Trends & ontwikkelingen 19 december 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 15 januari debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker over onder meer de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de cultuurnotaperiode 2017 – 2020, die zij in het voorjaar zal sturen. Op de agenda staat ook de begeleidende brief bij Cultuur in Beeld. Tweede Kamer
 • Tijdens de bijeenkomst Kunst connected Noord-Nederland, ge•nspireerd op De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, wordt de verbindende kracht van kunst en cultuur in de samenleving onderzocht. Hoe speelt de cultuursector hierop in en waar is versterking nodig? Welke verantwoordelijkheid hebben Rijk, provincie en gemeenten? Zaterdag 17 januari 2015, tijdens Eurosonic/Noorderslag. Raad voor Cultuur
 • Bij het afstoten van de 3,5 miljoen vierkante meter aan Rijksgebouwen moeten niet alleen economische afwegingen (het hoogste bod), maar ook maatschappelijke doelstellingen (beste bod) worden meegewogen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in een advies dat het gisteren uitbracht aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst). College van Rijksadviseurs
 • Minister Bussemaker geeft antwoord op vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over het plan van de UvA om te bezuinigen op de faculteit Geesteswetenschappen. Rijksoverheid.nl
 • Bijna alle winnaars van de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, hebben een brandbrief geschreven over de nieuwe verdeling van wetenschappelijke subsidiegelden die het kabinet Rutte 2 wil doorvoeren. Scienceguide.nl
 • De Onderwijsraad adviseerde over de vraag hoe het onderwijsstelsel zich kan blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving. Volgens de raad is een grote stelselwijziging niet de juiste weg, maar de overheid moet wel de vari‘teit in het stelsel stimuleren. Onderwijsraad
 • Cultureel ondernemerschap leidt tot artistieke, economische en maatschappelijke winst. Een nieuwe rolverdeling en een gezamenlijke inspanning van gemeenten en instellingen zijn daarbij noodzakelijk. Dat is onderwerp van de Handreiking ‘Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen’. De handreiking is een coproductie van de Stichting Cultuur-Ondernemen en de VNG. VNG.nlVNG.nl
 • De Amsterdamse Kunstraad vindt dat de gemeente het publiek meer moet betrekken bij de verdeling van cultuursubsidies. Het voorstel is om het publiek te laten stemmen over de toewijzing van 1 procent van het subsidiebudget. De effecten van de bezuinigingen op kunst en cultuur worden achter de schermen steeds zichtbaarder. Amsterdamse theater- en dansmakers slagen er steeds minder in hun hoofdinkomen te verdienen met autonome, artistieke producties. Dit staat te lezen in de Verkenning 2014 van de Amsterdamse Kunstraad (AKr) NRCKunstraad Theaterkrant
 • Het college van Rotterdam stelt zich tot doel de komende vier jaar 120.000 m2 aan leegstaande kantoren te transformeren. Daarom nodigt zij architecten uit kennis te laten maken met de eigenaren van de lege gebouwen, tijdens de kick off-meeting van Transformatieplein 2015. De Architect
 • De gemeenteraad van Zutphen stemde unaniem voor huisvesting van Museum Henriette Polak, Stedelijk Museum en de afdeling archeologie in het voormalige SSR-pand. Tevens wordt er flink ge•nvesteerd in de bibliotheek in de Broederenkerk. De Stentor
 • De grote kunstinstellingen in Haarlem krijgen de komende jaren opnieuw met gemeentelijke bezuinigingen te maken. In totaal gaat het om een structureel bedrag van300.000 euro vanaf 2018. De eerste bezuinigingen worden vanaf 2016 van kracht. De grote kunstinstellingen hebben gezamenlijk besloten de bezuinigingsrekening op te pakken. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat de kleinere instellingen worden ontzien. Haarlems Dagblad Haarlems Dagblad

noord-brabant

 • Statenmedeling aan Provinciale Staten met als onderwerp Uitwerking motie 23 van 4 juli 2014 getiteld `Structurele middelen cultuur’. Brabant.nl
 • Frans van Dooremalen, nu nog directeur sociale en culturele ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant, wordt directeur van het cultuurfonds Brabant C. Brabant.nl Omroep Brabant
 • Brigite van Haaften blogt over het belang van cultuur, o.m. naar aanleiding van een bijlage bij de Wegener dagbladen over de impulsgeldenregeling. Brabant.nl
 • De documentaire ‘Het Avontuur van de Vogeltjesbuurt’ heeft de Brabantse Cultuurprijs 2014 in de wacht gesleept. Aan de Brabantse Cultuurprijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden. Brabant.nl
 • Afgezien van een groei voor bedrijventerreinen tot en met 2030 zal er in Noord-Brabant de komende decennia per saldo geen behoefte zijn aan meer extra ruimte voor bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden. Dit blijkt uit prognoses die de provincie Noord-Brabant gemaakt heeft in samenwerking met de regio’s. Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling): ‘In de regionale afspraken die we gaan maken zullen we dan ook de kanteling moeten maken van meer naar anders.’. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant, de gemeente Halderberge (eigenaar van St. Anna) en Van Agtmaal (eigenaar van kapel Saint Louis) gaan gezamenlijk de mogelijkheden voor herbestemming van beide gebouwen in het centrum van Oudenbosch in beeld brengen. De provincie doet dit vanuit het programma Grote Erfgoedcomplexen (De Erfgoedfabriek). In maart 2015 moet duidelijk zijn of dit leidt tot een concreet voorstel aan Provinciale Staten om te investeren in de complexen. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant stelt ‘doe-budgetten’ beschikbaar voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Voor een project kan maximaal de helft subsidie (met een maximum van € 5000) subsidie worden gegeven. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Bredase wethouder is tevreden over het functioneren van het Breda’s Museum van de afgelopen jaren. De samenwerking tussen MOTI en het Breda’s Museum past, volgens hem, goed bij de ontwikkelingen die elders in het land gaande zijn. Het combineren van erfgoed en beeldcultuur kan prima. ‘ Ik denk dat we nu op de goede weg zijn en denk gezien het enthousiasme uit het veld dat we binnenkort een nieuw museum zullen zien dat past bij de ambitie van de stad.” Breda Vandaag
 • Het Breda’s Museum heeft de afgelopen 5 jaar in totaal 1,5 miljoen euro uitgegeven aan externe lasten. Het gaat hierbij om zowel personeelskosten als kosten voor onderzoek en advies. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Breda Vandaag
 • De gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal hebben deze week afgesproken om samen in de regio het voortouw te nemen om eigenaren die winkelpanden moedwillig leeg laten staan aan te pakken. De eigenaren zijn niet bereid de huur te laten zakken omdat ze uit de leegstand fiscaal voordeel halen. ‘We proberen een constructie te bedenken om leegstandsbelasting te gaan heffen. Bredase juristen zeggen dat dat kan.”, aldus wethouder Linssen van Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De gemeente Eindhoven gaat het symfonieorkest Philharmonie Zuidnederland toch subsidie geven. Omdat het orkest meer heeft gedaan aan cultuureducatie op scholen. Daarmee komt het terug op de beslissing om niet langer mee te betalen aan het orkest. Eindhovens Dagblad
 • De expositie in het Kruysenhuis in Oirschot met werken uit de collectie van het voormalig Museum Kempenland in Eindhoven is verlengd tot eind februari. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven geeft talkshow Spam! van de stichting Klein-Kunst eenmalig vijfduizend euro. Daardoor kan het praatprogramma in elk geval seizoen 2014/’15 af maken. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse gemeenteraad stemt in met de realisatie van de Stadscampus in de Spoorzone, met daaraan gekoppeld de verhuizing van de bibliotheek naar de LocHal. De SP diende een wijzigingsvoorstel in waarin de eis ligt besloten dat onder minstens 60% van het nog te bouwen Tilburg Trade Center (TTC) in september 2015 een huurcontract ligt. Dit voorstel werd haalbaar geacht door projectwethouder Berend de Vries. Oppositiepartijen deden eerder in een open brief een appl op de SP om voet bij stuk te houden en harde eisen te stellen aan een eventuele verhuizing. Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • De intentieverklaring van de gemeente Tilburg met Seats2Meet is een van de pijlers onder het voorstel om de bibliotheek naar de LocHal te verhuizen. Volgens Seats2Meet heeft de gemeente een betrouwbare partner. Brabants Dagblad
 • Sinds 2011 is de Koepelhal, de hoofdopslag van de voormalige NS-werkplaats – met binnenin ruimte voor 1600 tot 3500 bezoekers – in gebruik als grootste evenementenlocatie van het centrum van Tilburg. Vooral de afgelopen twee jaar nam het aantal feesten en evenementen vlucht. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe Faxxgebouw (een ontwerp van Rietveld Architects) voor hoofdhuurder Datacon en andere internetbedrijven maakt deel uit van de ontwikkeling van het Tilbrugse Veemarktkwartier. Brabants Dagblad
 • Er komt alsnog een cultuur-historisch onderzoek naar de waarde van stadskantoor-1 in Tilburg. Tilburgers
 • Het ontwerp waardoor het ketelhuis in de Spoorzone een tweede leven zou kunnen krijgen, ligt er al. De gemeente Tilburg onderzoekt de haalbaarheid van het plan. Brabants Dagblad
 • Ter ere van het 20 jarig bestaan van Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg organiseert CAST op donderdag 22 januari 2015 een speciaal symposium waarin we vooruitblikken op de ontwikkeling van Tilburg. Wij doen dit met twee essayisten, Gerard Rooijakkers en Kai van Hasselt die elk vanuit hun eigen achtergrond en praktijk een toekomstperspectief gaan schrijven voor Tilburg. CAST

overige brabantse gemeenten

 • Het Bergse gemeentearchief wil nauwer samenwerken met andere archiefdiensten in de regio. Dat is althans het voornemen van cultuurwethouder Arjan van der Weegen die daartoe de gemeentelijke archiefpoot losmaakt van het Historisch Centrum Het Markiezenhof. BN – De Stem
 • Jan en Patricia Roche van het Joe Mann Paviljoen in Best tekenen een erfpachtovereenkomst met de gemeente Best. Ze nemen het beheer en de exploitatie van het Joe Mann Theater over. Eindhovens Dagblad
 • De fracties van APB, CDA, D66 en Ons Etten-Leur vinden dat het college van B en W het niet kan maken dat de Stichting Centrum voor CircusKunst pas vorige week te horen kreeg dat ze vanaf 1 januari geen cent subsidie meer krijgt. BN – De Stem
 • Het terrein van het voormalige Land van Ooit in Drunen gaat weer open voor het publiek. De gemeente Heusden heeft dat aangekondigd omdat het maar niet lukt een koper te vinden voor het gebied. Omroep Brabant
 • Het Cuypersgenootschap gaat niet in hoger beroep tegen het uitblijven van een monumentenstatus van het kerkgebouw van de parochie Goddelijke Voorzienigheid in de Vlijmense wijk Vliedberg. Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant draagt 300.000 euro bij aan de herbouw en restauratie van de molen in Keldonk bij Erp. Eerder droeg ook de gemeente Veghel zijn steentje bij voor de bouw van de molen. Omroep Brabant
 • Veghelaar Martien van den Hoven wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van Stichting Cultuurhaven Veghel (CHV) aan de Noordkade. Brabants Dagblad
 • De gemeente Vught schenkt 25 schilderijen van Tom Slager (1918 – 1994), die in een depot in Vught lagen te verstoffen, aan Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch. Brabants dagblad
 • Start verbouwing van de gerestaureerde, monumentale Petruskerk in het centrum van Vught tot ontmoetingscentrum DePetrus. Brabants Dagblad
 • In de gemeenteraad van Vught is inmiddels vrijwel iedereen overtuigd van het nut van de vier voor Vught werkzame combinatiefunctionarissen. Over de financiering van de 2,3 fte niet. Brabants Dagblad
 • Daphne van Breemen is voor de komende twee jaar de nieuwe stadsdichter van de gemeente Waalwijk. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Wie zijn of haar werk is kwijtgeraakt door de rijkscultuurbezuinigingen 2009 – 2014 kan nog tot eind 2016 terecht bij het Servicepunt Kunst & Cultuur. De dienstverlening geldt vanaf nu ook voor zzp’ers en mensen die werkten via een payrollbedrijf. FNV Kiem
 • Het wordt culturele instellingen onnodig lastig gemaakt om talentvolle buitenlandse werknemers aan te nemen, stelt Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes. Door Europese regelgeving is het moeilijk en kostbaar om internationaal talent aan te trekken. Het Parool
 • Steeds meer architecten beginnen hun eigen bureau Žn steeds meer architecten gaan samenwerkingsverbanden aan om opdrachten te kunnen uitvoeren. Maar hoe organiseer je dat op zo’n manier dat ook juridisch alles goed is afgedekt? En wat komt er nog meer kijken bij samenwerken? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens de vierde bijeenkomst van YUP010, het netwerk van jonge Rotterdamse architectenbureaus. BNA.nl
 • Dutch Fashion Foundation en partners organiseerden op 4 december jl. het ‘2014 FASHION SYMPOSIUM – Time for Reflection’ in UnderCurrent in Amsterdam stadsdeel Noord. Een publiek van 200 ontwerpers, studenten en andere creatieven, beleidsmakers, producenten en pers kwam samen om te reflecteren op het huidige modesysteem. Fashion United
 • Online platform DRIVES voor de gamessector wordt in januari gelanceerd. Een centrale plek is waar discussies plaatsvinden, vragen kunnen worden gesteld, inspiratie wordt gevonden, evenementen worden aangekondigd, waarde wordt toegevoegd, netwerken simpel wordt en vooral hervindbare kennis wordt opgebouwd. CLICKNL
 • Verslag van een discussie bij FramerFramed in Amsterdam die was gewijd aan het vrij brede thema ‘potentie en haalbaarheid van een nationale kunstcollectie, die zowel de veranderende maatschappij reflecteert als een vernieuwend karakter ontwikkelt’. Metropolis M
 • Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft dit jaar een recordaantal van 2.450.000 bezoekers ontvangen. Ook Foam in Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum zijn zeer succesvol. De Volkskrant Metropolis M Metropolis M
 • KPN en Warsteiner zijn de nieuwe partners van International Film Festival Rotterdam. KPN neemt een rol op zich in het IFFR Live-programma. De wereldpremire van de film The Sky Above Us is zowel in de bioscoop als gelijktijdig (gratis) op kanaal 37 via Interactieve TV van KPN te zien. Warsteiner treedt aan als horecapartner en sponsor, en presenteert tijdens het festival limited edition IFFR-bierflesjes. Filmkrant Entertainment Business
 • CineMec presenteert de bouwplannen voor Nijmegen. Het complex wordt een Multi Media Center genoemd. Er acht zalen met in totaal 2.200 stoelen. De grootste zaal krijgt 780 stoelen. Het kan ook voor congressen worden gebruikt. Holland Film Nieuws
 • Kaartjes worden verkocht via internet en pas op de dag van de voorstelling krijg je te horen waar de film draait. En dan weet je nog niet w‡t er draait. De pop-up filmavond Opgedoekt, in Utrecht, is een evenement voor liefhebbers van verrassingen. En van films die buiten de mainstream-distributie vallen. Filmkrant
 • Eind oktober is Cinejobs gelanceerd. Een landelijke online database voor vacatures en open sollicitaties in de bioscoopsector. Cinejobs.nl
 • Kabelaars gaan weer betalen aan scenarioschrijvers. Netwerkcenario.nl
 • Lira, de organisatie voor auteursrechten van schrijvers, is na goed overleg met Media Info Groep en Profactys gekomen tot een akkoord over een auteursrechtelijke vergoeding voor de freelance journalisten wier werken door Media Info Groep worden ‘geknipt’. Met deze overeenkomst worden de rechten van de freelance schrijvers gewaarborgd. Inct.nl
 • De verkoop van e-books in Europa blijft achter bij de rest van de wereld. Schrijven online
 • De bedrijven van Joop van den Ende en Albert Verlinde gaan fuseren. De twee theaterproducenten gaan vanaf januari samen verder als Stage Entertainment Nederland. Hein Janssen van de Volkskrant vraagt zich af of de musicalfans blij moeten zijn met ŽŽn groot en dominant bedrijf. Theaterkran tDe Volkskrant NRCQ
 • Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg in ‘s-Gravenhage overwegen een fusie. Nu.nl
 • Het ChassŽ Theater is opnieuw genomineerd voor de titel Theater van het jaar. Breda Vandaag
 • Muziekcentrum De Toonzaal en Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch werkten al langer op facilitair gebied samen. Nu gaan beide ook de verhuur van hun zalen centraal organiseren. Bedrijven en particulieren kunnen er ook terecht voor de eigen activiteiten, zoals recepties, congressen, presentaties, workshops, en ook bruiloften, afscheidsfeesten of werkjubilea. Theater aan de Parade
 • Op 10, 11, 16 en 17 januari speelt Hanna van Mourik Broekman haar theatervoorstelling Staat van Geluk in Podium Bloos in Breda met als thema arbeid. Omdat er veel mensen momenteel werkloos zijn en het naar een theatervoorstelling gaan niet kunnen betalen, is er de actie: Geef een theatervoorstelling cadeau. Podium Bloos

cultuurmarketing

 • Online PR is niet meer weg te denken uit marketingactiviteiten van (cultuur)organisaties. Hier de 6 basislessen van online PR. Cultuurmarketing
 • De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) doet belevingsonderzoek voor het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Met behulp van bewegingssensoren zullen zij het kijkgedrag van museumbezoekers onderzoeken. Ook musea in de Verenigde Staten gebruiken big data om hun bezoekers te leren kennen. Nationale OnderwijsgidsWall Street Journal
 • Het Rijksmuseum heeft de designstoel Makerschair Hexagon in zijn collectie opgenomen en iedereen kan ‘m maken, aangezien de stoel met een 3d-printer is gemaakt en het een open source-bestand betreft. Bright.nl
 • ‘Pieces of Tomorrow’, de nieuwe TivoliVredenburg serie in Utrecht, die 27 november van start is gegaan, wil de grenzen van het stoffige imago van de klassieke concertvorm verleggen. Het Radio Filharmonisch Orkest brengt een klassiek werk voor een jong lifestyle publiek, waarbij niet alleen geluisterd, maar ook gepraat en gedronken kan worden. 8weekly
 • Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het ABN AMRO World Tennis Tournament slaan de handen ineen. Vanaf de komende editie van het tennis toernooi worden de wereldtoppers begeleid door de klanken van het fameuze orkest als zij het centre court in Ahoy betreden. Metronieuws
 • Kim Maasdijk, is sinds augustus Marketing & Publicity Manager van poppodium P60 in Amstelveen. Hoe werkt ze en waar kijkt ze naar uit? Cultuurmarketing

financiering

 • Op 13 december presenteerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds de resultaten van hun programma Literatuur op het Scherm. Vier duo’s die de mogelijkheden van digitale literatuur onderzochten, werden zowel inhoudelijk als financieel ondersteund. Bekijk dan hier de introductiefilmpjes van de vier projecten en de beelden van de middag.. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars op voorstellen in te dienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Het kan gaan om plannen voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied. De sluitingsdatum is 21 januari 2015. Mondriaanfonds
 • In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde Gottschalk Cultureel Advies een evaluatie uit naar de effecten van het Bezoekersprogramma en de Ori‘ntatiereis over de periode 2009-2013. Uit dit onderzoek blijkt dat het bezoekersprogramma een blijvend positief effect heeft op de kennis van de Nederlandse kunstwereld, de netwerken en de internationale uitwisseling van kunst en idee‘n. De ori‘ntatiereizen dragen bij aan een genuanceerder beeld, scherpen het referentiekader, tonen alternatieve (kunst)praktijken en maken bewust van lokale context en cross culturele samenwerking. Mondriaanfonds
 • In het kader van het Nederland-Vlaanderen jaar organiseren het Mondriaan Fonds en BAM instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (Belgi‘) tijdens Art Rotterdam een presentatie van kunstenaarsboeken en bijzondere kunstboeken uit Nederland en Vlaanderen. Mondriaanfonds
 • Op 16 december jl. vond bij het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome een internationaal symposium plaats over de aanwezigheid van internationale kunstenaars in Rome in heden en verleden. Aanleiding voor het symposium was de hernieuwde traditie om Prix de Rome winnaars een werkperiode bij de American Academy in Rome aan te bieden. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds, de NPO en CoBO en maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsproject ontwikkeld: Teledoc Campus.
 • Bij Teledoc Campus ligt de nadruk op de belevingswereld van Nederland 3. Wij willen teams van jonge regisseurs Žn producenten de gelegenheid bieden ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. De plannen dienen uiterlijk maandag 2 februari 2015 te zijn ingediend bij CoBO. Filmfonds
 • Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek. Tweede ronde : de plannen dienen uiterlijk maandag 2 februari 2015 om 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO. Filmfonds
 • Vier nieuwe Nederlands speelfilms worden door het Nederlands Filmfonds gesteund met een realiseringsbijdrage. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds heeft twee bijdragen van € 15.000 toegekend in het kader van de regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent: aan Mieke de Jong en Dick Tuinder. Filmfonds
 • De Nederlands majoritaire coproductie Verdwijnen van scenarist Jolein Laarman, regisseur Boudewijn Koole en Producent Waterland Film krijgt € 270.000 Europese ondersteuning van Eurimages. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds besloten. In 2014 werd in totaal € 1.963.000 door Eurimages toegekend aan Nederlandse majoritaire en minoritaire coproducties. Filmfonds
 • De non-fictie transmediaregeling is een initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. In de tweede helft van 2014 hebben acht projecten een bijdrage ontvangen in het kader van deze regeling. Mediafonds
 • Sinds 1 september 2014 kunnen filmmakers aanvragen indienen waarin artistiek onderzoek, experiment en vernieuwing in documentaire centraal staan. In de eerste maanden van deze experimentele LEF-regeling zijn vijf artistieke onderzoeksprojecten gehonoreerd. Van de in 2014 ingediende 27 aanvragen zijn er nu vijf toegekend. Vijftien zijn afgewezen en zeven zullen nog worden beoordeeld. Tot en met 28 februari 2015 zijn nieuwe projectvoorstellen welkom, daarna bekijkt het fonds of de regeling inderdaad in een behoefte voorziet. Mediafonds
 • De vijftiende editie van de Sandberg@Mediafonds masterclass heeft als thema ‘UNMAPPING EUROPE’. Er zijn dit jaar zeven teams geformeerd. Het gaat om projecten die de Europese grenzen, identiteit, nationaliteit en beeldcultuur onderzoeken, bevragen en duiden. Programmamakers, filmmakers, journalisten, ontwerpers en kunstenaars zullen gedurende zeven maanden in tien intensieve sessies werken aan prototypes voor vernieuwende mediavormen. Mediafonds
 • In het kader van de Biografieregeling zijn september 2014 twintig aanvragen ingediend voor in totaal zestien projecten. De commissie en het bestuur adviseerden positief over negen van de zestien projecten; zeven projecten zijn afgewezen. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten organiseert twee bijeenkomsten tijdens Eurosonic Noorderslag (Groningen, 14-17 januari 2015). Op donderdag 15 januari vertellen nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie over hun talentontwikkelingstraject. Op vrijdag 16 januari is er een presentatie over de veranderingen in de programmeringsregeling voor podia en festivals. Fonds Podiumkunsten
 • Deadline voor eerstvolgende ronde Productiesubsidie is 14 janauri. Deze regeling is bedoeld voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen met als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • Deadline voor eerstvolgende ronde Subsidie Nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten is 21 januari. Deze regeling is voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Fonds Podiumkunsten
 • De Bredase filmmaker Peter van Houten is met zijn film La Vie de Jean-Marie geselecteerd voor het aanstaande International Film Festival Rotterdam. Van Houten is nu aan het crowdfunden via de site Voor de Kunst om financi‘le bijdragen te verwerven voor de afwerking en de publiciteit van deze productie. Voordekunst
 • Benefietveiling voor biografie Boudewijn BŸch brengt 17.500 euro op. Literatuurplein

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het boek Double Dutch van Bernard Hulsman kreeg na verschijning wisselende kritieken. Tijdens de prijsuitreiking van de JAprijs op vrijdag 19 december worden de uitgebreide tweede druk en de Engelstalige versie van het boek gepresenteerd. Ter gelegenheid zal er een debat plaatsvinden tussen criticasters en fans van de publicatie. De Architect
 • De publicatie ‘Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed’ bespreekt de kansen en mogelijkheden van gebiedsontwikkelingsopgaven met cultureel erfgoed. Dit gebeurt aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit heel Nederland. In de publicatie wordt ingezoomd op het proces van planvorming en de mogelijkheden voor verevening van de kosten en baten tussen de betrokken actoren. Platform31
 • De projecten die meedingen voor de European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015 zijn bekend. BNA
 • Op 25 november 2014 hield Hein Daanen, lector Fashion & Technology, zijn lectorale rede. Kleding & mode, een kritisch-wetenschappelijke beschouwing. Het lectoraat Fashion & Technology bij het Amsterdam fashion Institute is mede tot stand gekomen door de boost op gebied van onderzoek naar slimme kleding die mede door de activiteiten en de innovatieagenda van NextFashion is ontstaan. CLICKNL
 • Danielle Bruggeman promoveerde met het onderzoek genaamd ‘More than meets the eye. Dutch fashion, identity and new materialism’. Ze onderzocht de relatie tussen mode en identiteit, zoals deze tot uitdrukking komt in visuele media van hedendaagse Nederlandse mode. Ze analyseerde daarom visuele media, zoals modefotografie en -shows van Nederlandse merken en ontwerpers. Haar stelling is dat de Nederlandse mode niet-westerse kledingstijlen toe eigent. Fashion United

beeldende kunst

 • ‘Het is een geruststellende gedachte: hoe ver het kunstbegrip ook wordt opgerekt, het lukt de kunst maar niet zichzelf overbodig te maken. We hoeven dus niet de valse hoop te koesteren dat houden van kunst ooit ophoudt ongemakkelijk te zijn.’ Floris Solleveld en zijn worsteling met de kunst. hard/hoofd
 • De debatavond It’s Very Political – Engagement in de kunst, van 9 december jongstleden in Het Trippenhuis Amsterdam, is terug te zien als videoregistratie. Platform BK
 • Rotterdam loopt voorop met politieke undercoverkunst sinds de formatie van de kunstvijandige populistische coalitie in 2001, aldus kunsthistorica Sandra Smets. Vers beton
 • Mieke Gerritzen, directeur van het MOTI, Museum of the Image, Breda geeft een schets van de generatie born digital-kunstenaars, die nu het MOTI exposeren. De Groene Amsterdammer
 • Voor de editie 2016 van de Gelderland Bi‘nnale zoekt curator Hanne Hagenaars, oprichter van het magazine Mister Motley, nadrukkelijk de persoonlijke band op tussen publiek en kunstenaars. Hagenaars bedacht daarvoor een passend concept – met als werktitel ‘LIVING, GIVING’ – dat als een rode draad door de hele Bi‘nnale loopt. Metropolis M
 • Louis van Tilborgh is aangesteld als hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn nieuwe functie luidt voluit: hoogleraar Kunstgeschiedenis in het bijzonder Van Gogh. Deze leerstoel biedt het Van Gogh Museum aan de universiteit aan. Van Tilborgh is senior onderzoeker van dit museum. UVA
 • In de nieuwe expositie ‘Iconen’ van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden zijn iconen van de eigen collectie te zien, maar ook werk van de hedendaagse kunstenaar Niels Broszat. Brabants Dagblad

film

 • De European Film Awards 2014 zijn bekend. De Poolse film Ida is de grote winnaar.Filmkrant
 • Twintig filmtheaters doen mee aan de Europese Dag van de Korte Film. EYE, het International Film Festival Rotterdam en Go Short Ñ International Short Film festival Nijmegen – organiseren dit evenement voor de tweede keer. Filmkrant

letteren

 • Ingmar Heytze reageert op de ‘literaire zelfmoordbrief’ van Floortje Zwigtman. Hij eindigt met ‘Kom op dan, Zwigtman. Er is minstens ŽŽn dichter die in je gelooft’. Hij laat hij in de rest van zijn betoog zien dat hij de deprimerende visie van Zwigtman op de huidige situatie in (jeugd)boekenland niet deelt. Zwigtman is niet onder de indruk van zijn betoog. Ook Anna Woltz vindt stoppen met schrijven geen goed idee. Zwigtman reageert op de kritiek. Roel Weerheijm van Tzum.info plaatst Zwigtman en Heytze in een breed kader. Trouw Tzum.info Tzum.info NRC Tzum.info
 • De P.C. Hooftprijs, een van de belangrijkste bekroningen voor literatuur in Nederland, gaat naar dichteres Anneke Brassinga (1948), wiens oeuvre met ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds tot stand is gekomen. LetterenfondsNRC
 • Het gaat goed met de Nederlandse po‘zie. De gedachte dat dichtbundels niet gelezen worden, is volgens kenners achterhaald. ‘Je hoort het altijd iedereen roepen, maar er bestaan geen harde cijfers over’, zegt Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Volkskrant
 • De Letterenfonds Vertaalprijs is dit jaar gewonnen door Paul Beers en Jelica Novakovi_. In zijn toespraak bij de aanvaarding van de prijs blikte Paul Beers terug op zijn carrire, maar keek hij ook kritisch naar de hedendaagse praktijk: ‘Je zult zo’n kleine vijftig jaar vertalen en geen cent mŽŽr krijgen dan welke beginnende vertaler voor welk literair boek ook. Mag ik dat een misstand noemen?’ De Groene Amsterdammer
 • De vader van schrijver Emma Curvers heeft een kort geding aangespannen tegen zijn dochter en uitgeverij Atlas Contact vanwege uitspraken die Curvers over haar vader deed in onder andere de Volkskrant. Aanleiding voor die interviews was de verschijning van Curvers’ autobiografische roman Iedereen kan schilderen, over een disfunctioneel Zuid-Limburgs gezin. NRC
 • De Amerikaanse thrillerschrijver James Patterson doet er alles aan om zijn recent gelanceerde leespromotiecampagne #saveourbooks te laten slagen. Tevergeefs, zo lijkt het. NRC

muziek

theater en dans

 • Hedwig Verhoeven treedt met ingang van 1 maart 2015 aan als directeur bij de VSCD, de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Ze volgt Martin van Ginkel op, die op 1 januari jl. is afgetreden. Theaterkrant
 • Theatergezelschap De Utrechtse Spelen gaat vanaf 2015 verder onder een nieuwe naam, die op 11 januari 2015 wordt bekendgemaakt. Theaterkrant
 • De Musical Awards 2015 kent maar liefst zestig genomineerden, verdeeld over vijftien producties. Theaterkrant
 • Maas Podium in Rotterdam is heropend. Maas theater en dans is het enige jeugdgezelschap in Nederland waarbij een gezelschap wordt gecombineerd met een podium en programmering. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het onlangs in gebruik genomen Educatief Cluster in Den Dungen brengt een aantal onderwijsfuncties samen. Door de karakteristieke structuur van het oorspronkelijke schoolgebouw deels te handhaven en uit te breiden met nieuwbouw, benadrukt architectenbureau DAT uit Tilburg de synergie binnen het Educatief Cluster. Architectenweb.nl
 • Ard Jacobs en Laurie Sieben van Pillo Games maakten, in opdracht van woningcorporatie Woonbedrijf, van ramen van sloophuizen in de Eindhovense Kamperfoelielaan interactieve etalages. Eindhovens Dagblad
 • Bijna honderd sculpturen en een flink aantal schilderijen van de Eindhovense kunstenaar Jo Gijsen zijn te zien in het Techniekhuys in Veldhoven. Eindhovens Dagblad
 • Karin van Pinxteren (1967, ’s Hertogenbosch) vermengt beeld en tekst op zo’n manier, dat het in je hoofd kruipt. Een interview. We like art
 • 8 kunstenaars, 64 standpunten. De groep van 8 Bredase fotografen is nu 4 maanden intensief met elkaar bezig. Elke twee weken komen ze bij elkaar met ieder ŽŽn foto aan de hand van een thema. De expositie wordt geopend tijdens de Cultuurnacht. Je kunt ze steunen via de crowdfundingsite Voor de Kunst. Breda vandaag
 • FOP is een initiatief van kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys. Foundation of Prosperity; een economie van Liefde en Aandacht is geld waarmee je kunt belonen, je kunt er niks mee kopen. Je geeft het weg als blijk van waardering. Tilburg.com
 • De jonge filmmakers Josefien van Kooten en Anna Witte maakten samen een documentaire over het Polenhotel Stella Maris in Welberg. De film wordt zondag 4 januari 2015 uitgezonden bij Omroep Brabant onder de titel ‘Pools voor beginners’. De documentaire werd gemaakt in het kader van de Brabantse Beauties. Omroep Brabant
 • DJ Ti‘sto opende hoogstpersoonlijk zijn versie van het fonteinenspektakel Aquanura in de Efteling. De bekende liedjes van de Efteling zijn door de Bredase dj geremixt in zijn eigen stijl. De eerste beelden staan al op YouTube. Omroep Brabant
 • BredaVandaag zet, in samenwerking met POB, een nieuwe clip van een Bredase artiest in de spotlights. Deze week het nieuwe nummer Plafond van Flip Noorman. Breda Vandaag
 • Cabaretier Mark van de Veerdonk speelt 2000e voorstelling. Omroep Brabant
 • Oudejaarsconferences oubollig? Niet als het aan de jonge honden van Orde van de Dag ligt. Twee muzikanten, drie acteurs, vier schrijvers en ŽŽn regisseur annex spreekstalmeester zorgen voor een overrompelde mix van cabaretsketches, improvisaties, columns, gedichten, toneelscnes en verrassend goede liedjes. Theaterkrant
 • In haar voorstelling Staat van geluk stelt Hanna van Mourik Broekman stelt de vraag, in verschillende varianten, aan volwassenen: wat wou je worden toen je jong was? En wat is er van die verwachting terechtgekomen? Theaterkrant
 • Het publiek is te gast op het vijfjarig jubileum van de ‘communitaire’ voedselbank De Rooje Loods. In hun mooiste outfits heten de medewerkers ons welkom. We hebben wat te drinken, we hebben wat te vieren, daar gaan we. Waldo & the Outsiders door Afslag Eindhoven. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • In overleg met de theaterscholen ging theaterwetenschapper en journalist Robbert van Heuven op pad om individueel of in kleine kring gesprekken te voeren met partners uit het veld. De opdracht was om op basis van de gesprekken een verslag te schrijven dat als advies vanuit de praktijk de theateropleidingen bij het herijken van de opleidingsprofielen houvast zou kunnen bieden. Zijn verslag heet ‘ Veilige eilanden met open deuren’. Federatie Cultuur
 • Het plan voor een Europese theateropleiding op het terrein van De Heus in ‘s-Hertogenbosch is van de baan. Omroep Brabant
 • Op vrijdag 9 januari 2015 organiseert AKV|St.Joost in ‘s-Hertogenbosch een toekomstmarkt voor studenten uit het derde en vierde jaar om zich via de deelnemende organisaties breed te ori‘nteren op hun loopbaan als vormgever of kunstenaar. St. Joost
 • Studenten van de NHTV in Breda ontwikkelen, in samenwerking met Atlantis Games, een bedrijf dat dit jaar door de NHTV gelanceerd werd, een game voor ouderen. ‘Familiegeheimen’ dient niet alleen ter vermaak. Het spel moet ouderen ook activeren en met elkaar in contact brengen. Omroep Brabant

cultuureducatie – en participatie

 • Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) zullen per 1 januari 2015 fuseren tot ŽŽn nieuwe brancheorganisatie die zich zal presenteren onder de naam: ‘Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk’. LKCA
 • De inspiratiedag van Kunstbalie voor het Voortgezet Onderwijs is op 5 maart 2015 in Podium Bloos in Breda. Kunstbalie
 • Zelf een tentoonstelling samenstellen met echte museumstukken. Ruim 400 Nederlanders hebben dat inmiddels gedaan via de website mixmatchmuseum.nl. Het is een experiment van zes Nederlandse musea waaronder het Van Abbemuseum in Eindhoven. Omroep Brabant
 • Eerder dit jaar liepen sommige bewoners in de Componistenbuurt in Oss elkaar nog voorbij, omdat ze elkaar niet kenden, maar sinds kort is dat veranderd. Tijdens het project Wijkkijken fotograferen kinderen bewoners uit de wijk. Het project Wijkkijken is ontstaan vanuit woningcošperatie Brabant Wonen en genomineerd voor de Brabantse Cultuurprijs 2014. Omroep Br
Geen reacties

Geef een reactie