Trends & ontwikkelingen 2 mei 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017, o.m. over cultuurprojecten in andere landen, religieus erfgoed, en het reizen van schoolklassen naar culturele instellingen. Rijksoverheid.nl
 • ‘Of het nu om instellingen, beleidskeuzes, fondsen of personen gaat: we hechten vaak meer aan trends dan aan continu•teit. Dat geldt evenzogoed voor de sector zelf.’ ‘Dat spartelen en ploeteren in die oceaan, of om in Boeddhistische termen te blijven spreken, dat lijden van de kunstensector wordt naar mijn idee voornamelijk veroorzaakt door twee dingen: afhankelijkheid van anderen en een ongezonde neiging tot voortdurende groei.’ Jeffrey Meulman, directeur van het Theaterfestival, in zijn blogbijdrage,  De Boeddha op het waterbed,  ziet het ook terug in het recente advies van SER en RvC. JeffreyMeulman
 • De waarde van het advies van SER en Raad voor Cultuur  is dat het de problematiek inzichtelijk maakt. De SER en de RvC dragen veel oplossingen aan. Van meer crowdfunding, minimumprijzen tot bundeling van krachten gericht op het cre‘ren van een sterkere onderhandelingspositie. Dat is veelal wensdenken, zegt Quirijn Bongaerts,  advocaat en vrijwilliger in de culturele sector. Zijn voorstel : Geef fiscaal voordeel aan de koper van een gedicht, beeldend werk, compositie, novelle of choreografie. De Volkskrant
 • De kunstvakken krijgen voorlopig geen nieuwe eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus binnen de curriculumherziening ‘Onderwijs2032’. De Tweede Kamer legt het initiatief hiervoor bij de desbetreffende docenten en vakverenigingen. LKCA
 • Sinds eind jaren 80 richt het overheidsbeleid zich meer op de sterke onderdelen van de Nederlandse economie, zoals Schiphol en het Rotterdamse havengebied. Investeren in zwakke regio’s werd niet langer als kansrijk gezien. De sociaaleconomische verschillen tussen regio’s nemen hierdoor toe en de rijksoverheid probeert deze trend te versterken om de landelijke economie te stimuleren. Dit roept de vraag op wat de mogelijkheden voor provincies en gemeenten zijn om hierop invloed uit te oefenen. ruimtevolk
 • Eind maart stuurde een groep van dertig organisaties uit de creatieve industrie een open brief aan het nieuwe te vormen kabinet. In deze brief worden 17 maatregelen genoemd om de digitalisering van Nederland te stimuleren. Inmiddels hebben meer dan 100 grote en kleine bedrijven, organisaties en omroepen de open brief mede ondertekend. Clicknl
 • Een nieuw kabinet moet het bouwen van nieuwe woonwijken bovenaan de agenda zetten. Dat is de strekking van een open brief in de Volkskrant van Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis en Jan Fokkema van Neprom, de koepel van projectontwikkelaars. Cobouw
 • De KNAC en de FEHAC hebben in gezamenlijkheid een schrijven verzonden naar kabinetsinformateur Edith Schippers. In de brief pleiten ze voor een samenhangend beleid ten aanzien van het mobiel erfgoed. AM Klassiek
 • Naast het Fries moeten ook Gronings, Twents en Achterhoeks volwaardige schoolvakken worden op de basisschool. Daarvoor pleit het Europeesk Buro foar Lytse Talen, oftewel Het Europees Bureau voor Kleine Talen (EBLT) in een brief aan verkenner Edith Schippers. Volgens de organisatie zou er ook een landelijke cošrdinator moeten komen die de erkende regionale talen in leven houdt. NU.nl
 • Organisatoren van evenementen en festivals hebben veel last van ingewikkelde administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen. Dat kan en moet effici‘nter, zegt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. ActalBinnenlands bestuur
 • Amsterdam was het in 1987, Rotterdam in 2001. Volgend jaar mag Leeuwarden zich een jaar lang culturele hoofdstad van Europa noemen. Hoe hebben de Friezen dat voor elkaar gekregen? Nieuwsuur
 • De organisatie van Leeuwarden Frysl‰n 2018,Culturele Hoofdstad heeft voor de verkoop van kaartjes voor de verschillende voorstellingen volgend jaar een bedrijf in de arm genomen dat daarvoor ongeveer een miljoen euro gaat rekenen. Bedrijven die gebruik wilden maken van goedkopere systemen zijn afgehaakt. Naar verwachting worden de kosten doorberekend in de toegangskaartjes. Friesch Dagblad
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert het college van B&W van Rotterdam om een laagdrempelig impulsprogramma voor makers en nieuwe culturele initiatieven in te stellen om vernieuwing in de culturele sector te stimuleren. RRKC
 • Door de economische crisis en de teloorgang van het Rotterdams Filmfonds lag de audiovisuele branche in Rotterdam jarenlang op zijn gat. Maar Rotterdam gaat sinds vorig weer de boer op als filmstad met een eigen film commissioner, die producenten van reclame- en speelfilms met gratis advies en assistentie op weg helpt. En dat heeft resultaat, concludeert Rotterdam Festivals in haar jaarverslag van 2016. Algemeen Dagblad
 • De kans dat consumenten straks in heel Europa onbelemmerd over de grens kunnen webwinkelen is weer toegenomen. Europa is weer een stuk dichterbij een verbod op geoblocking door de goedkeuring van een wetconceptversie in het Europees Parlement. Een definitieve regeling komt waarschijnlijk nog dit jaar. De Europese belangenverenigingen van boekhandels en uitgeverijen betreuren dat dit ook gaat gelden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal als e-boeken. Twinklemagazine  , EuropeanBookSellers
 • Arts Council England (ACE) moet een organisatie worden die zich richt op het ondersteunen van culturele instellingen en zich dient te focussen op het financieel  duurzaam maken van deze instellingen. Dat zegt een rapport van de Department for Culture, Media and Sport. Arts Professional

