Trends & Ontwikkelingen 19 september 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

landelijk

 • Het ministerie van O., C. & W. zal, ook na de bezuinigingen, een rol blijven spelen als ondersteuner van cultuur. Onder meer door de culturele basisinfrastructuur te ondersteunen. Zo blijkt uit de begroting van O., C. & W. Boekman.nllkca.nl
 • BNA is gematigd positief over de troonrede en de begroting. BNA vindt wel dat het ruimtelijk en architectonisch beleid, nu het geen eigen plek meer heeft, ook meteen gemist wordt in de begroting. Het verdwijnen van VROM wordt dan weer manifest. Ruimtelijke kwaliteit staat daarmee niet op de agenda. BNA
 • Sector podiumkunsten reageert in een brief aan minister Bussemaker van Cultuur en de Tweede Kamer op het debat van 8 september jl. Hierin de contouren en overwegingen voor een andere verdeling van het budget van acht miljoen voor talentontwikkeling, waarin Cultuur-Ondernemen geen rol speelt. De sector wil dat dit geld via Fonds Podiumkunsten direct terechtkomt bij jonge theatermakers die samenwerken met een gezelschap, theater of festival. Die partner zou dan als coach moeten optreden. Theaterkrant
 • ‘In het verleden was cultureel ondernemen vooral: hoe kunnen we via marketing, sponsoring dat geld binnenhalen? Dat was natuurlijk allemaal hartstikke interessant, maar een cultureel ondernemer heeft naast een inkomstenkant ook een uitgavenkant. Nu is er heel nadrukkelijk naar die uitgavenkant gekeken en daar zou je heel voorzichtig in moeten zijn, want hoe goedkoper je producties maakt, dat ga je op een gegeven moment ook aan de kwaliteit merken.’ Wijbrand Schaap van Cultureel Persbureau in gesprek met Joop Daalmeijer, Raad voor Cultuur. Cultureel Persbureau
 • De Nederlandse Associatie van Podiumkunsten heeft een brief geschreven aan de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer, in reactie op de Cultuurverkenning die de raad eind juni jl. heeft gepubliceerd. Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Dramaturg Tobias Kokkelmans stelt in zijn voordracht ‘De aristocratisering van onze infrastructuur’ dat het maatschappelijk draagvlak voor kunst en theater juist toeneemt. De titel van zijn voordracht verwijst naar de vorming van een steeds kleiner en machtiger wordend centrum van enkele topinstellingen in de gehele infrastructuur, vanuit de gedachte dat hier behoefte aan is vanwege het afnemende draagvlak. Theaterkrant
 • De BNA is positief kritisch in brief aan minister Blok over de consultatieversie van het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw. BNA vindt dat de wet te veel op hoofdlijnen is geschreven en te weinig consumentgericht. ‘Het vooropstellen van de consument hoort bij het opdrachtgeverschap van de 21e eeuw. Die stap zet de overheid nog niet overtuigend genoeg.’ BNA
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt gemeenten voorzichtig te zijn met nieuwbouw, ook al trekt de woningmarkt op dit moment aan. Maar de stop op nieuwbouw veroorzaakt zowel op korte als op lange termijn een mismatch tussen vraag en aanbod, volgens Roeland Kreeft. Ruimtevolk
 • De Tweede Kamer stort zich momenteel vol overgave op de ontwerp-Omgevingswet die op 17 juni bij het parlement is ingediend. Veel wetsbepalingen moeten uitgewerkt worden in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Uiteindelijk zal de wet op zijn vroegst in 2018 in werking treden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het Agentschap van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de definitieve beschikking afgegeven voor het sectorplan Uitgeverijbedrijf. Het betreft een subsidie van ruim 6 miljoen euro. inct.nl
 • Het is niet de bedoeling dat de lokale omroepen met overheidsgeld plaatjes draaien voor tante Mien. Dat kan onderdeel zijn van het totale aanbod, maar journalistieke, onafhankelijke informatievoorziening moet de kern zijn. Koepelorganisatie OLON en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten voor schaalvergroting. Binnenlands bestuur
 • Plein C, het provinciale steunpunt voor cultuureducatie, start een petitie om bezuinigingen op cultuureducatie in de provincie Noord-Holland terug te draaien. lkca.nl
 • Als de bezuinigingen op de culturele sector niet teruggedraaid zouden worden, dreigde er voor de Utrechtse culturele sector een ‘inktzwart scenario’, volgens directeur Cultuurpromotie Hanneke Bouwsema. De Stad Utrecht

