Trends & ontwikkelingen 21 juni 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • ‘We doen heel veel met relatief weinig mensen.’ Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 geeft voor tweede keer een overzicht van de stand van zaken in de professionele kunsten in Noord-Brabant. bkkc 
 • Schrijvers en illustratoren onder aanvoering van Adriaan van Dis roepen in een brandbrief de minister Bussemaker (OCW) op haar verantwoordelijkheid voor het Letterkundig Museum te nemen. Ook 40 hoogleraren, biografen, literatuuronderzoekers en critici hebben, op initiatief van Marita Mathijsen, een brief gestuurd. Minister Bussemaker moet het museum in staat stellen zijn taak verantwoord uit te oefenen. De huidige financi‘le middelen van het museum zijn nu ontoereikend, ondanks het hoge eigen inkomstenpercentage. Letterkundig Museum , De Volkskrant
 • Het Slecht Weer Fonds is een revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden een bijdrage kunnen krijgen. Uitgangspunt is dat de bijdrage moet worden terugbetaald als de financi‘le positie van de organisatie dat toelaat. Het ‘Slecht Weer Fonds’ is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten en staat open voor festivals in alle kunstvormen die door OCW of door een van de Rijks cultuurfondsen meerjarig worden gesubsidieerd. Rijksoverheid.nl , Fonds Podiumkunsten 
 • In april 2016 presenteerde de Europese Commissie een actieplan voor modernisering van de Europese btw-systematiek. Invoering van het lage btw-tarief voor digitale media maakt onderdeel uit van dit actieplan. De  Tweede Kamer verwelkomt dit initiatief en pleit nu voor snelle actie. Zo bleek uit een overleg van de vaste commissie voor financi‘n met staatssecretaris Wiebes (Financi‘n). inct
 • Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus. Zo blijkt uit een enqute. Binnenlands bestuur
 • ‘Webwinkelen zal zeker blijvende impact houden, maar we moeten nuchter blijven en oog hebben voor de echte oorzaken van de leegstand, namelijk het forse overaanbod aan winkels en regionaal samenwerkingsgeploeter’.  Aldus Cees-Jan Pen, Fontys Hogeschool. Binnenlands bestuur 
 • Horecaondernemers ondervinden ernstige hinder van grootschalige horeca-activiteiten binnen culturele instellingen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. KHN ontvangt signalen uit het hele land en vindt wet- en regelgeving tegen oneerlijke concurrentie door overheden tekortschieten.  Volgens KHN zou de wet Markt en Overheid zo moeten worden aangepast dat economische activiteiten van gesubsidieerde instellingen aan diezelfde overheid worden toegerekend. Binnenlands bestuur 
 • Het ambitieuze programma ‘We The North’ voor de noordelijke cultuursector boekt vooral vooruitgang op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. Dat bleek tijdens een presentatie op Borg Nienoord in Leek waar cultuurinstellingen uit Drenthe, Friesland en Groningen werden bijgepraat over plannen om een experimenteer-regio van de grond te krijgen en het culturele leven in Noord-Nederland vitaal en dynamisch te houden. Dagblad van het Noorden
 • Elf festivals ontvangen de komende vier jaar een financi‘le bijdrage van de provincie Utrecht als Gedeputeerde Staten het advies van de commissie ‘festivals 2017-2020 provincie Utrecht’ overneemt. De adviescommissie beoordeelde de meerjarenplannen van negentien festivals op artistieke, zakelijke kwaliteit en (inter)nationale uitstraling in samenhang met regionale inbedding. Het festivalbudget van de provincie bedraagt € 785.000 per jaar. Provincie Utrecht 
 • De Amsterdamse Kunstraad presenteerde het Advies ter voorbereiding van het Amsterdamse Kunstenplan 2017 – 2020.  Er was 62,2 miljoen euro te verdelen onder zeventien instellingen ‘van internationale topkwaliteit’ en vier cultuurhuizen. In totaal vroegen de 21 instellingen die onder verantwoordelijkheid van de AKr vallen bijna 70,5 miljoen euro subsidie aan. Het gevolg van dit verschil is, als het aan de AKr ligt, dat de meeste instellingen iets meer subsidie krijgen dan in de vorige periode, maar meestal fors minder dan aangevraagd. Kunstraad.nl , Het Parool  , De Volkskrant , Theaterkrant 
 • Melle Daamen was door de Amsterdamse wethouder Ollongren naar voren geschoven als ‘informateur’, die een plan moest schrijven om de Appel te redden en een nieuw bestuur moest gaan aanzoeken. Maar in een gesprek met vertegenwoordigers van 150 kunstenaars en andere betrokkenenm, is zijn komst gedwarsboomd. Maaike Lauwaert zal een toekomstplan opstellen. Het Parool
 • Op 27 mei heeft de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 haar advies ‘Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling’ aangeboden. Zeven culturele organisaties ontvingen een positief advies met het predicaat ‘subsidiabel’ maar kregen geen subsidie vanwege de niet toereikende middelen. De organisaties roepen het college en de  Utrechtse gemeenteraad op om in totaal toch zeven ton subsidie te verlenen. Stadsblad Utrecht 
 • Advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie oordeelt in een advies dat e-books ook dienen te vallen onder het leenrecht. Openbare bibliotheken zouden e-books kunnen uitlenen onder dezelfde regels als de uitleen van papieren boeken. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is het oneens met het advies. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend; het Europese Hof doet naar verwachting eind 2016 een uitspraak. Bibliotheekblad  , Bibliotheekblad  , inct
 • Ook Franstalig Belgi‘ krijgt gereglementeerde boekenprijs. De Redactie

noord-brabant 

 • Beantwoording Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op vragen van het CDA inzake het besluit van minister Bussemaker aangaande de subsidie aanvraag van het EKWC. Brabant.nl
 • Is er sprake van versnippering binnen het huidige erfgoedsysteem in Noord-Brabant? Om het erfgoedsysteem in beeld te brengen heeft het PON namens de provincie Noord-Brabant gesprekken gevoerd met een aantal organisaties die deel uitmaken van dit erfgoedveld over hun doelstellingen, doelgroepen, activiteiten, samenwerking en zichtbaarheid. PON
 • Cultuurfonds Brabant C investeert de komende drie jaar 495.000 euro in VPRO Medialab, dat sinds 2015 is gevestigd op Eindhovense Strijp-S. Hiermee kan het lab zijn onderzoek naar de toekomst van de media voortzetten en een toekomstbestendig businessplan ontwikkelen. e52.nl
 • Noord-Brabant mag zich in 2018 een jaar lang ‘Europese Regio van de Gastronomie’ noemen. Een internationale jury maakte dit bekend in het Deense Aarhus. De prestigieuze titel draagt bij aan de Brabantse initiatieven voor verduurzaming en innovatie in de landbouw en voeding. Brabant.nl 
 • ‘s-Hertogenbosch staat in de Atlas voor Gemeenten van 2016 op plaats 5 van de ranglijst van 50 aantrekkelijkste steden. Eindhoven staat op 12, Tilburg op 19, Breda op 28, Oss  op 29.  ‘s-Hertogenbosch  is tweede achter Maastricht in de lijst beste binnenstad. Breda is als negende ge‘indigd op de jaarlijkse ranglijst van de beste binnensteden van Nederland.  Brabants Dagblad    ,  Eindhovens Dagblad  ,   BN – De Stem  , NOS

grote brabantse gemeenten

 • Op maandagavond 13 juni jl. was de eerste informatiebijeenkomst Subsidieregeling Cultuur Eindhoven die in het teken stond van de PLUS-regeling. De presentatie is online. Een ver van Studio040. Stichting Cultuur Eindhoven ,  Studio 040
 • De stichting Ruimte heeft sinds vorig jaar september geen nieuw vastgoed meer ter beschikking gesteld gekregen van de gemeente  Eindhoven.  De Stichting vreest voor haar voortbestaan. De stichting werd in 2008 opgericht met steun van het toenmalige college van B en W. Doel was leegstaande gebouwen in eigendom van de gemeente als atelier te verhuren aan bedrijfjes en instellingen in de creatieve sector. Eindhovens Dagblad 
 • Het Beursgebouw in Eindhoven krijgt geen steun van de gemeenteraad voor meer nachtopenstellingen. Het congresgebouw moet eerst maar eens investeren in extra geluidsisolatie en mag dan terugkomen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraadscommissie Omgeving  van de gemeente Helmond besprak de plannen voor de verbouwing van theater ’t Speelhuis. Dat krijgt onder meer een nieuwe foyer en entree. Om het vernieuwde theater voldoende in het zicht te brengen, moet de naastgelegen Mariaschool wijken. De karakteristieke  gevel van de oude Mariaschool blijft mogelijk behouden, al dan niet op een andere locatie. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Liliane Fonds en de Koningtheateracademie beschikken aan de Bossche Havensingel over een ‘eigen’ kloostertuin, die niet openbaar is. Na een ingrijpende herinrichting willen de directies van het fonds en Koningstheateracademie de tuinen als buurttuin ‘teruggeven aan de binnenstad’.  Brabants Dagblad 
 • Het rijksmonument Duvelhok  in Tilburg is meer dan een jaar na het begin van de verbouwing nog lang niet af. Maar eigenlijk gaat dat eindpunt er nooit komen, vertelt Karen Bruers. Beweging, ‘dat bruisende’, moet er constant blijven, klinkt het in de ‘broedplaats voor denkers en doeners’. Brabants Dagblad 

overige brabantse gemeenten 

 • De Bergse gemeenteraad sprak uitgebreid met Gert-Jan de Koster, directeur van Gebouw-T, Ilse Stecher, voorzitter van de Raad van Toezicht van het poppodium en wethouder Arjan van der Weegen over de financi‘le situatie, over de plannen, over de noodzaak van 150.000 euro extra subsidie. In de gemeenteraad is er scepsis over het extra geld. BN – De Stem
 • Poppodium Gebouw-T is ‘een horecaonderneming die is ingericht met gemeenschapsgeld en de afgelopen jaren ook met gemeenschapsgeld in stand is gehouden’. Dat vindt de horeca in het centrum van Bergen op Zoom. BN – De Stem   
 • Het muziekonderwijs in Boxtel wordt in een nieuwe vorm gegoten. De gemeente heeft aangegeven de plannen van CultuurBox te steunen. Brabants Dagblad
 • Kunstencentrum De Aleph in Drunen gaat verder zonder directeur Ton Stassen. Het bestuur heeft zijn tijdelijke contract niet verlengd. Brabants Dagblad
 • Het behoud van monumenten in de gemeente Oirschot bevorderen en ondersteunen. Dat is het doel van het Oirschots Monumenten Fonds (OMF), dat zich op 24 juni presenteert met een ‘kick-off’. Brabants Dagblad 
 • Een groep mensen uit de cultuur, het onderwijs, winkeliers, en andere ondernemers, willen de Osse binnenstad een cultuurinjectie geven. Dat doen ze nadat ze een maand geleden teleurgesteld afdropen, nadat er geen politiek draagvlak bleek voor een verhuizing van de bieb naar het stadshart.    Brabants Dagblad
 • Peter van der Velden onderzoekt in opdracht van het gemeentebestuur van Roosendaal welke governancestructuur het beste past bij de organisatie en ambities van Cultuurlinc. Cultuurlinc is de overkoepelende organisatie voor schouwburg de Kring, het nieuw op te richten erfgoedcentrum in het Tongerlohuys en CultuurCompaan, de organisatie die zich bezighoudt met cultuureducatie in Roosendaal. BN – De Stem
 • Wethouder van Sint-Oedenrode houdt de gemeenteraad voor om zo snel mogelijk Bibliotheek De Meierij te verlaten.  De meeste partijen waren verbaasd dat een ingrijpend voorstel over de toekomst van het bibliotheekwerk nu voor lag. “Dit is een keuze die de nieuwe raad van Meierijstad in 2017 zou moeten maken”. Overigens hebben Veghel en Schijndel geconcludeerd dat het college bevoegd is. Eindhovens Dagblad 
 • Fabriek Magnifique in Veghel, in het weekend van 22, 23 en 24 juli, is gratis voor iedereen. Maar gezien de moeite om het financieel rond te krijgen, durft de organisatie niet te beloven dat dit altijd zal blijven. De organisatie moest door financi‘le omstandigheden het Gevelconcert al afgelasten. Nu wordt ook het evenement De Allegorie van het Zuiden geannuleerd.   Brabants Dagblad  ,  Brabants Dagblad
 • Woningcorporatie Woonwijze wil aan de Gogelstraat in Vught een kunstwerk plaatsen en vraagt aan bewoners om een mening over het kunstwerk. Een wethouder van Vught, die in de wijk woont,  roept de bewoners op tegen te stemmen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap 

 • DutchCulture is het advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking. Haar jaarverslag over 2015 staat online. DutchCulture 
 • De BNO Branchemonitor 2016, met de resultaten van de ontwerpsector over het jaar 2014, is gepubliceerd. De cijfers bevestigen dat ook in de ontwerpbranche de flexibilisering van arbeid volop gaande is. Numeriek is het aantal zelfstandig werkende professionals gestegen. Opvallend is daarbij dat de recent gestarte zelfstandig ontwerper in staat blijkt een hogere omzet te behalen dan collega’s die altijd al zo hun vak uitoefenden. BNO
 • Voor het vijfde jaar achtereenvolgend heeft het Center for the Future of Museums van de American Alliance of Museums (AAM) een trendrapport uitgebracht. Dit keer staat het thema identiteit centraal. Museumvereniging
 • Het nieuwe gebouw van Tate Modern is geopend voor het publiek. Ziet het museum van de toekomst er zo uit? Frances Morris, de directeur, licht het tentoonstellingsconcept toe.   The Conversation  , The Art Newspaper    
 • Directeur Charles de Mooij (en met hem zijn hele team) van het Noordbrabants Museum is EuroNederlander van het jaar geworden. De Europese Beweging Nederland die de prijs in Den Haag uitreikte roemt de ‘uitmuntende Jeroen Bosch tentoonstelling’ en het culturele programma daar omheen. Brabants Dagblad
 • Het kunsttijdschrift Kunstlicht organiseerde een publiek debat over het besluit van het Stedelijk Museum om het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam  na ruim twintig jaar te sluiten. Er is veel kritiek op het museum, dat werkt aan een opvolger, maar nog niet weet wat en hoe. Metropolis M 
 • ‘Art Basel: 80 procent van wat u ziet is over 20 jaar onverkoopbaar’ Aldus beursdirecteur van Art Basel 2016, Mark Spiegler.  Verkoop tijdens de ART Basel neemt twijfel over de kunstmarkt weg.   Knack  ,   ArtNet News 
 • Galeries blijven lang binnen een familie. Generaties volgen elkaar op. New York Times 
 • Het Vincent van GoghHuis in Zundert sluit op zondag 3 juli de derde cyclus van het artist-in-residence programma af met een symposium en veiling. BN – De Stem 
 • Grondlegger van Kunstpodium T in Tilburg, Zeus Hoenderop, stopt in juli bij Kunstpodium T. Dit omdat het bestuur zich niet meer kan vinden in de visie en het innoverende ondernemerschap van Hoenderop. Brabants Dagblad 
 • The ArtNet News publiceert de top honderd van kunstverzamelaars van 2016. ArtNet News , ArtNet News
 • Zijn jonge verzamelaars minder bezig met het opbouwen van een collectie? Is verkopen geen vies woord voor ze? National Public Radio 
 • Van de vorig jaar door de filmindustrie aangekondigde schadeclaims aan Nederlanders die illegaal films en tv-series kijken, is nog weinig terechtgekomen. Downloaden uit illegale bron is sinds twee jaar verboden in Nederland, maar het verbod wordt niet gehandhaafd. Wat in Nederland niet lukt gebeurt in Duitsland en Denemarken al wel. Daar worden illegale kijkers al beboet of aangeklaagd.  NRC  , NRC 
 • PathŽ Thuis komt met Willem, een nieuwe app die nieuwe en aankomende bioscoopfilms Žn home entertainment vindbaar maakt. Daarmee maakt de vod-dienst voor meer films reclame dan alleen het eigen aanbod om zo de consumenten optimaal te informeren, en ze naar passend aanbod te leiden. Op die wijze kan ook piraterij worden bestreden. Holland Film Nieuws
 • Na jaren van imagodaling met financi‘le malaise als gevolg, gloort er weer hoop voor de boekensector. Dit blijkt uit de vierde editie van het tweejaarlijks Boekensector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 1.100 Nederlanders. Het nationale merk van alle openbare bibliotheken ‘de Bibliotheek’ komt binnen op de 8e positie op de ranglijst van sterkste merken. Bol.com behoudt zijn nummer ŽŽn-positie. Hendrik Beerda
 • CB en de logistieke tak van Audax gaan een intensieve samenwerking aan op het gebied van vervoer in Nederland. Beide logistiek dienstverleners leveren aan boek- en tijdschriftenverkopers.  inct 
 • 15 boekwinkels gaan een pilot draaien met klantenkaart. De kaart moet de boekhandelaar in staat stellen een betere relatie met de klanten op te bouwen en tegelijk ook data te verzamelen over de klant. inct 
 • Componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en zusterorganisaties in het buitenland ontvingen vanuit Nederland in 2015 meer dan 182 miljoen euro. Dat staat in het op de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarverslag van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Buma/Stemra
 • De drie grootste labels, Sony, Warner en Universal, gaan zich inzetten voor een eenvoudiger systeem voor het herkenning van de muziek van rechthebbenden en het uitbetalen van royalties. Ook streamingdiensten Spotify, Pandora en YouTube omarmen het net door het Berklee College of Music gepresenteerde The Open Music Initiative (OMI). Entertainment Business 
 • Het Amerikaanse Burning Man festival komt naar Nederland. De organisatie van het legendarische festival begint een evenement op de Veluwe. De eerste editie van Where The Sheep Sleep is eind juli  in Kootwijk. In het gedachtengoed van het festival staan saamhorigheid, zelfexpressie en geven is belangrijker dan nemen centraal. Entertainment Business 
 • Dustin van Rhienen (35) start 1 september als operationeel directeur van Tilburgs poppodium 013. Entertainment Business 
 • Roland Kieft leidt sinds 1 april de Stichting Omroep Muziek (SOM), het bestuurlijk huis van het Groot Omroepkoor (GOK), het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) en de concertseries van de omroep.  Wat kan het publiek van hem verwachten de komende jaren? ‘Ik wil dat we op meer plekken te zien zijn. Met nieuwe presentatievormen en nieuw publiek.’ Klassiek Magazine
 • Paleis Soestdijk vormt in september het decor van de eerste editie van het klassieke muziekfestival Empeiria. Grote namen zullen onder begeleiding van het Radio Filharmonisch Orkest klassieke werken en bekende filmmuziek ten gehore brengen. Initiatiefnemer Jitze de Raaff van CTM Entertainment: ‘Empeiria is een nieuwe manier om klassieke muziek te ervaren.’ Entertainment Business 
 • De drie brancheverenigingen in de podiumkunsten – NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en VVTP (Vereniging voor Vrije Theaterproducenten) – willen per 2017 hun krachten bundelen in een nieuw samenwerkingsverband. Ze hebben daartoe George Lawson aangesteld als kwartiermaker om te onderzoeken hoe deze samenwerking eruit moet zien. VSCD  

cultuurmarketing 

 • Steeds meer culturele instellingen gebruiken storytelling om bezoekers te verbinden aan hun aanbod, maar ook voor sponsor- en fondsenwerving is storytelling van belang. Soms hebben instellingen de neiging om ‘veel in de etalage’ te zetten als ze in gesprek raken met een fonds of bedrijf, maar je verhaal heeft veel meer effect als je focus aanbrengt. Hoe vind je die focus en wat zijn de principes van storytelling? Cultuurmarketing
 • Een samenwerking van 4 steden en 7 musea, met als resultaat 13 tentoonstellingen: dat is de Bosch Grand Tour. Een eerbetoon aan de Brabantse schilder Jheronimus Bosch, 500 jaar na zijn overlijden. Een samenwerkingsverband om extra bezoekers te genereren, maar waarbij wel de individuele identiteit van ieder museum in waarde gelaten wordt. Vanuit welk initiatief is dit samenwerkingsverband ontstaan en hoe verliep het proces? Cultuurmarketing
 • Sinds februari van dit jaar is Sandra van Dongen Hoofd Marketing & Communicatie bij Humanity House. Het museum in ‘s-Gravenhage opende in 2010 haar deuren om humanitaire thema’s bespreekbaar en invoelbaar te maken. Een gesprek over haar nieuwe functie en haar visie op cultuurmarketing. Cultuurmarketing

financiering

 • Op 30 mei 2016 vond in Het Huis Utrecht Impact in Progress plaats, een bijeenkomst voor alle door The Art of Impact ondersteunde projecten. Ruim 175 mensen kwamen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.  Het verslag van de bijeenkomst en de deelsessies is online. The Art of Impact
 • De Gamescom is een vierdaagse gamesbeurs, waar zowel de zakelijke- als de consumentenmarkt wordt vertegenwoordigd en vertoond. Vanuit de Open Oproep Deelname Gamescom 2016 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, in samenwerking met de Dutch Games Association, Dutch Game Garden en Control, 9 indiestudio’s, o.m. Tivaru uit Breda, Napalmtree Studios, Eindhoven, en Pillo Games, Eindhoven,  die zich op het Holland Paviljoen op het B2B-gedeelte van de Gamescom mogen presenteren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in maart 2016 ontwerpers en studio’s op voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van de ontwerppraktijk, vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 36 voorstellen zijn tien ontwerppraktijken geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in maart 2016 platforms binnen het vakgebied vormgeving op om voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering het platform, vanuit het aanvullende programma van de Deelregeling Vormgeving. Uit 28 voorstellen zijn elf platforms geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van plan om subsidie aan te vragen via de Deelregeling Internationalisering? Dien uiterlijk 10 augustus een aanvraag in. Laatste deadline van 2016 i

  cultuurnieuws per discipline 

  architectuur en vormgeving 

  • Toonaangevende architecten debatteerden, nog niet zo lang gelden, over hoe de architectuur zou kunnen worden gebruikt om de maatschappij te veranderen. Vandaag de dag wordt de mondiale architectuur gedomineerd door “”starchitects””, die gespecialiseerd zijn in megaprojecten ontworpen voor de elite, aldus Alex Cocotas. Jacobinmag 
  • Winy Maas (MVRDV) werd in het kader van de Rotterdamse Architectuur Maand ge•nterviewd door Wilfried de Jong. Zijn eigen ontwerpen voor de Markthal en het nog te bouwen depotgebouw van Museum Boijmans Van Beuningen, passeerden de revue, als concrete voorbeelden van de Rotterdamse hang naar groot, groter, grootst. Rotterdam is een arme stad, wat hebben de sociaal zwakkeren aan iconen als de Markthal en De Trap, vroeg de Jong. Maas kwam er niet helemaal uit. Archined
  • Alex van de Beld was in Veneti‘ op de architectuurbi‘nnale. De tentoonstelling ‘Reporting from the front’ van Alejandro Aravena in Arsenale, ervaarde hij als “een wedergeboorte van de betekenis van architectuur”. Archined
  • Kleiner wonen, omdat je simpelweg niet meer nodig hebt. Een huis bouwen van printbare’ bouwblokken, omdat het simpel en verplaatsbaar is. Een vergaderruimte die je op kan blazen, zodat je het ook weer weg kan stoppen. In het experimentele dorpje Minitopia wordt nagedacht over alternatieve woon en werkruimtes. Het project in ‘s-Hertogenbosch is een idee van kunstinitiatief Rezone, woningcorporatie Zayaz en platform Droomstad Den Bosch. Omroep Brabant
  • Tiny houses? Modegril. Waarom zijn die nodig? Jelte Glas bouwde samen met twee vrienden zijn eigen tiny house. En zoekt gemeentes met lef, waar hij zijn mobiele woonunit neer mag zetten. Zodat we door te experimenteren leren bouwen voor de toekomst. Cobouw
  • Xenia, het eerste jongerenhospice van Nederland, wint de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur. Kulturhus Litserborg in Den Dungen tweede. HedydAnconaprijs , Brabants Dagblad
  • Tijdens het RUIMTEVOLK College over het gedachtegoed van Jane Jacobs bleek niet alleen dat haar werk veelomvattender is dan vaak wordt gedacht, maar misschien ook wel een te romantisch beeld van de stad geeft. Jacobs publiceerde in 1961 het boek The Death and Life of Great American Cities waarin ze gehakt maakte van de modernistische stedenbouw. Niet de top-down planner, maar de mensen maken de stad. ruimtevolk
  • Op 30 juni en 1 juli vindt de conferentie What can design do wederom plaats. Er zijn drie thema’s : What Africa Can Do For Europe, What Design Can Do for Music, and What Design Can Do for Refugees. What can design do
  • Tijdens What Design Can Do presenteert Ravi Naidoo de jonge Afrikaanse creatieve voorhoede. ‘Bij ons geen verafgoding van de architect, zoals in het Westen.’ De Groene Amsterdammer
  • Hoe kan design de dolende asielzoeker van dienst zijn? Met een zelf in elkaar te zetten Ikea-huisje bijvoorbeeld. De Refugee Challenge toont het potentieel van ge‘ngageerd design. De Groene Amsterdammer

  beeldende kunst

  • Sonsbeek 2016 is heel anders dan de laatste editie van 2008, Grandeur (van curator Anna Tilroe). Toen zou de kunst ons boven onze dagelijkse beperktheid kunnen doen uitstijgen – het aloude Bildungsideal. Sonsbeek 2016 is samengesteld door het Indonesische collectief Ruangrupa. Bij hen heeft de kunst een dienende rol. Ruangrupa denk veel meer bottom-up, van onderaf opbouwend, en neemt de beperkingen van de mens voor lief. De Volkskrant , Museumtijdschrift 

  letteren

  • In Meisjesboeken van weleer onderzoekt neerlandica en schrijfster Kristine Groenhart aan de hand van haar eigen leesverleden waarom die wereld van meisjeskostscholen, schoolavonturen, vriendinnenclubjes en prille romances haar zo aansprak tijdens haar jeugd in de jaren zeventig. NRC

  muziek

  • De hang naar authenticiteit in de rockmuziek is zodanig overdreven dat het ook nog eens elke vorm van vernieuwing en variatie dwarsboomt. Een blinde obsessie met klanken uit het verleden en het oude rockcanon garandeert bovendien dat de rockwereld vooral een wit en mannelijk wereldje blijft – een die met de dag ouderwetser en irrelevanter overkomt. Noisey

  theater en dans

  • In de afgelopen dagen kwamen kopstukken uit de Europese operawereld bijeen in Amsterdam voor een conferentie van vakorganisatie Opera Europa. Centraal staat de vraag naar de toekomst van opera. Operamagazine

  kunst in de openbare ruimte

  • Het ontwerp voor het nieuwe Holocaust- monument van Daniel Libeskind in Amsterdam wordt ingegeven door de misvatting dat iets enorms ook herdacht moet worden met iets enorms, menen auteur Abram de Swaan en kunstenaar Hans van Houwelingen. De Volkskrant 
  • Bosch Parade : 16 kunstwerken, ge•nspireerd op de werken en het leven van schilder Jeroen Bosch, dreven 16 juni over de Dommel in ‘s-Hertogenbosch. Vanuit het buitenland krijgt organisator Jheronimus Bosch 500 de vraag om mee te denken over ‘Boschachtige’ evenementen Omroep Brabant , Brabants Dagblad
  • De ‘vergeten’ ondernemers van de Willemstraat worden door fotografe Sophie Vermeulen in de schijnwerpers gezet. Voor het project Under Construction van de Bredase kunstinstelling KOP ging zij aan de slag met een onbestemd gebied in Breda. De keuze viel op de Willemstraat. Breda Vandaag
  • Het vervolg op het grote tunnelkunstwerk in Etten-Leur laat voorlopig op zich wachten. Struikelblok is afbladderende verf bij het deel dat al gereed is. BN – De Stem

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Basisschool St Caecilia in Berkel-Enschot liep tegen zijn capaciteitsgrenzen aan. Omdat in de wijk nieuwbouw werd gepleegd, besloot de directie meteen een groter gebouw te laten realiseren. Het nieuwe schoolgebouw zou onderdak gaan bieden aan een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een gymzaal. Tevens is in het gebouw een GGD ondergebracht. Architect Geert Timmermans (Povše & Timmermans architecten) ontwierp de nieuwbouw. Architectenweb
  • Eindhovenaar Timmy de Vos, die studeerde aan de TU/e, werkt voor zijn projecten onder meer samen met ontwerper Joris Petterson. Samen maken ze een serie arcadekasten die werken op afval. e52.nl
  • Piet Hein Eek heeft zijn eerste ontwerpen voor Ikea gepresenteerd: een collectie meubels en huishoudelijke artikelen gebaseerd de traditionele Indonesische en Vietnamese ambachten. Dezeen
  • Kiki van Eijk heeft de takken die ze vond in het bos gebruikt voor haar collectie Civilized Primitives. De meubels en objecten zijn in brons gegoten op basis van mallen gemaakt van takken. Dezeen 
  • Het was een bijzondere opdracht, voor een bijzondere man. Kunstenaar Mels Dees werd gevraagd of hij het grafmonument voor de overleden ruimtevaarder Wubbo Ockels wilde maken. Dat wilde de Eindhovense kunstenaar zeker. Anderhalf jaar werkte hij eraan en nu staat het op Ockels’ graf op Zorgvlied in Amsterdam. Omroep Brabant
  • Edwin (tekst) en Norbert (fotografie) van Onna hebben het boek “The Eindhoven Connection” gemaakt dat stil staat bij alle jubilea die de stad dit jaar herbergt. Trudo, TU/e, Philips, Evoluon en bibliotheek, allemaal hebben ze wat te vieren. e52.nl
  • Punkrockband Harsh Realms uit Roosendaal en omgeving waagde een gok. De band stuurde een mail met de vraag of ze op 16 juni vóór de Amerikaanse band The Offspring mochten openen in popzaal 013 in Tilburg. Het management van The Offspring ging akkoord. BN – De Stem
  • Tom Neven uit Etten-Leur is leerkracht in het basisonderwijs, maar daarnaast ook singer-songwriter. Het debuutalbum ‘Closer’werd 22 mei tijdens Rauw Hees Teder in Breda gepresenteerd en kreeg, ondanks de soms sobere lading, vele positieve reacties. 3voor12.vpro.nl
  • Orgel Vreten is de band waarin toetsenisten Darius Timmer en Thijs Schrijnemakers hun krachten meten op het Hammondorgel. De band is onlangs aan een nieuw album begonnen. Cleeft
  • In het kader van New Arrivals speelde Matteo Mijderwijk met Dyane Donck en Oene van Geel in het Tilburgse podium Paradox. New Arrivals, een initiatief van Muzieklab Brabant, waarin muziekpodium Paradox in Tilburg, de podia van Muziekgebouw en Axes in Eindhoven en Toonzaal en November Music in ‘s-Hertogenbosch samenwerken. Jazznu

  kunstonderwijs

  • De winnaars van de Archprix, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, zijn bekend. Archined
  • Manon Barendse is ŽŽn van teamleden van het Eindhovense project ‘Happy, healthy design’, voor vrouwen in townships in Zuid-Afrika. Met dit afstudeerproject voor de opleiding Industrial Design van de TU/e wil het team de perceptie van seksualiteit in de townships veranderen. e52.nl  
  • Interactieve installaties van tweedejaars studenten Avans waren dit weekend te bewonderen.in het Bredaas NS station. Omroep Brabant
  • De A’DAM Music School is op 15 juni gelanceeerd in de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord. De school biedt muziekonderwijs voor talenten uit Amsterdam. Entertainment Business

  cultuureducatie en – participatie

  • Minister Bussemaker presenteert maatregelen voor de besteding van 2 miljoen aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Ze zet in op een meer duurzame aanpak, gezien het sectorbrede karakter en de multi-problematiek. Wat kunnen kunstenaars en professionals in cultuureducatie en -participatie hiervan verwachten? lkca
  • De termijn van inschrijvingen voor de twee informatiebijeenkomsten Cultuureducatie met Kwaliteit en De Cultuur Loper is verlengd. Er zijn al veel aanmeldingen binnen, waaronder 22 nieuwe gemeenten. Op 22 en 29 juni aanstaande ontvangen Kunstbalie en Erfgoed Brabant een ieder die ge•nteresseerd is in de nieuwe landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2017-2020 en in het Brabantse programma De Cultuur Loper. Kunstbalie
  • Scholieren van zowel primair- als voortgezet onderwijs hebben met ongewone materialen een moza•ek gemaakt, ge•nspireerd op het werk van Jan Fabre. Hun inspiratie daarvoor vonden ze in de beeldtaal van Jheronimus Bosch. De Partnerscholententoonstelling is gelijktijdig met de tentoonstelling Jan Fabre – Tribute to Hieronymus Bosch te bekijken in het Noordbrabants Museum. Brabants Dagblad
  • Brabantse winnaars bij Kunstbende. BN – De Stem , Kunstbende
  • Door het maken van kunst vermindert het aantal stress-gerelateerde hormonen in je lichaam, volgens onderzoek. Sciencedaily
  • Op 16 juni vond het Community Art Brabant CafŽ #2 plaats bij Natlab en Garden Mania. Ruim veertig deelnemers lieten zich verrassen door hun eigen netwerk Community Art Brabant. Zo zijn er onder andere gezamenlijke doelen besproken en tips uitgewisseld. Community Art Brabant
  • De Museumstraat is een jaarlijks evenement waarin musea uit een stad worden gekoppeld aan diens inwoners. De musea en de bewoners uit een straat kiezen gezamenlijk objecten uit de collectie van het museum en organiseren een tentoonstelling bij diegene thuis. Cleeft
  • Po‘ZiePad, dat is de offici‘le naam van de gedichtenwandeling die gemaakt kan worden op landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
  • Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen blijken vaker langdurig arm te zijn dan niet-laaggeletterden, zo stelt Stichting Lezen & Schrijven op basis van onlangs gepubliceerd onderzoek. De Stichting pleit ervoor dat in de aanpak van armoede structureel naar laaggeletterdheid gekeken gaat worden. Stichting Lezen en Schrijven , Bibliotheekblad
  • Op een symposium van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over Citizen science op 16 juni 2016 ging de site iedereenwetenschapper.nl on line. Het platform bundelt citizen-scienceprojecten waaraan Nederlanders kunnen deelnemen. Ook biedt de site onderzoekers informatie over citizen science en de mogelijkheid om via Iedereen Wetenschapper deelnemers te rekruteren. KNAW

  kunstbeoefening 

  • Het Tilburgs Vocaal Ensemble (TVE) koor staat op 26 juni in de finale van het Nederlands Koor Festival (NKF) in Utrecht. Brabants Dagblad 

  erfgoed 

  • Op 22 juni 2016 organiseert de stichting Mobiele Collectie Nederland het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in Amersfoort. Tijdens dit congres kijkt Jet Bussemaker, minister OCW,  terug op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Met de nieuwe Erfgoedwet ontstaat namelijk meer aandacht en erkenning voor mobiel erfgoed. Erfgoedstem
  • Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) wil graag kennismaken met de cultuurproducerende instellingen in Nederland. Daarom is een vragenlijst opgesteld waarmee DEN ten behoeve van de communicatie inzicht wil krijgen in de culturele instellingen, hun kennisbehoefte en professionele netwerken. DEN
  • Het interieur van de koepelkerk Sint-Jan in Waalwijk  wordt prominent beschreven in het nieuwe boek ‘Kerkinterieurs in Nederland’. Brabants Dagblad
  • Op donderdag 9 juni organiseerde ClickNL Cultural Heritage in samenwerking met Beeld en Geluid de bijeenkomst Virtual Reality en Cultureel Erfgoed. Een verslag. DEN
  • De Amerikaanse schrijver Dan Brown schenkt 300.000 euro aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica, ook wel The Ritman Library, in Amsterdam. Het geld is bedoeld om een deel van de collectie te digitaliseren. Informatieprofessional 

  bibliotheken 

  • Cultuurindex analyseert de data van de Vereniging Openbare Bibliotheken over de aantallen bibliotheekvestigingen in Nederland. Cultuurindex
  • Voor de innovatiegelden die de KB in 2016 beschikbaar stelt aan bibliotheken en POI’s  (Provinciale Ondersteuningsinstellingen) voor innovatieve projecten is grote belangstelling gebleken. De openbare bibliotheken en POI’s hebben samen 34 aanvragen ingediend. Opvallend is ook het aantal aanvragen van samenwerkingsverbanden: van POI’s met bibliotheken en van bibliotheken onderling. KB 
  • De bibliotheek van de toekomst, hoe ziet die er uit? De Bibliotheken
  • Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium dat bedoeld is om inschrijving van leden en beheer van ledengegevens gezamenlijk te realiseren. De partijen hebben afgesproken dat de VOB het voortouw neemt in de oprichting van het consortium. Bibliotheekblad
  • Alle bibliotheken zijn aangesloten op de dienst Identity & Access Management (IAM). IAM is een landelijke voorziening waarmee bibliotheekleden kunnen inloggen op allerlei bibliotheekdiensten. KB
  • De dienst Passend Lezen is live gegaan voor de eerste 40 bibliotheken. Passende leesvormen, zoals gesproken boeken, zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. De boeken worden via streaming aangeboden aan leden van de bibliotheek met een Verklaring Leesbeperking. KB
  • De rapportages van de onderzoeken naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’ en naar ‘Basisvaardigheden volwassenen (>18 jaar)’ staan online. De onderzoeken brengen in kaart welke educatieve rol openbare bibliotheken vervullen voor de doelgroepen 0-4 jaar en 18 jaar en ouder. KB
  • Bksy (spreek uit als ‘boeksie’), heeft de KNVI Innovation Award gewonnen, de prijs die de vereniging van informatieprofessionals jaarlijks uitlooft om vernieuwing in het veld te stimuleren. Bksy werd gelanceerd in 2015. Met de app kan de gebruiker een inventarisatie maken van zijn boekenkast en vervolgens vrienden boeken laten lenen uit die boekenkast. Bksy omschrijft zichzelf ook wel als ‘de leukste en grootste bibliotheek van Nederland’. Bibliotheekblad
  • De Bibliotheek Utrecht heeft de start van de nieuwe organisatie uitgesteld tot 1 september 2016.  Bibliotheek Utrecht had gerekend op de inzet van vrijwilligers om de reorganisatie vanaf half juli mede vorm te kunnen geven. De rechter stak daar een stokje voor. De bibliotheek zal in hoger beroep gaan en daartoe een spoed-appl aanvragen. Zes medewerkers van de bibliotheek worden ontslagen.  Bibliotheekblad

Geen reacties

Geef een reactie