Trends & ontwikkelingen 2 oktober 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Nederland en Frankrijk hebben een akkoord bereikt over het gezamenlijk aankopen van twee Rembrandts. Hiermee komen de twee portretten niet allebei in Nederlandse handen, zoals het Rijksmuseum en het kabinet graag wilden. Nederland en Frankrijk betalen elk 80 miljoen euro aan de familie De Rothschild. De werken zullen niet gescheiden worden, maar altijd gezamenlijk tentoongesteld worden, afwisselend in het Rijksmuseum en het Louvre. Als eerste komen ze naar Nederland. De kans dat particulieren nog willen meebetalen aan de twee Rembrandts lijkt verkeken ; de Vereniging Rembrandt heeft haar aanbod om 5 miljoen euro bij te dragen teruggetrokken. Ook museumdirecteur Wim Pijbes verwacht niet dat er nog geld valt op te halen bij particulieren. Veel politieke partijen zijn teleurgesteld over de deal met Frankrijk. Eerder was er de verwachting van minister Bussemaker dat beide werken naar het Rijksmuseum zouden komen. Frankrijkrijk verkeerde in de veronderstelling dat er een akkoord was om de doeken samen te kopen. De Tweede Kamer gaf het kabinet groen licht voor de aankoop. Uit een peiling bleek dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de regering niet 80 miljoen beschikbaar moet stellen voor de aanschaf van twee schilderijen van Rembrandt. Het Rijksmuseum zou op zoek gaan naar bijna 70 miljoen euro bij particulieren. Rijksoverheid.nl , NRC , Scienceguide , De Telegraaf , De Volkskrant , De Volkskrant , NRC , NRC , NRC , NRC , NRC , Het Parool , NU.nl
 • De ministeries van OCW, BuZa en EZ werken aan een nieuw kader voor het internationaal cultuurbeleid 2017-2020. De Raad voor Cultuur wil na publicatie van de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en voorafgaand aan de beleidsbrief van de ministeries een (ongevraagd) advies geven over kerndoelen voor de inrichting van het internationale cultuurbeleid. Raad voor Cultuur
 • Veel grote culturele instellingen blijken vooralsnog niet in staat om de overheidsbezuinigingen te compenseren met voldoende toename van de eigen inkomsten. Vooral de verwachte inkomsten uit sponsoring door bedrijven vallen nog tegen. Bijna de helft van de podiumkunstinstellingen haalden niet de door henzelf begrote sponsorinkomsten. Dat geldt ook voor de helft van de grote musea. Dat blijkt uit een analyse door de NRC van jaarverslagen van 40 musea en podiumkunstinstellingen. NRC , NRC, inlog vereist
 • Nederlandse filmproducenten willen een schadeclaim indienen bij de overheid voor het mislopen van inkomsten door illegaal downloaden. Volgens de producenten is de overheid door haar gedoogbeleid daar mede-aansprakelijk voor. Sekam, de vereniging van onafhankelijke tv- en filmproducenten heeft deze claim ingediend. Het ministerie van Veligheid en Jusititie zou de claim hebben afgewezen, maar de Sekam houdt vast aan de claim, zo meldt het Financieel Dagblad. Een aantal andere brancheverenigingen heeft zich van de claim gedistantieerd. Entertainment Business
 • Meer dan dertig cultuurorganisaties, waaronder bijna alle conservatoria, de branchevereniging van platenmaatschappijen (NVPI), de Nederlandse pop- en jazzpodia en festivals en het Prins Bernhard Cultuurfonds, hebben gezamenlijk een brief geschreven aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en aan de Tweede Kamer voor het behoud van NPO Radio 6 Soul & Jazz. NPO Radio 6 zou per 1 januari 2016 een digitale non-stopzender worden, zonder gepresenteerde programma’s. De NPO draait dat besluit inmiddels deels terug. ’s Avonds blijft de radiozender gepresenteerde programma’s uitzenden. Radio6 , De Volkskrant
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Rijksoverheid.nl
 • De gemeente Dalfsen gaat zelf de markt op met de spectaculaire archeologische vondsten van het Trechterbekervolk, de eerste boeren in Noord-Nederland. Burgemeester en wethouders hebben dat besloten nadat minister Bussemaker (OCW) en de provincie Overijssel hebben geweigerd geld beschikbaar te stellen voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek. NRC
 • Over de deze zomer door de Tweede Kamer aangenomen Omgevingswet is praktisch iedereen tevreden. Maar hoe pakken de ambities en voornemens over de leefomgeving uit in de uitvoeringswetgeving waar gemeenten, provincies en waterschappen mee moeten werken vanaf 2018? Maandag ontvangen zij conceptversies van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) voor een eerste reactie. De koepelorganisaties van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) kunnen dan een eerste blik werpen op de vier uitvoeringswetten, waarin honderden huidige regels op het gebied van de leefomgeving zijn samengevoegd. Binnenlands bestuur
 • Toneelgroep Oostpool, dansgezelschap Introdans en jeugdtheater Kwatta houden subsidie van de provincie Gelderland. Dat heeft de provincie bekend gemaakt. De drie instellingen krijgen van de provincie gezamenlijk 1 miljoen euro per jaar. De drie gezelschappen maken onderdeel uit van de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk. Omroep Gelderland
 • De Arnhemse wethouder Cultuur Gerrie Elfrink (SP) is bezorgd over het voortbestaan van veel musea als gevolg van ‘een gewijzigde houding van de belastingdienst ten opzichte van de btw op verzelfstandigde gemeentelijke instellingen’. De belastingdienst stelt dat het Museum Arnhem ‘diensten’ heeft verleend aan de gemeente waarover geen btw zou zijn afgedragen. Het museum gaat in beroep, ondersteund door de gemeente. “Als Arnhem verliest betekent het dat andere musea ook in gevaar komen”, stelt Elfrink. Het museum kan eventueel beroep doen op het landelijk btw-compensatiefonds belasting. Culturele instellingen die deel uit maken van gemeenten of de rijksoverheid hoeven geen omzetbelasting te betalen. Voor verzelfstandigde instellingen gelden andere regels in het gecompliceerde belastingstelsel. De Gelderlander
 • De Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten dat bij toewijzing of verlenging van het huurcontract van een atelier alleen nog naar het inkomen van de kunstenaar zelf wordt gekeken, en niet naar dat van de partner. FNV Kiem
 • Namens Vrienden van het Park waarschuwt Hans Ophuis de gemeenteraad van Rotterdam goed na te denken over de plek van het Collectiegebouw. Hij vindt de keus voor het Museumpark ‘filantropie met het pistool op de slaap’. Vers beton
 • Er wordt serieus gepraat over een fusie tussen Het Wilminktheater in Enschede en het Rabotheater in Hengelo. In de gesprekken worden ook de poppodia Atak en Metropool genoemd. Doel is het komen tot een gezamenlijke bedrijfsvoering met de daarbij komende financi‘le voordelen. Entertainment Business
 • Concordia in Enschede gaat de kunstuitleen afstoffen. De collectie wordt uitgebreid, het aantal abonnees moet verdubbelen en het bereik moet groeien naar Twentse schaal. De Kunstuitleen krijgt een jaar de tijd om zich te bewijzen. Het is alles of niets. ãOf we worden samen met Alkmaar de grootste en beste van Nederland, of we schaffen het af en verkopen de schilderijen”, zegt Willem Jaap Zwart, directeur van Concordia Kunst en Cultuur. Dat laatste is niet het streven. ãDe doelstelling van Concordia is zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur.” Tubantia
 • In enkele weken tijd zijn er drie kunstinstellingen opgeheven: Willem 3 in Vlissingen, CBK Drenthe in Assen en Gemak in Den Haag. Stichtingsbesturen zagen voortzetting niet meer zitten na oplopende tekorten en nieuwe bezuinigingen. Metropolis M

noord-brabant

 • Tijdens de bijeenkomst Agenda Cultuur 2017-2020 op 19 oktober in het MU, Eindhoven, die bkkc in samenwerking met provincie Noord-Brabant organiseert, spreken we over de totstandkoming van de Culturele atlas. Monitor professionele kunsten 2015. De provincie gaat in de op de voorbereiding van het Kunstenplan 2017-2020. De avond is bedoeld voor culturele organisaties en instellingen. bkkc

grote brabantse gemeenten

 • De collectie-eigenaren van het Breda’s Museum dreigen hun kunst- en erfgoedwerken aan te gaan bieden aan musea elders in het land. Dat bleek bij een commissievergadering van de Bredase gemeenteraad. De Stichting Cultuurbelangen heeft de eigenaren het advies gegeven ook in zee te gaan met musea in onder andere Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom. Cultuurbelangen vertegenwoordigt de eigenaren van de collecties die het Breda’s Museum tentoonstelt en in depot heeft. Cultuurbelangen ziet geen heil in de fusie van het museum met MOTI. Directeur van het Noordbrabants Museum, Charles de Mooij, vindt dat de kunst en het erfgoed van het Breda’s Museum, in Breda moeten blijven. BN – De Stem , BN – De Stem
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft de Concept Cultuurbrief aangeboden aan het College van B & W van Eindhoven. De Concept Cultuurbrief is mede het resultaat van de oogst die de debatavonden op 9 juli en 7 september in het Designhuis hebben opgeleverd en de vele individuele gesprekken die zijn gevoerd met kwartiermaker Thomas van Dalen. Deze Cultuurbrief gaat vooral over de functies die kleur geven aan het Eindhovens culturele landschap. De instellingen in dit landschap worden grotendeels beschreven in de cultuurscan. Christian CurrŽ, voormalig directeur Stichting De Negende van Eindhoven, leest ‘ niks spannends’. Hij mist visie en lef. ‘Eerst en vooral moet er volgens mij nog steeds een fundamenteel missie-statement geformuleerd worden: Wat is cultuur op zich en cultuur als speler richting de andere domeinen sociaal, economie en ruimte ons als stad eigenlijk waard?’ Stichting Cultuur Eindhoven , Concept Cultuurbrief , Eindhovens Dagblad
 • Er liggen wel degelijk kansen om nieuwe geldbronnen aan te boren voor het Eindhovense Muziekgebouw. Maar snel zal het niet gaan, aldus verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu. “Ik merk dat we goede gesprekken hebben met de provincie. En we zoeken ook nadrukkelijk naar de medeverantwoordelijkheid van bedrijven. Maar ik denk dat we elkaar voor de gek houden als we er echt een termijn aan koppelen.” De wethouder is ook in gesprek met de regiogemeentes en het Rijk. Eindhovens Dagblad
 • Een betere zichtbaarheid van cultuur en de pijlers van Eindhoven; techniek, design en kennis. Dat zijn speerpunten die volgens betrokkenen terug moeten keren in de nieuwe visie voor de binnenstad. Eindhovens Dagblad
 • Er zijn teveel evenementen in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • GroenLinks ergert zich zeer aan de manier waarop het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch omgaat met de stadsessays. Vier externe deskundigen schreven op verzoek van het gemeentebestuur een kritische beschouwing op de toekomst van de stad. En ondanks beloften van het college en burgemeester Rombouts is het nog steeds niet tot een debat gekomen. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft zich in het ‘Concept voorstel Bezuinigingen 2016’ opgelegd in de eigen organisatie twee miljoen te gaan bezuinigen, naast de geplande € 10,5 miljoen structureel. Mede op aandringen van enkele fracties moet dat ook nog eens drie miljoen worden. De cultuursector is het grootste slachtoffer. Stadschroniqueur Eric Alink van Den Bosch krijgt in 2017 vermoedelijk geen opvolger meer. Zijn functie wordt wegbezuinigd. De raad zal zich de volgende maand over de voortellen gaan buigen. Bastion Oranje , Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in de oude Jacobskerk een Erfgoedcluster door er de Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM) van de gemeente en het stadsarchief te huisvesten. Dit gaat ten koste van de activiteiten van de Azijnfabriek die daar plaatsvonden. De gemeente wil meehelpen te zoeken naar alternatieve ruimte. Brabants Dagblad
 • Het Brabants Dagblad meldde vorige week dat Ruud Vreeman de drijvende kracht achter het ontslag van Jan Zobel bij de NWE Vorst is . Vreeman hoort helemaal niet op de stoel van bestuursvoorzitter, vindt raadslid Hans Smolders. Hij pleit ervoor de subsidie te korten zolang dat wel het geval is. Burgemeester Noordanus heeft via de griffie echter laten weten dat hij weigert de vragen te beantwoorden. Naast deze politieke rel waren er de afscheidswoorden van Toine van Corven, namens de redactie van het Cultureel CafŽ, en een gedicht van stadsdichter Martien Beversluis over de kwestie. Het Cultureel CafŽ Tilburg stopte per direct met de maandelijkse talkshow bij de NWE Vorst en wijkt uit naar Cinecitta vanwege de gang van zaken rond het vertrek van directeur Zobel. Brabants Dagblad , Tilburgers.nl , Tilburgers.nl , Brabants Dagblad
 • Studenten van Tilburg University gaan binnenkort de gemeente Tilburg adviseren. Via vijf zogenoemde studentenlabs koppelen studenten hun kennis aan vraagstukken die leven in de stad. Studenten uit verschillende disciplines voeren het onderzoek uit en geven adviezen. Er zijn vijf stedelijke vraagstukken waarmee ze aan de slag gaan. Ze hebben betrekking op kennisintensief ondernemerschap, big data en criminaliteit, E-culture, duurzaamheid en het principe van garantie-inkomens. Brabants Dagblad , Tilburg University
 • Ruim een week na het besluit van de Tilburgse raad over het winkelrondje, zijn een kleine 1600 handtekeningen ingezameld voor een referendum. Dat heeft het ActiecomitŽ Referendum Stadhuisplein laten weten. De eerste drempel, 555 handtekeningen voor het zogeheten inleidend verzoek is daarmee ruimschoots gehaald. Architectuurhistoricus Vincent van Rossem : “Het gemeentebestuur van Tilburg kiest voor een vlucht naar voren, weer een winkelcentrum met grote ketens, maar op de langere termijn zal het woonklimaat daar niet mee gediend zijn. En dan is het gebouw van Kraaijvanger verdwenen.” Brabants Dagblad , Nationaal Renovatie Platform