noord-brabant

 • De commissie voor Cultuur en Samenleving van de provincie Noord-Brabant vergadert vrijdag 10 oktober over governance en organisatie van de Stichting Brabant C fonds. Brabant.nl
 • De herontwikkeling van het Klooster in Zijtaart heeft de Brabantse Stijlprijs gewonnen. Gedeputeerde Yves de Boer reikte de prijs tijdens het Festival Ruimtelijke Kwaliteit in ‘s-Hertogenbosch uit. Brabant.nl Brabants Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Er komt dit jaar voor het eerst sinds 8 jaar geen Etalageroute tijdens de Dutch Design Week (DDW). De financiering kwam niet rond en bij de Eindhovense winkeliers was niet veel animo. Eindhovens Dagblad
 • Eindhovense raadscommissie Ruimte en Vastgoed is enthousiast over de vestiging van het Erfgoedcentrum op het NRE terrein. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Eindhoven enthousiast over Waterdragers, een toneelstuk over de werkvloer van het Eindhovens gemeentehuis, geschreven door Marcel Osterop. Binnenlands bestuur
 • Piet van Bragt is bestuurslid van de Vrienden van het Van Abbemuseum. Hij schrijft een brief aan ED-columnist Jos Kessels naar aanleiding van diens column na zijn ingezonden brief over het van Abbemuseum. Eindhovens Dagblad
 • Helmondse wethouder : Het gemeentelijk budget voor kunst en cultuur gaat vanaf 2016 met tien tot twaalf procent omlaag. Eindhovens Dagblad
 • Het is de bedoeling dat het Helmondse festival H2O uitgroeit van een driedaags evenement tot een festival dat een lange week duurt, met twee weekenden. Eindhovens Dagblad
 • De heropening van de Willem II-fabriek is een bijzonder moment voor ‘s-Hertogenbosch. Op korte afstand van elkaar zitten nu de Verkadefabriek (theater en film) en de Willem II (muziek en beeldende kunst). En het oude terrein van veevoederfabriek De Heus (achter de Verkadefabriek) gaat zich ontwikkelen tot een culturele hotspot. Omroep Brabant
 • De grote letters Goulmy & Baar zijn niet op tijd klaar voor de offici‘le oplevering van de verbouwde Willem II-fabriek. Foto’s van Dungense fotograaf beeldbepalend in de nieuwe hal van het Bossche poppodium W2, Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • Burgemeester Ton Rombouts heeft na de finale van het Internationaal Vocalisten Concours, aan het bestuur van de stichting ‘s-Hertogenbosch Muziekstad de culturele penning [Jeroen Boschpenning] uitgereikt. Bastion Oranje
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch steunt lokale omroep Boschtion met een eenmalig bedrag van 42.000 euro. Brabants Dagblad
 • Breda heeft het, Tilburg doet het. Dat is de kortste conclusie van een gezamenlijke vergelijking van het Brabants Dagblad en BN DeStem tussen beide steden. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Gemeente Bergeijk gaat inventariseren welke kunstwerken er precies in de openbare ruimte van de gemeente staan en in welke staat ze verkeren. Eindhovens Dagblad
 • Herstel van zijn beeld De Mol in Best door kunstenaar Tom Claassen is niet mogelijk vanwege zijn financi‘le situatie. De gemeente Best overweegt andere scenario’s. Eindhovens Dagblad Omroep Brabant
 • CUlturele Manifestatie Etten-Leur verdeelt ‘geld’ over 5 organisaties. BN – De Stem
 • De voormalige Vincent van Goghschool wordt niet de thuisbasis van meerdere Etten-Leurse verenigingen. De werkgroep die de herbestemming mogelijk wilde maken stopt ermee. BN – De Stem
 • Theater De Bussel in Oosterhout, nu onderdeel van de gemeentelijke organisatie, wordt wellicht verzelfstandigd. BN – De Stem
 • Raad van State spreekt zich uit over conflict atelier De Artist en gemeente Oss inzake nieuwbouw. Brabants Dagblad
 • De gemeente Oss schakelt een externe adviseur in om het conflict tussen de horeca en De Groene Engel op te lossen. Brabants Dagblad
 • Voorstel directie MiK : muziekdocenten moeten 20 procent meer lessen gaan geven. Brabants Dagblad
 • Platvorm R vraagt met een spandoek in de Stationsstraat in Roosendaal aandacht voor meer cultuur in de straat. BN – De Stem
