Bommel van Dam maakt op dit moment nog volledig deel uit van de gemeentelijke organisatie. Een projectteam is bezit met het ontvlechten van de museumorganisatie uit de gemeentelijke organisatie. Museum Van Bommel Van Dam

noord-brabant

 • Gedeputeerde voor Cultuur Henri Swinkels ontving tijdens een intervisiebijeenkomst Buitenschoolse Muziekeducatie bij Fontys Hogescholen een veldverkenning over de buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant.  De verkenning spitst zich toe op twee thema’s: 1. Hoe staat het met het gemeentelijk beleid.  2. Hoe is op dit moment de arbeidssituatie van personen die werkzaam zijn in deze sector? Brabant.nl
 • Vanaf 2017 vervalt  het Kunstbalie Fonds Amateurkunst. De provincie Noord-Brabant investeert in buurtcultuurprojecten waar ook bepaalde amateurkunst een plek in kan vinden. Daarnaast blijven bij het Prins Bernhard Cultuurfonds middelen beschikbaar voor amateurkunst. Op de Werkconferentie Amateurkunst,  die Kunstbalie op 10 november organiseert, wordt er tevens aandacht besteed aan de financieringsmogelijkheden voor amateurkunst. Kunstbalie

grote brabantse gemeenten

 • Het zijn moeilijke tijden voor poppodium Mezz dat een reorganisatie heeft aangekondigd. Het aantal bezoekers daalt, de omzetcijfers staan onder druk. Voor 4 van de 17 medewerkers is er geen plaats meer.  Het is noodzakelijk dat poppodium Mezz ingrijpend wordt verbouwd, anders komt het voortbestaan ervan in gevaar. Dat hield Mezz-voorzitter Arend Hardorff vorige week de commissie Maatschappij  van de gemeente Breda nog voor.  BN – De Stem, Breda Vandaag 
 • Er werd een informatieavond gehouden over de verbouwing van MOTI om het pand geschikt te maken voor het samengaan van MOTI met het Breda’s Museum.  Er komen vooral veel aanpassingen die het pand duurzamer maken. Bovendien wordt de klimaatinstallatie vervangen. De huidige maakte te veel lawaai. Een woordvoerder van de gemeente meldde dat Breda de wens ondersteunt dat er ruimte in de stad moet komen voor beeldende kunst. BN-De Stem
 • Om twee ton extra te bezuinigen ziet de bibliotheek Eindhoven zich genoodzaakt om te stoppen met de Voorleesexpress die jaarlijks zo’n 150 gezinnen helpt met voorlezen. Ook is er minder geld beschikbaar voor de aanschaf van kinderboeken, en geen geld meer voor nieuwe dvd’s, reisboeken en Engelse titels. Eindhovens Dagblad
 • Een gevoel voor de bijzondere waarde van bibliotheken ontbreekt in Eindhoven, aldus Anemoon Langenhoff. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultuur Eindhoven publiceert bezwaarprocedure en klachtenregeling. Cultuur Eindhoven, Cultuur Eindhoven
 • Brainport Industries Campus (BIC) wordt het eerste gebied in Eindhoven dat officieel buiten het traditionele welstandsbeleid gaat werken. Stedenbouwkundige ir. Simon Dona wordt supervisor voor het gebied, waarmee hij de rol overneemt van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. e52.nl
 • De sloop van de Mariaschool in Helmond gaat vrijdag 21 oktober van start. Op dat moment is nog geen besluit gevallen of de monumentale gevel van het gebouw behouden wordt, of ——k verdwijnt. Voorstanders van sloop vinden dat het naastgelegen nieuwe Speelhuis (in de Onze Lieve Vrouwekerk) dan beter dat tot zijn recht komt. Eindhovens Dagbla
 • Het ziet ernaar uit dat de Stichting Jheronimus Bosch 500 die de offici‘le Jeroen Bosch activiteiten heeft georganiseerd aan het einde van de rit geld overhoudt. Maar het bestuur ervan bepaalt wat ermee gebeurt. Dat zei de Bossche wethouder Huib van Olden, na vragen van de Bossche Volkspartij. Brabants Dagblad
 • Miesjel van Gerwen lichtte de begroting van Bosch Parade toe :  175.000 euro gaan naar de professionele kunstenaars en de projecten. 65 mille zijn voor de zakelijke- en artistieke leiding, productieleiding, secretariaat en communicatiemedewerker. De overige kosten worden gemaakt voor onder meer de sleepboten, de catering voor artiesten en vrijwilligers. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch  maakt bezwaar tegen de subsidie van ruim 524.000 euro die het krijgt van het Ministerie van  OCW voor onderhoud aan de Vestingwerken. De gemeente had ruim 1,1 miljoen euro gevraagd en denkt daar recht op te hebben. Brabants Dagblad
