Trends & ontwikkelingen 21 maart

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid  

nederland

 • Geen nieuwe bezuinigingsslag voor kunst en cultuur, maar juist investeren in de sector. Bij het begin van de verkenningen voor een nieuw kabinet is dat de hoop van Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. NOS
 • Maarten Hajer, interim curator van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam en ŽŽn van de pleitbezorgers van de ‘Next Economy’, stelde onomwonden dat het zinloos is om een duurzaam compromis te vinden tussen economie en ecologie zonder de bestaande economie te re-configureren.  Maar gezien de verkiezingsuitslag zal dat de fundamentele omwenteling die met het begrip ‘Next Economy’ wordt beoogd te ingrijpend is om een rol van betekenis te spelen in de totstandkoming van een regeerakkoord. Oedzge Atzema en Robbert Coops over hoe de nationale politiek de Next Economy dichterbij kan halen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Met een brief aan het parlement en ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vraagt de Vereniging van Openbare Bibliotheken aandacht voor de implementatie binnen de EU van het Marrakesh Verdrag. Het is belangrijk dat mensen met een leesbeperking toegang hebben tot gepubliceerde werken om zo mee te kunnen doen. VOB
 • Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel. Zoals gebruikelijk neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht over. Rijksoverheid.nl
 • Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA, cultuur) heeft het Limburgse bedrijfsleven  opgeroepen in cultuur te investeren. Hij deed dat op een bijeenkomst van MKB Limburg. Wij in Limburg
 • Hoeveel kost het invoeren en straks de uitvoering van de Omgevingswet? Die vraag leeft bij veel gemeenten. Een financieel model brengt de kosten in beeld. Honderden projectleiders en collega’s van financi‘n kwamen in februari naar regiobijeenkomsten voor een toelichting op het model. Het financieel model is ontwikkeld door de VNG en Deloitte. VN

noord-brabant

 • Het Noordbrabants Museum heeft in december 2016 een ambitienotitie aan de provincie voorgelegd. Deze notitie geeft inzicht in de prestaties die het museum in de periode 2017-2020 extra kan realiseren boven op de afgesproken hoge ambitie. Het museum vraagt daarbij toestemming om het provinciaal deel van het resultaat 2016 van het museum in te mogen zetten om deze extra prestaties te realiseren. De provincie Noord-Brabant beloont het museum voor cultureel ondernemerschap met een bedrag van € 635.000. Het museum heeft de ambitie om de komende jaren door te groeien tot een van de topmusea buiten de Randstad. Brabant. , Noordbrabants Museum, Omroep Brabant, Brabant.nl
 • Via een memo brengt cultuurgedeputeerde Henri Swinkels Provinciale Staten op de hoogte van de hoofdlijnen van de voortgang van het erfgoedbeleid. Op 24 maart 2017 zal hij Provinciale Staten verder informeren. Brabant.nl
 • Op 9 maart tekende Henri Swinkels een cultuurconvenant met (inmiddels demissionair) minister Jet Bussemaker (OCW). Het convenant van de minister met de vijf grote steden (Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg) en de provincie (samen BrabantStad) is gebaseerd op het bidbook dat vorig jaar juni aan de minister is aangeboden. HenriSwinkelsTumblr
 • Hoe kijken de Brabantse burgers naar de toekomst? Waarover maken ze zich zorgen, en wat vinden ze dat goed gaat? Inzicht in deze vragen is van belang voor de uitvoering van de provinciale strategische opgaven. Voor de provinciale perspectiefnota 2017 heeft het PON maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de Brabantse samenleving in kaart gebracht in het stuk ‘Maatschappelijke trends en ontwikkelingen in Noord-Brabant’. PON

grote brabantse gemeenten

 • Vanaf 1 februari tot en met 28 februari zijn er subsidieaanvragen binnen de 2 e ronde van  de PLUS-regeling voor projecten aangevraagd. De Stichting Cultuur Eindhoven heeft in totaal 25 aanvragen ontvangen, waarvan 11 nieuwe aanvragers. Er is in totaal voor 583.413 euro aangevraagd. Het subsidieplafond voor deze ronde is 200.000 euro.  De Cultuurraad zal eind april het advies uitbrengen. Cultuur Eindhoven
 • Luuk en Rik Visser zijn initiatiefnemers van het Microlab in Eindhoven. Ze vinden het jammer dat Stichting Ruimte het beeld schetst dat designers wegtrekken uit de stad vanwege een gebrek aan betaalbare atelierruimte en dat het grotendeels onderschreven wordt door de gemeenteraad. Ze zijn nu iets meer dan een halfjaar open en hebben meer dan honderd creatieve ondernemingen en designers gehuisvest, waarvan een kwart van de Design Academy komt. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense horeca heeft er geen behoefte aan; alleen popcentrum de Effenaar staat er positief tegenover. Waarom zou het stadsbestuur dan een proef met een sluitingstijd van acht uur ’s ochtends mogelijk maken? Het college van B en W mag de proef dan willen invoeren, maar dat betekent niet dat ook alle collegepartijen daar dan achter staan. Eindhovens Dagblad
 • De bezoekersaantallen zitten flink in de lift, het verlies is gigantisch afgenomen. En toch had de Cacaofabriek een pittige mededeling voor de Helmondse politiek. Met de drie ton subsidie die de Cacaofabriek nu krijgt, gaat zij het niet redden. Probleem : de enorme energiekosten. De gemeente, eigenaar van het pand, gaat kijken hoe daar wat aan gedaan kan worden. Eindhovens Dagblad
 • Voor de opknapbeurt van ’t Patronaat in Helmond-West is, volgens het college van B en W,  nog eens 200.000 euro nodig. Het rijksmonument aan de 2e Haagstraat wordt in de oude staat hersteld en omgebouwd tot een centrum voor kleine, ambachtelijke bedrijfjes. Eindhovens Dagblad
 • Koopzondagen aan het einde van elke maand, met allerlei activiteiten rond een bepaald thema. De komst van een (inter)nationaal evenement in de stad. En aansluiting proberen te zoeken bij themajaren als Van Mondriaan tot Dutch Design (2017) en European Region of Gastronomy (2018). Dit staat in het nieuwe jaarplan van Helmond Marketing. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch dreigt ruim 600.000 euro subsidie mis te lopen voor het opknappen van het laatste deel van de vestingwerken. Het Ministerie van OCW weigert een deel te vergoeden omdat het niet om de restauratie van een monumentaal gedeelte zou gaan. De gemeente gaat in beroep tegen de uitspraak van het ministerie. Brabants Dagblad
 • Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch gevraagd om het Cementrum in ‘s-Hertogenbosch-Noord de status van gemeentelijk monument te geven. Brabants Dagblad
 • Acht jaar duurde het voordat de eeuwenoude stadsput in ‘s-Hertogenbosch een replica kreeg.  Met het ontwerp was niet iedereen tevreden.  De Stichting 1522, genoemd naar het bouwjaar van de put, was niet in staat de aanvullende financiering van een ton te vinden. De stichting heeft zichzelf opgeheven en het Bossche College van B&W kan haar formeel er niet toe zetten alsnog met het geld over de brug te komen. Omroep Brabant
 • Tilburg krijgt een zogenaamd makersfonds. Dit is onderdeel van het cultuurplan. Individuele kunstenaars kunnen vanaf 20 maart subsidie aanvragen uit dit fonds. Er is afgesproken dat een kunstenaar (‘maker’) een keer per jaar voor zowel zijn eigen project een aanvraag kan indienen als voor een collectief waar hij/zij onderdeel van uitmaakt. Er hoeft dus geen keuze gemaakt te worden. Subsidie aanvragen kan het hele jaar. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen. Tilburg
 • Het College van B&W van Tilburg besloot eerder dit jaar om 75.000 euro uit te trekken voor twee beeldende kunstprojecten van Incubate. Omdat het festival ophoudt te bestaan komt dit geld weer beschikbaar. PARK en Kunstpodium T ontvangen daarom extra subsidie. Bij het verdelen van de subsidies vielen Stichting Pop Up Cinema en podium Kunstmaan eerder af. Beide ontvangen nu wel een bijdrage van de gemeente: respectievelijk 20.000 en 14.000 per jaar. TilburgBrabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De bibliotheek in Asten  gaat verhuizen naar het nieuwe gemeenschapshuis aan de Wilhelminastraat. Volgens directeur Ruud Hakvoort van Bibliotheek Helmond-Peel worden knopen in mei doorgehakt. “In het geheel verhuizen is het plan. Er zijn nu nog gesprekken gaande over tekeningen en wij kijken nog naar de financi‘n. Het is een serieuze optie.” Eindhovens Dagblad
 • De ambitieuze plannen voor de ombouw van de Heilig Hartkerk in Boxtel tot Sacre Coeur, een centrum voor evenementen, theater- en muziekvoorstellingen gaan de prullenbak in. Ondernemer Michel de Groot uit Waalre gaat op zoek naar een huurder voor het rijksmonument. Wethouder Herman van Wanrooij van de gemeente Boxtel is teleurgesteld. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Geldrop besluit om een nieuwe, grotere vergaderzaal bij het Geldropse gemeentehuis te bouwen. Dat betekent dat de gemeente in de toekomst niet langer gebruikmaakt van cultureel centrum Hofdael voor vergaderingen. Dat scheelt zo’n 40.000 euro aan inkomsten  per jaar. Eindhovens Dagblad
 • Samen met de dorpscošperatie Esbeek en stichting Boei (gespecialiseerd in cultureel erfgoed), ontwikkelde architect Steef Luijten een plan om de Adrianuskerk in Esbeek te herbestemmen als basisschool en kinderopvang. Volgens fractievoorzitter  van de Gemeenschapslijst Cees van Hoof geeft wethouder Jan van de Wiel (CDA) onvoldoende inzicht in de financi‘le risico’s voor de gemeente Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Oisterwijk heeft tijdens de raadsvergadering unaniem een motie aangenomen om het Natuurtheater Oisterwijk in de komende jaren op te knappen. Brabants Dagblad
 • De buurtsportcoaches van het Oosterhoutse project de Brede Buurt gaan zich vanaf september dit jaar specifieker op kwetsbare groepen in de samenleving richten. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het College van B &W dat ‘de gemeente zelf de regie op zich gaat nemen’. BN – De Stem
 • ,,We rekenen drie scenario’s door. Met financi‘le steun, zonder steun of een mengvorm”, aldus Rob van de Geijn van Dansplein Roosendaal die het stationsgebouw wil huren van de NS. De NS is bereid te financieren, maar ziet graag dat ook andere partijen co-financieren. Dansplein Roosendaal wil naar vermogen bijdragen, maar hoopt ook op een ŽŽnmalige investering door de gemeente Roosendaal. Voor de zomer is er hopelijk duidelijkheid voor de dansschool.  BN – De Stem

 

cultureel ondernemerschap

 • De Federatie Dutch Creative Industries brengt haar jaarverslag over 2016 uit. DutchCreativeIndustries
 • Naturalis, het Leidse museum annex onderzoekscentrum,  biedt excuses aan voor de verbouwing van het museum zonder toestemming van architect Fons Verheijen en betaalt 1,5 miljoen euro. De door de rechter opgelegde bouwstop is daarmee van de baan. Het geld gaat naar een ide‘le stichting die de architect zal oprichten voor het bevorderen van wetenschappelijk (architectuur)onderzoek. De Volkskrant
 • Het TextielLab, dat onderdeel is van het Textielmuseum in Tilburg, heeft het predicaat Hofleverancier ontvangen. Hiermee krijgt het lab het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen, met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Het recht is afgegeven voor een periode van 25 jaar. De vakmensen van het TextielLab namen het predicaat in ontvangst uit handen van de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus. Fashion United, Tilburg
 • De publieke sector wordt steeds meer beheerst door een managementcultuur. Kunstinstellingen kraken in hun voegen door de prestatiedwang die tegenwoordig tegenover subsidie staat. Het valt niet mee tegen de stroom in te zwemmen. Lara Staal pleit, n.a.v. het door het Kortrijkse kunstencentrum BUDA eind februari georganiseerde programma The Fantastic Institution, voor het behoud van ruimte voor het trage denken, voor onderzoek, kritiek en twijfel. rekto verso
 • De rol van de conservator gaat onherroepelijk veranderen door 2 uitdagingen : het naast elkaar bestaan van verschillende waardesystemen en de impact van nieuwe technologie zoals ‘The internet of Things’, aldus Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson Museum in Amsterdam in zijn onlangs gepubliceerde oratie: Het museum als medium van het geheugen. Museumpeil
 • Op 24 april organiseert het Nationaal Militair Museum in samenwerking met Naturalis, Landelijk Contact Museumconsulenten en Museumpeil,  Collecties voor de toekomst, een symposium over nieuwe manieren van collectiebeheer, verzamelen en ontzamelen. Museumpeil, Museumpeil
 • Museum Boijmans Van Beuningen krijgt eindelijk zijn Collectiegebouw. De bouw is gestart, in 2020 staat de opening gepland. Het museum publiceerde een video waarin architect Winy Maas (MVRDV) uitleg geeft over het ontwerp. De ArchitectArchitectenweb
 • Het Rijksmuseum krijgt voor het eerst in zijn historie een vrouw in de directie. Maar dat is niet het meest opmerkelijke aan de benoeming van Hendrikje Crebolder. Ze maakt deel uit van de directie naast hoofddirecteur Taco Dibbits en zakelijk directeur Erik van Ginkel en is verantwoordelijk voor Development en Media. ãMijn benoeming onderstreept het belang van communicatie, marketing en fondsenwerving voor een museum’. NRC, inlog vereist, Sponsorreport
 • De Utrechtse musea ontvingen in 2016  1,2 miljoen bezoekers. Naast de bestedingen in het museum besteedden bezoekers ruim 40 miljoen euro in de stad. De groeicijfers zetten komende jaren door en daarom hebben de zeven Utrechtse musea een gezamenlijke visie ontwikkeld om in samenwerking met partners in en buiten de stad te bouwen aan meer impact in de stad, aan maatschappelijk nut en economisch effect. Utrecht.nieuws.nl
 • Platform BK en de Kunstenbond openen een gezamenlijk meldpunt atelierbeleid. Het is een  digitale brievenbus waar kunstenaars in Nederland goede en slechte ervaringen kunnen delen. Doel van het meldpunt atelierbeleid is best practices inventariseren en mogelijke knelpunten signaleren. PBK
 • Ondanks dat Walt Disney in 2016 een recordjaar meemaakte, was het over de gehele linie geen erg succesvol jaar voor Hollywood. Ook dit jaar gaan er weer een flink aantal films floppen, voorspelt filmindustrie-analist Doug Creutz van Cowen and Co. Hij is van mening dat doordat studio’s steeds vaker op ‘tentpoles’ en superheldenfilms inzetten, de box office-opbrengst per film steeds verder daalt. Film Totaal
 • Op verschillende  media werd er gediscussieerd over de filmrechten van Martin Scorsese’s nieuwste film The Irishman. In de Verenigde Staten zou er gewerkt worden aan een deal om de nieuwste film van Scorsese rechtstreeks op Netflix uit te brengen, gezien Silence stevig teleurstelde aan de internationale box office. Zet Netflix de onafhankelijke filmdistributie onder druk?   Moviepulp
 • Na een vijf jaar afwezigheid vond dinsdag 14 maart jongstleden weer het CineEvent plaats. Deze filmcontactdag voor bioscoopondernemers, distributeurs en mensen uit de bioscoopbranche werd op initiatief van media-exploitant CineFox en bioscoopondernemer Harm Lamberigts (Gotcha! uit Weert) nieuw leven ingeblazen. Holland Film Nieuws
 • Filmtheater LUX in Nijmegen gaat deze zomer verbouwen. Het kassagebouw aan het Mari‘nburgplein wordt omgeturnd tot centrum voor filmeducatie en talentontwikkeling met een regionale functie en uitstraling. LUX gaat daarvoor de samenwerking aan met Filmmuseum EYE. Na het afstoten begin dit jaar van de locatie aan de Oranjesingel zijn de activiteiten bovendien geconcentreerd op ŽŽn plek. Filmkrant
 • Logistiek dienstverlener CB en printbedrijf Printforce onderzoeken de mogelijkheid om hun samenwerking verder te intensiveren. Daarmee willen zij nu en in de toekomst optimaal aansluiten bij de ‘on-demand printbehoefte’ in de markt, ook bij hogere oplages, speciale producties en voor buitenlandse boeken en tijdschriften. De inzet van nieuwe technieken moet bovendien zorgen voor lagere kosten. Inct.nl
 • Doorbreken in het buitenland is voor veel artiesten, bands en dj’s de ultieme droom. Dutch Music Export, een initiatief van het Fonds Podiumkunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie,  heeft tot doel het aantoonbaar en meetbaar structureel versterken van de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. Entertainment Business, Dutch Music Export  
 • Buma ROCKS!, the international conference and showcase festival for loud music, komt naar het Roadburn Festival in Tilburg, dat van 20 tot en met 23 april plaatsvindt. Op 21 april is er een netwerkmeeting, gevolgd door het Heavy Panel,  met als thema Overcoming Barriers. Hoe bereikt een ambitieuze band uit Nederland een zo groot mogelijk publiek en hoe overwin je daarbij geografische Žn zakelijke barrires?  BUMA Cultuur
 • EM-Cultuur heeft het festival overzicht van 2017 gepubliceerd, van de verwachte festivals in Nederland. Hierin staat onder andere per provincie het aantal festivals en het aantal verwachte bezoekers. VNPF, EM-Cultuur
 • Een jubileumjaar voor Mundial in de Spoorzone in Tilburg: het festival bestaat dertig jaar, maar zonder directeuren Jan Drissen en Erwin Schellekes, die in januari hun vertrek bekend maakten.  Tilburger Patrick Kokx werd voorgesteld als algemeen directeur. Wie is hij en wat wil hij? 3voor12.vpro.nl
 • Poppodium Gebouw T in Bergen op Zoom bindt ondernemers aan zich met een Business Club. BN – De Stem
 • De Zweedse streamingdienst Spotify overlegt met platenlabels over nieuwe licentiedeals en spreekt daarin af dat de populairste nieuwe albums alleen nog voor betalende gebruikers beschikbaar zullen zijn. NU.nl
 • Na de bezuinigingen in de cultuursector zijn Nederlandse podia pragmatischer geworden zonder concessies te doen aan de artistieke kwaliteit. Dit blijkt uit een inventarisatie die UvA-econoom Alexander Alexiev deed onder managers van schouwburgen en concertzalen in Nederland. Universiteit van Amsterdam , Theaterkrant
 • Musicalproducent Sky Nederland is door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard. De voormalige castleden vroegen in februari het faillissement aan.  De uitbetaling van de lonen van de negen castleden kan nu deels door het UWV worden overgenomen. Entertainment Business

 

cultuurmarketing

 • Jeannette Eygenraam over de overtuigingskracht van de marketeer. Cultuurmarketing
 • Op 14 april 2017 vindt de vijfde editie van Paaspop Academy plaats. Het onderwerp van dit jaar is ‘Onder Invloed?!’ Het gaat over de invloed van nieuwe media op festivals. Waarom gaat de nieuwe generatie festivalbezoeker naar een bepaald festival? Komen de bezoekers nog puur voor de muziek of zijn er andere factoren die de doelgroep be•nvloeden? Entertainment Business
 • Bezoekers van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde kunnen dit jaar op het festivalterrein kennismaken met de Hollandse meesters. De organisatie is de samenwerking aangegaan met het Rijksmuseum. Het festival is aangekleed met reproducties van schilderijen uit het Rijksmuseum. Ook kunnen festivalbezoekers op de Theaterweide gratis schilder- en tekenlessen volgen onder begeleiding van Rijksmuseumdocenten. NU.nl
 • Rondom de Boekenweek is er heel veel te beleven in boekwinkels, bibliotheken, musea en theaters. Het overzicht van alle activiteiten wordt regelmatig aangevuld op de Boekenweeksite. Boekenweek
 • Readr vindt langzamerhand zijn weg naar de boekhandel en de boekenkopers in het hele land. Gebruikers merken dat er continu aan de fijnstelling van het systeem wordt gewerkt. Recent is het dashboard van de Readr-app vernieuwd. Boekverkopersbond
 • De Boekenbon gaat e-gifting combineren met de mogelijkheden van een persoonlijke boodschap (als video of mailbericht). Boekverkopersbond
 • De Podium Cadeaukaart heeft in 2016 een verkoopgroei van 4,6% ten opzichte van 2015 gerealiseerd. ƒn in 2016 is er voor 3,9% mŽŽr verzilverd dan in 2015. De consument heeft met de Podium Cadeaukaart in 2016 voor maar liefst € 5,5 miljoen aan toegangskaarten voor de podiumkunsten aangeschaft. VSCD

 

financiering

 • Het Mondriaan Fonds publiceert een publicatie Žn online platform over opdrachtgeverschap. Verspreid over Nederland zijn ruim honderd publiek toegankelijke kunstprojecten tot stand gekomen uit samenwerkingen tussen kunstenaars en alle denkbare opdrachtgevers; publiek of privaat. Publicatie en online platform tonen niet alleen de rijkdom aan opdrachten maar ook dat iedereen opdrachtgever kan zijn. Mondriaanfonds, Platform Opdrachtgeverschap
 • Een Bijdrage Mobiel Erfgoed kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Een bijdrage die tot doel heeft de zichtbaarheid van mobiel erfgoed te bevorderen en daarnaast de professionalisering van het veld als geheel. Het ministerie van OCW heeft voor deze stimuleringsbijdrage 934.999 euro beschikbaar gesteld. Birgit Donker blogt over deze regeling van het Mondriaanfonds.  Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Voordekunst en het Mondriaan Fonds verlengen dit jaar hun samenwerking en starten met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars en beeldende kunst en erfgoedinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt 20 % van het benodigde bedrag bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker of instelling er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Mondriaanfonds
 • De dertiende editie van One Night Stand rond t het thema ‘Wraak’ is gestart. In totaal zijn er 49 voorstellen ingediend. Twaalf daarvan zijn geselecteerd om verder te ontwikkelen tot scenario. Uit de scenario’s worden eind 2017 zes scenario’s geselecteerd voor realiseringssubsidie. Deze films worden najaar 2018 uitgezonden onder de vlag Nieuwe Nederlandse Films op NPO 3 en gaan in premire tijdens het Nederlands Film Festival 2018. Filmfonds
 • Met het programma Talentontwikkeling in Internationale Context van het Filmfonds kunnen teams, bestaande uit een producent, scenarist en regisseur (of scenarist/regisseur), urgente, eigenzinnige en cinematografisch onderscheidende filmprojecten, documentaire, speelfilm, lange animatie, speelfilm en lange animatie voor de internationale markt ontwikkelen. Deadline is 25 april. Filmfonds
 • Productiemaatschappijen die een speelfilm of lange animatiefilm in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag in de Nederlandse bioscopen hebben uitgebracht, die na de premire door minimaal 150.000 betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen is bezocht en die niet uitsluitend door private partijen is gefinancierd, komen in aanmerking voor Suppletie. Producenten van negen films kunnen aanspraak maken op een Suppletiebijdrage 2017 van het Filmfonds. Filmfonds
 • Twee films waar Nederlandse producenten bij betrokken zijn, krijgen Europese realiseringssteun  Filmvan Eurimages. Filmfonds
 • In de eerste nieuwsbrief Nieuw Experimenteel worden vier recente producties besproken, die zijn gemaakt met een bijdrage van de regeling Filmisch Experiment van het Filmfonds. Filmfonds
 • De voorzitter van het VEVAM Fonds, Hans Bosscher, presenteerde tijdens de uitreiking van de prijzen van het Dutch  Directors Guild het nieuwe Directors NL Fonds, ‘waar regisseurs een bijdrage kunnen aanvragen voor de ontwikkeling van hun filmplan of televisieprogramma.’ Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de zogeheten eerste fase, als er nog geen producent of omroep betrokken is. VEVAM
 • Mischa Andriessen, Hannah van Binsbergen, HŽlne Gelns, Emily Kocken, Jannah Loontjens en Samuel Vriezen zijn geselecteerd voor de derde editie van Fluiten in het donker. Zij gaan nieuwe hoorspelen schrijven, die vanaf 11 november 2017 zullen worden uitgezonden door AVROTROS, VPRO en NTR op NPO Radio 1. Het project Fluiten in het donker wordt zowel door het NPO-fonds als het Nederlands Letterenfonds uitgevoerd in het kader van talentontwikkeling. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds nodigt uitgeverijen uit om schrijvers voor te dragen voor de positie van writer-in-residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Amsterdam voor het academisch jaar 2017-2018. Letterenfonds
 • In april en mei trekt de Vertalersgeluktournee door Nederland. Achttien voor de Europese Literatuurprijs genomineerde vertalers vertellen in de boekhandel over de door hen vertaalde romans.  De Vertalersgeluktournee is georganiseerd door literair vertalers Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann en het Nederlands Letterenfonds, wordt financieel ondersteund door het Lira Fonds en het Letterenfonds, en kwam mede tot stand in samenwerking met de Vereniging van Nieuwe Vertalers. Letterenfonds
 • Vanuit de Regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten verstrekt het fonds subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen met als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 26 april. Fonds Podiumkunsten
 • In het jaarverslag 2016 van het Fonds Podiumkunsten wordt er teruggeblikt op zowel het afgelopen jaar als op de cultuurplanperiode 2013-2016. De afgelopen vier jaar vormden misschien wel de meest turbulente periode in de geschiedenis van het Fonds Podiumkunsten tot nu toe.  De centrale vraag voor het fonds in de volgende periode is : hoe kan het Fonds Podiumkunsten samen met de sector en andere overheden een goede partner zijn in de transitie naar de nieuwe podiumkunstenpraktijk? Fonds  Podiumkunsten
 • Op 8 maart organiseerde het Fonds Podiumkunsten een bijeenkomst waar ensembles en podia zich gezamenlijk bogen over de toekomst van de ensemblesector. De directe aanleiding voor de bijeenkomst was de 600.000 euro die de minister van OCW vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor het vernieuwen van de verdienmodellen van middelgrote ensembles en tot betere honorering van de musici te komen. Een kort verslag. Fonds Podiumkunsten
 • De Eindhovense ontwerpster Lotte Douwes is op de voordekunst  een crowdfundingcampagne gestart om onderzoek te doen naar alternatieven voor Chinese-porseleinklei. De klei uit China is veel witter dan de klei uit onze regio en zorgt voor een transparantere soort porselein. Maar de klei mag niet worden ge‘xporteerd en raakt op. Tegelijkertijd zorgt het intensieve afgraven van de grondstof ervoor dat de klei steeds grijzer wordt. e52.nl

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het blijven nadenken over de vraag ‘Wat is architectuur?’ is relevant ook, of juist, in deze tijden, schrijft architect Maartje ter Veen.  Aanleiding voor haar korte essay is een opmerking van een student, die begrip uitsprak voor het meedoen aan de tender voor de muur die de Trump regering wil bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico met de woorden: ‘het is toch gewoon werk?’. Archined
 • Arna Ma_ki_ (1988) heeft de Jonge Maaskantprijs 2017 gewonnen voor haar zoektocht naar ‘inclusieve architectuur’ en naar nieuwe vormen van publiek domein. ArchiNed, Architectenweb
 • Na een rondgang door heel Nederland langs 21 geselecteerde gebouwen (uit 113 inzendingen) heeft de jury 9 gebouwen genomineerd, verdeeld over 4 categorie‘n. De Jurywinnaar, Publiekswinnaar, Categoriewinnaars en Eervolle Vermeldingen voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2017 worden op 19 mei bekendgemaakt in ASR Utrecht. BNA
 • De ontwerpprijsvraag Who Cares voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning heeft 174 inzendingen opgeleverd. Er is met groot animo gevolg gegeven aan de oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade om multidisciplinaire allianties te sluiten. Het overgrote deel van de inzendingen is afkomstig van breed samengestelde teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Architectuur Lokaal
 • Het Nieuwe Instituut (HNI) heeft komend najaar weer plek voor drie research fellows. Zij krijgen vanaf september een werkperiode van zes maanden aangeboden bij de instelling in Rotterdam. Voor wie in aanmerking wil komen voor deze positie, is een open oproep gelanceerd. Architectenweb
 • De vijf grote steden als fundament voor de metropool Nederland, die zelf weer deel uitmaakt van de Noord-West Europese Deltametropool: Jaap Modder gaf op 2 maart in Pakhuis De Zwijger tekst en uitleg bij dat model. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Planken van auberginestengels, stenen van CO2, vloertegeltjes van eierschalen en cacaodoppen, allemaal producten die ze in Ecodorp Boekel kunnen gebruiken om volledig afbreekbaar, klimaatpositief en zelfvoorzienend te bouwen Žn te wonen. ‘Een proeftuin voor innovatie’, zo noemt bewoner Martijn van den Heuvel de circulaire woonwijk. Een rondgang door het Ecodorp in Boekel. e52.nl
 • Na jaren van leegstand is Weverij De Ploeg in Bergeijk gerenoveerd en in gebruik genomen door een nieuwe eigenaar. Het Rijksmonument van Gerrit Rietveld is in een jaar tijd gerenoveerd naar ontwerp van diederendirrix architectuur & stedenbouw, in samenwerking met Atelier van Asseldonk. Het gebouw is in ere hersteld en aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Architectenweb, TrouwOmroep Brabant
 • Modemuze, het platform dat Nederlandse museale mode- en kunstverzamelingen online presenteert, is offline gegaan met een expositie in de Amsterdamse Openbare Bibliotheek (OBA). Er worden showpieces uit twaalf modemusea tentoongesteld die iets vertellen over Nederland en mode. Fashion United
 • Tilburg gaat op Koningsdag massaal met ouderwetse geborduurde zakdoekjes wuiven naar Willem-Alexander en Maxima. Tenminste als het aan het TextielMuseum ligt. Daarmee giet het museum een eeuwenoud gebruik in een nieuw jasje.  Modeontwerper Jan Taminiau werkt in het Textielmuseum in Tilburg aan een tafellaken dat het koningspaar cadeau krijgt tijdens hun bezoek. Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • De NL Packaging Awards 2017 zijn uitgereikt. In totaal waren er 11 categorie‘n. In iedere categorie werden twee awards uitgereikt: een voor de winnaar en een voor de runner-up. In de categorie Design Accountability, werd slechts een award voor de #1 uitgereikt. bno

beeldende kunst

 • De Zwitser Romain Mader  is de winnaar van de Foam Paul Huf Award 2017. Foam Fotografiemuseum Amsterdam organiseert jaarlijks deze internationale prijs voor jonge fotografen tot 35 jaar, dit jaar voor de 11e keer. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €20.000 en een tentoonstelling in Foam. PhotoQ
 • Het project Door into the dark in MU te Eindhoven is een installatie van het Britse kunstenaarsduo Anagram. De bezoeker, met helm, flinke oordoppen en matglazen bril op, gaat door een stille, donkere omgeving. De installatie werd bekroond op het Tribeca Filmfestival. “We wilden een verhaal dat mensen met hun lichaam gingen ervaren, ’n hun hoofd, met hun eigen huid.” Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • Op De Lind in Oisterwijk komt een grote openluchttentoonstelling met beeldende kunst, fotografie en banieren. Het evenement dat om de twee jaar zal plaats vinden is drie weken in juni en heet Art in Oisterwijk. Er is werk te zien van internationale kunstenaars, o.m. van Jan Fabre en Robert Combas. (VS). Brabants Dagblad

film en av

 • Chris Schouten, Hoofd Programma van het International Film Festival Rotterdam, vertelt hoe de ruim vijfhonderd gekozen titels uiteindelijk in Rotterdam vertoond worden. iffr
 • Wie waren de beste Nederlandse regisseurs van 2016?.  Volgens de Dutch Directors Guild onder meer Tim Oliehoek, Mijke de Jong en Peter en Petra Lataster. De DDG reikte haar jaarlijkse prijzen uit. Dutch Directors Guild, Holland Film Nieuws
 • Ter gelegenheid van 25 jaar Schokkend Nieuws schreef filmjournalist George Vermij voor het jubileumnummer een artikel over een kwart eeuw genrefilmkritiek in Nederland. Filmjournalisten.nl
 • Kop Op, de nieuwe film van animatietrio Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blaauw, heeft  de Grand Prize in de categorie short film gewonnen op het International Children’s Film Festival van New York. Entertainment Business  

letteren

 • Zes boeken strijden nog mee om de Libris Literatuurprijs 2017. Wat valt op? En is het eigenlijk wenselijk, een wedstrijd maken van literatuur? Trouw
 • De schrijvers Rodaan Al Galidi, Stefan Hertmans en Carolijn Visser zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2016. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving. De uitreiking vindt plaats 13 april bij het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) in Tilburg. Dan houdt Arnon Grunberg de E. du Perronlezing met als titel ‘Het paradijs’. Tilburg University
 • Voor zijn boek De tolk van Java ontvangt Alfred Birney de Henriette Roland Holst-prijs 2017. De Henriette Roland Holst-prijs 2017 wordt sinds 1957 toegekend aan ‘een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven werk van proza, po‘zie of toneel dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau’. tzum
 • Connie Palmen heeft de literaire prijs De Inktaap gewonnen met Jij zegt het. De prijs, waarvoor alleen scholieren mogen stemmen, is in Antwerpen aan Palmen uitgereikt. NU.nl
 • De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is met zijn roman Oorlog en terpentijn genomineerd voor de Man Booker International Prize, een (sinds 2016) jaarlijkse literaire prijs voor werk dat in het Engels beschikbaar is en buiten het Gemenebest en Ierland is geschreven. Hertmans’ roman verscheen vorig jaar als War and Turpentine in Groot-Brittanni‘. Literatuurplein
 • De nominaties voor de Gouden Lijst, de juryprijs voor jeugdliteratuur voor de leeftijd 12 tot 15 jaar, zijn bekend. Onder meer Gerda van Erkel en Benny Lindelauf maken kans op de prijs. CPNB  
 • Kinderboekenschrijver en -illustrator Marit Tšrnqvist stelde voor vluchtelingenkinderen een boek samen met Arabische vertalingen van Nederlandse kinderverhalen. Ze hoopt dat meer mensen, net als zij, bevriend raken met een vluchteling. Trouw
 • Waarom plegen schrijvers zelfmoord? Jeroen Brouwers deed er bijna vijftig jaar onderzoek naar voor zijn nieuwe boek ‘De laatste deur’ en heeft nog steeds geen idee. Trouw, De Volkskrant

muziek

 • Lang Lang is bevestigd als headliner van het klassieke evenement Empeiria. Op 2 september 2017 zal de pianist te zien zijn tijdens Empeiria in de tuinen van Paleis Soestdijk. Ook Noa Wildschut, Iris Hond en Marcel Veenendaal zijn bevestigd voor de tweede Empeiria-editie. Entertainment Business
 • Annett Andriesen, mezzosopraan en directeur van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Andriesen ontving de hoge Koninklijke Onderscheiding in de Statenzaal van het Noordbrabants Museum uit handen van de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch, Ton Rombouts, voor haar grote verdiensten op cultureel gebied. Fonds Podiumkunsten
 • Later dit jaar brengt Richard Foster zijn onderzoek naar de Nederlandse postpunkgeschiedenis uit. Waarom ging het in de Nederlandse punkscene minder om de muziek ? noisey, noisey
 • ‘De muziek van de toekomst zal elektronisch zijn. Niet omdat synthesizers en computers futuristisch klinken maar omdat de ‘oren’ van de toekomst waarschijnlijk niet menselijk zijn.’ Dat schrijft Claire L. Evans.  Evans is muzikant en schrijver. Ze maakt de helft uit van de conceptuele popgroep Yacht. Ze spreekt tijdens de STRP Bi‘nnale op 29 maart. Thump, STRP
 • Al zolang mensen in staat zijn geluid vast te leggen, streven ze naar de perfecte opname – zonder ruis. Onzin, stelt musicoloog Melle Kromhout in zijn proefschrift, dat hij in UvA, Amsterdam verdedigde. ‘Ruis maakt muziek juist interessant’. De Volkskrant

theater en dans

 • Gerardjan Rijnders over Kitty Courbois: Kitty Courbois SPEELDE, zonder kapsones. Theaterkrant
 • Verslag van de avond Dominee of Hofnar? Satire of fake nieuws?, over engagement in het Nederlandse cabaret, dat Het Huis Utrecht en Theaterwetenschap Utrecht op 13 maart organiseerden. Theaterkrant
 • Sanneke van der Meulen won de juryprijs van het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival 2017, in Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. De in Groningen geboren Van der Meulen studeerde zowel aan de Popacadamie in Groningen als aan de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch, waar ze vorig jaar afstudeerde. Theaterkrant
 • Laurens van Vugt van het Bredase poppentheater Muzipo is overleden. BN – De Stem

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ter vervanging van de basisschool in de woonwijk Zalmplaat in Rotterdam ontwierp diederendirrix een speels gebouw. De afgeronde hoeken en het vrolijke kleurgebruik geven de school een zachte uitstraling. In de school liggen twintig lokalen rond een centrale aula. De Architect
 • De vazen van ontwerper Olivier van Herpt ogen fragiel en sierlijk. Als je dichterbij komt, zie je wat er aan de hand is: duizenden keramieken sliertjes, dunner dan keukentouw, vormen samen een filigrein patroon. Eindhovenaar Van Herpt (27) gebruikt een 3D-printer die hij zelf heeft ontworpen en in elkaar gezet. NRC, inlog vereist.
 • Het videokunstproject The Essential bestaat uit meer dan 450 videoportretten van mensen uit 18 landen. Kunstenaars Martin en Inge Riebeek reizen al jarenlang de wereld rond om mensen te bevragen over de essentie van het leven. Het resultaat is een indrukwekkende reeks van korte films waarin zeer uiteenlopende mensen uit verschillende lagen van de samenleving hun verhaal delen. Op www.the-essential.nl zijn nu acht portretten te zien in de tijdelijke tentoonstelling Art of Integration – The Essential. Riebeek, Omroep Brabant
 • Een slimme handschoen waarmee je computers kunt bedienen en games kunt besturen. Dat is de Manus VR. De zoektocht naar investeerders Žn alle ins & outs over de game handschoen zijn te zien in een documentaire van de Eindhovense regisseur Daan Willekens. The Gamechangers wordt op 22 maart uitgezonden bij BNN. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • Nick Janssen uit Gemert en Wout Kanters uit Venhorst werden beroemd met hun YouTube-filmpjes over knuffelbeertje Ted die computerspel Call of Duty speelt. Ze hebben nu een korte bioscoopfilm gemaakt. ‘Evac’ gaat over een Derde Wereldoorlog en speelt zich af in de Oekra•ne. Omroep Brabant
 • Jan van Rijthoven uit Oisterwijk  is vanaf zijn zeventigste romanschrijver.  Hij heeft inmiddels drie romans op zijn naam staan. Zijn  vierde boek verschijnt vermoedelijk najaar 2017. Brabant Cultureel
 • New Royal Flaminga Band gevormd door louter jazzmusici. Die voorop willen stellen dat zij geen jazz spelen, maar pure kamermuziek. Waar zij vrij mee improviseren, dat wel. En zodoende de oude meesters Ockeghem en Obrecht verbinden met de muziek van nœ, waarin improvisatie de gewoonste zaak van de wereld is. Het kwartet ontstond in 2016. De Tilburgse slagwerker Jan Wirken kwam op het idee, toen hij bij de festiviteiten rond ‘Bosch 500’ was betrokken. Jazznu
 • De Tilburgse sixtiesrockers van The Black Marble Selection  presenteerden hun nieuwe album  ‘Greener Than The Other Side’. 3voor12.vpro.nl
 • Nouveau VŽlo heeft een platencontract bij Excelsior Recordings en presenteerde een nieuw 2 e album. Eindhovens Dagblad, 3voor12.vpro.nl3voor12.vpro.nl
 • Het  nieuwe album van Lenny Kuhr  zit vol persoonlijke en intieme liedjes. De cd  is ook een bijzondere uitgave : in een boekje  met de songteksten, zijn ook veel foto’s opgenomen. Daaronder ook familieportretten uit de privŽcollectie van de zangeres uit Nederwetten. Eindhovens Dagblad
 • Een ‘theatraal concept’ noemt Tilburger  Matthijs Rolleman zijn Golden Cage-project, dat bestaat uit liveshows die niet op musicals mogen lijken, een serie workshops voor scholieren en een conceptalbum. 3voor12.vpro.nlEen ‘theatraal concept’ noemt Matthijs Rolleman zijn Golden Cage-project, dat bestaat uit liveshows die niet op musicals mogen lijken, een serie workshops voor scholieren en een conceptalbum
 • DJ Sophie Bongers (18) alias Sophie Francis uit Sint-Oedenrode maakt haar debuut op het vermaarde Ultra Music Festival in Miami. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • KLM en TU Delft hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend onder de naam; Design Doing at Royal Dutch Airlines. Doel van de samenwerking is om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande KLM-processen te optimaliseren in een live operationele KLM-omgeving, dus met echte passagiers op een echte luchthaven en in echte vliegtuigen. Hiermee zet KLM fors in op toepassing van Design Thinking. Clicknl

 

kunstbeoefening

 • In de hoogtijdagen had het Kamerkoor Cantique uit Aarle-Rixtel 35 tot 40 leden, nu zijn het er 23. Het aantal dames en heren is in balans, het repertoire: klassiek, van barok tot romantiek.  Het koor viert haar 25 jarig jubileum. Eindhovens Dagblad
 • ‘3 Musketiers, de Musical’, heet de nieuwste productie waarmee Het Brabants Muziek-Theater uit Schijndel in het najaar van 2018 langs theaters in Noord-Brabant gaat reizen. Brabants Dagblad
 • De aantrekkingskracht van de Peel heeft kinderboekenschrijver Jacques Vriens zo ver gebracht een van zijn werken, zijn boek ‘Weg uit de Peel’, als theaterstuk in dit natuurgebied ten uitvoer te laten brengen.  Er wordt gezocht naar 120 regionale acteurs. Eindhovens Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 • De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft het manifest ‘Naar integrale kindcentra met sport en cultuur’ aangeboden aan vertegenwoordigers van de landelijke politiek.  NOCNSF
 • Van 29 maart tot en met 2 april vindt in Rotterdam het Internationaal Community Arts Festival (ICAF) plaats.  Het ICAF wordt georganiseerd door het Rotterdams Wijktheater i.s.m. Theater Zuidplein en Islemunda. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt dit festival in de subsidieregeling Talent en festivals. ICAF
 • Tijdens de twee weken van de voorjaarsvakantie zijn er een kleine 1000 museuminspecties gedaan en zijn er 668 nieuwe museuminspecteurs bijgekomen. Museumvereniging
 • Ruim 60 muzikanten doen op 24 en 25 maart mee aan de selecties van het Prinses Christina Concours in ‘s-Hertogenbosch. Zij treden op voor jury en publiek en spelen of zingen klassieke muziek. Brabants Dagblad
 • Het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom staat dezer dagen in het teken van ‘Matchen en Meedoen’. De bedoeling van het ‘Matchen en Meedoen’ is kinderen te laten kennismaken met een muziekinstrument. BN – De Stem
 • De Muzerije en de wijktheaters van de Brede Bossche Scholen gaan samenwerken: Buurtpodium. Lokale artiesten, op het gebied van dans, theater en muziek, kunnen hun kunsten vertonen op het Buurtpodium in de wijken. Cultuurbosch
 • De Medi@Battle, de succesvolle tv-wedstrijd die in het najaar van 2016 op Omroep Brabant te zien was, krijgt een vervolg. Dit jaar gaan tweedeklassers van Brabantse middelbare scholen de strijd met elkaar aan in een spannende en interactieve quiz over mediawijsheid. Cubiss
 • In het kader van het programma Tel mee met Taal 2016-2019 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) aan drie onderzoeksprojecten subsidie toegekend. Het gaat om een onderzoek naar de problemen die laaggeletterden ervaren in hun dagelijks leven en welke behoeften aan ondersteuning zij hebben, om onderzoek naar leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren, en om onderzoek naar de deskundigheid van professionals en vrijwilligers. Bibliotheekblad

 

erfgoed

 • Op 24 maart 2017 wordt in Reuver (gemeente Beesel) bekend gemaakt wie de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 wint: Breda, ‘s-Gravenhage, Hoorn, Oldenzaal of Zutphen. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt het symposium ‘Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communicaties en erfgoed’ plaats. Kunsten’92
 • Op 26 januari 2017 vond in Oorlogsmuseum Overloon de derde en laatste Erfgoedontmoeting van Erfgoed Brabant plaats. Onderwerp : ‘storytelling’. In het Magazine Erfgoedontmoeting een uitgebreid verslag. Erfgoed Brabant
 • Met de bus van het Amsterdamse Van Goghmuseum naar Nuenen. Het kan vanaf 30 maart. Bezoekers van het Van Goghmuseum kunnen op die manier zien hoe het dorp dat zij kennen van de schilderijen er in het echt uitziet. Van Gogh-Brabant kijkt hoe de nieuwe buslijn aanslaat en besluit daarna of de bus vaker gaat rijden en wellicht ook naar andere Van Gogh-plaatsen als Zundert, Etten-Leur en Tilburg. Omroep Brabant
 • Het Zuiderwaterliniefestival, 8 en 9 april,  focust zich op het verleden en het heden. Het festival wordt gehouden in samenwerking met de vereniging van Brabantse Kunstencentra, Erfgoed Brabant en Alliantie ZuiderWaterlinie. Het festival biedt voorstellingen en presentaties van acteurs,  musici, kunstenaars en dansers. Bezoekers kunnen dan op bijzondere locaties langs de linie op avontuur.   BN – De Stem, NU.nl
 • Vanaf 10 juni is de vaste collectie van Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam  in een totaal andere opstelling te zien. Emeritus hoogleraar en kunstenaar Carel Blotkamp heeft een nieuwe indeling bedacht die naar verwachting bezoekers zal verleiden tot langer kijken. ‘Ik wil slow watching bevorderen.’ Museum Boijmans Van Beuningen
 • De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) heeft nog geen geschikte plek gevonden om het kunstwerk ‘Regina Nostra’ te herplaatsen. Het reli‘f, afkomstig uit het voorportaal van het voormalige brugklasgebouw aan de Kerkwerve in Etten-Leur, weegt 7.000 kilo. BN – De Stem

 

bibliotheken

 • Tijdens  het Nationale Bibliotheekcongres is officieel de website Innovatiebieb.nl gelanceerd. Via de website  kan worden gezocht in ruim 70 projecten van bibliotheken, POI’en en de KB. De Innovatiebieb is volgens de initiatiefnemers het digitale platform van het openbaar bibliotheeknetwerk in Nederland voor het delen en vindbaar maken van innovaties. Bibliotheekblad
 • School 7 in Den Helder is door publiek en vakjury gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland. Den Helder won de finale, die bestond uit zes genomineerde openbare bibliotheken, en kreeg tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in Assen de NBD Biblion Award 2017. Bibliotheekblad
 • Delpher, de databank met fulltext gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, ontsluit sinds gisteren ook vijf regionale krantenbanken. Het gaat om Archief Eemland, Krantenbank Zeeland, Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar en Waterlands Archief. Bibliotheekblad
 • Begin 2016 werd duidelijk dat openbare bibliotheken vanaf 2017 een rol zouden gaan spelen bij de ondersteuning van burgers bij de (digitale) belastingaangifte. Om die rol in te vullen, bracht Cubiss de bibliotheken, Belastingdienst en maatschappelijk werkers bij elkaar in Dialoogsessies. Het resultaat: veel nieuwe samenwerkingsverbanden. Cubiss
 • Cubiss nodigt alle Limburgse en Brabantse bibliotheken uit om lokale, innovatieve projecten in te dienen en daarmee in aanmerking te komen voor een Social Sofa. Cubiss

Geen reacties

Geef een reactie