 • Drive-in bioscoop op de Nieuwe Markt in Roosendaal in het kader van het project julliemarkt.nl van het team van Riek Bakker. BN – De Stem
 • Directrice Bibliotheek VANnU in Roosendaal prefereert een gefaseerde gemeentelijke bezuiniging waardoor de bibliotheek 4 jaar de tijd krijgt om te zoeken naar goedkopere alternatieven om haar taken toch te kunnen uitvoeren. De bezuinigingen zijn nog geen gelopen koers. BN – De Stem BN – De Stem
 • Er komt een Informatie bijeenkomst in Valkenswaard voor clubs en organisaties over de gemeentelijke bezuiniging op subsidie. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Door de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector zijn financi‘le afwegingen voor veel creatieve en culturele organisaties urgenter geworden. Toch blijft hun creatieve identiteit leidend in de strategische keuzes die ze maken. Aldus onderzoeker Johan Kolsteeg, die op dinsdag 7 oktober het proefschrift verdedigt dat hij schreef bij HKU en de Universiteit Utrecht. HKU
 • Wellicht komt er een einde aan het cao-verbod voor zzp’er. FNV Kiem
 • In navolging van succesvolle eerdere edities in de randstad start de BNA, in samenwerking met CAST Tilburg en Architectuurcentrum Eindhoven, een kennisnetwerk voor jonge architectenbureaus in de zuidelijke provincies. BNA
 • Onderdeel uitmaken van ketensamenwerking is voor de architect noodzakelijk om mee te blijven doen in het ontwerpproces, volgens Alijd van Doorn. BNA
 • Kledingmerk Zenggi lanceert een minicollectie in samenwerking met het Rijksmuseum. De collectie bestaat uit twee jurken die zijn ge•nspireerd op schilderijen uit de archieven van het museum. Zenggi.com
 • Het kunstproject Call of the Mall in het Utrechtse Hoog Catharijne heeft de NRW Marketingprijs 2014 in de categorie Events gewonnen. Cultuurmarketing
 • Unfair, een kunstbeurs door en voor kunstenaars. trendbeheer
 • De derde editie van de jaarlijkse kunstbeurs Amsterdam Drawing biedt gouaches, aquarellen, houtskool- en pen- of inktwerken op papier. De kunstbeurs vormt een podium voor jong talent en (inter)nationaal gevestigde kunstenaars. Kunstbeeld
 • De beurs Unseen Photo Fair besteedt dit jaar nog meer aandacht aan de beginnende verzamelaar. Bij de sectie Unseen Collection zijn ook dit jaar weer foto’s te koop die minder dan 1.000 euro kosten en er wordt een verzamelcursus gegeven. Kunstbeeld
 • Verslag van the Day of the Young Artist, georganiseerd door Kunstpodium T. Metropolis M
 • Op maandag 22 september 2014 houdt UWV voor de 5de keer het UWV Kunstcongres met Perspectief. Deze dag staat in het teken van ondernemen en exposeren. UWV
 • Wie maken de dienst uit in de Nederlandse filmwereld, wie hebben de meeste petten op, wie doet het met wie? Het aantal dwarsverbanden is groot; de Nederlandse filmwereld is klein…14de Filmbonzen Top25. Filmkrant
 • De Nederlandse arthousefilm heeft een groot probleem. Op enkele uitzonderingen na is er nauwelijks publiek voor te vinden. Het Parool
 • Amazon is met Nederlandse uitgevers in onderhandeling over het aanbieden van Nederlandstalige e-books. NRCQ
 • Bol.com en het Canadese Kobo gaan samenwerken. Bol gaat de e-readers en tablets van Kobo verkopen. Klanten van Bol.com krijgen toegang tot 2 miljoen e-boeken, waaronder een volledig internationaal aanbod. ereaders.nl Tweakers.net inct.nl
 • Acht statements voor het jeugdtheater. Op zondagmiddag 14 september sprak theatermaker Paul Knieriem de Staat van het Jeugdtheater 2014 uit in Jeugdtheater De Krakeling. Theaterkrant
 • Voor het eerst trekt het Royal Opera House meer betalende bezoekers in de bioscoop, dan in de theaterzaal van Covent Garden in Londen. Dit blijkt uit de cijfers van het afgelopen seizoen. Dankzij het ‘Royal Opera House Live Cinema’ programma zijn de opera’s en avondvullende balletten te zien in 40 landen en meer dan 1500 bioscopen, waarvan 31 in Nederland. Dans magazine