 • Het definitieve ontwerp voor stadskantoor-1 in Tilburg krijgt lof. Architect Ger Rosier nam nu het bestaande gebouw van Kraaijvanger als uitgangspunt. Het College van B & W en de Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg zijn blij.  Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Musis Sacrum en Aurora krijgen geen vaste plek in de nieuwe MFA. In een brief aan het College van B&W en raad van Dongen riepen de voorzitters van beide muziekverenigingen B&W op om alsnog in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot permanente huisvesting. Maar die poging heeft niets uitgehaald. Dongen.nieuws
 • Het verenigingsleven in Etten-Leur kan dit jaar zien als een overgangsjaar, maar vanaf 2017 gaat de gemeente Žcht anders om met subsidieaanvragen. Dat zegt wethouder Jan van Hal van Financi‘n in een toelichting op het nieuwe begrotingsjaar. BN – De Stem
 • Als het aan het college van B en W ligt, gaan de subsidies voor allerlei welzijns- en culturele instellingen in Halderberge volgend jaar omhoog. BN – De Stem
 • De Muzelinck in Oss is hard op weg om de bezuiniging van ruim twee ton te realiseren, als de organisatie komend jaar nog niet volledig gekort wordt. Wethouder Frank den Brok stelt de gemeenteraad voor om de Muzelinck in 2017 nog een ton extra te geven, zodat het bestuur de bezuinigingsoperatie in dat jaar af kan ronden. Brabants Dagblad
 • De cultuurgroep wil dat de gemeente Oss twee panden aankoopt in het stadscentrum. Het gaat om de voormalige V&D (eigendom Van Deursen Group) en om de aanpalende panden op de Wal die in handen zijn van NSI. De cultuurgroep ziet toekomst voor een UIThuis op de plek van de V&D, met daarin ruimte voor cultuur, educatie en ontspanning.  De bibliotheek zou er gehuisvest moeten worden. Brabants Dagblad
 • Het museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein is dicht. Noodgedwongen, omdat de gemeente Oss, volgens het museum niet wil meewerken aan een doorstart op een nieuwe plek. Voor de voorzitter van het bestuur van het museum komt de sluiting als een donderslag bij heldere hemel. ‘Onbehoorlijk’, noemt hij de handelwijze van de gemeente. Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • Cultuurwethouder Hans Verbraak van de gemeente Roosendaal is naarstig op zoek naar een oplossing voor de docenten van de School voor de Kunsten die formeel per 1 januari uit het pand aan de Nieuwstraat moeten zijn. Verbraak neemt de huisvestingsvraag mee bij de nieuwe Cultuurvisie die in december klaar is. BN – De Stem
 • In de nieuwe stadsfoyer Over de Tong van schouwburg De Kring en het totaal vernieuwde Tongerlohuys in Roosendaal heeft burgemeester Jacques Niederer bij de opening van Het Tongerlohuys als erfgoedcentrum een ode gebracht aan de in 2013 gestorven Roosendaler muzikant en conferencier Frans van der Groen. BN – De Stem
 • In het gemeentehuis van Schijndel, dat volgend jaar leeg komt te staan, komt heel waarschijnlijk tijdelijke bewoning en kleinschalige bedrijvigheid . Ondertussen gaat de gemeente Schijndel met bewoners nadenken over een herbestemming.  Het college dacht eerder al aan invulling met bewoning, kantoren, cultuur en eventueel de bibliotheek. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Vrouwen getuigen  over seksisme in de cultuursector. Rekto verso
 • Cultuur en Ondernemen is een van de partijen die scholingen, trainingen en coaching organiseert om creatieven te helpen hun weg (weer) te vinden. Een van die trainingen is ‘acquisitie’. Hannah Roelofs, dramaturg, doet verslag. Cultureel Persbureau
 • In november doet het lkca in samenwerking met IVA Onderwijs en All Art Professionals op grote schaal onderzoek onder de groep kunstdocenten en kunstenaars als zzp’er in de buitenschoolse kunsteducatie, amateurkunst en community arts. lkca
 • ‘Een kwalitatief sterke kunstwereld is cruciaal voor een innovatief en creatief imago’, aldus Elsevier Terzake.  Kunst en cultuur uit Nederland gelden als belangrijk exportproduct, omdat culturele activiteiten veel invloed hebben op het beeld van ons land als handelspartner. DutchCulture
 • Nederlandse musea verwelkomen veel toeristen. In 2015 vormen bezoekers uit het buitenland 28% van alle museumbezoekers  CBS, de Museumvereniging en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) signaleren hierbij een stijgende lijn sinds 2009. Vooral grote kunstmusea boeken succes, zo blijkt uit cijfers over bezoek (uit binnen- en buitenland) en het daarmee samenhangende bedrijfsresultaat. Cultuurindex
 • Hoe vlieg je een hergebruik opgave aan, en welke rol speelt techniek daar in? Tijdens de presentatie van ABT op de Architect Business Lab presenteerden Frank Hofmans en Rosi de Kok de ‘quickscan’ methode van het ingenieursbureau. Door alle aspecten van een bestaand gebouw los te trekken en apart te beoordelen levert de quickscan een betrouwbare basis voor besluitvorming in transformatieprocessen. De Architect
 • In het kader van het ‘Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen’ heeft het kabinet Rutte het voornemen om in 2017 te bezien of behoud van de titelwet voor interieurarchitecten nog passend is. Op 10 november 2016 organiseert de bni in samenwerking met de BNA en BNO een debat over de toekomst van de interieurarchitect in Pakhuis de Zwijger, waarmee we de publieke discussie aftrappen. bni
 • Kunstenaars zijn ondernemers, er wordt van hen een grote mate van ondernemerschap verwacht door de overheid en de samenleving. In opdracht van het overlegplatform Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is ge•nventariseerd welke financieringsregelingen de overheid aanbiedt voor ondernemers, en onder welke voorwaarden deze regelingen geschikt zijn voor zelfstandig beeldend kunstenaars. BKNL
 • De functies van een hedendaags museum zijn sterk veranderd. Dos Elshout houdt de geschiedenis van de Nederlandse museumwereld tegen het licht in een nieuwe editie van Onderzoek in zicht. Hoe heeft de museumwereld zich sinds de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in samenhang met de sociale dynamiek in beleid, erfgoed, markt, wetenschap en media? Hij licht zijn onderzoek toe op 24 oktober. Boekman
 • Kunsthistoricus en onderzoeker Steven ten Thije schreef op verzoek van het Mondriaan Fonds het essay ‘Het ge‘mancipeerde museum’. In deze publicatie gaat hij op zoek naar een toekomst waarin kunstmusea onderdeel kunnen worden van een nieuwe emancipatiebeweging. Musea die een open omgeving bieden waar de kwaliteit van het museumbezoek voorop staat en bezoekers worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken. Mondriaanfonds
 • De tamheid waarmee is gereageerd op de voorgenomen nieuwe verbouwing van het Stedelijk is onbegrijpelijk, meent Philip van Tijn. Herstel niet een oude fout met een nieuwe. Architect Koolhaas en directeur Ruf reageren. Het Parool, Het Parool
 • De kantoren van het Museum Jan Cunen in Oss zakte drie verdiepingen naar de begane grond waardoor op zolder ruimte ontstond voor een nieuwe zaal die 25 procent extra expositieruimte oplevert. De haperende klimaatinstallatie is vervangen door een nieuwe. Het museum opent met een expositie over de eigen geschiedenis Žn met een selectie uit de collectie van de Osse verzamelaar Frans van Ooijen.  Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Stichting Fotografie Noorderlicht bevindt zich in een cruciale fase van haar ruim 25-jarig bestaan. In mei jl. werd duidelijk dat de stichting zich moet voorbereiden op de serieuze kans dat zij haar structurele rijkssubsidie verliest. Kees van der Meiden gaat een nieuw actieplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met de mogelijke financi‘le scenario’s. PhotoQ
 • Stichting Beeldende Kunst sluit haar vestiging in Helmond en bekijkt of zij in Eindhoven wellicht een nieuwe locatie kan openen. De belangstelling in Helmond liep terug. Bovendien loopt het huurcontract van het pand af. Bij wijze van proef komt er in maart in ieder geval een tijdelijke ‘pop-up store’ in Eindhoven. De kunstuitleen zit dan drie weken lang in het Temporary Art Centre vlakbij het Philips Stadion. Eindhovens Dagblad
 • Het Biesbosch MuseumEiland ontvangt de 100.000e betalende bezoeker. Het bezoekerscentrumdeel, ook Brabantse Natuurpoort, heeft nog eens eenzelfde aantal bezoekers ontvangen. Omroep Brabant
 • Stichting Worstenbrood heeft samen met andere Bredase festivals het Festival Overslag bedacht. Hun evenementen worden voortaan in de Belcrum afgesloten met een festival waar hun beelden worden gekoppeld aan muziek. BN – De Stem
 • In Londen is de huiskamergalerie in opkomst. The Art Newspaper
 • Het nieuwe filmtheater Lumire Cinema in Maastricht is geopend. Het 6s zalen tellend complex  kan zich meten met de grootste theaters van het land. Specials zullen vaker op het programma staan. Het publiek beter is te mobiliseren als er context is. Lumire wil ook een filmlab voor lokale makers zijn. Cinesud, de film commissioner die daar uit is voortgekomen, de video-opleiding van de kunstacademie en het platform Video Power krijgen onderdak in het pand. Filmkrant
 • De Tilburgse bioscoop Cinecitta viert een eeuwfeest. Er verschijnt een boek over honderd  jaar filmvertoningen in het pand waar Cinecitta nu is gevestigd.   Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Het FilmcafŽ in Oosterhout heeft vertrouwen in de toekomst. Er is een lichte stijging van bezoekersaantallen ten  opzicht van die van het voormalige Filmhuis. Dat zei de nieuwe exploitant Jos Gorisse aan de vooravond van de offici‘le opening van de filmzaal. BN – De Stem
 • Nadat uitgevers jarenlang in moeilijk vaarwater hebben gezeten, ziet ABN AMRO positieve signalen voor de sector. Voor het eerst sinds 2008 kwam de omzet in het eerste halfjaar van 2016 weer boven de nullijn. De uitgeverijen zijn in deze periode samen zo’n 30 procent van hun omzet kwijtgeraakt. Vooral de professionele en boekenuitgevers doen nu goede zaken. De omzet op de boekenmarkt (+3,5 procent) steeg in 2015 voor het eerst in zeven jaar. inct  , ABN-AMRO
 • Ceesjan de Vos is CMO (chief marketing officer) bij Vakmedianet. Met een trackrecord van bijna 18 jaar in de uitgeefbranche heeft hij de transities van nabij meegemaakt. Volgens De Vos is het duidelijk: data helpen je als uitgever relevant te blijven, en daar draait het om anno 2016. inct
 • Het boek is nog lang niet dood, zeker niet als partijen zich met hart en ziel inzetten voor mooie uitgaven. Vier ontwerpers die ook uitgeversactiviteiten ontplooien. BNO, BNO, BNO
 • Het Boekenbal vindt volgend jaar niet plaats in de Amsterdamse Stadsschouwburg. “We willen volgend jaar een keer iets anders doen, in verband met het Boekenweekthema Verboden vruchten”, verklaart CPNB persvoorlichter Rosendaal. Het Parool
 • Het aantal live events met schrijvers neemt in de UK sterk toe.  Om schrijvers en lezers nog meer met elkaar te verbinden startte HarperCollins het platform BookGig. Op het platform staan events zoals lezingen, signeersessies en workshops. BookGig
 • Onlangs ging The Black Sheep Indie online. Dit platform, dat opgericht is door aspirantschrijver Simone Lucchesi, biedt alle schrijvers de mogelijkheid hun boek te publiceren en verkopen als eBook. Het motto Het motto vanhet platform : ‘omdat schrijven nu eenmaal voor iedereen is weggelegd’. Schrijven online, The Black Sheep Indie.
 • ‘Music & Talks’ van Philharmonie Zuidnederland is een nieuwe loot aan het programma van het orkest. Het moet jongeren enthousiast maken voor klassieke muziek. Op 13 oktober was er een tweede editie in het Klokgebouw in Eindhoven en die pakte uitstekend uit. Eindhovens Dagblad
 • Amazon, het online warenhuis, lanceert een streamingdienst waarmee de gebruiker voor tien dollar (9,08 euro) per maand over tientallen miljoenen nummers kan beschikken. De muziekbibliotheek zal zich vooral richten op commerci‘le muziek. De Volkskrant
 • Muziekplatform 22tracks gaat op de schop. Na zeven jaar is het volgens oprichter Vincent Reinders onvermijdelijk om een paar cruciale basis-elementen te veranderen. Zo stapt 22tracks niet alleen af van de vaste club van 22 dj’s per stad die playlists vullen, maar gaat de dienst ook niet meer zelf muziek uploaden. 3voor12,vpro.nl
 • Het is voor alle professionals in de Nederlandse Pop Media Sector weer mogelijk online hun stem uit te brengen op een kandidaat voor de Pop Media Prijs 2016. BUMA Cultuur
 • Veem Huis voor Performance in Amsterdam kiest er in het nieuwe kunstenplan voor om – in plaats van het hele jaar – slechts honderd dagen open te zijn. Het huis kiest deze richting vanwege de beperkte subsidie voor het komende kunstenplan 2017-2020. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst beoordeelde het Veem zeer positief, maar honoreerde de gevraagde subsidieverhoging niet. Directeur Anne Breure kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. Theaterkrant
 • De cast van de musical Sky heeft een van de twee rechtszaken ingetrokken die ze tegen producent Sky Netherlands BV was gestart.  Bij de eerste zaak werd Sky Netherlands in het gelijk gesteld. Daar loopt nu een hoger beroep van. De tweede, nu geannuleerde zaak, ging over of Sky het contract had be‘indigd of opgezegd. Het Parool