noord-brabant

 • Zuiderlucht wil de kracht van verbeelding laten zien. Een beknopte versie van de inleiding die oprichter en hoofdredacteur Wido Smeets van Zuiderlucht, het ‘cultuurblad voor de zuidelijke Nederlanden’, op 20 april hield in Usine in Eindhoven. Zuiderlucht breidt van Limburg uit naar Noord-Brabant en is nu met een oplage van 20.000 het grootste cultuurblad van Nederland. Zuiderlucht wordt ondersteund door de Impulsgelden Regeling van de provincie Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Het Stripfestival Breda krijgt dit jaar zo goed als zeker toch financiering van de gemeente Breda. Ook wordt bekeken of het karakter van het evenement kan worden bijgesteld, zodat ook in toekomst subsidie verstrekt kan worden. Naar aanleiding van de noodkreet van  voorzitter Rob van Bavel over de financi‘le situatie van het festival is de gemeente met het bestuur van het festival om de tafel gaan zitten. BN – De Stem 
 • Een interactieve fontein, honderd vredesvlaggen, een virtual escape room en een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Breda. Al deze festiviteiten maken onderdeel uit van de herdenking van 350 jaar Vrede van Breda.  De gemeente Breda maakte het complete programma bekend. Breda vandaag
 • Vanaf 1 mei kunnen culturele instellingen een aanvraag indienen voor PLUS-projecten van de Stichting Cultuur Eindhoven. Deadline is 1 juni. Het deelplafond voor deze derde PLUS-ronde is bekend gemaakt. Het subsidie deelplafond is vastgesteld op €215.000. Cultuur Eindhoven
 • De tussenuitspraak over het bestemmingsplan NRE-terrein is bijna een maand eerder dan verwacht, door de Raad van State bekendgemaakt. Inhoudelijk voldoet het oordeel aan de verwachtingen: de gemeente  Eindhoven moet het plan op een groot aantal punten repareren. Daarvoor krijgt Eindhoven 16 weken. Eindhovens Dagblad
 • Het blijkt lastiger dan gedacht om een koper of huurder te vinden voor het oude bibliotheekpand in Helmond. Voor de tweede keer heeft de gemeente Helmond de inschrijving voor belangstellenden verlengd. Wie een creatief plan heeft, kan zich tot 1 juli 2017 melden. Eindhovens Dagblad
 • De coalitie van vijf Bossche partijen in de gemeenteraad raakt meer en meer verdeeld over de toekomst van het theater. Hun reacties op het besluit tot renovatie van het Theater aan de Parade van het College van B&W.  Brabants Dagblad
 • Een nieuw (renovatie)plan voor het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch gaat zeker een jaar duren. Dat stelt oud-directeur Tom van der Ven van BAM Utiliteitsbouw. Volgens van der Ven, ook oud-projectontwikkelaar, gaat de keuze om geen nieuw theater te bouwen de gemeente vijf tot tien miljoen euro kosten.  Omroep Brabant zette de recente ontwikkelingen van het Theater aan de Parade in een tijdlijn. Brabants DagbladOmroep Brabant 
 • Gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar via de Meedoenregeling om leuke dingen ondernemen en nieuwe mensen te leren kennen. Voltkids en Festival Mundial doen mee aan de Meedoenregeling. Tilburg.com
 • Het stadsstrand strijkt er neer, maar ook een forellenvijver, een shii-take kwekerij en educatieve wandelroutes. Daarmee zou de oude waterzuivering in het Tilburgse Moerenburg een tweede leven kunnen krijgen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergen op Zoom organiseert voor de keer de gemeentelijke  Erfgoedprijs om materieel en immaterieel erfgoed in het zonnetje zetten. Eigenaren en initiatiefnemers die in 2016 een project zijn opgestart of hebben gerealiseerd komen hiervoor in aanmerking. Bergen op Zoom 
 • Er is gestart met de transformatie van het deels leegstaande Bata bedrijfscomplex in Best. C’magne uit Heerlen gaat zich er mee bezighouden.  Hoe de gebouwen ingevuld gaan worden, is nog niet bepaald. ,,Dit is geen plan, maar een visie’, zegt Geerd Simonis van C’magne. Er wordt naar een mix gezocht van wonen, werken en vermaak. Creatieve bedrijfjes, ambachtelijke zaken, ‘full-service’-woningen, appartementen, een trendy hotel, pop-up restaurants, festivals; alles kan. Eindhovens Dagblad
 • Een nieuwe poging de Boekelse kapel te verkopen, is wederom mislukt. Ditmaal wilde het Boekelse bouwbedrijf T&Wbouw de kapel kopen en er twee levensloopbestendige woningen van maken. Dat laat het college van B en W van de gemeente Boekel  niet toe. Dat blijft vasthouden aan een maatschappelijke doelstelling voor de kapel. Brabants Dagblad
 • Het bestuur van de stichting Mierlose Functionele Accomodaties (MFA’s)  heeft bij de gemeente Geldrop-Mierlo plannen om meer gebruikers te trekken ingediend om de gebouwen Het Patronaat en Loesje  financieel weer op de rit te krijgen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Heusden is bereid eenmalig een aantal tonnen op tafel te leggen, om cultureel centrum  De Voorste Venne in Drunen een goede (her)start te laten maken.  Het gaat om onder meer de tekorten die De Voorste Venne de afgelopen twee jaar heeft gehad (totaal 120.000 euro). Volgens B &W is het aan de inzet van het nieuwe stichtingsbestuur te danken dat het tekort niet verder opliep. Brabants Dagblad
 • Het huis van de overleden kunstenaar Niel Steenbergen is onder voorbehoud verkocht. De markante woning aan de Warandelaan 43 in Oosterhout heeft zes jaar te koop gestaan. Het pand stond eerst op de monumentenlijst, maar dat is er later, ondanks juridische stappen van Heemschut,  afgehaald. BN-De Stem 

cultureel ondernemerschap   

 • In 2016 gaf DutchCulture ruim 1500 adviezen. Er werden 28 publieksbijeenkomsten,  44 voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd. Door de groeiende cošrdinatie en kennisuitwisseling draagt de organisatie  steeds meer bij aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse culturele veld in het buitenland. Het jaarverslag staat online. DutchCulture
 • Op 20 maart 2017 bereikte Naturalis een schikking met architect Fons Verheijen over de transformatie van het door hem ontworpen tentoonstellingsgebouw tot opslagruimte. In de commentaren van collega-architecten en branchevereniging BNA klinkt vooral onbegrip door. Verheijen zou er voor zorgen dat opdrachtgevers wel drie keer nadenken voor ze met een architect in zee gaan. Deze mensen zouden misschien hun standpunt moeten herzien, meent Tim de Boer. Archined
 • De architectenbureaus verwachten een verdere toename aan opdrachten en omzet in de bouw, zo blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017. De werkvoorraad in de architectenbranche is verder gestegen (van 4,5 maanden in 2016) naar bijna 5 maanden. BNA
 • Enkele weken geleden heeft de Design Business Association (DBA) het jaarlijkse What clients think-rapport uitgebracht. Maar liefst 455 opdrachtgevers werden gedurende 2016 ge•nterviewd waardoor het rapport een goed beeld geeft van relaties tussen ontwerper en opdrachtgever vanuit het standpunt van de laatste en ontwerpers belangrijke informatie biedt voor het versterken van hun klantrelaties. BNO
 • Cultuur+Ondernemen start met de gemeente Amsterdam ‘Het Fundament’, een programma voor Amsterdamse kunstenaars om in vier maanden de ondernemersvaardigheden te ontwikkelen of te versterken. Cultuur + Ondernemen
 • Wat is de succesformule van de musea in het noorden? Museum Actueel
 • Armando wil niet uitleggen waarom zijn stichting de bruikleenovereenkomst met het noodlijdende Museum Oud-Amelisweerd in Utrecht heeft be‘indigd. Algemeen Dagblad
 • Hoe groot is de kunstmarkt online? Met de groei van de verkoop van kunst online, neemt  ook het bedrog toe. Het in Washington gevestigde adviesbureau Art Fraud Insights heeft daarom een tool ontwikkeld dat vervalsingen opspoort die op het ‘dark web’ worden aangeboden,  en diegene die achter deze valse transactie zit identificeert. Art Net NewsArt Net News
 • De hoogste Europese rechter (HvJEU) wees arrest in de BREIN / Filmspeler zaak. Het Hof bepaalde dat de verkoop van mediaspelers inbreuk maakt als daarop add-ons zijn ge•nstalleerd die linken naar streaming websites met illegaal aanbod. Ook bepaalde het Hof dat het maken van een tijdelijke kopie bij streamen geen rechtmatig gebruik oplevert. BREIN
 • Frank Melis probeert de vraag te beantwoorden in hoeverre film.nl bijdraagt aan de doelstelling om meer legaal aanbod onder de aandacht te brengen van de consument. ie-forum 
 • Het Eindhovense bedrijf Enversed wil ‘Social VR’ ontwikkelen. e52.nl
 • Breda is twee nieuwe dance-initiatieven rijker. In winkelgebied ’t Sas werd de DJ Pop Up Store geopend. Tegelijkertijd vond de presentatie plaats van Stichting DJ City Breda. Het doel van DJ City Breda is om ‘een levendige en vruchtbare dj- en dance-scene in Breda te ontwikkelen, waarbinnen jong talent en grote namen elkaar vinden en waar steeds weer nieuwe spannende dingen ontstaan’. De crowdfundactie van een ander initiatief, House of DJ’s, dat zich vestigt in Amsterdam, is mislukt. BN – De Stem 
 • Buma ROCKS!, the international conference and showcase festival for loud music, is dit jaar gekoppeld aan FortaRock In The City, het metalfestival in Doornroosje, Nijmegen, op 27 mei. Naast o.a. match making sessies tussen bands en heavy muziekprofessionals presenteert Buma ROCKS! een aantal showcases gedurende het festival. Buma Rocks
 • De Nederlandse muziekindustrie zag de omzet in 2016 met 13,1% stijgen, naar 154,8 miljoen euro. Steeds meer consumenten willen onbeperkt muziek luisteren waardoor het omzetaandeel van streaming voor het eerst hoger is dan dat van de fysieke markt. De omzet uit streaming steeg naar 84,7 miljoen euro en is 38,2% hoger in vergelijking met 2015. NVPI, Entertainment Business
 • De wereldwijde muziekomzet is in 2016 met 5,9 procent gestegen, zo blijkt uit het IFPI Global Music Report. De totale wereldwijde omzet bedroeg 15,7 miljard dollar. Streamingdiensten zijn goed voor de voornaamste groei, maar de zogenoemde ‘value gap’ blijft een grote bedreiging. Entertainment Business
 • Negen BIS-theatergezelschappen, 13 standplaatstheaters, slaan de handen ineen om podiumkunsteninstellingen te helpen om hun ambities rondom culturele diversiteit verder te realiseren. Centraal staat hierin een cultuurcurator diversiteit, die op verschillende fronten activiteiten ontplooit. Het doel is meervoudig: een nieuwe publieksgroep voor theater ontsluiten, het landelijke theateraanbod en personeelsbeleid diversifi‘ren en projecten/trajecten opzetten waarin culturele diversiteit troef is. De vacature staat online.  VSCD
 • Het dilemma van theaters: de bezoeker comfortabel willen laten zitten, maar ook zoveel mogelijk stoelen geplaatst willen hebben. In de meeste theaters, zeker in de wat oudere zalen, neemt een bezoeker derhalve plaats op ongemakkelijke klapstoeltjes, die tot velerlei vormen van ongerief kunnen leiden.  Over het comfort van de theaterstoel. NRC, inlog vereist.
 • Het Theater en Kunstencentrum Kielzog in Hoogezand-Sappemeer is per 1 januari 2017 verzelfstandigd. Dat Kielzog zelfstandig kon worden is het gevolg van een kerntakendiscussie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, waarbij het duidelijk werd dat het uitvoeren van een theater- en kunstencentrumtaak niet het werkveld van een gemeente zou moeten zijn. VSCD

