trends & ontwikkelingen 20 juni 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van het Kamerlid Rutte (VVD) over de financi‘le degelijkheid van ontvangers van subsidie uit het Filmfonds. Algemeen Dagblad
 • Dankzij de nieuwe Erfgoedwet is het Nederlandse erfgoed straks beter beschermd. Momenteel is het behoud en beheer van het erfgoed nog geregeld in verschillende specifieke regelingen en wetten. In de nieuwe Erfgoedwet worden alle wetten en regelingen door minister Bussemaker samengevoegd. De komende vier weken kunnen burgers en belanghebbenden online reageren op het wetsvoorstel Erfgoedwet. InternetconsultatieRijksoverheid.nl
 • Het Wetsvoorstel Omgevingswet bundelt het omgevingsrecht in ŽŽn wet. Het deel van de Monumentenwet 1988 dat direct raakt aan de fysieke leefomgeving, wordt er in opgenomen. Het resterende deel van de Monumentenwet gaat in 2016 op in de nieuwe Erfgoedwet. Rijksoverheid
 • Gemeenten en provincies zijn tevreden over het wetsvoorstel Omgevingswet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarmee is een betekenisvolle stap gezet naar toekomstbestendig omgevingsrecht, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie.  Binnenlands bestuur
 • Het Nederlands Uitgeversverbond heeft een position paper gestuurd naar de woordvoerders auteursrecht in de Tweede Kamer. Het is een reactie op de bijdrage van de regering aan de EU-consultatie over het auteursrecht. Strekking van de brief is dat, anders dan wat de regering beweert, de huidige uitzonderingen in de Auteurswet ook in het digitale tijdperk goed functioneren en een duidelijk kader bieden. Inct.nl
 • De coalitiepartijen in Amsterdam willen de bezuinigingen op kunst en cultuur door het vorige college terugdraaien en ‘Omdat de grote instellingen bij deze bezuinigingen zo veel mogelijk zijn gespaard, wordt dit grotendeels bestemd voor de kleinere instellingen en talentontwikkeling. Nieuw talent krijgt volop kansen’ Ook in andere grote steden is er sprake van het terugdraaien van bezuinigingen. KunstbeeldTheaterkrantFNV Kiem
 • Volgens het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van Amsterdam, wordt de kunstenplansystematiek aangepast. Het college en de gemeenteraad besluiten in hoofdlijnen over het kunstenplan, waarna de uitwerking en besluitvorming over individuele subsidies komt te liggen bij een cultuurfonds. Amsterdamse Kunstraad
 • De omstreden nieuwbouw van het Haagse cultuurpaleis Spuiforum gaat definitief niet door. Dat is het resultaat van het coalitieakkoord dat het nieuwe college bestaande uit D66, Haagse Stadspartij (HSP), VVD, PvdA en CDA donderdag 12 juni bereikte.Theaterkrant
 • Maastricht bezuinigt op cultuur. De subsidie aan muziekproductiehuis Intro in Situ (73.000 euro) wordt in zijn geheel geschrapt, terwijl Marres en Bureau Europa elk bijna een kwart van hun subsidie van in totaal 207.000 euro kwijtraken. Dichtbij.nl/Maastricht

cultureel ondernemerschap

 •  De Federatie Cultuur is voor de aan haar verbonden organisaties een samenwerkingsverband met EnergieLive aangegaan. Hiermee kunnen podia zich veel kosten en zorgen besparen op het gebied van energie. VSCD
 • Het Nederlands Letterenfonds acht de vaste boekenprijs van groot belang voor de diversiteit en pluriformiteit van het boekenvak in het algemeen en het literair-culturele deel daarvan in het bijzonder. Rolf Schšndorff, voormalig hoogleraar algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam, pleit voor de handhaving van de vaste boekenprijs. LetterenfondsDe Volkskrant
 • Verslag van het Grote Boekendebat dat op 16 juni in Amsterdam plaatsvond, georganiseerd door CB: ‘Een debat dat de hoofdrolspelers uit het boekenvak samenbrengt om te discussi‘ren over de toekomst van het boek.’ Inct.nl
 • De Christelijke boekhandel floreert. NRC
 • Wat kan een symfonieorkest doen als er minder publiek komt en de subsidie onder druk staat? Digitale NRC, inlog vereist
 • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) gaat elke twee jaar een onderzoek doen naar de veranderingen in de beroepspraktijk van kunstdocenten en artistiek begeleiders van amateurkunstenaars. Deze vragenlijst, in samenwerking met FNV KIEM, Kunstconnectie en Adecco opgesteld, is de start van een periodiek onderzoek. LKCA
 • Pensioenuitvoerder APG biedt vanaf volgend jaar een pensioenfonds voor zzp’ers aan. Een aantal belangenorganisaties van zelfstandigen heeft hierover met de pensioenuitvoerder een akkoord bereikt. FNVKiem

financiering

 • De tweede ronde voor de MIT regeling is dinsdag 3 juni opengegaan. In de tweede ronde kunnen R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. Het ministerie van Economische Zaken stelt € 940.000 voor de topsector Creatieve Industrie beschikbaar. Click.nl
 • Op maandag 30 juni organiseert het Mondriaan Fonds in het Havenmuseum in Rotterdam een bijeenkomst waar de eerste resultaten worden getoond van de nieuwe Bijdrage Samenwerking Musea. Met deze samenwerkingsregeling, die op verzoek van het Ministerie van OCW tot stand is gekomen, geeft het Mondriaan Fonds een stimulans aan duurzame vormen van samenwerkingen van musea.
 • Mondriaanfonds
 • De Vrije Beurs Praktijkverdieping is bestemd voor getalenteerde kunstenaars en bemiddelaars die hun artistieke ontwikkeling en/of cultureel ondernemerschap willen bevorderen. De beurs kan worden gebruikt voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping bij instellingen in binnen- en buitenland. Deadline is 11 juli a.s. Mondriaanfonds
 • De voor de Prix de Rome genomineerde architecten worden door het Mondriaanfonds uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de Hoogstraat in Rotterdam als een levendige stadsstraat met gemengde functies. Ter hoogte van de Binnenrotte wordt gevraagd om een interventie die de oude dam beleefbaar maakt en die een link met de historie van Rotterdam zal weten te leggen. Mondriaanfonds
 • Met De Verbeelding willen het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds de productie mogelijk maken van films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. Binnen dit samenwerkingsproject worden twee films geselecteerd voor realisering. De maximale realiseringsbijdrage van de fondsen bedraagt € 300.000 per film. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds heeft 37 aanvragen ontvangen voor de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive), waarmee in totaal voor ruim 10 miljoen euro een beroep wordt gedaan op een financi‘le bijdrage. Filmfonds
 • Bas van der Ree wordt per 1 juli verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, de nieuwe divisie van het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • In de eerste ronde van de Non-fictie Transmediaregeling van het Mediafonds zijn uit vijftien aanvragen vier transmedia projecten gehonoreerd. Mediafonds
 • Fionne Konings onderzocht in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie 6 van de 54 projecten die een aanvraag in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit gehonoreerd zagen. Ze concentreerde zich op de deskundigheidsbevordering. De publicatie verscheen onder de titel De stip aan de horizon’ Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het VSBfonds heeft 175.000 euro geschonken aan het Centraal Museum voor de realisatie van een belangrijke doelstelling van de grootschalige herinrichting: de vernieuwde bezoekersbeleving. Metropolis M
 • De Nederlandse filmindustrie verliest jaarlijks minimaal 78,4 miljoen euro omzet (inclusief BTW) als gevolg van het downloaden van films uit illegale bron. Dit blijkt uit het rapport ‘Omdat het gratis is’ opgesteld door Considerati in opdracht van o.m. de Filmproducenten Nederland en het Nederlands Filmfonds. Filmproducenten.nl Cultureel Persbureau

cultuurnieuws ; nederland

architectuur en vormgeving

 • Er lonkt een duurzaam financieel alternatief voor de vastgelopen en perverse stedelijke vastgoedeconomie. De opkomst was hoog, het optimisme groot. Nederlandwordtanders en Ruimtevolk organiseerde het symposium ‘Werken aan de duurzame stad’ ter gelegenheid van de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam. Ruimtevolk
 • Verslag van de bijeenkomst Kansen voor de binnenstad, waarin de deelnemers aan de hand van talrijke trends en ontwikkelingen werden meegenomen in een nieuwe werkelijkheid. Menselijk kapitaal, technologie en het voetgangersperspectief bepalen de lokale kansen. Ruimtevolk
 • Aedes, de vereniging van woningcorporaties, roept de overheid op goed te kijken naar alle sluitingen van verzorgingshuizen door de hervorming van de zorg. De Architect
 • Het Landscape House, geprint in 3D, van architect Janjaap Ruijssenaars zal gaan dienst doen als expositieruimte voor musea. Engineeringnet
 • Het televisieprogramma Het Klokhuis komt in september met een speciale reeks afleveringen in samenwerking met de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Kinderen wordt gevraagd om na te denken over hoe hun omgeving is ontworpen en hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen aan een ontwerp. Omroep Brabant
 • Museum Meermanno bezit met ruim 350.000 bladen de grootste collectie ex-libris ter wereld. Het echtpaar Jansen-Ebing verzamelde er 80.000 bladen van en droeg de verzameling in 2001 over aan het museum. Er is gedurende de zomer een expositie te zien. Historiek

beeldende kunst

 • Dit jaar kunnen jonge kunstcritici weer meedingen naar de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2014.Dat de Nederlandse kunstkritiek niet meer functioneert zoals het hoort, ligt niet alleen aan de kijk en de kunde van de critici, maar vooral aan de geest van de tijd, aan de geest van het land. In essentie ligt het probleem dus buiten de kunstkritiek zelf? Walter Hillaert vraagt het zich af. De Groene Amsterdammer , Mondriaanfonds

film

 • De Nederlandse Ambassade in Parijs organiseert CinŽ-Danse, een eerbetoon aan Cinedans, middels de programmering van een aantal recente en spraakmakende Nederlandse dansfilms uit dit festival. NBF.nl

letteren

 • Literatuur begint haar plek op Oerol te veroveren. Het landschap inspireert schrijvers en dichters tot mooie teksten en tegelijkertijd nemen bezoekers door middel van literatuur de omgeving op een po‘tische manier in zich op. Welke vormen van literatuur kun je tegenkomen op Terschelling? Theaterkrant.nl

muziek

 • Pierre Audi, directeur van De Nationale Opera en het Holland Festival, houdt een eerste lezing als Honorary Fellow Muziektheater aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als titel Why bother? The irresistible paths of music theatre. Theaterkrant.nl

theater en dans

 • Ali B, Theo Maassen, Erik van Muiswinkel en Paulien Cornelisse zijn door de VSCD genomineerd voor de Poelifinario 2014. Metropolis M

kunstonderwijs

 • Alle eindexamenpresentaties van Nederlandse en Belgische kunstacademies en Masteropleidingen, geordend op datum. Metropolis M

cultuureducatie en -participatie

 • Op donderdag 19 juni vond in ‘s-Gravenhage de conferentie over Cultuureducatie met Kwaliteit plaats: Vraag het de juf; Het onderwijs aan het woord over cultuureducatie. Daar presenteerde Fonds Cultuurparticipatie een tijdlijn met de stand van zaken van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De tijdlijn is online te bekijken. Nu.nl

e-culture

 • YouTube heeft bevestigd dat het video’s van onafhankelijke muzieklabels van zijn site gaat weren als die labels niet deelnemen aan zijn muziekstreamingdienst. Waarom komt YouTube met een betaalde variant? NU.nl3voor12.vpro.nl NRC
 • Ziggo stopt met zijn eigen muziekservice voor klanten. 3voor12.vpro.nl

erfgoed

 • Bergen op Zoom is genomineerd voor de Erfgoedprijs 2014. De andere genomineerden zijn Coevorden, Midden-Delfland en Rheden. Kunsten’92
 • Het Teylers Museum in Haarlem is het eerste museum in Nederland waar bezoekers zelf kunstwerken in het depot kunnen bekijken. RTV Noord-Holland
 • 50.000 Nederlandse liedteksten doorzoekbaar op het Internet. Eindhovens Dagblad
 • De Jazzdag Industry Achievement Award 2014 wordt toegekend aan het team van het Nederlands Jazz Archief vanwege de grote verdiensten voor het complete jazzwerkveld. Bumacultuur

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Provinciale Staten gaat begin juli geen beslissing nemen over het Brabant-C fonds. Volgens een grote groep provinciale politici is het voorstel voor dit cultuurfonds met 25 miljoen euro nog niet ‘rijp’ en moet de beslissing worden uitgesteld. De vergadering van de Commissie Cultuur en Samenleving is teug te luisteren. Omroep BrabantBrabants DagbladProvincie Noord-Brabant
 • Het CDA in Brabant was van mening dat de eigen gedeputeerde Brigite van Haaften haar voorstel voor een cultuurfonds tch op de agenda van Provinciale Staten voor 4 juli moet zetten. Coalitiepartij VVD bindt in. Brabants DagbladBrabants Dagblad

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft ingestemd met een definitief ontwerp voor de opknapbeurt van het plein voor het ChassŽ Theater en Holland Casino. BN – De Stem
 • philharmonie zuidnederland is in gesprek met cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) over het uitbreiden van het aantal Eindhovense scholen waarop het orkest cultuurlessen verzorgt. Dit zou er toe kunnen leiden dat het fusie-orkest toch in aanmerking komt voor subsidie van de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch verlangt een acute oplossing voor de slechte staat van het hoofdgebouw aan de Hinthamerstraat. Brabants Dagblad
 • Voor de ontwikkeling van het Tilburgse Veemarktkwartier, een concentratiegebied van creatieve ondernemingen is in totaal 17 miljoen euro beschikbaar van de gemeente Tilburg , de provincie en de Europese gemeenschap. Brabants Dagblad
 • ‘De bibliotheek g‡‡t naar de Spoorzone”. Dat zei de Tilburgse wethouder Berend de Vries. Er zijn al duidelijke signalen dat er zich ondernemingen gaan vestigen. Brabants Dagblad
 • Laat Tilburgers meebeslissen over de polygonale loods op de Spoorzone. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • Hoewel het gemeentebestuur in Best eerder zijn steun uitsprak voor Cultuurspoor, het culturele hotspotplan van Pulz, Wig en de Bibliotheek in het centrum van Best, stelt het college deze opnieuw ter discussie. Oproep om het muziek- en dansonderwijs van Pulz onverkort onder te brengen bij Cultuurspoor tijdens open dag Pulz. Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad
 • Ondernemers in De Rips schenken het dorp een nieuw openluchttheater met 125 zitplaatsen. Het theater wordt eind augustus of begin september gebouwd. Eindhovens Dagblad
 • Drie van de vier oppositiepartijen in de Deurnese gemeenteraad willen meer informatie van B en W over de ontwikkelingen rond de bibliotheek. Eindhovens Dagblad
 • Deurne heeft een centrale bibliotheek nodig, volgens CDA. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Oss heeft minstens 3,5 miljoen euro nodig om de cultuursector te hervormen. Brabants Dagblad
 • Inspiratiebijeenkomst, deel van een serie in de Roosendaalse schouwburg, opgezet om na te denken over de vraag waar Roosendaal cultureel in 2020 moet staan, matig bezocht door ondernemers. BN – De Stem
 • Ook in Veghel kan binnenkort gebouwd worden zonder bemoeienis van de welstandscommissie. Het gemeentebestuur houdt wel een aantal slagen om de arm. Brabants Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

algemeen

architectuur en vormgeving

 • FabLab013 wil een dependance in de Janusloodsen aan de Galjoenstraat, Tilburg. Met vanaf september meer ruimte voor experimenten, workshops en innovatie. Brabants Dagblad
 • Het Textiel Museum in Tilburg heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een geweven tapijt met daarop de provincie Noord-Brabant, dus alle steden, dorpen, rivieren, kanalen, landbouw en natuurgebieden. Het is te zien op de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam tijdens de Brabantdag die op 18 juni in Rotterdam gehouden wordt. Omroep Brabant
 • De Bond van Nederlandse Architecten nam in 2011 het initiatief voor de Architectenwinkel. Doel was de drempel naar een architect te verlagen. NU ook in Tilburg. Brabants Dagblad

beeldende kunst

 • Het Playful Arts Festival in ‘s-Hertogenbosch is een vierdaags festijn rond interactieve beeldende kunst en game-ontwerpen. Brabants Dagblad
 • Een grote groep kunstenaars hebben weer hard gewerkt aan de Bosch Parade. Donderdag is de premire van de optocht over De Dommel. Op 21 en 22 juni is het spektakel ook te zien. Omroep Brabant
 • Zo’n vijftien agrari‘rs stellen enkele maanden in Veghel Buiten hun grond ter beschikking voor de realisatie van de Land Art kunstwerken, waarvan de Kunstweg van de Duitse kunstenaar Ralf Witthaus er ŽŽn is. Brabants Dagblad
 • Na 30 jaar telt de Stichting Vrienden Noordbrabants Museum 1.100 leden. Het jubileum wordt vrijdag 20 juni gevierd. Bastion Oranje
 • Textiel Museum komt met expositie met ontwerpen die belangrijke kunstenaars als Picasso en Warhol maakten voor stoffen. ‘Art by the Yard’, (kunst per strekkende meter). Omroep Brabant
 • Grote picknick rond kunstproject REinventing Happines van het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Bastion Oranje

muziek

 • Dit weekeinde de tweede editie van Best Kept Secret, het jonge festival bij Hilvarenbeek. 3voor12.vpro.nl
 • UrbanTastin en Mundial Productions lanceren op 27, 28 en 29 juni de allereerste festivalmoestuin van Nederland in Tilburg tijdens Festival Mundial. Tilburg.com
 • Jazzpodium Paradox, Mundial Productions en Natuurtheater Oisterwijk gaan meer samenwerken.
 • Brabants Dagblad
 • Schouwburg De Kring in Roosendaal heeft zaterdag 21 juni een singer-songwriteravond met jong talent uit Roosendaal en omstreken, in het kader van Buite Speule, podium voor regionaal talent. BN – De Stem
 • Het tweedaagse Sonse Tag-festival biedt een programma van techno, deep funk en house, met een rauw randje. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Het Delftse theateradvies en architectenbureau Cepezed heeft in Londen een Design Award gewonnen. De tweede prijs werd uitgereikt vanwege de betrokkenheid van het bureau bij het nieuwe Speelhuis in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Dans van Jan Martens (winnaar van de laatste Brabantse Dansprijs), ChloŽ Geers en Tahlita De Decker, muziek van singer/songwriter Iris Penning. Dit alles bij United C’s ‘Seasoning #2’. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • Gesprek met Dick Verdult, filmmaker, muzikant en beeldend kunstenaar. Metropolis M

muziek

 • Bredase DJ Hardwell ‘hackt’ Times Square met spectaculaire videoshow uit Eindhoven. Omroep Brabant
 • Het vierde album van Mathijs Leeuwis Alweer geen revolutie is in muzikaal opzicht een nieuwe stap. Tevens verschijnt deze schijf voor het eerst op zijn eigen label Bastaard Platen dat hij samen met Jeroen Kant oprichtte. 8weekly

theater en dans

 • ‘Reis naar het einde van de nacht’ ‘van Afslag Eindhoven opgevoerd op Oerol. Eindhovens Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • Helmond-Noord herbergt heel wat kunstwerken en bezienswaardigheden. Er is nu een wandeling uitgezet van vijf kilometer langs alle objecten. Eindhovens Dagblad
 • De stichting Carat wil in elke Helmondse wijk een kunstwerk neerzetten. Rijpelberg is de achtste van elf wijken waar dit inmiddels is gebeurd. Eindhovens Dagblad
 • Met de onthulling van een enorm glaskunstwerk van Ellen Brouwers is het nieuwe gebouw van Solliance in Eindhoven officieel geopend. Naast kantoorruimten zijn er ook laboratoria met onder meer proefopstellingen van zonnecelproductie. Eindhovens Dagblad
 • Vervallen kunstwerk ‘One up, one down’ van Erik Wijntjes in Bergen op Zoom verdwijnt. BN – De Stem
 • Kunstzinnige activiteiten in de Osse wijk Krinkelhoek. Kunstwerk van Huib Fens in de wijk wordt mogelijk wederom verplaatst. Brabants DagbladBrabants Dagblad

kunstonderwijs

 • Als partner van Festival Mundial is Fontys nauw betrokken bij de organisatie van dit culturele evenement. Studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten verzorgen optredens, achter de schermen krijgt de organisatie hulp van studenten van Fontys Academy for Creative Industries (ACI).
 • Tilburg.com
 • Na 5 jaar verhuist de opleiding Oude Schildertechnieken van ‘s-Hertogenbosch naar Nijmegen en Utrecht. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juni is er een laatste tentoonstelling van de opleiding in De Culturele Bazaar. Brabants Dagblad
 • Job van den Berg (23) uit Valkenswaard is met zijn ‘trakteerdier’ een van de studenten van de Design Academy Eindhoven die genomineerd zijn voor de publieksprijs van de jaarlijkse Hema Ontwerpwedstrijd. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en -participatie

 • Het jaarverslag 2013 van Kunstbalie staat online. Kunstbalie
 • Filmfestival BUT uit Breda daagt kinderen tussen de 8 en 13 jaar uit om een spannend, griezelig of vreemd verhaal te schrijven. Van het meest geslaagde verhaal wordt een film gemaakt die te zien is tijdens het BUT Filmfestival. BN – De Stem
 • Theaters Tilburg zal de komende vier schooljaren samen met Buro Cist (Cultuur in School Tilburg) en Factorium meer inzetten op cultuureducatie. Komend jaar programmeert Theaters Tilburg speciale schoolvoorstellingen van Theater Artemis en Philharmonie Zuidnederland. Tilburg.com

erfgoed

 • Volgens De Molenstichting van het Land van Heusden en Altena zakt de financiering voor het behoud van ‘zijn’ acht molens als een kaartenhuis in elkaar als Werkendam stopt met subsidie. BN – De Stem
 • Vernieuwde Loods K Fort Altena geopend. Het Nieuwsblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • In 2015 staat de promotie van Nederland in binnen- en buitenland in het teken van Vincent van Gogh NBTC Holland Marketing, Van Gogh Brabant en Regiomarketing Gelderland trekken gezamenlijk op om Van Gogh internationaal nog beter op de kaart te zetten en meer buitenlandse toeristen naar Nederland te trekken. NBTCOmroep Brabant
 • De gemeente Breda wil volgend jaar met de ‘experience’ Van Gogh Alive profiteren van het themajaar rondom de 125e sterfdag van Van Gogh. Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur ziet dat niet als concurrentie. BN – De Stem
 • De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch heeft een nieuwe vaarfilm laten maken voor de Jeroen Boschroute in de Binnendieze. Brabants Dagblad
 • Midden-Brabant moet nog altijd een toeristische trekpleister van Europees formaat worden. Provincie, gemeenten, ondernemers en onderwijs bundelen daarvoor hun krachten. In het najaar opent het Huis van de Leisure in Oisterwijk. Eindhovens Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie