Trends & ontwikkelingen 21 november 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Toespraak die minister Bussemaker hield tijdens de Apeldoorn Conference, de British-Dutch Dialogue Conference, in Liverpool. Ze sprak over de maatschappelijke impact van kunst en cultuur. Rijksoverheid.nl
 • Verslag van Kunsten ’92 van het Tweede Kamerdebat van 3 november 2014 j.l. Kunsten’92
 • Op woensdag 17 december a.s. organiseren Raad voor Cultuur, gemeente Maastricht en Jan van Eyck Academie een debat over De Cultuurverkenning: ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. Cultuur.nl
 • Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met haar reactie op een brief van het Cuypersgenootschap over de toekomst van onrendabele rijksmonumenten. Rijksoverheid.nl
 • De nieuwe bibliotheekwet gaat definitief in per 1 januari 2015. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. Rijksoverheid.nl, VNG
 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft ingestemd met de nieuwe certificeringsnorm voor openbare bibliotheken 2014-2017 ‘Zichtbare waarde’. De Vereniging van Openbare Bibliotheken had hier eerder al mee ingestemd. VNG
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een verkennende studie gewijd aan de (mogelijke) betrokkenheid van burgers bij natuur(beleid). De betrokkenheid van burgers bij natuur wordt in kaart gebracht via diverse verschijningsvormen, van een algemene interesse voor en verdieping in de thematiek tot een actieve rol bij burgerinitiatieven voor de natuur. Deze verschijningsvormen zijn ook bekend in de cultuursector. Vanuit de gedachte dat het natuurbeleid op dit punt wellicht kan leren van het cultuurbeleid, spiegelt de verkenning de betrokkenheid van burgers bij natuur en bij cultuur en worden er lessen geleerd. Pretwerk.nlSCP.nl
 • Staatssecretaris Dekker start ‘een nationaal gesprek’ over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Rijksoverheid.nl , Onderwijs2032.nl
 • Als de provincie Zeeland besluit in 2016 de kaasschaaf over de culturele subsidies te halen, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn, waarschuwen culturele organisaties. PZC.nl
 • De provincies Utrecht en Noord-Holland krijgen beter inzicht in de restauratiebehoefte van de provinciale en rijksmonumenten op hun grondgebied. Onlangs presenteerden zij een monumentenmonitor, waarmee ze de beschikbare subsidie beter kunnen verdelen. In Utrecht blijkt dat er meer moet worden gerestaureerd dan gedacht. Binnenlands bestuur, IPO
 • Nu de gemeente Rotterdam weet dat de Raad van Toezicht van het Wereldmuseum op dit moment niet bevoegd is, stapt de gemeente naar de rechter stapt, in de hoop de statuten te kunnen laten wijzigen om zo een nieuwe Raad van Toezicht te benoemen. Kunstbeeld, De Volkskrant
 • Na maanden van gedoe en gedonder heeft het B & W van Zutphen een plek gekozen om twee musea en de gemeentelijke afdeling archeologie in onder te brengen. Het gaat om het voormalige SSR-pand aan de Kuiperstraat. De bibliotheek gaat in dit plan niet mee en blijft in de Broederenkerk. Omroep Gelderland
 • Door wegblijvende bezoekers, teruglopende bestedingen en grotere leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van binnensteden onder druk, zeggen Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB. Het is daarom de hoogste tijd dat gemeenten en parkeerbedrijven werk maken van goed bereikbare en gastvrije parkeervoorzieningen met een klantvriendelijk parkeertarief. Binnenlands bestuur
 • Duitsland investeert 118 miljoen extra in cultuur. NRC