cultuurmarketing

 • Informatie wordt tegenwoordig overwegend online verkregen en daar spelen culturele organisaties op in door middel van e-mailmarketing, responsive of adaptive websites en een goed en gemakkelijk online ticketsysteem. Marketing specifiek gericht op mobiele apparaten is echter ook van groot belang.  4 tips. Cultuurmarketing
 • Van de dansvloer naar het Museumplein: onder andere het Rijks, het Van Gogh Museum en het Foam halen elektronische muziek binnen tijdens het ADE. De Volkskrant, inlog vereist

 

financiering

 • In juni 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de derde en laatste maal de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Vooral veel jong talent heeft dit keer een aanvraag ingediend. En de discipline e-cultuur was ditmaal goed vertegenwoordigd bij de goede aanvragen. Gehonoreerd werden o.m. Studio Gabriel A. Maher en lamdazita uit Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De literaire wereld en de creatieve industrie vinden elkaar op de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld. Met een VR-bril en koptelefoon op beland je in een virtuele literaire wereld. Daarnaast worden de literaire games Winter van Joost Vandecasteele & Happy Vulcano en Puzzling Poetry van Lucas Hirsch & Studio Louter in Frankfurt gepresenteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Young Collectors Circle lanceert binnenkort een eigen lidmaatschap. Deze biedt o.m. toegang tot salons en events, een cursus verzamelen en kortingen bij verschillende kunstplatforms. Het Mondriaan Fonds ondersteunt de ontwikkeling van de Young Collectors Circle, dat zich richt op het motiveren, informeren en verbinden van een nieuwe generatie kunstkopers in Nederland. De bijdrage werd gegeven bij wijze van pilotproject op het gebied van alternatieve financiering en het ontwikkelen van de markt. Mondriaanfonds
 • In de derde ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2016 zijn bijdragen verleend aan 20 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 3,6 miljoen. Dit genereert ruim € 16 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 10 speelfilms, 1 animatiefilm en 9 documentaires. De documentaires van Brabantse filmmakers Frank van Osch en Hetty Naaijkens-Retel Helmrich werden gehonoreerd. Filmfonds
 • Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Met Teledoc Campus krijgen jonge regisseurs en producenten de kans een korte documentaire van 25 minuten te maken. In het kader van Teledoc en Teledoc Campus krijgen 4 projecten steun voor ontwikkeling en 6 voor realisering. Een van de 6 toekenningen van Teledoc Campus is voor  Becky Buldozer, scenario en regie: Steffie Storms (Tilburg) , producent: Van Osch Films (‘s-Hertogenbosch). Filmfonds
 • 4 filmplannen zijn geselecteerd voor een scenariobijdrage van 13.000 euro in het kader van het project De Oversteek. Begin volgend jaar worden uit deze 4 projecten 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het Mediafonds en de publieke omroep en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Filmfonds
 • In het kader van De Wolf Danst, het nieuwe dansfilmproject van Mediafonds, NTR, Filmfonds en Cinedans, is aan twee teams van choreografen en filmmakers een productiesubsidie verleend voor hun gezamenlijke dansfilm. De Wolf Danst zal in 2018 worden uitgezonden binnen Het Uur van de Wolf en voorafgaand daaraan in premire gaan op Cinedans. Mediafonds
 • In de derde subsidieronde van 2016 van de regeling Projectsubsidies voor publicaties van het Nederlands letterenfonds, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van € 1.081.500 besteed. 57 projectsubsidieaanvragen van 56 auteurs konden worden gehonoreerd.  17 projectaanvragen van 16 auteurs werden afgewezen. Letterenfonds
 • Tijdens de Dutch Design Week zijn de resultaten te zien van het project HOBRA. Afgelopen zomer vond dit Nederlandse culturele programma rond de Olympische Spelen in Brazili‘ plaats. Tien Nederlandse en tien Braziliaanse kunstenaars en creatieven vormden duo’s en maakten in drie weken tijd nieuw werk dat op een grootschalig slotevenement in Rio de Janeiro werd getoond. HOBRA was een samenwerking tussen de zes publieke cultuurfondsen. DutchCulture
 • Twee Nederlandse uitgeverijen en Rotterdams wijktheater zijn geselecteerd voor Creative Europe/Cultuur subsidie. DutchCulture