cultuurmarketing

 • Dit jaar is er een record aantal inzendingen voor de Cultuurmarketing Awards: dŽ prijs voor de beste marketingcases in de cultuursector. De vakjury’s mogen zich dit jaar over maar liefst 57 aanmeldingen buigen: dat is bijna een verdubbeling van het aantal aanmeldingen ten opzichte van de vorige editie. Er zijn daarom veel organisaties die voor de eerste keer meedingen naar de prijs. Cultuurmarketing
 • Martine de Winter, hoofd Marketing en Communicatie.  over haar plannen met het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. De Winter ziet veel kansen in storytelling. Er is een vijfjarenplan gemaakt rond het thema Water: de W van water, de A van ambacht, de T van tijd, de E van erfgoed en de R van regio. Ieder jaar staat ŽŽn van de sub-thema’s centraal. Cultuurmarketing

financiering

 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Deadline 12 juni. Filmfonds
 • Het Letterenfonds verstrekt projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk. Op 15 juni sluit de aanvraagronde voor de groep schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de oeuvrebouwers. Het voor deze groep in 2017 gereserveerde budget bedraagt € 1.020.000. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het geven van een reeks opdrachten om composities of libretto’s te schrijven. Met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende indiendatum is 5 juli. Fonds Podiumkunsten 
 • De tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs is op 1 april gesloten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is blij met het enthousiasme van wederom een grote groep basisscholen. Alle scholen die een aanvraag indienden hebben ondertussen bericht ontvangen. Aankomend schooljaar kunnen bijna 500 nieuwe scholen aan de slag met meer en beter muziekonderwijs. De derde ronde gaat open op 2 oktober 2017. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Onderzoekers uit tien landen kunnen de komende tijd weer gezamenlijk voorstellen indienen voor het Joint Programming Initiative (JPI) Cultural Heritage and Global Change. Dit keer is het onderwerp betrokkenheid bij en behoud van digitaal erfgoed. Er is ongeveer 4,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 9 ton voor Nederlandse onderzoekers. Deze derde zogenaamde JPI Digital Heritage call sluit op 22 juni 2017. Cultureel Erfgoed
 • Op zoek naar financiering voor een project, activiteit of innovatie op het gebied van erfgoed, kunst en/of cultuur in Noord-Brabant? Erfgoed Brabant, bkkc, Kunstbalie, Cubiss en Brabant C kunnen hierover adviseren. De Cultuurscan leidt naar een eerste gesprekspartner die verder kan helpen. Mestmag
 • Een overzicht van Brabantse projecten die op dit moment financiering zoeken via crowdfunding. Deze projecten worden ondersteund door bkkc of Kunstbalie. Mestmag
 • SEA Foundation in Tilburg wil zich de komende tijd concentreren op een Artist in Residence programma. Het project start met twee kunstenaars die ieder op een unieke wijze, kunst verbinden aan publiek. Daarvoor is een crowdfundingactie begonnen. Tilburg voor Cultuur
 • Geven in Nederland is het enige onderzoek in Europa dat nauwkeurig en structureel onderzoek doet naar ons geefgedrag. Bij de presentatie van de publicatie op de Dag van de Filantropie deelden onderzoekers hun inzichten in de trends. De Dikke Blauwe
 • Barometer van de filantropie in Belgi‘ vertoont positieve trend. faro
 • Impulse Info Systems is de nieuwe hoofdsponsor van twee van de grote zalen van het Port of Rotterdam North Sea Jazz festival 2017. Sponsorreport