noord-brabant

 • Met een ruimte meerderheid hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de begroting 2015 vastgesteld. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50Plus en OSN stemden voor de begroting. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren konden niet instemmen. De moties inzake Museum Overloon, Natuurmuseum en Cultureel Erfgoeddepot zijn aangenomen. Brabant.nl
 • De PvdA in Brabant wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor het opzetten van een Collectief Cultureel Erfgoeddepot. Door een gebrek aan ruimte wordt maar 15 procent van de museumcollecties in wisselende samenstellingen aan het publiek getoond. Brabants Dagblad
 • Om de saamhorigheid in de buurten en wijken te versterken, ondersteunt Noord-Brabant sinds 4 jaar buurtcultuurwerk. Veel vrijwilligers en cultuurmakers hebben in deze periode hun schouders eronder gezet. Het resultaat: meer dan 100 projecten. Hoog tijd voor een onderscheiding: de Buurtcultuurprijs. De 3 genomineerde projecten voor 2014 zijn bekend. De uitslag is op 18 december. Brabant.nlBrabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Wat wil Breda met cultuur? Wat is er al, welke initiatieven en toekomstplannen leven er en hoe kunnen partijen en betrokkenen in de stad verbinding met elkaar zoeken en zelf die visie op cultuur vormgeven en invullen? In het kader van de Cultuurnacht gaan Bredanaars zich buigen over de vraag hoe het debat over de toekomst van de cultuur in Breda vorm moet krijgen. BN – De Stem
 • De gemeente Eindhoven gaat het voormalige Mari‘nhageklooster voor ŽŽn euro verkopen aan uitvaartonderneming DELA. Het verbouwen en restaureren van het complex aan de Augustijnendreef gaat bijna negen miljoen euro kosten. Dit is veel meer dan de huidige waarde van het pand, dat ŽŽn van de oudste van Eindhoven is. Omroep Brabant
 • Het culturele, alternatieve en tijdelijke horeca-initiatief LAB-1 is eind oktober na zeven maanden ten einde gekomen in het oude Philips Natuurkundig Laboratorium. LAB-1 had als doelstelling om voor het Eindhovense culturele dag- en nachtleven een tijdelijke broedplaats, ontmoetingsplek en open museum voor livemuziek, kunst, exposities, vj’s, dj,’s en symposiums te zijn. Dichtbij.nl/Eindhoven
 • RenŽ Erven, cošrdinator van het Architectuurcentrum Eindhoven, over de ontwikkeling van Strijp-S. Eindhovens Dagblad
 • Ondanks een aantal lichtpuntjes is de Eindhovense kantorenmarkt nog steeds niet gezond te noemen. Dat blijkt uit recente cijfers van makelaarskantoor DTZ Zadelhoff en de gemeente Eindhoven, gebaseerd op 2013. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven is uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar 2014. Eindhovens Dagblad
 • Ervaren horeca-exploitant Paul van Thiel levert een chef-kok en gaat advies geven om het horecagedeelte van culturele hotspot Cacaofabriek in Helmond te verbeteren. Eindhovens Dagblad
 • De overheid zou met bijvoorbeeld subsidies moeten stimuleren dat leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot woningen. Dat idee oppert Gert de Wilde, de vertrekkende directeur van woningbouwcorporatie Woonpartners, Helmond. Eindhovens Dagblad
 • B en W. van Tilburg willen 28,3 miljoen euro steken in de renovatie van de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Ze willen de weg ook vrijmaken voor een Tilburg Trade Center en de bouw van 100 appartementen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De bibliotheek in Chaam blijft open. BN – De Stem
 • De particuliere muziekschool 040muziek gaat muzieklessen verzorgen op vier basisscholen in Best. Zij werkt daarbij nauw samen met de harmonie St. Caecilia. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Best heeft een stimuleringsregeling voor recreatie en toerisme opgezet. Organisatoren kunnen een paar duizend euro subsidie krijgen. Eindhovens Dagblad
 • Liempde weigert vooralsnog te accepteren dat de kleine dependance van de bibliotheek Meierij in haar midden op 1 januari definitief de deuren sluit. Er is een handtekeningenactie gestart. Brabants Dagblad
 • Studenten van Sint Lucas fleurden leegstaande NIVO-garage in Boxtel op. Brabants Dagblad
 • Het Cuypersgenootschap wil wel dat de St Jozefkerk op de gemeentelijke monumentenlijst van Cranendonck komt. Eindhovens Dagblad
 • De fracties in de Deurnese gemeenteraad staan in grote lijnen achter het voorstel van het college voor een nieuwe toekomst van het cultuurcentrum. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Moerdijk heeft een cultuurhistorie- en een archeologiekaart samengesteld. Met deze kaarten wordt erfgoed in de gemeente Moerdijk in beeld gebracht. Moerdijk.nl
 • Theater De Bussel in Oosterhout wordt definitief verzelfstandigd. Dat heeft het college van B en W van Oosterhout besloten. Dat betekent dat het theater een stichting wordt. BN – De Stem
 • Martin en Riena Valkhoff zijn de winnaars geworden van de Brandt Corstius-Duijkersprijs, de cultuurprijs van de gemeente Steenbergen. BN – De Stem
 • ‘Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel, en daar hoort geen toeristenbelasting bij.’ Gemeente Uden wint toeristenbelasting award 2014. Pretwerk.nl
 • Sinds Waalwijk een nieuw gemeentehuis heeft, staat het oude, monumentale stadhuis van Kropholler leeg. De gemeente stelt het nu beschikbaar voor culturele evenementen en daar wordt graag gebruik van gemaakt. De eerste expositie was Error en die bewees de potentie van het gebouw. Brabant Cultureel