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Op 1 november vindt in Scheveningen het Rijksbouwmeestercongres plaats. De bijeenkomst staat in het teken van de gedeelte ruimte. Centraal staat de vraag hoe ontwerpers en bestuurders kunnen reageren op de groeiende sociaal-culturele tweedeling in de samenleving. Architectuur Lokaal
 • Lena en Laurens van der Wal richtten een jaar geleden Walden Studio op met een idealistische visie die uitgaat van een avontuurlijke vorm van architectuur. De ontwerpers richten zich op kleine, zelfvoorzienende architectuur. Een voorbeeld is hun eerste echte ‘Tiny House’ op wielen; 2,5 meter breed en 6,5 meter lang. De Architect, De Architect
 • De deeleconomie: een bejubelde term, waar iedereen veel heil van verwacht voor de toekomst van onze steden en dorpen. De langetermijneffecten voor bijvoorbeeld duurzaamheid en sociale samenhang zijn echter een stuk onzekerder dan in de discussie naar voren komt. ruimtevolk
 • Studio Farris Architects, XML+Jurgen Bey en Studio Samira Boon zijn genomineerd voor de ARC16 Meubel Award. De Award wordt ieder jaar uitgereikt aan het beste meubelontwerp dat door een ontwerper is gemaakt in het jaar voorafgaande aan de toekenning. De Architect
 • Vijf jonge ontwerpers/ontwerpstudenten zijn genomineerd voor de BNO Packaging Talent Award. De twee winnaars worden bekend gemaakt tijdens het programma SUPERFAST#3 tijdens de Dutch Design Week. Dit jaar konden studenten en jonge ontwerpers inschrijven op een praktijkcase van De Vegetarische Slager. Tot de genomineerden 2 ontwerpers die gestudeerd hebben op AKV St. Joost, ‘s-Hertogenbosch : Daisy van der Genugten en Laura Voet. BNO
 • Modebelofte is een internationaal platform voor modetalent. Een initiatief met als streven de industrie verder te ontwikkelen door het presenteren van nieuwe perspectieven en het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. Tijdesn de DDW worden 30 internationaal mode-afgestudeerden gepresenteerd.

  bibliotheken

  • In de centrale bibliotheek Mari‘nburg in Nijmegen zal op woensdag 19 oktober de eerste zogeheten ‘Alles-o-theek’ van Nederland openen. Gebruikers kunnen er hulp, spullen of kennis lenen of inbrengen. Bibliotheekblad

Geen reacties

Geef een reactie