trends & ontwikkelingen 20 maart 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie. Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit. Hierin bepleiten ze een betere afstemming tussen de relevante instrumenten van innovatie-, wetenschaps- en cultuurbeleid; ondersteuning op maat aan internationale ambities van de creatieve industrie; samenwerking met andere topsectoren en de gebundelde inzet van de middelen voor culturele, wetenschappelijke en economische diplomatie; een ge•ntegreerd programma voor wetenschappelijk, praktijkgericht en ontwerpend onderzoek, langs de lijnen van bijvoorbeeld het NWO-programma Research through design. Raad voor Cultuur , De waarde van creativiteit
 • De provincies besteden in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) dan in 2011. Van totaal € 328 mln. in 2011 blijft nog € 254 mln per jaar over. Erfgoed wordt ontzien, maar op kunsten wordt gemiddeld 40% bezuinigd. Dit brengt in diverse provincies de culturele infrastructuur en cultuureducatie in gevaar. Dit concludeert adviesbureau Berenschot, dat op verzoek van de Boekmanstichting de begrotingen van provincies voor cultuur onderzocht. Cultuurindex , Fonds voor Cultuurparticpatie
 • Een brede discussie over de toekomst van cultuureducatie en cultuurparticipatie is nodig om de aansluiting met actuele maatschappelijke ontwikkelingen te houden. Met de publicatie ‘Cultuur in de kanteling’ opent het LKCA het debat over de manier waarop cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen toegankelijk blijven. De publicatie is een strategische verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie in de aanloop naar de nieuwe cultuurplanperiode (2017-2020) en is een inventarisatie van de relevante vraagstukken en trends. LKCA
 • Hoe staat de cultuursector er na de bezuinigingen voor? In april adviseert de Raad voor Cultuur over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid na 2017. Robbert van Heuven over de schouwburgen. Robbert van Heuven
 • Er zijn veel congressen gewijd aan leegstand, transformatie, co-creatie, organisch ontwikkelen, tijdelijkheid, etc. Maar het bleven holle frases zonder praktische vertaling. In Bergen op Zoom, Schiedam en Maastricht heeft men die wel gevonden en wordt er hard gewerkt om de binnenstad leefbaar en levendig te houden. Herbestemming.nu
 • De kans dat de gemeenteraad van Rotterdam instemt met de plannen van het stadsbestuur om een collectiegebouw voor de kunstverzameling van museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark te bouwen is minimaal. Leefbaar Rotterdam en PvdA zijn kritisch over de plannen. SP is sowieso tegen. Dichtbij.nl/Rotterdam
 • De stichting Grand Theatre in Groningen is failliet verklaard. Eerder was al bekend dat alle voorstellingen zijn afgelast. Het Fonds Podiumkunsten, dat subsidie aan twee makers had toegekend, laat weten dat zij hun werk elders af kunnen maken. Dat betekent dat zij, en hun medewerkers, geen risico meer lopen op een persoonlijk faillissement. Het Fonds moet de 145.000 euro nu wel zelf putten uit de eigen reserves. Grand Theatre , Cultureel Persbureau, De Volkskrant
 • Niet alleen de Vlaamse bibliotheken maken zich zorgen over hun financi‘le middelen. Vanaf 1 januari 2016 zullen ook de middelen voor de cultuurcentra in Vlaanderen voor 100 procent in handen van de lokale besturen terechtkomen. De Morgen

noord-brabant

 • De Adviescommissie van Brabant C is een pool van deskundigen die het bestuur van het fonds adviseren bij het nemen van besluiten over aanvragen. Uit deze pool wordt per beoordelingsronde telkens de meest geschikte sub-adviescommissie gerekruteerd die namens de Adviescommissie de daadwerkelijke beoordeling doet. Brabant C
 • Tilt wil meer aandacht voor de letteren in Brabant. De organisatoren van de literaire manifestatie denken o.m. aan het oprichten van schrijverswerkplaatsen, waar beginnende schrijvers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen reageren op elkaars werk. Tilt krijgt een eenmalige subsidie van 130.000 euro om de letteren in Brabant verder te stimuleren. Omroep Brabant , Tilburg.com
 • De rondreis van de expositie Moza•ekBrabant is voorbij. Het wandtapijt krijgt een vaste plaats in het Brabants provinciehuis. Het hangt vanaf 14 maart in de publiekshal. De vraag aan de bewoners van Noord-Brabant was : Hoe wil je dat Brabant er in de toekomst uitziet en waar moeten wij volgens jou aandacht aan besteden bij het ontwerpen aan het nieuwste Brabant? Tijd voor een aantal rode lijnen. Welke bredere trends en ontwikkelingen zijn er zichtbaar, en hoe kan de provincie daar op inspelen, bijvoorbeeld richting de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie? Brabant Mozaiek
 • De provincie Noord-Brabant en het Nationaal Restauratiefonds hebben een lening van tien miljoen euro verstrekt voor de restauratie van het kloostercomplex in de Nieuwstraat in Breda. In het rijksmonument komt het Designhotel, het eerste vijfsterrenhotel van Brabant. Brabant.nl , Pretwerk.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het Burgemeester Jacobs Fonds voor de ondersteuning van Helmondse jeugdprojecten is opgeheven. Het budget dat bij de start begin 2013 beschikbaar was, 15.000 euro, is uitgegeven. Daarmee is de taak van de stichting ‘kunst- en cultuurbeoefening onder de Helmondse jeugd bevorderen’ volbracht. Eindhovens Dagblad
 • De drie genomineerden voor de tweede Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs van de gemeente Helmond zijn bekend. Anne van Brunschot, Jip Cremers en Rick Reijckers zijn in de race voor de jury- en publieksprijs. Eindhovens Dagblad
 • Tilburg krijgt in augustus een nieuwe stadsdichter. Een selectiecommissie heeft al een goed beeld van mogelijke kandidaten. Tilburgers kunnen ook andere gegadigden aanmelden. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Het idee om als gemeente Best zelf een lening te geven aan de gebruikers van het Tejaterke wordt afgewezen door B en W. Ze vinden dat de gemeente het Tejaterke al genoeg helpt met een garantstelling. Eindhovens Dagblad
 • De particuliere muziekschool Key4Music heeft geen vertrouwen in de komst van een ‘gezamenlijk’ cultureel hotspotgebouw in het centrum van Best. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Deurne vergeet haar cultureel erfgoed. Zie hoe ze omgaan met het werk van Gerrit van Bakel. Eindhovens Dagblad
 • De mogelijkheden om in het cultuurcentrum in Deurne activiteiten te programmeren met een flinke geluidsemissie zijn nog iets verder beperkt door een uitspraak van de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.
 • De gemeenteraad moet nu een nieuw besluit nemen. Eindhovens Dagblad
 • De levensgrote beeldengroep De Aardappeleters kan zeer waarschijnlijk niet op de geboortedag van Van Gogh – 30 maart – in Nuenen onthuld worden. Het wordt waarschijnlijk een maandje later. Eindhovens Dagblad
 • De speelfilm Schaduwspel heeft de Tiliander-Den Boogaard Cultuurprijs ontvangen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest in het oog springende culturele initiatief in de gemeente Oisterwijk. Brabants Dagblad
 • Het gemeentelijk kunstbeleid wordt na jaren zichtbaar in Oosterhout. BN – De Stem
 • Wethouder Frank den Brok is ‘heel tevreden’ met de samenstelling van het nieuwe bestuur van Museum Jan Cunen in Oss. Voorzitter is Peter van der Steen, voormalig algemeen directeur van IBN.
 • Het bestuur gaat op zoek naar de directeur voor het museum. Dat kan huidig directeur Nicolette Bartelink zijn of iemand anders. Samen kiezen ze ook de (nieuwe) medewerkers. Brabants Dagblad
 • Oss krijgt er deze week twee buurttuinen bij. In deze kleine stadsmoestuinen draait het om de combinatie van groente kweken en elkaar ontmoeten. Brabants Dagblad
 • Stibex, de stichting die De Kei beheert, woningbouwcorporatie Wooninc en gemeente Reusel-De Mierden gaan onderzoeken of er een cultuur- en ontmoetingscentrum kan komen in de voormalige St. Jozefschool. Eindhovens Dagblad
 • Het heden en het verleden van Sint-Oedenrode presenteren aan bezoekers en een ontspanningsplek cre‘ren. Dat is de doelstelling van de Stichting beheer St. Paulusgasthuis. De gemeente Sint-Oedenrode begint in mei met de restauratie van de zes monumentale huisjes. Eindhovens Dagblad
 • Hoe staat het met de plannen om een van de rotondes in de Lippstadtsingel op te sieren met een F16? Dat is de vraag die VVD-Leefbaar Uden weer aan het college van B en W van Uden heeft voorgelegd. Brabants Dagblad
 • Wat kost het om een uitgeklede versie te maken van het plan voor herontwikkeling van het gemeentehuis en multifunctioneel gebruik van cultureel centrum De Hofnar in Valkenswaard ? Dat is de vraag van de gemeenteraad van Valkenswaard aan de wethouder. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe schoenenmuseum aan het Raadhuisplein in Waalwijk wordt een ‘boost’ voor de regio. Brabants Dagblad
 • De Waalwijkse musicalgroepen Djemm! en De Notenkrakers en theaterkoor De Longstreetsingers willen een repetitie- en opslaghal bouwen. Ze willen niet alleen dat de gemeente een locatie beschikbaar stellen, maar ook 250.000 euro bijdraagt in de bouwkosten. Brabants Dagblad
 • In Zundert zijn vijf zogenoemde Van Gogh Handdrukken uitgedeeld. De vijf winnaars hebben waardecheques van 500 euro gekregen. Het was de bedoeling daarvoor innovatieve idee‘n aan te leveren en was uitgeschreven door de gemeente Zundert en het Platform Recreatie en Toerisme (PRET). BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • De delen van de culturele sector die vooral afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van publieke middelen krijgen te maken met soms forse verschuivingen in prioriteiten in het cultuurbeleid en bezuinigingen. Vooral jonge professionals komen steeds moeilijker aan een betaalde baan in de sector. Groei van werkgelegenheid, juist voor jonge creatieve professionals, doet zich wel voor op nieuwe dynamische deelgebieden waar ICT in combinatie met een creative design en digital media gerelateerde app-economy in opkomst is. Aldus een rapport van de European Expert Network on Culture (EENC). Dutch Culture
 • Utomik wordt een streamingsdienst voor games. Bij Utomik kun je een abonnement afsluiten waarmee je onbeperkt games voor PC kunt spelen. Voorlopig gaat het nog om een aantal titels, maar op termijn wil het Eindhovense bedrijf ook grote, bekende games toevoegen aan het aanbod.Omroep Brabant
 • Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans van Beuningen, was keynotespreker van het TEFAF symposium ‘Private Goes Public – Advancing the Relationship Between Private Collectors and the Public Realm’. Ex besprak het nieuwe initiatief van het museum, Het Collectiegebouw. Hij wil aan verzamelaars de mogelijkheid bieden delen uit hun collectie te tonen. The Art News Paper
 • ‘Kopers van nu zijn gewend aan beeldschermen; ze vallen op kleur en directheid. Schilderijen die dat hebben, doen het vaak ook goed in moderne interieurs. Religieuze kunst en schilderijen van zeeslagen raken wat uit de mode.’ De kunstbeurs TEFAF in Maastricht duurt tot en met 22 maart. De Volkskrant
 • Limburg is het centrum van de Euregio. Met steun van de provincie Limburg, die sterk inzet op de creatieve sector, kweekt stichting Cinesud een Europees filmklimaat. De te lanceren database biedt mogelijke locaties en een overzicht van in de regio werkzame professionals. Door de database kunnen makers elkaar beter vinden. En kunnen ze profiteren van de verschillende financi‘le regelingen die er in Duitsland, Belgi‘ en Nederland bestaan. Filmkrant
 • Ten opzichte van 2013 is in 2014 de totale recette wereldwijd gestegen met 1% tot 36,4 miljard dollar, zo meldt het jaarlijkse Theatrical Market Statistics Report van de MPAA (Motion Picture Association of America). Deze groei is met name te danken aan de Aziatische filmmarkt, welke in 2014 een totale recette stijging zag van 12% en een stijging van 34% binnen de Chinese markt. Filmonderzoek
 • De crisis bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) rond de Nationale Bioscoopbon lijkt bezworen nu is besloten om de cadeaubon los te koppelen van de vereniging. De Nationale Bioscoopbon zal worden ondergebracht in een nieuw op te richten stichting. Entertainment Business
 • ‘Als je naar de internationale ontwikkelingen kijkt, dan zie je dat het gaat over de beleving, de experience. Van luxe stoelen met een glas wijn tot en met het complete avondje uit. Bioscopen moeten diversiteit nastreven. Investeren in diversiteit maakt je minder kwetsbaar’, aldus Francine Houben, de architect van HOME, het nieuwe cultuurcomplex in Manchester dat zowel theaterproducties als films een podium biedt. Holland Film Nieuws
 • Nederlandse Video Jockey’s worden steeds populairder in het buitenland. Dat zegt Veejays.com, een van de grootste bemiddelaars voor VJ’s. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika is de vraag naar Nederlandse VJ’s groot. Entertainment Business
 • De oprichters Toine Donk en Dani‘l van der Meer van literair tijdschrift Das Magazin beginnen een eigen uitgeverij. De auteur Arnon Grunberg investeert in de nieuwe uitgeverij: ‘De boekenwereld heeft twintig jaar stilgestaan, ook bij de uitgeverijen is het tijd voor een frisse wind.’ De Morgen
 • NRC criticus Arjen Fortuin neemt het op voor uitgeverij Lebowski. Er ontstond commotie over de deal die de uitgeverij sluit met auteurs. Die moeten namelijk 15% van hun neveninkomsten afstaan. Schrijvers kunnen immers wel zelfstandig beslissen waar ze hun handtekening onder zetten. Zijn NRC collega’s reageren op Facebook. Een aantal schrijvers reageerden inmiddels afwijzend. tzum.info , tzum.info
 • Amazon heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) om zijn bezorgdrones in het openbaar te testen. Nu.nl
 • Vakbond voor de creatieve sector FNV KIEM roept rechtenorganisatie BUMA/STEMRA op om bestuurders en medewerkers geen buitensporige salarissen meer te betalen. FNV Kiem
 • Evenementenorganisator Extrema uit Eindhoven komt met een boek over haar geschiedenis. Aanleiding voor ‘Extrema – 20 Years of Love’ is het 20-jarige jubileum van dancefestival Extrema Outdoor. Eindhovens Dagblad
 • Een groep van 8 studenten, vrienden van elkaar, gaat 20 juni het nieuwe festival SLEEPTOUW neerzetten in het Stadspark. Naast techno en deephouse is er ook ruimte voor kunst en cultuur. ‘Het gaat om de totaalbeleving’. Brabants Dagblad
 • De Koninklijke Muntschouwburg in Brussel heeft in 2014 voor 7,365 miljoen euro aan tickets verkocht. Dat is een onverwacht succes en laat het huis toe te investeren in een rijk programma voor het seizoen 2015-2016, zegt algemeen directeur Peter De CaluwŽ. De Morgen

cultuurmarketing

 • Brand consultancy Hendrik Beerda publiceert het Cultuursector Merkenonderzoek Provincies 2015.
 • Eerste in de Top-3 sterkste cultuurmerken van Noord-Brabant is PathŽ, gevolgd door het Nationaal Monument Kamp Vught en Poppodium 013. Hendrik Beerda, Entertainment Business
 • ‘Verrassing’ is het thema van Festival Mundial dit jaar. Via Facebook had Merlijn van Mierlo gereageerd om gratis kaartjes te winnen. Met een onthaal voor Merlijn en de uitreiking van het eerste ticket startte de verkoop voor de 28e editie van Mundial. Omroep Brabant
 • Paaspop Academy heeft de eerste sprekers en panelleden voor de 2015-editie bekendgemaakt. Paaspop Academy staat dit jaar in het teken van ‘Big Data’. Entertainment Business
 • Renske Verbeek, directeur van de Kroepoekfabriek, Vlaardingen gaf onlangs een presentatie over het culturele ondernemerschap van de Kroepoekfabriek. In het driejarige bestaan van het poppodium heeft de organisatie verschillende projecten en strategie‘n ontwikkeld die het doel hebben om het podium te verbinden met (lokale) partners en inkomsten te genereren. Cultuurmarketing.nl
 • Zeeland op de kaart zetten als jazzprovincie, dat willen Scheldejazz Terneuzen en het International Jazzfestival Middelburg. De twee partijen gaan nauw samenwerken. BN -De Stem
 • Webanalyse 101: wat kan een marketeer van een culturele instelling allemaal doen met Google Analytics. Cultuurmarketing.nl
 • Op 25 juni a. s. organiseert Cultuurmarketing de eerste editie van de Cultuurmarketing Awards. Tijdens deze dag reiken ze de Gouden Struis uit. Dit is de prijs voor de beste marketingcampagne binnen de culturele sector van het afgelopen seizoen. Dus heb je zelf een goede campagne ontwikkeld of wil je een campagne voordragen? Tip Cultuurmarketing voor 15 april. Cultuurmarketing.nl

financiering

 • Het programma Talentontwikkeling in Internationale Context is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie. Voorwaarde voor deelname is de samenwerking met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Jaarlijks is er slechts ŽŽn ronde. In maart 2015 zal het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wederom een Open Oproep uitschrijven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met als doel de zorg voor mensen met dementie te verbeteren heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met zorgaanbieder Cordaan het initiatief genomen voor The Art and Science of Dementia Care, een interdisciplinair project gericht op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van mensen met dementie. In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten gezamenlijk op concrete zorglocaties aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 2 tot en met 7 maart vond in San Francisco de jaarlijkse Game Developers Conference (GDC) plaats. In het kader van het verkennen van internationale presentatiemogelijkheden voor de Nederlandse gamesindustrie heeft het Stimuleringsfonds vijf talentvolle developers de mogelijkheid geboden hun game in San Francisco te tonen. Lionade Games, Game Oven Studios, Self Made Miracle, Jan Willem Nijman en Fire Brush Studios lieten er hun meest recente games zien. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het jaarverslag 2014 van het Mondriaan Fonds is verschenen, in gedrukte vorm en online. Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Jaarlijks heeft het fonds circa € 26 miljoen te besteden. In haar jaarverslag van 2014 is per regeling een tussenbalans opgemaakt op basis van analyses en best practices. In het verslag zijn ook de jaarcijfers terug te vinden en tevens beschrijvingen van alle projecten die in 2014 een bijdrage ontvingen. Birgit Donker blogt over de oogst van 2014. Mondriaanfonds , Mondriaanfonds
 • Voor het Filmfonds en de Nederlandse filmsector was 2014 een enerverend jaar. Het marktaandeel voor de Nederlandse film bedroeg voor het tweede achtereenvolgende jaar ruim 20% en internationaal vielen Nederlandse artistieke films, documentaires, animatiefilms en kinder- en jeugdfilms op tijdens toonaangevende festivals. De gelijktijdige lancering van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive en de Netherlands Film Commission markeerde een mijlpaal voor de filmindustrie om een gelijk speelveld met het buitenland te bewerkstelligen. Het jaarverslag van het Nederlands Filmfonds staat online. Filmfonds
 • De elfde editie van One Night Stand is van start gegaan. Een nieuwe reeks eigentijdse films gemaakt door talentvolle regisseurs en scenarioschrijvers. Het thema van deze editie is: ‘Liefde, lust & leugens’. In totaal zijn er 68 voorstellen ingediend. Twaalf daarvan zijn geselecteerd om verder te ontwikkelen. Hieruit worden eind 2015 zes scenario’s geselecteerd voor realiseringssubsidie. Filmfonds
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de eerste ronde van 2015 zijn 8 projecten geselecteerd voor ondersteuning. Filmfonds
 • De majoritair Nederlandse speelfilms Monk, Meester Kikker en Walking to Paris krijgen totaal 761.000 euro en de minoritaire coproductie Rehepapp 210.000 euro realiseringssteun. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages besloten. Filmfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds is genomineerd voor de International Literary Translation Initiative Award 2015. De winnaar wordt op 14 april a.s., op een gala-avond tijdens de Londen Book Fair bekendgemaakt. Het Nederlands Letterenfonds is in goed gezelschap, ook Asymptote Journal uit Taiwan en het Chinese Paper Republic maken kans. Letterenfonds
 • De komende weken zijn er diverse spreekuren van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een spreekuur biedt de gelegenheid een project persoonlijk voor te leggen aan het Fonds; de medewerkers kunnen dan adviseren over de aspecten die nog aandacht vergen, en aangeven of het project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie. Het betreft de regelingen Immaterieel Erfgoed, Kunstparticipatie en Ouderenparticipatie. De deadline voor deze regelingen is 15 april. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar – die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad – of voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden. Daarnaast zijn er ook beurzen voor kortere opleidingen op het gebied van muziek, zoals workshops en masterclasses en is het mogelijk financi‘le ondersteuning te vragen voor de aanschaf van een instrument. Deadline 1 april. Cultuurfonds
 • Mod

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Er is veel belangstelling voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015. In totaal zijn er 121 gebouwen ingezonden voor de 10e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar. De jury onder leiding van Wim Pijbes is nu aan zet. BNA
  • Herbestemming is in de vastgoedwereld een serieuze pijler geworden. Een apart platform binnen of naast Funda waar vastgoed wordt aangeboden dat een nieuwe functie zoekt, zou de zoektocht naar nieuwe gebruikers en initiatiefnemers kunnen vereenvoudigen. Verschillende partijen geven aan dat het wenselijk is, maar toch bestaat er nog steeds geen ‘Funda’ voor herbestemming. Waarom niet? Herbestemming.nu
  • Strijp S, het voormalige fabrieksterrein van Philips in Eindhoven van 27 hectare groot, is inmiddels omgevormd tot het culturele en creatieve hart van Eindhoven. De Architect
  • Met het plan om van de monumentale resten van een oude steenfabriek aan de IJssel een natuurbegraafplaats te maken, heeft het jonge ontwerpteam Team H+A+P de prijsvraag Ruimte voor Ruimdenkers van de provincie Overijssel gewonnen. De gemeente Olst-Wijhe en gebiedseigenaar Staatsbosbeheer zijn enthousiast over het plan voor Fortmond. Binnenlands bestuur
  • Internationaal en nationaal groeit het debat over toenemende ongelijkheid in de samenleving. Ruimtevolk organiseerde in februari een gesprek met als centrale vraag: uiten de groeiende sociaal-culturele verschillen in de samenleving zich ook ruimtelijk? Zo ja, hoe en waar uit zich dit en heeft dit negatieve consequenties? Ruimtevolk
  • De gevolgen van een terugtrekkende overheid uit het ruimtelijke ordeningsvraagstuk beginnen zichtbaar te worden, concludeert Rob Dettingmeijer na lezing van Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland Jaarboek 2014. Archined.nl
  • In Nederland is stadslandbouw geen oplossing voor kantorenleegstand, omdat voedselproductie buiten en in kassen veel goedkoper is. Wel biedt stadslandbouw mogelijk kansen voor nieuwe voedselconcepten. Zo blijkt uit een onderzoek van Wageningen Universiteit. Ruimtevolk
  • De inrichting van de publieke ruimte speelt een belangrijke rol bij de redzaamheid van ouderen. Winderige straten, smalle of hobbelige stoepen en dichte bosschages kunnen ouderen ervan weerhouden eropuit te gaan. Veilige en aangename looproutes, met voldoende bankjes en ontmoetingsplekken daarentegen vergroten hun mobiliteit. Binnenlands bestuur
  • Wat is er precies dood? Waar is het Edelkoort om te doen? Rebecca Louise Breuer, docent culturele filosofie en visuele cultuur aan het Amsterdam Fashion Institute, over het recente manifest van Lidewij Edelkoort, waarin ze de mode dood verklaarde. Fashion United
  • ‘De mode-industrie zelf is een log, gesloten systeem dat vrij traag reageert. De innovaties die plaatsvinden, komen uit de lucht- en ruimtevaarttechniek, uit de sport, uit de zorg, van defensie, en komen pas veel later een keer bij de mode terecht. Mode gaat over vernieuwing, maar de daadwerkelijke vernieuwing is ver te zoeken.’ Interview met ontwerpster Pauline van Dongen. Vrij Nederland

  beeldende kunst

  • Het boek Iedereen een kunstenaar : over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie van Ruben Jacobs omvat drie essays: een over de waarde die we hechten aan authenticiteit, een tweede over de rol die creativiteit inneemt in de huidige economie, en in het laatste essay onderzoekt Jacobs, een socioloog, wat al dat gehamer op creativiteit in de samenleving en de economie eigenlijk nog overlaat voor de kunst. Rekto verso
  • Musea tonen een groeiende interesse in ‘big data’, in een poging meer grip te krijgen op de bewegingen van hun publiek. Juha van ’t Zelfde, artistiek directeur van Lighthouse in Brighton, heeft zijn twijfels bij ‘big data’ omdat ze geen recht doen aan wat ons mensen maakt. Hij keert het om. Het museum geeft al zijn data aan het publiek, zodat ze mee kunnen denken over de collectie, de tentoonstellingen en de keuzes die gemaakt moeten worden. Metropolis M
  • Wat is er aan de hand met beeldende kunstprijzen? Nog niet zo lang gelden was er bij de kunstprijzen ineens een winnaar, als een donderslag bij heldere hemel, nu is de toekenning van een kunstprijs iets van ‘een publiek uitgevente zwangerschap waar geen einde aan lijkt te komen ‘, aldus Domeniek Ruyters. Bram De Jonghe is de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2015. Metropolis MDe Volkskrant
  • Kunstenaar Rob van Koningsbruggen is terecht de toegang tot het Stedelijk Museum in Amsterdam ontzegd. Dat bepaalde de voorzieningenrechter vandaag, nadat de schilder een kort geding had aangespannen omdat hij het niet eens was met het verbod. De Volkskrant , Rechtspraak.nl
  • Sara Martin Mazorra en Merel Slootheer zijn de oprichters van Living-Rooms, een project waarin huiskamers worden gebruikt als expositieruimtes. ‘Het kan dat iemand gebiologeerd naar een plant kijkt, maar dat die plant gewoon een plant is.’ Het Parool
  • Van 20 t/m 29 maart vind in Eindhoven de STRP Bi‘nnale 2015 plaats. STRP is een tiendaags festival vol spectaculaire kunst, experimentele technologie en elektronische muziek. Het Eindhovens Dagblad
  • besteedt op haar website aandacht aan het festival. Eindhovens Dagblad
  • Het Eindhovense kunstenaarsinitiatief De Fabriek bestaat 35 jaar. Reden voor een feest en een nieuwe presentatie 27 Below. De Fabriek
  • Experience, een initiatief van St. Joost-studenten Lars Reen en Imke Zeinstra, is een jong platform voor performancekunst in Breda. Er wordt bijna maandelijks een evenement georganiseerd, waarbij performers telkens worden uitgenodigd op verschillende locaties een performance te houden. Breda vandaag
  • Na ruim 2 jaar valt het doek voor het Varkenshuis: de varkens zijn vertrokken naar Boerderij Rugdijk. In november worden Vlekkie en Spekkie geslacht. Met het vlees wordt nog iets speciaals georganiseerd, vertelt Tineke Schuurmans, oprichter van mEATing, de drijvende kracht van het Tilburgse Varkenshuis. Brabants Dagblad
  • De Stichting Stedelijk Overleg Kunstenaars (STOK ‘s-Hertogenbosch) behartigt al 25 jaar de belangen van beeldende kunstenaars in ‘s-Hertogenbosch. Door het organiseren van de tweejaarlijkse Atelierroute en door het organiseren van exposities en evenementen in het Kruithuis. Het bestuur wil een kwaliteitsslag realiseren. Bossche Omroep

  film

  • Tijdens de tentoonstelling Move OnÉ! 100 jaar animatiekunstin Kunsthal Kade, Amersfoort zijn zowel films van animatoren als geanimeerd werk van kunstenaars te zien. Dat is best een logische keuze omdat de wereld van de animatie en die van de kunst natuurlijk niet zo ver van elkaar af staan. Dat begint al bij de kunstacademie, waar studenten ook opgeleid kunnen worden tot animator. Veel hedendaagse kunstenaars werken ook met animatie. Metropolis M , Filmkrant
  • Het Holland Animation Film Festival Utrecht beleeft zijn achttiende editie. Van 18 t/m 22 maart zijn ruim 400 animatiefilms te zien. Van hilarische cartoons tot baanbrekende videoclips, verrassende installaties en kunstfilms. HAFF
  • De Zweedse danser en choreograaf John Wannehag wint met zijn dansfilm Young angry men de Cinedans Student Award, een nieuwe prijs van het dansfilmfestival Cinedans. Drie andere prijzen werden uitgereikt op de slotavond van het festival. Dans magazine , Dans magazine
  • Het cross-disciplinaire dansfilmproject Point Taken is een vast onderdeel van het dansfilmfestival Cinedans. Voor de vijfde maal op rij cre‘erden Nederlandse filmmakers en choreografen gezamenlijk korte films. Theaterkrant
  • Op donderdagmiddag 9 april organiseert KONKAV wederom een Connects, deze keer in het teken van geluid en sound design. Vaak een ondergeschoven kindje voor filmmakers, terwijl geluid natuurlijk essentieel is voor film. Dyane Donck, Olivier Nijs, Hans Timmermans en Peter van Houten geven een interactieve lezing over geluid en sound design. bkkc

  letteren

  • Boekhandel Scheltema , literair tijdschrift de Gids en online schrijversvakschool EDITIO zijn op zoek naar literair talent. Naast workshops is er ook een redacteuren- avond, waar redacteuren van verschillende uitgeverijen vertellen wat voor hen een succesvol manuscript is. Uiteindelijk schrijft iedere deelnemer aan het eind van de reeks een kort verhaal. Het winnende verhaal zal worden gepubliceerd in De Gids. Scheltema
  • De tien genomineerde boeken voor de Dioraphte Literatour Prijs (DLP) zijn bekend. De DLP is dŽ prijs voor het beste jongerenboek van het afgelopen jaar en bestaat uit twee juryprijzen en een publieksprijs. Het is de eerste keer dat twee jongeren de jury versterken. Maandag 23 maart start Literatour, de Boekenweek speciaal voor jongeren. Een week waarin leesplezier voorop staat door het vinden van het juiste boek. CPNB
  • De genomineerde jeugdboeken voor de Gouden Lijst en Prijs van de Jonge Jury 2015 zijn bekend. CPNB
  • Maar liefst vier Duitse vertalingen van Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken zijn genomineerd voor de prestigieuze Deutscher Jugendliteraturpreis. Letterenfonds
  • Enige jaren terug was er een onderzoek waaruit bleek dat zo’n anderhalf miljoen Nederlanders schrijfambities koestert. Ook in het Verenigd Koninkrijk is schrijver dŽ droombaan. Chas Newkey-Burden noemt 14 redenen om daar niet van te dromen en besluit met het lot van HonorŽ de Balzac die stierf aan cafe•nevergiftiging. The Telegraph

  muziek

  • Willem Jeths is ŽŽn van de meest succesvolle Nederlandse componisten. Door zijn enorme vakmanschap en gedrevenheid weet hij een eigen klankwereld te scheppen, die verrassend en desondanks toegankelijk is. Zijn werk wordt geregeld uitgevoerd in binnen- en buitenland en verscheen op vele cd’s. In 2014 werd hij aangesteld als Componist des Vaderlands. Thea Derks stelde hem 5 vragen. Cultureel Persbureau
  • Buma Awards gaan naar Dotan, Mr. Probz en Pierre Kartner. Buma Cultuur , Omroep Brabant

  theater en dans

  • Charlotte Bouckaert heeft de Dioraphte Cement Prijs 2015 gewonnen met haar plan Donkere kamer. Bouckaert krijgt 7.500 euro voor het maken van de voorstelling en de uitnodiging om de voortgang van haar plan of de gemaakte voorstelling te tonen tijdens Festival Cement 2016. Ook mag zij zich presenteren tijdens Theaterfestival Boulevard. Brabants Dagblad
  • Onder de paraplu Fraslab zet Theater Frascati talentvolle nieuw makers in de spotlight. Tweemaal per jaar krijgen vier makers dat podium. Een lecture-performance en een komische solo, Dasarts versus de Mimeopleiding; het contrast van de eerste Fraslab van dit jaar is verkwikkend en het niveau van de performances van Marijn Brussaard en Pedro Manuel uitstekend. Theaterkrant
  • Het succes van De prooi en De verleiders bewees dat het theaterpubliek open staat voor dramatisch commentaar op politiek en samenleving . Deze twee voorstellingen waren gebaseerd op boeken van onderzoeksjournalisten. Kunsthart is, een nieuwe, eigen voorstelling waarin schrijver Nathan Vecht en Mugmetdegoudentand de moeizame verhouding tussen Nederland en zijn kunstenaars onderzoeken. Theaterkrant
  • Theater Speelhuis in Helmond heeft voor het nieuwe seizoen geen voorstellingen in de Scalazaal geprogrammeerd. Nu het theater intensief gaat samenwerken met de Cacaofabriek, is de Scalazaal niet langer meer de vaste alternatieve locatie voor de kleinere producties. Eindhovens Dagblad
  • Courthouse Comedy Club heet de nieuwe comedy-clubavond in de grote zaal van het Tuchthuis op Stratumseind in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

  kunst in de openbare ruimte

  • Expo Thuis is met tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom, een overeenkomst aangegaan van vier jaar om in tuin en hal van woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG beelden te exposeren.. Elk half jaar worden de kleine kunstwerken gewisseld en de grote om het jaar. BN – De Stem
  • De Oranje buurt in Baarle-Nassau moet iets langer wachten op de komst van het kunstwerk de Hondjesbank van Iris le RŸtte. De reden is dat van het ontwerp nog geen mal was gemaakt. De Baarlese adviesgroep ‘Kunst in de openbare ruimte’ is met meer projecten bezig. BN – De Stem

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Onlangs is het gerenoveerde gemeentehuis in Budel geopend. Naar ontwerp van De Twee Snoeken heeft het gebouw een vernieuwing met respect voor de oorspronkelijke Bossche School-architectuur ondergaan. Op de verdieping is over twee lagen een nieuwe raadszaal gerealiseerd. Architectenweb.nl
  • Ontwerper Poula Versantvoort integreerde regels van het Udens volkslied in de balustrades van een woon- en winkelcomplex, dat deel uitmaakt van het Promenadeplan Uden. Dit deed zij in opdracht van Bonnemayer Architecten. De Architect
  • Van stripjournalist Jules Calis uit Dongen verschijnt in juni het stripboek “Van Brabant naar Afghanistan en terug”. Daarin vertellen zes Brabantse militairen over hun rol in de vredesmissies in de Afghaanse provincie Uruzgan. Het is de eerste keer dat deze ervaringen in stripvorm verschijnen. Omroep Brabant
  • De installatie van de Bredase kunstenaar Sef Peeters in Museum Boijmans van Beuningen roept vragen op. Wat maakt dat bepaalde kunstenaars wel succes hebben en de catacomben van de depots weten te verlaten? Betekent dat die andere kunstenaars gefaald hebben? Wie maakt eigenlijk dat verschil uit en is dat wel terecht? Lost Painters
  • In de tentoonstelling Meet in Park, Tilburg ontmoeten twee kunstenaars elkaar die elk op hun eigen manier de wereld via verbeelding van meetprocessen visualiseren. Esther Kokmeijer uit Rotterdam en Hans Vijgen uit Tilburg. trendbeheer
  • Patria, de eerste Nederlandse speelfilm over de Eerste Wereldoorlog, van Klaas van Eijkeren uit ‘s-Hertogenbosch, wordt binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Thailand, Zuid-Korea, Turkije en China uitgebracht. Dat meldt producent Pink Moon. Historiek
  • De Russische dirigent Dmitri Liss (1960) is benoemd tot chef_dirigent van de philharmonie zuidnederland. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
  • Oirschot staat in het teken van Stabat Mater. De uitvoering van de concerten ligt dit jaar in handen van de Philharmonie Zuid Nederland, Brabant Koor en de solisten Carine Vinke (mezzosopraan) en Falco van Loon (tenor). Eindhovens Dagblad
  • Al ruim drie jaar wordt er aan een bijzonder cross-over project gewerkt door diverse kunstenaars en creatievelingen in Noordoost-Brabant. Op zaterdag 21 maart wordt Fading Figures voor publiek gespeeld. Een rockopera waarin surrealistische schilderkunst, film, fotografie, muziek en toneel ŽŽn geheel vormen. De bedenkers Edwin de Maeyer en Ellen Hermens zijn er veertien jaar mee bezig geweest. Brabant Cultureel
  • De Tilburgse formatie Izah bracht onlangs hun debuutalbum Sistere uit. En de band staat binnenkort op het Roadburn festival, waar in een set van zeventig minuten het debuut integraal gespeeld wordt. 3voor12.vpro.nl
  • Interviews met Extince, alias Peter Kops, over zijn nieuwe album ‘X’. Het is zijn eerste studioplaat in acht jaar, en een terugblik op zijn dertigjarige carrire. Trouw , 3voor12.vpro.nl
  • De derde cd van Marij van den Boom uit Megen heet : ‘Door de straten’. Alle nummers zijn geschreven door Van den Boom en haar band. Brabants Dagblad
  • Aan de Romeo & Julia van Lucas De Man voor Het Zuidelijk Toneel is een uitgebreid onderzoek voorafgegaan onder jonge mensen in Nederland, die zijn gevraagd naar hun idee‘n over de liefde. De keuzevrijheid is groot, maar er is ook veel angst, bleek hieruit. De angst om over te blijven, maar zeker ook de angst om je over te geven of voor de liefde iets anders op te geven. TheaterkrantOmroep Brabant

  kunstonderwijs

  • De HKU mag universitaire masters blijven aanbieden samen met de Open University in Engeland. De Britten hebben de inhoud en borging van de masters geaccrediteerd en deze blijken opnieuw te voldoen aan de Britse academische standaarden. Dit is sinds 1999 inmiddels deel van het onderwijsaanbod. Science Guide
  • Van 4 oud-studenten van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St.Joost wordt werk vertoond op het Holland Animation Film Festival in Utrecht van 18 tot 22 maart. Joanne van der Weg, Jeroen Hoogaars, Asya Golubjatnikova en Tess Martin zijn uit meer dan veertienhonderd nominaties gekozen.
  • Avans.nl
  • De ontwerpwedstrijd Tafel der Lusten bij Cor Unum in ‘s-Hertogenbosch is gewonnen door Tom van Rooij, student aan de ABK in Maastricht. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • De Helmondse scholiere Sanne van Pampus heeft de vertaalwedstrijd van het Prins Bernhard Cultuurfonds gewonnen met haar vertaling van het nummer ‘Happy’ van zanger Pharrel Williams. Eindhovens Dagblad , Cultuurfonds
  • Een workshop in de vorm van een samenspeelmiddag met als thema barokke kamermuziek van de Bimlokaal Muziekacademie in een industri‘le omgeving in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

  kunstbeoefening

  • Op 1 mei wordt de website www.cultuurbosch.nl voor Bossche amateurkunstenaars gelanceerd. Brabants Dagblad
  • De voorrondes voor de Kempenerpopprijs 2015 gaan vrijdag van start. De winnende band mag op het gratis Waalrese festival spelen dat 12, 13 en 14 juni plaatsvindt. Eindhovens Dagblad
  • Het koor Lighthouse uit Helmond heeft deelgenomen aan het Nationale Midden Koren Festival in de Antonius Abt kerk in Scheveningen en werd tweede. Eindhovens Dagblad

  erfgoed

  • Hoeveel werelderfgoed telt Nederland? Hoeveel rijksmonumenten zijn er? Antwoorden op deze en vele andere vragen over het erfgoed in Nederland zijn te vinden in de Erfgoedmonitor. In een infographic geeft de Rijksdienst nu voor het eerst een korte blik op de feiten en cijfers die op 1 januari 2015 bekend waren. Erfgoedmonitor
  • Op zondag 22 maart lanceert de Universiteit Maastricht (UM) het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage- MACCH. In dit nieuwe centrum wordt alle expertise op gebied van kunst en erfgoed -juridische, economische, filosofische en (cultuur)historische expertise- samen gebracht. Zuidlimburg.nl , MACCH
  • Maandag wordt in Hilversum het resultaat gepresenteerd van het project ‘Beelden voor de Toekomst’. Een project van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, Eye Filmmuseum en Stichting Nederland Kennisland. Het digitaliseren van honderd jaar Nederlandse foto-, film-, radio- en tv-geschiedenis heeft 25 miljoen euro meer gekost dan verwacht. Het gedigitaliseerde erfgoed zou direct beschikbaar worden voor het publiek, maar dat is niet gelukt. De Volkskrant
  • Op 9 april organiseert Erfgoed Brabant het symposium Herdenken blijft een opgave. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe generaties betrokken worden bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en ze tegelijkertijd de ruimte krijgen om hier hun eigen betekenis en invulling aan te geven? Erfgoed Brabant
  • De traditie van de Metworstrennen in Boxmeer is op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. Immaterieel Erfgoed
  • In het kader van het Van Gogh jaar 2015 schreven het Vincent van GoghHuis Zundert en De Brabantse Hoeders een internationale fotowedstrijd uit. De opdracht is om in de voetsporen van Vincent van Gogh te treden en de plaatsen waar hij geleefd en gewerkt heeft in beeld te brengen. Twee kunstenaars uit ‘s-Hertogenbosch vielen in de prijzen. Brabants Dagblad
  • Het Steendrukmuseum in Valkenswaard gaat op 16 april een nieuwe afdruk maken van ‘De Aardappeleters’ van Vincent van Gogh. Niet veel mensen weten dat Brabants bekendste kunstenaar naast schilderijen en tekeningen steendrukken maakte. Volgens het Steendrukmuseum maakte hij de steendruk van ‘De Aardappeleters; eerder dan de bekende schilderijen. Omroep Brabant
  • Het boek ‘Het lied dat onze moeder zong’ geeft een inkijk in de lied- en zangcultuur van Zuid Oost Brabant. Eindhovens Dagblad

  bibliotheken

  • Het bestuur van de Vereniging Openbare Bibliotheken heeft zich uitgesproken over ‘De kracht van het netwerk’, het beleidsplan 2015 – 2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het bestuur vindt het beleidsplan duidelijk en concreet. Taken en kader voor diensten zijn helder. De gemaakte keuzes zijn logisch. Digitale en fysieke dienstverlening zijn gelijkwaardig. De landelijke infrastructuur en digitale bibliotheek voor de openbare bibliotheken, waar de KB voor verantwoordelijk is, komen niet in de plaats van de lokale bibliotheek, maar ondersteunen deze. De Bibliotheken
  • In een eind vorig jaar uitgebracht adviesrapport van de Stichting PLUS bibliotheken over collectiebeleid wordt aanbevolen regionaal en provinciaal meer samen te werken op het gebied van collectievorming Žn dit te doen ‘in combinatie met afspraken over het ruimhartig gebruik van elkaars collecties en een uitstekend provinciaal transportsysteem.’ Bibliotheekblad
  • De
Geen reacties

Geef een reactie