overige brabantse gemeenten

 • Cuijk heeft weer een schouwburg: ‘We willen hier ook grote theaterproducties’ Omroep Brabant
 • Multifunctioneel wijkgebouw De Linde en Nieuwe Nobelaer moeten gaan samenwerken, volgens wethouder Jan van Hal van Etten-Leur. BN – De Stem
 • Heusden kan door met het maken van plannen voor de renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. De gemeenteraad stelde deze week 300.000 euro beschikbaar om de plannen verder uit te werken. Ergens in het voorjaar moet ja worden gezegd tegen het uiteindelijke plan, dat 5 miljoen euro mag kosten. Eind september volgend jaar moet alles klaar zijn. Brabants Dagblad
 • Debat over het omstreden beeld van de Aardappeleters blijft uit in Nuenense gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Het Oosterhoutse Centrum voor CircusKunst dreigt haar deuren te moeten sluiten. Het college van B en W wil de subsidie over 3 jaar stopzetten. En zonder deze bijdrage, dit jaar 12.500 euro, redt de circusschool het volgens oprichter Jeroen van der Lee (33) niet. BN – De Stem
 • Ruim baan voor jongeren die een pop-up winkel (of -restaurant) willen beginnen. Dat was dŽ boodschap tijdens een ondernemersbijeenkomst van Starterscentra West-Brabant. Alleen met tijdelijke winkels met een lage huur kun je leegstand in Roosendaal beperken en tegelijkertijd jongeren kansen bieden een eigen zaak te beginnen, zo hielden deskundigen de zaal voor. BN – De Stem
 • Filmhuis De Pul in Uden wil in 2016, bij het 40-jarig bestaan, in diverse wijken en dorpen films gaan vertonen. Met het project ‘Film in de wijk’ hoopt De Pul een subsidie van 2.500 euro uit het VSB-fonds los te peuteren. Alles is mogelijk : wijkbewoners mogen zelf voorstellen en idee‘n aandragen, van populaire films in de buitenlucht tot een filmquiz. Brabants Dagblad
 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het voormalig asielzoekerscentrum Fort Isabella in Vught verkocht aan Tjeerd Saatrube en Olivier Koning, verenigd in de Isabella Groep. De twee Vughtenaren willen het fort omtoveren tot een bijzonder complex. Een combinatie van wonen, welzijn, zorg, cultuur en historie en ruimte voor bedrijven, seniorenwoningen, toerisme, een welzijnshotel, appartementen voor licht verstandelijk beperkten, een revalidatiecentrum, horeca en studenten. Brabants Dagblad
 • De gemeente Woensdrecht legt zich niet zomaar neer bij de afwijzing van een subsidieaanvraag van Landschappen van Allure. De provincie Noord-Brabant heeft het bezwaar van de gemeente Woensdrecht tegen de eerdere afwijzing van de subsidie Landschappen van Allure ongegrond verklaard. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Hoe je een organisatie goed aanstuurt en op welke manier je hier toezicht op houdt zijn actuele onderwerpen binnen de cultuursector. In samenwerking met de NVTC (Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur) , doet Cultuur + Ondernemen door middel van een enqute onderzoek naar welke vraagstukken er spelen en welke ontwikkelingen op dit gebied gaande zijn. De enqute is bedoeld voor directeuren en leden van het bestuur of de raad van toezicht van culturele organisaties. Cultuur + Ondernemen
 • De belangenverstrengeling rond Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, is omvangrijker dan tot nu toe bekend. Als directeur van de Maastrichtse dependance van het Nederlands Architectuurinstituut, nu onderdeel van Het Nieuwe Instituut, gaf hij zijn eigen modebedrijf voor tienduizenden euro’s opdrachten. Dat hij zaken deed met zijn bedrijf meldde hij niet bij de toezichthouders van de instelling. Daarmee schond hij de gedragscode voor de culturele sector. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. NRC
 • Op 5 oktober 2015 ondertekenen overheid, kennisinstellingen en topsectoren het nieuwe Innovatiecontract 2016-2017. In dit contract heeft het topteam Creatieve Industrie kansen en knelpunten voor de sector voor kennis en innovatie in kaart gebracht. In het innovatiecontract staan de inhoudelijke en financi‘le afspraken tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Clicknl.nl
 • Woensdag 21 oktober staat het DRIVE festival in het Natlab te Eindhoven volledig in het teken van cross-overs: raak bekend met design innovaties voor Health en Energy, luister naar Pauline van Dongen over toegevoegde waarde en betekenis van technologie in mode, ontmoet ontwerpstrategen van Kone en Phillips, leer van alles over nieuwe design tools en business modellen. Aanmelder.nl
 • Architectenbureaus nemen voorzichtig weer nieuwe medewerkers aan. BNA
 • Elke architect heeft zijn eigen visie en methodiek, maar welke specifieke aspecten en eigenschappen zorgen ervoor dat een architect eruit springt? Vijf internationale succesvolle architecten presenteerden op 24 september hun visie op architectuur tijdens de lezingreeks ‘From architect to architect’ op de Bouwkunde faculteit in Delft. De Architect
 • De Nederlandse gamesindustrie groeit gestaag, afgemeten aan het aantal bedrijven in de branche. Dat is in drie jaar tijd met bijna 40 procent toegenomen, naar 455. De keerzijde: de werkgelegenheid neemt niet evenredig toe, net zo min als de opbrengsten. De Volkskrant, Dutch Game Garden
 • Irmgard Noordhoek, programmamanager bij CLICKNL|Games, geeft inzicht en voorbeelden van hoe de samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers (zowel fundamenteel als toegepast onderzoek) bijdraagt aan de ontwikkeling van betere games en gamified apps. Clicknl.nl
 • Kunst maken kost geld, energie en tijd – het lijkt verdacht veel op werk. Verslag van bijeenkomst over kunst en financiering voor kunstenaars in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, georganiseerd door FNV Kiem. NRCQ
 • Lichtfestival Glow komt dit jaar met vijf lichtprojecten die alleen tegen betaling te zien zijn. Kaartjes voor de individuele projecten kosten vier euro per stuk. Stichting Glow, de organisatie van het evenement, denkt nog na over een passe-partout. Eindhovens Dagblad
 • De Nederlandse festivals Noorderzon en Manifesta hebben in Parijs een Europese EFFE-award for excellence in ontvangst mogen nemen. De EFFE-awards zijn voor het eerst uitgereikt aan individuele festivals die een Europese voorlopers positie hebben op het gebied van artistieke waarde, innovatie, internationalisering, politieke waarde en duurzaamheid. NU.nl , Theaterkrant
 • Interviews met jonge galeriehouders van vijf nieuwe Rotterdamse galeries. i-D.vice.com
 • De Facts & Figures 2015 zijn gepubliceerd, een uitgave van het Nederlands Filmfonds. Nederlandse filmproducties waren in 2014 goed voor een marktaandeel van 20,9%, wat neerkomt op 6,4 miljoen verkochte kaartjes. Dit betekent een lichte stijging van het marktaandeel ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014 werden 39 Nederlandse speelfilms geselecteerd voor een van de internationale A-festivals tegen 35 in 2011. Het totaal aantal Nederlandse films geselecteerd op alle internationale filmfestivals steeg van 1324 in 2011 naar 1878 in 2014. Dit leidde tot 168 prijzen, een toename vergeleken met de 125 in 2011. De totale productieactiviteit steeg tussen 2011 en 2014 van €106.800.000 naar €133.291.000, een toename van 24 %. Filmfonds , Entertainment Business
 • Wie bezochten er in 2014 een Nederlandse film, wat zijn de ontwikkelingen binnen het bioscoop- en filmtheaterpubliek en hoe de bezoekers te benaderen op social networking sites? De nieuwe Bioscoopmonitor 2014/2015 biedt inzicht. Stichting Filmonderzoek brengt met de Bioscoopmonitor jaarlijks de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders in kaart. Hiervoor worden elk kwartaal metingen verricht middels enqutes die zijn uitgezet in een panel van CentERdata, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). Filmonderzoek , Bioscoopmonitor 2014/2015
 • Een aantal producenten heeft zich afgesplitst van brancheorganisatie Filmproducenten Nederland (FPN). Het initiatief is van filmproducenten Klaas de Jong en Bernard Tulp (van onder meer Michiel de Ruyter). Gisteren hebben zij de Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers opgericht: de VPS. De Jong en Tulp zouden al langer met het idee rondlopen, maar de directe aanleiding is het verschil van inzicht over het beleid van Filmproducenten Nederland (FPN) inzake de bestrijding van piraterij. Holland Film Nieuws
 • Vrijdag 18 september vond de Europadag van DutchCulture plaats, waarbij de impact van digitale technologie‘n en van de Digital Single Market op de creatieve industrie centraal stond. Onder meer herziening van het auteursrecht kwam aan de orde (een wet die stamt uit de tijd van v——r YouTube) en het zogenaamde geoblocking. Holland Film Nieuws
 • Het personeel van filmdistributeur A-Film is definitief ontslagen. De BV A-Film Personeel is deze week failliet verklaard. De Volkskrant
 • De publicatie Filmtheaters in beweging wil lokale bestuurders inzicht geven in de unieke kracht van filmtheaters en de relevantie daarvan voor gemeentes. Naast idee‘n en praktische voorbeelden over de waardevolle bijdrage van filmtheaters aan de lokale gemeenschap, economie en creatieve industrie, bevat de uitgave ook een stappenplan voor het ontwikkelen van een gemeentelijk (film)theaterbeleid. Speciale aandacht krijgt de functie van filmtheaters als laagdrempelige culturele en sociale ontmoetingsplaatsen en filmeducatie aanbieders. De publicatie is een gezamenlijk initiatief van NFTO (Het Nederlands FilmTheater Overleg), EYE, de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De vorige handreiking stamt uit 2010. Holland Film Nieuws
 • Film(t)huis was een experiment met een ‘day and date’-release waarbij een film gelijktijdig in het filmtheater en online in premire gaat. Met Film(t)huis zou men vanuit huis op elk gewenst moment een Nederlandse arthouse of documentairefilm kunnen bekijken via de website van het favoriete filmtheater. In opdracht van Herrie Film & TV, de drijvende kracht achter Film(t)huis, heeft Stichting Filmonderzoek onderzocht wat de potentie is van dit concept middels een gebruikersonderzoek onder de kijkers van de Nederlandse film Zomer. Uit de resultaten blijkt dat Film(t)huis volgens de meeste testgebruikers de ervaring van een bezoek aan een filmtheater niet zal kunnen vervangen, maar dat het wel een praktisch alternatief is. Herrie Film & TV beoogt aan de hand van het gebruikersonderzoek deze wijze van distributie verder te ontwikkelen, om zodoende vanaf najaar 2015 meer films aan te kunnen bieden. Filmonderzoek
 • Ruim duizend mensen hebben inmiddels de online petitie getekend voor het behoud van de City-bioscoop op de Voorstraat in Utrecht. De initiatiefnemers van de petitie zijn van mening dat City niet mag verdwijnen, omdat een historische bioscoop betreft die van belangrijke waarde is voor Utrecht. Door de bouw van megabioscopen in Utrecht, is de toekomst van City onzeker. Zoals het er nu naar uitziet zal de bioscoop zijn deuren moeten sluiten. NU.nl
 • In Nederland maakt bijna een op de vijf huishoudens gebruik van Netflix. In Popcorn Time is tevens veel interesse, maar een groot deel van de potenti‘le gebruikers stelt zich vanwege het illegale karakter van de dienst wat huiverig op. Dit blijkt uit een door Multiscope uitgevoerd onderzoek. Entertainment Business
 • Tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam presenteerden het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds hun programma voor het gezamenlijke gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Behalve een flinke delegatie auteurs, gaan er ook beeldend kunstenaars, theatergezelschappen, films en muziekensembles naar Frankfurt en nog zes andere Duitse steden. Bij elkaar levert dit een programma op dat de ‘literaire en culturele rijkdom van Nederland en Vlaanderen weerspiegelt’, volgens Bart Moeyaert, artistiek intendant van het gastlandschap. DutchCulture , Letterenfonds
 • Het tijdschrift Das Magazin begint een uitgeverij. Op 17 november wordt de uitgeverij Das Mag in Paradiso gepresenteerd. De uitgeverij heeft de steun van Arnon Grunberg die, zo werd onlangs bekend, in de nieuwe uitgeverij zal investeren. NRC
 • Amsterdam Dance Event (ADE) is sinds de eerste editie in 1996 uitgegroeid tot een gerenommeerd platform voor de internationale dance-scene. Niet alleen dat, het evenement zorgt er ook voor dat Nederland in oktober heel even het muzikale centrum van de wereld wordt. Het conferentieprogramma blijft dan ook uitdijen, evenals de tijdens en om ADE georganiseerde muzikale evenementen. Entertainment Business
 • “Het organiseren van Amsterdam Dance Event, of welk ander evenement dan ook, is geen doel op zich”, zo stelt Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. “Het doel blijft altijd het onder de aandacht brengen van Nederlandse muziek in het algemeen en in het bijzonder de Nederlandse copyright – de schrijvers en componisten – die we zo goed mogelijk willen begeleiden richting de markt. In het geval ADE is dat inmiddels de wereldmarkt. Door al in vroeg stadium het belang van dance te onderkennen, heeft ADE Nederland muzikaal op een 1-0 voorsprong gezet.” Entertainment Business
 • Paradiso in Amsterdam breidt verder uit. In de Jeruzalemkerk in de Baarsjes zullen vaker evenementen door Paradiso worden georganiseerd. Algemeen directeur Mark Minkman over de nieuwe locaties die Paradiso de laatste tijd omarmd heeft: “Al onze programmeurs zijn op zoek naar mooie plekken in de stad.” 3voor12.vpro.nl
 • Poppodium 013 opent op 13 november zijn deuren. Het hoe en waarom van de verbouwing en wat gaat de toekomst brengen. Mest
 • Het overgrote deel van de Nederlandse muziekconsumptie verloopt via de ‘traditionele’ radio. Dat blijkt uit het Audio Distributie Onderzoek van het NLO, uitgevoerd door GfK. 82 procent van de tijd dat consumenten naar muziek luisteren, gebeurt dit via de radio. 10 procent van de luistertijd komt uit muziek die de gebruiker daadwerkelijk in het bezit heeft (fysiek of digitaal) en 7 procent van de tijd wordt gebruik gemaakt van streaming diensten. Entertainment Business
 • In 2017 zal de Nederlandse entertainment- en mediasector een historisch omslagpunt bereiken. Dat stelt PricewaterhouseCoopers in het gepubliceerde rapport Entertainment & Media Outlook 2015-2019. Vanaf dat punt zullen Nederlandse huishoudens en adverteerders voor het eerst meer geld uitgeven aan digitale media dan aan fysieke media. inct.nl
 • Dit jaar gaat komt er in de Amerikaanse muziekmarkt voor het eerst meer omzet uit streams dan uit de verkoop van fysiek product. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Recording Industry Association of America (RIAA). Dergelijke cijfers kwamen al eerder naar buiten op basis van kwartaalcijfers, maar dit jaar wordt het aandeel aan omzet dat uit streaming komt over het hele jaar groter, meldt Bloomberg. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • Voor een nieuwe campagne voor een cultureel product heb je als marketeer vaak maar ŽŽn kans. Wat kan je dan doen om de succesfactor van een campagne te vergroten? Cultuurmarketing vroeg drie creative directors van reclamebureaus die werken voor de cultuursector om advies. Zij gaven hun gouden tip waarmee cultuurmarketeers zelf hun campagnes tot een daverend succes kunnen maken. Cultuurmarketing
 • De driehonderd jaar oude Koninklijke Muntschouwburg in Brussel is een van de meest toonaangevende operahuizen van Europa. Het theater heeft vijfhonderd medewerkers in dienst en biedt plaats aan duizend bezoekers en verkoopt zijn voorstellingen steevast uit. In samenwerking met Vruchtvlees, een Nederlands reclamebureau gespecialiseerd in visuele communicatie, heeft De Munt in 2015 aan een campagne voor de nieuwe identiteit van de opera gewerkt. Cultuurmarketing
 • Hoe meer actieve lezers, hoe beter. Dat is de gedachte van de gemiddelde marketeer als het gaat om het aantal lezers van de nieuwsbrief. Toch is het niet gemakkelijk om je e-mailbestand uit te breiden. Met het oog op de workshop: scoren met e-mailmarketing, die op 3 november plaatsvindt, geeft Cultuurmarketing 4 tips om je e-mailbestand uit te breiden. Cultuurmarketing
 • Adverteren op Instagram is nu mogelijk voor grote en kleine bedrijven. DutchCowboys
 • Twitter stopt met limiet van 140 tekens. DutchCowboys
 • Facebook ondersteunt 360 graden-video’s. DutchCowboys
 • Checklist voor de beste posts op 10 social media [infographic] FrankWatching
 • Google Analytics: welke meetbare doelen zijn voor jouw organisatie mogelijk? FrankWatching

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept game-ontwikkelaars op om projectvoorstellen in te dienen gericht op de ontwikkeling van applied games (ook wel toegepaste games of serious games genoemd). De vraag naar game-oplossingen voor maatschappelijke opgaves neemt toe. Dit schept mogelijkheden voor Nederlandse game studio’s om samen met opdrachtgevers innovatieve gameconcepten te ontwikkelen en te testen. Games hebben als geen ander medium de potentie om mensen op een speelse manier te motiveren, te trainen of iets te leren. Deadline is 2 december 2015. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op de programmaonderdelen ‘Interactive’ of ‘Digital Domain’ van het South by Southwest festival (SXSW) 2016. Het fonds stelt in totaal tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. De Open Oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; ŽŽn oproep voor de Panel Picker en ŽŽn oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat het voorstel wordt geselecteerd door de SXSW-festivalorganisatie. Deadline is 11 november 2015. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Recentelijk kregen veertien beeldend kunstenaars een toekenning voor een Werkbijdrage Jong Talent (WJT). Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds de artistieke ontwikkeling van beginnende kunstenaars stimuleren en cultureel ondernemerschap ontwikkelen. De bijdrage kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuw werk, zoals het verrichten van onderzoek, het bekostigen van materiaal en apparatuur en het uitvoeren van projecten in binnen- of buitenland. Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Het Filmfonds en MDM (Mitteldeutsche Medienfšrderung) hebben begin 2015 een nieuw co-ontwikkelingsfonds opgericht om gezamenlijk de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen. Voorstellen voor originele live action speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijdgroepen 4-6, 6-9 en 9-12 kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Een aanvraag kan worden gedaan door een in Nederland of EU-land gevestigde productiemaatschappij die minimaal 2 jaar in Nederland gevestigd is en door een ervaren producent wordt vertegenwoordigd. Deadline 20 oktober. Filmfonds
 • Op het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn de Filmfonds Wildcards 2015 uitgereikt. Het fonds selecteerde de winnaars uit de ingestuurde eindexamenfilms van dit jaar. Sinds 2014 worden er zes Wildcards uitgereikt: drie voor documentaire (elk 40.000 euro), twee voor fictie (elk 80.000 euro) en ŽŽn voor animatie (40.000 euro). De Filmfonds Wildcards zijn een stimuleringsprijs van het Fonds voor jonge, talentvolle filmmakers die net afgestudeerd zijn aan een film- of kunstacademie. De winnaars krijgen de mogelijkheid om zonder restricties een nieuwe film te maken onder begeleiding van een producent en een coach. Onder de winnaars zijn twee eindexamenfilms van AKV St. Joost, Breda. Een voor animatie en een voor documentaire. Filmfonds
 • Het gaat goed met de Nederlandse documentaire. Dat is echter geen reden om genoeglijk achterover te leunen. Zo is het filmessay in Nederland een onderbelicht genre dat een impuls verdient. De wereld globaliseert. Machtsverhoudingen verschuiven. Het leven lijkt steeds minder maakbaar. Voor documentairemakers is een taak weggelegd om deze veranderende werkelijkheid te onderzoeken en er in beeld en geluid op te reflecteren. Nieuwe werkelijkheden vragen om nieuwe vertelvormen. Het Mediafonds doet een open oproep voor de ontwikkeling van drie lange essayistische documentaires. Met deze oproep wil het fonds makers uitdagen urgente maatschappelijke thema’s te onderzoeken. Het Mediafonds reserveert € 150.000,- (maximaal € 50.000,- per project) voor de ontwikkeling van drie essayistische documentaires. Vanwege de omvang en complexiteit van de films is samenwerking met een producent verplicht en dient de aanvraag vergezeld te gaan van een intentieverklaring van een landelijke publieke omroep. Deadline is 31 maart 2016. Mediafonds
 • Via De Ontmoeting krijgt jong talent niet alleen de kans op een eigen productie, maar wordt het meteen voorzien van een publiek Žn de garantie om samen te werken met al gevestigde namen. Begeleiding en financiering van de aangemelde projecten verschilt per editie, maar wordt afgetrapt door onder meer VPRO DORST en BIND. Distributiepartners zijn Go Short! en Some Shorts. Heb jij een plan voor een fictiefilm, documentaire, animatie of andere audiovisuele productie van maximaal 6 minuten? Dien jouw project in voor de eerste editie van De Ontmoeting! Geselecteerde projecten krijgen een bijdrage van €5000, op voorwaarde dat zij succesvol €5000 crowdfunden. Deadline is 1 december 2015. Dit is de ontmoeting
 • De jury van de Vondel Translation Prize heeft de prijs voor 2015 ex aequo toegekend aan Laura Watkinson voor The Letter for the King, haar vertaling in het Engels van De brief voor de koning van Tonke Dragt, en aan Donald Gardner voor In Those Days, zijn vertaling in het Engels van een keuze uit de gedichten van Remco Campert. De Vondel Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor de beste boekvertaling in het Engels van een Nederlandstalig letterkundig of cultuurhistorisch werk. De prijs is ingesteld door de Britse Society of Authors en wordt gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het prijzengeld bedraagt € 5.000. Letterenfonds
 • Op 1 april 2015 publiceerde het Fonds Podiumkunsten een eerste verkenning naar de effectiviteit van de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam middels een enqute en een analyse van de prestatiecijfers van 2013. Inmiddels is het kwantitatieve deel van het onderzoek herhaald met de cijfers van 2014. Uit het onderzoek blijkt dat op dit vlak 2014 geen heel ander beeld geeft dan 2013: het aantal uitvoeringen is op peil gebleven, de spreiding van uitvoeringen door het land is in lijn met het Fondsbeleid en er wordt door veel instellingen in het buitenland gespeeld. Fonds Podiumkunsten ,Fonds Podiumkunsten
 • De regeling Subsidie programmering nieuw festival van het Fonds Podiumkunsten richt zich expliciet op festivals op het gebied van de professionele podiumkunsten met een vernieuwend karakter en/of festivals die een innovatief, andersoortig festivalconcept onderzoeken. In aanmerking komen festivals waar vernieuwing de boventoon voert. Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Die vernieuwing kan op meerdere fronten in het festival tot uiting komen. Deadline is 9 december. Fonds Podiumkunsten
 • TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs. Het werd in 2013 bij het Cultuurfonds ingesteld, in samenwerking met een anonieme mecenas. Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.500 beschikbaar gesteld om toneelschrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven. Naast dit bedrag, dat ten goede komt aan de ontwikkeling van het toneelstuk, is er € 22.500 beschikbaar als startbijdrage voor de uitvoering van het geschreven stuk en de producent van de voorstelling. Met het TheaterTekstTalent Stipendium wil het Cultuurfonds het theaterveld een kwaliteitsimpuls geven. Met het financieren van nieuw werk van ge‘ngageerde toneelschrijvers hopen de initiatiefnemers bestaande Žn nieuwe publieksgroepen met actueel nieuw toneelrepertoire in aanraking te brengen. Aanmelden voor de volgende toekenning van het TheaterTekstTalent Stipendium is mogelijk tot 1 november 2015. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Op 14 oktober a.s. zal in Rotterdam de landelijke aftrap worden gegeven voor de nieuwe Subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Tegelijkertijd zal het Fonds voor Cultuurparticipatie meer informatie over de regeling publiceren. Scholen kunnen zich vanaf dat moment inlezen en voorbereiden op een subsidieaanvraag. Een aanvraag kan daadwerkelijk worden ingediend vanaf november. Met de regeling kunnen basisscholen subsidie aanvragen voor de verbetering van hun muziekonderwijs. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Na te zijn ontdekt door kunstenaars, artiesten en ondernemers dringt crowdfunden nu ook door in het maatschappelijke domein, de openbare ruimte en de realisatie van vastgoed. De Luchtsingel in Rotterdam geldt als een van de eerste voorbeelden in ons land, waarbij het publiek mee kon investeren in een beeldbepalend publiek object. Dit is een voorbeeld van reward based crowdfunding projecten: bij dit type projecten krijgen funders in ruil voor hun investering een beloning in natura terug (zoals naamsvermelding, een product, of een uitnodiging voor het openingsfeest). BNA
 • Met een collectebus in het museum probeert Museum Boijmans Van Beuningen de laatste 120.000 euro bij elkaar te brengen voor een schilderij van de Belgische kunstenaar RenŽ Magritte (1898-1967), dat het voor naar schatting tegen de 3 miljoen euro heeft aangekocht. NRC
 • De projecten die op dit moment in Noord-Brabant financiering via crowdfunding zoeken, kun je vinden op mestmag Het zijn projecten die al op steun kunnen rekenen van bkkc of Kunstbalie, bijvoorbeeld door een subsidie van 30% (mits ze hun doelbedrag behalen). mestmag

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Terwijl in Londen buurtbewoners in opstand komen tegen de verhipstering van hun buurten, is in Hamburg een belangrijke slag gewonnen in de strijd tegen gentrificatie. NL Architects vocht mee in de voorhoede. Een buurtbeweging bracht ontwikkelaar en gemeente op de knie‘n en organiseerde een prijsvraag die het DNA van de wijk als uitgangspunt heeft. Het plan voor de Spielbudenplatz dat NL Architects en BeL ontwierpen, won met instemming van betrokken partijen en bewoners. De Architect
 • Lege meubelboulevards, bedrijventerreinen voor autoshowrooms en doe-het-zelfzaken en outletstores en andere winkelgebieden buiten de binnenstad vragen in de ene gemeente om een strikte aanpak van de overheid, op andere plekken om losse regelgeving. Met een nieuw instrument kunnen gemeenten op basis van hun specifieke kenmerken een passende aanpak kiezen. De tool is ontwikkeld door de brancheverenigingen van winkeliers, meubelboulevards en de autobranche, in samenwerking met de Nederlandse Raad van Winkelcentra en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op die locaties bevindt zich bijna 45 procent van het totale winkeloppervlak. Met 7,5 procent leegstand zijn de decentrale retaillocaties verantwoordelijk voor bijna veertig procent van de 2,4 miljoen vierkante meter winkelleegstand in Nederland. Binnenlands bestuur
 • Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industri‘le complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming, mede dankzij de crisis. In het boek Terug naar de fabriek schetsen vijf auteurs aan de hand van 25 voormalige kathedralen van de arbeid in evenzoveel gemeenten de opkomst, neergang en herontdekking van gashouders, ketelhuizen, loodsen, machinekamers en remises. Binnenlands bestuur
 • In veertig procent van de ‘binnensteden’ wonen momenteel minder mensen dan vijftien jaar geleden. Voor de overige steden geldt dat er sinds de eeuwwisseling veel meer huizen zijn gebouwd dan inwoners bijgekomen. Binnenlands bestuur
 • Nu gezondheid is opgenomen in de nieuwe Omgevingswet, liggen er uitgelezen kansen om het thema op een ander niveau dan voorheen zijn plek te geven in het ruimtelijk domein. Naast het niveau van projecten, biedt de wet kansen om op niveau van stadsdelen en de gehele stad gezondheid te agenderen. Het gaat verder dan alleen vasthouden aan milieu-indicatoren. Vragen die steden zich moeten stellen: Hoe werkt een stad op strategisch niveau aan gezondheid, hoe kan deze zich positioneren in pleinen, parken en openbare ruimte, groenstructuur en fiets- en wandelpadennetwerk en welke projecten dragen wel en welke dragen niet bij aan de gezondheid? Platform31
 • Social Design is zo een begrip dat niemand goed kan defini‘ren. Hoe weet je als ontwerper dan of je verantwoord bezig bent? Ter afsluiting van de manifestatie Design for the Good Society werden tien geboden uitgereikt. Het eerste gebod luidt : Zoek verbinding met de samenleving. Het is een mooie lijst, volgens Jacob Voorthuis, universitair hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven, waarvan men mag vermoeden dat ieder welwillend homo designans die zichzelf als onderdeel van de wereld ziet, zich graag mee zou identificeren. Tegelijkertijd zal het niemand zijn ontgaan dat het hier gaat om eeuwenoude deugden die vooral in de toepassing binnen onze nieuwe en zich wrekende context om een eigen en specifieke invulling vragen. Archined
 • Naast de tentoonstelling In No Particular Order organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdens Dutch Design Week ook vijf inspirerende ochtendsessies met actuele discussies uit het designveld. Op 22 oktober is er de bijeenkomst Interact, om de samenwerking tussen werkplaatsen en onderwijsinstellingen vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Deze bijeenkomst is georganiseerd door bkkc en Platform Werkplaatsen in samenwerking met het Stimuleringsfonds. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , bkkc
 • Social Label in ‘s-Hertogenbosch wil de wereld veranderen. Door designers te koppelen aan sociale werkplaatsen. Om zo voor mensen met ‘afstand to de arbeidsmarkt’ nieuwe waardevolle ervaringen te cre‘ren. Tijdens de Dutch Design Week presenteert Social Label twee nieuwe productlijnen. Mest
 • Age Opdam, mede eigenaar van de stadsboerderij De Genneper Hoeve, was een van de boeren uit het project Kunst zoekt Boer van bkkc. Age vertelt waar boeren mee zitten in relatie tot het debat over voedsel en voedselproductie, hij vertelt over zijn eigen bedrijf, zijn missie en over zijn relatie met kunst en cultuur. bkkc
 • Wat voor rol speelt ons idee over gender en diversiteit in de kunsten? Bestaat er zoiets als ongelijkheid in de wereld van mode en design? En als die ongelijkheid er is, hoe ontwikkelt deze zich? Is er sprake van een revolutie, of op zijn minst een beweging in emancipatie gaande? Avond rond het thema ‘gender identity and the future of diversity’, georganiseerd door Marian Duff (MAFB) en Sandra Planken (Studio Noun). i-d.
 • Naar aanleiding van haar 25 jarig bestaan organiseert H+N+S landschapsarchitecten drie middagen met lezingen rondom het thema The Dutch Approach, een Nederlandse benadering binnen de landschapsarchitectuur. De eerste bijeenkomst ging over de inhoud en achtergrond van de Dutch Approach. Hoe Nederlands is deze benadering? Archined
 • Door gebrek aan aandacht voor de relatie tussen park en stad wordt de waarde van parken verkwanseld, stelt Arjan Harbers, stedenbouwkundige. ruimtevolk
 • Op 3 oktober opent MOTI in Breda twee nieuwe tentoonstellingen: Planet Hype en Design my Privacy. Planet Hype gaat over hypes. De Ice Bucket Challenge, Je suis Charlie, de Harlem Shake, #BringBackOurGirls, de Selfie Olympics en Kony 2012: hypes beheersen ons leven en onze media. Hoe groot of klein ze zijn maakt niet uit. Ze zijn er ineens en ze verbinden ons, mensen, in een verwarrende wereld waar we het wereldnieuws amper meer kunnen filteren, social media ons oproepen tot engagement en reclamebureaus via hypes de supermarktenoorlog uitvechten. In de tentoonstelling Design my Privacy worden thema’s als online privacy en digital surveillance aangekaart aan de hand van hedendaagse kunst en design. Daarbij presenteert Design my Privacy de beste inzendingen van de Crypto Design Challenge. Met de Crypto Design Challenge riep MOTI jonge designers, studenten en kunstenaars op tot het ontwikkelen van nieuwe idee‘n over het versleutelen van digitale data en het visualiseren van onze post-Snowden maatschappij. MOTI
 • De 3D-geprinte schoenen van SLEM, het innovatie- en educatiecentrum voor de schoenenbranche in Waalwijk, worden ge‘xposeerd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Het printen van schoenen heeft wel degelijk toekomst, volgens Nicoline van Enter van SLEM. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad
 • Prijswinnaars van de Dutch Game Awards zijn bekend. Entertainment Business
 • Tekenaar Joep Bertrams heeft de Inktspotprijs 2014/2015 gekregen, de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Zijn _winnende spotprent heet Onsterfelijk. De prent van 7 januari 2015 is een reactie op de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. De Volkskrant

beeldende kunst

 • Mons is culturele hoofdstad van 2015, en Wiels mocht in het Waalse Bergen een ambitieuze hedendaagse kunsttentoonstelling neerzetten. Drie‘ntwintig kunstenaars geven in Atopolis hun visie op de ideale stad. Metropolis M
 • Reinventing Happiness: Bosch Geluk in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch is nog te zien tot 29 november 2015. De tentoonstelling Bosch Geluk stelt vragen over de betekenis van geluk in onze consumptiemaatschappij. Bieden kunst en creativiteit ruimte voor reflectie op geluk? Kunstenaars uit verschillende disciplines zullen deze vraag steeds anders beantwoorden. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
 • Kunstenaars hebben al ruim 250 kunstwerken aangemeld voor de Bosch Open Expo. Deze grote tentoonstelling voor hedendaagse kunst is volgend jaar tegelijk met de Jeroen Bosch-expositie ‘Visioenen van een Genie’. Professionele Žn amateurkunstenaars mogen werk aanmelden; eind november maakt een jury de keus welke werken het publiek krijgt te zien. Omroep Brabant
 • ‘Graffiti – New York meets the Dam’, de graffititentoonstelling in het Amsterdam Museum is cultuurhistorisch interessanter dan artistiek. Toch is het fascinerend om te zien hoe een subcultuur van voornamelijk zwarte Amerikaanse jongeren bleekneusjes uit Amsterdam-Zuid inspireerde. Museumtijdschrift

film

 • ‘Hij wil maar niet echt van de grond komen, de Nederlandse film. Uitzonderingen daargelaten blijft dat het overheersende gevoel. Vliegen en zweven zijn ongebruikelijk. De lucht in gaan, of dat nou hoog tussen de wolken is of laag over de grond, doet de Nederlandse cinema zelden. Een boude bewering, gestoeld op ervaring, intu•tie, grasduinen en rondvragen.’, aldus Kees Driessen. Filmkrant
 • Journalist en schrijver Nina Polak bekeek de selectie van het Forum van de Regisseurs op het Nederlands Film Festival in het licht van Menno ter Braaks beroemde ‘Cinema Militans’-essay en concludeerde: dit zijn makers die nieuwe perspectieven zoeken en ons bekende verhalen met andere, en vooral andermans ogen doen zien. Filmkrant
 • Het thema van het Nederlands Film Festival is dit jaar ‘Grenzeloos Nederlands’. Of het nu om acteurs, regisseurs, scenaristen of producenten gaat, Nederlandse filmmakers doen het (internationaal) goed. De grenzen in verhalen worden opgezocht Žn grenzen worden letterlijk over gegaan. Wat maakt de Nederlandse filmmakers zo gewaardeerd in het buitenland en wat is de internationale kracht van de Nederlandse film? Cleeft
 • Zoals elk jaar selecteerde het Nederlands Film Festival korte animatiefilms voor verschillende competities, waaronder Gouden Kalf, Studenten Competitie en Publiekslieveling. Zondag 27 september werden drie blokken met in totaal 30 korte animaties getoond in het Louis Hartlooper complex. Cleeft
 • Op vrijdag 25 september vierde het Nederlands Film Festival in Utrecht de Dag van het Scenario. In Tivoli werd een bijzondere editie van het Schrijfpaleis gehouden met onder andere scenarioschrijfster Maria Goos, regisseur David Lammers en actrice Ariane Schluter. Ook werden de Zilveren Krulstaarten 2015 uitgereikt in samenwerking met Netwerk Scenarioschrijvers: de vakprijs voor het beste scenario. Wie zijn dit jaar de beste scenaristen van Nederland en wat leeft er binnen het schrijversvak? Cleeft
 • Kyteman maakt met zijn orkest de filmmuziek voor het regiedebuut ‘Of ik gek ben’ van Frank Lammers. Omroep Brabant

letteren

 • Het vak Nederlands moet, volgens docent Nederlands Peter Kortz, worden opgesplitst in drie disciplines: taalkunde, letterkunde en taalbeheersing. De leerlingen krijgen vervolgens onderwijs van specialisten in een van deze vakken. “Wie vindt dat het vak Nederlands geen verandering behoeft, zegt daarmee dat hij tevreden is over een vak dat als sterrenkunde zonder sterren wordt gedoceerd.’ De Volkskrant , Pentekst.nl
 • De Boudewijn BŸch-prijs 2015 is toegekend aan schrijver Atte Jongstra, wiens rijke oeuvre een pleidooi is voor de fantasie en een groot eerbetoon aan het antiquariaat. De Boudewijn BŸch-prijs is mede in het leven geroepen ter herinnering aan de legendarische verzamelaar Boudewijn BŸch, die dertien jaar geleden overleed, en wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Literatuurplein
 • De nominaties voor de ECI Literatuurprijs 2015 zijn bekendgemaakt. Literatuurplein
 • Nienke Esther Grooten is de nieuwe stadsdichter van Eindhoven. Ze werd gekozen tijdens een verkiezing in het Eindhovense Parktheater. De andere kandidaten waren Griet Menschaert en Wen van der Schaaf. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Literair CafŽ Helmond spraken negen Helmondse schrijvers – of in ieder geval met een stevige Helmondse link -onder leiding van stadsschrijver Abdelkader Benali over het Helmond-gevoel. Eindhovens Dagblad

muziek

 • Albert Siebelink (65), organisator van o.m. het Gipsy Festival in Tilburg, is overleden. De markante Tilburger met zijn woeste baard was al geruime tijd ziek. Hoewel hij graag op de achtergrond bleef, speelde hij een centrale rol in meerdere festivals die een podium boden aan folk- en wereldmuziek. Brabant Cultureel

theater en dans

 • Theatermaker Peter van Rooijen en cabaretgroep Oeloek hebben een Stijgend Applaus Stipendium ontvangen op voordracht van de jury van de VSCD Cabaretprijzen. Het Stijgend Applaus Stipendium is een initiatief van de Stichting Blijvend Applaus, die daarmee betere voorwaarden voor jonge cabaretiers en kleinkunstenaars wil scheppen zodat zij zich nog meer kunnen ontplooien en de artistieke kwaliteit van een volgende productie kunnen waarborgen. Theaterkrant
 • Tijdens festival Musica Sacra zet choreograaf en danser Joost Vrouenraets van Gotra Ballet een unieke prestatie neer. Hij voert een danssolo van 28 kilometer uit over de oude Romeinse weg Via Belgica van Heerlen naar Maastricht, een echt wereldrecord. Vrouenraets geeft daarmee heel letterlijk uitvoering aan het thema van het festival: ‘De Weg’. De dansmarathon is getiteld Kokoro, wat Japans is voor hart, hartslag of de weg van het hart. kunstonderwijs
  • Antispecialisme, anti-isolement en antihi‘rarchie zijn idee‘n die, volgens Charles Esche, voor het huidige kunstonderwijs nog even waardevol als in 1970 of 1980, maar sommige ontwikkelingen maken 2015 wel anders dan toen. Vooral de term ‘autonome kunst’ lijkt meer en meer uitgewoond te raken. Sommige pleidooien voor autonomie verworden tot een koketteren met betekenisloosheid, met irrelevantie, met zelfgenoegzaamheid. Hij pleit voor een kunstonderwijs dat in staat is : mensen aanzetten om autonoom te handelen en de resultaten van hun handelen in te bedden in specifieke contexten. Rekto verso
  • De Drempelprijs die de Willem de Kooning Academie ieder jaar uitreikt aan veelbelovende kunstprojecten is dit jaar gewonnen door een werk dat niet beeldend is. Suppoosten van het dagelijks leven is een boek over de kunststudent. Mitch Nemmers omschrijft in dit autobiografisch werk het leven aan de academie en de manieren en denkwijzen die daarbij komen kijken. Vanuit het kunstonderwijs leerde Nemmers de situaties in zijn omgeving te meten aan verfijnde institutionele kritiek. Dit zorgt op veel momenten in het boek voor verbazing over de algemene normen in de museum- en galeriewereld. 8weekly
  • Mest selecteerde de beste afstudeerders van e academies in ‘s-Hertogenbosch, breda en Tilburg. Mest
  • Tijdens de 35e editie van het Nederlands Film Festival zijn de awards van de NFF Studenten Competitie uitgereikt om afgestudeerde beloftes in de schijnwerpers te zetten. Nederlands Film Festival

  kunstbeoefening

  • Op 5 november organiseert Kunstbalie in Bergen op Zoom de vierde Werkconferentie Amateurkunst met als thema Samen sterk en toekomstbestendig. De conferentie is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen Kunstbalie, DOKe – de vereniging van centra voor de kunsten van Brabant en Zeeland, CKB in Bergen op Zoom en de gemeente Bergen op Zoom. Kunstbalie
  • Een voorstelling die op negen verschillende manieren kan aflopen. Een behoorlijke puzzel, maar daarom ook een uitdaging voor de Osse Verenigde Spelers. De misdaadkomedie Sterfgenaam heeft wel iets weg van het bordspel Cluedo, inclusief de bonte personages. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • De laatste jaren staan de kranten vol berichten over muziekscholen die noodgedwongen de deuren sluiten. Of over amateurkunstverenigingen die na een vaak lange en rijke geschiedenis moeten stoppen. Maar tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe initiatieven, zoals de oprichting van kunstdocentencollectieven. Naar aanleiding van al deze veranderingen start het LKCA een onderzoek naar de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie in zes gemeenten. lkca
  • De Amsterdamse Kunstraad bracht advies uit over het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Hierin doet de raad een groot aantal aanbevelingen, die veelal in het teken staan van een grotere keuzevrijheid van scholen bij het invullen van cultuuronderwijs. Daarmee sluit de raad aan bij een bredere tendens om scholen meer verantwoordelijkheid te geven voor cultuureducatie. lkca
  • Museum Boijmans Van Beuningen, het Kršller-MŸller Museum en het Flipje en Streekmuseum Tiel maken kans op de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro. De prijs wordt op woensdag 14 oktober voor het eerst uitgereikt door minister Bussemaker tijdens het internationale congres Hands On! Children and Museums in het Tropenmuseum in Amsterdam. De prijs stimuleert samenwerking tussen basisscholen en musea. Museumvereniging
  • Saxofoniste en muziekdocente Floor Wittink pleit voor een nieuwe manier van toetsen bij muziekexamens. Bij de huidige examens is er te weinig ruimte om echt muziek te maken en te weinig persoonlijk contact, vindt zij. De feedback moet veel persoonlijker worden: «Hoe komt de muziek over, wat is je kracht, waar kun je aan werken? Zaken die niet in cijfers zijn uit te drukken.« lkca
  • Praten over seksuele diversiteit levert geen begrip op, zo blijkt uit een onderzoek van Movisie. Belangrijk, want sinds 2012 zijn middelbare scholen verplicht aandacht te schenken aan seksuele diversiteit. Het COC organiseerde ze jaren geleden, vooral voor migrantengroepen, maar is daarmee gestopt. Empathie is het toverwoord, schrijven de onderzoekers. Het is heel doeltreffend films en theaterstukken te vertonen over homoseksuelen die worden uitgesloten of gepest. NU.nl , De Volkskrant
  • Van 5 t/m 10 oktober 2015 is het de Week van de Toegankelijkheid. Aartjan ter Haar roept de sector cultuurparticipatie op aandacht te besteden aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking: ‘Ruim twee miljoen mensen die dezelfde behoeften hebben als u en ik. Die van een concert willen genieten, schilderlessen willen volgen, een tentoonstelling willen bezoeken of lid willen worden van de toneelvereniging.’ lkca
  • Vier Brabantse kunstateliers voor mensen met een beperking exposeren in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
  • Om het componeren op jonge leeftijd in Nederland te stimuleren heeft het bestuur van de Stichting Vrienden Nederlandse Muziek i.s.m. het Koninklijk Conservatorium een compositiewedstrijd uitgeschreven voor jonge kinderen. Wat is de bedoeling? Kinderen in de leeftijd tot 14 jaar worden uitgenodigd een compositie te maken voor piano waarbij ze zich laten inspireren door een dier.Svnm.nl
  • Jong danstalent overspoelt Kunstbende 2015. Dans magazine
  • De 16-jarige Lisette Ntukabumwe uit Breda, die vorig jaar haar eerste dichtbundel uitbracht, is tijdens de landelijke finales van de Kunstbende op de derde plaats in de categorie taal ge‘indigd. BN – De Stem
  • Kunstbalie stopt per 1 januari 2016 met de verhuur van repetitieruimtes, maar niet getreurd, de repetitieruimtes en het theater op de tweede verdieping aan de Ringbaan Oost 8-17 in Tilburg blijven bestaan. Er een nieuwe initiatiefnemer opgestaan: Mark Schut, eigenaar van Klasse Theater en Markant Meetings & Events, neemt vanaf 2016 de locatie over en geeft het de naam LOFT. Kunstbalie is verheugd met LOFT een nieuwe partij gevonden te hebben die zich hard maakt voor behoud van deze accommodatie voor Tilburg. LOFT
  • Mikz kinderopvang en Kunstencentrum Waalwijk starten samenwerking. Het centrum heeft speciaal voor kinderen in de opvang een kunstzinnig aanbod ontwikkeld. Brabants Dagblad
  • In het kader van het 16e Artisjokfestival in Roosendaal hebben ongeveer zeshonderd havo 4 leerlingen van het Gertrudiscollege, het Jan Tinbergencollege en het Norbertuscollege van 23 verschillende cultuurdisciplines kunnen proeven. BN – De Stem

  erfgoed

  • ‘Hoewel we het tijdperk van Henry Ford inmiddels achter ons hebben gelaten, blijkt de materi‘le erfenis van zijn gedachtegoed een nieuwe functie en betekenis te kunnen krijgen in de nieuwe, post-Fordistische economie; een economie die niet op standaardisatie maar op diversiteit is gebaseerd. Creatieve destructie hoeft niet noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met de fysieke ontmanteling van de oude economie. Integendeel, nieuwe economie en oude gebouwen gaan wonderwel samen.’ Joks Janssen is hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen University en directeur van het kennisplatform BrabantKennis. Platform Voer
  • De Stichting Petrusmonumenten zet zich sinds kort in voor het behoud van de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek en organiseert niet-religieuze evenementen zoals concerten om inkomsten te genereren. Brabants Dagblad
  • Het Internationaal Strafhof (ICC) gaat voor het eerst een verdachte berechten wegens het vernielen van religieuze en historische gebouwen. Het gaat om een islamist die ervan wordt verdacht dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vernietiging van eeuwenoude graftombes in de Malinese stad Timboektoe in 2012. De Architect
  • Sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft een knipsel uit 1877 opgedoken waarin zorgen worden uitgesproken over de verkoop van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, twee schilderijen van Rembrandt, hier aangeduid als ‘het kabinet Van Loon’. Historiek
  • Het restaureren van schilderijen is meer dan een nieuw likje verf op de juiste plaats aanbrengen. Wat er allemaal bij komt kijken laat Abbie Vandivere, Restaurator Schilderijen bij het Mauritshuis in Den Haag, weten. Kennislink
  • Ooit stilgestaan bij de erfenis van een kunstenaar? Wat gebeurt er met het werk als de kunstenaar niet meer leeft of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt de rechten? Wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden? bkkc deed onderzoek naar kunstenaarsnalatenschappen. Het resultaat is een praktisch e-book vol ervaringen en handreikingen. bkkc
  • Dit voorjaar presenteerde het nieuwe nationale samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De NDE-partners gaan nu van start met de werkprogramma’s die voortkomen uit die strategie. Dit kunnen zij echter niet alleen: het streven is om zoveel mogelijk instellingen uit alle sectoren en regio’s hierbij te betrekken. Daarom trapt de NDE af met een landelijke tournee om kennis te maken en idee‘n uit te wisselen. DEN
  • Het vernieuwde Erfgoedweb van de Gemeente Breda is online gegaan. Met behulp van de nieuwe interactieve content zoals slideshows, een 360 graden panorama viewer, filmpjes en interactieve kaarten, kan de bezoeker op een geheel nieuwe manier dwalen door het erfgoed van de stad. Erfgoed Breda
  • Het Oorlogsmuseum in Overloon breidt zijn collectie uit met die van het Achterhoeks Museum 1940-1945 in het Gelderse Hengelo. Nu de twee musea samen onder ŽŽn dak verder gaan, blijft de collectie van het Gelderse museum ook voor de langere termijn behouden. Omroep Brabant

  bibliotheken

  • ‘Onze samenleving heeft informatievaardige burgers nodig. Ik zie daarom een gouden toekomst voor de bibliotheek. De bibliotheek moet een centrum zijn voor informeel leren, ter ondersteuning van iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen.’ Interview met Frans Bergfeld, directeur van de Bibliotheek Waterland, in de reeks n.a.v. de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).Het Platform Maker Education (PME) gaat met steun van het ministerie van OCW het ‘maakonderwijs’ in Nederland op de kaart zetten. PME is een initiatief van Bibliotheekservice Frysl‰n, Waag Society en het Christelijk College de Populier in ‘s-Gravenhage. Het platform gaat het ‘leren door te maken’ actief aanjagen zodat het ‘maakonderwijs’ op meer scholen in Nederland een onderdeel van het lespakket kan worden. Het maakonderwijs biedt “ongelooflijk mooie kansen om bibliotheken opnieuw te positioneren, zowel richting onderwijspartners als de invulling van het bibliotheekwerk op zich”. Bibliotheken en de makersbeweging passen goed bij elkaar, omdat ze waarden als kennisdeling, leren, openheid en samenwerking delen. Informatieprofessional , Maker Education
  • Theater aan de Parade en de Bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch gaan samenwerken om de jeugd aan zich te binden. Er komt een pop-up bibliotheek in de schouwburg, leden van de bibliotheek krijgen korting op geselecteerde jeugdvoorstellingen en ook gaan de voorleesuurtjes weer van start. Bastion Oranje
  • Theaters Tilburg en de Bibliotheek Tilburg Centrum werken samen rondom een aantal voorstellingen van Theaters Tilburg. Dit najaar verbindt de Bibliotheek haar collectie en activiteiten aan onder meer het recente ruimtevaartcollege van AndrŽ Kuipers, het Prentenboeken Festival, OPERA2DAY ‘Mariken in de tuin der lusten’, Peter en de Wolf en Spijt! de musical. Tilburg.com
  • “De bibliotheek gaat naar buiten en naar de burgers, scholen en instellingen toe.” Dat zei wethouder Hans Verbraak zaterdagmiddag bij de opening van de eerste Boekspot in het zorgcentrum St. Elisabeth aan de Wouwseweg in Roosendaal. BN – De Stem

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • NBTC lanceert een portal voor topsectoren en internationale congressen om associatieplanners te verleiden hun internationale congres in Nederland te houden. In deze nieuwe portal, conventions.holland.com, zijn de topsectoren het uitgangspunt en in tweede instantie de steden en accommodaties. Op deze manier wordt getoond dat er overal in ons land diverse kennisconcentraties te vinden zijn. nbtc
  • “De Nederlandse buitenplaatsen en landgoederen zijn volkomen onbekend buiten ons eigen land. De toeristische sector laat hier enorme kansen liggen.” Deze prikkelende uitspraak deed RenŽ Dessing, directeur stichting Kastelen, Landgoederen en Buitenplaatsen (sKBL). Pretwerk
  • De Romeinse Limes, het grootste archeologische monument van Nederland, krijgt een Lange Afstandsfiets- en wandelroute dankzij een samenwerking tussen ANWB, Wandelnet, Stichting Romeinse Limes Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Pretwerk
  • Staatsbosbeheer staat steeds meer open voor samenwerking met ondernemers. Een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwe grootschalige thermencomplex op locatie Chaamse Natuurpoort. Ook een nieuw restaurant maakt deel uit van de plannen om het gebied tot een unieke recreatiebestemming te maken. Pretwerk
  • In 2017, het internationale themajaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design 100 jaar De Stijl’ viert De Stijl haar 100e verjaardag samen met Dutch Design, dat 25 jaar bestaat. In twee fasen wordt de honderdste verjaardag van De Stijl in de Randstad, Gelderland, Brabant en Friesland gevierd. nbtc
  • Vrijetijdshuis House of Leisure in Oisterwijk moet Midden-Brabant nog populairder maken. Dit instituut helpt mensen in de vrijetijdsindustrie met bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk, voorlichting en workshops. Van architect tot bowlingbaanhouder en van investeerder tot starter. Het House of Leisure wordt betaald door de negen gemeenten in de regio Midden-Brabant. Brabants Dagblad , House of Leisure
Geen reacties

Geef een reactie