Trends & ontwikkelingen 20 december 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW) presenteerden op 13 december de nieuwe ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 met de titel ‘Samen werken aan ontwerpkracht’. Deze actieagenda richt zich op een goede samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers. De ministeries investeren de komende vier jaar vier miljoen euro per jaar in het programma. Een boek over de projecten, die vanaf 2013 zijn uitgevoerd in het kader van de AAARO 2013-2016′, werd aan de ministers aangeboden. Rijksoverheid.nl, De Architect, Samen werken aan ontwerpkracht, Architectuur Lokaal
 • Het cultuurbestel is toe aan herziening. Deze conclusie trok de Raad voor Cultuur in mei 2016 in zijn advies over de invulling van de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020. Waarom eigenlijk, en welke stappen zien Jeroen Bartelse en Pieter Bots, respectievelijk directeur en senior beleidsadviseur van de Raad voor Cultuur, voor zich om daar te komen? Dit artikel verscheen eerder in Boekman 106, Naar een nieuw cultuurbestel. Cultuur.nl
 • Op 15 december 2016 vond de presentatie van ‘Naar waarde gewogen’ plaats in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Het boek bevat een nieuw model, het Culturele Waardemodel, als handvat voor het beoordelen van kwaliteit, voor overheden en culturele instellingen. Ter gelegenheid van de publicatie hield Kim Putters, directeur van het SCP, een inleidend verhaal, waarin hij het onderwerp in breder maatschappelijk perspectief plaatst. Kunsten ’92
 • De negatieve sentimenten tegen en het in twijfel trekken van de integriteit van intellectuelen en kunstenaars baart prins Constantijn grote zorgen. De prins doet zijn uitspraken als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, dat zijn twintigjarig bestaan viert. Het fonds, vernoemd naar zijn vader, is opgericht om culturele kennis te verspreiden en te vergroten. NU.nl
 • Jazzmusicus Quincy Jones pleit in een open brief in NRC voor een heroverweging van de beslissing tot een nieuwe bezuiniging op het Metropole Orkest zodat het orkest in staat gesteld kan worden om zijn bijdrage aan de samenleving als geheel te blijven leveren. NRC, inlog vereist
 • Minister Schultz (IenM) presenteerde het rapport ‘Pionieren met de Omgevingswet’ waarin tussentijdse resultaten staan van de eerste circa 300 projecten, experimenten en pilots. Het rapport laat inspirerende en concrete voorbeelden zien waarin o.a. participatie, digitalisering en duurzame innovatie worden toegepast. Rijksoverheid.nl
 • Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.
 • Dat meldt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA), portefeuillehouder Retail van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Binnenlands bestuur
 • Met de Omgevingswet zal het wettelijk systeem drastisch veranderen. Door de wet zal ruimtelijke ontwikkeling sneller en eenvoudiger worden en ontstaat er meer ruimte voor initiatief. Over het hele land verspreid zijn daarom veel oefensessies gehouden om de consequenties en spelregels van de nieuwe Omgevingswet te ervaren. Alwin Veldboom, Paul Roncken en Sven van de Brug over de 7 kansen die benut dienen te worden. ruimtevolk
 • De internetconsultatie over de voorstellen van de Europese Commissie voor harmonisering auteursrechten is op 1 december gesloten. De reacties, voor zover openbaar, zijn gepubliceerd.  Voice
 • Provincie en gemeente Groningen hebben K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur uit Assen, gevraagd het cultuuronderwijs in Groningen verder te ontwikkelen. Cultuurclick Groningen stopt daarom per 1 januari 2017. K&C, LCAK
 • Het Fries Sociaal Planbureau (FSP), de gemeente Leeuwarden en de provincie Frysl‰n zijn samen een Mienskip Monitor gestart. Hiervoor is een methode ontwikkeld om de ‘iepen mienskip’ in de provincie te meten. Iepen mienskip is een nieuw begrip ge•ntroduceerd in het kader van Leeuwarden-Frysl‰n Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Iepen Mienskip blijkt bekend te zijn bij 87 procent. Het betekent volgens hen dat mensen elkaar helpen en openstaan voor anderen. RTVNOF
 • Het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 van de provincie Zeeland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit programma maakt onderdeel uit van de Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020. In totaal geeft de provincie 16,4 miljoen euro uit aan cultuur, waaronder grote vastliggende budgetten aan ZB / Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en het Zeeuws Museum. In de periode 2017-2020 moet drie ton worden bezuinigd. Dat is gevonden bij de podiumkunsten en de festivals. PZC, Omroep Zeeland, Zeeland, Omroep Zeeland
 • De Theatertroep heeft een rechtszaak gewonnen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De aanvraag van het Amsterdamse theatergezelschap werd door het fonds op formele gronden afgewezen, nog voor een inhoudelijke beoordeling kon volgen. Dat was volgens de rechter onterecht. Theaterkrant
 • De Haagse welstandscommissie heeft het ontwerp voor het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein goedgekeurd. Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde die de gemeenteraad had gesteld aan wethouder Joris Wijsmuller. De Architect
 • In Rotterdam staan ruim zeshonderd ‘losse winkels’ structureel leeg. Om het probleem van de winkelleegstand te actualiseren en winkelvastgoedeigenaren op een idee te brengen, organiseert de gemeente een prijsvraag: Wonen in Winkels. Een gesprek met Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie in Rotterdam. De Architect
 • Het Vlaams parlement heeft op 14 december unaniem de invoering van een gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. Naar verwachting zal de gereglementeerde (vaste) boekenprijs in het voorjaar van 2017 ingevoerd worden. Op het laatste moment is het kortingspercentage voor bibliotheken nog teruggebracht van 25 naar 20 procent. Bibliotheekblad 

noord-brabant

 • Petitie over het kunstklimaat in de provincie Noord-Brabant is aangeboden aan gedeputeerde Henri Swinkels. De opstellers menen dat de subsidiemethodiek ten koste gaat van kleinere culturele instellingen en makers. Swinkels wil samen met de grote Brabantse gemeenten de komende weken bekijken waar nog ‘gaten’ in de Brabantse cultuur zitten. In februari moet dat tot een plan leiden waarin oplossingen geboden kunnen worden. Swinkels benadrukte dat er een plus van ruim twee miljoen euro ten opzichte van de vorige kunstenplanperiode in Noord-Brabant wordt verdeeld. Petitie24, Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • De Stichting Nationaal Monument Kamp Vught kan de komende vier jaar rekenen op een subsidie van in totaal 400.000 euro van de provincie Noord-Brabant. Brabant.nl, Brabants Dagblad
 • Op verzoek van BrabantKennis heeft Atlas voor gemeenten de feiten en cijfers over verschillen in de Brabantse samenleving in kaart gebracht. Wat blijkt: de ongelijkheid in Noord-Brabant zit hem niet in inkomen, maar vooral in opleiding, (kans op) werk en welzijn. Brabant Kennis 

grote brabantse gemeenten

 • Het Breda Jazz Festival is naarstig op zoek naar nieuwe inkomsten. De afgelopen drie jaar heeft het festival verlies gemaakt. De komende editie komt niet in gevaar, voegt penningmeester Ron Brandwijk er aan toe. “Maar er moet wel iets gebeuren anders komt de continu•teit van het festival in het geding.” BN – De Stem
 • De Cultuurraad van Stichting Cultuur Eindhoven heeft zijn advies over de subsidieaanvragen voor de plusregeling aangeboden aan de directeur-bestuurder Tanja Mlaker. Het college van B&W van Eindhoven heeft extra middelen vrijgemaakt voor deze eerste ronde van de PLUS regeling. De directeur-bestuurder heeft de Cultuurraad hierover ge•nformeerd in een brief. Stichting Cultuur Eindhoven, Eindhovens Dagblad
 • De subsidieaanvraag van BROET Basement werd niet gehonoreerd. Een aantal activiteiten zoals workshops, advisering aan filmmakers Žn vertoning van films eindigen op 1 januari 2017. De organisatie is aan het bekijken of er nog een oplossing is om het Eindhovens Film Festival te blijven organiseren. Ook de 6 e Kolonne denkt aan stoppen. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad
 • Het Muziekgebouw in Eindhoven krijgt nog een halfjaar de tijd om de financi‘le problemen structureel op te lossen. Het gemeentebestuur heeft dat laten weten aan de raad van commissarissen. De stichting Cultuur Eindhoven heeft van B en W daarom opdracht gekregen de subsidie van 4,6 miljoen euro aan het Muziekgebouw over 2016 gewoon over te maken. De Stichting Cultuur Eindhoven had de subsidieaanvraag geweigerd omdat het Muziekgebouw geen sluitende begroting kon overleggen. Eindhovens Dagblad
 • Vanaf 1 januari 2017 kan men bij de Stichting Cultuur Eindhoven een aanvraag indienen voor het Snelgeldfonds. Een aanvrager kan hiervoor een account aanmaken en de aanvraag alvast voorbereiden. Een korte handleiding en begrotingsformat zijn beschikbaar. Stichting Cultuur Eindhoven
 • Een voormalig studentencentrum van de Technische Universiteit Eindhoven wordt gerenoveerd en uitgebreid. Het monumentale gebouw ‘De Bunker’ wordt getransformeerd tot woontoren. De gemeente Eindhoven en TU/e zijn nauw betrokken bij het ontwikkelingsplan. Eindhovens Dagblad, Cobouw
 • Na de kerstvakantie is bekend wie de stadskunstenaar van Helmond wordt. Elf mensen hadden zich gemeld om de opvolger te worden van stadsschrijver Tania Heimans. Eindhovens Dagblad
 • Alle elf partijen in de Helmondse gemeenteraadscommissie Omgeving zijn positief over het centrumperspectief. Een Havenpark, een verkeersluwe Kanaaldijk, veel meer groen en alle ballen op beleving zijn daarbij de sleutelwoorden. Eindhovens Dagblad
 • Helmond krijgt hulp vanuit Zwitserland bij het bouwen van een slimme wijk in Brandevoort. Adviseurs van Malik Management Zentrum in Sankt Gallen gaan een haalbaarheidsonderzoek op- stellen. De gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant trekken hiervoor 100.000 euro uit.  Eindhovens Dagblad
 • Leo Grunberg is de nieuwe directeur van Helmond Marketing. Eindhovens Dagblad
 • Tessa Peters, Wave of Tomorrow, meent dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich te veel richt op cultuurhistorie. ‘Meer experiment en innovatie zou de stad goeddoen en een nieuwe smoel geven.’  Brabants Dagblad
 • De Fontys Hogeschool Journalistiek vestigt zich toch in de Spoorzone in Tilburg. De opleiding vormt het fundament van wat Tilburg Mediacluster moet worden. Brabants Dagblad, Fontys

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bernheze wil waardevolle, oude boerderijen graag behouden, ook zonder monumentenstatus. Eigenaren die hun boerderij opknappen worden beloond met een extra woonbestemming. De boerderij in de Vosbergstraat in Heesch is de eerste. Brabants Dagblad
 • Op evenemententerrein Aquabest in Best mogen per 1 januari maximaal twee meerdaagse festivals per jaar komen, staat in nieuwe regels die de gemeente Best openbaar heeft gemaakt. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Etten-Leur gaat, na veel wikken en wegen, akkoord met extra stoelen in de Nieuwe Nobelaer. Aanpassing van de nieuwbouwplannen nu is voordeliger dan wanneer het gebouw er eenmaal staat, is de gedachte. Nieuwe Nobelaer krijgt hierdoor medio 2018 niet 400 maar 500 stoelen. BN – De Stem
 • Het Gouversneurshuis in Heusden is een officieel geregistreerd museum geworden. Brabants Dagblad
 • Cultureel Centrum Elckerlyc kost de gemeente Hilvarenbeek veel meer dan voorafgaand aan de opening in 2013 geraamd. Er is structureel 60.000 euro extra nodig voor de exploitatie. Een verdriedubbeling. De gemeenteraad is onaangenaam verrast. Brabants Dagblad
 • Het Witte Kasteel in Loon op Zand kan komende vier jaar rekenen op subsidie van de gemeente. Maar de raad wil na twee jaar financieel wel een tussenbalans opmaken. Er is grote waardering voor het vele werk dat de afgelopen jaren werd verricht om het eeuwenoude kasteel en de omgeving in oude luister te herstellen. Brabants Dagblad
 • De Moerdijkse gemeenteraad gaat het college van B en W niet vragen om Frank Kastelein te laten terugkeren als fortwachter van Fort de Hel in Helwijk. BN – De Stem
 • Muzelinck uit Oss ontvangt van Stichting Muzicarrire 8.700 euro als bijdrage voor het opzetten van het Leerorkest Oss en muziekeducatie in het onderwijs. Stichting Muzicarrire houdt op te bestaan omdat zij zien dat huidige muziekopleidingen steeds meer oppakken wat zij destijds als een tekort zagen. Brabants Dagblad
 • Op 21 december overhandigt Cultuurnetwerk Roosendaal de nieuwe cultuurnota aan wethouder Hans Verbraak. Gazet Roosendaal, Cultuurnetwerk Roosendaal
 • Tevredenheid over het nieuwe ontwerp voor de Markt in Veghel. Brabants Dagblad
 • Het Waalwijkse Leder en Schoenenmuseum gaat vanaf 15 januari voor ongeveer 2 jaar dicht. Het museum opent als de verhuizing naar het centrum van Waalwijk is gerealiseerd, naar verwachting eind 2018 of begin 2019. Het museum moet uiteindelijk ŽŽn geheel gaan vormen met SLEM. Wim Blok neemt na 28 jaar afscheid als directeur van het museum. De lokale PvdA stelt vragen over de sluiting. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad, Fashion United, Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Hoewel het personeelsbestand van Engelse culturele instellingen in een aantal opzichten meer divers is geworden, de directies van organisaties zijn voornamelijk blank, volgens een nieuw rapport van Arts Council England (ACE). Hyperallergic
 • Het Fonds Podiumkunsten organiseert samen met Cultuur+Ondernemen de reeks ‘De grens over’, bestaande uit drie bijeenkomsten over werken in het buitenland. Want hoe pak je dat aan? En als het lukt, is dat toeval of strategie? Daarover ging het op de eerste bijeenkomst op 8 december 2016. Cultuur + Ondernemen
 • In de totale bouwketen is de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,1 maand. De bouwbedrijven en installatiebedrijven zagen opnieuw een verbetering van de werkvoorraad. De werkvoorraad van de architectenbureaus bleef na de eerdere stijging stabiel. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2016. BNA
 • De cao 2015-2017 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. BNA
 • Zonder opdrachtgevers geen goede plannen, luidt een wijsheid in de architectuur. Dit opdrachtgeverschap is echter aan verandering onderhevig. Naast traditionele, private opdrachtgevers ontstaan tal van nieuwe vormen van samenwerking. Door architecten hier onderdeel van te laten zijn, worden gunstige voorwaarden gecre‘erd voor het bereiken van architectonische kwaliteit. De Architect
 • Afgelopen jaar kwamen diverse presentatie-instellingen beeldende kunst in problemen of werden opgeheven omdat ze niet meer bleken te voldoen aan de verwachtingen van bestuurders en politiek. Het lijken geen incidenten. Over de hele breedte hebben presentatie-instellingen moeite hun positie te bepalen in een snel veranderende samenleving die nieuwe eisen stelt. Metropolis M
 • Els Rientjes, Green Film Making, kijkt terug op twee jaar werken als Sustainability Manager in de Nederlandse film- en televisiewereld. Green Film Making
 • Media Park Management, de gemeente Hilversum en diverse omroepen en mediabedriijven hebben de Green Deal Media ondertekend. Een duurzame mediasector heeft toekomstwaarde, is een aantrekkelijke werkgever en relevant voor de samenleving. Broadcastmagazine
 • Netflix krijgt voor het eerst serieuze concurrentie als wereldwijde streamingdienst. Amazon Prime Video is per direct beschikbaar in meer dan tweehonderd landen. NU.nl, De Volkskrant
 • PathŽ Thuis vierde in december zijn vijfjarig jubileum. De filmdienst heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gepositioneerd als dŽ thuisbioscoop die de focus legt op recente bioscoopfilms. Managing Director Thomas van de Weerd over de ambities voor 2017. Entertainment Business
 • De populaire game Minecraft gaat de Nederlandse theater- en bioscoopzalen in. In oktober organiseerde Gamestad de eerste Minecraft gamedag in de Rembrandt bioscoop te Arnhem. Nu gamen als groepsactiviteit op fysieke locaties wordt georganiseerd biedt het ook volop kansen voor de recreatiesector. Pretwerk
 • Schrijvers zien hun LIRA-uitkering teruglopen, door onder andere meer uitruil van boeken en de Bibliotheek op School. Om het Ministerie van OC&W over te halen actie te ondernemen is eerder dit jaar de Taskforce Leenrecht opgericht. In een brief brengt Jeroen Thijssen, de voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen, de VvL-leden op de hoogte van de vorderingen. VvL
 • Na een groot aantal magere jaren lijken er eindelijk betere tijden aan te breken voor de muziekindustrie. Kees van der Hoeven, CEO Universal Music Benelux, geeft zijn visie op deze en andere ontwikkelingen. Entertainment Business
 • Het festivalprogramma Eurosonic Noorderslag is compleet. BUMA Cultuur
 • De shortlists voor de European Festival Awards is bekendgemaakt. Onder meer VNPF-leden Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole en Lowlands maken kans op een award. Entertainment Business
 • MOJO heeft per 1/1/2017 een nieuwe directie, die bestaat uit Ruben Brouwer en John Mulder. Zij worden ondersteund door een managementteam waarin de festivals en boekingen, maar ook de commerci‘le, operationele en bedrijfsmatige kanten van MOJO zijn vertegenwoordigd. Entertainment Business
 • De drie genomineerden voor de Pop Media Prijs zijn bekend. Arne van Terphoven, Robert van Gijsel en Rotjoch zijn in de race voor de belangrijkste prijs in de popjournalistiek. De prijs wordt 12 januari uitgereikt tijdens de Eurosonic conferentie in Groningen. 3voor12.vpro.nl
 • Acht Nederlandse theaters presenteren volgend jaar samen de musical Fiddler on the roof. Ze hebben aan Stage Entertainment gevraagd voor hen een geheel nieuwe versie te maken. De samenwerking is bijzonder. ‘Niet eerder gaven acht theaters gezamenlijk de opdracht om een grootschalige theaterproductie te realiseren’, zegt directeur Edwin van Balken van DeLaMar. Theaterkrant
 • Marijke Schaap wordt vanaf 1 januari 2017 zakelijk leider van De Tekstsmederij. Samen met Timen Jan Veenstra als artistiek leider zal ze zich inzetten om het bestaande talentontwikkelingstraject voor toneelschrijvers te verankeren. De hernieuwde directiestructuur valt samen met de opname in het kunstenplan 2017-2020 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Theaterkrant
 • De VVTP (de Vereniging Vrije Theater Producenten) kiest sinds 2000 ieder jaar haar favoriete theater. Theater de Stoep (Spijkenisse), ChassŽ Theater (Breda), De Goudse Schouwburg (Gouda), DeLaMar Theater (Amsterdam), Parktheater (Eindhoven), Schouwburg Amphion (Doetinchem) en Theater De Meervaart (Amsterdam) zijn genomineerd voor de VVTP Theater van het Jaar Prijs 2016. Theaterkrant 

cultuurmarketing

 • Er is in de kunst- en museumwereld steeds meer aandacht voor het actief betrekken, engageren en verbinden van het publiek met kunst. Ook wordt er steeds meer belang gehecht aan publieksbereik binnen het cultuurbeleid. Wat leveren participatieprojecten in de cultuursector eigenlijk op?  Cultuurmarketing, inlog vereist
 • Voor een originele marketingcampagne is het essentieel om out-of-the-box te denken. Cultuurmarketing zet de uitdaging van creatief denken op een rijtje en geeft tips hoe ze op te lossen. Cultuurmarketing
 • De vrije tijd van 2017 staat in het teken van de geniet-economie, retro-grenzen en digital & live realities. Dat voorspelt trendwatcher van vrijetijdskennis.nl en NHTV-docent Goof Lukken in de VrijetijdsTrends 2017. Pretwerk
 • De verbreding van het festivalpubliek heeft een grotere variatie in accommodaties voor overnachting tot gevolg. Oudere bezoekers zijn immers meer op comfort gesteld en hebben bovendien vaak meer geld te besteden waarmee ze wat luxer kunnen overnachten. Maar ook jongeren willen luxe op festivals. Entertainment Business
 • Het Noord Nederlands Orkest speelt volgend jaar op Lowlands. Het orkest, dat het als zijn mission statement ziet om nieuwe publieksgroepen aan te boren, vindt zich er wel tussen passen. Artistiek leider Marcel Mandos:,Ik wil het slimme Lowlands-publiek kennis laten maken met het symfonische repertoire.’ Leeuwarder Courant
 • Vue Cinemas heeft de papieren posters en de kartonnen standees sinds kort uit de bioscoopfoyers verbannen. De bioscooponderneming voert daarmee een soort paperless filmpromotiebeleid door. De nieuwe large formats maken hier onderdeel van uit. Holland Film Nieuws

financiering

 • Hoe hebben de deelnemende projecten die gehonoreerd werden door The Art of Impact het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd? En hoe kreeg de samenwerking vorm? KWINK groep zocht antwoorden op deze vragen bij de projecten. Het volledige onderzoeksrapport ‘The Art of Impact: Inzicht in samen werken aan impact’ staat online. Het is een rapportage van bevindingen aan de publieke cultuurfondsen en het ministerie van OCW, geen evaluatie van het programma. The Art of Impact, The Art of Impact
 • Op 1 januari 2017 treden de bijdragemogelijkheden 2017-2020 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in werking. Aanvragers vinden binnen dit subsidieaanbod een continuering van werkwijze, maar ook enkele wijzigingen. Zo gaan de Deelregeling E-cultuur en het Gamefonds samen verder onder de naam Deelregeling Digitale cultuur. Het Stimuleringsfonds heeft het subsidieaanbod en doelstellingen op een rij gezet. De beschikbare budgetten bij de verschillende regelingen zijn ook bekend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de laatste subsidierondes van het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds zijn 5 onderscheidende clips en 9 games ondersteund. Met de ondersteuningen komt een einde aan twee eigenzinnige subsidieregelingen en een bijzondere samenwerking tussen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • ‘Het juist defini‘ren van maatschappelijke opgaven is binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 essentieel. Het fonds zal daarom de komende jaren doorgaan met het uitzetten van Open Oproepen rond urgente vraagstukken die vragen om een interdisciplinaire benadering Žn om ontwerpkracht.’ Column van Syb Groenveld, directeur bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwikkeling en verbinding zijn de accenten in het nieuwe beleid van het Mondriaanfonds. Daarover blogt directeur Birgit Donker op de vernieuwde website van het fonds. Mondriaanfonds
 • De nieuwe website van het Mondriaanfonds hoort bij de nieuwe cultuurplanperiode 2017-2020 met nieuwe bijdragemogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Voor de verschillende bijdragen blijven ongeveer dezelfde budgetten beschikbaar. Maar er zijn wel belangrijke praktische wijzigingen voor aanvragers. Mondriaanfonds
 • Een overzicht van de bijdragemogelijkheden 2017-2020 van het Mondriaanfonds. Vanaf maandag 9 januari staan de aanvraagformulieren met bijbehorende checklists online en kan worden aangevraagd. De kalender biedt de eerste deadlines voor 2017. Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Zeven projecten zijn in het kader van de Transmediaregeling Non-fictie 2016 gehonoreerd. Deze regeling is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. Het gaat daarbij om projecten met artistieke kwaliteit die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Filmfonds
 • De speelfilms Vechtmeisje en Sisyphus over Amsterdam worden door het Nederlands Filmfonds gesteund met een realiseringsbijdrage. Filmfonds
 • In de vierde ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2016 zijn bijdragen verleend aan 9 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 2,3 miljoen. Dit genereert ruim € 10,5 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 7 speelfilms, 1 animatiefilm en 1 documentaire. Filmfonds
 • In het kader van hun samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds jaarlijks in speelfilms, documentaires en korte animatiefilms die in coproductie worden gerealiseerd. Eerstvolgende deadline is 10 januari 2017. Filmfonds
 • One Night Stand is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van de NTR, VARA, VPRO, het NPO Fonds, CoBO en het Filmfonds gericht op de ontwikkeling en stimulering van film- en televisietalent. Het project bestaat uit de ontwikkeling van 12 scenario’s en de realisering van 6 korte fictiefilms van 45 minuten. Eerstvolgende deadline is 4 januari 2017. Filmfonds Het project bestaat uit de ontwikkeling van 12 scenario’s en de realisering van 6 korte fictiefilms van 45 minuten. Het project bestaat uit de ontwikkeling van 12 scenario’s en de realisering van 6 korte fictiefilms van 45 minuten.
 • Alle instellingen die voor hun meerjarige aanvraag van het Fonds Podiumkunsten positief advies kregen, maar voor wie het beschikbare budget niet toereikend was om die subsidie toe te kennen krijgen alsnog voor ŽŽn jaar geld. Tevens kunnen instellingen op de ‘zaaglijn’ – de aanvragen die op 1 augustus slechts voor een deel konden worden gehonoreerd – voor het gehele geadviseerde bedrag voor een periode van vier jaar worden gehonoreerd. Fonds Podiumkunsten, Theaterkrant
 • De toekenningen productiesubsidie (3e ronde 2016) staan online. Fonds Podiumkunsten
 • De toekenningen Subsidie Nieuwe Makers (2e ronde 2016) staan online. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft De Cacaofabriek in Helmond, De Spot in Middelburg, ’t Ukien in Kampen en Altstadt Eindhoven aangewezen als Kernpodia binnen de subsidie Programmering Podium Popmuziek. Fonds Podiumkunsten
 • TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs. Het werd in 2013 bij het Cultuurfonds ingesteld, in samenwerking met een anonieme mecenas. Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.500 beschikbaar gesteld om toneelschrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven. Met het TheaterTekstTalent Stipendium wil het Cultuurfonds het theaterveld een kwaliteitsimpuls geven. Deadline 1 januari 2017. Cultuurfonds
 • Op 13 december zijn de gemeente Uden en Etten-Leur officieel aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Brabant. In Nederland zijn veel gezinnen waar kinderen vanwege geldgebrek niet kunnen deelnemen aan kunst. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat alle kinderen kunst- en cultuurlessen kunnen volgen. In Noord-Brabant nemen op dit moment 21 gemeenten deel, van wie 17 via het Jeugdcultuurfonds Brabant. Jeugdcultuurfonds
 • De Europe Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd: Steun voor Filmeducatie.
 • Deze steunmaatregel heeft als doel te zorgen voor meer publiek en interesse voor Europese audiovisuele werken en cinematografisch erfgoed. De focus ligt vooral op jong publiek. Deadline: 2 maart 2017. Clicknl
 • De Koninklijke Bibliotheek stelt voor 2016/2017 subsidie beschikbaar voor de verdere verankering van Aangepast Lezen binnen het openbare-bibliotheekveld. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de bibliotheek zich actief inzet om deze dienstverlening te promoten onder haar leden met een leesbeperking en dat de bibliotheek haar frontofficemedewerkers bekendmaakt met deze dienst. Deadline 31 januari 2017. KB
 • Filmmaakster Anneloek Sollart wint de KRO-NCRV documentairewedstrijd over angst met een filmplan over beveiligers. Ze ontvangt 150.000 om haar plan te realiseren. Broadcastmagazine
 • De Udenhoutse filmmaker Philippe van der Loo heeft 6.000 euro nodig om een korte film, De Thuiskomst, gebaseerd op Anna Enquist, te maken en is daarom een crowdfund-actie gestart op de website Cinecrowd. Brabants Dagblad
 • De Vereniging van Dansers in Nederland (VDN) geeft financi‘le steun aan creatieve initiatieven voor de danswereld. De VDN wordt momenteel na 10 jaar actief te zijn geweest in de danswereld, opgeheven. De ledenvergadering heeft ervoor gekozen om het overgebleven kapitaal aan projecten binnen de danswereld te besteden. Deadline voor projectvoorstellen is 9 januari. Dansmagazine

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Kunst krijgt steeds vaker te maken met doelstellingen die haar vanuit de samenleving en de overheid gesteld worden. Enerzijds lijkt het een lovenswaardige ontwikkeling dat kunst in een nauwere verbinding met maatschappelijke belangen wordt gesteld. Anderzijds dreigt de eigen sfeer waarin kunst zich losmaakt van directe belangen, en een vergezicht op iets fundamenteel anders kan bieden, verloren te gaan. Op 6 februari organiseert de Akademie van Kunsten hierover een discussieavond. KNAW 

architectuur en vormgeving

 • De Rijksbouwmeester organiseert samen met andere initiatiefnemers de prijsvraag who cares? Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners uit om met oplossingen en voorstellen te komen om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie vorm te geven in de woonwijken. Op 18 januari 2017 wordt de prijsvraag gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Almere. Architectuur Lokaal
 • De expositie Insecurities: Tracing Displacement and Shelter in het Museum of Modern Art, New York onderzoekt welke oplossingen de hedendaagse architectuur en design hebben aangedragen voor een van de grootste mondiale problemen: 65 miljoen ontheemden. Hyperallergic
 • De kenniseconomie versterkt de trek naar de stad, de behoefte aan huizen is in sommige steden enorm. Tegelijkertijd worden de kansarmen geleidelijk uit de stad weggedrukt. Een gesprek met Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Jeannette Nijkamp, sociologe, concludeert in haar proefschrift dat creatieve ondernemers nauwelijks bijdragen aan de economische ontwikkeling van een achterstandswijk. Marketing Tribune, NRC, inlog vereist
 • Een expressief houten gewelf ontwerpen, produceren en bouwen, welk architectenbureau kan dit nog? Studio RAP lukt het wel, met robots en geavanceerde software. Doelstelling is de architect terug te brengen van louter stylist naar (digitale) bouwmeester. Cobouw
 • Mark Minkjan is voor zijn artikel ‘Het nieuwste gebouw op de Amsterdamse Zuidas is een plaatje – en niet veel meer dan dat’ bekroond met de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek. Archined
 • Dutch Design Awards reikt jaarlijks een Best Client Award uit aan opdrachtgevers die vormgeving strategisch inzetten voor hun organisatie. Brabantia won dit jaar. De verhalen van Transavia en MultiTankcard, de genomineerden, zijn zeker ook de moeite waard. BNO

beeldende kunst

 • Het Bredase museum MOTI heeft samen met het Stedelijk Museum Amsterdam 17 digitale kunstwerken gekocht van (inter)nationale kunstenaars. Dingeman Kuilman, de directeur van het nieuwe Stedelijk Museum Breda, heeft dus meteen bij aanvang 17 nieuwe werken in collectie. Hij is er blij mee. Museumtijdschrift, BN – De Stem
 • Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch wijdt begin volgend jaar een expositie aan het hergebruik in de kunst van afgedankte heiligenbeelden: ‘Verspijkerd en verzaagd’. Museumtijdschrift, Noordbrabants Museum
 • In de Kruisruimte in Eindhoven heeft Florence Husen met veertig kunstenaars een tentoonstelling gemaakt om te vieren dat ze veertig jaar kunstenaar is. ‘De kleur van jonge honden en oude meesters’ is een presentatie waar de verbeelding feestelijk eer wordt betoond. Mister Motley
 • Het Fotomuseum Den Haag is in oppervlakte verdubbeld naar ruim 1.000 vierkante meter. Dat is ten koste gegaan van het GEM, het museum voor actuele kunst. De twee musea, sinds 2002 gehuisvest in hetzelfde gebouw naast het Gemeentemuseum, zijn van plek geruild. De Volkskrant
 • Het Frac Nord- Pas de Calais in Duinkerke beschikt over een uitgebreide collectie kunstwerken die in relatie staan tot de literatuur. Catherine Millet, kunstcriticus en hoofdredacteur van Art Press , heeft zich hierdoor laten inspireren bij het maken van de tentoonstelling Dis-moi voir, die de relatie tussen literatuur en beeldende kunst onderzoekt. Metropolis M
 • De hoofdwinnaars van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2016 zijn bekendgemaakt: Laurie Cluitmans won de hoofdprijs in de categorie Essay en de categorie Recensie is gewonnen door Brenda Tempelaar. Jongekunstkritiek

film

 • Het programma van de Europese Dag van de Korte Film op 21 december is bekend. DagvandeKorteFilm
 • De Shortcutz Amsterdam Annual Awards hebben zich in drie jaar tijd ontwikkeld tot ’s lands belangrijkste competitie voor kortfilmtalent. Op 23 januari 2017 worden ze voor de vierde keer uitgereikt tijdens een ceremonie in EYE. De genomineerden zijn nu bekend. Filmkrant 

letteren

 • Adriaan van Dis schenkt zijn literaire archief aan het Literatuurmuseum in Den Haag. Literatuurplein
 • 5 nominaties voor de BNG Bank Literatuurprijs 2016. BNG Literatuurpijs
 • Lezers van NRC Handelsblad kozen de afgelopen weken hun favoriete boek van het jaar uit een door de redactie samengestelde lijst van 24. ‘Het Smelt’ van Lize Spit is de winnaar. NRC
 • Recensieweb.nl, de site die ernaar streefde om ‡lle Nederlandse literatuur te recenseren, zal per 1 januari 2017 ophouden te bestaan. De vruchten van die onmogelijke ambitie, zo’n 2500 artikelen uit elf jaar, worden overgedragen aan een nieuwe ambitieuze site voor boeken in alle genres, De Leesclub van Alles. recensieweb 

muziek

 • De twaalfde editie van Operadagen Rotterdam, van 12 t/m 21 mei 2017, draait om het thema ‘Departures’. Het is deel ŽŽn van het nieuwe vierjarige festivalthema ‘Lost & Found’. De Nationale Opera presenteert een tweede editie van het Opera Forward Festival. Van 18 t/m 31 maart 2017 staat de toekomst van opera weer centraal in Amsterdam en krijgen vooral nieuwe werken en makers een podium. Operamagazine, Theaterkrant
 • Het kleinschalige decemberfestival Stranger Than Paranoia staat naast vier avonden Tilburg ook in Nijmegen. Improvisatiemuziek, een hommage, en een avond in het teken van de stem zijn onderdeel van het prgramma van initiatiefnemer Paul van Kemenade. Jazzenzo
 • Gitarist, componist en bandleider Anton Goudsmit is tot en met 2018 de nieuwe artistiek leider en dirigent van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. In deze periode coacht hij getalenteerde musici tot en met 25 jaar voor een bigband-project waaraan een tournee en samenwerkingsprojecten zijn gekoppeld. Getalenteerde muzikanten kunnen zich tot 15 maart 2017 inschrijven voor de selectieprocedure. NJJO
 • De genomineerden Edison Pop 2017 zijn bekendgemaakt. Entertainment Business
 • Twaalf veelbelovende acts betwistten de Grote Prijs van Nederland in de categorie‘n ‘Hiphop’ en ‘Singer-songwriter’. Soul Trash won in de eerste categorie, Vic Willems werd de beste singer-songwriter. Grote Prijs van Nederland, Brabants Dagblad
 • Na een succesvolle eerste editie is December Tapes in 2016 terug. Tien bands uit Breda werken gezamenlijk aan een semi-akoestisch album, waarbij onderlinge samenwerking centraal staat. Op 11 december was de albumpresentatie in Mezz. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Leo Spreksel vertrekt in september als artistiek directeur van Korzo, het Haagse productiehuis voor dans, uit onvrede met het Nederlandse kunstbeleid. In Nederland is door de verzakelijking de stem van kunstenaars weggedrukt. De procedures en formats zijn in het kunstbeleid te dominant geworden, zegt hij. De Volkskrant, Theaterkrant
 • Het Nationale Ballet benoemt per 1 januari 2017 de jonge choreografen Juanjo Arques en Peter Leung tot Young Creative Associates. Met deze positie steunt Het Nationale Ballet de jonge talenten door het verstrekken van choreografieopdrachten en mentorschap in de ontwikkeling van het maken van artistieke keuzes. Het aanstellen van de Young Creative Associates is een van de vier stappen die het balletgezelschap onderneemt om nieuwe talent te ontwikkelen. Dans magazine
 • Danser GŽrard Lema”tre is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij heeft het grootste gedeelte van zijn loopbaan gedanst bij het Nederlands Dans Theater (NDT) uit Den Haag. Dans magazine
 • Dansgezelschap Introdans uit Arnhem huldigt vanaf 21 januari choreograaf Hans van Manen, die volgend jaar 85 wordt. Introdans

kunst in de openbare ruimte

 • Er is consternatie in Oudewater over een beeld van kunstenaar Gabriel Lester. “Het is nooit leuk als mensen je werk niet mooi vinden. Aan de andere kant ben ik wel iets wijzer geworden. Want het lastige aan het cre‘ren van beeldende kunst voor op straat is dat je nooit weet wie je publiek is,’ zegt de kunstenaar. Het verbaast Jeroen Boomgaard, lector Kunst en Publieke Ruimte, niet. Burgers zijn mondiger geworden, en gemeenten verplaatsen, om discussies te vermijden, beelden of erger: plannen gaan niet door. Trouw
 • bkkc koppelt in het project FoodLabPeel kunstenaars aan boerenbedrijven. Zo werkt Koen Vanmechelen met varkenshouderij Heyde Hoeve aan genetische diversiteit. bkkc
 • Het kunstwerk van Joseph Semah op de Boulevard in Bergen op Zoom is al meer dan vijf jaar incompleet. Na reparatie wordt het werk in 2017 teruggeplaatst. BN-De Stem
 • De moza•ekkunstwerken uit 1954, naar ontwerpen van Jan Boon, zijn weer terug in de oude stationstunnel in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Laat BoschBeest vooral staan: ‘Een ode aan creativiteit, saamhorigheid en verwondering’. Dat hij een vaste plek ergens in de stad gaat krijgen, ligt wel vast. Maar waar? De PvdA stelde voor om ‘de uil’ gewoon te laten staan. Als ‘prachtige toegangspoort voor onze stad’ na een fantastisch Boschjaar. Brabants Dagblad
 • In opdracht van de stadsdichter van Tilburg Martin Beversluis maakte Gilaworks enkele korte films bij gedichten voor op de video-installatie ‘Between YOU&ME’. Het Nieuwjaarsgedicht van Beversluis is de eerste die getoond wordt. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Op een prachtige plek, een oude boomgaard aan de voet van de Waaldijk in Bemmel, ligt een eenvoudig atelier naar ontwerp van XVW architectuur uit ‘s-Hertogenbosch. De lastige randvoorwaarden, namelijk geen geld en geen tijd, zijn de sleutel geweest tot een ingetogen en helder ontwerp voor een atelier dat zich moeiteloos in de omgeving nestelt. De Architect
 • De broers Thomas en Pieter Bedaux, van Bedaux De Brouwer Architecten uit Goirle zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de transformatie van een gebouw dat ontworpen is door hun opa: de Openluchtschool aan de Dr. Keyzerlaan in Goirle. Cobouw
 • De beeldende kunst van Caren van Herwaarden is een tussenwereld waar het waarneembare wordt doorgesluisd naar het geestelijke. Je kunt haar tekeningen ruiken en proeven. Ze strekken zich naar je uit. Je wordt erdoor aangeraakt en ze gaan in je hoofd zitten. Mister Motley
 • Marjan Teeuwen heeft een kunstwerk gemaakt van een Palestijns huis dat beschadigd werd door een Isra‘lische aanval. Het kunstwerk in de stad Khan Yunis in de Gazastrook wordt tijdelijk als museum opengesteld. NDTV, NU.nl
 • Muziek van de progressieve rockgroep Nine Inch Nails is voor Temko, een band van Aart Strootman, de basis geweest voor de nieuwe richting die het kwartet is ingeslagen. Dat leverde fascinerende resultaten op tijdens een concert waarin de muziek experimenterend en improviserend werd gepresenteerd. Jazznu
 • Kirsten van Teijn zingt mooie liedjes, maar vergast het publiek op nogal veel lichamelijke ongemakken. Inhoudelijk is wat Van Teijn te vertellen heeft zwak en nauwelijks onderscheidend, vindt de Volkskrant. Van Teijn knalt, met haar programma Zalf, dwars door alle gne heen, meent NRC. De Volkskrant, NRC, inlog vereist 

kunstonderwijs

 • Is het onderzoeksprogramma voor de scheppende en uitvoerende kunsten aan de universiteit van Leiden wetenschap? Op 16 november woonde Egbert Dommering in Leiden de promotie bij van de beeldend kunstenaar Hans Scholten (1952) over Urban Future, in het kader van het programma van de Academy of Creative and Performing Arts (APCA), een samenwerking met de Koninklijke Academie te Den Haag. Egbert Dommering
 • Koningstheateracademie en Liliane Fonds stellen Theaterstadstuin in ‘s-Hertogenbosch voor publiek ter beschikking. Brabants Dagblad

kunstbeoefening

 • Het afgelopen jaar heeft tijdschrift Mister Motley in samenwerking met het VSB-fonds een landelijk onderzoek verricht naar de positie en behoeften van amateur- en deeltijdkunstenaars en nu start het de nieuwe rubriek ‘amor.teur’. Mister Motley
 • Heineken Fanfare ‘s-Hertogenbosch trad voor de eerste keer op met het JeroenBosch koor. Kerstliederen en een deel van Finlandia van de Finse componist Jean Sibelius werden samen vertolkt. Brabants Dagblad 

cultuureducatie en -participatie

 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ontvangt van Minister Bussemaker een extra bedrag van € 1,2 miljoen om meer leerlingen in het vmbo te bereiken. Op 19 januari 2017 organiseert Kunstbalie in samenwerking met het FCP een Meet Up over de aankomende Subsidieregeling Cultuureducatie in het VMBO voor ge•nteresseerden scholen en cultuuraanbieders. Kunstbalie
 • Maar liefst 2.500 leerlingen van 44 basisscholen in Noord-Brabant hebben de afgelopen maanden het MediaLab Festival op locatie bezocht. Cubiss organiseerde deze interactieve en soms digitale speeltuin in samenwerking met Cinekid en met medewerking van de bibliotheken. Tilburg, Eindhoven en Breda waren in september en november gastheer voor het festival. Cubiss
 • De Talent Factory in Liempde heeft een talentenklas opgezet als voorbereiding op vakopleidingen zoals het conservatorium. Deze week was de einduitvoering van 10 kinderen. Brabants Dagblad
 • Uit ruim 50 verzamelde best practices vanuit het hele culturele veld heeft een team experts van binoq atana een longlist van 15 kanshebbers op de Code Culturele Diversiteit Award 2016 opgesteld. napk
 • Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde een onderzoek naar de integratie van migranten. Belangrijkste conclusie is dat een hoger opleidingsniveau amper tot een betere arbeidsmarktpositie leidt. Dit verklaart een stijgend onbehagen van migranten over hun leven en mogelijkheden in Nederland. Uit het rapport blijkt verder dat er nog steeds een behoorlijke steun voor culturele diversiteit (70%) is. Het percentage autochtone Nederlanders dat vindt dat er teveel mensen van een andere nationaliteit in Nederland wonen, is sinds 2000 gestaag gedaald. SCP, NOS 

erfgoed

 • Het Jheronimus Bosch-jaar was een groot succes. Het Bosch-jaar leverde ‘s-Hertogenbosch zeker 150 miljoen euro aan inkomsten. 1,5 miljoen toeristen bezochten de stad. NRC
 • De Ettense jaren van Vincent van Gogh komen alsnog op de tijdbalk van het Amsterdamse Van Goghmuseum. Dat gebeurt begin 2017.,,De landelijke erkenning doet ons goed”, zegt Lex Besseling van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur. In Etten-Leur is een virtuele ontmoeting met Van Gogh mogelijk. BN – De Stem, BN – De Stem
 • De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat kunstobjecten die sinds 2014 in de opslag van het Allard Pierson Museum in Amsterdam liggen aan Oekra•ne moeten worden toegewezen en niet aan de vier musea op de Krim die de kunstschatten uitleenden. Het Parool
 • De schaapherder met traditionele landschaaprassen is op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. Immaterieel Erfgoed, Omroep Brabant

bibliotheken

 • ‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel’ is op 14 december gepresenteerd. Het advies van de Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel geeft een interessant perspectief voor de lokale invulling van de kernfuncties en biedt een raamwerk voor lokaal bibliotheekwerk dat op maat van de lokale samenleving kan worden ingericht. KB, KB, Bibliotheekblad
 • Op 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden en verschillende politieke partijen zien de openbare bibliotheek als partner ter versterking van hun visie. De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft een overzicht gemaakt. De Bibliotheken
 • De overheid digitaliseert in rap tempo, terwijl 20% van de Nederlanders niet digitaal zelfredzaam is. Ook jongeren worstelen met de e-overheid en het vinden van de juiste informatie en formulieren. Marjan Middelkoop van Cubiss pleit voor het behoud van niet-digitale alternatieven en voor digitale communicatie die ook rekening houdt met de uitdagingen van digibeten. Cubiss
 • Het promotieonderzoek van Ellen Kleijnen aan de Universiteit van Amsterdam benadrukt het belang van een goede schoolbibliotheek. KB
 • Het rapport ‘Samenwerking primair onderwijs 2015-2016’ is beschikbaar. In dit onderzoek, dat dit jaar voor de tweede keer via het Bibliotheekonderzoeksplatform is uitgevoerd, wordt ingegaan op de dienstverlening van bibliotheken aan basisscholen en aan het speciaal (basis)onderwijs. KB
 • Op 20 januari a.s. organiseert de KB wederom een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? KB
Geen reacties

Geef een reactie