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Op 11 april werd het boek Reuse, Redevelop and Design: How the Dutch Deal with Heritage gepresenteerd. Het boek gaat in op het verhaal achter het succes van 20 herbestemmingsprojecten  en is gepaard met een tentoonstelling. Voorbeelden uit China, Duitsland, Itali‘, Rusland en de Verenigde Staten laten zien hoe de creatieve manier waarop Nederlandse architectenbureaus omgaan met erfgoed zich buiten Nederland verspreidt. DutchCulture
 • Op 8 mei zal demissionair staatssecretaris Van Rijn bekendmaken welke inzendingen zijn geselecteerd voor de tweede ronde van de prijsvraag Who cares. Deze 20 teams worden uitgenodigd om hun idee‘n uit te werken in de tweede ronde van de prijsvraag. Rijksbouwmeester Floris Alkemade (juryvoorzitter) gaat in op de bevindingen van de jury.  Architectuur Lokaal
 • Jaarboek Architectuur 2016/2017 is gepresenteerd. De vraag of en in hoeverre architectuur kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken, een opdracht die de redactie zich voorgenomen had,  blijft zodoende nog onderbelicht, volgens  Harm Tilman.  De Architect, De Architect
 • De emoji is doorgedrongen tot de architectuur. Bij een nieuw gebouw in Amersfoort zijn maar liefst 22 emoji’s in de gevel verwerkt. Architect Changiz Tehrani van Attika Architekten ziet de emoji als een icoon van deze tijd. Mixed Grill
 • DUS Architecten, Amsterdam en De Meeuw, Oirschot werken aan 3D-geprinte geveldelen die volledig bestaan uit gerecycled materiaal. Ambitie van de samenwerkende partijen is om een geheel circulaire gevel te ontwikkelen, die is aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Architectenweb
 • De noodzakelijkheid van een klimaatbestendige inrichting van stedelijk gebied is zo langzamerhand zonneklaar. Door hoosbuien veroorzaakte schades en overlast en tussen de stenen van de stad hoog oplopende temperaturen drukken iedereen, beheerders en bewoners, met de neus op de feiten. Voor gemeenten en waterschappen speelt nu vooral de vraag: wat zijn de opties en hoeveel kost het? Gebiedsontwikkeling.nu
 • Voor de eerste keer ter wereld vond op 21 april bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam een internationale conferentie plaats die exclusief gewijd was aan city games. Naast de indrukwekkende internationale presentaties werd ook een van de drie prototypes gepresenteerd voor een city game die momenteel door de DATAstudio wordt ontwikkeld om gespeeld te worden in Woensel-Noord. e52.nl
 • De grote zaal van De Effenaar was het toneel van de eerste Virtual Reality (VR) game night. Bezoekers mochten daar de nieuwste VR spellen spelen. De VR wereldprimeur, VRisb, via het platform van VRee, sprong het meest in het oog. e52.nl
 • Steeds meer kerken verliezen hun huidige functie en krijgen te kampen met leegstand. In afwachting van een nieuwe bestemming staan veel kerken langer leeg dan wenselijk. Daarom is BOEi op zoek naar ontwerpers die mobiele facilitaire units kunnen ontwikkelen, waarmee kerken tijdelijk gebruikt kunnen worden als vergader- of evenementenlocatie of voor overnachtingen. Reageren op deze ontwerpcompetitie ‘Alles door de kerkdeur’ kan tot 1 juni. BOEi
 • Het Stedelijk Museum in Amsterdam presenteert vanaf 20 mei een tentoonstelling over ontwerpen voor vluchtelingen. Met de expositie Oplossing of utopie? wil het museum een platform bieden voor discussie over de rol die ontwerpers, architecten en bedrijven in het vluchtelingenvraagstuk kunnen spelen. Architectenweb
 • De prestigieuze Hyeres-prijs is dit jaar gewonnen door de Zwitserse mode ontwerper Vanessa Schindler. Er waren maar liefst drie Nederlandse ontwerpers genomineerd; Danial Aitouganov, Marianna Ladreyt en Lotte van Dijk. Tien ontwerpers waren geselecteerd voor het mode- en fotografiefestival. Fashion Unitedi-D
 • De markt bepaalt de waarde, uitgedrukt in geld. Het festival Economia is bedoeld om  dat denkpatroon te doorbreken en nieuwe idee‘n naar voren te schuiven over de economie. Het festival Economia is opgezet en uitgewerkt door de culturele organisatie Baltan. Eindhovens Dagblad
 • Het koningslaken van ontwerper Jan Taminiau is het grootste stuk damast dat ooit in het Textielmuseum is gemaakt. Het publiek kan het werkstuk vanaf 28 april komen bewonderen; als de tentoonstelling is afgelopen, wordt het laken aan koning Willem-Alexander aangeboden. Omroep Brabant

beeldende kunst

 • Op een voormalige Unilever-plantage in Lusanga, in de Congolese provincie Kwilu, opende de Nederlandse kunstenaar Renzo Martens een witte, door architectenbureau OMA ontworpen kunstruimte, The White Cube. Het museum telt drie zalen met een totaal oppervlak van zo’n 120 vierkante meter. Martens hoopt zo kapitaal en kunstpubliek te trekken. Hij wil zo vragen stellen over het waardesysteem van kunst. Zijn chocoladesculpturen leverden tot nu toe een netto winst op van 50.000 euro. NRC, inlog vereist
 • In De kunst van het onderzoek zet Tim Ingold het onderscheid tussen de etnografie en de antropologie uiteen en maakt vergelijkingen met de beeldende kunst. De conclusie van het artikel is dat de mensen die op dit moment echt antropologie bedrijven, kunstenaars zijn.  Kan het verschil tussen antropologie en etnografie ook worden doorgetrokken in de hedendaagse beeldende kunst om het onderscheid tussen documentair en autonoom te verhelderen, vraagt Lieneke Hulshof zich af. Mister Motley

film en av

 • Gevraagd worden voor de casting van een film van Brian De Palma? Daar zou menig acteur van in de wolken zijn. Ook de Belgische acteur Mourade Zeguendi was door het dolle heen, tot hij hoorde voor welke rol hij gecast werd: die van terrorist uit Molenbeek. Zeguendi bedankte voor het aanbod. De Volkskrant

letteren

 • Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die 24 januari 2018 landelijk worden gestart met het Nationaal Voorleesontbijt. Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2016, die de Prentenboek TopTien compleet maken. CPNB
 • Jamal Ouariachi ontvangt de European Union Prize for Literature 2017 voor Een honger. De roman werd eerder bekroond met de BNG Bank Literatuurprijs en kwam tot stand met een beurs van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Het tijdschrift Pluk ziet zich als het podium waarop afgestudeerde vertalers kunnen debuteren. In de eerste editie van Pluk (uit december 2016) staan verschillende verhalen en romanfragmenten van (vrij ) onbekende auteurs en hun vertalers. Literair Nederland
 • De jury van de Jan Hanlo Essayprijs Groot heeft dit jaar vijf bundels genomineerd. De Jan Hanlo Essayprijs is een tweejaarlijkse prijs die voor het eerst werd uitgereikt in 1999. De Jan Hanlo Essayprijs Groot – voor de beste essaybundel – is de belangrijkste essayprijs van Nederland. tzum
 • De literaire nalatenschap van Aad Nuis (1933-2007) gaat naar het Literatuurmuseum.  Nuis was dichter, literair criticus, wetenschappelijk medewerker, columnist en in 1994-1998 staatssecretaris van het ministerie van OCW. tzum

muziek

 • De muziek van nu is een schip zonder kapitein. Er zijn veel goede componisten, maar geen boegbeelden, schrijft Bas van Putten.  Waar is de nieuwe Beethoven die zich met gezag uitspreekt over de tijd? De Groene Amsterdammer

theater en dans

 • De Zwitserse theatermaker Milo Rau wordt de nieuwe artistiek leider van NTGent. Dat heeft de Raad van Bestuur van het Gentse stadstheater bekend gemaakt. Rau wordt de opvolger van Johan Simons die deze zomer in Gent vertrekt. De Volkskrant
 • Maaike van Langen, artistiek leider van het Circusstad festival dat op 3 mei begint,  reist door heel Europa om de pareltjes in de circuswereld te zien en vervolgens naar Rotterdam te halen. ,,Ik zie zo’n 150 voorstellingen per jaar. Op festivals, maar soms ook losse voorstellingen. De selectie is streng. We willen alleen Žcht goede voorstellingen op het festival.” Algemeen Dagblad, Circus web

kunst in de openbare ruimte

 • Een kunstwerk in Bergen op Zoom is zwaar beschadigd door kliederwerk van vandalen. Een dichtregel en het beton  er omheen zijn vol gekalkt. BN – De Stem

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Onder invloed van hun bijzondere omgeving – een stad die zichzelf opnieuw probeert uit te vinden door middel van design en technologie – is in Eindhoven een nieuwe generatie architectuurstudio’s op komst. Het werk van deze studio’s samen betekent een herijking van het idee van stedelijke architectuur: breder en inclusiever, waarbij het probleem van context, schaal en detail onlosmakelijk verbonden is met abstractie, communicatie en compositie. Eindhoven Eight Redux is een pop-in expo in Het Nieuwe Instituut, van 2 tot 7 mei. Het Nieuwe Instituut
 • Drie architectenbureaus hebben sinds januari voorstellen uitgewerkt voor de herinrichting van het Leidse stadhuis. Vanaf 25 april zijn de geanonimiseerde plannen van BiermanHenket architecten, Cepezed en Office Winhov met Studio Linse te zien. De Architect
 • Voor een VMBO- en praktijkschool in Roosendaal heeft RO&AD architecten een gebouw ontworpen, dat de leraren, leerlingen en vrijwilligers zelf zouden kunnen konden verwezenlijken. Dat is gebeurd: aangevoerd door een leraar is het schoolgebouw in anderhalf jaar tijd gerealiseerd. Architectenweb
 • Particulieren laten steeds vaker hun woning in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwen. Voor menig architect is dit geen dagelijkse kost waardoor het een arbeidsintensief project kan worden. Thomas Bedaux van Bedaux de Brouwer Architecten: ‘Concessies doen was moeilijk.’ Xella
 • Er is gestart met de sloop van de gevel van het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat in ‘s-Hertogenbosch. Wijkerzand Projecten transformeert het naar een hoogwaardig woongebouw naar ontwerp van Houben/Van Mierlo Architecten, Eindhoven. De Architect
 • Puck Dieben is een jonge ontwerper die afgelopen jaar afstudeerde aan de Design Academy. Haar afstudeerproject ‘Dressed Cabinets’ is bij Hutspot, de winkel die sinds 2 maanden open,  te zien. e52.nl
 • Je maakt een model van een stoel uit ijzerdraad en om de draden stevigheid te geven draai je er een aantal ineen. Wat is het resultaat als je dat op ware grootte doet, als ambacht een krachtmeting aangaat met industrieel staal? Die vraag van Ward Wijnant resulteerde in zijn collectie Twisted, die hij presenteerde tijdens de Milan Design Week. Architectenweb
 • Geluidskunstenaars Michiel van de Weerthof, en Joost van Pagee van Soundtreks en stadschroniqueur Eric Alink presenteerden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch hun luisterroute De Opname. Met deze app voor de mobiele telefoon nemen ze pati‘nten, bezoekers en personeel mee op reis door het ziekenhuis. Brabants Dagblad
 • George Meertens evolueerde met zijn schilderkunst steeds verder weg van de voorstelling en dichter bij het zinnelijke. Waar het hem om gaat is de intimiteit in je eigen lichaam, de innerlijke ervaring van de meest essenti‘le menselijke belevingen. Zijn schilderijen vormen aansporingen en de toeschouwer mag zeggen waartoe. Brabant Cultureel
 • Boxtelse kunstenaar Ad Verstijnen (70) schildert nog 365 dagen per jaar. Brabants Dagblad
 • De muziek van het Tilburgse componistenduo Strijbos & Van Rijswijk hoor je daar waar je het niet verwacht. Op dit moment werken de twee Tilburgers aan de compositie ‘Signaal’, een muziekproject voor Oerol, op het strand van Terschelling. Daarbij komen de klanken uit 24 speakers die op het strand op palen staan. Brabants Dagblad
 • De dagen dat Mathijs Leeuwis als gekwelde singer-songwriter met een flesje Duvel aan zijn voeten op het podium stond, zijn voorbij. De Tilburgse muzikant heeft andere wegen ingeslagen.  Hij heeft zich het bespelen van de pedal steel gitaar eigen gemaakt en werkt aan een project rond zijn andere passie: wielrennen. Brabant Cultureel
 • DJ Tommy Walker uit Breda is zeer succesvol in Azi‘. BN – De Stem 
 • Zestien Brabantse kinderen spelen in een theaterstuk van Het Zuidelijk Toneel voor volwassenen: ‘The crow knows where the children go’, te zien op een geheime locatie in Tilburg. Regisseur Alexandra Broeder : ,,Ik denk dat theatermakers op zoek zijn naar echtheid en naar meer anarchie. Voor mij geldt dat het me met kinderen beter lukt om iets over volwassenen te zeggen dan met volwassenen zelf.” De titel van het stuk ontleende ze aan een song van PJ Harvey.  Brabants DagbladEindhovens Dagblad, HZT
 • Marleen Groenland viert het zilveren jubileum van haar poppentheater ’t Groene Land. Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • De Raad van Toezicht van de Design Academy licht toe hoe het proces van de aanstelling van een nieuwe creative director er uit ziet. DesignAcademy
 • De Faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft een nieuw experimenteel laboratorium; het Product Development Test Lab. Het testlab is een lab waar studenten en onderzoekers 1 op 1 kunnen testen hoe de praktijk van de theorie kan verschillen. Dat helpt om tot een beter ontwerp te komen. Architectenweb
 • Op 23 mei a.s. organiseert Fontys het Inclusive Dance Event over de toekomst van danscarrires en dansonderwijs. Dit evenement markeert het slot van het project en de opmaat naar verdere ontwikkelingen, inclusief de lancering van de community inclusivedance.eu. Deze interactieve dag is bedoeld voor docenten, studenten, werkveld partners en professionals binnen en buiten de kunsten, die ge•nteresseerd zijn in het opzoeken en overschrijden van de grenzen van de dans en bewegingspraktijk. Fontys 
 • De Nederlandse overheid geeft tussen 2010 en 2021 15% meer geld uit aan wetenschap en innovatie aan hogescholen, universiteiten en NWO en 28% minder aan TNO, DLO, Deltares, ECN, Marin en NLR. Nederland haalt daarmee niet het afgesproken investeringsniveau van 2,5% van het BBP. Dat staat in de publicatie Overzicht Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2015-2021 van het Rathenau Instituut. Verder blijkt dat van elke euro die Nederland bij de EU inlegt voor wetenschap en innovatie, ons land er anderhalve euro voor terugkrijgt. Rathenau Instituut

cultuureducatie en – participatie

 • Hoe maak je een spijkerbroek, hoe moet ie eruitzien en waarom past de ene wel bij jou en de andere niet? Hanno van Keulen denkt dat techniek en cultuur op de basisschool prima samen kunnen gaan en een grotere rol kunnen spelen dan ze nu doen. ‘Nu is het vaak iets voor op vrijdagmiddag.’ LKCA
 • ‘We zoeken naar kansen om vakken te verbinden’, vertelt Kim Zandberg, directeur van OBS de Singel in Roosendaal. Deze school is al jaren bezig met vakoverstijgend werken in het kader van De Cultuur Loper. Wat houdt vakoverstijgend werken precies in? Hoe je dat kunt inzetten op jouw school ? en andere vragen. De Cultuurloper
 • Op de blog Educatief Repertoire verschijnt iedere maand een nieuw inspirerend verhaal van een leerkracht die werkt met De Cultuur Loper. Ze geven een inkijk in hun onderwijs en delen mooie ervaringen. De Cultuurloper
 • De winnaars van de Kunstbende Noord-Brabant Finale zijn inmiddels bekend. Deze jonge talenten gaan door naar de landelijke Kunstbende finale. Een aantal winnaars deed naar aanloop van de Noord-Brabant finale mee aan de Kunstbende Ateliers, een initiatief van Kunstbalie en Kunstbende. Kunstbalie, BN – De Stem
 • De shortlist van CJP’s Grote Schrijfwedstrijd is bekend.  De jury maakte de titels van de 10 beste inzendingen bekend. Op 12 mei wordt ŽŽn van de kandidaten tot winnaar uitgeroepen tijdens het International Literature Festival Utrecht. CJP
 • Het lezen van verhalen die gebruik maken van chattechniek is wereldwijd een grote vlucht aan het nemen. De twee grootste zijn Hooked en Taptaptap, elk met miljoenen downloads in de appstores van android en apple. Chat-reading wil eigenlijk zeggen dat je een verhaal voorgeschoteld krijgt in de vorm van een chat. Je hebt dus meteen al het gevoel dat je stiekem meeleest met iets wat op dat moment live gebeurt. Je krijgt dat per zin opgediend, een dialoogclaus per keer. Cultureel Persbureau
 • Voor kinderen maak het niet uit of ze uit een digitaal of een papieren boek lezen. Wetenschappers van de NYU Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development concluderen dat de inhoud veel belangrijker is. Eerder werd er gedacht dat digitale verhalen en video’s beter zouden bijdragen aan de ontwikkeling van een kind, omdat de geluiden en bewegende beelden voor meer context zouden zorgen. NU.nl
 • Kunsteducatie is niet ‘iets leuks voor erbij’. Door met kunst bezig te zijn, zijn kinderen impliciet ook bezig met taal en rekenen. Met die overtuiging startte drie jaar geleden de samenwerking tussen Museum Boijmans Van Beuningen, kunstenaar Wolf Brinkman en basisscholen De Fridtjof Nansenschool (Rotterdam) en OBS De Taaltuin (Schiedam). Het Boijmans Taal- en rekenprogramma was een van de genomineerden voor de Museumeducatie Prijs 2015. Aanmelden voor de Museumeducatie Prijs 2017 kan nog tot 1 juni. Museumvereniging
 • Het Rijtven is een woonvoorziening in een bosrijke omgeving in Deurne voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zorgorganisatie ORO biedt er de zorg op maat die deze kwetsbare groep nodig heeft. Een veilige en prikkelarme omgeving is daarbij een vereiste. In 2014 ging ORO een langdurige samenwerking aan met kunstenaars Sjaak Langenberg en RosŽ de Beer om zo tot een verbinding te komen met de wereld buiten het ‘zorgpark’. Een verslag van de inspiratiemiddag ‘Wie zorgt voor wie’ voor zorg- en kunstprofessionals. Publiekgemaakt
 • Veel culturele festivals zijn niet toegankelijk voor mensen met een handicap.  Terwijl op 14 juli 2016 in Nederland het internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking trad. Dat VN-verdrag bevordert rechten van mensen met een beperking en zegt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden. Beer Boneschansker, directeur van stichting 5D voor toegankelijke podiumkunsten, pleit voor meer toegankelijkheid. Trouw
 • Geurkunstenaar Jorg Hempenius bedacht bij 6 schilderijen uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam een compositie van geuren. In de artSmellery kan men het resultaat ervaren. De artSmellery is de aftrap van een samenwerking tussen Siemens en het Stedelijk. Bij een merk als Siemens is geur heel belangrijk. Mixed Grill
 • In Ik trap gewoon door wordt de grens opgezocht tussen creativiteit, psychische kwetsbaarheid en kunst. Uit een ontmoeting van een kunstenaar met een pati‘nt ontstond een kunstwerk, een beeld dat het verhaal van de persoon met psychosegevoeligheid vertelt en dat er tegelijk voor zorgt dat de samenleving een beeld van psychose kan krijgen. Het resultaat van dit artistieke proces is te zien in drie Vlaamse musea : Universiteitsbibliotheek Leuven (M – Museum Leuven), het Museum Dr. Guislain, Gent en het ModeMuseum Provincie Antwerpen. Ik trap gewoon door

erfgoed

 • Van 7 tot en met 14 april organiseerde het Netwerk Digitaal Erfgoed dit jaar voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed. Het NDE kijkt met plezier terug op een succesvolle week, waarin de workshops en bijeenkomsten rondom digitaal erfgoed druk bezocht werden. Binnen het Netwerk zijn van diverse bijeenkomsten verslagen geschreven. DEN
 • Het Rijksmuseum wil binnen vijf jaar de complete collectie digitaliseren. Directeur Dibbits deed deze uitspraak tijdens de uitreiking van de Rijksstudio Awards, waarbij kunstenaars een nieuw werk cre‘ren door beelden uit de collectie te gebruiken. Winnaar dit jaar was de Wit-Russische grafisch ontwerper Lesha Limonov, hij maakte slaapmaskertjes met daarop de ogen van beroemde portretten. MuseumActueel
 • De Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch is de eerste kerk in Nederland waar bezoekers het verhaal van een kathedraal via audioapparatuur in een uurtje mee kunnen maken. Brabants Dagblad
 • Het ziet eruit als een slordig afgescheurd kladblaadje, maar het zijn dichtregels van Ed Hoornik. Hij heeft het geschreven voor een medegevangene in Kamp Vught. Zie maar eens aan papier te komen in een concentratiekamp van de Duitsers. Het is een wonder dat het kladje bewaard is gebleven. Nu is het veilig bij Nationaal Monument Kamp Vught. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Op 1 mei gaat onder het motto ‘Glansrijk’ een nieuwe campagne van start, bedoeld om de bibliotheken te positioneren als dŽ studieplek, zo meldt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Bibliotheekblad
 • Op 20 april heeft UKB, het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, haar nieuwe beleid De kracht van synergie : UKB ambities 2017-2020 gepresenteerd. De ambities in het document zijn samen met de UKB-werkgroepen geformuleerd en zullen in de periode 2017-2020 vanuit verschillende samenstellingen worden vormgegeven. Informatieprofessional
 • Met ingang van de bibliotheekwet (Wsob) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Het jaarlijkse onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’ bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten. Het onderzoek loopt t/m 31 mei. KB
 • Onlangs is een Werkgroep Certificering ingesteld met vertegenwoordigers van VOB, SCOB, Cultuurconnectie, SPN, VNG, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven met als taak een gezamenlijk certificeringskader te ontwikkelen dat in 2018 in werking treedt. Ook zes directeuren van bibliotheek- en cultuurorganisaties maken deel uit van de werkgroep. Op 24 april had de werkgroep haar aftrap in Utrecht. Bibliotheekblad
 • De bibliotheek in Eindhoven speelt een voortrekkersrol als het gaat om de toekomst. Omroep Brabant
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie