Trends & ontwikkelingen 19 februari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. De raad heeft daarvoor de adviesaanvraag van de minister ontvangen.   Rijksoverheid.nl  ,  Raad voor Cultuur
 • Vooral voor productiehuizen, jeugdgezelschappen en beeldende kunstinstellingen zijn er meer aanvragers dan subsidies. Opvallend : geen concurrentie voor het Metropole Orkest, het Bonnefanten Museum in Maastricht dat als provinciaal museum tracht rijkssubsidie te verwerven en 15 productiehuizen voor de podiumkunsten, die wedijveren voor slechts drie rijkssubsidieplekken.  NRC, inlog verplicht , Theaterkrant
 • Kunsten’92 organiseert een aantal bijeenkomsten in het land om met leden, politici, bestuurders, private sector en andere belanghebbenden over Cultuuragenda voor de toekomst te discussi‘ren. Hier de verslagen van bijeenkomsten in Enschede  en Rotterdam. Kunsten’92  , Kunsten’92
 • De nieuwe Mediawet lijkt het in haar huidige vorm niet te gaan redden in de Eerste Kamer. Er zijn bezwaren tegen de voorgestelde wijzigingen rond benoemingen en invloed op de programmering, die staatssecretaris Dekker nu eerst zal moeten aanpassen. Dekker (OCW) informeerde inmiddels  de Tweede Kamer over het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst. Villamedia ,  Rijksoverheid.nl
 • De dertien regionale publieke omroepen in Nederland denken dat ze in de toekomst geen documentaires meer kunnen maken. Eind dit jaar houdt het Mediafonds op te bestaan waarmee ook de 2 miljoen euro subsidie vervalt waar regionale omroepen documentaires mee konden maken. En er is geen alternatief. Villamedia
 • Hoe geven de vier grootste gemeenten in Nederland de komende cultuurplanperiode (2017-2020) vorm aan hun cultuureducatie- en participatiebeleid? De regie wordt bij de scholen neergelegd, en er worden verbindingen gelegd met domein als zorg en welzijn. lkca
 • Voor gemeenten en vastgoedbeheerders is het op dit moment praktisch onmogelijk om exact in kaart te brengen welke panden leegstaan. Informatie daarover bevindt zich in diverse bronnen, die onderling niet te koppelen zijn of zelfs niet volledig openbaar zijn, volgens onderzoek. Binnenlands bestuur
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nagenoeg alle bezwaren die in een beroep zijn aangevoerd tegen het bestemmingsplan ‘Wijnhavenkwartier en Spuiplein’ van de gemeente ‘s-Gravenhage ongegrond verklaard. De gemeente wil er het nieuwe onderwijs- en cultuurcluster (OCC) bouwen. Dit gebouw wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Architectenweb
 • De 303 Vlaamse kunstenorganisaties die tussen 2017 en 2021 subsidies willen krijgen, hebben te horen gekregen hoe hun dossiers door de adviescommissies beoordeeld zijn. Er zullen sowieso zware beslissingen genomen moeten worden dit voorjaar want allemaal samen vragen ze gemiddeld 144 miljoen euro per jaar, terwijl er slechts 86 miljoen euro beschikbaar is. VRT Nieuws

noord-brabant

 • Door samen de leegstand aan te pakken, investeert de provincie Noord-Brabant mee in een duurzaam en veerkrachtig Noord-Brabant. De provincie richt zich op werklocaties, erfgoed en agrarisch vastgoed. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten 

 • Het pand van Breda’s Museum aan de Parade moet, wanneer het museum het in 2017 verlaat, beschikbaar blijven voor Bredase cultuur(historische) exposities. Die oproep doet de stichting de Spaansche Brabander aan het Bredase gemeentebestuur.    BN – De Stem , Breda vandaag 
 • Het plan om de Mark, dwars door Breda heen, aan te laten sluiten op de Zuidsingel, is terug op de agenda. Tijdens een debatavond op 22 februari geven enkele deskundigen en de betrokken wethouders Alfred Arbouw (Stedelijke ontwikkeling) en Paul de Beer (Groen en water), tekst en uitleg hierover. BN – De Stem
 • Eindhoven is van alle grote steden het actiefst met het transformeren van kantoren naar woningen. In de Lichtstad kwamen vorig jaar ruim 2.600 woningen tot stand door transformatie. Dat blijkt een analyse van Cobouw op basis van gegevens van het CBS. Cobouw
 • De gemeente Helmond  gaat in gesprek met inwoners, bedrijven en deskundigen over hoe het centrum beter kan. Die gesprekken moeten een ‘centrumvisie’ opleveren. Daarin staat hoe het centrum van Helmond aantrekkelijker kan worden. Eindhovens Dagblad
 • Er zijn al 31 initiatieven ingediend voor het Van Gend en Loosterrein in Tilburg: het terrein dat Tilburgers zelf mogen omtoveren tot Stadspark. Brabants Dagblad
 • De vraagstelling voor het referendum over het winkelrondje in Tilburg wordt aangepast. Er komt een extra consultatieronde voordat de politiek er formeel over vergadert. Brabants Dagblad ,  Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Omdat de gemeenschapshuizen in de gemeente Bergeijk in de zomervakantie dicht zijn, is het onmogelijk om bibliotheekboeken te bestellen en die daar op te halen of terug te brengen. Die klacht kregen de gemeente en de bibliotheek bij het evalueren van de nieuwe werkwijze van de bieb. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen heeft in 2015 in Bladel en Eersel fors minder geld besteed om kinderen van arme gezinnen te laten meedoen met schoolactiviteiten, sport en cultuur. Eindhovens Dagblad 
 • Deurne heeft met Museum met De Wieger een fraai gebouwencomplex heeft, met een rijke geschiedenis, een bijzondere collectie en goedwillende vrijwilligers. Maar dat is, volgens het ED,  voor de gemeente Deurne niet genoeg. In 2016 gaat het museum het niet redden. Eindhovens Dagblad
 • Het Creatief Centrum Heusden moet in principe uiterlijk 1 april de deur van de oud mavo aan de Demer in de vesting Heusden achter zich dicht hebben getrokken. Op die dag heeft de gemeente Heusden de huur opgezegd ; het gemeentebesluit om de grond en het gebouw te verkopen, blijft overeind. Brabants Dagblad 
 • Er komt een gesprek tussen de wethouder Briels  van Laarbeek en  Stichting Muziekopleiding Laarbeek  over de uitgangspunten voor subsidies van de muzieklessen. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe filmclub CinePlaza begint met de vertoning van speelfilms in Het Klavier in Kaatsheuvel. Het streven is maandelijks vier films te draaien. Brabants Dagblad 
 • Cultuurcentra Den Boogaard (Moergestel) en Tiliander (Oisterwijk) hoeven de huurachterstand die in 2015 was opgelopen tot bijna zeven ton niet meer te betalen. B & W van Oisterwijk willen deze vordering schrappen. Dat geeft de nieuwe directeur Ruud van Eeten de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen en een nieuwe koers uit zetten. Hij wil verenigingen, ondernemers en burgers daarbij betrekken. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad , Oisterwijk Nieuws
 • Het pand van het Filmhuis Oosterhout is in 2014 voor ruim twee ton verbouwd. Het is nog niet duidelijk wie straks de rekening betaalt voor de herstelkosten. In het huurcontract staat dat het gebouw in originele staat moet worden teruggebracht. Het Filmhuis in Oosterhout is definitief gesloten. BN – De Stem
 • Het nieuwe bestuur van het Vlakglasmuseum in Ravenstein wil verhuizen naar de pastorie in het hart van het vestingstadje. Er is overeenstemming met het kerkbestuur; het museumbestuur moet de financiering en benodigde vergunningen voor verbouw van het pand nog wel krijgen en er moet nog overeenstemming worden bereikt met de gemeente. Brabants Dagblad 
 • Bewoners van Bedauxpanden, erfgoedstichting Cuypersgenootschap en Stichting Jos Bedaux Architect maken bezwaar tegen het besluit van B en W van Reusel om de woningen Žn het fraterhuis – in de jaren vijftig ontworpen door architect Jos Bedaux – niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eindhovens Dagblad
 • Is het mogelijk om muziekhuis De Suite in Roosendaal door te ontwikkelen tot een poppodium naar Bergs voorbeeld? Dat wil de raadsfractie Roosendaalse Lijst weten van het gemeentebestuur. Roosendaal ontbeert zo’n vaste poppodiumplek. BN – De Stem
 • Meer organisaties onder ŽŽn dak en werken met kostprijsdekkende huren voor sport- en andere verenigingen, scholen en gemeenschapshuizen. Die weg wil het college van de gemeente Sint-Michielsgestel inslaan. Brabants Dagblad
 • De Welstandscommissie in Valkenswaard ziet helemaal niks reclame op de gevels van het Valkerij- en sigarenmakerijmuseum n het Nederlands Steendrukmuseum. Eindhovens Dagblad
 • Welzijnsorganisatie Lumens gaat invulling geven aan het Klooster in Waalre. Dat gebeurt samen met de initiatiefgroep Houdt het Klooster Open (HKO). Het college van B en W is enthousiast over de plannen. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap 

 • Marc Wingens, directeur van Gelders Erfgoed, over cultureel ondernemen en burgerparticipatie in de vorm van betrekking van de samenleving. MMnieuws
 • Het bedrijf achter Paris Photo heeft eind vorige week de knoop doorgehakt: de vierde editie van de beurs Paris Photo Los Angeles gaat niet door. Het besluit valt ruim twee maanden voor de geplande opening in de Paramount Pictures Studios op 29 april. Motivatie: te weinig kopers en daardoor te weinig deelnemende exposanten. PhotoQ
 • De Vereniging van Speelfilm Ondernemers wil een claim van 1,2 miljard euro neer leggen bij de overheid. Zo hoog zou de schade zijn door illegaal downloaden. Toch is het allerminst bewezen dat piraterij echt zo schadelijk is, of dat onze manier van film kijken gewoon verandert. Aldus Gert Jan Harkema, promovendus in film- en mediastudies aan de Universiteit van Stockholm. NRC
 • De Nederlandse fictiefilm is teveel op onszelf gericht. ‘Bijvoorbeeld Michiel de Ruyter en de verfilming van wat bekende boeken. Prima films, maar wat moeten mensen in Azi‘ of Zuid-Amerika daarmee? De toon en de cinematografie is te beperkt. Nederland zou zich meer moeten bezighouden wat er nu speelt in de wereld en hoe het land zich daar tot verhoudt.’ Aldus Matthijs Wouter Knol, directeur van de European Film Market. Duitslandnieuws 
 • Cherry Pickers is een nieuwe filmdistributeur. Ze gaat zo’n zeven films per jaar uitbrengen. Cherry Pickers verzorgt daarnaast onder de noemer Cherry Pickers Cinema de programmering van drie filmtheaters in Amsterdam: Kriterion, De Uitkijk en Studio/K. Cherry Pickers is de vierde nieuwe distributeur in een half jaar tijd. Vorig jaar werden al Full Colour, Periscope Film en MOOOV opgericht. Entertainment Business
 • Om te kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag naar Virtual Reality (VR) toepassingen, bundelen zes bedrijven uit de regio Eindhoven hun krachten in ŽŽn onderneming onder de naam Enversed BV. Eindhovens Dagblad   , Enversed
 • GfK heeft de resultaten van de entertainmentmarkt van laatste drie maanden van vorig jaar bekendgemaakt. In die periode is de complete markt ge‘indigd met een flinke omzetstijging. GfK schrijft die toe aan de opmars van digitale abonnementsvormen en PlayStation 4. Entertainment Business
 • Verslag van de discussiemiddag ‘Traditie en vernieuwing in de boekensector’, die 15 februari belegd werd door de Boekmanstichting en de KNAW in het Trippenhuis te Amsterdam. Digitalisering, de positie van de auteurs, publieksbereik en leesbevordering stonden centraal.  Boekman
 • De Bredase uitgeverij De Geus gaat onderdeel uitmaken van Singel Uitgeverijen in Amsterdam, zo besloten beide directies onlangs na een reeks van besprekingen. Op deze manier wil De Geus verzekeren dat het een “zelfstandig opererende kwaliteitsuitgeverij” zal blijven. De Geus, nu nog gevestigd in Breda, zal vanaf 1 mei 2016 in Amsterdam zetelen. Menno Hartman, redacteur bij de onafhankelijke uitgeverij Van Oorschot, vreest voor ‘de vernietiging van eigenheid’.     De Geus  , Tzum.info  , Tirade
 • Boekenwolk is een webapp die abonnees in staat stelt onbeperkt kinderboeken te lezen op de tablet. Begin 2013 ging de digitale bibliotheek online, gevuld met digitale kinderboeken van Gottmer, Kluitman, Holland, De Eenhoorn en andere toonaangevende uitgeverijen uit Nederland en Belgi‘. Tech startup Booqees heeft het streaming kinderboekenplatform overgenomen. Inct.nl
 • Festivals zijn populairder dan ooit. Sterker nog, in de afgelopen dertig jaar is het aantal festivals in Nederland vervijfvoudigd. Opvallend weinig festivals worden door het rijk gefinancierd: momenteel zijn slechts vier van de 801 festivals opgenomen in de basisinfrastructuur. Over de invloed van festivalisering in de cultuursector. Cultuurmarketing
 • DGTL zal op de komende editie (25-27 maart) alleen maar vegetarisch eten verkopen. Dat maakt het dancefestival vandaag bekend. DGTL is al langer bezig met duurzaamheid en noemt vleesvrij eten daarin een logische stap. 3voor12.vpro.nl
 • Tijdens Paaspop in Schijndel wordt dit jaar voor de vierde keer de Paaspop Academy georganiseerd. Het onderwerp van dit jaar is ‘Risicomanagement: Niet Weer’. Paaspop Academy is een jaarlijks terugkerend evenement en richt zich op trends en ontwikkelingen in de festivalbranche. Entertainment Business
 • De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch heeft in 2015 bijna 190.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat aantal is ongeveer gelijk gebleven als het bezoekersaantal in 2014.  Het aantal mensen dat een filmvoorstelling bezocht, bleef vrijwel gelijk aan de jaren ervoor. Dat aantal kwam uit op 120.000. Brabants Dagblad

cultuurmarketing 

 • Een gesprek met Marlies Spijker, project marketeer bij Toneelgroep Oostpool, over haar werk, haar vakgebied en de trends in de cultuursector. Cultuurmarketing
 • De publicatie ‘Online marketing voor creatieven – personal branding, digital storytelling en social media voor kunstenaars’  is gratis te downloaden. Strato
 • Zo verkrijg je meer klantkennis: het implementeren van een CRM bij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Cultuurmarketing
 • De marketingstrategie van de voorstelling Anne verschilt wezenlijk van kortlopende producties. Cultuurmarketing
 • Social ads zijn volgens Larry Kim schaalbare contentpromotie, waarbij het echter wel handig is een duidelijke strategie te volgen, wil je echt succes behalen met social content. Marketingonline 

financiering

 • Met de deelregeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie professionals, werkzaam in architectuur, vormgeving en e-cultuur en alle mogelijke cross-overs. In ŽŽn ronde per jaar worden beurzen verstrekt aan de meest talentvolle jonge ontwerpers. De deadline voor de komende ronde is 2 maart 2016. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie brengt 14 Nederlandse partijen die hun projecten, producten en idee‘n presenteren naar South by Southwest 2016 in Austin, Texas. South by Southwest (SXSW) is een van de belangrijkste festivals ter wereld op het gebied van technologie, film en muziek. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Afgelopen september 2015 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  een Open Oproep uit gericht op makers uit de gamesindustrie om deel te nemen aan de Game Developers Conference (GDC) in San Francisco. Uit 25 voorstellen zijn 10 gameontwikkelaars geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vrijdag 4 maart is de eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag voor een Bijdrage Veiligheidszorg van het Mondriaanfonds. Deze bijdrage is bedoeld voor musea, kerken en kunsthallen en kan worden ingezet voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van veiligheidszorg van collectie, personeel, publiek en gebouw. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds biedt verschillende artist-in-residencies aan in binnen- en buitenland voor beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars. Het doel van een werkperiode bij een gastatelier is het stimuleren van de verdieping van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in binnen- en buitenland of in een andere omgeving. Deadlines 26 februari en 15 april. Mondriaanfonds 
 • Het Mondriaan Fonds heeft er een paar jaar geleden voor gekozen om de presentatie van beeldend kunstenaars die een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen om een start te maken met hun carrire, te koppelen aan een kunstbeurs. Alsof het Mondriaan Fonds ermee wil zeggen dat het de talenten een jaartje heeft ondersteund, maar dat de markt het nu toch echt weer van hem moet overnemen. Aldus Domeniek Ruyters.    Metropolis M
 • 8 maart is de volgende sluitingsdatum van het Nederlands Filmfonds voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de regelingen realisering speelfilm, realisering lange documentaire en realisering lange animatiefilm. Filmfonds
 • Dancin’ the Camera en She/Her, in premire tijdens het Cinedans festival,  behoren tot de vijfde en laatste editie van Point Taken, een project dat tot doel had om de Nederlandse dansfilm een nieuwe impuls te geven. Point Taken was een initiatief van het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten, in samenwerking met de NTR en Cinedans. Fonds Podiumkunsten  
 • In het Beleidsplan 2017-2020  van het Letterenfonds worden geen grote wijzigingen in het subsidie-instrumentarium voorgesteld. Nu de boekenmarkt een voorzichtig herstel laat zien, wil het Letterenfonds met de beleidsvoornemens voor de nieuwe cultuurperiode in de eerste plaats rust en stabiliteit bieden om innovatie een kans te geven. Letterenfonds
 • Voor ge•llustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is een subsidiebijdrage van het Letterenfonds beschikbaar voor uitgevers. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. Deadline 7 maart. Letterenfonds
 • Vanuit het Talentontwikkelingsprogramma van het Letterenfonds is Olivier Willemsen geselecteerd om twee maanden te verblijven in een shotgun house van kunstenaarsresidentie Deltaworkers in New Orleans, Verenigde Staten  Daar zal hij in samenwerking met auteur Moira Crone research doen voor zijn tweede en derde roman. Letterenfonds
 • In 2015 werden binnen de Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten  meer voorstellingen en concerten georganiseerd dan in de jaren daarvoor. Het subsidiebedrag dat met deze voorstellingen en concerten was gemoeid steeg eveneens, tot 1.250.000 euro. Fonds Podiumkunsten  
 • Vijf  grote gemeenten en het Fonds voor Cultuurparticipatie gaan met het convenant ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ een samenwerking aan die betrekking heeft op lokale verduurzaming van cultuurparticipatie door ouderen binnen zowel het cultuur- als WMO-beleid. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het ministerie van OCW en de VandenEnde Foundation dragen elk 25 miljoen euro bij aan het initiatief  ‘Meer muziek in de klas’. Van den Ende zoekt daarvoor samenwerking met private partijen. Het project loopt al langer, maar komt deze week in een stroomversnelling met een grootscheepse informatiecampagne bij alle basisscholen. De VandenEnde Foundation onderhandelt met bedrijven en cultuurfondsen. Trouw
 • De bierbrouwers van het Amsterdamse Cinema Brewers zetten een nieuw filmfonds op. De bedoeling is dat voor elk verkocht biertje een bedrag wordt gestort in het fonds, zegt brouwer Finbarr Wilbrink. Het Parool
 • De Brabantse korte film De Blauwe Maagd kan gemaakt worden. De crowdfundingscampagne via cinecrowd, een geldinzamelingsactie via crossmedia, heeft voldoende startbudget opgeleverd. Eindhovens Dagblad
 • Op 30 januari 2016 publiceerde het Financieel Dagblad een artikel over schenken aan goede doelen. In het artikel een interview met adviseur mecenaat Menno Tummers  van het Prins Bernhard Cultuurfonds over de mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen; van fiscaal aftrekbare schenkingen tot collecteren. Cultuurfonds

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving 

 • De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen Gemeenschapshuis de Litserborg in Den Dungen behoort tot de genomineerden.  Hedydanconaprijs.nl ,  Brabants Dagblad
 • In zijn woonplaats Praag is de Tsjechische architect en kunstenaar Borek Sipek overleden. In Noord-Brabant  is Sipek vooral bekend van de plannen voor de verbouwing van Het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch in de jaren negentig. In 2002 besloot de raad niet in te stemmen met het voorstel. De Architect
 • Ontwerpers Maarten Baas en Bas van Abel zijn de nieuwe ambassadeurs van Dutch Design Week (DDW). Baas en Van Abel vervullen tijdens en in aanloop naar de week zowel representatieve als inhoudelijke taken. Beiden geven een gezicht aan de 15e editie van de DDW. De Architect  
 • Hollandse Nieuwe, van Cas Driessen, is de winnaar van de ontwerpwedstrijd van Cor Unum. Hij ontwierp een bordje waarop je gemakkelijk je haring kunt eten. Brabants Dagblad
 • De expositie Next Up in de Kazerne in Eindhoven toont het werk van ruim 60 ontwerpers. Een  jonge generatie ontwerpers  die betrokken is en oplossingsgericht werkt. Interessant aan de expositie is de opkomst van nieuwe technologie‘n die geheel nieuwe richtingen verkennen. De Architect
 • Initiatief in Breda om te komen tot een ‘Pakhuis’, waar burgers en ondernemers samen inspiratie kunnen opdoen en idee‘n kunnen ontwikkelen die met de veranderende stad te maken hebben. Voorbeeld is het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Breda Vandaag
 • Michael Dawkins, is bestuurder van de Cošperatie Duurzaam Brabant in Eindhoven. Hij  beargumenteert dat Circulaire Economie net als elke technologie of vernieuwing niet goed of slecht is. Het gaat erom hoe die wordt toegepast. Eindhovens Dagblad 

beeldende kunst

 • Vier deelnemers geven in presentatie Van wie is de straat ? in het Stedelijk van Abbemuseum hun visie op wat er nu speelt op het gebied van de openbare ruimte. Wie maakt er gebruik van deze publieke ruimte? Wie beheert, wie controleert en wie misbruikt hem?  Het zijn totaal verschillende bijdragen. Stedelijk van AbbemuseumEindhovens Dagblad 
 • Komende zondag is voor het laatste een performance te zien van Jeremiah Day in het kader van Do it with others. Do it with others is een project van Incubate. Gedurende de afgelopen  2 jaar zetten meerdere internationaal gerenommeerde kunstenaars bijzondere kunstprojecten op in Tilburg en omgeving. Metropolis M , Do it with others  
 • De Belgische kunstenaar Jan De Cock heeft een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij het gerecht tegen de voorzitters van vier mediagroepen, waaronder de VRT. Hij beklaagt zich onder meer over “een permanente uitsluiting van cultuurverslaggeving in de analoge en digitale dragers via de respectievelijke nieuwsdiensten” en “het doelbewust misleiden van lezers en kijkers met reclameslogans die de lading niet dekken omwille van een monumentaal winstbejag.” Chantal Pattyn, nethoofd van de Vlaamse klassieke zender Klara, geeft hem repliek.   De Morgen    ,  Jan De Cock  , De Morgen

film

 • De derde editie van het driedaagse festival DOCfeed in TAC Eindhoven vertoont tientallen internationale documentaires. Centrale gast is maker en producer Joost Seelen, die ge‘erd wordt met een retrospectief. Er zijn ook masterclasses. Eindhovens Dagblad
 • De eerste virtual reality-speelfilm van Nederland is een feit. In Your Face werd onlangs in Amsterdam opgenomen. Wat is er anders dan bij een ‘normale’ film? NOS
 • De Nederlandse regisseur Nina Gantz heeft in Londen een Bafta gewonnen. Bij de uitreiking van de prestigieuze Britse filmprijzen werd haar film Edmond tot beste korte animatiefilm verkozen. Ze werkt nu in Londen. Tussen 2006 en 2010 studeerde ze aan de AKV St. Joost Breda, animatie. NOS
 • ‘Het beste, nieuwe filmtalent van Zuidwest-Nederland’. Filmmakers kunnen zich aanmelden voor de BN DeStem Cultuurprijs 2016. De tweejaarlijkse wedstrijd, een samenwerkingsverband van internationale hogeschool NHTV in Breda, BN DeStem en de stichting Johan Diepstraten, staat dit jaar in het teken van de korte film. BN – De Stem

letteren

 • De organisatie van Tilt Festival in Tilburg heeft nieuwe namen, o.m. Midas Dekkers, Tommy Wieringa,  vastgelegd. Eerder werd al bekend dat Maartje Wortel tijdens het festival writer in residence is. In totaal treden zo’n 40 artiesten op verschillende culturele locaties op. Het evenement heeft plaats van 16 tot en met 19 maart. Brabants Dagblad
 • Een kunstwerk uit de collectie van het Tilburgse museum De Pont beschrijven. Met die opdracht gingen twintig deelnemers aan een schrijfworkshop aan de slag. Uit deze en andere inzendingen, die voor 1 maart ingestuurd moeten zijn, kiest een jury vervolgens de mooiste teksten. De winnende auteurs zijn 19 maart  te horen tijdens het literaire Tilt, de medeorganisator van de wedstrijd. Brabants Dagblad 
 • Op 2 maart vindt er een gesprek plaats tussen Duitse en Nederlandse auteurs over engagement in de hedendaagse literatuur. KNAW
 • De Woutertje Pieterse prijs heeft als doelstelling : het bevorderen van de literaire kwaliteit van het Nederlandstalig jeugd- en kinderboek. De 6 nominaties zijn bekend. Literatuurplein
 • De Europese Literatuurprijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer, en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lira en de De Lancey de la Hanty Foundation. De longlist voor de Europese Literatuurprijs 2016 is bekendgemaakt. Letterenfonds
 • Marente de Moor de winnaar is van de J.M.A. Biesheuvelprijs 2016. Ze wint de prijs voor haar verhalenbundel Gezellige verhalen. Peter Drehmanns wint de Halewijnprijs De Halewijnprijs is een oeuvreprijs en wordt jaarlijks toegekend aan een literair schrijver die op grond van de kwaliteit van haar/zijn verschenen werk extra belangstelling verdient. Dochter van de sterren van Reina Crispijn (uitgeverij Z&K) heeft de Valentijnprijs gewonnen. Deze prijs is bestemd voor het beste romantische boek.    Cleeft.nl ,  Literatuurplein , CPNB 

muziek 

 • Boudewijn de Groot krijgt de Lifetime Achievement Award tijdens de uitreiking van de Buma Awards. Herman van Veen wordt ge‘erd met de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstschrijver.   BUMA Cultuur
 • De Nationale Opera brengt in seizoen 2016/2017 zeven nieuwe producties, een wereldpremire, twee coproducties die voor het eerst Amsterdam aandoen en vier reprises. Operamagazine
 • Het Internationaal Gipsy Festival schuift op naar het Tilburgse Veemarktkwartier en wordt weer eendaags. Op zaterdag 28 mei vindt de twintigste editie plaats in de kerktuin van de Heuvelse kerk. Het dagprogramma daar gaat ’s avonds over in popcentrum 013, aan de overkant. Brabants Dagblad 

theater en dans

 • Van de drie instellingen die Johan Simons gaat leiden wordt Schauspielhaus Bochum vanaf september 2018 zijn thuisbasis, niet NTGent of Theater Rotterdam. Voor Theater Rotterdam verwacht hij slechts twee uur per week werkzaam te zijn. Theaterkrant
 • Operadagen Rotterdam is als enige Nederlandse organisatie genomineerd voor de Classical Next Innovation Award, een internationale prijs die sinds 2015 wordt toegekend aan vooruitstrevende initiatieven. Theaterkrant
 • De Stichting Het Vervolg krijgt het geld niet bij elkaar om de stadsopera met elementen uit het leven en werk van Jeroen Bosch verder uit te werken. Van de 130.000 euro die nodig is om de opera op te starten, was ongeveer 60.000 euro binnen. De Stichting Jeroen Bosch heeft gezegd dat ze gestopt is met financiering omdat de organisatie ‘de productie financieel niet rond leek te krijgen’.   Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Cabaretier Martijn Kardol heeft zowel de jury- als de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival 2016 gewonnen. In de Leidse Schouwburg versloeg hij nipt zijn grootste concurrent, Marco Lopes, en de andere finalisten, het duo Joosen en De Jager. Theaterkrant ,  Omroep Brabant 

kunst in de openbare ruimte

 • Sinds kort kunnen mensen die met de trein op station Zwolle aankomen zich met behulp van een reeks kunstwerken een weg banen richting het historische stadscentrum. Portal is de overkoepelende titel van deze nieuwe permanente kunstroute. Publiek gemaakt
 • Bredase fotografe Claudette van de Rakt maakt werk voor het plafond restaurant De Zwaan in Etten-Leur. BN – De Stem 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Nick Janssen en Wout Kanters van videoproductiebedrijf Beacon Media  zijn maar liefst 11 maal genomineerd  voor  web-Oscars. De twee jonge Gemertenaren startten vorig jaar het YouTube kanaal Woody Wonder, en hebben met hun filmpjes waarin beer Ted de hoofdrol speelt, internationaal de aandacht getrokken. Eindhovens Dagblad
 • De videoclip van het nummer Witch Doctor van De Staat maakt kans op een Berlin Music Video Award. De clip is gemaakt door de Bredase Studio Smack. NU.nl 
 • De schilderijen, tekeningen, beelden en foto’s van Mari‘tte van Erp uit Gemert zijn in allerlei opzichten doorleefd. Het werk is nooit afstandelijk waargenomen of objectmatig benaderd. Bij Van Erp is waarnemen een kwestie van ondergaan wat ze ziet, en daarmee bepaalt ze hoe ze zich verhoudt tot het land, het leven en het bestaan. Mister Motley
 • Henk van Straten is al jaren bezig als schrijver. Toch noemt hij zijn laatste roman Bidden en Vallen zijn debuut.  Een intrigerend boek, waarin iets van de sluier van alledag opgelicht wordt, voor een blik in het peilloze niets. Een interview. TPO
 • De roman De mensen die achterbleven  van Martijn Neggers werd gepresenteerd in Tilburg.  De hoofdpersoon is Martijn Neggers, de boekhandelmedewerker die Valkenswaard inruilt voor Tilburg. In die stad  gaat hij op zoek naar dromen en een rijk leven. Als hij oud en grijs is, blikt hij terug. Dan beseft hij dat het leven hem bar weinig heeft opgeleverd. Brabants Dagblad 
 • Het Groot Omroepkoor zingt op zaterdag 20 februari de wereldpremire van Aube, een nieuw stuk van Daan Manneke, geschreven in opdracht van de NTR ZaterdagMatinee. Het gedicht Aube (dageraad) van de beroemde Franse dichter Arthur Rimbaud vormt de basis. KlassiekMagazine 
 • Klyne uit Eindhoven bestaat uit Nick Klein en Ferdous Dehzad. Klein zingt, Dehzad speelt toetsen en produceert. Het is een ijzersterke combinatie gebleken, het eerste liedje dat op Soundcloud werd gezet ervoor zorgde dat de BBC, Aesop en Noorderslag belangstelling toonden. En Klyne is gevraagd als support-act van Years & Years tijdens de aankomende Europese tour. 3voor12.vpro.nl,  3voor12.vpro.nl
 • De technische hardcore en metal van de Etten-Leurse band Textures wordt tot in India bejubeld. In eigen land blijft de adoratie wat achter.  De band heeft een nieuw album Phenotype. De Volkskrant
 • Door crowdfunding haalde de band lost/ctrl 5500 euro op om een e.p. deels te financieren. Extra steun kreeg de band van PopEI, popcollectief Eindhoven. Daar werd de band uitgeroepen tot ‘Toptalent’. Dat houdt in dat ze een jaar lang coaching krijgen en gebruik mogen maken van een pr-plan en repetitieruimte. Op de locatie van PopEI, in het Klokgebouw, wordt hun eerste e.p.  gepresenteerd. Brabants Dagblad
 • Fluitist Rogier de Pijper en pianiste Hetty Sponselee zijn door componist Sandro Fazzolari uitverkoren zijn Sonata No. 4, Opus 14 No.1 wereldkundig te maken. Het duo uit Halderbergen doet dat op 27 februari met een bijzonder concert in de kapel van Saint Louis in Oudenbosch.  BN – De Stem
 • Choreografe Pia Meuthen uit ‘s-Hertogenbosch kiest in Portraits and Short Stories opnieuw voor het tonen van een crossover tussen dans en acrobatiek. Maar deze keer laat ze heel veel daar omheen weg. Wat overblijft is een functionele opstelling met een Chinese paal, een touw, een trampoline en drie schuine vlakken. En een subtiele soundscape en 6 dansers. Theaterkrant

kunstonderwijs 

 • Raoul Steffani, student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, is de winnaar van de 13e editie van het Grachtenfestival Conservatorium Concours dat in de NedPhO-Koepel in Amsterdam plaatsvond. Brabants Dagblad
 • Sprankelend, fris en vooral jong: tussen de 18 en 22 jaar oud, allemaal nog in opleiding op de Nationale Balletacademie of net met diploma op zak. Van de 700 auditanten mogen 12 jongens en meisjes zich de Junior Company van Het Nationale Ballet noemen. In ‘Ballet Bubbles’ laten deze  ballettalenten in 7 korte choreografie‘n zien waar ze toe in staat zijn. Cleeft.nl 

cultuureducatie en – participatie

 • Twintig cultuurscholen hebben de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO) opgericht. Het doel van de VCPS-PO is om ge•nteresseerde scholen en hun culturele partners bij elkaar te brengen om kennis van goed kunst- en cultuuronderwijs te bundelen en uit te wisselen.  lkca
 • Er is hernieuwde aandacht voor cultuureducatie in het Middelbaar Beroeps Onderwijs, met de nieuwe MBO Card van CJP en JOB. Deze kortingskaart voor cultuur heeft al 400.000 aanmeldingen. Nu is het tijd om door te pakken, aldus CJP-directeur Walter Groenen op de Cultuurdag VO van het LKCA. lkca 
 • Cinekid komt met een cursus die leerkrachten leert hoe ze media creatief kunnen inzetten tijdens de les. Kinderen leven steeds meer ’n media in plaats van mŽt. Met de ‘Verdiepingsmodule interactieve media op school’ wil Cinekid aanknopingspunten bieden om beter aan te sluiten op die werkelijkheid en leraren stimuleren hun lessen extra meerwaarde te geven met media . Holland Film Nieuws
 • Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) organiseert i.s.m. Jheronimus Bosch 500 en Theater aan de Parade: de Stem van Bosch 2016. Op zaterdag 2 juli 2016 wordt in alle zalen les aan amateurzangers gegeven door de beroemde zangers Ernst Dani‘l Smid, Henk Poort, Rein Kolpa, Maaike Widdershoven en Francis van Broekhuizen. IVC
 • Sinds eind vorig jaar beschikt ‘s-Hertogenbosch over een eigen productiehuis voor urban en hiphop, Dukebox. De missie van Dukebox  is het verstevigen, verduurzamen en professionaliseren van de Bossche scene. Dat wil het centrum bereiken door makers te verbinden, ondersteunen en faciliteren. Bossche Omroep
 • Verslagen van de conferentie ‘De beweegkracht van sport en cultuur’. Welke verbindingen zijn er te maken? lkca
 • Het LKCA is lid van Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector tegen de groeiende eenzaamheid in ons land. Lkca doet onderzoek naar de  rol die kunst en cultuur kunnen spelen bij het bestrijden van eenzaamheid. Lkca is daarom op zoek naar inspirerende voorbeelden van hoe cultuur en kunst daarbij kunnen helpen. lkca

erfgoed 

 • Archieven en musea mogen grote delen van hun collecties nu niet via internet toegankelijk maken. Veel makers van affiches en foto’s moeten toestemming geven, maar blijken onvindbaar. Onderzoekers moeten zo weer naar de leeszaal. Dat remt de regionale geschiedschrijving. NRC, inlog verplicht  
 • De waterschappen zorgen goed voor de monumenten van rijk, provincie en gemeenten in hun bezit. Maar wat ontbreekt is de mogelijkheid om eigen waterschap monumenten aan te wijzen. Het is hoog tijd dat dat verandert, bepleiten twee hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Binnenlands bestuur 
 • Op het symposium Plattelandskerken is door Duco Stadig ‘Help, onze kerk loopt leeg! Een kleine handleiding voor kerkbestuurders’ gepresenteerd. Kerkbesturen vragen zich af hoe ze moeten reageren op die leegloop. De handleiding is gericht tot zo’n kerkbestuur. Toekomst Religieus Erfgoed  
 • In tien jaar tijd hebben 41 publieke musea met een kunstverzameling gemiddeld minder dan een vijfde van hun collectie getoond. Het totaal aantal collectiestukken is in drie decennia bijna verdubbeld. Steeds vaker klinkt de kritiek dat te veel kunst ongezien blijft, doordat werken het depot niet uitkomen. De Volkskrant   ,  De Volkskrant  
 • Twee schilderijen uit het Prado zijn, ondanks eerdere toezegging van het museum, niet te zien op de Jeroen Bosch expositie in ‘s-Hertogenbosch. Het museum zou kwaad zijn omdat Nederlandse experts de twee doeken hadden beoordeeld als niet van de hand van Bosch zelf. Het Noordbrabants Museum wilde met een kort geding het vertonen van een documentaire van Pieter van Huystee over de Jeroen Bosch-tentoonstelling verbieden.    De Volkskrant  , De Volkskrant , Brabants Dagblad
 • De Van Gogh fietsroute in Noord-Brabant is uitgeroepen tot beste Europese fietsroute van het Jaar 2016. Op zaterdag 20 februari, tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht, neemt de Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels de bijbehorende Fietstrofee in ontvangst. Omroep Brabant
 • Beeld en Geluid heeft een nieuw plan voor digitale duurzaamheid gepubliceerd. Beeld en Geluid
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft uit handen van de Nederlandse gameontwikkelaar Radarsoft een belangrijke collectie van zo’n 50 vroege videogames ontvangen. Deze zijn in de jaren ’80 uitgebracht voor de Commodore 64- en MSX-computers. Informatieprofessional 
 • In het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch is door commissaris van de koning Wim van de Donk de munt Brabo gepresenteerd. De waarde van deze munt wordt niet in geld uitgedrukt, maar in waarden die kenmerkend zijn voor Noord-Brabant zoals zorg voor elkaar en samen optrekken naar de toekomst. De munt is een initiatief van de Stichting de Brabantse Hoeders, waarin zich Brabanders hebben verenigd die zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal. Erfgoed Brabant 

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een zogeheten Monitor Digitale Basisvaardigheden gelanceerd, bedoeld om het effect van het educatieaanbod van bibliotheken op het gebied van digitale basisvaardigheden te meten. KB
 • In de eerste helft van maart ontvangen openbare bibliotheken een uitnodiging van de Koninklijke Bibliotheek om deel te nemen aan het jaarlijkse onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’, dat voorheen werd uitgezet door de VOB onder de noemer ‘BIS-enqute’. KB
 • Het jaarplan ‘Speerpunten en activiteiten in 2016’ van de Vereniging Openbare Bibliotheken is in december 2015 door de ledenvergadering vastgesteld. De rode draad is samen te vatten als: minder aandacht voor boeken, meer voor burgers. De Bibliotheken
 • De Belastingdienst, de KB en de openbare bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Bibliotheekblad
 • Het jubileum van Jeugdbieb.nl, wordt in Oss gevierd, met als uitnodigende themavraag ‘Hebben slakken een deurbel?’ Jeugdbieb.nl is een site met een grote verzameling internetlinks naar zo’n beetje alles wat kinderen interesseert en bezighoudt. De site is een initiatief van Hennie Borstlap uit Oss. Brabants Dagblad
 • Het makersonderwijs is een krachtige manier om invulling te geven aan mediawijsheid en de 21e eeuwse vaardigheden. Scholen die een activiteit in samenwerking met bijvoorbeeld de MakersBuzz of een ander FabLab, makerspace of maakexpert willen inzetten, kunnen hiervoor steun verkrijgen in de vorm van een voucher. Cubiss 
 • Nieuwe Nederlanders in de gemeente Oosterhout kunnen binnenkort bij Theek 5 terecht voor een serie bijeenkomsten, waarin zij meer kunnen leren over de Nederlandse cultuur. Tijdens de themabijeenkomsten krijgen zij informatie over zaken als kunst, politiek, onderwijs en werk. Ook de Nederlandse keuken en Nederlandse tradities komen aan bod. BN – De Stem
 • Geja Olijnsma uit Best is aangesteld als nieuw interim directeur-bestuurder van Bibliotheek De Meierij. Zij volgt Marc Jacobs op. Bibliotheekblad 
Geen reacties

Geef een reactie