financiering

 • De acht architecten die zijn genomineerd voor de Prix de Rome Architectuur 2014 rondden een werkperiode af en leverden hun inzendingen in. Een internationale jury maakt op 15 oktober de winnaar bekend. Mondriaanfonds
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept lagere overheden, opdrachtgevers, culturele instellingen en collectieven van ontwerpers, professionals en particulieren op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs, waarin aan actuele ruimtelijke opgaven wordt gewerkt. Het opbouwen van een kennisnetwerk, waarin men gebruik maakt van elkaars expertise is onderdeel van de opgave. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Hoe financier je als beeldend kunstenaar een nieuw project? Waar kun je terecht als je voor een project een klein bedrag nodig hebt? Op 1 oktober organiseren het Materiaalfonds en Mondriaan Fonds een informatiebijeenkomst. Materiaalfonds
 • Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen aanvragen indienen voor een werkperiode in ateliers in Den Helder, Parijs, Suriname, Berlijn, Rome en Yogyakarta. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds kennen aan tien documentairemakers een financi‘le bijdrage toe uit het stimuleringsprogramma OASE. Jaarlijks is er uit het programma totaal € 80.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van lange documentaires. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en het Mondriaan Fonds organiseren tijdens het Nederlands Film Festival een programma over De Verbeelding. Dit pilot project biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een low budget film van speelfilmlengte te realiseren. Er vindt een ontmoeting plaats met makers, fondsen en distributeurs. Mondriaanfonds
 • Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek. In dit project werken publieke omroepen, CoBO en Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten. Filmplannen kunnen worden ingediend voor 1 oktober 2014. (1e ronde). Filmfonds
 • Vier filmplannen zijn geselecteerd voor een scenario bijdrage van € 13.000 + € 2.500 voor meeschrijvende regisseurs in het kader van de zevende editie van het project De Oversteek. Filmfonds
 • De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent. Ze nodigen producenten uit om hun interesse kenbaar te maken voor One Night Stand 11. Drie filmproducenten zullen in totaal 12 plannen ontwikkelen, waarvan uiteindelijk 6 films in coproductie met de omroepen zullen worden geproduceerd. Mediafonds
 • Een instelling die een compositie wil laten maken door een specifieke componist, kan een subsidie opdracht compositie aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten. De subsidie heeft als doel de kwaliteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Uiterste indiendatum 24 september. Fonds Podiumkunsten
 • Subsidie Programmering Bestaand Festival van het Fonds Podiumkunsten is een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten. De subsidie heeft als doel om landelijk de presentatie en het publieksbereik van een gevarieerd kwaliteitsaanbod te versterken. Uiterste indiendatum 24 september. Fonds Podiumkunsten
 • Ammodo is een goede doelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ammodo steunt projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Maar Ammodo, dat ook de overzichtsexpositie van Marlene Dumas ondersteunt, heeft voor 60.000 pensioengerechtigde havenarbeiders een nogal wrange bijsmaak. Follow The Money” style=”word-spacing: normal;”>Image-store
 • Gaat Art Basel crowdfunden? Hyperallergic.com International New York Times
 • Het Masterplan Filmtalent Limburg is een initiatief van Elbe Stevens Films en Lumire Cinema Maastricht. Het Masterplan geeft elk jaar een groep jonge talenten uit de Euregio de kans een professionele korte speelfilm te maken.Filmkrant
 • Durf!kapitaal is een stimuleringsregeling voor Brabantse bibliotheken gericht op innovatie en ondernemerschap. De regeling bestaat uit een ŽŽnmalige financi‘le impuls als afronding van het meerjarige BNB programma Innovatie & Ondernemerschap 2013-2015. Uiterste inleverdatum: 15 november 2014. Cubiss.nl

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wat is visuele duurzaamheid? Archined.nl
 • De markthal van Architectenbureau MVRDV is een nieuw icoon voor Rotterdam.De Volkskrant
 • ‘Creatieve destructie’, als oplossing voor over leegstaand vastgoed. BNA
 • Het cultuurlandschap zal steeds meer met steden en dorpen vervlochten raken tot groene stedelijke netwerken. En zo wordt het landschap steeds meer gebruikt als park.’ , aldus landschapsarchitect Henk van Blerck, curator van de Landschapstri‘nnale Lingezegen 2014. Platform31
 • Dutch Design Week (DDW) staat dit jaar in het teken van een thema dat een koers aangeeft: ‘UP’. Dat heeft de organisatie laten weten. Ook het complete programma is bekendgemaakt. Omroep Brabant
 • De New Material Award daagt kunstenaars en vormgevers uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen. Uit de 82 inzendingen selecteerde een nominatiecommissie zestien ontwerpen, die van 20 november t/m 4 januari te zien zijn op een expositie in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. New Material Award
 • Bouwen met textiel en flexibele materialen heeft esthetische, functionele en milieutechnische voordelen. Textiel wordt daarom al het vijfde bouwmateriaal genoemd naast staal, steen, beton en hout. De expositie Building with Textiles in het TextielMuseum laat het zien. TextielMuseum.nl
 • Newyorkse galerie Chamber toont Nederlandse vormgevers. Een keuze van Studio Job. New York Times

beeldende kunst

 • Ge‘ngageerde kunst is pijnlijk voorspelbaar, volgens Hans den Hartog Jager. Red eerst de kunst en dan de wereld. digitale NRC, inlog vereist
 • “The Value of Nothing presenteert kunstenaars die zich door subtiele ingrepen of concrete voorstellen mengen in het huidige debat over waarde en economie”. Expositie in TENT Rotterdam. 8weekly
 • De Columbiaan Juan Pablo Plazas werd door de jury van de Jan Naaijkensprijs als beste gezien van een viertal genomineerden, allen deelnemers aan het Leerling/Meester project van Kunstpodium T. Brabants Dagblad

letteren

 • Nelleke van Maaren overleden. Behalve vertaler van een groot literair oeuvre en vele kunstcatalogi uit het Duits, Engels en Frans was ze een onvermoeibare pleitbezorger voor de belangen van literair vertalers, zowel in binnen- als buitenland. Letterenfonds
 • Anton Dautzenberg en documentairemaker Joop van Wijk stellen dat het Mediafonds een documentaire over Diederik Stapel afwees, waarbij het punt dat Stapel als ‘leugenaar’ met schrijver A.H.J. Dautzenberg een toneelvoorstelling over de verbeelding wilde maken als een van de bezwaren werd aangevoerd. NRC
 • Het Amsterdamse Discovery Festival over wetenschap en kunst heeft op het laatste moment een toneelvoorstelling van Anton Dautzenberg en Diederik Stapel geschrapt omdat de KNAW bezwaar maakte. NRC
 • Charlotte Kšhler Prijs 2014 is toegekend aan toneelschrijver Ad de Bont en het Charlotte Kšhler Stipendium 2014 aan dichter Mischa Andriessen. Literatuurplein
 • Nominaties bekend voor Bronzen Uil, AKO Literatuurprijs en Anton Wachterprijs. Tzum.info Tzum.info Literatuurplein
 • De Boudewijn BŸch-prijs 2014 gaat naar de Deventer Boekenmarkt. Boekenbijlage
 • De Gouden Lijsten werden uitgereikt aan Daan Remmerts de Vries en Patrick Ness tijdens de Middag van het Kinderboek in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Tzum.info Literatuurplein

muziek

 • Dame Kiri Te Kanawa gaf masterclass aan vijf deelnemers van het Internationaal Vocalisten Concours in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad.
 • Door geluidslek in kamermuziekzaal Hertz is TivoliVredenburg genoodzaakt vijftien concerten te verplaatsen. 3voor12.vpro.nl
 • De Oekra•nse componist Anna Korsun (1986, Donetsk) wint de felbegeerde Gaudeamus Muziekprijs.
 • Cultureel persbureau Muziek van nu
 • Joost Heijthuijsen over 10 jaar Incubate. Brabants Dagblad
 • Incubate besteedt veel aandacht aan vrouwelijke pioniers in de meer experimentele vormen van elektronische muziek. 3voor12.vpro.nl
 • Popronde, het rondreizende muziekfestival van Nederland, gaat weer van start. 3voor12.vpro.nl
 • Breda Barst wil het festival gratis en toegankelijk houden, zoals het al jaren is. ‘Mocht dat echt niet lukken, dan gaan we verder kijken.’, zegt de voorzitter. Breda Vandaag
 • Rockband Therapy? zoekt vijftien cellisten om mee te spelen tijdens het laatste optreden van Breda Barst. BN – De Stem

theater

 • De winnaars van de VSCD Toneelprijzen 2014. Theaterkrant
 • De Dioraphte Amsterdam Fringe Award 2014 is gewonnen door 7090, het gezelschap van Koen Kaptijn, Nora Mulder, Bas Wiegers en Jacq Palinckx, met hun muzikale voorstelling. Theaterkrant
 • De eerste editie van het Freedom Theatre Festival in Eindhoven staat in teken van bevrijding van Eindhoven. Naast theater is er comedy, dans en po‘zie. Eindhovens Dagblad
 • Jurgita Dronina en Isaac Hern‡ndez, eerste solisten van Het Nationale Ballet, hebben de Alexandra Radiusprijs 2014 toegekend gekregen. Theaterkrant
 • Oktober Dansmaand, het jaarlijks terugkerend evenement van Tilburg Dansstad, komt er weer aan. Er zijn internationale topvoorstellingen uit onder meer Frankrijk en Indonesi‘. Er is ruimte voor debat en ook het danstalent van Fontys Hogeschool voor de Kunsten laat zich zien. Tilburg.com

kunst in de openbare ruimte

 • De eerste kunstinstallaties van Oog Den Bosch van stadskunstenaar Lucas de Man kijken al over de stad. Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • ‘Lullaby’, het kunstproject, dat onderdeel is van festival Incubate, gaat ’s avonds door de straten van Tilburg. Omroep Brabant
 • Tijdens de tweede editie van het graffitifestival Kings of Colors in ‘s-Hertogenbosch gaan graffitikunstenaars 3 enorme silo’s op het terrein van De Heus ”bomben’. Brabants Dagblad
 • Een beeld van RenŽe van Leusden, dat is geschonken door de Raad van Bestuur en de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis, werd onthuld. Het staat in de verbindingsgang tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Instituut Verbeeten. Brabants Dagblad
 • Na een langdurig en kostbaar restauratieproces is een glas-in-loodraam van Dongense kunstenaar Jan Willemen weer te zien in Geffense basisschool. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • Werk van Gijs van Lith en Bas van den Hurk is opgenomen in een groepsexpositie in de galerie RH Contemporary Art in New York. Brabants Dagblad
 • Fotograaf Wiesje Peels presenteert een boek over het circus: Mimus. Eindhovens Dagblad

film

 • De documentaire Park van de Eindhovense filmmaker DrŽ Didderi‘ns gaat op 28 september in premire op het Nederlands Film Festival. Eindhovens Dagblad

muziek

 • Sopraan Deirdre Angenent uit Linden is maar liefst drie keer in de prijzen gevallen bij het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant Omroep Brabant
 • Pianophasing 2014 voor zestig piano’s van de Bredase componist Kristoffer Zegers wordt uitgevoerd in de Grote Kerk te Breda. Breda Vandaag
 • Veldhovense band Mr. Moto speelt op Breda Barst. 3voor12.vpro.nl

theater

 • Het Paard dat Vliegt uit Eindhoven maakt de voorstelling ‘Oorlogshelden’ op basis van de oorlogsverhalen uit de eigen familie van twee acteurs. Omroep Brabant
 • De voorstelling Vader van Nanna Tieman is ontwikkeld met zo goed als geen subsidie maar door middel van ‘ruilen’. Nanna zocht telkens naar (Brabantse) bedrijven en partijen die in ruil voor een voorstelling haar repetitieruimte gaven, het pop-up restaurant of het eten voor de voorstelling. Tieman combineert theater en uit eten gaan tot een bijzondere en smakelijke avond uit. Tilburg.com
 • Tijdens de ‘bonte avond’ Seasoning neemt multidisciplinair dansgezelschap United-C Eindhoven en haar gelegenheidssgasten de toeschouwer mee in een stroom van beelden, dans, muziek en video. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Academie Artemis is vanaf volgend schooljaar enkel nog aanwezig in Amsterdam. De modeschool heeft besloten de vestiging in Rotterdam te sluiten, omdat er te weinig nieuwe studenten op af komen. Academie Artemis
 • Corinne Noordenbos, hoofd van de afdeling fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in ’s – Gravenhage, wint de prestigieuze Education Award 2014 van de Royal Photographic Society, Londen. PhotoQ.nl
 • De nominaties voor de NFF Studenten Competitie zijn bekend. Het NFF is dŽ gelegenheid voor het grote publiek om eindexamenfilms van dit jaar op het witte doek te zien en voor eindexamen-studenten van audiovisuele opleidingen het eerste podium om hun film aan een groot publiek te presenteren. Nederlands Film festival
 • De Rockacademie startte in september 1999 in Tilburg onder de vlag van Fontys Hogescholen als de ŽŽrste hbo-opleiding op het gebied van popmuziek. Rockacademie viert daarom op Alumnifest het 15 jarig bestaan. Tilburg.com
 • Tv-presentator, jurylid, acteur, danser en columnist Jan Kooijman is ‘Gastdocent van het Jaar’ 2014/2015 bij de International Event, Music & Entertainment Studies opleidingen van Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI) in Tilburg. Fontys.nl
 • Minister Jet Bussemaker droeg tijdens Prinsjesdag een exclusieve creatie van tweede- derde en vierdejaars MBO studenten van Summa Fashion, Eindhoven en het SintLucas, Boxtel Rijksoverheid .nl
 • Objexlab, een initiatief van Fontys Hogeschool Engineering, Eindhoven, richt zich op de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van Additive Manufacturing (3D printing), Adaptive Robotics en Open Source Internet of Things. In het lab werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen met elkaar samen. Scienceguide.nl

cultuuureducatie en – particpatie

 • Wat is de rol van sport en cultuur samen in de veranderende samenleving op weg naar de participatiemaatschappij? Deze en andere vragen zijn aan de orde tijdens de conferentie ‘Sport & cultuur: samen scoren!’ lkca.nl
 • Steeds minder middelbare schoolleerlingen kiezen voor taal en cultuur. Volgens Johannes Visser is dat het gevolg van een krachtige lobby door de overheid en het bedrijfsleven: bta’s vinden sneller een baan en kunnen bovendien prima geesteswetenschappen studeren. Een van zijn leerlingen reageert. De Correspondent
 • Talent voor taal :tot 10 oktober 2014 kunnen jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar een verhaal van maximaal 750 woorden insturen. Het thema van de schrijfwedstrijd is Vriend & Vijand, ontleend aan het thema van de Maand van de Geschiedenis 2014 en theatervoorstellingWar Horse. CPNB
 • Het muziekonderwijs in Noord- Oost Brabant is volop in beweging. Terwijl traditionele instituten als Muzelinck en MiK moeten bezuinigen op personeel, winnen jonge muziekschooltjes terrein. Brabants Dagblad
 • Basisschoolkinderen in de gemeente Heusden proeven aan kunst en cultuur in het kader van Cultoer, een initiatief van de Aleph, atelier Fellenoord ,Thomas van Vliet, Harmonie St. Cecilia, Muziek-Idee, [Theaterplatform] en Studio Max. Brabants Dagblad
 • Muzelinck Oss maakt promofilm voor eigen kunstrally. Brabants Dagblad
 • Landschapsfotograaf Gerco de Ruijter trekt deze week het veld in met brugklassers van het TBL in Oss. Brabants Dagblad
 • Nieuw onderzoek naar de houding van de Britten tot kunst en cultuur. Er is meer belangstelling voor kunst dan voor sport. Artsprofessional.co.uk
 • Amerikaanse jongeren lezen meer dan de oudere generatie. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Pew Research, dat 6.000 Amerikanen van 16 jaar en ouder over hun leesgewoontes enquteerde. Schrijven-online

amateurkunst

 • Amateurfotografen kunnen hun foto’s laten beoordelen door Nederlandse topfotografen tijdens de Masterreview van BredaPhoto. Breda Vandaag
 • Keskenoate voert voor de zevende keer het stuk Don Quichot in de Kempen uit. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Uit ’t Bosch heeft de exclusieve rechten voor het boek ‘De Hormoonfabriek’. Ze brengt het 29 oktober als theaterstuk. Brabants Dagblad
 • Max Mini, uit Etten-Leur, brengt musical Willem van Oranje. BN – De Stem

erfgoed

 • Tijdens de Open Monumentendag van het voorbije weekend is Nederland massaal ‘op reis’ gegaan. De landelijke Stichting Open Monumentendag schat het bezoekersaantal op tenminste 900.000 en is uitermate tevreden over dit aantal en over het verloop van de dag. Erfgoedstem
 • De lancering van de Korte Film Poule van EYE vindt plaats op 25 september tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Vanwege de digitaliseringslag in de filmtheaters dreigen met name korte films op verouderde filmformaten voor altijd in het archief te belanden. Voor de lancering van de Korte Film Poule (KFP) heeft EYE inmiddels vele korte films overgezet naar het digitale vertoningsformaat DCP. Filmtheaters. Rodi.nl
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het graf van schrijver en criticus Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875) laten opknappen. Historiek
 • Verslag van het symposium Is dit nou de selectie ? in het Van Abbemuseum, op 28 augustus 2014. Het thema van het symposium was gericht op collectievorming, de keuzes die erbij gemaakt worden en de rol die het publiek daarbij zou kunnen spelen. De organisatie was in handen van de Erfgoed Academie Brabant. Erfgoed Brabant
 • Dozen vol negatieven. Het resultaat van ruim zestig jaar vakfotografie in Steenbergen: bruidsparen, communicantjes, baby’s op een tapijtje. Kunstforum Steenbergen richt er 4 exposities mee in. BN – De Stem
 • Op donderdag 30 oktober organiseren de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Koninklijke Bibliotheek een studiedag over webarchivering in Nederland. NCDD

bibliotheken

 • Bibliotheken startten met een e-bookcampagne. Meer dan 1.000 nieuwe e-books van bestsellerauteurs zijn toegevoegd. Literatuurplein
 • Bibliotheek Midden-Brabant opent in de Tilburgse Spoorzone de Kennismakerij, vooral bedoeld voor ontmoeting. Tilburg.com

recreatie en vrijetijdseconomie

 • VisitBrabant moet de provincie Noord-Brabant als toeristische bestemming op de kaart zetten. Doel: meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen. Brabants Dagblad VisitBrabant.nl
Geen reacties

Geef een reactie