cultureel ondernemerschap

 • De Cultuurindex, ge•nitieerd door de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau, levert belangrijke inzichten over consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. Bezoekers kunnen op de website naar eigen wens indicatoren selecteren om zo een relevant beeld van een sector te verkrijgen, of informatie te vergaren voor onderzoek. Op de website staan vijf sectoren uitgelicht: film, beeldende kunsten, erfgoed, podiumkunsten en boeken. Cultuurindex.nl
 • NRC onderzocht de jaarverslagen over 2013 van 43 musea, orkesten, toneel-, dans- en operagezelschappen. Zestien grote instellingen zijn in de rode cijfers geraakt. Daaronder grote namen als het Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater en de Nationale Opera. De musea hebben het eerste bezuinigingsjaar relatief het best het hoofd geboden. NRC, digitale NRC, inlog vereist
 • Auteurs en artiesten (makers) moeten steeds vaker zonder redelijke vergoeding hun rechten aan opdrachtgevers en exploitanten afstaan. Daarom is er een petitie online gestart, die Kamerleden oproept om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht snel wordt aangenomen. Petities.nl
 • Maaike van Steenis vraagt zich of galerie‘n, impresariaten, labels en uitgeverijen nog wel passen in deze tijd. Ze vormden altijd de schakel tussen publiek en maker in een tijd dat het voor de gemiddelde liefhebber niet mogelijk was om op een andere manier zijn dosis cultuur te krijgen. Maar nu is Internet er. Cultureel Persbureau
 • Met het 2014 Dutch Fashion Symposium dat op 4 december plaatsvindt in Amsterdam, verlegt initiatiefnemer Dutch Fashion Foundation de focus van presentatie van Nederlandse mode naar reflectie op Nederlandse mode met de intentie haar toekomst te inspireren. Het symposium wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van het 5e Cultuurfonds Mode Stipendium van € 50.000. Fashion United, Prins Bernhard Cultuurfonds
 • De stichting catwalk4u is een platform voor fashion designers die zich willen profileren in de modewereld. De activiteiten van de stichting richten zich voornamelijk op het ondersteunen van (startende) mode ontwerpers die meer bekendheid willen genereren in de mode industrie. Catwalk4u
 • Vereniging Rembrandt kocht belangrijke tekeningen voor eigen risico op een veiling , zonder dat het wist of de betrokken prentenkabinetten de noodzakelijke fondsen voor de aankopen bijeen zouden kunnen brengen. Met de aankopen was een bedrag van in totaal bijna 1,1 miljoen euro gemoeid. NRC Handelsblad.
 • Het International Film Festival Rotterdam presenteert een digitale distributiemethode voor onafhankelijke filmers. Voortaan kunnen filmers uit heel de wereld hun eigen werk online uitbaten, onder de paraplu van het Rotterdamse filmfestival. De Volkskrant
 • Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet van de Nederlandse entertainmentmarkt in het derde kwartaal van 2014 met vier procent gestegen. Dat blijkt uit het nieuwste Retail Report van onderzoeksbureau GfK. Filmonderzoek
 • CB had geen beter tijdstip kunnen kiezen voor zijn jaarlijkse e-bookevent: twee dagen na de aankondiging dat Amazon de Nederlandse markt zou betreden en ŽŽn dag na de daadwerkelijke launch van Amazon.nl verzamelde iedereen uit het boekenvak die iets te maken heeft met e-books zich in de Jaarbeurs in Utrecht. Inct.nl
 • Spotify gaat mogelijk binnenkort ook de mogelijkheid bieden om podcasts te beluisteren via de streamingdienst. NU.nl

