Trends & Ontwikkelingen 19 april 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • De Tweede Kamer stemde eind 2015 in met een amendement, waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over de besteding van dit bedrag. De raad heeft hij drie thema’s ge•dentificeerd waarbinnen verbeteringen voor de korte en lange termijn met een eenmalige financi‘le bijdrage gerealiseerd kunnen worden: beloning en zekerheid, ondernemerschap en marktpositie. Cultuur.nlTheaterkrantMondriaanfonds
 • De eenmalige injectie van twee miljoen euro is ontoereikend. Dat schrijft Het Transitiebureau in een brief aan minister Bussemaker en de Raad voor Cultuur. De gesignaleerde problemen zijn immers niet incidenteel, en twee miljoen biedt geen structurele oplossing ‘om de problemen bij de wortel aan te pakken en daadwerkelijk iets te veranderen’. Het Transitiebureau pleit daarom voor de ontwikkeling van een duurzaam Fair Practice Label voor eerlijke arbeidsomstandigheden, naast de twee miljoen euro. Theaterkrant
 • Op 16 april vond in Amsterdam een bijeenkomst plaats over rechtvaardige arbeidsvoorwaarden binnen de podiumkunsten en de mogelijke introductie van een Fair Practice Label. Dit label moet eerlijke compensatie en arbeidsomstandigheden voor kunstenaars en kunstwerkers stimuleren. Ook de situatie in de beeldende kunstsector kwam ter sprake. Een verslag. Theaterkrant
 • Op 11 april 2016, opende minister Bussemaker (OCW)  Fabcity in Amsterdam , een project waarbij EU-studenten  uit verschillende richtingen duurzame oplossingen verzinnen voor grootstedelijke problemen en meebouwen aan ‘de stad van morgen’. Rijksoverheid, Architectenweb
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade vindt dat de kunst in de openbare ruimte beter beschermd moet worden. Hij pleit voor een database voor alle kunst in de publieke ruimte. Een Vandaag
 • Hans Mommaas, hoogleraar en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, verdedigt in de Boekmanlezing 2016, 23 juni 2016,  het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa. Kunsten’92
 • De Wet op de vaste boekenprijs zal binnenkort op een specifiek onderdeel worden ge‘valueerd. In een onderzoek aanvraag die het ministerie van OCW onlangs deed uitgaan wordt de hoofdvraag als volgt verwoord: ‘Leidt de Wet op de vaste boekenprijs tot kruissubsidi‘ring van het goedlopende boek naar het slechtlopende boek en is het met name het literair culturele segment dat profiteert?’ inct.nl
 • De Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren gaat bij minister Henk Kamp (Economische Zaken) pleiten voor een speciale verblijfsvergunning voor buitenlandse kunstenaars die in Amsterdam willen blijven. Veel jonge kunstenaars zijn zelfstandig ondernemer met een wisselend inkomen en komen zelden in aanmerking voor een vergunning. Het Parool
 • Recent publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een kritisch essay over de Omgevingswet : ‘Niet buiten de burger rekenen!’. Het SCP schrijft dat het nieuwe omgevingsbestel een reservoir aan maatschappelijke energie veronderstelt. Maar is er dat wel? Het SCP waarschuwt voor na•viteit in het omgevingsbeleid. ruimtevolk  , SCP
 • Na de decentralisatie  van het natuurbeleid ziet het Rijk landschap niet langer als rijkstaak. Provincies hebben de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeleid naar zich toegetrokken en zijn volop bezig om samen met de maatschappelijke partners en medeoverheden daar gestalte aan te geven. IPO
 • In de aanpak van de leegstand in de binnensteden hanteert de provincie Gelderland het principe van het belang van de wijdere regio.  IPO
 • De Erfgoedwet treedt 1 juli in werking. De wet vervangt onder meer de Monumentenwet (deels met een overgangstermijn tot de Omgevingswet) en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen en nieuwe bepalingen met lokale gevolgen.
 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de gevolgen voor de gemeenten in een brief uiteengezet. VNG
 • Een brede coalitie van organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met de Wet open overheid, een initiatiefwet van GroenLinks en D66 met als doel om de overheid transparanter te maken. De organisaties staan daarmee lijnrecht tegenover de opvatting van VNG over het wetsvoorstel.   Kennisland   ,  Binnenlands bestuur
 • Platform Beeldende Kunst (PBK) uit zijn zorgen in een brief aan de Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren met betrekking tot de aangekondigde sluiting van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) per 1 juli 2016. Als projectruimte van het Stedelijk Museum heeft SMBA de afgelopen 23 jaar een unieke en waardevolle positie bekleed binnen het culturele aanbod van de stad Amsterdam, Nederland en het internationale kunstdiscours. PBK
 • Op 1, 2 en 3 juni komen kunstenaars en denkers vanuit heel Europa samen in Amsterdam voor Re:Creating Europe, het eerste Forum on European Culture. DutchCulture

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant ziet het Brabantse erfgoed als belangrijk onderdeel van haar identiteit en wil het een plaats geven in de verdere ontwikkeling van Brabant. Daarom heeft ze haar ruimtelijk erfgoed opgenomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Deze kaart is onlangs aangepast. Brabant.nl
 • Brabantse universiteiten en hogescholen zijn samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het initiatief Beagle gestart.  De provincie Noord-Brabant investeert € 710.000 in de samenwerking. Daarvan wordt € 300.000 euro ge•nvesteerd via de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Betrokken partners dragen gezamenlijk eveneens € 710.000 bij. Beagle kan door zijn grote netwerk bedrijven, instellingen en mensen aan elkaar koppelen om innovatie verder te brengen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda vraagt aan de stad wat voor idee‘n er zijn voor het pand van het Breda’s Museum. Dat pand komt eind dit jaar grotendeels leeg te staan. Breda vandaag
 • De start van de bouw van het Nanjing-plantsoen op Strijp-S is uitgesteld. Het ontwerp is nog niet goedgekeurd door de welstandscommissie van de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het Helmondse festival H2O gaat dit jaar niet door omdat er nog geen duidelijkheid is omtrent het evenementenbeleid en de financiering vanuit de gemeente Helmond. Daardoor wordt de voorbereidingstijd dermate kort dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van het festival. De Kasteeltuinconcerten  in Helmond krijgen een andere formule. Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad
 • Het college van B & W in ‘s-Hertogenbosch wil onderzoeken of een fusie tussen het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch (SM’s) mogelijk is. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch  heeft Jaap Liebregt van advies- en managementbureau BMC uit Amersfoort aangesteld als informateur de fusie tussen bibliotheek, Muzerije en Babel in gang te zetten. Brabants Dagblad
 • Een nieuwe groep verzet zich tegen het theaterplan aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch: de Actiegroep Hendrien.  De groep schreef een brief aan B & W over ‘gemiste kansen’. Brabants Dagblad  , Bastion Oranje
 • Een jaar na de start is het einde al in zicht voor de Eerste Klasse in de Bossche De Gruyter Fabriek. Het gaat om de ruimte met ‘flexwerkplekken voor zelfstandige professionals’. Er is te weinig animo. “Er moest vanaf het begin geld bij. De huidige opzet is mislukt’, zegt Maurice Horsten, directeur van de Bossche Investerings Maatschappij (eigenaar van De Gruyter Fabriek). Brabants Dagblad
 • De nieuw te bouwen Kinepolis-bioscoop in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch krijgt geen rechtstreekse verbinding meer met de Paleisbrug. Bij uitwerking van de plannen bleek dit te ingewikkeld, zo meldde de architect bij de commissie Welstand van de gemeente. Brabants Dagblad
 • De laatste hindernis voor de komst van Primark naar Tilburg is weggekocht. Bouwer Warenhuis CV heeft bezwaarmaakster HŽlne Spierings de vraagprijs geboden voor haar appartement aan het Stadhuisplein. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Ondanks dat Gebouw-T  in Bergen op Zoom goed draait, kampt het popodium met een jaarlijks tekort van 150.000 euro. Het college van B & W is bereid de jaarlijkse subsidie op te krikken van 226.000 naar 376.000 euro. BN – De Stem
 • De Bergse gemeenteraad gaat akkoord met 360.000 euro om het Koetshuis van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom gereed te maken voor de vestiging van het West Brabants Archief. BN – De Stem
 • Na veel gemor, en uitgesproken twijfels over de wethouder die verantwoordelijk is voor cultuur,  is de kunst- en cultuurnota 2016 van de gemeente Best aangenomen.  De kunst- en cultuurnota 2016, leest, volgens George Knight,  als een scriptie van een middelbare scholier die kwistig gebruik heeft gemaakt van Wikipedia. Eindhovens Dagblad, George Knight Lang
 • De geplande verhuizing van de bibliotheek in Boxtel gaat niet door. Het ombouwen van een nieuw pand wordt te duur. De gemeente Boxtel en Bibliotheek De Meierij zijn overeengekomen dat de bibliotheek in ieder geval de komende 3 jaar aan de Burgakker blijft gevestigd. Brabants Dagblad
 • Het pand van Gerba Windsor aan de Hoge Ham 123 in Dongen wordt geen gemeentelijk monument. Het College van B&W heeft dit meegedeeld aan de gemeenteraad en heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. BN – De Stem
 • Buurtbewoners reageren positief op het verbouwingsplan van Museum Jan Cunen. De gemeente Oss, eigenaar van de monumentale villa, heeft er 665.000 euro voor begroot. Museum Jan Cunen draait sinds begin dit jaar als zelfstandige stichting en huurt het gebouw van de gemeente. In juli vangt de bouw aan. Brabants Dagblad
 • In het voormalig fraterklooster aan de Groeneweg in Reusel worden voor een periode van maximaal vijf jaar 25 alleenstaande statushouders gehuisvest. Het pand van architect Jos Bedaux is zo gered. Eerder waren er initiatieven om het een gemeentelijke monumentstatus toe te kennen. Brabants Dagblad
 • Kulturhus Litserborg in Den Dungen heeft tot 2020 190.500 euro nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Het college van de gemeente Sint-Michielsgestel is daartoe bereid. Brabants Dagblad
 • Dorpsbelang Son en Breugel stapt uit de coalitie. Dorpsbelang vormde samen met Dorpsvisie de coalitie in Son en Breugel. “De reden tot deze stap was het gebrek aan voortgang op belangrijke dossiers en de moeizame samenwerking”, zegt Dorpsbelang. De discussie rond de nieuwe multifunctionele accommodatie blijkt nu het breekpunt te zijn. Omroep Brabant
 • Cultuurcluster Cultuur Haven Veghel (CHV) Noordkade in Veghel verwelkomde vorig jaar naar schatting 155.000 mensen. Dat is 2,5 keer meer dan in 2014. Brabants Dagblad
 • Na het faillissement van Stichting MiK worstelt Vught nog steeds met de organisatie van cultuureducatie in de gemeente. Brabants Dagblad 

cultureel ondernemerschap

 • In de huidige ‘take, make, dispose’ lineaire economie worden steeds meer producten gemaakt met een steeds korte levensduur. Het schaars worden van belangrijke grondstoffen en het groter worden van de hoeveelheid afval laat zien dat dit systeem aan verandering toe is. CIRCO bereidt ontwerpers voor op een rol als change agent in de ontwikkeling naar een circulaire economie door een inspirerend learning by doing traject. BNO
 • Directeur van het Groninger Museum Andreas BlŸhm, is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar musea en maatschappij. Hij is optimistisch over de toekomst van de musea. Dagblad van het Noorden
 • Het Groninger Museum lanceert een eigen kunstspreekuur. Vanaf 3 mei kunnen bezoekers hun voorwerpen laten beoordelen op hun historische en kunstzinnige waarde. Ze taxeren niet; dit is voorbehouden aan be‘digde taxateurs. Groninger Museum
 • The Screening Room, het inmiddels veelbesproken vod-platform,  lijkt in alle opzichten de agenda van CinemaCon 2016 te domineren.  The Screening Room, een idee van Napster-oprichter Sean Parker en tech investeerder Prem Akkaraju, hoopt op steun in de filmwereld voor hun plan om films in de huiskamer te kunnen bekijken via een set top box. Uit een consumentenonderzoek blijkt dat de service niet voor een uitbreiding van publiek gaat zorgen. The Wrap
 • Internet Service Providers (ISP’s) zijn verantwoordelijk voor het piraterijgedrag van hun klanten en zouden moeten betalen als hun klant op het downloaden van auteursrechtelijk bescherm materiaal wordt betrapt. Dat is in het kort wat het Amerikaanse anti-piraterijbedrijf CEG TEK voorstelt aan het U.S. Copyright Office. Entertainment Business
 • Door de bereidheid van ISP’s en zoekmachines om mee te werken is er een omslagpunt bereikt in de strijd tegen piraterij. Dat zegt de directeur van MPA Europe (de Europese Motion Picture Assocation-tak van de Amerikaanse MPAA). Niettemin blijft Hollywood onwillig staan tegenover het vrijgeven van content voor de Europese markt, omdat dat zou bijdragen aan piraterij. Dat bericht TorrentFreak. Entertainment Business
 • Een groep auteurs overweegt afscheid te nemen van De Bezige Bij omdat deze uitgeverij een boek gaat uitbrengen van Dyad Abou Jahjah. Het steekt de schrijvers dat Abou Jahjah, die omstreden uitspraken heeft gedaan over Isra‘l en het westen, wordt uitgegeven door een uitgeverij die voortkwam uit het verzet tegen de Duitsers.  NU.nl
 • De orkesten hebben bij het ministerie nieuwe plannen ingediend voor de periode 2017-2020. Begin mei komt de Raad voor Cultuur met haar advies aan minister Bussemaker. FNV KIEM vindt het heel belangrijk dat er in de beleidsplannen concrete maatregelen worden benoemd die de positie van klassieke musici verbeteren. FNV Kiem
 • FNV KIEM wil plannen ontwikkelen voor de ensemblewereld. Er wordt veel gesproken over talent- ontwikkeling. Ook in de klassieke muziek sector. Talent moet in de ensembles en orkesten kunnen werken, zich ontwikkelen maar ook een re‘el inkomen kunnen verdienen. FNV Kiem
 • De muziekverkopen zijn vorig jaar met 3,2 % gestegen naar 13,2 miljard euro. Dat is voor het eerst in twee decennia.  De International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) schrijft de groei grotendeels toe aan de toename van betalende abonnees bij streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Nederland behoort tot de landen waar de muziekverkopen sterker groeien dan het mondiale gemiddelde. Van de opbrengsten was ruim 47 % te danken aan de verkoop van cd’s en vinyl, bijna 45 %  aan streamingdiensten. Entertainment Business  , 3voor12.vpro.nl
 • Het businessplan voor het House of DJ’s  in Breda is gereed. Het centrum draait om de dj-cultuur, met een interactieve expositieruimte voor bezoekers en studio’s voor dj’s. Verder zijn er horeca en winkeltjes gepland. Er is  8 tot 10 miljoen euro nodig om te plannen te realiseren. De initiatief-nemers gaan uit 150.000 bezoekers per jaar. BN – De Stem
 • ‘Om te kunnen voorzien in de behoefte aan fysieke gezamenlijkheid en zingeving, moeten theaters actief de verbinding zoeken met de actualiteit en het publiek: de transitie van een huis louter voor toneel naar een gemeenschapshuis waar kunst en maatschappij samen komen’ Wiepke Westbroek is producent Expanding Theatre van Stadsschouwburg Amsterdam. Ze neemt deel aan het leerprogramma Leiderschap in Cultuur.  Haar antwoord op de vraag : Hoe ziet de sector eruit in 2040? Leiderschap in Cultuur
 • Het Leidse Theater Ins Blau wil nog deze zomer volledig energieneutraal worden en daarmee een voorbeeld zijn voor de kunst- en cultuurbranche. De investering voor een dergelijk theater zou vaak te hoog zijn maar volgens Theater Ins Blau ‘hoeft schone kunst niet vuil te zijn.’ Entertainment Business 

cultuurmarketing

 • Moesten we nog naar Jeroen Bosch? Wat is de succesformule achter de blockbusters van musea?  NRC
 • Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle, gelooft in kunst met een standpunt. En door ook Ans Markus en Nick & Simon in huis te halen, bereikt hij een publiek dat anders aan het museum voorbij zou lopen. Trouw
 • Tien Rotterdamse musea bieden gezamenlijk hun online tickets aan. Hiermee heeft Rotterdam de primeur in Nederland. Door collectief op te treden, zijn zowel grote als kleine musea in staat op deze wijze hun tickets online te verkopen. NRIT media
 • Het Centraal Museum heeft onlangs een nieuwe campagne gelanceerd waarbij mensen de kans krijgen om topstukken uit de collectie buiten de museummuren te bewonderen. De enorme muurkunstwerken zijn te zien op drie verschillende locaties in de binnenstad van Utrecht. Museumtijdschrift
 • Anna Bouwman, Hoofd Marketing & Publiciteit bij Zwolse theaters over marketing in de cultuursector. Cultuurmarketing
 • Nationale Opera & Ballet is het eerste theater dat een permanente virtuele tentoonstelling aanbiedt. De bezoeker waant zich tijdens deze tour in de foyers, de zaal of achter de schermen bij de repetitiestudio’s en de kleedkamers. Ook kan de bezoeker rondkijken in de ateliers, op de kostuum-, rekwisieten- en kap-en-grime-afdeling, bij de hoeden- en schoenmakerij en de ververij.  Dans magazine
 • In Route 2020 heeft de commissie Marketing van de Vereniging Openbare Bibliotheken  de opdracht gekregen de positionering van de Bibliotheek  uit te werken en een landelijke campagne voor te bereiden. De commissie heeft zijn positioneringsdocument gereed. De Bibliotheken
 • Een aantal inspirerende voorbeelden van contentmarketing in de culturele sector. Cultuurmarketing
 • Volgens een onderzoek geven millennials in de Verenigde Staten de voorkeur aan Instagram en Pinterest boven een museumbezoek. Voor het eerst zien consumenten meer kunst via sociale media dan in een museum. Artnet News
 • Online ticketplatform Eventbrite laat particulieren en bedrijven zelf evenementen organiseren via zijn marktplaats en die digitaal aan de man brengen. De werkwijze is anders dan die van grote spelers als Ticketmaster en CTS Eventim. Zo hoeven organisatoren geen contract af te sluiten om toegangskaarten te verkopen via het platform. De Telegraaf

financiering

 • Birgit Donker blogt over de  Werkbijdrage Bewezen Talent. Het Mondriaan Fonds beschouwt deze regeling als een van de pijlers van zijn beleid. Een Werkbijdrage Bewezen Talent bestaat uit een bedrag van 36.000 euro, dat kan worden ingezet voor alles wat verband houdt met het aangaan van het experiment en de ontwikkeling van nieuw werk. Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Van 21 tot en met 24 april vindt in het Machinegebouw van de Westergasfabriek de verkoop tentoonstelling LUST FOR LIFE, Painting Today, georganiseerd door We Like Art,  plaats. Van vrijwel alle 70 kunstenaars wordt een werk onder en boven 1.500 euro getoond. Alle kunstwerken zijn te koop met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds: 100% kunst – 0% rente. Mondriaanfonds
 • Het Fonds Kwadraat heeft zijn jaarverslag  gepubliceerd. Fonds Kwadraat
 • De eerstvolgende deadline voor de Regeling Lange Documentaire van het Filmfonds is 24 mei. Voor de subsidie komt een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) in aanmerking die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Het Filmfonds geeft voorrang aan projecten van ervaren regisseurs. Filmfondsgeeft voorrang aan projecten van ervaren regisseursHet Fonds geeft voorrang aan projecten van ervaren regisseurs. In
 • Het jaarverslag 2015 van het Mediafonds staat online. Het bevat een overzicht van verleende subsidies en activiteiten van het fonds in 2015. Mediafonds
 • Het Mediafonds geeft een extra impuls aan de ontwikkeling van dramaseries met internationale potentie. Een internationaal samengestelde jury selecteerde vier originele, intrigerende projecten. De dramaseries ontvangen een bijdrage van maximaal 65.000 euro voor de eerste ontwikkelingsfase. In november wordt bekend welke twee projecten een bijdrage voor scenariosubsidie ontvangen. Mediafonds
 • In verband met een aangekondigde wettelijke be‘indiging van de financiering van het Mediafonds per 1 januari 2017 verleent het Mediafonds met ingang van 30 november 2015 geen subsidie voor projecten die niet in 2016 kunnen worden opgeleverd, tenzij het gaat om projecten van de publieke omroep die dus door de omroep worden ingediend. Mediafonds
 • In de eerste ronde van 2016 van de Regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen van het Letterenfonds werden door 83 vertalers 93 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 82 vertaalprojecten. 77 aanvragen (waarvan vier afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd voor een bedrag van in totaal 605.861 euro. Vier aanvragen zijn afgewezen. Over twaalf aanvragen is nog geen definitief besluit genomen. Letterenfonds
 • Voor een bedrag van € =179.886,50  heeft het Letterenfonds 62 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, po‘zie en graphic novels.  Letterenfonds
 • Het TheaterTekstTalent Stipendium 2016 van het Prins Bernhard Cultuurfonds is toegekend aan Maaike Bergstra. De prijs is bedoeld om toneelschrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven. De ontvanger krijgt €12.500 voor het schrijven van het stuk en een startbedrag van €22.500 voor de uitvoering van het geschreven stuk. Cultuurfonds
 • De stichting MIAP begint dit jaar met een fellowship-programma. Fotografen kunnen een projectidee indienen. Uit de aanmeldingen worden zes fotografen en ‘visueel verhalenvertellers’ tijdens een driedaags programma samengebracht met elkaar, maar ook met experts uit andere disciplines, om te komen tot een werkend plan. Vervolgens zal MIAP financi‘le ondersteuning bieden om projecten verder op weg te helpen. Deadline 6 juni 2016.  MIAP
 • De Koninklijke Bibliotheek stelt voor 2016 €100.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De aanvraagtermijn loopt af op 31 mei 2016. KB
 • Projecten van kunstencentra die zich richten op het verbinden van maatschappelijke opgaven aan kunst en cultuur door het voeren van de lokale regie op de terreinen van cultuureducatie, amateurkunst of community arts, komen in aanmerking voor subsidie. Ook projecten die betrekking hebben op het bereiken van nieuwe klantgroepen of het organiseren van lokale platforms, kunnen subsidie aanvragen.  De subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Opgaven van de provincie Noord-Brabant is tot en met 15 mei opengesteld. Brabant.nl
 • De Creative Europe Desk | DutchCulture organiseert op vrijdag 22 april 2016 een workshop over het Europese subsidieprogramma Creative Europe/Cultuur voor Noord-Brabant, om daarmee culturele instellingen uit alle kunstdisciplines te informeren over de subsidiemogelijkheden en kansen in Europa. DutchCulture
 • Bkkc adviseert en ondersteunt sinds 2011 Brabantse crowdfundingprojecten. Met de donaties in 2 recente projecten, bereikt bkkc een mijlpaal: in totaal 111 Brabantse crowdfundingprojecten ontvangen gezamenlijk meer dan ŽŽn miljoen euro aan donaties. bkkc
 • voordekunst, het crowdfundplatform voor de creatieve sector, heeft naar eigen zeggen de magische grens van 10 miljoen aan donaties overschreden. 99.890 donateurs doneerden voor 1.794 projecten van 1.712 talentvolle makers. voordekunst
 • Sinds 1 april 2016 gelden er vanuit de Autoriteit Financi‘le Markten (AFM) nieuwe voorschriften voor crowdfunding. De wijzigingen moeten de risico’s voor investeerders inperken en het crowdfundingproces vergemakkelijken. FNV Kiem
 • De crowdfundingcampagne van de Eindhovense fotografen Nancy Ostermann en Geertjan Cornelissen is succesvol. Eindhovens Dagblad

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De komende Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam heeft als thema The Next Economy. Tracy Metz over smart urbanism: hoe maken we onze stad een duurzame stad. Welke technieken zijn er? En wat kost het? De Groene Amsterdammer 
 • Projectontwikkelaars en partners moeten niet alleen focussen op duurzaamheid, maar ook op de sociale veranderingen in Nederland. Wat we niet willen, is tweedeling in steden.’ Dat zei Rijksbouwmeester Floris Alkemade tijdens een debat op de Dag van de Projectontwikkeling op 13 april. De Architect
 • Er zijn nog twaalf ontwerpen over voor de prijsvraag van het COA voor innovatieve huisvesting voor asielzoekers. Deelnemers aan deze tweede ronde krijgen tot 8 juni de tijd hun plannen uit te werken. Op 29 juni worden de (maximaal) 6 winnaars bekendgemaakt. De prijsvraag A Home Away From Home, is georganiseerd door het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De VolkskrantDe Architect
 • Het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam is in de prijzen gevallen bij de internationale architectuurverkiezing Architizer A+Awards. Het museumgebouw, dat in 2015 werd verbouwd, werd door de jury verkozen in de categorie‘n Architectuur en Landschap en Cultuur en Musea. Omroep Brabant
 • De kleine walvis, geschreven en ge•llustreerd door Benji Davies, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2017. Naast dit boek werden negen andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek TopTien van De Nationale Voorleesdagen 2017 (woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari 2017) vormen. CPNB

beeldende kunst

 • Sven LŸtticken is kritisch over het beleid van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het museum heeft een voorkeur voor meer object-geori‘nteerde en verzamelaar-vriendelijke kunstenaarspraktijken. Hij benadrukt het  belang van zelfstandige en kleinschalige presentatie instellingen en verwijst naar Andrea Phillips, die pleit voor het ‘devalueren’ van de gefinancialiseerde hedendaagse kunst.  PBKParsejournal

film

 • Boeken worden verfilmd, de films vormen het uitgangspunt voor videogames. Verhalen kunnen via de verschillende media anders verteld worden en steeds een ander publiek bereiken. The Conversation

letteren

 • Wat is het belangrijkste boek van Nederland? Welk boek heeft het wereldbeeld van zijn lezers doen veranderen, welk boek speelde een cruciale rol in levens van lezers of welk boek heeft de meeste mensen geraakt?  Op 22 april is de aftrap van de Verkiezing van het Belangrijkste Boek. Inct.nl
 • De E. du Perronprijs 2015 is toegekend aan Ilja Leonard Pfeijffer voor zijn boeken Gelukszoekers en Idyllen (beide Uitgeverij De Arbeiderspers) en zijn columns in NRC Next. Tilburg University

muziek

 • Het platform Our House is een initiatief van dancejournalisten Mark van Bergen en Bart Elzendoorn, ontstaan vanuit de behoefte om de Noordbrabantse dancescene meer aandacht te geven. Omroep Brabant

theater en dans

 • ‘Er is al genoeg perfectie in de wereld, daar moet de kunst niet aan bijdragen’, vindt No‘l Fischer. Ze is een van de sprekers tijdens Middag met gasten: het lef om anders te zijn, georganiseerd door Tweetakt en de VSCD Krekeljury. In het gesprek wordt onderzocht hoe de theatersector zich tot de afwijkende norm verhoudt. Een verslag. Theaterkrant
 • De afstudeervoorstellingen van de Amsterdamse Theaterschool zijn dit jaar niet op het ITs Festival te zien is. De studenten organiseren in juni hun  eigen afstudeerfestival. Aanleiding voor deze beslissing is de aankondiging van het ITs Festival van zijn nieuwe koers, waarin het zich nog verder losmaakt van de scholen.  Theu Boermans, festivaldirecteur, vindt het jammer maar respecteert de keuze van de studenten. Theaterkrant, Theaterkrant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Met de herinrichting van het bestaande stadskantoor wilde de gemeente Zwolle een bruisend hart voor ontmoeting met de burgers en een nieuwe kantooromgeving voor de medewerkers realiseren. Architectenbureau De Twee Snoeken  uit ‘s-Hertogenbosch heeft onder meer de werkvloeren ingedeeld in zones, ondersteund door kleurgebruik. Architectenweb
 • Tilburg heeft een eigen lettertype. De zogenaamde TilburgsAns is ontworpen op basis van het karakter van de stad: volks, ongekunsteld en speels. ‘Ik was op zoek naar een manier om de identiteit van een stad typografisch uit te drukken’, zegt ontwerper Sander Neijnens. De Volkskrant
 • ‘Ik zie jou staan’ is een documentaire over de 46-jarige Bredanaar Bernard Tackenberg, die door een auto-ongeluk blind raakte op zijn 27e. Voor de documentaire werd hij sinds begin 2014 gevolgd door documentairemakers Marleen Hoftijzer en Geesje van Haren. Breda vandaag
 • De film ‘Ruben’, die Thijs Verhoeven uit Oss in 2012 maakte over gepeste jonge homo’s, is sinds kort een hit op YouTube. Nadat de film eind maart in het Engels ondertiteld op YouTube werd gezet, bereikte de korte film al meer dan 1,2 miljoen hits. Omroep Brabant
 • Dit weekend beleefde de musical Dolfje Weerwolfje zijn premire, de theaterbewerking van de immens populaire kinderboekenserie van Paul van Loon (61). De schrijver is de bescheidenheid zelve. ,,Mijn succesformule? Geen idee!” Eindhovens Dagblad
 • Theatergroep Bint speelt een muzikale vertelling over de kwetsbaarheid van geluk en de impact van depressie op een leven. Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • De genomineerden van de Jacques de Leeuw Prijs 2016 presenteren zich op woensdag 20 april bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. De genomineerden worden beoordeeld door een jury onder leiding van de nieuwe voorzitter Jan Tromp. De prijswinnaars worden op 5 juli in de bekendgemaakt. Fontys
 • De expositie van de Design Academy tijdens de Salone del Mobile, de vermaarde meubelbeurs, in Milaan is wederom opmerkelijk. Sandberg Institute doet mee met de Dirty Art Department. Studenten hebben een leeg gebouw geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning en gebruik. Dezeen, Dezeen

cultuureducatie en – participatie

 • De kansen van kinderen op culturele ontwikkeling zijn ongelijk, schrijft Ronald Kox, lkca. Heb je als kind rijke ouders, dan kun je op muziekles. Of naar de jeugdtheaterschool. En ook als je in de Achterhoek woont, heb je minder kans op cultuurdeelname. lkca
 • Verslag van De staat van cultuureducatie op 12 april, een bijeenkomst voor en door het cultuureducatieve werkveld. Mocca, het expertisenetwerk voor cultuureducatie in Amsterdam, organiseerde deze avond. Het debat over kunstonderwijs wordt namelijk nog te veel achter de schermen gevoerd, ‘terwijl het om onze kinderen en kleinkinderen gaat’, zegt Mocca-directeur Peggy Brandon. Theaterkrant
 • Een doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is het volgen en beoordelen van culturele ontwikkeling van leerlingen. Om scholen daarbij te helpen ontwikkelt Kunstbalie een digitaal volginstrument: het Cultureel Zelfportret. Centraal staan culturele competenties. Op dit moment loopt een pilot op 3 basisscholen; najaar 2016 is het instrument voor alle scholen beschikbaar.  De Cultuur Loper
 • Het overgrote deel van de gemeenten die in 2013 zijn gestart met De Cultuur Loper (Cultuureducatie met Kwaliteit) heeft aangegeven door te willen gaan in de nieuwe periode. Veel ‘nieuwe’ gemeenten hebben aangegeven ge•nteresseerd te zijn. Voor gemeenten, intermediairs, scholen en professionele kunstaanbieders vinden er in juni 2 informatierondes plaats. De Cultuur Loper
 • In totaal doen er 350 jongeren mee aan de Brabantse Kunstbende Finale op 24 april in ‘s-Hertogenbosch. Ze zijn verdeeld over maar liefst ruim 130 acts. Kunstbende onderscheidt zich duidelijk van andere talentenjachten door de intensieve begeleiding van de deelnemers. De Kunstbende Werkplaats  bijvoorbeeld is een voortraject met verschillende workshops per categorie.  Bossche Omroep
 • Blauw Tilburg is een community-kunstproject in Tilburg Oud-Noord, Noord en Centrum, dat de vergeten geschiedenis van de Tilburgse ‘blauwsloten’ opnieuw onder de aandacht wil brengen. Ruim honderd jaar geleden had Tilburg vijfendertig waterstromen. Een deel ervan werd gebruikt om het afvalwater van de lokale textielindustrie te lozen, dit werden de zogenaamde ‘blauwsloten’ genoemd. Brabants Dagblad
 • In het Van Abbemuseum in Eindhoven  zijn van 15 april t/m 16 mei een honderdtal werken van middelbare school leerlingen te zien. Zij doen mee aan het project Radically Mine! – LIVE. De leerlingen hebben zich laten inspireren door de Van Abbe-collectie om tot hun eigen werk te komen. Eindhovens Dagblad
 • De muzieklessen op de basisschool zijn niet overal even goed en daar wil het project Meer Muziek in de Klas verandering in brengen. Binnen vijf jaar willen ze ervoor zorgen dat op alle basisscholen goed muziekonderwijs is. Een onderdeel hiervan is de wedstrijd BZTBand XXL en groep 6a van basisschool Klimwijs in Eindhoven was daar erg enthousiast over. Omroep Brabant
 • Op zaterdag 16 april 2016 om 14.00 uur werd het Infocentrum van Koorplein Noord-Brabant officieel geopend door Gedeputeerde Henri Swinkels. Stichting Koorplein stelt zich ten doel de vocale amateur-muziek in Noord-Brabant te bevorderen. Brabants Dagblad , Koorplein Noord-Brabant
 • In het kader van de twintigste verjaardag van het ChassŽ Theater in Breda vind het Jouw Romeo en Julia  plaats. Het is een groot educatie- en participatieproject dat heel Breda oproept aan de slag te gaan met William Shakespeares liefdesverhaal. Twee theatermakers met hun eigen Romeo en Julia- voorstelling in Žn met een Bredase wijk; in Princenhage en Ginneken. Omroep Brabant
 • Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch wil dat meer mensen met een beperking naar de voorstellingen kunnen komen. Het festival wil bijvoorbeeld mensen die niet of slecht kunnen horen het script van tevoren toesturen zodat ze de tekst met een theaterstuk mee kunnen lezen. Blinden en slechtzienden worden uitgenodigd om een kwartier v——r de voorstelling kennis te maken met het decor en de stemmen van de acteurs zodat ze weten wie welke rol speelt. Brabants Dagblad
 • Het bezoeken van culturele evenementen, zoals een concert of festival, kan de niveaus van het stresshormoon cortisol verlagen. Wetenschappers van het Centre for Performance Science in Londen onderzochten 117 vrijwilligers die twee concerten bezochten van componist Eric Whitacre. NU.nl
 • Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen zijn vaker arm dan niet-laaggeletterden.  Dit stelt Stichting Lezen & Schrijven op basis van binnenkort te publiceren onderzoek. Lezen en Schrijven
 • Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente invulling gegeven aan twee nieuwe bijzondere leerstoelen voor onderzoek dat leidt tot meer kennis over leesbevordering. Informatieprofessional

kunstbeoefening

 • Theatergroep Witlof uit ‘s-Hertogenbosch speelt een voorstelling op locatie: kringloopwinkel Gemini aan de Graafsebaan. Het stuk handelt over de lotgevallen van een alternatieve en tegelijkertijd dogmatische woongroep.   Brabants Dagblad

erfgoed

 • Voor professionals die te maken krijgen met de Erfgoedwet, die 1 juli in werking treedt,  organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 11 mei een informatiemiddag over deze nieuwe wet bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Cultureel erfgoed
 • Op 7 april 2016 vond het congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) van VNG, IPO en UvW plaats. Duurzame opslag en toegankelijkheid van informatie stonden centraal. VNG
 • Wim Reijnders is kwartiermaker van het gezamenlijke West-Brabantse Streekarchief (WBA) in oprichting. Hij is bezig  met de ontwikkeling van het e-depot ; dit loopt parallel aan de vorming van een het WBA. Dat proces wordt op 1 juli afgerond.  BN – De Stem
 • Een miljoen filmkopie‘n in een paar druppels water – volgens Technicolor is DNA de toekomst van het conserveren van films. Phys.org 

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek roept bibliotheken, POI’s en lokale en provinciale overheden op te reageren op de consultatieversie van de Gezamenlijke (innovatie)agenda. Met de agenda wordt de vernieuwingskracht van de bibliotheeksector versterkt om zo duurzame maatschappelijke waarde te kunnen (blijven) bieden. Focus, prioriteiten, innovatie en een juiste rolverdeling binnen het bibliotheeknetwerk zijn hierbij kernbegrippen. KB
 • Gemeenten zien graag dat de bibliotheek de regie pakt in het sociaal domein. Door met verleidelijke idee‘n en concrete voorstellen aansluiting te zoeken bij belangrijke onderdelen van collegeprogramma’s ‘ontzorgen’ bibliotheken gemeenten. Dat staat in het Jaarbericht 2015 van de Stichting certificering openbare bibliotheken (SCOB). VNG
 • Een overzicht van het project om te komen tot de Nationale Bibliotheekpas. De Bibliotheken
 • Een samenwerking tussen Wikipedia en de Bibliotheek, waarom niet? Dat dachten Bibliotheek Eemland, Theek5, Bibliotheek Arnhem en de OBA toen ze zich aanmeldden voor het project Wikipedia in de Openbare Bibliotheek van de KB. KB
 • De nieuwe bibliotheek Oosterhout ontving op vrijdag 8 april, ruim vier maanden na de opening, de honderdduizendste bezoeker.  De bibliotheek trekt daarmee ruim de helft meer bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar. Bibliotheekblad
 • Steeds meer publieke instellingen willen hun collecties digitaal beschikbaar stellen als open data, vanwege de vele voordelen die dit met zich meebrengt. Zo wordt het makkelijker om met deze gegevens en objecten nieuwe ontdekkingen te doen of nieuwe toepassingen. Onlangs is de reader gepubliceerd voor het Open Cultuur Data Lab. Kennisland
 • Aan Delpher, de databank met fulltext gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, zijn weer drie miljoen krantenpagina’s toegevoegd. Het gaat met name om jaargangen van het Algemeen Handelsblad, opvolger NRC Handelsblad en van zo’n zeventig regionale kranten. KB
Geen reacties

Geef een reactie