financiering

 • Op 25 november wordt de Control Conference en het Dutch Game Awards Industry Dinner gehouden in Utrecht. Dit is de tweede editie van het op game developers gerichte congres. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert tijdens de conferentie een publieke paneldiscussie over subsidiemogelijkheden met developers en beleidsmakers uit de gamesindustrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De filmprojecten Possessed van Daniel van der Velde, Vinca Kruk en Rob Schršder met producent Dutch Mountain Film en Citizens of Nature van Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan met producent Family Affair Films zijn geselecteerd voor De Verbeelding 2014. De twee producenten ontvangen ieder een gezamenlijke realiseringsbijdrage van € 300.000 van het Nederlands Filmfonds en het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • Tijdens het IDFA worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd, ondersteund met een bijdrage van het Nederlands Filmfonds. O.m. DocLab Academy: IDFA DocLab en De Brakke Grond initi‘ren met het Interactive Reality Lab een talentontwikkelingsprogramma voor twintig talenvolle e-cultuurprofessionals uit Nederland en Belgi‘, en Young Producers programma, een traject voor talentvolle producenten met ambities om internationaal te (co)produceren. Filmfonds
 • Vier producties zijn genomineerd voor de Mediafondsprijs Kids & Docs 2014. Deze prijs bekroont de beste Nederlandse jeugddocumentaire van het afgelopen jaar. Een jury van professionals en kinderen besluit welke documentairemaker €15.000 wint om een nieuwe jeugddocumentaire te ontwikkelen. Mediafonds
 • Tijdens de opening van het International Documentary Film Festival Amsterdam is de Mediafondsprijs Documentaire uitgereikt aan Sjoerd Oostrik. Met de prijs van € 125.000 kan hij zijn filmplan Hier is het nooit stil realiseren. Een documentaire over de nachtelijke gedachten en dromen van jongens in een jeugdgevangenis. Mediafonds
 • De winnaars van de Brabant Beauties 2015 zijn bekendgemaakt. Het is de vierde editie van een wedstrijd op initiatief van Omroep Brabant om Brabantse televisiemakers de kans te geven hun film te maken. Het startbedrag bleek bij de afgelopen edities een prima vliegwiel om verdere financiering rond te krijgen, onder meer van het Mediafonds. 25 voorstellen werden door een jury beoordeeld. Omroep Brabant
 • Documentairemaakster Jessica Gorter kreeg tijdens de opening van het IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) het Documentaire Stipendium van het Cultuurfonds, geschonken door een anonieme mecenas. Gorter ontving een bedrag van € 50.000 voor het maken van nieuw werk. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • In 2015 is er wederom een collectieve Nederlandse promotiestand aanwezig op Jazzahead onder de noemer Dutch Performing Arts / Jazzdag. Jazzahead is ŽŽn van de grootste internationale beurzen en showcases op het gebied van jazz. Nederlandse jazzorganisaties- en artiesten kunnen via Dutch Performing Arts / Jazzdag als co-exhibitor voor een gereduceerd tarief deelnemen aan de beurs. Fonds Podiumkunsten
 • 10 december 2014 is de sluitingsdatum voor aanvragen subsidie programmering nieuw festival van het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Met behulp van een KIEM-financiering van € 15.000 gaan vijf consortia van onderzoekers en publieke en private partners verkennen hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. NWO
 • De BesteBuren programmaraad heeft de eerste 48 projecten geselecteerd voor het programma van het Nederland-Vlaanderenjaar in 2015. Dutch Culture, CVN
 • Het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed wordt beheerd door DutchCulture, dat jaarlijks de beschikking heeft over €200.000. Het fonds heeft haar toekenningen voor het najaar van 2014 bekendgemaakt, op advies van een programmaraad. Die bestaat uit experts uit verschillende disciplines binnen het erfgoed. De deadline voor de volgende ronde is 2 maart 2015. Dutch Culture
 • Op dinsdag 9 december presenteert NRC CafŽ: De Kunst van het geven, college over modern mecenaat, met lezingen en een kennismaking met mecenassen en specialisten op het gebied van geefvormen en fiscaliteit. NRC
 • Wat moet je met je geld als je het niet aan je partner of kinderen kunt nalaten? Weggeven, besluiten veel alleenstaanden. Ze zijn guller dan mensen die samenwonen, ontdekte de Single Issue Partij, een initiatief van journalist Maartje Duin. Zij interviewde Lydia Vroegindeweij, die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een Fonds op Naam heeft dat zich richt op orgelmuziek voor kinderen. De Volkskrant
 • De SponsorRing is de jaarlijkse prijs voor de beste sponsorcases in Nederland. In de categorie Kunst & Cultuur zijn voor 2014 Boskalis, Robeco en Shell genomineerd. Marketingtribune
 • Albert Heijn is een samenwerkingsovereenkomst aan gegaan met het Rijksmuseum. In ruil voor een onbekend geldbedrag mag de supermarktketen commercieel gebruikmaken van het cultuurgoed in het museum. Het eerste resultaat van het partnership is het Sinterklaas Rijksmuseum assortiment dat vanaf deze week in de winkels ligt. Levensmiddelenkrant
 • Mogelijk houdt de Academica literatuurprijs op te bestaan. Academica, het financieel adviescentrum voor hoger opgeleiden heeft na zeven jaar besloten te stoppen met de financiering van de jaarlijkse debuutprijs. NRC

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architect en stedenbouwkundige Bert Dirrix (1954) wordt de nieuwe Spoorbouwmeester. Per 1 januari 2015 volgt hij Koen van Velsen op. De Architect
 • De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 is toegekend aan BureauVanEig/Inbo voor de ‘Koepel op de Overplaats’ te Heemstede. De Architect
 • Maar liefst 30 hectare met kantoren aan de rand van Amsterdam wordt de komende jaren getransformeerd tot de woonwijk Holland Park. De sloop van de eerste kantoorgebouwen in Diemen-Zuid is op 12 november van start gegaan. In 2015 begint de bouw van de eerste woningen. Qua omvang is Holland Park een voor Nederland ongekende transformatie. 100.000 m2 ongewilde kantoormeters – die nu voor meer dan 90 procent leeg staan – maken plaats voor een sfeervolle woonwijk met grachten en een park. De Architect
 • Je kunt nog zoveel sporten, maar wie hele dagen op een stoel achter een bureau zit, gaat simpelweg eerder dood dan wie werkend staat of beweegt. Rietveld Architecture-Art-Affordances en beeldend kunstenaar Barbara Visser zijn verantwoordelijk voor het project End of Sitting. De kern bestaat uit een enorme installatie die mensen uitnodigt tot alle denkbare vormen van staan en hangen, behalve zitten – een alternatief rotsachtig werklandschap voor het gebruikelijke kantoor. De Groene Amsterdammer
 • Vanaf 20 november 2014 presenteert Het Nieuwe Instituut het werk van zestien ontwerpers, kunstenaars en architecten die genomineerd zijn voor de New Material Award. De New Material Award daagt kunstenaars, vormgevers en architecten uit om ontwerpen te presenteren die nieuwe materialen of vernieuwende technieken toepassen die bijdragen aan een betere en duurzame samenleving. Met een incontinentieslip van wol en zijde voor volwassenen werd de Eindhovense Julia Veldhuijzen van Zanten de winnaar. Het Nieuwe Instituut, De Architect, De Volkskrant
 • De Glazen Boerderij te Schijndel, een project van Brakel Atmos met het glas van AGC Flat Glass Nederland, is winnaar geworden van de Glas Award. Glas in Beeld
 • Sieraden van textiel. Het TextielMuseum in Tilburg verzamelt ze al sinds in de jaren ’80 textiel als basismateriaal voor sieraden in gebruik kwam. Met de expositie Body Jewels zet het museum deze collectie in de schijnwerpers. Brabant Cultureel

beeldende kunst

 • Een nieuw type curator heeft zijn intrede gedaan in de kunstwereld: de celebrity-curator. Werd de gastcurator uitgenodigd vanwege zijn specifieke deskundigheid, bij de celebrity-curator telt vooral diens roem en onmetelijke passie voor de kunst. Metropolis M
 • Hoe staat het ervoor in de huidige kunstpraktijk, met de politieke reikwijdte van de kunsten en haar aspiraties hiertoe? Waartoe dient kunst en heeft het nog een maatschappelijke relevantie? Deze vragen staan centraal in het debat : It’s very political – engagement in de kunst, op 9 december in Amsterdam. Platform BK

film

 • Te zien tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam zijn documentaires van Morgan Knibbe, Hubert Sauper, Joshua Oppenheimer, Renzo Martens en Arnout Mik. Het zijn niet de ‘giro 555-films’ die we zo vaak zien. Zij breken daar radicaal mee en tonen ons de blinde morele vlekken van een geglobaliseerde wereld. De Groene Amsterdammer
 • Met de hybride film als leidraad toont het themaprogramma Framing Reality tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam documentaires die het grensvlak opzoeken tussen feit en fictie. Framing Reality biedt de kijker welkome reflectie op een soms allesoverheersende beeldcultuur, een slijpsteen voor de geest van iedere cinefiel. Ssba-salon
 • Na ruim een eeuw filmgeschiedenis Žn vrouwenemancipatie wordt nog steeds 94% van de populairste Amerikaanse films en 84% van de Europese filmproductie door mannen geregisseerd. In een jaar waarin daarover veel te doen is, onderzoekt IDFA de rol van vrouwen in de documentaire filmwereld. Filmkrant

letteren

 • ‘Nederland is een ambivalent land dat worstelt met zijn eigen taal en cultuur. Mensen die in de bijstand komen, moeten een taaltoets doen, voordat zij een uitkering kunnen krijgen. Tegelijk overweegt de Universiteit van Amsterdam de studie Nederlands te ontmantelen.’ Auteur Miek Smilde over de beslissing van het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam om een gezamenlijke propedeuse in te richten voor studenten geschiedenis, Nederlands en Duits. De Volkskrant, Scienceguide.nl
 • Nominaties voor de VSB Po‘zieprijs 2015 zijn bekend. De jury had nog wel wat kritiek op de jonge dichters. Schrijven online

muziek

 • ‘Hoe een fanfareorkest me wist te redden van professionele perfectie’ Componist Merlijn Twaalfhoven geeft antwoord op de vraag: ‘Welk inzicht uit je vakgebied kan anderen helpen in het dagelijks leven?’, in het kader van de online tentoonstelling ‘Nederland in idee‘n’. Muziek van nu
 • Het Tilburgse festival Aus Berlin met dj’s uit Berlijn ademt de sfeer van de underground en technoscene van de Duitse hoofdstad. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Voel de weerstand en ontdek schoonheid. Theaterregisseur Peter Sellars opened met mooie oneliners de discussie Resistance or Rituals: Performing Arts and Social Change in het Compagnietheater. Als eerbetoon aan Frie Leysen, de Erasmusprijswinnares van dit jaar, spraken Sellars (Erasmusprijs 1998) en een selectie internationale theatermakers, tevens vrienden van Leysen. Dutch Culture
 • Marionettenspeler Feike Boschma is overleden. Theaterkrant
 • Half the Horizon is een theatervoorstelling van beeldend kunstenaar Paul de Nooijer over prostaatkanker. De Nooijer vertelt over het verhaal, dat ge•nspireerd is op zijn eigen ervaringen. Samen met zijn zoon Menno de Nooijer en zijn muzikale vrienden Jorrit Tamminga, Erik Bosgraaf en Iszhar Elias maakte hij een voorstelling waarmee hij taboes wil doorbreken. Cultuurbewust.nl
 • Cabaretier, komiek en muzikant Jochem Myjer ontving de eerste AndrŽ van Duin Comedy Award, uit handen van de meester zelf. Theaterkrant
 • De derde editie van Comedy Zone is tot dusver de best bezochte. In de Tilburgse Spoorzone lachte een volle zaal om lokale jongens en grote namen uit de stand-up comedy-wereld. Brabants Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • Op het stationsplein in Rotterdam staat vanaf najaar 2015 het kunstwerk Kissing Earth. Het schetsontwerp van de Deens/IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson is als beste beoordeeld door een in 2013 in het leven geroepen commissie onder leiding van Cees de Bruin. Algemeen Dagblad
 • Het lichtgevende fietspad tussen Nuenen en Eindhoven, ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde, gaat de hele wereld over. Veel internationale nieuwssites besteden aan aandacht aan het fietspad. Het pad is een hedendaagse interpretatie van het kunstwerk ‘Sterrennacht’ van Vincent van Gogh. Omroep Brabant
 • Glow trok zo’n 650.000 kijkers. Dat is een record, want vorig jaar kwamen er 520.000 mensen af op het gratis evenement. De organisatie gaat de editie evalueren. Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad Omroep Brabant
 • Radio Spiegelstok, het werk van Thomas Ritzen, krijgt nu toch een plaats binnen het project Wordt Vervolgd, waarmee vijf kunstenaars een tijdelijke creatieve invulling geven aan het braakliggend terrein Driehoefijzers Noord in Breda. Breda vandaag
 • Blikvanger van de nieuwe scholencampus Enzinge in Meppel is een monumentaal kunstwerk van Hil Driessen en Toon van Deijne uit Haren. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De interactieve en gedragsbepalende ontwerpen van Nacho Carbonell worden ge‘xposeerd in het Groninger Museum. Carbonell (Valencia 1980) is een van de opvallendste jonge ontwerpers van dit moment. Hij studeerde cum laude af aan de Design Academy Eindhoven en werkt in Sectie C in Eindhoven. De Architect
 • De serie Bolenius stoelen van het Eindhovense ontwerpduo sannenjacobs gaat uit van twee simpele materialen, die door een complexe dimensionering tot een comfortabele stoel worden samengevoegd. De stoel bestond al in twee varianten met stoelpoten en slede-onderstel. Tijdens de Dutch Designweek in Eindhoven presenteerden ze een stapelbare variant. De Architect
 • Decoratieschilder Lieke Poppelaars uit Son en Breugel wint Viva – prijs in de categorie ‘creatief’. Omroep Brabant
 • S. Lloyd Trumpstein exposeert in grafisch atelier Daglicht in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Bredase fotogroep Plaatwerk exposeert. BN – De Stem
 • De motorcrossdocumentaire Tony Cairoli the Movie van filmmakers Nick Janssen uit Gemert en Jean-Paul Maas uit Weert draait vrijdag 21 november voorlopig voor het laatst in De Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Op 22 november is de premire van ruutruutruut in Theater De NWE Vorst in Tilburg. Ruutruutruut is een internetplatform waar een vaste groep Brabantse makers komische sketches produceert. Terugkerende personages, terugkerende situaties; een eigen universum met Brabantse humor als bindende factor. Als tv-programma wordt het later bij Omroep Brabant uitgezonden. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg schenkt een deel van de ontslagvergoeding die hij van de Fontys Hogescholen krijgt aan pedofielenvereniging Martijn. Brabants Dagblad
 • In de Abdij van Koningshoeven bij Tilburg zingt het koor Capella Brabant zaterdagmiddag de wereldpremire van ‘Cecilia’. Dat is koormuziek geschreven door de Tilburgse componist Fred Momotenko. De geschiedenis van deze opvoering is te herleiden naar de Bossche kunstenaar Margriet Kemper, die gevraagd was om een kunstwerk te maken voor het dorpshuis en voor de school, die nu in het voormalige klooster St. Cecilia in Zijtaart is gehuisvest. Omroep Brabant.
 • De troubadour Jacques Mees, tevens singer-songwiter en Bob Dylan-vertolker, lanceert 23 november 2014 zijn nieuwe EP Dream House in kleinkunsttheater De Boemel in Tilburg. Tilburgers.nl
 • DJ Ti‘sto uit Breda heeft een dancemix gemaakt voor de fonteinenshow Aquanura in de Efteling. Het is een twaalf minuten durend schouwspel op een dancemix van bekende Ti‘sto- en Eftelingklassiekers. Omroep Brabant
 • Bredase DJ Beauriche is een succes-dj in spŽ. BN – De Stem
 • Opera Zuid heeft eer een oude operette afgestoft. Met De|Die|The Fledermouse staat het jong talent gezelschap met beide benen in deze tijd. In hun bewerking van de 19e-eeuwse operette van Strauss zijn mensen namelijk drukker met mobieltjes dan met elkaar. De jonge regisseur Dani‘l van Klaveren ontdekt steeds meer hoe krachtig klassieke muziek is. Theaterkrant, Cultuurbewust
 • Een nagesprek bijwonen kan zeer bijzonder en inspirerend zijn, zeker in het geval van Wij, Varkenland, een solovoorstelling van Lucas de Man. De Man leeft zich in in de noden van een varkensboer. Gesprekken met boeren uit deze bedrijfstak, maar ook met bankiers, hulpverleners van de Belgische organisatie Boeren op een kruispunt en fabrikanten van veevoeder vormen de bron van deze indringende, soms documentaire maar vooral persoonlijke theatermonoloog. Theaterkrant
 • De nieuwe voorstelling van Theater Artemis ”Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie spulletjes’ is in premire gegaan. De voorstelling voor kinderen vanaf tien jaar is gemaakt door Jetse Batelaan, de artistiek leider van Artemis. De voorstelling gaat over ons en onze spullen, waarom hebben we er telkens meer van nodig? TheaterkrantOmroep Brabant
 • In ‘Karins Warme Wintershow’ van Karin Bruers krijgt het publiek een avond vol herkenbare familiescnes, heerlijke liedjes, een hilarisch jaaroverzicht en de langverwachte comeback van Bets van ’t Benkske. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Het symposium Innovatie Werkt! van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vond 18 november jl. plaats in de Pulchri Studio, ‘s-Gravenhage. Jules van de Vijver, voorzitter CvB Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, sprak er over het opleiden voor innovatie. Scienceguide
 • De discussie rondom het Collectiegebouw van MVRDV in Rotterdam was voor Christine Vriesema inspiratie voor haar afstuderen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Met een nieuwe locatie en gevoelig ontwerp, benadert ze het depotgebouw als een familielid van Museum Boijmans van Beuningen. De Architect
 • Met ’50 Years of Electroacoustic and Computer Music Education’ wordt in de vorm van vier avondvullende concerten op 26, 27, 28 en 29 november 2014 door het Koninklijk Conservatorium in ‘s-Gravenhage teruggeblikt op 50 jaar hoger onderwijs in elektroakoestische en computermuziek. Koninklijk Conservatorium

cultuureducatie en -participatie

 • ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie’ is een publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De uitgave biedt om de twee jaar zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Door als amateur bezig te zijn met kunst neemt de lichamelijke energie en de mentale kracht van ouderen toe,’ stelt Wies Rosenboom, hoofd cultuurparticipatie bij het LKCA. ‘Amateurkunst is een bron van zingeving. De mogelijkheid tot expressie via zingen, dansen of schilderen functioneert als een katalysator van emoties. Door al deze positieve effecten voelen mensen zich gezonder.’ The Art of Aging
 • Prentenboeken kunnen bijdragen aan de reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters. Uit het buitenland kwamen daarvoor al langer aanwijzingen. Nu blijkt dit ook uit een Nederlands onderzoek. Kleuters die een voorleesprogramma met prentenboeken volgden, boekten 22% meer vooruitgang dan andere kleuters. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • De stiefzussen van Assepoester hakten stukken van hun voet af om in het glazen muiltje te passen. Het is slechts ŽŽn van de vele gruwelijkheden uit de sprookjes van de gebroeders Grimm die vertalers meestal weglaten. Dat doet de verhalen te weinig eer aan, vindt Jack Zipes. Hij vertaalde onlangs de offici‘le versie van het Duits naar het Engels, 156 verhalen, vol met alle huiveringwekkende details. Schadelijk voor kinderen? Trouw
 • Het bezoeken van historisch erfgoed maakt je gelukkiger dan sporten of naar kunst kijken, zo blijkt uit een recent onderzoek van British Heritage. Bezoek aan een historische locatie is volgens de onderzoekers zelfs zo helend voor de geest dat er een bedrag van 1646 pond tegenover zou staan. Erfgoedstem
 • Na een verhuizing van het Tilburgse Duvelhok naar een oude school aan het Geefhuishof gaat de Creatieve Zorgwerkplaats Raakveld met de zelfde energie verder waar ze gebleven waren. Omroep Brabant

amateurkunst

 • Tijdens de Werkconferentie Amateurkunst: Maak het in Brabant op 30 oktober 2014 in het Kunstkwartier in Helmond stond de innovatieve samenwerking met andere domeinen centraal. Hier de aftermovie. Vimeo.com
 • Er is een provinciale theaterkoepel voor amateurtheater in oprichting en Kunstbalie ondersteunt de oprichters. Kunstbalie

erfgoed

 • De sloop van een kerkgebouw is bijna altijd financieel aantrekkelijker dan er een nieuwe functie voor zoeken, zegt Koen Raats, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van herbestemming van cultureel erfgoed. De problemen zijn : dwarsliggende kerkbesturen, omwonenden die het wijzigen van bestemmingsplannen afremmen en onderhoudsgevoeligheid van appartementen in voormalige kerkgebouwen. Vastgoedmarkt
 • EŽn miljoen zou het kosten om de kerk van het West-Vlaamse dorp Bossuit te renoveren. Maar op zondag zaten er hooguit tien zeventig-plussers in de banken. Slopen was echter ook geen optie, dus moest er een andere oplossing komen. De Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey kwam met een gedurfd plan: de kerk herbestemmen tot ru•ne. Moza•ek Brabant
 • Tijdens het KNVI-congres in Nieuwegein werd voor de eerste keer de IVI Award uitgereikt. Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter Bas Savenije voor hun website Het geheugen van Brabant. Informatieprofessional
 • In ‘Verborgen Museumschatten’ van Omroep Brabant duikt presentatrice Mascha de Rooij in de depots, archieven, kluizen en kelders van negen Brabantse musea. Mascha gaat daar op zoek naar verborgen museumschatten, museumstukken die zelden of nooit aan het publiek worden getoond. In de volgende aflevering gaat ze naar Klok&Peel Museum Asten. Omroep Brabant
 • In Bergen op Zoom zijn vijf historische kaarten van de vestingstad onthuld. De kaarten zijn in de achttiende eeuw gemaakt door Franse troepen. Omroep Brabant
 • Heemkundekring Amalia van Solms Baarle-Nassau heeft de Knippenbergprijs 2014 gewonnen. De Heemkundekring heeft de belangrijke erfgoedprijs in de wacht gesleept met een project over de Eerste Wereldoorlog. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Vanaf 1 januari als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht wordt, heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) de verantwoordelijkheid voor de inkoop van e-content voor de digitale diensten van de openbare bibliotheek. De Bibliotheken
 • Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de cijfers ‘Openbare bibliotheken’ 2013 op Statline gepubliceerd. De Bibiotheken
 • Stichting Bibliotheek.nl (BNL) heeft met een aantal uitgevers nieuwe afspraken gemaakt over het uitlenen van recente e-booktoptitels. Dat laat de organisatie weten in een persbericht. BNL handelt hierbij in opdracht van de inkoopcommissie digitale content van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). Informatieprofessional
 • CLICKNL | Cultural Heritage organiseert op 2 december 2014 het eerste Connected Data Event, in LAB111 in Amsterdam. Het evenement heeft samenwerking rondom digitale collecties, en open en linked data als thema. CLICK.nl

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Het centrale thema tijdens de Nationale Netwerk Lunch op maandag 17 november kwam neer op veranderende geldstromen; in investeringen en verdienmodellen. Staatsbosbeheer en het Anne Theater zien subsidies opdrogen en kijken naar nieuwe manieren om de begroting rond te krijgen. Pretwerk.nl
 • Vooral buitenlandse toeristen overnachten vaker in Nederland, volgens cijfers van het CBS. Pretwerk.nl
 • De Keukenhof schenkt Nuenen een speciale tulpenmix die ge•nspireerd is door Van Gogh. Ter gelegenheid van het Van Goghjaar 2015 worden de tulpenbollen donderdag 11 december geplant. Eindhovens Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie